Kuiz Bertulis Sains Tahap 2 SK Pasir Panjang 2013 Jawab semua soalan jika anda bijak bestari : 1.

Senarai nama-nama planet bermula dari yang jauh sehingga yang paling hampir dengan matahari !!

2. Beri 3 contoh haiwan mengikut kategori masingmasing : 1.1 Haiwan berkepak empat : 1.2 Haiwan berkaki 6 : 1.3 Haiwan Karnivor : 1.4 Haiwan yang mengeluar bau busuk 1.5 Haiwan yang berbulu pelepah :

Perah Otak !!!

3. Tukarkan kepada nilai yang diberi: 3.1 1.7 L = ___________ ml

3.2 2500 m = ___________ km 3.3 15 cm = ___________mm 3.4 7500 ml = ___________L 3.5 3400 cm X 5000000 cm= _________ 4. Bahan yang mempunyai kebolehan yang membenarkan cahaya melaluinya terbahagi kepada 3 jenis bahan . Nyatakan jenis-jenis bahan itu . 4.1. 4.2. 4.3. 5. Berikan 2 contoh objek bagi setiap teknologi yang menggunakan bekalan tenaga elektrik di bawah :  Sel suria :  Sel Kering :  Sel Basah :

2. Namakan objek-objek angkasa ini di sistem suria !!!! 2.1 Sebiji bintang yang paling hampir dengan solar sistem : 2.2 Batu Angkasa yang terapung di angkasa : 2.3 Planet paling besar di system suria : 2.4 Planet paling panas : 5.5 Jarak Bumi dari Bulan : 3. Bina perubahan tenaga yang berlaku pada alatan ini... 3.1 Radio : 3.2 Cerek Elektrik : 3.3 Dapur Gas: 3.4 Televisyen : 4. Senarai 3 perbuatan manusia yang boleh menyebabkan kerosakan kepada habitat semulajadi haiwan dan tumbuhan : 7.1 7.2 7.3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful