“REACHING THE STAR”

JANGAN MUDAH BERPUTUS ASA, TERUSKAN MENCUBA DAN MENCUBA SEHINGGA BERJAYA. ALL THE BEST & GOOD LUCK!!

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI LINGKAU SIMUNJAN, SARAWAK

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
TAHAP DUA (TAHUN 4, 5 & 6) PROGRAM PANITIA MATEMATIK

“REACHING THE STAR”
BIJAK MATEMATIK
MENGUASAI 4 FAKTA ASAS MATEMATIK TAMBAH, TOLAK, DARAB & BAHAGI

NAMA:____________________________ KELAS:____________________________
TAHUN 201__
“MATHEMATICS is FUN… I LOVE MATHEMATICS”. “Matematik sangat seronok, Saya suka belajar Matematik”. “You see things that are and say WHY? But I dream things that never were and say WHY NOT?” (George Bernard Shaw) “The largest nation in the world is our imagination…” SELAMAT BERUSAHA DAN SELAMAT MAJU JAYA (^.~)

Prepared by: Cikgu Mohd Rozaimi (~.^)

darab dan bahagi). secara tidak langsung ini akan menggalakkan mereka untuk suka belajar matematik dan seronok setiap kali menyelesaikan soalan-soalan Matematik. Masa yang diperuntukkan ialah selama 5 minit. Apabila murid-murid meminati subjek Matematik.PENGENALAN: PROGRAM PANITIA MATEMATIK: (REACHING THE STAR) Program ini dirancang untuk meningkatkan prestasi akademik dikalangan murid-murid khususnya murid-murid yang lemah dalam 4 fakta asas matematik (tambah. Murid-murid dapat menjawab soalan dengan menggunakan kaedah „pengiraan mental‟ iaitu berfikir secara spontan tanpa mengira dengan menggunakan kertas dan pensel. Guru dan murid akan memeriksa jawapan bersama-sama dan merekodkan markah yang diperolehi di tapak markah (jadual keputusan) yang boleh diperhatikan di muka surat belakang buku latihan ini. Panitia Matematik ingin menerapkan semangat cintakan subjek Matematik dikalangan murid-murid. Matlamat utama ialah supaya murid-murid dapat membiasakan diri dengan nombor. tolak. Selain itu. PELAKSANAAN: Program ini dilaksanakan setiap kali waktu P&P dimana guru akan mengarahkan murid-murid menjawab satu aktiviti bagi setiap kelas sebelum P&P dijalankan. tepat dan menyeronokkan. Pembudayaan „hitung cepat‟ dalam matematik sangat penting supaya murid-murid dapat menyelesaikan soalan-soalan matematik dengan pantas. MARKAH KESELURUHAN AKTIVITI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 MARKAH AKTIVITI 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 MARKAH .

TAHAP PENGUASAAN MATEMATIK ANDA (BULATKAN) 1. TARIKH:____________________ SERONOK SEDERHANA SUSAH SANGAT SUSAH ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾ ---------------------------------------------------------------PERKARA YANG TIDAK DISUKA DALAM MATEMATIK: 1. TARIKH:____________________ SERONOK SEDERHANA SUSAH SANGAT SUSAH ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾ 3. ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________ . TARIKH:____________________ SERONOK SEDERHANA SUSAH SANGAT SUSAH ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾ 4. ____________________________________________________ ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾ ¾¾¾ ¾¾ 2. SEMESTER 1 SERONOK SEDERHANA SUSAH SANGAT SUSAH 4.____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful