Klokkencollectie

jwr47

Uit de klokkencollectie (die ca. 12 klokken en een tiental belletjes omvat) heb ik in eerste instantie alleen de klok met een ontcijferbare inschrift aan een nader onderzoek onderworpen. De inschrift luidt: 1 !" #$% #elchtal. Direct naast de beu&el is aan de bovenzijde van de klok een soort ' als e(tra s)mbool aanwezi&. De bovenste beu&el is ma&netisch en bevat ijzer. De klepel bestaat uit een bronzen bolletje. De diameter is *%! cm. +et kan een koe, of deurbelletje &eweest zijn% dat in het jaar 1 !" in het tamelijk af&ele&en Melchtal is &eproduceerd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful