Tổ chức Hỗ Trợ Y Tế Cho Việt Nam

VIET NAM MEDICAL ASSISTANCE PROGRAM

(VNMAP)

Buổi thông tin tư vấn về Bảo Hiểm Sức Khoẻ cho Người Việt tại Maryland
Với mong muốn giúp đỡ cho cộng đồng người Việt tại Maryland về y tế và sức khỏe, Tổ chức Hỗ Trợ Y Tế Cho Việt Nam (VNMAP) sẽ cùng hợp tác với Hội Đồng Mục Vụ của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, trung tâm bảo trợ Y Tế của Hoa Kỳ tại vùng Maryland và hội Ái Hữu người Việt tại vùng Maryland (MVMA) để tổ chức một buổi thông tin tư vấn về Bảo Hiểm Sức khoẻ cho cộng đồng người Việt tại Maryland. Mục tiêu của buổi thông tin này là giúp người Việt trong cộng đồng tìm hiểu những thông tin về quyền lợi nhận được từ bảo hiểm y tế và sức khỏe do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Chúng tôi sẽ trả lời thắc mắc và tư vấn cho quý vị về Madicare, Medicaid và bảo hiểm y tế xã hội.

GIÁO XỨMẸVIỆT NAM
ĐỊA ĐIỂM:
11812 NEW HAMPSHIRE AVE SILVER SPRING, MD 2094 TEL: (301)-622-4895

Vào: Chúa Nhật, Ngày 9 tháng 8, 2009 Từ 10:30am-1:30pm Nước uống và phần thức ăn nhẹ sẽ được phục vụ trong chương trình.

TỔ CHỨC HỖ TRỢ Y TẾ CHO VIỆT NAM (VNMAP)ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀO NĂM 2007 VỚI SỨ MỆNH CHÍNH:

• HỖ TRỢ VÀ GIÁO DỤC Y TẾ CHO NGƯỜI VIỆT NAM • TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC SINH VIÊN Y KHOA TẠI MỸ CÓ CƠ HỘI HỌC HỎI VỀ HỆ THỐNG Y TẾ VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM

Mọi chi tiết về chương trình VNMAP và buổi thông tin xin liên lạc anh Nguyễn Khôi Nguyên tại nguyen.nguyen@vnmap.org. hoặc 240-462-4226

www.vnmap.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful