You are on page 1of 4

DEFINISI PEMBELAJARAN

Guy Le Francois ( 1982 ). Pembelajaran merangkumi semua perubahan tingkah laku yang agak kekal yang dihasilkan melalui pengalaman.

Pembelajaran sebagai suatu perubahan dalaman di dalam diri seseorang. ataupun potensi-potensi untuk tindak-tindak balas yang baharu. Pembelajaran membawa kepada perubahan yang agak kekal di dalam kebolehan seseorang. pembentukan perkaitanperkaitan baharu. .Woolfook dan McCune-Nicolich.

.  Pembelajaran boleh membawa perubahan yang membawa akibat yang lebih baik atau lebih buruk dan ianya boleh berlaku dalam keadaan disengajakan atau tanpa niat.Woolfook dan McCune-Nicolich.  Sesuatu perubahan tingkahlaku boleh didefinisikan sebagai pembelajaran jika dihasilkan melalui pengalaman iaitu interaksi individuindividu dengan persekitarannya.  Suatu pembelajaran agak kekal sifatnya dalam kebolehan seseorang hasil daripada pengalaman dan latihan seseorang.

. Dihasilkan melalui pengalaman.Berlaku perubahan tingkahlaku.Stallings ( 1973 ) dan Hall ( 1976 ) Definisi pembelajaran berdasarkan tiga kriteria.Perubahan hendaklah stabil dan kekal.