TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

PHÒNG ĐÀO TẠO

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP
(LẦN …1..)
LỚP: Đ7LT- KT3B

KHOA . . . . . . .QTKD . . . .. . . .
MÔN HỌC: PP NGHIÊN CỨU KH
ĐIỂM

TT

Mã SV

HỌ VÀ TÊN

QUÁ
THI TỔNG
TRÌNH
(HS7)
KẾT
(HS3)

ĐIỂM
TT

HỌ VÀ TÊN

Mã SV

1

1271109471 Lưu Thị

Ái

47

1271109517 Nguyễn Thị

Nguyệt

2

1271109472 Đặng Thị Vân

Anh

48

1271109518 Nguyễn Thị

Nhung

3

1271109473 Nguyễn Thị Ngọc

Anh

49

1271109519 Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

4

1271109474 Vũ Thị

Bích

50

1271109520 Đặng Thị Thuỳ

Ninh

5

1271109475 Phạm Thanh

Bình A

51

1271109521 Nguyễn Thị

Oanh

6

1271109476 Phạm Thanh

Bình B

52

1271109522 Trần Thị

Phúc

7

1271109477 Trần Văn

Cảnh

53

1271109523 Đoàn Kim

Phượng

8

1271109478 Nguyễn Đức

Chung

54

1271109524 Lại Thị

Phượng

9

1271109479 Đoàn Thị

Đào

55

1271109525 Ngô Thuý

Quỳnh

10 1271109480 Hồ Thị Ngọc

Dung

56

1271109526 Trần Thị

Sen

11 1271109481 Lã Thị Thuý

Dung

57

1271109527 Vũ Thị

Thắm

12 1271109482 Nghiêm Thị

Dung

58

1271109528 Vũ Văn

Thành

13 1271109483 Phan Thị

Dung

59

1271109529 Nguyễn Thị

Thảo

14 1271109484 Nguyễn Thị

Duyên

60

1271109530 Nguyễn Thị Hương Thảo

15 1271109485 Bùi Thị

Giang

61

1271109531 Nguyễn Thị

Thập

16 1271109486 Phạm Thu

62

1271109532 Đỗ Thị

Thêm

17 1271109487 Trần Thị Thu

63

1271109533 Lê Thị

Thịnh

18 1271109488 Bùi Thị Hồng

Hải

64

1271109534 Nông Thị

Thơm

19 1271109489 Hoàng Thị

Hằng

65

1271109535 Lê Thị

Thu

20 1271109490 Nguyễn Thị

Hằng

66

1271109536 Vũ Minh

Thu

21 1271109491 Trần Thị Thu

Hằng

67

1271109537 Nguyễn Văn

Thức

22 1271109492 Bùi Thị

Hiên

68

1271109538 Đỗ Thị

Thương

23 1271109493 Đặng Thị

Hiền

69

1271109539 Nguyễn Thị

Thuý

24 1271109494 Nguyễn Thị

Hiền A

70

1271109540 Thiều Thị Thu

Thuỷ

25 1271109495 Nguyễn Thị

Hiền B

71

1271109541 Nguyễn Thị

Tím

26 1271109496 Bùi Thị

Hoa

72

1271109542 Đinh Thị Kiều

Trinh

27 1271109497 Phạm Thị Ngọc

Hoa

73

1271109543 Nguyễn Thị

Tưởng

28 1271109498 Vũ Thị Hồng

Hoa

74

1271109544 Đỗ Thị

Vân

29 1271109499 Nguyễn Thị

Hoà

75

1271109545 Bùi Thị

Viết

30 1271109500 Nguyễn Thị Thu

76

1271109546 Trần Thị Thanh

Xuân

31 1271109501 Hoàng Trọng

Hoan
Hưng

32 1271109502 Nguyễn Thị

Hương

33 1271109503 Phạm Văn

Huyến

34 1271109504 Nguyễn Thị

Kiều

35 1271109505 Trần Thị

Len

36 1271109506 Nguyễn Thị Minh

Liên

37 1271109507 Nguyễn Thị

Liệu

38 1271109508 Bùi Thị Thuỳ

Loan

39 1271109509 Nguyễn Thị Mai

Loan

77

Vũ Quang

Hưng

QUÁ
THI
TRÌN
(HS7)
H

. * Nộp báo cáo điểm theo từng lần thi.40 1271109510 Nguyễn Thị Lụa 41 1271109511 Mông Thị Luận 42 1271109512 Đỗ Thị Hải Ly 43 1271109513 Nguyễn Việt Nga 44 1271109514 Phan Thị Nga 45 1271109515 Nguyễn T Kim Ngân 46 1271109516 Nguyễn Thị Bích Ngọc Ghi chú *GV điền đầy đủ thông tin theo mẫu. (Không quá 7 ngày sau ngày thi).

) KT3B ĐIỂM TỔNG KẾT .N …1..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful