RasporednastavezaIgodinuetverogodišnjegstudijauljetnomsemestru2012/13

13:1514:00
14:1515:00
15:1516:00
16:1517:00
17:1518:00

Ib

IIb

IIIb

IVb

Vb

VIb

Ib

ENGLESKI
JEZIK
P4203

SOCIOLOGIJA
RADA
P4203

Fiziko
obrazovanjeII
Fisk.sala

IIb

IIIb

IIIa
IVb

IVa
Vb

VIb

Ia
Ib

KINEMATIKA
P4203

MATEMATIKAII
P4203

INFORMATIKAI
P4203

IIa

MATERIJALIII
P4203

Fiziko
obrazovanjeII
Fisk.sala

ENGLESKI
JEZIK
P4203

IIa
IIb

IIIb

IIIa
IVb

IVa
Vb

grupa

VIb
8:159:00

MATERIJALIII
P4203

9:1510:00
Kinematika
V4203

VIb

Ia

MaterijaliII
V3201

Vb

IVa

Tehnikadok.II 
VRC2112

IVb

IIIa

MatematikaII
V3203

MatematikaII
V3203

12:1513:00

Kinematika
V3102

11:1512:00

MaterijaliII
V3205

10:1511:00

IIIb

IIa

MATEMATIKAII
P4203

InformatikaI
Kinematika 
VRC2112
V4203
Tehnikadok.II 
VRC4104
InformatikaI 
VRC2112
InformatikaI 
VRC2112
Tehnikadok.II 
VRC4104

9:1510:00

TEHNIKA
DOKUMENTACIJAII
P4203

IIb

Ia

PETAK

10:1511:00
11:1512:00
12:1513:00
13:1514:00

InformatikaI 
VRC4104
Tehnikadok.II 
VRC2112

8:159:00

Ib

IVa

MaterijaliII
V3204

VIb

IIIa

Tehnikadok.II 
VRC4104

Vb

IIa 

ETVRTAK

MatematikaII
V3203

IVb

Ia

Tehnikadok.II 
VRC2112

IIIb

IVa

InformatikaI 
VRC2112

IIb

IIIa

InformatikaI 
VRC2112

Ib

IIa

Kinematika
V4203

Ia

SRIJEDA

MaterijaliII
V3203

grupa

UTORAK

MatematikaII
V3205

PONEDJELJAK

14:1515:00
15:1516:00

FizikoobrazovanjeII
studentice
Fisk.sala

16:1517:00
17:1518:00

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600 1615-1700 1715-1800 PONEDJELJAK I II Oscilacije V 3102 TERMODINAMIKA P 3102 UTORAK I SRIJEDA II ENGLESKI JEZIK IV P+V 3102 MEHANIKA FLUIDA P 3102 I ETVRTAK II I PETAK II MAŠINSKI ELEMENTI II P 3102 Mašinski elementi II V 3102 Mehanika fluida V 3102 OSCILACIJE P 3102 I II Termodinamika V 3102 Elektrotehnika V Laboratorija Elektrotehnika V Laboratorija 815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 ELEKTROTEHNIKA P 3102 Fiziko obrazovanje IV Fiskulturna sala Vrijeme Vrijeme Raspored nastave za II godinu etverogodišnjeg studija u ljetnom semestru 2012/13 1315-1400 1415-1500 1515-1600 1615-1700 1715-1800 .

RAČUNAROM PODRŽANO KONSTRUIRANJE P RC 2112 1115-1200 NEMETALNI MATERIJALI P 3201 15 00 12 -13 1315-1400 1415-1500 1515-1600 1615-1700 1715-1800 PROIZVODNE TEHNOLOGIJE P LORAM Nemetalni materijali V 3204 PETAK Vrijeme Vrijeme Raspored nastave za III godinu četverogodišnjeg studija u ljetnom semestru 2012/13 Odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda OTPORNOST MATERIJALA 815-900 II P 915-1000 RC 2113 Otpornost materijala II V RC 2113 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600 FIZIČKO OBRAZOVANJE VI Fiskulturna sala 1615-1700 1715-1800 .računarom podržano konstruiranje V RC 2113 METODIKA INŽENJERSKOG DIZAJNA P 3204 ENGLESKI JEZIK VI P+V 3204 Metodika inženjerskog dizajna V 3204 Proizvodne tehnologije V LORAM CAD .815-900 15 9 -10 00 1015-1100 PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK CAD .

815-900 915-1000 PONEDJELJAK UTORAK Obrada deformacijom V 3204 SRIJEDA ENGLESKI JEZIK VI P+V 3204 ČETVRTAK PETAK 815-900 OBRADA DEFORMACIJOM P LORAM 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1015-1100 Alatne mašine V LORAM Termička obrada V 3204 1515-1600 1615-1700 1715-1800 1815-1900 Vrijeme Vrijeme Raspored nastave za III godinu četverogodišnjeg studija u ljetnom semestru 2012/13 Odsjek: Menadžment proizvodnim tehnologijama FIZIČKO OBRAZOVANJE VI Fiskulturna sala TERMIČKA OBRADA P 3203 ZAVARIVANJE P LORAM 1115-1200 PROIZVODNI SISTEMI P 3003 ALATNE MAŠINE P LORAM 1215-1300 1315-1400 1415-1500 Zavarivanje V LORAM 1515-1600 1615-1700 Proizvodni sistemi V 3203 1715-1800 1815-1900 .

PONEDJELJAK UTORAK 815-900 15 9 -10 00 1015-1100 15 11 -12 00 15 00 12 -13 OSNOVI EKOLOGIJE P 1101 DEPONIJE OTPADA P 1101 1315-1400 1515-1600 1715-1800 PROIZVODNE TEHNOLOGIJE P LORAM INŽENJERING ZAŠTITE ZRAKA P 1101 1415-1500 1615-1700 Inženjering zaštite zraka V 1101 FIZIČKO OBRAZOVANJE VI Fiskulturna sala SRIJEDA ČETVRTAK PETAK ENGLESKI JEZIK VI P+V 3204 Osnovi ekologije V 1101 Procesna tehnika V 4102 Proizvodne tehnologije V LORAM Hemija okoliša V 3205 HEMIJA OKOLIŠA P Fakultet iza metalurgiju i materijale Deponije otpada V 3205 Vrijeme Vrijeme Raspored nastave za III godinu četverogodišnjeg studija u ljetnom semestru 2012/13 Odsjek: Inženjerska ekologija 815-900 915-1000 1015-1100 PROCESNA TEHNIKA P 4102 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600 1615-1700 1715-1800 .

PONEDJELJAK UTORAK 815-900 15 9 -10 00 1015-1100 1115-1200 15 12 -13 00 1315-1400 1415-1500 1515-1600 1615-1700 15 17 -18 00 PROIZVODNE TEHNOLOGIJE II P LORAM Tehnička dijagnostika V 3204 Termička obrada V 3204 FIZIČKO OBRAZOVANJE VI Fiskulturna sala ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA P 3203 TERMIČKA OBRADA P 3203 Zavarivanje V LORAM SRIJEDA ČETVRTAK ENGLESKI JEZIK VI P+V 3204 TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA P 3003 ZAVARIVANJE P LORAM PETAK Vrijeme Vrijeme Raspored nastave za III godinu četverogodišnjeg studija u ljetnom semestru 2012/13 Odsjek: Održavanje 815-900 Proizvodne tehnologije II V LORAM 915-1000 1015-1100 1115-1200 Održavanje tehničkih sistema V 3203 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600 1615-1700 1715-1800 .

SKLOPOVA I MEHANIZAMA P 3205 1615-1700 1715-1800 1815-1900 1915-2000 .815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA METODA KONANIH ELEMENATA P 4104 Metoda konanih elemenata V 2113 Dizajn komponenti. sklopova i mehanizama V 3205 Izborni predmet 1 V kabinet nastavnika MENADŽMENT P+V 3201 IZBORNI PREDMET 1 P kabineta nastavnika ETVRTAK PETAK UPRAVLJANJE KVALITETOM P 3201 ENGLESKI JEZIK VIII P+V 3201 Upravljanje kvalitetom V 3201 Vrijeme Vrijeme Raspored nastave za IV godinu etverogodišnjeg u ljetnom semestru 2012/13 Odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda 815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1415-1500 1515-1600 1515-1600 1615-1700 1715-1800 1815-1900 FIZIKO OBRAZOVANJE VIII 1915-2000 Fiskulturna sala DIZAJN KOMPONENTI.

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA PROJEKTOVANJE PROIZVODNIH SISTEMA P 3201 Projektovanje proizvodnih sistema V 3201 IZBORNI PREDMET 2 P Kabinet nastavnika IZBORNI PREDMET 1 P Kabinet nastavnika MENADŽMENT P+V 3201 Izborni predmet 2 V Kabinet nastavnika ETVRTAK PETAK UPRAVLJANJE KVALITETOM P 3201 ENGLESKI JEZIK VIII P+V 3201 Upravljanje kvalitetom V 3201 Izborni predmet 1 V Kabinet nastavnika Vrijeme Vrijeme Raspored nastave za IV godinu etverogodišnjeg u ljetnom semestru 2012/13 Odsjek: Menadžment proizvodnim tehnologijama 815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1415-1500 1515-1600 1515-1600 1615-1700 1615-1700 1715-1800 1715-1800 1815-1900 FIZIKO OBRAZOVANJE VIII 1915-2000 Fiskulturna sala 1815-1900 1915-2000 .

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ETVRTAK PETAK Reciklaža otpada V 3203 IZBORNI PREDMET 2 P Kabinet nastavnika RECIKLAŽA OTPADA P 3203 UPRAVLJANJE KVALITETOM P 3201 ENGLESKI JEZIK VIII P+V 3201 Upravljanje kvalitetom V 3201 815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 IZBORNI PREDMET 1 P Kabinet nastavnika MENADŽMENT P+V 3201 Izborni predmet 2 V Kabinet nastavnika Izborni predmet 1 V Kabinet nastavnika Vrijeme Vrijeme Raspored nastave za IV godinu etverogodišnjeg u ljetnom semestru 2012/13 Odsjek: Inženjerska ekologija 815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1415-1500 1515-1600 1515-1600 1615-1700 1615-1700 1715-1800 1715-1800 1815-1900 FIZIKO OBRAZOVANJE VIII 1915-2000 Fiskulturna sala 1815-1900 1915-2000 .

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 PONEDJELJAK UTORAK PROJEKTNI MENADŽMENT P 3205 Izborni predmet 3 V Kabinet nastavnika SRIJEDA IZBORNI PREDMET 2 P Kabinet nastavnika MENADŽMENT P+V 3201 IZBORNI PREDMET 3 P Kabinet nastavnika ETVRTAK PETAK UPRAVLJANJE KVALITETOM P 3201 ENGLESKI JEZIK VIII P+V 3201 Upravljanje kvalitetom V 3201 Vrijeme Vrijeme Raspored nastave za IV godinu etverogodišnjeg u ljetnom semestru 2012/13 Odsjek: Održavanje 815-900 915-1000 1015-1100 Izborni predmet 2 V Kabinet nastavnika 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1415-1500 1515-1600 1515-1600 1615-1700 1615-1700 1715-1800 1815-1900 FIZIKO OBRAZOVANJE VIII 1915-2000 Fiskulturna sala Projektni menadžment V 3203 1715-1800 1815-1900 1915-2000 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful