SOALAN STRUKTUR

1. Keresahan pelajar amat penting dalam aspek pentadbiran dan pelaksanaan ujian, huraikan mengapakah ia patut dititiberatkan? (tajuk 3-aplikasi) a)

b) 2. Apa yang dapat dihuraikan mengenai penilaian alternative? (tajuk 2-aplikasi) a)

b)

Tingkah Laku Afektif Mengenai Prestasi Kerja Nama Pelajar:……………………………… Pemerhati:………………………………….. Tingkah Laku Penuh semangat Rela kerja dalam kumpulan Sanggup bekerja tanpa penyeliaan Boleh dipercayai Siapkan kerja dengan cepat Keinginan untuk memperbaiki kerja Tanda “ √ ” Jika Ada _________ _________ _________ _________ _________ _________ Tarikh: ………………………

Mengambil berat tentang keselamatan orang lain _________

Jadual 1.0

(5 markah) (Konstruk = Aplikasi) b) Berikan definisi rubrik dan carikan dua kebaikan penilaian berasaskan rubrik. (5 markah) (Konstruk : Aplikasi) 2) .a) Nyatakan dan jelaskan jenis alat pemerhatian yang ditunjukkan oleh Jadual 1.0.

5 60 2 c) Kirakan skor piawai Z jika diberikan skor piawai T berikut: I.0 Siapa yang mendapat pencapaian lebih baik pada keseluruhannya ? Mengapa? (6 markah) (Konstruk: aplikasi) Sains -2 1.a) Kirakan skor mentah berdasarkan data dalam jadual berikut: Mata pelajaran Skor piawai Z Abu Skor piawai Z Salma Min Sisihan Piawai Bahasa Malaysia 3 -1 50 5 Jadual 2. II. 30 75 (4 markah) (Konstruk : aplikasi) .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.