P. 1
Drumul-Catre-Tine-Insuti.pdf

Drumul-Catre-Tine-Insuti.pdf

|Views: 7|Likes:
Published by Ciutacu Leonard
Titlul spune tot
Titlul spune tot

More info:

Published by: Ciutacu Leonard on Nov 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

M. SCOTT PECK este psihiatru şi autor al mai multor cărţi de mare succes în Statele Unite. Şi a !

ăcut studiile la "ar#ard şi şi a luat titlul de doctor în medicină la Case $estern %eser#e. & a#ut mai multe !uncţii administrati#e în 'u#ernul american( apoi a de#enit director medical al Clinicii de psihiatrie de la )e* Mil!ord "ospital. Practică psihiatria şi la ca+inetul său particular din )e* Mil!ord( Connecticut. Drumul către tine însuţi este o carte de#enită de,a clasică şi s a #îndut în peste - milioane de e.emplare. Este primul #olum dintr o trilo'ie ce mai cuprinde Further Along the Road Less Traveled şi The Road Less Traveled and Beyond. în ultimul timp( M. Scott Pec/ şi a dedicat cea mai mare parte a timpului şi a resurselor !inanciare de0#oltării 1oundation !or Communit2 Encoura'ement 31undaţia pentru încura,area comunităţii4( o or'ani0aţie nonpro!it la a cărei în!iinţare el şi soţia sa 5il2 au contri+uit în 6789.

:%. M. SCOTT PECK

Drumul către tine însuţi
O nouă psiholo'ie a iu+irii( a #alorilor tradiţionale şi a creşterii spirituale
Traducere de 5UC;&) POPESCU <UCU%EŞT;( =>>6
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale
PECK( SCOTT M.

Drumul către tine însuţi ? M. Scott Pec/@ trad.A 5ucian Popescu <ucureştiA Curtea Beche Pu+lishin'( =>>6 =88 p.@ => cm 3Cărţi cheie@ C>4 Tit. ori'. 3en'4A The %oad 5ess Tra#eled. & )e* Ps2cholo'2 o! 5o#e( Tradiţional Balues and Spiritual Dro*th ;S<) 7EC 86=> EE = ;. Popescu( 5ucian 3trad.4 6F7.7=C.= Coperta colecţiei de :&);E5 GUGU)E5 :%. M. SCOTT PECK THE R AD LE!! TRA"ELED Cop2ri'ht H 6789 +2 dr. Scott Pec/ Pu+lished +2 <antam <oo/s H Curtea Beche Pu+lishin'( =>>6( pentru pre0enta #ersiune romInească ;S<) 7EC 86=> EE =

#ărinţilor mei$ EL%&ABETH 'i DA"%D$ a căror disci(lină 'i iu)ire mi*au deschis ochii (entru a vedea graţia r

%ntroducere la ediţia aniversară a +,*a

Mîine( un străin #a spune cu #or+e meşteşu'ite e.act ceea ce noi am 'îndit şi am simţit tot timpul. %alph $aldo Emerson( JSei! %elianceK în scrisorile primite de la cititori( reacţia lor cea mai !rec#entă la Drumul către tine însuţi a !ost aceea de recunoştinţă pentru cura,ul meu L nu de a spune ce#a nou( ci de a !i scris despre acel 'en de lucruri pe care ei le au 'îndit şi le au simţit tot timpul( dar s au temut să #or+ească despre ele.

)u sînt prea lămurit în ceea ce pri#eşte chestiunea Jcura,uluiK. O anume Jinconştienţă con'enitalăK ar putea !i un termen mult mai potri#it. O pacientă de a mea( în primele 0ile după apariţia cărţii( s a întîmplat să se a!le la o petrecere( unde a au0it o con#ersaţie între mama mea şi o !emeie mai în #îrstă. %e!erindu se la carte( cealaltă !emeie a spusA J1ără îndoială că tre+uie să !ii !oarte mîndră de !iul tău( Scott2.K 5a care mama a răspuns cum#a causticA JMîndrăM )u( nu chiar. ) are nimic de a !ace cu mine. Este mintea lui( înţele'iM Este un dar.K Cred că mama 'reşea spunînd că ea n are nimic de a !ace cu aceasta. :ar cred că a#ea dreptate în ce pri#eşte !aptul că scrierea Drumului... a !ost re0ultatul unui dar L la mai multe ni#eluri. Parte din acest dar pro#ine dintr o perioadă mai îndepărtată. 5il2( soţia mea( şi cu mine ne împrieteniserăm cu un tî năr( Tom( care !rec#entase în adolescenţă aceeaşi ta+ără de #ară ca şi mine. în timpul acelor #eri( mă ,ucasem cu !raţii lui mai mari( aşa că mama lui mă cunoscuse pe cînd eram copil( într o noapte( cu cîţi#a ani înainte ca Drumul... să !i !ost
NOOOOOOO;ntroducere la ediţia ani#ersară a =F aOOOOOOOOO

pu+licată( Tom a #enit să ia cina cu noi. 5a acea #reme( locuia cu mama lui şi cu o seară înainte îi spuseseA JMamă( mîine seară mă duc să iau cina cu Scott Pec/( îţi aminteşti de elMK JO( daK( a răspuns ea. JEra un +ăieţaş care aducea mereu în discuţie lucruri despre care oamenii n ar tre+ui să #or+ească.K &şa că( #edeţi( o parte din darul meu pro#ine dintr o perioadă mai îndepărtată. Şi #eţi putea de asemenea înţele'e că eram cum#a un JstrăinK !aţă de cultura dominantă din #remea tinereţii mele. :eoarece eram un autor necunoscut( Drumul... a !ost pu+licată !ără 0ar#ă. Succesul comercial uluitor a !ost un !enomen 'radual. ) a apărut pe listele naţionale de +est seller uri decît la cinci ani după pu+licarea ediţiei din 67E8 L !apt pentru care sînt !oarte recunoscător. :acă ar !i de#enit un succes peste noapte( mă îndoiesc că aş !i !ost su!icient de matur ca să mă pot descurca cu !aima #enită pe neaşteptate. în orice ca0( a !ost un succes JleneşK şi ceea ce în comerţ se numeşte Jdin 'ură n 'urăK. încet la început( ideile ei s au răspîndit din 'u ră n 'ură pe mai multe căi. Una dintre ele a !ost or'ani0aţia &lcoolicii &nonimi 3&&4. într ade#ăr( prima scrisoare pe care am primit o începea ast!elA J:ra'ă doctore Pec/( pro+a+il că sînteţi alcoolicPK Celui ce o scrisese îi era di!icil să şi ima'ine0e că putusem să scriu o ast!el de carte !ără să !i !ost un #echi mem+ru al &&( în,osit cînd#a de alcoolism. :acă Drumul... ar !i !ost pu+licată cu => de ani mai înainte( mă îndoiesc că ar !i a#ut cel mai mic succes. Or'ani0aţia &lcoolicii &nonimi nu s a de0#oltat pînă pe la mi,locul anilor QF> 3nu pentru că ma,oritatea cititorilor erau alcoolici4. Chiar mai important( acelaşi lucru era ade#ărat şi în ce pri#eşte practica psihoterapiei. Ca re0ultat( în 67E8( cînd a !ost pu+licată Drumul...$ e.ista un mare număr de +ăr+aţi şi !emei( so!isticaţi din punct de #edere psiholo'ic şi spiritual( care începuseră să se 'îndească pro!und la Jtot !elul de lucruri despre care oamenii n ar tre+ui să #or+eascăK şi care aproape aşteptau ca cine#a să spună aceste lucruri cu #oce tare. &şa a crescut popularitatea Drumului...$ ca un +ul'ăre de 0ăpadă. Spre s!îrşitul turneului meu de con!erinţe( i am spus pu+liculuiA J)u sînteţi repre0entati#i pentru o secţiune medie a &mericii. Totuşi( e.istă lucruri surprin0ătoare pe care le
;)T%O:UCE%E 5& E:;G;& &);BE%S&%R & =F & 7

a#eţi în comun. Unul este numărul remarca+il al acelora dintre #oi care au urmat #reodată în #iaţa lor L sau încă mai urmea0ă L o psihoterapie semni!icati#ă( !ie în cadrul Pro'ramului S6= paşiT( !ie cu terapeuţi tradiţionali( cu pre'ătire academică. Mă îndoiesc că #eţi a#ea sen0aţia că #ă #iole0 intimi tatea cînd #ă #oi cere tuturor care aţi a#ut parte sau urmaţi acum o ast!el de terapie să ridicaţi mîinile.K 7FU din pu+lic a ridicat mîinile. J&cum pri#iţi împre,urK( le am spus. J&cest lucru are implicaţii ma,oreK( #am continuat. JUna dintre ele este aceea că sînteţi un 'rup de oameni care a început să depăşească cultura tradiţională.K Prin depăşirea culturii tradiţionale înţele'( printre altele( !aptul că ei sînt oameni care au început să se 'îndească Jla acele lucru despre care oa menii nu ar tre+ui să #or+eascăK. ;ar ei #or !i de acord cu mine cînd detalie0 ceea ce înţele' prin Jdepăşirea culturii tradiţionaleK şi e.traordinara semni!icaţie a acestui !enomen. Cîţi#a m au numit Jpro!etK. Pot accepta un ast!el de titlu aparent 'randios doar pentru că mulţi au arătat că un pro!et nu este cel ce #ede #iitorul( ci acela care poate citi semnele #remurilor. Drumul... a !ost un succes în primul rînd pentru că a !ost o carte a timpului ei şi pu+licul a !ăcut din ea un succes. &cum =F de ani( cînd a apărut Drumul...$ !ante0ia mea nai#ă a !ost aceea că #a a#ea cronici în 0iare pe tot cuprinsul ţării( în realitate( mulţumită 'raţiei( am primit o sin'ură cronică... dar ce cronicăP în +ună măsură( pentru succesul acestei cărţi îi sînt dator 0iaristei Ph2llis Therou.. Ph2llie( o autoare !oarte

+ună în domeniul ei( era cronicar de cărţi la acea #reme şi s a JîntîmplatK să descopere un e.emplar promoţional într un teanc de cărţi din +iroul editorului de la -ashington #ost. :upă ce a trecut cu pri#irea peste cuprinsul cărţii( a luat o cu ea( reîntorcîndu se peste două 0ile( pentru a JcereK să i !ie permis să i !acă o recen0ie. :eşi şo#ăitor( editorul a !ost de acord( după ce Ph2llie i a declarat( după cum a spus eaA J#reau să alcătuiesc în mod deli+erat o recen0ie care să !acă din carte un +est sellerK L şi aşa a şi !ăcut. 5a o săptămînă după recen0ia ei( Drumul... s a a!lat pe lista de +est seller uri
6>
;ntroducere la ediţia ani#ersară a =F a

din $ashin'ton :.C.( cu ani înainte ca ea să a,un'ă pe #reo listă naţională. & !ost însă su!icient pentru ca #olumul să se lanse0e. îi sînt recunoscător lui Ph2llis şi din alt moti#. &tunci cînd popularitatea cărţii a crescut( ea a #rut să se asi'ure că mi #oi păstra picioarele pe pămînt şi nasul la un un'hi potri#it şi mi a spusA J)u e cartea ta( să ştii.K &m înţeles imediat ce a #rut să spună. în nici un !el( nici unul dintre noi doi nu a #rut să spună că Drumul... a !ost cu #întul lui :umne0eu sau un material JtransmisK. Eu am scris o şi e.istă mai multe locuri în carte unde aş #rea să !i 'ăsit cu#inte sau propo0iţii mai potri#ite. )u este per!ectă şi eu sînt sin'urul responsa+il pentru punctele ei sla+e. Totuşi( poate pentru că a#eam ne#oie( în ciuda punctelor ei sla+e( nu am nici o îndoială că atunci cînd am scris cartea în solitudinea micului meu +irou în'hesuit( am primit a,utor. )u pot să e.plic acest a,utor( dar e.perienţa lui este unică. Un ast!el de a,utor repre0intă ultimul su+iectul al cărţii însăşi.

66

V

%ntroducere
;deile din această carte pro#in( în cea mai mare parte( din munca mea de 0i cu 0i de clinician( cu pacienţi care se 0+at să e#ite sau să cîşti'e ni#eluri din ce în ce mai înalte de maturitate. Prin urmare( cartea conţine !ra'mente din multe ca0uri reale. Con!idenţialitatea este esenţială în practica psihiatrică( aşa că( în toate descrierile de ca0uri( numele şi alte particularităţi au !ost schim+ate pentru a păstra anonimatul pacienţilor mei( !ără însă a distorsiona realitatea esenţială a e.perienţelor parcurse împreună. S ar putea să e.iste totuşi unele distorsiuni în pre0entarea ca0urilor( datorate ne#oii de conci0ie. %areori psihoterapia este un proces de scurtă durată( dar pentru că am !ost ne#oit să mă concentre0 asupra trăsăturilor esenţiale ale ca0ului( cititorul ar putea rămîne cu impresia că procesul este asemeni unei piese dramatice şi că este limpede. :ramatismul e.istă într ade#ăr( iar limpe0imea poate !i do+îndită în cele din urmă. Tre+uie însă ţinut minte că( în !olosul accesi+ilităţii( po#estirea lun'ilor perioade de con!u0ie şi !rustrare( inerente aproape oricărei terapii( au !ost omise din descrierile de ca0. &ş dori de asemenea să mi cer scu0e pentru că mă #oi re!eri la :umne0eu în ima'inea 5ui tradiţională masculină( dar am !ăcut acest lucru în !olosul simplităţii e.punerii şi nu din tr o concepţie ri'idă cu pri#ire la 'en. Ca psihiatru( simt că este important să menţione0( încă de la început( două presupo0iţii care stau la +a0a acestei cărţi. Prima este aceea că nu !ac nici o distincţie între minte şi spirit şi( prin urmare( nici o distincţie între procesul creşterii spirituale si cel al de0#oltării mintale. Ele sînt unul si acelaşi lucru.

X Primul dintre JCele Patru )o+ile &de#ăruriK pe care le a predat <uddha este JBiaţa este su!erinţă.in su+stanţial în procesul de creştere mintală şi spirituală( nu este o procedură rapidă sau simplă. Multă lume nu #ede pe de a ntre'ul ade#ărul !aptului că #iaţa e di!icilă.ntroducere Cealaltă presupo0iţie este că acest proces repre0intă o sarcină comple. în schim+( oamenii se plîn' mai mult sau mai puţin 0'omotos sau su+til de enormitatea pro+lemelor lor( a 'reutăţilor şi di!icultăţilor lor( de parcă #iaţa ar !i în 'eneral uşoară sau ar tre)ui să !ie uşoară. Printr o disciplină parţială putem re0ol#a doar unele pro+leme. Este un mare ade#ăr( pentru că( odată ce ne dăm seama de el( îl transcendem.ietate( chin sau disperare. &ş #rea de asemenea să mulţumesc multora dintre pro!esorii şi cole'ii mei. Cu o disciplină totală putem soluţiona toate pro+lemele. Mi a dăruit atît de mult( încît a+ia se poate deose+i înţelepciunea mea de a ei ca soţie( părinte( psihoterapeut şi om. Călătoria creşterii spirituale este lun'ă.6= . în primul rînd( printre ei se a!lă soţia mea 5il2. Pentru că odată acceptat( !aptul că #iaţa e di!icilă nu mai contea0ă. )u cred că e. &cesta este un mare ade#ăr( unul dintre cele mai mari ade#ăruriX.K 69 :isciplina Biaţa este di!icilă pentru că procesul de a te con!runta cu pro+leme şi de a le soluţiona este unul dureros. Brem să suspinăm din cau0a lor sau #rem să le re0ol#ămM Brem să i în#ăţăm şi pe copiii noştri să le re0ol#eM :isciplina repre0intă setul !undamental de instrumente cerut pentru a soluţiona pro+lema #ieţii.istă răspunsuri unice şi uşoare.utor şi nu tre+uie de!ăimate( dar a. Cred că !ormele concise de psihoterapie pot !i de a. Biaţa înseamnă o serie de pro+leme. Pro+lemele( în !uncţie de natura lor( deşteaptă în noi !rustrare( mîhnire( tristeţe( sin'urătate( #ină( re'ret( mînie( !rică( an. Psihoterapia( dacă prin ea înţele'em o!erirea unui spri. Cunosc +ine acest !el de a te #ăita( pentru că şi eu i am plătit tri+utul. Ei îşi e. Odată ce ştim cu ade#ărat că #iaţa e di!icilă L odată ce cu ade#ărat am înţeles şi am acceptat acest !apt L #iaţa nu mai e di!icilă. 1ără disciplină nu putem soluţiona nimic. &ş #rea să le mulţumesc acelor pacienţi ai mei care mi au o!erit pri#ile'iul să i însoţesc +ună parte din drumul lor( care a !ost şi al meu@ multe din cele pre0entate aici repre0intă ceea ce am în#ăţat împreună. Eu nu aparţin nici unei şcoli de psihiatrie anume@ nu sînt un simplu adept al lui 1reud( Wun' sau &dler( al +eha#iorismului sau al teoriei 'estaltiste.iste şi că ele au că0ut anume pe capul lor( al !amiliei lor( al tri+ului( clasei( naţiunii( rasei lor sau chiar al speciei şi nu pe al altora.utorul pe care îl dau ele este ine#ita+il super!icial.ă( a+ruptă şi care durea0ă toată #iaţa. &cestea sînt sentimente incon!orta+ile( deseori .primă 0'omotos sau su+til con#in'erea că di!icultăţile lor repre0intă un tip unic de năpastă( care n ar tre+ui să e. ■ ■ 1 :isciplina #ro)leme si dureri Biaţa e di!icilă.

15 re sau mai mic( mulţi dintre noi sînt +olna#i mintal într un 'rad mai mare sau mai mic( lipsiţi( adică( de o sănătate mintală completă.( #sychology and Religion4 -est and East$ 5. %. Ba de#eni limpede că aceste instrumente sînt tehnici de a su!eri( mi.un'e în cele din urmă mai dureros decît su!erinţa le'itimă pe care el ar !i tre+uit să o e#ite. Prin acest lucru #reau să spun că tre+uie să ne în#ăţăm pe noi înşine şi pe copiii noştri necesitatea de a su!eri şi #aloarea ce pro#ine din aceasta( necesitatea de a în!runta în mod direct pro+lemele şi de a e. Ele ne pro#oacă cura.K :in acest moti#( oamenii înţelepţi în#aţă să nu se teamă de pro+leme( ci să le spună +un #enit şi ast!el să spună +un #enit durerii aduse de pro+leme. . . )e#ro0a de#ine ea însăşi cea mai mare pro+lemă. 6:isciplina copiii noştri disciplina( în#ăţăm cum să su!erim şi cum să ne de0#oltăm.( Princeton Uni#ersit2 Press( 67EC( trad. Mai de'ra+ă încercăm să ocolim pro+lemele decît să le în!runtăm. :in acest moti#( în +olile mintale cronice încetăm să ne de0#oltăm( a.perţi în !olosirea lor pînă la #îrsta de 6> ani. Totuşi( .amin 1ran/linA J5ucrurile care dor instruiesc.traordinare pentru a e#ita pro+lemele şi su!erinţa pe care ele o cau0ea0ă şi să depăşească mult limita a ceea ce este în mod clar +ine şi raţional( în încercarea de a 'ăsi o cale mai uşoară de ieşire( construind cele mai ela+orate !ante0ii în care să trăiască( uneori e.ute să le i'norăm( încercînd ca prin amorţirea noastră !aţă de dureri să uităm pro+lemele care le cau0ea0ă. Şi pentru că #iaţa posedă o serie ne s!îrşită de pro+leme( ea este totdeauna di!icilă şi plină de durere L ca şi de +ucurie( de alt!el. &m a!irmat că disciplina repre0intă setul !undamental de instrumente cerut pentru a soluţiona pro+lemele #ieţii. a = a( Princeton( ). Temîndu ne de durerea implicată( aproape toţi( într o măsură mai mare sau mai mică( încercăm să e#ităm pro+lemele.ul şi înţelepciunea@ într ade#ăr( pro+lemele sînt cele ce creea0ă cura.perimenta într un mod constructi# durerea pro#enită din pro+leme( pe care eu le numesc disciplinăM Ele sînt în număr de patruA amînarea satis!acţiei( acceptarea responsa+ilităţii( de#oţiunea !aţă de ade#ăr şi echili+rul.. Pentru că mulţi dintre noi au această tendinţă într un 'rad mai ma P%O<5EME Ş. încercăm să !u'im de ele( în loc să su!erim trecînd prin ele. Cînd dorim să încura. :U%E%. =>( ed. peste eta.tensi#.loace de a e.istă. .ar !ără a !i #indecat( spiritul uman începe să se micşore0e. 5uăm chiar medicamente care să ne a. 5e i'norăm( le uităm( pretindem că nu e.1. :in !ericire( totuşi( unii posedă cura. en'l. &ceastă tendinţă de a e#ita pro+lemele şi su!erinţele inerente lor repre0intă +a0a oricărei +oli mintale umane.e( a căror aplicare cere un antrenament e.clu0înd total realitatea.loacele de a do+îndi sănătatea spirituală şi mintală.. Cînd ne în#ăţăm pe noi înşine şi pe X /ollected -or0s o1 /. Mulţi dintre noi nu sînt atît de înţelepţi. Sau aşa cum spune succint şi ele'ant Cari Wun'A J)e#ro0a este totdeauna un su+stitut pentru o su!erinţă le'itimă.perimenta su!erinţa implicată aici. :in contră( ele sînt instrumente simple şi aproape toţi copiii de#in e. într ade#ăr( mulţi #or încerca să e#ite această durere şi această pro+lemă( construind ne#ro0a eta.ul şi înţelepciunea. Ce sînt aceste instrumente( aceste tehnici de a su!eri( aceste mi. 5e amînăm în speranţa că #or dispărea. Totuşi( a+ia în acest între' proces de con!runtare cu pro+lemele şi de soluţionare a lor #iaţa îşi 'ăseşte sensul. într ade#ăr( acest lucru se întîmplă din cau.loace prin care să trăim durerea cau0ată de pro+leme( ast!el încît să le depăşim şi să le soluţionăm cu succes( în#ăţînd şi de0#oltîndu ne în cadrul acestui proces.KX :ar su+stitutul însuşi a..ul de a şi în!runta ne#ro0ele şi de a începe L de o+icei( cu a. Prin durerea pe care o su!erim re0ol#înd şi con!runtîndu ne cu pro+leme L în#ăţăm.ăm de0#oltarea spiritului uman( noi pro#ocăm şi încura.perimente0e su!erinţa le'itimă.n orice ca0( atunci cînd e#ităm su!erinţa le'itimă re0ultată din con!runtarea cu pro+leme( e#ităm în acelaşi timp maturi0area pe care acea pro+lemă o solicită de la noi. :in cau0a pro+le melor pe care le a#em( creştem din punct de #edere mintal şi spiritual.utorul psihoterapiei L să în#eţe cum să e. 3ung$ <ollin'en Ser.( )r.C. 2. &şa cum spunea <en. "uli( #oi.!oarte incon!orta+ile( deseori la !el de dureroase ca o durere !i0ică( e'alînd uneori cele mai rele dureri !i0ice.ăm capacitatea umană de a soluţiona pro+leme( e. Unii dintre noi sînt în stare să !acă ocoluri e.a durerii pe care o simţim atunci cînd e#enimentele sau con!lictele pe care le trăim se trans!ormă în pro+leme. :e aceea tre+uie să inculcăm în noi şi în copiii noştri mi.act aşa cum în mod deli+erat le dăm copiilor la şcoală pro+leme de re0ol#at.W. Pro+lemele sînt tăietura ce !ace distincţia între succes şi eşec. &şa cum #a de#eni clar( acestea nu sînt instrumente comple.un'em să ne +locăm.

urul restului de sarcini neplăcute. Prin urmare( după ce #om anali0a !iecare dintre aceste instrumente( #a tre+ui să e. JŞi cum mănîhci o pră. Spre #îrsta de 6F(6. Amînarea satis1acţiei )u demult( o !emeie de trei0eci de ani( analist !inanciar( mi se plîn'ea de mai multe luni de tendinţa ei de a amîna lucrurile la slu.E. Ea a !ost de acord şi( !iind o persoană cu o #oinţă puternică( nu şi a mai amînat tre+urile. &ceştia sînt ele#ii cu pro+leme. am spus că mie mi se pare că o oră neplăcută urmată de şase ore plăcute era o situaţie pre!era+ilă aceleia în care o oră plăcută este urmată de şase neplăcute. Se iau !rec#ent la +ătaie( încep să ai+ă de a !ace cu dro'urile şi să ai+ă neca0uri cu poliţia. Pentru pro!esori este totuşi clar că un număr su+stanţial de adolescenţi sînt departe de a atin'e această normă.S1&CG. în timp ce mulţi au o capacitate +ine de0#oltată de a amîna satis!acţia( unii adolescenţi de 6F sau 6.iturile am trecut la e. 6E cel mai stupid psihiatru care a e. E#ită orice chestiune importantă şi . JMănînc 'la0ura mai întîi( +ineînţelesK( mi a răspuns.ani ne aşteptăm ca un adolescent să ai+ă un ast!el de comportament şi să 6 considere normal.uală( la dorinţa ei de a şi concura soţul şi la sentimentele ei de teamă în ceea ce pri#eşte această competiţie.emplu( cînd un copil de cinci ani . JCare parte a pră. . în ciuda 68 :isciplina inteli'enţei lor medii sau peste medie( notele lor sînt mici pentru că pur şi simplu nu muncesc. &cest instrument sau proces de pro'ramare este în#ăţat de ma. .oacă un .iturileMK( am între+at o.aminarea !elului în care o+işnuia să muncească şi( aşa cum era de aşteptat( am descoperit că în !iecare 0i îşi dedica prima oră de la ser#iciu părţii celei mai aducătoare de satis!acţii a muncii ei( iar în cele şase ore rămase se în#îrtea în .udeca pe care le arată psihoterapeutul( impulsi#itatea lor este deseori atît de 'ra#ă( încît îi !ace să nu poată participa în #reun !el semni!icati# la procesul de psihoterapie. &ceşti adolescenţi sînt iritaţi de orice încercare de a inter#eni în stilul lor de #iaţă impulsi# şi chiar atunci cînd iritarea poate !i depăşită prin căldura su!letească( prietenia şi atitudinea de a nu i . &m anali0at împreună sentimentele pe care le a#ea !aţă de patroni şi !elul cum acestea se lea'ă de sentimentul !aţă de autoritate în 'eneral şi( în particular( !aţă de părinţii ei.K &şa intră în scenă psiholo'ii şi psihoterapeuţii. Pe la #îrsta de 6= ani( unii copii sînt capa+ili să se aşe0e la masa de lucru !ără #reun îndemn părintesc şi să şi termine temele pentru acasă înainte de a se uita la tele#i0or. Sînt impulsi#i( iar impulsi#itatea se răspîndeşte în #iaţa lor socială.istat #reodată. Ea mi a răspuns că da.itatea acestor instrumente( ci în #oinţa de a le !olosi. Este sin'ura cale decentă de a trăi. Jîţi plac pră.iturii şi apoi 'la0ura.aminăm( în următoarea secţiune( #oinţa de a le utili0a( care este iu+irea. :e la !elul cum o+işnuia să mănînce pră. Ele sînt instrumente prin care ne con!runtăm cu durerea în loc de a o e#ita( iar dacă cine#a caută să e#ite su!erinţa le'itimă( atunci #a e#ita !olosirea acestor instrumente. am su'erat că( dacă se #a !orţa să îndeplinească partea neplăcută a muncii în prima oră( #a !i li+eră apoi să se +ucure de celelalte şase. Ei lipsesc de la şedinţe. :e e.oritatea copiilor destul de de#reme în #iaţă( uneori încă de la #îrsta de cinci ani. Pe toată durata şcolii elementare această capacitate timpurie de a amîna satis!acţia este e.iturii îţi place mai multMK( am continuat( J+latul sau 'la0uraMK JOh( 'la0uraK a răspuns ea entu0iast.re'i şi preşedinţi uită deseori să le !olosească( iar acest lucru le aduce pră+uşirea.ersată 0ilnic( în special prin re0ol#area temelor pentru acasă. Pro+lema nu re0idă în comple.+ă. Totuşi( în ciuda tuturor acestor măsuri şi a mi'ălosului demers psiha nalitic( ea a continuat să amîne lucrurile la !el ca întotdeauna( în cele din urmă( într o 0i( am îndră0nit să pri#im e#idenţa în !aţă. Motoul lor esteA J:istrea0ă te acum şi plăteşte mai tîr0iu. &m e.ani par a nu !i de0#oltat deloc o ast!el de capacitate@ într ade#ăr( ea pare că lipseşte cu totul la unii.iturăMK am chestionat o( simţindu mă &MY)&%E& S&T. :ar de cele mai multe ori e prea tîr0iu. 5a #îrsta de şase ani( copilul ar putea începe să mănînce întîi +latul pră.oc cu un prieten( îi #a su'era prietenului lui să !acă prima mutare( pentru ca el să se poată +ucura de pro pria i mutare mai tîr0iu. & amîna satis!acţia este un proces de pro'ramare a durerii şi a plăcerii în #iaţă( ast!el încît plăcerea să sporească prin întîlnirea şi trăirea mai întîi a durerii şi ast!el prin depăşirea ei. Ei sar peste un curs sau altul sau peste toată şcoala din cau0a unui capriciu de moment.aminat atitudinile ei în ce pri#eşte munca şi succesul şi cum se raportea0ă ele la căsnicia ei( la identitatea ei se.

:acă ne#oia lor de dis ciplină este atît de #i0i+ilă încît să a. 1ac promisiuni pe care nu şi le ţin. Totuşi( de dra'ul coerenţei( ar putea !i de !olos în acest punct să !ac o 20 :isciplina scurtă( dar şi limitată menţiune asupra ei şi asupra le'ăturilor pe care le are cu disciplina.dureroasă. Propriile lor #ieţi sînt !rec#ent şi în mod e#ident tul+urate şi în neorînduială( iar încercările de a ordona #ieţile copiilor lor le par acestora din urmă !ără prea mult sens. 5e dăm din timpul nostru. Pentru că este o disciplină nedisciplinată. Sau !iţi atent cum se comportă o persoană în #îrstă cu iu+ita sa 'rădină de tranda!iri şi la timpul pe care îl petrece în'ri. &st!el că( de o+icei( încercarea de a inter#eni eşuea0ă( iar aceşti copii a. :isciplina +ună cere timp.un' să părăsească şcoala doar pentru a urma tiparul eşecului( care îi conduce !rec#ent spre maria. PRC&TE5E T&TR5U.ă de ei. :ar disciplina aceasta este !ără sens. :e ce se întîmplă toate acesteaM :e ce ma.istă părinţi cu pro!esii respecta+ile L doctori( a#o caţi( !emei din lumea +ună şi !ilantropi L care şi duc #iaţa într o ordine şi +ună cu#iinţă strictă( dar cărora le lipseşte dra'ostea şi care îşi trimit copiii într o lume care este tot atît de indisciplinată( distructi#ă şi de0or'ani0ată ca pentru orice copil pro#enit dintr o !amilie împo#ărată şi haotică.K Sau( în cele din urmă( dacă sîntem îndemnaţi la acţiune de o+ră0niciile lor şi de iritarea noastră( deseori #om impune disciplina cu +rutalitate( cu mînie în loc de . :ar multe semne indică în mod clar că părinţii sînt un !actor determinant. Cînd părinţii !ac lucrurile într un anumit !el( pentru copii acesta este !elul în care ele tre+uie !ăcute.aminat în mai multe părţi din această lucrare. Cînd nu a#em timp de dat copiilor noştri sau nu a#em timp pe care să !im dispuşi să 6 dăm( nu putem nici măcar să i o+ser#ăm îndea. :acă tatăl o +ate pe mamă în mod re'ulat( ce sens mai are pentru un +ăiat !aptul că mama sa îl +ate( pentru că el( la rîndul lui( şi a +ătut soraM &re #reun sens pentru el cînd i se spune că tre+uie să în#eţe să şi controle0e pornirileM Pentru că atunci cînd sîntem !oarte tineri nu a#em a#anta.un'e să simtă pînă în stră!undurile !iinţei sale că acesta este !elul ade#ărat de a trăi. %olul !actorilor 'enetici nu este clar. 67 #ăcatele tatălui &ceste lucruri nu se întîmplă pentru că în casele copiilor care nu au do+îndit o autodisciplină lipseşte disciplina impusă de părinţi.uns de atent pentru a #edea cum îşi e. Totuşi( un lucru chiar mai important decît modelul părinţilor este dra'ostea. :e multe ori( ei apar +eţi în !aţa copiilor lor. Pot !i neîn'ri. Cînd iu+im ce#a( acel ce#a este #aloros pentru noi.iţi. Misterul iu+irii #a !i e. . Şi nu de puţine ori e. &şa e şi atunci cînd ne iu+im copiii@ petrecem mult timp admirîndu i şi a#înd 'ri. în ca0ul în care copilul îşi #ede în !iecare 0i părinţii trăind !ără so+rietate sau !ără disciplină autoimpusă( el #a simţi pînă în stră!undurile !iinţei lui că acesta este ade#ăratul mod de a trăi.e de0astruoase( accidente( spitale psihiatrice sau închisori. :eseori( aceşti copii sînt pedepsiţi !rec#ent şi se#er de a lun'ul între'ii lor copilării L pălmuiţi( lo#iţi( i0+iţi cu pumnul( +ătuţi şi +iciuiţi de către părinţii lor chiar şi pentru in!racţiuni minore.ar cînd ce#a este #aloros pentru noi( petrecem mult timp împreună( timp în care ne +ucurăm şi în care a#em 'ri. Un moti# pentru care ea nu are sens este acela că părinţii înşişi nu sînt disciplinaţi şi ser#esc ast!el ca model de indisciplină pentru copiii lor. &tunci cînd copilul îşi #ede 0ilnic părinţii comportîndu se disciplinat( so+ru( cu demnitate şi a#înd capacitatea de a şi ordona propriile lor #ieţi( el #a a.ul de a !ace comparaţii( părinţii apar ca !i'uri 0eieşti în ochii noştri de copii.u+irea este( în ultimă instanţă( totul. . Ei sînt părinţi de tipulA J!ă cum spun eu( nu cum !ac euK.ind o şi studiind o. O+ser#aţi un adolescent îndră'ostit de maşina lui şi luaţi aminte la timpul pe care 6 petrece admirînd o( lustruind o( reparînd o( re'lînd o.ă de acel ce#a.oritatea de0#oltă o capacitate de a amîna satis!acţia( în timp ce o minoritate su+stanţială eşuea0ă( deseori ire#ersi+il( în a şi de0#olta această capacitateM %ăspunsul nu este( din punct de #edere ştiinţi!ic( cunoscut în între'ime.un'ă la ştirea noastră( se prea poate să i'norăm în continuare această ne#oie !undamentală a lor( pentru că e mai uşor să i lăsăm să şi #adă sin'uri de drum L J)u mai am ener'ie să mă ocup de ei astă0i. Se ceartă #iolent în !aţa copiilor( !ără în!rînare( demnitate sau raţionalitate. Chiar şi în cele mai haotice şi de0ordonate !amilii iu+irea sinceră este pre0entă uneori şi din ast!el de !amilii pot ieşi copii cu o disciplină autoimpusă.primă( în mod su+til( ne#oia de disciplina pe care le am putea o acorda. Baria+ilele nu pot !i su!icient controlate pentru a aduce do#e0i ştiinţi!ice.

n ciuda !aptului că era o !emeie inteli'entă şi competentă( îi lipsea cea mai elementară instruire în autodisciplină( pentru că îi lipsea o e#aluare realistă a propriei #alori şi a #alorii timpului ei. 22 :isciplina Sentimentul de a !i apreciat este o piatră de temelie pentru autodisciplină( pentru că atunci cînd cine#a se consideră pe sine însuşi #aloros( acel cine#a #a a#ea 'ri. Este e.e0e şi să 6 !olosească la ma. Unii părinţi care în mod !undamental nu şi iu+esc copiii( în încercarea de a şi acoperi această lipsă de 'ri. 1ăcîndu şi timp să o+ser#e şi să se 'în dească la ne#oile copilului( părinţii iu+itori deseori se chinuie cumplit cînd tre+uie să ia o deci0ie şi #or su!eri( în ade#ăratul sens al cu#întului( odată cu copilul lor. Copiii nu sînt niciodată complet de0amă'iţi de aceste #or+e nesincere. :acă ne simţim pe noi înşine #aloroşi( atunci simţim că şi timpul nostru este #aloros@ şi dacă simţim că timpul nostru este #aloros( atunci #rem să 6 !olosim cum se cu#ine.K &cesta este începutul autodisciplinei. &şa că a crescut simţind că nu este apreciată( că nu merită atîta atenţie din partea părinţilor încît ei să ai+ă 'ri. 1emeia analist !inanciar care îşi amîna tre+urile nu punea mare preţ pe timpul ei. Bor o+ser#a cum îşi mănîncă pră.aţi( în mod inconştient ştiu că sînt importanţi.aminăm chestiunea timpului.itura( !elul cum în#aţă( cînd spun minciuni su+tile( cînd !u' de pro+lemele pe care le au în loc de a da piept cu ele. =6 Calitatea disciplinei o!erite de părinţii ce şi iu+esc copilul este superioară celei o!erite de părinţii neiu+itori. )u #oiau să ai+ă 'ri. în mod conştient( s ar putea ca ei să se a'ate de ele( #rînd să creadă că sînt iu+iţi( dar inconştient ştiu că #or+ele părinţilor nu se potri#esc cu !aptele lor. J:acă părintele meu este dispus să su!ere odată cu mineK( îşi #or spune ei( poate Jatunci su!erinţa nu e atît de rea( iar eu ar tre+ui să !iu dispus la rîndu mi să su!ăr. Pe de altă parte( copiii care sînt cu ade#ărat iu+iţi( deşi în momentele de iritare ar putea simţi în mod conştient sau ar putea declara că sînt ne'li. :e e. PRC&TE5E T&TR5U. &ceastă cunoaştere este mai #aloroasă decît aurul. .ă de ea@ prin urmare( nu a mai a#ut 'ri. &utodisciplină înseamnă 'ri.ă de ea. Sentimentul de a !i apreciat L Jsînt o persoană apreciatăK L este esenţial pentru sănătatea mintală şi este o piatră de temelie pentru autodisciplină.im.ustări( ascultînd ce spune copilul( răspun0îndu i la între+ări( adău'ind ce#a aici( tăind ce#a acolo( citindu i cîte ce#a( po#estindu i( îm+răţişîndu 6 şi sărutîndu 6( admonestîndu 6 puţin sau lo#indu 6 uşor cu palma pe spate. &tunci cînd a putut să şi dea seama că timpul ei este #aloros( a urmat în mod natural !aptul că a #rut să 6 or'ani0e0e( să 6 prote. Timpul şi calitatea timpului pe care părinţii îl dedică copiilor le indică celor mici 'radul în care sînt #aloroşi pentru părinţii lor. %eciproc( cînd copiii au în#ăţat prin iu+irea părinţilor lor să se simtă apreciaţi( este aproape imposi+il ca #icisitudinile perioadei adulte să le distru'ă spiritul.ă( îşi declară !rec#ent iu+irea !aţă de copiii lor( spunîndu le în mod repetat şi mecanic cît sînt ei de importanţi( !ără însă a le dedica timp su!icient şi de calitate. Ca re0ultat al trăirii unei iu+iri şi 'ri.ă de ea însăşi.amina pro+lemele sau !ără a a#ea măcar ră'a0ul de a ne 'îndi ce !ormă de disciplină este mai potri#ită în acea situaţie. O ast!el de con#in'ere tre+uie să !ie cîşti'ată în copilărie.ă de sine. Părinţii care şi dedică timpul copiilor chiar cînd acest lucru nu este cerut de o+ră0niciile lor îşi #or da seama că ei au o su+tilă ne#oie de disciplină( la care #or răspunde cu îndemnuri( mustrări +lînde( or'ani0îndu le timpul sau lăudîndu i( toate acestea administrate cu atenţie şi 'ri.chi+0uinţă( !ără a e.emplu L pentru că discutăm despre procesul amînării satis!acţiei( al pro'ramării şi ordonării timpului L să e.ă de sine însuşi în toate !elurile pe care le consideră necesare.i părinteşti consistente de a lun'ul copilăriei( ast!el de copii norocoşi #or intra în perioada adultă nu doar cu un simţ intern pro!und al propriei #alori( dar de .ă. 1aptul că în copilărie !usese JînchiriatăK în timpul #acanţelor unor părinţi adopti#i plătiţi@ deşi părinţii ei puteau a#ea 'ri. îşi #or !ace timp să reali0e0e aceste mici corecţii şi a. Pentru că atunci cînd copiii ştiu că sînt apreciaţi( cînd se simt cu ade#ărat apreciaţi în adîncul lor( atunci se simt importanţi. Copiii nu sînt or+i la acest !apt. Este un produs direct al iu+irii părinteşti. Ei îşi #or da seama cînd părinţii sînt dispuşi să su!ere împreună cu ei şi( deşi s ar putea să nu răspundă imediat cu recunoştinţă( #or în#ăţa să su!ere. )u a simţit că merită să se autodiscipline0e.ă de ea cum se cu#ine( dar nu #oiau( nu a rămas !ără consecinţe. :acă ar !i pus( nu şi ar !i permis să şi risipească cea mai mare parte din 0i într un mod atît de ne!ericit şi neproducti#. Ei nu o apreciau.trem de di!icil să o do+îndeşti atunci cînd eşti adult. :ar acesta este doar începutul.

:impotri#ă( ei percep lumea ca !iind periculoasă şi înspăimîntătoare şi nu #or !i dispuşi să a+andone0e #reo satis!acţie sau sentiment de securitate pre0ent pentru promisiunea unei satis!acţii şi a unui sentiment de securitate mai mari în #iitor( deoarece #iitorul le pare cu ade#ărat îndoielnic. 1rica de a+andon începe în . &ceşti părinţi îşi sacri!ică iu+irea în ne#oia lor de a şi controla şi domina copiii( iar răsplata este că acei copii #or !i e.aminăm acum cîte#a dintre căile mai su+tile şi totuşi mult mai de#astatoare prin care di!icultăţile de a amîna satis !acţia a!ectea0ă #ieţile celor mai mulţi adulţi.urul #îrstei de şase luni( imediat ce copilul este capa+il să se perceapă pe sine ca !iind un indi#id separat de părinţii săi. în re0umat( pentru a de0#olta la copii capacitatea de a amîna satis!acţia( este necesar ca ei să ai+ă modele de auto 24 :isciplina disciplină( sentimentul propriei #alori şi( într o anumită măsură( încredere în si'uranţa propriei e. înainte( aproape toate încercările mele de a !ace reparaţii minore la instalaţiile sanitare( de a dre'e . &lţii( deşi nu sînt a+andonaţi în !apt( nu reuşesc să primească de la părinţi asi'urarea că nu #or !i a+andonaţi.olvarea (ro)lemelor 'i tim(ul :upă ce am atins cîte#a dintre căile prin care iu+irea părintească sau lipsa ei pot in!luenţa în 'eneral de0#oltarea au todisciplinei şi( în particular( capacitatea de a amîna satis!acţia( să e. Odată cu această percepţie de sine ca indi#id( îşi dă seama că este complet nea.oritatea dintre noi( din !ericire( de0#oltăm su!icient o capacitate de a amîna satis!acţia pentru a termina un liceu sau o !acultate şi a ne lansa în perioada adultă !ără a !ace #reo escală prin închisoare( de0#oltarea noastră tinde totuşi să !ie imper!ectă şi incompletă( cu re0ultatul că şi capacitatea noastră de a re0ol#a pro+lemele #ieţii #a !i tot imper!ectă şi incompletă.emplu( în dorinţa lor de a întări disciplina cît se poate de repede şi de uşor( #or !olosi pentru a şi atin'e acest scop ameninţarea cu a+andonul într un mod deschis sau su+til. 5a #îrsta de CE de ani( am în#ăţat cum să !ac reparaţii.act ceea ce îţi spun( nu am să te mai iu+esc şi poţi să ţi închipui ce înseamnă asta.ul pe care ei li 6 dau copiilor esteA J:acă nu !aci e. 23 moartea.cesi# de înspăimîntaţi de #iitor.ă sinceră şi consistentă din partea părinţilor@ ele sînt cele mai preţioase daruri cu care taţii şi mamele îi pot +inecu#înta. Un număr su+stanţial de copii sînt în realitate a+andonaţi de părinţii lor în timpul copilăriei prin moarte( prin de0ertare( ne'li.ucăriile sau de a asam+la piesele de mo+ilă după instrucţiunile hiero'li!ice cu care erau însoţite au s!îrşit în con!u0ie( eşec şi !rustrare.enţă totală sau( ca în ca0ul !emeii analist !inanciar( printr o simplă a+senţă a 'ri.utorat( total dependent şi în între'ime la mila părinţilor( în ce pri#eşte toate !ormele de întreţinere şi mi. Toţi copiii sînt în'ro0iţi de a+andon şi pe +ună dreptate. :ar mulţi oameni nu sînt atît de norocoşi. Re. Un ast!el de copil( care simte că lumea e un loc si'ur( are posi+ilitatea de a amîna o satis!acţie sau alta( este si'ur că oca0ia satis!acţiei( cum ar !i căminul şi părinţii( este totdeauna acolo( #ala+ilă cînd are ne#oie de ea. Mesa. Cînd aceste daruri nu le sînt o!erite de către părinţi( este posi+il ca ele să !ie do+îndite din alte surse( dar în acest ca0 procesul do+îndirii lor constă in#aria+il într o luptă dîr0ă( deseori durînd toată #iaţa şi deseori !ără succes.istă întotdeauna protecţie cînd are ne#oie de ea.K înseamnă( +ineînţeles( a+andon şi moarte. Pentru că deşi ma.asemenea cu un pro!und sentiment intern de si'uranţă. în ciuda !aptului că reuşisem să !ac o şcoală medicală şi să mi întreţin !amilia ca !uncţionar şi psihiatru cu mai mult sau .istă părinţi care( de e.istenţe. :eci aceşti copii a+andonaţi !ie psiholo'ic( !ie în realitate intră în perioada adultă lipsiţi de sentimentul că lumea este un loc si'ur şi protector.ii !aţă de ea. Mulţi părinţi( chiar dacă sînt relati# i'noranţi sau duri( sînt în mod instincti# sensi+ili la !rica de a !i a+andonaţi a copiilor lor şi prin urmare le #or o!eri în !iecare 0i de sute şi mii de ori asi'urarea de care au ne#oieA JSă ştii că mama şi tata n or să te părăseascăK@ J<ineînţeles că mama şi tata #or #eni după tineK@ JMama şi tata nu au să uite de tine. Pentru copil( a+andonarea de către părinţi echi#alea0ă cu PRC&TE5E T&TR5U.K :acă aceste cu#inte se potri#esc cu !aptele( lună după lună( an după an( pînă în #remea adolescenţei( copilul îşi #a pierde !rica de a !i a+andonat şi #a do+îndi un sentiment pro!und că lumea este un loc si'ur şi că e. E. &ceste Jstăpî niriK sînt ideal do+îndite prin autodisciplină şi printr o 'ri.loacele de supra#ieţuire.

&m anali0at o cîte#a minute. Se +locase !rîna de mînă a automo+ilului unei paciente( iar ea ştia că( pentru a o eli+era( tre+uia inter#enit su+ ta+loul de +ord( dar nu ştia ce anume tre+uie !ăcut. 5a început( tot ce am #ă0ut a !ost o încurcătură con!u0ă de sîrme( ca+luri şi stin'hii din care nu înţele'eam nimic. Ce să !acMK &ceastă !emeie a#ea o 'îndire pătrun0ătoare şi analitică şi( atunci cînd nu amîna tre+urile( era capa+ilă să soluţione0e pro+leme com ple. &poi mi am !ăcut timp să mi 'ăsesc o po0iţie con!orta+ilă. J:oar nu cred că el are dreptate( nu i aşaMK( m am între+at. &ceastă idee este importantă( pentru că rnulţi oameni pur şi simplu nu îşi !ac timp pentru a re0ol#a multe dintre pro+lemele lor spirituale( sociale sau intelectuale( aşa cum nici eu nu mi am !ăcut timp să re0ol# pro+leme L 26 :isciplina mecanice. &şa că( de o+icei( încă mai dau !u'a la cel mai apropiat atelier de reparaţii. Totuşi( atunci cînd era con!runtată cu o pro+lemă personală( se comporta ca şi cum ar !i !ost total lipsită de inteli'enţă. înainte de iluminarea mea în ce pri#eşte mecanica( mi aş !i +ă'at stîn. :ar acum ştiu că este #or+a de o ale'ere.e la ser#iciu.MPU5 25 +ă. Eram un maestru mecanicP :e !apt( nu am ştiinţa sau timpul de a do+îndi această ştiinţă de a repara di!erite de!ecţiuni mecanice( datorită !aptului că am ales să mi concentre0 timpul asupra unor chestiuni !ără le'ătură cu mecanica. &m studiat pe ndelete resortul pînă cînd mi a de#enit clar că( dacă îl apăsam de sus cu #îr!ul de'etului( el s ar !i mişcat cu uşurinţă şi ar !i eli+erat !rîna.uns de preocupată pentru a percepe situaţia în care copiii a#eau unele pro+leme emoţionale sau cînd ce#a nu !uncţiona în creşterea lor. Odată ce m am simţit con!orta+il( mi am !ăcut timp să anali0e0 situaţia. &poi( într o 0i( la s!îrşitul celui de al CE lea an al meu( ieşind la plim+are într o duminică de primă#ară( am dat peste un #ecin care tocmai îşi repara maşina de tuns iar %EZO5B&%E& P%O<5EME5O% Ş. Pro+lemele apăreau pe rînd. T.ista un resort care împiedica eli+erarea !rînei. &şa am şi !ăcut.mai puţin succes( mă consideram totuşi un mecanic prost.K Mi am reluat plim+area cum#a descumpănit de răspunsul lui de!initi#( spontan şi simplu ca al unui înţelept. Cum#a( mi a rămas în minte ce mi a spus şi data următoare cînd s a i#it oca0ia de a !ace o mică reparaţie am reuşit să mi reamintesc !aptul că tre+uia să mi !ac timp. 1emeia analist !inanciar menţionată mai de#reme era o mamă iu+itoare şi de#otată celor doi copii ai ei( dar destul de nea. Şi ştiu că eu şi oricare alt indi#id normal putem re0ol#a orice pro+lemă dacă sîntem dispuşi să ne !acem timp pentru ea.os pe podeaua de su+ locul din !aţă al maşinii.enit capul su+ ta+loul de +ord al maşinii pacientei( aş !i smuls imediat cîte#a !ire( !ără nici cea mai #a'ă idee despre rolul lor şi apoi( după ce n aş !i re0ol#at nimic( m aş !i spălat pe mîini şi aş !i declarat că Jsînt depăşitK. Eram con#ins că am o de!icienţă cum#a înnăscută sau că de la natură îmi lipseau anumite calităţi tainice( responsa+ile pentru iscusinţa de mecanic. Odată ce de#enea conştientă de o pro+lemă personală( se simţea atît de descumpănită( încît a#ea ne#oie de o soluţie imediată( ne!iind dispusă să şi tolere0e discon!ortul atît cît să poată să anali0e0e pro+lema.utorată. Chiar aceasta este calea prin care multă lume a+ordea0ă alte dileme ale #ieţii cotidiene. M am lăsat în . :upă ce l am salutat( am remarcatA JO( :oamne( chiar te admirP ) am !ost niciodată în stare să repar ast!el de lucruri sau să !ac ce#a în 'enul ăsta. :ar atunci apuca ine#ita+il una din următoarele două căi de acţiuneA !ie !ăcea prima schim+are care îi #enea în minte pe moment L !ăcîndu i să mănînce mai mult la micul de.un sau trimiţîndu i mai de#reme la culcare( indi!erent dacă o asemenea schim+are a#ea de a !ace sau nu cu pro+lema( !ie #enea la următoarea şedinţă de terapie cu mine 3cu reparatorul4 disperatăA JMă depăşeşte. :ar încet( încet( !ără 'ra+ă( am reuşit să mi concentre0 pri#irea asupra mecanismului !rînei şi să i di+uiesc con!i'uraţia.K Becinul meu( !ără nici un moment de e0itare( mi a replicatA J&sta pentru că nu ţi !aci timp. O sin'ură mişcare( o uşoară atin'ere cu #îr!ul de'etului şi pro+lema s a re0ol#at. Şi aşa a de#enit clar pentru mine că e. &m !ăcut această ale'ere şi nu sînt nici +lestemat( nici nu am un de!ect 'enetic( nici nu sînt incapa+il sau neputincios. Era #i'ilentă şi îndea. Soluţia la pro+lemă repre0enta pentru ea o satis!acţie( dar nu era capa+ilă să amîne această satis!acţie mai mult de un minut .

& te con!runta cu pro+lemele este( aşa cum am spus( dureros. Ele tre+uie re0ol#ate sau alt!el #or rămîne pentru totdeauna o +arieră în calea creşterii şi de0#oltării spiritului. Ştia de asemenea că e aproape ine#ita+il ca mai de#reme sau mai tîr0iu +ancherul să a!le despre relaţia lui sta+ilă. &ceastă înclinaţie de a i'nora pro+lemele este( încă o dată( o simplă mani!estare a indisponi+ilităţii de a amîna satis!acţia.+a din domeniul #în0ărilor şi începînd o a!acere proprie cu reparaţii de mo+ilă( care nu i mai cerea să călătorească. Ştia că nu era onest nici !aţă de 'rup( nici !aţă de +ancher să nu îşi mărturisească relaţia cu soţia +ancherului.+ă. Era !alit şi tre+uia să înceapă să şi caute o altă slu. 1emeia analist !inanciar este ca oricare dintre noi.K <ineînţeles că îşi i'norase pro+lema. Drupul a deplîns !aptul că a riscat 28 :isciplina totul pe o carte şi 6 a chestionat în pri#inţa înţelepciunii de a !ace această mutare în pra'ul iernii( dar a'entul de #în0ări i a asi'urat că se #a descurca îndea. Cînd a !ost între+at de ce nu începuse să şi caute mai de#reme o slu. &'entul de #în0ări ştia că +ancherul este un om permanent !urios şi plin de resentimente din cau0ă că îl părăsise soţia. Chestiunea nu părea atît de ur'entă( dar( +ăieţi( acum e chiar ur'entă. Ştia că sin'ura soluţie a pro+lemei era să mărturisească 'rupului relaţia sa şi să suporte mînia +ancherului cu spri. )u #or+im aici despre de!ecte esoterice în re0ol#area de pro+leme( asociate doar cu oamenii care mani!estă în mod clar tul+urări de natură psihiatrică.uns de +ine ca să depăşească această !a0ă a a!acerii. Patru luni mai tîr0iu( a'entul de #în0ări şi a împlinit o !ante0ie( părăsindu şi +rusc slu. Drupul i a arătat în termeni clari a'entului de #în0ări că tendinţa de a e#ita re0ol#area pro+lemei prin i'norarea ei( în isperanţa că #a ieşi +asma curată( era de !apt marea lui pro+lemă. Cînd a !ost con!runtat de către 'rup cu comportamentul său distructi#( a'entul de #în0ări a spusA JŞtiam că dacă aş !i #or+it despre acest lucru( s ar !i iscat ceartă şi +ănuiesc că am simţit că dacă nu !ac nimic( poate că aş !i putut ieşi +asma curată !ără ceartă. Cine dintre noi poate spune că a re %EZO5B&%E& P%O<5EME5O% Ş. M am 'îndit că dacă #oi aştepta mai multă #reme( pro+lema #a dispărea. :upă trei luni( cînd +ancherul a a!lat de le'ătură( după cum era de aşteptat( s a în!uriat şi s a !olosit de acest incident pentru a părăsi 'rupul de terapie. Un mare 'eneral( comandant de armată( ne a spusA . Este speranţa că pro+lemele se #or re0ol#a de la sine. Un a'ent de #în0ări de C> de ani( necăsătorit( care mer'ea la o terapie de 'rup într un orăşel( a început să se întîlnească cu !osta soţie a unui alt mem+ru al 'rupului( de care ea di#orţase de curînd şi care era +ancher. :in !ericire( datorită perse#erenţei în terapie( încetul cu încetul a !ost capa+ilă să în#eţe cum să se discipline0e şi să şi 'ăsească timpul necesar pentru a anali0a pro+lemele de !amilie( ca şi pentru a de0#olta soluţii e!iciente şi +ine chi+0uite. :ar nu a !ăcut nimic. & te con!runta de +ună#oie( din #reme( cu o pro+lemă( înainte de a !i !orţat de circumstanţe( înseamnă a lăsa la o parte ce#a plăcut sau mai puţin dureros pentru ce#a mai dureros( înseamnă a ale'e să su!eri acum în speranţa unei satis!acţii #iitoare mai de'ra+ă decît să ale'i să continui satis!acţia pre0entă în speranţa că su!erinţa #iitoare nu #a mai !i necesară.K Pro+lemele nu dispar. Su+iectul a !ost a+andonat.+ă( el a răspunsA JŞtiam de acum şase săptămîni că +anii mei se duc rapid( dar nu puteam crede că o să a.un' pînă aici. &r putea părea că a'entul de #în0ări care îşi i'nora pro+lemele atît de e#idente era din punct de #edere emoţional imatur sau primiti# psiholo'ic( dar încă o dată #ă spun că el este ca orice om( iar imaturitatea şi primiti#ismul lui e.istă un de!ect mai primiti# şi mai distructi# decît încercarea neră+dătoare şi nepotri#ită de a 'ăsi soluţii într o clipă( un de!ect chiar mai u+icuu şi mai uni#ersal.istă în noi toţi.MPU5 27 uşit să şi dedice su!icient timp pentru a anali0a pro+lemele copiilor sau tensiunile din interiorul !amilieiM Cine dintre noi este atît de disciplinat încît să nu !i spus niciodată resemnat în !aţa unei ast!el de pro+lemeA JMă depăşeşteKM :a !apt( în a+ordarea re0ol#ării pro+lemelor e. încet( a început să se lumine0e că pînă nu îşi re0ol#a pro+lema cu i'norarea pro+lemelor nu #a putea trece de primul pas L cu toată terapia din lume. în cinci luni( reparase doar opt piese de mo+ilier.sau două( ceea ce a#ea ca re0ultat !aptul că soluţiile erau de o+icei nepotri#ite( iar !amilia ei într o #în0o leală continuă. T. &poi( la începutul lui !e+ruarie( el a anunţat că #a tre+ui să părăsească 'rupul( pentru că nu mai poate plăti consultaţiile.inul 'rupului.

JCunosc mai multe or'ani0aţii care se ocupă de pescuitul de noapte( aici.K J:a( +ănuiesc că aşa e.JSin'ura mare pro+lemă în această armată( şi +ănuiesc că în orice or'ani0aţie( este că ma. Pot re0ol#a o pro+lemă doar atunci cînd spunA J&ceasta este pro+lema mea şi depinde de mine să o re0ol#. JO( da( îmi place să citesc( +ineînţeles.uns de mult. :ar aproape niciodată nu strică să încercăm să i a. &cest lucru se întîmplă pentru că tre+uie să acceptăm responsa+ilitatea pentru o pro+lemă înainte de a o re0ol#a. Res(onsa)ilitatea )u putem soluţiona pro+lemele #ieţii dacă nu le soluţionăm. Părinţii sînt conducători şi( în ciuda !aptului că de o+icei sînt prost pre'ătiţi pentru aceasta( sarcina lor poate să !ie pî %EZO5B&%E& P%O<5EME5O% Ş. T. El a ne'at că este alcoolic sau chiar că alcoolul ar !i !ost o pro+lemă personală pentru el( spunîndA J)u e.K J<a se poateK( am spus eu.utăm să o depăşească sau să pri#im mai atent pro+lema.K Oamenii mer' atît de departe din punct de #edere psiholo'ic din dorinţa de a e#ita asumarea responsa+ilităţii pentru Pro+lemele personale( încît( deşi acest lucru este aproape tot 30 :isciplina deauna trist( uneori este aproape ridicol.istă nimic de !ăcut seara în O/ina*a în a!ară de a +ea.MPU5 =7 nă la ultima picătură la !el de comple.K :ar mulţi( atît de mulţi caută să e#ite durerea pro+lemelor lor( spunîndu şiA J&ceastă pro+lemă mi a !ost cau0ată de alţi oameni( de circumstanţe sociale dincolo de controlul meu şi prin urmare depinde de alţi oameni sau de societate să mi re0ol#e această pro+lemă.K Jîţi place să pescuieştiMK( l am intero'at eu.itatea !aptului de a !i părinte( tre+uie spus că deci0iile părinteşti sînt di!icile şi că deseori copiii reuşesc să JdepăşeascăK pro+lema.oritatea părinţilor #or percepe pro+lemele copiilor sau pe cele i#ite din relaţia cu aceştia cu luni sau ani înainte de a trece la o acţiune e!icientă( dacă o #or !ace #reodată.ă precum aceea de a conduce o companie sau o corporaţie.K JE mai departe +i+lioteca decît +arul unde te duciMK JEi +ine( nu citesc atît de mult.K J)u poţi să pescuieşti noapteaMK J)u( în O/ina*a nu se poate pescui noaptea.istă şi alte lucruri de !ăcut în O/ina*a în a!ară de a +ea( dar lucrul pe care îţi place cel mai mult să 6 !aci în O/ina*a este să +ei. Brei să te pun în le'ătură cu #reuna dintre eleMK JEi( în realitate nu prea mi place să pescuiesc. )u sînt !oarte interesat de acest lucru.K JCeea ce te am au0it spunîndK( am limpe0it eu lucrurile( Jeste că e. Un o!iţer de carieră din armată( staţionat în O/ina*a( a#înd serioase pro+leme cu +ăutura( a !ost trimis la o e#aluare psihiatrică( şi( pe cît posi+il( pentru a primi a.K Jîţi place să citeştiMK( l am între+at.K JEi +ine( atunci de ce nu te duci la +i+liotecăMK J<i+lioteca e prea departe.K J:ar +ăutura te !ace să ai neca0uri( aşa că eşti !aţă în !aţă cu o pro+lemă reală( nu i aşaMK J&ceastă insulă +lestemată oricum te determină să +ei. &ceastă a!irmaţie ar putea părea o tautolo'ie stupidă sau o a!irmaţie care se demonstrea0ă pe sine( totuşi pare dincolo de înţele'erea celei mai mari părţi a rasei umane.istă atîtea pro+leme( cu cît pro+lemele copiilor sînt mai mult i'norate( cu atît de#in din ce în ce mai mari( mai dureroase şi. J<ineînţeles( îmi place mult să pescuiesc.utor psihiatric. %espectînd comple.K &m tot încercat un timp( dar o!iţerul nu era interesat cîtuşi de puţin să #adă +ăutura ca pe o pro+lemă personală( pe care ar !i putut o re0ol#a cu . )u putem re0ol#a o pro+lemă sperînd că altcine#a o #a re0ol#a în locul nostru. El #or+ea despre ceilalţi 'enerali şi colonei( oameni maturi care şi au do#edit competenţa şi care sînt !ormaţi în disciplină.K J&tunci de ce nu citeşti seara în loc să +eiMK JE prea mult 0'omot în ca0armă pentru a citi. în realitate( nu este pro+lema mea personală. Şi deşi copiii deseori chiar o JdepăşescK( deseori nu se întîmplă aşa@ şi pentru că e.mai 'reu de soluţionat.K J:e ce nu pescuieşti în loc să +eiMK JPentru că tre+uie să muncesc toată 0iua. )u putem re0ol#a o pro+lemă spunînd Jnu este pro+lema meaK. Şi la !el ca şi conducătorii în armată( ma.oritatea comandanţilor #or sta uitîndu se la pro+lemele din unităţile lor( pri#indu le drept în !aţă( !ără a !ace nimic( ca şi cum pro+lemele ar dispărea dacă ei ar sta îndea. J)e am 'îndit că poate o #a depăşiK( spun părinţii cînd #in la psihiatru cu copilul ce are o pro+lemă care durea0ă de cinci ani.K Deneralul nu #or+ea despre oameni sla+i sau anormali din punct de #edere mintal.

& putut ast!el să şi dea seama că sin'urătatea şi prin urmare pro+lemele ei nu se datorau în mod necesar unei 'reşeli sau unui de!ect personal. Spus în cele mai simple cu#inte( aceste două stări repre0intă tul+urări ale responsa+ilităţii şi de asemenea repre0intă stiluri opuse de raportare la lume şi la pro+lemele ei. în cele din urmă( a di#orţat( a a+sol#it o !acultate în timp ce şi creştea copiii( a de#enit redactor la o re#istă şi s a căsătorit cu un editor de succes. JCa să mă omor( +ineînţeles..K( indicînd că ima'inea de sine a indi#idului repre0intă un +ăr+at sau o !emeie in!eriori( care totdeauna dau 'reş( totdeauna !ac ale'eri 'reşite. &şa cum se poate .K( JE ne#oie să.K J:e ce e atît de dureroasă #iaţa în O/ina*aMK( am între+at eu. Breau să ştiu ce e cu mine( de sînt atît de nepopulară.ele si tul)urările de caracter Mulţi oameni care #in să #adă un psihiatru su!eră de ceea ce se numeşte !ie o ne#ro0ă( !ie o tul+urare de caracter.K J&sta e rău. O tînără soţie( de asemenea din O/ina*a( şi a tăiat uşor #enele cu o lamă de ras şi a !ost dusă în salonul de ur'enţe( unde am întîlnit o...5. :iscursul unui ne#rotic se remarcă prin e.ucînd #reun rol în propria i i0olare..K şi J& !ost necesar să. & continuat să +ea şi a tre+uit să se despartă de ser#iciul său la mi.. Tre+uie să !ie ce#a în nere'ulă cu mine. O !emeie ne#rotică( pe de altă parte( su!erind de asemenea de sin'urătate şi i0olare în oraşul O/ina*a( s a plînsA JMer'eam cu maşina la Clu+ul soţiilor de o!iţeri pentru a mi căuta prieteni( dar acolo nu mă simţeam în lar'ul meu.K &ceastă !emeie îşi asumă întrea'a responsa+ilitate pentru sin'urătatea ei( simţind că doar ea este de #ină.sau !ără a. J)u. :iscursul unei persoane cu tul+urare de caracter se +a0ea0ă mult pe e.K şi J) ar tre+ui.utor( şi i am spus comandantului lui( cu tot re'retul( că nu este un om cu simţ de răs %ESPO)S&<.. Ea a început să plîn'ă( #ăicărindu seA J)u am nici un prieten aici şi sînt sin'ură tot timpul.locul carierei. Este o maşină la care schim+i manual #ite0ele şi nu ştiu cum să conduc o ast!el de maşină( ci doar pe cele cu schim+ător automat de #ite0e.K J:e ce ai #rut să te omoriMK J1iindcă nu mai suport această insulă nenorocită.K J)u poţi să 6 conduci tu la ser#iciu( din moment ce tot stai sin'ură şi te plictiseşti toată 0iuaMK( am între+at o...K( J)u aş putea.terioare a!late cu totul în a!ara controlului său. la mineA JPe aceste drumuriM Tre+uie să !ii ne+unPK 6evro. S ar cu#eni să !iu mai prietenoasă. Cînd ne#roticii sînt în con!lict cu lumea( presupun în mod automat că ei sînt de #ină..presii precumA J)u pot.T&TE& C6 pundere.. &m între+at o de ce a !ăcut acest lucru. Tre+uie să mă trimiteţi înapoi în Statele Unite. &r tre+ui să !iu capa+ilă să mi !ac prieteni mult mai uşor..uns de multe.K( demonstrînd ima'inea de sine a unei !iinţe care nu are puterea de a ale'e( al cărei comportament este în între'ime condus de !orţe e.presii precumA JS ar cu#eni să. Chiar şi tiparele de #or+ire ale ne#roticilor şi ale persoanelor cu tul+urări de caracter sînt di!erite.K J:e ce nu te duci pînă în cartierul american sau la Clu+ul soţiilor de o!iţeri( ca să ţi !aci prieteniMK JPentru că soţul meu ia maşina ca să mear'ă la ser#iciu. în cursul terapiei( a descoperit că este o persoană neo+işnuit de inteli'entă şi de am+iţioasă şi că de#enea cu uşurinţă ne!ericită alături de celelalte soţii de ser'enţi( ca şi cu soţul ei( pentru că era considera+il mai inteli'entă şi mai am+iţioasă decît ceilalţi.K J:e ce nu în#eţi cum să conduci o maşină cu schim+ător manual de #ite0eMK Ea s a uitat !i... M am 'îndit că celelalte soţii nu mă plac. Cele două persoane tocmai descrise a#eau tul+urări de caracterA ser'entul simţea că pentru +eţia lui era de #ină oraşul O/ina*a şi nu el( iar !emeia de asemenea nu se #edea pe sine . Cum de n ai putut să ţi !aci nici un prietenMK JPentru că locuiesc într un cartier stupid din O/ina*a şi nici unul dintre #ecinii mei nu #or+eşte en'le0a. )e#roticul îşi asumă prea multe responsa+ilităţi( persoanele cu tul+urări de 32 :isciplina caracter nu îndea.K( J&r tre+ui.. O să mă ucid dacă tre+uie să mai stau aici.

într un sens( toţi copiii au tul+urări de caracter #i0i+ile în tendinţa lor instincti#ă de a şi ne'a responsa+ilitatea în multe dintre con!lictele în care se 'ăsesc ei înşişi. )e#roticii( din cau0a disponi+ilităţii lor de a şi asuma responsa+ilitatea( pot !i părinţi e. 34 :isciplina întotdeauna copiii care nu sînt iu+iţi de părinţi mai de'ra+ă îşi #or asuma ei înşişi acest lucru( decît să #adă că părinţii sînt de!icitari în capacitatea lor de a iu+i. Cu cei cu tul+urări de ca )EB%OZE5E Ş. în mod similar( toţi copiii au ne#ro0e datorate !aptului că( instincti#( îşi #or asuma responsa+ilitatea pentru anumite pri#aţiuni pe care le trăiesc( dar nu le înţele' încă. Tendinţa lor este mai de'ra+ă de a scăpa de copii într o mie de !eluri decît să le dea atenţia de care au ne#oie. &st!el( doi !raţi care se +at se #or acu0a întotdeauna unul pe celălalt pentru declanşarea +ătăii şi !iecare dintre ei #a ne'a cu totul că el ar !i #ino#atul. :in !ericire( odată ce unor ast!el de persoane le a !ost resta+ilită credinţa şi încrederea în sine( în cadrul procesului psihoterapeutic( prin a.utorarea lor în ceea ce pri#eşte partea ne#rotică a personalităţii( deseori este posi+il să i an'renăm într o e.5E :E C&%&CTE% 33 racter este mult mai di!icil( dacă nu imposi+il( de lucrat( pentru că nu se #ăd pe ei înşişi ca sursă a propriilor pro+leme@ ei cred că lumea are ne#oie să !ie schim+ată şi nu ei înşişi şi ast!el eşuea0ă în a recunoaşte că e necesar să se anali0e0e pe sine( în realitate( multe persoane sînt ne#rotice şi în acelaşi timp au şi tul+urări de caracter@ ast!el( #or+im de Jne#ro0ele de caracterK pentru a indica !aptul că( în anumite 0one ale #ieţii lor( aceste persoane sînt dominate de #ino#ăţie în #irtutea !aptului că şi au asumat o responsa+ilitate care nu este tocmai a lor( în timp ce în alte 0one ale #ieţii eşuea0ă în a şi asuma cu realism responsa+ilitatea.perienţă şi printr o îndelun'ată şi reuşită maturi0are #om do+îndi capacitatea de a #edea lumea şi locul nostru în ea aşa cum sînt în realitate şi ast!el #om !i în stare să sta+ilim în mod realist responsa+ilitatea ce ne re#ine nouă şi cea care re#ine lumii. TU5<U%R%. . :impotri#ă( chiar dincolo de simpla insensi+ilitate sau ne'li. însă printr o #astă e. Sînt multe lucruri pe care părinţii le pot !ace pentru a şi spri.enţă( părinţii pot !ace multe pentru a împiedica acest proces de maturi0are.celenţi dacă ne#ro0a lor e relati# uşoară şi nu sînt copleşiţi de responsa+ilităţi inutile( care să sece ener'iile necesare responsa+ilităţilor părinteşti. Ea nu a !ost niciodată complet soluţionată@ pe între' parcursul #ieţii noastre tre+uie să e#aluăm şi să ree#aluăm continuu pentru ce sîntem responsa+ili în acest mereu schim+ător curs al e#enimentelor.ar acest lucru solicită dra'ostea şi dorinţa lor de a şi asuma responsa+ilitatea pentru creşterea copiilor.ini copiii în acest proces de maturi0are.istenţa umană.ima'ina( comparati# cu persoanele cu tul+urări de caracter( cu ne#roticii se poate lucra mai uşor prin psihoterapii( pentru că ei îşi asumă responsa+ilitatea pentru di!icultăţile pe care le au şi şi dau seama ast!el că au pro+leme. 5a !el ca şi în alte 0one ale #ieţii lor( ei eşuea0ă şi în misiu nea de părinţi( în a şi asuma responsa+ilitatea ce li se cu#ine. Oamenii cu tul+urări de caracter sînt părinţi de 0astruoşi( complet inconştienţi de !aptul că deseori îşi tratea0ă copilul cu o atitudine distru'ătoare. :ar pentru a sesi0a aceste oportunităţi( aşa cum am spus( părinţii tre+uie să !ie sensi+ili la ne#oile copilului şi dispuşi să le împlinească.aminare de sine. Sau tinerii adolescenţi care nu au încă succes la !ete sau în sport mai de'ra+ă se #or #edea pe sine ca !iinţe umane de!icitare decît ca +o+oci ce în !loresc mai tîr0iu sau chiar la timp şi per!ect normal( cum se în tîmplă de o+icei.aminare şi corectare a indisponi+ilităţii de a şi asuma responsa+ilitatea cu#enită. îndeose+i părinţii cu tul+urări de caracter îşi !ac copiii să se simtă mi0era+il. )ici această e#aluare şi ree#aluare nu sînt lipsite de durere( dacă sînt îndeplinite în mod adec#at şi conştient. Pentru a îndeplini !iecare dintre aceste procese în mod adec#at tre+uie să !im dispuşi şi capa+ili să su!erim o continuă e. Se spune căA Jne#roticii se !ac pe ei înşişi să se simtă mi0era+il( cei cu tul+urări de caracter îi !ac pe ceilalţi să se simtă mi0era+ilK. Puţini dintre noi scapă !ără ne#ro0e sau tul+urări de caracter( cel puţin într o anume măsură 3de aceea( în mod esenţial( oricine poate +ene!icia de psihoterapie dacă el sau ea este serios dispus?ă să participe la acest proces4. Moti#ul acestui !apt este că pro+lema de a distin'e pentru ce sîntem şi pentru ce nu sîntem responsa+ili este una dintre cele mai mari din e. Oca0iile apar sin'ure de mii de ori pe măsură ce copilul creşte( părinţii putînd să şi con!runte copilul cu tendinţa lui de a e#ita sau de a scăpa de asumarea răspunderii pentru propriile i acţiuni să 6 asi'ure că în unele situaţii nu e #ina lui.ar această disponi+ilitate nu este inerentă nici unuia dintre noi. . Cînd copiii sînt delinc#enţi sau au di!icultăţi la şcoală( părinţii cu tul+urări de caracter #or .

O #or+ă din C:isciplina anii Q-> 3atri+uită lui Eldrid'e Clea#er4 se adresea0ă nouă tuturor( celor din toate timpurileA J:acă nu eşti parte din soluţie( eşti parte din pro+lemă. J:aK( am spus uşor ener#at.K )u prea era răspunsul pe care îl aşteptam.K în acest !el( aceşti părinţi îi spun de !apt copilului lorA JTu eşti responsa+il pentru calitatea maria. :e . Pe măsură ce de#eneam mai resentimentar şi mai epui0at( mi am dat seama că tre+uia !ăcut ce#a. &şa că m am dus la doctorul <od'el2 şi i am e. .un' părinţii cu tul+urări de caracter să crească( aproape in#aria+il( copii ne#rotici sau cu tul+urări de caracter. Credea el oare că aşa ce#a e cu putinţăM Sau poate a#ea o altă soluţie la această pro+lemăM Mac m a ascultat !oarte atent şi recepti#( !ără să mă întrerupă.<E%T&TE 37 tre+area aceasta( Mac a răspunsA J. &ceastă atitudine( +ineînţeles( i'noră pro+lema reală.n mod normal( ei îşi #edeau pacienţii o dată pe săptămînă. TU5<U%R%. Părinţii înşişi îşi aruncă păcatele asupra copiilor lor. Pentru tratamentul propriei mele su+tile tul+urări de caracter( la #îrsta de C> de ani( îi sînt dator lui Mac <ad'el2.ismul( societatea( ??SistemulK L pentru pro+lemele lor( pro+lemele persistă. JCe cre0i că ar tre+ui să !ac în situaţia astaMK 5a în 1UD& :E 5. :e+arasîndu se de responsa+ilitate( poate că se simt mai con!orta+il cu ei înşişi( dar au încetat să şi re0ol#e pro+lemele #ieţii( au încetat să se de0#olte spiritual şi au de#enit o 'reutate lipsită de #iaţă pentru societate.ceptat pentru cîte#a săptămîni atunci cînd îmi #a #eni rîn dul să accept noi pacienţi( pentru a a#ea timp să i prind din urmă pe cole'ii mei.arunca imediat #ina pe sistemul şco )EB%OZE5E Ş. în cele din urmă( în e!ortul de a e#ita responsa+ilitatea în #ieţile lor( deseori părinţii cu tul+urări de caracter #or arunca această responsa+ilitate pe umerii copiilor lorA JBoi( copii( o să mă înne+uniţiK sauA JSin'urul moti# pentru care rămîn căsătorit?ă cu mama?tatăl #ostru sînteţi #oi( copiiiK sauA JMama #oastră şi a distrus ner#ii din cau0a #oastrăK sauA J&ş !i putut să !ac şi eu o !acultate şi să reuşesc în #iaţă dacă n ar !i tre+uit să #ă întreţin.ar sau pe alţi copii( care( #or insista ei( au o Jin!luenţă reaK asupra propriului copil. &cest lucru este ine#ita+il( pentru că( aşa cum am spus( nici o pro+lemă nu poate !i soluţionată pînă cînd indi#idul nu şi asumă responsa+ilitatea de a o soluţiona.ului meu( a sănătăţii mele mintale şi pentru lipsa mea de succes în #iaţă.plicat situaţia. &şa a.5E :E C&%&CTE% 35 . &ceşti indi#i0i cu tul+urări de caracter nu sînt ine!icienţi şi distructi#i doar în rolul de părinţi@ aceleaşi trăsături de caracter acţionea0ă de o+icei asupra căsniciei lor( a prietenilor şi a înţele'erilor de a!aceri L asupra oricărei 0one a e. JMulţumescK( i am spus. 5 am între+at dacă nu pot !i e. Cînd am terminat( după un moment de tăcere( mi a spus cu simpatieA JEi +ine( #ăd că ai într ade#ăr o pro+lemă.K Fuga de li)ertate Un psihiatru pune dia'nosticul de tul+urare de caracter atunci cînd tiparul e#itării responsa+ilităţii este relati# unul +ine conturat în indi#idul dia'nosticat. Poate pentru că eram mai de#otat pacienţilor mei decît cole'ii mei re0idenţi( datorită educaţiei mele( m am descoperit lucrînd mai multe ore decît ei.istenţei în care nu reuşesc să şi asume responsa+ilitatea pentru calitatea #ieţii lor. :eseori( eu îi #edeam de două( trei ori pe săptămînă. Ei au aruncat propria durere pe umerii societăţii. Cînd indi#i0ii cu tul+urări de caracter dau #ina pe altcine#a L soţie( copil( prieten( părinte( patron L sau pe altce#a L in!luenţe rele( şcoala( 'u#ernul( rasismul( se. JŞtiu că am o pro+lemă. Ca urmare( îi pri#eam pe cole'ii mei re0idenţi părăsind clinica la ora patru şi . în această clinică( eu şi cole'ii mei re0idenţi ne distri+uiam pacienţii prin rotaţie.umătate în !iecare după amia0ă şi ducîndu se acasă( în timp ce eu îmi pro'ramam întîlniri pînă la ora opt( nouă seara( iar su!letul îmi era plin de resentimente.ţi spun( Scott( că tu eşti cel care are o pro+lemă. Totuşi( aproape oricare dintre noi încearcă uneori să e#ite L în !eluri care pot !i !oarte su+tile L durerea de a şi asuma responsa+ilitatea pentru propriile pro+leme.K M am luminat la !aţă( simţindu mă înţeles. Pentru că ocolesc responsa+ilitatea( părinţii cu tul+urări de caracter ser#esc ca modele pentru iresponsa+ilitatea copiilor lor. 5a #remea aceea( Mac era directorul clinicii de psihiatrie unde îmi completam perioada de re0iden ţiat. )imic nu se împlineşte.K :eoarece copiilor le lipseşte capacitatea de a şi da seama cît de nepotri#ite sînt aceste lucruri( ei #or accepta deseori această responsa+ilitate( şi în măsura în care o acceptă( #or de#eni ne#rotici.

tinse şi reale( părinţii au o putere e. Totuşi( acţionînd ast!el( căutam !ără să mi dau seama să cresc autoritatea lui Mac asupra mea. Cînd părinţii sînt despotici( aşa cum sînt deseori( noi( ca şi copii( nu a#em prea multă putere să !acem ce#a în această pri#inţă@ ale'erile noastre sînt limitate. :epindea de mine şi numai de mine să decid cum #reau să mi !olosesc şi să mi ordone0 timpul. Trei luni l am urît. & !i supărat pe ei însemna a !i supărat pe propria mi ale'ere de a !i di!erit de ei( o ale'ere de care( de !apt( eram mulţumit.utor( un mic s!at şi nenorocitul nu !usese dispus să şi asume atîta responsa+ilitate cît să încerce măcar să mă a. Eu te am au0it şi am !ost de acord cu tine. :acă aş !i #rut să nu le suport( atunci eram li+er să ale' să nu Qucre0 atît de mult şi să mi structure0 timpul în alt !el.K M am întors şi am ieşit cu paşi mari şi !urios din +iroul lui Mac. :ar mi am schim+at atitudinea şi ast!el resentimentul !aţă de cole'i s a e#aporat. &m o cunoştinţă( un om inteli'ent dar posac( care( atunci cînd îl las( #or+eşte despre !orţele a'resi#e din societatea noastrăA rasism( se.a comanda de la mine. Timpul meu era responsa+ilitatea mea. Practic( îi spuneamA J. în încercarea de a e#ita durerea responsa+ilităţii( milioane şi chiar miliarde de oameni încearcă 0ilnic să !u'ă de li+ertate. Simţeam că are o tul+urare de caracter urîtă. îi o!eream puterea mea( li+ertatea mea. &scultă atent ce am să ţi mai spun o dată. :e multe ori am încercat să i arăt că el nu este copil. Cererea adresată lui Mac <ad'el2 de a şi asuma responsa+ilitatea pentru structura timpului meu era o încercare de a e#ita durerea de a lucra multe ore( chiar dacă lucratul timp de mai multe ore era o consecinţă ine#ita+ilă a ale'erii mele de a mă dedica mai mult pacienţilor şi !ormării mele. Cum alt!el ar !i putut să !ie atît de crudM Eu mă dusesem la el cu umilinţă( cerîndu i un mic a.ute la descurcarea unor ast!el de pro+leme( ce nai+a tre+uia să !acă altce#aM :ar după trei luni( am a. 5 am urît pe Mac <ad'el2. Cînd mi am dat seama de aceasta( am ales să nu mi schim+ stilul de #iaţă. )u al meu. Tu( Scott Pec/( ai o pro+lemă cu timpul tău.uns cum#a să mi dau seama că Mac a#ea dreptate( că eu( şi nu el( a#eam o tul+urare de caracter. Este pro+lema ta cu timpul tău.ism( industria de armament( poliţia care i a arestat pe el şi pe prietenii lui din cau0a părului lor lun'. :acă în calitatea lui de director al clinicii nu tre+uia să a. Sînt de acord cu tine. &nume( tu ai o pro+lemă cu timpul. Ştiam asta cînd am intrat aici.tinsă şi reală asupra noastră. :ar ca adulţi( cînd sîntem sănătoşi !i0ic( ale'erile .uns de de#otat !amiliei( dar aceste dureri erau consecinţa ale'erii pe care o !ăcusem. Cînd sîn tem copii( datorită dependenţei e. Ei sînt( în !apt( în mare 1UD& :E 5. :i!icultatea de a accepta responsa+ilitatea pentru comportamentele noastre re0idă în dorinţa de a e#ita durerea consecinţelor acestui comportament. Tu eşti cel ce are o pro+lemă. Mun C8 :isciplina ca mea 'rea nu era o sarcină aruncată pe umerii mei de soarta necruţătoare sau de necruţătorul director al clinicii( era modul în care eu alesesem să mi trăiesc #iaţa şi să mi ordone0 priorităţile. :ar acest lucru înseamnă să trans!erăm puterea noastră asupra acelei entităţi( !ie ea JsoartăK sau JsocietateK( 'u#ern( corporaţie sau şe!ului nostru. :acă #oiam să mi in#estesc timpul mai mult decît cole'ii mei re0idenţi în munca pe care o !ăceam( atunci era ale'erea mea şi consecinţele acestei ale'eri erau responsa+ilitatea mea. &cesta este moti#ul pentru care Erich 1romm şi a intitulat atît de nimerit studiul despre na0ism şi autoritarismA Esca(e1rom Freedom 7Fuga de li)ertate8. Ce cre0i că s ar cu#eni să !ac în situaţia astaMK Mac mi a răspunsA JScott( pari să nu !i ascultat ceea ce am spus.<E%T&TE C7 măsură responsa+ili de +unăstarea noastră( iar noi sîntem( în !apt( în mare măsură la mila lor. Timpul tău. Este tot ce pot să spun despre acest lucru.ute( cît să şi !acă trea+a lui de director al clinicii. Se poate să !i !ost dureros pentru mine să pri#esc cum cole'ii mei plecau de la +irou cu două( trei ore înaintea mea şi se poate să !i !ost dureros să mi aud soţia plîn'îndu se că nu sînt îndea. 1ii tu şe!ulPK :e cîte ori căutăm să e#ităm responsa+ilitatea pentru propriul nostru comportament( încercăm ast!el să dăm responsa+ilitatea altor indi#i0i( or'ani0aţii sau altei entităţi. Pur şi simplu nu mai a#ea sens să i acu0 pe ei pentru !aptul că aleseseră un stil de #iaţă di!erit de al meu( cînd eu !usesem complet li+er să ale' să !iu ca ei( dacă aş !i dorit. Tu eşti cel ce are o pro+lemă.K JPentru :umne0euK( i am spus( Jştiu că am o pro+lemă. între+area este ce am să !ac în situaţia astaMK JScottK( a replicat Mac( J#reau să mă asculţi. Şi am rămas !urios.aceea am #enit să te #ăd. )u este pro+lema mea.

. :r.utorare( de !rică şi con#in'erea intimă că nu sînt capa+ili să Sse descurceT şi să schim+e lucrurileKXX. :acă harta este !alsă şi imprecisă( ne #om rătăci. E ca şi cum ar !i o+osiţi. Spre s!îrşitul #îrstei de mi. i. :a( sînt de acord cu acea cunoştinţă a mea( că e. :eşi acest lucru este clar( cei mai mulţi oameni ale' să 6 i'nore. )oi a#em totuşi li+ertatea de a ale'e !iecare pas al !elului în care #om răspunde şi #om trata aceste !orţe. Chiar mai dramatic( punctul din care pri#im lumea . Culturi noi apar( culturi dispar. Ceea ce e ade#ărat e real. Cu cît depunem mai mult e!ort pentru a preţui şi a percepe realitatea( cu atît hărţile noastre #or !i mai mari şi mai precise. &m !ost tentat să cite0 ca PUolul în între'ime şi îl recomand oricui doreşte să e.U)E& 1&GR :E %E&5.plore0e mai mult această chestiune.istă prea puţină tehnolo'ie( e. :ar mulţi nu #or să !acă acest e!ort. XX "ar#ard Uni#ersit2 Press( 67E9( Cam+rid'e( Mass. Unii se opresc să 6 mai !acă spre s!îrşitul adolescenţei.istă !orţe opresi#e în lume.loc( mulţi oameni renunţă la acest e!ort. Cel de al treilea instrument sau tehnică de a trata durerea soluţionării pro+lemelor( ce tre+uie !olosit continuu dacă #rem ca #ieţile noastre să !ie sănătoase( iar spiritul nostru să crească( este de#oţiunea !aţă de ade#ăr. :acă harta este ade#ărată şi precisă( #om şti în 'eneral unde ne a!lăm( iar dacă ne decidem unde #rem să mer'em( #om şti în 'eneral ce #om 'ăsi acolo. Se simt neputincioşi pentru că( în !apt( au renunţat la putere. "ărţile lor sînt mici şi a+ia schiţate( perspecti#a lor asupra lumii este în'ustă şi prost direcţionată. :acă pot accepta acest !apt cu totul( atunci #or de#eni oameni li+eri.T&TE 96 Devoţiunea 1aţă de realitate . Dheţari noi apar( 'heţari se topesc. &sta nu înseamnă că sînt ne dureroase. Mai întîi de toate( nu sîntem născuţi cu hărţi 'ata întocmite( ci tre+uie să le !acem noi înşine( iar pentru aceasta e ne#oie de e!ort. El a#ea li+ertatea de a se muta într un alt oraş sau de a şi scurta părul sau chiar să ducă o campanie împotri#a +iroului de poliţie. Bor+ea de dra'ostea sa de li+ertate şi de !orţele care o contracarea0ă( dar de !iecare dată cînd #or+ea de !elul în care este #ictimi0at de aceste !orţe el îşi ceda de !apt li+ertatea. Bi0iunea noastră asupra realităţii este ca o hartă după care ne orientăm #iaţa. Mai de#reme sau mai tîr0iu( dacă e să !ie #indecaţi( tre+uie să în#eţe că #iaţa întrea'ă a unui adult este o serie de ale'eri personale( de deci0ii. Una dintre ră dăcinile acestui Jsentiment de neputinţăK la ma. Sînt con#inşi că hărţile lor sînt complete şi că $eltanschaaun' ul lor este corect 3sau chiar sacrosant4 şi nu mai sînt interesaţi de o nouă in!ormaţie. %eciproc( dacă nu #or accepta acest !apt( se #or simţi pentru totdeauna #ictime. & ales să se lamente0e din cau0a lipsei de putere politică( în loc să accepte şi să se +ucure de imensa sa putere personală.noastre sînt aproape nelimitate.oritatea pacienţilor o repre0intă o anume dorinţă de a !u'i de durerea li+ertăţii( iar unii nu reuşesc( în mod parţial sau total( să ac X )icăieri( după ştinţa mea( pro+lema li+ertăţii ca ale'ere între două rele nu este descrisă mai eloc#ent şi mai poetic decît în capitolul J1reedom and )ecessit2K 3J5i+ertate şi necesitateK4 din cartea psihiatrului &llen $heelisA Ho9 #eo(le /l9nge 7/um se (ot schim)a oamenii8$ "arper [ %o*( )e* \or/( 67EC. :ar cea mai mare pro+lemă în reali0area hărţilor nu constă în !aptul că tre+uie să pornim de la o mî0'ălitură( ci în acela că ele tre+uie re#i0uite mereu pentru a !i precise. Ceea ce e !als e ireal. 40 :isciplina cepte responsa+ilitatea pentru pro+lemele şi #iaţa lor. :EBOG.plorarea misterului realităţii( lăr'indu şi( nuanţîndu şi şi rede!inindu şi înţele'erea asupra lumii şi asupra a ceea ce e ade#ărat. :ar în ciuda inteli'enţei sale( nu şi a recunoscut aceste li+ertăţi.istă prea multă tehnolo'ie. Cu cît #edem mai puţin clar realitatea lumii L cu cît minţile noastre sînt mai îm+ătate de !alsitate( percepţii 'reşite şi ilu0ii L( cu atît sîntem mai puţin capa+ili să determinăm cursul corect al acţiunilor şi să luăm deci0ii înţelepte. & trăi într o 0onă a ţării unde poliţiei nu i plăceau Jtipii cu părul lun'K era ale'erea lui şi totuşi şi a lăsat părul lun'. Sper că într o 0i( curînd( #a înceta să !ie iritat pentru !aptul că ale'erile sale sînt dureroaseX. 5umea însăşi este într o schim+are constantă. "ilde <ruch( în pre!aţa cărţii ei Learning #sychothera(y 7învăţînd (sihotera(ie8$ arată că în mod !undamental toţi pacienţii #in la psihiatru cu Jo pro+lemă comunăA sentimentul de nea. Ei îl i'noră pentru că drumul nostru spre realitate nu este uşor. :e multe ori( dintre două rele tre+uie să 6 ale'em pe cel mai mic( dar tot în puterea noastră stă să !acem aceste ale'eri. Chiar la ni#el super!icial( acest lucru ar tre+ui să !ie e#ident. :oar cîţi#a norocoşi continuă pînă în momentul morţii e. E.( p.

ore( este dureros( uneori 'roa0nic de dureros. îi promiseseră o +icicletă de 0iua lui( dar uitaseră şi i dăduseră altce#a. Un ast!el de e. Principala ei nemulţumire în ceea ce 6 pri#ea era !aptul că el era continuu şi iraţional 'elos şi( în acelaşi timp( distant !aţă de ea( rece( necomunicati# şi lipsit de a!ecţiune. Căile prin care se mani!estă trans!erul( deşi totdeauna penetrante şi distru'ătoare( sînt deseori su+tile.+ă mai mult de un an şi .istă.este într o rapidă şi constantă schim+are. :eseori acest act de i'norare nu este doar unul pasi#. El nu se simţea în mod deose+it ne!ericit pentru că o pierduse pe ea( dar era de#astat de pierderea celor doi copii( de care se ataşase pro!und.un'e adolescenţi.emplu este cel al unui pacient al cărui tratament a eşuat din cau0a trans!erului său.urător al adultului.umătate( uneori !iind concediat( mult T%&)S1E%U5A "&%T& E]P. :in păcate( pînă la urmă > ast!el de persoană poate cheltui mai multă ener'ie pentru a apăra perspecti#a demodată asupra lumii( decît i ar !i tre+uit pentru a o re#i0ui şi a o corecta de la +un început. &ici se 'ăseşte sursa principală a multor +oli ale umanităţii. Ea se mai plîn'ea şi de desele lui schim+ări de slu. în speranţa recîşti'ării lor a început psihoterapia( pentru că soţia sa declarase !erm că nu se #a întoarce pînă cînd el nu #a urma un tratament psihiatric.ore.urător al copilăriei 3într ade#ăr( deseori de !olos pentru supra#ieţuire4( dar care este inadecvat odată trans!erat în mediul încon.istă pro+a+il tot atîtea su+tile #ariaţii ale de!iniţiei trans!erului cîţi psihiatri e.ercite datoriaK. Ceea ce !acem deseori( şi de o+icei inconştient( este să i'norăm in!ormaţia nouă.emple nu tre+uie să !ie su+tile.presie a lui eraA J)u poţi a#ea încredere într un su!let a!urisit.K şi Jîmpiedicarea unui o!iţer de poliţie să şi e. Psihiatrii denumesc acest proces Jtrans!erK. :ar el nu a !ost niciodată în stare să a#anse0e sau să şi ţină o slu. Procesul de a !ace re#i0uiri( în special cînd e #or+a de re#i0uiri ma. :e a lun'ul adolescenţei( !usese implicat în altercaţii minore cu poliţia şi de trei ori !usese închis pentru consum de dro'uri( o!ensă( J#a'a+onda. însă cele mai clare e. Ca adulţi( putem !i puternici.+ă. Putem chiar lupta împotri#a ei şi chiar să încercăm să manipulăm lumea pentru a !ace să arate con!orm punctului nostru de #edere. Biaţa lui( înce pînd din adolescenţă( !usese una accentuat insta+ilă. E. Se poate să denunţăm noua in!ormaţie ca !iind !alsă( periculoasă( eretică( lucrare a dia#olului. Cea mai !rec#ent !olosită e. Cînd sîntem copii( sîntem dependenţi şi lipsiţi de putere. & părăsit !acultatea de electrotehnică pentru că( aşa cum spunea elA JPro!esorii mei erau o adunătură de ipocriţi( nu prea di!eriţi de poliţişti. Odată au uitat cu totul de 0iua lui( dar nu #edea nimic !oarte rău în . Totuşi( cînd sîntem +olna#i sau +ătrîni in!irmi se poate să de#enim iarăşi !ără putere şi dependenţi. Mai de'ra+ă decît să încerce să schim+e harta( indi#idul poate încerca să distru'ă noua realitate. 42 :isciplina Trans1erul4 harta e:(irată Procesul acti# de menţinere a unei perspecti#e desuete asupra realităţii constituie !undamentul multor +oli mintale. Cînd sîntem săraci( lumea arată alt!el decît atunci cînd sîntem +o'aţi. Cînd a#em copii de care să a#em 'ri.%&TR 43 mai des plecînd sin'ur după dispute cu super#i0orii săi( pe care i descria ca Jmincinoşi şi trişori( interesaţi doar să şi prote.e0e scaunulK. E #or+a de un tehnician în computere( inteli'ent( dar lipsit de succes( de C> şi ce#a de ani( care a #enit să mă #adă pentru că soţia lui îl părăsise( luîndu i cu sine pe cei doi copii ai lor.ă( lumea pare di!erită !aţă de #remea cînd nu i a#eam@ cînd copiii sînt su'ari( lumea pare di!erită !aţă de cum #a !i atunci cînd copiii #or a. Ce se întîmplă cînd cine#a trudeşte mult şi din 'reu să de0#olte o perspecti#ă !uncţiona+ilă asupra lumii( o hartă e#ident utilă şi e!icientă( iar apoi e con!runtat cu o in!ormaţie nouă care su'erea0ă că această perspecti#ă este 'reşită( iar harta are ne#oie să !ie în +ună parte retrasatăM E!ortul dureros care ni se cere pare înspăimîntător( uneori copleşitor.K :atorită inteli'enţei şi creati#ităţii lui în domeniul tehnolo'iei computerelor( ser#iciile sale erau !oarte cerute în industria respecti#ă.K îşi descria copilăria ca JnormalăK şi părinţii ca !iind Jo+işnuiţiK. Propria mea de!iniţie este următoareaA trans!erul este acel ansam+lu de moduri de a percepe lumea şi de a răspunde lumii de0#oltat în copilărie şi care este de o+icei adec#at în între'ime mediului încon. :acă #rem să încorporăm această in!ormaţie( tre+uie să ne re#i0uim continuu hărţile şi uneori( cînd s a acumulat su!icient de multă in!ormaţie nouă( tre+uie să !acem re#i0ii ma. în scurta perioadă de timp pe care a petrecut o cu mine( totuşi( el şi a reamintit( întîmplător şi !ără a !i emoţionat( numeroase momente cînd părinţii lui l au de0amă'it. Zilnic sîntem +om+ardaţi cu in!ormaţii noi despre natura realităţii.

:ar cît de mult se a'aţă de ele şi se luptă pentru !iecare pas din drumP :eseori( ne#oia de a se a'ăţa de hărţile lor şi lupta pentru a nu le pierde sînt atît de puternice( încît terapia de#ine imposi+ilă( aşa cum s a întîmplat în ca0ul tehnicianului de computere. . . :upă trei şedinţe( nu a mai #enit( pentru că îşi luase încă o slu. am spus că nu socotesc aceste condiţii accepta+ile şi că nu sînt dispus să mi anule0 planurile pentru !iecare seară de luni pentru !aptul că el ar putea #eni la şedinţa de terapie. & a#ut multe oca0ii să şi re#i0uiască harta( dar toate au trecut pe lîn'ă el.uns să şi dea seama pe la mi.ustare potri#ită pentru realitatea copilăriei lui( !usese o a.%&T& 45 tea. & #enit de două ori( apoi s a oprit( pentru că !ăcea ore suplimentare.istă unii oameni în care putea a#ea încredere era să rişte încre0îndu se în ei( iar acest lucru ar !i necesitat o de#iere de la harta cu care începuse.ustare care a !uncţionat( diminuîndu i durerea şi su!erinţa. Odată ce şi a dat seama de asta( totuşi( a început să se simtă mai +ine( iar #iaţa lui a de#enit mult mai con!orta+ilă.istă ce#a suplimentar de muncă şi că îmi #a da un tele!on la ora patru după amia0a în !iecare luni( ca să îmi spună dacă se poate întîlni cu mine.locul copilăriei că nu poate a#ea încredere în părinţii lui. )eîncrederea în oameni !usese o a.trem de dureros.niţial( el a cerut o între#edere sîm+ăta. El a admis că nu i s a cerut să lucre0e ore suplimentare. :upă alte două şedinţe( totuşi( n a mai #enit( pentru că se pare că 6 prinsese dorul să lucre0e noap T%&)S1E%U5A "&%T& E]P. îi promiteau să !acă împreună o mulţime de lucruri în *ee/ end( dar apoi erau de o+icei Jprea ocupaţiK. :ar a şi da seama de asta ar !i !ost e.ar aceste con!licte nu au !ăcut altce#a decît să i întărească sentimentul că oamenii care au ce#a să i dea 44 :isciplina nu sînt de încredere.un'e la conclu0ia L la JrealitateaK L nu că Jnu pot a#ea încredere în părinţii meiK( ci la aceea că Jnu pot a#ea încredere în oameniK. Cînd sînt implicate pro+leme de trans!er( aşa cum se în tîmplă de o+icei( psihoterapia este( printre altele( un proces de re#i0uire a hărţii. Pentru un copil( părinţii înseamnă totul@ ei repre0intă lumea. Ei erau sin'urii asupra cărora a#ea control( sin'urii care nu a#eau autoritate asupra lui( sin'urii din toată lumea în care putea a#ea încredere.ustare a hărţii care altădată ne a îndrumat atît de +ine( el şi a continuat traiectoria de a nu a#ea încredere în oameni( creînd inconştient situaţii care îi întăreau această con#in'ere( înstrăinîndu 6 de oricine( !ăcînd imposi+il ca el să se +ucure de dra'oste( căldură( intimitate şi a!ecţiune. Sin'urul !el în care ar !i putut în#ăţa că în lumea adulţilor e. )u şi putea permite nici măcar apropierea de soţia lui( nici în ea nea#înd încredere. Prin urmare( copilul a. 5 am con!runtat cu imposi+ilitatea de a !ace terapie în ast!el de circumstanţe. Sin'urii cu care putea a#ea o relaţie a!ectuoasă erau cei doi copii ai săi. Mi am rearan. O ast!el de reîn#ăţare i ar !i cerut să şi re#i0uiască părerea despre părinţii lui L să şi dea seama că ei nu 6 iu+eau( că nu a a#ut o copilărie normală şi că părinţii lui nu erau părinţi o+işnuiţi în ce pri#eşte capacitatea de a !i recepti#i la ne#oile copilului lor.+ă( !ăcînd muncă de întreţinere sîm+ăta şi duminica. El presupune că !elul în care procedea0ă părinţii este !elul în care tre+uie procedat. & simţit că eu aş !i nere0ona+il de ri'id( că nu sînt deloc preocupat de ne#oile lui( că sînt interesat doar de propriul meu timp şi în mod clar nu mi pasă de el şi că prin urmare nu pot !i de încredere. O ast!el de adaptare repre0intă totuşi +a0a pentru #iitoare pro+leme. Copilul nu poate a#ea perspecti#a de a #edea că alţi părinţi sînt di!eriţi şi de multe ori mai +uni. :e nenumărate ori uitaseră să 6 ia de la întîlniri sau de la petreceri( pentru că Ja#eau o mulţime de lucruri pe capK.at orarul( ast!el încît să 6 pot #edea luni seara( cînd( mi a spus el( e mai puţin pro+a+il să muncească suplimentar. Cînd a încetat să mai ai+ă încredere în părinţii lui( !rec#enţa şi se#eritatea de0amă'irilor sale s au diminuat dramatic. .trem de di!icil să a+andone0i o a. . & hotărît că mă poate #edea doar în acele 0ile de luni în care nu e.asta( pentru că Jei erau !oarte ocupaţiK. Cu această hartă şi cu un depo0it a+undent de resentimente re0ultînd din multe de0amă'iri( con!lictele cu !i'urile autorităţii L poliţişti( pro!esori( patroni de#in ine#ita+ile. &şa că( ple cînd de la acest lucru( încercarea noastră de a lucra . & nu a#ea încredere în oameni de#ine ast!el harta cu care el intră în adolescenţă şi în perioada adultă. am propus să ne întîlnim marţi seara. & declarat totuşi că a#ea ne#oie de +ani şi din această cau0ă munca era mai importantă pentru el decît terapia. &cest +ăr+at su!erise pe cînd era copil de0amă'ire după de0amă'ire( dureroase( datorită lipsei de 'ri. Dradual sau +rusc L nu ştiu care dintre ele L a a. Pentru că este e. Pacienţii #in la psihoterapie pentru că în mod clar hărţile lor nu !uncţionea0ă.ă a părinţilor lui. )u mai aştepta mare lucru de la părinţii lui şi nu şi !ăcea speranţe cînd ei îi !ăceau promisiuni.

Cunoaştem lumea doar prin relaţiile pe care le a#em cu ea. Sînt mulţi psihiatri care anali0ea0ă cu ri'uro0itate lumea( dar care pe sine nu se e.aminea0ă tot atît de ri'uros.K Cît de a+surd este acest lucru( dacă ne 'îndim că lo+ii noştri !rontali( capacitatea noastră de a 'îndi şi de a ne e.împreună a luat s!îrşit( eu !iind un alt marca. în 67F>( oamenii l au etichetat pe &dlai Ste#enson ca !iind Jcap mareK şi au cre0ut că nu ar !i un +un preşedinte pentru că era un +ăr+at contemplati#( dăruit cu o 'îndire pro!undă şi îndoieli de sine. Psihiatrii sînt în#ăţaţi să !acă acest lucru în perioada !ormării lor şi ştiu că este imposi+il să înţelea'ă cu ade#ărat con!lictele şi trans!erurile pacienţilor !ără să şi înţelea'ă propriile lor trans!eruri şi con!licte. Sin'ura cale prin care putem !i si'uri că harta realităţii pe care o posedăm este #alidă este aceea de a o e. :in !ericire( ast!el de atitudini par să se schim+e şi începem să ne dăm seama că sursa pericolului din lume stă mai mult în noi decît în a!ara noastră( iar procesul e.perienţă pentru anii Q-> şi E>M Cum ne putem re#i0ui mai rapid hărţileM &de#ărul sau realitatea sînt e#itate atunci cînd sînt dureroase. &ceasta înseamnă că tre+uie să luăm în considerare ade#ărul( încercînd 9:isciplina :ESC".pune criticii şi de a ne con!runta cu alţi reali0atori de hărţi.perienţele din copilărie.:E%E& 1&TR :E Y)1%U)T&%E 47 să 6 determinăm cît de +ine putem( ca !iind mai important( mai #ital pentru interesul !aţă de noi înşine decît con!ortul nostru.ecutat şi menţinut ră0+oiul din BietnamM în mod clar( a !ost o hartă !oarte di!erită de cea a 'eneraţiei care le a urmat.aminare de sine( de care ma. Cînd însă cine#a se dedică ade#ărului( durerea pare relati# neimportantă L şi de#ine din ce în ce mai puţin importantă 3şi prin urmare din ce în ce mai puţin dureroasă4( pe măsură ce persoana înaintea0ă pe drumul e. Toţi liderii noştri naţionali sînt !iinţe umane care au a#ut o copilărie şi care au !ost !ormaţi de e. E. Este o pro+lemă între părinţi şi copii( soţi şi soţii( an'a. &m au0it mulţi părinţi spunîndu le cu toată serio0itatea copiilor lor adolescenţiA JDîndeşti prea mult. Pentru a a#ea o ast!el de dis Clplină( tre+uie să !im total de#otaţi ade#ărului.amina pe noi înşine este ceea ce ne !ace să !im oameni.perienţa naţională a anilor C>( Q9> a contri+uit la comportamentul liderilor americani în ce pri#eşte ră0+oiul din Bietnam( cît era de potri#ită această e.perienţa anilor QF>( Q-> la harta tinerei 'eneraţiiM :acă e. :in acest moti#( psihiatrii sînt îndemnaţi să urme0e ei înşişi o psihoterapie sau psihanali0ă ca parte a instrucţiei şi de0#oltării lor. Pro+lema trans!erului nu este doar o pro+lemă între psi hoterapeut şi pacienţii săi.aminăm( ci simultan tre+uie să e. Putem să ne re#i0uim hărţile doar atunci cînd a#em disciplina de a trece prin durere.aminare ri'uroasă( permanentă şi nes!îrşită. Ce hartă a urmat "itler şi de unde a pro#enit eaM Ce hartă au urmat liderii americani( care au iniţiat( e. Este #or+a totuşi doar de un număr restrîns de oameni care şi au schim+at atitudinea.aminării de sine şi al contemplaţiei de#ine esenţial pentru supra#ieţuire( în ultimă instanţă.aminatorul.aminarea lumii dinăuntru( şi aceasta cu si'uranţă din cau0a durerii implicate într o #iaţă de sinceră e.aminarea lumii din a!ară nu este niciodată atît de dureroasă din punct de #edere personal ca e.aminăm şi e. E interesant de meditat( pentru moment( la rolul pe care chestiunea trans!erului îl .aminării de sine. Biaţa înţeleaptă tre+uie să !ie o #iaţă de contemplaţie com+inată cu acţiune. în cultura americană din trecut( contemplaţia nu a !ost la mare cinste.aţi şi patroni( între prieteni( între 'rupuri şi chiar între noţiuni.oritatea oamenilor se !eresc. pe #echea lui hartă.oacă în pro+lemele internaţionale. :in păcate( nu toţi psihiatrii răspund la aceste îndemnuri. Totuşi( din cau0a durerii inerente procesului de re#i0uire a hărţii realităţii( căutăm mai ales să e#ităm sau să re!u0ăm orice con!runtare pentru . V Deschiderea 1aţă de în1runtare Ce înseamnă o #iaţă total de#otată ade#ăruluiM înseamnă( înainte de toate( o #iaţă de autoe. Să nătatea mintală este un proces neîntrerupt de de#oţiune !aţă de realitate( indi!erent de preţ. Ei pot !i indi#i0i competenţi( atît cît le poate .udeca lumea competenţa( dar nu pot !i niciodată înţelepţi. &lt!el( #om trăi într un sistem închis L într un clopot de sticlă( pentru a !olosi analo'ia !ăcută de S2l#ia Plath( respirînd doar propriul nostru aer !etid( !iind din ce în ce mai ilu0ionaţi.perienţa anilor :epresiunii la conturarea acestei hărţi şi în ce !el a contri+uit e. O #iaţă de#otată în între'ime ade#ărului înseamnă de asemenea disponi+ilitatea de a !i personal contestaţi. în ce !el a contri+uit e. Prin urmare( pentru a cunoaşte lumea( nu tre+uie doar să o e. %eciproc( tre+uie să considerăm totdeauna discon!ortul personal ca relati# neimportant şi( într ade#ăr( să i spunem chiar +un #enit( !iind în ser#iciul căutării ade#ărului.

+ă.sta+ilirea #alidităţii sale. 5a !el de natural este a de!eca în pantaloni sau a nu te spăla niciodată pe dinţi. Odată( şe!ul Statului Ma. :ar spunînd despre ea că este naturală( nu înseamnă că este un comportament esenţial( !olositor sau de neschim+at.udeca limpede. Mi e teamă că m ar tachina dacă ar şti că aici stau întinsă pe canapea. J)u i am spus de ce.ea0ă împotri#a contestărilor. O !emeie în'ri. :ESC". într ade#ăr( orice autodiscipli nă poate !i de!inită ca a ne în#ăţa pe noi înşine să !acem lucruri nenaturale. JE.K Partenerului de #iaţă îi dăm acest mesa. &cest !apt a !ost recunoscut din ce în ce mai mult de persoane precum Wohn Dardner de la Common Cause( căruia îi este clar că una dintre cele mai incitante şi esenţiale sarcini a!late în !aţa societăţii noastre în următoarele decenii este de a construi în interiorul structurii +irocratice a or'ani0aţiilor noastre o deschidere şi o capacitate de a răspunde la contestări( care #a înlocui re0istenţa instituţională tipică.. &ceastă deschidere la în!runtare este unul dintre lucrurile pe care le sim+oli0ea0ă !aptul de a sta întins pe canapeaua din +iroul apro+ate de către Statul Ma.( sînt oameni care în mod !undamental sînt mult mai cura.oşi şi mai sănătoşi decît media. )oi în#ăţăm sin'uri să !acem lucruri nenaturale( pînă cînd nenaturalul de#ine el însuşi o a doua natură.K Cei în #îrstă transmit !amiliei şi lumii mesa. &şa că anali0a moti#elor pentru care un incident a !ost muşamali0at a !ost ea însăşi muşamali0ată.A J"ai să trăim şi să 6 lăsăm şi pe celălalt să trăiască.or al &rmatei mi a ordonat să pre'ătesc o anali0ă asupra cau0elor psiholo'ice ale atrocităţilor comise la M2 5ai şi ale muşamali0ării ulte noare( cu recomandări pentru cercetări( ast!el încît în #iitor un ast tel de comportament să poată !i pre#enit. Prin acest act ne menţinem în mod deli+erat deschişi pentru cea mai pro!undă în!runtare din partea altei !iinţe umane şi chiar îl plătim pe celălalt pentru ser#iciul de a cerceta şi . O altă caracteristică a naturii umane L pro+a+il una care ne !ace cel mai umani L este capacitatea noastră de a !ace ceea ce este nenatural( de a transcende şi deci de a trans!orma propria noastră natură. & trece printr o psihoterapie este un act de mare cura. Pe cît de necesar le este indi#i0ilor să accepte şi chiar să spună +un #enit contestărilor aduse hărţilor realităţii lor şi a modi o(erandi$ dacă #or să crească în înţelepciune şi e!icienţă( tot atît de necesar le este şi or'ani0aţiilor să accepte şi să primească în!runtarea( dacă #or .uns de îndră0neţ să mă în!runţi( cel mai +ine e să o !aci cît se poate de prudent sau îţi #ei căuta o altă slu.it coa!ată( care #enea la şedinţele mele de ce#a #reme începea să şi pieptene părul de !iecare dată după ce se ridica de pe canapea( la s!îrşitul şedinţei. Un ast!el de comportament nu se limitea0ă la militarii de la Casa &l+ă@ dimpotri#ă( el este comun Con'resului( altor a'enţii !ederale( corporaţii( chiar uni#ersităţi sau or'ani0aţii carita+ile L pe scurt( tuturor or'ani0aţiilor umane. &ici sînt incluşi şi psihiatrii înşişi( care cum#a nu par niciodată prea con#inşi să treacă prin propria terapie( în ciuda !aptului că au mai multe moti#e decît ceilalţi să se supună disciplinei implicate aici. )ici un act nu este mai nenatural şi deci mai uman decît acela de a trece printr o psihoterapie.să !ie instituţii #ia+ile şi care să pro'rese0e.K &şa că a#eam o altă chestiune la care .aţilor noştri le comunicămA J:acă eşti îndea. Copiilor noştri le spunemA J)u mă contra0ice( sînt părintele tău. JSoţul meu a o+ser#at acum cîte#a săptămîni că pieptănătura mea era în neorînduială la spate după ce mă întorceam de la şedinţele de terapieK( mi a e. :acă mă în!runţi( s ar putea să mor sau îţi #ei lua pe umeri responsa+ilitatea de a mi !ace mi0era+ile ultimele 0ile pe care le mai am pe pămînt.plicat ea( roşind. &m între+at o despre acest nou tipar al comportamentu lui ei.:E%E& 1&GR :E Y)1%U)T&%E 97 psihiatrului. Principalul moti# pentru care oamenii nu urmea0ă o psihoterapie nu este lipsa de +ani( ci lipsa de cura.istenţa unor ast!el de cercetări ar putea să ne deschidă spre în!runtări #iitoare.K &n'a. Pe de altă parte( mulţi pacienţi care !ac psihanali0ă( chiar de la începutul terapiei şi contrar ima'inii stereotipe despre ei( tocmai pentru că posedă acest cura.or pe temeiul că cercetările recomandate nu pot !i ţinute secrete. :acă mă critici( #oi de#eni rău şi #ei re'reta asta.ulA JSînt +ătrîn şi !ra'il. Preşedintele şi &rmata nu au ne#oie de mai multă contestare acumK( mi s a spus. :eşi a trece printr o psihoterapie este o !ormă !undamentală de a !i deschis la în!runtare( interacţiunile mult mai o+işnuite de 0i cu 0i ne o!eră oca0ii similare de a risca să !im deschişiA la o +ăutură răcoritoare( într o con!erinţă( la cursul de 'ol!( la masă( în pat( cu luminile stinse@ cu cole'ii noştri( cu şe!ii sau patronii( cu partenerii de #iaţă( cu prietenii( iu+iţii( părinţii şi copiii noştri.. %ecomandările au !ost de0 98 :isciplina Tendinţa de a e#ita contestarea este atît de omnipre0entă în !iinţele umane( încît poate !i considerată pe +ună dreptate o caracteristică a naturii umane.KX X )u doar indi#i0ii( ci şi or'ani0aţiile sînt notorii pentru !aptul că se prote.

5a o ast!el de onestitate nu se a. 1iinţele umane au tendinţa de a i'nora scurtăturile le'itime tot atît cît au tendinţa de a le căuta pe cele ile'itime.ar despre unii pacienţi pe care îi #edem de un an sau mai +ine am putea !oarte +ine să spunem căA J)u au intrat încă în psihoterapie cu ade#ărat. Cînd îşi dau seama că #or a#ea parte de contestări( dar şi de spri. &tîta timp cît natura con!runtării este le'itimă 3şi de o+icei este4( minciuna este o încercare de sustra'ere de la su!erinţa le'itimă şi pro#oacă ast!el +oala mintală. Ei sînt #olu+ili cînd #or+esc despre una sau alta( dar uită amănuntele cruciale. &ceasta în seamnă un proces continuu şi nes!îrşit de autosupra#e'here( pentru a ne asi'ura că comunicarea L nu doar în cu#intele pe care le spunem L re!lectă in#aria+il( precis( pe cît e omeneşte posi+il( ade#ărul sau realitatea aşa cum o cunoaştem. &ceşti pacienţi încearcă să trans!orme ora de psihoterapie într un !el de con!erinţă de presă. &ceasta poate economisi chiar o mai mare cantitate de timp şi( dacă este e. în măsura în care şcoala a+sol#ită de#ine un element de +a0ă în #iaţă( #iaţa trişorului de#ine o minciună şi o denaturare şi este deseori dedicată prote. Pentru ca indi#i0ii şi or'ani0aţiile să !ie deschise la în!runtare( este ne#oie ca hărţile lor asupra realităţii să !ie cu adevărat deschise pentru inspecţia pu+licului. de #edere4 de tehnica Jli+erei asocieriK.ării şi apărării minciunii.enant( dureros sau !ără sens. Cu toate acestea( cei ce lucrea0ă conştiincios la acest lucru deseori !ac pro'rese rapide. Tri şarea nu este totuşi o scurtătură le'itimă.K E uşor de spus( mai 'reu de !ăcut. & i în#ăţa că sin'ura cale spre o eli+erare reală trece prin în!runtare 50 :isciplina şi disciplină este o sarcină de lun'ă durată şi deseori !ără succes.emplu( o scurtătură le'itimă să studie0i un re0umat al unei cărţi în loc să citeşti toată cartea( atunci cînd e #or+a de pre'ătirea unui e.in( mulţi !u' sau sînt tentaţi să !u'ă. Cînd este !olosită această tehnică( pacienţilor li se spuneA JPuneţi în cu#inte tot ce #ă trece prin minte( nu contea0ă cît pare de insi'ni!iant( .:E%E& 1&T& :E Y)1%U)T&%E F6 spar'ă. Mulţi nu caută decît Jeli+erareaK.ecutată cu succes( îi poate aduce trişorului o notă de trecere la e.perienţele neplăcute din copilărie( dar uită să menţione0e că soţul ei a certat o de dimineaţă pentru că a scos din contul de la +ancă o mie de dolari. Ori de cîte ori încercăm să ne sustra'em din !aţa unui o+stacol( căutăm o cale spre ţinta noastră care să !ie mai uşoară şi mai rapidăA o scurtătură. :acă sînt mai multe lucruri în mintea d#s. Un al treilea lucru necesar pentru ca o #iaţă să !ie dedicată în între'ime ade#ărului este prin urmare a trăi în totală onestitate. Conceptul de sustra'ere atra'e după sine chestiunea JscurtăturiiK. în acelaşi timp( ale'eţi să spuneţi acel lucru pe care sînteţi cel mai puţin doritor să 6 spuneţi.istenţei umane( sînt în mod clar un adept al noţiunii de pro'res.tinderea disciplinei implicate în Jora de cinci0eci de minuteK la tre+urile şi relaţiile interpersonale 0ilnice ale pacientului. Este( de e. Bor+im( prin urmare( de o JseducereK a pacientului în cadrul psihoterapiei.un'e uşor. Psihoterapia #erita+ilă este o scurtătură deseori i'norată spre de0#oltarea personală. în cel mai +un ca0( ei îşi pierd timpul încercînd să e#ite în!runtarea şi de o+icei se lasă atraşi într o su+tilă !ormă de minciună. Unul dintre cele mai !rec#ente raţionamente pentru a o i'nora este acela de a i pune la îndoială le'itimitatea( spunîndA . Moti#ul pentru care oamenii mint este acela că #or să e#ite durerea con!runtării şi consecinţele ei. Cre0înd în creşterea spiritului uman ca scop al e. Minciuna preşedintelui )i. Prin urmare( a+sol#irea este o minciună( o denaturare. Cea mai mare #aloare a psihoterapiei pro#ine din e. :ar unii sînt atît de re0istenţi la în!runtare( încît doar pretind că !ac asociere li+eră. O !emeie poate #or+i o oră despre e. :intre toţi cei care #in la psihiatru sau la psihoterapeut( doar !oarte puţini caută de la început un ni#el conştient de în!runtare sau o educare prin disciplină.amen. Cu#întul cheie aici este totuşi Jle'itimitateaK.K :eschiderea în psihoterapie este în mod special întărită 3sau cerută( în !uncţie de punctul d#s.on despre $ater'ate nu a !ost mai so!isticată sau di!erită în !ormă de cea a unui copil de patru ani( care o minte pe mama lui despre cum s a întîmplat ca #eio0a să cadă de pe masă şi să se :ESC".să lucrăm. :acă re0umatul este +un( iar materia este a+sor+ită( cunoaşterea esenţială poate !i o+ţinută într un !el care economiseşte considera+il timp şi e!ort. Este +ine şi se cu#ine ca noi( ca !iinţe umane( să !ie necesar să ne de0#oltăm şi să pro'resăm cît de rapid posi+il. Cunoaşterea esenţială nu a !ost însă o+ţinută. Bindecarea spiritului nu e completă pînă cînd deschiderea la în!runtare nu de#ine un mod de a trăi. .amen şi rî#nita a+sol#ire. &ceastă !emeie nu se #a !ace +ine în între'ime pînă cînd nu #a putea !i la !el de sinceră cu soţul ei aşa cum este cu mine.

K &lţii #or+esc mai puţin deschis. Ei #in mărturisindu şi disponi+ilitatea de a !ace tot ce e necesar( dar cînd le e. Pe de altă parte( psihoterapia poate !i căutată ca o scurtătură ile'itimă. O minciună al+ă constă în a !ace o a!irmaţie care nu este !alsă în sine( dar nu de0#ăluie o parte semni!icati#ă a ade#ărului. Re1u. X uţini tîmplari s ar lepăda de o+iceiul de a !olosi ciocan şi Cuie. &lţii( deseori( #in cu o #ădită cunoaştere a cau0ei pro+lemei pe care o are copilul( sperînd că psihiatrul #a !i în stare să !acă ce#a ma'ic pentru a schim+a capitolul !ără a se atin'e de cau0a !undamentală a pro+lemei.tirpate doar într o atmos!eră de onestitate totală.K . Ei #or ca aceşti copii să se schim+e în #reun !elA să nu mai consume dro'uri( să şi poată tempera ieşirile de !urie( să nu mai ia note proaste şi aşa mai departe.ocul ade#ăruluiK sau J. în 'eneral( are rost să !olosim instrumentele la îndemînă ca scurtătură. Utili0area psihoterapiei nu este într o măsură rnai mare o cîr. )u #reau să de#in dependent de o cîr. :e pildă( unii părinţi #or spune deschisA JŞtim că a#em o pro+lemă în căsnicia noastră şi că ea are pro+a+il le'ătură cu pro+lema !iului nostru. Un 'u#ern care re!u0ă prin cen0ură poporului său in!ormaţii esenţiale nu este mai democratic decît unul care spune lucruri !alse. Este posi+il să construieşti o casă !ără ciocan şi Cuie( dar în 'eneral procesul nu este e!icient sau de0ira+il. Pentru a crea această atmos!eră( este esenţial pentru terapeut să #ină în relaţia lui cu pacienţii cu o capacitate totală de deschidere şi sinceritate.plici că simptomele copilului sînt o e. &ceste rădăcini pot !i descoperite şi e. Unii părinţi şi au epui0at resursele încercînd să şi a. :e multe ori mă re!er la psihoterapie ca !iind J. Mai tîr0iu( urmînd aceeaşi pantă( pro+a+il că ei le #or spune prietenilor şi şi #or spune lor înşileA J&m !ăcut tot ce a !ost posi+il pentru +ăiatul nostru@ am !ost chiar la patru psihiatri di!eriţi cu el( dar nimic n a !ost de a.traordinar de lun'i pentru a e#ita să şi dea seama de aceasta.i minţim( +ineînţeles( pe alţii( dar ne minţim şi pe noi.ea0ă să menţione0e că a semnat un cec !ără acoperire în contul !amiliei şi a împiedicat de0#oltarea în cadrul terapiei tot atît de mult ca şi cum ar !i minţit de la început. Cum ne putem aştepta ca un pacient să îndure durerea con!runtării realităţii cînd nu suportăm şi noi aceeaşi durereM )u putem îndruma pe cine#a decît pînă acolo unde am mers noi mai înainte.ute pacienţii să în!runte ast!el de minciuni. înfruntarea modi!icărilor pe care tre+uie să le !acem L hărţile noastre L în propria conştiinţă şi în propria percepţie realistă poate !i pînă la ultima picătură la !el de le'itimă şi dureroasă ca orice în!runtare pu+lică. O minciună nea'ră constă în a !ace o a!irmaţie despre care ştim că e !alsă. :intre miliardele de minciuni pe care oamenii şi le spun deseori( două( !oarte comune( sînt în i special puternice şi distructi#eA J)oi ne iu+im cu ade#ărat co .K :ar aceasta este de o+icei o acoperire pentru temeri mult mai semni!icati#e. Cea mai comună ast!el de situaţie apare în anumite ca0uri în care părinţii caută psihoterapia pentru copiii lor. în mod similar( este posi+il să do+îndim de0#oltare per 52 :isciplina :ESC". Una dintre rădăcinile +olii mintale constă in#aria+il într un an'rena. rinţii noştri ne iu+esc într ade#ăr şi noi ne iu+im cu ade#ărat copiii? dar cînd nu e aşa( deseori oamenii stră+at distanţe e.ă decît sînt ciocanul şi cuiele pentru construirea unei case.utaţi să !ie mai !ericit. Minciunile al+e pot !i la !el de distructi#e ca şi cele ne're. de minciuni care ni s au spus şi minciuni pe care ni le am spus sin'uri.K Poate că pă .ă. într ade#ăr( pentru că (are mai puţin condamna+ilă( re!u0area in!ormaţiilor esenţiale este cea mai . pilulK şi JPărinţii noştri ne iu+esc cu ade#ărat. 1aptul că o minciună este al+ă nu înseamnă că este mai puţin minciună sau că este mai scu0a+ilă.ul nostru să se schim +e@ nu #rem ca d#s.ă. să !aceţi terapie cu noi@ #rem să lucraţi doar cu !iul nostru şi( dacă e posi+il( să 6 a.ocul onestităţiiK( pentru că trea+a ei este( printre altele( să a.ul adevărului Minciunile pot !i împărţite în două tipuriA minciuni al+e şi minciuni ne'reX.ute copiii şi #in la psihote rapeut cu o disponi+ilitate #erita+ilă de a munci la această pro+lemă.JMi e teamă că psihoterapia este un !el de cîr.:E%E& 1&G& :E Y)1%U)T&%E 53 sonală !ără să !olosim psihoterapia( dar deseori sarcina este inutil tără'ănată( lun'ă şi di!icilă. Pacienta care ne'li. Cu toate acestea( nu #rem ca maria.utor.presie a resentimentului !aţă de între'ul lor stil de #iaţă( care nu i lasă un spaţiu real pentru a se de0#olta( ei #or spuneA JEste ridicol să te 'îndeşti că noi ar tre+ui să ne schim+ăm din cau0a luiK@ şi #or pleca să caute un alt psihiatru( unul care le ar putea o!eri o scurtătură nedureroasă.

Pentru ei( ameninţarea cu di#orţul este 'ra#ă chiar dacă e departe.uns de cura.celent pot lua în considerare uneori di#orţul ca pe una dintre opţiunile posi+ile( iar a i in!orma pe copii despre aceasta cînd nu e.a copiii ser#eşte mai mult ca acoperire şi raţionali0are a dorinţei de a e#ita în!runtarea cu copiii lor şi a dorinţei de a şi menţine autoritatea asupra lor.aţi într un anume !el poate i0+ucni un con!lict real.utor( în ciuda !aptului ^a nu am mai atins niciodată pro+lema homose. Minciuna al+ă poate !i considerată social accepta+ilă în multe dintre relaţiile noastre interumane( pentru că se spune că Jnu #rem să rănim sentimentele oamenilorK.K Cu toate acestea( cînd dorinţa de onestitate totală se opune ne#oilor unor oameni de a !i prote. &m mai a#ut încă două0eci de şedinţe înainte ca el să !ie ne#oit să se mute din acea 0onă a oraşului din cau0a unor noi aran. Bom deplîn 'e însă !aptul că relaţiile noastre sociale sînt în 'eneral super!iciale. e. Pentru părinţi( a şi hrăni copiii cu o +udincă cu minciuni al+e nu este considerat doar un !apt accepta+il( ci e 'îndit ca !iind un 'est iu+itor şi +ene!ic. Totuşi( deseori( o ast!el de JprotecţieK este lipsită de succes. Pentru mulţi părinţi( dorinţa de a şi Jprote.n dorinţa mea de a apărea ca un terapeut strălucit şi de a !ace pro'rese rapide( i am spusA JBisul d#s.amente de a!aceri.uana( că s au certat cu o noapte înainte în pri#inţa relaţiei lor( că sînt iritaţi de !aptul că +unicii lor îi manipulea0ă( că doctorul le a spus unuia sau amîndurora că au tul+urări psihiatrice sau psihosomatice( că au !ăcut o in#estiţie !inanciară riscantă sau chiar cîţi +ani au în +ancă. Copiii ştiu oricum că mama şi tata !umea0ă mari.K Ca un alt e.ios şi nu a mai #enit la următoarele trei între#ederi.uana( că s au certat peste noapte( că sînt supăraţi pe +unici şi că tata a pierdut +anii. 55 tru #oi( aşa că nu o contestaţi.emplu( chiar şi părinţii cu un maria.ul părinţilor este pe +utuci( atunci copiii #or a#ea de a !ace cu posi+ilitatea ameninţătoare a di#orţului indi!erent dacă li se #or+eşte despre asta sau nu. O ast!el de ima'ine este +ună şi pentru noi şi pen %E1UZU5 &:EBR%U5U. indică !aptul că sînteţi preocupat de în'ri. )oţiunea de di#orţ este e. Ei nu le #or spune copiilor că !umea0ă mari.ualitate.ul este solid( părinţii le #or !ace într ade#ăr un deser#iciu copiilor lor dacă #or spune cu a+solută deschidereA JMama şi tata au #or+it a0i noapte despre di#orţ( dar nu ne 'îndim !oarte serios la acest lucru acum. Pri#iţi ne ca pe nişte oameni 'ri. :oar cu multă muncă şi cu mare noroc l am con#ins să se reîntoarcă la terapie. :eseori( acest re!u0 şi această lipsă de deschidere este 'îndită ca +a0îndu se pe dorinţa plină de iu+ire de a prote. &st!el de părinţi spun de !aptA JUitaţi ce e( copii( #oi rămîneţi în continuare copii( cu preocupările #oastre copilăreşti şi lăsaţi adulţii să se preocupe de ceea ce depinde de ei. în cele din urmă( sînt pri#aţi de un model de deschidere şi onestitate( !iindu le o!erit în schim+ un model de onestitate parţială( deschidere incompletă şi cura.istă certitudinea că #or opta pentru di#orţ înseamnă a plasa o po#ară inutilă pe umerii copiilor.ulii( puternici şi iu+itori. :acă maria.K El a de#enit #i0i+il an.( căsătorie( părinţii lor( +unicii şi ceilalţi oameni în 'eneral. %e0ultatul este atunci pri#aţiunea( nu protecţia. Chiar soţilor şi soţiilor care au !ost îndea. )ouă ne permite să ne simţim puternici( iar #ouă( să #ă simţiţi în si'uranţă@ şi #a !i mai +ine pentru toţi dacă nu pri#im prea adînc aceste lucruri.perienţă specială în acest domeniu( utili0ea0ă( !ireşte( un sistem mai ela+orat de clasi!icare şi #or+eşte de pro Pa'andă al+ă( 'ri şi nea'ră( propa'anda 'ri constînd într o sin'ură minciună nea'ră( iar propa'anda nea'ră constînd într o minciună nea'ră ce este atri+uită în mod !als unei alte surse.ualităţii. limitat.trem de ameninţătoare pentru sentimentul de securitate al copilului L într ade#ăr( atît de ameninţătoare( încît copilul nu are capacitatea de a o percepe prea raţional.prima o preocupare pentru homose. . :ar în ca0ul în care maria.oşi încît să !ie deschişi unul cu celălalt deseori le #a !i di!icil să !ie deschişi cu copiii lor. aptul că inconştientul său era preocupat de această pro+le F- .i inutile.orarea că aţi putea !i homose. &ceste Şedinţe i au !ost de un considera+il a. :e e.aK copiii este moti#ată de o #erita+ilă( dar prost direcţionată iu+ire. Copiii sînt pri#aţi de cunoaşterea pe care ar putea o acumula cu pri#ire la +ani( +oală( dro'uri( se. în timpul primului meu an de instruire( un pacient a!lat la a patra #i0ită mi a po#estit un #is care în mod e#ident e.emplu( deseori este necesar ca psihotera peutul să nu şi rostească propriile 'înduri( opinii şi simţăminte în !aţa pacienţilor în primele stadii ale psihoterapiei( pentru că pacienţii nu sînt încă 'ata să le primească sau să se poată descurca cu ele.&( care deţine o e. Pentru alţii( totuşi( dorinţa Jplină de iu+ireK de a şi prote.X C. 54 :isciplina o+işnuită !ormă de a minţi@ şi pentru că ea poate !i mai 'reu de detectat şi de con!runtat cu realitatea( este deseori mai dăunătoare decît minciuna nea'ră.ual.a şi de a scuti copilul de 'ri.

în al treilea rînd( deci0ia de a se a+ţine de la ade#ăr să nu se +a0e0e niciodată pe ne#oi personale( cum ar !i ne#oia de putere( ne#oia de a !i plăcut sau ne#oia de a şi prote.:isciplina mă nu însemna că el era pre'ătit să ai+ă de a !ace cu ea la ni#el conştient@ prin !aptul că nu m am a+ţinut de la a i !ace cunoscută intuiţia mea i am !ăcut un 'ra# deser#iciu( aproape pier0îndu 6 nu doar ca pacient al meu( dar şi al oricui.a'era această capacitate.traordinar de în'ust şi doar puţini reuşesc să 6 stră+ată cu succes. îşi #or cîşti'a o reputaţie de oameni neplăcuţi şi #or !i consideraţi prea de neîncredere ca să !ie puşi #reodată să #or+ească în numele or'ani0aţiei.loace prin scop şi îşi #a pierde inte'ritatea şi identitatea personală( de#enind o persoană com(let dăruită or'ani0aţiei. Prin această deschidere ei pot sta+ili şi menţine relaţii interumane apropiate mult mai e!icient decît oamenii mai închişi. Toate acestea par o sarcină e. )u sînt apăsaţi de nici o ne#oie de a se ascunde. 57 L e#aluarea ne#oilor celuilalt este un act de responsa+ilitate atît de comple. Este o enormă pro#ocare. )u tre+uie să se !urişe0e prin locuri întunecoase.ista.un'e să .ecutat cu înţelepciune doar atunci cînd se operea0ă cu iu+ire ade#ărată pentru celălalt. )u tre+uie să construiască noi minciuni pentru a le acoperi pe cele #echi. :acă oamenii ar spune întotdeauna ce au în minte despre tot !elul de chestiuni mari sau mici( ar !i consideraţi insu+ordonaţi de către şe!ii direcţi şi o ameninţare pentru or'ani0aţie de către directori. Pentru că nu #or+esc niciodată mincinos( ei pot !i si'uri şi mîndri că prin cunoaşterea pe care o au nu #or contri+ui cu nimic la con!u0ia lumii( ci #or ser#i ca sursă de iluminare şi clari!icare.( încît poate !i e.usti!ice orice mi.ecuti# tre+uie să mear'ă( între păstrarea şi pierderea identităţii şi inte'rităţii lui( este e.istă altă cale pentru cine#a care #rea să !ie e!icient într o într o or'ani0aţie( decît să de#ină o Jpersoană a or'ani0aţieiK( de#enind circumspect inclusi# în e. E. &ceastă cale e mai uşoară.oritatea oamenilor optea0ă pentru o #iaţă de onestitate şi deschidere limitate( pentru o închidere relati#ă( ascun0îndu se pe ei şi hărţile lor de lume. Totuşi( răsplata unei #ieţi oneste di!icile( dar şi a de#oţiunii !aţă de ade#ăr este mult mai mare decît ceea ce ţi se cere.traordinară( imposi+il de îndeplinit #reodată( o po#ară permanentă şi nes!îrşită( un o+stacol real.a harta de în!runtare. Pur şi simplu nu e.primarea opiniilor personale( contopind uneori identitatea personală cu cea a or'ani0aţiei. Cu cît o persoană este mai onestă( cu atît îi este mai uşor să continue să !ie onestă( tot aşa precum cine#a care minte #a a#ea din . :atorită !aptului că hărţile lor sînt continuu con!runtate( oamenii deschişi sînt oameni care se de0#oltă mereu. în al cincilea rînd( %E1UZU5 &:EBR%U5U. %enunţarea selecti#ă la opiniile personale tre+uie practicată uneori şi în lumea a!acerilor sau a politicii( dacă se doreşte o +ună primire în consiliul puterii. Pe de altă parte( dacă e!icienţa cui#a într o or'ani0aţie este pri#ită ca !iind sin'urul scop al comportamentului or'ani0aţional( permiţînd doar e.primarea acelor opinii care nu !ac #aluri( atunci el #a a. în al patrulea rînd( reciproc( deci0ia de a se a+ţine de la a spune ade#ărul tre+uie să se +a0e0e cu totul pe ne#oile persoanelor sau ale mulţimii de oameni pentru care ade#ărul este ţinut ascuns. :rumul pe care un director e. în cele din urmă( pentru a e#alua capacitatea celuilalt de a utili0a ade#ărul pentru pro pria i de0#oltare spirituală( tre+uie a#ut în minte !aptul că( în 'eneral( tendinţa noastră este mai de'ra+ă de a su+estima decît de a e. Şi( !apt esenţial( ei #or descoperi că ener'ia necesară pentru autodisciplină este mai mică decît ener'ia necesară pentru a ţine secrete. în al doilea rînd( să ai+ă în minte că actul de a se a+ţine de la ade#ăr este întotdeauna o minciună potenţială. Ce re'uli poate deci să urme0e cel ce este dedicat ade#ăruluiM Mai întîi( ceea ce spune să nu !ie !als.primarea opiniilor( a sentimentelor( a ideilor şi chiar a cunoaşterii tre+uie înă+uşită uneori în asemenea situaţii şi în multe alte circumstanţe în cursul acţiunilor umane. în s!îrşit( au li+ertatea totală de a e. în al şaselea rînd( !actorul primar în e#aluarea ne#oilor celuilalt este e#aluarea capacităţii acelei persoanei de a utili0a ade#ărul pentru de0#oltarea ei spirituală. Şi este într ade#ăr o sarcină de autodisciplinare care nu se termină niciodată( !apt pentru care ma. )u tre+uie să şi risipească timpul pentru a şi acoperi urmele şi a menţine aparenţele.

ată.emplu( am lucrat cu o cura.udecată. Totuşi( deseori ne dăm seama după o mai atentă e. Pentru a !uncţiona cu succes în lumea noastră comple.oasă !emeie schi0o!renică de C= de ani( pentru care a !ost o ade#ărată re#elaţie să a!le că e. Uneori( de e.primăm doar după o îndelun'ată deli+erare şi autoe#aluare.i+ilitate.5.ă( care nu poate !i de o+icei îndeplinită pînă în perioada adultă sau pînă la #îrsta mi.i+ilitate.i+ili0e0e sistemul de reacţie. Ea se simţea o+li'ată să trimită pentru !iecare cadou sau in#itaţie o scrisoare de răspuns lun'ă( ela+orată( scrisă de mînă( cu !iecare !ra0ă şi cu#înt îndelun' 'în dite. Mai mult( tre+uie să a#em capacitatea de a ne e.erciţiul disciplinei este o sarcină pe cît de di!icilă pe atît de comple.oşi tre+uie să se !orţe0e continuu pe ei înşişi să !ie complet oneşti( !iind necesar de asemenea să posede capacitatea de a se a+ţine de la a spune ade#ărul cînd acest lucru este potri#it. &st!el( sărea de la o promiscuitate de'radantă la o i0olare aridă.emplu( să luăm în considerare pro+lema mîniei şi a e. Prin urmare( nu a#em ne#oie să ştim doar cum să ne descurcăm cu mînia în mai multe !eluri( ci şi care este momentul cel mai potri#it şi stilul de a o e.perienţa !uriei atunci cînd percepem că un alt or'anism încearcă să nă#ălească peste teritoriul nostru psihic sau 'eo'ra!ic sau încearcă( prin orice mi. )u e de mirare( atunci( că a în#ăţa să stăpînim mînia este o sarcină comple.ă( ce rînd şi !le.locie şi deseori nu este niciodată îndeplinită pînă la capăt.traordinară !le.ului lor de a trăi în deschidere se eli+erea0ă de !rică.prima. .primi cu răceală şi calm( în alte momente( 0'omotos şi a'itat.aminare a ceea ce percepem iniţial ca o încercare de a'resiune asupra noastră din partea celorlalţi că ei nu intenţionau deloc să !acă acest lucru. :atorită deschiderii lor( oamenii de#otaţi ade#ărului trăiesc în deschidere( iar prin e. Pentru a da doar un e.uta pacienţii să şi !le.prima. Mînia este o emoţie sădită în noi 3şi în or'anisme mai puţin e#oluate4 de nenumărate 'eneraţii în cursul e#oluţiei( pentru ca supra#ieţuirea noastră să !ie încura.ne#ita+il( nu putea continua mult timp să poarte aceas .<%&%E& F7 Echili)rarea Pînă acum sper că a de#enit clar !aptul că e.istă +ăr+aţi pe care nu tre+uie să i lase să +ată la uşa ei( că pe unii tre+uie să i in#ite în su!ra'erie( nu şi în dormitor şi că pe unii îi poate lăsa să intre şi în dormitor. Echili+rarea este disciplina care ne dă !le. Ea ne !ace să ripostăm. în 'eneral( cu cît pacienţii sînt mai mutilaţi de an. Trăim e. Tipul de disciplină de care e ne#oie să disciplinăm disciplina eu îl numesc echili+rare( şi ea este cel de al patrulea şi ultim tip de disciplină pe care 6 discut aici. Chiar cînd reali0ăm că cine#a #rea cu ade#ărat să ne a'rese0e s ar putea să ne dăm seama că( pentru un moti# sau altul( nu este în interesul nostru să răspundem cu mînie. într o măsură mai mare sau mai mică( toţi oamenii su!eră de o inadec#are a !le.ă este necesar să a#em nu doar capacitatea de a ne e. 1ără mînie am rămîne mereu pe loc( pînă cînd am !i cu totul 0dro+iţi sau e. Oamenii cura. Pentru a !i oameni li+eri( tre+uie să ne asumăm responsa+ilitatea totală pentru noi înşine( dar( procedînd ast!el( tre+uie de asemenea să a#em capacitatea de a re!u0a responsa+ilitatea care nu ne aparţine cu ade#ărat.udecăţii4 să poată să re'le0e şi să modele0e centrii mai #echi 3ai emoţiei4. 58 :isciplina EC". Sînt momente cînd cel mai +ine este să o e.erciţiul cura.prima mînia( dar şi de a nu o e.i+ilităţii sistemului lor de reacţie.primăm imediat şi spontan. Mult din munca psihoterapeutică constă în încercarea de a a. &st!el( este necesar ca acei centri mai noi ai creierului 3centrii . &lteori ne este mai de !olos să o e.emplu( tre+uie să o e.terminaţi. Pentru a !i or'ani0aţi şi e!icienţi( pentru a trăi înţelept( tre+uie ca 0ilnic să amînăm satis!acţia şi să a#em un ochi aţintit spre #iitor@ totuşi( pentru a trăi #oioşi( tre+uie să a#em capacitatea( cînd nu e distructi#ă( de a trăi în pre0ent şi de a acţiona spontan.ce în ce mai multă ne#oie să mintă iarăşi.prima mînia în multe !eluri.loc( să ne do+oare.i+ilitate( şi . Pentru a mane#ra mînia în mod adec#at şi competent( e ne#oie de un sistem de reacţie ela+orat şi !le. Cu aceeaşi !emeie a tre+uit să petrec mai multe şedinţe în care să ne concentrăm asupra pro+lemei !aptului de a mulţumi. înainte( ea opera cu un sistem de reacţie prin care !ie că lăsa pe toată lumea să intre în dormitorul ei( !ie( cînd sistemul de reacţie nu !uncţiona( nu lăsa pe nimeni nici să i +ată la uşă.i+il. Cu alte cu#inte( disciplina însăşi tre+uie disciplinată. :e e. Pentru a trăi cu succes în orice s!eră de acti#itate( e ne#oie de o e.ietate( sentimente de #ino#ăţie şi insecuritate( cu atît această muncă este mai rudimentară şi mai di!icilă.primării ei. :oar prin mînie putem supra#ieţui.

îmi amintesc cum am a!lat despre acest lucru pentru prima oară( într o dimineaţă de #ară( pe cînd a#eam nouă ani.ocul încă 0ece minute( pînă cînd +rusc !iica mea a i0+ucnit în lacrimi( a stri'at că nu mai . Ştiam că are o disciplină ri'idă în ceea ce pri#eşte o+iceiurile de somn şi mi s a părut că ar tre+ui să !ie capa+ilă să renunţe la ce#a din această ri'iditate.oci încet.<%&%E& -6 înţele'eţi adîncimea durerii ce poate !i implicată. & acceptat cu neră+dare şi m am an'a. Sănătatea mintală matură cere ast!el o e. )ouă0eci de minute mai tîr0iu( ea plîn'ea şi era atît de !urioasă pe mine( încît aproape nu mai putea #or+i. într un !el sau altul( a !ost o lecţie pe care am continuat să o reîn#ăţ de a lun'ul între'ii mele #ieţi.K &m mai . înainte( am #or+it doar despre !ormele minore ale renunţării L renunţarea la #ite0ă( la lu.ucăm o partidă.5.K J)uK( i am răspuns( Jşahul este un . încă o dată( ea a !ost uluită să a!le că sînt cadouri care nu necesită o scrisoare de mulţumire şi cînd totuşi e ne#oie de aşa ce#a( un +ilet scurt este deseori su!icient. Echili+rul este o disciplină tocmai pentru că actul de a renunţa la ce#a este dureros.-> :isciplina tă po#ară( aşa că a. &cestea sînt !ormele ma. Cam la o milă de casa noastră( drumul co+ora într o pantă a+ruptă( la capătul căreia era o cur+ă strîn să. Ca oricare altul( pentru a lua cur+ele şi intersecţiile #ieţii( !iecare tre+uie să renunţe mereu la anumite părţi din sine. )u tre+uie să începi .oci( +ine( tre+uie să 6 . &ş #rea acum să mă întorc la renunţarea la trăsături ale personalităţii( la tipare +ine sta+ilite de comportament( la ideolo'ii şi chiar la un între' stil de #iaţă. &m început seara dorind să petrec un timp care să ne !acă !ericiţi pe mine şi pe !iica mea. M am 0'îriat rău şi sîn'eram( iar roata din !aţă a +icicletei mele noi era îndoită şi nu mai putea !i !olosită după impactul cu un copac. E. :acă #rei să 6 . în#ăţasem de cu rînd să mer' pe +icicletă şi e.un'ea !ie să nu mai scrie nici o scrisoare( !ie să re!u0e orice cadou sau in#itaţie. . )e distrăm +ine. Co+orînd panta pe +icicletă în acea dimineaţă( #ite0a cres cîndă m a !ăcut să mă simt în e.ucat încă cincispre0ece minute( în timpul cărora ea a de#enit #i0i+il .it.ta0ian tă în !olosul menţinerii echili+rului în cur+ă.traordinară capacitate de a atin'e în mod !le.mediat( m am simţit de parcă a#eam iarăşi 7 ani( stînd şi sîn'erînd în tu!işurile de la mar'inea drumului( lîn'ă +icicletă. .ta0 şi a pune !rînă mi se părea o pedeapsă a+surdă. Esenţa acestei discipline a echili+rului este JrenunţareaK.ucăm şah împreună( aşa că i am su'erat să .ită a scrisorilor de mulţumire.ore de renunţare cerute cui#a ce #rea să călătorească departe pe drumul #ieţii. :acă acest lucru pare ciudat( este pentru că nu EC". îmi pierdusem echili+rul. Ce !usese 'reşitM %ăspunsul era -= . Era limpede( !ăcusem o 'reşeală.oacă .perienţele umane.emplul de mai sus nu am !ost dispus să su!ăr durerea de a renunţa la #ite0a mea e. &şa că am luat deci0ia să mi încetinesc #ite0a în momentul în care intram în cur+a de la capătul pantei.ploram #oios dimensiunile acestei noi a+ilităţi.ocuri pe care nu le poţi termina. Poate părea ciudat( dar mulţi oameni ale' alternati#a de a nu mai continua călătoria #ieţii L de a se opri repede( la o distanţă oarecare L pentru a e#ita durerea renunţării la părţi din ei înşişi. Totuşi( partida începuse noaptea şi pe la ora nouă !iica mea m a între+at dacă nu pot să mut mai repede( pentru că ea tre+uia să se ducă la culcare@ tre+uia să se tre0ească ora la şase dimineaţa. în e. :e mai multe săptămîni ea mă tot ru'a să .oc !oarte strîns şi îndîr. :acă nu #rei să 6 . în !ormele ei ma.at într un . a!late în con!lict unele cu altele. :e curînd( într o seară( am decis să petrec ce#a din timpul meu li+er pentru a construi relaţii mai apropiate şi mai +une cu !iica mea de 69 ani.i+il şi de a menţine mereu un echili+ru delicat între ne#oi( scopuri( îndatoriri( responsa+ilităţi( direcţii etc.oci deloc. în cele din urmă( a stăruitA JTe ro'( tatăP Te ro'( mută mai repede. Era clar( nu reuşisem să iau cur+a.ta0.ore( renunţarea este cea mai dureroasă dintre e.ocul ăsta stupid şi a urcat în !u'ă scările.ta0ul meu s a s!îrşit într o secundă cînd am !ost propulsat la #reo patru metri în a!ara drumului( în tu!işuri.enată.oc serios. & renunţa la acest e. am spusA J"aide( poţi să te duci ce#a mai tîr0iu la culcare măcar o dată. &m în#ăţat totuşi că pierderea echili+rului este !undamental mai dureroasă decît renunţarea cerută de menţinerea echili+rului. Sin'ura alternati#ă la această renunţare este de a nu mai călători deloc pe acest drum al #ieţii.K Şi aşa( ea simţindu se mi0era+il( am continuat .oci serios( poate nu #rei să .ul mîniei spontane( la securitatea a+ţinerii de la mînie sau la scrierea în'ri.

Pentru că !iinţele umane sănătoase mintal tre+uie să se de0#olte şi pentru că a renunţa sau a pierde din #echiul sine este parte inte'rantă a procesului de0#oltării mintale şi spirituale( depresia este un !enomen normal şi sănătos. Un ast!el de tipar al e.uns la deci0ia de a căuta asistenţă psihiatrică. &m menţionat că în timpul procesului renunţării la dorinţa mea de a cîşti'a eram mereu deprimat.uns de puternic să accepte cu ade#ărat pierderea lor. Perioada de psihoterapie intensă este o perioadă de intensă de0#oltare( în timpul căreia pacientul tre+uie să parcur'ă mai multe schim+ări decît e. &cea parte din mine a dispărut acum. L X E.:isciplina e#ident. &m cre0ut că o să mi lipsească( dar nu s a întîmplat aşa. -C apară( tre+uie renunţat la o parte proporţională din J#echiul sineK.perienţelor din copilărie sensi+ili0ea0ă copi lul la e. :e#ine anormal şi nesănătos doar atunci cînd ce#a inter!erea0ă cu procesul de renunţare( a#înd ca re0ultat prelun'irea depresiei( iar completarea acestui proces nu mai are locX. Cum aş !i putut să .istă mulţi !actori care pot inter!era cu procesul de renunţare( trans!ormînd ast!el o depresie normală( sănătoasă într o depresie cronică( patolo'ică.emplu minor care arată prin ce tre+uie să treacă de multe ori în procesul psiho terapeutic acei oameni care au cura. :e !apt( acest proces de renunţare începe de o+icei înainte ca pacientul să şi !i. Cînd eram copil( dorinţa mea de a în#in'e la di!erite .perimentea0ă alţi oameni într o #iaţă.ocuri mi a !ost de !olos. &cum( deprimarea a încetat. Este o etapă ine#ita+ilă dintr o psihoterapie reuşită. Toată #iaţa mea dorinţa de a în#in'e mi a !ost de mare a.oc şah entu0iast( dar nu seriosM Totuşi( cum#a tre+uia să mă schim+( pentru că ştiam că entu0iasmul( spiritul meu de competiţie şi serio0itatea mea !ăceau parte dintr un tipar de comportament care !uncţiona şi #a continua să !uncţione0e pentru a o înstrăina pe !iica mea de mine şi că dacă nu aş !i putut modi!ica acest tipar #or urma şi alte lacrimi inutile şi amărăciune. :in acest moti#( deşi . &m ucis o cu dorinţa de a în#in'e ca părinte. :eprimarea mea a continuat. Cum e posi+il să .emplu( actul de a decide căutarea de asistenţă psihiatrică repre0intă prin el însuşi o renunţare la ima'inea de sine care spuneA JSînt în re'ulă.utor( pentru a cîşti'a multe lucruri.perienţelor din copilărie( în care părinţii sau soarta( nerăspun0înd ne#oilor copilului( îi ră pesc JlucruriK înainte ca el să !ie pre'ătit psiholo'ic să renunţe la ele sau să !ie îndea. &ceasta pentru că sentimentul asociat cu renunţarea la ce#a la care ţinem L sau măcar la ce#a care !ace parte din noi( ne e !amiliar L este depresia.oc de şah să de#ină mai importantă decît dorinţa de a construi o relaţie cu !iica mea.K &ceastă renunţare poate !i( în cultura noastră( !oarte di!icilă la +ăr+aţii pentru careA J)u sînt în re'ulă şi am ne#oie de asistenţă pentru a înţele'e de ce nu sînt în re'ulă şi cum să a. &m renunţat la o parte din dorinţa mea de a cîşti'a . & tre+uit să moară. )u mi a lipsit. 1rec#ent( de e. &poi am de#enit deprimat şi 'ra#. &şa că a tre+uit să o înlătur. :ar n am #rut să #ăd răspunsul( aşa că mi a luat două ore să mi !ac drum prin durerea de a accepta !aptul că stricasem seara permiţînd dorinţei mele de a cîşti'a un .ul să se numească pacienţi. &m ucis o. Pentru ca această puternică de0#oltare să SR)RT&TE& :EP%ES. Cum a.K :e !apt( procesul renunţării începe chiar înainte ca pacientul să !i a.un' să !iu în re'ulăK este din păcate şi deseori ce#a echi#alent cuA JSînt sla+( nemasculin( inadec#at.unsesem atît de departe de echili+ruM încet( încet mi s a arătat că dorinţa mea de a cîşti'a !usese prea mare şi că ar !i tre+uit să renunţ la o parte din ea.oci şah !ără să #rei să cîşti'iM )u m am simţit niciodată +ine !ăcînd lucrurile !ără entu0iasm. !ănătatea de(resiei Ce am spus anterior este doar un e.E. Pentru a mă schim+a odată cu ele( a tre+uit să renunţ la ce#a.perienţa pierderii a ce#a şi creea0ă o tendinţă mult mai puternică decît cea a indi#i0ilor mai norocoşi( de a se a'ăţa de JlucruriK şi de a căuta să e#ite durerea de a le pierde sau de a renunţa la ce#a.e0e prima întîlnire cu psihoterapeutul. Timpurile s au schim+at. :ar chiar şi această mică renunţare îmi părea imposi+ilă. :intre toţi !actorii posi+ili( unul dintre cei mai des întîlniţi şi puternici îl constituie tiparul e. Ca părinte( mi am dat seama că îmi stă în drum.ocuri.

în toate depresiile patolo'ice este implicat un anume +loca, al procesului de renunţare( eu cred că e.istă un tip de depresie ne#rotică cronică( ce are ca rădăcină un traumatism al capacităţii de +a0ă a indi#idului de a renunţa la orice( iar acest su+tip de depresie eu l aş numi Jne#ro0ă de renunţareK. -9
:isciplina

Un moti# determinant care îi conduce pe oameni să se 'îndească să caute asistenţă psihiatrică este depresia. Cu alte cu#inte( pacienţii sînt !rec#ent de,a implicaţi într un proces de renunţare sau de de0#oltare înainte de a lua în considerare psihoterapia şi tocmai simptomele procesului de de0#oltare sînt cele care îi îndeamnă spre +iroul terapeutului. Trea+a terapeutului este aceea de a a,uta pacientul să complete0e procesul de de0#oltare început de,a. &ceasta nu înseamnă că pacientul este prea !rec#ent conştient de ceea ce i se întîmplă. :impotri#ă( ei doresc adesea doar o eli+erare de simptomele depresiei( ast!el încît lucrurile să !ie în !elul Jîn care o+işnuiau să !ieK. Ei nu ştiu că lucrurile nu mai pot !i Jîn !elul în care o+işnuiau să !ieK. :ar inconştientul ştie. Tocmai pentru că inconştientul( în înţelepciunea lui( ştie că J!elul în care o+işnuiau lucrurile să !ieK nu mai poate !i susţinut şi nu mai e ce#a constructi# începe procesul de de0#oltare şi de renunţare la ni#el inconştient şi apare depresia. Pro+a+il că pacienţii #or spuneA J)u am nici o idee despre cau0a deprimării meleK sau #or pune depresia pe seama unor !actori irele#anţi. Pentru că pacienţii nu sînt conştienţi încă sau nu sînt pre'ătiţi să şi dea seama că nu se #or mai întîlni cu J#echiul sineK şi cu J!elul în care o+işnuiau să !ie lucrurileK( ei nu sînt conştienţi că depresia lor semnalea0ă că se cere o schim+are ma,oră pentru o adaptare reuşită( înscrisă în e#oluţie. 1aptul că inconştientul este cu un pas înaintea conştientului poate părea straniu pentru cititorul nespecialist. &cesta este totuşi un !apt care se aplică nu doar la acest e.emplu( ci este atît de 'eneral( încît constituie motorul de +a0ă al !uncţionării mintale. El #a !i discutat în pro!un0ime în secţiunea de conclu0ii a acestei lucrări. %ecent( am au0it de Jcri0a #îrstei mi,lociiK. :e !apt( aceasta este doar una dintre multele Jcri0eK sau stadii critice ale de0#oltării în #iaţă( aşa cum ne în#ăţa Eri/ Eri/son acum trei0eci de ani. 3Eri/son delimita opt cri0e@ poate că sînt mai multe.4 Ceea ce creea0ă cri0ele acestei perioade de tran0iţie din ciclul #ieţii L care sînt pro+lematice şi dureroase L este !aptul că( pentru a ne !ace drum prin ele( tre+uie să renunţăm la concepte dra'i nouă şi la modurile #echi în care !ăceam şi pri#eam
SR)RT&TE& :EP%ES;E;

-F

lucrurile. Mulţi oameni !ie nu sînt dispuşi( !ie nu sînt capa+ili să su!ere durerea de a renunţa la starea pe care tre+uie să o a+andone0e. Prin urmare( ei se a'aţă( deseori pentru totdeauna( de #echile lor tipare de a 'îndi şi de a se comporta( eşu înd în a trece prin cri0e pentru a se de0#olta cu ade#ărat şi a e.perimenta !ericitul sentiment al renaşterii care însoţeşte tran0iţia cu succes la o maturitate mai a#ansată. :eşi ar putea !i scrisă o carte întrea'ă despre !iecare dintre ele( aş #rea să enumer simplu( neprelucrat( în ordinea apariţiei lor( cîte#a dintre condiţiile( dorinţele şi atitudinile ma,ore la care tre+uie renunţat în cursul unei între'i e#oluţii reuşite de a lun'ul #ieţiiA Stadiul in!antil( în care nu e ne#oie să răspun0i nici unei cerinţe e.terioare 1antasma omnipotenţei :orinţa de a poseda total 3inclusi# se.ual4 pe unul sau pe amîndoi părinţii :ependenţa de copilărie ;ma'inea distorsionată a părinţilor &totputernicia adolescenţei J5i+ertateaK de a nu te implica &'ilitatea tinereţii &tracţia se.uală şi?sau potenţialul tinereţii 1antasma imoi talităţii &utoritatea asupra copilului :i!erite !orme de putere temporară ;ndependenţa sănătăţii psihice Şi( în cele din urmă( şinele şi #iaţa însăşi

Renunţare 'i rena'tere
în ceea ce pri#eşte lista de mai sus( pentru mulţi ultima cerinţă L a renunţa la sine şi la #iaţă L #a părea că repre0intă > cru0ime din partea lui :umne0eu sau a Soartei( care !ace din e.istenţa noastră un !el de 'lumă proastă şi care nu #a Putea !i niciodată complet acceptată. &ceastă atitudine este pre0entă

mai ales în cultura occidentală a 0ilelor noastre( în şinele este considerat sacru( iar moartea o insultă de ne
-:isciplina

închipuit. ;nsă realitatea este e.act opusul. în renunţarea la sine !iinţele umane pot 'ăsi cea mai e.tatică şi trainică( solidă şi dura+ilă +ucurie a #ieţii. Moartea este cea care o!eră #ieţii între'ul ei înţeles. &cest JsecretK este înţelepciunea centrală a reli'iei. Procesul renunţării la sine 3care este în le'ătură cu !enomenul iu+irii( aşa cum #a !i discutat în următorul capitol al cărţii4 este pentru mulţi dintre noi un proces 'radual( în care intrăm printr o serie de începuturi şi potri#iri. Una dintre !ormele de renunţare temporară la sine necesită o menţiune spe cială( deoarece practicarea ei repre0intă o cerinţă a+solută pentru o în#ăţare semni!icati#ă de a lun'ul #ieţii de adult şi deci pentru o de0#oltare semni!icati#ă a spiritului uman. Mă re!er la o su+specie a disciplinei echili+rului( pe care eu o numesc Jpunerea între parante0eK. Punerea între parante0e este în mod esenţial actul de a echili+ra ne#oia de sta+ilitate şi a!irmare a sinelui cu ne#oia de a cunoaşte şi de a în#ăţa printr o renunţare temporară la sine L alt!el spus( a pune şinele de o parte L ast!el încît să !aci loc pentru încorporarea unui nou material în sine. &ceastă disciplină a !ost +ine descrisă de
teologul Sam Keen în To a Dancing 2od 7/ătre un Dumne.eu dansînd8.

&l doilea pas cere ca eu să depăşesc percepţia idiosin cra0ică şi e'ocentrică a e.perienţei imediate. Conştienti0area matură este posi+ilă doar atunci cînd de,a am di'erat şi am compensat înclinaţiile şi pre,udecăţile care sînt re0iduuri ale istoriei mele personale. Conştienti0area a ceea ce mi se pre0intă ca atare implică o du+lă mişcare a atenţieiA reducerea la tăcere a ceea ce e !amiliar şi urarea de +un #enit pentru ceea ce e străin. :e !iecare dată cînd mă apropii de un o+iect( o persoană sau un e#eniment ce mi e străin am tendinţa să las ne#oile pre0ente( e.perienţele trecute sau aşteptările de #iitor să determine ce #oi #edea. :acă #reau să aprecie0 unicitatea oricărui dat( tre+uie să !iu su!icient de conştient de ideile mele preconcepute şi de tul+urările emoţionale caracteristice pentru a le pune între parante0e ast!el încît să pot primi stranietatea şi noutatea în lumea mea perceptuală. :isciplina punerii între
%E)U)G&%E Ş; %E)&ŞTE%E

-E

parante0e( a compensării sau a reducerii la tăcere cere o so!isticată cunoaştere de sine şi o cura,oasă onestitate. 1ără această disciplină( !iecare moment pre0ent este doar o repetiţie a ce#a ce a !ost de,a #ă0ut sau e.perimentat. Pentru ca noutatea #erita+ilă să apară( pentru ca pre0enţa unică a lucrurilor( persoanelor sau e#enimentelor să prindă rădăcini în mine tre+uie să parcur' o descentrali0are a e'oului.X :isciplina punerii între parante0e ilustrea0ă !aptul cel mai concludent al renunţării şi al disciplinei în 'eneral( şi anume că pentru orice lucru la care se renunţă se cîşti'ă de !iecare dată mai mult. :urerea renunţării este ca durerea morţii( dar moartea a ceea ce este #echi înseamnă naşterea a ceea ce e nou. :urerea morţii este durerea naşterii( iar durerea naşterii este durerea morţii. & de0#olta o idee( un concept( o teorie sau înţele'ere mai noi şi mai +une înseamnă că ideea( conceptul( teoria( înţele'erea #eche tre+uie să moară. &st!el( în conclu0ia poemului său JCălătoria ma'ilorK( T.S. Eliot descrie cum Cei Trei Ma'i au su!erit atunci cînd au renunţat la #i0iunea lor anterioară asupra lumii şi au îm+răţişat creştinismulA

Toate acestea erau demult; îmi amintesc <i a' 1ace*o din nou$ dar e însemnată Această însemnare. Această între)are4 unde ne va duce calea$ s(re 6a'tere sau =oarte> A 1ost o 6a'tere$ )ineînţeles$ Avem dovada$ nu*i loc de îndoială. Am vă.ut na'tere 'i moarte Dar au 1ost 1oarte deose)ite; această 6a'tere era 2rea 'i amară agonie (entru noi$ ca =oartea$ moartea noastră. 6e*am reîntors la ţinuturile noastre$ aceste îm(ărăţii$ Dar nu ne mai e u'or aici$ în vechea orînduire$ /u oameni străini (oleindu*'i .eii A' 1i mulţumit de*o altă moarte.??

X "arper [ %o*( )e* \or/( 67E>( p. =8.
XX The /om(lete #oems and #lays 7 (ere com(lete8$ 67>7 67F>( "ar court <race( )e* \or/( 67F=( p. -7.

L
-8

:isciplina Cum naşterea şi moartea par a !i !aţetele aceleiaşi monede( nu este deloc iraţional să acordăm conceptului de reîncarnare mai multă atenţie decît i se dă de o+icei în Occident. :ar !ie că sîntem dispuşi sau nu să luăm în serios posi+ilitatea unui !el de renaştere ce apare după moartea noastră !i0ică( este !oarte clar că această #iaţă este o serie de simultane morţi şi naşteri. J:e a lun'ul între'ii #ieţi( tre+uie să continui să în#eţi să trăieştiK( spunea Seneca acum două milenii Jşi( !apt ce te #a uimi încă şi mai mult( de a lun'ul #ieţii tre+uie să în#eţi să mori.KX Este de asemenea clar că cu cît cine#a mer'e mai departe pe drumul #ieţii( cu atît mai multe naşteri #a trăi şi( prin urmare( mai multe morţi L mai multă +ucurie şi mai multă durere. &cest !apt ridică între+area dacă este #reodată posi+il să !im eli+eraţi de su!erinţa emoţională în #iaţă. Sau( cu alte cu#inte( este posi+il să e#oluăm spiritual pînă la un ni#el de conştiinţă la care durerea din #iaţă să !ie cel puţin diminuatăM %ăspunsul este şi da şi nu. Este da( pentru că odată ce su!erinţa este complet acceptată( ea încetea0ă( într un anumit sens. Este de asemenea da pentru că neîntrerupta practicare a disciplinei duce la per!ecţiune( iar persoana e#oluată spiritual este per!ectă în acelaşi !el în care adultul este per!ect în relaţia cu copilul. Pro+leme care pre0intă mari 'reutăţi pentru un copil( cau0îndu i mari dureri( pot să nu ai+ă nici o consecinţă pentru adult. în s!îrşit( răspunsul este da pentru că indi#idul e#oluat spiritual este( aşa cum #a !i descris în următorul capitol( un indi#id cu o iu+ire e.traordinară( iar din e.traordinara sa iu+ire pro#ine o e.traordinară +ucurie. %ăspunsul este nu( totuşi( pentru că e.istă un #id de competenţă în lume care tre+uie umplut. într o lume care se #ăietă a#înd o disperată ne#oie de competenţă( o persoană e.traordinar de competentă şi plină de iu+ire nu poate să re!u0e competenţa sa( tot aşa cum cine#a nu poate re!u0a să i dea de mîncare unui copil !lămînd. Persoanele e#oluate din punct de #edere spiritual( datorită disciplinei( autorităţii şi iu+irii lor( prin competenţa lor sînt chemate să slu,ească lumii şi în
X C!. Erich 1romm( The !ane !ociety 7!ocietatea sănătoasă8$ %inehart( )e* \or/( 67FF. %E)U)G&%E Ş; %E)&ŞTE%E

-7

dra'ostea lor ele răspund chemării. Ele sînt( prin urmare( în mod ine#ita+il( oameni cu o mare putere( deşi lumea îi #a pri#i ca pe nişte oameni o+işnuiţi( pentru că ei îşi #or e.ercita puterea pe ascuns şi în linişte. Cu toate acestea( ei îşi #or e.ercita puterea pe care o au şi( e.ercitînd o( #or su!eri mult( chiar în'ro0itor. Pentru că a e.ercita putere înseamnă a lua deci0ii( iar procesul luării deci0iilor în totală cunoştinţă de cau0ă este in!init mai dureros decît de a lua deci0ii a#înd o conştienti0are limitată sau pe di+uite 3aşa cum se iau cele mai multe deci0ii şi din această cau0ă ele se do#edesc în ultimă instanţă 'reşite4. ;ma'inaţi #ă doi 'enerali( !iecare dintre ei tre+uind să decidă dacă #a trimite în +ătălie o di#i0ie de 0ece mii de oameni. Pentru unul dintre ei( di#i0ia nu este altce#a decît un lucru( o unitate de personal( un instrument de strate'ie şi nimic mai mult. Pentru celălalt este şi aceste lucruri( dar el este de asemenea conştient de !iecare dintre cele 0ece mii de #ieţi( de #ieţile !amiliilor !iecărui ostaş din cei 0ece mii. Pentru cine este deci0ia mai uşoarăM Este mai uşoară pentru 'eneralul care conştienti0ea0ă trunchiat( pentru că nu poate suporta durerea unei conştienti0ări mai aproape de a !i completă. &r !i poate tentant să spunemA J&h( dar un om e#oluat spiritual nu #a de#eni niciodată 'eneral.K :ar aceeaşi chestiune este implicată şi cînd e #or+a de un preşedinte de corporaţie( un !i0ician( un pro!esor( un părinte. Mereu tre+uie luate deci0ii ce a!ectea0ă #ieţile celorlalţi. Cei ce iau cele mai +une deci0ii sînt cei dispuşi să su!ere mai mult datorită deci0iilor lor( a#înd totuşi puterea de a !i hotărîţi. Măsura L pro+a+il cea mai +ună L a măreţiei unei persoane este capacitatea sa de a su!eri. însă cei ce sînt măreţi sînt în acelaşi timp şi !ericiţi. &cesta este un parado.. <udiştii tind să i'nore su!erinţa lui <uddha( iar creştinii !ericirea lui Cristos. <uddha şi Cristos nu sînt din acest punct de #edere !oarte

un' să creadă că printr o ast!el de imitaţie chiar a. :acă renunţi să mai cîşti'i !ără să !i cîşti'at #reodată( eşti ceea ce erai şi la început( o persoană care a ratat. )u am intenţionat ca anali0a disciplinei să !ie e. Poate că #ei 'ăsi un răspuns citind cartea aceasta sau poate că nu. Pentru că( mai întîi( nu le poţi do +îndi !ără să su!eri şi în al doilea rînd( dacă le #ei atin'e( e !oarte pro+a+il că #ei !i chemat să slu. Unii chiar a. Ei #or( şi cred că este posi+il( să sară peste disciplină( să 'ăsească o scurtătură spre s!inţenie. &tunci de ce să doreşti să mai e#olue0i( ai putea între+aM :acă între+i ast!el( poate că nu ştii prea multe despre +ucurie. &u !ost distinse şi descrise patru tehnici de +a0ăA amînarea satis!acţiei( asumarea responsa+ilităţii( de#o ţiunea !aţă de ade#ăr şi?sau realitate şi echili+rarea. Tăria( ener'ia şi disponi+ilitatea de a !olosi aceste tehnici pro#in din iu+ire( aşa cum se #a arăta în următorul capitol.at una sau mai multe dintre tehnicile de +a0ă( deşi +ănuiesc că nu. &cest lucru pare incredi+il de elementar( dar cred că este necesar să #ă spun acest lucru( pentru că sînt mulţi oameni care( deşi posedă o #i0iune asupra e#oluţiei( totuşi par să nu o dorească. Su!erinţa lui Cristos pe Cruce şi +ucuria lui <uddha su+ copacul +o sînt una şi aceeaşi. Tre+uie să şi de0#olţi un e'o înainte de a 6 putea pierde. :isciplina a !ost de!inită ca un sistem de tehnici de operare constructi#ă cu durerea ce apare în soluţionarea pro+lemelor L !ără a e#ita durerea L( ast!el încît toate pro+lemele #ieţii să !ie soluţionate.hausti#ă şi e posi+il să !i ne'li. :eseori ei încearcă să o o+ţină imitînd ceea ce este doar super!icial pentru s!inţi( se retra' în deşert sau se apucă de tîm plărie. ■ .eşti în !eluri mult mai 70 :isciplina dureroase sau cel puţin mai solicitante decît îţi poţi închipui acum.un' s!inţi sau pro!eţi şi nu sînt în stare să recunoască !aptul că sînt doar copii încă( !iind puşi în !aţa !aptului dureros că tre+uie să o ia de la început şi să treacă prin toate. &st!el( dacă scopul tău este să e#iţi durerea şi să scapi de su!erinţă( nu te aş s!ătui să cauţi ni#eluri mai înalte de conştiinţă sau e#oluţie spirituală. Ele pot !i !oarte !olositoare( dar nu esenţiale. Un ultim cu#înt despre disciplina echili+rului şi esenţa ei( renunţareaA tre+uie să deţii ce#a pentru a putea renunţa. Tre+uie să ţi de0#olţi o identitate îna inte de a renunţa la ea. Pe de altă parte( tehnicile de +a0ă aici descrise( dacă sînt practicate !ără încetare şi cu ade#ărat( sînt su!iciente să 6 !acă pe practicantul disciplinei sau pe JdiscipolK să !ie capa+il să e#olue0e spre cele mai înalte ni#eluri spirituale.di!eriţi. %E)&ŞTE%E E6 mai de'ra+ă tehnici a. )u poţi renunţa la ce#a ce nu ai do+îndit.u+irea . Este raţională între+area dacă procese cum ar !i +io!eed+ac/ ul( meditaţia( 2o'a şi psihoterapia nu sînt cum#a tehnici de disciplină( dar eu aş răspunde că ele sînt %E)U)G&%E Ş. :isciplina este un sistem de tehnici( pentru că aceste tehnici sînt mult interconectate. într un sin'ur act( se pot utili0a două( trei sau chiar toate cele patru tehnici în acelaşi timp şi într un asemenea mod încît să nu poată !i distinse una de alta.utătoare decît tehnici de +a0ă.

într un e!ort de a o e. )u aş scrie aceste lucruri dacă nu aş crede că această încercare are o oarecare #aloare( însă doar una relati#ă( şi încep ştiind că încercarea #a !i în unele pri#inţe inadec#ată. în al doilea rînd( se poate o+ser#a că iu+irea de!inită ast!el este un straniu proces circular. Cînd cine#a şi a e. &m a. &cest capitol #a e. într ade#ăr( aşa cum s a mai su+liniat( nu sîntem capa+ili să i iu+im pe ceilalţi pî nă cînd nu ne putem iu+i pe noi înşine( tot aşa cum sîntem incapa+ili să ne disciplinăm copiii pînă cînd nu sîntem capa+ili să ne autodisciplinăm. Una dintre trăsă turile ma. :e!inesc ast!el iu+ireaA #oinţa de a ţi e. în al treilea rînd( de!iniţia unitară a iu+irii include iu+irea de sine laolaltă cu iu+irea de celălalt. :e la început aş #rea să comente0 pe scurt această de!iniţie( înainte de a continua cu o e. :ar eu nu am a.uns la ea prin o+ser#aţii în practica mea clinică psihiatrică 3care include auto o+ser#aţia4( în care de!iniţia iu+irii este ce#a !oarte important. Pentru că eu sînt om şi tu eşti de asemenea om( a iu+i oamenii înseamnă în e'ală măsură a mă iu+i pe mine şi pe tine.un'e în clasele mari de liceu.%E& :E1. Pentru că procesul de e.ore care !ac distincţia între cele două pare a !i scopul conştient sau inconştient din mintea celui ce iu+eşte sau nu iu+eşte.tind doar depăşindu le( iar depăşirea lor cere e!ort. Oamenii de ştiinţă înclină să considere de!iniţiile teleolo'ice suspecte .ins cu succes limitele( a pătruns într o stare mai a#ansată a !iinţei. în sens propriu( #om încerca să e. O do#adă a misterioasei naturi a iu+irii este aceea că nimeni nu a putut #reodată( după ştiinţa mea( să dea o de!iniţie cu ade#ărat satis!ăcătoare a iu+irii. în al patrulea rînd( actul de lăr'ire a limitelor cui#a implică e!ort.punere mai ela+orată. &ceastă !orţă( cred eu( este iu+irea.emplu( un tînăr timid mi a spusA JMama mă iu+eşte atît de mult( încît nu mă lasă să mer' la şcoală cu auto+u0ul şcolii pî nă cînd nu #oi a.TR 73 şi poate aşa o #or considera şi pe aceasta. & !i dedicat creşterii spirituale a oamenilor înseamnă a !i dedicat rasei din care !acem parte( iar acest lucru înseamnă a mă dedica propriei mele de0#oltări ca şi de0#oltării JcelorlalţiK.aminăm ceea ce nu poate !i e. )u putem !i o sursă de putere pînă cînd nu ne hrănim propria putere. Pe măsură ce înaintăm în e. :e e. .amina ce stă în spatele disciplinei( ce procură mo+iluri şi ener'ie pentru disciplină. &cest lucru se întîmplă pentru că pacienţii sînt în 'eneral !oarte con!u0i în ceea ce pri#eşte natura iu+irii.u+irea năm propria creştere spirituală în !a#oarea alteia.K în tratamentul timidităţii acestui tînăr a !ost necesar( ca în multe alte ca0uri( să i arăt că mama lui s ar !i putut să !ie moti#ată şi de altce#a în a!ară de iu+ire şi că ceea ce pare uneori să !ie iu+ire nu este deloc aşa.plica( iu+irea a !ost di#i0ată în di!erite cate'oriiA eros$ (hilia$ aga(e. iu+ire per!ectă şi iu+ire imper!ectă şi aşa mai departe.u+irea nu este lipsită de e!ort. :impotri#ă( iu+irea este e!ort. &st!el( actul de iu+ire este un act de e#oluţie a sinelui( chiar dacă scopul este de0#oltarea celuilalt.uns la ea printr un proces de 'îndire teleolo'ic. în a!ară de ast!el de e. .emple pentru ceea ce pare a !i un act de iu+ire şi pentru ceea ce nu pare a !i un act de iu+ire.locul e#oluţiei spirituale umane. 5imitele se e.ucăm cu mistere.tindere de sine este un proces de e#oluţie. Mai în tîi( s ar putea o+ser#a că este o de!iniţie teleolo'icăA comportamentul este de!init în termeni de scop sau !inalitate( care( în acest ca0( este repre0entată de creşterea spirituală. Sînt !oarte conştient de !aptul că( încercînd să e. Ea mă iu+eşte !oarte tare. )ici dacă o ro' să mă laseP <ănuiesc că îi e !rică să nu !iu rănit( aşa că mă duce şi mă aduce ea cu maşina de la şcoală în !iecare 0i( şi îi e !oarte 'reu.). )u putem a+andona autodisciplina şi să !im în acelaşi timp disciplinaţi în 'ri.U<.aminat şi să cunoaştem ceea ce nu poate !i cunoscut.a pe care o a#em pentru altul. Cînd iu+im pe cine#a( iu+irea noastră se demonstrea0ă sau de#ine reală doar prin străduinţă L prin !aptul că pentru cine#a 3sau pentru noi înşine4 !acem un pas în plus sau mer'em încă o milă.tinde şinele în scopul de a nutri creşterea spirituală proprie sau a altuia. . Este imposi+il în realitate să a+ando 74 .u+irea este prea mare( prea adîncă pentru a !i #reodată înţeleasă cu totul( măsurată sau limitată de mecanismul cu#intelor.%u)irea de1inită :isciplina( aşa cum s a su'erat( repre0intă mi. Prin această îndreptare spre e#oluţie e#oluăm noi. Eu #oi da o sin'ură de!iniţie a iu+irii( conştient !iind totuşi că ea e mai mult sau mai puţin inadec#ată.aminăm iu+irea( #om începe să ne .perienţe( am acumulat şi un număr de e.plorarea naturii iu+irii( cred că #a de#eni clar că iu+irea de sine şi iu+irea de ceilalţi mer' mînă în mînă şi că în ultimă instanţă sînt indiscerna+ile.

oace cu el. Este o concepţie 'reşită plină de !orţă( pentru că a te îndră'osti este o e.T& 75 'ăsească un sens propriilor lor e. &cest lucru se întîmplă din cau0ă că în !aţa misterului iu+irii a+undă concepţiile 'reşite. &m ales ast!el să încep e. @îndrăgostireaA :intre toate concepţiile 'reşite despre iu+ire( cea mai puternică şi mai răspîndită este credinţa că Jîndră'ostireaK este iu+ire sau cel puţin una dintre mani!estările iu+irii. &şa cum am mai spus( pacienţii care #in la psihoterapie sînt mai mult sau mai puţin con!u0i cu pri#ire la natura iu+irii. )u contea0ă de cine ne îndră'ostim( mai de#reme sau mai tîr0iu îndră'ostirea se termină dacă relaţia durea0ă îndea. L în a!ară de situaţia în care sîntem orientaţi spre homose. )u sîntem o+li'aţi să iu+im.perienţa îndră'ostirii trece întotdeauna. :ar imediat apar două pro+leme. )u ne îndră'ostim de copiii noştri( deşi s ar putea să i iu+im !oarte pro!und. Copilul are atunci e. )u e. înseamnă însă că sentimentul e. Cînd e .plorarea naturii iu+irii e. :i!erenţa între cele două este e'ală cu di!erenţa dintre a spuneA J&ş #rea să mă duc să înot disearăK şi JMă #oi duce să înot diseară. )u e.u+irea e.tatic al iu+irii care a caracteri0at e.istă identitate.u+irea este un act de #oinţă L adică atît o intenţie( cît şi o acţiune. . Cînd îşi mişcă mîinile şi picioarele( lumea este cea care se mişcă. <o+ocul romantismului se o!ileşte întotdeauna. &le'erea de a iu+i a !ost !ăcută. Cînd îi e !oame( lumii îi este !oame. Cea de a doua pro+lemă este aceea că e. El şi lumea sînt unul şi acelaşi lucru. Boinţa este o dorinţă care are o intensitate su!icientă pentru a !i tradusă în acţiune.ucăuş( mama nu #rea întotdeauna să se . începe să se de0#olte un sentiment al JeuluiK. )u ne îndră'ostim de prietenii noştri de acelaşi se..istă 'raniţe sau separări. )u poate distin'e între sine( lea'ăn( cameră şi părinţii lui.în cele din urmă( prin !olosirea cu#întului J#oinţăK am încercat să depăşesc distincţia dintre dorinţă şi acţiune.perienţă erotică speci!ică( le'ată de se.perienţa că dorinţele sale nu sînt comen0i adresate mamei. Cînd mama îi cîntă( copilul nu ştie că el însuşi nu scoate nici un sunet.ual.%E& :E1. .ndi!erent cît am putea crede noi că iu+im( dacă nu iu+im în !apt este pentru că am ales să nu iu+im şi ast!el nu iu+im în ciuda +unelor noastre intenţii. Pe de altă parte( ori de cîte ori ne străduim în realitate să ne de0#oltăm spiritual( o !acem pentru că aşa am ales să !acem. &le'em să iu+im.istă nici măcar distincţia între eu şi tu.perienţa îndră'ostirii este o e. &ceasta nu înseamnă că in#aria+il încetăm să mai iu+im persoana de care ne am îndră'ostit.K Oricine( în cultura noastră( doreşte într o anume măsură să iu+ească( totuşi mulţi dintre noi nu iu+im în realitate. Cînd îi este !oame( mama nu apare întotdeauna ca să 6 hrănească.ualitate L( deşi se poate să ne pese de ei !oarte mult. :ar acumulînd e.istă în măsura !aptelor. . Cînd o persoană se îndră'osteşte( ceea ce el sau ea simte cu si'uranţă este JO iu+escK sau Jîl iu+escK.uns de mult.perimentate ca !iind ce#a separat de comportamentul mamei. Prima este aceea că e.perienţa de sine L ca entitate separată de restul lumii. :eşi această carte nu îi răpeşte iu+irii misterul( sper că ea #a clari!ica lucrurile su!icient pentru a îndepărta concepţiile 'reşite( care cau0ea0ă su!erinţă nu doar pacienţilor( ci tuturor oamenilor care încearcă să . Prin urmare( #oi conchide că dorinţa de a iu+i nu este prin sine iu+ire.nteracţiunea dintre copilul su'ar şi mamă se crede că repre0intă !undamentul pe care începe să se de0#olte sentimentul identităţii copilului. . )u e. Sîntem îndră'ostiţi doar cînd sîntem conştient sau inconştient moti#aţi se.perienţe. Ele #or !i e. :orinţa nu înseamnă în mod necesar trans!ormarea în acţiune. Pentru a înţele'e natura !enomenului îndră'ostirii şi ine#ita+ilitatea s!îrşitului ei este necesar să e.U<.perienţa îndră'ostirii este in#aria+il una temporară.aminăm natura a ceea ce psihiatrii numesc 'raniţele eului. S a o+ser#at că atunci cînd .). Unele dintre aceste su!erinţe nu mi se par a !i necesare( deoarece popularelor concepţii 'reşite le poate !i scă0ută popularitatea prin în#ăţarea unei de!iniţii mai precise a iu+irii.perienţe( copilul începe să ai+ă e.aminînd ceea ce nu este iu+irea. :in ceea ce putem deduce din pro+e indirecte( se pare că nou născutul nu dis tt!i'e în primele luni de #iaţă între sine şi restul uni#ersului. Boinţa implică !aptul de a ale'e.perienţă su+iecti#ă resimţită puternic ca e. 5una de miere se s!îrşeşte întotdeauna. Ceea ce e animat şi ceea ce e inanimat e unul şi acelaşi lucru. Cînd #ede mişcă E.u+irea rile mamei sale e ca şi cum s ar mişca el însuşi.perienţă a iu+irii.

)e cunoaştem mări mea şi limitele !i0ice. Cînd doreşte mişcare( +raţele sale sînt cele care se mişcă( nu lea'ănul( nu ta#anul. &st!el de oameni simt că 'raniţele lor sînt protectoare( asi'urîndu le con!ort şi îşi 'ăsesc si'uranţa 78 .plo0i#a re#ărsare spre !iinţa iu+ită şi curmarea dramatică a sin'urătăţii ce acompania0ă acest colaps al 'raniţelor eului sînt resimţite de cei mai mulţi dintre noi ca e.emplu( atunci cînd nu mai e.un'e să şi dea seama de limitele puterii lui. :e e. încet( încet chiar şi super eroii sînt lăsaţi la o parte şi pînă la #îrsta adolescenţei medii tinerii a. Toate pro+lemele #or !i depăşite.%E&Q 55 :e0#oltarea 'raniţelor eului este un proces care continuă de a lun'ul copilăriei( adolescenţei şi chiar la maturitate( dar 'raniţele ce se sta+ilesc mai tîr0iu sînt de natură mai mult psihică decît !i0ică.perienţe neplăcute( traumati0ante din copilărie( percep lumea din a!ara lor ca iremedia+il periculoasă( ostilă( con!u0ă şi dăunătoare. :e a lun'ul acestei uniri re e. &ceste limite sînt 'raniţele noastre. <rusca eli+erare a lui însuşi de el însuşi( e. :e aceea părinţii #or+esc despre aceşti ani ca despre Janii 'roa0niciK. &ceasta este lumea lui Superman sau a lui Captain Mar#el. Biitorul #a !i luminos. )oi şi !iinţa iu+ită sîntem unul şi acelaşi lucruP Sin'urătatea nu mai e. &st!el( copilul în#aţă că +raţele sale şi #oinţa sa sînt le'ate între ele şi( prin urmare( +raţele lui sînt ale lui şi nu ale altcui#a.tatice. Pe măsură ce su'arul îşi dă seama că #oinţa sa este a sa proprie şi nu a uni#ersului( începe să !acă alte distincţii între sine şi lume.interacţiunea dintre copil şi mamă este 'ra# pertur+ată L de e. înăuntrul acestor 'raniţe este sin'urătate.u+irea în sin'urătatea lor. Credem că !orţa iu+irii noastre #a !ace ca !orţele opuse să se încline supuse sau să se retra'ă în întuneric.istînd doar în cooperare cu un 'rup de alte or'anisme asemănătoare în ceea ce se numeşte societate. Cunoaşterea acestor limite în mintea noastră este ceea ce numim 'raniţele eului.un' să ştie că sînt indi#i0i constrînşi de 'raniţele trupului lor şi de limitele puterii lor( !iecare !iind un or'anism relati# !ra'il şi sla+( e. &cest lucru se întîmplă din cau0a speranţei şi a sentimentului pe care le are un copil de doi ani ce încearcă să acţione0e ca un tiran sau autocrat( #rînd să dea ordine părinţilor săi( rudelor şi animalelor de casă( ca şi cum toţi ar !i înrolaţi în propria lui armată( răspun0înd cu re'ală mînie cînd ei nu !ac ceea ce li se dictea0ă. :ar mulţi dintre noi resimt sin'urătatea ca pe ce#a dureros şi se 0+at să scape din spatele 0idurilor identităţilor indi#iduale spre o stare în care să poată !i mai uniţi cu lumea din a!ară. Toate lucrurile par posi+ileP Uniţi cu !iinţa iu+ită( simţim că putem cuceri toate o+stacolele. :eşi înainte copilul a în#ăţat că dorinţele sale nu sînt comen0i pentru mama lui( el se a'aţă totuşi de posi+ilitatea ca aceste dorinţe să !ie totuşi comen0i pentru mamă şi de sentimentul că dorinţele lui ar tre+ui să !ie comen0i.istă încă. E.perienţa îndră'ostirii ne permite o ast!el de scăpare L temporară. . Esenţa !enomenului îndră'ostirii constă într un colaps +rusc al unei 0one a 'raniţelor eului indi#idual( permiţînd cui#a să şi unească identitatea cu cea a unei alte persoane.perimentăm sentimentul de omnipotenţă la care renunţasem odată cu ieşirea din copilărie.istă mamă sau un su+stitut satis!ăcător de mamă sau cînd din cau0a unei +oli psihice mamei nu îi pasă sau nu este interesată de copil L su'arul creşte a.emplu( #îrsta cuprinsă între doi şi trei ani este o perioadă în care de o+icei copilul a. E. Totuşi( posi+ilitatea omnipotenţei este un #is atît de dulce( încît nu poate renunţa la el chiar după mai mulţi ani de !oarte dureroasă con!runtare cu propria i lipsă de putere. în cadrul acestui 'rup( ei nu sînt în mod particular distincţi unul de altul( !iind totuşi i0olaţi de ceilalţi prin identităţile lor particulare( 'raniţele şi limitele lor. în acest !el( în timpul primului an de #iaţă( în#ăţăm lucruri !undamentale despre cine sîntem şi cine nu sîntem( ce sîntem şi ce nu sîntem.perienţa unirii cu !iinţa iu+ită este un ecou al timpului cînd eram uniţi cu mamele noastre. JY):%RDOST. 5a s!îrşitul primului an( ştim că acesta este +raţul meu( piciorul meu( capul meu( lim+a mea( ochii mei şi chiar că aceasta este perspecti#a din care #ăd eu( #ocea mea( 'îndurile mele( durerea mea de stomac( sentimentul meu.un'înd un copil sau un adult al cărui sentiment de identitate este 'ra# deteriorat în multe aspecte !undamentale. 5a trei ani( copilul a de#enit( de o+icei( mai malea+il şi mai cuminţit( ca re0ultat al acceptării realităţii că puterea sa este relati#ă.realitatea acestor sentimente din perioada în care sîntem îndră'ostiţi este în esenţă aceeaşi cu irealitatea sentimentelor unui copil de doi ani care se simte . Unii oameni L m special cei pe care psihiatrii îi numesc schi0oi0i L( din cau0a unor e.istăP în unele aspecte 3dar cu si'uranţă nu în toate4 actul îndră'ostirii este un act de re'resiune. :eşi copilul de trei ani a început să accepte realitatea 'raniţelor puterii sale( #a continua să intre cîteodată în următorii ani într o lume a !ante0iei( în care posi+ilitatea omnipotenţei e.

:ar disciplina şi #oinţa pot doar controla e.udecăţi şi pro'ram( di!erite de ale altcui#a.uală a !enomenului mă !ace să +ănuiesc că este #or+a despre o componentă instinctuală determinată 'enetic a comportamentului de împerechere.perienţa Jîndră'ostiriiK nu este iu+ire reală din mai multe moti#e.tindere permanentă.t în care sentimentul iu+irii lipseşte( cînd acţionăm cu iu+ire în ciuda !aptului că nu simţim că iu+im. Cei doi sînt iarăşi indi#idualităţi separate. întrea'a ela+orare a ideii de iu+ire reală #a !i pre0entată mai tîr0iu în acest capitol. Cînd limitele sînt e. în acest punct( ei încep !ie să di0ol#e le'ăturile relaţiei lor( !ie să iniţie0e o operă de iu+ire reală. . Mai de#reme sau mai tîr-0iu( ca răspuns la pro+lemele #eţii de 0i cu 0i( indi#idul se a!irmă din nou.%E&Q 79 sau +rusc îndră'ostirea se s!îrşeşte. :impotri#ă( e.emplu( deseori se îndră'ostesc de pacienţii lor şi( la !el( pacienţii se îndră'ostesc de psihiatrii lor( totuşi( din cau0a datoriei !aţă de pacient şi a rolului lor( ei pot de o+icei să e#ite colapsul 'raniţelor eului şi să renunţe să #adă în pacient un o+iect romantic. Presupunînd că de!iniţia iu+irii cu care am început este ade#ărată( e.perienţa aceasta ne poate capti#a atunci cînd noi cate'oric nu o căutăm( cînd e nepotri#ită sau inde0ira+ilă. Tot aşa cum realitatea inter#ine în !ante0iile de omnipotenţă ale unui copil de doi ani( la !el inter#ine şi în !antastica uniune a cuplului de îndră'ostiţi. El #rea să depună +ani la +ancă( ea #rea o maşină de spălat #ase. Putem ale'e !elul în care răspundem acestei e.perienţă de e. Cu alte cu#inte( .( ea nu #rea. &ceasta nu înseamnă că e. Psihiatrii( de e. )u mai simţim nici o ne#oie de a ne de0#olta( sîn tem per!ect mulţumiţi cu ceea ce a#em. Totuşi( spunînd că atunci cînd se termină cu îndră'ostirea partenerii unui cuplu ar putea să se iu+ească cu ade#ărat( #reau de asemenea să spun că iu+irea ade#ărată nu îşi are rădăcinile în sentimentul de iu+ire.u+irea reală este o e. Odată ce momentul preţios al îndră'ostirii a trecut( iar 'raniţele au re#enit la locul lor( indi#idul poate !i de0ilu0ionat( dar de o+icei e. Una cîte una( 'radual sau +rusc( 'raniţele eului îşi reiau locul@ încet( încet JY):%RDOST. într ade#ăr( se poate ca nici măcar să nu ne placă sau să nu admirăm o+iectul pasiunii noastre( şi totuşi( oricît am încerca( se poate să nu putem să ne îndră'ostim de o persoană căreia îi purtăm un adînc respect şi cu care o relaţie pro!undă ar !i în multe pri#inţe de0ira+ilă.perienţa nu îi #a !i lăr'it perspecti#ele.tinse sau lăr'ite( ele tind să rămînă ast!el.perienţă sau oricît de dornici să o trăim( s ar putea să nu a#em parte de ea. :acă a#em #reun scop în minte atunci cînd ne îndră'ostim( acela este de a s!îrşi cu sin'urătatea noastră şi să ne asi'urăm poate prin căsătorie de acest re0ultat( în mod cert nu ne 'îndim la de0#oltarea spirituală. Modul în care eu !olosesc cu#întul JrealK implică ideea că sentimentul de a iu+i din îndră'ostire este !als L că percepţia aceasta su+iecti#ă de iu+ire este ilu0orie. într ade#ăr( după ce ne am îndră'ostit şi înainte ca dra'ostea să se termine( a#em sen0aţia că am a. &şa că amîndoi( !iecare în intimitatea inimii lui( încep să reali0e0e că nu sînt una cu !iinţa iu+ită( care de alt!el #a a#ea propriile ei dorinţe( 'usturi( pre.re'ele !amiliei şi al lumii( cu puteri nelimitate. El #rea să !acă se. Z+aterea şi su!erinţa disciplinei implicate pot !i enorme. Spiritul nostru şi a 'ăsit pacea. :ar speci!icitatea se. )u este o ale'ere conştientă.perienţa însăşi. îndră'ostirea nu este un act al #oinţei. Ea #rea să mear'ă la !ilm( el nu #rea. :acă #edem de!ecte în !iinţa iu+ită( le #om percepe ca insi'ni!iante L doar capricii sau e. .centricităţi dră'uţe( care adau'ă culoare şi !armec. îndră'ostirea nu înseamnă o lăr'ire a limitelor sau a 'raniţelor cui#a@ înseamnă doar un colaps temporar al lor. îndră'ostirea are puţin de a !ace cu scopul de a a.perienţe a îndră'ostirii( dar nu putem ale'e e.perienţa îndră'ostirii e imună la disciplină.uta creşterea spirituală a cui#a. :impotri#ă( o percepem ca !iind per!ectă( ca şi cum ar !i atins per!ecţiunea.perienţa@ nu o pot crea. :impotri#ă( iu+irea reală apare deseori într un conte.tin 8> .istă nici posi+ilitatea( nici ne#oia de a mer'e şi mai sus. )u simţim nici că !iinţa iu+ită ar a#ea ne#oie să se de0#olte spiritual.+a ei( el #rea să #or+ească despre a lui. E. Ea #rea să #or+ească despe slu. :acă îndră'ostirea nu este iu+ire( altce#a atunci ce poate !i decît un colaps temporar al limitelor şi al 'raniţelorM )u ştiu. îndră'ostirea nu este. Ei nu i plac prietenii lui( lui nu i plac prietenii ei.ndi#i0ii leneşi şi indisciplinaţi au aceleaşi şanse să se îndră'ostească ca şi cei ener'ici şi dedicaţi unui scop. E la !el de pro+a+il să ne îndră'ostim de cine#a cu care în mod e#ident nu ne potri#im ca şi de cine#a mai potri#it.u+irea derea limitelor cui#a cere e!ort@ îndră'ostirea nu are ne#oie de e!ort. Oricît de deschişi am !i la această e.uns( că înălţimile au !ost atinse( că nu mai e.

ului. Spus de a dreptul( îndră'ostirea este un truc prin care 'enele păcălesc prin di!erite mi.ind ast!el la supra#ieţuirea speciei. se lamentea0ăA J%e'ret că nu m am căsătorit cu domnişoara C.K :oamna :.istă doar o sin'ură !emeie pentru un +ăr+at şi acest lucru a !ost predestinat de JsteleK. :eşi în 'eneral admit că marile mituri sînt !oarte precise tocmai pentru că ele repre0intă şi cuprind mari ade#ăruri Uru#ersale 3şi #om e.K &poi domnul E.perienţa îndră'ostirii are pro+a+il printre caracteristici ilu0ia că #a dura pentru totdeauna. &m tot ce mi tre+uie( inclusi# un maria. :omnul şi doamna 1.loace mintea raţională sau o prind în capcana maria.perien 82 . &m pretins că l am iu+it. &ceastă ilu0ie este alimentată în cultura noastră de mitul iu+irii romantice( care îşi are ori'inea în +asmele !a#orite din copilărie( în care prinţul şi prinţesa( odată uniţi( trăiesc !ericiţi pînă la adînci +ătrîneţi. :ar durerile de cap nu l au lăsat pînă cînd( un an mai tîr0iu( nu a !ost în stare să admităA JMă ener#ea0ă pînă peste poate !elul în care mereu #rea şi #rea şi #rea alte lucruri( !ără să ţină cont de salariul meu. Cînd întîlnim o persoană ce ne a !ost destinată( o recunoaştem prin !aptul că ne îndră'ostim de ea.%E&K 86 taţi a!late în con!lict sau o matură autodisciplină inter#in pentru a pre#eni o le'ătură. Ea este tot ce mi am dorit #reodatăK( spunea el. îmi iu+esc soţia la !el de mult ca în 0iua în care m am căsătorit cu ea.u'ată în mod a+surd de către soţul ei printr un sentiment de #ino#ăţie( spuneA J)u mi am iu+it soţul cînd m am măritat cu el. Mai mult( mitul implică !aptul că e.un'e totuşi la momentul cînd nu #om mai putea satis!ace sau înţele'e ne#oile celuilalt( #or apărea !ricţiunile( dra'ostea se #a termina Şi ne #om da seama apoi că s a !ăcut o 'reşeală 'ra#ă( că nu am citit +ine în stele( că nu ne am prins în acea unică şi per!ectă potri#ire( că lucrul pe care 6 numeam iu+ire nu era o iu+ire Jade#ăratăK şi că în această situaţie nu putem !ace nimic decît să trăim ne!ericiţi sau să di#orţăm.u+irea ţa îndră'ostirii( care ne prinde în capcana căsătoriei. a !ost în stare să discute cu soţia lui despre e.uală sau cînd alte !orţe L inter!erenţă parentală( +oli psihice( responsa+ili JY):%RDOST.terni( ser#ind la o creştere a posi+ilităţii de împerechere şi slu. &m întîlnit persoana pe care cerurile ne au destinat o şi pentru că potri#irea este per!ectă( #om !i în stare să ne satis!acem unul altuia toate ne#oile pentru totdeauna şi ast!el #om trăi !ericiţi pentru tot deauna( în per!ectă armonie şi unitate.( su+.uale interne şi stimuli se.( măritată de doi ani( a de#enit !oarte deprimată( aparent !ără moti#( şi a început terapia spunîndA J)u ştiu ce este 'reşit. per!ect.uali e. Mitul iu+irii romantice ne spune că pentru !iecare +ăr+at tî năr e. Milioane de oameni îşi irosesc cu disperare mari cantităţi de ener'ie în mod inutil( încercînd să !acă realitatea #ieţii lor con!ormă cu irealitatea mitului.istă o !emeie tînără ce i a !ost Jhără0ităK şi in#ers.( de asemenea căsătorit de doi ani( a început să ai+ă dureri intense de cap seara şi nu putea crede că ele sînt de natură psihosomaticăA JBiaţa mea acasă este +ună.plora cîte#a asemenea mituri mai tîr0iu în această carte4( mitul iu+irii romantice este o minciună s!run aţă.tra#a'anţa ei. Poate că este o minciună necesară( care asi'ură supra#ie ţuirea speciei prin aceea că încura. :ar nu m am simţit îndră'ostit pînă peste urechi de ea( aşa că am presupus că nu ar putea !i persoana potri#ită pentru mine. Bom a. =itul iu)irii romantice Pentru a !i atît de e!icientă în a ne prinde în capcana căsătoriei( e. :oamna &. <ănuiesc că l am tras pe s!oară în această pri#inţă( aşa că n am nici un drept să mă plîn' de el şi îi dau #oie să !acă orice doreşte. :omnul E. :ar ca psihiatru( deplîn' în inima mea aproape 0ilnic con!u0ia şi su!erinţa în'ro0itoare pe care le alimentea0ă acest mit.ea0ă şi #alidea0ă e.K :oar peste cîte#a luni a putut accepta !aptul că nu mai era îndră'ostită de soţul ei( însă acest !apt nu însemna că !ăcuse o 'reşeală ori+ilă. recunosc că nu mai sînt îndră'ostiţi unul de altul şi că au început să se !acă să se simtă prost unul pe altul prin in!idelităţi tacite( !iecare căutînd Jiu+ire ade#ăratăK( !ără să şi dea seama că această recunoaştere ar putea marca începutul unui e!ort pentru îm+unătăţirea căsniciei( nu pentru . Pe de altă parte( !ără acest truc( !ără această re'resie ilu0orie şi ine#ita+il temporară 3trucul nu ar !i practic dacă nu ar !i temporar4 către o uniune de natură in!antilă şi omnipotenţă( mulţi dintre cei care au acum o căsnicie !ericită sau ne!ericită s ar !i retras înspăimîntaţi de realismul le'ămîntului căsătoriei.K :omnul <.colapsul temporar al 'raniţelor eului datorat îndră'ostirii repre0intă un răspuns stereotip al !iinţei umane la o con!i'uraţie de impulsuri se. Cred că am !i putut a#ea o căsnicie +ună. :eseori( acest truc este de#iat într un !el sau altul( ca atunci cînd impulsurile şi stimulii sînt de natură homose.

Munca ^ea cu di!erite cupluri m a condus la conclu0ia clară că maria. &utorii sînt remarca+il de corecţi şi reţinuţi în a !ace pro0eliţi pentru căsnicia deschisă.un'e să ştie multe despre 'rădinărit L despre soluri şi !ertili0ări( sădit şi altoit. Pentru a !i în stare să !acem aceasta( o+iectul iu+irii noastre tre+uie mai întîi să de#ină iu+it@ cu alte cu#inte( tre+uie să !im atraşi de el( să in#estim şi să ne an'a.perienţa iu+irii reale are de a !ace cu 'raniţele eului( pentru că implică lăr'irea limitelor. Ştie de asemenea multe despre 'rădina sa L istoria ei( tipurile de !lori şi plante( !elul cum e alcătuită( pro+lemele şi chiar #iitorul ei. în decursul multor ani de iu+ire( de e.CE 83 ţionăm cu puterea unei #oinţe desă#îrşite ca şi cum am !i îndră'ostiţi poate că iu+irea romantică se #a întoarce în #ieţile noastreK( 'îndesc ei. =ai multe des(re graniţele eului :eşi am proclamat !aptul că Jîndră'ostireaK este un soi de ilu0ie care nu repre0intă în nici un ca0 o iu+ire reală( aş #rea să in#erse0 lucrurile şi să arăt că îndră'ostirea este în !apt X Cei care au citit cartea soţilor OQ)eil( (en =ariage 7/ăsnicie deschisă8$ #or recunoaşte că acest !apt este o trăsătură de +a0ă a unui Maria. Omul acela îşi Jiu+eşteK 'rădina.tindere a limitelor datorită in#estirii( se creea0ă o lăr'ire a sinelui( 'raduală dar pro'resi#ă( o încorporare a lumii din a!ară înăuntru şi o de0#oltare( o su+ţiere şi o slă+ire a 'raniţelor eului.U<.ruperea ei. %OM&)T.TU5 . E. în ciuda !aptului că 'rădina e. Prin iu+irea ce i o poartă şi prin in#estirea în 'rădina lui( el a încorporat o în cel mai real mod în el( iar prin această încorporare şinele său s a lăr'it( 'raniţele eului său s au e. Cuplurile care !ac ast!el cîşti'ă !aptul de a !i împreună.u+irea !oarte( !oarte aproape de iu+irea reală. Uneori este necesar să i separăm !i0ic( să i punem să se aşe0e separat unul de celălalt în cercul 'rupului.istă în a!ara lui( prin in#estire ea a. Cînd ne e. JChiar dacă nu mai sîntem îndră'ostiţi unul de altul( dacă ac M. Drădina înseamnă mult pentru el. .istă o iu+ire romantică şi pot încă să se an'a. sănătos !ără a !i serios distructi# Pentru ro+usteţea şi de0#oltarea spirituală a partenerilor. Să luăm( de e.un'e de asemenea să e. Psihiatrii denumesc acest proces de atracţie şi an'a. în procesul in#estirii şi pentru a şi hrăni !lorile şi ar+uştii( el în#aţă lucruri importante.a soţia pentru ea.iste şi în interiorul lui.e0e în relaţia lor( ei se a'aţă totuşi de mit şi încearcă să şi !acă #ieţile con!orme cu el.ament !aţă de ea L atît de puternic( încît poate sări de#reme din pat în !iecare duminică dimineaţa ca să se ducă la ea@ ar putea re!u0a să călătorească departe de ea şi chiar şi ar putea ne'li..tindem limitele prin iu+ire( !acem acest lucru îndreptîndu ne( ca să spunem aşa( către !iinţa iu+ită( a cărei de0#oltare noi #rem să o hrănim. Chiar atunci cînd cuplurile au recunoscut că luna de miere s a terminat( că între parteneri nu mai e.arăşi şi iarăşi tre+uie să spunemA JWohn( las o pe Mar2 să #or+ească pentru ea însăşiK sauA JMar2( Wohn se poate apăra şi sin'ur( e îndea. O 'ăseşte atracti#ă( s a in#estit pe sine în ea( şi a luat un an'a.emplu( un om care !ace 'rădinărie ca ho++2. într ade#ăr( concepţia 'reşită că îndră'ostirea este un tip de iu+ire este atît de puternică anume pentru că ea conţine un sîm+ure de ade#ăr. Este un ho++2 care aduce satis!acţii şi compensaţii. Cînd intră într o terapie de 'rup pentru cupluri 3aceasta este 0ona în care soţia mea( împreună cu mine şi alţi cole'i apropiaţi conducem cele mai serioase consilieri4( ei stau împreună( #or+esc unul cu celălalt( îşi apără 'reşelile unul altuia şi caută să pre0inte în !aţa restului 'rupului un !ront unit( cre0înd că această unitate este un semn de sănătate pentru căsnicia lor şi o condiţie necesară pentru îm+unătăţirea ei. 84 . Cunoaşterea ei şi semni!icaţia pe care o are pentru el sînt parte din el( parte din identitatea lui( parte din istoria #ieţii lui( parte a înţelepciunii lui. &cest om a in#estit în 'rădina sa. Mai de#reme sau mai tîr0iu( de o+icei mai de#reme( tre+uie să le spunem celor mai multe ast!el de cupluri că partenerii sînt prea căsătoriţi( prea îndeaproape cuplaţi şi că au ne#oie să sta+ilească o anumită distanţă psiholo'ică unul !aţă de altul înainte de a putea începe măcar să lucre0e constructi# la re0ol#area pro+lemelor lor. 5imitele cui#a sînt 'raniţele eului. &. deschis( în opo0iţie cu unul închis.are Jin#estireK în o+iectul dorit.ăm !aţă de un o+iect din a!ara noastră( dincolo de 'raniţele eului. .uns de puternic. :ar atunci cînd in#estim într un o+iect din a!ara sau dinăuntrul nostru încorporăm psiholo'ic în noi o repre0entare a o+iectului.K în cele din urmă( dacă urmea0ă terapia( toate cuplurile în#aţă că o ade#ărată acceptare a indi#idualităţii proprii( a indi#idualităţii celuilalt şi a separării lor este sin'ura !undaţie pe care se poate +a0a o căsnicie ade#ărată şi pe care se poate de0#olta o iu+ire realăX.tins.n acest !el( .ul deschis este sin'urul !el de maria.%.

M&.perienţa unei relaţii se. 8. Este di!erenţa între e. :ar chiar şi !ără partenerul iu+it sau chiar !ără partener colapsul 'raniţelor eului ce apare în con.uncţie cu or'asmul poate !i total@ pentru o secundă( putem uita cu totul cine sîntem( să pierdem orice urmă de sine( să !im pierduţi în timp şi spaţiu( să !im în a!ara noastră( transportaţi.perienţa platouluiKX.uluiA JTe iu+escK sau JOh( :oamneK unei prostituate !aţă de care( peste cîte#a momente( după ce 'raniţele eului şi au re#enit( poate că nu mai simţim nici o urmă de a!ecţiune( nu ne place deloc şi nu simţim că ar tre+ui să in#estim în ea. Misticismul constă în esenţă în credinţa că realitatea este unicitate. Draniţele eului tre+uie întărite înainte de a !i slă+ite. însă doar pentru o secundă.uală şi iu+irea( deşi ar putea apărea simultan( deseori sînt disociate( deoarece sînt !enomene !undamental separate. &ceasta nu înseamnă că e. în sine( a !ace dra'oste nu este un act de iu+ire. 87 Tre+uie ca omul să şi 'ăsească şinele înainte de a şi 6 putea pierde.uale şi( în particular( or'asmul 3chiar şi în mastur+are4 sînt( într un 'rad mai mare sau mai mic( o e.ta0ul e. X Religions$ "alnes$ and #ea0*E:(eriences 7Religii$ valori 'i e:(erienţele vîr1ului8$ pre!aţă( Bi/in'( )e* \or/( 67E>. Sentimentul de e. Unii su'erea0ă chiar că drumul către iluminare sau a!larea unităţii realităţii cere ca noi să re'resăm sau să ne trans!ormăm în copii. MU5TE :ESP%E D%&).ta0ului pe care îl a#eam atunci cînd 'raniţele eului erau într un relati# colaps( cînd ne Jîndră'osteamK. "induşii şi +udiştii susţin !rec#ent că copilul( înainte de a şi de0#olta 'raniţele eului( cunoaşte realitatea într alt !el decît adulţii.perimentăm din ce în ce mai mult acelaşi sentiment al e. Tre+uie instaurată o identitate cu sine înainte ca omul să o poată transcende.a pe care i o poartă părinţii şi este incapa+il să şi comunice înţelepciunea. 8F cu cît ne e.perimentînd unitatea printr o renunţare la 'raniţele eului.perienţei or'asmice nu poate !i înălţat în împărtăşirea lui cu !iinţa iu+ită.istă scurtături sau drumuri mai uşoare. cred că percepţia noastră comună asupra uni#ersului ca !iind compus dintr o multitudine de o+iecte distincte L stele( planete( ar+ori( păsări( case( noi înşine L( separate toate unele de altele( este o percepţie 'reşită( o ilu0ie. &cestei concepţii 'reşite a tuturor( acestei lumi ilu0orii pe care cei mai mulţi dintre noi o cred reală( hinduşii şi +udiştii îi spun JMa2aK. M&. :oar că în loc de o unire temporară şi nerealistă cu un sin'ur o+iect ne unim cu ade#ărat şi permanent cu o parte din lume. Misticii cu cel mai clar lim+a. Putem de#eni una cu uni#ersul. Se poate sta+ili o Juniune misticăK cu întrea'a lume. Se înţele'e clar şi în mod 'eneral că acti#itatea se. Copilul lipsit de 'raniţele eului poate !i într un contact mai strîns cu realitatea decît părinţii lui( dar e incapa+il să supra#ieţuiască !ără 'ri.ta0ului. Ei şi alţi mistici susţin că ade#ărata realitate poate !i cunoscută doar e.u+irea :escriind starea prelun'ită de a !i Juna cu uni#ersulK asociată iu+irii ade#ărate comparată cu starea de moment a or'asmului am !olosit cu#intele Juniune misticăK. E. :e#enim una cu lumea.perienţă a colapsului 'raniţelor eului şi a atin'erii e. Mulţi mistici înţele' ade#ărul ce a !ost de0#oltat la s!îrşi tul discuţiei despre disciplinăA că tre+uie să do+îndim sau să posedăm un lucru înainte de a putea renunţa la el şi să ne menţinem în acelaşi timp competenţa şi sănătatea.tindem mai mult pe noi înşine( cu atît iu+im mai mult( cu atît mai mult se estompea0ă distincţia dintre sine şi lume.GE5E EU5U.K :ar acţio nînd ast!el( do+îndeşte mai de'ra+ă schi0o!renie decît s!inţenie. Temporara eli+erare de 'raniţele .GE5E EU5U.ta0 şi +eatitudine asociat acestei uniuni( deşi poate mai +lînd şi mai puţin dramatic de cît cel asociat cu îndră'ostirea( este mult mai sta+il( durea0ă mai mult şi( în ultimă instanţă( e mai plin de satis!acţii. &ceasta poate !i o doctrină periculoasă şi tentantă pentru unii adolescenţi şi tineri adulţi( care nu sînt pre'ătiţi să şi asume responsa+ilităţile ce le par în!ricoşătoare şi copleşitoare( cerinţe care le depăşesc capacităţile.perienţa #îr!ului( iposta0iată de îndră'ostire( şi ceea ce &+raham Maslo* numeşte Je. &ici( înălţimile nu sînt atinse +rusc şi apoi pierdute@ ele sînt atinse pentru totdeauna. JPot să a+andone0 încercarea de a !i adult şi să mă retra' din !aţa cerinţelor de adult în starea de s!inţenie. Tocmai din cau0a colapsului 'raniţelor eului stri'ăm în momentul clima. Este imposi+il să #e0i cu ade#ărat unitatea uni#ersului atîta #reme cît continui să te #e0i pe tine ca un o+iect distinct( separat şi di!erit de restul uni#ersului în orice !el( !ormă sau con!i'uraţie. :rumul spre s!inţenie trece prin maturitate. MU5TE :ESP%E D%&). Şi pe măsură ce 'raniţele eului de#in mai estompate şi mai sla+e( începem să e. J)u tre+uie să trec prin toate acesteaK( ar putea 'îndi o ast!el de persoană. )u e.

eului asociată cu îndră'ostirea( cu relaţiile se. De(endenţa O a doua concepţie comună 'reşită despre iu+ire o repre0intă ideea că dependenţa este iu+ire. :e !iecare dată însă el a implorat o să rămînă( promiţîn du i . Ei nu se simt niciodată JumpluţiK şi nu au niciodată sen0aţia de plinătate. :ar celor mai mulţi dintre noi aceste dorinţe sau sentimente nu le conduc #iaţa@ nu repre0intă tema predominantă a e.istenţa( atunci e #or+a de ce#a mai mult decît de ne#oi şi sentimente de dependenţă L sîntem dependenţi. E!ectele ei cele mai dramatice pot !i #ă0ute atunci cînd cine#a încearcă( ameninţă sau !ace 'estul de a se sinucide sau atunci cînd de#ine iremedia+il deprimat ca răspuns la respin'erea sau separarea de soţ( iu+it sau iu+ită.K în această relaţie nu e. )oi toţi L !iecare dintre noi L( chiar dacă încercăm să pretindem !aţă de alţii sau !aţă de noi înşine contrariul( a#em ne#oi şi sentimente de dependenţă.ă acti#ă de el.K .ta0ul mistic ce durea0ă şi poate !i al nostru în tot timpul unei #ieţi de iu+ire. Tot aşa( deşi îndră'ostirea nu este ea însăşi iu+ire( este totuşi o parte dintr un plan măreţ şi misterios al iu+irii. &ceasta este una din te0ele acestei cărţi( şi anume că )ir#ana sau iluminarea ultimă sau ade#ărata de0#oltare spirituală poate !i o+ţinută doar printr un e.istă posi+ilitatea de a ale'e şi li+ertate.u+irea :e!inesc dependenţa drept incapacitatea cui#a de a trăi din plin sau de a !uncţiona adec#at !ără si'uranţa că cine#a are o 'ri.ar cînd eu îi răspund aşa cum !ac !rec#entA JDreşeşti( nu îţi iu+eşti soţul 3soţia( prietena( prietenul4K( pacientul îmi răspunde !uriosA JCe #reţi să spuneţiM Bă spun că nu pot trăi !ără el 3ea4.erciţiul li+er al ale'erii. E mai de'ra+ă o pro+lemă ce ţine de necesitate decît de iu+ire. E ca şi cum în ei ar e. Cînd ele a. %e0umînd( temporara dispariţie a 'raniţelor eului datorată îndră'ostirii şi relaţiilor se.ulii şi responsa+ili ca adulţi( dacă ne uităm +ine în noi înşine #om descoperi dorinţa de a !i luaţi în 'ri.K încerc să i e.ă de altcine#a.trem de deprimat( a #enit să mă #adă la trei 0ile după ce soţia îl părăsise( luînd cu ea şi cei doi copii.iţi( hrăniţi !ără să !acem #reun e!ort( să !im apăraţi de persoane mai puternice decît noi( cărora să le pese din toată inima de noi. 88 . Ea îl mai ameninţase că pleacă de #reo trei ori înainte( plîn 'îndu se de totala lui lipsă de atenţie !aţă de ea şi !aţă de copii. Totdeauna spun că simt că Jo parte din mine lipseşteK.ista un 'ol( un puţ !ără !und ce stri'ă să !ie umplut( dar care nu poate !i #reodată plin. :oi oameni se iu+esc unul pe celălalt atunci cînd sînt capa+ili să trăiască unul !ără celălalt( dar aleg să trăiască împreună. Este pro+a+il cea mai comună tul+urare psihiatrică dintre toate.uale sau cu !olosirea unor dro'uri psihoacti#e ne poate !urni0a o pri#ire !u'ară asupra )ir#a nei( dar nu )ir#ana însăşi. )u contea0ă cît de puternici sîntem( cît de 'ri.amente !aţă de alţi oameni( de la care poate începe iu+irea ade#ărată( dar ne dă şi o idee despre 3şi prin aceasta un im+old4 e. Un muncitor la :EPE):E)T& 87 presa hidraulică( e. 5a adulţii sănătoşi !i0ic( dependenţa este patolo'ică L este o +oală( totdeauna mani!estare a unei maladii sau dis!uncţii mintale. Este #or+a de o concepţie 'reşită cu care psiholo'ii au de a !ace 0ilnic. . Ea tre+uie distinsă de ceea ce numim îndeo+şte ne#oile sau sentimentele de dependenţă.uale nu doar că ne determină să ne luăm an'a.u+irea este e. :e o+icei( cine#a a cărui #iaţă este condusă şi dictată de ne#oile de dependenţă su!eră de o tul+urare psihiatrică( pe care atunci cînd o dia'nosticăm o numim Jtul+urare de personalitate dependentă pasi#ăK. Oamenii cu această tul+urare( care au dependenţă pasi#ă( sînt atît de ocupaţi cu a căuta să !ie iu+iţi( că nu le mai rămî ne ener'ie să iu+ească. Cînd ai ne#oie de altcine#a pentru a supra#ieţui eşti ca un para0it pentru acel cine#a. Ei sînt ca acei oameni care mor de !oame şterpelind de peste tot mîncare !ără a a#ea #reodată mîn carea lor( pe care să o poată da şi altora. O ast!el de persoană spuneA J)u #reau să trăiesc( nu pot trăi !ără soţul meu 3soţia( prietenul( prietena4( îl 3o4 iu+esc atît de mult.istenţei. Tolerea0ă !oarte 'reu sin'urătatea. 1iecare dintre noi( nu contea0ă cît de +ătrîni sau de maturi( caută sau i ar plăcea să ai+ă în #iaţă pe cine#a care să se comporte ca un tată sau ca o mamă. Toţi a#em dorinţa de a !i în'ri.erciţiu persistent al iu+irii ade#ărate. :in cau0a lipsei de plinătate( ei nu au cu ade#ărat sen0aţia de identitate şi se de!inesc pe ei înşişi doar prin relaţiile pe care le au cu alţi oameni.plicA JCeea ce descrii tu este para0itism( nu iu+ire.un' să ne conducă #iaţa şi ne dictea0ă !elul în care ne ducem e.

J:in cau0ă că te iu+esc prea mult nu pot suporta să stau separat de tineK( îi spunea ea( dar mai de#reme sau mai tîr0iu el se simţea cu totul su!ocat( închis într o cuşcă( !ără spaţiu de mişcare datorită Jiu+iriiK ei. J) am mai au0it de ei de cînd am !ost la d#s. El nu dormise de două nopţi( tremura din cau0a an.K :ar nu mer'ea niciodată( nu doar din cau0ă că nu !ăcea ale'eri +une( dar şi pentru că începea să se a'ate de acel +ăr+at( cerîndu i din ce în ce mai multe do#e0i de a!ecţiune( cău tînd să !ie mereu cu el( re!u0înd să 6 lase sin'ur.clu0înd ce poate !ace el însuşi pentru sine. JMi ai spus că plîn'erile soţiei tale sînt întemeiate( că nu ai !ăcut niciodată nimic pentru ea( că #eneai acasă doar cînd a#eai che!( că nu erai interesat de partea emoţională sau se. )imic. J)u pot trăi !ără !amilia meaK( a spus el #ărsînd lacrimi. :ar am întîlnit o !ată noaptea trecută la +arul unde mer' de o+icei.K 1aptul de a !i schim+ător este o caracteristică a indi#i0ilor dependenţi pasi#. )u am copii. &părea o reacţie #iolentă( relaţia se termina( iar ciclul se relua în 0iua următoare. J&cum nu mai sînt nimic. Şi ea e separată( e. în următoarele două0eci şi patru de ore după ce rupea o relaţie( cule'ea imediat primul +ăr+at pe care 6 întîl nea într un +ar şi #enea apoi la următoarea şedinţă de terapie lăudîndu 6A JŞtiu că e şomer şi +ea prea mult( dar în !ond este !oarte talentat şi chiar îi pasă de mine. Ştiu că relaţia asta are să mear'ă. Sînt nimic !ără ei. Pro+lema( aşa cum a reieşit( consta în !aptul că nu era în stare să aştepte îndea. )oţiunea de e!ort nu era in#ocată în #isurile lor@ ei îşi ima'inau doar o stare lipsită de e!ort din partea lor( în care altcine#a să ai+ă 'ri. )u înţele' de ce eşti atît de deprimat de pierderea unei relaţii care nici măcar nu a e. Odată( cînd lucram cu un 'rup de cinci pacienţi necăsătoriţi( toţi dependenţi pasi#( le am cerut să #or+ească despre scopurile lor( spunînd ce situaţii de #iaţă ar #rea să trăiască în următorii cinci ani.uns pentru a 'ăsi un +ăr+at care să i se potri#ească sau măcar să alea'ă dintre +ăr+aţii ce i se o!ereau pe loc. )u ştiu cine sînt.istă doar dacă le o dă ci ne#a. )e am dat întîlnire di seară.K )ici unul nu a menţionat !aptul de a a#ea o slu. Trecea de la un ratat la altul. :ar cînd s a întors( a dat +u0na în +irou 0îm+ind #esel şi a anunţatA J&cum totul e în re'ulă. <ănuiesc că nu o să ne re#edem. Jîi iu+esc atît de multPK JSînt cam încurcatK( i am spus.uală în ceea ce o pri#ea( că nu #or+eai cu copiii timp de luni de 0ile( că nu te ai . )u am ne#astă. O tînără !rumoasă( sclipitoare şi într un !el destul de sănătoasă a întreţinut o serie aproape ne s!îrşită de relaţii se.istat.ucat cu ei niciodată şi nu i ai luat nicăieri. Ea a reuşit să rupă acest ciclu doar după trei ani de terapie( în care a a.+ă incitantă( de a !ace o operă de artă( de a !ace ce#a pentru comunitate( de a iu+i pe cine#a sau de a a#ea copii. :in 7> . )u contea0ă nici că identitatea lor e. JO( nuK( mi a răspuns el !ericit. Mi a spus că mă place cu ade#ărat. Prin urmare( relaţiile pe care le au( deşi par dramatice 6 intensitatea lor( sînt în realitate e. Mă aşteptam doar la o mică îm+unătăţire.uncţie cu cu#întul JdependentK pentru că indi#idul este preocupat doar de ce pot !ace ceilalţi pentru el( e. Simt iarăşi că sînt om.trem de super!iciale.uale( de la 6E pînă la =6 de ani( cu +ăr+aţi in!eriori ei ca inteli'enţă şi capacitate.K J)u înţele'eţiMK( mi a răspuns el.K JTe ai împăcat cu !amiliaMK( am între+at.ă de ei( dar tre+uie să i iu+esc.K :in cau0ă că era atît de deprimat L pier0îndu şi identitatea pe care i o dădea !amilia L( i am !i. 5ucrurile se petrec de parcă n ar conta de cine sînt dependenţi( atîta timp cît sînt dependenţi de cine#a.ă . Poate că nu am 'ri.uns să şi aprecie0e propria inteli'enţă şi +o'ăţie( să şi identi!ice 'olul interior şi !oamea de a 6 umple şi să !acă distincţie între aceasta din urmă şi iu+irea sinceră( să şi dea seama de !elul în care !oamea o determina să iniţie0e şi să se a'ate de relaţii care erau în detrimentul ei şi să accepte necesitatea unei discipline stricte în ceea ce pri#eşte !oamea de care am #or+it( dacă #oia să pro!ite de darurile cu care !usese în0estrată.ietăţii( lacrimile îi cur'eau pe !aţă şi se 'îndea serios la sinucidere.at o întîlnire peste două 0ile. în denumirea dia'nosticului( cu#întul Jpasi#K este !olosit în con.act ca şi mine. în :EPE):E)G& 76 tr un !el sau altul( !iecare dintre ei mi a răspunsA J&ş #rea să mă căsătoresc cu cine#a căruia să i pese de mine.u+irea cau0a !orţei sen0aţiei de 'ol interior şi a !oamei de a 6 umple( oamenii dependenţi pasi# nu #or suporta nici o amînare în satis!acerea ne#oii de ceilalţi.că se #a schim+a( dar schim+area lui nu a durat niciodată mai mult de o 0i( iar ea îşi menţinea în continuare ameninţarea.

K &ceasta nu înseamnă că oamenii dependenţi pasi# nu !ac niciodată nimic pentru ceilalţi( ci că moti#ul lor cînd !ac ce#a este de a întări ataşamentul celorlalţi !aţă de ei( pentru a se asi'ura că li se #a purta de 'ri. Sentimentul interior de 'ol de care su!eră oamenii dependenţi pasi# este un re0ultat direct al eşecului părinţilor lor de a răspunde ne#oii lor de a!ecţiune( atenţie şi 'ri.umătate din ca0uri( se poate să nu !i în#ăţat niciodată să conducă( dar în celelalte ca0uri( uneori( chipurile( din cau0a unui accident minor( după ce se căsătoreşte( ea de0#oltă o J!o+ieK !aţă de condus şi nu mai conduce.de ani din cau0a J!o+ieiK( ar putea a#ea o pro+lemă care să necesite atenţia unui psihiatru( el a spusA JOh( nu( doctorul i a spus că este din cau0a menopau0ei şi că nu se poate !ace nimic în această pri#inţă.iste o di!erenţiere a rolurilor celor doi parteneri( o di#i0iune a muncii. &şa este( dar poate că mult mai important 3chiar dacă e !ăcut inconştient4 este procesul care diminuea0ă dependenţa lor tacită unul de altul. Cuplul se 'îndeşte deseori la această schim+are de roluri ca la un !el de .K Ea se asi'ura ştiind că el nu se #a încurca cu alta şi nu o #a părăsi( !iind ocupat după ser#iciu cu cumpărăturile pe care le !ăcea şi luînd copiii de la şcoală. <ăr+atul poate 'ăti o masă uneori( poate să şi petreacă o săptămînă cu copiii( să !acă curat în casă pentru a şi impresiona soţia@ soţia îşi poate lua o slu.istă însă posi+ilitatea ca celălalt să le poarte de 'ri. Sin'urul !el în care te poţi asi'ura că eşti iu+it este să !ii o persoană care merită iu+irea@ şi nu poţi !i o persoană care să merite iu+irea dacă scopul tău principal în #iaţă este să !ii iu+it( iar tu să !ii pasi#. 1emeia( de o+icei( 'ăteşte( !ace curat în casă( !ace cumpărături şi are 'ri.K :ependenţa pasi#ă îşi are ori'inea în lipsa iu+irii.trem de inteli'ent( că soţia lui( care +rusc a încetat să mai conducă maşina la #îrsta de 9.ă de !inanţe( tunde 'a0onul şi repară ce se strică.oacă( care adau'ă ce#a nou maria. Printr un ast!el de comportament( căsătoriile în care se mani!estă o dependenţă pasi#ă pot dura şi pot !i apărate( dar nu pot !i considerate nici sănătoase( nici întemeiate pe iu+ire :EPE):E)T& 7C #erita+ilă( pentru că securitatea este cumpărată cu preţul li+ertăţii( iar relaţia ser#eşte întîr0ierii sau distru'erii de0#oltării spirituale a partenerilor.ă din copilărie.at( are 'ri.arăşi şi iarăşi le spunem cuplurilor care #in la noiA JO căsnicie +ună nu poate e.de ei. Procedînd ast!el în numele a ceea ce ei numesc iu+ire( care în realitate este doar dependenţă( ei îşi diminuea0ă li+ertatea şi demnitatea lor şi a partenerilor.oritatea cuplurilor nu îl #ăd niciodată ca pe un lucru rău sau măcar ca pe o pro+lemă ce ar tre+ui re0ol#ată. Cînd i am su'erat unui +ancher( alt!el e.u+irea atît de în!ricoşătoare( încît nu pot !ace !aţă pre'ătirii pentru ea şi nu pot tolera un proces care le ar diminua dependenţa sau le ar creşte li+ertatea !aţă de ceilalţi. . E!ectul acestei J!o+iiK în 0onele rurale şi su+ur+ane( unde trăiesc cei mai mulţi dintre oameni( este că o !ace aproape total dependentă de soţul ei şi că îl lea'ă pe soţ de ea prin nea.emplu ar !i sindromul nu ieşit din comun al soţiei care Jnu poateK să conducă maşina. Prin urmare( unul dintre semnele comportamentale ce indică persoana dependentă pasi# într o căsnicie este acela că di!erenţierea rolurilor lor este ri'idă( ei caută să crească dependenţa tacită în loc de a o diminua( ast!el încît să !acă din căsnicie mai mult o cuşcă.ului lor. în primul capitol s a menţionat !aptul că acei copii care sînt iu+iţi şi . . în .utorarea ei.ă( au mari di!icultăţi în a !ace Junele lucruriK. :ar pentru oamenii dependenţi pasi# pierderea celuilalt înseamnă o perspecti#ă 7= . El se asi'ura ştiind că ea nu se #a încurca cu altul( pentru că nu mai a#ea mo+ilitatea necesară pentru a întîlni alţi oameni cînd nu mai erau împreună. .ista decît între doi oameni puternici şi independenţi. Un e.ă de copii@ +ăr+atul este de o+icei an'a. în cuplurile sănătoase( rolurile se schim+ă uneori între parteneri.n căsnicie e normal să e.+ă( care e total nesatis!ăcătoare sau chiar să ai+ă un ho++2. Pentru că acest comportament răsplăteşte de o+icei ne#oile de dependenţă ale celor doi soţi( ma. Cînd nu e.ntr un !el( !iecare partener se antrenea0ă pentru a supra#ieţui în e#entualitatea pierderii celuilalt.+ă( să părăsească #echea slu. 5e am spus aşa cum le am spus o multor altoraA J:acă scopul tău este să !ii iu+it( #ei eşua să 6 împlineşti. &cum( el tre+uie să !acă toate cumpărăturile pentru !amilie sau să o !acă pe şo!erul la toate drumurile pentru cumpărături. Toţi mem+rii 'rupului mai sus menţionat în tîmpină di!icultăţi chinuitoare cînd e să şi cumpăre o casă pentru a trăi separaţi de părinţi( să şi 'ăsească o slu.ă.+ă cu normă redusă( poate tunde 'a0onul de 0iua soţului ei sau să ia asupra sa sarcina de a plăti !acturile. Cîteodată( ca !ăcînd parte din acest proces( oamenii dependenţi pasi# #or a+andona ceea ce în#ăţaseră să !acă înainte de căsătorie.

:ependenţa este doar una dintre .iţi cu o anumită consenc#enţă intră în perioada adultă cu un adînc sentiment că sînt demni de iu+it şi #aloroşi şi ast!el că #or !i iu+iţi atîta timp cît rămîn cu ade#ărat ei înşişi. )u este de mirare atunci că simt ne#oia de a scotoci după iu+ire( 'ri.ă de copiii lor( sînt oameni cărora le lipseşte disciplina( iar cînd eşuea0ă în a le o!eri copiilor sen0aţia că sînt iu+iţi( eşuea0ă şi în a le o!eri capacitatea de a se autodisciplina.istă cine#a de e. &şa cum am mai indicat în capitolul anterior( dra'ostea şi disciplina mer' mînă în mînă( ast!el încît părinţii neiu+itori( care nu au 'ri.K :e !apt( nu este accidental !aptul că tul+urarea cea mai o+işnuită pe care o mani!estă oamenii dependenţi pasi# este dependenţa de dro'uri şi alcool. Oamenilor depen . Ea caută să primească mai de'ra+ă decît să dea.ă şi atenţie oriunde cred că ar putea da de ele şi( odată ce le au 'ăsit( se a'aţă de acestea cu disperare( !apt care i conduce spre un comportament lipsit de iu+ire( care manipulea0ă( machia#elic şi care distru'e relaţia pe care #or să o păstre0e. în re0umat( dependenţa poate părea iu+ire pentru că este o !orţă care îi !ace pe oameni să se ataşe0e unul de altul cu disperare. Pri#esc pa J 79 . E mai +ine să !ii dependent de heroină. Prin urmare( sînt mereu !urioşi datorită !aptului că se simt mereu lăsaţi la o parte de ceilalţi( care( în realitate( nu ar putea satis!ace niciodată toate ne#oile lor şi să i J!acăK !ericiţi. Oamenii dependenţi sînt interesaţi de propria lor hrănire( dar nu de mai mult@ ei #or să se umple( ei doresc să !ie !ericiţi@ nu doresc nici să crească spiritual( nici nu tolerea0ă ne!ericirea( sin'urătatea şi su!erinţa implicate în de0#oltarea lor.u+irea si# la ceilalţi( deseori chiar la copiii lor( ca sursă a !ericirii şi împlinirii lor şi( ast!el( atunci cînd nu se simt !ericiţi sau împliniţi simt că ceilalţi sînt responsa+ili.ploatat se întorc deseori spre sticlă( serin'ă sau ţi'ară( ca un su+stitut pentru oameni. Se a'aţă de relaţiile u0ate cînd ar tre+ui să renunţe la ele. Ei nu sînt dispuşi sau nu sînt în stare să amîne răsplata în !oamea lor de atenţie din partea celorlalţi( în disperarea de a !orma şi de a păstra ataşamentul( ei îşi părăsesc orice urmă de onestitate. Oamenilor dependenţi pasi# le lipseşte disciplina de sine.%E 1R%R .a pentru ei sau acestea le sînt acordate cu 'rosolană inconsec#enţă intră în perioada adultă !ără nici un sentiment de securitate interioară.%E 7F denţi nu le pasă nici de de0#oltarea spirituală a altora( o+iect al dependenţei lor@ nu le pasă de ceilalţi decît în măsura în care sînt acolo pentru a le satis!ace dorinţele.)BEST. în ultimă instanţă( mai de'ra+ă distru'e relaţiile decît să le construiască şi mai de'ra+ă distru'e oamenii decît să i construiască.U<.cesi#a dependenţă a indi#i0ilor dependenţi pasi# este doar principala mani!estare a tul+urării lor de personalitate. Copiii care cresc într o atmos!eră în care lipseşte dra'ostea şi 'ri. &limentea0ă mai de'ra+ă in!antilismul decît de0#oltarea. &m un cole' care le spune deseori oamenilorA JUite ce e( să te laşi pe tine însuţi să de#ii dependent de o altă persoană este cel mai rău lucru pe care poţi să ţi 6 !aci. Mai de'ra+ă( ei au o sen0aţie interioară de insecuritate( un sentiment de !elul J)u am destulK( au sen0aţia că lumea este plină de nepre#ă0ut şi nu are nimic de dăruit( dar şi îndoiala că ei înşişi ar !i demni de a !i iu+iţi şi #aloroşi. :ar în realitate nu este iu+ire@ este o !ormă de an ti iu+ire. Ea îşi are ori'inea în eşecul părinţilor de a şi iu+i copilul( iar dependenţa pasi#ă perpetuea0ă eşecul. &tîta timp cît ai pro#i0ii su!iciente( heroina nu te de0amă'eşte@ dacă o iei( te #a !ace întotdeauna !ericit. Ei au o personalitate J#i cioasăK( îşi !ac din relaţia cu alţi oameni un #iciu( îi e.ploatea0ă şi îi seacă( iar cînd nu mai e.în'ri. :ar dacă aştepţi de la o altă persoană să te !acă !ericit( #ei !i mereu de0amă'it. 5ucrea0ă mai de'ra+ă pentru a închide în cuşcă şi a constrîn'e decît să eli+ere0e. &st!el( e. %nvestire 1ără iu)ire Unul dintre aspectele dependenţei îl repre0intă !aptul că ea nu este preocupată de de0#oltarea spirituală. 1oarte important( le lipseşte un simţ al responsa+ilităţii !aţă de ei înşişi.

5a cursurile de 'ol!( de e. .oacă.ucăm cu el. )u am mari aşteptări că lim+a. Pe de altă parte( puterea şi +anii pot !i mi. . Sin'urul scop ade#ărat al iu+irii este creşterea spirituală sau e#oluţia umană. :eseori spunem despre oameni că iu+esc o+iecte inanimate sau di!erite acti#ităţi.uns ast!el prin puterile saleA JEste un om mic( meschin şi măr'init.loace pentru un scop spiritual. 1olosind de!iniţia noastră mai precisă( este clar( de e. .K :eşi #or+im despre cît de mult iu+eşte el +anii sau puterea( nu îl percepem şi ca !iind un om iu+itor. Cine#a( de pildă( se poate 0+ate pentru a !ace carieră în politică a#înd ca scop principal +inele rasei umane. :acă asta nu e iu+ire( atunci ce eM Să e. îl hrănim( îi !acem +aie( îl pieptănăm şi 6 mîn'îiem( îl dresăm şi ne .!ormele de comportament în care preocuparea pentru de0#oltare spirituală lipseşte şi pe care în mod incorect o numim Jiu+ireK.aminăm însă di!erenţele dintre relaţia cu un animal de casă şi aceea cu o !iinţă . Spunem( de pildăA JEl iu+eşte +aniiK sau JEl iu+eşte putereaK sau JEl îşi iu+eşte 'rădinaK sau JEl iu+eşte .loc de de0#oltare de sine.loc prin care să ne iu+im pe noi înşine.are( e. Totuşi( atîta #reme cît #om continua să !olosim cu#întul Jiu+ireK pentru a descrie relaţiile cu orice este important pentru noi( indi!erent în ce lucru am in#esti( !ără le'ătură cu calitatea relaţiei( #om continua să a#em di!icultăţi în a discerne di!erenţa dintre înţelept şi ne+un( dintre +un şi rău( dintre no+il şi i'no+il.ul se #a schim+a în această pri#inţă.erciţiu şi distracţie. S!inţii mai tre+uie să şi doarmă şi chiar pro!eţii tre+uie să se .oace. :e ce se întîmplă ast!elM Pentru că +o'ăţia sau puterea au de#enit pentru aceşti oameni mai de'ra+ă scopuri în sine decît mi.u+indu ne pe noi înşine L adică hrănindu ne pe noi înşine cu scopul de a ne de0#olta spiritual L a#em ne#oie să ne o!erim sin'uri tot !elul de lucruri care nu sînt în mod direct spirituale. "o++2 urile sînt acti#ităţi care hrănesc şinele. Totuşi( în ciuda e.)BEST. Bom lua acum în considerare alte ast!el de !orme şi sperăm să demonstrăm din nou că iu+irea nu este niciodată nutrire sau in#estire !ără le'ătură cu creşterea spirituală.istă oameni care pot să adune a#ere nu de dra'ul +anilor( ci pentru a şi trimite copiii la cole'iu sau pentru a şi o!eri lor înşile timp pentru studiu şi re!lecţie( necesare de0#oltării lor spirituale.emplu( că nu putem iu+i decît oamenii.u+irea #iaţă este de a da lo#ituri cît mai reuşite atunci cînd . într ade#ăr( pentru unii oameni sin'uri( !ără copii( animalele de casă pot de#eni sin'ura lor raţiune de a trăi. :in păcate( capacitatea mea de comunicare este inadec#ată pentru a cuprinde mai mult decît un sin'ur ni#el o dată sau pentru a !ace mai mult decît a arunca o pri#ire !u'ară spre un alt ni#el decît cel despre care discutăm. în lucrurile pe care le spun aici şi de a lun'ul acestui capitol( !olosirea de către oameni a cu#întului Jiu+ireK este atît de 'enerală şi de imprecisă( încît inter!erea0ă cu semni!icaţia pe care i o dăm noi. E. Pentru a hrăni spiritul( trupul tre+uie de asemenea hrănit. &#em ne#oie de mîncare şi adăpost.tinde mult peste o+işnuit limitele personale( lucrînd şai0eci( şapte0eci( opt0eci de ore pe săptămînă pentru a do+îndi +o'ăţie sau putere. Să luăm în consi X %ecunosc că este posi+il ca o ast!el de concepţie să !ie !alsă şi( ca orice e. :acă s ar iu+i mai mult( poate că nu şi ar permite să !ie atît de pasionaţi de un scop atît de puţin pro!und şi de un #iitor atît de în'ust.%E 7E derare animalele de casă.ocul de 'ol!. :ar ho++2 ul a.istă ni#eluri di!erite de înţele'ere.ndi!erent de cît de de#otaţi sîntem de0#oltării spirituale( a#em ne#oie de odihnă şi rela.%E 1R%R . &st!el( ho++2 urile pot !i un mi.u+imK cîinele !amiliei. :istincţia dintre noi ca !iinţe umane şi di!erite de animalele Jin!erioareK( de plante( de pămîntul şi pietrele inanimate este o mani!estare a maya$ o ilu0ie( în structura de re!erinţă mistică. Cînd se pierde sau moare se poate să !im !oarte îndureraţi. Sau e. Uneori( tocmai pentru că repre0intă un su+stitut pentru de0#oltarea de sine ele a. în această carte mă ocup de iu+ire la un anumit ni#el de înţele'ere.K 1ără îndoială( un indi#id îşi poate e.loace pentru un scop al iu+irii.ute ast!el să i'nore realitatea !aptului că s au oprit să pro'rese0e( că au renunţat la e!ortul de a se îm+unătăţi ca !iinţe umane.tinderii a#erii sau a in!luenţei( acumularea poate să nu însemne o lăr'ire a sinelui( într ade#ăr( de multe ori se poate să spunem despre un J'ran'urK a.emplu( pot !i întîlniţi +ăr+aţi şi !emei a'itaţi( al căror scop principal în 7. Şi aceasta pentru că( aşa cum concepem noi lucrurile( doar !iinţele umane posedă un spirit capa+il de o de0#oltare su+stanţialăX.un' atît de populare. Cînd este +olna#( se poate să lăsăm totul la o parte şi să aler'ăm cu el la #eterinar.istă( să posede spirit.U<. &ceşti oameni nu iu+esc +anii şi puterea@ ei iu+esc umanitatea. E!ortul lor pasionat de a şi îm+unătăţi capacităţile le ser#eşte pentru a le da o sen0aţie de pro'res în #iaţă şi să i a. J.un'e un scop în sine atunci cînd mai curînd de#ine un su+stitut decît un mi.

Pe măsură ce se întîmplă acest lucru( iu+irea începe să crească pentru unii dintre ei@ pentru cei mai mulţi însă ea se s!îrşeşte. Ea şi pierde interesul !aţă de el( in#estirea( îl percepe doar ca pe o +ătaie de cap. Pe această +a0ă ne ale'em animalele de casă( iar dacă #oinţa lor nu corespunde semni!icati# cu a noastră( le alun'ăm. în !inal( în relaţiile cu animalele de casă noi căutăm să le culti#ăm dependenţa !aţă de noi. Brem ca ele să rămînă cu noi( dependente şi aproape de su!letul nostru. 1emeia acum eli+erată are dreptate să se pă0ească de +ăr+atul care cu a!ecţiune o consideră un animal de casă. E!ectul se #ede în tiparul de personalitate depresi#ă sau de dependenţă pasi#ă( pe măsură ce copilul se îndreaptă spre #îrsta adultă. :acă nu( #a căuta cu a#iditate în #ecini să ai+ă 'ri. Militarii nu îşi mai puteau proiecta asupra ne#estelor Propriile 'înduri( sentimente( dorinţe şi scopuri şi nu mai 78 . :ar cînd miresele lor au m#ăţat să #or+ească en'le0eşte( căsătoriile au început să slă+ească. Este însă posi+il să dorim pentru alţi oameni ca ei să şi de0#olte Jo cale a lorK@ într ade#ăr( dorinţa ca ceilalţi să !ie di!eriţi este una dintre caracteristicile iu+irii sincere.%E 1R%R .talia sau Waponia( cu care nu pot comunica #er+al.ucîndu se cu copilaşii lor( mereu pline de a!ecţiu ne( total dedicate creşterii lor şi e. Un mare număr de soldaţi americani au a#ut căsătorii idilice cu Jmirese de ră0+oiK din Dermania( . Putem să le'ăm acest !apt de comportamentul instinctual al Jîndră'ostiriiKA nu este #or+a de o !ormă de iu+ire #erita+ilă prin aceea că este relati# lipsită de e!ort şi nu este în totalitate un act de #oinţă sau de ale'ere@ ea încura.perienţei iu+irii din partea mamei. Mai întîi( comunicarea cu un animal de casă este !oarte limitată în comparaţie cu comunicarea pe care am putea o a#ea cu o !iinţă umană( dacă am lucra pentru aceasta. &semenea !emei pot !i întîlnite pretutindeni. Poate că e.mediat ce copilul începe să şi mani!este propria #oinţă L să nu se supună( să se #aiete( să re!u0e să se . Cînd soţiile lor în#aţă lim+a en'le0ă( +ăr+aţii încep să şi dea seama că aceste !emei au idei( opinii şi o+iecti#e di!erite de ale lor.umană.%E 77 Jinstinct maternK sau( mai 'eneral( de Jinstinct părintescK. )oi nu ştim ce 'îndeşte animalul nostru de casă. &preciem în special ataşamentul !aţă de noi mai de'ra+ă decît independenţa lor.trem de !ericite în iposta0a de mame. )u #rem să crească şi să plece apoi de acasă. )u ţinem împre. Sin'ura şcoală pe care o !acem cu animalele noastre este şcoala o+edienţei.emplul cel mai trist pentru acest !enomen este numărul mare de !emei care nu sînt capa+ile să şi iu+ească copiii decît atunci cînd sînt su'ari.urul nostru animale care protestea0ă şi se ră0+ună pe noi.)BEST. Ele pot !i mame ideale pînă cînd copilul împlineşte doi ani L in!init de tandre( hrănindu i cu +ucurie la sîn( mîn 'îindu i şi .ă de alţi copii mici( în timp ce propriul ei copil( ce#a mai mare( nu se #a mai +ucura de #reo atenţie. Pentru copil( Jteri+ila #îrstă de doi aniK înseamnă nu numai s!îrşitul perioadei de su'ar( ci de asemenea s!îrşitul e.u+irea puteau simţi aceeaşi sen0aţie de apropiere pe care alţii o simt !aţă de un animal de casă. :e o+icei( #a reuşi să !acă asta şi ciclul se #a repeta. .U<. Se su'erea0ă aici că Jiu+ireaK de su'ari( animale şi chiar de parteneri dependenţi o+edienţi este un tipar instinctual de comportament( căruia ar !i potri#it să i aplicăm termenul de . El poate !i într ade#ăr un indi#id a cărui a!ecţiune depinde de !aptul că ea este asemeni unui animal de casă( un indi#id care nu are capacitatea de a respecta !orţa( independenţa( indi#idualitatea. în acelaşi timp( #a simţi o dorinţă copleşitoare de a !i iarăşi însărcinată( să ai+ă iarăşi un copil( un animal de casă. &ceastă lipsă a cunoaşterii ne permite să ne proiectăm în animalele de casă propriile 'înduri şi sentimente şi ast!el să simţim !aţă de ele o apropiere emoţională care s ar putea să nu corespundă deloc realităţii. :urerea şi pri#area de care au parte sînt e#idente pentru oricine în a!ară de mamă( ocupată acum cu noul su'ar. în al doilea rînd( sîn tem mulţumiţi de animalele noastre doar atîta timp cît #oinţa lor corespunde cu a noastră. &poi( aproape peste noapte( ta+loul se schim+ă.oace( cîteodată să nu #rea să !ie mîn'îiat( să se ataşe0e de alţi oameni( să şi con struiască o lume a lui L iu+irea mamei se s!îrşeşte. .deea este că nutrirea poate !i şi de o+icei tre+uie să !ie mai mult . Pro+lema Jiu+iriiK animalelor este !oarte importantă( pentru că mulţi( !oarte mulţi oameni sînt capa+ili să Jiu+eascăK doar animalele şi sînt incapa+ili să iu+ească sincer o !iinţă umană.ea0ă supra#ieţuirea speciei( dar nu este orientată spre îm+unătăţire sau creştere spirituală@ este aproape de iu+ire prin !aptul că se îndreaptă către ceilalţi şi ser#eşte să iniţie0e le'ături interpersonale din care poate apărea dra'ostea reală@ dar pentru a de0#olta o căsnicie sănătoasă şi creatoare( pentru a creşte copii sănătoşi şi de0#oltaţi din punct de #edere spiritual sau pentru a contri+ui la e#oluţia umanităţii este ne#oie de mai mult decît atît.

C.ă.uns de ocupat la slu.ucării şi !iicelor lor dulapuri între'i de haine@ părinţi care nu sta+ilesc nici o limită şi nu se opun nici unei dorinţe. în !iecare săptămînă îşi ducea soţia la operă sau la teatru în oraş( chiar dacă îi displăcea pro!und să mear'ă în oraş( iar opera îl plictisea de moarte.uan( care arăta o completă lipsă de preocupare !aţă de !amilie şi o ne'li.udecată( iar . :in cau0a dorinţei sale de a !i alt!el decît tatăl său cît mai mult posi+il( nu a putut să de0#olte un sistem de reacţie !le. :ra'ostea nu înseamnă a da pur şi simplu@ ea este o dăruire Budicioasă şi( tot aşa( un re!u0 . J)u aţi o+osit să #ă tot ocupaţi de ei în tot acest timpMK( l am între+at.+ă( îşi petrecea cea mai mare parte a timpului dereticînd după soţia şi copiii săi( care a#eau un total dispreţ pentru curăţenia casei.uca un rol în +oala lor. @!acri1iciu de sineA Moti#ele din spatele dăruirii ne. încet( încet pacientul meu a !ost a.K &nali0a situaţiei a rele#at !aptul că acest om lucra într ade#ăr pe +rînci pentru a împlini cererile soţiei şi ale copiilor săi.udicios. în ciuda !aptului că întrea'a lui !amilie era J+olna#ăK( la început era complet incapa+il să înţelea'ă că pro+a+il şi el . Preocuparea mea !aţă de ei este atît de mare( încît nu mi aş permite niciodată să stau cînd ei au ne#oi care tre+uie împlinite. & tre+uit să în#eţe chiar că a şi e.ă de ei şi de pro+lemele lorK( po#estea el.emple a+undăA mame care îşi !orţea0ă copiii de.utat să înţelea'ă că în copilărie el !ăcuse un le'ămînt L să !ie cît mai di!erit de tatăl său( să !ie un om plin de compasiune şi de 'ri.emplu.1.a o+e0i să mănînce( taţi care le cumpără !iilor lor camere între'i de .K . J<a da( +ineînţelesK( a răspuns el( Jdar ce altce#a să !acM îi iu+esc şi am prea multă compasiune pentru ei ca să nu le port de 'ri. J1ac tot ce mi stă în puteri să am 'ri.istă nici un moment cît e 0iua de lun'ă să nu mă 'îndesc la ei. :upă o #reme a !ost capa+il să înţelea'ă chiar că mi0a pe care o pusese în .K Ceea ce tre+uia el în#ăţat cu ade#ărat era că iu+irea este mai complicată decît o simplă acti#itate( că ea cerea participarea cu întrea'a !iinţă L cu mintea şi cu su!letul. J)u e. Conducîndu9 cu maşina la şcoală şi de la şcoală acasă ea îl nutrea într un anumit sens( dar era o nutrire de care nu a#ea ne#oie şi care în mod clar mai de'ra+ă îi dădea înapoi creşterea spirituală. Cu toate că era îndea.traordinar de mare şi că mult din comportamentul său( inclusi# cariera de pastor( !usese dedicat în'ri.udecata necesită mai mult decît instinct@ necesită un proces +ine 'îndit şi deseori dureros de luare a deci0iilor.udicios.udicioase şi al nutririi distructi#e sînt multe( dar aceste ca0uri au in#ari+il o trăsătură de +a0ă comunăA JdăruitorulK( su+ de'hi0area iu+irii( răs 6>> . înseamnă conducere. Un pastor a #enit !ără prea multă tra'ere de inimă să mă #adă din cau0ă că soţia sa su!erea de o depresie cronică şi amîndoi !iii săi a+andonaseră !acultatea( locuiau acasă şi erau în terapie psihiatrică.ă. 5e dăruise !iecăruia dintre !ii cîte o maşină şi le plătise asi'urarea( deşi a#ea sen0aţia că +ăieţii ar !i tre+uit să depună mai mult e!ort pentru a se întreţine sin'uri.udiciosK înseamnă necesitînd .udicioasă.)EK 6>6 atît de uşor a !ost 'radul în care îşi in!antili0ase !amilia.decît o simplă hrănire şi că nutrirea creşterii spirituale este un proces in!init mai complicat decît cel condus de instincte. Poate că nu sînt un +ăr+at strălucit( dar cel puţin sînt iu+itor şi preocupat. Mama menţionată la începutul acestei secţiuni( care nu îşi lăsa !iul să ia auto+u0ul spre şcoală( este un e.i+il pentru a şi e.ă tot aşa cum tatăl său !usese nemilos şi lipsit de 'ri. Este laudă . &lte e. JS ar putea să !iu iu+itor ca reacţie la tatăl meu( dar acest lucru nu înseamnă să de#in neiu+itor sau să mă preschim+ într un ticălos.nteresant( a reieşit că tatăl său !usese un sa#ant strălucit de un renume considera+il( dar de asemenea un alcoolic şi un don . JCum alt!el să mă comportMK( a pledat el. Se re!erea continuu la soţia sa ca !iind Jpisicuţa meaK şi la !iii săi mari şi #oinici ca !iind JmicuţiiK. Cu#întul J. Este ceartă( strădanie( con!runtare( îndemn( impulsionare şi protecţie( la care se adau'ă alinare( toate acestea în mod .udicioasă şi critică . & tre+uit să în#eţe că a nu dărui cînd tre+uie înseamnă mai multă compasiune decît a dărui cînd nu tre+uie şi că a culti#a independenţa celorlalţi era un act mai iu+itor decît cel de a a#ea 'ri.ă de ei înşişi şi sin'uri.a 'rosolan.ă de oameni care ar !i putut să ai+ă 'ri.irii acestei ima'ini.oc pentru a şi menţine ima'inea de sine de om iu+itor şi plin de compasiune era e.U :E S.u+irea punde şi îşi împlineşte propriile lui ne#oi( !ără a ţine cont de ne#oile spirituale ale primitorului.prima propriile ne#oi( mînii( sentimente şi aşteptări era un lucru la !el de necesar pentru sănătatea mintală a !amiliei sale ca şi sacri!iciul de sine şi că( prin urmare( iu+irea . Ceea ce nu a înţeles JS&C%.prima iu+irea.

K :acă terapeutul încearcă să e. Permiţîndu şi să !ie tratată ca un lucru in!erior( ea se simte superioară. Ba !ace cadou psihiatrului o po#este nes!îrşită despre cît de rău o tratea0ă soţul eiA nu i dă nici o atenţie( o înşeală cu o amantă( a .nsă chiar dacă comportamentul lui anterior !usese moti#at în primul rînd de o ne#oie de a şi menţine ima'inea de sine ca persoană iu+itoare( el a#ea capacitatea interioară de a iu+i sincer şi datorită acestei capacităţi a !ost în stare să împlinească acele modi!icări în el însuşi. 1ăcînd aceste schim+ări( el risca să apară ca J+ăiatul cel răuK şi a tre+uit să renunţe la omnipotenţa #echiului său rol de om care asi'ură ne#oile !amiliei. Cu mult mai o+işnuit şi în ultimă instanţă mai 'ra# este !enomenul sado masochis mului social( în care oamenii doresc în mod inconştient să rănească sau să !ie răniţi în relaţiile lor interpersonale de natură nonse.istat nenumărate separări( urmate de tot atîtea reîmpăcări.K Cînd terapeutul arată că pare a !i #or+a doar de o repetiţie a tiparului asupra căruia el împreună cu !emeia că0useră de acord că este distructi#( !emeia spuneA J:ar îl iu+esc. )u puteţi ne'a iu+i JS&C%.irea casei.1.istă de două0eci de ani şi că în acest timp Jsărmana !emeieK a di#orţat +rutal de soţul ei de două ori şi s a recăsătorit cu el de două ori şi că au e. . în acest moment( ea îşi ia re#anşa.unul Crăciunului L chiar în &.+ă care pretindea mai mult de la el şi şi a luat un aPartament de unul sin'ur.)EK 6>C rea. :ar care să !ie natura unei ast!el de plăceriM Terapeutul îşi aminteşte atunci de corectitudinea arătată de !emeie. în continuare( după ce lucrea0ă cu ea o lună sau două( a. Oare nu este #or+a de !aptul că lucrul cel mai important din #iaţa este de a a#ea un sentiment de superioritate morală şi( pentru a men ţine acest sentiment( are ne#oie să !ie rău tratatăM )atura tiparului comportamental de#ine clară. Ca re0ultat( caută să se ră0+une prin .uală.emplu tipic( o !emeie #a căuta asistenţă psihiatrică pentru depresiile datorate a+andonării ei de către soţ. %ău îndrumată dra'oste a pastorului nu a a. Soţia sa a început să se +ucure de 6>= .ual este o !ormă relati# neo+işnuită de psihopatolo'ie. în ultimă instanţă( poate a#ea plăcerea sadică de a #edea cum soţul ei o roa'ă şi o imploră să 6 primească şi cum momentan îi recu noaşte superioritatea din po0iţia sa umilă( în timp ce ea decide dacă #a a#ea sau nu mărinimia să se împace cu el.unul CrăciunuluiP Terapeutul neo!it tinde să i răspundă acestei Jsărmane !emeiK şi po#eştilor ei cu o simpatie instantanee( dar nu durea0ă mult şi simpatia se e#aporă în lumina cunoaşterii ce urmea0ă. & încetat să strîn'ă lucrurile după !iecare şi a de#enit !urios în mod deschis cînd !iii săi nu au participat cum se cu#enea la în'ri.tre+uie să se mani!este în con!runtare tot atît de mult ca şi în acceptarea !ericită. &tît soţia cît şi cei doi !ii ai lui au reacţionat iniţial cu !urie la aceste schim+ări.utînd o să şi cîşti'e independenţa şi cînd totul pare să mear'ă +ine( iar !emeia pare a se +ucura de liniştea unei #ieţi departe de soţul ei( terapeutul #ede cum ciclul se reia.uală( 'îndindu le ca !iind plăceri se. & re!u0at să continue să plătească asi'urarea pentru maşinile !iilor săi( spunîndu le că( dacă #or să conducă( #a !i necesar să o plătească sin'uri.uale ce pro#in din a produce sau a su!eri durerea !i0ică.+a sa de pastor şi în acelaşi timp a a#ut o #iaţă mai !ericită. :ar cu rînd( unul dintre !ii s a reîntors la !acultate( iar celălalt şi a 'ăsit o slu. Pro!anii tind să asocie0e sadismul şi masochismul cu pura acti#itate se.uns mai departe( la o mai 'ra#ă per#ersiune a dra'ostei( care este masochismul.amine0e cu 0el Jiu+ireaK( pacienta renunţă la terapie.C. Mi a dat tele!on cu o noapte înainte şi mi a spus că #rea să mă #adă. Pare complet schim+at( aşa că l am primit înapoi. Mai întîi( terapeutul descoperă că acest tipar de rău tratament e. & su'erat că soţia sa ar tre+ui să mear'ă sin'ură la operă în )e* \or/.U :E S. 1emeia dă +u0na în +irou într una din 0ile( anunţînd !ericită căA J"enr2 s a întors. <ăr+atul a de#enit mai e!icient în slu.u+irea noua ei independenţă şi să se de0#olte în propriul ei !el.ucat +anii de mîncare( pleacă de acasă cu 0ilele oricînd are che!( #ine +eat acasă şi o +ate( în cele din urmă i a părăsit pe ea şi pe copii în &. <rusc( răsare o idee ciudată@ poate că !emeia ra+dă tratamentul soţului ei( +a chiar îl caută( pentru chiar plăcerea de a #or+i despre el. Dradual( începînd să şi dea seama cum şi a in!antili0at !amilia( a început să !acă schim+ări. Ca e. :e !apt( ade#ăratul sado masochism de ordin se. Cînd sînt consultate aceste !emei( se descoperă( în 'eneral( că ele au !ost umilite atunci cînd au !ost copii. Ce se întîmplă aiciM în încercarea de a înţele'e ce s a întîm plat( terapeutul îşi aminteşte de e#identa mulţumire cu care !emeia i a po#estit lun'a istorie a !elului în care este tratată de soţul ei şi despre +rutalitatea acestuia.

Pro+lema masochismului luminea0ă şi o altă !oarte importantă concepţie 'reşită despre iu+ire L cea a sacri!iciului de sine. Cînd iu+im #erita+il( o !acem pentru că #rem să iu+im.perienţa in#estirii. )u e'oismul sau ne e'oismul este cel care distin'e iu+irea de ne iu+ire@ scopul acţiunii este cel care !ace această distincţie. Părinţii care le spun copiilorA J&r tre+ui să !ii recunoscător pentru tot ce ţi am datK sînt in#aria+il părinţi cărora le lipseşte iu+irea într un 'rad semni!icati#.usti!ica scopul. Oricine iu+eşte #erita+il cunoaşte plăcerea de a iu+i. :acă lumea ne tratea0ă +ine( nu a#em ne#oie să ne ră0+unăm pe ea. în al doilea rînd( !aptul că am in#estit într o altă !iinţă umană arată că ne pasă cîtuşi de puţin de de0#oltarea ei spirituală. Concepţia 'reşită după care iu+irea este un sentiment Qse datorea0ă con!u0iei pe care o !acem între in#estire şi iu+ire. Este ade#ărat că iu+irea implică o schim+are de sine( dar aceasta este mai de'ra+ă o e. &şa cum #om discuta din nou mai încolo( iu+irea sinceră este o acti#itate de umplere de sine. Procesul de a ne retra'e ener'ia dintr un o+iect al iu+irii( o+iect care ast!el îşi pierde importanţa pentru noi( se numeşte contra in#estire. Sentimentul iu+irii este emoţia care acompania0ă e. Pentru că s ar putea să a#em mai multe ast!el de relaţii în acelaşi timp( #or+im de in#estirile noastre. Cînd căutarea ră0+unării este scopul nostru în #iaţă( #om a#ea ne#oie să #edem cum lumea ne tratea0ă rău pentru a ne . Pe de altă parte( un indi#id care iu+eşte sincer #a îndrepta iu+ire şi acţiuni constructi#e către o persoană pe care el o displace( pentru care nu are sentimente de iu+ire şi poate chiar( într un !el( acea persoană îi repu'nă. :ar o+ţinea. într un sens( iu+irea este la !el de e'oistă ca non iu +irea. Mulţi( mulţi oameni posedă un sentiment de iu+ire şi chiar acţionea0ă ca reacţie la acest sentiment în toate !elurile lipsite de iu+ire şi distru'ătoare. Odată ce in#estim în el( o+iectul( la care în mod normal ne re!erim ca !iind Jo+iect al iu+iriiK( este in#estit cu ener'ia noastră ca şi cum ar !i parte din noi înşine( iar relaţia dintre noi şi o+iectul în care am in#estit se numeşte in#estire. &cest lucru ne conduce spre ultima importantă concepţie 'reşită despre iu+ire( în le'ătură cu care tre+uie să #or+im. &#em copii pentru că #rem să a#em copii( iar dacă sîntem părinţi iu+itori( este din cau0ă că #rem să !im părinţi iu+itori. însă este chiar mai mult@ ea lăr'eşte( nu diminuea0ă şinele@ ea îl umple şi nu îl seacă. :acă ne 'îndim la noi înşine ca !ăcînd ce#a (entru altcine#a( ne ne'ăm într un !el responsa+ilitatea.U<.sentimentul lor de superioritate morală( care necesită umilinţă repetată şi maltratare. în ca0ul ne iu+irii( scopul este întotdeauna altul.n#estirea( ne amintim( este procesul prin ca re un o+iect de#ine important pentru noi. . O persoană care este dependentă #a simţi de o+icei . Masochiştii pri#esc supunerea lor la maltratare ca !iind iu+ire( ea ne!iind de !apt altce#a decît o necesitate de căutare nes!îrşită a ră0+unării( moti#ată în mod !undamental de ură.u+irea nu este un sentiment.istînd însă şi di!erenţe i0+itoare între ele.%E& )U ESTE U) SE)T.ată iarăşi un parado. în ca0ul iu+irii #erita+ile( scopul este totdeauna de0#oltarea spirituală. Orice am !ace( !acem pentru că ale'em să !acem şi !acem ale'erea pentru că ea ne satis!ace cel mai mult.tindere de sine decît un sacri!iciu de sine. .ME)T 6>F &m spus că iu+irea este o acţiune( o acti#itate. %u)irea nu este un sentiment .uterie şi poate simţi iu+ire !aţă de ast!el de lucruri.u+irea ţine nimic din aceste acte. Pastorul a #ă 0ut de asemenea în comportamentul lui de a se sacri!ica pe si !te iu+ire( deşi era moti#at nu de ne#oile !amiliei( ci de propria ne#oie de a şi menţine o anume ima'ine despre sine msuşi. &ceastă con!u0ie este de înţeles( pentru că sînt procese similare( e. O persoană poate in#esti la +ursă sau într o +i. în !aptul că iu+irea este e'oistă şi ne e'oistă în acelaşi timp. Orice !acem pentru altul !acem din cau0ă că acest lucru ne satis!ace o ne#oie pe care noi o a#em. în #irtutea acestei credinţe( masochistul tipic poate #edea toleranţa lui la maltratare ca sacri!iciu de sine şi ast!el ca iu+ire( !ără a şi recunoaşte( prin urmare( ura. . 5a începutul tratamentului( el #or+ea continuu despre KCe !ăceaK pentru soţia şi copiii săi( lăsînd impresia că nu o+ I 6>9 . Mai întîi( aşa cum s a arătat( putem in#esti în orice o+iect( animat sau inanimat( posedînd sau nu spirit.

area în iu+ire şi #oinţa de a iu+i se menţin totuşi şi sînt e. :oi străini se pot întîlni într un +ar şi pot să in#estească ast!el în cît nimic L nici întîlnirile pro'ramate înainte( nici promisiunile !ăcute sau sta+ilitatea !amiliei L nu e mai important pentru moment decît consumarea unei relaţii se.tindere a sinelui în scopul nutririi creşterii noastre spirituale şi a altuia. S a spus de asemenea că iu+irea #erita+ilă transcende chestiunea in#estirii. con structi#( la !el ca şi într o terapie constructi#ă( partenerii tre+uie să se ocupe !iecare de celălalt şi de relaţia lor în mod re'ulat( 0ilnic şi predicti+il( indi!erent de ceea ce simt. &şa cum s a menţionat( mai de#reme sau mai tîr0iu partenerii unui cuplu constată că nu mai sînt îndră'ostiţi şi atunci cînd in stinctul de împerechere a dispărut apare oca0ia iu+irii #erita+ile.%E& )U ESTE U) SE)T. Cînd sîntem preocupaţi de creşterea spirituală a cui#a( ştim că lipsa de implicare este pro+a+il dăunătoare( iar an'a.oră( el tre+uie să simtă puterea şi sentimentul de si'uranţă ce pro#in din credinţa că te rapeutul este aliatul lui constant şi sta+il.istă( ea e. într un maria. &ş putea întîlni o !emeie care să mă atra'ă cu putere( !aţă de care să am sentimente de iu+ire( dar pentru că ar !i distructi# pentru căsnicia mea să am o le'ătură cu ea( #oi spune cu #oce tare sau în liniştea inimii meleA JSimt că te iu+esc( dar nu am să mer' mai departe. &ceastă persoană a !ăcut un an'a. în s!îrşit( in#estirile noastre pot !i trecătoare sau de moment.u+irea sinceră( pe de altă parte( implică an'a.ercitate. &de#ărata iu+ire nu este un sentiment de care să !im copleşiţi.ME)T 6>E este pre0ent sau nu. :in acest moti#( an'a.at !aţă de alţi pacienţi( dintre care unii pot !i considera+il mai puţin interesanţi şi mai di!icili. &tunci cînd soţii nu se mai simt totdeauna +ine unul în compania celuilalt( cînd ar dori mai de'ra+ă să !ie despărţiţi o #reme( iu+irea lor începe să !ie testată( descoperindu se ast!el pre0enţa sau a+senţa ei.are.teamă !aţă de de0#oltarea spirituală a partenerului în care a in#estit.a sînt an'a.ual a !ost consumat( cei doi din cuplul menţionat s ar putea 'ăsi unul pe altul ca neatracti#i şi inde0ira+ili. &m de!init iu+irea ca !iind voinţa de e. . Pentru ca această alianţă să apară( terapeutul tre+uie să i demonstre0e pacientului( de o+icei într o perioadă considera+ilă de timp( 'ri. O mamă care insistă să şi conducă !iul cu maşina la şcoală şi să 6 ia de la şcoală în mod clar a in#estit în acel +ăiat@ el este important pentru ea( dar nu la !el de importantă e şi de0#oltarea lui spirituală( în al treilea rînd( intensitatea in#estirilor pe care le !acem deseori nu are nimic comun cu înţelepciunea sau an'a. :ar este posi+il să iu+eşti !ără a in#esti şi !ără sentimente de iu+ire şi în această posi+ilitate se distin'e iu+irea #erita+ilă şi transcendentă de simpla in#estire.istă( an'a. &n'a.area. Un +ăr+at alcoolic( a cărui soţie şi copii să !ie disperaţi în ne#oia lor de atenţie( ar putea .K în mod similar( aş putea re!u0a un nou pacient care este !oarte interesant pentru că de. :eoarece contra in#estim ce#a aproape tot atît de repede pe cît am in#estit. Este un an'a.u+irea utice.mediat ce actul se.erciţiu al înţelepciunii.istă cu sau !ără in#estire şi cu sau !ără sentimente de iu+ire.are şi e. .U<.uale.istă( cu atît mai +ine@ dacă nu e.perienţa unei semni!icati#e de0#oltări personale !ără o Jalianţă terapeuticăK cu terapeutul. Este uşor L într ade#ăr( este distracti# L să iu+eşti in#estind şi a#înd sentimente de iu+ire. Tendinţa comună de a con!unda iu+irea cu sentimentul iu+irii le aduce oamenilor tot soiul de de0amă'iri. &cest lucru nu înseamnă că terapeutul simte totdeauna plăcerea de a 6 asculta pe pacient.u+irea #erita+ilă este mai de'ra+ă de ordin #oliţional de cît emoţional. Cînd dra'ostea e.ament. :acă el e. Este aproape imposi+il pentru un pacient să ai+ă e. . Prin urmare( tre+uie să ale' persoana asupra căreia să mi concentre0 capacitatea de a iu+i( spre care să mi direcţione0 #oinţa de a iu+i.a consec#entă şi statornică( 'ri.area înseamnă că terapeutul îl ascultă pe pacient !ie că i place( !ie că nu. Cu#întul cheie în această distincţie este J#oinţăK.area !aţă de acea persoană este poate necesară pentru a ne mani!esta preocuparea în mod e!ecti#.ament de a iu+i( indi!erent dacă sentimentul de iu+ire .area este piatra de temelie a relaţiei psihoterape 6>. 5ucrurile nu sînt di!erite în căsnicie. Persoana care iu+eşte cu ade#ărat iu+eşte pentru că ia deci0ia de a iu+i. %eciproc( nu este doar posi+il( ci şi necesar pentru o persoană care iu+eşte să e#ite să acţione0e din sentimente de iu+ire. Cu alte cu#inte( înainte ca pacientul să poată risca o schim+are ma. &ceasta nu înseamnă că partenerii dintr o relaţie sta+ilă( constructi#ă( precum cea dintr o psihoterapie intensi#ă sau dintr o căsnicie( nu in#estesc unul în celălalt şi în relaţia însăşi în di!erite !eluri@ ei o !ac. O deci0ie 'îndită. Sentimentele mele de iu+ire pot !i nemăr'inite( dar capacitatea mea de a iu+i este limitată.a care poate apărea doar din capacitatea de an'a.

Este uşor şi deloc neplăcut să 'ăseşti do#ada iu+irii în sentimentele de iu+ire. 6>7 terii în şcoală este in#ers proporţională cu !rec#enţa cu care copiii #or !olosi materia respecti#ă cînd #or creşte.sta la un moment dat într un +ar cu lacrimi în ochi( spunîndu i +armanuluiA Jîmi iu+esc cu ade#ărat so ţia şi copiiiPK Oamenii care deseori îşi ne'li. Este clar că în această tendinţă de a con!unda iu+irea cu sentimentul iu+irii ar e.( )e* \or/( 67-7( p. ==>. Un psiholo' mi a atras atenţia că perioada de timp pe care o dedicăm pentru a i în#ăţa pe copiii noştri anumite ma X lave and -ill 7%u)ire 'i voinţa8$ :elta <oo/s( :ell Pu+.ista ideea de a ţi !ace sin'ur un ser#iciu. Cînd ne iu+im pe noi înşine( participăm la propria noastră de0#oltare..tindem pe noi înşine( cînd !acem un pas în plus sau mer'em încă o milă( !acem acest lucru opunîndu ne inerţiei lenii sau re0istenţei 'enerate de !rică. &ici nu e.emple( concepte !oarte a+stracte şi 'reu de înţeles pentru noi( audienţa sa. &r putea !i di!icil şi dureros să cauţi do#ada iu+irii în acţiuni. &tenţia este un act de #oinţă( de muncă împotri#a inerţiei propriilor noastre minţi.ersa atenţia este ascultarea. :ar pentru că cere e. :in cau0a curio0ităţii mele( a#eam anumite cunoştinţe despre su+iect şi am recunoscut imediat în con!erenţiar un mare înţelept. Cînd iu+im pe cine#a( îi o!erim lui sau ei întrea'a noastră atenţie@ participăm la creşterea acelei persoane. )e petrecem ascultînd o perioadă imensă de timp( risipind o în cea mai mare parte deoarece( în medie( ma.E.u+irea este atunci o !ormă de muncă sau o !ormă de cura. 1orma principală pe care o ia munca iu+irii este atenţia.. &ctul de a participa cere ca noi să !acem e!ortul de a lăsa deoparte preocupările pe care le a#em 3aşa cum a !ost descris acest lucru cu pri#ire la disciplina punerii între parante0e4 şi de a ne modi!ica conştiinţa într un mod acti#. &nume( ea este muncă şi cura.u+irea implică e!ort. în!runtarea !ricii o numim cura. . )u cu mult timp în urmă( am participat la o con!erinţă a unei !aimoase personalităţi asupra unui aspect al relaţiei dintre psiholo'ie şi reli'ie( relaţie de care eram interesat de mult timp. E!ortul care intră în e.act aceleaşi materii care sînt necesare după terminarea şcolii( dar cred că ar !i indicat să le o!erim copiilor noştri cîte#a instrucţiuni despre modul în care să asculte L nu pentru ca ascultarea să !ie mai lesnicioasă( ci mai de'ra+ă pentru ca ele#ii să înţelea'ă cît de di!icil este să asculţi +ine.erciţiul #oinţei este în !apt un e!ort de atenţie@ !orţarea #oinţei este e!ortul de a menţine trea0ă conştiinţa( adică încordarea de a păstra atenţia !ocali0ată. Cînd participăm la creşterea cui#a( a#em 'ri.tindere de sine( iu+irea presupune totdeauna muncă şi cura. &scultarea corectă este un e.KX :e departe( cel mai utili0at şi !olosit mod în care ne putem e.ul( nu este un act de iu+ire.istă e. . :e asemenea( am simţit dra'ostea în e!ortul enorm pe care îl !ăcea pentru a comunica( cu tot !elul de e. E.tensia sinelui( lupta împotri#a lenii o numim muncă. Putem să muncim sau să ne e. este iu+ire. Totuşi( cît sînt la şcoală( ne petrecem o mare perioadă din timp în#ăţîndu i pe copii să citească( !oarte puţin timp în#ăţîndu i cum să #or+ească şi( de o+icei( nu îi în#ăţăm deloc să asculte. Cînd încercăm să ne e. Oamenii nu ascultă cum tre+uie pentru că nu îşi dau seama de acest lucru sau pentru că nu sînt dispuşi să !acă această muncă. :ar pentru că iu+irea ade#ărată este un act de #oinţă care deseori transcende sentimentele de iu+ire e!emere sau in#estirea( este corect să spunem Jiu+irea este ceea ce !ace iu+ireaK. Pe parcursul unei ore şi . :upă cum spunea %ollo Ma2A JCînd anali0ăm #oinţa cu toate instrumentele aduse de psihanali0a modernă( #om !i împinşi înapoi( către ni#elul atenţiei sau intenţiei ca loc al #oinţei.cepţii. orientate spre menţinerea creşterii spirituale proprii sau a altuia. Prin urmare( l am ascultat cu toată atenţia de care eram capa+il.ă de acea per soană.ercităm cura. S a menţionat în introducerea la acest capitol că de!iniţia iu+irii 6>8 .erciţiu de atenţie şi implicit o muncă 'rea.umătate în care a #or+it( .u+irea şi non iu+irea( la !el ca +inele şi răul( sînt !enomene o+iecti#e( nu pur su+iecti#e. MU)C& &TE)G.oritatea dintre noi sîntem sla+i ascultători. :in această cau0ă( un director #a petrece cu 'reu o oră pe 0i citind( două ore #or+ind şi opt ore ascultînd. )u cred că ar !i +ine ca în şcoală să se predea e. =unca atenţiei C :upă ce am aruncat o pri#ire asupra cîtor#a lucruri care nu sînt iu+ire( să anali0ăm acum cîte#a care sînt iu+ire.ea0ă copiii în cele mai 'rosolane !eluri se #or considera cei mai iu+itori părinţi..ul în alte direcţii decît cea a creşterii spirituale( şi din acest moti# nu orice muncă şi nu orice cura. :acă o acţiune nu are la +a0ă munca sau cura.

O !eme 66> . :e la acest e. MU)C& &TE)G.n contradicţie cu ceilalţi( am putut au0i mai mult din ceea ce acest mare om spusese( mai precis( pentru că am !ost doritor să depun e!ortul de a 6 asculta. & treia modalitate este să pretin0i că îl asculţi( continuînd( pe cît posi+il( ceea ce !ăceai sau şirul 'îndu rilor tale( în acelaşi timp părînd că îi acor0i copilului toată atenţia( scoţînd oca0ional cîte un J&hP( OhPK sau JE interesantK ca răspuns la monolo'( în momente mai mult sau mai puţin prielnice. )u era un orator atît de competent pe cît se aşteptaseră. Cititorul poate de duce incorect că le #oi recomanda părinţilor să urme0e întotdeauna a cincea modalitate( deci să practice întotdeauna ascultarea totală. Procesul ascultării di!eră în !uncţie de #îrsta lor. Se poate #edea că aceşti copii nu interacţionea0ă niciodată( ei îi pri#esc tăcuţi dintr un colţ pe adulţi( sînt o+ser#atorii !ără 'rai( din um+ră. Cunoscîndu i reputaţia( se aşteptaseră la mai mult. Cu toate acestea( este !oarte posi+il ca el să !i simţit în audienţă intensitatea concentrării mele( atenţia mea( iu+irea mea şi să !i !ost( prin urmare( recompensat. îl considerau 'reu de urmărit şi a#înd un discurs con!u0. îl iu+eam deoarece îl percepeam ca !iind o personalitate de mare #aloare( care merită toată atenţia şi mă iu+eam pe mine însumi deoarece eram dornic să muncesc în numele de0#oltării mele spirituale. 666 O a doua cale este să i permiţi 'urali#ului să #or+ească( dar pur şi simplu să nu îl asculţi( ast!el încît copilul să nu in teracţione0e cu tine( să #or+ească literalmente în #înt sau cu sine însuşi( creînd un 0'omot de !undal care se poate să !ie ener#ant sau nu. în 'eneral( erau de0amă'iţi. & 6 asculta era pentru mine un act de iu+ire. :upă con!erinţa la care au participat oameni interesaţi de cultură( m am plim+at printre auditori( în timpul unei pau0e de ca!ea( ascultînd comentariile lor.umătate din ceea ce acest mare om ne comunicase în acea după amia0ă( eram uimit de multitudinea de idei strălucite pe care mi le dăruise. O a patra cale o repre0intă ascultarea selecti#ă( care este o !ormă particulară de pretinsă ascultare( în care părinţii pot ciuli urechile atunci cînd copilul pare să spună ce#a semni!icati#( sperînd să separe 'rîul de ne'hină cu un minim e!ort. Eram doritor să !ac această muncă din două moti#eA mai întîi( deoarece mi am dat seama de măreţia lui şi că lucrurile pe care le a#ea de spus erau de mare #aloare@ şi în al doilea rînd( datorită interesului meu în acest domeniu( doream din tot su!letul să înţele' ceea ce a a#ut de spus( ast!el încît să mi lăr'esc propria capacitate de înţele'ere şi de0#oltare spirituală. . :eşi am estimat că nu am înţeles mai mult de . E cam 'reuP în primul rînd( înclinaţia spre comunicare a copilului de şase ani este atît de mare( încît părintelui care a ascultat totul cu atenţie îi #a rămîne !oarte puţin timp pentru altce#a. & cincea şi ultima modalitate este să 6 asculţi cu ade#ărat pe copil( o!erindu i întrea'a atenţie( cîntărind !iecare cu#înt şi înţele'înd !iecare propo0iţie.E.istă !amilii în care copiilor le este aproape inter0is să #or+ească şi în care dictonulA JCopiii tre+uie să !ie #ă0uţi şi nu au0iţiK se aplică două0eci şi patru de ore pe 0i. în al doilea rînd( e!ortul necesar ascultării totale este atît de mare( încît părintele ar !i prea epui0at să mai !acă şi altce#a. Cînd a terminat( a#eam o durere de cap 0dro+itoare( muşchii 'îtului îmi erau ri'i0i din cau0a e!ortului concentrării şi m am simţit epui0at şi stors de puteri. :eoarece el era pro!esorul şi eu ele#ul( el era cel care dădea şi eu cel care primeam( iu+irea mea era în mod primar direcţionată către mine( moti#ată de ceea ce aş !i putut eu o+ţine din relaţia noastră şi nu de ceea ce aş !i putut să îi dau. în ultimul rînd( ar !i e.u+irea ie a proclamat( de comun acordA JPur şi simplu nu ne a spus nimicPK . Cum pot părinţii să se descurce cu acest 'urali# !ără limităM Pro+a+il cea mai uşoară cale este să îi inter0ică acest lucru. Pro+lema acestei modalităţi este că per!ormanţa minţii umane de a !iltra selecti# nu este teri+il de competentă sau e!icientă( a#înd drept consecinţă !aptul că o cantitate destul de mare de ne'hină este reţinută şi o mare cantitate de 'rîu pierdută. &ceste cinci modalităţi de reacţie la #or+irea copilului au !ost pre0entate în ordinea crescătoare a e!ortului( cea de a cincea modalitate( ascultarea totală( necesitînd din partea părintelui o cantitate sporită de ener'ie( în comparaţie cu modalităţile de ascultare mai puţin solicitante.sudoarea literalmente a curs pe !aţa mea în sala cu aer condiţionat.trem de plictisitor( deoarece . :eocamdată( să anali0ăm un copil de şase ani( din clasa întîi.u+irea( după cum #om #edea mereu( este o stradă cu două sensuri( un !enomen reciproc( în care cel care primeşte o!eră la rîndul său( iar cel care o!eră primeşte de asemenea.emplu de ascultare în rolul primitorului să trecem la cea mai o+işnuită acti#itate de ascultare( în rolul celui care o!erăA ascultarea copiilor. :eşi pare de necre0ut( e. :acă i se dă oca0ia( un copil în clasa întîi #a #or+i aproape neîncetat.

Modul de a #or+i al copilului es MU)C& &TE)G. în al treilea rînd( cu cît #ă ascultaţi mai mult copilul( cu atît #eţi reali0a că printre întreruperi( +ăl+îieli şi #or+ele aparent inocente( copilul are într ade#ăr ce#a important de spus.micul 'urali# este( de !apt( în 'eneral( plicticos.emplu( în situaţiile în care #or+irea lor poate distra'e atenţia de la alte acti#ităţi cruciale( cînd poate cau0a o întrerupere nepoliticoasă a altor persoane sau repre II 66= . Cu cît mai mult #ă #eţi da seama cît de e.ocului.E. :acă un părinte chiar #rea să îşi asculte copilul( tre+uie să renunţe la orice altce#a.traordinară. :eoarece ascultarea totală( indi!erent cît de puţin ar dura( necesită un e!ort imens.istă o cale mai +ună şi( în ultimă instanţă( nu e. . Ei se #or ridica la ni#elul aşteptărilor d#s. )u e. într ade#ăr( nu poţi asculta şi în acelaşi timp să !aci şi altce#a. Ei se pot considera ascultători !ideli cînd( în !apt( doar se pre!ac că ascultă sau ascultă selecti#( dar aceasta este o autoilu0ionare creată pentru a şi camu!la lenea. Mai mult( copiilor înşişi le place să se a+ată deseori de la comunicarea propriu 0isă şi #or înţele'e ca !irească ascultarea selecti#ă a părinţilor lor( din moment ce şi ei comunică selecti#. în consecinţă( ascultarea totală a unui copil de această #îrstă este un ade#ărat e!ort de iu+ire. în al doilea rînd( e!ortul cerut de o concentrare totală asupra #or+elor unui copil de şase ani este considera+il mai mare decît cel necesar ascultării unui con!erenţiar erudit. în mod !rec#ent( copiii de şase ani #or #or+i pentru simpla plăcere de a #or+i şi nu ser#eşte la nimic să le acor0i atenţie cînd nici măcar nu o cer( !iind !oarte mulţumiţi să #or+ească cu ei înşişi.i şi preocupări( atunci nu eşti dornic să asculţi cu ade#ărat. Ei înţele' că aceasta e re'ula . în al doilea rînd( cu cît copiii se simt mai apreciaţi( cu atît #or începe să spună lucruri importante. :ictonul care spune că marea înţelepciune #ine Jdin 'ura copiilorK este recunoscut ca un !apt cert de către cei care într ade#ăr îi ascultă pe copii. :acă nu #rei să renunţi la toate celelalte( inclusi# la propriile tale 'ri. &scultaţi #ă copilul cît tre+uie şi #eţi a. Cu alte cu#inte( este plictisitor să asculţi un copil de şase ani( ceea ce du+lea0ă di!icultatea de a ţi păstra concentrarea !ocali0ată. :acă îi o!eriţi copilului acelaşi respect pe care îl o!eriţi unui mare con!erenţiar( atunci copilul se #a #edea apreciat şi se #a simţi important. &şadar( doar pentru o mică parte din timpul în care #or+eşte un copil de şase ani este necesară sau este de dorit o ascultare totală şi un răspuns adec#at. :eseori însă echili+rul nu poate !i atins( deoarece( chiar dacă nu e ne#oie de mult timp( mulţi părinţi nu doresc sau nu pot să îşi cheltuiască acea ener'ie necesară unei ascultări ade#ărate. Una dintre multele sarcini ale părinţilor este aceea de a atin'e un echili+ru ideal între stilurile de ascultare şi non ascultare( răspun0înd cu cel mai potri#it stil ne#oilor di!erite ale copilului. Este necesar uneori să le ceri copiilor să tacă( de e. &poi( copilul #a #or+i de o+icei despre su+iecte care nu pre0intă nici un interes imediat pentru adult( în timp ce ascultătorii unui mare #or+itor sînt direct interesaţi de su+iectele discursului său. :ar de ce atîta muncăM :e ce să depui atîta e!ort pentru a te concentra total asupra #or+ăriei plictisitoare a unui copil de şase aniM în primul rînd( dorinţa d#s. Sînt şi alte oca0ii( în care co piii nu sînt mulţumiţi să #or+ească cu ei înşişi( ci doresc să comunice cu părinţii şi totuşi ne#oia lor poate !i satis!ăcută mulţumitor printr o pretinsă ascultare. de a !ace acest e!ort este cea mai clară do#adă a respectului !aţă de copilul d#s. Pro+a+il ma. 66C te neclar L uneori !oloseşte a'lomerări de cu#inte intercalate cu pau0e şi repetiţii L( lucru ce !ace di!icilă concentrarea.( cu atît #eţi !i mai dispuşi să îl ascultaţi şi .n aceste momente( ceea ce #or copiii de la relaţia cu părinţii nu este o comunicare( ci pur şi simplu o apropiere( iar pretinsa ascultare #a !i su !icientă pentru a le da sentimentul că Jsînt cu cine#aK de care au ne#oie.traordinar este copilului d#s. în primul rînd( necesită concentrare totală.oritatea părinţilor.un'e să înţele'eţi că este o persoană e.u+irea 0intă o încercare de a do+îndi o dominaţie ostilă sau nerealis tă asupra celorlalţi. Prin urmare( #arianta recomandată ar !i o com+inare a celor cinci modalităţi.istă o altă cale de a i arăta copilului cît este de apreciat decît aceea de a i acorda importanţă. Timpul ascultării totale tre+uie să !ie dedicat complet copilului( tre+uie să !ie timpul copilului. 1ără moti#aţia dată de iu+ire( un părinte nu şi ar putea asculta copilul.

#eţi a#ea mai multe de în#ăţat. în al patrulea rînd( cu cît ştiţi mai multe despre copilul d#s.( cu atît #eţi putea să 6 în#ăţaţi mai multe. :acă ştiţi puţine despre copilul d#s.( îl #eţi în#ăţa lucruri pe care !ie nu e pre'ătit să le asimile0e( !ie de,a le cunoaşte şi( pro+a+il( le înţele'e mai +ine decît d#s. în !inal( cu cît copiii ştiu că sînt apreciaţi( că sînt consideraţi nişte oameni e.traordinari( cu atît ei #or dori să #ă asculte şi să #ă acorde aceeaşi stimă. Şi cu cît educaţia( +a0ată pe cunoaşterea copi 669
;u+irea

ilor( este mai potri#ită( cu atît copiii #or !i mai dornici să în#eţe de la d#s. Cu cît #or în#ăţa mai multe( cu atît #or de#eni mai e.traordinari. :acă cititorul simte că este #or+a de un proces ciclic( are dreptate şi înseamnă că aprecia0ă ideea reciprocităţii iu+irii. în locul unui cerc #icios re'resi#( #a intra într un ciclu pro'resi#( creati#( al e#oluţiei şi de0#oltării. Baloarea creea0ă #aloare. ;u+irea #a da naştere la iu+ire. Părinţii şi copilul( împreună( se #or îndrepta( din ce în ce mai repede( în @(as de deu:A spre iu+ire. &m #or+it a#înd în minte pînă acum un copil de şase ani. Cu copiii mai mici sau mai mari( echili+rul potri#it între ascultare şi non ascultare di!eră( dar procesul este în esenţă acelaşi. Cu copiii din ce în ce mai mici( comunicarea este din ce în ce mai non #er+ală( dar necesită totuşi perioade de concentrare totală. )u poţi ,uca prea +ine un ,oc de copii cînd ai mintea în altă parte. ;ar dacă ,oci ,ocul !ără să !ii atent( eşti în pericol de a a#ea un copil neatent. &dolescenţii au ne#oie de mai puţin timp din partea părinţilor pentru a !i ascultaţi de cît un copil de şase ani( dar de mai mult timp de ascultare totală. Este puţin pro+a+il ca ei să pălă#ră'ească !ără rost( dar cînd #or+esc doresc atenţie totală din partea părinţilor( chiar mai multă decît doresc copiii mai mici. )e#oia de a !i ascultat de către părinţi nu se epui0ea0ă niciodată. Un +ăr+at educat( talentat( de C> de ani( a!lat în tratament pentru sen0aţii de an.ietate le'ate de lipsa de respect de sine( îşi amintea numeroase momente în care părinţii săi( de asemenea +ine educaţi( nu au !ost dornici să îl asculte sau considerau că ceea ce are el de spus este de mică importanţă. :ar dintre toate amintirile( cea mai #ie şi mai dureroasă a !ost cea de la == de ani( cînd a scris o lun'ă şi pro#ocatoare te0ă( cu a,utorul căreia a a+sol#it !acultatea încununat cu lauri. &m+iţioşi în ceea ce 6 pri#ea pe !iul lor( părinţii au !ost e.trem de încîntaţi de onorurile pe care acesta le a primit. însă în ciuda !aptului că un an între' el lăsase la îndemînă( în su!ra'erie( o copie a lucrării sale( în #ă0ul între'ii !amilii şi deseori !ăcuse o+ser#aţii !aţă de părinţii săi Jsă arunce poate o pri#ire peste eaK( nici unul dintre ei nu şi a !ăcut timp să o citească( Jîndră0nesc să spun că ar !i citit oK( a spus el spre s!îr şitul terapiei. Jîndră0nesc să spun că poate chiar mi ar !i !ă
MU)6C& &TE)G;E;

66F cut complimente( dacă m aş !i dus şi le aş !i cerut !rancA SUitaţi ce e( #reţi( #ă ro'( să îmi citiţi te0aM Breau să ştiţi şi să apreciaţi ce 'îndesc eu.T :ar acest lucru ar !i însemnat să îi implor să mă asculte şi m aş !i considerat lipsit de orice #aloare dacă la == de ani aş !i a,uns să le cerşesc atenţia. 1aptul de a cerşi atenţie nu m ar !i !ăcut să mă simt mai apreciat.K &scultarea ade#ărată sau concentrarea totală sînt întotdeauna o mani!estare a iu+irii. O parte esenţială a ascultării cu ade#ărat o repre0intă disciplina punerii între parante0e( temporara renunţare sau lăsare la o parte a pre,udecăţilor( a cadrelor de re!erinţă şi a dorinţelor pentru a e.perimenta( atît cît e posi+il( lumea interioară a celui care #or+eşte( punîn du te în locul lui. &ceastă contopire a #or+itorului cu ascultătorul este de !apt o e.tindere şi o lăr'ire a sinelui( din aceasta cîşti'îndu se de !iecare dată o nouă cunoaştere. Mai mult decît atît( întrucît ascultarea totală presupune punerea între parante0e( lăsarea la o parte a propriei persoane( ea presupune temporar o acceptare totală a celuilalt. Sesi0înd această acceptare( #or+itorul se #a simţi din ce în ce mai puţin #ulnera+il şi #a !i tot mai mult înclinat să îşi deschidă cele mai intime ascun0işuri ale su!letului în !aţa minţii ascultătorului. Cînd acest lucru se întîmplă( #or+itorul şi ascultătorul încep să se aprecie0e din ce în ce mai mult( duetul iu+irii începînd din nou. Ener'ia necesară pentru disciplina punerii între parante0e şi pentru concentrarea deplină a atenţiei este atît de intensă( încît poate !i do+îndită doar prin intermediul iu+irii( prin #oinţa de a te e.tinde în scopul unei creşteri spirituale reciproce. în cea mai mare parte a timpului( această ener'ie ne lipseşte. Chiar dacă în relaţiile cu societatea sau în tre+urile de 0i cu 0i am putea simţi că ascultăm o mulţime de lucruri( în realitate( ascultăm selecti#( a#înd idei presta+ilite în minte( între+îndu ne în timp ce ascultăm cum am putea o+ţine re0ultatele dorite şi cum am putea termina

con#ersaţia mai repede sau să o îndreptăm către teme mai interesante. Pentru că ade#ărata ascultare este iu+irea în acţiune( niciunde nu este mai potri#ită ca în căsnicie. Ma,oritatea partenerilor dintr un cuplu nu se ascultă însă unul pe celălalt cu ade#ărat( în consecinţă( cînd cuplurile apelea0ă la noi pentru consiliere sau terapie( o misiune ma,oră pentru ca procesul să 66;u+irea

!ie încununat de succes este să îi în#ăţăm cum să asculte. )u rareori eşuăm( ener'ia şi disciplina cerute însemnînd mai mult decît erau ei dispuşi să in#estească sau să o!ere. Cuplurile sînt deseori surprinse( chiar înspăimîntate cînd le su'erăm că printre lucrurile pe care tre+uie să le e.erse0e se numără şi acela de a şi !i.a momente cînd să #or+ească. 5i se pare ri'id( prea puţin romantic( !ără spontaneitate. însă ascultarea totală poate apărea doar atunci cînd ne putem !ace timp în acest scop( iar condiţiile sînt prielnice. Ea nu poate a#ea loc cînd conducem maşina( cînd 'ătim( cînd sîntem o+osiţi sau 'ră+iţi( pe cale de a adormi( uşor de întrerupt ori 'ră+iţi. J;u+ireaK romantică nu presupune e!ort( iar cuplurile e0ită deseori să îşi asume e!ortul şi disciplina ascultării şi iu+irii ade#ărate. :ar cînd şi dacă reuşesc( re0ultatul îi recompensea0ă pe deplin. Trăiesc iarăşi şi iarăşi e.perienţa de a asculta un soţ spunîndu i celuilalt cu reală +ucurie( o dată ce procesul ascultării totale a începutA J&m !ost căsătoriţi =7 de ani şi nu am ştiut niciodată înainte acest lucru despre tine.K Cînd se întîmplă aceasta( #om şti că în acea căsnicie creşterea a început. :eşi este ade#ărat că posi+ilitatea cui#a de a asculta cu ade#ărat se poate îm+unătăţi 'radual prin e.erciţiu( nu #a !i niciodată un proces !acil. Pro+a+il că una dintre în0estrările de +a0ă ale unui psihiatru este capacitatea de a asculta cu ade#ărat@ însă de cel puţin cinci ori în timpul Jorei de cinci 0eci de minuteK mă surprind eşuînd în încercarea de a asculta cu ade#ărat ceea ce spune pacientul meu. Uneori( pot să pierd şirul asociaţiilor de idei ale pacientului şi atunci este de datoria mea să îl între+A Jîmi pare rău( dar mi am lăsat 'îndi rea să o ia ra0na pentru un moment şi nu te am ascultat cu ade#ărat. Poţi să te întorci la a!irmaţiile de acum cîte#a minuteMK ;nteresant este că( de o+icei pacienţii mei nu se supără. :in contră( par să înţelea'ă intuiti# că un element #ital al capacităţii de a asculta cu ade#ărat intră în alertă semnali0înd întreruperile cînd ascultarea încetea0ă@ iar !aptul că mi am dat seama că îmi lipsea atenţia îl reasi'ură acum pe pacient că( în cea mai mare parte a timpului( într ade#ăr îl ascult. & şti că cine#a îl ascultă cu ade#ărat repre0intă deseori în şi prin sine( pentru el( o terapie remarca+ilă. în apro.imati# un
MU)C& &TE)G;E;

66E s!ert dintre ca0urile noastre( indi!erent dacă pacientul este adult sau copil( apar îm+unătăţiri considera+ile şi chiar dramatice în perioada primelor luni de psihoterapie( înainte ca rădăcina pro+lemelor să !ie descoperită şi înainte de a !i !ăcut #reo interpretare semni!icati#ă. E.istă mai multe moti#e pentru acest !enomen( dar consider că principalul îl repre0intă sen0aţia pacientului că este ascultat cu ade#ărat( adeseori pentru prima dată după nenumăraţi ani sau poate chiar pentru prima oară. :eşi ascultarea este de departe cea mai importantă !ormă de atenţie( în ma,oritatea relaţiilor de iu+ire sînt necesare şi alte !orme( în particular în ceea ce îi pri#eşte pe copii. Barietatea !ormelor posi+ile este mare. Una este ,ocul. Cu copiii mici( #a !i ,ocul cu culorile sau Jprinde min'eaK( cu copiii de şase ani scamatorile( pescuitul sau Jde a # aţi ascunseleaK( cu copiii de doispre0ece ani poate !i +admintonul sau dominoul şi aşa mai departe. 1aţă de cei mici( îţi poţi mani!esta atenţia citindu le ce#a( iar !aţă de cei mai mari a,utîndu i să şi !acă temele pentru acasă. &cti#ităţile împreună cu !amilia sînt importanteA !ilme( ieşiri la iar+ă #erde( călătorii( tîr'uri( carna#aluri. Cîte#a !orme de atenţie repre0intă pure ser#icii !ăcute unui copilA supra#e'herea unui copil de patru ani pe pla,ă sau aproape nes!îrşita îndrumare necesară tinerilor adolescenţi. :ar ceea ce au în comun toate aceste !orme de atenţie L în comun şi cu ascultarea( de asemenea L este că toate implică timp petrecut cu copilul. & participa înseamnă a ţi petrece timp( iar calitatea atenţiei este proporţională cu intensitatea concentrării în această perioadă de timp. Timpul petrecut cu copiii în aceste acti#ităţi( utili0at aşa cum se cu#ine( le o!eră părinţilor nenumărate oca0ii de a şi anali0a copilul şi de a începe să îl cunoască mai +ine. :acă ştiu sau nu să piardă( cum îşi !ac temele şi cum în#aţă( ce le place şi ce nu( cînd sînt cura,oşi şi cînd sînt înspăimîntaţi în aceste acti#ităţi L toate sînt in!ormaţii #itale pentru părintele care îşi iu+eşte copilul. &cest timp petrecut împreună cu copilul cu prile,ul a di!erite acti#ităţi îi o!eră de asemenea părintelui nenumărate oca0ii pentru a i !orma a+ilităţi şi de a 6 în#ăţa principiile de +a0ă ale

disciplinei. 1ructuoasa acti#itate de o+ser#are şi în#ăţare a copilului este( +ineînţeles( principiul de +a0ă al terapiei prin
668
;u+irea

,oc( iar e.perimentaţii terapeuţi pentru copii pot de#eni adepţi în!ocaţi ai !olosirii timpului petrecut ,ucîndu se cu micul lor pacient pentru a !ace o+ser#aţii semni!icati#e şi inter#enţii terapeutice. Supra#e'herea unui copil de patru ani pe pla,ă( concentrarea asupra intermina+ilelor po#estioare disparate spuse de un copil de şase ani( a 6 în#ăţa pe adolescent să şo!e0e( a ţi asculta cu ade#ărat partenerul de #iaţă atunci cînd îşi descrie o 0i de muncă la +irou sau în !aţa maşinii de spălat şi a i în ţele'e pro+lemele interioare necesită o ră+dare deose+ită şi o implicare a minţii pe cît de mult este posi+il L toate acestea repre0intă sarcini care plictisesc deseori( sînt incon!orta+ile şi te storc de puteri în ma,oritatea ca0urilor@ ele înseamnă muncă. :acă sîntem !oarte leneşi( nu le #om !ace deloc. :acă sîn tem mai puţin leneşi( le #om !ace deseori şi +ine. Pentru că iu+irea este muncă( esenţa non iu+irii este lenea. Su+iectul lenii este unul de ma.imă importanţă. Este o temă implicită( care a !ost anali0ată în prima secţiune despre disciplină şi în aceasta( despre iu+ire. )e #om mai concentra asupra ei în partea !inală( cînd #om a#ea o ima'ine mai clară.

Riscul (ierderii
&ctul iu+irii L e.tinderea de sine L( aşa cum am spus( necesită o luptă cu inerţia lenii 3munca4 sau cu re0istenţa 'enerată de !rică 3cura,ul4. Să ne întoarcem acum de la munca iu+irii la cura,ul iu+irii. Cînd ne e.tindem pe noi înşine( şinele nostru intră într un teritoriu nou şi ne!amiliar( ca să spunem aşa. Şinele nostru de#ine un sine nou şi di!erit. 1acem lucruri pe care nu am !ost o+işnuiţi să le !acem. )e schim+ăm. E.perienţa schim+ării( a unei acti#ităţi neo+işnuite( a !aptului de a ne a!la pe un teren ne!amiliar( de a !ace lucruri într un mod di!erit este înspăimîntătoare. & !ost întotdeauna şi totdeauna #a !i. Oamenii se descurcă cu !rica de schim+are în di!erite !eluri( dar !rica este ine#ita+ilă dacă ei se schim+ă cu ade#ărat. Cura,ul nu înseamnă a+senţa !ricii@ el înseamnă a !ace o acţiune în po!ida !ricii( înseamnă a ieşi din re0istenţa produsă de către !rică în necunoscut şi în #iitor. Un anumit
%;SCU5 P;E%:E%;;

667

ni#el de de0#oltare spirituală şi( prin urmare( de iu+ire necesită totdeauna cura, şi implică riscuri. Bom lua acum în considerare riscul iu+irii. :acă eşti un om care mer'e !rec#ent la +iserică( tre+uie să !i o+ser#at o !emeie spre F> de ani care în !iecare duminică( cu e.act cinci minute înainte de a începe slu,+a( !ără să iasă cu nimic în e#idenţă( se duce şi se aşa0ă pe acelaşi loc în şirul de +ănci de la na#a laterală din spatele +isericii. ;n momentul în care se termină slu,+a( în linişte( dar rapid( ea se îndreaptă spre uşă şi dispare înaintea oricărui enoriaş şi înainte ca preotul să poată să iasă pe scări pentru a i conduce. :acă ai #rea să o acoste0i L ceea ce nu e prea pro+a+il L şi s o in#iţi la ca!eaua de după slu,+ă( ea îţi #a mulţumi politicos( pri#ind ner#os peste tine şi îţi #a spune că are o o+li'aţie presantă( iar apoi #a dispărea. :acă o #ei urmări cum se îndreaptă spre acea o+li'aţie presantă( #ei descoperi că se duce direct acasă( un mic apartament( unde o+loanele sînt totdeauna trase( descuie uşa( intră( încuie uşa imediat după ea şi nu mai poate !i #ă0ută pînă duminica următoare. :acă ai putea să continui să o urmăreşti( ai putea #edea că are o slu,+ă de dactilo'ra!ă de ran' in!erior într un mare +irou( unde îşi acceptă sarcinile !ără să spună nici un cu#înt( +ate la maşină !ără nici o 'reşeală şi înmînea0ă lucrarea terminată !ără nici un comentariu. îşi mănîncă prîn0ul pe +irou şi nu are nici un prieten. Se duce acasă( se opreşte totdeauna la acelaşi superma'a0in impersonal( pentru a şi !ace cîte#a pro#i0ii( înainte de a dispărea în spatele uşii casei ei( ieşind doar pentru o nouă 0i de muncă. Sîm+ăta după amia0ă se duce la un cinemato'ra! din cartier( care îşi schim+ă pro'ramul o dată pe săptămînă. &re un tele#i0or( nu are tele!on( nu primeşte aproape niciodată scrisori. :acă ai reuşi cum#a să comunici cu ea şi ai comenta că #iaţa ei pare sin'uratecă( ea ţi ar spune că mai de'ra+ă se +ucură de sin'urătatea ei. Cînd ai între+a o dacă are măcar animale de casă( îţi #a spune că a a#ut odată un cîine care îi era !oarte dra'( dar care a murit cu opt ani în urmă şi nici un altul nu i a luat locul. Cine este această !emeieM )u ştim secretele inimii ei. Ştim că întrea'a sa #iaţă este de#otată e#itării riscului şi că în e#oluţia sa( în loc să şi lăr'ească şinele( şi 6 a în'ustat şi diminuat aproape pînă la ine.istenţă. Ea nu a in#estit în nici o !iinţă. 6=>

:ar in#estind( e.istă întotdeauna riscul pierderii sau al respin'erii. :e !apt( este mai mult un salt înspăimîntător decît un pas şi este un salt pe care multă lume nu 6 a !ăcut cu ade#ărat niciodată în timpul #ieţii.ual( să nu ai+ă speranţe şi am+iţii( să nu ai+ă prieteni L adică toate cele care !ac #iaţa #ie( plină de sens şi semni!icati#ă.oritatea Joamenilor mariK rămîn din punct de #edere psiholo'ic( pînă în momentul morţii( copii care nu s au separat de părinţii lor şi de puterea pe care părinţii o au asupra lor. :acă cine#a este ho tărît să nu rişte durere( atunci o asemenea persoană nu tre+uie să !acă prea multe lucruriA să nu !acă copii( să nu se căsătorească( să nu ai+ă parte de e. :acă trăim ştiind că moartea este to#arăşul nostru constant( călătorind pe Jumărul nostru stîn'K( atunci moartea poate de#eni( în cu#intele lui :on Wuan( JaliatulK nostru( chiar dacă încă înspăimîntător( %. 6=6 totuşi o sursă permanentă de s!aturi înţelepteX. Esenţa #ieţii este schim+area( o panoplie de de0#oltare şi de decădere. Prin s!aturile morţii( prin conştienti0area constantă a limitării timpului de #iaţă şi iu+ire( putem totdeauna să !im îndrumaţi spre cea mai +ună !olosire a timpului şi să trăim #iaţa din plin. &st!el( deşi de la distanţă pot părea adulţi( chiar adulţi de succes( poate că ma.SCU5 P. Orice !iinţă ai iu+i L o persoană( un animal de casă( o plantă L ea #a muri. & ales o #iaţă uni!ormă( lipsită de nou( de neaşteptat( de trăirea morţii( !ără risc sau contestare. Cînd ne s!iim de moarte( de natura mereu schim+ătoare a lucrurilor( în mod ine#ita+il ne s!iim de #iaţă. Pro+a+il hotărîtoare pentru #iaţa i0olată( în'ustă a !emeii descrise mai sus a !ost o e.ul principal al seriei de cărţi ale lui Carlos Castaneda. Preţul in#estirii este durerea. :acă te depărte0i de o altă !iinţă umană( e. Maturi0area repre0intă pasul ieşirii din copilărie şi al intrării în perioada adultă. Este surprin0ător că literatura psihiatrică a+ia începe să e.cepţie4 au o pro+lemă( indi!erent dacă sînt tineri sau +ă trîni( aceea de a sta drept şi cu mintea limpede în !aţa realităţii.. O #iaţă plină #a !i plină de durere. )u e surprin0ător( ma. &i încredere în cine#a şi #ei !i rănit.oritatea celor care nu sînt pacienţi( pentru că ne#ro0a este mai de'ra+ă o normă decît o e.perienţă sau o serie de e.u+irea :ar am spus că simpla in#estire nu este iu+ire( că iu+irea transcende in#estirea. Este ade#ărat( dar iu+irea necesită in#estire la început.. Poate din cau0ă că a !ost atît de chinuitor pentru mine personal( cred că pot ilustra cel mai +ine esenţa maturi0ării şi enormitatea riscului implicat descriind pasul 'i'antic pe care eu însumi l am !ăcut pentru a intra în perioada adultă la s!îrşitul celui de al cincispre0ecelea an al meu L din !ericire( !oarte de#reme în #iaţă.perienţe a#înd în centru moartea( pe care ea le a 'ăsit atît de dureroase( încît a !ost determinată să nu mai ai+ă niciodată e. &le'e #iaţa şi de0#oltarea şi #ei ale'e schim+area şi prospectarea morţii.istă totdeauna riscul ca acea persoană să se depărte0e de tine( lăsîndu te într o sin'urătate mai dureroasă decît ai cunoscut înainte. Şi cu cît iu+im mai mult în #iaţa noastră( cu atît ne luăm mai multe riscuri.E%:E%.8H 6== . Spri.tr.perienţa morţii( ea a tre+uit să e#ite de0#oltarea şi schim+area. :intre miile( poate chiar milioanele de riscuri pe care ni le luăm în timpul #ieţii( cel mai mare este riscul creşterii.perienţa morţii( chiar cu costul trăirii #ieţii.ta0 se.oritatea pacienţilor psihoterapiei 3şi pro+a+il ma. . 5a un anumit ni#el( acestea sînt cărţi despre procesul psihoterapeutic. Riscul inde(endenţei &st!el( toată #iaţa repre0intă în sine un risc. :ar dacă nu sîntem dispuşi să în!runtăm înspăimîntătoarea pre0enţă a morţii de pe umărul stîn'( ne pri#ăm sin'uri de s!ă tuirea ei şi nu este posi+il să trăim sau să iu+im cu mintea limpede. E#itînd e.u+irea acea #reme conştiinţa că ceea ce !ăceam se numea maturi0are. :eşi acest pas a !ost o deci0ie conştientă( #reau să pre!aţe0 po#estirea mea prin a spune că nu a#eam la X Be0i Carlos Castaneda( The Teaching o1 Don 3uan4 A DaEni -ay o1 Fno9ledge$ a !e(arate Reality$ 3ourney to %:tlan şi Tales o1 #o9er 7Gnvăţăturile lui Don 3uan$ călătorie la %:tlan 'i (ove'tile (uterii8. :epărtea0ă te sau de0#oltă te în orice direcţie şi durerea( la !el ca şi +ucuria( #a !i răsplata ta. Ştiam doar că săream în necunoscut. Putem iu+i doar acel ce#a care într un !el sau altul are importanţă pentru noi. _:on Wuan este persona. :ar sin'ura alternati#ă la a nu trăi din plin este să nu trăieşti deloc.amine0e semni!icaţia acestui !enomen.ină te pe cine#a şi #ei !i a+andonat. 76. &m spus că încercarea de a e#ita su!erinţa le'itimă stă la rădăcina tuturor +olilor emoţionale.

:acă #ă îndoiţi că acestea repre0intă riscuri reale înseamnă că nu #ă puteţi aminti an'oasa implicată de aceste 'esturi. spiritual de la o #oce care nu era a meaA JSin'ura securitate reală în #iaţă constă în sa#urarea insecurităţii #ieţii. Eram în'ro0it( dar apoi( în momentul cînd disperarea mea era mai mare( din inconştientul meu a #enit o înşiruire de cu#inte( ca un straniu mesa.trem de norocos că mă născusem copilul unor părinţi a#uţi( care îşi puteau permite Jcea mai +ună educaţie ce poate !i cumpărată cu +aniK şi am a#ut un sentiment puternic de si'uranţă( pro#enind din !aptul de a !i parte a unui plan e#ident atît de +ine 'îndit. %etrospecti#( mă 'îndesc că poate somnul a !ost cel care m a pre'ătit inconştient şi în tihnă pentru saltul pe care tre+uia să 6 !ac. Eram( aşa cum spunea psihiatrul( deprimat.K %. 6=C J:e ce nu te poţi adapta la ea( să !aci din asta o reuşităMK J)u ştiuK( am răspuns( simţindu mă total necorespun0ător. Ultimul an n am !ăcut altce#a decît să dorm( pentru că numai în somn puteam 'ăsi un anumit con!ort. )u ţi dai seama `a ce dai cu piciorulMK JŞtiu că este o şcoală +unăK( am răspuns( Jdar nu mă mai întorc. 6=9 .eter( m aş !i reîntors la tot ce era si'ur( securi0at( corect( constructi#( do#edit şi cunoscut.SCU5 . :ar o urăsc şi nu mă mai întorc. :imineaţa m am dus să 6 întîlnesc iarăşi pe psihiatru şi am spus că nu am să mă mai întorc #reodată la E. în adîn cul !iinţei mele( ştiam că nu este drumul meu. Tatăl meu a spusA J:ar nu poţi să renunţi L este cea mai +ună educaţie pe care o poţi cumpăra cu +ani. M am odihnit. & mă interna într un spital psihiatric mi se părea ce#a destul de potri#it pentru mine.oci cu #iitorul tău( ce ai de 'înd să !aciMK încă o dată( am răspuns în mod mi0era+ilA J)u ştiu. :ar care era drumul meuM :acă nu mă întorceam( tot ceea ce se a!la în !aţa mea era necunoscut( nedeterminat( nesi'ur( incert( necons!inţit( impre#i0i+il. Şi am tot încercat #reme de doi ani şi .eter( dar că sînt 'ata să mă interne0 în spital.eter !ăcea parte din +ine de!initul meu plan care tre+uia să mă conducă la una dintre cele mai +une !acultăţi de .eter am de#enit mi0era+il de ne!ericit. 5 am !ăcut cînd m am întors acasă în #acanţa de primă#ară( în anul trei( anunţînd că nu mă mai reîntorc la şcoală. Oricine ar !i apucat pe un ast!el de drum tre+uia să !ie ne+un. Totuşi( se părea că nu pot să !ac nimic altce#a decît să încerc să !ac ce era mai +ine şi să încerc să mi modele0 imper!ecţiunile( ast!el încît să mă potri#esc într un mod cît mai con!orta+il în planul care !usese sta+ilit pentru mine şi care în mod atît de clar părea planul corect. Ştiam că eram norocos să mer' acolo( pentru că a !i la E. Totuşi( nu era de mine. Tot ce ştiu e că nu mă mai întorc acolo. J)u ştiu de ce o urăsc atît.K JEi +ine( şi ce ai să !aci atunciM :in moment ce pari să te .K Cu toate că părea ne+unesc şi iraţional( dar şi di#in( am decis să !ac după cum #oiam.umătate. )u îmi spusese oare tatăl meuA JTre+uie să !ii ne+unQsă dai cu piciorul la o asemenea educaţieKM :acă mă întorceam la E.eter &cadem2( o şcoală pre'ătitoare pentru +ăieţi( de !oarte +ună reputaţie( de pe Coasta de Est( la care !usese şi !ratele meu înaintea mea. M am simţit e.5a #îrsta de 6C ani am plecat de acasă la Phillips E.urător în între'ime. &cea noapte a !ost sin'ura dată cînd am luat în considerare sinuciderea. 1ăcusem saltul în necunoscut. îmi luasem destinul în propriile mîini. :acă o+ser#aţi chiar şi cel mai sănătos copil( #eţi #edea nu doar neră+darea de a risca să intre în acti#ităţi noi şi de adult( ci de asemenea o e0itare( o împotri#ire( o cramponare de ceea ce este si'ur şi !amiliar( . Sin'ura pro+lemă a !ost că aproape imediat după ce am început să studie0 la E.K Părinţii mei au !ost pe drept cu#înt alarmaţi şi m au dus imediat la un psihiatru( care a declarat că sînt deprimat şi mi a recomandat o lună de spitali0are( dîndu mi o 0i timp de 'îndire ca să decid dacă aceasta era ceea ce #oiam. Mai rău( am cre0ut că sînt pro+a+il ne+un. Moti#ele ne!ericirii mele îmi erau total o+scure atunci şi sînt încă pro!und misterioase pentru mine astă0i.):EPE):E)GE.#2 5ea'ue( şi de aici la cele mai înalte Cercuri conducătoare( ale căror uşi mi ar !i !ost lar' deschise datorită pre'ătirii mele. 1ratele meu se adaptase la E. Totuşi( în !iecare 0i( #iaţa mea părea mai !ără sens şi mai nenorocită. Pur şi simplu nu mă potri#eam. )u păream să mă potri#esc cu !acultatea( studenţii( cursurile( arhitectura( #iaţa socială( mediul încon.eter@ eu de ce nu puteamM Ştiam că di!icultatea de a mă adapta era în între'ime 'reşeala mea şi m am simţit complet nepotri#it( incompe tent şi ne#rednic.u+irea Procesul maturi0ării apare de o+icei 'radual( cu multiple salturi mici în necunoscut( precum cel pe care 6 !ace un +ăiat de 8 ani care şi ia riscul să mear'ă pe +icicletă pînă la ma'a0in de unul sin'ur sau ca acela al unui +ăiat de 6F ani care mer'e la prima sa întîlnire cu o !ată.

Este +ine că eşti tu însuţi.o rămînere în dependenţă şi copilărie.ul de a risca.SCU5 .i+il( +at. :eşi ast!el de salturi mari sînt !ăcute de o+icei în timpul adolescenţei( ele pot !i !ăcute la orice #îrstă. %iscînd şi depăşind de0apro+area ei pentru prima oară în #iaţa lui( la !el( s!idînd mînia soţiei sale( o+işnuită să trăiască +ine şi a copiilor( care nu #oiau să renunţe la stilul lor de #iaţă costisitor( el s a mutat la ţară şi şi a deschis un mic ma'a0in( unde restaurea0ă piese de mo+ilă #eche.ul suprem( totuşi ele sînt în mod !rec#ent re0ultate ale psihoterapiei. în plus( la ni#eluri mai mult sau mai puţin su+tile( #eţi descoperi aceeaşi am+i#alenţă într un adult( inclusi# la d#s. :eşi m am simţit ne!iresc( ne#rednic şi poate ne+un !ăcînd ceea ce am !ă 6=- .tinderea de sine implicată în actul iu+irii repre0intă o lăr'ire a sinelui în noi dimensiuniM Mai întîi de toate( e. în s!îrşit( doar atunci cînd !acem saltul în necunoscutul unui sine complet( al unei independenţe psiholo'ice şi al unei indi#idualităţi unice sîntem li+eri să urmăm căi şi mai înalte ale creşterii spirituale şi li+eri să ne mani!estăm dra'ostea în dimensiunile ei cele mai .ore@ ea este de asemenea +a0a pentru cura.ore sînt acte de iu+ire de sine. &proape 0ilnic( la #îrsta de 9> de ani( am !ost con!runtat cu oca0ii su+tile de a risca să !ac lucrurile în mod di!erit( oca0ii de a mă de0#olta.ore( ast!el de salturi în independenţă şi autodeterminare sînt enorm de dureroase la orice #îrstă şi necesită cura. Un om de a!aceri în #îrstă de F= de ani( deprimat în urma unui atac de cord( %.ocoritor şi dominator a început să şi dea seama încet şi dureros că dependenţa ei de el şi căsnicia repre0entau un !el de #iaţă moartă. :ar ce are această pro+lemă a de0#oltării în comun cu iu+irea( în a!ară de !aptul că e.emplele de schim+ări descrise şi toate celelalte schim+ări ma. &st!el de schim+ări ma. :in cau0ă că îi păsa de el însuşi omul de a!aceri nu a mai dorit să îşi dea su!letul pentru a împlini aşteptările mamei sale. El +loca toate încercările ei de a schim+a natura relaţiilor lor.K 1ără acest sentiment de si'uranţă în ce pri#eşte iu+irea părinţilor mei( re!lectat în propria mi iu+ire de sine( aş !i ales pro+a+il cunoscutul în loc de necunoscut şi aş !i continuat să urme0 modelul pre!erat de părinţii mei( cu costul e.istă unele enorme( ca atunci cînd eu am părăsit şcoala( a+andonînd un între' model de #iaţă şi #alori în care !usesem crescut. O mamă de CF de ani( cu trei copii( măritată cu un soţ şo#in( in!le. :upă o lun'ă re!lecţie( şi a dat seama că !usese determinat de o ne#oie de apro+are din partea unei mame dominatoare care îl critica constant@ a muncit pînă aproape să şi dea su!letul pentru a a. :oar din cau0ă că părinţii mei m au iu+it în mod clar şi au pus preţ pe mine ca şi copil m am simţit su!icient de si'ur pe mine pentru a s!ida aşteptările lor şi a mă depărta într un mod radical de modelul pe care îl !i. :in cau0ă că a ţinut cont de ea însăşi acea soţie a re!u0at să mai tolere0e un maria.u+irea cut( am !ost capa+il să tolere0 aceste sentimente doar pentru că în acelaşi timp( la un ni#el mai pro!und( m am simţit o persoană +ună( indi!erent cît de di!erit aş !i !ost de alţii.un'e în cele din urmă un om de succes în ochii ei. într ade#ăr( din cau0a enormităţii riscurilor implicate( aceste schim+ări necesită deseori psihoterapie pentru a !i împlinite( nu pentru că terapia diminuea0ă riscul( ci pentru că ea spri.ină şi te în#aţă să ai cura. O să te iu+im indi!erent ce ai să !aci( atîta timp cît tu eşti tu însuţi.( ea a di#orţat( ducînd sin'ură po#ara incriminărilor şi a criticilor #ecinilor şi a riscului unui #iitor necunoscut( împreună cu copiii ei( dar pentru prima oară în #iaţă era li+eră să !ie ea însăşi.( cu acea tendinţă a omului mai în #îrstă de a se a'ăţa de ceea ce este #echi( cunoscut şi !amiliar. în al doilea rînd( dra'ostea de sine nu doar că o!eră moti#e pentru ast!el de schim+ări ma.terioare( ei rămîn din punct de #edere psiholo'ic în mare parte copii ai părinţilor lor( trăind după #alorile în#ăţate( moti#aţi în primul rînd de apro+area sau de0apro+area părinţilor lor 3chiar atunci cînd părinţii sînt de multă #reme morţi şi în'ropaţi4( !ără a în dră0ni #reodată sI şi ia destinul în propriile mîini. care îi limita aproape complet li+ertatea şi îi reprima personalitatea.):EPE):E)TE. Multă lume nu a !ăcut niciodată un ast!el de salt enorm şi( prin urmare( multă lume nu s a maturi0at deloc. îndră0nind să !iu di!erit( chiar dacă asta însemna să !iu ne+un( răspundeam ast!el la mesa. Tocmai pentru că m am simţit prea #aloros pe mine însumi nu am dorit să rămîn într o şcoală în care mă simţeam mi0era+il şi unde între' mediul social nu se potri#ea ne#oilor mele. în ciuda aparenţei lor e. Cu un incredi+il cura. Pe lîn'ă toate micile salturi pe care ar tre+ui să le !acem( e.ele de iu+ire anterioare primite de la părinţii mei( care au !ost cu sutele şi care spuneauA JEşti !rumos şi iu+it..trem al unicităţii sinelui meu. 6=F şi a pri#it retrospecti# #iaţa dominată de o am+iţie !renetică de a !ace întotdeauna mai mulţi +ani şi de a creşte în ierarhia corporaţiei şi a 'ăsit o !ără sens.aseră pentru mine. încă mă maturi0e0 şi nu atît de repede pe cît ar tre+ui.

6=8 .amente înşelătoare( iar cînd tul+urările lor sînt 'ra#e( acestor indi#i0i pare că le lipseşte în totalitate capacitatea de a se an'a. Cele mai înalte !orme ale iu+irii sînt în mod ine#ita+il ale'eri total li+ere şi nu acte de con!ormitate. &n'a.area #a !i prin chiar natura ei una amă'itoare. )u este #or+a atît despre !rica de riscul an'a.aţi !aţă de ei pentru ca şi ei să se an'a.ută mai mult decît orice la trăinicia ei.amentelor sînt cruciale în cursul psihoterapiei. Cînd cine#a îşi iu+eşte copiii în primul rînd pentru că lumea se aşteaptă ca el să se comporte iu+itor !aţă de copii( atunci părintele #a !i insensi+il la ne#oile mai su+tile ale copiilor lui şi incapa+il să e. :in cau0ă că părinţii lor nu au reuşit să se an'a.un'e la maturitatea psiholo'ică într o atmos!eră impre#i0i+ilă( +întuită de spectrul a+andonului. Simţul an'a.perienţa lor din cea mai !ra'edă copilărie a !ost una în care părinţii erau su!icient de an'a. Erau #remuri cînd mă cutremuram de enormitatea a ceea ce !ăceam cînd acceptam un pacient nou pentru o terapie de lun'ă durată. Riscul angaBării .area pro!undă nu 'arantea0ă succesul unei relaţii( dar a. :in acest moti#( printre altele( an'a. :eseori( nu sîntem pe deplin conştienţi de imensitatea riscului implicat în an'a. Pro+lemele an'a.ările noi sînt atunci în mod natural înspăimîntătoare. &tunci cînd cine#a se căsătoreşte( începe o carieră sau are copii pentru a satis!ace aşteptările părinţilor sau ale altcui#a( inclusi# ale societăţii ca între'( an'a.ample.ările iniţial înşelătoare pot de#eni mai pro!unde odată cu timpul@ dacă nu( relaţia se #a spul+era sau #a !i în mod ine#ita+il +olna#ă şi permanent !ra'ilă. Prin urmare( o încetare a dra'ostei părinteşti prin moarte( a+andon sau respin'ere cronică are ca e!ect trans!ormarea an'a.mportanţa distincţiei între a !i părinte +iolo'ic şi a !i părinte psiholo'ic este ele'ant ela+orată şi concreti0ată în Doldstein( 1reud şi Solnit( Beyond the Best %nterests o1 the /hilă 7Dincolo de cel mai )un interes al co(ilului8$ Macmillan( 67EC. Pentru a a#ea loc o #indecare temeinică( este necesar ca terapeutul să aducă în relaţia lui cu un pacient nou acelaşi sens şi 'rad înalt de an'a.ării.ndi!erent dacă e înşelătoare sau nu( an'a.area este inerentă în orice relaţie de iu+ire #erita+ilă.ării( dar în mod !rec#ent sînt parali0aţi de !rica de ea. X . %achel( o tînără !rumoasă de =E de ani( rece şi distantă( a #enit să mă consulte la s!îrşitul unei căsnicii .area repre0intă o a+stracţie dincolo de ori0ontul lor( un !enomen pe care nu 6 pot 'îndi în între'ime. &m su'erat de.ore( parte inerentă a multor tul+urări de ordin psihiatric( iar chestiunile an'a. în orice ca0( simţul nostru de an'a. )e#roticii( pe de altă parte( sînt în 'eneral conştienţi de natura an'a.ării spontane a copilului într o intolera+ilă e.a în #reun !el.SCU5 &)D&WR%.are mai tîr0iu.area pro!undă. &n'a .perienţă !undamentală şi satis!ăcătoare de an'a. .u+irea Pentru ei( an'a.ării sînt ma.e0e în #reun !el semni!icati# !aţă de copii( ei au crescut !ără e.are pe care le aduc părinţii care îşi iu+esc cu ade#ărat copiii.are după căsătorie este cel care !ace posi+ilă tran0iţia de la îndră 'ostire la iu+irea #erita+ilă. &n'a.. Orice persoană preocupată cu ade#ărat de creşterea spirituală a altuia ştie conştient sau instincti# că poate culti#a în mod semni!icati# această creştere doar printr o relaţie constantă.e0e în schim+ !aţă de părinţii lor.area noastră de după momentul concepţiei copilului este cea care ne trans!ormă din părinţi +iolo'ici în părinţi psiholo'iciX.ndi#i0ii cu tul+urări de caracter tind să ai+ă doar an'a. :e o+icei( e. Cuplurile nu pot re0ol#a într un mod sănătos pro+lema uni#ersală a căsniciei L dependenţă sau independenţă( dominare şi supunere( li+ertate şi !idelitate( de e. &n'a.ării pe care 6 are terapeutul şi constanţa preocupării lui #or !i de o+icei testate şi ine#ita+il !ăcute mani!este pacientului în nenumărate !eluri de a lun'ul lunilor şi anilor de terapie.area. 6=E că una dintre !uncţiile de care se ser#eşte !enomenul instinctual al îndră'ostirii este aceea de a o!eri participanţilor o mantie ma'ică de omnipotenţă( care aduce or+irea în !aţa riscului a ceea ce !ac atunci cînd contractea0ă o căsătorie. Copiii nu pot a. în ceea ce mă pri#eşte( am !ost re0ona+il de calm pînă cînd soţia mea m a însoţit în !aţa altarului( moment în care între' corpul a început să mi tremure.area este piatra de temelie a relaţiei psihoterapeutice.a %.emplu L !ără si'uranţa de a şti că actul de a lupta pentru aceste lucruri nu #a distru'e prin el însuşi relaţia.ării( cît de !aptul că ei nu înţele' în mod !undamental ce înseamnă an'a. &m de#enit atunci atît de înspăimîn tat( încît nu mi am mai amintit nimic din ceremonie sau din petrecerea ce a urmat.area este !undaţia( temeiul oricărei relaţii de iu+ire #erita+ile. &n'a. &st!el de răni pot !i #indecate doar dacă este posi+il ca persoana respecti#ă să ai+ă o e.perienţă a durerii.perienţa an'a.prime iu+irea în !eluri mai su+tile( deşi de multe ori mai importante.

cu nimeni. &tunci cînd accept un ca0 precum al tău( de terapie de lun'ă durată( îmi iau un an'a. Şi ca să #ă spun ade#ărul( nu sînt si'ură că #reau.K J:ar sînt un oaspete aici( este doar casa d#s. &i achi0iţionat acest timp şi spaţiul din acest +irou( şi pentru că l ai achi0iţionat( ai dreptul la el. &cest +irou( această cameră de aşteptare şi timpul nostru împreună sînt dreptul tău.emplu( a apărut un an mai tîr0iu. Printre altele( nu ar !i nici etic. &r !i !ost un +un preşedinte la Deneral Motors( dar ca mamă nu sînt si'ur că este prea +ună. Sînt ale tale. în loc de a i da %achelei sentimentul că locul ei în casă ca şi copil este ce#a si'ur L un sentiment care poate #eni doar de la părinţii an'a. )u aş #rea. JŞtiu că sînt !ri'idăK( a recunoscut %achel.u+irea E o !emeie remarca+ilă. Tu acţione0i ca şi cum ai !i un oaspete aici şi nici măcar nu eşti si'ură că ai !i +ine#enită.act ceea ce simtK( a !ost de acord %achel. J)u m am 'îndit niciodată la ce#a ca !iind dreptul meu. Cel puţin nu în ceea ce pri#eşte o persoană.ament !aţă de acel ca0( !aţă de acea persoană.ea0ă te şi lasă să se întîmple.T Ei +ine( poate că nu #reau să mă rela. !ericit într o 0i şi mi ar plăcea să !iu normală L oamenii normali par să 'ăsească ce#a minunat în se. O ast!el de oca0ie( de e. Uite ce e( %achel.ament !aţă de tine. 5a începutul terapiei( !ostul ei soţ Mar/ îmi spuseseA JCred că mama %achelei are multe de a !ace cu pro+lema ei. &m decis să nu te mai consult. într o 0i( cînd #or+ea despre teri+ila sin'urătate care pro#ine din !aptul de a !i mereu în 'ardă( am simţit că este 'ata să i0+ucnească în lacrimi( dar că era ne#oie de o uşoară !orţare din partea mea( aşa că am !ăcut ce#a nu prea o+işnuitA m am aplecat peste ea( cum stătea întinsă pe canapea( şi am mîn'îiat o +lînd pe cap( mur murîndA J<iata %achel( +iata %achelPK Destul a eşuat. O parte din mine #rea( pentru că mi ar plăcea să am un maria. 6=7 două ori înainte de a începe şedinţa L mai întîi( atunci cînd o întîlneam în camera de aşteptare şi încă o dată cînd intra pe uşa +iroului meu.e0e nu se #indecă prin cîte#a cu#inte( prin cîte#a asi'urări super!iciale. &dică nu mă puteţi da a!arăMK JO( presupun că aş putea.SCU5 &)D&WR%. J:ar e de asemenea ade#ărat că tu îmi plăteşti 9> de dolari pe oră pentru timpul cît eşti aici.aţi în creşterea copiilor L( mama %achelei i a comunicat e. Şi mi am luat un an'a.K Chiar aşa era( %achel !usese crescută( sau mai de'ra+ă condusă cu sentimentul că ar putea !i dată a!ară oricînd 'reşeşte cu ce#a. Soţul ei Mar/ o părăsise din cau0a !ri'idităţii ei.TK JEste e.act opusulA la !el ca pentru un salariat( po0iţia %achelei era 'arantată doar atîta timp cît ea producea ce i se cerea şi se comporta în !uncţie de aşteptări. )e concentrasem asupra !aptului că %achel nu a plîns niciodată în pre0enţa mea L un alt !el de a nu îşi permite Jsă lase să se întîmpleK.. Pentru că locul ei în casă nu era si'ur pe #remea cînd era copil( cum să !i simţit că locul ei la mine era si'urM &st!el de răni cau0ate de !aptul că părinţii nu reuşesc să se an'a. )u mi a plăcut să !ac se. J&m cre0ut că mă #oi încăl0i în timp cu Mar/( dar nu s a întîmplat ast!el. )u ştiu dacă #ei a+andona lucrul nostru împreună atunci cînd #ei !i pre'ătită să o !aci sau înainte de asta. Mă plăteşti pentru a a#ea acest drept( aşa că de ce să mi mulţumeşti pentru ceea ce îţi aparţineMK J)u pot să cred că 'îndiţi în !elul acestaPK( a e. :ar oricum ar !i( tu eşti cea care #a pune punct relaţiei noastre. Mar/ spunea totdeaunaA S%e la.scurte. Tre+uie lucrat la ni#eluri din ce în ce mai pro!unde( permanent.K J&de#ăratK( am spus. J)u pot să o !ac. J:ar în acest ca0( pare atît de inutil. 6C> .. :ar altă parte din mine este mulţumită de !elul cum stau lucrurile acum. %achel s a înăsprit imediat şi s a ridicat cu ochii uscaţi.K &cest lucru se întîmpla la s!îrşitul . )u pot lăsa să se întîmple. Boi munci cu tine atît cît este necesar( chiar dacă mi ar lua un an( sau cinci ani( sau 0ece ani sau oricît. )u eşti oaspete. :ar nu o #oi !ace. J)imic (er seA$ am răspuns. JPro+a+il cre0i că este posi+il să #ii aici într o dimineaţă( iar eu să ţi spunA S%achel( lucrul cu tine a de#enit plictisitor. Pînă la moartea mea( ser#iciile mele #or !i #ala+ile pentru tine( atîta timp cît le #ei dori.K în a treia lună a muncii noastre împreună( i am spus %a chelei că ea îmi spune totdeauna JMulţumescK de cel puţin %.e0 şi să las să se întîmple( chiar dacă aş putea. J&tunci cre0i că te pot da a!ară oricînd #reauK( am replicat eu. 5a re#edere şi noroc +un. JCe e 'reşit în a !i politicosMK( a între+at ea.K )u mi a !ost 'reu să înţele' pro+lema pe care o a#ea %achel. )u cred că de #ină este Mar/.clamat %achel.

)imeni nu mi a mai o!erit o reducere pînă acum. %ealist #or+ind( acest !apt era ridicol.K J)u( %achel( nu oricine( poate mama ta. &cest sindrom îm+racă multe !orme sau de'hi0ări. JEi +ine( acum e #remea ca d#s. Tu nu eşti an'a. în cele din urmă( la s!îrşitul celui de al doilea an( am putut să ne ocupăm mai . & urmat o lun'ă perioadă de tăcere. Bei !i aici atîta timp cît #ei dori. :eşi nu a apărut la un ni#el conştient( ceea ce #oia să e. :upă un an de terapie( cu două şedinţe pe săptămînă( %achel m a anunţat că nu îşi mai poate permite 8> de dolari pe săptămînă. JO să mi spuneţi toate lucrurile care nu sînt în re'ulă cu mine.are a ei( iar ea nu era dispusă să se an'a. . )u te #oi concedia niciodată. :e la di#orţul său( mi a spus ea( trecea printr o perioadă di!icilă în ceea ce pri#eşte +anii( şi tre+uia ori să încete0e să mă #adă ori să mă #adă doar o dată pe săptămînă. Eşti aici ca să !aci ceea ce #rei tu şi cînd #rei tu. &ş putea să te îm+oldesc( dar nu am nici o putere asupra ta. 5a ultima şedinţă aţi !ăcut totul ca să mă a. &ţi #rut să plîn' mai demult. Era ce#a ce i aparţinea( ce#a ce nu o #a părăsi( un 0id de si'uranţă într o lume !ără an'a. Ea m a pri#it cu un amestec de !rică( neîncredere şi +ucurie.ării noastre reciproce să se adînceas că. JChiar #eţi !ace astaMK( a între+at ea. în mod normal( aş !i con!runtat o cu !aptul că îşi putea permite ser#iciile mele mult mai uşor decît alţi pacienţi şi că !ără nici o îndoială se !olosea de pro+lema +anilor în mod !als( pentru a scăpa de o apropiere din ce în ce mai mare de mine. 5a următoarea şedinţă( %achel a #enit şi s a aşe0at pe canapea( în loc să se întindă.are din partea părinţilor lor( este sindromulA Jo să te părăsesc eu înainte să mă părăseşti tuK. să !ac.K JTu chiar cre0i că am să te concedie0( nu i aşa( %achelMK J:a( oricine ar crede la t!el. :ar eu nu sînt mama ta. JEi +ineK( a spus ea( Jla ultima şedinţă aţi #rut să plîn'. :eşi era destul de re0ona+il în ceea ce mă pri#ea să i cer să intre în +anii de moştenire pentru a plăti ta.ualitatea sau alte lucruri repre0enta o an'a.K J&ceasta este ultima noastră şedinţă. &m apro+at din cap. JTot nu înţele' ce #rei să spui( %achel. )u eşti aici ca să !aci ceea ce #reau eu să !aci.utaţi să plîn'( iar eu tot nu am !ăcut o( aşa că o să renunţaţi la mine.şedinţei. JCe #rei să spuiMK( am între+at.a standard( am cre0ut că este un risc pe care ea nu era încă 'ata să şi 6 asume şi că dacă insistam #a pleca cu ade#ărat.K %. :e !iecare dată( după o com+inaţie de scrisori sau tele!oane de a lun'ul unei săptămîni sau a două( reuşeam să o con #in' să se întoarcă. )u toată lumea este ca mama ta.e0e cînd harta e.a în schim+ !aţă de ea.K Pentru %achel( Ja lăsa să se întîmpleK în ceea ce pri#eşte se. . în cele din urmă( mai aproape de lacrimi decît !usese #reodată( %achel a spusA JPentru că mă tra' dintr o !amilie +o'ată( #în0ătorii din oraş m au încărcat cu cele mai mari preţuri suporta+ile.ată de ce astă0i #a !i ultima noastră şedinţă. )u pot să !ac ceea ce #reţi d#s.K :e !apt( %achel a părăsit terapia de mai multe ori în timpul anului următor( în +ătălia purtată cu incertitudinea dacă ea ar putea permite an'a. îmi o!eriţi o reducere.perienţei ei trecute îi arăta ca si'ur !aptul că nimeni nu se #a an'a. Mi a spus că s a 'îndit la #enitul ei şi şi ar permite să plătească F> de dolari pe săptămînă şi mi a o!erit suma pentru o şedinţă. să #or+iţiK( a anunţat ea. Ştiam că %achel a#ea o moştenire de F> >>> de dolari( pe lîn'ă salariul modest pe care 6 cîşti'a la ser#iri şi că în co 6C= . O să însumaţi toate lucrurile care nu sînt în re'ulă cu mine( toate moti#ele pentru care nu mă mai puteţi trata. Una dintre !orme este !ri'i ditatea %achelei..K M am simţit încurcat. Pe de altă parte( ştiam că moştenirea ei repre0enta pentru %achel ce#a mai mult decît +ani.a la =F de dolari pe şedinţă şi că #oi continua să o #ăd de două ori pe săptămînă.SCU5 &)D&WR%.ata mea. am spus că #oi reduce ta. Sindromul Jo să te părăsesc eu înainte să mă părăseşti tuK de#ine mai puternic pe măsură ce o persoană precum %achel de#ine mai apropiată de o alta.u+irea munitate era cunoscută ca !ăcînd parte dintr o !amilie #eche şi înstărită. :#s.K Una dintre pro+lemele pe care le au oamenii în 'eneral în relaţiile lor ca adulţi( în ca0ul în care nu au primit niciodată o !ermă an'a.prime !ri'iditatea %achelei !aţă de soţ şi !aţă de prietenii anteriori eraA J)u o să mă dau ţie cînd ştiu al nai+ii de +ine că ai să mă laşi +altă mîine( poimîine.amente. 6C6 J) am nici cea mai #a'ă idee despre ce se întîmplaK( am spus. Era rîndul %achelei să !ie încurcată.

Un tînăr homose.at în pre0enţa unei alte persoaneK( a spus ea. în secţiunea precedentă( în discuţia despre disciplina de#oţiunii !aţă de ade#ăr( am e.traordinar. :acă an'a.are pentru a depăşi e!ectele rele ale lipsei de an'a.ul nu este o e. etc. am e. Jînainte nu ştiam că e posi+il să !ii atît de rela. Pentru %achel( cred că acest punct a !ost cel în care mi a o!erit poe0iile sale.u+irea #ină încre0ători la terapie două sau trei ore pe săptămînă timp de ani de 0ile şi totuşi să nu atin'ă acest punct. în mod ciudat( unii pacienţi pot să 6C9 .plicat că re!u0ul de a mi arăta poe0iile are aceeaşi semni!icaţie ca şi re!u0ul se. &lţii ar putea să 6 atin'ă chiar în primele două luni.iste dacă cine#a #rea să ducă o #iaţă de iu+ire( implicînd !rec#ente e.perienţă de an'a. 6CC noastră pentru că ea nu e un mare poetM Poate că împărtăşin du mi din poe0iile ei relaţia noastră #a de#eni mai pro!undă. în cele din urmă( şi a asumat riscul de a mă lăsa să i #ăd poe0iile.are !aţă de terapeut şi !aţă de terapia însăşi.ual pasi# ia pentru prima oară iniţiati#a de a i cere unei !ete o întîlnire@ o persoană care nu a a#ut niciodată încredere în nimeni se întinde pentru prima oară pe canapeaua analistului( permiţîndu i acestuia să iasă din ra0a lui de #edere@ o soţie anterior dependentă îl anunţă pe soţul dominator că #a o+ţine o slu. )e#oia sa de an'a.area repre0intă punctul de cotitură al terapiei. Pînă cînd a terminat terapia( în cel de al patrulea an( %achel a de#enit o persoană #i#ace şi pasionată( preocupată să se +ucure de toate relaţiile umane care îi ieşeau în cale.ării în sine( ci de asemenea este riscul con!runtării cu sine şi al schim+ării.direct de chestiunile implicate. &poi a !ost de acord( dar săptămînă după săptămînă JuitaK să mi le aducă. în cele din urmă( a. Mai întîi( a re!u0at.primare( . %elaţia noastră( care înainte !usese scorţoasă şi !ormală( a de#enit caldă( spontană( deseori luminîndu i su!letul şi +ucurîndu 6..are din partea mea era atît de totală( încît nu am !ost capa+il sau dispus să i o o!er. & !ace ast!el de noi acţiuni L a se comporta în mod di!erit !aţă de !elul în care se comporta înainte L poate repre0enta un risc personal e.ualităţii !aţă de Mar/ şi alţi +ăr+aţi.SCU5 &)D&WR%.are totală a eiM :e ce credea că a şi împărtăşi se.area terapeutului este insu!icientă pentru a supra#ieţui #icisitudinilor relaţiei( #indecarea temeinică nu apare. Punctul în care pacientul începe să şi demonstre0e an'a. %iscul an'a.ament !aţă de ea( în cel de al treilea an de terapie %achel a început Jsă lase să se întîmpleK.oacă( e.tinderi de sine în noi dimensiuni şi teritorii de implicare.aminat di!icultăţile schim+ării hărţii realităţii( a #i0iunii asupra lumii şi a trans!erurilor( însă schim+ările tre+uie să e.ării de a se !ace +ine şi că( prin urmare( terapia #a reuşi.ualitatea însemna de asemenea o an'a. :ar ei tre+uie să 6 atin'ă pentru a !i #indecaţi. . Şi a dat seama că se. &poi( a putut să chicotească( să rîdă şi să tachine0e. Pentru terapeut( atin'erea acestui punct este un moment minunat de eli+erare şi +ucurie( pentru că atunci ştie că pacientul şi a asumat riscul an'a.+ă( indi!erent dacă lui îi place sau nu( că are şi ea o #iaţă proprie de trăit@ J+ăiatul mameiK de F> de ani îi spune mamei lui să nu i se mai adrese0e cu numele de alint( care îl in!antili0ea0ă@ un +ăr+at distant din punct de #edere emoţional( părînd autosu!icient şi JputernicK( îşi permite pentru prima oară să plîn'ă în pu+lic@ sau %achel( care Jlasă să se întîmpleK şi plîn'e pentru prima oară în +iroul meuA aceste acţiuni şi multe altele implică un risc . &m a!lat că %achel scria poe0ii şi am ru'at o să mi le arate şi mie.are de care a#usese parte de a lun'ul copilăriei.ării în terapie nu este doar riscul an'a. JEste primul loc în #iaţa mea în care mă simt în si'uranţă. Ştiind că eram totdeauna la dispo0iţia ei atunci cînd se simţea a'resată( ca o +ună mamă pe care nu o a#usese( s a simţit li+eră să permită se.ualităţii ei să i0+ucnească.are totalăM Chiar dacă nu aş !i recepti# la poe0ii( asta ar însemna o totală respin'ere a eiM O să terminăm prietenia %.emplu de trans!er e un ast!el de ca0. &m !ost( din !ericire( capa+il să îi o!er %achelei un 'rad su!icient de an'a. 1ri'iditatea ei s a retras.are crescîndă( o an'a.are( ci una de autoe.plorare( în#ăţare şi a+andonare !ericită.K :e la securitatea +iroului meu şi a timpului petrecut împreună( ea a !ost rapid capa+ilă să se a#enture0e mai departe( în alte relaţii. Totuşi( dacă an'a. Bor apărea multe puncte în călătoria creşterii spirituale a cui#a( indi!erent dacă este sin'ur sau are un psihoterapeut ca îndrumător( cînd #a tre+ui să întreprindă acţiuni noi şi ne!amiliare( în consonanţă cu noua sa #i0iune asupra lumii.un'înd să accepte !aptul că eu am un an'a. Operatorul de computer pe care l am descris în prima secţiune ca e. :eseori nu am !ost atît de norocos. :e ce credea că a mi arăta poemele repre0enta o an'a.area terapeutului este su!icientă( atunci( de o+icei L deşi nu ine#ita+il L pacientul #a răspunde mai de#reme sau mai tîr0iu cu o an'a. etc. :e ce îi era !rică de o ast!el de pro!un0imeM Etc.

K Cînd un soţ se con!runtă cu soţia în pri#inţa !ri'idităţii ei( el îi spuneA JEşti !ri'idă şi e 'reşit ca tu să nu mi răspun0i se. Soldatul nu poate !u'i( pentru că e. Riscul con1runtării Ultimul şi pro+a+il cel mai mare risc al iu+irii este riscul e. S a spus că psihoterapeutul de succes tre+uie să #ină în relaţia psihoterapeutică cu acelaşi cura. Părinţii care nu sînt dispuşi să rişte su!erinţa schim+ării( a creşterii şi a în#ăţării de la copiii lor ale' un drum al senilităţii L indi!erent dacă îşi dau seama de asta sau nu L( iar copiii lor şi lumea îi #or lăsa mult în urmă. Cînd pri#esc retrospecti# la orice ca0 încheiat cu succes pe care l am a#ut( pot să #ăd că într un anumit punct sau puncte a tre+uit să trec linia. :ar indi#idul care încearcă să se %.cesi#ă. &cest loc( care( încă o dată( repre0intă disciplina punerii între parante0e( necesită o e.emplu este actul con!runtării iu+itoare. )u atît din lene sau lipsă de disciplină( cît mai de'ra+ă cu !rică şi în!ri'urare@ din cau0ă că terapia pacientului meu părea să ceară acest lucru într un !el sau altul( a tre+uit să ies din si'uranţa rolului de analist presta+ilit( să !iu di!erit şi să risc necon#enţionalul. 6CF de0#olte se poate retra'e totdeauna într un model mai comod şi mai !amiliar al unui trecut limitat. :oar cînd sîntem dispuşi să su!erim ast!el de schim+ări putem de#eni părinţii de care au ne#oie copiii noştri.emplu( pot să se ocupe e!icient de copiii lor pînă la #îrsta adolescenţei( dar care apoi de#in total ine!icienţi ca părinţi din cau0ă că nu sînt 6C. Oricine cunoaşte părinţi care( de e.personal şi( prin urmare( adeseori mai multă teamă şi !rică decît are un soldat care intră în +ătălie.ării ca şi pacientul.istă o armă care îl ameninţă din spate şi una care 6 ameninţă din !aţă.K Cînd o soţie se con!runtă cu soţul ei pe tema că el nu petrece destul timp cu ea şi cu copilul( #a spuneA JConcentrarea ta asupra muncii nu e +ună şi e e.ual( nu eu. Tre+uia să se întîmple aşa.u+irea capa+ili să se schim+e şi să şi modi!ice atitudinile în ceea ce i pri#eşte pe copiii acum mai mari şi di!eriţi de cum erau.ual e normal( iar în celelalte pri#inţe sînt în re'ulă. :in această disponi+ilitate de a se e. Şi deoarece copiii cresc permanent( iar ne#oile lor se schim+ă( sîntem o+li'aţi să ne schim+ăm şi să creştem odată cu ei.tinde pe ei înşişi şi de a su!eri împreună cu pacienţii lor( terapeuţii se de0#oltă şi se schim+ă pe ei înşişi.SCU5 &)CY&WR%. încă o dată( cînd pri#esc retrospecti# la ca0urile mele încheiate cu succes nu este nici unul care să nu !i dus la o schim+are semni!icati#ă( deseori radicală( în atitudinile şi perspecti#ele mele.+a ta( am o #i0iune asupra lucrurilor mult mai +ună decît a ta şi ştiu cu si'uranţă că ar !i potri#it să te implici şi în alte acti#ităţi. :in păcate( multă lume nu pro!ită de această oca0ie. & în#ăţa de la copiii lor este pentru mulţi cea mai +ună oca0ie de a şi asi'ura o +ă trîneţe plină de sens.ercita capacitatea de con!runtare( aceea de a spuneA J&m dreptate( tu 'reşeşti( ar . Şi ca în toate e.tindere de sine este implicată în a ţi asculta copiii. Oricînd ne con!runtăm cu cine#a( în !apt( îi spunem acelei persoaneA JTe înşeli( eu am dreptate.tindere şi( prin urmare( o schim+are de sine. &şa se întîmplă cu !aptul de a !i un +un părinte şi tot aşa cu !aptul de a !i un +un psihoterapeut.ual cu o mare ardoare( deoarece comportamentul meu se. Este imposi+il să înţele'i cu ade#ărat pe cine#a !ără a !ace loc acelei persoane în tine însuţi. :intre toate re'ulile +une şi !olositoare ale terapiei care mi au !ost predate( sînt puţine pe care nu am ales să le încalc într un moment sau altul. Tu ai o pro+lemă din punct de #edere se.K Cînd un părinte se con!runtă cu un copil( spunîndA JEşti pe cale să de#ii un netre+nicK( părintele spune( în !aptA J)etre+nicia ta nu e un lucru +un. în ciuda !aptului că nu am slu.. Terapeutul tre+uie să rişte şi el schim+area.K Mulţi oameni nu au nici o di!icultate în a şi e. &ceeaşi punere între parante0e şi e.emplele de iu+ire( ar !i incorect să #edem su!erinţa şi schim+area implicată în !aptul de a !i un +un părinte ca pe o !ormă de sacri!iciu de sine sau de martira. Pentru a răspunde ne#oilor lor sănătoase( tre+uie să ne schim+ăm pe noi înşine.ercitării puterii cu umilinţă. :isponi+ilitatea terapeutului de a su!eri în ast!el de momente este poate esenţa terapiei( iar cînd este percepută de pacient( aşa cum se întîmplă de o+icei( este întotdeauna #or+a despre un !apt terapeutic. şi cu acelaşi simţ al an'a. &m dreptul să te critic( deoarece eu nu sînt un netre+nic şi deoarece eu am dreptate. Cel mai comun e.@ din contră( părinţii au mai mult de cîşti'at din acest proces decît copiii lor.

în aceste circumstanţe( cel mai înţelept dintre ei doi #a a#ea( în !apt( o+li'aţia de a 6 con!runta pe celălalt cu pro+lema respecti#ă.u+irea scrutare de sine( cît mai o+iecti#ă( este esenţa umilinţei şi +lîndeţii.un'em printr o scrupuloasă îndoială de sine şi autoe. lea( a!lăm căA J<lîndeţea în ea însăşi nu este nimic altce#a decît o cunoaştere şi o simţire cu ade#ărat a sinelui unui om aşa cum este el. Orice om care se pri#eşte şi se simte pe sine cu ade#ărat aşa cum este #a a#ea cu si'uranţă +lîndeţe.. en'l.K Părinţii( soţii şi tot !elul de oameni în tot !elul de roluri o aplică în mod curent sau la întîmplare( %. :in cu#intele unui călu'ăr +ritanic anonim( îndrumător spiritual( din secolul al ]B. 6C7 . Prima cale este cea a aro'anţei@ este cea mai întîlnită modalitate de con!runtare la copii( soţi( pro!esori şi indi#i0i în 'eneral( în tre+urile 0ilnice@ ea este de o+icei sortită eşecului( produce mai mult resentimente decît creşteri spirituale şi are alte e!ecte neintenţionate..perienţei mele( să !i !ost #reodată distructi#ă. . Cînd a început terapia( pacienta mea îşi #enera tatăl pentru nes!îrşita lui toleranţă şi Jiu+ireK. %.istă un număr semni!icati# de indi#i0i care( dintr un moti# sau altul( au în#ăţat să şi inhi+e tendinţa instincti#ă de a critica sau de a se con!runta cu spontană aro'anţă( dar care nu mer' mai departe( ascun0îndu se în si'uranţa morală a +lîndeţii( neîncercînd niciodată să îşi asume puterea. JChiar #ăd clar cum stau lucrurile sau opere0 pe +a0a unor supo0iţii o+ scureM Chiar îl înţele' cu ade#ărat pe cel pe care 6 iu+escM S ar putea ca nu aceasta să !ie calea prin care cel pe care 6 iu+esc să de#ină mai înţelept@ din această cau0ă percepţia mea asupra nepriceperii sale să !ie oare re0ultatul propriului meu punct de #edere limitatM )u cum#a mă slu.4 Persoana care iu+eşte cu ade#ărat( #alori0înd unicitatea şi di!erenţa persoanei iu+ite( #a e0ita( într ade#ăr( să 'în deascăA JEu am dreptate( tu te înşeli@ ştiu mai +ine decît tine ce e mai +ine pentru tine. însă iu+irea #erita+ilă #a recunoaşte şi #a respecta indi#idualitatea unică şi identitatea separată a celeilalte persoane. 6CE aruncînd critici în stîn'a şi n dreapta( tră'înd cu arma de la şold. E. )u a trecut mult timp( în orice ca0( pînă a început să reali0e0e că +lîndeţea tatălui însemna slă+i X The /loud o1 In0no9ing 76orul necunoa'terii8$ trad. :ilema poate !i re0ol#ată numai printr o conştiincioasă scrutare de sine( în care cel ce iu+eşte îşi #a e. Un ast!el de om a !ost un preot( tatăl unei paciente ale mele de #îrstă medie( care su!erea din copilărie de o ne#o0ă depresi#ă. 3Boi spune mai multe despre aceasta mai tîr0iu.esc pe mine în sumi cre0înd că persoana pe care o iu+esc are ne#oie să !ie re direcţionatăMK &cestea sînt între+ările pe care toţi cei care iu+esc cu ade#ărat tre+uie să şi le pună neîncetat.K :ar realitatea #ieţii este în aşa !el încît( uneori( o persoană ştie mai mult decît cealaltă ce e mai +ine pentru aceasta din urmă şi în realitate se 'ăseşte pe o po0iţie de cunoaştere sau de înţelepciune superioară în pri#inţa su+iectului în discuţie.SCU5 CO)1%U)TR%. Pentru persoana care iu+eşte cu ade#ărat( actul criticării sau al con!runtării nu apare cu uşurinţă@ pentru ea( este clar că acest act are un mare potenţial de aro'anţă. Multe asemenea critici şi con!runtări( !ăcute de o+icei în mod impulsi#( la supărare sau mînie( !ac să crească mai mult cantitatea de con!u0ie din lume decît cantitatea de iluminare. 7=.amina ri'uros #aloarea înţelepciunii proprii şi moti#ele care se a!lă în spatele acestei ne#oi de a şi asuma rolul de conducător.ercita iu+itoarea îndrumare( atunci cînd iu+itul pare a a#ea ne#oie de ea.tre+ui să !ii alt!el.aminare.SCU5 CO)1%U)TR%.tensie de sine@ este mult mai pro+a+il să ai+ă succes şi nu am o+ser#at( de a lun'ul e.istă( deci( două căi de a con!runta şi critica o altă !iinţă umanăA aceea a si'uranţei instincti#e şi spontane că a#em dreptate sau aceea de a crede că celălalt are pro+a+il dreptate( idee la care a. &ceastă 6C8 . Mama pacientei era o !emeie mînioasă şi #iolentă( care îşi domina !amilia prin !irea ei ţî!noasă( prin manipulări şi nu rareori prin +ătăi !i0ice aplicate soţului în !aţa !iicei. Prin urmare( persoana iu+i toare se #a a!la !rec#ent într o dilemă( capti#ă între respectul iu+itor pentru calea în #iaţă a celui sau a celei iu+ite şi responsa+ilitatea de a şi e.KX E. Con!runtarea cu cine#a iu+it înseamnă a ţi asuma o po0iţie superioară moral şi intelectual !aţă de cel iu+it( cel puţin în ceea ce pri#eşte chestiunea în discuţie. & doua este calea umilinţei@ nu este una o+işnuită( necesitînd o #erita+ilă e.ra Pro'o!!( Wulian Press( )e* \or/( 67-7( p. Preotul nu a ri postat niciodată şi îşi s!ătuia !iica să i răspundă mamei ei aşa cum o !ăcea şi el( întorcîndu i şi celălalt o+ra0( în tradiţia credinţei creştine( cu respect şi supuşenie neîncetată.

ă şi atenţie poate( dar nu mai puţin acti#( să i în!runte şi să i critice uneori( la !el de mult pe cît le #or permite copiilor lor să i critice şi să i în!runte. :acă îşi iu+esc copiii( părinţii tre+uie( cu 'ri. în aro'anţa e. Să con!runţi pe cine#a cu ce#a cu care nu se poate descurca #a !i( în cel mai +un ca0( o pierdere de timp( iar în ma.ire. :acă #rem să ne !acem au0iţi( tre+uie să #or+im într o lim+ă pe care ascultătorul o poate înţele'e şi la un ni#el cu care ascultătorul poate opera.emplu( tre+uie să se e.ercită puterea L nu conştienti0ea0ă acest lucru. &poi( !ăcînd această determinare( ei #or putea de asemenea să anali0e0e caracterul şi capacităţile copilului( înainte de a decide dacă acesta #a !i mai înclinat să răspundă !a#ora+il con!runtării( laudei( sporirii atenţiei !aţă de el sau aplicării uneia dintre celelalte !orme de in!luenţare.emplul( recompensa şi pe 69> .d.usta comunicarea în !uncţie de capacităţile celui pe care îl iu+im. )ici o căsnicie nu se poate numi de succes dacă soţul sau soţia nu #a !i cel mai +un critic al celuilalt.amine0e mai întîi pe ei înşişi şi să şi e.erci %. 696 tării puterii !ără o totală autoconştienti0are( care este cerută de iu+ire( sîntem +inecu#întaţi( !ericiţi( dar distructi#i( i'noranţi în ceea ce pri#eşte !aptul că ne . 1ără aceasta( relaţia este super!icială sau chiar supusă eşecului.oc de a :umne0euM Acesta este riscul. Părinţii iu+itori( de e. Pot !i scrise #olume între'i despre arta de a e. Cine sînt eu să in!luenţe0 cursul e#enimentelor omeneştiM Ce autoritate m a in#estit să decid ce este mai +ine pentru soţia mea( pentru copilul meu( pentru ţara mea sau pentru rasa umanăM Cine mi a dat dreptul să îndră0nesc să mă încred în propria mi înţele'ere( iar apoi să #reau să mi e. &cest tip de relaţii sînt super!iciale( inter0ic intimitatea şi nu ser#esc numele de prietenie( care le este atît de uşor aplicat.u+irea deapsa( între+ările( interdicţiile sau permisiunile( crearea de noi e..perienţe( or'ani0area acti#ităţilor ş.istă semne că ideea de prietenie a început să se adîncească.ercitarea puterii( atunci cînd iu+im( necesită un mare #olum de muncă( dar ce le'ătură are aceasta cu riscul implicatM Pro+lema este că cu cît cine#a iu+eşte mai mult( cu atît #a !i mai smerit@ totuşi( cu cît cine#a este mai smerit( cu atît e mai copleşit de posi+ilitatea apariţiei aro'anţei din e. Să con!runţi sau să critici este o !ormă de e. & nu reuşi într o con!runtare cînd aceasta este necesară pentru nutrirea creşterii spirituale repre0intă un eşec al iu+irii tot atît de mare precum critica ne'îndită( condamnarea şi alte !orme acti#e de pri#are de în'ri.oritatea celor care e.ucăm de a :umne0eu.ciune şi că( în pasi#itatea lui( a pri#at o de o în'ri.ercitare a conducerii sau a puterii.ercit #oinţa asupra lumiiM Cine sînt eu( să mă .ire părintească adec#ată e.m.ercita puterea.a.tindem pe noi înşine pentru a ne a. Şi a dat( în s!îrşit( seama că el nu a !ăcut de !apt nimic pentru a o prote. Este o concepţie comună ideea că prietenia tre+uie să !ie o relaţie !ără con!licte( un aran. Este clar că e.SCU5 CO)1%U)TR%. E.ament de tipulA J:acă mă scarpini pe spate( te scarpin şi euK( re0ultînd numai în urma unui schim+ reciproc de !a#oruri şi complimente prescrise de +unele maniere.amine0e ri'uros #alorile înainte de a sta+ili cu preci0ie că ştiu ceea ce este mai +ine pentru copilul lor. :ar aceia care iu+esc cu ade#ărat şi( ca urmare( muncesc pentru înţelepciunea pe care le o cere iu+irea ştiu că această acţiune . Ma. Este e#ident că mai e. Cînd ne con!runtăm cu cine#a sau criticăm pe cine#a o !acem deoarece #rem să schim+ăm cursul #ieţii persoanei respecti#e.ercităm puterea( ne aşteptăm să in!luenţăm cursul lumii( al umanităţii şi( deci( ne .ucăm de a :umne0eu.oritatea ca0urilor #a a#ea un e!ect #ătămător. :acă este #or+a de iu+ire( tre+uie să ne e.istă multe alte căi( adesea superioare( pentru a in!luenţa cursul e#enimentelor( în a!ara con!runtării sau criticăriiA cum ar !i su'estia( e. :in !ericire( e. :e cîte ori ne e. Pentru o+iecti#ele noastre( în orice ca0( este su!icient să spunem că persoanele care iu+esc tre+uie să se preocupe de această artă( pentru că( dacă doresc să contri+uie la creşterea spirituală a celuilalt( ele tre+uie să 'ăsească cea mai e!icientă cale pentru această creştere în condiţiile date.ercitarea puterii nu este nici mai mult nici mai puţin decît o încercare de a in!luenţa cursul e#enimentelor( umane sau de altă natură( printr o acţiune conştientă sau inconştientă( într o manieră predeterminată.ercitarea puterii. în mod similar( soţii care se iu+esc #or tre+ui să se în!runte în mod repetat( în măsura în care relaţiile din căsnicie ser#esc promo#ării creşterii spirituale între parteneri.act în aceeaşi măsură ca şi mama sa( prin e'oismul ei.oritatea părinţilor( pro!esorilor( liderilor L ma. Con!runtarea reciprocă în iu+ire este o parte semni!icati#ă a tuturor relaţiilor umane importante şi de succes.a de răutatea mamei şi pentru a în!runta răul( nelăsîndu i nici o opţiune( în a!ară de aceea de a încorpora amarele manipulări ale mamei( odată cu pseudou milinţa lui( ca sin'urele modele comportamentale.

trem de colorat. 1aptul că un sentiment este necontrolat nu indică( în nici un ca0( că este mai adînc decît un sentiment disciplinat. )u e nici o îndoială că maria. :in contră( psihiatrii cunosc +ine ade#ărul #echiului pro#er+A J%îurile puţin adînci sînt 0'omotoaseK şi J&pele liniştite sînt adînci.treme şi opuse de conducere e. #reţi să scoatem pasiunea din relaţia noastrăK( mi au spus.înseamnă să te .A numai ieşind de su+ umilinţa cerută de iu+ire oamenii pot nă0ui să !ie :umne0eu.u+irea ne constrîn'e să ne .u+irea continua neschim+at( la !el ca şi sla+a producti#itate a #ieţilor lor indi#iduale. J)oţiunea d#s.U<.cepţia inacţiunii şi neputinţei. de iu+ire şi căsnicie nu lasă loc pasiunii. în tăcutele nuanţe controlate ale lui %em+randt se pot 'ăsi culori in!init de +o'ate( unice şi pline de înţelesuri.ul lor este( într un sens( unul e.ucăm de a :umne0eu a#înd conştiinţa întrea'ă a ceea ce !acem. :e #reme ce ele lucrea0ă pentru noi( tre+uie să le tratăm cu respect. Prin urmare( nu numai că autodisciplina este de o+icei iu+ire transpusă în acţiune( dar de asemenea orice om care iu+eşte #erita+il se comportă cu autodisciplina şi orice relaţie de iu+ire #erita+ilă cuprinde disciplina. :ar este asemănător cu culorile primare din picturile copilului( aruncate pe hîrtie !ără îndemînare( oca0ional( nu !ără şarm( dar( în 'eneral( aşa cum se întîmplă cu arta copiilorA toate lucrările sînt cam la !el.ecuti#ă. Cu această conştiinţă( persoanele care iu+esc îşi asumă responsa+ilitatea de a încerca să !ie :umne0eu( de a nu se .oci de a :umne0eu şi mai ştiu de asemenea că nu e. Se #a întîmplă( +ineînţeles( ca în timp scla#ii lui să se oprească din muncă şi să înceapă să se mute în conac( in#adînd salonul şi spăr'înd mo+ila( iar în curînd proprietarul de scla#i #a a!la că el este scla#ul acestor scla#i( trăind în acelaşi haos ca mai sus menţionatul cuplu J+oemK cu tul+urări de caracter. întîlnim aici( prin urmare( încă un parado.P5. Proprietarul de scla#i ce practică acest stil e atît de o+sedat de !rica că aceşti scla#i 3sentimentele4 pot să scape de .istă alternati#ă( cu e.SC.K &proape imediat după aceasta( ei au părăsit terapia şi mi s a adus la cunoştinţă că trei ani mai tîr0iu( după cîte#a încercări cu alţi terapeuţi( concertele lor 0ilnice de ţipete şi haoticul model al căsniciei lor 1 69= . Pasiunea înseamnă simţirea marii pro!un0imi. :acă aş iu+i cu ade#ărat( e#ident că mi aş ordona comportamentul într un asemenea !el încît să contri+uie cît se poate la creşterea spirituală a lui sau a ei.istă două tipuri de 'reşeli comune pe care proprietarii de scla#i le pot !ace şi care repre0intă !orme e. :eşi nimeni nu tre+uie să !ie scla#ul propriilor sentimente( autodisciplina nu presupune stri#irea şi nimicirea sentimentelor. :oi tineri inteli'enţi( artişti J+oemiK( cu care am încercat să lucre0 odată( a#eau de patru ani o căsnicie marcată de ţipete aproape 0ilnice( !ar!urii sparte şi certuri ce se soldau cu 0'îrieturi pe !aţă( continuînd cu in!idelităţi săptămînale şi separări lunare. E.uca neatenţi de a :umne0eu şi de a îndeplini #oinţa di#ină !ără 'reşeală.%E& ESTE :. Celălalt stil de conducere( cel opus( ce presupune sentimentul de #ino#ăţie al ne#roticului( sentiment ce in!luenţea0ă deseori celelalte sentimente ale lui este la !el de autodis tructi#. a %u)irea este disci(linată &m indicat că ener'ia pentru munca autodisciplinei deri#ă din iu+ire( care este o !ormă a #oinţei. 5e spun !rec#ent pacienţilor mei că sentimentele lor sînt scla#ii lor şi că arta autodisciplinării e asemănătoare artei proprietarilor de scla#i. Primul tip de proprietar de scla#i nu şi disciplinea0ă deloc scla#ii( nu le o!eră nici o structură( nu le sta+ileşte limite( nu îi trimite în nici o direcţie şi nu este clar cine e şe!ul.K )u tre+uie să ne închipuim că o persoană ale cărei sentimente sînt controlate şi stăpînite nu poate !i una plină de pasiune. 5a scurt timp după ce ne am început munca( !iecare dintre ei a perceput în mod corect că această terapie îi #a conduce către creşterea autodisciplinei şi( în consecinţă( spre o relaţie mult mai puţin discordantă.)&TR 69C su+ control şi este atît de hotărît ca ei să nu îi cau0e0e nici o pro+lemă( încît îi +ate re'ulat pentru a 6 . în primul rînd( sentimentele sînt sursa ener'iei@ ele sînt precum puterea calului sau a scla#ului( !ăcînd posi+ilă îndeplinirea misiunilor #ieţii. . J:ar d#s.

Prima o+li'aţie a unei persoane care iu+eşte #erita+il o #or constitui întotdeauna relaţiile ei maritale şi parentale. %e0ultatul acestui stil este acela că într un timp relati# scurt( scla#ii de#in din ce în ce mai puţin producti#i( iar #oinţa lor este stoarsă de se#erul tratament pe care l au primit.clusi#itatea se. &şa cum am indicat( acesta nu este echi#alent cu iu+irea #erita+ilă( dar sentimentul se asocia0ă cu in#estirea. :ar ea tre+uie !ăcută. într ade#ăr( dacă cine#a poate spune că a construit o relaţie de iu+ire #erita+ilă cu partenerul şi cu copilul( atunci poate spune că a reuşit să reali0e0e ceea ce ma. &ici( proprietarul îşi tratea0ă sentimentele 3scla#ii4 cu respect( crescîndu 6 cu hrană +una( tratament şi asistenţă medicală( ascultînd şi răspun0înd #ocilor lor( între+îndu le de sănătate( încura. :eoarece iu+irea #erita+ilă implică o e.istă adeseori ce#a patetic la indi#idul care a eşuat în încercarea de a şi trans!orma !amilia într o uniune a iu+irii( căutînd încă relaţii de iu+ire în a!ara .tinde în #ederea de0#oltării de relaţii de iu+ire #erita+ilă numai cu soţii şi cu copiii lor. încercarea de a depăşi limitele ener'iei noastre înseamnă a o!eri mai mult decît putem da şi e.cusi#itatea relaţiilor de dra'oste( în particular( e.utor( pro+a+il( contri+uind la sta+ilitatea şi producti#itatea relaţiilor umane( pentru că ma. Mitul este de a. într ade#ăr( putem a#ea sentimentul că iu+im umanitatea şi acest sentiment poate !i( de asemenea( de a.u+irea uduloasă şi dăunătoare pentru cei pe care #rem să i a. &ceasta este 'ene0a unor psiho0e şi a unor ne#ro0e copleşitoare. Tre+uie de asemenea anali0ată şi cealaltă !aţetă a pro+lemei de a iu+i prea multe persoane.oritatea !iinţelor umane îşi în!runtă limitele capacităţii lor de a se e.istă un punct de unde nu te mai poţi întoarce( dincolo de care încercarea de a i iu+i pe toţi cei ce ne apar în cale de#ine !ra 699 .U<. :ar iu+irea #erita+ilă pentru relati# puţini indi#i0i este tot ceea ce ne stă în putere.e 3prin urmare nici simplă( nici uşoară4 şi echili+rate căi de mi. Unul dintre ele este mitul #estic sau american al iu+irii romantice( care su'erea0ă că !iecare om este JmenitK unul alt om@ ast!el( prin e. &ceasta este ea însăşi o pro+lemă din mai multe moti#e. Sau #or înclina din ce în ce mai mult spre o re+eliune !ăţişă. Oamenii au capacităţi di!erite( un !actor care #a !i e.utăm( în consecinţă( dacă sîntem atît de !ericiţi încît să !im în po0iţia în care ma.oritatea indi#i0ilor ne solicită atenţia( tre+uie să ale'em dintre ei pe aceia de care sîntem îndră'ostiţi acum. :acă procesul durea0ă destul timp( într o noapte( pre#i0iunea proprietarului de scla#i se #a ade#eri( iar scla#ii se #or răscula( #or arde palatul şi nu de puţine ori cu proprietarul înăuntru.trapolare( el nu este sortit nimănui altcui#a. )u putem să iu+im pe oricine.uală. Pentru aceştia( mitul e.clusi#ităţii nu este numai !als ca atare( dar repre0intă( de asemenea( o limită . &ceastă ale'ere nu este uşoară@ poate !i chinuitor de dureroasă( la !el cum poate !i asumarea puterii dumne0eieşti. Este( în orice ca0( de necontestat că sînt o mulţime de asemenea spirite atît de încuiate în spatele unor armuri impenetra+ile încît( în ciuda celor mai mari e!orturi de a nutri şi creşte acele spirite( ele sînt damnate la un eşec aproape si'ur. .%E& ESTE :. Tre+uie să !ii !oarte respectat şi nutrit de ener'ia lui creati#ă( dar dacă i se permite să o ia ra0na( re0ultatul nu #a !i o iu+ire #erita+ilă( ci con!u0ie şi neproducti#itate. E. Mulţi !actori tre+uie a#uţi în #edere( în primul rînd capacitatea posi+ilului primitor al dra'ostei noastre de a răspunde iu+irii prin creştere spirituală.)&TR 69F !amiliei.tensie de sine( sînt cerute cantităţi #aste de ener'ie şi( #rînd sau ne#rînd( depo0itul nostru de ener'ie este limitat la !el ca şi orele dintr o 0i.oritatea oamenilor nu reuşea într o #iaţă.SC.loc( necesitînd 'ri.P5. E.îndu le( or'ani0îndu le( sta+ilindu le limitele( deci0înd clar între ele( redirecţionîndu le şi în#ăţîndu le( nelăsînd niciodată #reun semn de îndoială asupra a cine e şe!ul.aminat mai tîr0iu.u+irea #erita+ilă e preţioasă( iar aceia care sînt capa+ili de iu+ire #erita+ilă ştiu că iu+irea lor tre+uie să !ie !ocali0ată cît de producti# posi+il( prin autodisciplină. &dministrarea potri#ită a sentimentelor se !ace în mod clar de a lun'ul unei comple.ă şi atenţie continuă.asculta şi îi pedepseşte se#er la primul semn de putere din partea lor.istă unii oameni care pot să iu+ească mai mult de o sin'ură persoană în acelaşi timp( să menţină simultan mai multe relaţii de iu+ire #erita+ilă. &ceasta e calea unei autodiscipline sănătoase. încercarea de a iu+i pe cine#a care nu poate +ene!icia din iu+irea ta de creştere spirituală înseamnă a ţi irosi ener'ia( a sădi sămînţa pe un teren arid. Totuşi( e. Printre sentimentele ce tre+uie disciplinate se a!lă şi sentimentul iu+irii.utor în apro#i0ionarea noastră cu destulă ener'ie pentru a mani!esta o dra'oste #erita+ilă pentru cîţi#a indi#i0i anume.istă ca0uri în care capacitatea cui#a de a iu+i este su!icient de mare pentru a construi cu succes relaţii de iu+ire în !amilie şi pentru a a#ea ener'ie şi pentru alte relaţii. &cest mit( prin urmare( prescrie e.

într ade#ăr( indi#i0ii narcisişti( în !apt( sînt neputincioşi în a şi percepe copiii( soţii sau prietenii ca !iind separaţi de ei înşişi la ni#el emoţional.tind şinele( şi cînd mă e. în cele mai e.traordinară comple. Pînă la #îrsta de 68 ani( a a#ut cîte#a încercări serioase de sinucidere şi a tre+uit să !ie internată aproape continuu timp de 6C ani după aceea într o mulţime de spitale şi sanatorii( în orice ca0( cu si'uranţă datorită tratamentului psihiatric de calitate pe care 6 a primit în cursul acestor ani( a început în s!îrşit să se însănătoşească. :in ne!ericire( e un ideal de care doar cîţi#a dintre noi sînt capa+ili.istă iu+ire #erita+ilă atît în !amilie( cît şi în a!ara ei. Eşecul de a percepe şi respecta această separare este întîlnit deseori şi repre0intă cau0a multor +oli mintale şi su!erinţe inutile. Pentru cîte#a luni( cît a X J5o#e îs E#er2*hereK 3J.u+irea mea( tot mai pre0entă( tot mai constantă. Cu cît nutresc mai mult creşterea spirituală a celorlalţi( cu atît este mai nutrită creşterea mea spirituală.? %u)irea înseamnă se(arare Chiar dacă actul de a nutri creşterea spirituală a altcui#a are e!ectul de a nutri propriul spirit( o caracteristică ma.inutilă în !aţa capacităţii lor de a se o!eri şi altora( din a!ara !amiliei. &pucaţi o altă cale şi #eţi descoperi poate unele momente de +ucurie e. .%E& Y)SE&M)R SEP&%&%E 69E %u)irea*i (retutindeni$ eu o .u+irea #erita+ilă este împlinire de sine.ista a !ost în timpul unui inter#iu cu o pacientă schi0o!renică( pe care o #oi numi Susan ].tinderea sinelui pentru a e#ita Je. Poate că sînt neopu ritan.ntre timp( unii dintre cititori s ar putea simţi să tui de conceptul de disciplină şi #or conclu0iona că sînt a#ocatul unui stil de #iaţă de o plictisitoare &utodisciplină cal#inistică permanentăP Permanentă autoanali0ăP :atorieP %esponsa+ilitateP )eopuritanism( ar spune unii. :espre această e.u+irea li+eră e un ideal. Cel care iu+eşte #erita+il îl #a percepe întotdeauna pe cel pe care îl iu+eşte ca pe cine#a care are o identitate total separată. Cu cît iu+esc mai mult( cu cît iu+esc mai îndelun'( cu atît de#in mai mare. Este posi+il ca această limitare să !ie depăşită( dar o mare autodisciplină este cerută în e. 5i+ertatea şi disciplina sînt într ade#ăr !oarte strînse( !ără disciplina iu+irii #erita+ile li+ertatea este în mod in#aria+il potri#nică iu+irii şi distructi#ă.tatică( dar ele #or 0+ura şi #or !i din ce în ce mai amă'itoare.treme !orme( eşecul de a percepe separarea de tine a celuilalt se numeşte narcisism.a această separare şi indi#idualitatea unică a celui pe care îl iu+eşte.U<.itate a chestiunii 3atinsă aici numai în trecere4 #or+ea Woseph 1letcher( teolo' şi autor al cerţii 6oua =oralitate$ aşa cum mi a relatat un prieten de al meuA J. Spuneţi i aşa cum #reţi( iu+irea #erita+ilă( cu toată disciplina pe care o presupune( este sin'ura cale în această #iaţă pentru a o+ţine o +ucurie su+stanţială. )u !ac niciodată ce#a pentru altcine#a( ci tot ce !ac !ac pentru mine însumi.u+irea i pretutindeniK4( de Wohn :en#er( Woe "enr2( Ste#e $eis+er' şi Wohn Martin Sommers( cop2ri'ht 67EF Cherr2 5ane Music Co( care ne au acordat permisiunea de a o pu+lica. &şa cum cîntă Wohn :en#erA . Prima dată cînd am început să înţele' cît narcisism poate e. Susan a#ea C6 de ani pe atunci.oră a iu+irii #erita+ile este că distincţia între sine şi altcine#a este întotdeauna menţinută şi conser#ată.K Ceea ce a #rut să spună a !ost că doar cîţi#a dintre noi au o capacitate de autodisciplină atît de mare încît să menţină relaţii în care e.tind( cresc. Sînt( în totalitate( o !iinţă umană e'oistă. Cînd iu+esc #erita+il( îmi e. :ar sînt şi un ne+un #oios. Mai mult decît atît( întotdeauna cel care iu+eşte #erita+il #a respecta şi chiar #a încura. Şi aşa cum am crescut prin iu+ire( la !el a crescut şi dra'ostea L 69- . .ăresc$ Tu e'ti tot ce (oţi să 1ii$ 1ii deci "iaţa*i (er1ectă$ eu o doresc <i Boacă cu mine Bocul acest. durat munca noastră( a demonstrat o creştere a capacităţii de a a#ea încredere în persoanele demne de încredere( de a distin'e între persoanele demne de încredere şi cele nedemne( de a accepta !aptul că .pansiunea prea lentă a sineluiK.

într ade#ăr( ea s ar putea să su!ere mai puţin decît oricare dintre noi din cau0a înţelepciunii cîşti'ate din +ătălia cu schi0o!renia.pre0intă tul+urări schi0o!renice@ a înţeles că #a !i necesar să muncească mult tot restul #ieţii ei pentru a se autodisciplina şi a lupta cu această +oală( să se respecte pe sine şi să !acă ceea ce este necesar pentru a se în'ri. J:e a lun'ul ultimilor 6C ani( tre+uie că aţi participat la cel puţin => de întîlniri ca aceasta cu psihiatrii Susanei( şi din cîte ştiu eu( nici unul dintre ei nu a !ost mai optimist decît mine.tenue0i atît cu lucrul la şcoală. J)u mă pot a+ţine să nu plîn' cînd mă 'îndesc cît a su!erit +iata Susan.istenţă independentă.traordinar de narcisişti( cum era şi :oamna ].plicat şi că în mod clar a în#ăţat multe din această su!erinţă( că partea cea mai 'rea a trecut şi că nu e pro+a+il ca ea să su!ere de acum înainte mai mult decît oricare alt adult.K :e #reme ce ei nu îi percep .ă( cu e#idente determinări 'enetice( ca şi ale mediului încon. &m !ost !oarte !ericit să le descriu pro'resul enorm al Susanei şi să le e. în adîncurile minţii sale( întrea'a lume era ea( :oamna ].K &m pornit( atunci( într o lun'ă e. Sistemul de în#ăţămînt e depăşit. :in punct de #edere intelectual( :oamna ]. îi păruse rău pentru propria persoană( Susan ar !i putut #eni de la şcoală aducînd cîte#a din picturile pe care pro!esorul ei i le a notat cu 6>. s ar !i a!lat într o !oarte +ună dispo0iţie( Susan ar !i putut #eni acasă în lacrimi din cau0a !aptului că a !ost tero ri0ată de cîţi#a +ăieţi în auto+u0ul şcolii( iar :oamna ]. în mintea ei( Susan ca entitate( indi#id separat cu indi#idualitate( cu o cale di!erită în #iaţă pur şi simplu nu e.ista L pro+a+il( nici nimeni altcine#a.ul meu încura. JSincer( sînt încă încurcat( :oamnă ].U<.istă ce#a ce # aş putea spune despre Susan ast!el încît să #ă !ac să #ă simţiţi mai încura. :in cau0a acestui mare pro'res( am simţit că se apropie timpul cînd Susan #a !i în stare să părăseasă spitalul şi pentru prima oară în #iaţa ei să şi poată menţine şi conduce cu succes o e. îşi deplîn'ea propria su!erinţă şi durere( însă întîlnirea era pentru Susan( nu pentru ea( iar ea îşi #ărsa lacrimile în numele Susanei. &stă0i # am spus lucruri care sînt mai mult decît încura. putea recunoaşte alţi oameni ca !iind di!eriţi de ea însăşi.plic( mama Susanei a început să plîn'ă şi a continuat să plîn'ă de cum a au0it mesa.urător.presia ei că era !oarte tristă. în !inal( am spusA JSînt de0orientat( :oamnă ].%E& Y)SE&M)R SEP&%&%E 697 JSusan( mer'i la culcare. Su san era ea. :oamna ] continua să plîn'ă în tăcere.K J<ineînţeles că sînt tristăK( mi a 0is.ator.perienţele ulterioare( am recunoscut adesea în mame ale copiilor schi0o!renici indi#i0i e.ine pe alţii pentru a continua să se nutrească. )u le mai pasă de copii. &ceasta s a întîmplat cînd m am întîlnit cu părinţii ei( un cuplu arătos şi sănătos( cam de cinci0eci şi cinci de ani. în e. nu plîn'ea pentru Susan( ci pentru ea însăşi. ar !i putut spuneA J)u este e.primare a propriilor ne#oi.i( !ără să !ie ne#oie să se spri. Ceea ce ea a simţit tre+uia să simtă şi Susan.( ea sin'ură. )u #ă simţiţi mai de'ra+ă +ucuroasă decît tristăMK 698 .u+irea J)u mă pot 'îndi decît la ce #iaţă di!icilă în!runtă SusanK( răspunse printre lacrimi :oamna ].loc de e. 5a început am cre0ut că sînt lacrimi de +ucurie( dar se #edea din e.K Pe de altă parte( într o după amia0ă cînd :oamna ]. ar !i putut răspundeA .plic în detaliu moti#ele optimismului meu.atoare( dar dumnea#oastră păreţi să !iţi tristă.K( am spus( Je.plicare a ceea ce( într ade#ăr( Susan a tre+uit să su!ere multă #reme de a lun'ul +olii sale( dar le am e. Schi0o!renia este o +oală e.ată şi !ericită pentru eaMK J)e!ericita #iaţă a Susanei este atît de plină de durereK( a scîncit :oamna ]. :acă i ar !i spus mamei sale( plină de mîndrie( ce repede pro'resea0ă în acest domeniu( :oamna ]. într o după amia0ă în care :oamnei ]. )u se poate spune că asemenea mame sînt în toate ca0urile narcisiste sau că mamele narcisiste nu pot da naştere unui copil normal. :ar ne putem ima'ina pro!un0imea con!u0iei din copilăria Susanei pro#ocată de narcisismul mamei sale şi se poate anali0a în mod o+iecti# interacţiunea mamelor narcisiste cu copiii lor. Cum poate !ace asta( m am 'în ditM :upă aceasta( am reali0at că :oamna ]. )u o !ăcea conştient sau maliţios@ în realitate( la ni#el emoţional( nu putea să o perceapă pe Susan ca a#înd o identitate separată de a ei. JUitaţi( :oamnă ].trem de comple. :ar spre marea mea surpri0ă( puţin după ce am început să e.K( am spus.traordinar că domnul Wones e un şo!er de auto+u0 atît de +unM Este atît de ră+dător şi dră'uţ cu toţi copiii şi răutăţile #oastreP Cred că ar tre+ui să îi o!eriţi un cadou mic şi dră'uţ de Crăciun. <rusc( am reali0at că :oamna ]. nu putea acum să !acă distincţia între Susan şi propria persoană. )u ar tre+ui să te e. O utili0a pe Susan ca pe un mi.

&m !ost în'ro0it de ceea ce îmi părea a !i o mani!estare 'reu mascată de şo#inism masculin. Sin'urul lucru de care le pasă cu ade#ărat este ima'inea lor. #uteţi nă.K :upă ce am inter#ie#at o pe Sall2( o tînără !ermecătoare şi #i#ace( cu re0ultate !oarte +une la şcoală şi a#înd o mulţime de prieteni( le am spus părinţilor 6F> . Ei vin (rin voi dar nu din voi$ <i$ de'i sînt cu voi$ ei nu sînt ai vo'tri.%E& Y)SE&M)R SEP&%&%E 6F6 "oi sînteţi arcul din care co(iii vo'tri$ ca ni'te săgeţi vii$ sînt a. JEi nu mi pot e. JPărinţii mei mă +at mereu la cap să îmi tai părulK( o+işnuiau adolescenţii să spună acum cîţi#a ani. )u este de mirare( deci( că asemenea copii cresc cu 'ra#e de!icienţe în a recunoaşte( a accepta şi prin urmare în a şi stăpîni propriile sentimente.ă$ ast1el ca săgeţile*% să (oată . Taţii sporti#i îşi împin' copiii înclinaţi spre în#ăţătură către !ot+al( iar taţii cu meserii academice îşi îndrumă copiii cu înclinaţii sporti#e către cărţi( !ăcîndu i pe copiii lor să resimtă în mod inutil multă #ino#ăţie şi tul+urare. Părinţii #or spune despre copilul lorA J&şchia nu sare departe de trunchiK sau îi #or spune copilului lorA JEşti e.plica de ce nu tre+uie să îl port mare.U<.ă)ove'te în . Părinţii( în !apt( eşuea0ă în încercarea de a aprecia indi#idualitatea unică a copiilor lor şi îşi pri#esc adeseori copiii ca pe o e. <i (uterea voastră$ (rin mîna Arca'ului$ să vă aducă )ucurie$ /ăci$ (recum El iu)e'te săgeata călătoare$ tot la 1el iu)e'te 'i arcul cel statornic? :i!icultatea pe care oamenii în 'eneral par să o ai+ă în a aprecia pe deplin separarea celor de care sînt apropiaţi are le'ătură nu doar cu !aptul de a !i părinţi( ci şi cu relaţiile lor cele mai intime( inclusi# căsnicia.ilei de mîine$ (e care voi nu o (uteţi vi. 5ipsindu le empatia( de o+icei părinţii narcisişti le răspund copiilor lor în mod nepotri#it la ni#el emoţional şi eşuea0ă în a recunoaşte sau în a #eri!ica sentimentele copilului.ui să 1iţi ca ei$ dar nu căutaţi să*i 1aceţi asemenea vouă$ #entru că viaţa nu merge îna(oi$ nici . &cestor !orme +lînde( dar nu mai puţin distructi#e de narcisism parental des întîlnite li se adresea0ă poate Kahlil Di+ran în unele dintre cele mai ra!inate cu#inte scrise #reodată despre creşterea copiluluiA /o(iii vo'tri nu sînt co(iii vo'tri.tensii ale lor înşile( repre0entînd statutul lor în !aţa lumii.ita nici chiar în vis. &u plecat să consulte un alt psihiatru( unul care #a !i în stare să se pronunţe asupra di!eritelor de#iaţii ale copilului lor. E mor+id( doctore. Ei sînt 1iii 'i 1iicele dorului "ieţii de ea însă'i îndrăgostită.iua de ieri. #e drumul nes1ir'irii Arca'ul vede ţinta 'i cu (uterea Lui vă încordea. în realitate( nu le pasă cîtuşi de puţin de mine.ercitată pentru ca ea să !ie o copie !idelă a lor.*vîrliţi. O soţie de 'eneral se plîn'ea de !iica lor de 6E aniA JCînd e acasă( Sall2 stă tot timpul în camera ei( scriind poe0ii triste.it sau maşinile strălucitoare( care sînt e. &m considerat că aş putea să îi demonstre0 aceasta chestionîndu i pe ceilalţi mem+ri ai 'rupului( . Totodată( le am su'erat că ei ar tre+ui să mai slă+ească presiunea e.tensie a lor înşile( în multe ca0uri ca pe hainele lor ele'ante( 'a0onul atent în'ri. E.( marea ma.)ura iute 'i de(arte. Şi re!u0ă cu desă#îrşire să mear'ă la petreceri.pe ceilalţi ca !iind ceilalţi( ci doar o e. Mi e teamă că are o +oală serioasă.dui tru(ul dar nu 'i su1letul$ Fiindcă su1letele lor locuiesc în casa . &dolescenţii se plîn' !rec#ent că sînt disciplinaţi într un anume !el nu dintr o preocupare #erita+ilă( ci din cau0a !ricii părinţilor( că le #or crea o ima'ine proastă. Le (uteţi gă.emplele comune a+undă. #uteţi să le daţi dragostea$ nu însă 'i gîndurile voastre$ Fiindcă ei au gîndurile lor.act ca unchiul tău WimK( ca şi cum copilul ar !i o copie 'enetică !idelă a lor înşile sau a !amiliei( cînd realitatea în ceea ce pri#eşte com+inaţiile 'enetice este aceea că toţi copiii sînt e. )u cu mult timp în urmă( am ascultat într un 'rup de cupluri o declaraţie a unui participant@ el spunea că Jscopul şi menireaK soţiei sale sînt acelea de a păstra casa curată şi de a 6 hrăni cum se cu#ine.u+irea ei că eu cred că Sall2 este per!ect sănătoasă.tensie a lor înşile( indi#i0ilor narcisişti le lipseşte empatia( care este capacitatea de a simţi ce simte celălalt.trem de di!eriţi( din punct de #edere 'enetic( comparati# cu !iecare dintre părinţii lor şi !aţă de toţi înaintaşii lor.usti!icate. Chiar dacă nu tot atît de narcisişti ca :oamna ].K &semenea resentimente adolescentine sînt adeseori .oritate a părinţilor eşuea0ă( într o anumită măsură( în a recunoaşte în mod adec#at sau în a aprecia pe deplin indi#idualitatea unică sau J!aptul de a !i altulK al copilului lor. . Pur şi simplu( nu #or ca alţi oameni să i #adă pe copiii lor cu părul lun'.

istenţă separată de a lor sau un destin di!erit de ceea ce le o!eră căsnicia. <ăr+atul şi !emeia tre+uie să în'ri. Comunismul pur( de e.u+irea Pro+lema separării în relaţiile apropiate a chinuit minţile oamenilor de a lun'ul multor ani.+a ei de în'ri. 6F= .istă pentru scopul primar de a nutri creşterea spi rituală indi#iduală a !iecăruia dintre participanţi( în #ederea atin'erii unor #îr!uri proprii.%E& Y)SE&M)R SEP&%&%E 6FC odată căsătorită( simte că ţelul #ieţii ei a !ost atins. Mai de#reme sau mai tîr0iu( JcapitalistulK se #a apropia de eşec şi se #a întoarce pentru a şi re'ăsi ta+ăra neîn'ri. JScopul şi menirea soţiei mele( 5il2(K am răspuns( Jeste de a creşte pentru a !i cea mai +ună în ceea ce poate !ace( nu pentru +ene!iciul meu( ci pentru al ei şi pentru 'loria :omnului. rom. 6C.ită în ruină( soţia i'norată !iind spitali0ată pentru o cădere ner#oasă( !u'ită cu un alt +ăr+at sau( cu alte cu#inte( demisionată din slu.emplu( a dat naştere unei !ilo0o!ii nu neplăcute cuplurilor mai sus menţionate L con!orm căreia scopul şi menirea indi#idului este acela de a ser#i relaţiei( 'rupului( colecti#ului( societăţii.oritatea ca0urilor( pentru a căuta o scăpare în căsătorie. de %adu Cîrneci( ed.K Drupul nu s a simţit numai pedepsit( ci şi !oarte con!u0 datorită #erdictului meu.u+irea #erita+ilă nu respectă doar indi#idualitatea celuilalt( ci .ă( timp şi ener'ie( dar care e. Toţi au de!init scopul şi menirea soţilor sau soţiilor lor în relaţie cu ei înşişi@ toţi au clacat în a înţele'e că propriile lor .ului este cea creată de soţ( care( odată căsătorit( îşi dedică întrea'a ener'ie ascensiunii şi deloc 'ri.ii !aţă de căsnicie sau ta+erei de la +a0ă( aşteptîndu se ca totul să !ie în per!ectă ordine oricînd ar ale'e să se întoarcă aici pentru odihnă şi recre ere( înainte de a şi asuma #reo răspundere în întreţinerea ei.umătăţi pot a#ea o e. Pentru ea( ta+ăra este #îr!ul. X Kahlil Di+ran( #ro1etul$ trad.K Concepţia aceasta le a rămas străină pentru ce#a timp( totuşi. Ea nu poate să înţelea'ă sau să priceapă ne#oia soţului ei de a înre'istra e. O pro+lemă maritală la !el de comună şi tradiţional !eminină este creată de soţia care( .irea ta+erei ca şi cu ascensiunea( pentru că supra#ieţuirea lor depinde de cît de atent #eri!ică dacă ta+ăra este ro+ust construită şi +ine apro#i0ionată. J:umne0eule mareK( am e. O pro+lemă o+işnuită şi tradiţional masculină a maria. :acă unul #rea să !acă alpinism( celălalt tre+uie să ai+ă 'ri. Ca şi alte re0ol#ări JcomunisteK ale pro+lemei( aceasta creea0ă o relaţie su!ocantă şi umilitoare( din care soţul( simţindu se prins în cursă şi limitat( poate ale'e să se eli+ere0e în momentul Jcri0ei de la mi. &lpiniştii e.pentru a se pronunţa despre cum percep ei scopul şi menirea soţiilor lor. . Bădu#ele şi or!anii pot muri de !oame( iar asta nu tre+uie să 6 împiedice pe întreprin0ătorul indi#idual să se +ucure de toate roadele iniţiati#ei lui. Orion( 6776( p. Ca adolescent( mă în!ioram adesea la #or+ele de iu+ire ale tinerei poete americane &nn <radstreet spuse soţului eiA J:acă #reodată doi ar !i unul( atunci L noi sîntem.KX Crescînd( am reali0at însă că separarea partenerilor îm+o'ăţeşte cuplul.perimentaţi ştiu că tre+uie să cheltuiască cel puţin la !el de mult timp( dacă nu mai mult( cu în'ri. :oar destinul statului este important@ destinul indi#idului este considerat lipsit de importanţă.ească împreună de cămin şi împreună tre+uie să se a#înte spre înălţimi. &r tre+ui să !ie e#ident pentru orice minte cu discernămînt că nici una dintre aceste soluţii pure la pro+lema separării într o relaţie nu a#ea succes.clamat( Jnu e de mirare că #oi toţi a#eţi di!icultăţi în căsniciile #oastre şi #eţi continua să le a#eţi pînă cînd #eţi recunoaşte că !iecare dintre #oi are propriul lui destin de îndeplinit. Sănătatea indi#iduală depinde de sănătatea societăţii@ sănătatea societăţii depinde de sănătatea indi#i0ilor săi.ă de ta+ără( un loc în care se 'ăsesc pro#i0ii şi corturi( unde primul poate primi hrană şi se poate odihni înainte de a se a#entura din nou în căutarea unei noi pro#ocări. Cînd lucrăm cu cupluri( soţia mea şi cu mine trasăm o analo'ie între căsnicie şi o ta+ără de alpinism.itor de ta+ără. .U<. Mişcarea de eli+erare !eminină poate !i de a.locul #ieţiiK.perienţe şi împliniri şi după căsătorie şi reacţionea0ă la acest lucru cu 'elo0ie şi nes!îrşite cereri ca el să dedice tot mai multă atenţie căminului. Căsniciile +une nu pot !i construite de indi#i0i înspăimîntaţi de sin'urătatea lor( aşa cum se întîmplă în ma.n orice ca0( a primit mai multă atenţie din punct de #edere politic decît din punct de #edere al căsniciei. Spre oroarea mea( ceilalţi şase( +ăr+aţi şi !emei laolaltă( au dat răspunsuri destul de asemănătoare. Oarecum ostili( mi au cerut să de!inesc scopul şi menirea soţiei mele.utor în a arăta calea ce este în mod clar sin'ura re0ol#are idealăA căsnicia ca o ade#ărată instituţie a cooperării( ce necesită mari contri+uţii mutuale( 'ri. Capitalismul pur( pe de altă parte( a susţinut destinul indi#idului chiar cu costul relaţiei( 'rupului( colecti#ului( societăţii.

în s!îrşit( după . în cîte#a puncte( #alorile noastre erau destul de di!erite@ în timpul +ătăliei( a a. :e asemenea( am 'ăsit că !aptul de a discuta cu oamenii este mult mai distracti# decît să îi cercete0i amănunţit şi să îi opere0i( iar ciudăţeniile minţii umane păreau( inerent( mult mai interesante decît ciudăţeniile corpului sau micro+ii care îl in!ectea0ă. Dăruiţi*vă inimile$ 1ără a le lăsa$ însă$ una în (a. )u #oia să #or+ească despre lucrurile pe care îmi doream să le aud sau nu #oia să discute despre ele în !elul în care doream( iar uneori nu #oia să #or+ească deloc.ute pe oameni( e. /înlaţi 'i dansaţi 'i veseliţi*vă laolaltă$ dar 1aceţi ca 1iecare să rămînă singur$ întocmai cum strunele lăutei sînt singure$ în tim( ce vi)rea."OTE%&P. %u)iţi*vă unul (e altul$ dar nu vă 1aceţi din iu)ire o(reli'te4 Fie$ mai degra)ă$ o mare vălurind între ţărmurile su1letelor voastre. :upă această perioadă( am început să am 'ri.cepţie !ăcînd !antasma con!orm căreia psihiatrii sînt posesorii unor cu#inte şi tehnici ma'ice de a interacţiona cu pacienţii( descurcînd în mod ma'ic iţele psihicului. :ar lupta continua( în ciuda +a'a. cit. )u a#eam nici o idee despre cum pot psihiatrii să îi a. &#eam o noţiune !oarte #a'ă de spre !aptul că munca implicată ar a#ea de a !ace cu de0#oltarea spirituală a pacienţilor şi cu si'uranţă nici măcar prin 'înd nu mi trecea că aceasta ar implica propria mea de0#oltare spirituală. & !ost o ade#ărată +ătălie. $alter <lair et al$ Scott( 1oresman( Dlen#ie*( 666.ut oamenii.E 6FF canicistă pentru a se potri#i 'usturilor mele.ului meu de cu#inte ma'ice( tehnici şi situaţii şi nu e. #entru ca vînturile cerurilor să (oată dansa (rintre voi.istă pentru scopul de +a0ă de a asi'ura nutrirea acestor călătorii indi#iduale.( 67FC( p. Era o pacientă pe care o #om numi Marcia. Sau( cum este în ca0ul iu+irii #erita+ile( Jsacri!iciileK în interesul creşterii altora ser#esc în e'ală măsură pentru creşterea X JTo M2 :ear and 5o#in' "us+andK 3J:ra'ului şi iu+itului meu soţK4( 6-E8( din The Literature o1 the Inited !tates$ ed.U<.%E Ş. 66 6=. PS. Căsnicia şi societatea e. Im(leţi*vă$ unul altuia$ cu(a$ dar nu )eţi dintr*o singură cu(ă.utării oamenilor în alte +ranşe ale medicinii implică tehnolo'ia( cu care eu nu mă simt con!orta+il şi care( de alt!el( pare prea me X Kahlil Di+ran( #ro1etul$ ed. Marcia #enea să mă #adă de trei ori pe săptămînă. într ade#ar( la puţin timp după ce a început să mă consulte( ea şi a de0#oltat un model comportamental de o promiscuitate aproape inaccepta+ilă şi timp de luni între'i a înre'istrat nea+ătut nenumărate incidente de Jcomportament răuK. Ultimul ţel al #ieţii rămîne creşterea spirituală a indi#idului( călătoria solitară pe culmi care pot !i atinse numai de unul sin'ur.iri atente decît de pe urma a ceea ce o+ţineau de la mine( dar am în#ăţat cu#intele Jma'iceK tradiţionale şi tehnicile de interacţiune. Cu si'uranţă( mi am dorit să a.ă în aceea'i armonie. .caută să o culti#e chiar cu riscul separării sau pierderii. :espre solitudinea înţelepciunii #or+eşte încă o dată pro!etul lui Kahlil Di+ran( re!erindu se la căsnicieA Dar e )ine să e:iste s(aţii în acest îm(reună al vostru.( pp. Pro+a+il îmi doream să !iu ma'ician. 6F9 . Este #or+a de întoarcerea indi#idului spre nutrirea căsniciei sau a societăţii de pe culmile pe care ea sau el le au tra#ersat sin'uri şi care ser#esc ridicării acelei căsnicii sau societăţii către noi înălţimi.a celeilalte$ #entru că numai mina vieţii vă (oate cu(rinde inimile$ <i ţineţi*vă alături$ dar nu chiar a'a de a(roa(e$ /ăci coloanele tem(lului înălţate*s la anume distanţă$ %ar steBarul 'i chi(arosul nu cresc unul în um)ra celuilalt? %u)ire 'i (sihotera(ie Este 'reu pentru mine să redau acum moti#aţia şi înţele'erea cu care am intrat în domeniul psihiatriei acum 6F ani. 6F7. în timpul primelor 0ece luni de instruire ale mele( am lucrat cu pacienţi !oarte +olna#i şi tul+uraţi( care păreau a +ene!icia mult mai mult de pe urma tratamentelor cu şocuri electrice şi pastile sau a unei în'ri. :in acest punct de #edere( creşterea indi#iduală şi creşterea societăţii sînt interdependente( dar indi#idul se #a a!la întotdeauna sin'ur şi i0olat în !aţa culmilor ameninţătoare. Călătoriile semni!icati#e nu pot !i duse la îndeplinire !ără o nutrire potri#ită( o!erită de o căsnicie reuşită sau de o societate de succes.ă de primul meu pacient ne#rotic( care !ăcea de multă #reme psihoterapie ca pacient neinternat.ista nici un semn că starea Marciei s ar !i îm+unătăţit.u+irea de sine. îm(ărţiţi*vă (îinea$ dar nu mîncaţi din aceea'i )ucată. Procesul a.uns să se schim+e cum#a( iar eu să mai schim+ cîte ce#a în mine însumi.

:eci( răspunsul esteA )u( nu cred că eşti o nenorocită. )u ai !i !ost în stare să !aci acest lucru dacă nu ai !i tipul de persoană hotărîtă să se de0#olte şi care să #rea să muncească din 'reu pentru a de#eni mai +ună.%E Ş.K Totuşi a#eam sentimentul că aceste strate'ii erau o !ormă de eschi#are şi că după un an între' de şedinţe ţinute de trei ori pe săptămînă( în s!îrşit( Marcia era îndreptăţită să o+ţină un răspuns onest de la mine în le'ătură cu ceea ce cred despre ea. JMarciaK( am spus( J#ii să mă #e0i de peste un an. :ar nu a#eam nici un precedent pentru această situaţie@ !aptul de a i spune în !aţă unei persoane ceea ce cre0i despre ea nu era unul dintre cu#intele ma'ice sau tehnicile pe care #reunul dintre pro!esorii mei mi le predaseră. &m a#ut o interacţiune care nu îmi !usese niciodată su'erată sau recomandată în timpul instruirii mele@ simplul !apt că nu îmi !usese menţionată era pentru mine o indicaţie că este o interacţiune de0apro+ată( o situaţie în care orice psihiatru care se respectă nu şi ar !i permis să intre. O admiram şi o plăceam cu sinceritate pe Marcia. )iciodată nu mă întîlnisem cu un pacient o perioadă de timp atît de lun'ă !ără să îmi !orme0 cîte#a idei despre ceea ce repre0enta indi#idul şi despre natura pro+lemei care tre+uia re0ol#ată.ent cu sentimentele mele. cînd d#s."OTE%&P. O mare parte din timp am petrecut o luptînd( iar +ătăliile au !ost adeseori plictisitoare( ener#ante sau o+ositoare pentru amîndoi. în mod straniu( co+orîrea mea pe terenul periculos al re#elării 'îndi rii mele po0iti#e despre ea L ce#a ce nu credeam că tre+uie !ăcut L( în loc de a o răni( a repre0entat un mare cîşti' terapeutic şi a însemnat cu claritate punctul de cotitură în munca noastră. :ar ce aş !i putut !ace acumM Ce cu#inte ma'ice( tehnici sau metode mi ar !i !ost de a.locul unei şedinţeA JCredeţi că sînt o nenorocităMK 6F.U<.un asemenea an( m a între+at( în mi.u+irea JPari să #rei să îţi spun ce cred despre tineK( i am răspuns( încercînd să cîşti' timp. PS. într ade#ăr( după tot acest timp( nu prea a#eam multe sentimente pentru ce repre0enta "elen.act ceea ce îşi dorea( a spus. )u a mai !ost promiscuă niciodată. )u cred că aş putea crede despre cine#a care munceşte atît de mult pentru sine cum o !aci tu că este o nenorocită.K :intre du0inile sale de iu+iţi( Marcia a ales imediat unul( sta+ilind şi menţinînd cu el o relaţie care în cele din urmă a dus la o căsătorie încununată de succes. Un punct de cotitură similar a apărut în terapia unei tinere !emei pe care o #oi numi "elen( cu care m am întîlnit de două ori pe săptămînă timp de nouă luni( cu o lipsă de succes nota+ilă şi pentru care nu a#eam( încă( părea multe sentimente po0iti#e.perienţelor noastre în terapie( în !apt( esenţa punctului de cotitură nu a a#ut de a !ace cu admiraţia şi !aptul că o plăceam( ci cu natura relaţiei noastre.E 6FE crurile !rumoase din ea însăşi. Eram în totalitate con!u0 din pricina ei şi mi am petrecut o +ună parte din cîte#a nopţi încercînd orice( dar !ără succes( pentru a da un sens acestui ca0. aş !i putut răspundeA J:e ce mă între+i astaMK sau JCe îţi închipui tu că aş crede eu despre tineMK sau JCeea ce este important( Marcia( este nu cum te consider eu( ci opi nia ta despre tine. Se plîn'ea 0'omotos de !aptul că nu am pentru ea nici o !ormă sau mod de înţele'ere şi că sînt interesat numai de +anii ei. însă în ciuda acestui lucru( tu ai continuat să mă consulţi( depunînd un e!ort considera+il( trecînd peste incon#eniente( şedinţă după şedinţă( săptămînă după săptămînă( lună după lună.utorM . &ceasta era e. & început imediat să #or+ească despre lu . sînteţi atît de puţin interesat de mine şi din cau0a aceasta atît de ne'li. Cum să reacţione0M Cu inima strînsă( am încercat să mer' pe ceea ce părea( într ade#ăr( un teren !oarte periculos.K . în !apt( îţi admir întrea'a muncă. Sen0aţia de 0ădărnicie din +ătăliile anterioare s a risipit instantaneu( şi munca noastră a de#enit cursi#ă şi uşoară( cu pro'rese remarca+ile. îmi era clar însă că "elen nu a#ea încredere în mine. în decursul acestei perioade de timp( lucrurile nu au mers uşor între noi. Ce înseamnă aceastaM înseamnă că tot ceea ce a#em de !ăcut pentru a practica o terapie de succes este să le spunem pacienţilor noştri ceea ce 'îndim po0iti# despre eiM )u prea. în al doilea rînd( !aptul că o plăceam şi admiraţia mea erau de o reală importanţă pentru ea( din cau0a duratei mari de timp de cînd ne cunoşteam şi a pro!un0imii e. Mi a #or+it ast!el o şedinţă întrea'ă( după nouă luni de terapieA J)u #ă puteţi ima'ina( doctore Peac/( cît de !rustrant este pentru mine să mă aştept să comunic cu d#s. în primul rînd( în terapie este necesar să !im oneşti totdeauna.

Trans!erul( după cum am menţionat în secţiunea anterioară( se re!eră la sentimente( percepţii şi răspunsuri ne(otrivite.J"elenK( i am răspuns( Jpare a !i !rustrant pentru amîndoi. Eram acum în măsură să identi!icăm in'redientul esenţial care !ace psihoterapia să !ie reuşită şi e!icientă. J:#s. )u am întîlnit niciodată pe cine#a cu care să !i a#ut mai multă +ătaie de cap într un atît de lun' inter#al de timp.u+irea eşti cel mai !rustrant ca0 pe care l am a#ut #reodată în cei 0ece ani de cînd practic psiholo'ia. :e !apt( părem să !im .istă o suită de moti#e pentru această stare de lucruri.perimenta o relaţie de iu+ire reuşită( adesea pentru prima dată. Poate că ai dreptate să cre0i că nu repre0int persoana potri#ită pentru a lucra cu tine. JîmmmMK( am între+at. :e #reme ce iu+irea este intan'i+ilă( doar parţial măsura+ilă şi un !enomen su praraţional( nu a putut !i o+iect al anali0ei ştiinţi!ice.enaţi de su+iectul iu+irii. :ar litera X Be0i Peter <rent( The 2od =en o1 %ndia J mul Dumne. în mod similar( nu este nimic nepotri#it în sentimentele de iu+ire pe care terapeutul le poate a#ea pentru pacientul sau pacienta lui( . )u era #or+a de o Jpri#ire po0iti#ă necondiţionatăK( nici de Jcu#inte ma'iceK( tehnici sau iposta0e@ era #or+a de implicare umană şi de luptă.%E Ş. Era #or+a de disponi+ilitatea terapeutului de a se e. )u ştiu. Duru hinduşi adeseori nu !ac un secret din !aptul că iu+irea este sursa puterii lorX.K Un 0îm+et strălucitor apăru pe !aţa "elenei.udeca( care îi acceptă cu ade#ărat aşa cum n au mai !ost acceptaţi pro+a+il înainte( care se reţine în totalitate de la a se !olosi de ei şi care le a alinat su!erinţele. )u este nimic nepotri#it în le'ătură cu pacienţii care a. &cest lucru este în mare parte a+surd.( după toate astea( chiar ţineţi la mineK( spuse. )u #reau să a+andone0( dar sînt !oarte si'ur că sînt !oarte con!u0 în ceea ce te pri#eşte şi mă între+ înainte de a înne+uni ce nai+a nu mer'e în munca noastră."OTE%&P. &ltul este înclinaţia noastră spre raţional( tan'i+il şi măsura+il în Jmedicina ştiinţi!icăK( în timp ce disciplina psihoterapiei a e#oluat în mare măsură în a!ara Jmedicinii ştiinţi!iceK.eu al %ndiei8$ buadran'le <oo/s( )e* \or/( 67E=. Unul este con!u0ia între iu+irea #erita+ilă şi iu+irea romantică( care a in#adat cultura noastră( la !el de +ine ca şi alte con!u0ii cu care am a#ut de a !ace în această secţiune. J:acă nu # ar păsa cu ade#ărat de mine( nu aţi !i atît de !rustratK( a replicat( ca şi cum ar !i !ost ce#a per!ect e#ident.tinde pe sine însuşi( de a nutri creşterea spirituală a pacientului L #oinţa de a ieşi dintr o situaţie limită( de a se implica cu ade#ărat la ni#el emoţional în relaţie( de a se lupta într ade#ăr cu pacientul şi cu sine însuşi. )u ştiu cum o să te !acă să te simţi ce ţi #oi spune( dar tu 6F8 . %eacţia mea !aţă de "elen a !ost plină de sens şi a !ost importantă pentru ea( din cau0a implicării mele adînci în relaţie şi datorită intensităţii +ătăliei pe care o purtam împreună. .E 6F7 tura din Occident cea mai apropiată de acest su+iect este cea compusă din acele articole care au pretenţia de a anali0a di!erenţele dintre psihoterapeuţii de succes şi cei !ără succes şi care s!îrşesc de o+icei prin a menţiona cîte#a caracteristici ale psihoterapeuţilor de succes( cum ar !i JcălduraK sau Jempa tiaK. în esenţă( trans!erul este cel care( în multe ca0uri( îl împiedică pe pacient de a de0#olta o relaţie de iu+ire cu terapeutul( iar însănătoşirea constă în a lucra asupra trans!erului( în aşa !el încît pacientul să poată e. în această concepţie( orice sentiment de dra'oste pe care pacientul îl nutreşte pentru terapeut este etichetat ca Jtrans!erK( iar orice sentiment de dra'oste pe care terapeutul îl are pentru pacient este considerat Jcontratrans!erK( implicînd !aptul că această mani!estare sentimentală este anormală( mai de'ra+ă o parte a pro+lemei decît a soluţiei( şi ar tre+ui e#itată. PS. Pe scurt( in'redientul esenţial al unei psihoterapii de mare succes şi plină de înţelesuri este iu+irea. Este remarca+il( aproape incredi+il( că #oluminoasa literatură de specialitate din Occident asupra su+iectului psihote rapiei i'noră tema iu+irii. Un alt moti# este !orţa tradiţiei psihanalitice în psihiatrie( a analistului +la0at şi detaşat( tradiţie pentru care succesorii lui 1reud par să !ie mai responsa+ili decît 1reud însuşi.U<. 5a următoarea şedinţă( "elen a început să îmi spună lucruri pe care mai înainte le ţinuse ascunse sau despre care minţise şi după o săptămînă am putut să înţele' cu claritate pro+lemele ei de +a0ă( am putut să pun un dia'nostic şi să a!lu( în mare măsură( cum tre+uie să se des!ăşoare terapia.un' să simtă dra'oste !aţă de terapeutul care îi ascultă cu ade#ărat oră după oră !ără a i . E.

cînd pacientul se supune disciplinei psihote 6-> . Este di!icil de înţeles cum un terapeut s ar putea implica într o relaţie se. în primul rînd( aşa cum am menţionat( rolul unui +un terapeut este în primul rînd acela de +un părinte( iar părinţii nu se implică în relaţii se.uale între noi( #oi !i de acord. Psihoterapia intensi#ă( în multe ca0uri( este un proces de re'ăsire a unei 'ri. :atorită necesităţii iu+irii şi a naturii intime a relaţiei psihoterapeutice( este ine#ita+il ca atît pacienţii cît şi terapeuţii să de0#olte în mod o+işnuit puternice sau e. . %eciproc( un psihoterapeut cu !oarte puţine recomandări( cu o minimă pre'ătire( dar care poate e. Este e#ident( deci( că în #ederea #indecării prin psihoterapie( pacientul tre+uie să primească de la psihotera peut cel puţin o parte din dra'ostea #erita+ilă de care pacientul a !ost pri#at.i părinteşti !aţă de el.uală cu un pa .uală între un terapeut şi un asemenea pacient este destinată mai mult să cimente0e ataşamentele imature ale pacientului decît a le pierde.%E Ş.uală cu un pacient !ără a intenţiona să se !olosească de el în #ederea satis!acerii propriilor ne#oi sau cum ar putea el urmări ast!el să încura. PS. :acă psihoterapeutul nu poate iu+i #erita+il un pacient( nu #a apărea o #indecare #erita+ilă. Este ine#ita+il ca terapeutul să încerce sentimente de dra'oste( care #or coincide cu iu+irea #erita+ilă pe care el a demonstrat o !aţă de pacient.ual pot !i enorme. )u are importanţă cît de recunoscut şi instruit poate !i psihoterapeutul( dacă nu poate să se e.istă între indi#i0i. Trea+a unui părinte este de a şi încura.ual de părinţii lor( lucru care a impietat clar asupra li+ertăţii( creşterii lor spirituale. Presiunile pentru ca aceste atracţii să !ie consumate se.ista în realitate.perienţei lor psihoterapeutice nu #or !i( în 'eneral( încununate de succes.e0e independenţa pacientului.uale unul pentru celălalt.uale cu copiii lor din cîte#a moti#e uşor de înţeles.perienţă nu am a#ut încă un asemenea ca0 şi mi se pare 'reu de ima'inat că un asemenea ca0 ar putea e.u+irea rapiei( cooperea0ă în tratament( e dispus să în#eţe de la terapeut şi începe să se de0#olte cu succes datorită acestei relaţii. <ănuiesc că unii dintre cei ce aparţin acestei +ranşe( a psihoterapeuţilor( şi care aruncă cu pietre într un terapeut care s a implicat într o relaţie se. în mare parte( +olile mintale sînt cau0ate de o a+senţă sau de un de!ect al iu+irii pe care un copil anume o cere de la părinţii săi pentru o maturi0are de succes şi o de0#oltare spirituală corectă. Mai mult decît atît( dacă s ar întîmpla să am un ca0 în care( după o anali0ă .ul sînt atît de strîns le'ate şi interconectate( este potri#it să menţionăm aici pe scurt tema relaţiilor între terapeuţi şi pacienţii lor( temă care suscită acum un mare interes în presă.ercita o mare iu+ire #a a.E 6-6 cient nu pot !i terapeuţi capa+ili de iu+ire şi nu pot a#ea( prin urmare( o #i0iune realistă asupra enormei presiuni implicate.a copilul de a lun'ul drumului pentru cucerirea independenţei( iar munca unui terapeut cu pacientul este asemănătoare. Terapeuţii care se îndră'ostesc de un pacient nu mai au posi+ilitatea de a !i o+iecti#i în le'ătură cu ne#oile pacientului sau nu mai pot separa aceste ne#oi de cele ale lui însuşi. Trea+a unui terapeut este să îi !ie de a.trem de puternice atracţii se.U<.utor copilului şi nu să se !olosească de copil pentru satis!acţia personală. Trea+a unui părinte este aceea de a i !i de a.nsă în 6F ani de e.un' la conclu0ia că de0#oltarea spirituală a pacientului meu #a !i su+stanţial îm+unătăţită în urma unei relaţii se. :in contră( este esenţial pentru terapeut să 6 iu+ească pe pacient pentru ca terapia să ai+ă succes( iar dacă terapia se do#edeşte a !i încununată de succes( atunci relaţia terapeutică este( reciproc( una de iu+ire.un'e la re0ultate psihiatrice e'ale cu acelea ale celor mai +uni psihiatri. :atorită !aptului că dra'ostea şi se.utor pacientului şi nu să se !olosească de pacient pentru satis!acerea propriilor sale ne#oi.ual( este în detrimentul terapeutului să Jse îndră'osteascăK de pacient( pentru că( aşa cum am #ă0ut( îndră'ostirea implică un colaps al limitelor eului şi o diminuare a sen0aţiei normale de separare care e.udicioasă şi pertinentă( să a. :in iu+ire pentru pacienţii lor( terapeuţii să nu îşi în'ăduie 6-= .u+irea . Chiar dacă relaţia nu s a consumat din punct de #edere se. &tît teoria cît şi practica( neîndestulătoare( pe care le a#em su'erea0ă clar că o relaţie se."OTE%&P. )u este mai nepotri#it pentru psihoterapeut să ai+ă sentimente de iu+ire !aţa de pacient decît este pentru un +un părinte să nutrească sentimente de iu+ire pentru copil.tindă pe sine prin iu+irea !aţă de pacient( re0ultatele e. Mulţi pacienţi( în particular( acei cărora le place să !ie mai seducători( au !ost ataşaţi se.

Este de asemenea mult mai uşor să iu+eşti o persoană care îţi caută înţelepciunea( care călătoreşte . :in cînd în cînd( la cocteiluri( cine#a îmi spuneA JTre+uie să !ie di!icil pentru d#s. )u am #ă0ut întotdeauna lucrurile în acest !el. în anii de dinainte( apreciam mai mult admiraţia soţiei mele( decît critica ei şi am !ăcut mai mult pentru a i culti#a dependenţa decît puterea. &m e. Pentru că iu+irea #erita+ilă presupune respect pentru identitatea separată a celui iu+it( terapeutul care iu+eşte #erita+il #a recunoaşte şi #a accepta că drumul în #iaţă al pacientului este şi tre+uie să !ie separat de al terapeutului.perienţă cu o !ostă pacientă( care a !ost în mod clar în detrimentul ei( am a#ut alte multe e.perienţe de relaţii sociale cu !oşti pacienţi care păreau în mod clar să ai+ă de cîşti'at din acest lucru la !el de mult ca şi mine însumi."OTE%&P. Psihoterapia( ca şi iu+irea( este muncă şi e mai uşor să lucre0i opt ore pe 0i( decît să lucre0i şaispre0ece ore. Oca0ional însă mi se o!eră oportunitatea de a preda psihoterapia sau de a practica atunci şi acolo( imediat( e.utorul lor decît cu elM Orice relaţie de iu+ire #erita+ilă este una de psihoterapie reciprocă. Pot să mă de0#olt mai repede !ără a. Casa mi am dorit o a !i un loc al con!ortului( nu al întrecerii( în acele timpuri( aş !i !ost de acord cu ideea că nu este etic şi că ar !i prime. )u mi aş numi prietenii prieteni dacă şi ar reţine !aţă de mine de0apro+area onestă şi de#otata lor 'ri. Pentru cîţi#a terapeuţi( aceasta înseamnă că drumurile lor şi cele ale pacientului nu tre+uie să se intersecte0e în a!ara orelor de terapie.lor înşile a se îndră'osti de pacienţi.U<.ma'inea mea de sine ca soţ şi tată a !ost aceea a unui om care se ocupă de apro#i0ionarea !amiliei( iar responsa+ilitatea mea se termina odată cu aducerea mîncării acasă.plicînd de ce nici măcar nu încerc sau nu #reau să încerc să separ #iaţa mea pro!esională de cea personală. :acă îmi dau seama că soţia mea( copilul meu( părinţii sau prietenii mei su . Cum pot !i un +un părinte( tată( soţ sau !iu( dacă nu mă !olosesc de oca0iile de care dispun pentru a încerca( cu atîta îndemînare cît posed( să i în#ăţ pe cei dra'i ceea ce ştiu şi să le o!er oricît a. PS.aminat !aptul că psihoterapia s ar cu#eni să !ie 3tre+uie să !ie( pentru a a#ea succes4 un proces de iu+ire #erita+ilă L o idee oarecum eretică în cercurile psihiatriei tradiţionale. :eşi respect această opinie( în ceea ce mă pri#eşte( o consider însă( de o ri'iditate care nu e necesară. &r tre+ui să nu mi o!er ser#iciile( înţelepciunea mea şi iu+irea !a miliei mele şi prietenilor mei datorită !aptului că ei nu au contractat în mod special ser#iciile mele şi nu mă plătesc pentru a !i atent la ne#oile lor psiholo'iceM Cu 'reu.ă pentru înţelepciunea şi si'uranţa direcţiei în care eu însumi călătoresc.( doctore Peac/( să #ă separaţi #iaţa socială de cea pro!esională. &m a#ut de asemenea şansa să anali0e0 cu succes unii prieteni !oarte apropiaţi.%E Ş.tindem în #ederea hră nirii creşterii lor spirituale( acest lucru înseamnă că practicăm psihoterapia cu eiM %ăspunsul meu esteA cu siguranţă. Cealaltă !aţetă a monedei este cel puţin la !el de ereticăA dacă psihoterapia este iu+ire #erita+ilă( iu+irea se cu#ine a !i întotdeauna psihoterapeuticăM :acă ne iu+im #erita+il soţia( părinţii( copiii sau prietenii( dacă ne e. :eşi !aptul că mă critică poate !i nemeritat( ener#ant uneori şi în#ăţăturile lor pot să nu !ie atît de înţelepte ca cele ale unui adult( de la copiii mei am în#ăţat mult despre cum să mă a. în !ond( nu se poate ca o persoană să şi anali0e0e !amilia şi prietenii( nu i aşaMK :e o+icei( interlocutorul meu caută doar să întreţină o con#ersaţie plicticoasă şi este mai puţin interesat şi niciodată pre'ătit pentru a asimila o re plică serioasă.E 6-C L !eră din cau0a unei ilu0ii( a unui neade#ăr sau a unui impediment inutil( am o+li'aţia să mă e. Soţia mea mă îndrumă la !el de mult pe cît o îndrum şi eu. .ercite îndemînarea asupra prietenilor şi !amiliei sale.utor îmi stă în putere( să le o!er călătoriile de creştere spiritualăM Mai mult decît atît( mă aştept la aceleaşi ser#icii din partea !amiliei şi prietenilor mei( în limita a+ilităţii lor. :ar acest acord era moti#at tot atît de mult de lene pe cît era de !rica de a utili0a 'reşit propria mi pro!esie. Cu toate că am a#ut o ast!el de e. Cu toate acestea( contactul social cu pacientul în a!ara orelor de terapie( chiar după ce terapia s a terminat o!icial( repre0intă ce#a ce ar tre+ui început numai cu mare 'ri.dios şi distructi# pentru un psihoterapeut să îşi e.ut.tind pe mine însumi către ei pentru a corecta situaţia cît mai repede posi+il( aşa cum !ac cu pacienţii mei( care mă plătesc pentru ser#iciile mele.ă şi autoe#aluare circumspectă pentru a a!la dacă ne#oile terapeutului nu sînt( prin acest contact( în detrimentul pacientului.

& !ost clari!icat( de e. Un set de ast!el de între+ări deri#ă mai de'ra+ă lo'ic din materialul discutat mai sus. Pentru că( aşa cum am indicat( oamenii care nu au !ormaţie de psihoterapeuţi pot practica cu succes psihoterapia !ără multă instruire atît timp cît iu+esc #erita+il !iinţele umane( consideraţiile pe care le am !ăcut pri#ind practicarea psihote rapiei cu un mem+ru al !amiliei sau cu prieteni nu se aplică restricti# terapeuţilor de pro!esie@ acestea se #or aplica oricui.a celor mai pricepuţi şi iu+itori terapeuţi( îşi #or termina terapia prea de#reme ca să şi per!ecţione0e pe deplin potenţialul.%E Ş. :ar e. ) aş #rea să muncesc aşa de mult. Cînd nici nu în#aţă nici nu sînt în#ăţaţi( ei ratea0ă o oportunitate. Să !ac asta ar însemna să !iu ne#oit să 'îndesc tot timpul în relaţiile mele cu oamenii.oritatea persoanelor aproape că au dreptate cînd spun că nu #or să se îndrepte spre un asemenea ţel măreţ sau să muncescă atît de 'reu în #iaţă.aţi constant şi cîteo dată +rutali0aţi au reuşit cum#a să şi depăşească pro+lemele copilăriei( uneori chiar !ără a.K &cest răspuns e deseori !oarte de !olos în terapia de 'rup( cînd pacienţii( +ineînţeles( practi că terapia unul asupra celuilalt şi cînd eşecurile în a şi asuma cu succes rolul psihoterapeutului le pot !i arătate.pe teritoriul tău pentru a o o+ţine( care plăteşte pentru 6-9 . S a su'erat că a+senţa iu+irii este cau0a ma.oritatea pacienţilor( chiar a!laţi în 'ri. Ma.u+irea atenţia ta şi ale cărei cerinţe !aţă de tine sînt limitate strict la cele F> de minute decît să iu+eşti o persoană care îţi re#endică atenţia ca pe un drept( ale cărei cereri pot să nu !ie limitate( care nu te percepe ca pe o !i'ură autoritară şi care nu solicită în#ăţătura ta. Poate că ei au parcurs o distanţă scurtă sau destul de lun'ă în călătoria lor de de0#oltare spirituală( dar nu întrea'a călătorie.U<. :acă cine#a îşi continuă călătoria de creştere spirituală( capacitatea lui de a iu+i #a creşte mereu. &ceasta pare sau este prea di!icilă. :ar acest lucru lasă !ără răspuns între+area de unde apare iu+irea. :ar întotdeauna ea este limitată şi e clar că nimeni nu ar tre+ui să încerce psihoterapia peste capacitatea lui de a iu+i( deoarece psihoterapia !ără iu+ire #a eşua sau poate !i chiar dăunătoare. =isterul iu)irii &ceastă discuţie a început cu mai multe pa'ini în urmă prin o+ser#aţia că iu+irea este un su+iect misterios şi că pînă acum misterul a !ost i'norat. între+ărilor ridicate aici pînă în acest moment li s a răspuns. Ma. &şa stînd lucrurile( cum de anumiţi indi#i0i născuţi şi crescuţi într un mediu lipsit de iu+ire( ne'li.utorul plin de iu+ire al psihote rapiei şi să de#ină maturi( sănătoşi şi poate chiar oameni s!inţiM %eciproc( cum de unii pacienţi( aparent nu mai +olna#i decît alţii( au eşuat parţial sau total în a răspunde la tratamentul psihoterapeutic chiar al celui mai înţelept şi mai iu+itor terapeutM 6-.istă şi alte între+ări( la care nu se poate răspunde atît de uşor. PS. Ei sînt mulţumiţi că sînt oameni o+işnuiţi şi nu nă0uiesc la a !i :umne0eu. ) aş #rea să 'îndesc atît de mult.E 6-F arăt că toate interacţiunile umane sînt oportunităţi !ie pentru a în#ăţa !ie pentru a !i în#ăţaţi 3să o!ere sau să primescă terapie4."OTE%&P. Multor pacienţi nu le place acest răspuns şi cîţi#a #or spuneA JE prea multă muncă. Şi dacă între+ăm acest lucru( tre+uie să între+ăm de asemenea care sînt cau0ele a+senţei iu+irii. Să practici psihoterapia cu unul dintre prieteni sau dintre mem+rii !amiliei( să iu+eşti pe cine#a tot timpul e un ideal( un ţel spre care tre+uie să te îndrepţi( dar nu este reali0a+il instantaneu.u+irea O încercare de a răspunde la acest set de între+ări #a !i !ăcută în secţiunea !inală( despre 'raţie. :acă poţi să iu+eşti şase ore pe 0i( !ii mulţumit pentru moment( capacitatea ta este de. Sper( de aceea( că alţi psiho terapeuţi nu #or considera aceste cu#inte ca un îndemn să înceapă imediat să aplice psihoterapia cu copiii şi camara0ii lor. Oca0ional( cînd pacienţii mă întrea+ă cînd #or !i pre'ătiţi pentru a termina terapia( le răspundA JCînd tu însuţi #ei !i capa+il să !ii un +un terapeut. &ş #rea doar să mă +ucur de ele.K Pacienţii răspund deseori similar cînd le .a peste medie@ călătoria este lun'ă( iar capacitatea ta are ne#oie de timp pentru a se de0#olta.oră a +olii mintale şi că pre0enţa iu+irii este( prin urmare( elementul #indecător esenţial în psihoterapie. .emplu( !aptul că autodisciplina se de0#oltă pe temelia iu+irii. &plicarea psihoterapiei acasă sau cu unul dintre prieteni necesită aceeaşi intensitate de autodisciplina şi e!ort ca şi la +irou( dar în condiţii mai puţin optime( ceea ce înseamnă că acasă sînt necesare chiar mai multă dra'oste şi e!ort.

Sper totuşi că tot ceea ce am scris #a aduce o anume iluminare.istă un set de între+ări care au de a !ace cu chestiuni deli+erat omise sau puţin tratate în discuţia despre iu+ire. %estul acestei cărţi se #a ocupa de anumite !aţete ale reli'iei.încercarea nu #a aduce nimănui o satis!acţie completă( nici chiar mie. ■ ■ ■ Creştere şi reli'ie "i.oacă în acest proces.perienţa de #iaţă( nu pro'resea0ă în înţele'erea lumii.ală reacţie de tristeţe sau lacrimiM Cum se !ace că anumite măsuri mu0icale interpretate într un anume !el ne pot mişca atîtM Şi de ce ochii mei de#in ume0i cînd !iul meu de şase ani( încă +olna#( în prima noapte petrecută la spital după o operaţie de ami'dale( #ine +rusc la mine( care stau o+osit pe podea şi începe să mă !rece +lînd pe spateM în mod clar( e. în mod curent( psiholo'ia( prin cunoaşterea 'raniţelor eului( ar putea !i într o mică măsură de a. )u cred că la între+ări despre aceste aspecte 3şi despre multe altele4 #a putea da răspuns socio+iolo'ia.iunile asu(ra lumii 'i religia Pe măsură ce !iinţele îşi sporesc disciplina( iu+irea şi e..traordinară di#ersitate în ce pri#eşte lăr'imea ori0ontului şi comple.itatea înţele'erii pe care o a#em despre ce e #iaţa. Conceptul de 'raţie este !amiliar reli'iei de milenii( dar este străin ştiinţei( inclusi# psiholo'iei. Su!erim( cred eu( de !aptul că a#em tendinţa de a de!ini reli'ia prea în'ust. Eu cred totuşi că înţele'erea !enomenului 'raţiei este esenţială pentru a completa înţele'erea procesului de creştere în !iinţele umane. Secţiunea !inală se #a concentra asupra !enomenului 'raţiei( asupra rolului pe care ea îl . 6-E tre+uie să ne întoarcem dacă #rem să o+ţinem licăriri de intuiţie.istă dimensiuni ale iu+irii care n au !ost discutate şi sînt !oarte di!icil de înţeles. Cînd iu+ita mea a stat pentru prima oară în !aţa mea de0+răcată( cu totul deschisă pri#irii mele( un sentiment mi a cutremurat toată !iinţa meaA #eneraţia.ul să !ie complicat cu adoraţieM Şi pentru că a #enit #or+a( ce determină !rumuseţeaM &m spus că o+iectul iu+irii #erita+ile tre+uie să !ie o persoană( pentru că doar oamenii au spirite capa+ile să se de0#olte.ul nu e mai mult decît un instinct( de ce nu m am simţit Jîn!ier+întatK sau în!ometatM O ast!el de !oame ar !i su!icientă pentru a asi'ura perpetuarea speciei. . Următoarea secţiune #a discuta( !oarte limitat( relaţia dintre reli'ie şi procesul creşterii. :e ceM :acă se.perienţa de #iaţă( ele capătă o mai +ună înţele'ere a lumii şi a locului pe care îl ocupă în ea. înţele'erea este reli'ia noastră. Tindem să credem că . Mai e. Cei care ştiu cele mai multe despre ast!el de lucruri se numără printre oamenii reli'ioşi( ele#i ai Misterului. :in moment ce oricine are o anumită înţele'ere L o #i0iune asupra lumii( indi!erent cît de limitată( primiti#ă sau imprecisă L( toată lumea are o reli'ie.istă o e.U<. Ceea ce #a urma sper să repre0inte o contri+uţie pentru lăr'irea inter!eţei dintre reli'ie şi ştiinţa psiholo'iei. &cest !apt( care nu e pe lar' acceptat( este de o importanţă co#îrşitoareA !iecare are o reli'ie.STE%U5 . :ar cum rămîne cu cea mai +ună creaţie a unui sculptor în lemnM Sau cu cea mai +ună sculptură ce repre0intă o Madonă medie#alăM Sau cu statuia în +ron0 a unui conducător de car de luptă 'recesc de la :elphiM &ceste o+iecte inanimate nu sînt iu+ite de către creatorii lorM )u este cum#a !rumuseţea lor le'ată de iu+irea creatorilorM Cum rămîne cu !rumuseţea naturii L cu natura( acel ce#a pe care 6 numim JcreaţieKM Şi de ce în pre0enţa !rumuseţii sau a +ucuriei a#em deseori acea stranie( parado.utor L însă doar într o mică măsură.%. &supra lor şi asupra su+iectului reli'iei M. :e ce #eneraţieM :e ce tre+uie ca se.n#ers( dacă omul nu reuşeşte să şi sporească disciplina( iu+irea şi e. Prin urmare( printre mem+rii rasei umane e.

Mai de#reme sau mai tîr0iu( în cursul terapiei( mulţi terapeuţi #or a. JSînt un ateu pur şi simpluK( a!irma el. &m a#ut parte destul de asta cînd eram mic şi sînt !ericit că am terminat o cu ea.istă tot !elul de moduri de a #edea lumea. &deseori pacienţii nu sînt conştienţi de !elul în care #ăd ei lumea şi uneori cred că posedă un anumit !el de reli'ie cînd( de !apt( posedă ce#a destul de di!erit. JEram iarăşi în casa copilăriei mele( din Minnessota. &#ea de 'înd să ne taie 'î turile. )u l am #ă0ut niciodată pe acest +ăr+at( dar ştiam cine eA tatăl unei !ete cu care îmi dădusem întIlnire de #reo două ori în timpul liceului.Z. )ici un !el de asi'urare raţională nu putea întrerupe nerealismul ima'inii sale de om +un de nimic. &şa că eu le spun terapeuţilor pe care i super#i0e0A J&!laţi reli'ia pacienţilor #oştri( chiar dacă ei spun că nu au reli'ie.celent( se simţea un om rău şi ne#rednic.n casă a intrat un +ăr+at. Ste*art nu !ăcea prea mult ca0 de reli'ia sa.K Ste*art crescuse într o mică comunitate #estică( !iind !iul unui pastor !undamentalist ri'id şi al soţiei sale la !el de ri'ide@ îşi părăsise casa şi <iserica cu prima oca0ie ce i se i#ise. Ş.K &m au0it oameni în#ăţaţi spunîndA J<udismul nu este o reli'ie propriu 0isăK( JUnitarienii au e. Sau e#rei. )u a e. J)u #ă pot spune .. &sta a !ost tot. JEste şi asta( dar parcă am o lamă de oţel în 'ît şi nimic altce#a în a!ară de lichide nu poate trece de ea.K .istă mai multe moti#e pentru acest lucru( dar printre ele se a!lă ideea că dacă pacienţii nu se consideră pe ei înşişi reli'ioşi( în #irtutea necredinţei lor în :umne0eu sau a neparticipării lor la o <iserică( prin urmare ei nu au reli'ie şi chestiunea nu merită a !i cercetată.U).K :e o+icei( reli'ia sau !elul cum #edem lumea este incomplet. J)u este doar din cau0ă că mîncarea are un 'ust răuK( spunea el.5E &SUP%& 5UM. Poate ar !i mai +ine dacă aş a#ea credinţă într un :umne0eu iu+itor( dar( sincer( nu pot să în'hit o ast!el de idioţenie. Ste*art a#usese două încercări serioase de sinu 6E> Creştere şi reli'ie cidere.D.un'e să şi dea seama cum #ede un pacient lumea( dar dacă terapeutul caută anume să înţelea'ă acest lucru( atunci #a reuşi mai repede. B. . Pacientul #ede oare uni#ersul ca !iind !undamental haotic şi !ără sens( ast!el în cît să nu i pese decît de !aptul de a înş!ăca o plăcere cît de mică( oricînd se i#eşte momentulM Sau #ede lumea ca pe un loc în care !iecare se luptă cu !iecare( în care cru0imea este un lucru necesar pentru a supra#ieţuiM Sau #ede lumea ca pe un loc hrănitor( în care totdeauna #a apărea ce#a +un şi în care nu tre+uie să ţi !aci prea multe 'ri. E. am spus lui Ste*art să mi po#estească tot ce ştia despre acest +ăr+at din #is. M am tre0it înspăimîntat( ştiind că acest +ăr+at #oia să ne taie 'îturile. Şi credea acest lucru.K Tindem să #edem reli'ia ca pe ce#a monolitic( ca !iind o sin'ură +ucată( iar apoi( a#înd în minte acest concept simplist( sîntem încurcaţi şi nu putem înţele'e cum doi oameni atît de di!eriţi pot !i amîndoi creştini. E. Era în timpul nopţii. Era ca şi cum aş !i rămas copil( deşi ştiam că am aceeaşi #îrstă pe care o am acum.un'e la #indecare. Ste*art( un in'iner plin de succes( a de#enit pe la FF de ani !oarte deprimat( în ciuda succesului său în carieră( a !aptului că !usese un soţ şi un tată e.ista nici o cau0ă !i0ică pentru această di!icultate de a în'hiţi.clus reli'ia din credinţa lorK sau JMisticismul este mai mult o !ilo0o!ie decît o reli'ie. JSînt om de ştiinţă. %E5. :ar implicit sau e. Sau cum un ateu are un simţ mai de0#oltat al moralei catolice decît un catolic care ia parte re'ulat la litur'hie. :upă cîte#a luni de la începutul tratamentului( Ste*art a po#estit următorul #is scurt.i pentru #iitorM Sau un loc care e dator să 6 ţină în #iaţă( indi!erent de !elul în care se comportă cît trăieşteM Sau pentru el uni#ersul are le'i ri'ide datorită cărora #a !i do+orît sau aruncat la o parte( de #a călca cîtuşi de puţin în a!ara linieiM Etc.K Testele speciale cu ra0e ] au re#elat !aptul că nu e.un'ă la această înţele'ere( pentru că !elul în care pacientul #ede lumea este întotdeauna o parte esenţială a pro+lemelor pe care el le are şi este necesară o corecţie în acest !el de a #edea lumea pentru a se a. Sîntem tentaţi să spunem despre cine#a care nu mer'e la +iserică sau care nu crede într o !iinţă superioară căA JEl nu este reli'ios. în a!ară de simptomele o+işnuite ale unei depresii 'ra#e( precum insomnia şi a'itaţia( Ste*art su!erea de di!icultatea de a în'hiţi mîncarea.istat nici un de0 nodămînt. J5umea ar !i un loc mai +un dacă eu aş !i mortK( spunea el.& 6-7 Super#i0înd mai mulţi psihoterapeuţi( mi am dat seama de !iecare dată că ei luau prea puţin( dacă nu deloc( în considerare !elul în care pacienţii lor #ăd lumea.plicit( oricine are un set de idei şi credinţe despre natura esenţială a lumii.reli'ia tre+uie să includă o credinţă în :umne0eu( o practică rituală sau aderenţa la un anumit 'rup de credincioşi. Este esenţial ca terapeutul să a. Sin'urele lucruri în care cred sînt cele pe care le poţi #edea şi atin'e.

plora chestiunea aceasta în detaliu.perienţei pe care o a#em în microcosmosul !amiliei. Ştiţi cum a !ost.K J&ţi a#ut o copilărie !ericităMK( l am între+at.K J:e ce a !ost atît de mi0era+ilăMK JŞtiţi şi acest lucru.istă o credinţă stranie şi urî tăA presupunea( dincolo de ateismul său( că lumea este controlată şi condusă de o !orţă rău#oitoare( o !orţă care nu numai că putea să i taie 'îtul( dar chiar dorea acest lucru L dorea să 6 pedepsească pentru o in!racţiune. El potri#ea ceasurile şi dădea semnalele de plecare. însă cel mai important !actor în de0#oltarea reli'iei celor mai mulţi oameni este în mod e#ident cultura lor.sus.ndiana( e mai pro+a+il să a. :acă sîntem europeni( sîntem înclinaţi să credem că Cristos a !ost un +ăr+at al+( dacă sîntem a!ricani pro+a+il credem că a !ost ne'ru. M am întîlnit cu !iica lui de două ori L nu chiar întîlniri( doar am condus o acasă după întîlnirile 'rupului de tineri de la +iserică. Oca0ional( îl #edeam cînd mă duceam în 'ară şi pri#eam în după amie0ele de #ară cum trec trenurile. E mai puţin e#ident însă 3nu şi pentru psihoterapeuţi4 !aptul că partea cea mai importantă a culturii noastre o repre0intă !amilia. JSînt de acord că am această idee a unui :umne0eu călăuK( a spus Ste*art( Jdar de unde #ine eaM Părinţii mei credeau !ără îndoială în :umne0eu L #or+eau tot timpul despre aceasta L dar credinţa lor era într un :umne0eu al iu+irii. Cu alte cu#inte( ceea ce a!lăm despre natura e.K în acest moment( Ste*art rîse ner#os şi continuăA Jîn #isul meu( am a#ut sen0aţia că nu i am #ă0ut niciodată tatăl( deşi ştiam că el e. &m început încet( încet să ne concentrăm asupra acestei Jin!racţiuniK( con stînd mai ales în minore incidente se. O dată i am !urat un sărut( în întuneric( în spatele unui tu!iş. . :e !apt( l am #ă0ut totuşi în #iaţa reală L de la distanţă.& 6E6 Ce#a mi a sclipit în minte. :e unde #enea ideea de :umne0eu rău şi lume rău#oitoare a lui Ste*artM Cum se de0#oltă reli'ia în oameniM Ce determină !elul particular al unui om de a #edea lumeaM E.uale sim+oli0ate prin J!urtul unui sărutK de la !iica şe!ului de 'ară.istă o parte din tine care crede că nu e. în determinarea #i0iunii noastre asupra lumii( nu contea0ă atît de mult ce spun părinţii noştri( dar contea0ă lumea unică pe care ei o creea0ă pentru noi prin comportarea lor.sus ne iu+eşte.ucaţi cu mine. J)u #ă mai . E. înclinăm să credem şi noi ce cred oamenii din . Ste*art mi a aruncat o căutătură cruntă.K B. Era şe! de 'ară în orăşelul nostru. . &cţiunea principală se des!ăşura în 'ară. J)u l am întîlnit niciodată.U).. Şi cînd nu !ăcea aceste lucruri minunate( apăsa clapeta aparatului de transmisiuni( !olosind un misterios lim+a.D. JSte*artK( am spus( Jmi ai spus că eşti ateu şi te cred. :acă cine#a este indian( s a născut şi a crescut la <enares sau <om+a2( pro+a+il că #a de#eni hindus şi #a a#ea parte de ceea ce ar putea !i de 6E= Creştere şi reli'ie scris drept o perspecti#ă pesimistă asupra lumii.istenţei( atunci cînd îi ascultăm în timpul anilor noştri de !ormare. %E5. Ştiţi că a !ost mi0era+ilă. Ş. .Z. Ştiţi că nu am a#ut. Ştia care tren opreşte şi care nu( 0'uduind pămîntul cînd trecea.urul nostru şi înclinăm să acceptăm ca !iind ade#ărat ce ne spun aceşti oameni despre natura e. în cele din urmă( a de#enit clar că 3printre alte moti#e ale depresiei sale4 Ste*art !ăcea penitenţă şi îşi tăia sin'ur 'îtul într un mod !i'urat în speranţa că ast!el l ar !i oprit pe :umne0eu să i 6 taie literalmente.ar directorul 'ării era un !el de stăpîn al &cţiunii. Pe măsură ce lucram împreună( cu încăpăţînare( luptînd împotri#a re0istenţelor( Ste*art a început să şi dea seama că în el e.nimicK( a 0is el. )oi îl iu+im pe :umne0eu şi pe .5E &SUP%& 5UM. Cultura !undamentală în care ne de0#oltăm este cultura !amiliei( iar părinţii noştri sînt Jliderii noştri culturaliK. Curele( +îte( co0i de mătură( .K <ănuiala mea a !ost corectă. Mai mult( cel mai semni!icati# aspect al acestei culturi constă nu în ceea ce ne spun părinţii noştri despre :umne0eu( ci în ceea ce !ac ei L !elul în care se comportă unul cu celălalt( !aţă de celelalte rude ale noastre şi( înainte de toate( !aţă de noi.e peste tot în lume. ritmic( pentru a trimite mesa.istenţei atunci cînd creştem este determinat de natura e. de determinări( dar cartea de !aţă nu #a e.istă :umne0eu. El ştia locurile îndepărtate din care #eneau trenurile şi unde se duceau.un'ă creştin decît hindus şi să ai+ă o #i0iune optimistă asupra lumii. :umne0eu ne iu+eşte. Şi eu petreceam pe cînd eram copil leneşe după amie0e de #ară pri#ind trenurile. &m a#ut parte de +ătăi în'ro0itoare. El primea şi trimitea poşta. :acă altcine#a este american( s a născut şi a crescut în .istă un între' comple.u+ire( iu+ire( iu+ire( numai de asta au0eam. :ar încep să +ănuiesc că este o altă parte din tine care crede totuşi în :umne0eu L într un :umne0eu periculos( care taie 'îturile.

)u este de mirare deci că umanitatea este plină de con!licte.Z. Tre+uie să ne lăr'im în permanenţă cadrul de re!erinţă. în lumea mare L în macrocosmos L e. în cele din urmă( cu 'reu( a spusA Jîncep să înţele'.5E &SUP%& 5UM.& 6EC J)u( dar sînt si'ur că ar !i încercat dacă n aş !i !ost destul de atent. &#em aici de a !ace cu pro+lematica reali0ării de hărţi şi a trans!erului( lucruri pe care le am discutat în prima secţiune. în prima secţiune a cărţii am !ăcut o+ser#aţia că atunci cînd sîntem copii( părinţii noştri sînt ca nişte 0ei pentru noi( iar !elul în care procedea0ă ei pare modul în care tre+uie procedat în tot uni#ersul. :acă ei sînt părinţi iu+itori şi iertători( pro+a+il că #om crede într un :umne0eu iu+itor şi iertător.perienţa personală din microcosmosul său. Bi0iunea lui Ste*art !aţă de lume ca loc periculos în care e oricînd posi+il să i se taie 'îtul dacă nu e !oarte atent era per!ect realistă( ţinînd seama de microcosmosul căminului în care şi a petrecut copilăria@ a trăit su+ dominaţia a doi adulţi răi.tot ce puteau ţine în mînă. )u este surprin0ător( atunci( că 'ustul amintirilor celor mai timpurii este în mod !rec#ent acelaşi cu 'ustul celor mai pro!unde sentimente despre natura e. %E5.ar dacă ei nu reuşesc să ai+ă 'ri.un'i un +un creştin. :ar cînd îi !orţe0 să !acă o ale'ere( răspunsul #a #aria de la JEi +ine( îmi amintesc de mama cum mă ridica şi mă ţinea în +raţe pentru a mi arăta un as!inţit de soareK la Jîmi amintesc cum stăteam pe podeaua din +ucătărie. Prin urmare( deseori le spun pacienţilor meiA JSpuneţi primul lucru de care #ă puteţi aminti. Surprin0ător este că acest dumne0eu monstruos nu mai este ce#a comun în minţile oamenilor.ută să a.trem de tristă. :acă părinţii noştri au !ost aspri şi ne au pedepsit( pro+a+il că ne #om maturi0a cu credinţa într un dumne0eu monstruos( aspru şi poruncitor. O +ătaie pe 0i e ruptă din rai şi te a. .K J&u încercat #reodată să #ă ştran'ule0e sau să #ă taie 'îtulMK B.tindem înţele'erea( încorpo rînd noi cunoştinţe despre lumea lar'ă.U). Mulţi dintre noi operăm printr un cadru de re!erinţă mai în'ust decît cel de care sîntem capa+ili( nereuşind să trans cendem in!luenţa culturii noastre particulare L ceea ce au sădit părinţii în noi şi e.D. "arta realităţii pe care o a#ea Ste*art era potri#ită pentru microcosmosul !amiliei sale( dar el a trans!erat această hartă într un mod nepotri#it( ca re!erindu se la lumea lui de adult unde era în mod 'rosolan incompletă şi deci ne!uncţională. Prima noţiune pe care o a#em despre natura lui :umne0eu 3şi( din ne!ericire( de multe ori sin'ura4 este o simplă e.ă de noi( pro+a+il că #om #edea uni#ersul ca !iind tot atît de nepăsă tor !ată de noiX. &m a#ut mai mulţi pacienţi cu concepţii similare în ceea ce 6 pri#eşte pe :umne0eu şi cu idei la !el de teri!iante şi sum+re despre natura e. &#em de a !ace cu o situaţie în care !iinţele umane care tre+uie să ai+ă de a !ace unele cu altele au #i0iuni !oarte di!erite asupra naturii realităţii şi !iecare dintre ele crede că #i0iunea sa este cea corectă( pentru că se +a0ea0ă pe e. Ş. 1aţa lui Ste*art a de#enit e. Este pro+lema microcosmosului şi a macrocosmosului. X 1rec#ent 3dar nu întotdeauna4( esenţa copilăriei pacienţilor şi( prin urmare( a #i0iunii lor asupra lumii este conţinută în Jmemoria timpurieK.trapolare a naturii părinţilor noştri( un simplu amestec al caracterelor mamei şi tatălui sau ale celor ce i su+stituie. îmi udasem pantalonii( iar mama stătea lîn'ă mine a'itînd o lin'ură mare şi ţipînd la mine.istenţei. :ar nu toţi părinţii şi nu toţi adulţii sînt răi..K Pro+a+il că aceste prime amintiri( deseori ţinînd de !enomenul memoriei !oto'ra!ice( sînt memori0ate atît de precis pentru că ele sim+oli0ea0ă natura primei copilării a persoanei respecti#e.istenţei ale pacientului. <r2ant $ed'e( psihiatru speciali0at în domeniul relaţiilor internaţionale( a studiat ne'ocierile dintre Statele Unite şi U%SS şi a reuşit să delimite0e un set de idei .K & urmat un lun' moment de tăcere. Şi pentru ca lucrurile să !ie încă şi mai rele( mulţi dintre noi nu sîntem conştienţi de #i0iunea noastră interioară asupra lumii şi cu atît mai puţin de e.K Ste*art nu este sin'urul care crede în ceea ce eu am a. )u era nimic din ceea ce aş !i putut !ace care să nu merite o +ătaie. . într o anumită măsură( reli'ia celor mai mulţi adulţi este un produs al trans!erului.istă di!erite tipuri de părinţi( oameni( societăţi şi culturi.perienţa din care ea a re0ultat.K Unii pot protesta( spunînd că nu pot !ace acest lucru( pentru că au mai multe amintiri timpurii. Pentru a construi o reli'ie sau o #i0iune realistă asupra lumii L con!ormă cu realitatea cosmosului şi a rolului nostru în el( atît cît ştim despre această realitate L tre+uie în permanenţă să ne re#i0uim şi să ne e.uns să numesc un Jdumne0eu monstruosK.perienţa noastră din copilărie.ar ca adulţi #om pri#i lumea ca pe un loc minunat( aşa cum a !ost şi copilăria noastră. 6E9 Creştere şi reli'ie 1aptul că reli'ia noastră sau #i0iunea noastră asupra lumii este iniţial determinată în mare măsură de e.perienţa unică a copilăriei ne aduce !aţă în !aţă cu o pro+lemă centralăA relaţia dintre reli'ie şi realitate.

. )u îmi place să !ac asta.ore ale acestei cărţi.ar la s!îrşitul primei secţiuni( despre disciplină( a !ost de asemenea !ăcută o+ser#aţia că a în#ăţa ce#a nou cere o renunţare la #echiul sine şi slă+irea trăiniciei cunoaşterii.& 6EF !undamentale pe care le au americanii despre natura !iinţelor umane( a societăţii şi a lumii şi care di!eră !undamental de cele pe care le au ruşii.perienţe. Permanent tre+uie să ne e. %e0ultatul ine#ita+il a !ost că !elul de a se comporta al ruşilor le a părut americanilor ne+unesc sau deli+erat male!ic şi( +ineînţeles( ruşilor li s a părut că americanii au un comportament la !el de ne+unesc şi de male!icX Sîntem ca acei trei or+i din !a+ulă care !iecare în parte atin'e o anumită parte dintr un ele!ant( pretin0înd apoi că deţine ade#ărul despre întrea'a în!ăţişare a animalului. )u e. în multe ca0uri( tre+uie să apelăm la in!ormaţii de mîna a doua pentru a !uncţiona. :rumul creşterii spirituale mer'e însă în direcţia opusă.istă riscul de a ne transporta în necunoscutul X <r2ant $ed'e şi C2ril Muromce*( JPs2cholo'ical 1actors in So#iet :isarmament )e'otiationK 3J1actorul psiholo'ic în ne'ocierea pri#ind de0armarea cu so#ieticiiK4( 3ournal o1 /on1lict Resolution$ K$ ni.presiei( începutul îl repre0intă ştiinţa. Tre+uie însă să o !ac( pentru că ei posedă o cunoaştere #itală pe care eu nu o deţin. Religia 'tiinţei Creşterea spirituală este o ieşire din microcosmos spre un macrocosmos mereu mai lar'. &şa cum spune teolo'ul &lan WonesA Una dintre pro+lemele pe care le a#em este aceea că !oarte puţini dintre noi au de0#oltat o #iaţă personală distinctă. Totul în ceea ce ne pri#eşte( chiar şi emoţiile noastre( par a !i la mîna a doua. în cel mai propriu sens al e.istă ce#a în 'enul unei reli'ii de a 'ata.perienţa adău'ată a 'eneraţiilor de oameni de a lun'ul istoriei. Totuşi( nici una dintre părţi nu era conştientă de presupo0iţiile sale sau de !aptul că cealaltă parte opera cu un set di!erit de presupo0iţii. Să ne amintim că în secţiunea precedentă iu+irea a !ost de!inită ca e. Pentru a !i ce#a #ital( cel mai +un lucru de care sîntem capa+ili( reli'ia noastră tre+uie să !ie în între'ime personală( trecută prin !ocul îndoielii şi cercetării în creu0etul e.U).perienţelor noastre anterioare şi pentru a ne eli+era de trans!er( este ne cesar să cunoa'tem.pansiune L a propriului sine şi a !ost !ăcută o+ser#aţia că printre riscurile iu+irii e.perienţa personală( inclusi# de e. 3Be0i( de asemenea( <r2ant $ed'e( J& )ote on So#iet &merican )e'otationK 3J)otă despre ne'ocierea so#i eto americanăK4( #roceedings o1the Emergency /on1erence on Hostility$ Aggression$ and -ar$ &merican &ssociation !or Social Ps2chiatr2( 6E 68 no#. 6 3martie 67-F4( 68 C-. %E5. 67-6. . :rumul spre s!inţenie trece prin punerea la îndoială a orice.tindem domeniul cunoaşterii şi ori0ontul prin încorporarea şi di'erarea de noi in!ormaţii.n!ormaţiile de mîna a doua pri#ind starea rinichilor mei( e!ectul colesterolului şi creşterea 'ăinilor le pot accepta.perienţa de adult şi de e. Pentru a e#ada din microcosmosul e. B.pansiunii cunoaşterii a !ost una dintre temele ma. &şa ne s!ădim şi noi pentru #i0iunile noastre microcosmice asupra lumii şi toate ră0+oaiele par ră0+oaie s!inte.perienţei realităţii.tindere L adică e. Pentru a de0#olta o #i0iune lar'ă( tre+uie să !im dispuşi să a+andonăm( să ucidem #i0iunea în'ustă. începem prin a distru'e ceea ce credem( căutînd acti# lucruri ameninţătoare şi ne!amiliare( pu nînd la îndoială în mod deli+erat #aliditatea a ceea ce am în#ăţat şi ne a !ost dra'.Z. &ceste idei au dictat ne'ocierile de am+ele părţi. Tre+uie să respin'em şi să ne răs culăm împotri#a reli'iei părinţilor noştri( pentru că #i0iunea asupra lumii este ine#ita+il mai în'ustă decît cea de care sîntem capa+ili dacă pro!ităm pe de a ntre'ul de e. Procesul e. în primele stadii 3cele de care se ocupă această carte4 este #or+a de o călătorie a cunoaşterii( nu a credinţei.D.. începem prin a înlocui reli'ia pro#enită de la părinţii noştri cu reli'ia ştiinţei.i. Ş. Pe termen scurt( este mai con!orta+il să nu !acem aceasta L să ră mînem acolo unde sîntem( să continuăm să !olosim aceeaşi hartă a microcosmosului( să e#ităm su!erinţa cau0ată de moartea ideilor dra'i nouă. :ar cînd e #or+a de scopul meu( de intenţiile şi de moar .4 6ECreştere şi reli'ie unei noi e. &ccept cu încredere cu#întul unui doctor( om de ştiinţă( !ermier.5E &SUP%& 5UM.

inim pe cea a părinţilor noştri.%E5.@ din contră( cred că spiritualitatea d#s. a#eţi o reli'ieK( spun eu( Jşi încă una pro!undă.)GE.istă în realitate@ prin urmare( a cerceta şi deci a înţele'e cu acurateţe este necesar ca !iinţele umane să se supună ele însele disciplinei metodei ştiinţi!ice.ore susţin următoareleA uni#ersul este real şi prin urmare un o+iect #alid de cercetare@ cercetarea uni#ersului repre0intă o #aloare pentru !iinţa umană@ uni#ersul are sens L adică se conduce după anumite re'uli şi este predicti+il@ dar !iinţele umane sînt sla+i cercetători( au superstiţii( înclinaţii personale( pre.perienţă în aceleaşi circumstanţe.perienţa însăşi nu este ce#a în care să a#em încredere@ pentru a putea a#ea încredere în ea( e.. Bă asumaţi riscul terapiei şi !aceţi aceasta datorită reli'ie d#s. Tre+uie să e. :ar ce e Jreli'ia ştiinţeiKM Ştiinţa este o reli'ie( pentru că este o #i0iune asupra lumii de o comple.& ŞT. Bor+im despre comunitatea ştiinţi!ică mondială. Cele mai multe teorii ma. &titudinea ştiinţi!ică este cea care ne !ace să ne X 3onrney %nto /hrist 7/ălătorie în /ristos8$ Sea+ur2 Press( )e* \or/( 67EE( pp. Cred că m am îndepărtat de spiritualitate. 76 7=.perienţa tre+uie să !ie #eri!ica+ilă( ast!el încît şi alţi oameni să ai+ă parte de aceeaşi e.D.a acest start îmi spunA J)u sînt un om reli'ios. Pentru a scăpa din microcosmosul e. )u am credinţa părinţilor mei.perienţă personală a macrocosmosului.umătăţile de ade#ăruri pe care ni le au spus părinţii noştri( este esenţial să !im sceptici !aţă de ceea ce am în#ăţat pînă acum.K Un lucru ce su'erea0ă !aptul că ştiinţa( ca reli'ie( repre0intă o îm+unătăţire( un salt e#oluti# !aţă de alte #i0iuni asupra lumii este caracterul ei internaţional. )u cred deloc că ar !i realist să spun că sînteţi mai puţin spiritual decît părinţii d#s. într o oarecare măsură însă. #ă închinaţi ade#ărului. 6E7 Cînd pri#im din punctul de #edere al unui scepticism so!isticat la !enomenul credinţei în :umne0eu( nu sîntem prea impresionaţi. într o anumită măsură( ei au reuşit să depăşească microcosmosul culturii lor. a !ăcut un salt calitati# !aţă de spiritualitatea lor( care este insu!icientă pentru a le o!eri măcar cura. Ştiinţa este reli'ia scepticismului.perienţa tre+uie să !ie repeta+ilă( de o+icei su+ !orma unui e. Cu#intele cheie sînt JrealitateK( JcercetareK( JcunoaştereK( JneîncredereK( Je.periment@ mai mult( e. )u mă duc la +iserică. sînteţi dispus să su!eriţi durerea în!runtării şi a de0#ăţării.)GE. )u pot supra#ieţui cu o credinţă la mîna a doua într un :umne0eu la mîna a doua. a e#oluat peste cea a părinţilor d#s.udecăţi şi o pro!undă tendinţă de a #edea mai de'ra+ă ceea ce #or să #adă decît ceea ce e. Mulţi pacienţi care au luat de. 6E8 Creştere şi reli'ie trans!ormăm e.ore. :eşi cred că #i0iunea sceptică asupra lumii a spiritului ştiinţi!ic este o îm+unătăţire clară !aţă de acea #i0iune asupra lumii care se +a0ea0ă pe o credinţă oar+ă( superstiţii şi pre0umţii ne#eri!icate( cred însă de asemenea că !elul în care cei mai mulţi oameni animaţi de un spirit ştiinţi!ic pri#esc realitatea lui :umne0eu nu depăşeşte #i0iunea parohială a unui ţăran care urmea0ă cu ochii închişi credinţa tatălui lui. Bedem do'matismul şi acţiunea +a0ată pe do'matism( #edem ră0+oi( persecuţii şi inchi0iţie.& ŞT.iste un cu#înt personal( o con!runtare unică( dacă să întîmplă să !iu #iu.X &şa că( dacă #rem să !im sănătoşi mintal şi să creştem spiritual( tre+uie să ne de0#oltăm reli'ia noastră personală şi să nu ne spri. &cestea sînt cu#intele pe care le #om !olosi de aici încolo.perimentat@ deşi disciplina metodei ştiinţi!ice începe cu e.perienţa( e. Credeţi în posi+ilitatea de a creşte şi de a #ă îm+unătăţi L credeţi în posi+ilitatea pro'resului spiritual( în strădania pe care o presupune reli'ia( d#s.perienţăK( JdisciplinăK.K &tunci cînd eu pun la îndoială realitatea presupo0iţiei că nu ar mai !i !iinţe spirituale( deseori este aproape un şoc pentru ei.perienţa( adică noi nu putem să spunem că ştim un lucru pînă nu l am e.itate considera+ilă( cu multe teorii ma. 6EE tea mea( nu mai accept in!ormaţiile de mîna a doua. într o oarecare măsură( au de#enit înţelepţi.perienţa personală a microcosmosului în e. %E5. J:#s.. Ea începe să de#ină o ade#ărată comunitate( mai strînsă decît <iserica Catolică( care este a doua ast!el de comunitate. Esenţa acestei discipline este e. Oamenii de ştiinţă au mari di!icultăţi cînd este #or+a de realitatea lui :umne0eu. Tre+uie să începem să de#enim oameni de ştiinţă. )u mai cred prea multe din ce mi au spus <iserica şi părinţii.D. Oamenii de ştiinţă de oriunde pot #or+i şi se pot înţele'e unul cu celălalt mai mult decît noi( ceilalţi.perienţei copilăriei( din microcosmosul culturii şi al do'melor noastre( de . :#s. Bedem ipocri0ieA oameni care predică altor oameni să şi ucidă semenii în .( că spiritualitatea d#s.ul de a se îndoi.

El nu se 'îndise prea mult la acest lucru. :ar ea încă se ru'a mult. Parcă simţea că prin cîntat s ar !i apărat de moarte şi nu şi permitea să se odihnească sau să adoarmă. îl condusese pe el la muncă cu maşina. Bedem o năucitoare di#ersitate de ritualuri şi ima'ini !ără le'ătură între ele@ un 0eu este o !emeie cu şase +raţe şi şase picioare@ altul este un +ăr+at şe 0înd pe un tron@ altul este ele!ant@ altul este esenţa nimicului( panteon( 0ei ai căminului( trinităţi( unicităţi. Se simţise +ine pînă în acea dimineaţă. 1usese să o #i0ite0e pe Kath2 şi o 'ăsise în starea aceasta. Pentru a o a. 5a orice între+are pe care i o puneam( răspundea doar J&m să morK( nepier0înd nici o clipă ritmul cîntecului. Este tentant să 'îndim că umanitatea ar !i mai +ună !ără credinţa în :umne0eu şi că :umne0eu nu este doar o promisiune 'oală( ci poate !i şi o promisiune otră#ită. Cu e.e0e( însă doar pentru a începe să plîn'ă neconsolată. 5ucru curios L Kath2 a încetat să mai mear'ă la slu. Citise despre cît de periculoase sînt sau ce#a de 'enul acesta. Se ru'a mult L dar de la o #reme se ru'ase mai mult decît ştia el că se ru'a atunci cînd o cunoscuse. :ouă ore mai tîr0iu( sora lui îi dăduse tele!on. K&T"\ 686 pă ce s a căsătorit. Te #ei simţi !oarte rela. :e asemenea( se părea că îi era !rică să !ie lăsată sin'ură acasă. :e la soţul ei( "o*ard( un tînăr poliţist( am a!lat in!ormaţii minime. .celentă.ul lui Fathy Kath2 era cea mai în!ricoşată persoană pe care am #ă0ut o. :upă ce#a #reme( s a oprit din plîns şi a început să şi cîn te sin'ură. 5a !iecare cinci minute se oprea( părînd e. Te #a !ace capa+ilă să te opreşti din cîntat. Metode de contracepţieM 5ua pilule. în ultimă instanţă( în cea de a patra 0i( i am !ăcut o in. 1amilia ei era reli'ioasă. &r părea deci raţional să conchidem că :umne0eu este o ilu0ie a minţii oamenilor L o ilu0ie distructi#ă L şi că credinţa în :umne0eu este o !ormă a psihopatolo'iei umane( care tre+uie #indecată.alnic. J&ceastă in. &poi a început să se rela. Staţi un moment. ) am să ţi !ac nici un rău. )u a#usese pro+leme de ordin psiholo'ic mai înainte. S a uitat la mine cum stăteam în cadrul uşii şi ochii ei s au mărit de spaimă. :e aproape patru luni( îi era !rică să mear'ă în locuri pu+lice. &u dus o la spital.+ă imediat du C&ZU5 5U. în ansam+lu( credinţa în :umne0eu arată . )u !usese niciodată spitali0ată. Un timp( a continuat să se împin'ă în perete.uta( "o*ard a !ăcut el toate cumpărăturile de la super ma'a0in( în timp ce ea aştepta în maşină. Erau căsătoriţi de doi ani.cepţia poate a unui sin'ur lucru. S a tîrît şi s a în'hesuit într un colţ( împin'înd în 0iduri ca şi cum ar !i #rut să intre în ele. Ce se întîmplă cu credinţa în :umne0eu a unei persoane pe măsură ce ea se de0#oltă prin procesul terapieiM 68> Creştere şi reli'ie /a. Mama ei mer'ea la litur'hie de cel puţin două ori pe săptămînă. Pentru sănătatea ei !i0icăM Oh( sănătatea ei era e. &m între+at o ce nu era în re'ulă. 5eşinase însă o dată( în timpul nunţii. Cînd am intrat pentru prima oară în camera ei( stătea într un colţ( pe podea( murmurînd ceea ce părea a !i un cîntec. )u e. &cum o lună ea îi spusese că încetase să mai ia pilule. J&m să morK( a spus ea repede( a+ia oprindu se din cadenţa cîntecului. &m spusA JKath2( sînt psihiatru.ului.ată. )u( nu !ăcuse nimic +i0ar pînă atunci.K &m luat un scaun( m am aşe0at la o oarecare distanţă !aţă de ea şi am aşteptat.ecţie te #a !ace somnoroasă( Kath2K( i am spus( Jdar nu te #a !ace să adormi.tenuată( se tîn'uia cîte#a momente şi îşi relua cîntatul. 5ui îi con#enea lucrul acesta. Ceea ce se întîmpla acum era o surpri0ă completă. Breau să mi spui .ecţie cu ami triptilină. Kath2 a#ea => de ani. )u mi a spus nimic altce#a. Kath2 era apropiată de părinţii ei. Bei !i în stare să #or+eşti cu mine. am dat !etei cantităţi masi#e de tranchili0ante şi sedati #e ca să poată dormi noaptea( dar în următoarele două 0ile comportamentul ei a rămas neschim+at@ cînta neîncetat( nu era capa+ilă să comunice ce#a în a!ară de con#in'erea că #a muri ne'reşit( iar spaima nu îi slă+ea nici o clipă.istaseră pro+leme în cadrul maria. Bedem i'noranţă( superstiţie( ri'iditate.numele credinţei( să şi 'olească +u0unarele pentru traiul altora şi alte !orme de +rutalitate. &pare deci între+areaA Este credinţa în :umne0eu ce#a răuM Este o mani!estare a trans!erului L o concepţie a părinţilor noştri( deri#ată din microcosmos( proiectată în mod nepotri#it în macrocosmosM Sau( alt!el spus( este o ast!el de credinţă un mod de 'îndire primiti# sau copilăresc din care tre+uie să ieşim pe măsură ce ne de0#oltăm( atin'înd ni#eluri mai înalte de conştienti0are şi maturitateM :acă #rem să a#em o atitudine ştiinţi!ică în încercarea de a răspunde la această între+are( este esenţial să ne întoarcem la realitatea !aptelor clinice. )ici nu #ei muri. & continuat să cînte.

:e e. Tot ce ştii este ceea ce ţi s a spus despre :umne0eu. cu "o*ard. Ştiu asta pentru că ei continuă să #ină să mă consulte.ul de care a#ea parte o dată la două săptămîni era tot ce mai reuşea să o scoată din plictiseala ei permanentă. Şi #or+esc cu mine. Era încă înspăimîntată şi nu i dispăruse con#in'erea că are să moară( dar con#in'erea nu mai era la !el de puternică. El #oia să o ia în căsătorie( iar ea a !ost de acord.ar cînd te #ei tre0i( nu ţi #a mai !i teamă că ai să mori. Şi a.uale cu "o *ard.un' mai !ericiţi. îşi pierduse !irea. )u a#ea putere să şi mărturisească aceste păcate şi a încetat să se ducă la slu. Brei să mi spui ce a !ost di!eritMK J&m apucat o pe alt drum. :ar acum tre+uie să dormi.ată.K :imineaţa( !etei îi era mai +ine. &i să în#eţi că nu eşti o persoană rea.K J)u s a întîmplat nimicK( a răspuns Kath2. Te #ei pri#i pe tine însăţi şi #iaţa ta cu mai multă +ucurie. Totuşi( nu #oia copii( cel puţin nu pînă cînd ar !i !ost si'ură că 6 iu+eşte pe "o*ard. J)u mai cînta( Kath2K( i am ordonat. & rămas însă un soţ ideal( îi cumpăra daruri( o trata în mod pre!erenţial( muncea mult peste pro'ram( iar ei nu i permitea să şi ia o slu.K Kath2 începu din nou să cînte.ar mîine( cînd o să ne #edem din nou( #ei !i în stare să #or+eşti cu mine şi #om discuta despre :umne0eu şi despre tine însăţi. J<ill este un prieten de al tăuMK J& !ost. Şi ai să a!li ade#ărul L despre tine şi despre :umne0eu. în cele din urmă( i am spusA JKath2( cre0i că ai să mori deoarece cre0i că ştii cum 'îndeşte :umne0eu. Te simţi !oarte rela. încet( în acea 0i şi în multe alte 0ile ce au urmat( po#estea ei s a conturat piesă cu piesă. &poi am mers acasă.K J&i mers acasă e. :i#orţul ieşea din discuţie@ acesta era un păcat de neconceput.ce s a întîmplat în dimineaţa din 0iua în care ai #enit la spital.a păcătuise prin relaţii premaritale cu el şi acest păcat ar !i crescut enorm dacă nu şi consacra relaţia prin căsătorie. J5 ai condus pe soţul tău cu maşina la ser#iciuMK J:a.ualitatea ei. . JEşti complet în si'uranţă. &şa că a început să ia pilule L C&ZU5 5U. J&i sen0aţia că :umne0eu te #a pedepsi pentru că ai #rut să 6 mai #e0i pe <illMK J:a.emplu( consult în !iecare 0i +ăr+aţi şi !emei ca tine( care #or să !ie necredincioşi( iar unii chiar sînt şi nu sînt pedepsiţi de :umne0eu.unsese aproape să 6 roa'e să !acă se. Multe dintre cele ce ţi s au spus despre :umne0eu sînt 'reşite. . &poi nu ştiu decît că urma să mor. . :ar ea a. Totuşi( din 0iua căsătoriei lor( el îşi pierduse interesul !aţă de se.K J:e aceea cre0i că ai să moriMK J:a.( iar se. Pentru că o să lucrăm împreună. înainte de a mă mărita.K lui <ill.act la !el ca în !iecare 0i în care îl duceai pe soţul tău cu maşina la ser#iciuMK Kath2 începu să cînte din nou. în timpul ultimului an de liceu( a#usese le'ături se. Kath2 a început din nou să cînte. :ar 'reşeşti.K Jîţi e tare dor de <ill( nu i aşaMK Kath2 se tîn'ui atunciA JO( :oamne( am să morPK J5 ai #ă0ut pe <ill în acea 0iMK J)u. Tot aşa şi tu #ei de#eni mai !ericită. :ar credea că tre+uie să se căsătorească( pentru că ştia că de.+ă.K 68= Creştere şi reli'ie J:ar #oiai să 6 #e0iMK J&m să morK( a răspuns Kath2. în a!ară de asta( se simţea con!u0ă şi nu ştia dacă 6 iu+eşte sau nu pe "o*ard. K&T"\ 68C un alt păcat. &m lăsat o să cînte 0ece minute( timp în care mi am adunat 'îndurile. Ce#a a !ost di!erit în acea 0i în care l ai condus pe soţul tău la ser#iciu.K J:e ce ai !ăcut astaMK J&m luat o pe drumul pe care se @ JCine e <illMK( am între+at o.+ă după ce s a căsătorit. îi plăcea să !acă se. :ouă săptămîni mai tîr0iu( în timpul nunţii unui prieten( i a #enit +rusc ideea că nu #rea să se mărite. )u ştii ce e în mintea lui :umne0eu.

înspăimîntată că într ade#ăr ar putea !ace aşa ce#a( a în 689 Creştere şi reli'ie cetat să mai ia pilule( sperînd că !rica de a nu rămîne 'ra#idă o #a a.K Tot nu s a întîmplat nimic. O ast!el de Jalianţă terapeuticăK precum cea . între timp( şi a per!ecţionat sistemul( reuşind să cînte o mie de ru'ăciuni în cinci minute.utat o pînă cînd "o*ard a #enit acasă. 5a început( cînd mintea era ocupată cu per!ecţionarea psal modierii( !ante0iile despre in!idelitate păreau a se !i rărit( dar odată ce sistemul !usese pus la punct( ele s au reîntors în !orţă( începuse chiar să se 'îndească cum să le ducă pînă la capăt. )u s a întîmplat nimic. . &şa că a decis să se roa'e pe ascuns( 0iua( cînd "o*ard nu era acasă( pentru a compensa !aptul că nu se ru'a seara( cînd el era acasă. JTe ro'( lasă pe oricine să mă #adă( pe oricine. El #a termina cu toate acestea şi #a s!îrşi şi cu ea. :e unde a a!lat că mastur+area e un păcatM Cine i a spus că e un păcatM :e unde ştia acela că e un păcatM :in ce cau0ă este mastur+area un păcatM Şi aşa mai departe. :oamne( #indecă mă( tre+uie să morPK & sărit în maşină şi s a dus acasă( în apartamentul ei. &ceastă istorisire a a. Se pare că nu era nimeni acasă.uta să re0iste. & aşteptat. Oriunde mer'ea se uita după +ăr+aţi. Punîndu şi ast!el de în C&ZU5 5U. Tre+uie să o !ac cu cine#a. & a. &cesta era poate cel mai mare păcat dintre toate. :umne0eu îi #a da ceea ce merită. & reuşit să !acă asta doar pentru că a simţit în mine un aliat şi a înţeles încet( încet că eu sînt cu ade#ărat de partea ei( sînt cu ade#ărat de +ună credinţă şi nu o #oi duce spre iad. :umne0eu o #a !ace. :e e. )u e uşor să te iei de <iserica Catolică. O( :oamneP Sînt o cur#ă. :upă ce 6 a lăsat pe "o*ard la ser#iciu( s a dus direct acasă la <ill. Se ru'a acum la !iecare . &poi "o*ard a o+ser#at şi a pus între+ări despre ce se petrecea. K&T"\ 68F L tre+ări ea a tre+uit să pună la îndoială #aliditatea autorităţii şi înţelepciunii între'ii <iserici Catolice sau măcar a +isericii pe care o !rec#entase. & #enit timpul să înceapă pri#e'hiul. :ar :umne0eu putea. & parcat chiar în !aţa casei. S a 'îndit la +arurile unde ar !i putut să mear'ă după amia 0a. 1ante0iile despre in!idelitate au continuat şi 'radual au de#enit chiar mai !rec#ente şi mai insistente.1ără să #rea( începuse să ai+ă !ante0ii cu in!idelităţi se. :ar apoi şi a dat seama că întorcîndu se la +iserică comitea un păcat dacă nu şi ar !i con!esat !ante0iile in!idele unui preot. :ar a doua 0i a început iarăşi. JTe ro'K( a şoptit ea( JTe ro'( lasă 6 pe <ill să mă #adă( lasă 6 să mă o+ser#e. & început să se roa'e mai !rec#ent şi mai repede. S a 'îndit că poate era mai +ine să se ducă iarăşi la +iserică. &ceasta era 'ene0a cîntatului ei. . Mult din această muncă s a concentrat asupra !elului cum concepea păcatul. )u ştiu nici o pro!esie atît de inci tantă şi de pri#ile'iată precum practica terapeutică( dar uneori este !oarte o+ositoare( atunci cînd atitudini de o #iaţă sînt în!runtate metodic( una cîte una( în toate particularităţile lor. & !ost în'ro0ită. :eseori( asemenea în!runtări reuşesc( măcar parţial( înainte chiar ca întrea'a po#este să iasă la supra!aţă.uale. & luat o lamă şi a #rut să şi taie #enele. & cre0ut că poate #a reuşi să treacă peste ele dacă se #a ru'a mai mult( aşa că a început să se roa'e în mod ritual( cinci minute la !iecare oră. Sînt cur#a <a+ilonului. S a dus la maşină şi s a re0emat de ea într o po0iţie seducătoare.umătate de oră şi îşi du+lase #ite0a. &ceasta înrăutăţea lucrurile. )u a !ost în stare.ar acest lucru nu 6 putea !ace. Pentru a şi uşura munca( a început să de0#olte un sistem ela+orat( în care păstra un sin'ur stil de psalmodiere tot timpul ru'ăciunii.uns să !ie elucidată doar după luni de muncă sîr'uincioasă. s a !ăcut !rică să iasă în oraş !ără "o*ard şi chiar atunci cînd era cu el o înspăimîntau locurile pu+lice( unde putea #edea +ăr+aţi. Şi a du+lat iarăşi #ite0a ru'ăciunilor. S a 'îndit să i dea un tele!on lui <ill2( !ostul ei prieten. :ar dorinţa era din ce în ce mai puternică( într o după amia0ă( a început să se mastur+e0e. JO( :oamne( sînt atît de speriată( sînt atît de speriată( te ro'( 'ră+eşte te( sînt atît de speriatăPK & început să cînte aşteptînd şi aşa a !ost 'ăsită de cumnata ei. &u0ise de duşurile reci şi a !ăcut unul atît de rece cît a putut să 6 suporte.emplu( Kath2 a !ost în stare să mi spună despre multe dintre detalii( cum ar !i !ante0iile şi tentaţiile de a se mastur+a( doar după ce a început să pună la îndoială #aliditatea #ino#ăţiei ei şi a concepţiei că aceste acte sînt păcate. în cele din urmă( în dimineaţa următoare( a cedat.

Ba !i totul în re'ulă. J)u( n ai să mori( Kath2. &sta s a întîmplat( nu i aşaMK JO urăscK( +ol+orosi ea.cepţia serilor de #ineri. J)u tre+uie să !aci cutare lucru( dra'a mea. )u ai să mori pentru că eşti supărată pe mine. Cea de a cincea poruncă. Kath2 era aproape la !el de înspăimîntată ca în prima 0i în care o #ă0usem. Era +lîndă( dar !ermă. Poţi să #or+eşti cu mine. încă o dată( "o*ard nu a#ea nici o e. Mult din această muncă s a des!ăşurat cînd ea nu mai era internată la spital.or în psihoterapie. &tunci ieşea în oraş să şi +ea +erea. :ar în pri#irea ei am detectat mînie( aproape !urie !aţă de mine. Şi a scuturat capul în timp ce cînta. JKath2( te iu+escK( i am spus.uns de puternică să o !aci sin'ură. )u a#ea cu cine să #or+ească. &poi( cu #oce tare( ca şi cum ar !i !ost impulsionată de propria #oce spunînd . )u erau cu#intele la care mă aşteptam.+ă. &m dus o pe Kath2 în camera ei şi i am ordonatA JOpreşte te din cîntat şi spune mi care este pro+lema. Cu e. &sta este( nu e aşa( Kath2M Cin C&ZU5 5U. 1etele +une nu !ac asta.K J)u( Kath2K( i am răspuns( Jde data asta eşti îndea. :ar psihoterapia rareori mer'e uşor. )u am să te omor pentru că eşti supărată pe mine. Tatăl ei muncea L altce#a nu mai !ăcea. :ăruia( dar nu ceda.plicaţie de care să mă a'ăţ. :ar nu pot şti care e dacă nu îmi spui.K Ce#a mi a sunat straniu în aceste cu#inte. K&T"\ 68E steşte pe mama şi pe tatăl tău ca să trăieşti ani mulţi pe acest pămînt. Kath2 a putut !i e.K Cînd a început această !a0ă a terapiei( am început să ne punem între+areaA Cum s a putut întîmpla aşa ce#aM :e ce a cumpărat oM Cum de nu a putut să 'îndească mai mult de una sin'ură şi nu a în!runtat pînă acum autoritatea <isericii Catolice în nici un !elM J:ar mama mi a spus că nu tre+uie să mă îndoiesc de <isericăK( a spus Kath2. &poi s a uitat la mine şi şi a reluat cîntecul. Muncea şi muncea( iar cînd #enea acasă( adormea în !otoliu cu o +ere.K încet( încet( Kath2 a început să înţelea'ă că în spatele puterii <isericii Catolice stă enorma putere a mamei sale( o persoană atît de !ină( dar atît de dominatoare( încît părea de neconceput să i te opuni. E în re'ulă să !ii supărată pe mine.K J)u #rei să porţi panto!ii aceştia( nu i aşa( dra'a meaM 1etele din !amilii +une nu poartă ast!el de panto!i.K & 'emut.pe care am construit o încet noi doi este o condiţie pentru orice succes ma. într o dimineaţă de sîm+ătă( la şase luni după ce Kath2 ieşise din spital( "o*ard 68Creştere şi reli'ie mi a dat tele!on şi mi a spus că soţia lui s a închis în +aie şi a început iarăşi să cînte. Cum pot să te pedepsesc pentru că mă urăşti( dacă eu te iu+escMK J)u pe tine te urăscK( spuse ea şoptit. JEşti supărată pe mineK( am 0is.+ă.ternată la o săptămînă după ce i am administrat amitriptilină. 5iniştită( dar implaca+ilă. )u sînt mulţi pe acest pămînt. JKath2K( i am spus( Jpot să mă 'îndesc la o du0ină de moti#e pentru care ai putea !i supărată pe mine. JTe iu+esc chiar dacă tu mă urăşti.K J)u pot. Cum#a( ele îmi păreau nenaturale. :upă instrucţiunile mele( el a con#ins o pe Kath2 să se reîntoarcă la spital( unde m am dus să o #ăd. Cinsteşte i sau mori.K J<a da( Kath2( poţi. JCred că <iserica Catolică mi a #îndut o poliţă. :omnul #rea să mer'em la slu. J&nii mei nu mai sînt mulţi. J&nii mei nu mai sînt mulţi. <rusc mi am dat seama. Cu tatăl ei nu a#ea nici o relaţie. :ar nu eram si'ur ce tre+uie să spun în a!ară de a mă repeta într un !el sau altul. Mama ei ducea !amilia în spate.K J&m să morK( a murmurat ea. &şa este iu+irea.K J)u se pune pro+lema că nu #rei să mer'i la slu. însă doar după patru luni de terapie intensă a reuşit să #or+ească despre ideea de păcat. Şi aşa am început să lucrăm asupra relaţiilor pe care le a#ea Kath2 cu părinţii ei.K Cu 'reu( prin0înd o pau0ă de respiraţie în timp ce cînta( mi a su'eratA JPoate că am să pot dacă ai să mi dai din nou medicamentul ade#ărului. Sin'ură( !ără să ai+ă parte de con !runtări( !ără a !i contra0isă de cine#a şi !ără a i se opune cine#a( ea mer'ea înainte.K J&nii mei nu mai sînt mulţiK( a murmurat ea.

Totuşi( +iserica de care apar C&ZU5 5U. %espin'înd dominaţia mamei sale( a tre+uit să !acă !aţă procesului resta+ilirii propriilor #alori şi de luare a propriilor deci0ii( iar acest lucru o înspăimînta cumplit. Se pare că <isericile în 'eneral !a#ori0ea0ă această luare de a 'ata.celenţă( . Kath2 a început să lucre0e ca #în0ătoare într un mare ma'a 688 Creştere şi reli'ie 0in de îm+răcăminte. S a întîlnit cu mai mulţi +ăr+aţi( intenţionînd să se căsătorească şi să de#ină mamă( dar între timp a a#ut şi succese la slu.ista încă( această teroare de a !i cu ade#ărat ea însăşi în tot !elul de lucruri mici pe care le !ăcea. într un !el.uale plasate adînc( de care încercase să se apere prin căsătoria cu Kath2. El a început să ai+ă atacuri de an. într un sens( <iserica a !ost doar un instrument !olosit de mama !etei pentru a cimenta şi a întări e. nu mi a dat niciodată. Pentru că ea era !i0ic !oarte atracti#ă( el a pri#it o ca pe o Jade#ărată pradăK( un premiu pe care 6 a cîşti'at( do#edindu şi lui însuşi şi lumii între'i competenţa lui masculină. & !ost promo#ată la departamentul de achi0iţii al acelui ma'a0in. Mai tîr0iu( Kath2 spuneaA JŞtiţi( nu aş schim+a pentru nimic locul meu cu persoana care eram( deşi uneori tîn. S ar putea spune pe +ună dreptate că natura dominatoare a mamei( spri.istenţa însemna multă muncă. îmi urăsc mama. )u se mai duce la +iserică şi nu se mai consideră catolică. & început să se con!runte cu sentimentele homose. )u a e. O urăsc. %ecunos cînd !aptul că mama ei a dominat o total( Kath2 a tre+uit apoi să ai+ă de a !ace cu cau0a pentru care a lăsat ca toate acestea să se întîmple. E. într un !el( nu a iu+it o niciodată pe Kath2.K începînd să !ie mult mai independentă( Kath2 6 a con!runtat pe "o*ard cu nereuşita lui ca amant. Biaţa mea era mai uşoară atunci.istă milioane de Kath2. Pentru că e.esc la acele 0ile. împreună cu mine( s a chinuit cu nenumăratele mici( dar independente deci0ii pe care tre+uia să le ia în le'ătură cu slu. încet( încet a de#enit mai hotărîtă şi mai încre0ătoare în sine. :upă ce a terminat terapia( a !ost numită şe!ă a departamentului şi mai recent am au0it că s a mutat la o !irmă mai mare şi că se simţea mulţumită cu sine la #îrsta de =E de ani.+a ei.. O+işnuiesc să le spun oamenilor( în 'lumă( că <iserica Catolică îmi asi'ură traiul ca psihoterapeut.at o #reodată pe Kath2 să îşi pună în mod raţional între+ări despre doctrina reli'ioasă sau( în orice ca0( să 'îndească de una sin'ură. 1reud( raţionalist şi om de ştiinţă prin e.inită de o a+senţă a tatălui a !ost cau0a !undamentală a ne#ro0ei( dar şi su+ acest aspect ca0ul acestei !ete a !ost unul tipic.K :e !apt( terapia cu Kath2 era încă în primele stadii.ute să şi construiască o reli'ie personală mai adec#ată şi mai ori'inală. Ei pot crede că reli'ia însăşi este o ne#ro0ă L o colecţie de idei iraţionale inerente care ser#esc la înlănţuirea minţilor oamenilor( asuprind instinctele care i !ac să se de0#olte spiritual. Teroarea de 0i cu 0i e. M a construit după propria ei ima'ine. Una dintre modalităţile de a anali0a pro+lema pe care o a#ea Kath2 ar !i aceea de a a!irma că deşi ea a cre0ut cu toată inima în :umne0eu( poruncile şi concepţia despre păcat( reli'ia şi !elul în care ea înţele'ea lumea erau luate de a 'ata şi nu s au potri#it ne#oilor ei.cesi#a ei autoritate părintească. :ar nu s a întîmplat nimic. Să şi direcţione0e sin'ură e. )ici un pro!esor de reli'ie de la şcoala parohială şi nici un preot la ora de catehism nu a încura.. "o*ard i a promis că se #a schim+a. )u mi a dat niciodată. &m descris ca0ul acestei !emei atît de pe lar' pentru că este atît de tipic pentru relaţia dintre educaţia reli'ioasă şi psihoterapie. nu mi a dat niciodată #oie să 1iu eu.istă multe ca0uri precum cel al lui Kath2( întîlnite deseori în practică( mulţi psihiatri şi psihoterapeuţi percep reli'ia ca !iind :uşmanul. . 5a îndemnul meu( cînd a #enit să mă consulte pentru această pro+lemă( s a dus la un alt psihoterapeut pentru tratament. <ineînţeles( <iserica nu era sin'ura cau0ă a ne#ro0ei de care a su!erit Kath2.+ă.un'înd să accepte acest lucru( Kath2 şi cu el au că0ut de acord în cel mai amical mod să di#orţe0e. 5a !el aş putea spune şi despre <iserica <aptistă( 5utherană( Pres+iteriană sau oricare alta.. Kath2 6 a presat. )u ştie dacă crede sau nu în :umne0eu şi #ă #a spune cu sinceritate că această chestiune nu i se pare !oarte importantă în acest punct al #ieţii ei.ietate. M a construit( m a construit( m a construitP )u a lăsat nici o parte din mine să !ie a mea.în!ricoşătoarele cu#inteA JO urăsc. K&T"\ 687 ţinea Kath2 L şi acest !apt este tipic L nu a !ăcut nici cel mai mic e!ort să o a. Era mult mai în si'uranţă cînd o lăsa pe mama ei să ia toate deci0iile( era mult mai simplu să adopte #alorile mamei ei şi pe ale <isericii. &. Ea a eşuat în a şi pune între+ări( a contesta( a 'îndi de una sin'ură. Cu toate acestea( şi <iserica are o #ină.istat niciodată #reo do#adă a preocupării <isericii pentru !aptul că doctrina ei ar putea !i răstălmăcită( 'îndită ri'id şi nerealist sau că ar putea !i !olosită sau pusă în aplicare în mod 'reşit.

îmi amintesc că # am spus că sînt atee.at o destul de mult şi a reacţionat şi cînd i am arătat că se îm+răca asemeni unui or!an. E.erpelită şi +urduşită( de o culoare similară.utat o mult din punct de #edere material( dar care erau e. Era sin'urul copil al unor părinţi intelectuali( amîndoi pro!esori uni#ersitari de succes( amîndoi socialişti( din cei ce cred că reli'ia e o promi 67> Creştere şi reli'ie siune 'oală. :eşi nu putea pune de 'etul pe ce#a 'reşit din #iaţa ei( era ine.pare a !i #ă0ut în mare lucrurile în această lumină şi pentru că el este cea mai in!luentă !i'ură în psihiatria modernă 3din multe şi +une moti#e4( atitudinile lui au contri+uit la conceperea reli'iei ca o ne#ro0ă. 676 ciudat( nu doar interiorul meu s a schim+at@ totul din a!ara mea pare de asemenea schim+at. & reacţionat însă atunci cînd i am su'erat că părinţii ei au ne'li.traordinar de distanţi din punct de #edere emoţional( în !elul lor intelectual auster. :ar ea re!u0a să #adă acest lucru. Şi( de !apt( psihiatrii tre+uie să cheltuiască o enormă cantitate de timp şi e!ort în lupta de eli+erare a minţii pacienţilor de ideile desuete ale reli'iei şi de concepţiile care sînt în mod clar distructi#e.+ă la +iserică împreuna cu o prietenă. Mă simt de parcă aş !i conectată( reală( de parcă aş !i . Mar cia a !ost unul dintre primele mele ca0uri pe termen lun'.T E amu0ant. Chiar dacă stau tot aici( trăiesc în aceeaşi casă şi !ac unele din lucrurile pe care le !ăceam şi înainte( întrea'a lume îmi apare !oarte di!erită( o simt ca şi cum ar !i !oarte di!erită.iste.E. Era o !emeie destul de sănătoasă( de =F de ani( care mi a atras atenţia prin ne!ericirea ei 'enerali0ată. &#ea doar o treime din mărimea celei #echi şi era #iu colorată.istă multe alte tipare( unele destul de comune. O simt caldă( si'ură( iu+itoare( inci tantă şi +ună. :e a lun'ul primului ei an de terapie( era îm+răcată in#aria+il în haine care nu i se potri#eau( de culoare al+astră( 'ri( nea'ră sau maronie şi căra cu ea o enormă 'eantă . :upă aceea( cam o dată pe lună( ea adău'a o nouă pată de culoare L portocaliu( 'al+en( al+astru deschis şi #erde L îm+răcăminţii ei( părînd o !loare care îşi des!ace încet petalele. E doar un nou stil( a spus ea( iar eu nu am dreptul să critic. Este într ade#ăr tentant pentru psihiatri să se #adă pe sine ca pe nişte ca#aleri ai ştiinţei mo derne prinşi într o no+ilă +ătălie cu !orţele distructi#e ale superstiţiilor #echilor reli'ii şi cu do'mele iraţionale( dar autoritate. )u ştiu cum să #or+esc despre ast!el de lucruri.nteresant însă( #isele Marciei erau pline de sim+oluri reli'ioase( precum păsări care 0+urau prin încăperi ţinînd în ciocuri per'amente pe care erau aşternute în stră#echi lim+i mesa. Uneori( cînd simt că lumea e +ine întocmită( îmi spunA SŞtii ce#a( pot să pun pariu că e. în penultima şedinţă cu mine ea s a amu0at de !elul în care se simţea şi a spusA JŞtiţi( este C&ZU5 M&%C. )u cred că lumea ar putea !i atît de +ine întocmită !ără :umne0eu. . & anunţat( cum#a cu în'îm!are( că ea este atee L nu un ateu de oca0ie( ci unul ade#ărat( care credea că rasei umane i ar !i cu mult mai +ine dacă ar putea să scape de ilu0ia că :umne0eu e.e o+scure.istă sau că măcar ar putea să e. într ade#ăr( nu ne am ocupat deloc cu chestiuni reli'ioase de a lun'ul a doi ani de terapie. în ciuda sănătăţii ei şi a educaţiei uni#ersitare( părea o emi'rantă îm+ătrînită( împo#ărată şi murdară. )u mai sînt si'ură de acest lucru. %e0ultatul a !ost acela că deşi a#eau un cămin con!orta+il şi neştir+it de nimic( Marcia era pro#er+iala Jsăraca !ată +o'atăK( un or!an din punct de #edere psiholo'ic. /a. Pro'resul în terapia Marciei a !ost dureros de încet( dar dramatic.istă un :umne0eu. Ei s au distrat pe seama !etei cînd ea( la #îrsta adolescenţei( a participat la o slu. Şi cu si'uranţă că arăta tristă. într o dimineaţă( la începutul celui de al doilea an de terapie( Marcia a #enit la şedinţă cu o 'eantă nouă.plica+il de tristă. &tunci cînd a început terapia( Marcia era de acord din toată inima cu părinţii ei. în plus !aţă de distanţa emoţională pe care o păstrau( amîndoi erau atît de dedicaţi carierei lor( încît a#eau puţin timp sau ener'ie pe care să i le dăruiască ei.ul =arciei :ar nu toate ca0urile sînt precum cel repre0entat de Kath2. Elementul cheie era căldura şi apropierea unei relaţii pe care am putut să o construim între noi( care contrasta cu relaţia pe care ea o a#ea cu părinţii. :ar nu am con!runtat o pe Marcia cu acest aspect al inconştientului ei. )e am concentrat în special pe relaţiile ei cu părinţii( doi indi#i0i !oarte inteli'enţi şi raţionali( care au a. :e !apt( cred că nu mai sînt deloc.

în ca0ul !etei pe nume Kath2( a !ost necesar ca terapeutul să în!runte acti# ideile ei reli'ioase pentru a aduce schim+ări în direcţia unei dramatice diminuări a in!luenţei ideii de :umne0eu în #iaţa ei. &r tre+ui să am o carieră. Cu şapte ani înainte de a #eni la mine se retrăsese în păduri. Pînă atunci totul !usese în re'ulă. în ca0ul Marciei( ideea de :umne0eu a început să şi crească in!luenţa( !ără însă ca terapeutul să încerce să în!runte în #reun !el ideile ei reli'ioase. Ted simţea că pro+lema lui îşi are rădăcinile în se.K Prin terapie( Kath2 s a mutat dintr un loc în care noţiunea de :umne0eu era !oarte importantă într un loc în care această noţiune nu mai însemna nimic. 5ui i a luat încă trei ani. Cum să e. Ted a#usese note +une şi satis!acţii la şcoala pri#ată pe care o !rec#entase. Tot ce mai tre+uia să !acă pentru a a+sol#i era să pre0inte o scurtă lucrare de diplomă( din acelea care se pot termina în C&ZU5 5U. &poi( datorită unei moşteniri( a a. &#ea doar cîţi#a prieteni şi nici unul !oarte apropiat. &poi nu s a mai întîmplat nimic. &poi L şi poate acest lucru a a#ut o importanţă crucială L a a#ut o relaţie pasională cu o !emeie care 6 a respins( iar acest lucru s a întîmplat cu o săptămînă înainte de a intra la !acultate. Ştiu că el este aici şi ştiu că este +un şi ştiu că sînt parte din el. E oare necesar #reodată( ne am putea între+a( ca terapeutul să în!runte acti# ateismul sau a'nosticismul unui pacient şi să 6 conducă deli+erat în direcţia reli'ieiM /a. JŞtiu că ar tre+ui să !ac ce#a mai constructi#( mai creati# cu #iaţa meaK( s a plîns el( Jdar nu pot lua nici cele mai mici deci0ii( cu atît mai mult deci0ii importante.parte din tr un ta+lou !oarte mare şi ast!el pot #edea mai mult din acest ta+lou. Marcia( pe de altă parte( s a mutat dintr o 0onă în care noţiunea de :umne0eu era respinsă în una în care a#ea importante semni!icaţii. :emorali0at( şi a petrecut primii doi ani din !acultate +înd. &#usese parte de o copilărie o+işnuită într un cămin sta+il şi +ine întemeiat( împreună cu cei doi !raţi ai săi@ părinţii lui erau 'ri.ualităţii lui din copilărie( lucru care nu a dus nicăieri.ulii cu copiii( chiar dacă nu erau tot aşa de 'ri. &şa că primele şase luni din terapie s au scurs sondînd adîncurile se. în acel an( aproape că s a oprit să mai +ea. )u se mai putea decide despre ce să scrie în lucrările sale. T"EO:O%E 67C tr o lună. Pur şi simplu nu reuşea să şi alea'ă un su+iect pentru lucrarea de diplomă. :ar pro+lema pe care o a#ea cu luarea deci0iilor se înrăutăţea.K Pescuind în lac( a prins o ştiucă enormăA J:a( dar era mai mult decît puteam mînca şi nu am prieteni cu care să o împart( aşa că am aruncat o înapoi. :e trei ani nu 67= Creştere şi reli'ie a#usese nici o întîlnire cu #reo !ată.ulii unul cu celălalt.locul celui de al treilea an de !acultate.uns destul de +o'at. îmi ţin trea0 interesul o 0i sau două( dar apoi !iecare domeniu îmi pare că pre0intă pro+leme insurmonta+ile. &poi a mai a#ut parte de alte iu+iri( !iecare mai e0itantă şi mai lipsită de succes decît ultima.K 5e'at de această lipsă de entu0iasm( ea era un !el de sno+ism 'lo+al( de parcă toată lumea şi tot ce se . în a!ară de acest lucru( citise aproape tot ce scrisese 1reud 3mai mult decît citisem eu însumi4.oritatea timpului şi 6 umplea cu pescuitul( cititul şi îşi petrecea o mulţime de #reme luînd deci0ii neimportante( precum ce #a 'ăti la cină( cum #a 'ăti şi dacă îşi permite sau nu să şi cumpere o unealtă ie!tină. &celaşi proces( acelaşi terapeut( cu re0ultate aparent opuse( dar încununate de succes. :ar în acea perioadă au apărut cîte#a !aţete interesante ale personalităţii sale. Totuşi( încă mai a#ea note +une. Una dintre ele consta în lipsa lui totală de entu0iasm. :e ecemplu( #oia să se !acă #reme !rumoasă( dar cînd se !ăcea( el ridica din umeri şi spuneaA J)u este nici o di!erenţă.K Pro+lema sa( spunea Ted( a început pe la 68 ani( cînd a intrat la cole'iu.plicăm acest lucruM înainte de a încerca să o !acem( să mai luăm în considerare un alt tip de ca0. Un prieten apropiat( "an/( a !ost ucis într un accident de automo+il la mi. Era de asemenea strălucit din punct de #edere intelectual. & terminat cursurile şi şi a închiriat o cameră în a!ara campusului uni#ersitar. Ultimii patru ani îi trăise într o ca+ană mică în pădure.ualitate( în !ond( di!icultăţile lui începuseră( nuQ i aşa( cu relaţia lui de dra'oste lipsită de succes.ul lui Theodore Ted a#ea C> de ani cînd a #enit să mă #adă şi era un pustnic. )otele lui au început să scadă. Şi( aşa cum spusese la prima noastră şedinţă( era parcă parali0at. Oca0ional( se ocupa de tîmplărie( dar ma. în !ond( !iecare 0i e la !el cu alta. &r tre+ui să mă duc la şcoală şi să în#ăţ o meserie( ce#a( dar nu mă entu0iasmea0ă nici una L pro!esorat( muncă de cercetare( relaţii internaţionale( medicină( a'ricultură( ecolo'ie L( parcă nimic nu mi se potri#eşte.

&m început să +ănuiesc că !olosea acest sno+ism pentru a ţine la distanţă lucrurile care alt!el l ar !i a!ectat emoţional. JEntu0iasmul s a datorat unei lucrări pe care am scris o la s!îrşitul semestrului din toamnă la cursul de literatură +ritanică. &#eam un o+iect L nu ştiu ce era L pe care l am pus într o cutie. &celaşi lucru li s a întîmplat multora dintre cole'ii mei de clasă. :e unde să ştiuM Tot ce ştiu este că mi am pierdut interesul pentru reli'ie. în ultimă instanţă( Ted era !oarte înclinat să !ie secretos( !apt care !ăcea ca terapia să mear'ă încet. J&poi( #ara( ai a#ut parte de o relaţie de dra'oste lipsită de succes.'ăsea în ea era de un 'ust îndoielnic. Ted m a pri#it încurcat( deconcertat.K JPoate că reli'io0itatea te a supărat şi nu atît mu0icaK( i am su'erat eu. @3onathan Livingston !eagul e o carte reli'ioasăK( am comentat eu. J)u prea cred că îmi amintesc( a trecut multă #reme. &m aran.K J&şa ai simţit dintotdeaunaMK El a rîs ner#os.K Urrmătoarea spărtură s a petrecut o lună mai tîr0iu. )oaptea dinainte el o petrecuse în casa unei cunoştinţe a lui. Poate că prietena mea de atunci are le'ătură cu acest lucru( poate nu.ios. A !ost chinuitor.istă( cred.ntensitatea reacţiei lui snoa+e m a !ăcut să ciulesc urechile. JŞi mu0ica era tot reli'ioasăMK JSe poate spune că era tot atît de reli'ioasă pe cît era de mu0ică. Prima mică spărtură în armura lui Ted a apărut într una din şedinţele din primele şase luni de terapie. JCrescînd( am a+andonat o( +ănuiesc.K JCînd ai a+andonat oMK J)u ştiu. J& !ost o 679 Creştere şi reli'ie seară în'ro0itoareK( s a lamentat Ted.K JCum ai a+andonat oMK JCum adică cum am a+andonat oMK Ted începuse în mod clar să !ie iritat. .at cutia în aşa !el încît nimeni să nu şi dea seama ce e înăuntru. J)u( cînd eram un adolescent cu creierul ameţit am !ost reli'ios. Cre0i că !aptul că prietena ta te a respins nu are nici o le'ătură cu acest lucruMK J)u cred nimic. JCum se a+andonea0ă ce#a. Mi a po#estit un #isA JEram în clasă. )u înţele' cum oamenii educaţi pot să asculte un ast!el de putre'ai pe care ei îl numesc mu0ică. JCe !el de reli'io0itateMK JSentimentală. <ănuiesc că 'ăsesc reli'ia neatră'ătoare.K J:eci( în ultimul an de liceu ai cîntat la +isericăK( am comentat eu. în ultimul an de liceu chiar am cîntat la mica noastră +iserică. El repre0enta ochiul critic. T"EO:O%E 67F +are cam a+ruptă. ) am mai !ost niciodată la +iserică în timpul !acultăţii. &poi m am simţit mai +ine şi m am întors în clasă.K . %nsi(idăA$ aproape şi a scuipat #or+ele Ted. JCe alt !el de reli'io0itate e. Pur şi simplu( asta e tot. Era clar că el nu #oia ca eu să a!lu mie0ul ne#ro0ei sale. Cele mai importante !apte dintr un incident tre+uia să le ascundă.ar apoi n ai mai !ost la +iserică.K J5a ce se re!erea lucrareaMK( am între+at.K . S a întîmplat.K Clasa şi cursurile erau( aşa cum sînt pentru mulţi oameni( sim+oluri ale terapiei în #isele lui Ted. J:a( eu 'ăsesc o ast!el de reli'io0itate supărătoareK( a răspuns Ted. Eram la #îrsta cînd reli'ia nu mai pre0intă interes.K J)iciodatăMK J)ici măcar o dată. &m de#enit an. M am 'ră+it să mă duc la copac şi am !ăcut ca scîndurile să nu poată !i distinse de scoarţă. &m spus. :ar stînd în clasă( mi am dat seama că scîndurile nu erau la !el ca scoarţa copacului. J)u prea e. )e concentrasem pe remarca+ila lipsă de entu0iasm a lui Ted( pe care el a recunoscut o imediat.K JCe s a întîmplat apoiMK J&dică ceMK JCe s a întîmplat cu reli'io0itatea taMK( am între+at. &m pus cutia într o scor+ură dintr un copac uscat şi am astupat 'aura cu scînduri trase la rindea. JUltima oară cînd îmi amintesc că am !ost entu0iast a !ost acum 0ece ani( în anul al treilea de !acultateK( a spus el. E o schim C&ZU5 5U. JEl #oia ca eu să ascult ultimul disc pe care 6 cumpărase( cu mu0ica lui )eil :iamond din !ilmul 3onathan Livingston !eagul.istăMK( l am între+at.

J:umne0eu te a respins( deci şi tu l ai respins pe :umne0eu. )ici măcar nu m am uitat în el( ca să nu 6 cen0ure0. C&ZU5 5U. #ied Beauty era la pa'ina 867. Cu speranţă( m am aruncat înainteA J:eci ai !ost respins de prima ta prietenă ade#ărată şi ai părăsit entu0iasmul pentru +iserică.use$ (entru ari(ile cinte.ugrăviţi (ăstrăvii . Scăparea #enea de la lun'ile plim+ări solitare şi de la sin'urătatea sa şi am reuşit să sta+ilim că stilul său de #iaţă de ermit îşi a#ea rădăcinile în perioada de dinainte de a !i împlinit 6> ani. de moarte şi su!erinţă( pericole şi săl+ăticie.K J&m cre0ut că copilăria ta a !ost !ericită. dulci 'i sărate$ scli(ind 'i întunecate Lui$ Tată al 1rumuseţii schim)ătoare$ Laudă Lui.K J)u eu l am părăsit.K J:a.K Şi aşa !usese.cepţia !aptului că a con!irmat că !elul de a !i al lui Ted( sin'uratic( i0olat prin tr un sno+ism născut din durere era încă de pe atunci +ine înrădăcinat.ei #entru (eisaBul îm)ucătăţit 'i îm(ărţit L ţarina lucrată sau ţinutul săl)atic 'i neum)lat <i (entru toate me'te'ugurile$ cu mecanismele$ angrenaBele 'i sculele lor$ #entru toate lucrurile inversate$ neo)i'nuite$ sărăcăcioase$ stranii$ Fie ele nestatornice sau (line de (istrui 7cine 'tie cum>8 Agere 'i molcome. JTotdeauna aţi #or+it despre cît de secretos sînt L şi +ineînţeles aşa sîntK( a spus el. Mi a !ost luat.J"ocus pocusK( am spus. Toată #iaţa părea să i !i !ost un #îrte. în lunile care au urmat( el s a eli+erat nu doar de durerea pricinuită de copilărie şi de moartea prietenului său "an/( dar şi de durerea a mii de alte morţi( re!u0uri şi pierderi. :edesu+tul calmului său e. Trei ani mai tîr0iu( cel mai +un prieten a murit şi ai părăsit entu0iasmul pentru orice.K &m ieşit din +irou( m am dus la +i+lioteca mea şi m am întors cu un #olum de poe0ie +ritanică plin de pra!( din #remea !acultăţii mele. & !ost unul dintre primii ade#ăraţi poeţi moderni. Pe măsură ce #or+ea( sentimentul lui Ted !aţă de lume L sau mai de'ra+ă i0+ucnirea acestui sentiment L se înteţea.ească şi de aparent minorele pro+leme ale copiilor( nu i au o!erit lui( celui mai mic şi mai sla+( nici o protecţie. cu care sînt . #entru castanele maronii a)ia că. J)oaptea trecută răscoleam prin nişte lucruri #echi şi am 'ăsit acest . Mi a atras însă atenţia o mică #inietă.K JEste de asemenea !oarte reli'ios. :escria cum se plim+ase sin'ur într o duminică de ianuarie( cum !usese prins de o puternică !urtună de 0ăpadă şi se . Părinţii lui( prea ocupaţi de propriile lor tre+uri şi de animo0itatea dintre ei ca să se mai în'ri. JEste o lume urîtă. J:a.K J:a.K J:e ce să !i !ăcut aşaMK( a între+at el.K JEi +ine( cred că era #or+a de Derard Manle2 "op/ins.urnal pe care l am ţinut în anul al doilea de !acul tate.K Ted aproape stri'a acum( mai emoţionat decît îl #ă0usem #reodată.K &m simţit crescînd o tensiune incredi+ilă. Şcoala particulară pe care a urmat o( cu micile ei cru0imi( a !ost ca o eli+erare. M am 'îndit că pro+a+il aţi dori să citiţi despre mine aşa cum eram acum 6> ani te. Cei doi !raţi mai mari ai lui tă+ărau pe el cu o răutate incompara+ilă.terior( căminul copilăriei lui Ted !usese un continuu cîmp de luptă sîn'eros.tul inte'ral( !ără cen0ură. Ted a #enit la şedinţă cu o cărţulie la el. )u am !ost si'ur ce ar !i tre+uit să !ac.K J&i scris acea lucrare la s!îrşitul semestrului de toamnă( deci asta tre+uie să !i !ost prin ianuarie. )u a !ost de !apt !oarte re#elator( cu e. 67Creştere şi reli'ie Mi au #enit lacrimi în ochi.K J)u( a !ost de asemenea urîtă.glo)ii. &m cititA !lavă Domnului (entru lucrurile (ictate #entru cerurile în două culori ca o vacă )ălţată #entru aluniţele ro.K &m spus că #reau şi asta am !ăcut în următoarele două nopţi. #ied Beauty 7Frumuseţe (estriţă8 era pro+a+il poemul asupra căruia mă concentrasem. T"EO:O%E 67E :upă 6F luni de terapie( a #enit şi momentul de răscruce. JPoţi să ţi aminteşti( dacă #rei. JEste el însuşi un poem despre entu0iasmK( am spus. Totdeauna a !ost o lume urîtă.

<ănuiesc că a #enit un #al mare. & a.ală a e.unsesem să mi dau seama că de !iecare dată cînd Ted spunea că de.K 678 Creştere şi reli'ie JPot să înţele' acest lucruK( am spus.K 5a următoarea şedinţă( i am cerut să mi po#estească ce se întîmplase cînd spunea că !usese atît de aproape de moarte. S au nimerit chiar în acel moment să #ină peste mine. JEi +ine( sînt si'ur că # am spus. :upă ce a anali0at su!erinţa pe care i o lăsaseră moartea lui "an/ şi alte morţi pe care le e.K JUnii ar spune că a !ost ce#a miraculosK( am comentat. Era atîta ceaţă( că nu puteai #edea nimic. &m anali0at acest lucru. Eram si'ur că am să mor.perimentase( a început să #adă şi cealaltă !aţă a monedei #ieţii. 1urtuni din acelea care mi plac mie. J)u a !ost o +anală coincidenţă acel #al #enit din spateMK J:a( asta a !ost. :ar cu si'uranţă nu îmi păsa prea mult de #iaţă şi recunosc posi+ilitatea de a mă !i comportat ca un sinuci'aş. M am tîrît pînă la mar'inea de+arcaderului( am înş!ăcat o şi încet( încet m am tîrît pînă la mal. JPur şi simplu ce am între+at.dioasă.K JEi +ine( cred că am a#ut noroc. JŞi !ără îndoială că în acea #ară am a#ut 'înduri de sinucidere.K J<ănuieşti că a !ost norocPK( am repetat eu( pro#ocîndu 6.K J&i !ost udat +ineMK J:a. :ar nu ştiu dacă m aş pune într o ast!el de situaţie prime. O miraculoasă +inecu#întare şi spui că e #or+a de un pic de noroc. O mică tra'edie şi e 're C&ZU5 5U. J:a( la nai+a( +ănuiesc că a !ost noroc. în momentul culminant al !urtunii am ieşit a!ară( pe de+arcader. Un #al m a umplut de apă.imati# un minut m am simţit împins înapoi de apă L tre+uie să !i !ost un !el de #al din spate L şi o secundă mai tîr0iu m am i0+it de stîlpii de +eton ai de+arcaderului. J:a.K J)orocMK( am între+at şi eu cu îndoială în 'las. &+ia îmi mai amintesc ce s a întîmplat. Bă amintiţi că am lucrat în 1lorida în #ara dintre primul şi cel de al doilea an de !acultate.a îmi spusese ce#a el încerca de !apt să mi ascundă anumite lucruri. Totul s a întîmplat !oarte repede. JOri de cîte ori se întîmplă ce#a dureros îl +lestemi pe :umne0eu( te re#olţi împotri#a murdăriei şi mi0eriei acestei lumi. Oricum( nu a !ost #or+a de mare lucru.K JCe părere ai despre această e. &poi altul m a lo#it din spate. & !ost un ura'an. Boiam să mă apropii de acea !urie elementară. T"EO:O%E 677 şeala lui :umne0eu. Sincer( nu îmi amintesc să mă !i dus pe de+arcader cu #reo intenţie conştientă de a mă sinucide. J&m simţit un !el de +ună dispo0iţieK( scria el( Jdupă reîntoarcerea în si'uranţa camerei mele( nu di!erită de cea pe care am trăit o #ara trecută( cînd am !ost atît de aproape de moarte. &sta a !ost tot. JOh( # am po#estit despre astaK( a spus Ted. între timp( a. M am în'ro0it. J<ănuiesc că a !ost noroc.întorsese în dormitor la cîte#a ore după ce se întunecase a!ară.K JEi +ine( ştiţi că am o tendinţă suicidalăK( răspunse Ted aproape dia+olic. :upă apro. Ce !aci aiciMK Con!runtat cu inconsec#enţa atitudinii sale !aţă de şansele +une şi şansele rele( Ted a încercat să se concentre0e din ce în ce mai mult asupra lucrurilor +une din lume( asupra a ceea ce e dulce şi a ceea ce e amar( asupra luminii or+itoare şi a întunericului. )u puteam !ace nimic ca să mă sal#e0.istenţei( lucrurile .uns să accepte necesitatea su!erinţei şi să priceapă natura parado. &m simţit că mă i0+eşte( m am simţit măturat şi apoi pierdut în apă.K J&i mers pînă la capătul de+arcaderului chiar cînd era !urtuna mai puternicăMK( am între+at neîncre0ător.perienţăMK JCe #reţi să spuneţi prin ce părere amMK( a între+at Ted în !elul său re!ractar. :ar cînd ţi se întîmplă ce#a +un cre0i doar că ai a#ut noroc. JEşti din nou secretosK( i am spus. JB am spus( îmi plac !urtunile. J&mîndurora ne plac !urtunile.K JE interesant( TedK( i am spus. Ce părere aiMK JBă re!eriţi la sal#areMK( a între+at el cu îndoială în 'las.

uns la conclu0ia că tre+uie să încerc să !ac ce este cel mai important.J+ălţateK.K J&tunci de ce nu îl studie0i pe :umne0euMK Jîmi pare rău. & început să se schim+e. Eu sînt cel ce ale'e. Citea teolo'ie.K J&şa că am decis că mintea umană este importantă. J)u e. :acă e să mă reîntorc la şcoală( #reau să studie0 lucrurile cele mai importante. JŞtiu ce o să spuneţi( că nu !ac decît să #ă imit( dar m am 'îndit la acest lucru şi nu este ade#ărat. Se presupune că terapeuţii nu tre+uie să şi direcţione0e pacienţii. J:e ceMK JPentru că.K J&şa că de ce nu de#ii preotMK JMă presaţiK( clocotea Ted. Tu eşti cel care #rea să !acă cel mai important lucru.clu0i această alternati#ă. 1oarte +ine dacă nu o poţi !ace. &r tre+ui să !iu entu0iasmat pu+lic de această credinţă. )u ştiţi cum e să !ii eu. :oar temporar( a început să îşi dea din nou întîlniri cu !ete.clu0i. &nali0e0 alternati#ele ce ţi s au deschis. Tu eşti cel care simte că :umne0eu este cel mai important lucru.K JOh( nu( n aş putea !ace aşa ce#aK( răspunse Ted a'asat. J:e ce nuMKQ Ted de#eni atunci in'enios.K JPur şi simplu nu pot !i preotK( s a lamentat Ted. &dică( ar tre+ui să mi !ac pu+lică credinţa în :umne0eu. J&ceasta este ne#ro0a ta şi tre+uie să o ţii în continuare aşa. JPresupun că :umne0eu este cel mai important lucru.K „ua.. )atura lui reli'ioasă a în!lorit. 200 Creştere şi reli'ie JSincer( nu înţele'. JM am decis să urme0 o şcoală de psiholo'ieK( mi a spus. Totuşi( cînd îţi spun să ai în #edere alternati#a unei cariere pentru :umne0eu( tu o e. & început de asemenea să şi e. Tu eşti cel care din anumite moti#e nu #rea să pri#ească una dintre alternati#e. Şi :umne0eu se studia0ă în şcoliK( am răspuns eu. JCariera mea este deci0ia mea personală. Peste tot pe unde se uita #edea misterul #ieţii şi al morţii( creaţia( decăderea şi re'enerarea. Pur şi simplu nu înţele'K( a spus Ted. Cum poate cine#a să 6 studie0e pe :umne0euMK JPsiholo'ia se studia0ă în şcoli.K JUite ce eK( i am spus( Jnu !ac nici o ale'ere pentru tine.K JContinuăK( l am ru'at. Tre+uie să ţii entu0iasmul în dulap( nu i aşaMK. :ar este una dintre atri+uţiile mele de a !i interesat de ce simţi că nu poţi( de ce e. JEi +ine( 'îndindu mă( am a. C&ZU5 5U. &dică( şi preotul !ace multă terapie. să ale'eţi pentru mine. Şi a !ace terapii este important. Pur şi simplu nu pot !ace aşa ce#a. J&sta pentru că îţi +loche0i sin'ur înţele'ereaK( am răspuns. Spui că nu poţi !ace aşa ce#a. )u poţi să te entu0iasme0i în pu+lic. &cum nu !ac altce#a decît să anali0e0 lucrurile. J&dică să de#in preot. pentru că un preot este în mod pu+lic un om al lui :umne0eu.prime un entu0iasm timid. & ascultat de la 3esus /hrist$ !u(erstar la 2ods(ell şi chiar şi a cumpărat propriul disc cu 3onathan Livingston !eagull.ar a !ace terapie este ca şi cum ai !i puţin preot.istă o di!erenţă necesară între un psihoterapeut şi un preot. )u este rolul d#s. &ceastă acceptare a apărut( +ineînţeles( în conte.tul unei relaţii calde între noi( iu+itoare şi din ce în ce mai plăcute..K JMintea umană şi psihoterapia( acestea sînt cele mai importante lucruriMK( am între+at eu cu îndoială în 'las. :e !iecare dată cînd deschid 'ura şi sînt entu0iasmat de ce#a !raţii mei mă #or hărţui din această cau0ă.K . T"EO:O%E =>6 JUitaţi ce eK( s a tîn'uit Ted( Jnu ştiţi cum e.K J:a. :e mine depinde să am cariera pe care o #reau. :upă doi ani de terapie( într o dimineaţă Ted a anunţat că a #enit timpul să mear'ă mai departe.K JContinuă.K J)u( tre+uie să o ţii secretă( nu i aşaMK( am spus. . JBreţi să spuneţi şcoli de teolo'ie.

Tot aşa cum Marcia a trecut de recele microcosmos al copilăriei ei spre o lume mai lar'ă şi mai caldă( iar credinţa ei în :umne0eu s a de0#oltat odată cu ea( în linişte şi în mod natural. Sacri!icii de oameni. &sta e. . &tunci pro+lema constă în aceea că oamenii sînt înclinaţi să creadă în :umne0eu sau că oamenii tind să !ie do'maticiM Oricine a întîlnit un ateu înrăit ştie că un ast!el de om poate !i la !el de do'matic în necredinţa lui ca un credincios în credinţa lui. :ar răspunsul este uneori şi ne'ati#. M am uitat mai atent.K Ted începuse să plîn'ă( pri#indu mă !rustrat. :ar şi ei sînt oameni( sînt ca toţi oamenii şi #or ca răspunsurile să !ie clare( uşoare şi simple. &poi mai sînt arcul şi să'eţile lui. . . Orice lucru care mă entu0iasma îmi era luat.nhi+iţie. în dorinţa lor de a 'ăsi soluţii simple( oamenii de ştiinţă sînt înclinaţi să cadă în două capcane atunci cînd îşi pun între+ări despre realitatea lui :umne0eu. 1rică. :e ce nu pupi altarulM :e ce nu 6 pupi pe diri.nchi0iţia. 5e am spus !raţilor mei despre asta. Cu cîte#a săptămîni înainte de a pleca( am primit cecul cu +anii pentru şedinţele din luna anterioară. Prima este aceea de a arunca şi copilul odată cu apa din copaie. Pî nă la urmă( sînt totuşi un iu+itor de :umne0eu( nu i aşaMK 202 Creştere şi reli'ie /o(ilul 'i a(a din co(aie .ar credinţa în :umne0eu asuprită a lui Ted a tre+uit să !ie readusă la #iaţă ca parte a eli+erării şi a resurecţiei spiritului său. J&sta nu e totK( a spus el lăcrimînd. JMai e şi !elul în care părinţii mei mă pedepseau. . încet( încet( printr un act de #oinţă( amintindu i permanent că nu mai are 6> ani( că nu mai este supus poruncilor părinţilor săi( el s a străduit să şi comunice entu0iasmul( iu+irea sa de #iaţă şi iu+irea pentru :umne0eu. S. înainte( el semna totdeauna cu JTedK. Superstiţie.urul realităţii lui :umne0eu. . &şa că am a. &ceste ca0uri pre0entate indică !aptul că răspunsul nu este unul simplu.ar cea de a doua este #i0iunea de tunel. E !oarte neră+dător să mear'ă. &rderea de cărţi. &şa că am decis ca de acum să mi !olosesc numele între'. :o'matism. Semnătura lui părea mai lun'ă. :e cîte ori !ăceam ce#a 'reşit ei îmi luau lucrurile la care ţineam. am atras atenţia asupra schim+ării.ene0 de numele meu.orMTK Ted a 0îm+it.pocri0ie. JMă ro'( ştiţi toată placa.) COP&. Bînătoarea de #ră. &ceastă listă este aproape nes!îrşită. &cum cîte#a săptămîni mi am dat seama că nu mă mai simt . Orice lucru pe care l am iu+it l am pierdut.J:eci ai încă 6> aniK( am remarcat eu( Jiar !raţii tăi sînt pe aici( prin prea. Sacri!icii de animale.K Şi aşa am a. :oamne( ce şi au mai +ătut . .enat.denti!icarea cu dreptatea.a să i le luămPT Simplu.ul în#ăţăturilor primite în copilărie( al superstiţiilor şi al tradiţiilor locale( tre+uie să răspundem la această între+are. Sentimentul mor+id de #ino#ăţie.E 203 cît se poate de e#ident că credinţa în :umne0eu este deseori distructi# de do'matică. Credinţa necondiţionată pe care o a#ea Kath2 în :umne0eu( în <iserică şi în în#ăţăturile primite de la mama ei i au întîr0iat în mod clar de0#oltarea şi i au otră#it spiritul.ocoriri. Un sistem simplu. JCred că într un !el încă mai ţin secrete( nu i aşaM Cînd eram copil( mătuşa mea mi a spus că tre+uie să !iu mîndru de numele meu de Theodore( care înseamnă Siu+itor de :umne0euT. :oar îndoindu se de credinţa ei şi lepădîndu se de ea a !ost Kath2 în stare să se a#enture0e mai departe într o #iaţă mai cuprin0ătoare( mai satis!ăcătoare( mai producti#ă. . Con!ormitate. S a decis să urme0e o !acultate de teolo'ie.uns să mă . Cum tre+uie să pri#im aceste răspunsuri de nu şi daM Oamenii de ştiinţă se dedică a!lării ade#ărului şi răspunsului la între+ări. %i'iditate.a să #edem de ce este Ted mai entu0iasmatM &h( da( de călătoria de săptămîna #iitoare la mătuşa sa. Uneori răspunsul este da. :oar atunci a a#ut li+ertatea de a se de0#olta.a să i spunem noi că întrucît a !ost rău nu #a mai mer'e să şi #adă mătuşa. E.'noranţă. &cum era JTheodoreK. Cru0ime. %ă0+oaie s!inte.mă. îi plac la ne+unie arcul şi să'eţile. &m !ost mîndru. Ce#a mi a sărit în ochi.oc de mineP M au !ăcut !ătălău în cel puţin 0ece !eluri. S1ătălăul de la corul +isericesc.storiile ca0urilor de pînă acum au !ost pre0entate ca răspuns la între+areaA Este credinţa în :umne0eu o !ormă de psihopatolo'ieM :acă #rem să ieşim din mira.uns la mie0ul pro!und al ne#ro0ei lui Ted.itoare.istă( !ără îndoială( o mulţime de apă de +aie murdară în . :e credinţa în :umne0eu tre+uie să scăpăm noi sau de do'matismM Un alt moti# pentru care oamenii de ştiinţă au înclinaţia de a arunca şi copilul odată cu apa din copaie . JSperam că #eţi o+ser#aK( mi a spus. )e+unie. . .5U5 Ş. <at. . :ar toate acestea repre0intă oare ceea ce :umne0eu le a dat oamenilor sau ceea ce oamenii i au dat lui :umne0euM Este COP. &P& :.

:ar deseori şi noţiunea de ştiinţă de#ine un idol cultural şi este necesar să de#enim sceptici şi !aţă de acesta.K Este oare posi+il ca drumul de0#oltării spirituale să ne conducă mai în tîi a!ară din superstiţii spre a'nosticism şi de la a'nosticism 204 Creştere şi reli'ie spre o cunoaştere adec#ată a lui :umne0euM :espre această cale #or+ea Su!i &+a Said i+n &+i l Khair acum mai +ine de nouă sute de aniA #înă ce 'coală 'i minaret nu se vor 1i s1ărîmat Această a noastră s1întă lucrare nu se va 1i terminat$ #înă ce credinţa va deveni necredinţă$ iar ea la rîndu*i credinţă 6u va e:ista musulman adevărat. Tre+uie să ai încredere în o+iecti#itatea terapeutului tău. :in contră( e. J:ar n am !ost în stare să i spun terapeutului meu despre mănăstire sau despre pro!un0imea credinţei mele reli'ioaseK( mi s a con!esat el. &m a!irmat !erm că este esenţial pentru de0#oltarea noastră spirituală să de#enim oameni de ştiinţă( sceptici !aţă de ceea ce am !ost în#ăţaţi L adică( !aţă de locurile comune şi presupo0iţiile culturii noastre. Şi( în ultimă instanţă( #a !i de asemenea #ala+il dacă în !aţa comple. Este de asemenea #ala+il şi dacă aruncă şi copilul odată cu apa din copaie şi dacă pri#esc reli'ia ca pe ce#a +olna# sau ca !iind :uşmanul.este acela că ştiinţa însăşi( aşa cum am su'erat( este o reli'ie.K )u îl cunosc îndea. Pentru că nu am !ost cu totul si'ur că terapeutul lui #a !i o+iecti#( că îl #a înţele'e în ade#ăratul sens al cu#întului.E 205 pentru el mănăstirea sau dacă dorinţa lui de a intra la mănăstire are rădăcini determinate ne#rotic. &#em atunci destule moti#aţii L emoţionale( ca şi intelectuale L pentru a spar'e idolii credinţei primiti#e.K :ar nu i am spus o.un'em la ştiinţă dintr o cultură şi dintr un cămin în care credinţa în :umne0eu este constant asociată cu i'noranţa( superstiţia( ri'iditatea şi ipocri0ia. &teismul sceptic sau a'nosticismul nu este în mod necesar cea mai înaltă treaptă de înţelepciune la care poate a.un'e !iinţa umană. )u demult am întîlnit un student în ultimul an( care lua serios în considerare posi+ilitatea de a intra într o mănăstire peste cîţi #a ani.5U5 Ş. Ceea ce #reau eu să su'ere0 este că de asemenea este posi+il să ne maturi0ăm prin credinţa în :umne0eu.udecăţi asupra a cît de sănătos este sistemul credinţei cui#a. :in cau0ă că psihoterapeuţii aparţin în 'eneral unei tradiţii sceptice( dacă nu strict !reudiene( ei au tendinţa să considere patolo'ică orice credinţă pasionată în :umne0eu. &cest lucru este #ala+il şi daca ei cred că reli'ia este +ună şi sănătoasă. 5a acest lucru se re!eră Paul Tillich cînd #or+eşte de Jdumne0eu de dincolo de :umne0euK şi de aceea unii creştini so!isticaţi proclamă J:umne0eu a muritP Trăiască :umne0eu.uns pe acest tînăr pentru a putea spune ce înţeles are X Citat din . Unele reli'ii s ar putea să nu !ie sănătoase pentru unii oameni L altele s ar putea să !ie. &#înd de a !ace într un mod atît de direct cu procesul de0#oltării spirituale( ei( mai mult decît oricine( sînt chemaţi să !acă . 99. &ş !i #rut !oarte mult să i spunA JTre+uie să i spui terapetului tău despre acest lucru. Este esenţial pentru reuşita terapiei ca tu să !ii deschis !aţă de orice( mai ales în ceea ce pri#eşte o chestiune serioasă ca asta. )eo!itul în ştiinţă( de curînd con#ertit la concepţia despre lume a ştiinţei( poate !i la !el de !anatic ca un cruciat creştin sau ca un soldat al lui &llah. E. &P& :.istă o sin'ură reli'ie( monolitică. Psihiatrii şi psihoterapeuţii care au o atitudine simplistă !aţă de reli'ie pot !ace deser#icii unora dintre pacienţi. Este într ade#ăr posi+il să ela+orăm o credinţă în :umne0eu.ndi!erent dacă drumul de0#oltării spirituale trece în mod necesar printr un ateism sceptic sau a'nosticism spre o credinţă adec#ată în :umne0eu( !apt e că intelectuali so!isticaţi sau oameni sceptici precum Marcia şi Ted par să se de0#olte în direcţia credinţei. Şi tre+uie o+ser#at că această credinţă a lor nu este aceeaşi cu cea în care a e#oluat Kath2.dries Shah( The -ay o1the !u1i 7/alea su1i8$ :utton pa per+ac/( )e* \or/( 67E>( p. &şa cum am menţionat la începutul acestei secţiuni( nu e.istă moti#e de a crede că în spatele noţiunilor înşelătoare şi a !alselor concepţii despre :umne0eu e. J)u cred că ar înţele'e. Un semn de maturitate la oamenii de ştiinţă îl repre0intă conştienti0area !aptului că ştiinţa poate !i supusă do'matismului la !el ca oricare reli'ie. &şa se întîmplă mai ales în ca0ul în care a.udecată. Toate acestea au o anume importanţă pentru oamenii de ştiinţă precum psihiatrii şi psihoterapeuţii. COP. în unele oca0ii( această tendinţă poate să treacă dincolo( de#enind o înclinaţie mani!estă şi o pre.? .ităţii chestiunii ei se retra' şi încearcă să nu mai ai+ă deloc de a !ace cu pro+lemele reli'ioase ale . 1ăcuse psihoterapie în anul anterior şi o continua.istă o realitate care este :umne0eu.istă multe reli'ii şi pro+a+il multe ni#eluri de credinţă.) COP&. :umne0eu care este înainte de scepticism s ar putea să !ie puţin asemănător cu :umne0eu care #ine după aceea.

Ei su!eră de un !el de #i0iune de tunel( au un !el de ochelari de cal psiholo'ici( auto impuşi( care i apără de mutarea atenţiei spre domeniul spiritului. Prin urmare( şi #i0iunea ştiinţi!ică s a lăr'it. :impotri#ă( pledoaria mea constă în aceea că psihoterapeuţii de orice !el ar tre+ui să se s!orţe0e să de#ină nu mai neimplicaţi( ci mai de'ra+ă mai so!isticaţi în chestiunile reli'ioase decît sînt în mod o+işnuit. E ca şi cum ar spuneA JCe nu putem măsura nu putem şti@ nu are nici un rost să ne preocupăm de ceea ce nu putem şti( prin urmare( ce nu poate !i măsurat este lipsit de importanţă şi nu merită o+ser#area noastră. &cum o sută de ani( parado. )u pot #edea două lucruri apropiate în acelaşi timp( nu pot #edea decît un sin'ur lucru odată şi tre+uie să şi întoarcă !aţa ca să 6 #adă şi pe celălalt. "i.pacientului( ascun0îndu se su+ o mantie de o atît de totală o+iecti#itate( încît nu mai consideră că ei ar a#ea rolul de a se implica spiritual şi reli'ios în #reun !el.ului.trem de comună cum că lucrurile care nu sînt uşor de studiat nu merită studiate începe să !ie contestată de cîte#a de0#oltări relati# recente din cadrul ştiinţei însăşi.clud din consideraţiile lor serioase toate chestiunile care sînt L sau par să !ie L intan'i+ile. &st!el( W. )u poate !i =>- Creştere şi reli'ie 'ăsită nici o dere'lare !i0ică în sistemul lor #i0ual( care să dea seama de acest simptom. )u. Şi continuă să se lăr'ească( aşa încît poate că în curînd #om putea spuneA J)u este nimic dincolo de limitele #ederii noastre. Cînd între+ăm( de e. Prima este o pro+lemă de metodolo'ie. %e0ultatul este acea atitudine a multor oameni de ştiinţă nu numai de scepticism( ci de respin'ere cate'orică a tot ceea ce nu poate !i măsurat.ul semni!ica eroare pentru spiritul ştiinţi!ic.plorînd !enomene precum natura luminii( electroma'netismul( mecanica cuantică şi teoria relati#ităţii( ştiinţa !i0ică s a maturi0at în ultimul secol pînă acolo încît a recunoscut din ce în ce mai mult !aptul că( la un anumit ni#el( realitatea este parado.)G. &ceastă presupo0iţie stranie dar e. Prin !olosirea unor aparaturi precum microscoapele electronice( spectro!o tometre( computere şi a unor pro'rame de calculator cum ar !i cele pentru tehnici statistice( sîntem acum capa+ili să !acem măsurători ale unor !enomene incredi+il de comple.1. Mulţi oameni de ştiinţă pur şi simplu nu #ăd do#ada realităţii lui :umne0eu.iunea 'tiinţi1ică de tunel ■ Oca0ional( psihiatrii întîlnesc pacienţi cu o stranie distur +anţă a #ederii@ aceşti pacienţi nu sînt în stare să #adă decît o mică porţiune din !aţa lor.Z.perienţă( o+ser#aţie precisă şi #eri!ica+ilitate( ştiinţa a pus mare accent pe măsurare. Ei nu pot să #adă nimic la dreapta lor( nimic la stîn'a( dedesu+t sau deasupra locului asupra căruia sînt aţintiţi. Pacienţii au deseori ne#oie de implicarea lor.U)E& ŞT.emplu( dacă po0iţia unui electron #a rămî ne aceeaşi( tre+uie să răspundem JnuK@ cînd între+ăm dacă po0iţia electronului se schim+ă în timp( tre+uie să răspundem .perimenta acel ce#a într o anumită dimensiune( o dimensiune în care !acem o+ser#aţii de o mare preci0ie( care sînt repeta+ile şi pentru alţii.ută să scăpăm de #i0iunea de tunel este relati# recenta descoperire de către ştiinţă a realităţii parado.nclusi# pro+lematica lui :umne0eu. :acă decidem să studiem ce#a( totdeauna #om putea 'ăsi metodolo'ia potri#ită pentru a !ace acest lucru.e( care B. )u #reau să spun că ei ar tre+ui să renunţe la o+iecti#itate sau să şi contra+alanse0e o+iecti#itatea cu propria spiritualitate într un mod !acil. Ei aseamănă acest simptom cu pri#irea printr un tunel( cînd nu poţi #edea decît un mic cerc de lumină şi claritate la celălalt capăt. în lăuda+ila sa insistenţă pentru e. Utili0area măsurătorii a !ăcut ca ştiinţa să !acă paşi enormi în înţele'erea materiei uni#ersului.. :ar în #irtutea succesului ei( măsurarea a de#enit un !el de idol ştiinţi!ic. %o+ert Op penheimer scriaA 5a ceea ce par a !i între+ări simple sîntem tentaţi !ie să nu dăm nici un răspuns( !ie să dăm un răspuns care la prima #edere #a !i mai mult o reminiscenţă dintr un straniu catehism decît o a!irmaţie simplă din ştiinţa !i0icii. Este ca şi cum( dintr un anumit moti#( ei nu #or să #adă altce#a decît ceea ce ochii lor întîlnesc în mod imediat( altce#a decît acele lucruri asupra cărora au ales să li se îndrepte atenţia.ală. Un alt moti# important pentru care oamenii de ştiinţă sînt înclinaţi să arunce apa din copaie odată cu copilul este !aptul că nu #ăd copilul. :intre cau0ele acestei #i0iuni de tunel( aş #rea să discut două( care re0ultă din natura tradiţiei ştiinţi!ice. . Una dintre aceste de0#oltări o repre0intă metodele de studiu din ce în ce mai so!isticate.K &ltă de0#oltare care ne a.K :in cau0a acestei atitudini( mulţi oameni de ştiinţă e.CR :E TU)E5 207 acum cîte#a decenii erau nemăsura+ile. & măsura ce#a înseamnă a e. :ar e.

istă( că +oala de care o persoană a !ost #indecată era ine.emplu( de <iserica Catolică pentru a şi autenti!ica s!inţii( iar pentru multe con!esiuni protestanteK acestea sînt aproape ce#a o+işnuit.1. &ceste e. Bindecări miraculoase au !ost !olosite( de e.K <iserica a !ost puţin mai deschisă. JMiracolele nu au ne#oie să !ie e.amine0e natura unor ast!el de !enomene( cum ar !i remisiunea spontană a cancerului şi e.perienţe pe care le am a#ut ca psihiatru( e. Unul e repre0entat de întrea'a di#ersitate de e..emplele ce par #indecări de succes.JnuK@ cînd între+ăm dacă electronul stă pe loc( tre+uie să răspundem JnuK@ cînd între+ăm dacă electronul este în mişcare( tre+uie să răspundem JnuK. &ceastă deschidere( care a !ost cel de al doilea !actor ce a cau0at schim+area .istentă de la început( pentru că !ie a !ost #or+a de o dere'lare ima'inară( precum reacţia de somati0are a istericilor( !ie de un dia'nostic 'reşit pus.K . în ultimii apro. :ar a#înd succes în descoperirea le'ilor naturale( oamenii de ştiinţă( în #i0iunea lor asupra lumii( au !ăcut din le'ile naturale un idol( tot aşa cum au !ăcut un idol din noţiunea de măsurare. Odată ce m am îndoit de această presupo0iţie( am de#enit deschis la posi+ila e. &ceastă schim+are în conştiinţa mea a !ost produsă de doi !actori care au acţionat mînă în mînă. Totuşi( <isericile nu le au spus niciodată medicilorA JBreţi să #ă alăturaţi nouă pentru a studia aceste !enomene !ascinanteMK )ici medicii nu au spusA JBreţi să !im împreună pentru a e.istenţei miracolelor( <isericii i a !ost teamă să pri#ească aceste miracole de !oarte aproape. &stă0i sînt si'ur că miracolele a+undă. :in !ericire totuşi( cîţi#a oameni de ştiinţă serioşi( medici şi căutători ai ade#ărului( oameni reli'ioşi sînt pe cale să înceapă să e.amina ştiinţi!ic aceste lucruri care s ar putea do#edi de mare B. <uddha dădea ast!el de răspunsuri cînd era între+at care #a !i condiţia omului după moarte@ dar ele nu sînt răspunsuri !amiliare pentru tradiţia ştiinţei secolelor al ]B.istă. în ceea ce pri#eşte metodolo'ia( ştiinţa este tentată să spunăA JCeea ce este !oarte di!icil de studiat nu merită să !ie studiat.. &cum 6F ani( cînd am a+sol#it şcoala medicală( eram si'ur că nu e. JEle tre+uie pur şi simplu acceptate ca acte ale lui :umne0eu. lea şi al ]B.emplu( cum se comportă !iecare dintre ele în chestiunea miracolelor. .Z. %e0ultatul a !ost că repre0entanţii ştiinţei au presupus că orice e#eniment care nu putea !i e.imati# patru sute de ani ştiinţa a elucidat mai multe Jle'i naturaleK( cum ar !i aceea potri#it căreia Jatracţia dintre două o+iecte este direct proporţională cu masa lor şi in#ers proporţională cu dis tanţa dintre eleK sau Jener'ia nu poate !i nici creată( nici distrusăK.plicat prin le'ile naturale cunoscute este ireal.n +ună parte( reli'ia şi ştiinţa rămîn în cadrele lor de re!erinţă autoimpuse( !iecare închistată în propria i #i0iune de tunel.. :ar în a!ară de autenti!icarea e.plicaţie raţională L moduri care au !ost miraculoase. Să e. 208 Creştere şi reli'ie mul de0#oltării spirituale care pleacă de la superstiţiile reli'ioase spre scepticismul ştiinţi!ic să ne ducă în ultimă instanţă la o realitate reli'ioasă #erita+ilăM &ceastă posi+ilitate( a!lată la începutul ei( de a uni!ica ştiinţa şi reli'ia este !aptul cel mai semni!icati# şi mai incitant în #iaţa noastră intelectuală de astă0i.aminăm( de e.ar în ceea ce pri#eşte le'ile naturale( ştiinţa este înclinată să spunăA JCeea ce e !oarte di!icil de înţeles nu e.)G. Este oare posi+il ca dru X !cience and the /ommon Inderstanding 7<tiinţa 'i înţelegerea comunc/8$ Simon and Schuster( )e* \or/( 67FC( p.istenţă a miraculosului.. :ar este numai începutul.U)E& ŞT..CR :E TU)E5 209 interes în pro!esia noastrăMK în loc de acesta( atitudinea medicilor a !ost aceea de a spune că #indecările miraculoase nu e.uri.istă miracole.utată în moduri pentru care nu am o e.aminate ştiinţi!icK L a !ost atitudinea reli'ioasă pre#alentă. 9>. Este posi+il să !i început să între0ărim un teren pe care ştiinţa şi reli'ia să se întîlneascăM Cînd #om !i capa+ili să spunem Jomul este o !iinţă muritoare şi nemuritoare în acelaşi timpK şi Jlumina este undă şi corpuscul în acelaşi timpK atunci #om !i început să #or+im acelaşi lim+a.K %eli'ia nu a #rut să !ie 0'uduită de ştiinţă( tot aşa cum ştiinţa nu a #rut să !ie 0'uduită de reli'ie. :upă repre0entanţii <isericii( ceea ce nu poate !i înţeles în termeni de le'i naturale este un miracol( iar miracolele e.perienţe care iniţial păreau locuri comune( dar care( atunci cînd m am 'îndit la ele mai pro!und( păreau a indica !aptul că munca mea cu pacienţii pentru de0#oltarea lor spirituală a !ost a. leaX Misticii ne au #or+it de a lun'ul secolelor în parado.perienţe( unele dintre ele am să le po#estesc( m au !ăcut să mă îndoiesc de presupo0iţia mea că apariţia miracolelor e imposi+ilă.istă.

Percepţia miraculosului este esenţa su+iecti#ă a conştienti0ării de sine( rădăcina din care se tra' cele mai înalte trăsături şi e. Sîntem parte a unui ecosistem +ine echili+rat( în care interdependenţa mer'e mînă în mînă cu indi#iduaţia.Z.emplu( au #or+it despre ea ca !iind perceperea di#inităţii şi a per!ecţiunii lumii.uns de multă atenţie.istenţa cotidiană a#înd ochi şi pentru miraculos. Printre căile prin care alţii pot !i amă'iţi stă( de e.CR :E TU)E5 =66 &ş #rea însă să conclu0ione0 păstrînd o notă de precauţie.X în 'îndirea despre miracole( eu cred că structura noastră de re!erinţă a !ost prea dramatică.dios. %ichard <uc/e se re!eră la ea ca la conştiinţa cosmică@ <u+er o descrie în termenii relaţiei Eu Tu@ iar Maslo* a etichetat o ca !iind Jcunoaşterea 1iin =6> Creştere şi reli'ie teiK. %ecent( am participat la o con!erinţă ce a#ea ca su+iect #indecarea prin credinţă( la care mai mulţi #or+itori cu o +ună educaţie au pre0entat do#e0i anecdotice L pentru a indica !aptul că ei sau alţii sînt posesori ai unei puteri de a #indeca L într o ast!el de manieră( încît au su'erat că do#e0ile lor sînt ri'uroase şi ştiinţi!ice( cînd de !apt nu erau.1.udecăţilor şi a interesului personal( este li+eră să e. &de#ărata minune a lumii este dată pretutindeni în cea mai măruntă parte a trupurilor noastre( în spaţiile #aste ale cosmosului şi în intima le'ătură a acestora şi a tuturor lucrurilor. Este pur şi simplu #or+a de a acorda o atenţie deplină şi minuţioasă darurilor #ieţii( adică ceea ce este pre0ent cu atîta constanţă( încît de o+icei este considerat dat. Percepţia miraculosului nu necesită nici o credinţă sau presupo0iţie.perimente0e lumea aşa cum este ea însăşi şi să 0ărească măreţia ei inerentă.emplu( lipsa de scepticism şi testare ri'uroasă( atît de des pre0ente la acei indi#i0i care sînt susţinători pu+lici ai realităţii !enomenelor psihice. &m căutat ru'ul aprins( despărţirea apelor mării( #ocea ce #ine din ceruri. Misticii( de e. :espre această capacitate s a scris recentA Sesi0area sinelui se naşte şi se maturi0ea0ă într un !el de conştienti0are distinctă( o conştienti0are care a !ost descrisă în multe !eluri de către di!eriţi oameni. :acă ar !i un sin'ur lucru pe care aş #rea ca cititorul să şi 6 amintească din această carte( acela ar !i că el posedă capacitatea de a percepe miraculosul.. Cu cît am pri#it mai mult( cu atît am 'ăsit mai mult miraculos. Odată ce percepţia se leapădă de dominaţia pre.traordinarului !enomen al 'raţiei. :in cau0ă că acest domeniu al !enomenelor psihice atra'e atît de mulţi oameni cu o sla+ă pri0ă la realitate( pentru mulţi o+ser#atori realişti este tentant să conclu0ione0e că înseşi !enomenele psihice sînt ireale( dar nu este ca0ul.U)E& ŞT. 6 367EE4( pp. &ceastă inter!aţă dintre ştiinţă şi reli'ie poate !i un teren mişcător prime. &şa cum este esenţial ca #ederea noastră să nu !ie mutilată de #i0iunea .mea de conştiinţă( mi a permis apoi să încep să pri#esc e. &cest lucru îl #oi !ace eu în următoarea secţiune a cărţii( cînd #oi e. Bom a#ea de a !ace cu percepţii e.. Este esenţial să ne păstrăm min tea trea0ă. )oi #om !olosi termenul lui Ouspens/2 şi o #om numi percepţia miraculosului..istă multă lume care încearcă să 'ăsească răspunsuri simple la între+ări 'rele( alăturînd literatură de populari0are ştiinţi!ică şi concepţii reli'ioase cu mari speranţe( dar şi cu puţină 'îndire. încheieturile in!lamate se de0um!lă mai de#reme sau mai tîr 0iu( încet sau +rusc( nu contea0ă ce este pus pe ele.perienţe ale omului. &st!el de indi#i0i dau acestui domeniu un prost renume. :acă un #indecător îşi pune mîinile pe o încheietură in!lamată( iar a doua 0i um!lătura nu mai este in!lamată( acest lucru nu înseamnă că pacientul a !ost însănătoşit de către #indecător.. 1aptul că două e#enimente apar unul după altul nu înseamnă în mod necesar că ele sînt le'ate cau0al. 1aptul că multe ast!el de alăturări eşuea0ă nu tre+uie să ducă la conclu0ia că o ast!el de alăturare este !ie imposi+ilă( !ie neindicată. X Michael Star/ şi Michael $ash+urn( J<e2ond the )ormA & Speculati#e Model o! Sel! %eali0ationK 3J:incolo de normăA un model speculati# al percepţiei de sineK4( 3ournal o1Religion and Health$ #oi.)G. F8 F7. B. 6-( nr.trasen0o riale şi !enomene JpsihiceK sau JparanormaleK( ca şi cu alte #arietăţi ale miraculosului.traordinare( ci de asemenea la locurile comune( pentru că a+solut orice poate e#oca această conştienti0are specială care ni se o!eră pe măsură ce i acordăm îndea. E. Sîntem cu toţii indi#i0i( dar sîntem de asemenea părţi ale unui între' mai mare( uniţi în ce#a #ast şi !rumos( a!lat dincolo de orice descriere. Pentru că între' acest domeniu este atît de am+i'uu şi de întunecos( este mai important decît orice să ne apropiem de el cu un scepticism sănătos( ca nu cum#a să ne amă'im pe noi înşine şi pe alţii.amina !aptele comune din practica psihiatrică care m au condus la înţele'erea e. &r tre+ui în schim+ să pri#im la e#enimentele de 0i cu 0i din #ieţile noastre pentru a 'ăsi do#e0i ale miraculosului( menţinînd în acelaşi timp o orientare ştiinţi!ică. JMiraculosulK se re!eră nu doar la !enomenele e..

E. Un remarca+il om de a!aceri plin de succes( de CF de ani( a #enit să mă #adă din cau0a unei ne#ro0e care putea !i descrisă ca !iind doar una uşoară.a@ :ar 'raţia m a dus ne#ătămat departe Şi 'raţia m a călău0it spre casă.plicată în cadrul conceptual al ştiinţei con#enţionale şi al Jle'ilor naturaleK( aşa cum le înţele'em noi.act şi precis cum( cînd( unde şi de ce un indi#id de0#oltă un simptom ne#rotic anume sau un tipar comportamental. Ea #a rămîne miraculoasă şi uimitoare. :upă şase luni de plictisitoare pri#are de li+ertate( . Este de asemenea posi+il să cunoaştem cu aceeaşi e. DratiaK =iracolul sănătăţii Uimitoare 'raţieP Ce dulce i sunetul Ce a mîntuit un o+idit ca mine &m !ost pierdut( dar re'ăsit acum Or+ am !ost( dar acum #ăd.%&CO5U5 S&)RTdT.actă şi neştiinţi!ică. Cît de scumpă mi !u această 'raţie :e cînd întîiaşi dată am cre0utP Prin multe pericole( amă'iri( capcane &m trecut de.ani a părăsit ultimul or!elinat şi a început să trăiască pe cont propriu.n mod ine#ita+il( descoperim că un pacient a su!erit o traumă sau traume de un anumit !el( ast!el încît să i producă o anume ne#ro0ă( dar traumele au o intensitate care în cursul normal al lucrurilor ar tre+ui să producă o ne#ro0ă mult mai 'ra#ă decît cea pe care o are pacientul. Este posi+il să a. Unul dintre acestea este !aptul că pacienţii noştri se #indecă din punct de #edere mintal într un mod uluitor. . tr.. 1apt este că se cunoaşte mai mult despre cau0ele ne#ro0elor decît se cunoaşte despre marea ma. Cînd a#ea F ani( statul( cre0înd că o ast!el de mamă nu e competentă să crească un copil( i 6 a luat !ără nici un a#ertisment sau e. =6C te predicti+il prin ceea ce cunoaştem noi a !i Jle'ile naturaleK.de tunel a oamenilor de ştiinţă( tot ast!el este esenţial ca !acultăţile noastre critice şi capacitatea de a !i sceptici să nu !ie or+ită de strălucitoarea !rumuseţe a domeniului spiritual. Ce#a ne uimeşte cînd nu !ace parte din cursul normal al lucrurilor( cînd nu es X &m pre!erat traducerea termenului grace 3din ori'inal4 prin J'raţieK şi nu prin JharK( aşa cum ar !i !ost !iresc în conte. aducem. 76. Şi cînd #om !i !ost de 0ece mii de ani aici Ca soarele strălucind( O 0i nu #om a#ea mai puţin ca la nceput 5ui :umne0eu laudă să . 5a #îrsta de 6F ani( a parali0at parţial ca re0ultat al unei rupturi de ane#rism con'enital al unuia dintre #asele de =69 Draţia sîn'e din creier. :ar realitatea 'raţiei #a rămîne nee. 5a 6.istă o serie de aspecte din practica psihiatrică care nu încetea0ă niciodată să mă uimească( pe mine ca şi pe mulţi alţi psihiatri.actitate şi preci0ie rareori întîlnite în alt domeniu medical. Prin psihanali0ă este posi+il să trasăm etiolo'ia şi de0#oltarea unei ne#ro0e la un pacient cu o e. Draţia mi a în#ăţat inima teama( :ar 'raţia mi a alun'at temerile. Este un lucru o+işnuit pentru alţi specialişti în medicină să acu0e psihiatrii că practică o disciplină ine.plicaţie şi 6 a plasat succesi# în trei or!elinate( unde a a#ut parte de umilinţele de rutină şi de o completă lipsă de a!ecţiune.XX Primul cu#înt asociat cu 'raţia în acest !aimos imn e#an'helic american este cu#întul JuimitorK. Pre#i0i+il( la #îrsta de 6E ani a intrat la închisoare pentru un act de #iolenţă pe cît de 'reşit( pe atît de !ără sens.actitate şi preci0ie cum( cînd( unde şi de ce poate !i tratată sau a !ost #indecată o ne#ro0ă. 1usese un copil nele'itim şi de a lun'ul primei sale copilării crescuse doar cu mama sa( care era surdă şi mută( într o su+ur+ie a oraşului Chica'o. Ceea ce nu ştim totuşi este de ce ne#ro0ele nu sînt mai se#ere L de ce un pacient uşor ne#rotic nu este unul 'ra# ne#rotic( de ce un pacient 'ra# ne#rotic nu este psihotic. Ceea ce urmea0ă #a demonstra că 'raţia este un !enomen comun şi că într o anumită măsură este unul predicti+il.un'em să cunoaştem e.ing 2race 72raţie uimitoare8$ de Wohn )e*ton 36E=F 68>E4.8 ?? Ama.tul cultural romInesc( pentru a !ace mai inteli'i+ilă concepţia autorului şi trimiterile culturale ale acestuia. M.oritate a altor a!ecţiuni umane. în închisoare nu a primit nici un tratament psihiatric.

oritatea ca0urilor( traumele copilăriei sînt considera+il mai su+tile 3deşi de o+icei la !el de de#astatoare4( iar do#ada sănătăţii mai puţin simplă( dar tiparul este !undamental acelaşi. &ltul poate a#ea atacuri repetate şi să de#ină a!ectat cronic de această +oală. Ştim e.istă o !orţă( o mecanică pe care nu o înţele'em pe de a n tre'ul care pare să opere0e în mod curent în ma. Ştim !oarte +ine de ce oamenii de#in +olna#i mintal. Cum( cînd( de ce şi de unde au #enit toate acesteaM :acă mă re!er la o+işnuitele concepte ale cau0alităţii( nu ştiu.trem de răspîndit. între+aţi orice doctor( de e. )u ştim( a#înd în #edere conceptele o+işnuite de cau0alitate( de ce unii nu se sinucid. :eşi conceptul imunitar este de o+icei aplicat la +olile in !ecţioase precum menin'ita( el poate !i aplicat într un !el sau altul tuturor +olilor !i0ice( cu e. &m citat acest ca0 anume pentru că traumele o+ser#a+ile au !ost atît de dramatice( iar circumstanţele succesului lui atît de e#idente. =6F în această pri#inţă ele aparent se aseamănă. în ma. 5a un anumit ni#el( am putea spune cu încredere că menin'ococul a !ost cau0a morţii lor( dar acest ni#el este în mod clar unul super!icial.ea0ă #iaţa au eşuat cum#a să opere0e în aceşti oameni..cînd a !ost eli+erat( autorităţile i au 'ăsit un post de umil lucrător într un depo0it al unei companii modeste.oritatea lor #or !i indi#i0i care înainte erau sănătoşi şi cărora nu li se cunoşteau de!ecţiuni ale sistemului de re0istenţă. :upă cinci ani( după ce s a căsătorit cu o !emeie a!lată tot într un post de conducere( el a părăsit compania şi în cele din urmă a reuşit să şi pornească propria a!acere( a.plica acest !enomen postulea0ă !aptul că trupul posedă o apărare care se opune in#a0iei în corp a menin'ococului( la !el ca între'ii mulţimi de or'anisme u+icue care produc +oli în or'anism.oritatea oamenilor pentru a i prote.K E. :acă în iarna aceasta iau în !iecare 0i culturi din această +acterie din 'îturile locuitorilor micului oraş în care locuiesc( o #oi descoperi la nouă din 0ece oameni. :eşi printre oamenii din ţară care #or muri de menin'ită menin'ococică în această iarnă #or !i şi oameni slă+iţi sau cunoscuţi ca a#înd o re0istenţă de!ectuoasă( ma. Ceea ce nu înţele'em este de ce oamenii supra#ieţuiesc traumelor din #ieţile lor( aşa cum de !apt se întîmplă.act de ce anumiţi oameni se sinucid. Cum se întîmplă aceste lucruriM )u ştim.a şi pentru a le apăra sănătatea mintală chiar în cele mai neprielnice condiţii.emplu( ce cau0ea0ă menin'itele menin'ococice şi #eţi primi un răspuns imediat.actitate( în cadrul u0ual cau0ă e!ect( ceea ce a determinat ne#ro0a sa uşoară şi să o #indecăm.cepţia !aptului că în ca0ul +olilor nein!ecţioase nu a#em aproape nici o cunoaştere despre !elul în care !uncţionea0ă re0istenţa. Totuşi( după trei ani( el a de#enit cel mai tînăr şe! de departament din istoria companiei. )ici un psihiatru sau asistent social nu i ar !i pre#ă0ut #iitorul alt!el decît în culori sum+re.emplu( mai sănătoşi mintal decît părinţii lor. %areori #edem pacienţi care să nu !ie( de e.%&CO5U5 SR)RTRG. )u e nici o îndoială că acest lucru este ade#ărat.un'înd un om relati# +o'at. :eşi procesele implicate în dere'lările mintale în mod !rec#ent nu corespund cu cele implicate în dere'lările !i0ice( M. &ceste tipuri de între+ări pot !i puse pentru aproape toate +olile( . Totuşi( a'entul care o cau0ea0ă este e. :ar rămîn între+ări enorme. în perioada în care a !ăcut tratament cu mine( de#enise şi un tată +un şi iu+itor( un intelectual autodidact( un lider al comunităţii şi un artist împlinit. Un altul =6Draţia poate a#ea parte de un curs !ulminant al a!ecţiunii şi poate muri rapid chiar după prima cri0ă. împreună( am reuşit să trasăm cu e. Tot ce putem spune este că e. <oala pare a !i aceeaşi( dar consecinţele pot !i complet di!erite. 5a un ni#el mai pro!und( nu #om şti însă de ce au murit ei.oritatea dintre noi nu au nici o di!icultate. :octorii care !olosesc conceptul de re0istenţă pentru a e. Cunoaştem multe despre această apărare şi despre !elul cum operea0ă ea. )u am !ost în stare nici în cel mai mic 'rad să determin ori'inea succesului său neaşteptat. Ce se întîmplăM Menin'ita menin'ococică e o +oală relati# rară. JMenin'ococii( +ineînţeles. :e ceM )u a#em nici o idee despre acest lucru( în a!ară de a spune că indi#i0i cu un anume tipar al personalităţii par a a#ea di!erite tipuri de di !icultăţi în a re0ista a!ecţiunii( în timp ce ma. Totuşi nici unul dintre locuitorii micului meu oraş nu a su!erit de menin'ită menin'ococică de mulţi ani şi nici nu e pro+a+il să su!ere în această iarnă. Cunoaştem mult mai mult despre cau0ele +olilor !i0ice decît ştim despre cau0ele sănătăţii !i0ice. Un indi#id poate să su!ere o sin'ură cri0ă relati# uşoară de colită ulceroasă L o a!ecţiune acceptată de o+icei ca !iind de natură psihosomatică L( să şi re#ină complet şi să şi continue #iaţa !ără să mai ai+ă parte #reodată de acest neca0. Cei mai mulţi #or spune că !orţele care în mod normal ne prote.istă totuşi o pro+lemă aici.

în cursul normal al lucrurilor( ar tre+ui să !im mîncaţi de #ii de +acterii( consumaţi de cancer( supraîncărcaţi de 'răsimi şi chea'uri de sîn'e( erodaţi de aci0i. însă cum au apărut aceste accidenteM &cest +ăiat nu şi le a cau0at sin'ur( în mod conştient. Printre multele e. Pentru a începe să înţele'em cum au apărut aceste accidente( cred că e ne#oie să aplicăm conceptul de re0istenţă la accidente( aşa cum o !acem cu conceptul de re0istenţă la +oală( să 'îndim în termeni de re0istenţă la accident şi de predispo0iţie la accident. &tunci cei mai mulţi dintre noi ducem oare J#ieţi !ermecateKM Să !ie oare ade#ărat acel #ers din cîntecM Unii ar putea 'îndi că nu e nimic incitant aici( că toate lucrurile despre care am #or+it sînt simple mani!estări ale instinctului de supra#ieţuire. :e aseme =68 Draţia nea( cred că cititorii #or recunoaşte că tiparele lor personale de supra#ieţuire( de re0istenţă la accident nu sînt re0ultatul nici unui proces conştient de deci0ie.emple din cariera mea( cel mai dramatic a !ost ca0ul unui +ăiat de 69 ani pe care am !ost ru'at să 6 consult pentru ca el să !ie admis la centrul de tratament pentru delinc#enţi minori.oritatea #or 'ăsi în e. Mulţi medici şi mulţi psihiatri au trăit e.%&CO5U5 SR)RTRG. )ici nu a !ost conştient de tristeţea cau0ată de moartea mamei lui( spunîn du mi a!a+il că Ja uitat totul despre eaK.aminea0ă propriile #ieţi su+ acest aspect( +ănuiesc că ma.istă o !orţă( un mecanism pe care nu 6 înţele'em prea +ine ce pare a opera în mod curent în ma.perienţa întîlnirii !aţă în !aţă cu !enomenul predispo0iţiei la accidente. :ar uluitoare nu sînt aceste de!ecţiuni ale sistemului( ci !aptul că sistemul de re0istenţă !uncţionea0ă atît de +ine. M am tras de acolo şi( panicat( am !u'it acasă( !ără să am nici cea mai mică rană. :ar a denumi un lucru înseamnă şi a 6 e.îndu le şi întărindu le sănătatea !i0ică( chiar şi în cele mai neprielnice condiţii.un seseră su+ maşină. Mama lui murise cînd el a#ea 8 ani( în noiem+rie.empleM :e mai multe ori a !ost cît pe aci să !iu lo#it de maşini@ uneori( cînd conduceam maşina( aproape am lo#it pietoni sau +iciclişti în întuneric@ uneori( am apăsat pe !rînă la un stop şi nu mi a lipsit decît o palmă sau două să mă ciocnesc de un alt #ehicul@ alteori( la schi( am ratat cu puţin să intru în copaci şi nu mi a lipsit mult să cad de la înălţime@ de mai multe ori( crose de 'ol! mi au 0+urat prin păr şi aşa mai departe. într o 0i de iarnă( pe la apusul soarelui( cînd a#eam 7 ani( în #reme ce tra#ersam o stradă în0ăpe0ită cărîndu mi cărţile de şcoală( am alunecat şi am că0ut. Cînd a#ea 6> ani( în luna noiem+rie( a a#ut un accident cu +icicleta şi a a#ut !ractură de craniu şi numeroase contu0ii 'ra#e. )u e uşor de acceptat că anumiţi oameni( în anumite perioade ale #ieţii lor( sînt predispuşi la accidente@ de asemenea( nu e uşor de acceptat că în cursul normal al lucrurilor ma. =6E du şi şodul. )imeni nu şi a pus între+area dacă acest +ăiat a#ea într ade#ăr o predispo0iţie pentru accidente sau de ce a#ea o ast!el de predispo0iţie. :ar dacă îl punem laolaltă cu alte e.perienţele lor personale tipare similare de de0astre e#itate la limită( accidente care aproape s au întîmplat şi al căror număr este cu mult mai mare decît cel al accidentelor care s au întîmplat cu ade#ărat. Putem spune( prin urmare( acelaşi lucru despre a!ecţiunile !i0ice ca şi despre cele psihiceA e. Prin el însuşi( acest incident nu pare atît de remarca+il@ s ar putea spune pur şi simplu că am a#ut noroc. 5a 66 ani( în luna noiem+rie( a că0ut dintr un luminator( !racturîn M. Cînd a#ea 6= ani( în noiem+rie( a că0ut de pe s/a te+oard şi şi a !racturat încheietura unei mîini.inclusi# cele mai comune( cum ar !i atacurile de inimă( leşinurile( cancer( ulcer peptic şi altele.plicaM 1aptul că a#em un instinct de supra#ieţuire pare +anal doar pentru că l am denumit instinctM înţele'erea noastră pri#ind ori'inea şi mecanismele instinctelor este în cel mai +un ca0 minusculă..oritatea oamenilor( prote. 5a 7 ani( în noiem+rie( a că0ut de pe o scară şi şi a !racturat humerusul 3partea de sus a +raţului4. 5a 6C ani( în noiem+rie( a !ost lo#it de o maşină( care i a !racturat pel#isul. E mai puţin remarca+il !aptul că ne îm+olnă#im şi murim@ ceea ce este cu ade#ărat remarca+il este că de o+icei nu ne îm+olnă#im şi nu murim !oarte repede. Ce înseamnă astaM :uc o e.istenţă !ermecatăM :acă cititorii îşi e. Un număr din ce în ce mai mare de 'înditori au început să su'ere0e că aproape toate a!ecţiunile sînt de natură psihosomatică L că psihicul este implicat cum#a în di!eritele de!ecţiuni ale sistemului de re0istenţă. în acel moment( o maşină care #enea cu #ite0ă a derapat( oprindu se cu +ara de protecţie chiar deasupra capului meu@ picioarele şi corpul îmi a.oritatea dintre noi sînt re0istenţi la accidente. Chestiunea accidentelor ridică şi ea mai multe între+ări interesante. :e !apt( chestiunea .

Un +ăr+at distins a #enit să mă consulte pentru o depresie care dura de mai mulţi ani.plicaţie( este clar că concepţia noastră tradiţională despre instincte nu este de mare a. :acă #ei munci îndea.plore0 mai departe posi+ilitatea ca ast!el de incidente să ai+ă o e. :eşi nu înţele'em mare lucru despre instincte( le concepem ca operînd înăuntrul 'raniţelor indi#idului care le posedă. Eram mult mai tînăr decît sînt acum. :eşi am ales să e. Eram neră+dător să !ac această călătorie şi l am între+at cum pot 'ăsi +arca..plicarea lor prin concepţia noastră despre instincte nu este !oarte satis!ăcătoare. &poi( la circum!erinţă( desene0 o mică nişă. :epresia lui era cau0ată de mai mulţi !actori.aminăm mai întîi unele aspecte ale !uncţionării unei părţi a minţii umane pe care o denumim inconştient. &ccidentele( totuşi( implică interacţiuni între indi#i0i sau între indi#i0i şi lucruri neînsu!leţite. )u 'ăsea nici o +ucurie în munca pe care o !ăcea( dar nu ştia din ce cau0ă.K <ineînţeles( una dintre căile prin care cunoaştem e. 5a şedinţa care a urmat imediat după o alta în care pro+lema am+iţiei !usese pentru pri ma oară ridicată( el a po#estit un #is pe care 6 a#usese cu o noapte înainte@ iată un !ra'mentA JEram într un apartament plin cu piese de mo+ilier imense( apăsătoare. Pacientul meu s a re!erit puţin la ei.plica+il JcapriciuK sau a JsorţiiK şi #or !i satis!ăcuţi să închidă uşa !ără a mai căuta alte e. :acă e să e. =iracolul incon'tientului Cînd încep să lucre0 cu un nou pacient( deseori desene0 pe hîrtie un cerc mare. :eşi nu sînt reli'ioşi şi chiar !ără măcar să se 'îndească pro!und la ceea ce spun în încercarea de a di'era aceste e. =67 +eşte pe +eţi#iK sau JCred că nu i #enise #remea.%&CO5U5 SR)RTRG. Oare mecanismul neînsu!leţit al unui motor posedă instinctul de a se +loca sin'ur ast!el încît să conser#e !orma corpului uman dinăuntrul #ehicululuiM Sau !iinţa umană posedă un instinct ast!el încît în momentul impactului să şi adapte0e !orma trupului la !elul în care se contorsionea0ă #ehicululM &st!el de între+ări par în mod inerent a+surde. Tatăl meu #oia să na#i'he0 de a lun'ul 'ol!ului ca să iau o +arcă pe care( din di!erite moti#e( el o lă sase pe o insulă dincolo de strîmtoare.K Cititorul poate ale'e să pună misterul unor ast!el de incidente pe seama Jşansei pureK( a unui ine. )u pot să înţele' cum a putut cine#a supra#ieţui unei ast!el de i0+ituri şi( mai mult( !ără să ai+ă răni 'ra#e( declară eiP Cum e. J)imeni n ar !i supra#ieţuitK( spun ei. Tot restul cercului( 7F de procente sau mai mult( repre0intă inconştientul nostru. %e0istenţa la a!ecţiunile mintale sau la +olile !i0ice ne o putem ima'ina ca !iind locali0ată în inconştient sau în procesele or'anice ale indi#idului.plicăm aceastaM Şansă purăM &ceşti prieteni( care nu sînt oameni reli'ioşi( au !ost uimiţi mai ales din cau0ă că nu şansa pare a !i !ost implicată în aceste incidente.perienţe( prietenii mei au !ăcut remarci precumA JCred că :umne0eu îi iu M. înainte de a lua în considerare ideea de sincronicitate( ne #a !i totuşi de a. %oţile maşinii acelui +ăr+at n au reuşit să treacă peste mine cînd a#eam 7 ani din cau0a instinctului meu de supra#ieţuire sau pentru că şo!erul poseda o re0istenţă instincti#ă la a mă omorîM Poate că a#em un instinct care conser#ă nu doar #ieţile noastre( ci şi #ieţile altora.accidentelor su'erea0ă !aptul că tendinţa noastră de a încerca să supra#ieţuim poate !i altce#a( mai miraculos decît un instinct( care este el însuşi un !enomen îndea.aminăm totuşi mai departe ast!el de incidente( e.utor să e. &rătînd spre interiorul nişei( spunA J&ceasta repre0intă mintea noastră conştientă.plicaţii. %eacţia lor a !ost una de pură uimire.uns de mult şi din 'reu pentru a te înţele'e pe tine însuţi( #ei a. El m a luat deoparte( acolo unde se 'ăseau acele piese de mo+ilier imense şi apăsătoare . :e mai mult !olos ne poate !i ideea de sincronicitate. :eşi părinţii lui erau relati# săraci şi necunoscuţi( mai mulţi 220 Draţia dintre strămoşii tatălui său !useseră +ăr+aţi !aimoşi.perimentat personal acest lucru( am mai mulţi prieteni care au !ost martori la accidente de automo+ile în care J#ictimeleK au ieşit aproape intacte din #ehicule atît de 0dro+ite( încît nu le mai puteai recunoaşte.un'e să descoperi că această #astă parte din mintea ta de care eşti puţin conştient conţine +o'ăţii dincolo de ima'inaţie. :eşi nu am e.utor.istenţa acestui tărîm ascuns al minţii şi +o'ăţia pe care el o conţine este calea #iselor.uns de miraculos. :oar după mai multe luni a început să ia în considerare pro+lema am+iţiei sale.

E)TU5U. . Cea mai mare parte a timpului( aşa cum !acem şi cu #isele( nu dăm nici o atenţie acestor 'înduri inutile şi le dăm la o parte ca şi cum ele n ar a#ea nici o semni!icaţie.K Semni!icaţia #isului a !ost atunci clară. care #a ilumina în mod semni!icati# situaţia în care se a!lă.ute pe el şi munca noastră împreună şi !ăcea aceasta cu o dorinţă mistuitoare. Ca e. <rusc( el a 0îm+it răutăciosA JPoate #reau să mi ucid toţi strămoşiiK( a spus. ==6 e.perienţa mea( #isele care pot !i interpretate o!eră in#aria+il in!ormaţii !olositoare despre cel ce le #isea0ă. &cesta este moti#ul pentru care pacienţii terapiei psihanalitice sînt în#ăţaţi iarăşi şi iarăşi să spună orice le #ine în minte( nu contea0ă cît de stupide sau insi'ni!iante pot părea #or+ele lor la început.nconştientul lui în mod clar părea că #rea să 6 a. &cest +ăr+at a început să se ocupe de pro+lema sa. &ş #rea să mă concentre0 asupra unuia dintre aspectele care îl !ac să !ie tipic.perienţa propriei mele minţi atunci cînd am lucrat cu o pacientă. clar. Oricine s a ocupat mai mult de #ise #a recunoaşte în acesta un #is tipic. & !ăcut acest lucru !olosind sim+oluri într o manieră la !el de ele'antă ca aceea din tr o piesă de teatru reuşită. e.mediat( el mi a spusA J:in anumite moti#e( poate pentru că mo+ila aceea pă rea atît de apăsătoare( mă !ace să mă 'îndesc la un sarco!a'.locul celei de a treia şedinţe( cum stătea ea aşe0ată con!orta+il( #or+ind despre una sau alta( mi a apărut +rusc în minte un cu#întA JPinocchioK. Este #or+a despre J'îndurile ne!olositoareK sau despre !ra'mentele de 'înduri. &proape imediat( inconştientul său a produs o dramă care a elucidat cau0a pro+lemei( cau0ă de care el nu !usese conştient pînă atunci.niţial( semni!icaţia acestui #is mi a !ost neclară( aşa că i am cerut( după cum se o+işnuieşte( să asocie0e cu ce#a acest cu!ăr enorm cu sertare. . &m încercat să mă concentre0 asupra a ce spunea pacienta mea( aşa că am îndepărtat imediat cu#întul din conştiinţă.)CO)ŞT. Pacienta era o !emeie tînără care su!erea din adolescenţa timpurie de o sen0aţie de ameţeală( sen0aţie ce putea să o !acă să se pră+uşească în orice moment şi pentru care nu !usese descoperită nici o cau0ă !i0ică.i cu tot atîta ele'anţă şi 'enero0itate ca atunci cînd dormim( deşi într o !ormă destul de di!erită.trem de #aloros din partea inconştientului( un mesa.K J:ar sertareleMK( l am între+at. JMă !ace să mă 'îndesc la un mormînt sau la o criptă de !amilie( !iecare dintre sertare !iind îndea.emplu de mesa.perienţă ce ar !i apărut în acest moment în cadrul terapiei ar !i putut să !ie tot atît de eloc#ent edi!icatoare pentru el şi pentru mine precum acest #is.are corectă că a#em dreptate atunci cînd credem că pro+a+il 'reşim@ ca sursă de in!ormaţii necesare despre noi înşine( in!ormaţii care ne lipsesc@ ca acela ce ne a.%&CO5U5 . .uns de mare pentru a conţine un trup. :in cau0a acestei sen0aţii de ameţeală( ea a#ea un mers rectiliniu şi amplu( aproape împleticindu se.ută să 'ăsim direcţia cînd ne simţim pierduţi@ ca indicator pe drumul pe care a#em ne#oie să mer'em atunci cînd ne scu!undăm.ul pare a !i totdeauna destinat nutririi de0#oltării noastre spirituale. E 'reu să ne ima'inăm că o altă M. Totuşi( în acele oca0ii în care reuşim să !acem traducerea( mesa.utorul #ine într o di#ersitate de !ormeA ca a#ertisment pentru eşecuri personale@ ca 'hid pentru soluţionarea pro+lemelor pe care nu sîntem capa+ili să le re0ol#ăm@ ca indicaţie adec#ată că 'reşim atunci cînd credem că a#em dreptate şi ca încura.istă multe #ise a căror semni!icaţie mă depăşeşte complet şi este tentant să doreşti neră+dător ca inconştientul să ai+ă decenţa să ne #or+ească într un lim+a. Tre+uie să mărturisesc că e. :eşi 222 Draţia aceste J'înduri inutileK ne o!eră de o+icei o pri#ire în interiorul nostru( ele pot de asemenea să ne o!ere in!ormaţii dramatice din interiorul altora şi al lumii din a!ara noastră. :ar a descoperit că acesta este o !orţă apăsătoare în #iaţa sa şi a dorit să poată să şi ucidă psiholo'ic strămoşii pentru a se putea eli+era de această !orţă eonstrîn'ătoare.utor. Pe la mi. :ar după un minut( în . Psihoterapeuţii !ac din anali0a #iselor o parte semni!icati#ă a muncii lor tocmai pentru că sînt atît de !olositoare în 'eneral. &. Era destul de inteli'entă şi !ermecătoare şi iniţial n am a#ut nici o idee despre ce ar !i putut să i cau0e0e ameţeala( pe care mai mulţi ani de psihoterapie nu reuşiseră să i o #indece şi din cau0a căreia #enise şi la mine pentru a. într ade#ăr( în tinereţea sa( îşi luase ca reper de #iaţă mormintele !aimoşilor săi strămoşi pe linie paternă şi îşi urmase drumul către 'lorie. :e cîte ori un pacient spuneA JE ridicol( dar acest 'înd prostesc tot îmi #ine în minte L nu are nici un sens( dar mi aţi spus să #ă spun ast!el de lucruriK ştiu că pacientul a primit un mesa. al inconştientului prin J'îndurile ne!olositoareK( ce aparţine unei cate'orii destul de lar'i( aş #rea să #ă descriu e.K .şi un cu!ăr enorm( de cel puţin patru metri lun'ime şi care se înălţa pînă la ta#an( a#înd => sau C> de sertare 'i'antice( şi mi a spus că puteam 'ăsi +arca dacă pri#eam peste cu!ăr. în e.nconştientul poate să comunice cu noi atunci cînd sîntem tre.

ă să 6 ascultăm 3ceea ce nu !acem de o+icei4( este prin comportamentul nostru.ită( ordonată şi de a spune doar ceea ce se cu#ine( încercînd !renetic să păcălească cerinţele ce i erau adresate@ o lipsă totală de automoti #aţie şi a capacităţii de a lua sin'ură deci0ii. Mă re!er la erori de pronunţie şi la alte J'reşeliK în comportament sau la Jactele ratateK !reudiene( pe care 1reud( în #siho(atologia vieţii cotidiene$ le demonstrea0ă a !i iniţial mani!estări ale inconştientului.inul acestei a!irmaţiiA o mamă incredi+il de dominatoare( care tră'ea s!orile şi care era !oarte mîndră că îşi în#ăţase !iica Jsă mear'ă peste noapte la toaletăK@ dorinţa totală a !etei de a se de#ota împlinirii aşteptărilor celorlalţi( de a !i curată( în'ri. Este îm+răcată în roşu( al+ şi al+astru. Să luăm în considerare chestiunea re!ulării( de e. &ceastă calitate de a părea străin şi nedorit este caracteristica materialului inconştient şi maniera lui de a se pre0enta în mintea conştientă.presieiA Jînţelepciunea inconştientuluiK. Totuşi( după încă un minut( de parcă ar !i posedat propria lui #oinţă( cu#întul mi a apărut iarăşi în minte( cerînd parcă a !i recunoscut. Un al treilea mod în care se mani!estă inconştientul şi în care ne #or+eşte( dacă a#em 'ri. &ceastă in!ormaţie enorm de #aloroasă despre pacienta mea a apărut în conştient ca un intrus nedorit. E ca şi cum ei ar !i presupus( ţinînd cont de !aptul că conştiinţa nu îl #rea( că acest material inconştient e JrăuK.E)TU5U.u cînd un rol duşmănos sau cel puţin pe acela al unui dia#ol răutăcios care încearcă să ne înşele( mai curînd decît a 6 #edea în chip de 0înă +ună care munceşte din 'reu pentru a ne !ace să !im oneşti.uns la conclu0ia că +oala mintală nu este un produs al inconştientului@ ea este în schim+ un !enomen al conştiinţei sau al unei relaţii de!ectuoase dintre conştient şi inconştient.emplu. 5ui Wun' îi re#ine responsa+ilitatea de a !i iniţiat o corecţie a acestei #i0iuni( corecţie pe care a !ăcut o în di!erite !eluri( inclusi# prin născocirea e. în aceeaşi direcţie( ei au tins să presupună că +oala psihică re0idă cum#a în inconştient( ca un demon în adîncurile su+terane ale minţii noastre. Pre0enţa lui îmi părea străină de mine şi irele#antă pentru trea+a în care eram an'renat( o distra'ere a atenţiei de care nu a#eam ne#oie.)CO)ŞT. 1olosirea cu#Intului Jpsihopatolo'ieK de către 1reud pentru a descrie aceste !enomene indică iarăşi orientarea sa ne'ati#ă în ceea ce pri#eşte inconştientul@ el îl percepe ca .po!ida #oinţei mele( cu#întul mi a apărut iarăşi în minte( aproape #i0i+il( ca şi cum ar !i !ost scris literă cu literă în spatele ochilor meiA JPinocchioK.uale şi sentimente ostile de care ei nu erau conştienţi( dar care în mod clar îi !ăcea să !ie +olna#i. &tunci mi am spus mie însumiA JStai puţin( dacă acest cu#înt este atît de neră+dător să mi intre în minte( mai +ine îi dau atenţie( pentru că ştiu că ast!el de lucruri pot !i importante şi mai ştiu că dacă inconştientul încearcă să mi spună ce#a tre+uie să 6 ascult. . 223 era o persoană reală@ era o păpuşică ţeapănă de lemn( care încerca să !ie #ie( dar îi era teamă că în orice moment s ar putea pră+uşi şi putea s!îrşi într o 'rămadă de +eţe şi s!ori. :e !iecare dată cînd a #enit aici era îm+răcată în roşu( al+ şi al+astru. Pro+lema nu constă în !aptul că !iinţele umane au sentimente ostile şi se. Propria mea e. în parte( din cau0a acestei calităţi şi a re0istenţei ce i este asociată din partea minţii conştiente( 1reud şi primii lui urmaşi au !ost tentaţi să perceapă inconştientul ca pe un depo0it a ceea ce este primiti#( antisocial şi rău în noi. "ei( asta esteP Este o păpuşă. Unul după altul( au apărut rapid !aptele în spri. Eu nu l am in#itat( nu l am dorit. :ar de ce erau aceste dorinţe şi sentimente locali0ate în inconştient( de la începutM :e ce erau ele reprimateM %ăspunsul este că mintea conştientă nu le #oia. JPinocchioP Ce nai+a poate să însemne PinocchioM :oar nu cre0i că are #reo le'ătură cu pacientaM :oar nu cre0i că ea e Pinocchio( nuM "ei( stai puţin@ e dră'uţă( e ca o păpuşă.nstantaneu( mi a !ost rele#at ceea ce era esenţial în pacientăA ea nu M. :in cau0a acestor dorinţe şi sentimente 224 Draţia a!late în inconştient( a apărut ideea că inconştientul este cel care Ja cau0at +oala mintalăK.uale( ci mai de'ra+ă în !aptul că !iinţele umane au o minte conştientă care deseori nu este dispusă să !acă !aţă acestor sentimente şi să tolere0e durerea de a a#ea de a !ace cu ele( !iind în acelaşi timp doritoare să le ascundă su+ preş. :estul de supărat( mi am strîns ochii şi m am străduit să mi îndrept atenţia către pacientă. :umne0eule( este PinocchioP Este o păpuşăPK .%&CO5U5 . Mer'e cara'hios( cu mersul ţeapăn al unui soldat de lemn.niţial( i am re0istat( încercînd de mai multe ori să 6 dau a!ară pe uşa pe care intrase. Cînd un pacient !ace o eroare în cadrul psihote .K &şa am !ăcut. 1reud a descoperit la mulţi dintre pacienţii săi dorinţe se. Şi în acest a nu #oi( în această rene'are constă pro+lema.perienţă a con!irmat perspecti#a lui Wun' în această pri#inţă( pînă acolo încît am a.

&m între+at o dacă 6 a in!ormat pe tatăl copilului( pe care ea nu 6 mai #ă0use de patru luni.E)TU5U.a maternă de#enind ea însăşi mamă. Mai tîr0iu( a început să mi po#estească despre o mică petrecere pe care urma să o 'ă0duiască în noaptea aceea( la care( spunea el( a in#itat şi un cuplu din #ecini şi J+ineînţeles( pe sora mea #itre'ăK. .K în cri0a ei şi cu recunoaşterea din partea mea că într ade#ăr e ca o casă di#i0ată împotri#a ei însăşi( ea a început pentru prima oară să accepte posi+ilitatea că cel puţin o parte din ea tre+uie să adăpostească sentimente de !urie. O !emeie meticuloasă( complet incapa+ilă să recunoască în sine emoţia !uriei şi prin urmare incapa+ilă să şi e. Cred că uneori mă deran. JCe mi se întîmplaMK( s a #ăitat ea.rapiei( e#enimentul este in#aria+il de !olos procesului terapeutic sau însănătoşirii.utîndu mă pe mine să conştienti0e0 că persoana care stătea în !aţa mea era un copil speriat( care a#ea ne#oie de +lîndeţe protectoare şi de cel mai simplu !el . Este imposi+il să nu !i semnat cecul d#s. )u am con!runtat o cu actul ei ratat( pentru că nu era deloc 'ata să şi accepte ne#oile de dependenţă sau să le trăiască( deşi eram si'ur că le a#ea. J:aK( mi a spus ea. Totuşi( actul ratat i a !ost de a. E ca şi cum aş !i doi oameni.ind după a!ecţiune( care a rămas 'ra#idă într o încercare disperată de a o+ţine 'ri. 1elul în care lucrurile sînt cu ade#ărat( opus !elului în care ==- Draţia credem că sînt. an'a. Ştiam că părinţii ei sînt oameni distanţi şi insensi+ili( care o crescuseră cu mare simţ de răspundere( dar în a+senţa a!ecţiunii sau a unei 'ri.arăşi a !ost !ăcut un mic început. J. J:aK( i am răspuns. Ea mi s a pre0entat ca !iind o !emeie de lume neo+işnuit de matură( încre0ătoare în sine şi independentă( care credea că a #enit la mine pentru tratament pentru că( după cum e. am arătat cecul nesemnat.perienţa mea a !ost !ăcut de o tînără !emeie în timpul primei ei #i0ite la mine.K J)u urăsc tupeul eiK( a răspuns el( Jdar #or+eşte neîncetat şi ştiu că la cina din seara asta #a monopoli0a întrea'a con#ersaţie.primă ostilitate sau sentimente Jne'ati#eK ce au !ost respinse.%&CO5U5 . Ea nu #oia să se mărite. )u orice act ratat e.K . Se 'îndise #a' că ar putea să dea copilul spre adopţie( după ce acesta se năştea şi să plece în Europa pentru a şi continua educaţia.nconştientul( totuşi( este cel care se alia0ă cu terapeutul( luptînd pentru deschidere( onestitate( ade#ăr( străduindu se în realitate să Jspună lucrurile aşa cum sîntK.prime !uria în mod deschis( a început să întîr0ie de !iecare dată cîte#a minute la şedinţa de terapie.K Cercetînd de ce nu mai are nici un scop pe moment( am a!lat că tocmai părăsise !acultatea din cau0a unei sarcini de cinci luni. Primul pas pentru pro'resul terapiei !usese !ăcut. într o seară ce a urmat unei şedinţe( ea a !ăcut plăţile !acturilor lunare( inclusi# pentru mine. am su+liniat !aptul că se re!erise la sora lui ca !iind sora lui #itre'ă.primă ade#ărul.plicîn M. am su'erat că asta se întîmpla deoarece simţea un anume resentiment în ceea ce mă pri#eşte sau !aţă de terapie. Ele toate e. Cecul de la ea mi a a. .ista o ast!el de posi+ilitate( e.K .prime !urie !aţă de #reun mem+ru al !amiliei sale.trem de +ine în timpul şedinţelor noastre( acum +rusc a i0+ucnit în plîns.trem de încîntătoareK. &tunci mi a spusA J:ar este ridicolP )u mi s a întîmplat niciodată în #iaţă să nu semne0 un cec.ată într o încercare de a com+ate terapia( intenţionînd să ascundă ade#ărata natură a sinelui său de terapeut şi de propria autoconştienti0are. JMă simt di#i0ată. JCeea ce îţi spune inconştientul este că tu nu #rei ca sora ta să !ie sora ta( că atîta cît te pri#eşte( ea este doar sora ta #itre'ă şi că de !apt urăşti tupeul ei. :eşi se controla e. Ea a ne'at !erm că ar e.utor( a.plica ea( Jnu mai am nici un scop pentru moment şi sînt stăpînă pe timpul meu şi cred că puţină psihanali0ă ar putea contri+ui la de0#oltarea mea intelectuală. în aceste momente( mintea conştientă a pacientului este. Ele e. Poate că actul ratat cel mai mişcător din e.i iu+itoare. Ştiţi cît de meticuloasă sînt în aceste chestiuni.primă sentimentele care au !ost respinse( ne'ati#e sau po0iti#e.emple. Un alt pacient care a#ea o pro+lemă cu mînia era un +ăr+at ce credea că este imoral să simtă( cu atît mai mult să e.)CO)ŞT.ea0ă. 225 du mi că întîr0ierile se datorau cutărui sau cutărui accident din #iaţa ei şi proclamîndu şi aprecierea totală !aţă de mine şi moti#aţia de a lucra împreună. &ş #rea să dau cîte#a e. am lăsat un +ileţel prin care l am încunoştinţat că relaţia noastră a !ost produsul unui copil. Pentru că sora sa îl #i0ita uneori( el îmi #or+ea despre ea şi o descria ca !iind o Jpersoană e.uns nesemnat. . J<ănuiesc că o să mi spuneţi despre acele acte ratate !reudieneK( a remarcat el #oios. 5a următoarea şe dinţă( am in!ormat o despre acest lucru( su'erîndu i că ea nu m a plătit cînd tre+uia din cau0ă că era !urioasă.K Brînd să spună că copilul a !ost produsul relaţiei lor( ea mi a spus în loc de asta că su+ masca unei !emei de lume ea era o !etiţă !lămîndă( tîn.

un'înd după lăsarea întunericului în Sin'a pore( unde plecasem în #acanţă pentru prima oară( soţia mea şi cu mine am părăsit hotelul pentru o plim+are.ista demult în noi. în e. &. &ceşti trei pacienţi care au !ăcut acte ratate nu încercau să se ascundă atît de mine( cît de ei înşişi. :ar care este sursa acestei părţi din noi care e mai înţeleaptă decît noiM )u ştim. . de !actori( concepţia noastră conştientă despre noi înşine este di#er'entă aproape întotdeauna( într un 'rad mai mic sau mai mare( !aţă de persoana care sîntem în realitate. Ultima pacientă se 'îndea la sine ca !iind o !emeie de lume. ==7 spre amu0amentul meu( a. Curînd am a.E)TU5U. &m #or+it despre această Jînţelepciune a inconştientuluiK în primul rînd în termeni de cunoaştere de sine şi re#elaţie de sine.istă nici o !ărîmă de resentiment în ea. Să luăm însuşi cu#întul Ja recunoaşteK. Este ca şi cum întrea'a cunoaştere şi întrea'a înţelepciune ar !i de. Cel de al doilea pacient era con#ins că nu are nici un sentiment de animo0itate !aţă de #reunul dintre mem+rii !amiliei sale.K :acă ne identi!icăm pe noi înşine cu concepţia despre noi înşine sau cu conştienti0area de sine sau cu conştiinţa noastră în 'eneral( atunci tre+uie să spunem că inconştientul este o parte în noi care este mai înţeleaptă decît noi înşine.nconştientul însă ştie cine sîntem în realitate. )u mă +a0am pe nimic spunîndu le.perimente ştiinţi!ice recente cu material 'enetic în con. M.K Cu#intele mi au #enit pe lim+ă spon tan.urare. 1apt este că in conştientul nostru este mai înţelept decît noi în aproape orice împre. Totuşi ideea sau teoria respecti#ă pot să !ie unele pe care nu le am 'îndit niciodată conştient. Teoria lui Wun' despre inconştientul colecti# su'erea0ă că înţelepciunea noastră este moştenită.%&CO5U5 .oră şi esenţială în procesul de0#oltării spirituale constă în munca continuă de a duce concepţia conştientă despre sine a cui#a într o con'ruenţă pro'resi# mai mare cu realitatea. Prin urmare( cînd educăm oamenii( dacă !olosim cu#întul în mod serios( noi nu +ă'ăm ce#a înăuntrul minţii lor@ mai de'ra+ă scoatem ce#a din ele@ ducem ce#a din inconştient spre conştienti0are.un'înd de cealaltă parte a clădirii( am #ă0ut o placă din +ron0 deasupra intrării( pe care se putea citi !inga(ore /ric0et /lu).perienţă. Prima pacientă credea că nu e. J)u mai sînt persoana care eramK( #a spune pacientul( cu reală +ucurie( despre schim+ările dramatice din conştiinţa sa@ JSînt o persoană complet nouă şi di!erită.%&CO5U5 . Cum am ştiut acest lucru( pe care de !apt nu îl ştiamM Printre posi+ilele e.)CO)ŞT. &proape imediat le am re'retat.K O ast!el de persoană nu are di!icultăţi în a înţele'e cu#intele dnteculuiA J&m !ost pierdut( dar re'ăsit acum? Or+ am !ost( dar acum #ăd.E)TU5U.un'em la o idee sau la o teorie care ni se pare atră'ătoare( Jsună clopoţelulK( JrecunoaştemK că este ade#ărată.emplul cu pacienta pe care inconştientul meu mi a rele#at o ca !iind Pinocchio( am încercat să demonstre0 că inconştientul este mai înţelept decît noi atît în ceea ce pri#eşte alţi oameni( cît şi în ceea ce ne pri#eşte pe noi înşine.uns într un spaţiu deschis lar'( la capătul căruia( cîte#a clădiri mai încolo( am putut 0ări în întuneric !orma #a'ă a unei construcţii de mari dimensiuni.istenţa ei este în mod destul de straniu recunoscută în lim+a. E.plicaţii se numără teoria lui Wun' despre Jinconştientul colecti#K( care spune că moştenim înţelepciunea reieşită din e. :eşi acest tip de cunoaştere poate părea +i0ar unei minţi ştiinţi!ice( e. Printr un comple.ul nostru cotidian.a conţinute în minţile noastre şi atunci cînd a!lăm Jce#a nouK nu !acem decît să descoperim ce#a care e.)CO)ŞT.perienţa strămoşilor noştri( !ără ca noi să !i a#ut personal acea e. JMă între+ oare ce clădire este aceeaMK( a spus soţia mea. am răspuns imediat cu o si'uranţă totală şi !ără să mă 'îndescA JO( acesta este Clu+ul de Cric/et din Sin'apore. Totuşi( 228 Dratia M. &ceastă concepţie este în mod similar re!lectată în cu#întul JeducaţieK( care este deri#at din latinescul educare$ ce se traduce literal prin Ja scoate în a!arăK sau Ja conduce în a!arăK. Cînd o mare parte a acestei sarcini care durea0ă toată #iaţa este reali0ată cu o relati#ă rapiditate( aşa cum se întîmplă în psihoterapia intensi#ă( indi#idul se simte deseori JrenăscutK. )u numai că nu mai !usesem niciodată în Sin'apore( dar nu mai #ă0usem niciodată un clu+ de cric/et L 0iua în amia0a mare şi cu atît mai puţin în întuneric.ită( aproape !i0ic( pro+a+il multă #reme de acum înainte. 227 &proape totdeauna sîntem mai mult sau mai puţin competenţi decît credem că sîntem. . O sarcină ma. Cu#întul spune că Jre cunoaştemK concepţia respecti#ă( ca şi cum am !i cunoscut o odată( am uitat o( iar apoi o recunoaştem ca pe un #echi prieten.uncţie cu !enomenele memoriei su'erea0ă că este într ade#ăr posi+il să !i moştenit cunoaşterea( cunoaştere care este depo0itată su+ !orma unor . Ei sînt posesorii cunoaşterii de multă #reme.de a !i în'ri. Cînd citim o carte şi a.

Stanle2 Krippner au demonstrat con#in'ător că este posi+il pentru un indi#id trea0 să JtransmităK în mod curent şi repetat ima'ini către un alt indi#id care doarme cîte#a camere mai încolo şi că aceste ima'ini #or apărea în #isele celui ce doarmeX.traordinara înţelepciune a inconştientului( aşa cum am discutat pînă acum( ca !iind ultima parte e. %eport o! Three StudiesK 3JO a+ordare e.plicaţie pentru aşa numitele J!enomene psihiceK( care sînt în mod clar le'ate de !uncţionarea inconştientului. Speculaţiile asupra acestei chestiuni di!eră puţin în calitate de speculaţii asupra unor modele de control al cosmosului precum cel al lui :umne0eu cu armiile şi corurile de arhan'heli( în'eri( sera!imi şi heru#imi care îl a.perienţă împărtăşită de amîndoi sau de alt !el pe care am !i a#ut o şi nici nu am !ost în stare să interpretăm #isele în #reun !el. O ast!el de transmisie nu apare doar în la+orator. :eşi nu a e.d. X J&n E. E#enimentul era atît de neplau0i+il( încît am ştiut că nu putea apărea accidental.istat o relaţie de cau0alitate între e#enimentul & şi e#enimentul <( ele au apărut neplau0i+il în mod sincron L adică amîndouă în acelaşi timp L( ast!el încît( în !apt( şo!erul a supra#ieţuit. )ici unul dintre noi nu a putut să sta+ilească un moti# pentru această întîm plare. 6=8= 6=87.coduri în acidul nucleic din celulele noastre. 230 Dratia :ar se întîmplă că #aliditatea unor ast!el de întîmplări este do#edită ştiinţi!ic în termeni de pro+a+ilitate. )u e. :e e. Mintea( care uneori crede că ast!el de lucruri nu e. 1aptul că e#enimente !oarte neplau0i+ile( pentru care nu poate !i determinată nici o cau0ă în cadrul le'ilor naturale cunoscute( apar cu o !rec#enţă neplau0i+ilă a a. Mintea mea are milioane de ima'ini la îndemînă din care să construiască un #is. Cum#a( timpul pare elementul important( poate chiar crucial în aceste e#enimente neplau0i+ile. Eu însumi am a#ut într o noapte un #is care consta într o serie de şapte ima'ini. într o serie de e. &m a!lat mai tîr0iu că un prieten care dormise în casa mea cu două nopţi înainte se tre0ise dintr un #is în care acele şapte ima'ini apăruseră în aceeaşi ordine. :ar chiar acest e.perimental &pproach to :reams and Telepath2A .perimente so!isticate( medicul Monta'ue Ullman şi dr. Cînd speculăm asupra tehnolo'iei unui ast!el de model L cum ar !i el construit( cum ar !i sincroni0at ş.emplu( nu este neo+işnuit ca doi indi#i0i care se cunosc să ai+ă în mod independent #ise identice sau incredi+il de similare. Totuşi( ştiam că ce#a mult mai semni!icati# s a întîmplat. =iracolul serendi(ităţii :eşi este !oarte posi+il pentru noi să concepem e.a.plică de ce sau cum s au întîmplat acestea.m. El .e0e şo!erul sau că şo!erul se contorsionea0ă luînd o !ormă care să se potri#ească cu maşina 0dro+ită. Conceptul de depo0itare chimică a in!ormaţiei ne permite să începem să înţele'em cum poate !i depo0itată in!ormaţia potenţial disponi+ilă pentru mintea umană în cîţi #a centimetri cu+i de su+stanţă cere+rală. L sîntem încă în totală #eneraţie în !aţa !enomenului minţii umane.uns să !ie cunoscut ca principiul sincronicităţii. )ici eu( nici prietenul meu nu ştiam cau0a sau moti#ul pentru care am a#ut #ise atît de neplau0i+il de similare( dar unul dintre aspectele e#enimentului a !ost acela că noi am a#ut aceste #ise la scurt timp unul după altul.traordinar de so!isticat model( care permite depo0itarea în spaţii mici a cunoaşterii moştenite ca şi a celei trăite( lasă !ără răspuns ma. Cum se întîmplă acest lucruM )u a#em nici cea mai #a'ă idee.plica+ilă a moleculelor ce alcătuiesc su+stanţa cere+rală şi operea0ă cu o tehnolo'ie miraculoasă( nu a#em încă o e.istă ca miracol( este ea însăşi un miracol. &m !ost incapa+ili să le'ăm #isele de orice e.perimentală a #iselor şi telepatieiA dare de seamă asupra a trei studiiK4( American 3ournal o1#sy*chiatry 3martie 67E>4( pp. Pro+a+ilitatea să !i !ost doar o coincidenţă ca eu să !i selectat aceleaşi şapte ima'ini( în aceeaşi ordine ca şi prietenul meu era astronomic de mică.ută în misiunea sa de a ordona uni#ersul..istă nici o le'e naturală cunoscută prin care !orma pe care o ia #ehiculul 3e#enimentul &4 să cau0e0e supra#ieţuirea şo!erului sau ca !orma şo!erului 3e#enimentul <4 să !acă #ehiculul să se contorsione0e într un anumit !el. Mai de#reme( în discuţia despre înclinaţia spre accidente şi re0istenţa la ele( s a !ăcut menţiunea că nu de puţine ori oamenii ies ne#ătămaţi din #ehicule 0+ro+ite şi pare ridicol a 'îndi că maşinăria se contorsionea0ă într o asemenea !ormă încît să prote. Oricine( oricît ar !i de puţin con#ins despre realitatea ESP sau de sceptic în ceea ce pri#eşte #aliditatea ştiinţi!ică a acestui !apt( este îndemnat să citească acest articol. Principiul sincronicităţii nu e.oritatea între+ărilor care ne sperie mintea cel mai mult.

%e0ultatele +ene!ice ale unor ast!el de apariţii nu e necesar să sal#e0e doar #ieţi@ mult mai des ele doar îm+unătăţesc #iaţa sau determină o de0#oltare a ei. Un om de ştiinţă respecta+il( matur şi !oarte sceptic( care !ăcea anali0ă cu mine( mi a po#estit recent următorul incidentA J:upă ultima noastră şedinţă( era o 0i atît de !rumoasă( încît m am hotărît să mă duc acasă pe şoseaua care încon. 5uasem pro+a+il 0ece asemenea cur+e cînd +rusc am a#ut 'îndul că o maşină ar !i putut să #ină de după colţ pe +anda mea de şosea. &şa cum ştiţi( acest drum are o mulţime de cur+e !oarte strînse. M am întors şi am #ă0ut că era o insectă 0+urătoare destul de mare( care ciocănea în 'eamul !erestrei( într un e!ort clar de a #rea să intre în încăperea întunecată. )u am idee ce m a !ăcut să opresc.emplu de ast!el de apariţie este e.perienţă a M.perienţa J#isului scara+euluiK a lui Cari Wun'( po#estit în articolul său J:espre sincronicitateK( pe care o #oi cita în între'imeXA E. .ncidentul cu #isele similare aproape sincrone este unul care poate !i cali!icat( în #irtutea nepro+a+ilităţii lui statistice( ca !iind un !enomen psihic sau JparanormalK( chiar dacă semni!icaţia incidentului este o+scură.emplele de sincronicitate sau paranormal e pro+a+il să !ie pe cît de +ene!ice pe atît de dăunătoare. &m deschis !ereastra imediat şi am prins insecta în aer( în timp ce 0+ura.emplul meu pri#eşte o tînără pacientă care( în ciuda e!orturilor !ăcute de am+ele părţi( s a do#edit a !i din punct de #edere psiholo'ic inaccesi+ilă.plică miracolul.M.K Este posi+il ca apariţiile statistic impro+a+ile să su'ere0e într o anumită măsură că e.orităţii !enomenelor psihice( paranormale este de asemenea o+scur. :eşi plină de eşecuri metodolo'ice( o cercetare a acestei pro+leme tre+uie !ăcută.%&CO5U5 SE%E):..P.ată scara+eul d#s. .celenta ei educaţie o în0estrase cu o armă care se potri#ea în mod ideal scopului său( mai precis( cu un raţionalism carte0ian +ine şle!uit( cu o impeca+ilă idee J'eometricăK asupra realităţii. . Woseph Camp+ell( Bi/in' Press( )e* \or/( 67E6( pp. F66 F6=. Pro+a+il că înţelesul cel puţin al ma. 1ără să mă mai 'îndesc( am apăsat puternic pe !rîne şi am oprit..plicaţie. E. =C6 susţine doar că ast!el de con.mediat după ce am !ăcut acest lucru( o maşină a luat imediat cur+a cu roţile la doi metri de +anda 'al+enă şi a+ia a reuşit să mă e#ite( deşi mă a!lam pe partea de şosea corespun0ătoare. :i!icultatea consta în !aptul că ea ştia totdeauna totul despre orice. :upă mai multe încercări ne!ructuoase de a îndulci raţionalismul ei cu o înţele'ere mai umană a lu crurilor( a tre+uit să mă limite0 la speranţa că #a apărea ce#a neaşteptat şi iraţional( ce#a care #a mistui retorta intelectuală în care ea se i0olase. produs +reşa pe care o doream în raţionalismul ei şi a spart 'heaţa în ceea ce pri#eşte re0istenţa ei intelectuală.unar8$ ed. :acă nu opream( ciocnirea în cur+ă ar !i !ost ine#ita+ilă. &u0im despre accidente ciudate şi despre e. &#usese un #is impresionant în noaptea precedentă( în care cine#a îi dădea un scara+eu de aur L o +i. Mă !ace să mă 'îndesc că e ce#a cu aceste ESP şi alte lucruri din acestea.P. &cum nu pot să a!irm decît o 232 Draţia impresie !ermă( dar Jneştiinţi!icăK potri#it căreia !rec#enţa unor ast!el de apariţii( impro+a+ile din punct de #edere statistic( în mod clar +ene!ice este mult mai mare decît în ca0ul celor în care re0ultatul pare a !i #ătămător. într o 0i( stăteam în !aţa ei( cu spatele la !ereastră( ascultîndu i re#ărsarea de retorică.uterie costisitoare( în timp ce ea încă îmi po#estea acest #is( am au0it în spatele meu o +ătaie uşoară în 'eam. El nu e. am întins pacientei mele insecta cu aceste cu#inteA J. &cest lucru mi s a părut !oarte straniu.TRT. 233 X The #orta)le 3ung 73ung de )u. Principiul ser#eşte doar la a !ace clar !aptul că miracolele par a !i chestiuni care ţin de coordonarea în timp şi chestiuni care sînt uimitor de comune.emple ciudate de accidente care ar !i putut să se întîmple( dar care nu au a#ut loc. . Era o insectă din !amilia scara+eului( un cără+uş de tranda!ir 7/etonia aurata8$ a cărui culoare 'al+en #er0uie semăna !oarte +ine cu aceea a unui scara+eu de aur.K &ceastă e. &ş !i putut să opresc la oricare din cele 0ece ast!el de cur+e pe care le am luat( dar n am !ăcut o.oară lacul.uncţii neplau0i+ile de e#enimente apar mai !rec#ent decît sînt pre0ise de pro+a+ilitate.TRG.%&CO5U5 SE%E):. Un e. Tratamentul putea continua acum cu re0ultate mulţumitoare. Totuşi o altă caracteristică a !enomenelor psihice( aparte !aţă de neplau0i+ilitatea lor statistică( este !rec#enţa semni!icati#ă cu care ast!el de apariţii par a !i +ene!ice L într un anume !el +ine!ăcător pentru unul sau mai mulţi participanţi umani implicaţi. )u am nici o altă e. &m mers de multe ori pe acea şosea înainte şi deşi m am 'îndit că este periculoasă( n am oprit maşina niciodată.celent e.

Poate că nu se #a întîmpla aşa. întîmpla rea a !ost atît e. :ilema mea era re0ol#ată. Pentru moment( #reau să su'ere0 că unul dintre moti#ele pentru care nu reuşim să pro!ităm pe de a ntre'ul de 'raţie este acela că nu sîntem pe deplin conştienţi de pre0enţa ei L adică nu 'ăsim lucruri #aloroase !ără a le !i căutat( pentru că nu reuşim să apreciem #aloarea darului care ni se o!eră.un'e nicăieri( de#enind din ce în ce mai !rustrat( simţindu mă din ce în ce mai nea..istă cîte#a caracteristici care intri'ă în această de!iniţie. Cu alte cu#inte( e#enimente ale serendipităţii ne apar tuturor( dar deseori nu reuşim să recunoaştem natura lor de serendipitate@ considerăm că aceste e#enimente nu au nimic remarca+il şi( prin urmare( nu putem să pro!ităm de ele. &ceasta nu era o întîmplare nemaipomenită. în acest moment( a intrat încet în +i+liotecă soţia cole'ului meu. Totuşi( am !ost atins de 'raţie.plorate mai tîr0iu( în su+capitolul J%e0istenţa la 'raţieK.prima cu ele'anţă( în pro!un0ime ceea ce #oiam eu să spun cînd încercam să lăr'esc acea secţiune di!icilă a cărţii mele. J&m 'ăsit această carte din întîmplareK( a spus ea.traordinară pentru că pro+a+ilitatea de a se întîmpla era !oarte mică( o+işnuită pentru că ast!el de întîmplări +ene!ice cu pro+a+ilitate !oarte mică se întîmpla tot . am spus că ea 234 Draţia se ocupă de de0#oltarea spirituală şi că nu am terminat o încă. 235 i am recomandat cititorului cartea lui $heelis ca pe o ideală ela+orare a su+iectului.utor. Ginea în mîini o carte. Era un #olum su+ţire intitulat Ho9 (eo(le change 7/um se (ot schim)a oamenii8$ scris de &llen $heelis.K . E. :ar mi a apărut 'îndul că s ar putea să ţi !ie de a.K Simţindu mă iritat şi presat de timp( i aş !i spus în mod normal că sînt a!undat în cărţi pînă peste urechi L !apt care era ade#ărat L şi că nu aş !i a#ut nici un pic de timp să o citesc în #iitorul apropiat. :ar strania ei umilinţă m a !ăcut să i dau un alt răspuns. Era clar că tre+uia să e.unsesem într un punct mort. ) au e. Una din te0ele principale ale acestei secţiuni a cărţii este că 'raţia( mani!estată în parte prin Jlucruri #aloroase sau a'rea+ile care nu sînt căutateK( este la îndemîna tuturor( dar că unii pro!ită de ea( alţii nu.umătate de oră( a. :imineaţa următoare( am condensat acea secţiune a cărţii mele într un para'ra! scurt şi concis( iar într o notă de su+sol M. &m luat cartea cu mine acasă( !ără a şti cînd ar putea !i Jcel mai curînd posi+ilK. 5ă sînd insecta înăuntru( prin0înd o şi dînd o pacientei( Wun' a pro!itat clar de 'raţie. 1elul ei de a !i era timid şi e0itant( respectuos şi totuşi cald şi +lînd( !oarte di!erit de !elul în care !usese în orice altă întîlnire dinainte. :upă aceea( m am dus în +i+liotecă să lucre0. :ar chiar în acea seară( ce#a m a determinat să las la o parte toate celelalte cărţi şi să consult cartea pe care mi o dăduse ea.TRT. J:acă deran.e0( spune mi. am spus că nu şi că am a. Unele moti#e şi unele căi prin care oamenii eşuea0ă să pro!ite de 'raţie #or !i e. . Una dintre ele este determinarea serendipităţii ca dar( ceea ce implică !aptul că unii oameni îl posedă( iar alţii nu( că unii oameni sînt norocoşi( iar alţii nu sînt. -e)sterCs Didionary de!ineşte serendipitatea ca !iind Jdarul de a 'ăsi lucruri #aloroase sau a'rea+ile !ără a le căutaK.utorat în re0ol#area acestei situaţii.:iscutînd despre aceste e#enimente paranormale cu consecinţe +ene!ice( #or+im de !apt despre !enomenul serendipi tăţii.%&CO5U5 SE%E):.traordinară( cît şi o+işnuită L e.uns într un punct mort şi că nu mai eram în stare să !ac nici un pro'res pentru moment. Unul dintre capitole e. :upă o . JM am 'îndit că s ar putea să te interese0e. O parte din ceea ce scrisesem despre su+iectul responsa+ilităţii mi se părea complet nesatis!ăcător. în cursul con#ersaţiei noastre super!iciale( ea mi a spus că a au0it că scrisesem o carte şi m a între+at care este su+iectul ei.istat surle şi trompete care s o anunţe. &ş !i putut s o i'nor. &ş !i putut trăi şi !ără ea. Pe de altă parte( nu eram dispus să şter' întrea'a secţiune( pentru că simţeam că o menţionare a acestor concepţii era necesară. &m discutat incomod #reo cinci minute. . am răspuns că aprecie0 +unătatea ei şi că #oi încerca să o citesc cît mai curînd posi+il.P. Cînd am a. JScott2( sper că nu deran. M am luptat cu această dilemă timp de o oră !ără a a. Mare parte din carte trata pro+lema responsa+ilităţii.uns acolo( am întîlnit o pe soţia cole'ului meu( o !emeie distantă şi re0er#ată( căreia se pare că nu i plăceam prea mult( +a chiar a !ost de a dreptul ostilă !aţă de mine( aproape aro'antă( în mai multe oca0ii. )u ştiu de ce.e0K( mi a spus ea. &cum cinci luni( a#înd la dispo0iţie două ore între întîlni rile pe care le a#eam într un anumit oraş( l am între+at pe un cole' care locuia în acel oraş dacă pot să mi petrec timpul în +i+lioteca din casa lui( pentru a lucra la rescrierea primei secţiuni a acestei cărţi.tind acea parte pentru a !ace mai comprehensi+ile concepţiile discutate acolo( simţind totuşi că această lăr'ire ar !i o a+atere de la cursul lucrării.

Eu sînt eu şi tu eşti tu. 237 alte cate'orii. Putem doar să spunem unde nu esteA în conştiinţa umană.).G.istă nici o cale prin care să mi dau seama cît de multe ast!el de întîmplări mi au scăpat. Să punem în !uncţiune #i0iunea de tunel şi să o i'norăm pentru că ea nu se potri#eşte prea uşor cu conceptele ştiinţi!ice tradiţionale ale le'ilor naturaleM Pare periculos să !acem ast!el.& D%&G. Ele mi s au întîmplat tot timpul. Eu cred că nu putem spera să ne apropiem de o înţele'ere a cosmosului( a locului omului în cosmos şi( prin urmare( a însăşi naturii omului !ără a încorpora !enomenul 'raţiei în cadrul nostru conceptual. Oile sînt oi şi nu sînt 'hete.ului L re0ultă din dorinţa noastră de început de a locali0a lucrurile.uns să cred că elementele lor comune indică !aptul că aceste !enomene sînt =CDraţia parte sau mani!estări ale unui sin'ur !enomenA o puternică !orţă ori'inată în a!ara conştiinţei umane( care nutreşte de0#oltarea spirituală a !iinţei umane. &şa cum am arătat mai înainte( 'înditorii hinduşi sau +udişti cred că percepţia de entităţi discrete este o ilu0ie sau maya$ iar !i0icienii moderni( preocupaţi de relati#itate( de !enomenul undă corpus cul( . )u e.istă dincolo de 'raniţele indi#idului.ină( prote. Pe unele dintre ele le recunosc. Este reală. :eşi pri#ite în 'eneral separat( am a. +4 Mecanismul acţiunii lor este !ie incomplet înţeles 3ca în ca0ul re0istenţei !i0ice şi a #iselor4( !ie total o+scur 3ca în ca0ul !enomenelor paranormale4( în !uncţie de principiile le'ilor naturale( aşa cum sînt ele interpretate de 'îndirea ştiinţi!ică curentă. 1iinţa umană are o tendinţă pro!undă de a con ceptuali0a în termeni de entităţi discrete.terior omului@ cealaltă( doctrina imanenţei( care susţine că 'raţia emană de la un :umne0eu din centrul !iinţei umane. &tunci unde locuieşte eaM Unele dintre !enomenele pe care le am discutat( cum ar !i #isele( su'erea0ă !aptul că 'raţia locuieşte în mintea inconştientă a indi#idului. :e unele pot pro!ita !ără a !i măcar conştient de natura lor miraculoasă.timpul( în linişte( +ătînd la uşa conştienti0ării noastre nu mai dramatic decît o insectă care ciocane uşor 'eamul !erestrei. :e a lun'ul secolelor( omul reli'ios( care( +ineînţeles( atri+uie ori'inea 'raţiei lui :umne0eu şi crede că ea este cu ade#ărat iu+irea lui :umne0eu( a a#ut de asemenea di!icultăţi în a 6 locali0a pe :umne0eu. Totuşi( ea e. )u doar pentru că sîntem oameni de ştiinţă nu ne este uşor să locali0ăm 'raţia.istă. Cu sute sau chiar mii de ani înainte de conceptuali0area ştiinţi!ică a unor lucruri precum sistemul imunitar( starea de #is şi inconştientul( această !orţă a !ost consec#ent recunoscută de către reli'ie( care i a dat numele de 'raţie. Şi i a adus laude. Tindem să înţele'em !enomenele plasîndu le în cate'orii particulare( spunînd că aceasta este cutare sau cutare ca entitate. Percepem lumea ca !iind compusă din ast!el de cate'oriiA oi( 'hete( ceară roşie şi :E1. Totuşi( nu putem nici măcar să locali0ăm această !orţă. )u a#em nici un mod corespun0ător de a o măsura. c4 &pariţia lor este !rec#entă( are loc în mod curent( este un loc comun şi este în mod esenţial uni#ersală pentru umanitate. E. De1iniţia graţiei Pînă acum( în această secţiune( am descris o întrea'ă di#ersitate de !enomene care au următoarele caracteristici comuneA a4 Ele contri+uie la nutrirea L spri.istă în teolo'ie două tradiţii mari şi opuse în această pri#inţăA prima( doctrina emanaţiei( care susţine că 'raţia emană de la un :umne0eu e.E. Este !ie asta( !ie cealaltă( dar nu poate !i amîndo uă. &lte !enomene( precum sincronicitatea şi serendipitatea( indică !aptul că această !orţă e. Ce a#em de !ăcut L noi( care a#em o minte sceptică şi orientată ştiinţi!ic L cu această Jputernică !orţă ori'inată în a!ara conştiinţei umane( care nutreşte de0#oltarea spirituală a !iinţei umaneKM )u putem atin'e această !orţă.ea0ă şi îm+unătăţesc L #ieţii umane şi la de0#oltarea spirituală. Entitatea eu repre0intă identitatea mea( iar entitatea tu este identi tatea ta şi tindem să !im complet descumpăniţi dacă identităţile se com+ină sau se amestecă. d4 :eşi in!luenţată potenţial de conştiinţa umană( ori'inea lor este în a!ara #oinţei conştiente şi dincolo de procesul luării conştiente de deci0ii. &ceastă pro+lemă L şi de !apt întrea'a pro+lemă a parado. întîmplări similare au a#ut loc de 0eci de ori în luna în care soţia cole'ului meu mi a împrumutat cartea.

Una dintre le'ile naturale !undamentale este cea de a doua le'e a termodinamicii( care arată că ener'ia tinde în mod natural de la o stare de or'ani0are mai comple. Un sistem de ener'ie tre+uie să sece pentru a menţine altul. :eşi în centrul acestei cărţi se a!lă e#oluţia spirituală( procesul e#oluţiei !i0ice este similar cu cel al e#oluţiei spiritului şi ne o!eră un model pentru înţele'erea mai departe a procesului de0#oltării spirituale şi a semni!icaţiei 'raţiei. 238 Draţia în orice ca0( indi!erent cui le atri+uim sau unde le locali0ăm( JmiracoleleK descrise indică !aptul că de0#oltarea noastră ca !iinţe umane este a. Pentru a înţele'e mai +ine natura acestei !orţe( cred că putem tra'e un !olos din luarea în considerare a altui miracolA procesul de de0#oltare a între'ii #ieţi( căruia noi i am dat numele de e#oluţie.muiţi de +unătatea lui :umne0eu. încerc să nu 'îndesc deloc indi#idul ca pe o ade#ărată entitate şi atîta #reme cît limitările mele intelectuale mă con strîn' să 'îndesc 3sau să scriu4 în termeni de entităţi( concep 'raniţele indi#idului ca !iind marcate de o mem+rană !oarte permea+ilă L o !iridă( dacă #reţi( în locul unui 0id@ o !iridă pe su+ care şi deasupra căreia alte JentităţiK urcă( se !urişea0ă( cur'. Capacitatea spirituală poate să crească 3deşi de o+icei nu se întîmplă aşa4 pînă în momentul morţii la #îrste înaintate. .ă spre o stare de mică or'ani0are( de la o stare de înaltă di!erenţiere la o stare de sla+ă di!erenţiere. =iracolul evoluţiei :eşi nu ne am concentrat pînă acum asupra ei ca şi concept( într un !el sau altul( de a lun'ul acestei cărţi( am !ost preocupaţi de e#oluţie.electroma'netism( etc. &ceastă stare de completă de0or'ani0are şi nedi!erenţiere este numită entropie.B( ed. 6C7C4 de Maica Wulian( pustnică din )or*ich( care descria relaţia dintre 'raţie şi entitatea indi#iduală ast!elA J&şa cum corpul este în#eşmîntat în haine( carnea în piele( oasele în carne( iar inima în între'( tot aşa noi( su!let şi trup( sîntem în#eşmîntaţi şi împre. Pînă la urmă( după le'ea a doua a termodinamicii( după miliarde şi miliarde de ani( uni#ersul se #a încetini treptat pînă cînd #a atin'e cel mai de . Tot aşa cum mintea noastră conştientă este continuu parţial permea+ilă inconştientului( la !el inconştientul nostru este permea+il JminţiiK din a!ară( JminteK care ne permea0ă pe noi( !ără a !i totuşi noi ca entităţi. :a( şi chiar mai simplu@ pentru că toate acestea #or trece şi #or pieri( dar <unătatea lui :umne0eu este mereu întrea'ă. Tendinţa noastră de a 'îndi în entităţi ne constrîn'e să #rem să locali0ăm lucrurile( chiar lucruri precum :umne0eu sau 'raţia şi chiar atunci cînd ştim că această tendinţă a noastră împiedică comprehensiunea acestor chestiuni.ul reli'ios din sec.iste deloc.ar această ener'ie tre+uie să #ină de unde#a din altă parte. Putem .ului de secol ]] cu mem+rane permea+ile este cea reali0ată în lim+a. Creşterea spirituală repre0intă e#oluţia unui indi#id. Cu alte cu#inte( uni#ersul este un proces de de0a're'are.os punct( ca o Jmî0'ăK amor!ă( total de0or'ani0ată( total nedi!erenţiată( în care nu se mai întîmplă nimic. =C7 a duce apa înapoi în #îr!ul dealului. Trupul unui indi#id are şansa să treacă prin toate ciclurile #ieţii( dar nu e#oluea0ă. Cur'erea naturală la #ale a ener'iei către o stare de entropie poate !i numită !orţă entropică.E. :eclinul capacităţii !i0ice la #îrste înaintate este ine#ita+il( în timpul unei #ieţi( totuşi( spiritul uman poate e#olua în mod dramatic.emplul !rec#ent !olosit pentru a descrie acest proces este cel al unui rîu care în mod natural cur'e la #ale. Este 'reu să scăpăm de ele. Pot apărea noi tipare. E. Biaţa ne o!eră o serie nelimitată de oportunităţi pentru creştere spirituală pînă la s!îr şitul ei. al ]lB lea 3cea. :at !iind ceea ce înţele'em din uni#ers( e#oluţia n ar !i tre+uit să apară@ acest !enomen n ar tre+ui să e. Cea mai i0+itoare trăsătură a procesului e#oluţiei !i0ice este !aptul că el este un miracol.utată de o !orţă di!erită de #oinţa noastră conştientă. . E ne#oie de ener'ie şi muncă L pompe( eclu0e şi oameni care cară 'ăleţi L pentru a in#ersa acest proces( pentru a ne întoarce la i0#oare( pentru M. Drace $arrac/( <ritish <oo/ Centre( )e* \or/( 67=C.%&CO5U5 EBO5UG. de#in din ce în ce mai conştienţi de limitările a+ordării noastre conceptuale în termeni de entităţi.KX X Revelations o1 Divine Love 7Revelaţii ale iu)irii divine8$ cap. O descriere mai ele'antă şi mai adec#ată a acestei situaţii decît cea a lim+a. )u apar noi tipare !i0ice.

îmi amintesc de un autor pe care l am studiat în timpul !acultăţii şi care spuneaA JE#oluţia este o dis tur+are în a doua le'e a termodinamiciiK( dar din păcate nu am putut să locali0e0 re!erinţa.ă( mai di!erenţiată( posedînd o celulă( di!erite tipuri de molecule şi un meta+olism. .n ciuda tuturor acestor re0istenţe( de#enim !iinţe umane mai +une.#edea cum Jcur'ereaK e#oluţiei este îndreptată împotri#a !orţei entropice. cere+ral şi tipare de comportament e.os stare către stări cu o comple.e( se situea0ă la +a0a piramidei. Un #irus este un or'anism e. )u toţi. &ceastă dia'ramă a procesului de0#oltării spirituale poate !i aplicată e. E#oluţia spirituală a umanităţii poate !i de asemenea repre0entată ast!elA Spiritualitatea nede0#oltată M. Cum poate cine#a în mod raţional să su'ere0e !aptul că rasa umană pro'resea0ă din punct de #edere spiritualM Şi totuşi( eu e.traordinar de comple. .E. Un parameci are un nucleu( cili şi un sistem di'esti#. Şi aşa urcăm pe scara e#oluţiei( o scară de o comple. 240 Draţia Procesul e#oluţiei poate !i repre0entat printr o piramidă în #îr!ul căreia se 'ăseşte omul( or'anismul cel mai comple. O%D&).istă o !orţă care ne împin'e cum#a să ale'em calea cea mai 'rea( prin care să transcendem noroiul şi mi0eria în care deseori ne naştem.istenţei unui sin'ur indi#id.act asta su'ere0.e de locomoţie şi chiar o or'ani0are socială.& Bîr!ul împin'e în sus( mer'înd împotri#a !orţelor entropiei( înăuntrul piramidei am plasat o să'eată pentru a sim+oli0a această !orţă a e#oluţiei( care tra'e după sine acest Jce#aK ce a s!idat permanent şi cu atîta succes Jle'ile naturaleK de a lun'ul a milioane şi milioane de 'eneraţii şi care tre+uie ea însăşi să repre0inte o le'e naturală încă nede!inită. :ia'rama se aplică de asemenea umanităţii ca între'. Comportamentul uman( care . E#oluînd ca indi#i0i( !acem şi societatea noastră să e#olue0e.%&CO5U5 EBO5UG.un'em la om( care posedă un enorm corte. Peste tot e ră0+oi( corupţie şi poluare. în cursul o+işnuit al lucrurilor( noi( cei care scriem şi citim această carte( ar tre+ui să nu e. Y)&5TR Microor @anisme <ac erii Bii usi E)T%OP. =96 Su+linie0 iarăşi că procesul creşterii spirituale este unul di!icil şi care necesită mult e!ort. )oi ne de0#oltăm. Procesul e#oluţiei este o de0#oltare a or'anismelor de la cea mai de . &m a!irmat că procesul e#oluţiei este un miracol( pentru că( !iind un proces crescînd de or'ani0are şi di!erenţiere( mer'e contra le'ilor naturale. )u uşor. Mai recent( o ast!el de concepţie a !ost ela+orată de <uc/minister 1uller( în cartea sa And it /ame to #ass L 6ot to !tay 7<i a venit să treacă$ nu să rămînă8$ Macmillan( )e* \or/( 67E-. :espre re0istenţa naturală( această !orţă entropică ce operea0ă în #iaţa noastră spirituală( mai am multe de spus( pe scurt. Cultura care ne a nutrit în copilărie este nutrită la rîndul ei prin puterea noastră ca adulţi. <uretele de mare are nu numai celule( ci di!erite tipuri de celule a!late în interdependenţă. 1iecare dintre noi are propriul im+old de a +c de0#olta şi !iecare din noi( su+ in!luenţa acestui im+old( tre+uie să lupte de unul sin'ur împotri#a propriei lui re0istenţe.itate( or'ani0are şi di!erenţiere din ce în ce mai mari( pînă a. X Concepţia con!orm căreia e#oluţia mer'e împotri#a le'ii naturale nu este nici nouă( nici ori'inală. :ar un număr semni!icati# de oameni reuşesc cum#a să se îm+unătăţească pe sine şi cultura lor. E. 5ucrurile stau ast!el pentru că este un proces condus împotri#a re0istenţei naturale( împotri#a înclinaţiei naturale de a ţine lucrurile pe calea pe care sînt( împotri#a cramponării de #echile hărţi şi de #echile !eluri de a acţiona( împotri#a căilor uşoare. E#oluînd ca in di#i0i( noi ducem umanitatea în spate. Şi ast!el umanitatea e#oluea0ă. Cei care reuşesc să se de0#olte nu numai că se +ucură de !ructele acestei de0#oltări( ci dăruiesc aceste !ructe lumii. O +acterie este mai comple. :ar ca şi în ca0ul e#oluţiei !i0ice( miracolul constă în !aptul că această re0istenţă este depăşită.Z&%E& CE& M&.nsectele şi peştii au un sistem ner#os cu metode comple. Sen0aţia de de0ilu0ionare pro#ine din !aptul că aşteptăm mai mult de la noi înşine decît strămoşii noştri de la ei înşişi.trem de simplu( doar ce#a mai mult decît o moleculă.deea că planul de0#oltării spirituale a umanităţii este un proces de ascensiune cu 'reu poate !i #ă0ută ca adec#ată realităţii de o 'eneraţie de0ilu0ionată de idealul pro'resului. şi cel mai puţin multiplicat@ #iruşii( or'anismele cele mai numeroase( dar şi cele mai puţin comple.itate( di!erenţiere şi or'a ni0are din ce în ce mai mari.istămX. .e( !iind( din cîte ştim( în #îr!ul acestei scări.

ar acesteia îi putem adău'a con!u0ia noastră în ce pri#eşte ori'inea 'raţiei. &ceastă concepţie a dreptului a+solut a !ost preluată în dreptul en'le0( unde a pre#alat pî nă în sec.ar acestea nu sînt sin'urele între+ări !undamentale la care ştiinţa nu poate răspunde. Ştim oare cu ade#ărat ce este electricitatea( de e. în iu+irea omenească stă !orţa miraculoasă care des!ide le'ea naturală a entropiei. :ar ce altce#a a#emM & i'nora datele printr o #i0iune de tunel nu înseamnă a da un răspuns.istenţei unui :umne0eu care #rea ca noi să creştem L un :umne0eu care ne iu+eşte. 243 pre0entă în toate ale #ieţii se mani!estă în omenire ca iu+ire umană. 6C-7. :e unde #ine această J!orţă puternică ori'inată în a!ara conştiinţei umane care nutreşte creşterea spirituală a !iinţelor umaneKM )u putem răspunde la aceste între+ări în acelaşi !el în care putem răspunde( în mod ştiinţi!ic( de unde pro#ine !ăina( oţelul sau lar#ele.empluM Sau care este locul de unde pro#ine ener'iaM Sau de unde pro#ine uni#ersulM Poate că într o 0i ştiinţa #a răspunde la între+ările !undamentale. Şi iu+irea !aţă de ceilalţi este cea care ne !ace să i a. . . Pentru că iu+irea este conştientă( în timp ce 'raţia nu este. )e de0#oltăm pentru că muncim să ne de0#oltăm şi muncim să ne de0#oltăm pentru că ne iu+im pe noi înşine. Este iu+irea.nouă ni se pare respin'ător şi . )u doar pentru că aceste între+ări sînt prea intan'i+ile( ci pentru că ele sînt de asemenea !undamentale pentru JştiinţaK noastră( aşa cum se pre0intă ea astă0i.a i am spus numele. )u putem o+ţine un răspuns dacă nu punem între+ările.a părintească nu e de o calitate prea +ună( am toate moti#ele să cred că este mult superioară celei de acum cîte#a 'eneraţii. 67E-4( p. &+ia în cepînd din secolul al ]B.irii co piilor începe( de e. Pînă atunci( dacă #a răspunde #reodată( nu putem decît să speculăm( să teoreti0ăm( să postulăm( să construim ipote0e.emplu( cu o+ser#aţia următoareA :reptul roman îi dădea tatălui control a+solut asupra copiilor săi( pe care i putea #inde sau condamna la moarte !ără teamă de pedeapsă. :eşi 'ăsesc că astă0i 'ri. Cu 'reu putem spune că aceasta este astă0i o temă la or 242 Draţia dinea 0ilei( dar acum cîte#a secole în 'eneral ea nu !ăcea deloc parte dintre preocupările oamenilor.E.+a cui#a sau !ăcuţi ucenici( iar în#ăţătura să !ie pusă pe plan secundar !aţă de munca pe care un copil o îndeplinea pentru stăpînul său. Este e#oluţia în pro'res.u+irea a !ost de!inită ca J#oinţa de e. :erde2n( JChild Custod2 Contests in "istorical Perspecti#eK 3JContestarea custodiei copilului din perspecti#ă istoricăK4( American 3ournal o1 #sychiatry$ #oi. M.u+irea( e. Oricît de simplu ar !i( dacă nu a o+ser#at datele şi nu a pus între+ările( nimeni nu a putut să producă o ipote0ă mai +ună sau măcar să producă o ipote0ă. Copilul şi ser#itorul păreau să !ie de nedistins în ceea ce pri#eşte !elul cum erau trataţi.u+irea este cea care ne !ace să ne înălţăm. Era ce#a o+işnuit ca( după ce împlineau E ani( copiii să !ie trimişi în slu. Pentru a e. 1orţa e#oluţiei X &ndre P. în E#ul Mediu( copilăria nu era pri#ită ca o !a0ă unică a #ieţii( aşa cum o considerăm noi astă0i. Chiar şi lim+a.i'nitor era acceptat ca un lucru normal cu ani în urmă.tinderea sinelui este chiar actul e#oluţiei.plica miracolul 'raţiei şi al e#oluţiei( noi construim ipote0a e.X :ar care este !orţa care ne împin'e pe noi ca indi#i0i şi ca specie să ne de0#oltăm împotri#a re0istenţei naturale a propriei letar'iiM :e. O recentă trecere în re#istă a aspectelor în'ri.utăm să se înalţe. lea copilul începe să !ie pri#it ca pre0entînd un interes particular( a#înd sarcini importante şi speci!ice de îndeplinit pentru de0#oltarea sa şi ca !iind demn de a!ecţiune. 6= 3dec. . Unul dintre punctele asupra cărora se concentrea0ă această carte se re!eră la responsa+ilitatea părinţilor de a şi nutri spiritual copiii.%&CO5U5 EBO5UG. Pînă cînd cine#a #a produce o ipote0ă mai +ună( tre+uie să suportăm această 244 Draţia .tindere de sine în intenţia de a nutri creşterea spirituală proprie sau a altuiaK. . Al1a 'i mega A rămas încă !ără răspuns între+area pusă la s!îrşitul secţiunii despe iu+ireA de unde #ine iu+ireaM :oar acum ea poate !i lăr'ită spre o între+are poate chiar mai !undamentalăA de unde #ine întrea'a !orţă a e#oluţieiM . Pentru mulţi( aceste ipote0e par prea simple( prea uşoare@ pentru mulţi( ele par !ante0ii@ copilăreşti şi nai#e.ul deseori nu reuşeşte să 'ăsească termeni di!eriţi pentru ei. 6CC( nr. al ]lB lea( !ără o schim+are importantă.

Cînd am spus că aceasta este o idee teri!iantă( am #or+it +lînd. )u #rem responsa+ilitatea de a tre+ui să ne 'îndim tot timpul. . în ultimă instanţă( e. %esponsa+ilitatea lui :umne0eu tre+uie să !ie responsa+ilitatea noastră.ar dacă #om lua în serios această noţiune a unui :umne0eu iu+itor( #om descoperi că ea nu presupune o !ilo0o!ie simplă. &51& Ş. Totuşi( pe măsură ce începem să credem că este posi+il ca omul să de#ină :umne0eu( nu ne #om mai putea odihni niciodată prea mult( nu #om mai putea spune Jîn re'ulă( slu. OMED& 245 )u #rem responsa+ilitatea lui :umne0eu. )e de0#oltăm către +ine. .tinde şinele. Tre+uie permanent să ne s!orţăm pe noi înşine spre o înţelepciune din ce în ce mai mare( spre o e!icacitate din ce în ce mai mare. :acă :umne0eu este în cerurile lui( şi noi sîntem aici( şi niciodată cele două nu se #or întîlni( putem să i lăsăm 5ui toată responsa+ilitatea pentru e#oluţia şi conducerea uni#ersului.ă de noi de la înălţimea po0iţiei sale puternice( pe care noi nu #om !i niciodată în stare să o atin'em. :umne0eu este scopul e#oluţiei. . Sîntem acum în situaţia în care putem e.ăm şi să !im doar oameni. E. )u este deci de mirare că credinţa în posi+ilitatea di#inităţii ne repu'nă. Este cerinţa cea mai mare din istoria umanităţii.deea că :umne0eu ne nutreşte într un mod acti#( ast!el încît no5să putem creşte( să !im ca El( ne aduce !aţă în !aţă cu propria noastră lene.aminînd disciplina( am =9Dratia discutat despre lenea implicată în încercarea de a e#ita su!erinţa necesară sau de a pre!era calea cea uşoară. :umne0eu este sursa !orţei e#oluţionare şi :umne0eu este destinaţia ei. :acă depăşim lenea( toate celelalte o+stacole #or !i depăşite. :acă nu depăşim lenea( nici unul dintre cele lalte o+stacole nu #a putea !i sărit.aminînd iu+irea( am discutat de asemenea !aptul că noniu+irea înseamnă disponi+ilitatea de a e.J L( Entro(ia 'i (ăcatul originar &ceastă carte !iind despre de0#oltarea spirituală( tre+uie să trate0e şi cealaltă !aţetă a medalieiA o+stacolele în de0#oltarea spirituală. Pentru că nici o idee care a apărut #reodată în mintea omului nu aşa0ă pe umerii noştri o ast!el de sarcină. &ceasta este ceea ce înţele'em atunci cînd spunem că El este &l!a şi Ome'a( începutul şi s!îr şitul. &ceste scopuri sînt di!icil de atins şi cu 'reu pot !i su+apreciate. :acă postulăm că această capacitate de a iu+i( acest im+old de a creşte şi e#olua sînt cum#a JsăditeK de :umne0eu în noi( tre+uie să ne între+ăm atunci cu ce scop. Ci pentru că( dacă credem în ea( ea ne #a cere atunci tot ceea ce e posi+il să i dăm( tot ceea ce a#em. :ar noi nu #rem această o+li'aţie. Cu totul altce#a este să credem într un :umne0eu care se 'îndeşte ca noi să atin'em po0iţia 5ui( puterea 5ui( înţelepciunea 5ui( identitatea 5ui. E.un'e în cele din urmă la o sin'ură teri!iantă ideeA :umne0eu #rea să de#enim El însuşi 3sau Ea însăşi sau &ceasta însăşi4.+a mea s a s!îrşit( munca mea e !ăcutăK. Una este să credem într un :umne0eu +un şi #echi( care are 'ri. &tîta timp cît #om putea crede că di#initatea este imposi+il de atins pentru noi înşine( nu #a tre+ui să ne preocupăm de de0#oltarea noastră spirituală( nu tre+uie să ne împin'em pe noi înşine spre ni#eluri de conştiinţă şi acte de iu+ire din ce în ce mai înalte@ putem să ne rela.amina natura lenii în perspecti#ă şi a . :acă 'îndim că este posi+il ca omul să de#ină :umne0eu( această credinţă( prin chiar natura ei( plasea0ă asupra noastră o+li'aţia de a încerca să atin'em posi+ilul. Putem !ace doar puţinul nostru( pentru a ne asi'ura o +ătrîneţe con!orta+ilă( să sperăm că la +ătrîneţe #om a#ea parte de sănătate( !ericire( copii recunoscători şi nepoţi@ dar ce e dincolo de asta nu tre+uie să ne preocupe. 5enea este opusul iu+irii. )u #rem să muncim atît de din 'reu. Este o idee #eche( dar de milioane de ani !u'im de ea într o panică totală. )u doar pentru că este di!icil de a o concepe. :impotri#ă( este esenţa simplităţii. :e ce #rea :umne0eu ca noi să creştemM Către ce ne de0#oltăm noiM Care este punctul !inal( scopul e#oluţieiM Ce #rea :umne0eu de la noiM )u am aici intenţia de a mă implica în distincţii teolo'ice !ine şi sper că sa#anţii mă #or ierta dacă #oi tăia toate aceste JdacăK( JşiK sau JdarK care aparţin teolo'iei speculati#e. Prin această credinţă ne am prins sin'uri( cel puţin pînă la moarte( în cursa unei munci de ocnaş pentru îm+unătăţirea de sine şi de0#oltarea spirituală.istă un sin'ur o+stacol( şi anume lenea.stranie idee copilărească a unui :umne0eu iu+itor( !ără a a#ea ar'umente teoretice. Pentru că oricît ne am a+ţine de la ele( noi toţi care postulăm un :umne0eu iu+itor şi ne 'îndim cu ade#ărat la acest lucru #om a. :e0#oltarea spirituală înseamnă un mare e!ort( aşa cum am reamintit iarăşi şi iarăşi.

)ereuşita noastră în a conduce L sau de a conduce deplin şi din toată inima L această de0+atere internă între +ine şi rău este cau0a acelor acţiuni rele care constituie păcatul. Şi am de#enit conştient în mine însumi de şo#ăiala de a mă e. & menţine aceste de0+ateri interne înseamnă a lucra din 'reu. în de0+aterea asupra înţelepciunii unui acţiuni propuse( !iinţele umane nu reuşesc în mod curent să o+ţină #arianta lui :umne0eu asupra pro+lemei respecti#e. 5a !el ca &dam şi E#a şi ca oricare dintre strămoşii noştri( sîntem cu toţii leneşi. .celentă( şi deşi a#eam parte poate de su!erinţe din cau0a indi'estiei( cu si'uranţă nu su!eream din cau0a sentimentelor de #ino#ăţie. E.ne da seama că lenea este !orţa entropică ce se mani!estă în #ieţile noastre( ale tuturor.ar dacă le luăm în serios L da că 6 ascultăm serios pe acest J:umne0euK din noi L #om descoperi de o+icei că sîntem îndemnaţi să apucăm pe calea mai 'rea( pe calea care necesită un e!ort mai mare.ualitatea nu mi se părea ca !iind în mod necesar un păcat. Ele au ne#oie de timp şi ener'ie pentru a !i diri. Dradual însă( am de#enit din ce în ce mai conştient de natura u+icuă a lenii. în acest moment( +rusc po#estea cu şarpele şi mărul a început să ai+ă sens.istenţei acestei le'i( !ără a !ace e!ortul de a 6 în!runta pe :umne0eu în mod direct( de a i pune la îndoială autoritatea sau de a comunica cu El la un ni#el re0ona+il de matur. :ar dacă era aşa( de ce &dam şi E#a( !iecare separat sau împreună( înainte sau după îndemnul şarpelui( nu i au spus lui :umne0euA JSîntem curioşi de ce Tu nu #rei să mîncăm !ructul copacului cunoaşterii +inelui şi răului.)&% 247 cători( dar le'ea Ta în această pri#inţă nu prea o înţele'em şi am !i recunoscători dacă ea ne ar !i e. )u contea0ă cît de ener'ici şi am+iţioşi sau chiar înţelepţi am putea !i( dacă pri#im cu ade#ărat în noi înşine #om descoperi apărînd lenea la un anumit ni#el.istat un pas intermediar între tentaţie şi actM Oare acest pas intermediar să !ie esenţa păcatuluiM Pasul lipsă este pasul de0+aterii.istau canale deschise de comunicare între El şi om.os şi care ne ţine din spate pentru a nu înainta pe calea e#oluţiei spirituale. &cest eşec se datorea0ă lenii. trad. Se. Ei nu reuşesc să 6 consulte sau să 6 asculte pe :umne0eu din interiorul lor( acea cunoaştere a ceea ce e corect( care locuieşte inerent în minţile tuturor oamenilor. Seara sau la s!îrşit de săptămînă( deşi sînt destul de o+osit( mă că0nesc să ies cu . Un lucru îl a#eam clar în comun cu restul umanităţii( iar acesta era propria mea lene.uta pacienţii să se de0#olte( am descoperit că inamicul meu principal era in#aria+il lenea lor. în strădania de a mi a. :e ce acest eşecM :e ce nu a e. Po#estea su'erea0ă că :umne0eu a#ea o+iceiul să Jum+le prin rai( în răcoarea seriiKX şi că e.udecata( tortura( +rutalitatea. 1iecare şi oricare dintre noi( mai des sau mai rar( #a !u'i de această muncă( #a căuta să e#ite pasul cel dureros.& Ş. Timp de mulţi ani( am cre0ut că noţiunea de păcat ori'inar nu are sens şi chiar că nu are o+iect. 76.plicatăKM :ar( +ineînţeles( ei nu au spus acest lucru. Este !orţa entro pică din noi care ne tra'e în . Ei au ascultat de şarpe( dar nu au reuşit să asculte şi #arianta lui :umne0eu( înainte de a acţiona. Percepeam păcatul din lumeA pălă#ră'eala( pre. :eseori eram indul'ent cu mine însumi cînd mîn cam peste măsură o masă e. Este !oarte reală. )ici di!erite alte po!te ale mele. :ar nu reuşeam să percep #reun păcat inerent la su'ari( nici nu mi se părea raţional să cred că un copil mic era +lestemat din cau0a strămoşilor care mîncaseră din !ructul copacului cunoaşterii +inelui şi răului. :e0+aterea dintre şarpe şi :umne0eu este sim+olul dialo'ului dintre +ine şi rău( care poate şi tre+uie să apară în mintea !iinţelor umane. )ouă ne place cu ade#ărat aici şi nu #rem să părem nerecunos X Facerea C( 8.D.ate.istă@ este lenea noastră. &şa că păcatul ori'inar e. Unii cititori ar putea să şi spună în sinea lorA J:ar eu nu sînt leneş( lucre0 şai0eci de ore pe săptămînă la mine la ser#iciu.tinde spre noi domenii ale 'în dirii( ale responsa+ilităţii şi ale maturităţii. &dam şi E#a ar !i putut pune la cale o de0+atere între şarpe şi :umne0eu( dar nereuşind să !acă asta( nu au reuşit să o+ţină #arianta lui :umne0eu asupra pro+lemei. PRC&TU5 O%. & conduce această de0+atere înseamnă a ne deschide pe noi înşine către su!erinţă şi luptă. Cheia pro+lemei re0idă în ceea ce lipseşte. în schim+( au mers înainte şi au călcat le'ea lui :umne0eu( !ără a înţele'e #reodată moti#ul e.8 E)T%OP.istă în !iecare şi în oricare dintre noi L su'ari( copii( adolescenţi( adulţi maturi şi #îrstnici@ înţelepţi sau proşti@ 248 Draţia schilo0i sau oameni între'i@ unii dintre noi pot să !ie mai puţin leneşi decît alţii( dar cu toţii sîntem leneşi într o oarecare măsură.

trem de di!icil şi dureros de restructurare completă a maria. Psihoterapeuţii ştiu că( deşi pacienţii #in la ei căutînd o schim+are într un !el sau altul( ei sînt de !apt în'ro0iţi de schim+are sau de munca pe care o presupune schim+area. El acoperă propria lene în tot !elul de raţionali0ări pe care partea cea mai de0#oltată din sine nu le poate distin'e uşor şi nu poate lupta împotri#a lor( pentru că este prea sla+ă.ul lor este în'ro0itor de de0ordonat sau distructi# şi că deci calea spre sănătatea mintală #a trece !ie prin di#orţ( !ie printr un proces e.)&% =97 !rica de munca implicată pentru a a. în consecinţă( deseori luptăm împotri#a noilor in!ormaţii mai de'ra+ă decît să încercăm să le asimilăm. în primele stadii ale de0#oltării spirituale( indi#i0ii nu sînt de o+icei conştienţi de propria lene( deşi s ar putea să recunoască de !ormă ast!el de lucruri( spunîndA JO( +ineînţeles( ca oricare alt om( am şi eu momentele mele de lene.ut la tre+urile casei( să !ac o mulţime de alte lucruri. O persoană #a răspunde la su'estia că ar tre+ui să şi însuşeas că o nouă cunoaştere într un anumit domeniu ast!elA J&cest domeniu a !ost studiat de o mulţime de .ul să mă întorc. &şa că opresc tratamentul( uneori după două sau trei şedinţe( alteori după 0ece sau două0eci. Pot să se oprească in#ocînd scu0e precumA J)e am decis că am !ăcut o 'reşeală cînd am cre0ut că a#em +ani pentru tratamentK sau pot să se oprească în mod onest( recunoscînd deschisA JMi e !rică de ceea ce ar putea !ace această terapie cu maria. Ma.+ă sau dedicate responsa+ilităţilor !aţă de alţii. în secţiunea despre disciplină am #or+it despre !aptul că oamenii 'ăsesc noile in!ormaţii ca !iind ameninţătoare( pentru că dacă şi le ar însuşi( ar a#ea mult de lucru pentru a şi re#i0ui propria hartă a realităţii şi ei caută în mod instincti# să e#ite această muncă.un'e la un nou status /3I .oră de lene este !rica.consoarta( să mi duc copiii la 'rădina 0oolo'ică( să a.K Cu orice preţ( ei optea0ă pentru menţinerea status Euo*ului mi0era+il( pre!erîndu 6 e. PRC&TU5 O%. . & l între+a pe :umne0eu ne poate costa multă muncă( dar morala acestei po#estiri este că tre+uie să 6 între+ăm.& Ş.oritatea pacienţilor L poate nouă din 0ece L care încep procesul de psihoterapie îl a+andonea0ă cu mult înainte ca el să se !i încheiat. :ar deşi nu orice !rică este lene( de cele mai multe ori chiar asta este.D. PRC&TU5 O%.amente şi responsa+ilităţi( în noi relaţii şi ni#eluri de e. O !ormă ma. :eci este destul de pro+a+il ca lui &dam şi E#ei să le !i !ost !rică de ceea ce s ar !i putut întîmpla cu ei dacă ar !i deschis acest su+iect în !aţa lui :umne0eu@ în schim+( au încercat să apuce calea cea uşoară( nele'itima scurtătură a ticăloşiei( cXo +îndirea unei cunoaşteri pentru care nu au muncit şi sperata că #or putea să e#ade0e. %e0istenţa este moti#ată prin !rică( da( dar +a0a acestei !rici este lenea@ !rica de muncă este cea cu care a#em de a !ace. Mare parte din !rica noastră este !rica de schim+area de status Euo$ !rica de a pierde ceea ce a#em dacă ne a#enturăm mai departe de locul în care ne 'ăsim acum.D.)&% =F6 tităţi de e!ort pe care îşi dau seama că tre+uie să 6 depună pentru a ieşi !iecare din cursa lui personală. în orice ca0( ei de#in copleşiţi de !rica de a !ace !aţă unei aparent imposi+ile di!icultăţi de a trăi sin'uri sau aparent unei e'al de imposi+ile di!icultăţi de a munci timp de luni şi ani împreună cu partenerii lor pentru o îm+unătăţire radicală a relaţiei.ului. :e !apt( aceşti pacienţi au deseori conştiinţa acestui !apt la ni#el su+liminal înainte de a căuta să !acă psihoterapie( iar primele şedinţe de terapie nu !ac decît să con!irme !aptul că ei de. Uneori mi se pare că tot ce !ac este să muncesc( să muncesc( să muncesc.istenţă.K &ceşti cititori se poate să îmi !ie simpatici( dar nu pot decît să persist în ideea că #or 'ăsi lenea dacă #or pri#i în ei înşişi.ată( din nou aici apare riscul pierderii status Euo*ului şi E)T%OP. Pentru că lenea ia alte !orme decît cele indicate de numărul de ore petrecute la slu.traordinarei can 250 Draţia E)T%OP.K &cest lucru se întîmplă din cau0a părţii leneşe din ei( care este ca un dia#ol lipsit de scrupule şi speciali0at în de'hi0ări înşelătoare. Mitul lui &dam şi al E#ei poate !i din nou !olosit pentru a ilustra acest lucru. :inamica este clară în ca0ul pacienilor căsătoriţi( care de#in conştienţi în primele şedinţe de terapie că maria. Ştiu că este o eschi#ă( poate odată o să am cura.& Ş.emplu( că nu lenea a !ost cea care i a oprit pe &dam şi E#a de la a i pune între+ări lui :umne0eu despre moti#ele ce se a!lau în spatele le'ii 5ui( ci !rica în !aţa măreţiei lui :umne0eu sau !rica !aţă de sceptrul lui :umne0eu. :ar nu s a întîmplat ast!el.tinde într un nou teritoriu( în noi an'a. S ar putea spune( de e.ul meu.a ştiu şi sînt în'ro0iţi de acest !apt.oritatea acestor renunţări 3sau eschi#ări4 apar după primele şedinţe sau după primele luni de tratament. :in cau0a acestei terori sau a lenii( ma. 5a !el( în secţiunea despre iu+ire am #or+it despre riscul de a ne e.

Su+ un aspect( noi( !iinţele umane sîntem toate e'ale. )u contea0ă cît de ne#rotici sau chiar psihotici am putea !i( chiar da că părem a !i total înspăimîntaţi şi complet ri'i0i( încă e.cepţii minore( ca şi cum răul nu ar e. în !iecare şi în toţi e.plica necunoscutul. Sper că #oi putea să contri+ui la aceasta în lucrări care #or urma.istă păcatul ori'inar al lenii( !orţa entropică mereu pre0entă tră'îndu ne în .istă un sine du+lu( unul +olna# şi unul sănătos L o pulsiune de #iaţă şi o pulsiune de moarte( dacă #reţi. &şa cum a !ost descris răul în literatura reli'ioasă( ele urăsc lumina şi instincti# #or !ace orice ca să o e#ite( inclusi# încercînd să o stin'ă. Ele ar !ace acest lucru nu cu o răutate conştientă( ci într un !el de or+ire( de lipsă de conştiinţă a propriului rău L într ade#ăr( căutînd să e#ite orice ast!el de conştienti0are.istă încă o parte în noi( oricît de mică( care nu #rea ca noi să ne încordăm( care se cramponea0ă de ceea ce este #echi şi !amiliar( care e înspăi mîntată de orice schim+are sau e!ort( dorind con!ortul cu orice preţ şi a+senţa durerii cu orice cost( chiar dacă pedeapsa #a consta în ine!icacitate( sta'nare sau re'resie.istă o parte din noi( oricît de mică( care #rea ca noi să creştem( căreia îi place schim+area şi de0#oltarea( care e atrasă de nou şi de necunoscut şi care este 'ata să muncească şi să şi asume riscurile implicate în de0#oltarea spirituală. Cei mai puţin leneşi sînt cei care se cred a !i cei mai trînda#i. Cu toţii a#em un sine +olna# şi un sine sănătos. în strădania mea personală de a mă maturi0a( am de#enit 'radual mai conştient de noi cunoştinţe care tind( ca şi cum ar !i după ele( să se !urişe0e pe lîn'ă mine. Sau am 0ărit căi noi( constructi#e ale 'îndirii( pe care paşii mei au început să se tîrască( părînd a !i de capul lor.os încă din copilărie spre mormînt şi spre mlaştinile sau smîrcurile din care am e#oluat.istă instinctul pentru di#initate şi speranţa pentru omenire şi în !iecare dintre noi e. #ro)lema răului Su'erînd că lenea este păcatul ori'inar şi că lenea în !orma sinelui +olna# ar putea !i chiar dia#olul( ar !i rele#ant să completăm puţin ta+loul !ăcînd cîte#a remarci despre natura răului. Totuşi( aşa cum s a întîmplat cu multe alte pro+leme Jreli'ioaseK( ştiinţa psiholo'iei a acţionat( cu cîte#a e. Ei #or distru'e lumina( .oameni( !ără să a. :ar cînd am de#enit conştient de !aptul că îmi tra' picioarele după mine( am !ost silit să mi încorde0 #oinţa şi să mi iuţesc paşii chiar în direcţia pe care o ocoleam. Pro+lema răului este poate una dintre cele mai mari pro+leme ale teolo'iei. Ei urăsc +inele( pentru că el de0#ăluie propria lor răutate. Ei urăsc iu+irea( pentru că le de0#ăluie lenea. Şi nu contea0ă cît părem de sănătoşi şi e#oluaţi spiritual( e.K Toate aceste răspunsuri şi multe altele sînt muşamali0ări ale lenii pacienţilor sau ale discipolilor( desemnate să o masche0e nu atît !aţă de terapeut sau pro!esor( cît !aţă de ei înşişi.un'ă #reunul la #reun răspunsK sauA JŞtiu un om care se pricepea la asta şi era un alcoolic care s a sinucisK sauA J)u n#eţi cal +ătrîn la hamK sauA J:#s. încercaţi să mă manipulaţi pen tru a de#eni o copie a d#s.ista. )u este o plăsmuire a ima'inaţiei sau a slă+iciunii minţii reli'ioase primiti#e în încercarea de a e.istă cu ade#ărat oameni şi instituţii !ăcute de către oameni care răspund cu ură în pre0enţa +inelui şi ar distru'e +inele atît cît le stă în putere să o !acă. & recunoaşte lenea aşa cum este şi a ţi da seama că şi tu su!eri de ea este începutul rete0ării ei. :in aceste moti#e( cei care sînt în stadii de de0#oltare spirituală relati# mai a#ansate sînt chiar cei care sînt cei mai conştienţi de propria lene. <ănuiesc că de multe ori aceste #aloroase 'înduri s au !urişat pe lîn'ă mine neo+ser#ate şi că am rătăcit de la aceste #aloroase căi !ără să ştiu ce !ac.uns în ceea ce pri#eşte natura răului. E. 1iecare dintre noi repre0intă întrea'a rasă umană@ în !iecare dintre noi e. 5upta împotri#a entropiei nu ia s!îrşit niciodată. &lţii dintre noi pot să se de0#olte rapid( şinele lor sănătos dominant !iind neră+dător să se înalţe în strădania de a e#olua către di#initate@ şinele sănătos tre+uie totuşi să !ie întotdeauna #i'ilent împotri#a lenii sinelui +olna#( care încă +întuie în interiorul nostru. şi nu cred că asta tre+uie să !acă psihoterapeutul. în unii dintre noi şinele sănătos pare patetic de mic( complet dominat de lene şi de !rica monumentalului sine +olna#. Oamenii răi urăsc lumina( pentru că ea îi de0#ăluie pe ei înşişi lor înşile. Mai întîi( tre+uie să conchid că răul este real. Psiholo'ia poate contri+ui mult la elucidarea acestui su+iect. &st!el de oameni ar distru'e lumina în propriii lor copii şi în toate !iinţele ce se a!lă în puterea lor. :eo 252 Draţia camdată( !iind #or+a doar de o temă peri!erică din această carte( mă #oi limita la a pre0enta pe scurt patru conclu0ii la care am a.

:e!inesc răul atunci ca un e.urul lor( ei #or căuta prin toate mi. Prin în !rînare şi prin atenţia pri#irii ne de0#oltăm de#enind mult mai conştienţi de ceea ce iu+im şi de lume. 253 Cea de a treia conclu0ie a mea este că e. &m a. în loc de a i nutri( ei îi #or distru'e de !apt pe ceilalţi din această cau0ă. :acă e necesar( chiar îi #or ucide pentru a scăpa de durerea propriei lor de0#oltări spirituale. Să conclu0ionăm oare că a de#eni conştient înseamnă a cunoaşte cu inconştientulM :e0#oltarea conştiinţei este de0#oltarea în mintea noastră con ştientă a cunoaşterii odată cu conştienti0area minţii noastre inconştiente( care de.oritatea am !ost dăruiţi cu un simţ aproape instincti# de oroare !aţă de nele'iuirea răului( atunci cînd îi recunoaştem pre0enţa( personalităţile noastre de#in #i'ilente prin conştienti0area e.tinderea sinelui în scopul nutririi de0#oltării spirituale. Evoluţia con'tiinţei Cu#intele JconştientK şi Jconştienti0areK au apărut aici în mod repetat pînă acum. Unii oameni leneşi o+işnuiţi pot să nu ridice un de'et pentru a se e. %ăul a !ost cel care( de e. P%O<5EM& %dU5U. Sîntem acum în punctul în care putem de!ini de0#oltarea spirituală ca de0#oltare sau e#oluţie a conştiinţei. 5enea o+işnuită este non iu+ire@ răul este anti iu+ire. :in cau0ă că ma .emplu( 6 a ridicat pe Cristos pe cruce( !apt care ne a !ăcut pe noi să 6 #edem din depărtare.istenţei lui.treme să !ie încleştaţi în +ătălie@ este tot atît de natural pentru rău să urască +inele precum este pentru +ine să urască răul. Pentru că ele sînt !orţe a!late în con!lict( este de asemenea ine#ita+il ca aceia ce se a!lă la e. Ei #or lua în considerare orice acţiune ce le stă în putere pentru a şi prote. :ată !iind !orţa entropică şi !aptul că oamenii posedă li+er ar+itru( este ine#ita+il ca lenea să !ie +ine stăpînită de unii şi complet nestăpînită de ceilalţi.ista în apropierea lor.tinde pe sine pînă cînd nu sînt constrînşi să o !acă.traordinare. O parte esenţială a disciplinei o constituie de0#oltarea conştienti0ării responsa+ilităţii şi a puterii noastre de a ale'e. Conştienti0area lui este un semnal de a ne puri!ica. . Un semn al celor a#ansaţi spiritual este 254 Draţia conştienti0area propriei lor leni. :ar cum putem înţele'e acest JcuKM & cunoaşte cu ce> &m #or+it despre !aptul că partea inconştientă a minţii noastre este posesoarea unei cunoaşteri e.+inele( iu+irea pentru a e#ita durerea conştienti0ării de sine.a cunoscut.loacele să 0dro+ească şi să demole0e sănătatea spirituală care ar putea e.treme !orme ale răului uman( este straniu de ine!icientă ca !orţă socială.istenţa răului este ine#ita+ilă( cel puţin în acest stadiu al e#oluţiei umane.a posedă această .erciţiu de putere politică L ca impunere a propriei #oinţe asupra celorlalţi printr o coerciţie !ăţişă sau mascată L pentru a e#ita e. Oamenii răi se opun conştienti0ării propriei lor condiţii.tremă( o pură entropie a răului. & doua conclu0ie a mea este atunci că răul este lenea dusă la ultima e.tremă.traordinară e. Oamenii deseori nu sînt conştienţi de propria lor reli'ie sau de #i0iunea lor asupra lumii şi în cursul de0#oltării lor reli'ioase este necesar ca ei să de#ină conştienţi de propriile presupo0iţii şi înclinaţii. Entropia pe de o parte şi cursul e#oluţionar al iu+irii pe de altă parte sînt !orţe opuse şi este un !apt natural că aceste !orţe se #or 'ăsi într un echili+ru relati# în ma. Pentru că !iecare su!let pe care îl distru'e L şi sînt destule L este !olositor pentru sal#area celorlalte. Ea ştie mai mult decît ştim noi( prin JnoiK !iind de!init şinele nostru conştient.tremă( #or mani!esta o iu+ire aproape pură( iar alţii( la cealaltă e.uns la o ultimă conclu0ie( aceea că în timp ce entropia este o !orţă enormă în cele mai e.oritatea oamenilor( deşi unii( la o e. &şa cum am de!init o( iu+irea este antite0a lenii. 5enea o+işnuită este nereuşita pasi#ă de a iu+i. Pentru că inte'ritatea sinelui lor +olna# este ameninţată de sănătatea spirituală a celor din . Pe neştiute( răul ser#eşte ca +ali0ă pentru a i a#erti0a pe ceilalţi să se îndepărte0e de +ancurile lui de nisip. & !i conştient înseamnă Ja cunoaşte cuK.mplicarea noastră personală în lupta împotri#a răului din lume repre0intă una din căile prin care ne de0#oltăm.ar atunci cînd de#enim conştienţi de un ade#ăr nou( acest lucru se întîmplă pentru că noi îl recunoaştem ca !iind ade#ăr@ noi îl re cunoaş tem ca !iind ce#a de. Eu însumi am !ost martor al răului în acţiune( atacînd în mod #icios şi distru'înd în mod e!icient spiritele şi minţile a 0eci de copii.ul latinesc con$ însemnînd JcuK şi cu#întul scire$ însemnînd Ja cunoaşteK. :ar răul se retra'e dacă a#em în #edere ta+loul în mare al e#oluţiei umane. Capacitatea de conştienti0are o atri+uim acelei părţi a minţii pe care o numim conştientă sau conştiinţă. Cu#întul JconştientK este deri#at din pre!i.a propria lene( pentru a conser#a inte'ritatea sinelui lor +olna#. .

Ceea ce se #ede este !loarea( ea este cea care dispare. de :aniela Şte!ănescu( ed. Cu alte cu#inte( +oala mintală apare atunci cînd #oinţa conştientă a indi#idului de#ia0ă su+stanţial de la #oinţa lui :umne0eu( care este #oinţa prorpiului inconştient al indi#idului. 257 lui uman. )e îm+olnă#im din cau0ă că şinele nostru conştient se opune înţelepciunii noastre inconştiente.iste o anumită tul+urare( scena unei +ătălii între #oinţa lui :umne0eu şi #oinţa indi#idului. :acă ne 'îndim la de#enirea şi dispariţia in!inită a #ieţii şi culturilor( ni se conturea0ă impresia unei deşertăciuni a+solute@ dar eu n am pierdut niciodată sen timentul perenităţii #ieţii su+ eterna schim+are. &m descris înainte inconştientul ca !iind un tărîm +eni'n şi iu+itor. :acă #reţi să a!laţi cel mai potri#it loc în care să EBO5UG. încă o dată( nu putem decît să construim ipote0e. în #i0iunea mea( inconştientul colecti# este :umne0eu@ conştientul este omul ca indi#id( iar inconştientul personal este inter!aţa dintre ele.. Biaţa sa propriu 0isă nu este #i0i+ilă( ea îşi are sălaşul în ri0om. Dăsesc de mare a.plicat în ce mod posedă inconştientul toată această cunoaştere pe care noi nu am a!lat o încă în mod conştient. Cum se poate întîmplă aşa ce#aM :acă cititorul este în'ro0it de ideea că inconştientul este :umne0eu( ar tre+ui să şi amintească !aptul că aceasta nu este o concepţie eretică( !iind în esenţă aceeaşi cu concepţia creştină a :uhului S!înt sau a S!întului Spirit care locuieşte în noi toţi.un'e în sincronicitate cu inconştientul. 255 căutaţi 'raţia( acesta este în #oi înşi#ă.cunoaştere. Este su'erat aici !aptul că inter!aţa dintre :umne0eu şi om este cel puţin în parte inter!aţa dintre inconştient şi conştient. &ceasta înseamnă pentru indi#id să de#ină total( în între'ime :umne0eu. &#înd acest rol de inter!aţă( este ine#ita+il ca inconştientul personal să !ie un loc în care să e. :umne0eu a !ost în noi tot timpul( este acum( #a !i mereu. Ceea ce de#ine #i0i+il deasupra pămîntului durea0ă doar o #ară. Cred că de !apt conştientul este sălaşul psihopatolo'iei( iar a!ecţiunile mintale sînt a!ecţiuni ale conştiinţei.istenţei unui :umne0eu care este intim asociat cu noi L atît de intim( încît El este parte din noi. &ceasta şi cred că este. Să cunoască împreună cu :umne0eu. Tocmai deoarece conştiinţa este tul+urată apare acest con!lict între ea şi inconştientul care caută să o #indece. =FDraţia EBO5UG.. Sîntem parte din :umne0eu tot timpul.e de înţelepciune iu+itoare( conţin de asemenea multe semne de con!lict@ deşi pot !i #ise de plăcută reînnoire de sine( ele pot !i de asemenea şi coşmaruri în!ricoşătoare( tumultuoase. Ceea ce a !ăcut el a !ost să di#idă inconştientul într un Jinconştient personalK( mai super!icial şi un Jinconştient colecti#K( pro!und( care este comun 'enu X C.u tor a înţele'e relaţia dintre :umne0eu şi noi înşine 'îndind inconştientul ca pe un ri0om sau ca pe un sistem de rădăcini incredi+il de mare şi +o'at( care hrăneşte mica plantă a conştiinţei ce încolţeşte în mod #i0i+il din inconştient.oritatea 'îndito rilor în inconştient( ca şi cum inconştientul ar !i sălaşul psihopatolo'iei( iar simptomele ar !i ca nişte demoni su+terani care ies la supra!aţă pentru a i scoate din minţi pe oameni. 67. :ar #isele( deşi conţin mesa. Şi încă o dată( nu cunosc nici o ipote0ă la !el de satis!ăcătoare ca postularea e. Este un proces al minţii conştiente care a. :in cau0a acestui tumult( +olile mentale au !ost locali0ate de către ma.& CO)ŞT. :umne0eu înăuntrul nostru. Pentru că de acum inconştientul este :umne0eu( #om putea de!ini în continuare scopul creşterii spirituale ca !iind atin'erea di#inităţii de către şinele conştient. rom.& CO)ŞT. Wun'( Amintiri$ vise$ re1lecţii$ Consemnate şi editate de &niela Wa!!e( trad. înseamnă oare aceasta că scopul este unirea conştiinţei . &m spus că scopul suprem al de0#oltării spirituale este ca indi#idul să de#ină una cu :umne0eu. :ar încă nu am e.KX Wun' nu a mers niciodată atît de departe încît să a!irme că :umne0eu e. &şa cum am mai spus( perspecti#a mea este opusă.)GE. &cesta n ar tre+ui să !ie un proces străin psihote rapeuţilor( care în mod curent de!inesc terapia ca pe un proces de a J!ace inconştientul conştientK sau de a lăr'i domeniul conştiinţei în raport cu domeniul inconştientului.istă în inconştient( deşi scrierile sale sînt orientate clar în această direcţie. %i0omul dăinuie. încă o dată( între+area este atît de !undamentală( încît nu a#em un răspuns ştiinţi!ic. "umanitas( <ucureşti( 677-( p. Se poate spune cum#a că inconştientul este :umne0eu.D. îi sînt îndatorat pentru această analo'ie lui Wun'( care( descriindu se pe sine însuşi ca pe o Jaşchie a deităţii in!initeK( continuă să spunăA JBiaţa am asemuit o întotdeauna unei plante care trăieşte din ri0omul ei. &poi se o!ileşte L o apariţie e!emeră.)GE.

&. . Mitolo'ia reli'ioasă s a ostenit să trase0e distincţia între cele două. Este conştiinţa. :acă ar !i să de#enim inconştienţi cu totul( am !i într ade#ăr ca un nou născut( una cu :umne0eu( dar incapa+ili de #reo acţiune care să !acă simţită pre0enţa lui :umne0eu în lume.cu inconştientul( de#enind ast!el inconştienţăM )u prea. :acă mu'urele conştiinţei care se de0#oltă din ri0omul :umne0eului inconştient poate de#eni el însuşi :umne0eu( atunci :umne0eu îşi #a asuma o nouă !ormă de #iaţă. Prin urmare( puterea politică nu este le'ată de di#in sau de înţelepciune.un'em acum la rostul a toate acestea.oritatea timpului( iau deci0ii conştienti 0înd puţin din ceea ce !ac. 5a !el şi creşterea copiilor.ecuti#ă a între'ii noastre !iinţe.ista înainte( tră'înd pînă la ni#elul nostru de conştiinţă pe aproapele nostru( împin'înd planul e#oluţiei umane îna inte. Puterea politică repre0intă capacitatea de a i constrîn'e pe alţii în mod !ăţiş sau mascat( a !ace #rerea cui#a. [ &m a. Ori una( ori alta( dar nu amîndouă. Unul dintre moti#ele acestei înţele'eri 'reşite este acela că e. înainte de naşterea lui <uddha( de e. &ceastă capacitate re0idă în po0iţie( cum ar cea de re'e sau de preşedinte( sau în a#ere. )u este #or+a de a de#eni lipsiţi de eu( nou născuţi inconştienţi.istă două !eluri de puteri L politică şi spirituală. Sîntem născuţi pentru că putem de#eni( ca şi conştiinţe indi#iduale( o nouă !ormă de #iată a lui :umne0eu.locitoare ale 'raţiei lui :umne0eu.uns acum în punctul în care putem înţele'e natura puterii. Scopul teolo'iei pre0entate aici şi al ma.istenţei noastre indi#iduale. &tunci( ce este această putere spirituală dacă nu capacitatea de a constrîn'eM Este capacitatea de a lua deci0ii cu o conştienti0are ma. %ostul este de a de#eni :umne0eu( conser#înd însă conştiinţa. Este un su+iect !oarte 'reşit înţeles. Puterea spirituală totuşi re0idă în între'ime în indi#id şi nu are nimic de a !ace cu capacitatea de a i constrîn'e pe ceilalţi. Ştim cu ade#ărat ce !acem atunci cînd acceptăm sau respin'em un client potenţialM Cînd lo#im un copil( cînd promo#ăm un su+ordonat( cînd !lirtăm cu o cunoştinţăM Oricine a lucrat mai mult timp în arena politică ştie că multe dintre acţiunile !ăcute cu cele mai +une intenţii #or !i ratate şi se #or do#edi dăunătoare la !inal@ sau că oameni cu moti#e #ul'are pot promo#a o cau0ă aparent ticăloasă şi care se #a do#edi în ultimă instanţă a !i constructi#ă. &şa cum am menţionat( e. :acă adulţi !iind mer'em pe două picioare( sîntem capa+ili să !acem ale'eri independente care in!luenţea0ă lumea( putem să ne identi!icăm li+era noastră #oinţă matură cu cea a lui :umne0eu( atunci :umne0eu îşi #a asuma( prin intermediul eului nostru conştient( o nouă şi puternică !ormă de #iaţă. Mai de'ra+ă este #or+a de a de0#olta un e'o matur( conştient( care apoi să poată de#eni eu al lui :umne0eu.istă în 'îndirea mistică a teolo'iei hinduse sau +uddhiste ideea re'resiunii( în care statutul nou născutului( !ără 'raniţe ale eului( este comparat cu )ir#ana( iar scopul intrării în )ir#ana pare similar cu reîntoarcerea în pîntecele matern. Oameni !oarte proşti sau !oarte răi au păşit pe acest pămînt ca re'i. Conştiinţa este partea e.act opusul. )oi înşine #om de#eni o !ormă a 'raţiei lui :umne0eu( lucrînd în numele 5ui( în mi. :ar el a respins această alternati#ă pentru a muri aparent neputincios pe cruce.orităţii misticilor este e. Conştiinţa este cea care ia deci0ii şi le traduce în acţiuni. &ceasta este semni!icaţia e. 6atura (uterii .locul umanităţii( creînd iu+ire acolo unde iu+irea nu e. Bom de#eni mi.locitorii lui :umne0eu( +raţele sale( ca să spunem aşa( şi prin urmare parte din El. Ei întreprind acţiuni( înţele'înd puţin din propriile moti#e şi !ără a începe să cunoască rami!icaţiile ale'erilor lor.ar lui Cristos( Satan i a o!erit Jtoate împărăţiile lumii şi sla#a lorKX.imă. Mulţi oameni( ma. Este mai +ine să !aci . Şi atît cît putem prin deci0iile noastre conştiente să in!luenţăm lumea în acord cu #oinţa Sa( #ieţile noastre însele #or de#eni mi.emplu( pro!eţii l au in!ormat pe tatăl său că <uddha #a creşte şi #a de#eni cel mai mare re'e de pe pămînt sau un om sărac care #a !i cel mai mare conducător spiritual 258 Draţia pe care 6 a cunoscut #reodată lumea. Oameni de o mare putere spirituală pot !i +o'aţi şi pot ocupa în anumite oca0ii po0iţii politice de conducător( dar este tot atît de posi+il să !ie săraci şi lipsiţi de autoritate politică.

ceea ce tre+uie din moti#e 'reşite decît să !aci lucruri 'reşite din moti#e corecteM :eseori sîntem în întuneric atunci cînd credem că sîntem !oarte si'uri pe noi( şi iluminaţi atunci cînd sîntem !oarte con!u0i. Ce să !acem cînd sîntem în deri#ă pe un ocean de i'noranţăM Unii sînt nihilişti şi spun J)imic.K Ei propun că ar tre+ui să na#i'am în continuare( ca şi cum nu ar !i posi+il să descoperim nici o rută care să ne ducă spre un ade#ăr clar sau către o destinaţie pe această mare întinsă. :ar alţii( su!icient de
X Luca 9( 8. 76. trad.8 )&TU%& PUTE%;;

=F7

conştienţi pentru a şti că s au rătăcit( îndră0nesc să spere că ar putea ieşi din i'noranţă( de0#oltînd o mai mare conştienti0are. Ei au dreptate. Este posi+il. :ar o ast!el de mare conştienti0are nu a,un'e la ei printr o sin'ură stră!ul'erare or+itoare. Ea #ine încet( piesă cu piesă( şi !iecare piesă ia naştere prin e!ortul pacientului de a studia şi de a o+ser#a totul( inclusi# pe el însuşi. Ei sînt ele#i umili. :rumul de0#oltării spirituale este drumul de a în#ăţa întrea'a #iaţă. :acă acest drum este urmat multă #reme şi cu su!icient a#înt( #or începe să apară şi piesele cunoaşterii. încet( încet lucrurile #or începe să ai+ă sens. E.istă alei întunecoase( de0amă'iri( concepţii la care a,un'i doar pentru a le a+andona. :ar este posi+il să a,u'em 'radual la o înţele'ere din ce în ce mai pro!undă a semni!icaţiei e.istenţei noastre. Şi 'radual putem a,un'e în locul în care putem şti în realitate ce !acem. Putem să a,un'em la putere. E.perienţa puterii spirituale este în mod !undamental una !ericită. E.istă o !ericire care pro#ine din !aptul de a stăpîni. într ade#ăr( nu e.istă satis!acţie mai mare decît cea de a !i e.pert( de a şti cu ade#ărat ce !aci. Cei care au crescut spiritual cel mai mult sînt cei care sînt e.perţi în a trăi. Şi mai e.istă o altă +ucurie( chiar mai mare. Este +ucuria comuniunii cu :umne0eu. Pentru că atunci cînd ştim cu ade#ărat ce !acem participăm la atotcunoaşterea lui :umne0eu. Conştienti0înd în între'ime natura unei situaţii( a moti#elor noastre de a acţiona în această situaţie( re0ultatele şi rami!icaţiile acţiunilor noastre( atin'em acel ni#el de conştienti0are care în mod normal ne aşteptăm să i aparţină lui :umne0eu. Şinele nostru conştient a reuşit să a,un'ă în armonie cu mintea lui :umne0eu. Cunoaştem împreună cu :umne0eu. Totuşi( cei care au atins acest stadiu al creşterii spirituale( această stare de mare conştienti0are( sînt în mod in#aria+il posedaţi de o umilinţă !ericită. Pentru că ei conştienti0ea0ă şi !aptul că neo+işnuita lor înţelepciune îşi are ori'inea în inconştient. Ei sînt conştienţi de cone.iunea lor cu ri0omul şi sînt conştienţi că această cunoaştere a lor a,un'e de la ri0om la ei prin această cone.iune. E!orturile lor de a şti sînt doar e!orturi de a deschide cone.iunea şi sînt conştienţi că ri0omul( inconştientul lor( nu este doar al lor( ci al între'ii ome =->
Draţia

niri( al #ieţii între'i( al lui :umne0eu. ;n#aria+il( cînd sînt între+aţi de sursa cunoaşterii şi a puterii lor( cei cu ade#ărat puternici #or răspundeA J)u este puterea mea. Puterea mică pe care o am este doar o in!imă e.presie a unei puteri cu mult mai mari. Eu sînt un simplu mi,loc. )u este deloc puterea mea.K &m spus că această umilinţă este !ericită. &cest lucru se întîmplă din cau0ă că( a#înd conştiinţa conectării cu :umne0eu( cei cu ade#ărat puternici trăiesc o diminuare a sentimentului de sine. J1ie după #oia ta( nu a mea. 1ă din mine instrumentul tăuK este sin'ura lor dorinţă. O ast!el de pierdere a sinelui aduce cu sine totdeauna un !el de e.ta0 calm( di!erit de e.perienţa !aptului de a !i îndră'ostit. Conştienţi de conectarea lor intimă cu :umne0eu( ei e.perimentea0ă o încetare a sin'urătăţii. &ceasta este comuniunea. :eşi este !ericită( e.perienţa puterii spirituale este de asemenea înspăimîntătoare. Cu cît conştienti0area este mai mare( cu atît este mai di!icil de acţionat. &m menţionat acest !apt în conclu0ia de la prima secţiune( atunci cînd am !olosit analo'ia cu cei doi 'enerali( !iecare tre+uind să ia deci0ia dacă să şi implice soldaţii di#i0iei în +ătălie. Cel care îşi pri#ea di#i0ia doar ca pe o unitate strate'ică putea a#ea un somn uşor după ce luase deci0ia. :ar pentru celălalt( conştient de #iaţa !iecărui om de su+ comanda sa( deci0ia #a !i 'roa0nică. Cu toţii sîntem 'enerali. Orice acţiune am !ace( ea poate in!luenţa cursul ci#ili0aţiei. :eci0ia de a lăuda sau de a pedepsi un sin'ur copil poate a#ea #aste consecinţe. E uşor să acţione0i a#înd conştiinţa unor date limitate( lăsînd 0arurile să cadă cum #or. To tuşi( cu cît conştienti0area noastră este mai mare( cu atît tre+uie să asimilăm din ce în ce mai multe date şi să le inte'răm în luarea deci0iei. Cu cît ştim mai mult( cu atît deci0ia de#ine mai comple.ă. însă

cu cît ştim mai mult( cu atît de#ine posi+il să pre0icem cum #or cădea 0arurile. :acă ne asumăm responsa+ilitatea de a încerca să pre0icem cu e.actitate cum #a cădea !iecare 0ar( e posi+il să !im atît de copleşiţi de comple.itatea sarcinii( încît să ne scu!undăm în inacţiune. :ar această inacţiune este ea însăşi o !ormă de acţiune şi a nu !ace nimic ar putea !i cel mai +un curs al acţiunii în anumite împre,urări( deşi în altele ar putea !i un curs de0astruos şi distructi#. :eci( puterea spirituală nu este simplă conştienti
)&TU%& PUTE%;;

=-6 0are@ este capacitatea de a menţine a+ilitatea de a lua deci0ii cu o conştienti0are din ce în ce mai mare. ;ar puterea di#ină este puterea de a lua deci0ii cu o conştienti0are totală. :ar di!erit de ceea ce se înţele'e popular prin această noţiune( omniscienţa nu !ace ca luarea deci0iei să !ie mai uşoară@ dimpo tri#ă( ea de#ine din ce în ce mai di!icilă. Cu cît cine#a e mai aproape de di#initate( cu atît acela simte simpatie !aţă de :umne0eu. & participa la omniscienţa lui :umne0eu înseamnă a împărtăşi a'onia 5ui. Mai e.istă o pro+lemă în ceea ce pri#eşte putereaA solitudineaX. &ici e.istă o similitudine în cel puţin o dimensiune între puterea spirituală şi puterea politică. Cine#a care este aproape de #îr!ul e#oluţiei spirituale seamănă cu cel ce e aproape de #îr!ul puterii politice. )u mai e.istă nimeni deasupra( cine#a în curtea căruia să arunce pisica@ nu mai e.istă nimeni pe care să se dea #ina@ nimeni care să i spună ce să !acă. S ar putea să nu mai e.iste nimeni a!lat la acelaşi ni#el cu care să împartă chinul şi responsa+ilitatea. &lţii îl pot s!ătui( dar deci0ia îi aparţine doar lui. El sin'ur este responsa+il( într o altă dimensiune( solitudinea enormei puteri spirituale este chiar mai mare decît cea a puterii politice. Pentru că ni#elul conştienti0ării rareori este atît de înalt ca po0iţia pe care o ocupă( omul politic puternic are aproape totdeauna oameni e'ali din punct de #edere spiritual cu care să poată comunica. &st!el( preşedinţii şi re'ii au prietenii şi s!etnicii lor. :ar persoana care a e#oluat la cel mai înalt ni#el de conştienti0are( de putere spirituală( e !oarte pro+a+il să nu ai+ă pe nimeni în cercul său de cunoştinţe cu care să împărtăşească o ast!el de pro!un0ime a înţele'erii. Una dintre temele pre dominante ale E#an'heliilor este sen0aţia de continuă !rustrare a lui Cristos de a nu 'ăsi pe nimeni care să 6 înţelea'ă cu ade#ărat. )u contea0ă cît de mult a încercat( cît de mult s a e.tins pe sine( el nu a putut ridica nici măcar spiritele propri
X 1ac o distincţie între solitudine şi sin'urătate. Sin'urătatea este lipsa de disponi+ilitate a celorlalţi oameni de a comunica cu cine#a la #reun ni#el. Oamenii puternici sînt încon,uraţi de alţii( lacomi de a comunica cu ei@ prin urmare( rareori sînt sin'uri şi poate chiar tîn ,esc după sin'urătate. Solitudinea însă este indisponi+ilitatea cui#a de a comunica la ni#elul tău de conştienti0are.

=-=
Draţia

ilor discipoli la ni#elul său. Cei mai înţelepţi l au urmat( dar nu l au putut a,un'e din urmă şi toată iu+irea sa nu 6 a putut eli+era de necesitatea de a conduce( mer'înd înainte în'ro0itor de solitar. Solitudinea de acest !el este JîmpărtăşităK de cei care mer' cel mai departe în călătoria creşterii spirituale. )u e #or+a că o ast!el de sarcină nu poate !i purtată( pentru că distanţîndu ne de oameni( relaţia noastră cu :umne0eu de#ine ine#ita+il mai apropiată. în comuniunea de0#oltării conştiinţei( a cunoaşterii împreună cu :umne0eu e.istă îndea,uns de multă +ucurie pentru a ne spri,ini.

2raţia 'i )oala mintală4 mitul lui reste
S au !ăcut mai multe a!irmaţii aparent disparate despre natura sănătăţii mintale şi a +olii@ J)e#ro0a este întotdeauna un su+stitut pentru su!erinţa le'itimăK@ JSănătatea mintală înseamnă de#otarea !aţă de realitate cu orice preţK@ şi J<oala mintală apare atunci cînd #oinţa conştientă a indi#idului de#ia0ă su+stanţial de la #oinţa lui :umne0eu( care este #oinţa inconştientului indi#iduluiK. Să e.aminăm acum această chestiune a +olii mintale mai îndeaproape şi să unim aceste elemente într un între' coerent. )e trăim #ieţile într o lume reală. Pentru a le trăi cum tre+uie( este necesar să a,un'em să înţele'em realitatea lumii cît putem de +ine. :ar la o ast!el de înţele'ere nu a,un'em uşor. Multe aspecte ale realităţii lumii şi ale relaţiei noastre cu lumea sînt dureroase pentru noi. 5e putem înţele'e doar prin e!ort şi su!erinţă. Oricare dintre noi( într o măsură mai mare sau mai mică( încearcă să e#ite acest e!ort şi această su!erinţă. ;'norăm aspectele dureroase ale realităţii( alun'ind din conştiinţa noastră anumite !apte neplăcute. Cu alte cu#inte( încercăm să ne apărăm conştiinţa( conştienti0area pe care o a#em de

realitate. 1acem acest lucru printr o multitudine de mi,loace( pe care psihiatrii le numesc mecanisme de apărare. Oricare dintre noi !oloseşte ast!el de mecanisme pentru a şi limita conştienti0area. :acă în lenea noastră şi în !rica noastră de a su!eri ne apărăm masi# de conştienti0are( înţele'erea de către noi a lumii #a a#ea puţin sau deloc de a !ace cu rea
D%&T;& Ş; <O&5& M;)T&5&A M;TU5 5U; O%ESTE =-C

litatea. :in cau0ă că acţiunile noastre se +a0ea0ă pe înţele'erea noastră( comportamentul nostru #a de#eni nerealist. Cînd acest lucru se întîmplă într o măsură su!icientă( semenii noştri îşi dau seama că Jam pierdut le'ătura cu realitateaK( soco tindu ne +olna#i mintal( deşi noi sîntem con#inşi de sănătatea noastrăX. :ar încă mult înainte ca lucrurile să a,un'ă la această e.tremă( iar +oala să !ie o+ser#ată de semenii noştri( inconştientul nostru o+ser#ă neadaptarea noastră crescîndă. O ast!el de o+ser#aţie ne este o!erită de către inconştient printr o di#ersitate de mi,loaceA coşmaruri( cri0e de an.ietate( depresii şi alte simptome. :eşi mintea noastră conştientă nea'ă realitatea( inconştientul( care este omniscient( cunoaşte situaţia reală şi încearcă să ne a,ute( prin !ormarea simptomelor stimulînd mintea noastră conştientă să conştienti0e0e că ce#a e 'reşit. Cu alte cu#inte( simptomele dureroase şi nedorite ale +olii mintale sînt mani!estări ale 'raţiei. Ele sînt produse ale Jputernicei !orţe ce şi are ori'inea în a!ara conştiinţei( care nutreşte creşterea noastră spiritualăK. &m arătat de,a într o scurtă discuţie despre depresie( spre s!îrşitul primei secţiuni despre disciplină( că simptomele depresi#e sînt pentru indi#idul su!erind semne că multe nu sînt re'ulă cu el şi că tre+uie !ăcute modi!icări ma,ore. Unele e.emple de ca0uri pe care le am !olosit pentru a demonstra alte principii pot !i de asemenea !olosite pentru a 6 ilustra pe următorulA simptomele neplăcute ale +olii mintale ser#esc pentru a le atra'e oamenilor atenţia că au luat un drum 'reşit( că spiritele lor nu se de0#oltă şi sînt într o 'ra#ă prime,die. :ar aş #rea să descriu pe scurt încă un ca0 pentru a demonstra anume rolul simptomelor. <ets2 era o !emeie de trei0eci şi doi de ani( dră'uţă şi inteli'entă( dar cu o s!ioşenie aproape #ir'inală( care a #enit să
X %ecunosc că această schemă a +olii mintale este cum#a e.a'erat de simpli!icată. )u sînt luaţi( de e.emplu( în considerare !actorii !i0ici sau +iochimici( care pot !i de o mare sau chiar predominantă importanţă în anumite ca0uri. %ecunosc de asemenea că este posi+il ca unii indi#i0i să !ie mult mai aproape de realitate decît semenii lor şi să !ie socotiţi JnesănătoşiK de către o Jsocietate +olna#ăK. Totuşi( schema pre0entată aici este ade#ărată pentru ma,oritatea e.emplelor de +oli mintale. =-9
Draţia

mă #adă din cau0a unor cri0e se#ere de an.ietate. Era sin'urul copil al unor părinţi catolici din clasa muncitoare( care !useseră cumpătaţi şi strînseseră +ani să o trimită la !acultate. :upă un an de !acultate însă( în ciuda !aptului că se descurca +ine cu studiile( s a decis să a+andone0e şi să se căsătorească cu +ăiatul de peste drum L care era mecanic. Şi a luat o slu,+ă ca #în0ătoare într un superma'a0in. Toate au mers +ine timp de doi ani. :ar apoi( +rusc( au apărut cri0ele de an.ietate. :e neconsolat. Erau total impre#i0i+ile L cu e.cepţia !aptului că apăreau totdeauna cînd era în a!ara apartamentului( unde#a !ără soţul ei. Se puteau întîmpla cînd mer'ea la cumpărături( cînd era la slu,+ă în superma'a0in sau pur şi simplu cînd se plim+a pe stradă. ;ntensitatea panicii pe care o simţea în acele momente era copleşitoare. Tre+uia să a+andone0e orice !ăcea şi să !u'ă literalmente spre casă sau la 'ara,ul unde lucra soţul ei. :oar atunci cînd era cu el sau acasă panica se diminua. :in cau0a acestor atacuri( a tre+uit să şi părăsească slu,+a. Cînd tranchili0antele pe care i le dădea medicul 'eneralist nu au reuşit să oprească sau măcar să in!luenţe0e intensitatea atacurilor de panică( <ets2 a #enit să mă consulte. J)u ştiu ce e rău cu mineK( s a #ăitat ea. JTotul în #iaţa mea e minunat. Soţul meu este +un cu mine. )e iu+im !oarte mult. Mi a plăcut slu,+a pe care o am. &cum totul e 'roa0nic. )u ştiu de ce mi se întîmpla asta. Simt că o să înne+unesc. &,utaţi mă. &,u taţi mă ca lucrurile să !ie la !el de +une cum erau înainte.K :ar( +ineînţeles( <ets2 a descoperit lucrînd împreună cu mine că înainte lucrurile nu mer'eau chiar atît de +ine. încet şi dureros( a ieşit la supra!aţă !aptul că( deşi soţul ei era +un cu ea( o iritau mai multe lucruri la el. Manierele îi erau #ul'are. &ria de interese îi era restrînsă. Cînd #oia să se distre0e( nu ştia altce#a decît să se uite la tele#i0or. O plictisea. &poi a început să recunoască !aptul că şi slu,+a ei de casier în superma'a0in o plictisea. &şa că a început să se între+e de ce a părăsit !acultatea pentru o e.istenţă atît de neincitantă. JEi +ine( mă simţeam din ce în ce mai necon!orta+il acoloK( a recunoscut ea. JTinerii de acolo luau dro'uri şi !ăceau mult se.. )u mă simţeam în re'ulă în această pri#inţă. Mă luau la între+ări nu doar +ăieţii care #oiau să !acă se. cu mine( dar chiar prie

Cred că eram speriată. &tacurile de an.enită de soţul ei( li+eră să se mişte şi să sta+ilească le'ături cu ceilalţi. 1rica de li+ertate era esenţa +olii ei mintale. în cele din urmă( s a întors la !acultate.uns la acest mit datorită !olosirii lui de către %olloma2 în cartea Love and -ill 7%u)ire 'i voinţă8 şi în T.TU5 5U. Unii ar putea spune că +oala ei consta în atacurile de an. :in !ericire( în ceea ce o pri#eşte( soţul ei s a do#edit doritor de a se de0#olta odată cu ea şi a mers şi el la !acultate. &#ea aceste atacuri atunci cînd era a!ară( nestîn.)T&5RA M. încearcă să 266 Draţia D%&G.ietate pe care ea nu le dorea şi nu le ceruse( din cau0a cărora se simţea J+lestematăK( Jde neconsolatK( au !ost cele care au !ăcut o să şi conştienti0e0e în cele din urmă +oala şi au !orţat o să reintre pe drumul auto corecţiei şi de0#oltării.istă înainte de simptome. O%ESTE =-E i'nore simptomele( pretin0înd că ele nu sînt cu ade#ărat simptome( că oricine are parte de Jaceste mici atacuri din cînd în cîndK. încearcă să se !erească de aceste simptome prin tranchili0ante( prin micile pilule prescrise de medic sau aneste0iindu se ei înşişi prin alcool sau alte dro'uri. Bersiunea dată aici este cea mai condensată( din cartea =ithology 7=itologie8 de Edith "amilton 3Mentor <oo/s( )e* &merican 5i+rar2( )e* \or/( 67F84. :upă cum cred eu( <ets2 era +olna#ă cu trei ani înainte de apariţia simptomelor.istă mai multe !eluri de a pri#i acest ca0 destul de tipic. în loc de a !i +oala( simptomele sînt începutul #indecării ei. 1ac acest lucru într o di#ersitate de moduri( toate repre0entînd încercări de a e#ita responsa+ilitatea pentru +oala lor.loace su+tile( ei #or încerca de o+icei să dea #ina pe lumea din a!ară L pe rudele nepăsătoare( pe prietenii !alşi( pe companiile lacome( pe societatea +olna#ă şi chiar pe soartă L pentru condiţia în care se 'ăsesc. Totuşi( nu era conştientă de +oala ei şi de răul pe care şi 6 !ăcea prin autorestrîn'ere. &m a. :oar cîţi#a( care acceptă responsa+ilitatea simptomelor lor( care îşi dau seama că simptomele lor sînt o mani!estare a tul+urării su!letului lor( iau în seamă mesa. &şa cum se întîmpla în 'eneral cu 'raţia( ma. Ca parte a acestui +lestem aruncat asupra casei &tri0ilor( mama lui Oreste( Clitemnestra( i a omorît tatăl şi şi a omorît soţul( X =atei F( C.ul. <O&5& M.ietate ale lui <ets2 erau în mod clar o !ormă de a'ora!o+ie 3literal( !rică de pieţe pu+lice( dar mai u0ual( !rică de spaţii deschise4( iar pentru ea repre0enta o !rică de li+ertate. Credeau că sînt nai#ă.S. )ici una dintre #ersiuni nu este cea pe care s o putem numi #ersiunea corectă. Simptomele( aceste atacuri de an. Simptomele şi +oala nu sînt acelaşi lucru.ul inconştientului şi acceptă 'raţia. XX Sînt multe #ersiuni ale acestui mit( cu di!erenţe su+stanţiale între ele.ietate ce repre0entau !rica de li+ertate( dar eu 'ăsesc că e mai !olositor( mai rele#ant să pri#esc lucrurile în alt !el. :in cau0a nele'iuirii să#îrşite împotri#a lor( 0eii l au pedepsit pe &treus aruncînd un +lestem asupra tuturor urmaşilor săi. încearcă să !acă ce#a împre. 1aptul că sînt nedorite !ace cu atît mai mult din ele un !enomen al 'raţiei L un dar de la :umne0eu( un mesa.oritatea +olilor mintale. <oala e.& Ş.ietate. 1rica de li+ertate pe care o a#ea <ets2 preceda atacurile de an. Ori0onturile lor s au lăr'it rapid. E.aminare şi o reparaţie.)T&5RA M.TU5 5U. :espre ei #or+ea Cristos în prima dintre Fericiri4 J1ericiţi cei săraci cu duhul( căci a lor e împărăţia cerurilor. <O&5& M. Oreste era !iul cel mare al lui &treus( +ăr+at care încercase în mod 'reşit să se do#edească mai puternic decît 0eii. Chiar dacă acceptă !aptul că au aceste simptome( prin multe mi. Mi am dat seama că începusem să mă îndoiesc de mine însămi( de <iserică şi chiar de #alorile părinţilor mei.istă o mare răsplată.oritatea oamenilor respin' acest dar şi îi nesocotesc mesa. O%ESTE =-F tenele mele. Eliot de către The Family Reunion 7Reuniune de 1amilie8. Cred că acest model e ade#ărat pentru ma. de la inconştient( dacă doriţi( pentru a iniţia o autoe.K în cursul terapiei( <ets2 a început să şi pună între+area dacă nu cum#a !u'ea de ce#a atunci cînd a părăsit !acultatea.ietate au luat s!îrşit.urul lor( părăsin du şi slu.& Ş.D%&G. :in cau0a acestei !rici a părăsit !acultatea şi a început procesul restrîn'erii de0#oltării sale. . Şi +ineînţeles atacurile de an. &cceptă propria inadec#are şi durerea necesară de a lucra pentru a se #indeca. :ar pentru ei( ca şi pentru <ets2 şi toţi ceilalţi doritori să în!runte durerea unei psihoterapii e.+ele( încetînd să mai şo!e0e( mutîndu se într un nou oraş( e#itînd anumite acti#ităţi.KX Ceea ce am spus aici despre relaţiile dintre 'raţie şi +oala mintală este !rumos redat în marele mit 'recesc al lui Oreste şi al 1uriilorXX.

1iul este o+li'at înainte de toate să 6 omoare pe uci'aşul tatălui său.perimentaţi au #ă0ut acest mit transpus în practica lor şi au !ost martori ai trans!ormării 1uriilor în Eumenide( în minţile şi #ieţile pacienţilor cu care au a#ut cel mai mare succes. Este rar pacientul care intră în terapie cu disponi+ilitatea de a şi asuma o responsa+ilitate totală încă de la început.oritatea pacienţilor( indi!erent cît de doritori de terapie păreau să !ie la început( au a+andonat o. <O&5& M.TU5 5U. &ceastă în#ăţare L JinstruireK ar !i un cu#înt mai potri#it L este strădania terapeutului care şi con!runtă metodic pacientul cu e0itarea lui de a şi asuma responsa+ilitatea iarăşi şi iarăşi şi iarăşi( şedinţă după şedinţă( lună după lună şi deseori an după an. Eumenidele sau Jcele +lîndeK se re!eră de asemenea la Jpurtătoarele 'raţieiK. :eşi în ultimă instanţă căuta să se eli+ere0e de ele( el nu #e 1 =-8 Draţia dea 1uriile ca pe o pedeapsă nedreaptă şi nu se percepea pe el însuşi ca !iind #ictima societăţii sau a orice altce#a.pe &'amemnon. )iciodată pînă atunci un mem+ru al casei lui &treus nu îşi asumase întrea'a responsa+ilitate !ără să dea #ina pe 0ei. S a întrunit un tri+unal al 0eilor. 1uriile halucinatorii care puteau !i percepute doar de către Oreste repre0intă simptomele( iadul personal al +olii sale mintale.K Zeii erau uluiţi. în schim+( şi a acceptat condiţia ca !iind cea pe care şi a construit o sin'ur şi a !ăcut e!ortul de a se #indeca. în cele din urmă( 0eii au decis . Trans!ormarea 1uriilor în Eumenide repre0intă trans!ormarea +olii mintale în soarta +ună de care am #or+it. în cele din urmă( a !ăcut ceea ce părea că tre+uie să !acă şi şi a omorît mama. &ceastă trans!ormare a apărut datorită !aptului că Oreste a !ost dispus să accepte responsa+ilitatea pentru +oala lui mintală. Pentru acest păcat( 0eii l au pedepsit pe Oreste să !ie +întuit de 1urii de trei harpii în!iorătoare( care puteau !i #ă0ute şi au0ite doar de el şi care să 6 torture0e 0i şi noapte cu critica lor trăncănitoare şi apariţia lor înspăimîntătoare. Urmat oriunde se ducea de către 1urii( Oreste rătăcea cău tînd ispăşire pentru crima sa. Toţi psihoterapeuţii e. )u a dat #ina nici pe 0ei sau JsoartăK. )u a !ost o trans!ormare uşoară. & !ost un proces lun'( aşa cum tind să !ie ma. :upă mulţi ani de re!lecţie sin'uratică şi anulare de sine( Oreste le a cerut 0eilor să 6 eli+ere0e de +lestemul ce apăsa pe casa lui &treus şi de 1uriile care 6 +întuiau( a!irmînd că a reuşit să ispăşească uciderea mamei sale. :in minoritatea care a rămas să continue terapia( mulţi au tre+uit să !ie în#ăţaţi să şi asume responsa+ilitatea totală pentru ei înşişi ca parte a #indecării lor.mediat ce şi au dat seama că( în ultimă instanţă( procesul terapiei le cere să şi asume responsa+ilitatea pentru condiţia în care se 'ăsesc şi pentru procesul #indecării( ma. &u ales să !ie mai de'ra+ă +olna#i şi să dea #ina pe 0ei decît să se !acă +ine( !ără a mai da #ina pe altcine#a.& Ş. :ar ca re0ultat( el a !ost #indecat şi prin acest proces de #indecare prin propriul e!ort lucrurile care altădată îi pro#ocau su!erinţă au !ost cele care i au adus înţelepciunea. :ar Oreste nu a dat #ina pe !amilia sa L pe părinţii sau +unicii săi( aşa cum ar !i putut să o !acă. în D%&G. Totuşi( cel mai mare păcat pe care 6 poate comite un 'rec era păcatul de a şi ucide mama. în cele din urmă însă( #or reuşi.)T&5RA M. &ceastă nele'iuire a !ăcut ca +lestemul să cadă pe capul lui Oreste( în #irtutea codului 'recesc al onoa rei.oritatea terapiilor. în acest punct Oreste a sărit în sus şi şi a contra0is propriul apărător spu nîndA JEu am !ost( &pollo( cel care mi am ucis mama. . Oreste a !ost torturat de această dilemă. Bor+ind în apărarea lui Oreste( &pollo a ar'umentat că el pusese la cale întrea'a situaţie ce îl adusese pe Oreste în po0iţia în care nu a a#ut de ales( tre+uind să şi omoare mama şi( prin urmare( Oreste nu putea !i responsa+il de aceasta. 1iind un re0ultat ine#ita+il al +lestemului ce apăsa casa lui &treus( 1uriile sim+oli0ea0ă !aptul că +oala mintală este o pro+lemă de !amilie( apărută în !iecare dintre părinţi sau strămoşi( că păcatul tatălui ese trecut asupra copilului. Terapia( în ast!el de ca0uri( deşi poate mai este încă necesară un an sau doi( este relati# scurtă( relati# netedă şi deseori un proces !oarte plăcut atît pentru pacient cît şi pentru terapeut. O%ESTE =-7 orice ca0( indi!erent dacă e relati# uşoară sau di!icilă şi prelun'ită( trans!ormarea 1uriilor în Eumenide . 1rec#ent( la !el ca şi copiii încăpăţînaţi( ei se #or 0+ate şi #or ţipa atunci cînd sînt conduşi către ideea unei responsa+ilităţi complete pentru ei înşişi. înţelesul acestui mit nu este o+scur.udecata în !a#oarea lui Oreste şi nu numai că l au eli+erat de su+ +lestemul ce apăsa casa lui &treus( dar de asemenea au trans!ormat 1uriile în Eumenide( spirite iu+itoare( prin a căror s!ătuire înţeleaptă Oreste #a a#ea întotdeauna o soartă !a#ora+ilă.

:espre ne#rotici se crede că sînt mai puţin +olna#i decît cei cu tul+urări cu caracter sau psihotici şi( prin urmare( mai uşor de tratat şi de #indecat.istă moti#e +une pentru a crede că 'ri.ii părinteşti în copilăria tîr0ie şi adolescenţă. Mai mult( 'ra#itatea +olii mintale a cui#a este în mod direct determinată de cît de de#reme au !ost pri#aţi de 'ri. <arierele de0'ustătoare de altădată sînt acum pro#ocări +ine#enite.a părin %EZ. Cred că e.ă a de#enit neîndestulătoare cînd#a( după #îrsta de doi ani( dar de o+icei începînd înainte de #îrsta de cinci sau şase ani. Printre altele( ea deni'rea0ă importanţa #astă a 'ri.istenţa la graţie Oreste nu s a dus la psihoterapeut@ s a #indecat sin'ur. Pro+lemele de altădată sînt percepute acum ca oportunităţi.ă părintească adec#ată în prima copilărie( dar că apoi această 'ri.STE)G& 5& D%&G.emplu( +ani insu!icienţi( e.istat psihoterapeuţi în Drecia antică( el tot ar !i tre+uit să se #indece sin'ur.ă părintească adec#ată ca su'ari( dar !oarte săracă în perioada dintre #îrsta de nouă luni şi doi ani( cu re0ultatul că ei sînt mai puţin +olna#i decît psi hoticii( dar încă destul de +olna#i pentru a !i di!icil de #indecat. E.perienţe anterioare de0astruoase cu psihiatri sau psihoterapeuţi( de0apro+area rudelor( clinici reci şi respin'ătoare L pentru a urma o terapie şi pentru a o+ţine orice picătură din +ene!iciile ei posi+ile. &nume( se crede că indi#i0ii cu psiho0e au a#ut parte de !oarte puţină 'ri. )u tre+uie criticată cu totul. J:epresia şi atacurile mele de an. :eşi la s!îrşitul unui ca0 de succes sînt tentat să am sentimentul că eu 270 Draţia l am #indecat pe pacient( ştiu că( în realitate( nu am !ost mai mult decît un catali0ator L şi că am a#ut noroc să !iu ast!el.istă oameni care #or depăşi tot !elul de o+stacole L de e.#a apărea. Totuşi( ea nu ne spune întrea'a po#este.ă părintească în timpul anilor din urmă poate #indeca multe sau poate toate rănile cau0ate de 'ri. Dînduri înainte nedorite de#in intuiţii !olositoare@ sentimente înainte rene'ate de#in sursă de ener'ie şi îndrumare( întîmplări care odinioară păreau a !i po#eri par acum daruri( inclusi# simptomele din care şi au re#enit.ietate au !ost cele mai +une lucruri care mi s au întîmplat #reodatăK( #or spune ei la s!îrşitul unei terapii reuşite. Se crede că indi#i0ii cu tul+urări de caracter au a#ut parte de o 'ri. :espre indi#i0ii cu ne#ro0e se crede că au a#ut parte de o 'ri.a părintească insu!icientă din primii ani.ă din partea părinţilor în primele nouă luni de #iaţă@ +oala poate !i ameliorată printr o !ormă sau alta de tratament( dar e aproape imposi+il de #indecat. Re. Cu alte cu#inte( ei cred că deşi mulţi oameni sînt +olna#i( unii sînt mai +olna#i decît alţii( iar cei mai +olna#i sînt mai di!icil de #indecat. Cei care au stat !aţă în !aţă cu +oala lor mintală( care şi au acceptat totala responsa+ilitate pentru ea şi au !ăcut schim+ările necesare în ei înşişi pentru a depăşi +oala şi au dat seama nu numai că sînt #indecaţi şi eli+eraţi de +lestemele copilăriei lor şi ale strămoşilor( dar şi că trăiesc într o lume nouă şi di!erită. &lţii însă #or respin'e terapia chiar dacă le #a !i o!erită pe o ta#ă de ar'int@ sau chiar dacă a. :acă în ultimă instanţă oamenii se #indecă sin'uri cu sau !ără instrumentul psihoterapiei( de ce sînt atît de puţini cei care o !ac şi atît de mulţi cei care nu o !acM :acă drumul creşterii spirituale( în ciuda di!icultăţii( este deschis tuturor( de ce atît de puţini ale' să mear'ă pe elM 5a această pro+lemă se re!erea Cristos cînd a spus Jcăci mulţi sînt chemaţi( dar puţini sînt aleşiK. Chiar dacă #or ieşi din terapie !ără credinţă în :umne0eu( ast!el de pacienţi care au reuşit #or a#ea totuşi în 'eneral un sentiment !oarte real că au !ost atinşi de 'raţie. E.E =E6 tească insu!icientă în aceşti ani din urmă poate produce ea însăşi +oli mintale şi că o +ună 'ri.istă destul de mult ade#ăr în această schemă şi că ea !ormea0ă o teorie psihiatrică destul de !olositoare practicienilor în mai multe !eluri. Mai mult( deşi schema are o #aloare predicti#ă în sens statistic . :ar de ce sînt aleşi doar puţini şi ce îi distin'e pe aceştia de cei mulţiM %ăspunsul pe care mulţi psihoterapeuţi sînt o+işnuiţi să îl dea se +a0ea0ă pe o concepţie pri#ind di!eritele 'rade de 'ra#itate în psihopatolo'ie.un' să se an'rene0e într o relaţie terapeutică( #or trece prin ea ca 'îsca prin apă( netră'înd nici un !olos( indi!erent cît de capa+il este terapeutul( indi!erent de e!ortul şi iu+irea lui. Pentru că aşa cum am menţionat( psihoterapia este doar un instrument L o disciplină. Chiar dacă ar !i e. :e pacient depinde să alea'ă sau să respin'ă instrumentul( iar odată ales( pacientul este cel care hotărăşte cît să !olosească acest instrument şi cu ce scop.a părintească şi de 'ra#itatea acestei pri#aţiuni su!erite în copilărie.

Totuşi( e. Se #a #edea imediat că #oinţa de a creşte este în esenţă acelaşi !enomen ca şi iu+irea. &ceasta este o puternică !orţă e. :atorită 'raţiei( este posi+il ca oamenii să depăşească traumele cau0ate de părinţii lipsiţi de iu+ire şi să de#ină ei înşişi oameni iu+itori( care s au ridicat mult deasupra părinţilor lor pe scara e#oluţiei umane. &st!el( cea mai rapidă anali0ă reuşită în între'ime pe care am !ăcut o #reodată a !ost cea a unui +ăr+at care a #enit la mine cu o psiho0ă ma.E 273 'inar al entropiei cu care am !ost +lestemaţi.u+irea este #oinţa de e. &m a.L ne#roticii sînt în 'eneral mai uşor de tratat decît persoanele cu tul+urări de caracter( iar cei cu tul+urări de caracter sînt în 'eneral mai uşor de tratat decît psihoticii L ea nu reuşeşte să pre0ică prea +ine cursul de0#oltării într un ca0 indi#idual.ternă conştiinţei lor( care operea0ă prin intermediul inconştientului la !el ca şi prin intermediul unei persoane iu+itoare( alta decît părinţii şi prin alte căi adiţionale pe care nu le înţele'em. Pe de altă parte( o persoană care este doar uşor +olna#ă( atît cît putem de!ini a!ecţiunea psihiatrică( dar căreia îi lipseşte #oinţa de a creşte nu se #a mişca un centimetru din po0iţia ei nesănătoasă.STE)G& 5& D%&G. Este posi+il ca un indi#id să !ie e. între+area de#ine atunciA :e ce doar atît de puţini dintre noi ale' să ia în seamă chemarea 'raţieiM :e ce cei mai mulţi dintre noi se opun 'raţieiM &m #or+it mai de#reme despre 'raţia care ne în0estrea0ă cu o anumită re0istenţă inconştientă la +oală.uns cu +ine la s!îrşit în nouă luni.a dat. :e ce atunci doar unii oameni cresc spiritual şi e#oluea0ă dincolo de circumstanţele !elului în care s au comportat părinţiiM Cred că 'raţia este disponi+ilă pentru oricine( că sîntem cu toţii în#ăluiţi în dra'ostea lui :umne0eu( nici unul mai puţin no+il decît altul. Pe de altă parte( am lucrat timp de trei ani cu o !emeie care în mod clar a#ea JdoarK o ne#ro0ă şi care ar !i tre+uit să do+îndească doar o minimă îm+unătăţire.a iu+itoare a părinţilor( dar am !ăcut de asemenea o+ser#aţia că nutrirea părintească de una sin'ură nu reuşeşte să asi'ure e.trem de puternică J#oinţă de a creşteK( ca0 în care #indecarea #a apărea. Sin'urul răspuns pe care îl pot da este prin urmare acela că mulţi dintre noi ale' să nu ia în seamă chemarea 'raţiei şi să re!u0e a.trem de +olna# şi totuşi( în acelaşi timp( să posede o e. Este #or+a de lenea noastră( de păcatul ori %EZ. :eşi .oră şi a cărui terapie a a. Cred( prin urmare( că #oinţa de a creşte a pacientului este în mod crucial hotărîtoare pentru succesul sau eşecul psihoterapiei. &m discutat despre !aptul că însăşi capacitatea de a iu+i este nutrită de către 'ri. Cum se !ace atunci că părem să posedăm o re0istenţă e'ală la sănătateM %ăspunsul la această între+are a !ost de !apt de.istenţă din ce în ce mai puţin pretenţioase. Oamenii care iu+esc #erita+il sînt prin de!iniţie oameni a!laţi în creştere.trema importanţă a acestei #oinţe de a creşte( nu ştiu în ce măsură #oi !i capa+il să contri+ui la înţele'erea ei( !iindcă acest concept ne aduce încă o dată în pra'ul misterului.tindere de sine prin creştere spirituală. Printre !actorii pe care această schemă a di!eritelor 'rade de 'ra#itate a +olilor psihice nu reuşeşte să îi ia în considerare se numără acel lucru e!emer din pacient care poate !i numit J#oinţa de a creşteK.istă un !actor care nu este deloc înţeles sau măcar recunoscut de către teoria psihiatrică contemporană. &m su'erat că poate !i totuşi aruncată o oarecare lumină asupra acestor între+ări( luînd în considerare conceptul de 'raţie. Este natural să dăm înapoi în !aţa di!icultăţii. &m #or+it pe lar' despre cît de di!icil este să ne disciplinăm( să iu+im #erita+il( să creştem spiritual.uns să cred şi am încercat să demonstre0 că capacitatea de a iu+i a oamenilor şi( prin urmare( #oinţa lor de a creşte este nutrită nu doar de iu+irea părinţilor în timpul copilăriei( dar de asemenea( de a lun'ul #ieţilor lor( de către 'raţie sau de către iu+irea lui :umne0eu. :eşi recunosc e.istenţa acestei capacităţi în toţi oamenii.utorul ei. Tot aşa cum 'raţia este sursa supremă a !orţei care ne împin'e să urcăm scara e#oluţiei umane( entropia este cea care ne !ace să re0istăm la această !orţă( să rămînem pe treapta con!orta+ilă şi uşoară pe care ne a!lăm acum sau chiar să co+orîm la !orme de e. .utorul psihoterapiei( pentru a de#eni ei înşişi persoane pline de iu+ireM Cititorul îşi #a aminti de asemenea că am a!irmat atunci că mă îndoiesc că #oi putea răspunde la aceste între+ări( spre satis!acţia completă a cui#a. &!irmaţia lui Cristos L Jcăci mulţi sînt chemaţi( dar puţini sînt aleşiK L aş putea o traduce ca însemnînd Jtoţi sînt chemaţi şi de către 'raţie( dar puţini dintre noi ale' să asculte chemarea eiK. Citi 272 Draţia torul îşi #a aminti că a doua secţiune a acestei cărţi se termina cu patru între+ări despre iu+ire( dintre care #om discuta acum douăA de ce unii oameni nu reuşesc să răspundă la tratamentul celor mai +uni şi mai iu+itori terapeuţi şi de ce unii oameni depăşesc copilării lipsite total de iu+ire cu sau !ără a.

STE)G& 5& D%&T. )u este remarca+il !aptul că atît de mulţi ser'enţi +ine dotaţi nu doresc să şi pună pe umeri epoleţii de o!iţerM )u este de mirare că pacienţii psihoterapiei n au nici cel mai mic 'ust pentru puterea care însoţeşte sănătatea mintală autentică. S a 'îndit El la Pace aşa cum ne 'îndim noi la eaA re'atul &n'liei în pace cu #ecinii săi( +aronii în pace cu re'ele( 'ospodarul socotindu şi în pace cîşti'urile( casa măturată( cel mai +un #in pentru prieteni pe masă( ne#asta cîntîn du le copiilorM &cei +ăr+aţi discipoli ai Săi nu ştiau despre ast!el de lucruri( ei mer'eau în călătorii departe pentru a su!eri pe mare şi pe uscat( pentru a cunoaşte tortura( pentru a !i închişi( de0amă'iţi( pentru a su!eri moartea prin martira. :eaorece chemarea 'raţiei înseamnă o promo#are( o chemare către o po0iţie de o mai mare responsa+ilitate şi putere.uns să a!le o mulţime de lucruri despre psihopatolo'ia rudelor sale era e.perimenta apropierea de :umne0eu înseamnă de asemenea a e. am spus că acest lucru se poate întîmpla( arătîndu i că moti#ul pentru care s a simţit atît de +ine era acela că pentru prima oară cînd a !ost #or+a de !amilia ei s a a!lat într o po0iţie de putere( !iind conştientă de comunicarea lor distorsionată şi de !elurile nesincere în care încercau să o manipule0e pentru a reali0a aşteptările lor nerealiste şi că ast!el a reuşit ea să !ie la înălţimea situaţiei.N$ "ar court <race( )e* \or/( 67F=( pp.perimenta o+li'aţia de a !i :umne 0eu( de a !i a'ent al puterii şi iu+irii 5ui. Psihiatrul militar care este mai !amiliari0at cu pro+lema Jne#ro0ei de promo#areK este de asemenea conştient că pro+lema nu apare cu o !rec#enţă şi mai mare din cau0a numărului mare de soldaţi care reuşesc să re0iste încă de la început promo#ării. T.perimenta continuu o linişte şi o pace interioară pe care doar cîţi#a o posedă. El le a spus discipolilor SăiA JPace #ă las #ouă( pacea Mea o dau #ouăKX. & !i conştient de 'raţie( a e. E.perimenta personal pre0enţa ei constantă( a şti cît de aproape eşti de :umne0eu înseamnă a cunoaşte şi a e. 3). :eci El le a dat discipolilor Săi pace( dar nu pace aşa cum o dă lumea.ă plină de e!ort( către o #iaţă de ser#ire şi de sacri!iciu. :ar 'îndiţi #ă puţin la cu#întul JpaceK. am spus că odată ce #a putea să şi e. trad8 ?? %oan 69( =E. &şa se întîmplă şi cu creşterea spirituală( la !el ca în #iaţa pro!esională.S.trem de +ucuroasă într o 0i pentru că reuşise să se descur X %oan 69( =E. O tînără care a !ăcut terapie cu mine timp de un an pentru o depresie e.istă un mare număr de su+o!iţeri care mai de'ra+ă ar muri decît să de#ină o!iţeri şi care în mod repetat respin' o!ertele de instruire pentru a de#eni o!iţeri( 'rad pentru care( în #irtutea inteli'enţei şi sta+ilităţii lor( ar părea +ine dotaţi. Chemarea 'raţiei este chemarea către o #iaţă de 'ri.XXX :eci odată cu pacea 'raţiei #in şi responsa+ilităţile( datoriile( o+li'aţiile chinuitoare.tindă acest tip de conştienti0are la alte situaţii( #a putea să se 'ăsească de tot mai multe ori la Jînălţimea situaţieiK şi( prin urmare( să ai+ă parte de sentimente +une din ce în ce mai !rec#ent. & e. Psihiatrii şi alţi oameni sînt !amiliari0aţi cu !aptul că pro+lemele psihiatrice apar cu o remarca+ilă !rec#enţă la indi#i0i curînd după ce au !ost promo#aţi într o po0iţie de mai mare putere şi responsa+ilitate. M a pri#it cu un început de sentiment de oroare.ori.8 ??? The /om(lete #oems and #lays 7 (ere com(lete8$ MKNK*MK. J:ar asta mi ar cere să 'îndesc tot timpulPK( a spus ea.ne am ocupat de !undamentul pro+lemei entropiei sau lenii( mai e. 76. Ce înţele'e atunci El prin paceM :acă între+aţi aceasta( amintiţi #ă că El a spus de asemenea Jnu precum dă lumea #ă dau EuKXX. J&ş #rea să simt acest lucru mai des.tinsă şi care a a.. E.K . Este o trecere de la copilăria spirituală la maturitatea spirituală( o chemare la a !i părinte pen 274 Dratia tru omenire. Eliot descrie această chestiune în predica de Crăciun pe care Thomas <ec/et o ţine în piesa =urder in the /athedral 7/rimă în catedrală8. . )u #i se pare ciudat că în'erii tre+uie să #estească Pacea cînd lumea !ără încetare este îndurerată de %ă0+oi şi de !rica de %ă0+oiM )u #i se pare #ouă că #ocile în'ereşti 'reşesc şi că promisiunea este o de0amă'ire sau o înşelătorieM %e!lectaţi acum la !elul cum :omnul însuşi a #or+it despre Pace.E 275 ce cu înţelepciune( sîn'e rece şi uşurinţă într o situaţie de !amilie. trad. 678 677. Pe de altă parte( această cunoaştere şi conştienti0are aduce cu ea o mare responsa+ilitate. JM am simţit cu ade#ărat +ineK( a spus ea. &m !ost de acord că puterea ei ar putea să e#olue0e şi să se menţină prin multă 'îndire şi că ea se #a de+arasa ast!el de sentimentul de neputinţă .istă mulţi militari de carieră de ran' in!erior care pur şi simplu nu doresc să de#ină ser'enţi de companie( plutonieri sau plutonieri ma. %EZ.istă un aspect al ei care merită încă o dată o menţiune particularăA chestiunea puterii.

)u #reau decît să pot să mă rela.STE)T& 5& D%&G. #atrologia Latina CF(=>CC. Mulţi oameni #or pacea !ără solitudinea puterii. :ar pentru mulţi oameni !rica nu de !aptul că ar putea a+u0a de putere repre0intă pro+lema principală în re0istenţa lor la 'raţie.perienţa sănătăţii mintale( dar( de asemenea( printr un amestec de consolare( redare a încrederii şi de se#eritate( să pre#ină !aptul ca pacienţii să !u'ă de această e.un'ă la e.ima S!întului &u'ustin cu J!ă ce #reiK este indi'estă pentru ei( ci partea cu J!ii sîr'uinciosK. Mulţi îşi tîrăsc picioarele şi în !apt nu de#in niciodată mai mult decît parţial adulţi( totdeauna dînd înapoi de la ce rinţele unei maturi0ări complete. Prin urmare( este o chemare la maturitate completă. &şa cum am menţionat de. Chemarea 'raţiei este în !orma sa ultimă o somaţie de a !i una cu :umne0eu( de a ţi asuma e'alitatea cu :umne0eu. Cei care au chemarea 'raţiei pot să se lupte ani de 0ile cu !rica lor înainte de a putea să o depăşească şi să şi accepte propria e#la#ie.oră a sarcinii psihoterapiei constă nu doar în a i !ace pe pacienţi să a. O parte ma. & ne ridica pînă la po0iţia unei asemenea puteri( în care să nu a#em pe cine da #ina în a!ară de noi înşine( repre0intă o stare de lucruri care pro#oacă !rică.K &ceastă !rică este +ineînţeles ea însăşi parte inte'rantă a sîr'uinţei şi iu+irii cui#a şi prin urmare este !olositoare în 'u#ernarea de sine care pre#ine a+u0ul de putere. :#s. J:acă pot să !ac tot ce #reauK( #or 'îndi ei( Jce mă #a opri de la a !ace 'reşeli 'rosolane( de la a comite nele'iuiri( de la a !i imoral( de la a a+u0a de li+ertatea şi puterea meaM Sînt sîr'uinţa şi iu+irea mea su!iciente ca să mă conducăMK :acă conştienti0area puterii şi a li+ertăţii este trăită ca o e.perienţă odată ce au a#ut o. Sîntem o+işnuiţi să ne ima'inăm e. aşteptaţi de la mine ca eu să !iu un !el de :umne0eu sau ce#a în 'enul ăstaPK E trist să spun că la scurtă #reme după aceea această !emeie potenţial strălucită a terminat tratamentul prea puţin #indecată( în'ro0ită de pretenţiile pe care le a#ea sănătatea mintală de la ea. J)u #reau să 'îndesc la nai+a tot timpulK( a ţipat ea.perienţă a chemării 'raţiei( aşa cum se întîmplă deseori( răspunsul #a !i de asemeneaA JO( :oamne( mi e teamă că nu sînt #rednic de încrederea Ta. S!întul &u'ustin scriaA @Dilige et Eu*od is1acA$ însemnîndA J:acă eşti iu+itor şi sîr'uincios #ei putea !ace orice #ei dori. )u partea din ma. Mulţi dintre noi sînt precum copiii sau adolescenţii@ credem că li+ertatea şi puterea adultului ni se cu#ine( dar nu prea a#em apetit pentru responsa+ilitatea şi disciplina de sine a adultului.a!lat la rădăcina depresiei ei. &r putea suna ciudat pentru un no#ice( dar psihoterapeu ţii sînt !amiliari0aţi cu !aptul că oamenii sînt în mod curent în'ro0iţi de sănătatea mintală.KX M %oan 5. Totuşi( mulţi au o capacitate atît de mică de a tolera solitudinea puterii( încît mai de'ra+ă respin' pre0enţa lui :umne0eu decît să ai+ă e.E 277 :acă oamenii pro'resea0ă îndea. într o pri#inţă( această !rică este le'itimă şi( în sine( nu nesănătoasăA !rica de a de#eni puternic este !rica de a !olosi 'reşit puterea.e0 şi să mă +ucur. &şa cum ne simţim oprimaţi de către părinţii noştri L sau de către societate sau soartă L la !el a#em ne#oie de puteri deasupra noastră pe care să dăm #ina pentru con diţia în care ne a!lăm. :in acest moti# ea nu tre+uie lăsată la o parte@ dar nu tre+uie să !ie atît de uriaşă încît să oprească o persoană să ia în seamă chemarea 'raţiei şi să şi asume puterea de care este capa+ilă.perienţa mea( ea este de multe ori( măcar parţial( un !enomen JO( la nai+aPK . Conştienti0area acestei li+ertăţi este înspăimîntătoare. =EDraţia %EZ. &m spus în mai multe !eluri cît de di!icil este să te maturi0e0i. &şa este şi cu creşterea spirituală( insepara+ilă de procesul maturi0ării psiholo'ice. & de#enit !urioasă.uns în psihoterapie( ei #or lăsa în cele din urmă în spate sentimentul că nu pot să coopere0e cu o lume copleşitoare şi !ără milă şi într o 0i îşi #or da seama +rusc că le stă în putere să !acă tot ce #or.perienţa con#ertirii sau a +ruştei chemări a 'raţiei ca pe un !enomen de tipul JO( +ucuriePK :in e. Şi #or încrederea în sine a adultului !ără să tre+uiască să se ma turi0e0e. Cînd această !rică şi sen0aţie de ne#rednicie sînt atît de mari încît să oprească asumarea puterii( este #or+a de o pro+lemă ne#rotică( ce ar putea de#eni pro+lema centrală în psihoterapia cui#a. J)u am #enit aici pentru ca #iaţa mea să de#ină mai di!icilă. 1oarte puţini păşesc si'uri pe ei şi !ără şo#ăială în #iaţa de adult( totdeauna doritori de responsa+ilităţi noi şi mai mari.perienţa lor înşile ca sin'ur căpitan al #asului lor.a( dacă :umne0eu nu ar !i cu noi în această po0iţie înaltă( am !i în'ro0iţi de solitudinea noastră.

.)&%E& D%&G. Sau pot lupta împotri#a ei şi o pot +lestema( !ăcîndu i loc doar 'radual şi dureros( centimetru cu centimetru. Q %oan C( 8.un'e la noi.E.perienţa unor părinţi iu+itori( dar e la !el de pro+a+il să !i trăit e. Cei care sînt mai apropiaţi de 'raţie sînt cei mai conştienţi de caracterul misterios al darului ce li s a dat. Prin această interpretare am indicat că !aptul de a !i +inecu #întaţi de 'raţie este o chestiune ce ţine de ale'erea noastră.clus de la terapie ca re0ultat al i'noranţei mele. întîm(inarea graţiei Şi sîntem iarăşi în !aţa unui parado. Ei pot intra în psihoterapie din cau0a unor di!icultăţi minore de adaptare sau cu +oli 278 Draţia mintale copleşitoare. &m dat de înţeles că creşterea spirituală poate !i în#ăţată aşa cum cine#a în#aţă pentru doctorat( de e. )u simt că ei au !ost cei care au cîşti'at o. Cristos însuşi a #or+it despre imposi+ilitatea de a pre0ice 'raţia cînd i a spus lui )icodimA JBîntul su!lă unde #oieşte şi tu au0i 'lasul lui( dar nu ştii de unde #ine şi încotro se duce. Sau s ar putea ca aparent să nu prea a#em 'ust pentru #iaţa spirituală şi totuşi să !im #i'uros chemaţi către ea( în ciuda #oinţei noastre. în mod conştient( am putea dori cu a#iditate #iaţa spirituală( dar să descoperim apoi tot !elul de piedici în cale. . Cum #om re0ol#a acest parado.plica+il în lumina di!icultăţilor inerente de a răspunde la chemarea 'raţiei. Mai de'ra+ă( între+area este opusăA cum de cîţi #a iau în seamă chemarea( care este atît de di!icilăM Ce i distin'e pe aceşti cîţi#a de cei mulţiM )u pot să răspund la această între+are.perienţa unei pro!unde pri#ări de a!ecţiunea părintească sau de 'ri. Prin urmare( cu e.emplu@ dacă îţi plăteşti ta.un'em la 'raţie( 'raţia a.uns( +ineînţeles că #ei reuşi să primeşti acest 'rad academic. Poate cel mai +un lucru pe care 6 putem spune este . E. Pot lua în seamă +rusc chemarea 'raţiei şi cu aparentă uşurinţă. &m putea să nu o căutăm şi totuşi ea să ne 'ăsească. Pot !i +ătrîni sau tineri. Ei pot să !i a#ut e. )u noi a. :e a lun'ul acestei cărţi( am scris despre creşterea spirituală ca şi cum ar !i un proces predicti+il şi ordonat. &ceşti oameni pot #eni cu o !ormaţie cultă +o'ată sau cu o !ormaţie superstiţioasă împo#ărătoare.perienţa comună a celor care au atins starea de 'raţie( cărora J#iaţă nouă din ceruriK le a !ost dată( este una de uluire !aţă de propria condiţie.n esenţă( am spus că 'raţia se cîşti'ă. îmi cer scu0e !aţă de cei pe care i am e. :eşi( la un ni#el( noi sîntem cei care ale'em dacă #om lua în seamă chemarea 'raţiei( la un altul pare clar că :umne0eu este cel care !ace ale'erea.a #erita+ilă. Şi ştiu că acest lucru este ade#ărat. în cercînd să o+ţinem 'raţia( ea ne ar putea ocoli. Mai de'ra+ă( simt distinct !aptul că +unătatea naturii lor a !ost creată de mîini mai înţelepte şi mai iscusite decît ale lor. &m interpretat spusa lui Cristos Jmulţi sînt chemaţi( dar puţini sînt aleşiK ca semni!icînd !aptul că !oarte puţini ale' să ia în seamă chemarea 'raţiei din cau0a di!icultăţilor ce inter#in.perienţa pe care am do+îndit o de a lun'ul anilor( am de#enit mai puţin selecti# în hotărîrea pe cine #oi încerca să trate0. :eşi au o conştienti0are realistă asupra +unătăţii naturii lor particulare( ei nu pun natura lor pe seama #oinţei proprii. 279 in acelaşi timp( ştiu că de !apt lucrurile nu se întîmplă deloc ast!el.ele şi munceşti îndea. între+area cu care am rămas atunci nu este de ce oamenii eşuea0ă în a accepta psihoterapia sau de ce eşuea0ă să +ene!icie0e de ea( chiar cînd se a!lă în cele mai +une mîini( şi nici de ce oamenii se opun în mod curent 'raţiei@ !orţa entropiei !ace să !ie natural !aptul de a se comporta ast!el. &m în#ăţat că în primele stadii ale procesului psihoterapeutic nu am a+solut nici o capacitate de a pre0ice care dintre pacienţii mei nu #a reuşi să răspundă la terapie( care #a răspunde printr o creştere semni!icati#ă( totuşi parţială( şi care #a creşte miraculos imediat pînă la starea de 'raţie. Y)TYMP.KX :upă ce am spus atît cît am putut despre !enomenul 'raţiei( la !inal nu ne a rămas decît să recunoaştem natura ei misterioasă. &st!el este cu oricine e născut din :uhul.în momentul în care au0im în cele din urmă chemarea( am putea spuneA JO( mulţumesc :oamnePK@ sau am putea spuneA JO( :oamne( sînt ne#rednicK sau am putea spuneA JO( :oamne( chiar tre+uieMK :eci !aptul că Jmulţi sînt chemaţi( dar puţini sînt aleşiK este uşor e.M )u o s o !acem.

=86 o conştienti0are sau înţele'ere a imensei #alori pe care #isele o pot a#ea pentru ei.a că #isele sînt doar o !ormă sau o cale prin care ne sînt date darurile 'raţiei. :acă pri#im cealaltă !aţă a monedei totuşi( #om #edea că sînt mulţi pacienţi care intră în psihoterapie cu a+solut nici Y)TYMP. &m #ă0ut de. Pe de altă parte( cine se poate îndoi că eli+erarea nu a #enit la el anume pentru că şi a dedicat cel puţin şaispre0ece ani cău tînd o( şaispre0ece ani de pre'ătireM El a căutat o şi nu a căutat o în acelaşi timp.E. într ade#ăr( tot acest material cu #ise poate !i o piedică pentru terapia lor.ele 'raţiei de a lun'ul drumului( le #a da un simţ mai si'ur al direcţiei şi le #a o!eri încura. %eciproc( studiile de teolo'ie repre0intă o metodă in su!icientă de pre'ătire şi prin ea însăşi( complet ne!olositoare. Serendipitatea a !ost de!inită ca Jdarul de a 'ăsi lucruri #aloroase sau a'rea+ile !ără a le căutaK. Şi !aţă de toată iu+irea. Pentru că nu e îndea. Să rede !inim acum serendipitatea . &ceeaşi a+ordare parado. %e0ultatul este că #isele pacientului( aceste daruri din inconştient care acum nu mai sînt căutate L uşurea0ă ele'ant procesul dorit al #indecării.că( deşi nu putem a. &ceastă în#ăţare poate să !ie destul de di!icilă ea însăşi( ce rînd aşa cum se întîmplă ca pacientul să renunţe la un anume control şi să şi asume o relaţie mai pasi#ă în mintea lui.e din ele atunci cînd a. &st!el de pacienţi tre+uie să !ie în#ăţaţi să nu mai caute #ise( să lase #isele să #ină la ei( să lase inconştientul să alea'ă care din #ise tre+uie să intre în conştiinţă. Şi pentru că e pro+a+il ca tot acest material să !ie !oarte o+scur. Oricine #rea să !ie iu+it. Pentru a utili0a e!icient #isele( tre+uie să lucrăm pentru a de#eni conştienţi de #aloarea lor şi pentru a tra'e a#anta.al de a căuta şi de a nu căuta a o+ţinut el darul serendipităţii şi +inecu#Intarea 'raţiei. :ar mai întîi tre+uie să ne !acem pe noi demni de a !i iu+iţi. Tre+uie să le lăsăm să !ie ade#ărate daruri. <uddha a 'ăsit iluminarea doar atunci cînd a încetat să o caute L cînd a lăsat o să #ină la el.uta să tra'ă a#anta. Unii pacienţi( conştienţi de !aptul că #isele conţin răspunsuri la pro+lemele lor( #or căuta cu a#iditate aceste răspunsuri printr un e!ort deli+erat( mecanic şi considera+il( înre'istrînd !iecare dintre #isele lor complet detaliat şi #or aduce literalmente la şedinţe mormane de #ise.istenţei 'raţiei poate !i de un considera+il !olos pentru cei care au ales să călătorească pe di!icila cale a creşterii spirituale. &ceşti pacienţi tre+uie mai întîi să !ie în#ăţaţi să şi amintească #isele şi apoi cum să aprecie0e şi să perceapă comoara ce 0ace înăuntrul lor.are.utor. 280 Draţia parado. Prin urmare( ei aruncă din conştiinţă tot materialul #isului ca !iind ne#aloros şi neimportant. 1acem acest lucru de#enind noi înşine !iinţe umane iu+itoare şi disciplinate.ul că ale'em 'raţia şi că sîntem aleşi de către 'ratie este esenţa !enomenului serendipităţii. 1uriile s au trans!ormat în Purtătoare ale Draţiei tocmai pentru că Oreste a lucrat pentru a cîşti'a !a #oarea 0eilor şi în acelaşi timp nu a aşteptat ca 0eii să i nete0ească drumul. &celaşi !enomen este în mod curent demonstrat de !elul în care pacienţii utili0ea0ă #isele în psihoterapie.)&%E& D%&G. :ar odată ce un pacient în#aţă să nu !acă nici un e!ort conştient pentru a apuca #isele( materialul cu #ise amintit descreşte în cantitate( dar creşte dramatic în calitate.un' la noi şi tre+uie de asemenea să lucrăm uneori pentru a nu le căuta sau aştepta. Pentru că acest #oluminos material cu #i se poate ser#i la împiedicarea muncii în domenii mai !ructuoase de anali0ă. :acă ne putem trans!orma în indi#i0i total disciplinaţi( pe de a ntre'ul iu+itori( atunci( chiar dacă am !i i'noranţi în ceea ce pri#eşte teolo'ia şi chiar dacă nu ne am 'îndi deloc la :umne0eu( ne am pre'ătit +ine pe noi înşine pentru #enirea 'raţiei. Totuşi( am scris această secţiune deoarece cred că conştienti0area e. :eci aşa stau lucrurile cu 'raţia.uta pe cei a!laţi pe calea creşterii spirituale să în#eţe să ai+ă competenţa serendipităţii. Una din intenţiile principale ale acestei secţiuni despre 'raţie a !ost aceea de a i a. Prin acest amestec parado. Tre+uie să ne pre'ătim pentru a !i iu+iţi. Putem să ne pre'ătim pe noi înşine să !im un teren !ertil( un loc +ine primitor.uns de mult timp să anali0e0e toate aceste #ise.un'e prin noi înşine la 'raţie( putem ca prin #oinţă să ne deschidem !aţă de miraculoasa ei #enire. în ca0ul în care căutăm să !im iu+iţi L dacă ne aşteptăm să !im iu+iţi L acest lucru nu se poate împlini@ #om !i dependenţi şi lacomi şi nu #om iu+i #erita+il.ală tre+uie !olosită în ceea ce pri#eşte toate celelalte !ormeA intuiţii +ruşte( premoniţii şi o întrea'ă serie de e#enimente sincronice de serendipitate. :ar #isele lor le sînt de puţin a. &şa este cu iu+irea umană şi aşa este cu iu+irea lui :umne0eu. &ceastă conştienti0are le #a uşura călătoria în cel puţin trei !eluriA îi #a a. :ar atunci cînd ne nutrim pe noi înşine şi pe ceilalţi !ără a a#ea ca preocupare principală o+ţinerea unei recompense( atunci #om de#eni demni de a !i iu+iţi( iar răsplata de a !i iu+iţi pe care nu am căutat o ne #a 'ăsi ea.

)&%E& D%&G.aţi de e!ortul muncii pe care o !acem( le spun uneori că rasa umană este aproape de a !ace un salt în e#oluţia sa. 1aptul că e. Odată ce percepem realitatea 'raţiei( înţele'erea nostră înşine ca lipsiţi de sens şi insi'ni!ianţi este puternic 0'uduită.K Şi a mea. Credem în pricipiile mecanice ale uni#ersului@ nu în miracole. &cest lucru nu poate !i !ăcut. Sînt mulţi care datorită pasi#ităţii( dependenţei( !ricii şi lenii #or să li se arate !iecare centimetru din cale şi să li se demonstre0e că !iecare pas #a !i si'ur şi că le merită e!ortul.istenţa 'raţiei este do#ada (rima 1ade nu doar a realităţii lui :umne0eu( dar de asemenea a realităţii că #oinţa lui :umne0eu este de#otată creşterii spiritului indi#idual uman. Caută o mai mare înţele'ere( dar nu te aştepta la o detaliere mai amplă.utoraţi şi 'u#ernaţi de !orţe interne ce nu sînt supuse #oinţei noastre L de moleculele chimice din creierul nostru şi de con!lictele din inconştientul nostru( care ne constrîn' să simţim şi să ne comportăm într un anume !el atunci cînd noi nu sîntem nici măcar conştienţi de ceea ce !acem. :eşi #or+ele pro!eţilor şi a. 283 umane de in!ormaţiile ştiinţi!ice ne a !ăcut să su!erim de un sentiment al lipsei de sens personale.utorul 'raţiei sînt disponi+ile( călătoria tre+uie însă să !ie !ăcută de unul sin'ur. &m încercat să transmit această percepţie. Uni#ersul este această treaptă care a !ost pusă pentru a ne pre'ăti o cale.uns să a!lăm că sălaşul nostru este o planetă a unei stele printre altele pierdută într o 'ala. &cest timp şi spaţiu e. Ceea ce altădată părea a !i un +asm se do#edeşte a !i realitate. %itualurile sînt doar a.urările unice ale propriilor lor #ieţi pînă la identi!icarea sinelui lor indi#idual cu :umne0eu. &cest ce#a îl numim :umne0eu.istă ca noi să călătorim prin el. .locul enormităţii uni#ersului e. & mînca hrană or'anică( a spune cinci Ave =ăria înainte de micul de.ie. Ori'inalitatea aceste cărţi deri#ă din !aptul că eu am a. :eoarece călătoria de0#oltării spirituale cere cura.istenţa acestei !orţe 3odată percepută4 indică cu incontesta+ilă si'uranţă !aptul că de0#oltarea spirituală a omului este de cea mai mare importanţă pentru ce#a mai măreţ decît noi înşine.utat să percep realitatea !enomenului 'raţiei. Prin ştiinţă( am a. J:acă #om reuşi sau nu acest saltK( le spun eu lor( Jeste responsa+ilitatea ta personală. :ar nu sîntem pierduţi în uni#ers.ntr un !el sau altul( aceste idei au !ost sta+ilite cu mult înainte L de către <uddha( de către Cristos( de către 5ao T0î( 282 Dratia printre mulţi alţii. )u e. Cu această capacitate #om descoperi că de0#oltarea noastră spirituală este îndrumată de o mînă in#i0i+ilă şi de inima'ina+ila înţelepciune a lui :umne0eu cu o in!init mai mare acurateţe decît cea de care e capa+ilă #oinţa noastră conştientă( nea. E.uns la aceeaşi înţele'ere printr o cale indi#iduală( ducîndu mi #iaţa în secolul ]]. &st!el( înlocuirea miturilor Y)TYMP.utor în unele aspecte( ser#eşte pentru unii la culti#area descura.utoare pentru în#ăţare( ele nu sînt însăşi în#ăţarea. îndrumată( călătoria de#ine mai rapidă.uns pentru a întoarce pe dos ideea insi'ni!ianţei de sine.nu ca pe un dar( ci ca pe o capacitate în#ăţată de a recunoaşte şi de a utili0a darurile 'raţiei care ne sînt date de dincolo de domeniul #oinţei conştiente. :ar noi înşine tre+uie să . )ici un în#ăţător nu te poate duce acolo.istă dincolo de noi înşine şi de #oinţa noastră conştientă o puternică !orţă care nutreşte de0#oltarea şi e#oluţia este îndea.istă !ormule presta+ilite.utorată.un( ru'îndu te cu !aţa la est sau la #est sau mer'înd la +iserică duminica( toate acestea nu te #or duce la destinaţie. :acă ceri o mai mare înţele'ere decît cea pe care notele de su+sol moderne pot să ţi o o!ere( atunci începe sau întoarce te la te. )u poate !i spus nici un cu#înt( nu poate !i predată nici o în#ăţătură care să 6 eli+ere0e pe călătorul spiritual de necesitatea de a şi lua sin'ur calea( de a urca cu e!ort şi an'oasă pe propriul drum( trecînd prin împre.E.tern( ştiinţa ne !ace să ne de0#oltăm o ima'ine despre noi înşine ca !iind nea. :in contră( realitatea 'raţiei indică umanitatea ca !iind centrul uni#ersului.( iniţiati#ă( independenţă a 'îndurilor şi a acţiunilor.ăm. Căci ce semni!icaţie posi+ilă putem a#ea( ca indi#i0i sau chiar ca rasă( mişcaţi încolo şi încoace de !orţe interne chimice şi psiholo'ice pe care nu le înţele'em( in#i0i+ile într un uni#ers ale cărui dimensiuni sînt atît de lar'i încît nici chiar ştiinţa nu le poate măsuraM Totuşi( aceeaşi ştiinţă este cea care( într un anumit !el( m a a. Chiar atunci cînd înţele'em cu ade#ărat aceste chestiuni( călătoria creşterii spirituale este încă atît de solitară şi di!icilă încît deseori ne descura.ele antice.ării. Este pro+a+il că uni#ersul aşa cum îl cunoaştem este doar o treaptă către intrarea în împărăţia lui :umne0eu. Şi tot aşa cum părem pierduţi în mi. 1aptul că trăim într o epocă ştiinţi!ică( deşi ne este de a. E. )e trăim #ieţile su+ pri#irea lui :umne0eu( nu la peri!eria( ci în centrul #i0iunii Sale( a preocupării Sale. &tunci cînd pacienţii mei pierd din #edere semni!icaţia pe care o au şi sînt descura.

E%E 285 mod 'radual care pacienţi nu ar tre+ui să intre în munca psihanalitică şi să i conducă spre alte !orme de tratament( care le pot !i cu ade#ărat +ene!ice. Psihoterapia este o in#estiţie ma. Este ceea ce a'enţii de +ursă numesc o in#estiţie cu risc înalt. :acă ale'erea este potri#ită( #ei !i răsplătit mărinimos în di#idende spirituale la care nici măcar n ai #isat. :ar mai important decît înclinaţiile politice ale terapeutului( se.cepţie( ele au !ost de asemenea e. :eci nu e0ita să in#esteşti. Şi nu e0ita să ai încredere în sentimentele şi intuiţia ta. &cest lucru poate !i de asemenea deseori simţit repede( deşi . Şi prin 'raţie ştim că sîntem +ine #eniţi. Ce putem cere mai multM /uvînt de încheier e :e la prima pu+licare a cărţii( am !ost îndea. :e o+icei( după o sin'ură întîlnire cu un terapeut( #ei putea să ţi dai seama dacă J#i+raţiileK resimţite au !ost +une sau rele. Şi( în orice ca0( ţine de responsa+ilitatea unui terapeut competent să discearnă cu 'ri. &u !ost scrisori e. Prin 'raţie( sîntem a.utaţi să nu eşuăm.ul sau #îrsta lui este dacă el sau ea este o persoană plină de o 'ri. Cîţi#a cititori m au între+at despre credinţa mea în e!icacitatea psihoterapiei. :ar cine este un psihotera peut competentM Mai mulţi cititori ai cărţii Drumul către tine însuţi care au mers în direcţia căutării de psihoterapie mi au scris pentru a mă între+a cum poate !i ales terapeutul potri#it( distin'înd între unul competent şi unul incompetent. :ar continuu să cred că ma. Totuşi( am ne'li. Ei mi au mulţumit că am diminuat sen0aţia lor de solitudine în această călătorie. Este una dintre cele mai importante deci0ii pe care le iei în #iaţă.a pentru o sin'ură şedinţă şi du te la altul.nteli'ente şi +ine articulate !ără e.emplare din Ram(arts şi din 6e9 Dor0 Revie9 o1Boo0s$ amîndouă re#iste li+erale cu o politică editorială anti ră0+oi. Primul meu s!at este acela de a lua lucrurile în serios. :acă #i+raţiile au !ost rele( plă teşte ţi ta.trem de iu+itoare( în semn de apreciere( multe dintre ele conţineau şi daruriA poe0ii potri#ite( citate !olositoare din alţi autori( 'răunţe de înţelepciune şi po#estiri din e.uns de norocos să primesc multe scrisori de la cititorii cărţii Drumul către tine însuţi.oritatea celor care nu au reuşit să +ene!icie0e de munca cu un terapeut competent li s a întîmplat ast!el din cau0a lipsei de apetit sau de #oinţă în ceea ce pri#eşte ri'orile muncii. în camera de aşteptare a terapeutului meu( erau e.ă #erita+ilă. &st!el de sentimente sînt de o+icei intan'i+ile( dar ele pot emana din mici indicii tan'i+ile. .perienţa personală.ă şi uneori în CUBY)T :E Y)C"E. &m început să resimt #i+raţii +une înainte chiar de a da ochii cu el.istă o întrea'ă reţea L mult mai #astă decît am îndră0nit să cred L de oameni din toată ţara care au plecat de la lun'i distanţe pe drumul puţin +ătut al creşterii spirituale. &ceste scrisori mi au îm+o'ăţit #iaţa. 5e mulţumesc că mi au !ăcut acelaşi ser#iciu. Oricine a reuşit să citească şi să înţelea'ă într o oarecare măsură această carte este !oarte puţin pro+a+il să aparţină acelor cinci la sută.at să speci!ic că o mică minoritate de oameni L poate cinci procente L au pro+leme psihiatrice de o asemenea natură încît nu răspund la psihoterapie( ea putînd chiar să le înrăutăţească situaţia prin pro!unda introspecţie implicată.păşim peste ea unul cîte unul. & de#enit clar pentru mine că e.oră( nu doar de +ani( ci mai mult( de timp #aloros şi ener'ie. 5a #remea cînd am început terapia în 67--( eram !oarte preocupat şi critic !aţă de moralitatea implicării &mericii în ră0+oiul din Bietnam. :eşi pro+a+il n o să !ii #ătămat( dacă !aci totuşi o ale'ere 'reşită( îţi #ei irosi totuşi mulţi +ani( timp şi ener'ie #aloroase pe care le ai depus acolo. 5e am su'erat că( în ce pri#eşte competenţa( psihoterapeuţii sînt !oarte di!eriţi.traordinare.

istă unele riscuri( #ă doresc noroc. martie 67E7 M. Scott Pec/ <liss %oad )e* Preston( Conn. Totuşi( deseori !uncţionea0ă destul de +ine. :acă terapeuţii sînt oameni cărora le pasă( ei #or !i de asemenea prudenţi( disciplinaţi şi de o+icei re0er#aţi( dar ar tre+ui să !ie posi+il ca tu să intuieşti dacă re0er#a ascunde căldură sau răceală. :acă a#eţi prieteni pe care i respectaţi( care sînt mulţumiţi de ser#iciile unui terapeut particular( de ce să nu începeţi cu această recomandareM O altă cale( în mod particular indicată( în ca0ul în care simptomele sînt 'ra#e sau a#eţi şi di!icultăţi !i0ice( ar !i aceea de a începe cu un psihiatru.ă în acord cu mi. >-EEE - . :ar un psihiatru nu este în mod necesar un terapeut mai +un decît un psiholo'( un asistent social sau un preot L sau măcar la !el de +un.E%E 287 simţiţi #i+raţii +une( iar el este dispus să #ă ia ca pacient( #ă puteţi încrede în el. Ba !i sta+ilită o ta. Pe de altă parte( psihoterapia în clinici tinde să !ie super!icială( iar capacitatea #oastră de a ale'e propriul terapist poate !i destul de limitată. . .ualitate sau reli'ie.E%E :in moment ce terapeuţii te inter#ie#ea0ă pentru a #edea dacă te #or ca pacient( este per!ect normal ca şi tu să i inter#ie#e0i la rîndul tău.perţi şi mai demni de încredere.ul şi înţelepciunea nu pot !i certi!icate de 'radele academice. Eşti îndreptăţit la răspunsuri oneste( deschise şi atente( în ceea ce pri#eşte alte tipuri de între+ări L precum cît de mult #a ar putea dura terapia şi dacă mîncărimea ta de piele este psihosomatică( de o+icei e mai +ine să te încre0i în terapeutul care spune că nu ştie. 1iecare persoană( terapeutul sau pacientul( este unică şi tre+uie să #ă +a0aţi pe propria .terapeutul n ar tre+ui să se năpustească asupra ta cu asi'urări pline de +unătate şi an'a.scusinţa unui terapeut are puţină le'ătură cu recomandările pe care le are.u+irea( cura. <ineînţeles( dacă !aţă de doctor re CUBY)T :E Y)C"E. :acă sînteţi strîmtoraţi !inanciar şi nu a#eţi asi'urare medicală care să acopere costurile unei psihoterapii ca pacient neinternat( sin'ura opţiune pe care o a#eţi este de a căuta asistenţă la un spital de stat cu secţie psihiatrică sau la o clinică de sănătate mintală.amente +ruşte.udecată intuiti#ă unică. Cel mai +un terapeut pentru cine#a poate să nu !ie cel mai +un pentru altcine#a.( a#eţi admiraţia mea. &ceste scurte îndrumări pro+a+il că n au !ost atît de precise pe cît ar !i dorit cititorii. Şi pentru că actul de intra în psihoterapie cu tot ceea ce implică ea este un act de cura. =8CUBY)T :E Y)C"E. în #irtutea instrucţiei lor medicale( psihiatrii sînt de o+icei cei mai scumpi terapeuţi( dar sînt şi cei care se a!lă în cea mai +ună po0iţie pentru a înţele'e din toate un'hiurile situaţia în care #ă a!laţi. :acă este rele#ant pentru tine( nu te a+ţine să între+i care sînt sentimentele terapeutului despre chestiuni cum ar !i emanciparea !emeii( homose.emplu( psihiatrii JacreditaţiK( terapeuţi cu multe scrisori de acreditare( au a#ut parte de o instrucţie su!icient de ri'uroasă pentru a !i relati# si'ur că nu ai să ca0i în mîinile unui şarlatan. Cei mai +uni psihiatri #or !i de o+icei destul de dispuşi să #ă spună ce practicanţi în a!ară de medicii din comunitatea medicală sînt în mod special competenţi. în !apt( oamenii pre'ătiţi şi de succes în pro!esia lor care şi admit propria i'noranţă sînt în 'eneral cei mai +uni e. loacele de care dispuneţi şi #eţi !i destul de asi'uraţi că nu #eţi cădea în mîinile unui escroc. :ar mesa. :e e.ul principal este că din moment ce psihoterapia necesită o relaţie intensă şi intimă din punct de #edere psiholo'ic între două !iinţe umane( nimic nu #ă poate eli+era de responsa+ilitatea de a ale'e personal acea !iinţă umană în care să a#eţi încredere ca îndrumător. într ade#ăr( doi dintre cei mai mari terapeuţi pe care i am cunoscut nu au a+sol#it niciodată o !acultate. Pentru că e. Bor+ele de la om la om sînt deseori cea mai +ună cale pentru a începe căutarea unui psihoterapeut. 5a s!îrşitul unei ore( după ce psihiatrul a a#ut şansa de a a!la dimensiunile pro+lemei #oastre( puteţi să i cereţi să #ă recomande un terapeut mai puţin scump( dacă acest lucru este potri#it.

.................................................... =9 %esponsa+ilitatea.............................. 66 6..................................................................................................................................................................... FC Echili+rarea ................u+irea este disciplinată.................................................................... E= Jîndră'ostireaK ...............68> Ca0ul Marciei ..................... C:e#oţiunea !aţă de realitate..........................................................................................................................676 Copilul şi apa din copaie.... Cre#tere #i religie Bi0iunile asupra lumii şi reli'ia ................................................................................ -F ! Iubirea .....................................................=C8 &l!a şi Ome'a ................... 9= :eschiderea !aţă de în!runtare .........................668 %iscul independenţei ...=67 Miracolul serendipităţii ... :isciplina Pro+leme şi dureri .......69......................... E %ntroducere. C6 1u'a de li+ertate ..=>F "! $raţia Miracolul sănătăţii ...................................../u(rins %ntroducere la ediţia aniversară a +............. 8E ...........................................1"1 .................................................................................................................................6-F C.............................. EF Mitul iu+irii romantice ............................................................................................................................................=>= Bi0iunea ştiinţi!ică de tunel ..........................................................................*a.............................................................. 9%e!u0ul ade#ărului .............=9C .............6>E %iscul pierderii ............................==7 :e!iniţia 'raţiei.......................................................................................................................................................u+irea nu este un sentiment ......................................................................................................................................................................................................=6= Miracolul inconştientului ...........................................................................................................................................................6-8 %eli'ia ştiinţei .................u+irea înseamnă separare ..................................1 1 %iscul an'a... 77 ............... 68 %e0ol#area pro+lemelor şi timpul ..........................................................................6F9 Misterul iu+irii ....................................................................................u+ire şi psihoterapie ........................ F8 Sănătatea depresiei ......................pirată ..........................................ării ....=CF Miracolul e#oluţiei .........................................6>9 Munca atenţiei ............6C &mînarea satis!acţiei ...................... 79 JSacri!iciu de sineK ........................6EF Ca0ul lui Kath2...................6Păcatele tatălui .......................................... =7 )e#ro0ele şi tul+urările de caracter ................................. 8C :ependenţa ......................u+irea de!inită ............................................................................................... -= %enunţare şi renaştere ................................ 9> Trans!erulA harta e.................................................................... 86 Mai multe despre 'raniţele eului .6C....................6=%iscul con!runtării ............................................n#estire !ără iu+ire......................................687 Ca0ul lui Theodore.......

.....=-7 întîmpinarea 'raţiei .............................. Plata se !ace ram+urs în momentul primirii coletului............=-( 3>=64===....... &UTO% CO5ECG.-F e mailA arsenef/appa............... Scott "enriette &.....Entropia şi păcatul ori'inar .....................& CR%G..............) P&BLIS....... Comandaţi numărul de e.. Peale Ste#en K........ C"E.. 236388...imati# 6FU şi ta.................... Sch*art0 Wohn Cha!!ee $alter &nderson :a#id %eu+en Ma......?!a.... &%SE)E CU%TE& BEC"E PU<5..curtea#eche.........................e poştale 'ratuite......... ro Curtea Beche #ă o!eră cărţi cu reducere de apro.......=89 EditorA D%.)D str.. +a...........=F6 E#oluţia conştiinţei..............emplare dorite( indicaţi datele dumnea#oastră şi trimiteţi comanda pe adresa editurii........incu 11% Bucure#ti tel+fa/0 12 13 54 5% "4 556 e mailA arseneS7a88a! ro6 internetA 999! curtea:ec-e........S"...9E.........=FC )atura puterii .......E :ale Carne'ie )apoleon "ill :a#id W......... .....mportanţa prieteniei Cele cinci lim+a. !"i!# $r..................=FE Draţia şi +oala mintalăA mitul lui Oreste .......................ile( începe să trăieşti .*ell Malt0 )orman B....... 34........=E8 /uvînt de încheiere ................) 0232'2**252 C&'()* +)C...................=-= %e0istenţa la 'raţie ................X X :ar ţi a !ost teamă să între+ig Psihoci+ernetica 1orţa 'îndirii po0iti#e Paşi simpli către #ise imposi+ile )otea0ă şi acţionea0ă Cum să ale'em !ericirea Putem creşte copii +uni într o lume ne'ati#ăP 5asă 'ri............ro *e+A ***........IN$ ar-! Ion ....... arh..................on Mincu 11% <ucureşti tel.e ale iu+irii :incolo de #îr! Tată +o'at( tată sărac Cum să #or+im în pu+lic :rumuri spre !ericire Cine mi a luat Caşca#alulM între+ările sînt( de !apt( răspunsuri ... %a&i ' 700265 T(%) 0232'2**225......T5U Secretele succesului :e la idee la +ani Puterea ma'ică a 'îndului O călău0ă si'ură Curs practic de încredere Tot ce ai #rut să ştii despre se....ro MULTIPRIKT Tipografia MULTIPRINT SA........ str.. Klauser $illiam Dlasser Zi' Zi'lar :ale Carne'ie &lan 5o2 McDinnis Dar2 Chapman Zi' Zi'lar %o+ert T.....FE...........=9F Pro+lema răului ....... Ki2osa/i :ale Carne'ie Dlenn Ban E/eren Spencer Wohnson &llan Pease O' Mandino O' Mandino T..A 3>=64===....

erţ Psihoci+ernetica =>>> Clasici ai literaturii moti#aţionale Succesul şi atitudinea &lchimia emoţională Dîndirea laterală Trans!ormarea sentimentelor . Peale &nthon2 %o++ins %o'er :a*son )apoleon "ill Ma.*ell Malt0 Waceues Salome <ill buain <o++e Sommer %. Ki2osa/i Scott $. Con*ell et al.*ell <ill buain Waceues Salome :ale Carne'ie %on "o!! S. C. :it0ler O' Mandino Zi' Zi'lar Spencer Wohnson Wohn C. ihn4 Start spre e!icienţă Puterea de con#in'ere Ma'ia ima'inii personale Cura.&l doispre0ecelea în'er Cel mai #estit #în0ător din lume <ur/e "ed'es )orman B. Wohnson :aniel Doleman Wohn C. "ill( $.nteli'enţa emoţională Cum să de#ii popular :rumul către tine însuţi Cel mai +un an &le'erea Moti#e pentru a 0îm+i :a sau nu %eali0ea0ă te pe deplin 6> re'uli de încălcat [ 6> re'uli de urmat :acă m aş asculta( m aş înţele'e 5iderul poţi !i tu %e'ulile unei pre0entări de succes 1ishP Trăieşte ţi piaţaP E rîndul tău <ucuria de a în#in'e Copil +o'at( copil isteţ 1orţa 'îndirii po0iti#e în a!aceri Calea ma'ului 1orţa entu0iasmului :escoperă !orţa din tine 3#. Bentrella :eepa/ Chopra )orman B.*ell M. ). Ma. <lanchard( S. Stone Tara <ennett Doleman Ed*ard de <ono 1rances $il/s :ale Carne'ie Ste#en K. Marian Stan Michael <eer %o+ert T.ul de a !i tu însuţi com. Ma. ". Scott Pec/ Winn2 S. C. Scott Philip McDra* &!irmă te su+ propria !irmă Spune JpotK şi #ei putea Mana'er la Minut . Peale K. 5undin et al.

Tehnici de a #inde Wurnalul unui milionar Strate'ii de #iaţă <ur/e "ed'es <ur/e "ed'es Charles C. BEC"E Cele cinci lim+a. Ma0lish Waceues Salome Dar2 Smalle2 :onald McCullou'h Wamie Turndor! :a#id %eu+en M. Man0 <rian Trac2 1ran/ <ett'er Deor'e %.corn Conducta de milioane Puterea eşecului Biitorul depinde de tine Cum am de#enit e. McDra* $illiam <rid'es Charles 5e#er Ken <lanchard( W. Elias et al.& 5& CU%TE& %oss Camp+ell( Dar2 Chapman Zi' Zi'lar Spencer Wohnson Spencer Wohnson &llan Pease <ar+ara Pease Dar2 Chapman %oss Camp+ell %oss Camp+ell Dar2 Smalle2 &.e de iu+ire ale copiilor Secretul căsniciei !ericite Mamă la minut Tată la minut :e ce +ăr+aţii se uită la meci şi !emeile se uită în o'lindă Speranţe pentru cei despărţiţi . W.pert în #în0ări .ului po0iti# Comunicarea cu oamenii di!icili Mana'ementul şi #alorile în căutarea sinelui Mana'ementul tran0iţiei Biaţa ca o cursă cu o+stacole :e la scop la reali0are Mar/etin' la indi'o Şi tu poţi a#ea succes %eţeta unui lider în !ormă la ser#iciu si acasă :e la lectură la +ani "■ 1&M. Stoner <ur/e "ed'es Paul "anna Ken <lanchard( M. $alther %o+erta Ca#a Ken <lanchard Phillip C. Muchnic/ Wim 5oehr( Ton2 Sch*art0 <ur/e "ed'es! a! acerea de #is . 1a+er( E.5.n!luenţa lim+a.

Este drept că încercările prin care o persoană #a trece îi #or aduce su!erinţă( dar acesta este preţul #ictoriei şi al unei #ieţi împlinite. am atîtea să ţi spun Cum să ţi înţele'i soţia Politeţea de 0i cu 0i &rena con.IN$% str! ar-! Ion .umnea:oastră 8e a.u'ală Orice !emeie poateP . SR)RTOS :eepa/ Chopra :eepa/ Chopra :eepa/ Chopra :eepa/ Chopra Wean Carper :r. Drumul către tine însuţi este un ade#ărat 'hid pentru cel ce #rea să şi în#in'ă pro+lemele. Phillip C..& M..a .Copiii noştri şi dro'urile Educaţia prin iu+ire Cum să ţi înţele'i soţul Comunicarea e!icientă cu copiii Bor+eşte mi.<5.. Su!erim de cum #enim pe lume( dar su!erinţa poate !i în#insă dacă o pri#im în !aţă( dacă ne în!runtăm pro+lemele( ne disciplinăm şi ne 'ăsim ade#ăratul drum în #iaţă. Elias et al.incu nr! 11% sector 1% 211<55% Bucure#ti Biaţa e di!icilă L aşa începe această carte 0'uduitoare( menită să ne scoată din amă'irile şi comodităţile pe care sin'uri ni le impunem 0i de 0i.nsomnia O di'estie per!ectă Comportamente dependente Dreutatea ideală Cum să ţi păstre0i sănătatea creierului Slă+eşte sănătos cu dieta South <each +ă rugăm să trimiteţi coman. <a0ată pe ca0urile pe care dr. Ea se adresea0ă celor hotă rîţi să se de0#olte spiritual( să se maturi0e0e( să şi asume riscurile serioase care apar pe calea cunoaşterii de sine şi ă măsură celor care #or să educe copii sănătoşi i30 in spiritual( care să !acă !aţă pro#ocărilor #ieţii şi să nu se lase în!rînţi.nteli'enţa emoţională în educaţia copiilor Waceues Salome M. Scott Pec/ le a tratat de a lun'ul carierei sale de . 5aura Schlessin'er &llan [ <ar+ara Pease :r.. )e minţim pentru a ne alina su!erinţele sau în!rîn'erile( rostite sau nerostite. McDra* Waceues Salome Mami( taţi( mă au0iţiM Stimularea inteli'enţei emoţionale a adolescenţilor 6> moti#e stupide care distru' un cuplu El e cu minciuna( ea #or+eşte ntruna Sal#area relaţiilor Sin'urătatea în doi nu e pentru noi <. Cartea doctorului psihiatru Scott Pec/ este un îndemn la cura.resa0 C&'()* +)C.OTE%&P. &rthur &'atston . W. Scott Pec/ Ec/hart Toile Sue Kni'ht Psiholo'ia minciunii Puterea pre0entului Tehnicile pro'ramării neuro lin'#istice SR 1.) P&BLIS.

&utorul propune o nouă înţele'ere a psihopatolo'iei #ieţii cotidiene din perspecti#a de0#oltării personale.psihoterapeut( cartea se constituie ca o strălucită pro#ocare la adresa psiholo'iei tradiţionale şi a psihanali0ei. eche /unoscîndu*te(e tine însuţi$ vei deveni învingătorO :e acelaşi autorA #sihologia minciunii i ^j .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->