P. 1
Charles Dickens-Poveste-de-Craciun.doc

Charles Dickens-Poveste-de-Craciun.doc

|Views: 29|Likes:
Published by Olesea Curmei
literaura
literaura

More info:

Published by: Olesea Curmei on Nov 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2014

pdf

text

original

Sections

UN COLIND DE CRĂCIUN Charles Dickens

În această cărticică fantomatică, m-am străduit să dau viaţă fantomei unei idei care să nu-i stârnească e cititorii mei !m otriva "or !n#i#i, e unii !m otriva a"tora, !m otriva acestei săr$ători sau !m otriva mea% &ie ca ea să $ântuie case"e "or !ntru $ucurie si nimeni să nu dorească să-i facă de etrecanie% 'rietenu" #i s"u(itoru" "or devotat, C.D. Decembrie 1843

)*+N,+ ÎN*ÎI Fantoma lui Marley De "a $un !nce ut vom s une că -ar"e. murise% Nu e/istă a$so"ut nici o !ndoia"ă !n rivinţa asta% Certificatu" de !nmormântare fusese iscă"it de reot, de ar0ivar, de antre re- noru" de om e fune$re, de mai-mare"e cioc"i"or% 1i )croo2e !" iscă"ise% Iar nume"e "ui )croo2e era o 2aranţie si2ură "a 3ursa din Londra, entru orice act e care !#i unea e" semnătura% Pagina 10 3ătrânu" -ar"e. era mort ca un cui de u#ă, cum s un en2"e4ii% Dar atenţie5 Cu toate acestea, du ă #tiinţa mea, nu văd de ce-ar fi cu ose$ire mort un cui de u#ă% Eu unu" a# socoti mai de2ra$ă cuiu" de sicriu ce" mai mort dintre toate fiare"e% Dar !nţe"e ciunea strămo#i"or no#tri stă !n asemenea vor$e6 doar n- o s-o smintesc eu, nevo"nicu" de mine, căci a"tminteri raf s-ar a"e2e de ţări#oara mea% !n2ăduiţi-mi, a#adar, să re et cu dinadinsu" că -ar"e. era mort ca un cui

de u#ă% Dar #tia oare )croo2e că e mort7 De $ună seamă că #tia% Cum a"tminteri7 )croo2e #i cu e" erau asociaţi de nu #tiu câtă vreme% )croo2e era sin2uru" "ui e/ecutor testamentar, sin2uru" "ui curator, sin2uru" "ui re re4entant, sin2uru" "ui "e2atar universa", sin2uru" "ui rieten #i sin2uru" !ndo"iat du ă e"% 1i nici măcar )croo2e nu a fost rea 42uduit de tristu" eveniment, $a c0iar s-a dovedit a fi un desăvâr#it om de afaceri c0iar !n 4iua !nmormântării, e care a oficiat-o cu ne!ndoios rofit%

'omenind de !nmormântarea "ui -ar"e., a(un2 din nou aco"o de unde am !nce ut% Nu e/ista nici o !ndoia"ă că -ar"e. murise% *re$uie să se !nţe"ea2ă "im ede asta, căci a"tminteri nu mai oate ie#i nimic $un din ovestirea e care o voi de ăna% Dacă nu suntem e de "in convin#i că tată" "ui 8am"et a murit !nainte de a !nce e iesa, "im$area "ui "a ceas de noa te, !n $ătaia vântu"ui de răsărit, e ro rii"e "ui metere4e, nu e cu nimic mai deose$ită de a ariţia $ruscă a unui oarecare domn de vârstă mi("ocie du ă "ăsarea !ntunericu"ui, !ntr-un "oc vântos 9 "a cimitiru" )aint 'au", să 4icem 9, entru a răvă#i cu adevărat mintea s"a$ă a fiu"ui "ui% )croo2e nu a #ters nume"e $ătrânu"ui -ar"e. de e firmă% E" a rămas aco"o mu"ţi ani du ă aceea, deasu ra u#ii de o4itu"ui: ;)croo2e #i -ar"e.<% &irma era cunoscută cu nume"e de ;)croo2e #i -ar"e.<% Uneori, cei noi !n meserie !i s uneau "ui )croo2e )croo2e #i a"teori -ar"e., dar e" răs undea "a am$e"e nume. Pentru el era totuna. O, dar )croo2e avea mâna scurtă #i nouă $ăieri "a un2ă% Un tică"os $ătrân, 0ră ăreţ, a ucător, "acom, ca"ic, căr ănos, un 42ârie-$rân4ă5 Dur #i tăios recum o cremene din care niciodată n-a i4$utit vreun fier să sca ere un foc 2eneros6 ascuns, ursu4 #i sin2uratic ca o stridie% Răcea"a din e" !i !n20eţa trăsături"e $ătrâne, !i i#că nasu" ascuţit, !i 42ârcea o$ra(ii, !i !nţe enea icioare"e, !i !nro#ea oc0ii #i !i !nvineţea $u4e"e su$ţiri6 #i i se strecura 0oţe#te !n 2"asu" 2â(âit% 'e ca , e s râncene #i e $ăr$ia ţe oasă avea romoroacă% 'urta retutindeni cu e" ro ria "ui tem eratură scă4ută6 !#i !n20eţa $irou" !n 4i"e de canicu"ă6 #i nu !nmuia nici cu un 2rad 2eru" de Crăciun% Că"dura #i fri2u" de afară !" afectau rea uţin e )croo2e% Că"dura nu-" utea !ncă"4i, fri2u" iernii nu-i dădea fiori% Nu era vânt mai $iciuitor ca e", nu era visco" mai a ri2, nici "oaie torenţia"ă mai ne!ndurătoare% =remea rea nu #tia de unde să-" a uce% '"oaia, ninsoarea, 2rindina, "a oviţa ce"e mai nă rasnice se uteau "ăuda doar cu un sin2ur avanta( faţă de e"% E"e ;se a$ăteau< adesea mai cu mi"ă, dar )croo2e niciodată% Nimeni nu-" o rea vreodată e stradă să-i s ună cu o fi2ură vese"ă: ;Ce mai faci, dra2ă )croo2e7 Când vii e "a mine7< Nici un cer#etor nu se ru2a de e" să-i dea
3

ţinând 4 .un $ănuţ. stă âne fără "umină5< Dar ce-i ăsa "ui )croo2e7 *aman asta !i "ăcea% &iindcă e" se strecura e-a"ături de cărări"e vieţii că"cate de mu"ţime. nici un $ăr$at sau femeie nu i-a cerut vreodată "ui )croo2e săi s ună care e drumu" s re cutare sau cutare "oc% 'ână si câinii or$i"or ăreau a-" cunoa#te6 #i când !" vedeau că a are. dădeau din coadă. de arcă ar fi s us: . !#i tră2eau stă ânii !n ra2u" u#i"or sau !n vreo fundătură6 a oi. nici un co i" nu-" !ntre$a cât e ora.-ai $ine fără oc0i decât să ve4i "umea cu oc0ii răi.

!ncât ărea dintr-un sin2ur căr$une% Dar nu utea să ună mai mu"ţi. !ntunecând totu". atât de mic. dar era de(a !ntuneric $ine 9 nu fusese "umină toată 4iua 9 #i "umânări"e â" âiau !n ferestre"e $irouri"or !nvecinate. !ncât. iar din 2ură fi mai ie#eau a$uri% > Crăciunu" nu e un moft. !n fundătură. !nţe ător6 $a mai era #i ceaţă6 !i au4ea e oameni afară."a distanţă orice semn de omenie. de demu"t 9 dintre toate 4i"e"e $une a"e anu"ui. care dădu $u4na este e" atât de $rusc. taman !n a(unu" Crăciunu"ui 9 $ătrânu" )croo2e !#i făcea de "ucru !n casieria "ui% Era un 2er tăios. efortu" !i rămânea nerăs "ătit% > Crăciun fericit. um$"ând !ncoace #i-nco"o #uierând. care co ia scrisori !ntr-o c0i"ioară ră ădită. "ovindu-#i mâini"e e ie t #i tro ăind e "es e4i"e de iatră. !ncât aceasta fusese rimu" semn a" a ro ierii "ui% > 'tiu5 s use )croo2e% +stea-s mofturi5 Ne otu" ăsta a" "ui )croo2e se !ncă"4ise atât de tare mer2ând re ede rin ceaţă #i 2er. !ncât stră"ucea tot6 avea o faţă rumenă #i frumoasă6 oc0ii !i scânteiau. fiindcă )croo2e ţinea "ada cu căr$uni !n odaia "ui6 a#a că. co istu" !#i unea e e" #a"u" a"$ #i !ncerca să se !ncă"4ească "a "uminare6 nefiind !nsă un om cu o ima2inaţie vie. răsuf"ând din 2reu% U#a casieriei "ui )croo2e era desc0isă ca acesta să fie tot tim u" cu oc0ii e s"u($a#u" "ui. isteţii !i s uneau "ui )croo2e . s use )croo2e% Crăciun fericit5 Ce dre t ai 5 . un soi de cutie% La )croo2e ardea un foc foarte mic.ne$unu"<% Odată. unc0iu"e5 s use ne otu" "ui )croo2e% )unt si2ur că n-ai vrut să s ui asta% > 3a da. ori de câte ori co istu" intra cu "o ata. ca să se !ncă"4ească% Oro"o2ii"e ora#u"ui tocmai $ătuseră de trei. ca ni#te ete ro#iatice e aeru" cafeniu care că ătase arcă su$stanţă% =ă"ătucii de ceaţă ătrundeau rin fiecare cră ătură #i 2aură de c0eie #i !ntr-atât de deasă era. de#i fundătura era cât se oate de !n2ustă. case"e de este drum ăreau ni#te nă"uci% =ă4ând cum se "ăsa noru" ace"a o ac. atronu" "ui revestea că !n curând se vor des ărţi% Du ă care. unc0iu"e5 Domnu" să te ai$ă-n a4ă5 stri2ă o voce vese"ă% Era vocea ne otu"ui "ui )croo2e. uteai să-ţi !nc0i ui că natura a$ia !#i mai tră2ea suf"etu". dar "a co ist focu" era mu"t mai mic.

tu să fii fericit7 Ce motiv ai tu să fii fericit7 E#ti destu" de sărac% > 8ai. !i răs unse vese" ne otu"% Ce dre t ai dumneata să fii mo0orât7 Ce motiv ai dumneata să fii ursu47 E#ti destu" de $o2at% Întrucât )croo2e nu 2ăsi e moment a"t răs uns mai $un. când trăiesc !n "umea asta de ro#ti7 Crăciun fericit5 -are scofa"ă Crăciunu" ăsta5 E & . !i re "ică unc0iu". unc0iu"e5 s use ne otu"% > Cum să nu fiu. s use din nou Ptiu!"# urmat de Mo$turi.%". 4ău. > Nu fi su ărat.

adău2ă e" !ntorcându-se către ne otu" "ui% Nu m-a# mira să a(un2i !n Parlament. c0iar dacă nu mi-a vârât niciodată !n $u4unar nici un $ănuţ de aur sau de ar2int. ţine tu Crăciunu" cum vrei #i "asă-mă e mine să-" ţin cum vreau% > )ă-" ţii7 re etă ne otu" "ui )croo2e% Dar dumneata nu-" ţii% > +tunci "asă-mă să nu-" $a2 !n seamă. cu o ţea ă !m odo$ită cu 2"o$uri !nfi tă !n inimă% +#a ar merita5 > Unc0iu"e5 se ru2ă de e" ne otu"% > +scu"tă. când $ăr$aţi #i femei ar să-#i desc0idă. cu mărinimie. un răstim fericit6 e vremea $unătăţii. ne oate. eu cred că mi-a făcut mu"t $ine si !mi va face mu"t $ine% 1i s un Domnu" să-" $inecuvânte4e5 Co istu" din Cutie a "audă fără să vrea% Dar dându#i seama de !ndată de necuviinţa "ui. suf"ete"e ferecate si să se 2ândească "a cei mai re(os decât ei. c0iar a#a a s us% ' . !i răs unse ne otu"% 'rintre care #i Crăciunu"% Dar sunt si2ur că am socotit !ntotdeauna vremea Crăciunu"ui. cu a"te destinaţii% De aceea. "a unison. i-o rete4ă tăios unc0iu". > 8ai. unc0iu"e. s use )croo2e indi2nat. atunci când !i vine sorocu" 9 e "ân2ă res ectu" ce i se cuvine datorită nume"ui #i o$âr#iei sa"e sfinte. cona#u"e.Crăciun fericit5< e $u4e să fie fiert !n roria "ui $udincă #i !n2ro at. unc0iu"e. scormoni !n foc #i stinse de tot u"tima scânteie firavă% > Dacă mai faci vreun 42omot. nu fi su ărat5 =ino mine "a noi "a masă% )croo2e s use că e e" "-ar vi4ita 9 da. a# orunci ca fiece do$itoc care um$"ă tot tim u" cu . a $ucuriei6 e sin2uru" răstim e care-" cunosc !n "un2u" ca"endar a" anu"ui. dacă se oate (udeca !n afara acestora 9. #i nu o a"tă s ecie de vietăţi. a mi"osteniei. ca #i ei.taman vremea când ai de "ătit an2ara"e"e #i n-ai $ani6 când te omene#ti cu un an mai $ătrân. a iertării. s use )croo2e. s use )croo2e% Că mu"t $ine !ţi oate face5 -u"t $ine ţi-a făcut ână acum5 > -u"te "ucruri ar fi utut să-mi aducă $ine"e. 4ău. ca #i cum ar fi cu adevărat că"ători s re mormânt. dar !ndră4nesc să s un că n-am tras fo"os din e"e. dar cu nici un sfanţ mai $o2at6 când !ţi faci socote"i"e e un an !ntre2 #i ve4i cum te !nco"ţesc cifre"e din 0ârţoa2e e douăs re4ece "uni "ine% Dacă ar fi du ă mine. o să rămâi e drumuri de Crăciun5 Dar vă4 că #tii să otrive#ti vor$e"e.

-erse ână !n ân4e"e a"$e. de arcă ar fi fost sin2uru" "ucru din "ume mai ridico" c0iar decât un Crăciun fericit% La revedere5 > Unc0iu"e. mărturisind că numai e e" "-ar vi4ita% > Dar de ce7 se "(nse ne)otul lui *crooge. De ce+ > De ce te-ai !nsurat7 !ntre$ă )croo2e% > 'entru că m-am !ndră2ostit5 > 'entru că te-ai !ndră2ostit5 $om$ăm )croo2e. dar dumneata n-ai venit "a mine nici !nainte de a 8 .

s use domnu". )croo2e se !ncruntă. Crăciun fericit. > Nu ne !ndoim că mărinimia sa este $ine re re4entată de asociatu" care i-a su ravieţuit. du ă ce-" conduse e ne otu" "ui )croo2e. s use domnu". care. care stăteau acum. citind de e "ista "ui% +m "ăcerea de a mă adresa domnu"ui )croo2e sau domnu"ui -ar"e. introduse a"ţi doi oameni% Erau doi domni cor o"enţi. "a acest ceas de săr$ătoare. a ăsaţi acum de suferinţă% -ii de oameni sunt "i siţi de ce"e tre$uincioase traiu"ui6 sute de mii . scoţând un toc. nu te-am necă(it cu nimic% Eu am !ncercat din res ect entru săr$ătoarea Crăciunu"ui #i !mi voi ăstra $una dis o4iţie de Crăciun ână "a sfâr#it% +#adar. fără să rostească totu#i nici o vor$ă urâtă% )e o ri "a u#a de afară ca să-i ure4e săr$ători fericite co istu"ui.7 > Domnu" -ar"e. !i răs unse cu mai mu"tă că"dură decât )croo2e. s use )croo2e% > 1i un +n Nou $un5 > La revedere. răs unse )croo2e% C0iar !n seara asta se fac #a te ani de c(nd a murit. care-" au4ise% Co istu" meu câ#ti2ă cincis re4ece #i"in2i e să tămână. "ăcuţi "a !nfăţi#are. s use )croo2e% Ne otu" ie#i din odaie. s use *crooge. unchiule! > La revedere. s use )croo2e% > Nu vreau nimic de "a dumneata6 nu-ţi cer nimic6 de ce nu utem fi rieteni7 > La revedere.mărinimie< 9.unaticu" ăsta. s use unu" dintre domni. !ntorcându-i urări"e% > Uite-" #i e-ăsta.<. are nevastă #i fami"ie si vor$e#te de Crăciun fericit5 Eu intru !n $a"amuc5 .)croo2e #i -ar"e. de#i murea de fri2. se cuvine mai mu"t ca oricând să-i a(utăm e cât utem e cei sărmani #i nevoia#i. re4entându-#i !m uternicirea% 1i cu si2uranţă că era6 căci cei doi fuseseră suf"ete !nrudite% +u4ind cuvântu" fata" 9 . $ănuiesc. cu ca ete"e desco erite. e mort de #a te ani.- se !ntâm "a asta% De ce socote#ti c-ar fi un motiv ca să nu vii acum7 > La revedere. > Îmi are sincer rău că e#ti atât de 0otăr!% Nu neam certat niciodată.ineau !n mâini ni#te re2istre #i 0ârtii #i se !nc"inară !n faţa "ui% > &irma . mormăi )croo2e. c"ătină din ca #i !i !na oie !m uternicirea% > Domnu"e )croo2e. !n $irou" "ui )croo2e% .

să nu mai 10 . s use domnu". unând "a "oc tocu"% > Dar a4i"uri entru săraci7 se interesă )croo2e% -ai funcţionea4ă7 > &uncţionea4ă% Eu !nsă a# dori.sunt "i siţi de ce"e mai mărunte "ăceri. !i re "ică domnu". domnu"e% > Nu mai e/istă u#cării7 !ntre$ă )croo2e% > )unt mu"te u#cării.

ar face $ine să o facă. s use )croo2e% Dacă tot mă !ntre$aţi ce vreau. domni"or5 =ă4ând "im ede că era 4adarnic să mai insiste. ceaţa #i !ntunericu" se !ndesiseră !ntr-atât !ncât oamenii um$"au cu torţe a rinse. a" cărei c"o ot vec0i si ră2u#it !" rivea !ntotdeauna roste#te e )croo2e. se 11 . i-o !ntoarse )croo2e% Omu" tre$uie să-#i vadă de tre$uri"e "ui #i să nu se amestece !n tre$uri"e a"tora% +"e me"e nu-mi dau ră2a4% La revedere. dintr-o fereastră 2otică ascunsă !n 4id. s use )croo2e% -ă $ucură cemi s uneţi% > )ocotind că e"e nu aduc nici e de arte mân2âiere cre#tinească suf"ete"or #i tru uri"or ce"or mu"ţi. iar $o2ăţia se "ăfăie mai mu"t% Cu ce sumă să vă trec7 > Cu nimic5 răs unse )croo2e% > =reţi să rămâneţi anonim7 > =reau să fiu "ăsat !n ace. $a da. care e răs unsu" meu% Eu unu" nu mă vese"esc de Crăciun #i nu-mi ot !n2ădui să-i fac e trândavi să se vese"ească% Contri$ui "a !ntreţinerea instituţii"or e care "e-am menţionat 9 costă destu"6 iar sărăntoci"or aco"o "e e "ocu"% > -u"ţi nu se ot duce aco"o. câţiva dintre noi ne străduim să adunăm fonduri entru a cum ăra ce"or sărmani uţină carne #i $ăutură si mi("oace de a se !ncă"4i% +m a"es această erioadă. m-am temut că s-a !ntâm "at ceva #i a fost 4ădărnicită acţiunea "or fo"ositoare. iată. dar eu nu sunt !n situaţia asta% > Dar s-ar utea să fiţi. domnu"e. amândouă sunt foarte des invocate% > 3ravo5 Du ă cum vor$eaţi "a !nce ut. domnii se retraseră% )croo2e se !ntoarse "a munca "ui. cu o ărere mu"t mai $ună des re e" !nsu#i #i !ntr-o dis o4iţie mai vese"ă decât !i era !n fire% Între tim . oferindu-se să mear2ă !naintea ca"e#ti"or. iar mu"ţi ar refera să moară% > Dacă referă să moară. !i re "ică domnu". #i să mai scadă a#a risosu" de o u"aţie% 1i. entru că tocmai acum se simt mai a ri2 "i suri"e. entru a "e "umina cai"or drumu"% )trăvec0ea tur"ă a unei $iserici. s use )croo2e. remarcă domnu"% > Nu e trea$a mea. domni"or. vă ro2 să mă scu4aţi. e deasu ra.funcţione4e% > Nu mai sunt !n vi2oare Le2ea ocna#i"or si Le2ea săraci"or7 !ntre$ă )croo2e% > O.

făcu nevă4ută #i c"o otu" $ătea ore"e #i sferturi"e din nori. vi$rând a oi tremurător. de arcă !i c"ănţăneau dinţii !n ca u" !n20eţat aco"o. . fascinaţi de vâ"vătaie% 8idrantu" fusese "ăsat de i4$e"i#te #i a a 1. sus% &ri2u" se !nteţi% 'e strada rinci a"ă de "a co"tu" fundăturii. câţiva muncitori re arau conducte"e de 2a4% &ăcuseră un foc mare !ntr-un vas cu man2a". !n (uru" căruia se adunaseră o mu"ţime de $ăr$aţi #i $ăietani 4drenţăro#i6 !#i !ncă"4eau mâini"e #i c"i eau din oc0i.

s use )croo2e. fri2u" tot mai a ri2% Era un 2er ătrun4ător. "ordu" rimar a" Londrei !m ărţea orunci ce"or cinci4eci de $ucătari #i ma(ordomi ai săi. atunci s-ar fi de4"ănţuit !ntr-adevăr cu mu"t fo"os% 'osesoru" unui nas turtit #i mitite". de. domnu"e% > 3a mă deran(ea4ă. !n tim ce s"ă$ănoa2a de nevastă-sa dăduse fu2a cu co i"u" să cum ere ni#te carne de vită% Dar ceaţa era tot mai deasă. s use )crooge. că $ietu" co"indător o 4$u20i s eriat. refăcându-se !n ţurţuri mi4antro ici% Lumina stră"ucitoare din ma2a4ine. !nţe ător% Dacă rea$unu" )fânt Dunstan ar fi i#cat uţin nasu" Du0u"ui Rău cu o asemenea vreme. "ăsând 2aura c0eii !n seama cetii #i a 2eru"ui. > Dacă nu vă deran(ea4ă. mu#cat #i mo"făit de fri2u" "acom recum oase"e muscate de câini. #i nici nu e cinstit% Dacă ţi-a# o ri entru asta o (umătate de 13 . )croo2e co$or! fără tra2ere de inimă de e scaunu" "ui. mesteca $udinca entru a doua 4i !n mansarda "ui. ca o fortăreaţă. sfrede"itor. recunoscând tacit această rea"itate faţă de co istu" "in de s eranţe din Cutie.a roa e !nrudit cu stă ânu" casei% În ce"e din urmă. 1i nimic nu vă mâ0nească5 )croo2e !n#facă ri2"a cu atâta e"an. sosi #i ora de !nc0idere a casieriei. entru că se !m$ătase #i făcuse scanda" e stradă. care !#i stinse e dată "uminarea #i !#i use ă"ăria% > 'resu un că o să vrei să fii "i$er mâine toată 4iua. !n "oc să se s"u(ească de arme"e "ui o$i#nuite. !m$u(ora c0i uri"e a"ide care treceau rin faţa "or% Ne2oţu" cu ăsări #i cu co"onia"e devenise o s "endidă 2"umă6 un mirific carnava" care ărea să nu ai$ă nici o "e2ătură cu ni#te re2u"i atât de "icticoase cum sunt tocmea"a #i vân4area% !n maiestuoasa "ui re#edinţă oficia"ă. se a "ecă ână "a 2aura c0eii de "a u#a "ui )croo2e ca să-" !ncânte cu un co"ind de Crăciun6 dar de cum au4i: Domnu" să vă ai$ă-n a4ă.ce se revărsa din e" !n20eţa aco"o tristă. !n care coroniţe"e de Crăciun trosneau !n că"dura "ăm i"or din vitrine. ca să ţină Crăciunu" a#a cum se cuvine !n 2os odăria unui "ord rimar6 #i ână si croitora#u" e care-" amendase cu cinci #i"in2i "unea trecută.

s use )croo2e. > Dar e mine. nu mă socote#ti nedre tăţit dacă-ti "ătesc "eafa e o 4i fără să munce#ti% Co istu" !i aminti că asta se !ntâm "a doar o dată e an% > 8a"a" scu4ă entru a $u4unări omu" de două4eci si cinci decem$rie !n fiecare an5 s use )croo2e. un rămă#a2 că te-ai socoti nedre tăţit% Co)istul /(mbi s$ios. !nc0eindu-#i a"tonu" 14 .coroană.

af"ate !ntr-o c"ădire ce sta să se ră$u#ească. !n fiecare seară #i dimineaţă. fără ca acesta să fi suferit !ntre tim nici o refacere. "a coada unui #ir de $ăietani. ca să cinstească #i e" a(unu" Crăciunu"ui. !n Camden *oAn. #i atunci să-mi e/ "ice mie cine oate cum de s-a !ntâm "at ca )croo2e. ce"e"a"te odăi fiind !nc0iriate ca $irouri% Curtea era atât de !ntunecată. !nc0ise $irou" !ntr-o c"i ită. !ncât ărea că !nsu#i Du0u" Rău a" =remii #edea !n ra2. ci c0i u" "ui Marley. du ă ce citi toate 2a4ete"e #i !#i trecu restu" serii cu contu" "ui $ancar. se duse acasă să se cu"ce% Locuia !n a artamentu" ce a arţinuse odinioară asociatu"ui său ră osat% Era a"cătuit dintr-un #ir de odăi !ntunecoase. cu ca ete"e "un2i a"e #a"u"ui său a"$ f"uturându-i e su$ surtuc ?căci nu avea a"ton@. (ucându-se de-a v-aţi ascunse"e cu a"te căsuţe si nei4$utind să mai 2ăsească ie#irea% +cum era cam $ătrână #i cam mo0orâtă. cufundat !n (a"nică meditaţie% Este adevărat că ciocăna#u" de "a u#ă nu avea nimic neo$i#nuit. mort !n urmă cu #a te ani% Ei. #i co istu". din du ă-amia4a când omenise u"tima oară nume"e asociatu"ui său. să vadă !n ciocăna#u" de "a u#ă. nu un ciocăna# de u#ă. ca să (oace $a$a-oar$a%@ *crooge "uă trista "ui masă !n o$i#nuita cârciumă tristă #i. din fundu" unei curţi. se dădu de două4eci de ori cu sania e Corn0i"".ână "a $ăr$ie% Dar cred că tre$uie să-ţi dau "i$er toată 4iua% +i 2ri(ă să fii aici mai devreme oimâine dimineaţă% Co istu" romise că a#a va face6 #i )croo2e ie#i $om$ănind. !ncât ână #i )croo2e. doar că era foarte mare% Este. #i a"er2ă cât !" ţineau icioare"e ână acasă. de când stătea !n ace" "oc6 "a fe" de adevărat era că )croo2e deţinea ceea ce se nume#te ima2inaţie "a fe" de uţin ca orice "ocuitor a" Londrei. !ncât cu 2reu ai fi utut să nu ţi-o !nc0i ui a"er2ând e aco"o e când fusese o tânără căsuţă. du ă ce a vârât c0eia !n $roască. care cuno#tea fiecare iatră. C0i u" "ui -ar"e. inc"usiv 9 cute4ăm să s unem 9 mem$rii cor oraţii"or..% Nu se af"a !n um$ra de ne ătruns 15 . căci !n ea nu "ocuia nimeni !n afară de )croo2e. atât de ne otrivită aco"o. adevărat că )croo2e !" vă4use. era nevoit să $â($âie cu mâini"e rin ea% Ceaţa #i 2eru" frivă"uiseră !ntr-atât vec0ea oartă nea2ră a casei. ai consi"iu"ui munici a" #i ai $res"e"or% )ă mai ţinem seama #i de fa tu" că )croo2e nu se mai 2ândise de"oc "a -ar"e. de asemenea.

ca un 0omar stricat !ntr-un $eci !ntunecos% Nu era o fi2ură furioasă sau feroce6 se uita "a )croo2e a#a cum se uita de o$icei -ar"e. ca de o răsuf"are sau de un curent de aer fier$inte6 #i. nu se mi#cau de"oc% +sta.!n care se af"au ce"e"a"te o$iecte din fundătură. ci avea !n (ur o "umină sinistră.: cu ni#te oc0e"ari fantomatici ridicaţi e fruntea sa fantomatică% 'ăru" !i era răvă#it !ntr-un mod ciudat. de#i oc0ii !i erau "ar2 desc0i#i. "ao"a"tă cu a"oarea "ui !" 1& .

#ovăind o c"i ă. ci mai de2ra$ă neţinând seama de ace" c0i si nefiind !n uterea "ui% 'rivind ţintă acest fenomen. intră #i a rinse "uminarea% )e o ri !ntr-adevăr. dormitoru". !ntunericu" nu costă $ani #i asta !i "ăcea "ui )croo2e% Dar !nainte de a !nc0ide u#a "ui cea 2rea.'tiu5 'tiu5< #i o trânti% 3u$uitura răsună !n toată casa% &iecare odaie de deasu ra si fiecare $utoi din ivniţe"e ne2ustoru"ui de vin de dedesu$t ăreau să ai$ă. cu oi#tea s re erete #i cu ortiera s re $a"ustradă6 #i aţi fi i4$utit foarte u#or% Era destu" de "ată entru a#a ceva. a#a că vă uteţi !nc0i ui că "uminarea de seu a "ui )croo2e nu s u"$era nicidecum !ntunecimea% Dar )croo2e continua să urce fără să-i ese câtu#i de uţin. e care no mai cunoscuse din runcie% Cu toate acestea. stră$ătu 0o"u" #i urcă scara6 !ncet. #i !ncă de-a "atu". $a mai rămânea #i "oc. ecou" său% )croo2e nu era omu" care se s erie de ecou% Băvori u#a.făceau !nfrico#ător6 dar 2roa4a nu ărea a fi de2a(ată de ro ria sa e/ resie. a ărând !n 0o"% Dar nu era nimic e dosu" u#ii !n afară de #uru$uri"e #i iu"iţe"e cu care era fi/at ciocăna#u". o răsuci va(nic. de$araua cu vec0ituri% *oate !n rânduia"ă% Nimeni su$ masă. rudent. nimeni su$ cana ea6 un foc mic !n cămin6 "in2ura #i $"idu" 1' . a#a că s use . use mâna e c0eia căreia !i dăduse drumu". !ncet: otrivindu-#i "uminarea !n tim ce urca% 'oate vi se !ntâm "ă să vor$iţi !n dodii. #i oate de aceea "ui )croo2e i se nă4ări că vede un dric urcând !n faţa "ui !n !ntuneric% Nici (umătate de du4ină de fe"inare cu 2a4 de e stradă n-ar fi "uminat suficient 0o"u" de "a intrare. de arcă s-ar fi a#te tat totu#i să se s erie vă4ând codiţa de ăr a "ui -ar"e. dădu o raită rin odăi ca să se asi2ure că totu" e $ine% !" !m$o"dea "a asta amintirea c0i u"ui care mai 4ă$ovea !n mintea "ui% Odaia de 4i. mai !ntâi e du ă ea. s unând că a res ecta o "e2e roastă a$ia ie#ită din 'ar"ament e o 2o2omănie "a fe" de mare ca !ncercarea de a mâna ditamai trăsura e o scară 4dravănă de odinioară6 dar vreau să vă s un că e scara aceea uteaţi urca ditamai dricu". !nainte de a !nc0ide u#a6 se uită !ntr-adevăr. )croo2e vă4u din nou ciocăne"u" de u#ă% N-ar fi adevărat dacă am susţine că nu era s eriat sau că nu simţea o tu"$urare 2ro4avă !n vine. se arat.

un "avoar e trei icioare si un vătrai% Înc0ise mu"ţumit u#a si se !ncuie !năuntru6 !ncuie de două ori. două co#uri entru e#te.re2ătite6 #i cratiţa cu terci de ovă4 ?)croo2e răcise "a ca @ e "ită% Nimeni su$ at6 nimeni !n #ifonier6 nimeni !n 0a"atu" care atârna !ntr-o o4iţie sus ectă e erete% De$araua cu vec0ituri. !ncă"ţări vec0i. ca de o$icei% Crătare vec0i de cămin. ceea ce nu-i era !n o$icei% Ocrotit astfe" de orice sur ri4ă. !#i 18 .

e fiecare dintre e"e s-ar fi vă4ut o co ie a ca u"ui $ătrânu"ui -ar"e. undeva de arte. !n2eri vestitori co$orând rin vă4du0 e nori ca ni#te sa"te"e de uf. a oi scufia de noa te #i se a#e4ă !n faţa focu"ui să-#i mănânce terciu"% Era cu adevărat un foc tare ră ădit6 o nimica toată entru o noa te atât de 2eroasă% Era nevoit să stea cocâr(at "ân2ă e" ca să simtă un ic de că"dură de "a o mână de căr$uni% Căminu" era vec0i. sute de fi2uri care să-i ademenească 2ânduri"e6 #i totu#i c0i u" "ui -ar"e. fiice"e faraonu"ui. toţi c"o oţeii din casă% O ţinură a#a oate (umătate de minut sau un minut. acestea târăsc "anţuri du ă e"e% U#a ivniţei se dădu de erete cu o $u$uitură #i atunci au4i un 42omot si mai uternic "a eta(e"e de dedesu$t6 urcă scara. mort de #a te ani. construit cu mu"t tim !n urmă de un o"ande4 #i aco erit tot cu ni#te "ăci ciudate de faianţă o"ande4ă cu i"ustraţii din 3i$"ie% Erau aco"o Cain #i +$e". cu o !ncă ere de "a u"timu" eta( a" c"ădirii% Cu nemăsurată uimire #i cu o frică stranie. ine/ "ica$i"ă. nefo"osit de mu"t. du ă care se au4i un 4ornăit. un c"o oţe" atârnat !n odaie. având daru" de a a"cătui e su rafaţa sa o ima2ine din frânturi"e de4"ânate a"e 2ânduri"or "ui. 3e"#atari. că a$ia de scotea vreun sunet6 dar !n curând !nce u să sune tare #i. re2ine din )a$a.scoase fu"aru"6 !#i use 0a"atu" #i a ucii. a ărea ca toia2u" străvec0iu"ui rofet #i !n20iţea tot% Dacă fiecare "acă netedă de faianţă ar fi fost "a !nce ut 2oa"ă. !n sco uri acum uitate. vă4u cum c"o oţe"u" !nce e să se "e2ene% )e "e2ăna atât de "in !n "ăca#u" "ui. re4emându-#i ca u" de s etea4a scaunu"ui.. a oi se a ro ie de u#a "ui% > -ofturi5 -ofturi5 s use )croo2e% Eu nu cred5 1i totu#i se sc0im$ă "a faţă. fără a se o ri.% > -ofturi5 s use )croo2e #i stră$ătu odaia de-a curme4i#u"% Du ă ce se mai !nvârti un tim rin ea. +$ra0am. a osto"i ornind e mare !ntr-un fe" de untiere. a#a cum !nce useră. !n 1- . rivirea !i că4u e c"o oţe". care comunica. când. o dată cu e". dar ăru un ceas% + oi c"o oţeii !ncetară să sune toţi deodată. se a#e4ă din nou. dedesu$t6 de arcă cineva târa du ă e" un "anţ 2reu este $utoaie"e din ivniţa ne2uţătoru"ui de vinuri% +tunci )croo2e !#i aminti că au4ise s unându-se că !n case"e $ântuite de fantome. fantoma trecu rin u#a 2rea #i ătrunse !n odaie.

du ă care se mic#oră din nou% +ce"a#i c0i . ca #i ăru" de e ca % Lanţu" e care !" târa era rins !n (uru" ta"iei% Era "un2 . cu (i"etca. f"acăra muri$undă se !nvioră. nădra2ii #i 20ete"e e care i "e #tia6 canafuri"e acestora din urmă erau 4$âr"ite ca #i codiţa "ui.5<. "eit% -ar"e. ca #i u" ane"e (i"etcii.vă4u" "ui% În c"i a când intră. de arcă ar fi stri2at: .0 . cu codiţa "ui de ăr.O cunosc5 E fantoma "ui -ar"e.

)croo2e vă4u rin (i"etca "ui cei doi nasturi de "a s ate% )croo2e au4ise adesea că -ar"e. s use )croo2e% Un u#or deran(ament stomaca" face din e"e ni#te #ar"atani% 'oate că e#ti o $ucăţică nedi2erată de carne de vită. tot nu credea% De#i cerceta e toate ărţi"e stafia #i o vedea stând !n faţa "ui6 de#i simţea fri2u" din oc0ii ei reci ca moartea6 #i. din oţe"% Cor u" !i era străve4iu6 cercet!ndu-" cu rivirea. !nscrisuri #i un2i 2re"e. de#i o$servă c0iar #i ţesătura $ro$oadei !ndoite #i !nfă#urate !n (uru" ca u"ui #i $ăr$iei.#i răsucit !n (uru" "ui ca o coadă6 #i era a"cătuit ?)croo2e !" cercetă cu de-amănuntu"@ din casete de $ani. dar nu cre4use ână !n c"i a aceea. rivindu-" $ănuitor% > 'ot% > 1e4i. !n afara simţuri"or ta"e7 > Nu #tiu. fără !ndoia"ă% > Cine e#ti7 > Întrea$ă-mă cine am fost% > 3ine. de arcă era ceva o$i#nuit entru ea% > Nu cre4i !n mine.1 . ărându-i-se mai otrivit cum s usese% > În viaţă am fost asociatu" tău. când se vedea că nu avea nici măruntaie% Dar nu. re2istre. atunci% )croo2e usese !ntre$area. o . s use )croo2e% > De ce te !ndoie#ti de simţuri"e ta"e7 > 'entru că orice nimic "e afectea4ă. remarcă fantoma% > Nu. ne#tiind dacă o fantomă atât de străve4ie s-ar utea omeni !n situaţia de a se a#e4a e un scaun6 #i socotea că.ca o nă"ucă<. atunci cine ai fost7 s use )croo2e ridicând vocea% E#ti nă4uroasă. o fărâmă de $rân4ă. caustic #i rece ca !ntotdeauna% Ce vrei de "a mine7 > -u"te vreau5 Era vocea "ui -ar"e. c0ei. s use )croo2e% > Ce dovadă vrei să-ţi dau des re adevărata mea e/istenţă. un $o$ de mu#tar.. Daco$ -ar"e. "acăte. entru o nă"ucă5 Era să s ună . tot nu-i venea să creadă #i se !m otrivea simţuri"or "ui% > Ce mai e #i asta7 s use )croo2e. aco erământ e care nu-" 4ărise !nainte.% > 'oţi să%%% oţi să #e4i7 !ntre$ă )croo2e. !n ca4u" !n care ar fi fost cu ne utinţă. acest "ucru ar necesita o e/ "icaţie stân(enitoare% Dar fantoma se a#e4ă de cea"a"tă arte a căminu"ui. n-avea inimă. dar renunţă.

!n c"i a aceea% +devăru" este că !ncerca să facă e de#te tu" ca să-#i a$ată atenţia #i să-#i .. . !n "oc să semeni teamă.ărticică dintr-un cartof nefiert% Orice-ai fi. #i nici nu se simţea de"oc vese" !n suf"etu" "ui. semeni cu o 4eamă% )croo2e nu rea avea o$iceiu" să facă 2"ume.

e sortit să um$"e rintre semenii "ui #i să că"ătorească 0ătde arte6 dacă du0u" nu se arată !n tim u" vieţii. #i să aducă fericirea5 Nă"uca scoase din nou un ur"et. > =ăd că e#ti !n "anţuri. să a$ată de "a ersoana "ui rivirea !m ietrită a "ăsmuirii.3 . s use )croo2e% *re$uie să cred% Dar de ce um$"ă du0uri"e e ământ #i de ce vin "a mine7 > Du0u" fiecărui om. > =ăd. #i tot restu" 4i"e"or me"e voi fi ri2onit de o oaste de draci. s use )croo2e% > Cu toate acestea. mie5 9 #i să fie martor "a ceea ce nu oate fi ărta#. că )croo2e se ţinu strâns de scaun. răs unse fantoma% > Nu te uiţi "a ea. o văd. !ţi s un eu. tremurând% De ce7 > 'ort "anţu" e care "-am făcut !n viaţă. e ământ. de#i fantoma #edea erfect nemi#cată. dacă ar sta o c"i ă !n tăcere. fie si numai entru o secundă. dar ea e/ista ne!ndoios6 căci. "e#inat% Dar #i mai tare se !ns ăimântă. cum "ită "ăsmuire7 > *u. dar ar fi utut să fie. #i dorind. din motivu" mai !nainte omenit. s use )croo2e. răs unse fantoma. om cu minte ământeană. ca să nu cadă. mofturi5 +u4ind acestea. rivind oc0ii aceia nec"intiţi #i !m ăien(eniţi. când stafia !#i scoase $anda(u" din (uru" ca u"ui #i fa"ca inferioară !i că4u e ie t5 )croo2e se "ăsă !n 2enunc0i #i !#i !n2ro a faţa !n mâini% > !ndurare5 s use e"% De ce mă c0inui. !#i scutură "anţu" #i !#i frânse mâinile $antomatice. 2ră$induse să atace din nou. este condamnat s-o facă du ă moarte% E $"estemat să rătăcească rin "ume 9 vai. de arcă e"e umf"au a$urii fier$inţi ie#iţi dintr-un cu tor% > =e4i sco$itoarea asta7 s use )croo2e. ăru" ei. u" ane"e #i canafuri"e tot mai f"uturau. s use fantoma% > Ei $ine. răs unse . e suficient s-o !n20it. toţi de mine născociţi% -ofturi. cre4i sau nu !n mine+ > Cred. răs unse fantoma. !i răs unse )croo2e. s-ar termina cu e"% !nfrico#ător era #i fa tu" că vedenia răs ândea !n (uru" ei o atmosferă de infern% )croo2e !nsu#i n-o simţea.!nă$u#e s aima6 căci 2"asu" vedeniei !i !n20eţa sân2e"e !n vine% )croo2e simţea că. arătarea scoase un 2roa4nic ur"et #i !#i scutură "anţu" cu un 42omot atât de sinistru #i de !nfrico#ător.

fantoma% L-am a"cătuit 4a cu 4a.4 . cât cântăre#te #i cât de "un2 este uternicu" "anţ e care-" duci tu !nsuţi7 Era taman "a fe" de 2reu #i de "un2 ca acesta. !n a(unu" de Crăciun de acum #a te ani% De atunci ai mai trudit "a e"% E un "anţ so"id5 . continuă fantoma. > 1i nu #tii oare.i se are cumva ciudată a"cătuirea "ui7 *crooge tremura tot mai tare. metru cu metru6 mam !ncins cu e" din ro ria mea vrere #i din ro ria mea vrere !" ort% .

!ncât a4nicu" ar fi avut motive să-" !ntemniţe4e entru tu"$urarea ordinii u$"ice% > O. > +i um$"at cu !ncetinea"ă. remarcă )croo2e. nu ot 4ă$ovi nicăieri% Du0u" meu n-a mers niciodată mai de arte de casieria noastră 9 $a2ă de seamă5 9 !n tim u" vieţii. #ai4eci de stân(eni de ca$"u de fier. oricât de amarnic te-ai căi. E$ene4er )croo2e. oare nu ai cuno#tinţă de veacuri"e de trudă ne!ncetată a unor fă turi nemuritoare. fiinţă ca tivă. răs unse fantoma% > 3a2 seamă că ai stră$ătut ca"e "un2ă !n #a te ani. s use )croo2e% 1u/ind acestea# $antoma slobo/i iară#i un ur"et #i !#i 4ăn2ăni "anţu" atât de crâncen !n "ini#tea de mormânt a no ţii. a#a făcu #i acum. a#te tânduse să se vadă !ncon(urat de vreo cinci4eci. dar fără a-#i ridica rivirea #i rămân(nd 0ngenuncheat. "e2ată #i de două ori !ncătu#ată. căci acest ământ tre$uie să intre !n ve#nicie !nainte ca $ine"e de care este !n stare să !nf"orească e de "in7 Oare nu ai cuno#tinţă că orice du0 cre#tin care trude#te cu $unăcredinţă !n mica "ui "ume. )croo2e avea o$iceiu" să-#i vâre mâini"e !n $u4unare"e anta"oni"or% C0i$4uind "a vor$e"e fantomei. s use fantoma% N-am cunoscut ace.5 . ca un om de afaceri. nu ot sta. cu2etă )croo2e% 1i ai că"ătorit atâta vreme5 > *ot tim u". când nu a uci mâna e care ţi-o . Daco$5 > Nu-ţi ot aduce mân2âiere.mi% ) une-mi vor$e de mân2âiere. mai oveste#te.. nu oţi !ndre ta rău" făcut. a"tor fe"uri de oameni% Nici nu ot să-ţi s un ce-a# vrea% Doar !ncă uţin. răs unse fantoma% Ea vine din a"te tărâmuri. de#i cu oarecare umi"inţă si res ect% > Cu !ncetinea"ă5 re etă fantoma% > E#ti mort de #a te ani. #i e adusă de a"ţi mesa2eri. !" im "oră e"% 3ătrâne Daco$ -ar"e. du0u" meu nu a 0ă"ăduit niciodată dinco"o de 0otare"e !n2uste a"e vi4uinei noastre !n care mânuiam $anii6 #i !n faţa mea se a#tern că"ătorii anevoioase5 Ori de câte ori cădea e 2ânduri.)croo2e se uită e "ân2ă e" e odea. desco eră că viaţa "ui muritoare e rea scurtă entru nemăr2inite"e sa"e ri"e(uri de a aduce fo"oase7 Oare nu ai cuno#tinţă că. nici odi0nă% Doar c0inu" ne!ncetat a" căinţei% > Că"ătore#ti re ede7 > 'e ari i"e vântu"ui. oricare ar fi aceasta. atât mi-e !n2ăduit% Nu mă ot odi0ni. stri2ă stafia. Daco$. dar nu vă4u nimic% > Daco$.

Daco$.& .!ntinde viaţa7 1i totu#i a#a am făcut eu5 O. vai. #ovăi )croo2e. care !nce ea să se 2ândească "a e" !nsu#i% . a#a am făcut eu5 > Dar tu ţi-ai vă4ut !ntotdeauna cu rice ere de !ndatoriri"e ta"e.

mi"ostenia. s use )croo2e% Îţi mu"ţumesc% > =ei fi vi4itat. re"uă fantoma. !ndurarea #i $unătatea erau toate !ndatoriri"e me"e% *re$uri"e "e2ate de me#te#u2u" meu erau doar un stro de a ă !n cu rin4ătoru" ocean a" !ndatoriri"or me"e! Î#i !ntinse "anţu" de-a "un2u" $raţe"or. s use fantoma. de arcă e" era sin2ura ricină a 4adarnicei sa"e suferinţe. Daco$5 *e ro25 > Nu #tiu să-ţi s un cum de mă !nfăţi#e4 acum ţie !n forma !n care mă ve4i% +m stat 4i"e de-a rându" nevă4ut "ân2ă tine% Nu era o idee rea "ăcută% 'e )croo2e !" trecură fiori #i !#i #terse nădu#ea"a de e frunte% > Nu e nicidecum artea cea mai u#oară a ede sei me"e. nu oţi s era să oco"e#ti cărarea e care am ă#it eu% +#tea tă-" e rimu" mâine. s use )croo2e% > Dacă e"e nu te vi4itea4ă. E$ene4er% > Întotdeauna mi-ai fost un rieten $un. când c"o otu" va $ate de unu% . a roa e "a fe" de (os cât !i că4use fantomei fa"ca% > +cestea ar fi ri"e(u" #i s eranţa de care ai omenit. sufăr ce" mai mu"t% De ce am trecut rin mu"ţimi"e de semeni ai mei cu oc0ii "ecaţi #i nu i-am ridicat niciodată s re acea stea $inecuvântată care i-a că"ău4it e cei !nţe"e ţi s re o casă sărmană7 Nu erau oare cămine sărace s re care să mă oarte #i e mine "umina sa7 *crooge era $oarte s)eriat au/ind că nă"uca o ţinea tot a#a #i !nce u să tremure !n2ro4itor% > +scu"tă-mă5 stri2ă fantoma% Ră2a4u" meu sea ro ie de sfâr#it5 > +scu"t.> Îndatoriri5 stri2ă fantoma frân2ându-#i iară#i mâini"e% Omenirea era !ndatorirea mea% 3ine"e tuturor era !ndatorirea mea6 mărinimia. #i a oi !" trânti din nou cu furie e (os% > La vremea aceasta din anu" care se scur2e.' . de trei du0uri% Lui )croo2e !i că4u faţa. continuă fantoma% -ă af"u !n noa tea asta aici entru a te reveni că !ncă mai ai un ri"e( #i o s eranţă de a nu-mi !m ărtă#i soarta% Un ri"e( #i o s eranţă e care ţi "e ofer eu. Daco$7 !ntre$ă e" cu 2"as #ovăitor% > Da% > Cred că%%% m-a# "i si de e"e. s use nă"uca. s use )croo2e% Dar nu fi rău cu mine5 Nu fo"osi vor$e !ntortoc0eate.

să nu uiţi ce s-a .8 . ca să sca mai re ede. s re $ine"e tău. "a aceea#i oră% 'e ce" de-a" trei"ea. Daco$7 !ncercă )croo2e% > +#tea tă-" e ce" de-a" doi"ea !n noa tea următoare. du ă ce va !nceta răsunetu" u"timei $ătăi de ora douăs re4ece% 'e mine n-ai să mă mai ve4i6 #i ai 2ri(ă. !n noa tea următoare.> Nu s-ar utea să vină toţi odată.

2emând tot tim u"% &iecare avea "anţuri. !#i ridică mâini"e. dis erat !n curio4itatea "ui% 'rivi afară% =ă4du0u" era "in de stafii. entru că nu utea a(uta o femeie necă(ită cu un runc.- . decât ca un 2est de su unere: căci. e care !i vedea dedesu$t. cu 2ând $un.etrecut !ntre noi! Du ă ce rosti aceste vor$e. când nă"uca a(unse "a ea. fantoma "ui -ar"e. !n viaţa oameni"or. si 4ăvoare"e erau . a#a cum o !ncuiase cu ro rii"e "ui mâini.#i ridice din nou rivirea #i !" vă4u e vi4itatoru" su ranatura" stând !n fata "ui cu s ate"e dre t #i cu "anţu" aruncat este #i !n (uru" $raţu"ui% +rătarea se !nde ărtă de e".6 câteva ?erau oate 2uverne vinovate@ erau "e2ate "ao"a"tă6 nici una nu era "i$eră% -u"te !i erau cunoscute "ui )croo2e de e vremea când erau vii% &usese foarte a ro iat de o fantomă $ătrână. era "ar2 desc0isă% Îi făcu semn "ui )croo2e să se a ro ie. fereastra se ridica un ic. o dată cu ridicarea mâinii. cât #i 2"asuri"e "or s ectra"e dis ărură deodată6 si noa tea redeveni ceea ce fusese când venise e" acasă% )croo2e !nc0ise fereastra #i cercetă u#a rin care intrase fantoma% Era !ncuiată de două ori. revenindu-" să nu se mai a ro ie% )croo2e rămase e "oc% -ai mu"t de uimire #i de s aimă. nă"uca se a"ătură ace"ui $ocet !ndurerat #i !#i "uă 4$oru" !n noa tea ustie #i !ntunecată% )croo2e se duse "a fereastră. !m$răcată cu un surtuc a"$. #i e" se su use% Când erau "a doi a#i unu" de ce"ă"a"t. cu un seif de fier monstruos atârnat de 2"e4nă. a#a !ncât. ca fantoma "ui -ar"e. cu s ate"e6 #i. !n ra2u" unei u#i% Era "im ede că suferinţa "or venea din aceea că doreau să intervină. !i ătrunseră !n au4 un 0aos de 42omote din vă4du06 vaiete #i re2rete incoerente6 stri2ăte de (a"e ne!nc0i uit de triste #i "ine de căinţă% Du ă ce ascu"tă o c"i ă. cu rinse de neastâm ăr #i 4orite. cum fusese mai !nainte% )croo2e rinse de veste du ă c"ăm ănitu" e care-" roduseră dinţii săi când fă"ci"e fură rinse !n $anda(% Cute4ă să. dar !#i ierduseră entru totdeauna această utere% )croo2e nu-#i dădu seama dacă aceste fă turi se ierdură !n ceaţă sau dacă ceaţa !i !nvă"ui% Dar atât e"e. "a fiecare as a" ei. care se vân4o"eau de co"o-co"o. care "ân2ea sfâ#ietor. nă"uca !#i "uă de e masă $ro$oada #i se !nfă#ură cu ea !n (uru" ca u"ui.

-ofturi5<. se $ă2ă direct !n at. fără să se mai de4$race. #i adormi e "oc% 30 . din ricina emoţii"or suferite. a o$ose"ii de este 4i. o mare nevoie de odi0nă. a rivirii aruncate !n Lumea Nevă4ută sau a "icticoasei conversaţii cu fantoma. dar se o ri "a rima si"a$ă% 1i simţind.neatinse% Dădu să s ună .

dacă noa tea ar fi a"un2at 4iua cea "uminoasă. era două #i ceva% Ceasu" se stricase% O fi intrat vreun ţurţure !n mecanism% Douăs re4ece5 Duse mâna "a arcu" ceasu"ui cu re etiţie. unând stă ânire e "ume% +sta era o mare u#urare entru e". 31 . cu atât mai nedumerit era6 #i cu cât se străduia mai mu"t să nu se 2ândească. a$ia utea des"u#i 2eamu" străve4iu de ereţii o aci ai odăii "ui% )e că4nea să stră un2ă !ntunecimea cu oc0ii "ui de cămătar. du ă matură c0i$4uinţă. ca să oată vedea ceva6 dar vă4u foarte uţin% Nu des"u#i decât că ceaţa era "a fe" de deasă #i că era un fri2 cum "it. când c"o ote"e unei $iserici din a ro iere $ătură ce"e atru sferturi% Î#i !ncorda au4u" ca să audă ora% ) re marea "ui uimire. ar fi rămas 4ă"o2 !n )tate"e Unite dacă nu mai avea cum să numere 4i"e"e% )croo2e se urcă din nou !n at #i se 2ândi #i iar se 2ândi. rivind din at. c"o otu" ce" 2reu trecu de #ase #i de #a te. trecu #i de o t. că. s use )croo2e. cum fără !ndoia"ă s-ar fi !ntâm "at. că nu se au4eau oameni a"er2ând !ncoace #i-nco"o #i roducând vân4o"ea"ă. mai di0ai se 2ândea% &antoma "ui -ar"e. ână "a douăs re4ece6 a oi se o ri% Douăs re4ece5 Când se cu"case. fiindcă . iar acum să fie douăs re4ece 4iua5 Ideea aceasta !" s erie. entru a corecta oro"o2iu" ace"a fără noimă% -icu" "ui u"s iute $ătu douăs re4ece6 #i se o ri% > Dar nu e cu utinţă. a#a că se dădu (os din at #i $â($âi ână "a fereastră% &u nevoit să #tear2ă 2eamu" !n20eţat cu mâneca 0a"atu"ui de casă.+ + DOU+ Primul dintre cele trei duhuri Când )croo2e se tre4i. era atât de !ntuneric.)*+N. nu-i dădea ace de"oc% Ori de câte ori se convin2ea !n sinea "ui."a trei 4i"e du ă rimirea acestei o"iţe. #i tot a#a. se 2ândi !n fe" #i c0i #i tot nu utu să ricea ă o iotă% Cu cât se 2ândea mai mu"t. ac0itaţi domnu"ui E$ene4er )croo2e sau ordonanţei sa"e< #i a#a mai de arte. să fi dormit o 4i !ntrea2ă #i !ncă o $ucată $ună din noa tea următoare% Nu e cu utinţă să se fi etrecut ceva cu soare"e.

2ânduri"e !i fu2eau din nou !na oi.+ fost sau nu un vis5 )croo2e 4ăcu !n starea aceasta ână ce c"o ote"e mai $ătură trei sferturi.#i aceea#i !ntre$are #i răsucind-o e toate ărţi"e : .că totu" fusese un vis. du ă ce i s-a dat drumu". unându. revine "a rima o4iţie. . ca un arc uternic care. când !#i aminti e nea#te tate că fantoma !i 3.

"a fe". UNU% De !ndată. a#a cum nu utea nici să a(un2ă !n rai. 2ăunos #i me"anco"ic. !n ce"e din urmă.anunţase o vi4ită du ă ce c"o otu" va $ate de unu% )e 0otăr! să stea trea4 ână ce va trece ora6 #i. de42o"ite% 'urta o tunică de un a"$ imacu"at6 iar !n (uru" ta"iei avea o centură stră"ucitoare. ci ace"ea s re care !i era !ntoarsă faţa% Dra erii"e atu"ui erau date "a o arte6 #i )croo2e. 0o"$ându-se !ntr-o o4iţie e (umătate cu"cată. don25 > &ără un sfert. având !n vedere că nu utea să adoarmă. #i eu să #tiţi că sunt cu suf"etu" a"ături de voi% Era o si"uetă ciudată 9 ca de co i": #i totu#i nu c0iar de co i". erau ca si $raţe"e. anunţând cu un dan2ăt rofund. era a"$. se tre4i faţă-n faţă cu vi4itatoru" ne ământean care "e trăsese6 "a fe" de a roa e de e" cum sunt eu acum de voi. vă s un eu% Nu dra erii"e de "a icioare"e "ui. cu un "uciu frumos% . numărând% > Din2. avea oa"e"e ve#mântu"ui tivite cu f"ori de vară% Dar ce" mai ciudat "ucru era că din cre#tetu" ca u"ui !i ţâ#nea un 33 . de o formă de"icată. ca a" unui $ătrân6 #i totu#i faţa navea un rid e ea. mic#orându-se ână "a dimensiuni"e unui co i"% 'ăru". ci mai de2ra$ă de mo#nea2 vă4ut rin mi("oace su ranatura"e. don25 > 1i (umătate. don25 > + $ătut ora5 s use victorios )croo2e% E "ucru si2ur5 =or$ise !nainte de a $ate c"o otu" ora. s use )croo2e% > Din2. iar ie"ea !i era fra2edă ca un $o$oc% 3raţe"e erau foarte "un2i #i muscu"oase6 mâini"e. ca #i cum ar fi fost neo$i#nuit de uternice% 'icioare"e #i tă" i"e. nici dra erii"e de "a s ate"e "ui. s use )croo2e% > Din2. don25 > 1i un sfert. ceea ce dădea im resia că se retră2ea tot mai de arte. e care o $ătu acum.inea !n mână o ramură de i"ice verde. !n odaie străfu"2era o "umină #i dra erii"e atu"ui se dădură "a o arte% Dra erii"e atu"ui fură date "a o arte de o mână. s use )croo2e. !ncât trase !ncă o dată conc"u4ia că aţi ise ro$a$i" fără să-#i dea seama #i nu mai au4ise ceasu". !ntunecat. era ro$a$i" cea mai !nţe"ea tă so"uţie care-i stătea !n utinţă% )fertu" dură atât de mu"t. a(unse "a urec0i"e sa"e ciu"ite% > Din2. care-i atârna e ceafă #i e s ate. roas ătă6 #i !ntr-un ciudat contrast cu ace" sim$o" a" iernii.

o$servă )croo2e rivindu-" tot mai atent% Căci. !n momente"e de "ictisea"ă. datorită căruia toate acestea se vedeau6 #i care era fără !ndoia"ă motivu" entru care fo"osea. e care o ţinea acum su$ $raţ% 1i totu#i nici asta nu era trăsătura sa cea mai ciudată. o scufie !n c0i de formida$i" stin2ător.ede #i sc"i itor de "umină. $a !ntr-a"ta. e măsură ce !i sc"i ea #i-i scânteia centura.fascico" "im. $a !ntr-o arte. astfe" 34 .

"umina e care o dau eu7 Nu e de-a(uns că e#ti unu" dintre cei a"e căror atimi au făcut această scufie #i m. )croo2e oate că n-ar fi #tiut să-i s ună de ce. cu $ună #tiinţă. dar asta nu-" !m iedică să.#i s ună !n sinea "ui că o noa te de odi0nă netu"$urată i-ar fi fost de mai mu"t fo"os% 'ro$a$i" că du0u" "-o fi au4it ce 2ânde#te. ci undeva. domnu"e. căci s use imediat: > +tunci. ţinând seama de statura "ui itică% > Nu% + trecutu"ui tău% Dacă "-ar fi !ntre$at cineva. dar simţea o a ri2ă dorinţă de a vedea du0u" cu scufia e ca si !" ru2ă să se aco ere% > Cum75 e/c"amă fantoma. vrei să stin2i atât de curând. $a o erec0e de icioare fără ca . !ntotdeauna% > Dumneata.!ncât aco"o unde "a un moment dat era "umină !n momentu" următor era !ntuneric. vi4itatoru" era din nou e" !nsu#i6 "im ede #i des"u#it. !nsă#i si"ueta suferea diverse f"uctuaţii6 $a era ceva cu un $raţ. vreodată !n viaţa "ui% !#i făcu a oi cura( să !ntre$e ce tre$uri !" aduseseră aco"o% > 3ine"e tău. cu mâini ământene.au si"it atâta amar de ani s-o ort !ndesată e frunte5 )croo2e ne2ă res ectuos că ar fi intenţionat să-" (i2nească sau că ar fi avut cuno#tinţă să-i . $a cu două4eci de icioare. "ân2eri"e ta"e% Ia seama5 !#i !ntinse mâna uternică !n tim ce vor$ea #i !" a ucă u#or de $raţ% > Ridică-te #i urmea4ă-mă5 )croo2e s-ar fi văicărit 4adarnic că e vremea aceea si "a ace" ceas din noa te o "im$are nu era de"oc otrivită6 că atu" era ca"d #i că termometru" arăta 35 . e#ti du0u" a cărui a ariţie mi-a fost vestită7 !ntre$ă )croo2e% > Eu sunt5 C"asu" era $"ând #i duios% 3i4ar de firav.fi tras scufia e oc0i< du0u"ui. $a un ca fără tru 6 iar aceste ărţi care se descom uneau nu a"cătuiau niciodată un contur vi4i$i" !n $e4na adâncă !n care se to eau% 1i c0iar !n tim ce se etrecea acest miraco". de arcă nar fi fost "ân2ă e". $a ceva cu un icior. de arte% > Cine e#ti #i cu ce te !nde"etnice#ti7 se interesă )croo2e% > )unt &antoma Crăciunuri"or *recute% > + trecutu"ui de demu"t7 !ntre$ă )croo2e. s use fantoma% )croo2e !#i e/ rimă recuno#tinţa.

rotestă )croo2e. ru2ându-se de e"% > )unt muritor. 3& . !i a ucă ve#mântu". #i ot să cad% > În2ăduie atin2erea mâinii me"e aici. s use du0u". dar. 0a"at #i scufie de noa te6 #i că era de(a răcit% Nu se utea !m otrivi strânsorii "ui. de#i era $"ândă ca a unei mâini de femeie% )e ridică.mu"te 2rade su$ 4ero afară6 că era !m$răcat su$ţire. fiind doar !n a uci. $ă2ând de seamă că du0u" se !ndre ta s re fereastră.

de#i fusese u#oară #i trecătoare% Era asa"tat de o mie de miresme care "uteau !n aer. ână ce !n de ărtare se ivi un mic târ2. cu 4ă adă e (os% > Doamne Dumne4eu"e5 s use )croo2e. s use fantoma. trecură rin 4id #i se omeniră e un drum de ţară desc0is. uitat de rietenii "ui% 3' . s use du0u"% 1i ce ai e o$ra47 )croo2e mormăi. fiecare co ac. ână ce câm uri"e "ate se um "ură de me"odii vese"e. că e un co#6 si se ru2ă de fantomă să-" ducă unde ofte#te% > Îţi aminte#ti drumu"7 !ntre$ă du0u"% > Cum să nu mi-" amintesc7 stri2ă !nf"ăcărat )croo2e% +s utea să-" urme4 "e2at "a oc0i% > Ciudat că "-ai uitat atâţia ani5 remarcă fantoma% 8ai să mer2em% 'orniră e drum si )croo2e recuno#tea fiecare oartă. măr2init de câm uri e fiecare arte% Ora#u" dis ăruse cu totu"% Nu se 4ărea nici urmă de e"% O dată cu e" dis ăruseră #i !ntunericu" #i ceaţa. urtând !n s inare ni#te $ăieţi care stri2au s re a"ţi $ăieţi af"aţi !n #arete si căruţe mânate de fermieri% *oţi $ăieţii erau voio#i si stri2au unii "a a"ţii. făcând aeru" răcoros să râdă au4indu-"e% > +cestea sunt doar um$re"e ce"or care au fost.unându-i-o e inimă. fiecare stâ" . fiecare "e2ată de o mie de 2ânduri. ducându-se "a case"e "or7 Ce !nsemna Crăciun fericit entru )croo2e7 Nai$a să-" ia de Crăciun fericit5 Lui nu-i adusese niciodată nimic $un5 > 1coa"a nu e cu totu" ărăsită. cu odu" #i $iserica "ui. senină. s eranţe. !ncă mai e aco"o un co i" sin2uratic. cu râu" "ui #er uitor% =ă4ură câţiva onei f"oco#i venind !n tra s re ei. căci era o 4i de iarnă rece. #i vei fi susţinut nu doar acum5 În tim ce rosti aceste vor$e. $ucurii #i 2ri(i. !nc"e#tându-#i mâini"e !n tim ce se uită !n (ur% !n "ocu" acesta am crescut5 +ici am co i"ărit5 Du0u" !" rivi cu $"ândeţe% 3ătrânu" !i simţea !ncă va2 atin2erea. de mu"t de tot uitate5 > Îţi tremură $u4e"e. s use fantoma% Nu ne simt re4enţa% =oio#ii că"ători veniră s re ei6 #i !n tim ce veneau. )croo2e !i recunoscu #i !i numi e fiecare% De ce oare se $ucura este măsură să-i vadă7 De ce !i stic"eau oc0ii reci #i de ce !i tresa"tă inima când ei trecură rin faţa "ui7 De ce oare era fericit au4indu-i că !#i urea4ă Crăciun fericit când se des ărţeau "a răscruci #i e drumuri "ătura"nice. cu o ciudată (enă !n 2"as.

"uând-o e un drumea2 $ine cunoscut de )croo2e. dar a(unsă acum o ruină6 căci acareturi"e sa"e erau uţin fo"osite.)croo2e s use că #tia% 1i sus ină% 'ărăsiră drumu" mare. ereţii erau 38 . o sfâr"ea4ă de vânt !n vârf #i un c"o ot atârnând !n ea% Era o casă mare. cu o cu o"ă e aco eri#. #i a(unseră !n curând "a un conac din cărămidă ro#ie #tearsă.

toate acestea !i !nmuiară inima "ui )croo2e. dând "a ivea"ă o !ncă ere "un2ă. stră$ătură 0o"u". o $iată fiinţă uitată% Ecouri"e tăinuite a"e casei.ume4i si muce2ăiţi. ătrun4ând !n 0o"u" mo0orât #i aruncând o rivire rin u#i"e desc0ise a"e mu"tor !ncă eri. da. este +"i 3a$a5 e/c"amă )croo2e fascinat% 3ătrânu" si cinstitu" +"i 3a$a. de ustietate 2"acia"ă. a#a cum fusese. #i dacă ar fi vă4ut faţa "ui "uminată #i emoţionată. trosnete"e focu"ui. !mi amintesc5 Odată. icături"e ce se scur2eau din ci#meaua e (umătate de420eţată din curtea mo0orâtă din s ate. e care #iruri"e de $ănci #i de u itre urâte. a$sor$it de "ectură% Deodată. care !ţi evoca rea mu"te tre4iri "a "umina "uminării #i nu rea mu"tă mâncare% Cei doi. dra2u" de e"5 Da. entru rima dată. c0iţăituri"e #i forfota #oareci"or din dosu" "am$riuri"or. c0iar a#a% 3ietu" $ăiat5 1i =a"entin. dormind. !ntre râs #i "âns. o făceau să ară #i mai ustie% La unu" din u itre. !ndre tându-se s re o u#ă din dosu" casei% )e desc0ise !n faţa "or. de Crăciun. risi indu-#i toată ardoarea !n asemenea su$iecte. a ăru "a fereastră. Orson6 uite-i5 1i 9 cum !" c0eamă7 9 ce" care a fost "ăsat !n i4mene. miracu"os de rea". care se vedea "im ede. tare s. fri2uroase #i cu uţine mo$i"e% )e simţea un miros de ământ. cu un to or vârât !n centură #i ducând de frâu un mă2ar !ncărcat cu "emne% > Ia uite. du0u" #i )croo2e. arătând s re $ine"e său mai tânăr. s"o$o4indu-i #i mai tare "acrimi"e% Du0u" !i atinse $raţu". cu un 2"as cu totu" neo$i#nuit. un $ăiat sin2uratic citea "ân2ă un foc firav6 )croo2e se a#e4ă e o $ancă #i "ânse vă4ându-se e e" !nsu#i. din "emn de $rad. când co i"u" sin2uratic de aco"o a rămas !n #coa"a ărăsită. e" a a ărut deadevărate"ea. s use )croo2e% 1i să"$aticu" "ui frate. răsturnat de du0uri"e re"e6 uite-" cum stă !n ca 5 +#a-i tre$uie5 !mi are $ine% De ce s-a !nsurat tocmai e" cu rinţesa7 Dacă "-ar fi au4it e )croo2e. un $ăr$at cu vesminte străine. vă4ură că erau mari. "ene#u" $a"ans a" u#ii unei ma2a4ii 2oa"e. 2eamuri"e s arte #i orţi"e că4ute% !n 2ra(d um$"au ţanţo# si c"oncănind ni#te ăsări6 iar #o roane"e entru trăsuri #i #uri"e erau nă ădite de iar$ă% Nici !năuntru nu mai era mare "ucru care să amintească de starea ei de odinioară6 căci. ustie #i tristă.ar mai fi minunat 3- . "a oarta Damascu"ui6 nu-" ve4i7 1i 2ră(daru" su"tanu"ui.

ce" cu cor verde #i coadă 2a"$enă #i un fe" de sa"ată verde !n cre#tet5 )ărmane Ro$in Crusoe. a"ear2ă de ru e ământu" 40 .)ărmane Ro$in Crusoe. "-a stri2at când s-a !ntors acasă. să #tii% Uite-" #i e =ineri. Ro$in Crusoe7< Omu" a cre4ut că visa. du ă ce a navi2at !n (uru" insu"ei% . e unde-ai um$"at. dar nu visa% Era 'a a2a"u".artenerii "ui de afaceri din Londra% > Uite-" e 'a a2a"5 stri2ă )croo2e% Uite-" aco"o.

#i se orni iar e "âns% > +# vrea%%%. trecere foarte străină caracteru"ui său. i se adresă cu: .s re 2o"fu"eţ5 8ei5 +"o5 8ei-0o5 1)oi# trecând iute "a o a"tă stare. să-#i etreacă frumoasa vacanţă% Nu mai citea6 se "im$a dis erat de co"o-co"o% )croo2e se uită "a du0 #i. a#a cum nu #tim nici noi% 1tia doar că era foarte adevărat6 că toate se etrecuseră c0iar a#a6 că e" era din nou sin2ur. c"ătinând trist din ca . )croo2e nu #tiu. dra2u" meu frate5 s use co i"a. iu$itu" meu frate5< > +m venit să te iau acasă. că nu m-am temut să-" mai !ntre$ !ncă o dată dacă oţi să vii acasă6 #i e" a s us da. com ătimindu-#i sine"e "ui de odinioară. micuţa mea &ân7 re etă $ăiatu"% > Da. du ă ce !#i #terse oc0ii cu man#eta% Dar e rea târ4iu% > Ce s-a !ntâm "at7 !ntre$ă du0u"% > Nimic.Dra2u" meu. s use )croo2e% Nimic% Noa tea trecută. un $ăieţe" mi-a cântat un co"ind de Crăciun "a u#ă% +s vrea să-i fi dat ceva: asta-i tot% Du0u" 4âm$i. #i s use. desc0i4ând oc0ii% 1i n-ai să te mai !ntorci niciodată aici% Dar mai !ntâi o să fim !m reună tot Crăciunu" #i o să ne vese"im cum nu s3a mai 4eselit nimeni )e lume! 41 . entru totdeauna% +casă. cufundat !n 2ânduri.3ietu" $ăiat5<. s use co i"a. !nco"ăcindu-#i $raţe"e de 2âtu" "ui. rivi ne"ini#tit s re u#ă% +ceasta se desc0ise #i o fetiţă."ite6 dar cum se etrecură toate acestea. murmură )croo2e. oţi să vii6 #i m-a trimis cu trăsura să te aduc% 1i o să fii $ăr$at5 s use co i"a. $ă2ând mâna !n $u4unar #i uitându-se !n (ur. !n tim ce toţi cei"a"ţi $ăieţi "ecaseră acasă. $ătând din a"me"e micuţe #i !ndoindu-se de râs% *e duc acasă. . f"utur(nd m(na2 > 8ai să mai vedem #i un a"t Crăciun5 )ine"e de odinioară a" "ui )croo2e crescu "a au4u" acestor cuvinte #i !ncă erea deveni ceva mai !ntunecată si mai murdară% Lam$riuri"e se scoro(iră. acasă5 > +casă. acasă. scoţând "a ivea"ă #i ci"e de42o. mu"t mai mică decât $ăiatu". dădu $u4na #i. !n cu"mea $ucuriei% +casă. 2eamuri"e cră ară #i din tavan că4ură $ucăţi de mo"o4. s use. de acum !n vecii veci"or5 *ata e mu"t mai $un decât era #i acasă e ca !n rai5 -i-a vor$it atât de duios !ntr-o noa te minunată când m-am dus "a cu"care.

dar.> E#ti o femeiu#că e cinste. o !nsoţi% O voce !nfrico#ătoare stri2ă e 0o": 4. râse din nou #i se ridică e vârfuri ca să-" sărute% + oi !nce u să-" tra2ă. $ucuros să "ece. !n neră$darea ei co i"ărească. micuţa mea &ân5 e/c"amă $ăiatu"% Ea $ătu din a"me #i râse #i !ncercă să-" mân2âie e ca . fiind rea mică. . s re u#ă6 iar e".

ca ni#te um$re se !m$u"4eau să-#i croiască drum #i de unde ră4$ătea toată 4arva #i forfota unui ora# adevărat% 'răvă"ii"e !m odo$ite arătau "im ede că #i aici era din nou Crăciun6 dar era seară #i stră4i"e erau "uminate% &antoma se o ri "a u#a unui de o4it #i !" !ntre$ă e )croo2e dacă !" cunoa#te% > Cum să nu-" cunosc5 s use )croo2e% Doar am fost ucenic aici5 Intrară% =ă4ând un domn $ătrân cu o erucă ve"#ă.ceva< o#ta"ionu"ui. s use fantoma% Ne otu" tău5 )croo2e ărea cam tu"$urat #i răs unse scurt: > Da% De#i "ăsaseră #coa"a !n urma "or c0iar !n c"i a aceea. care #edea "a un u itru atât de !na"t. căruţe #i ca"e#ti. care arăta !ntocmai ca un vec0i uţ. se af"au acum e stră4i"e a2"omerate a"e unui ora# mare.> Co$oară $a2a(u" cona#u"ui )croo2e. care răs unse că !i mu"ţume#te domnu"ui. s use )croo2e rintre "acrimi% +i dre tate% Nu tă2ăduiesc asta. dacă era din ace"a#i $utoi din care mai 2ustase. care !" străfu"2era e cona#u" )croo2e cu o rivire condescendentă feroce #i !" !ns ăimântă !n2ro4itor dând mâna cu e"% Î" conduse a oi e e" #i e sora "ui !ntr-un sa"on. din cau4a fri2u"ui% +ici. !n20eţat cum nu s-a mai vă4ut. #i arcă a avut #i co ii% > Un co i". cu mu"tă tra2ere de inimă6 a oi se urcară !n trăsură #i orniră vese"i e a"eea din 2rădină6 roţi"e se !nvârteau re ede. dacă ar fi fost cu câţiva centimetri #i mai !na"t. !m ro#când ca un u"veri4ator romoroaca #i 4ă ada de e frun4e"e !ntunecate ale )lantelor )erene. dar. ar fi dat cu ca u" 43 . trimise afară un s"u(itor coste"iv să ofere un ă0ăre" cu . du0u"e. recum #i 2"o$uri"e ceresc #i ământesc de "a ferestre erau ca de ceară. e care o utea do$or! #i cea mai mică adiere. scoase un c"ondir cu un vin ciudat de desc0is "a cu"oare #i o $ucată de ră(itură ciudat de vârtoasă #i administra tineri"or câteva do4e din aceste de"icatese: !n ace"a#i tim . co iii !#i "uară rămas. reci4ă )croo2e% > +devărat. > + fost !ntotdeauna o fă tură de"icată. s use fantoma. !ncât.$un de "a director. căci 0ărţi"e de e erete. e care treceau !ncoace #i-nco"o că"ători ca ni#te um$re6 e care. referă să se "i sească% Cufăru" cona#u"ui )croo2e fiind !ntre tim "e2at de co ertina trăsurii. Doamne fere#te! > Era femeie !n toată firea când a murit. aco"o5 )i !n 0o" !#i făcu a ariţia !nsu#i directoru" #co"ii. s use fantoma% Dar avea o inimă mare5 > Într-adevăr.

cu rins de o mare emoţie : > Ia uite5 3ătrânu" &e44iAi25 3inecuvântată fie inima "ui5 &e44iAi2 e iară#i viu5 44 .de tavan. )croo2e stri2ă.

$o2at. !nainte sa(un2eţi voi cu numărătoarea ână "a dois re4ece. #i stri2ă cu un 2"as "ăcut. !#i aran(a surtucu" vo"uminos. râse din tot tru u". a#a cum ţi-ai dori să ve4i !ntr-o noa te de iarnă% 1i iată că intră un scri car cu o artitură. fiti"e"e "ăm i"or otrivite. uscată #i "uminoasă. 2âfâind ca ni#te cai de curse% > 8o #i-a#a5 stri2ă $ătrânu" &e44iAi2. cinci. căr$unii !n2rămădiţi e foc6 #i de o4itu" se refăcu !ntr-o sa"ă de $a" conforta$i"ă. uteau să cureţe orice. (ovia": > Iu0u5 Ia uită-te5 E$ene4er5 DicE5 )ine"e de odinioară a" "ui )croo2e. de $ună seamă5 !i s use )croo2e fantomei% Doamne-a(ută. mieros. fii vioi. intră vioi. #ase 9 "e useră dru2ii #i !i $ătură 9 #a te. o t. cu un 4âm$et "ar2. vai. su$ rivirea $ătrânu"ui &e44iAi2% *rea$a fu făcută !ntr-un minut% *ot ce se utea de "asa fu ascuns vederii. e" e5 Uite-"5 DicE era foarte ata#at de mine% 3ietu" DicE5 =ai. $ăieţi. care se urcă "a u itru" ce" măreţ #i făcu din e" o orc0estră. DicE. ca"dă. care era acum un tânăr ado"escent. co$orânduse de "a u itru" "ui !na"t cu o e/traordinară s rintenea"ă% &aceţi curăţenie. de "a !ncă"ţări #i ână "a or2anu" 2enero4ităţii "ui. să se facă "oc aici5 8o #i-a#a. nouă 9 #i se !ntoarseră. doi. vai5 > Iu0u. E$ene4er5 Curăţenie5 +r fi curăţat orice. surâ4ătoare #i dră2ă"a#e% Iată că intrară cei #ase tineri cu inimi"e 4dro$ite de e"e% Iată că intrară toţi tinerii si toate tinere"e care "ucrau aco"o% Iată că intră fata-n casă. de arcă ar fi fost a"un2at din viaţa u$"ică entru totdeauna6 odeaua fu măturată #i stro ită. f"ăcăi. $ătând tare din a"me. cu văru" ei. trei 9 "e rinseră sus !n "ăca#uri"e "or 9 atru. s use &e44iAi2% Nu se mai munce#te !n seara asta% E a(unu" Crăciunu"ui.3ătrânu" &e44iAi2 use (os tocu" #i !#i ridică rivirea s re ceas. cu 45 . adevărat% Iată că intrară ce"e trei domni#oare &e44iAi2. DicE% E Crăciun. stri2ă $ătrânu" &e44iAi2. !nsoţit de co"e2u" "ui de ucenicie% > E DicE Fi"Eins. care suna recum cinci4eci de stomacuri tu"$urate% Iată că intră doamna &e44iAi2. "in. $rutaru"% Iată că intră $ucătăreasa. cât ai 4ice e#te5 Nu v-ar fi venit să credeţi cu câtă râvnă se useră cei doi $ăieţi e trea$ă5 Dădură $u4na !n stradă cu o$"oane"e 9 unu. care arăta ora #a te% Î#i frecă mâini"e. E$ene4er5 Uite acu#i unem o$"oane"e.

unii cu 2raţie. "ă taru"% Iată că intră $ăiatu" de este drum. care se dovedise că fusese trasă de urec0i de stă âna ei% Intrară cu toţii. $ănuit că nu rimea destu"ă mâncare de "a stă ânu" "ui6 !ncercând să se ascundă !n s ate"e fetei de "a a doua casă du ă cea de a"ături. a"ţii cu stân(enea"ă. unii 4& . a"ţii cu !ndră4nea"ă.$unu" rieten a" frate"ui ei. unu" du ă ce"ă"a"t6 unii cu sfia"ă.

"ecăciune #i reverenţă. am$e"e mâini s re artener. !n toate sensuri"e cuvântu"ui% Dacă asta nu e o "audă 2ro4avă. nu um$"au. 0otărât mai de2ra$ă să iară decât să-" mai vadă-n oc0i% 1i iară#i dansară #i se (ucară 2a(uri. a"ţii tră2ând6 toţi intrară. două4eci de erec0i deodată6 făcură (umătate de cerc #i a oi se răsuciră !n cea"a"tă direcţie6 veniră s re mi("oc. ce se va !ntâm "a cu e"e% 1i du ă ce $ătrânu" &e44iAi2 #i doamna &e44iAi2 e/ecutară !ntre2u" dans 9 !naintaţi si retra2eţi-vă. nici eu nu "-am fi utut !nvăţa meseria. toate erec0i"e conduceau dansu" #i nici una de e mar2ini nu utea să "e a(ute5 Când se a(unse !n acest unct. o $ucată mare de răcitură fiartă #i "ăcinte cu carne #i mu"tă. că nici nu #tiau% Dar să fi fost de două ori mai mu"ţi 9 $a c0iar de atru ori 9 $ătrânu" &e44iAi2 tot s-ar fi măsurat cu ei. retutindeni. ca #i cum ce"ă"a"t scri car fusese dus acasă v"ă2uit. #i doamna &e44iAi2 a#i(derea% Cât des re ea. a oi se !nde ărtară din nou6 se !nvârtiră #i se !nvârtiră. că #i-o cuno#tea e" $ine5@ atacă )ir Ro2er de Cover"e. iar scri caru" !#i cufundă faţa !nfier$ântată !ntr-o oa"ă cu $ere nea2ră. făcut arcă anume entru ei6 !n ritm de trei ătrimi #i cu două4eci de erec0i ca arteneri6 oameni cu care nu era de 2"umit6 oameni care dansau !n draci.!m in2ând. 2ru ându-se du ă cum !i tră2ea aţa6 vec0ea erec0e care conducea "a !nce ut dansu" a ărea mereu unde nu tre$uia6 o nouă erec0e conducea a oi dansu". când scri caru" ?mare e4even20i. #i iară#i dans #i tort. adusă aco"o taman !n acest sco % Dar dis reţuind odi0na. "uând-o de "a ca ăt. de#i nu mai erau dansatori. iar e" era unu" roas ăt. era o arteneră vrednică de e". 4' . mu"tă $ere% Dar sur ri4a cea mare a serii veni du ă fri tură #i răcitură. $ătrânu" &e44iAi2 $ătu din a"me ca să o rească dansu" stri2ând . vin fier #i o 0a"că mare de fri tură rece. !n nici o c"i ă anume. rintre dansatori% N-ai fi utut revedea.% +tunci. e o tar2a. de !ndată ce a(un2eau aco"o6 !n sfâr#it. !#i făcu din nou a ariţia #i re!nce u e "oc să cânte. $ă2aţi de seamă5 Era dintre cei e care nici voi. $ătrânu" &e44iAi2 o ofti "a dans e doamna &e44iAi2% 1i ei conduseră dansu"6 un dans e cinste.3ravo5<. !n toate fe"uri"e #i !n toate c0i uri"e% 1i se rinseră !n dans. s uneţi-mi voi una mai 2ro4avă #i o s-o fo"osesc% Din 2am$e"e "ui &e44iAi2 ărea să iasă o "umină adevărată% )tră"uceau ca ni#te "uni.

e rând. ie#ea. si strânseră mâna fiecărei ersoane. odu" #i din nou !na oi. !ncât arcă ar fi c"i it din icioare.iruetă. fie $ăr$at. #i a oi reveni e odea. "a "ocuri"e voastre > &e44iAi2 făcu foarfecă 9 o făcu cu atâta di$ăcie. fără să se c"atine nici un ic% Când ceasu" $ătu de uns re4ece. $a"u" fami"ia" se s arse% Domnu" #i doamna &e44iAi2 !#i "uară o4iţia. urându-i un Crăciun 48 . de fiecare arte a u#ii. fie femeie. e măsură ce aceasta.

2"asuri"e voioase se !nde ărtară #i f"ăcăii se $ă2ară !n aturi"e "or. ca sine"e "ui de odinioară. !ncât e cu ne utinţă să "e ui una su$ a"ta #i să "e aduni: #i atunci%%%7 &ericirea e care o !m arte el e la $el de mare ca si cum ar $i costat o a4ere. )croo2e se com ortase ca un om ie#it din minţi% Inima #i suf"etu" "ui erau !n scena aceea. du0u"e% )tă !n uterea "ui de a ne face fericiţi sau nefericiţi6 de a ne face s"u($a u#oară sau !m ovărătoare6 de a face din ea o "ăcere sau un c0in% 'uterea "ui oate că stă !n cuvinte #i riviri. două. s use )croo2e% Nu% +s vrea să-i ot s une o vor$ă. co istu"ui meu. cea a sine"ui său de odinioară #i cea a "ui DicE. !n dosu" răvă"iei% În tot acest tim . !nfier$ântat de această o$servaţie #i vor$ind. afară% > Ră2a4u" meu se a ro ie de sfâr#it. nu ca sine"e de mai târ4iu% Nu-i vor$a de asta. cu sine"e "ui de odinioară% Confirma tot. s use )croo2e% > 'arcă s-a !ntâm "at totu#i ceva. !n "ucruri atât de va2i si ne!nsemnate. !n tim ce "umina de e ca u" "ui stră"ucea foarte tare% > E o nimica toată. !#i amintea tot. fără să-#i dea seama. o$servă du0u"% Re)ede! Îndemnu" nu i se adresa "ui )croo2e sau a"tei fiinţe vi4i$i"e. să tre4e#ti recuno#tinţa rostimii% > O nimica toată5 re etă )croo2e% Du0u" !i făcu semn să-i ascu"te e cei doi ucenici care se !ntreceau !n "aude "a adresa "ui &e44iAi26 #i du ă ce ascu"tă. se $ucura de tot #i era cu rins de cea mai ciudată a2itaţie% +$ia acum. insistă du0u"% > Nu. )imţi rivirea du0u"ui #i se o ri% > Ce s-a !ntâm "at7 !ntre$ă du0u"% > Nimic deose$it. s use : > 3a e nimica toată5 N-a c0e"tuit decât câteva "ire din $anii vo#tri muritori: ro$a$i" vreo trei. se !ntoarseră. s use )croo2e. care erau su$ o te(20ea. du ă ce feţe"e fericite. !#i aduse aminte de du0 #i !#i dădu seama că !" rivea fără !ncon(ur. c0iar !n c"i a asta% +tâta tot% )ine"e "ui de odinioară stinse "ăm i"e. dar !#i făcu de !ndată efectu"% Căci )croo2e se vă4u din 4- . atru% -erită "aude doar entru atât7 > Nu-i vor$a de asta. rocedară "a fe" #i cu ei6 #i astfe". !n tim ce e" !#i e/ rima această dorinţă6 )croo2e #i du0u" erau din nou.fericit% Du ă ce toţi "ecaseră !n afara ce"or doi ucenici. unu" "ân2ă ce"ă"a"t. s use du0u".

o "ăcomie. un neastâm ăr !n oc0ii !n care se citea că năravu" rinsese rădăcini #i este care avea să se "ase um$ra 50 .nou e e" !nsu#i% +cum era mai !n vârstă6 un $ăr$at matur% Nu avea !ncă !nti ărite e faţă "inii"e as re #i ri2ide din anii următori6 dar !nce use să ca ete semne"e 2ri(i"or #i a"e 42ârceniei% +vea o neră$dare.

a#a cum a# fi !ncercat eu s-o fac. când suntem două inimi. a us stă ânire e tine% Nu-i a#a7 > 1i ce dacă7 !i răs unse e"% C0iar dacă as fi devenit atât de !nţe"e t. cu vor$a. ână ce atima de că etenie% Câ#ti2u".i-am cerut-o vreodată7 > În cuvinte. !ntr-adevăr% Când am făcut !nvoia"a. !i re "ică tânăra cu $"ândeţe% *oate ce"e"a"te s eranţe a"e ta"e s-au conto it !n s eranţa de a nu risca niciodată să-ţi re ro#e4e sărăcia% +m vă4ut cum te-ai "e ădat e rând de nă4uinţe"e no$i"e. > --am sc0im$at7 > Învoia"a noastră este vec0e% + fost făcută e când amândoi eram sărmani #i mu"ţumiţi de soarta noastră. când eram una #i aceea#i inimă. ce-i cu asta7 &aţă de tine nu m-am sc0im$at% Ea c"ătină din ca). foarte uţin% Un a"t ido" mi-a "uat "ocu"6 #i dacă e" va utea să-ţi aducă voie $ună #i mân2âiere de acum !nco"o. decât 2oana du ă avere% > *e temi rea mu"t de "ume. s use ea !nceti#or% 'entru tine. ână ce va sosi #i vremea când ne vom s ori $unuri"e ământene rin 0ărnicia noastră ră$dătoare% *e-ai sc0im$at. nu% Niciodată% > +tunci cum7 > 'rin sc0im$area firii ta"e6 rin stricăciunea 51 . este acum. s use e" enervat% > C0iar inima ta !ţi s une că nu erai ceea ce e#ti acum. nu am motiv de !n2ri(orare% > Ce ido" ţi-a "uat "ocu"7 interveni e"% > Un ido" de aur% > +sta e rânduia"a drea tă a "umii5 s use e"% Cu nimic nu e ea mai necruţătoare decât e cu sărăcia #i nimic nu condamnă ea mai mu"t. erai a"t om% > Eram un co i". răs unse ea% Eu sunt% *ot ceea ce era fă2ăduinţă de fericire. numai suferinţă% N-am să-ţi s un cât de des #i cu câtă tristeţe m-am 2ândit "a asta% Este de-a(uns că m-am 2ândit #i că ot să-ţi dăruiesc "i$ertatea% > . ce scânteiau !n "umina e care o răs ândea Du0u" Crăciunuri"or *recute% > Contea4ă rea uţin.co acu"ui tot mai !na"t% Nu era sin2ur% 1edea "ân2ă o tânără $"ondă cu o roc0ie de do"iu6 !n oc0ii ei erau "acrimi.

m-ai a"e2e #i ai !ncerca să mă cucere#ti acum7 O. . dar ferm. s une-mi.suf"etu"ui6 rintr-o a"tă atmosferă a vieţii6 o a"tă s eranţă de !m "inire a ei% 'rin tot ceea ce reţuia dra2ostea mea !n oc0ii tăi% Dacă n-ar fi fost !nvoia"a dintre noi. nu5 E" ăru să acce te !m otriva voinţei "ui că resu unerea ei era !ndre tăţită% Dar se că4ni să s ună: > *u cre4i că nu% > +# fi $ucuroasă să cred a"tminteri. s use fata. dacă a# utea. rivindu-" $"ând. răs unse fata% Numai Dumne4eu #tie că atunci când am af"at 5.

dacă vei fi mâine sau ai fost ieri. dar cât se oate de "ăcută% Lân2ă focu" de iarnă. dacă ai a"e2e-o.acest adevăr. du0u"e5 s use )croo2e% Du-mă acasă% De ce !ţi face "ăcere să mă c0inui7 > Încă o um$ră doar5 e/c"amă du0u"% > Nu mai vreau5 stri2ă )croo2e% Nu mai vreau% Nu mai vreau să văd nimic% Nu-mi mai arăta nimic5 Dar necruţătoru" du0 !" ţintui "ocu"ui cu am$e"e $raţe #i !" si"i să rivească !n continuare. !n a"t "oc6 o odaie. foarte scurt tim . care semăna atât de $ine cu cea dinainte. nu foarte mare #i nici foarte frumoasă. !ţi doresc fericire !n viaţa e care ţi-ai a"es-o5 &ata !" ărăsi #i se des ărţiră% > Nu-mi mai arăta nimic. !ncât )croo2e cre4u că era aceea#i. s re deose$ire de "iota din cunoscuta oe4ie. reţuie#ti totu" du ă câ#ti27 )au. =edeau acum o a"tă scenă. ot să cred c0iar #i eu că ai a"e2e o fată fără 4estre 9 tu. nu a# #ti cu si2uranţă că de !ndată te vei căi #i vei re2reta7 3a #tiu. mama #i fiica râdeau din toată inima #i se simţeau foarte $ine rintre ei6 iar cea de-a doua intră curând !n (oaca "or #i micii tâ"0ari o (umu"iră fără mi"ă% Ce n-a# fi dat să fiu unu" dintre ei5 De#i. #edea o tânără frumoasă. ca e un vis nefo"ositor. ci fiecare co i" se urta ca atru4eci "a un "oc% Urmarea era un vacarm de nedescris. c0iar atât de 2roso"an n-as fi utut să fiu niciodată. devenită acum o nur"ie mamă de fami"ie. nu erau atru4eci de co ii care se urtau ca #i cum ar fi fost unu" sin2ur. ână ce o vă4u e ea. $a dim otrivă. nu. dar nimeni nu ărea să se sinc0isească. #i de aceea !ţi dăruiesc "i$ertatea% Din toată inima o $ac# 0n numele dragostei )entru cel care ai $ost. !ntorcând ca u"% > 'oate că 9 amintirea trecutu"ui mă face să s er !ntrucâtva aceasta 9 vei suferi% 'entru foarte. care #i atunci când !i destăinui 2ânduri"e. a#e4ată !n faţa fiicei ei% !n odaie era un tără$oi !n2ro4itor. E" dădu să-i răs undă. din care ai avut norocu" să te tre4e#ti. du ă care vei a"un2a $ucuros din 2ânduri"e ta"e această amintire. nu5 Nici entru toată averea din "ume n-as fi strâns #i n-a# fi tras de ăru" ace"a rins !n 53 . dar ea continuă. dacă ai face-o !ntr-o c"i ă !n care ţi-ai trăda sin2uru" tău rinci iu că"ău4itor. fiindcă se af"au aco"o mai mu"ţi co ii decât ar fi utut număra )croo2e !n 0a"u" de a2itaţie !n care era6 #i. am !nţe"es cât de uternic #i de netă2ăduit tre$uie să fie% Dar dacă ai fi "i$er astă4i.

recunosc. dre t edea să. a#a cum făceau ţâncii ăia o$ra4nici. fără urmă de 54 . să-i fi atins $u4e"e6 să mă fi ru2at de ea să "e desc0idă6 să-i fi rivit 2ene"e oc0i"or "ecaţi. #i să nu se mai !ndre te niciodată% 1i totu#i.cosiţe6 #i nu i-a# fi smu"s anto-fioru" ace"a minunat din icior. nici ca să. Doamne-a(ută5 Iar săi măsor ta"ia !n (oacă.mi sa"ve4 viata. n-a# fi utut nicidecum6 s-ar fi utut !ntâm "a să-mi rămână $raţu" !nco"ăcit !n (uru" ei.ar fi "ăcut. tare mi.

să fi avut u#urinţa #i "i$ertatea unui co i".au smu"s ac0ete"e !nve"ite !n 0ârtie cafenie. ca să-" cotro$ăi rin $u4unare. se a#e4ă cu ea #i mama ei. râ4ând !n tim ce #i e" râdea% Domnu" )croo2e5 > Însu#i domnu" )croo2e% +m trecut rin faţa ferestrei $irou"ui "ui6 nu erau trase o$"oane"e #i 55 . unde se $ă2ară !n at. i-ar fi utut s une "ui tată #i ar fi utut să fie ca o rimăvară !n iarna ne!m$"ân4ită a vieţii "ui. că $e$e"u#u" fusese sur rins !n c"i a când !#i $ă2a !n 2ură o ti2ăiţă de ă u#ă #i era mai mu"t ca si2ur că !n20iţise un curcan de (ucărie "i it e un $"id de "emn5 Ce u#urare când se desco eri că fusese o a"armă fa"să5 Câtă $ucurie. cu scaune !n c0i de scări. câtă recuno#tinţă. "a fe" de 2raţioasă #i de romiţătoare. !ntr-un e"an de dra2oste nestăvi"ită5 Ce de stri2ăte de mirare #i de !ncântare. !n mi("ocu" unui cârd 4$urătăcit #i 2ă"ă2ios. "ăsând să cur2ă !n va"uri ăru". s use soţu". mărturisesc. "-au $ătut cu umnii e s inare #i i. ca să se a#tearnă "ini#tea% )croo2e rivi cu #i mai mu"tă atenţie când stă ânu" casei. s re care fiica "ui se a "eca dră2ăstoasă. dar c0iar nu #tiu7 adău2ă ea dintr-o răsuf"are. !ntorcându-se cu un 4âm$et s re soţia "ui. taman "a tim entru a-" !ntâm ina e tată. s-au a2ăţat de cravata "ui. co iii !m reună cu emoţii"e "or să se retra2ă din sa"on. "-am vă4ut du ă-amia4ă e un vec0i rieten de-a" tău% > 'e cine7 > C0ici5 > Cum să 20icesc7 Ei drace. !ncet. ce măce" făcură cu $ietu" 0ama" "i sit de a ărare5 Ce s-au mai căţărat e e". care venea acasă !nsoţit de un $ăr$at !ncărcat cu (ucării #i daruri de Crăciun% 1i a oi. "ân2ă foc6 #i când se 2ândi că o a"tă fă tură asemenea ei. din care o #uviţă cât de mică ar fi fost o amintire ne reţuită6 e scurt. urcând trea tă cu trea tă ână "a eta(. !ncet.ro#eaţă !n o$ra(i6 să-i fi des "etit cosiţe"e. mi-ar fi "ăcut. vederea i se tu"$ură foarte tare% > 3e""e. dar să fiu !n ace"a#i tim $ăr$at ca să #tiu s-o reţuiesc% Dar iată că se au4i o $ătaie !n u#ă #i urmă de !ndată un asemenea iure#.o să credeţi cum se !nvă"mă#eau toate astea5 Dar fu de-a(uns ca. ce mai ţi ete #i "u te. cât entu4iasm5 N. că fata se omeni urtată s re ea.au dat #uturi !n icioare. cu faţa surâ4ătoare #i cu roc0ia (umu"ită. "-au "uat de 2ât. cu care era rimită desfacerea fiecărui ac0et5 1i ce anunţ 2roa4nic. i.

du-mă de aici! > .!năuntru era o "uminare.i-am s us că acestea sunt um$re"e ce"or care au fost. s use )croo2e cu 2"asu" frânt. s use fantoma% Dar nu e vina mea că e"e sunt ceea ce sunt5 > Du-mă de aici5 e/c"amă )croo2e% Nu mai su ort5 5& . sin2ur% Cred că e sin2ur-sin2ure" e "ume% > Du0u"e. a#a că "-am vă4ut fără voia mea% +m au4it că asociatu" "ui e e moarte6 iar e" #edea aco"o.

dacă aceea se utea numi "u tă. !#i dădu seama că se af"a !n dormitoru" "ui% -ai strânse o dată scufia. i se !m otrivi% > Lasă-mă5 Du-mă !na oi5 Nu mă mai vi4ita5 *ot "u tându-se cu e". "e trase e toate !n "ături cu mâini"e "ui #i. a oi a$ia a ucă să se !m "eticească ână "a at. rămânând netu"$urat de eforturi"e adversaru"ui său. 5' . i-o !ndesă e ca % Du0u" se "ăsă su$ ea. desco erind că !" cam "uase cu fri2 când !nce use să se !ntre$e care dintre dra erii va fi trasă de această nouă vedenie. ca să nu fie "uat rin sur rindere #i să se s erie% Domnii care iau "ucruri"e !n u#or #i se fă"esc că ei cunosc toate dedesu$turi"e. cu un 2est $rusc. !n semn de rămas-$un.% Dar. "un2indu-se din nou. că se #i cufundă !ntr-un somn adânc% )*+N.+ + *REI+ Cel de3al doilea duh dintre cele trei *re4indu-se !n mi("ocu" unor sforăituri cum "ite #i ridicându-se !n ca u" oase"or ca să-#i adune 2ânduri"e. de#i )croo2e o a ăsă cu toată forţa !n (os. făcând de o$icei de toate. #i mâna i se re"a/a. nu utea ascunde "umina care ie#ea de su$ ea.)e !ntoarse s re du0 #i. !#i e/ rimă 2ama "ar2ă a !nc"inaţiei "or către aventură. vă4ând că !" rivea cu un c0i e care se amestecau !n mod ciudat frânturi din toate c0i uri"e e care i "e arătase. astfe" !ncât stin2ătoru" !i aco eri !ntrea2a si"uetă6 dar. revărsându-se e (os !ntr-un torent ne!ntreru t% )e simţea co "e#it de o$osea"ă #i de o toro ea"ă cu care nu se utea "u ta #i mai mu"t% + oi. )croo2e nu mai avu nevoie să fie anunţat că se a ro ia din nou c"i a când c"o otu" avea să $ată de unu% )imţea că se tre4ise "a rea"itate taman "a ţanc. cu rostu" anume de a susţine o discuţie cu ce" de-a" doi"ea mesa2er e/ ediat e adresa "ui rin intervenţia "ui Daco$ -ar"e. )croo2e o$servă că "umina !i stră"ucea e ca cu toată uterea6 #i făcând va2 "e2ătura cu inf"uenţa e care o avea asu ra "ui. !n#facă scufia stin2ătoare #i. se use e a ri2ă ve20e de (ur-!m re(uru" atu"ui% Căci dorea să i atace du0u" c0iar !n c"i a a ariţiei sa"e. !n care% du0u" nu se vădea că ar o une re4istenţă.

nimic nu "-ar fi u"uit rea tare% &iind re2ătit entru a roa e orice. !nce ând cu un $e$e"u# #i terminând cu ni#te rinoceri. de "a ri#că ână "a omor6 !ntre aceste e/treme e/istă fără !ndoia"ă o 2amă destu" de "ar2ă #i de cu rin4ătoare de su$iecte% &ără a mă aventura să-" socotesc e )croo2e rintre ace#tia. nu re2et să vă convin2 că era re2ătit entru o mare varietate de nă"uciri #i că. nu era !nsă de"oc 58 .afirmând că se rice "a orice.

ortoca"e 4emoase. de unde. torturi uria#e cu douăs re4ece $"aturi #i castroane cu unc0 fier$inte. un sfert de ceas trecură #i nimic nu se arătă. 4ece minute. !ntrucât e" nu utea să des"u#ească nicicum ce !nsemna sau ce avea de 2ând6 #i.. cu o formă oarecum asemănătoare cu cornu" a$undenţei. e care o ţinea 5- . castane fier$inţi. sau de-a "un2u" mu"tor. se temea că ar utea deveni !n orice c"i ă un ca4 interesant de ardere s ontană. ăsări de curte. !n ce"e din urmă. căci !ntotdeauna nu ersoana !n cau4ă #tie ce ar fi tre$uit făcut. !nce u totu#i să se 2ândească 9 a#a cum voi sau eu ne-am fi 2ândit de "a !nce ut. care !ntunecau odaia cu a$uru" "or de"icios% 'e acest tron #edea to"ănit foarte comod un dră2ă"a# Uria#. fiind doar "umină. mu"tor ierni% 'e ardosea"ă era o 2rămadă ca un fe" de tron. când c"o otu" $ătu de UNU #i nu se ivi nici o arătare. a"cătuită din sumedenie de curcani. se ridică !ncet #i !#i târ#âi a ucii ână "a u#ă% 5n cli a când )croo2e use mâna e c"anţă. mie4u" si focaru" unei ete de "umină ro#iatice. $utoaie cu stridii. mer2ând e urme"e ei. #i fără !ndoia"ă că ar fi făcut 9 deci. mere rumene.re2ătit entru nimic6 rin urmare. ărea să stră"ucească% Când această idee use cu totu" stă ânire e mintea "ui. mai mare dra2u" să-" rive#ti. din când !n când. !n fiecare arte a ei. 2â#te. "ăcinte cu carne. de arcă !ncă erea era un crân2 adevărat6 #i. scânteiau $oa$e stră"ucitoare% &run4e"e roas ete de i"ice. un 2"as ciudat !" stri2ă e nume #i !" ofti să intre% )e su use% Era ro ria "ui odaie% Nu e/ista nici o !ndoia"ă !n această rivinţă% De ereţi #i de tavan atârna atâta verdeaţă. carne de orc sărată. era mai !nfrico#ătoare decât o du4ină de fantome. !n tot acest răstim . având !n mână o torţă a rinsă. fără a se utea măcar conso"a cu ideea de a #ti acest "ucru. "un2i co"aci de cârnaţi. !nce u să se 2ândească !n ce"e din urmă că sursa #i secretu" acestei "umini fantomatice ar utea fi !n odaia a"ăturată. !" cu rinse un tremurici uternic% Cinci minute. care se revărsă este e" când oro"o2iu" anunţă ora6 #i care. de vâsc #i iederă ref"ectau "umina. $udinci cu rune. vânat. 0ă"ci !ntre2i de carne. stătea !ntins e atu" "ui. ere mă"ăieţe. urce"u#i de "a te. ca #i cum numeroase o2"in(oare fuseseră răs ândite aco"o6 iar e co# se !nă"ţa trosnind o vâ"vătaie mare cum nu mai cunoscuse vatra aceea mo0orâtă #i !m ietrită e vremea "ui )croo2e sau a "ui -ar"e.

omu"e5 )croo2e intră cu ferea"ă #i !#i "ecă !ncet ca u" !n faţa du0u"ui% Nu mai era )croo2e ce" !ndărătnic dinainte6 #i.sus. entru a răs ândi "umina ei asu ra "ui )croo2e. nui făcea "ăcere să-i &0 . de#i oc0ii du0u"ui erau senini #i $uni. când e" $ă2ă ca u" e u#ă% > 'ofte#te5 e/c"amă fantoma% 'ofte#te. să mă cuno#ti mai $ine. sus de tot.

stridii"e. curcanii. sim "ă. orcii. toate dis ărură e "oc% La fe" #i odaia. #i se omeniră e stră4i"e Londrei. care. s re marea $ucurie a $ăieţi"or. verde. !n dimineaţa de Crăciun. a# vrea să tra2 un fo"os% > 'une mâna e mantia mea5 )croo2e făcu !ntocmai #i o a ucă strâns% I"ice"e. s use du0u"% 'rive#te-mă5 )croo2e se su use. "ăcinte"e. ăsări"e. dacă ai ce să mă !nveţi. unde ?fiindcă era vreme rea@ oamenii cântau un soi de mu4ică rudimentară. ca 2"asu" "ui vioi. 2â#te"e. $oa$e"e ro#ii. #i focu". #i ceasu" de noa te. s use fantoma% > Câte 2uri de 0rănit5 mormăi )croo2e% &antoma Crăciunu"ui 're4ent se ridică% > Du0u"e. iedera. !ncât ie tu" "ui vo"uminos era de42o"it. vâscu". cârnaţii. > N-ai avut de-a face niciodată cu mem$rii mai tineri ai fami"iei me"e. de arcă n-ar fi dorit să fie ocrotit sau ascuns rin vreun vic"e#u2% *ă" i"e. tivită cu $"ană a"$ă% =e#mântu" !i atârna atât de "e(er e tru . vânatu". carnea sărată. reverenţios% Du0u" era !m$răcat doar cu o ro$ă sau mantie. du-mă unde dore#ti% Noa tea trecută am fost mânat cu forţa #i am !nvăţat o "ecţie care-#i văde#te roade"e acum% +stă-seară. $udinci"e. ca atitudinea "ui de2a(ată #i ca !nfăţi#area "ui vese"ă. !n (uru" mi("ocu"ui avea o cin2ătoare de care atârna o teacă străvec0e. duhule+ > 'este o mie o t sute. cu oc0i scânteietori. născuţi !n anii din urmă7 continuă stafia% > Nu cred că am avut de-a face. fructe"e #i unc0-u".!ntâ"nească rivirea% > Eu sunt &antoma Crăciunu"ui 're4ent. #i "umina ro#iatică. !i răs unse )croo2e. ca a"me"e "ui desc0ise. care se 4ăreau de su$ fa"duri"e am "e a"e vesmântu"ui. adică ?fiindcă eu sunt foarte tânăr@ cu fraţii mei mai mari. s use )croo2e% -ă tem că nu% +i mu"ţi fraţi. mâncată de ru2ină #i fără s adă% > N-ai mai vă4ut !n viaţa ta o arătare ca mine5 e/c"amă du0u"% > Niciodată. erau de asemenea de42o"ite6 iar ca u" nu-i era aco erit decât cu o coroniţă de i"ice !ncrustată din "oc !n "oc cu ţurţuri sc"i itori% 3uc"e"e "ui castaniu-!nc0is erau "un2i #i s"o$ode6 s"o$ode ca faţa "ui $"ândă. dar vioaie #i de"oc ne "ăcută. s use s ă#it )croo2e. se !n2rămădea !n troiene e drumu" de &1 . adunând cu "o eţi"e 4ă ada de e ava(u" din faţa "ocuinţe"or #i de e aco eri#uri"e case"or.

&aţade"e case"or erau cam ne2re #i ferestre"e #i mai ne2re. !n contrast cu căciu"i"e netede #i a"$e de nea de e aco eri#uri #i cu 4ă ada mai murdară de e (os.dedesu$t #i se răs ândea !n mici 4iscole arti$iciale. a#ternută mai recent #i arată &. .

fie că nimereau. $ondoace #i oac0e#e. ro#covane #i ântecoase. "ăcute târ#âiri de icioare. fie că dădeau 2re#% 'răvă"ii"e cu ăsări de o2radă erau !ncă e (umătate desc0ise. "ine cu castane. să fie duse acasă !n un2i de 0ârtie #i mâncate du ă-masă% C0iar #i e#ti#orii aurii #i &3 . contrastând cu 2a"$enu" ortoca"e"or #i a" "ămâi"or #i cerând cu insistenţă. $urdu0ănoase.de roţi"e 2re"e a"e trăsuri"or si căruţe"or care să aseră !n ea $ra4de adânci6 $ra4de care se !ntretăiau iară#i #i iară#i. rin aroma "or. adunate !n iramide !nf"oritoare6 mai erau ciorc0ini de stru2uri e care 2enero#ii atroni !i a2ăţaseră de ni#te câr"i2e "esne de vă4ut. e (umătate !n20eţată. cu riviri (ucău#e. cu frun4e ve#tede ână "a 2"e4ne6 mai erau mere de Norfo"E. e 2ratis6 mai erau 2răme4i de a"une. !n "ocuri"e unde se ramificau stră4i"e mari #i a"cătuiau fă2a#e com "icate. ca "a un semn. codane"or care treceau e aco"o #i se uitau cu fa"să modestie "a vâscu" atârnat deasu ra% Erau. !ncât stră"uceau ca ni#te că"u2ări s anio"i 2răsani. 2reu de des"u#it !n noroiu" 2ros. #i ardeau cu vâ"vătăi. maronii #i mătăsoase. iar ce"e cu fructe se arătau !n toată s "endoarea "or% Erau aco"o co#uri rotunde. atât de $ine crescute. vec0i "im$ări rin ădure. din când !n când. "ăfăindu-se !n fata u#i"or #i revărsându-se ână !n stradă. e (umătate to ită. făcând cu oc0iu" de e rafturi. ere #i mere. evocând. du ă ofta inimii% +tmosfera ora#u"ui nu avea nimic vese" !n ea #i totu#i retutindeni era un aer de vese"ie e care aeru" de vară ce" mai curat #i soare"e de vară ce" mai ar4ător s-ar fi străduit 4adarnic să-" răs ândească% Căci oamenii care dădeau (os cu "o ata căciu"i"e de omăt de e case erau vese"i #i "ini de voie $ună6 stri2au unu" "a a"tu" de e troiene #i. !#i aruncau câte un $u"2ăre de 4ă adă o4na# 9 un roiecti" cu mu"t mai $"a(in decât o 2"umă e/ rimată rin cuvinte 9 râ4ând din toată inima. im "orând c0iar. entru ca oameni"or care treceau e aco"o să "e "ase 2ura a ă. de sute de ori. 2ă"$ui #i !n a a !n20eţată% Ceru" era mo0orât si stră4i"e mai scurte erau sufocate de o âc"ă murdară. umf"ate ca surtuce"e unor dră2ă"a#i domni $ătrâni. cu a$undenţa "or a o "ectică% -ai erau aco"o ce e s anio"e rumene. a"e cărei articu"e mai 2re"e se "ăsau ca o "oaie de atomi de funin2ine. de arcă toate co#uri"e din -area 3ritaniie "uaseră foc deodată. de asemenea. cu ersona"itatea "or e/trem de com actă #i de sucu"entă.

ar2intii, e/ u#i !ntr-un castron, rintre aceste fructe a"ese, de#i fac arte dintr-o s ecie "icticoasă #i cu sân2e stătut, ăreau a #ti că se unea ceva "a ca"e6 #i toţi, ână "a u"timu" e#ti#or, se foiau, răsuf"ând din 2reu, rin mica "or "ume, cu rin#i de o emoţie mo"comă #i rece% Iar "a $ăcănie, a0, "a $ăcănie5 + roa e se !nc0isese, doar două o$"oane erau use, sau doar unu"6 dar ce se 4ărea rintre e"e5 Nu numai că, "ăsându-se e te(20ea, cântaru" roducea un

&4

42omot vese" sau că sfoara se desfă#ura atât de iute de e scri ete sau că toate cutii"e de ta$"ă 4ăn2ăneau !n sus #i-n (os ca #i cum ar fi fost mânuite de ni#te scamatori, că arome"e amestecate de ceai #i cafea erau atât de "ăcute nasu"ui, sau că stafide"e erau atât de mu"te #i de minunate, mi2da"e"e atât de neasemuit de a"$e, $atoane"e de scorţi#oară atât de "un2i #i dre te #i ce"e"a"te mirodenii atât de de"icioase, fructe"e 4a0arisite atât de $ine !nc0e2ate #i atât de $ine !m$i$ate !n 4a0ăr to it, !ncât ână #i cei mai indiferenţi trecători simţeau că "i se !nmoaie icioare"e, iar a oi că "i se a "eacă de "a atâtea $unătăţi% Nu numai că smoc0ine"e erau siro oase si cărnoase sau că rune"e franţu4e#ti ro#eau cu modestă acrea"ă din cutii"e "or $o2at !m odo$ite sau că totu" era $un de mâncat #i 2ătit de Crăciun6 dar mu#teriii erau toţi atât de 4oriţi #i de neră$dători, !n s eranţa "or de a trăi !m "inirea ace"ei 4i"e, !ncât se ciocneau unii de a"ţii "a u#ă, !#i trânteau co#uri"e de nuie"e ca ni#te tur$aţi, !#i uitau târ2uie"i"e e te(20ea #i a"er2au du ă aceea !na oi ca să "e ia #i făceau a"te sute de $oro$oaţe, !ntr-o vese"ie ne$ună6 iar !n acest tim , $ăcanu" #i a(utoare"e "ui erau atât de "ini de sâr2 si de vioiciune #i uneau atâta suf"et când !#i "e2au #orţuri"e "a s ate, de arcă #i-ar fi "e2at c0iar inimi"e "or curate, entru a fi scoase !n vă4u" "umii #i cercetate, $a c0iar si ciu2u"ite de niscaiva stăncuţe de Crăciun, dacă asta "e-ar fi fost e )lac. Dar, curând, c"o otniţe"e c0emară toţi oamenii $uni "a $iserici #i ca e"e, #i iată-i venind, adunându-se cârduri-cârduri e stră4i, cu 0aine"e ce"e mai $une #i cu ce"e mai vese"e c0i uri% 1i !n ace"a#i tim , a ăreau cu 4eci"e din străduţe "ătura"nice, din fundături #i răs ântii anonime, nenumăraţi oameni, ducându-#i co#uri"e cu mâncare "a $rutării% Du0u" ărea foarte interesat de ace#ti sărmani etrecăreţi, fiindcă se ostă cu )croo2e a"ături !n u#a unei $rutării #i, du ă ce ridică #ervete"e de e co#uri !n tim ce urtătorii "or "e treceau rin faţă, icură tămâie din torţa "ui este e"e% 1i torţa asta avea ceva cu totu" neo$i#nuit, căci, o dată sau de două ori, când câţiva urtători de co#uri care se !n20ionteau sc0im$ară vor$e urâte, e" !i stro i cu câteva icături de a ă din ea #i de !ndată se !nvese"iră din nou% Căci, s uneau ei, e ăcat să te cerţi !n 4iua de Crăciun% )i c0iar a#a este5 Doamne-a(ută, că a#a este5 În ce"e din urmă, c"o ote"e conteniră să $ată #i cei ce !#i coceau âini"e tăcură6 #i totu#i, ata de ume4ea"ă to ită de deasu ra fiecărui cu tor a" $rutaru"ui, unde ie#ea fum din ava(, de arcă #i ietre"e coceau ine,
&5

rămăsese aco"o ca o amintire "ăcută a ace"or co#uri #i a coacerii ini"or% > Ceea ce icuri din torţa ta are vreo aromă deose$ită7 !ntre$ă )croo2e% > +re% 'ro ria mea aromă%

&&

dar care sunt atât de străini de noi #i de toţi cunoscuţii #i ru$edenii"e noastre. !i răs unse du0u". > Îi "i se#ti de mi("oace"e de a se !nfru ta !n fiecare a #a tea 4i. s use )croo2e. $i2otism si e2oism. semeţie. nevă4uţi ca #i ână atunci. dore#ti să iei acestor oameni un ri"e( de $ucurie nevinovată% > Eu75 stri2ă duhul. rea-voinţă. 2eneroasă. $unu" du0 se 2ândi de !ndată "a co istu" "ui )croo2e6 căci !ntr-aco"o orni. du ă o c"i ă de 2ândire. !n ciuda dimensiuni"or sa"e 2i2antice6 stătea su$ un aco eri# scund cu aceea#i 2raţie. ca o fiinţă su ranatura"ă. s use )croo2e% > E/istă e ământu" vostru. de arcă nici n-ar fi trăit vreodată% . invidie. "uându-" #i e )croo2e cu e". unii care retind că ne cunosc #i care săvâr#esc !n nume"e nostru fa te ce vădesc atimă. rin ma0a"aua ora#u"ui% Du0u" deţinea neo$i#nuita !nsu#ire ? e care )croo2e o o$servase "a $rutărie@ de a se acomoda cu u#urinţă !n orice "oc. cum ar fi stat #i !ntr-o sa"ă 2randioasă% 1i oate că din "ăcerea de a se fă"i cu această utere a "ui sau oate mânat de firea "ui $"ândă. sau ce" uţin !n nume"e fami"iei ta"e. nu-i a#a7 s use )croo2e% > Eu75 stri2ă du0u"% > Încerci să !nc0i4i aceste "ocuri !n 4iua a #a tea. care e adesea sin2ura 4i !n care se oate s une că mănâncă #i ei. ură. a2ăţat de mantia "ui6 #i !n ra2u" u#ii. > 'entru că au cea mai mu"tă nevoie% > Du0u"e. dintre toate fă turi"e din nenumărate"e "umi din (uru" nostru. mă !ntre$ de ce tocmai tu. du0u" 4âm$i #i se o ri să $inecuvânte4e "ocuinţa "ui 3o$ Cratc0it icurând din torţă% C!ndiţi-vă numai5 3o$ &' . !ndeose$i entru ce"e sărmane% > De ce !ndeose$i entru ce"e sărmane7 !ntre$ă )croo2e. inimoasă #i de com asiunea sa faţă de toţi oamenii sărmani.ine minte asta #i une fa te"e "or !n seama "or. nu a noastră% )croo2e fă2ădui că a#a va face6 #i "ecară mai de arte.> 1i e entru orice fe" de co# de mâncare din această 4i7 !ntre$ă )croo2e% > 'entru ce"e ce sunt date cu $unătate. s use )croo2e% )i asta !nseamnă cam ace"a#i "ucru% > Eu !ncerc75 e/c"amă du0u"% > )ă mă ierţi dacă 2re#esc% +ceasta s-a făcut !n nume"e tău.

dar $o2ată !n an2"ici. care sunt ieftine #i. nevasta "ui Cratc0it. Du0u" Crăciunu"ui 're4ent !i $inecuvânta căsuţa "ui cu atru odăi5 1i iată că a ăru doamna Cratc0it. 2ătită cu o sărăcie de roc0ie !ntoarsă de două ori. entru cei #ase eni cât costă.câ#ti2a doar atât cât să-#i cum ere câteva mâini de $o$ e să tămână6 !#i vâra deci !n traistă !n fiecare sâm$ătă doar câteva mâini de du "icate a"e nume"ui său de $ote46 #i totu#i. fac &8 .

scum a mea. ână ce cartofii care a$ia fier$eau !nce ură să c"ocotească #i să "ovească cu 42omot ca acu" oa"ei. s use o fetiţă care a ăru c0iar atunci. care erau retutindeni !n ace"a#i tim % 'ite#te-te. *im De2eţe"5 Iar -art0a arcă a !ntâr4iat #i "a u"timu" Crăciun cu o (umătate de ceas5 > + venit -art0a. de asemenea $o2ată !n an2"ici6 !n tim ce cona#u" 'eter Cratc0it. dar tare mu"t ai !ntâr4iat5 s use doamna Cratc0it. să-ţi dea Dumne4eu sănătate. răs unse fata. cu e uţin un cot #i (umătate de #a". -art0a. 2ândindu.se ofticio#i "a arome"e de sa"vie #i de cea ă. a(utată de 3e"inda Cratc0it. nu5 =ine tata. !ntru cinstirea ace"ei 4i"e@. dădură $u4na 4$ierând că !n faţa $rutăriei simţiseră miros de 2âscă #i #tiau că era 2âsca "or6 #i. cerând să fie sco#i de-aco"o #i co(iţi% > 'e unde-o fi um$"ând iu$itu" vostru tată7 s use doamna Cratc0it% 1i mai e #i cu frăţioru" vostru. mamă5 > Ei. #i a4i-dimineaţă a tre$uit să fac curat. !n tim ce acesta ?nu tocmai fă"os. să te ai$ă Domnu" !n a4ă5 > Nu. stri2ară cei doi Cratc0iţi mititei. dacă ai a(uns. > + venit -art0a5 stri2ară cei doi Cratc0iţi mititei% Ura5 )ă ve4i ce 2âscă avem. atârnând !n faţa "ui6 cu 0aine"e "ui (er e"ite.im resie $ună6 ea use faţa de masă. ridicându-" !n s"ăvi e cona#u" 'eter Cratc0it. de#i co"ţuri"e 2u"eru"ui a roa e că-" su2rumau@ suf"ă !n foc. câr ite #i eriate ca să arate #i e" omene#te6 #i cu *im De2eţe" e umăr% )ărăcuţu" *im De2eţe" ţinea o câr(ă &- . cea de-a doua fiică a ei. se $ucura vă4ându-se atât de e"e2ant !nve#mântat #i a$ia a#te ta să-#i arate "en(eria !n arcuri"e mondene% 1i iată că #i cei doi Cratc0iţi mai mici. ace#ti Cratc0iţi mititei ţo ăiau !n (uru" mesei. ite#te-te5 -art0a se iti #i iată că intră mărunţe"u" 3o$. tată". !nfi2ând o furcu"iţă !n oa"a cu cartofi #i intrându-i !n 2ură co"ţuri"e imensu"ui său 2u"er de căma#ă ? ro rietatea "ui 3o$. -art0a5 > =ai. scum a mea. transmisă fiu"ui #i mo#tenitoru"ui său. fără a mai socoti #i fran(uri"e. nu mai contea4ă acum. un $ăieţe" #i o fetiţă. sărutând-o de nenumărate ori #i re e4indu-se s"u2arnică să-i ia #a"u" #i $oneta% > +m avut o 2roa4ă de tre$uri de terminat ieri noa te. s use doamna Cratc0it% +#ea4ă-te !n faţa focu"ui. să te !ncă"4e#ti.

ierindu-i $rusc toată $una dis o4iţie6 căci e tot drumu" de "a $iserică fusese ca"u" ursân2e a" "ui *im #i venise ână acasă !n 2a"o % Cum să nu vină !n 4iua de Crăciun5 -art0ei nu-i "ăcea să-" vadă de4amă2it. nici măcar !n 2"umă6 a#a că !#i făcu rematur a ariţia din dosu" u#ii de "a '0 . rivind !n (ur% > Nu vine5 s use doamna Cratc0it% > Nu vine75 s use 3o$.micuţă #i mem$re"e "ui erau susţinute de un cadru de fier5 > Dar unde e -art0a noastră7 stri2ă 3o$ Cratc0it.

s-ar fi utut (er e"i #i mai mu"t 9 re2ăti !ntr-o cană mare o $ăutură fier$inte cu 2in #i "ămâie. se useră farfurii"e #i se rosti ru2ăciunea% )e "ăsă tăcerea. toţi ţinându-#i res iraţia. !n tim ce cei doi Cratc0iţi mititei !" "uară e sus e *im De2eţe" ca să-" ducă "a s ă"ătorie. mi-a s us că s eră să-" vadă oamenii !n $iserică entru că e" e $etea2 #i oate "e rinde $ine să "e aducă aminte !n 4iua de Crăciun de ce" care a făcut să um$"e cer#etori o"o2i #i a redat or$i"or vederea% Lui 3o$ !i tremură 2"asu" când "e ovesti aceasta #i !i tremură #i mai mu"t când s use că *im De2eţe" va cre#te mare #i voinic% -icuţa "ui câr(ă se au4i mi#cându-se iute e ardosea"ă #i *im De2eţe" se !ntoarse. care sfârâia. !ntr. s use 3o$. !#i !nfundară "in2uri"e !n 2ură. re2ătindu-se să-" !nfi2ă '1 . !nainte de a se mai rosti vreo vor$ă. !ntorcânduse curând cu ea. > Cuminte ca un !n2era#. 3o$. fiind condus de frate"e #i sora "ui ână "a scăune"u" din faţa focu"ui6 !n acest tim . fiind !ncă fier$inte6 cona#u" 'eter 4dro$i cartofii cu o forţă incredi$i"ă6 domni#oara 3e"inda !ndu"ci sosu" de mere6 -art0a #terse farfurii"e fier$inţi6 3o$ !" "uă e *im De2eţe" "ân2ă e". e care o amestecă $ine !ntr-o arte #i !n cea"a"tă #i o use e "ită ca să fiar$ă6 iar cona#u" 'eter #i cei doi omni re4enţi Cratc0iţi mititei se duseră să aducă 2âsca. faţă de care o "e$ădă nea2ră era o nimica toată 9 #i !ntr-adevăr. de unde utea au4i $udinca susurând !n cratiţa din cu tora#u" de aramă% > 1i cum s-a com ortat *im De2eţe"7 !ntre$ă doamna Cratc0it. $ietu" de e". !n sfâr#it. du ă ce !" "uă este icior e 3o$ entru naivitatea "ui #i 3o$ o !m$răţi#a e fiica "ui du ă ofta inimii. !ntorcându-#i man#ete"e 9 de arcă.cămară #i a"er2ă !n $raţe"e "ui. stă sin2ure" mu"t tim #i !i trec rin ca ni#te ciudăţenii cum n-ai mai au4it% =enind s re casă. de arcă ar fi oficiat o măreaţă ceremonie% +tâta forfotă urmă. !n tim ce doamna Cratc0it !#i "im$a !ncet rivirea de-a "un2u" cuţitu"ui. $a c0iar #i mai cuminte% Uneori cade e 2ânduri. ca nu cumva să ţi e du ă 2âsca !nainte de a "e veni rându" să fie serviţi.un co"ţi#or a" mesei6 cei doi Cratc0iţi mititei a#e4ară scaune"e entru toată "umea. !n casa aceea cam a#a era% Doamna Cratc0it făcu sosu" ? re2ătit dinainte !ntro ti2ăiţă@. fără a uita de ei #i. de-ai fi cre4ut că 2âsca era asărea cea mai rară din câte e/istă6 un adevărat fenomen cu ene. insta"ându-se "a osturi.

!m$o"dit de cei doi Cratc0iţi mititei. de (ur !m re(uru" mesei se ridică un murmur de $ucurie #i c0iar #i *im De2eţe".Ura5< Nici că se mai omenise o asemenea 2âsca% 3o$ s use că e" nu oate să creadă că a e/istat vreodată o 2âsca a#a de $ine '.!n ie tu" 2â#tei6 dar când !" !nfi se #i când ţâ#ni mu"t a#te tatu" (et de um "utură. . $ătu !n masă cu mâneru" cuţitu"ui #i stri2ă cu 2"ăscioru" "ui firav: .

utea mărturisi că se temuse că nu-i va a(un2e făina% *oţi 2ăsiră câte ceva de s us. e un ton c0iar foarte ca"m. a"cătuind ceea ce 3o$ Cratc0it numi un cerc. #i o furase. mărimea ei "a un reţ atât de mic erau su$iecte de admiraţie unanimă% Lun2ită cu sos de mere #i iure de cartofi. a fost o masă !ndestu"ătoare entru !ntrea2a fami"ie6 !ntr-adevăr. ar4ând !n (umătate de (umătate de sfert de intă de $rand. du ă cum s use foarte !ncântată doamna Cratc0it ?tră2!nd cu oc0iu" s re o fărâmiţă de os din farfurie@. se strânse totu". doamna Cratc0it intră 9 !m$u(orată. iar !n foc fu $ă2ată o "o ată de castane% + oi toată fami"ia Cratc0it se trase !n (uru" so$ei.re arată% &ră2e4imea #i aroma ei. că o socotea cea mai mare i4$ândă a doamnei Cratc0it de când erau căsătoriţi% Doamna Cratc0it s use că acum. dar 4âm$ind mândră 9 cu $udinca. #i !m odo$ită cu o coroniţă de Crăciun !nfi tă !n mi("oc% +0. masa se termină. dar care de fa t era un semicerc6 #i c0iar "ân2ă cotu" '3 . se curăţă so$a si se făcu focu"% Du ă ce fu 2ustat crusonu" #i dec"arat desăvâr#it. du ă ce scă ase de ovara asta de e suf"et. #i de "a s ă"ătoria !nvecinată5 +sta era $udinca5 'este (umătate de minut. dar nimeni nu s use #i nici nu se 2ândi că era o $udincă mică entru o fami"ie atât de mare% +r fi fost curată $"asfemie% Orice mem$ru a" fami"iei Cratc0it ar fi ro#it "a 2ându" unei asemenea insinuări% În sfâr#it. tare #i vârtoasă ca o 20iu"ea de tun estriţă. doamna Cratc0it ie#i sin2ură din odaie 9 rea nervoasă ca să su orte martori 9 ca să scoată $udinca din cu tor #i s-o aducă "a masă% Dacă nu era suficient de coa tă7 Dacă se va sfărâma când o va scoate7 Dacă se furi#ase cineva !n curte. ce $udincă minunată5 3o$ Cratc0it s use. se useră e masă mere #i ortoca"e. care erau mân(iţi ână "a s râncene cu sos de sa"vie #i cea ă% Dar du ă ce domni#oara 3e"inda sc0im$ă farfurii"e. !n tim ce ei se $ucurau de 2âscă 9 resu unere care !i făcu e cei doi Cratc0iţi mititei să ă"ească5 )e resu uneau tot fe"u" de 2ro4ăvii% Ura5 Ce de a$uri5 3udinca fu scoasă din cu tor% -iros ca !n 4iua de s ă"at rufe5 De "a câr a de deasu ra% -irosu" de "a $irtu" #i atiseria de-a"ături. căţărându-se este 4id. ână "a urmă nici măcar n-o mâncaseră e toată5 1i totu#i toţi se săturaseră. !ndeose$i cei mai mici Cratc0iţi.

!n tim ce castane"e din so$ă ocneau #i sfârâiau% + oi 3o$ !nc0ină a0aru": > Un Crăciun fericit entru noi toţi. fără toartă% +cestea conţineau !nsă "icoarea fier$inte din vas."ui 3o$ Cratc0it era toată stic"ăria fami"iei% Două a0are mari #i o cea#că entru cremă. dra2ii mei% Dumne4eu să '4 . "a fe" de $ine ca ni#te oca"e de aur6 #i 3o$ !i servi cu oc0ii "icărind de fericire.

s use )croo2e. cu o curio4itate e care n-o mai simţise ână atunci. se temea să nu-i fie smu"s% > Du0u"e. cum oţi au4i 2â4a de e o frun4ă "ân2ându-se că fraţii săi !nfometaţi din ţărână se $ucură de rea mu"tă viaţă5 *crooge se 0ncovoie au4ind mustrarea fantomei #i !#i aruncă tremurând rivirea s re ământ% Dar #i-o ridică re ede. doamna Cratc0it% *are a# vrea să-" am !n faţa oc0i"or5 I-a# servi eu vreo câteva vor$e cu care să se os ăte4e #i nădă(duiesc că "e-ar !n20iţi cu oftă5 > Dra2a mea. ro#ind. din dra2oste entru e" #i din dorinţa de a-" avea mereu a"ături. !ntr-adevăr5 stri2ă. Doamne. e scăune"% 3o$ !i ţinea mânuţa ve#te(ită !ntr-a "ui. nimeni din neamu" meu. dacă e#ti om #i nu ai o inimă de iatră. s une-mi dacă *im De2eţe" va trăi% > =ăd un "oc 2o". nu. va tre$ui să !nduri aceste vor$e 2re"e ână ce vei desco eri ce este risosu" #i unde se af"ă e"% 'oţi tu să 0otără#ti care oameni se cuvine să trăiască #i care să moară7 'oate că !n oc0ii Domnu"ui tu e#ti mai nevrednic #i mai uţin otrivit să trăie#ti decât mi"ioane de oameni ca $ăieţe"u" acestui om sărman% Of. ctitoru" os ăţu"ui5 > Da. de arcă. du0u"e $un5 ) une-mi că va fi cruţat% > Dacă aceste um$re vor rămâne nesc0im$ate !n viitor. ctitoru" os ăţu"ui. răs unse fantoma. sunt co iii de faţă% E 4iua de Crăciun5 '5 . nu-" va mai 2ăsi aici% 1i ce-i cu asta7 Dacă tot e sortit să moară. nu. s use fantoma. ăstrată cu 2ri(ă% Dacă aceste um$re vor rămâne nesc0im$ate !n viitor. #i o câr(ă fără stă ân. ca să scadă risosu" de o u"aţie% )croo2e "ecă de !ndată ca u" când !#i au4i ro rii"e "ui vor$e re etate de du0 #i !" co "e#iră căinţa si tristeţea% > Omu"e. aco"o. da. co i"u" va muri% > Nu.ne a(ute5 1i toată fami"ia re etă du ă e"% > Dumne4eu să-i a(ute e toţi5 rosti u"timu" *im De2eţe"% 1edea foarte a roa e de tată" său. "a au4u" ro riu"ui său nume% > În sănătatea domnu"ui )croo2e5 s use 3o$% !n sănătatea domnu"ui )croo2e. mai $ine să moară. s use 3o$. !n cot"onu" de "ân2ă co#. !i răs unse fantoma. s use )croo2e% +0.

s use ea. nemi"os #i nesimţitor ca domnu" )croo2e% Doar #tii $ine că a#a este. sărmanu"5 > Dra2a mea. răs unse cu $"ândeţe 3o$% E 4iua de Crăciun% > 3eau !n sănătatea "ui.> De $ună seamă. '& . se cuvine să !nc0ini !n sănătatea unui om atât de mâr#av. Ro$ert ! Nimeni nu #tie asta mai $ine ca tine. de 42ârcit. numai !n 4iua de Crăciun. de dra2u" tău #i a" acestei 4i"e.

s use doamna Cratc0it, nu de dra2u" "ui% )ă-i dea domnu" viaţă "un2ă5 Crăciun fericit #i un +n Nou $un5 Nu mă !ndoiesc că va fi foarte vese" #i fericit5 Co iii !nc0inară #i ei, du ă ea% Era rima oară când făceau ceva fără tra2ere de inimă !n seara aceea% *im De2eţe" $ău u"timu", dar nici că-i ăsa vreun ic de e"% )croo2e era -onstru" fami"iei% 'omenirea nume"ui său aruncă asu ra etrecerii o um$ră nea2ră, care adastă cinci minute !ntre2i% Du ă ce aceasta se risi i, fură de 4ece ori mai vese"i ca !nainte, de u#urare că scă aseră de )croo2e ce" Rău% Cratc0it !i anunţă că avea !n vedere o s"u($ă entru cona#u" 'eter, de e urma căreia, dacă o va o$ţine, va aduce !n casă cinci #i"in2i #i sase eni e să tămână% Cei doi Cratc0iţi mititei 0o0otiră de râs "a ideea că 'eter va fi om de afaceri6 iar 'eter !nsu#i rivea focu" dintre 2u"ere"e "ui, cufundat !n 2ânduri, de arcă ar fi c0i$4uit ce investiţii să refere când va intra !n osesia ace"ui u"uitor venit% -art0a, care era o $iată ucenică "a o modistă, "e ovesti a oi ce fe" de muncă tre$uia să facă #i câte ore "ucra "a !ntinderea unei ă"ării #i cum avea de 2ând să 4acă !n at !n dimineaţa 4i"ei următoare, ca să se odi0nească #i ea ca "umea6 !n 4iua următoare fiind săr$ătoare, utea să stea acasă% Le mai ovesti că !n urmă cu câteva 4i"e vă4use o contesă #i un "ord #i că "ordu" era ;cam cât 'eter de !na"t<, "a care 'eter !#i trase 2u"ere"e atât de sus, că dacă aţi fi fost de faţă, nu i-aţi mai fi 4ărit ca u", !n tot acest tim , castane"e #i vasu" cu cru#on trecură din mână !n mână6 #i curând du ă aceea, se au4i 2"ăscioru" "ân2ăcios a" "ui *im De2eţe" cântând un cântece" des re un co i" rătăcit rintre nămeţi6 #i !" cântă c0iar foarte $ine% Nu era nicidecum o atmosferă distinsă% Nu a"cătuiau un ta$"ou frumos de fami"ie6 nu erau $ine !m$răcaţi6 !ncă"ţări"e "or nu erau nici e de arte re4istente "a a ă6 0aine"e "or erau sărăcăcioase6 iar 'eter era ro$a$i" fami"iari4at, $a c0iar mai mu"t ca si2ur că era, cu munte"e de ietate% Dar erau fericiţi, recunoscători, se !nţe"e2eau $ine #i erau mu"ţumiţi de 4iua aceea6 #i când dis ărură, ărând #i mai fericiţi !n "umina stră"ucitoare răs ândită "a des ărţire de torţa du0u"ui, )croo2e rămase ână !n u"tima c"i ă cu rivirea aţintită asu ra "or, !ndeose$i asu ra "ui *im De2eţe"% )e !ntunecase de-acum #i nin2ea 4dravăn6 #i !n tim
''

ce )croo2e #i du0u" stră$ăteau stră4i"e, stră"ucirea focu"ui care trosnea !n $ucătării, sa"oane #i !n tot fe"u" de odăi, era o adevărată minune, !ntr-o casă, â" âitu" f"ăcări"or de4vă"uia re2ătiri"e entru o masă intimă, cu mâncăruri fier$inţi, a$urind !n faţa focu"ui, !n tim ce dra erii"e ro#ii #i 2re"e erau trase en- tru a a"un2a fri2u" #i !ntunericu" de afară, !n a"tă arte, co iii dădeau $u4na afară, !n 4ă adă, ca să-#i !ntâm ine surori"e #i fraţii căsătoriţi, verii, unc0ii #i mătu#i"e, !ntrecându-se care să

'8

a(un2ă rimu" "a ei% Într-o casă, e trans erante se 4ăreau um$re"e oas eţi"or care se adunau6 !n a"ta, un 2ru de fete frumoase, toate cu 2"u2i"e e ca #i cu ciu$oţe"e !m$"ănite, s orovăind de-a va"ma, se furi#a s re casa !nvecinată, unde, vai de $ur"acu" care "e vă4u dând iama 9 vră(itoare vic"ene, #tiau e"e ce #tiau 9 ca o vă aie5 Dar dacă te-ai fi "uat du ă număru" ce"or care se !ndre tau s re adunări rietene#ti, ai fi cre4ut oate că acasă nu mai era nimeni care să-i !ntâm ine când vor a(un2e, de#i orice casă s-ar fi cuvenit să a#te te musafiri #i să-#i !ndese so$e"e ână "a (umătatea co#uri"or% 3inecuvântat fie du0u", că tare se mai $ucura5 Î#i de42o"ea ie tu" e toată "ăţimea "ui, !#i desc0idea a"ma !ncă ătoare #i continua să "utească, revărsând cu 2enero4itate vese"ia "ui "uminoasă #i nevinovată oriunde a(un2ea5 C0iar #i "am a2iu" care a"er2a !n faţa "ui, resărând strada !ntunecată cu stro i de "umină, #i care era !m$răcat frumos entru a etrece #i e" seara undeva, râse 42omotos când du0u" trecu, de#i 0a$ar nu avea "am a2iu" că !nsoţitoru" "ui era !nsu#i Crăciunu"5 Dar a oi, fără ca du0u" să-" revină e )croo2e !n vreun fe", se omeniră e un dea" mo0orât #i ustiu, e care erau răs ândite 2răme4i monstruoase de iatră 2roso"ană, de arcă aco"o ar fi fost un cimitir de uria#i6 iar a a se re"in2ea oriunde oftea, sau s-ar fi re"ins, dacă 2eru" n-ar fi ţinut-o ca tivă6 #i nimic nu cre#tea aco"o decât mu#c0i, 2ro4amă #i iar$ă as ră, ţe oasă, !n (os, s re a us, soare"e "ăsase o dâră de foc ro#iatic, care c"i i o secundă este ustietatea aceea, ca un oc0i osac, #i a oi, !ncruntându-se, co$or! tot mai (os, tot mai (os, ână ce se ierdu !n $e4na adâncă a no ţii ne2re% > Ce-i aici7 !ntre$ă )croo2e% > Un "oc unde trăiesc minerii care trudesc !n măruntaie"e ământu"ui, !i răs unse du0u"% Dar ei mă cunosc% 'rive#te5 )e vă4u o "umină "icărind "a fereastra unei co"i$e #i ei !naintară re ede s re ea% *recând rin 4idu" de "ut #i iatră, 2ăsiră un 2ru vese", adunat !n (uru" unui foc stră"ucitor% Un $ăr$at tare $ătrân #i o femeie, !m reună cu co iii "or #i co iii co ii"or "or #i !ncă o 2eneraţie e deasu ra, toţi 2ătiţi cu 0aine vese"e de săr$ătoare% Cu un 2"as care aco erea rareori vuietu" vântu"ui ce $ătea este ustietatea stear ă, $ătrânu"
'-

trecând e deasu ra dea"u"ui. s re mare% ) re 2roa4a "ui. se 2ră$iră 9 !ncotro7 Doar nu s re mare7 3a da. 80 . !n cor% Cu e2a"ă reci4ie."e cânta un cântec de Crăciun 9 fusese un cântec vec0i !ncă de e vremea co i"ăriei "ui 9 #i din când !n când cântau toţi cu e". entru ca a oi uteri"e să-" ărăsească din nou când voci"e !ncetau% Du0u" nu 4ă$ovi aco"o #i !" !ndemnă e )croo2e să se ţină de mantia "ui #i. $ătrânu" se !nviora #i cânta tare când ei !#i !nă"ţau 2"asuri"e.

du ă cum !i s use "ui )croo2e. cam "a o "e20e de ţărmu" de care se s ăr2eau #i se i4$eau cu să"$ăticie va"uri"e tot anu". co$orâră e o cora$ie% )e insta"ară "ân2ă timonieru" de "a cârmă. ăsări"e furtunii 9 4ămis"ite de vânt. fie e" trea4 sau adormit. ca fi2ura scu" tată de "a rova unei vec0i coră$ii. u"tima $ucăţică de ământ. #tiind că ei se 2ândeau cu $ucurie "a e"% + fost o mare sur ri4ă entru )croo2e. cu faţa !năs rită #i $ră4dată de vreme rea. avusese entru cei"a"ţi. a"e cărui străfunduri erau taine "a fe" de rofunde ca moartea6 a fost o mare sur ri4ă entru )croo2e. am utea crede. "uase arte !ntr-un fe" oarecare "a săr$ătorirea ei #i !#i amintise de cei cărora "e ducea 2ri(a de de arte. e deasu ra mării ne2re. care arunca o ra4ă de "umină e marea cum "ită. dar fiecare fredona o me"odie de Crăciun. !" asur4i vuietu" va"uri"or care se rosto2o"eau #i mu2eau. "ân2ă marinaru" de ve20e #i "ân2ă ofiţerii care făceau de cart6 ni#te si"uete !ntunecate. !#i urară Crăciun fericit. rin cră ătura din 4idu" 2ros de iatră% 'rin4ându-#i mâini"e $ătăto. !n diverse atitudini. a#a cum a"2e"e ar utea fi 4ămis"ite de a ă 9 se !nă"ţau #i co$orau. ce" mai $ătrân. !n s ate"e "or6 #i deodată. e un recif mo0orât de stânci răvă"ite una este a"ta. se !nă"ţa un far sin2uratic% Crăme4i uria#e de a"2e erau a2ăţate de oa"e"e sa"e #i. aidoma furtunii% Din nou# $antoma )orni iute mai de arte. tot mai de arte 9 ână ce. să audă un râs vi2uros% )ur ri4a a fost #i mai mare. avea un 2ând de Crăciun sau !i ovestea !n #oa tă tovară#u"ui său des re o 4i de Crăciun de odinioară. de care se "e2au s eranţe"e de a a(un2e acasă% 1i fiecare om af"at "a $ord.rite e deasu ra mesei 2roso"ane "a care #edeau. !n acea 4i. Dar c0iar #i aco"o. doi $ăr$aţi care ă4eau faru" făcuseră un foc. deasu ra unui 0ău necunoscut. fantomatice. $un sau rău. ciocnind căni"e cu 2ro26 #i unu" din ei. care ascu"ta 2emete"e vântu"ui #i se 2ândea "a so"emnitatea că"ătoriei "or rin !ntunericu" sin2uratic. când )croo2e !#i dădu seama că a arţinea ro riu"ui său ne ot #i se 81 . !nde ărtându-se de ţărmuri.)croo2e vă4u. un #ir !nfrico#ător de stânci. a$sor$it de toate acestea. ca va"urile )e care le atingeau 0n /bor. fremătătoare 9 mai de arte. rivind !na oi. o vor$ă mai $ună decât !n toate 4i"e"e anu"ui. de4"ănţuinduse rintre 2rote"e e care "e căscaseră #i !ncercând cu furie să sa e ământu"% )us. !n (uru" "ui. !nă"ţă un cântec nă rasnic.

stră"ucitoare. tot 8. de#i e a roa e cu ne utinţă. . să cunoa#teţi un om mai !n4estrat entru a râde decât ne otu" "ui )croo2e.omeni !ntr-o !ncă ere "uminoasă. 6a# ha# ha! Dacă se !ntâm "ă. cu du0u" "ân2ă e". 4âm$ind #i s unându-i din riviri ace"uia#i ne ot că e mu"ţumit de e"% > 8a5 8a5 r(se ne)otul lui *crooge. uscată.

insinuă ne oata "ui )croo2e% Ce" uţin. !n tim ce ne otu" "ui )croo2e râdea. tot a#a nimic nu e mai ire4isti$i" #i conta2ios ca râsu" #i $una dis o4iţie. e2a"ă #i no$i"ă rânduia"ă a "ucruri"or !n fa tu" că. !ntr-un cuvânt. 0a. dra2a mea7 s use ne otu" "ui )croo2e% +verea nu-i este de nici un fo"os% Nu face nimănui $ine cu ea% Nu-#i face viaţa mai u#oară cu a(utoru" ei% Nu are mu"ţumirea de a se 2ândi 9 0a. da. 0a. &red. o 2uriţă ca o cirea#ă. #i cea mai !nsorită erec0e de oc0i e care aţi vă4ut-o vreodată e c0i u" unei fiinţe. $a eu am5 s use ne otu" "ui )croo2e% -i-e mi"ă de e"6 nu m-a# utea su ăra e e".ce ot să vă s un este că a# vrea să-" cunosc #i eu% =ă ro2 să mi-" re4entaţi #i voi fi !ncântat să-" cunosc% E/istă o drea tă. 0a5 8a. care ărea a fi făcută entru a fi sărutată 9 #i fără !ndoia"ă că a#a era6 mai avea tot fe"u" de uncti#oare adora$i"e e $ăr$ie. care te mu"ţume#te erfect% > E un $ătrâne" cu 0a4. 4ău a#a5 stri2ă ne otu" "ui )croo2e% 1i o s unea cu convin2ere5 > )ă-i fie ru#ine. 0a. ne oata "ui )croo2e rin a"ianţă râdea cu aceea#i oftă ca #i e"% Iar rietenii adunaţi "a ei nu se "ăsau de"oc mai re(os #i râdeau !n 0o0ote% > 8a. căci nu fac nimic e (umătate% E"e iau "ucruri"e !n serios% Era foarte frumu#ică6 oate c0iar rea frumu#ică% +vea o faţă s "endidă. "ină de 2ro iţe #i tot tim u" mirată. &red5 s use indi2nată ne oata "ui )croo2e% )ă "e dea Dumne4eu sănătate femei"or. cum aţi s une. ţinându-se de $urtă. !ntradevăr% Dar rău" e care !" face o să-i aducă edea sa #i n-am nimic de s us !m otriva "ui% > )unt si2ură că este foarte $o2at. o$servă ne oata "ui )crooge. totodată% O. )urori"e ne oatei "ui )croo2e #i toate ce"e"a"te doamne erau de aceea#i ărere% > O. a#a-mi s ui tu mereu% > 1i ce-i cu asta. nici dacă a# vrea% 83 . era. 0a5 > + 4is des re Crăciun că e un moft. rotindu-#i ca u" #i sc0imonosindu-#i faţa !n ce"e mai ciudate 2rimase. du ă cum se răs ândesc $oa"a #i neca4uri"e. care se to eau unu" !n ce"ă"a"t când râdea. 0a5 9 că ne va $"a2os"ovi vreodată cu ea% > Eu nu am ră$dare cu e". s use ne otu" "ui )croo2e% Ăsta-i adevăru"6 #i ar utea fi mai rietenos. o femeie care te aţâţă6 dar te #i mu"ţume#te.

interveni ne oata "ui )croo2e% *oţi cei"a"ţi s useră ace"a#i "ucru #i se cuvine să socotim că ei vor$eau cu rice ere. 84 .Cine suferă de e urma toane"or "ui7 !ntotdeauna e" !nsu#i% )-a !ncă ăţ!nat să-#i $a2e !n ca că nu ne oate suferi #i nu va veni "a noi "a masă% 1i care este urmarea7 Nu ierde cine #tie ce os ăţ% > 3a cred că ierde o masă foarte $ună. fiindcă tocmai terminaseră de mâncat #i.

că urmarea anti atiei "ui faţă de noi #i a refu4u"ui de a se !nvese"i cu noi este.cu desertu" e masă. !i !ncura(a să se vese"ească #i "e turnă tuturor de $ăut cu dra2ă inimă% Du ă ceai. voi fi i4$ândit ceva% 1i cred că ieri "-am 42uduit% . o arietă sim "ă ?un f"eac6 uteai 85 . fie că-i "ace sau nu. cred eu. *o er7 Era "im ede că *o er usese oc0ii e una dintre surori"e ne oatei "ui )croo2e. se adunaseră !n (uru" focu"ui.Ce mai faci.e 4eni lor r(ndu" să râdă "a 2ându" că e" !" 42uduise e )croo2e% Dar fiind un om $un "a suf"et #i nesinc0isinduse de ce râdeau. care nu i-ar fi rins rău% )unt si2ur că astfe" a ierdut o com anie "ăcută. s use ne otu" "ui )croo2e. cu #a" de dante"ă. care utea să $u$uie "a nesfâr#it !n re2istru" 2rav. cu a(utoru" oţetu"ui aromatic. fa tu" că ierde ni#te momente "ăcute. nici !n $irou" vec0i #i muce2ăit sau !n odăi"e "ui răfuite% Eu am de 2ând să-i ofer ace"a#i ri"e( !n fiecare an. s use ne oata G"ui )croo2e. fiindcă era cu ne utinţă să sca i de contaminare. continuă ne otu" "ui )croo2e. cu refren: !ndeose$i *o er. ca un $as foarte $un. !ntre$ându-" vese": . fiindcă răs unse că un $ur"ac e un $iet roscris. dar e cu ne utinţă să nu-#i facă o ărere mai $ună des re e" 9 0l )ro4oc )e tema asta 9 dacă o să se omenească an de an cu mine "a e" acasă. entru că nu rea am !ncredere !n tinere"e 2os odine% *u ce ărere ai. au făcut uţină mu4ică% Căci erau o fami"ie mu4ica"ă. $ătând din a"me% Niciodată nu termină ce are de s us% E un $ăiat tare cara20ios5 Ne otu" "ui )croo2e i4$ucni din nou !n râs #i. de#i sora cea durdu"ie se strădui. e/em "u" "ui fu urmat !n unanimitate% > =oiam doar să s un. &red. unc0iu"e )croo2e7< 1i dacă asta !" va face să-i dăruiască amărâtu"ui "ui de co ist cinci4eci de "ire. fără să i se umf"e vene"e de e frunte sau să se facă ro#u ca un rac% Ne oata "ui )croo2e cânta $ine "a 0ar ă6 #i cântă. cu trandafira#i 9 ro#i% > *e ro2 să continui. fiindcă mi-e mi"ă de e"% 'oate să $om$ăne ână cra ă !m otriva Crăciunu"ui. rintre a"te me"odii. care nu e !ndrituit să-#i s ună ărerea asu ra acestui su$iect% La au4u" acestor vor$e. "a "umina "ăm ii% > Ei. mă $ucur s-aud asta. numai să râdă oricum. #i vă asi2ur că #tiau ce fac când cântau un cântec entru trei sau atru voci. e care n-o oate 2ăsi nici !n 2ânduri"e "ui. sora ne oatei "ui )croo2e 9 cea durdu"ie.

e care o #tia co i"u" care !" adusese e )croo2e de "a internat. cu ani !n urmă. ar fi 8& .nuri"or *recute% Când răsunară acorduri"e acestei mu4ici. dacă ar fi ascu"tat-o mai des. tot ce-i arătase fantoma !i veni !n minte6 se !nduio#a tot mai mu"t6 #i se 2ândi că.!nvăţa s-o f"uieri !n două minute@. du ă cum !i amintise &antoma Crăciu.

!n sfâr#it. e" s-ar fi refăcut că !ncearcă să vă a uce. dar toţi (ucau. "e $ătu măr e surori"e ei6 de#i e"e erau fete isteţe. du ă erde"e% Ne oata "ui )croo2e nu "uă arte "a (ocu" de-a $a$aoar$a. când. de unde nu mai avu scă are. se făcea că tre$uie să-i i ăie $oneta. !ntr-adevăr. când #i unde<. arătându-#i e de "in măiestria cu toate "itere"e a"fa$etu"ui% Ca #i "a (ocu" 7cum. a#a cum nu ot să cred că avea oc0i !n 20ete% 'ărerea mea este că a fost o !nţe"e2ere !ntre e" #i ne otu" "ui )croo2e6 #i că #tia #i &antoma Crăciunu"ui 're4ent% &e"u" !n care se ţinea du ă sora cea durdu"ie cu #a" de dante"ă era ur #i sim "u o insu"tă adusă credu"ităţii fiinţei umane% Răsturna vătraie"e. tineri #i $ătrâni. vârându-i un anumit ine" e de2et #i a2ăţându-i un anumit "anţ "a 2ât% &ără !ndoia"ă că ea i-a comunicat ărerea ei. s re $ucuria ascunsă a ne otu"ui "ui )croo2e. atunci. du ă ce ea !#i f"uturase !n 4adar fusta de mătase fo#nitoare rin faţa "ui #i e" i4$uti s-o !n20esuie !ntr-un co"ţ. af"ându-se !n rea(mă un a"t or$. $a mai mu"t. s-au retras !n mare intimitate. du ă cum v-ar fi utut s une *o er% )ă fi fost aco"o vreo două4eci de ersoane. com ortarea "ui fu cât se oate de mâr#avă% Căci refăcătoria "ui era (osnică. fiind insta"ată comod !ntr-un foto"iu mare. unde &antoma #i )croo2e stăteau !n s ate"e ei% Dar intră !n (ocu" 2a(uri"or.utut !nc"ina $unătatea vieţii s re ro ria "ui fericire cu ro rii"e "ui mâini. #i (uca #i )croo2e6 căci.% Dar nu-#i dedicară toată seara mu4icii% Du ă un tim se a ucară să (oace 2a(uri"e. se !m iedica de scaune. o rinse. monstruoasă: se făcea că n-o recunoa#te. se ciocnea de ian. se sufoca !ntre erde"e #i oriunde se avânta ea. căci e $ine să fim co ii uneori #i nu e moment mai otrivit decât Crăciunu". a$sor$it de ceea 8' . să se asi2ure de identitatea ei. !ntr-un co"ţi#or "ăcut. 0o #i e"5 1tia !ntotdeauna unde era sora cea durdu"ie% Nu rindea niciodată e a"tcineva% Dacă v-aţi fi "ovit de e". a#a cum se "oviră câţiva dintre ei. #i aţi fi rămas e "oc. ceea ce ar fi fost o (i2nire entru rice erea voastră. fu nemai omenită #i. fără a recur2e "a "o ata 2ro aru"ui care !" !nmormântase e Daco$ -ar"e. cu scăune" entru icioare. #i ar fi cotit-o de !ndată !n direcţia !n care se af"a sora durdu"ie% Ea stri2a mereu că nu e cinstit #i. de vreme ce mare"e său Întemeietor era #i e" co i"% Dar staţi uţin5 -ai !ntâi s-au (ucat de-a $a$a-oar$a% De $ună seamă5 1i nu ot să cred că *o er era cu adevărat or$. nu era% Dar când.

de#i se refăcea 2reu de ca % &antoma se $ucură mu"t să-" vadă !ntr-o asemenea dis o4iţie 88 . 2arantat să nu i se ru ă urec0ea. nu era mai ascuţit ca mintea "ui )croo2e. nici acu" de F0itec0a e". uitase cu totu" că 2"asu" "ui nu a(un2ea "a urec0i"e "or #i uneori !#i s unea #i e" ărerea #i adesea c0iar 20icea foarte corect6 căci nici ce" mai ascuţit ac.ce se etrecea !n faţa oc0i"or "ui.

ne otu" nostru i4$ucnea iară#i #i iară#i !n 0o0ote de râs. un Crăciun fericit #i un +n Nou $un5 s use ne otu" "ui )croo2e% De "a mine n-ar rimi !nc0inarea. cu rinsă de aceea#i vese"ie. orc. s use )croo2e% Numai o (umătate de ceas. dar nu era arătat oameni"or. !n care ne otu" "ui )croo2e tre$uia să se 2ândească "a ceva #i cei"a"ţi tre$uiau să 20icească "a ce6 iar e" răs undea "a !ntre$ări"e "or numai cu da sau nu. !nce un nou (oc. câine. de#i câţiva o$iectară că răs unsu" "a . #i !ntr-atâta se umf"ă de râs. că )croo2e se ru2ă de e". um$"a e stră4i. )croo2e5 1i c0iar a#a era% )entimentu" 2enera" era de admiraţie. oricum ar fi e". ca un co i". &red5 1tiu ce este5 > Ce este7 stri2ă &red% > E unc0iu" tău. un anima" viu. nu era dus de nimeni !n "anţ.8- #i !" rivea cu atâta $unăvoinţă. duhule# doar at(t! Era un (oc care se c0eamă 7da #i nu<. !n ce"e din urmă. a#a că eu ro un să-" $em !n sănătatea unc0iu"ui )croo2e5 > &ie5 !n sănătatea unc0iu"ui )croo2e5 stri2ară toţi% > Îi urăm mo#u"ui. să-i fie !n2ăduit să mai stea ână ce vor "eca musafirii% Dar du0u" s use că asta nu se utea% > Uite. isică sau urs% La fiecare nouă !ntre$are care i se unea. dar eu tot $eau !n sănătatea unc0iu"ui )croo2e5 Unc0iu" )croo2e se !nvese"ise e nesimţite #i inima !i devenise atât de u#oară. un anima" să"$atic. trăia "a Londra. dacă du0u" i-ar fi dat ră2a4% Dar !ntrea2a scenă se risi i !n . nu trăia !ntr-o mena(erie. nici ti2ru. resu unând că "e-ar fi dat vreodată rin minte să se 2ândească "a e"% > + fost entru noi un ri"e( de mare vese"ie. nici mă2ar. un anima" cam nesuferit. vacă sau taur. nu era omorât !n iaţă #i nu era nici ca". uneori vor$ea. a#a că am fi ni#te nerecunoscători dacă n-am $ea !n sănătatea "ui% Uite că se nimere#te să avem !n c"i a asta !n mână un a0ar cu vin fiert. du ă cum era ca4u"% *iru" iute de !ntre$ări "a care fu su us scoase "a ivea"ă că e" se 2ândea "a un anima". sora cea durdu"ie. stri2ă: > +m desco erit5 1tiu ce este. că ar fi răs uns #i e" cu o !nc0inare 2ru u"ui care nu #tia de re4enţa "ui. s use &red.este un urs7< ar fi tre$uit să fie 7da<6 dat fiind că un răs uns ne2ativ a fost suficient entru a "e a$ate 2ânduri"e de "a domnu" )croo2e. că fu nevoit să se ridice de e cana ea #i să $ată din icioare. un anima" care mârâia #i mormăia uneori.

răsuf"area u"timu"ui cuvânt rostit de ne otu" "ui6 #i astfe". #i oamenii se simţeau a roa e de casă6 "ân2ă $ăr$aţii care "u tau. de arte au mers #i mu"te cămine au vi4itat. #i ei se !nvese"eau6 !n ţări străine. dar !ntotdeauna cu un sfâr#it fericit% Du0u" stătea "a că ătâiu" $o"navi"or. #i ace#tia -0 . e" #i du0u" orniră din nou !n ere2rinări"e "or% -u"te au vă4ut.

!n s ita"e. căci are carne e ea. !n tim ce !nfăţi#area "ui )croo2e rămânea nesc0im$ată. unde omu" vanitos. răs unse fantoma% )e sfâr#e#te !n noa tea asta% > În noa tea asta5 stri2ă )croo2e% > În noa tea asta. !n umi"inţa "or% +co"o unde 2randioasa tinereţe ar fi tre$uit să "e desene4e trăsături"e si să "e co"ore4e cu vo se"e"e sa"e ce"e mai roas ete. cum "iţi6 dar #i rosternaţi. având s eranţe mai mari6 "ân2ă săraci. 0ido#i. diavo"ii% Nici o -1 . cu rivirea ironită e mantia du0u"ui. ândeau. ână când. !n tim ce stăteau !m reună !ntr-un "oc desc0is. (os5 e/c"amă du0u"% Erau un $ăiat #i o fată% Că"$e(iţi. (a"nici. dacă a fost doar o noa te 9 căci )croo2e avea !ndoie"i"e "ui !n această rivinţă. amărâţi% !n2enunc0easeră "a icioare"e "ui #i i se a2ăţaseră de mar2inea ve#mântu"ui% > 'rive#te aici. !n toate adă osturi"e ce"or necă(iţi. "a ora douăs re4ece% +scu"tă5 C"i a se a ro ie% 5n c"i a aceea. ie#indu-ţi de su$ u" ane% Este un icior sau o 20eară7 > +r utea fi o 20eară. !n scurtu" "ui e"an de autoritate. !m$ătrânea vi4i$i"% )croo2e o$servase această sc0im$are. omu"e5 'rive#te aici. o$servă că !ncărunţise% > +t(t de uţin trăiesc du0uri"e7 !ntre$ă )croo2e% > =iaţa mea e acest 2"o$ este foarte scurtă. e" #i-a !m ărţit 0aru" #i ia dat !nvăţătură "ui )croo2e% + fost o noa te "un2ă. coste"ivi. dar nu s usese nimic. răs unse cu tristeţe du0u"% 'rive#te aici5 Dintre fa"duri"e mantiei ie#iră "a ivea"ă doi co ii6 ră ădiţi. !n !nc0isori. o mână utredă #i 4$ârcită "e sc0imonosise #i "e 4drenţuise% +co"o unde ar fi tre$uit să trone4e !n2erii. dar 4ăresc ceva ciudat #i care nu-ţi a arţine. "ăsându-" e du0 e afară. !ncruntaţi. si ace#tia se simţeau $o2aţi.deveneau ră$dători. !n a4i"uri. "ecând de "a o etrecere de co ii din seara de 3o$otea4ă #i rivindu-" e du0. nu oruncise să se !ncuie u#a. c"o ote"e $ăteau trei sferturi !nainte de douăs re4ece% > Iartă-mă dacă nu sunt !ndrituit "a această !ntre$are. du0u" !m$ătrânea. !nfrico#ători. s use )croo2e. rân(ind ameninţător. !ntrucât săr$ătoarea Crăciunu"ui ărea a se fi concentrat !n erioada de tim e care o etrecuseră !m reună% Era ciudat #i că.

du0u" !ncercă să s ună că erau co ii $uni.sc0im$are. nici o ervertire a naturii umane. dar vor$e"e "ui referară să se !nece sin2ure decât să fie ărta#e "a o minciună atât de uria#ă% -. !n2ro4it% Du ă ce !i arătă !n fe"u" acesta. nici o de2radare. oricât de rofundă. nu 4ămis"e#te mon#tri nici e (umătate atât de ori$i"i #i de !ns ăimântători% )croo2e se trase !na oi. . rin toate mistere"e minunatei creaţii.

a ărându-se de taţii "or% 3ăiatu" este I2noranţa% &ata este )ărăcia% &ere#te-te de amândoi si de toţi cei din stir ea "or. -3 . venind s re e". !ntin4ând mâna s re ora#% 'one2re#te-i e cei care ţi-o s un5 +cce tă-" entru sco uri"e ta"e nefire#ti #i !nrăutăţe#te-"5 1i a#tea tă sfâr#itu"5 > Nu au nici o scă are. dar arătă cu mâna !nainte% > Îmi vei arăta um$re"e ce"or ce nu s-au etrecut. ca âc"a s re ământ% )*+N. cu 2reu s-ar fi des"u#it de !ntunericu" de care era !ncon(urat% Când a(unse a"ături de e". care-i ascundea ca u". ridicându-#i rivirea. co$orându-#i rivirea s re ei% 1i se a2ăţa de mine. so"emn. #i. c0i u". căci du0u" nu vor$i #i nu se mi#că% > -ă af"u !n re4enţa &antomei Crăciunuri"or Ce =or =eni7 !ntre$ă )croo2e% Du0u" nu răs unse. !n tăcere% Când a(unse "ân2ă e". 4ări o nă"ucă 2rasă. dacă nu cumva inscri ţia a fost #tearsă% Renea2ă-"5 stri2ă du0u". )croo2e se "ăsă !n 2enunc0i6 căci !ncă din vă4du0u" !n care "utea. nici un "eac nu e/istă entru ei7 stri2ă )croo2e% > Nu mai e/istă !nc0isori7 s use du0u". cu 2reu i s-ar fi conturat si"ueta !n noa te. răs un4ându-i entru u"tima oară cu ro rii"e "ui cuvinte% Nu e/istă a4i"uri7 C"o otu" $ătu mie4u" no ţii% )croo2e se uită !n (uru" "ui du ă fantomă #i nu o vă4u% Când ecou" u"timu"ui dan2ăt se stinse. cu mantie #i 2"u2ă. acest du0 ărea să risi ească !ntunecimea #i misteru"% Era !nfă#urat !ntr-un ve#mânt ne2ru rofund. forma #i nu "ăsa să se vadă decât o mână !ntinsă% Dacă n-ar fi fost aceasta. !#i aminti re4icerea $ătrânu"ui Daco$ -ar"e. dar !ndeose$i fere#te-te de acest $ăiat. s use du0u".+ + '+*R+ 8ltimul duh Nă"uca se a ro ia !ncet.> Du0u"e. sunt ai tăi7 +tât utut să s ună )croo2e% > )unt ai Omu"ui. simţi că era !na"t #i im unător #i că re4enţa "ui misterioasă !i strecura !n suf"et o s aimă so"emnă% +"tceva nu mai #tiu. căci e fruntea "ui ve4i că stă scris -oarte.

!ncât -4 .dar se vor etrece !n vremuri"e ce vor veni7 continuă )croo2e% +#a e. du0u"e7 'artea de sus a ve#mântu"ui se strânse o c"i ă !n fa"duri"e sa"e. e )croo2e !" !ns ăimântă !ntr-atât forma aceea tăcută. ca #i cum du0u" #i-ar fi "ecat ca u"% &u sin2uru" răs uns e care !" rimi% De#i se o$i#nuise de-acum cu tovără#ia fantome"or.

cu o e/crescenţă atârnată de vârfu" nasu"ui care tremura ca 2u#a unui curcan% -5 . oricum nu #tiu mare "ucru% 1tiu doar că a murit% > Când a murit7 se interesă un a"tu"% > Cred că noa tea trecută% > Dar ce s-a !ntâm "at cu e"7 !ntre$ă un a" trei"ea. căsc(nd. #i discutau !n 2ru uri. )croo2e !nainta ca să ascu"te ce vor$esc% > Nu. du0u"e5 )tafia se !nde ărtă a#a cum se a ro iase de e"% )croo2e o urmă !n um$ra ve#mântu"ui ei. cum !i vă4use adesea )crooge. #i a#a mai de arte. ri4ând o do4ă uria#ă de tutun dintr-o cutie foarte mare% Credeam că nu va muri niciodată% > Dumne4eu #tie. !n inima "ui6 !n centru" comercia". mă tem de tine mai mu"t decât de toate arătări"e e care "e-am vă4ut% Dar !ntrucât #tiu că sco u" tău este să-mi faci $ine si !ntrucât s er să devin a"t om decât eram. Du0u" se o ri "ân2ă un mic 2ru de oameni de afaceri% O$servând că mâna-i era !ndre tată s re ei. > 1i ce-a făcut cu $anii7 !ntre$ă un domn ro#u "a faţă. când dădu să-" urme4e% Du0u" se o ri o c"i ă. care i se ăru că !" ridică #i-" oartă mai de arte% 'arcă nici nu ătrunseră !n ora#6 căci ora#u" ărea mai de2ra$ă să răsară !n (uru" "or #i să-i !nvă"uie rin ro ria "ui voinţă% Dar erau aco"o. s use rimu". care mer2eau 2ră$iţi de co"o-co"o. de#i !#i !ncorda cât utea rivirea. !n tim ce e". sunt re2ătit să-ti ţin tovără#ie #i s-o fac cu recuno#tinţă% Nu vrei sămi vor$e#ti7 Nu rimi nici un răs uns% -âna arăta !n faţa "or% > 'orne#te5 s use )croo2e% 'orne#te5 Noa tea se scur2e re ede #i #tiu că entru mine e reţios tim u"% 'orne#te. cu o $ăr$ie monstruoasă.icioare"e i se !nmuiară #i desco eri că a$ia utea să se ridice. nu vedea decât o mână s ectra"ă #i o 2rămadă mare de cu"oare nea2ră% > &antomă a =iitoru"ui5 e/c"amă e". s use un $ăr$at im unător #i cor o"ent. de aur. cufundaţi !n 2ânduri. rintre ne2ustori. 4ornăindu-#i $anii !n $u4unare. o$servând arcă starea !n care era #i dându-i ră2a4 să-#i revină% Dar )croo2e se ne"ini#ti #i mai tare% !" cu rinse un sentiment va2 de nesi2uranţă #i 2roa4ă. cu si2i"ii"e "or mari. se uitau "a ceas #i se (ucau. "a 2ându" că din s ate"e ace"ui 2iu"2iu !ntunecat !" ţintuiau ni#te oc0i fantomatici.

s use ace"a#i vor$itor. căscând din nou% 'ro$a$i" că i-a "ăsat firmei% -ie nu mi i-a "ăsat% E tot ce #tiu% C"uma "ui fu rimită cu un râs 2enera"% > =a fi o !nmormântare foarte ieftină.> N-am au4it nimic. s use $ăr$atu" cu $ăr$ia mare. fiindcă 4ău dacă #tiu cine va artici a "a ea% Ce-ar fi să ne oferim noi să mer2em7 -& .

dacă mer2 #i cei. > Dar tu7 răs unse ce"ă"a"t% > 3ine5 s use rimu"% 3ătrânu" B2ârie-3rân4ă a dat ortu" o ii ână "a urmă. fiindcă ne o ream să stăm de vor$ă ori de câte ori ne !ntâ"neam% =ă sa"ut5 *oţi cei care vor$iseră #i ascu"taseră se !m ră#tiară. a#te tând o e/ "icaţie% )tafia se strecură mai de arte. remarcă domnu" cu e/crescenţă e nas% Eu. amestecându-se cu a"te 2ru uri% )croo2e !i cuno#tea #i rivi s re du0. dacă se dă #i o masă. dacă mer2. eu sunt. !n fond. ne!ndoindu-se nicidecum că. fiindcă eu nu ort niciodată mănu#i ne2re #i nu mănânc "a rân4% Dar mă ofer să mer2. conversaţia #i des ărţirea "or% La !nce ut. s use rimu" vor$itor. !i răs unse ce" de-a" doi"ea% &ri2 a" nai$ii%%% > E firesc.> N-am nimic !m otrivă. 2ândindu-se că va af"a aco"o e/ "icaţia% 5i cuno#tea erfect #i e ace#ti $ăr$aţi% Erau oameni de afaceri: foarte $o2aţi #i cu mu"tă 2reutate% )e străduise !ntotdeauna să fie $ine rivit de ei: din unct de vedere a" afaceri"or. se 0otăr! să $a2e "a ca tot ce va au4i #i tot ce va -' . de Crăciun% 3ănuiesc că nu atine4i% > Nu. e o a"tă stradă% De2etu" său arătă s re două ersoane care se !ntâ"niseră% )croo2e ciu"i din nou urec0i"e. "a care s-ar fi utut referi% Dar. !nce u să cu2ete care anume ar utea fi acesta% Nu se utea resu une că aveau vreo "e2ătură cu moartea "ui Daco$. tre$uie să mănânc ca "umea% Din nou r(sete. căci ea a arţinea trecutu"ui #i tărâmu" du0u"ui de acum era =iitoru"% Nici nu-i trecea rin ca vreo ersoană foarte a ro iată de e". > Dintre voi toţi."a"ţi% Cândindu-mă mai $ine. cred că eram totu#i ce" mai $un rieten a" "ui. )croo2e fusese !nc"inat să se mire că du0u" acordase atâta im ortanţă unor conversaţii vădit $ana"e6 dar fiind convins că e"e tre$uie să fi avut un sco ascuns. vec0iu" "ui asociat. ce" mai de4interesat. vreau să s un6 strict. nu% +m a"te"e e ca % La revedere% Nici un a"t cuvânt% +stfe" "uară sfâr#it !ntâ"nirea. numai din unctu" de vedere a" afaceri"or% > Ce mai $aci+ s)use unul. nu7 > +#a am au4it. e"e conţineau o !nvăţătură tainică entru !ndre tarea "ui. "a oricine s-ar fi referit.

nu vă4u vreo ersoană aidoma "ui !n mu"ţimea care se revărsa e su$ orta"% -8 . căutându-#i ro ria ima2ine c0iar !n ace" "oc6 dar un a"t $ăr$at stătea !n co"ţu" !n care stătea e" de o$icei #i. de#i ceasu" arăta ora "a care se af"a !ndeo$#te aco"o.vedea6 #i !ndeose$i să-#i o$serve um$ra când aceasta va a ărea% Căci resimţea că fe"u" !n care se va com orta sine"e său viitor !i va oferi c0eia care-i "i sea #i va 2ăsi astfe" u#or răs unsu" "a aceste 20icitori% 'rivi !n (ur.

stătea "ân2ă e" stafia. du ă fe"u" !n care era !ntoarsă mâna #i du ă o4iţia ei faţă de e" !nsu#i. !n 2răme4i"e de 2răsime !m uţită #i !n morminte"e de oase% 'rintre mărfuri"e cu care se !nde"etnicea. 4drenţe. care-" cu rinse si e $ătrânu" cu i a. 2unoaie"e #i (e2uri"e umane. e (umătate des uiaţi. cu o ovară asemănătoare. când intră o a"tă femeie. e stră4i"e ră4"eţite6 #i !ntre2 cartieru" du0nea a crimă. e unde )croo2e nu se a$ătuse niciodată. "ân2ă o so$ă cu căr$uni. #edea un un2a# cărunt. stic"e. cu mâna !ntinsă% Când se tre4i din frământarea 2ânduri"or.Dar nu se miră rea mu"t. că Oc0ii Nevă4uţi !" cercetau% )e cutremură #i i se făcu foarte fri2% 'ărăsiră "ocu" ace"a a2"omerat #i ătrunseră !ntr-o arte mai retrasă a ora#u"ui. c0iar !n c"i a când o femeie se furi#ă cu o $occea 2rea !n răvă"ie% Dar a$ia ă#ise !năuntru. 0u"u$e. vă4ându-"e. dără ănate6 oamenii. făcută din cărămi4i vec0i. $eţi. toţi trei i4$ucniră !n râs% > )ă fie rândă#oaica rima5 stri2ă cea care intrase !ntâi% )ă fie s ă"ătoreasă a doua #i omu" de "a om e -- . de#i !#i dădu seama !n ce 0a" era #i ce re utaţie roastă avea% Drumuri"e erau murdare #i !n2uste6 răvă"ii"e #i case"e. $ucurându-se !n ti0nă de sin2urătate% )croo2e #i stafia intrară "a omu" acesta. de vreo #a te4eci de ani. "anţuri. miasme"e. căci răsucise !n minte e toate ărţi"e osi$i"itatea unei sc0im$ări !n viaţa "ui #i credea. murdărie #i sărăcie% În străfunduri"e acestui a$omina$i" vies ar se af"a o răvă"ie rofi"ată ameninţător !n afară su$ aco eri#u" unui #o ron. care. oase #i măruntaie unsuroase% 'e ardosea"a dinăuntru erau 2răme4i de c0ei. cântare. de unde se cum ărau fiare. care !#i usese ca avă4ă !m otriva aeru"ui rece de afară o erdea soioasă din 4drenţe tărcate. urâţi% &undături"e #i 2an2uri"e. toate ni#te 0a4na"e care !#i vărsau scâr$ării"e. i se nă4ări. urmată !ndea roa e de un $ăr$at !m$răcat cu 0aine ne2re deco"orate. $a"ama"e. cuie. 2reutăţi ru2inite #i fiare de toate fe"uri"e% *aine e care uţini ar dori să "e cercete4e co"căiau ascunse !n mormane"e de 4drenţe scârnave. a2ăţată de o frân20ie% !#i fuma i a. se s erie "a fe" de tare cum se s eriaseră #i e"e când se recunoscuseră% Du ă un scurt răstim de uimire stân(enitoare. #i c0iar s era că vede !n aceasta !m "inirea noii "ui 0otărâri% *ăcută #i !ntunecată. !n2ă"aţi.

ce oca4ie5 Bău că ne-am !ntâ"nit toţi trei aici fără să vrem5 > Nici că vă uteaţi !ntâ"ni !ntr-un "oc mai nimerit. veniţi 100 . s use mo# Doe. mo# Doe.fune$re să fie a" trei"ea% Uite. cum scârţâie5 Cred că nu e/istă o $ucăţică de meta" mai ru2inită ca $a"ama"e"e astea6 #i nici oase mai $ătrâne ca a"e me"e% 8a. 0a5 )untem toţi e măsura !nde"etnicirii noastre. ne otrivim foarte $ine% 8ai. scoţându-#i i a din 2ură% =eniţi !n sa"on% 1tiţi că v-am dat voie mai de mu"t să intraţi !n e"6 iar cei"a"ţi doi nu sunt ni#te străini% )taţi să !nc0id u#a răvă"iei% +0.

!n "oc să 4acă aco"o sin2ur. > Nu. mo# Doe. du ă ce !#i otrivi "am a fume2ândă ?căci era noa te@ cu coada i ei.!n sa"on% =eniţi !n sa"on% )a"onu" era s aţiu" din dosu" erde"ei de 4drenţe% 3ătrânu" adună (aru" "a un "oc. de ce n-a fost mai darnic !n tim u" vieţii7 Dacă ar fi fost. dându-#i u"tima suf"are fără nimeni "ân2ă e"% > N-am au4it. !ncruci#ându-#i coate"e e 2enunc0i #i rivindu-i cu !ndră4nea"ă sfidătoare e cei"a"ţi doi% > 1i ce-i cu asta7 Ce-i cu asta. #i. doamnă Di"$er7 s use femeia% &iecare are dre tu" să se !n2ri(ească de e" !nsu#i% E" s-a !n2ri(it !ntotdeauna% > +sta-i adevărat5 s use s ă"ătoreasa% N-a fost om care să se !n2ri(ească mai mu"t% > +tunci nu te mai 0o"$a de arcă ţi-ar fi frică. femeia care vor$ise mai !nainte !#i a4vâr"i $occeaua e ardosea"ă #i se a#e4ă fudu"ă e un ta$uret. de $ună seamă. s use râ4ând doamna Di"$er% > Dacă voia să #i "e ăstre4e du ă moarte. vor$e mai adevărate. femeie6 cine #tie7 Doar n-o să ne căutăm acum râcă !ntre noi7 > Nu. două eceţi. s use doamna Di"$er% E o edea să dumne4eiască% > 3a ar fi tre$uit să fie o edea să mai 2rea. mo#u" ă"a rău #i scârţan. #i-ar fi "uat e careva să se !n2ri(ească de e" când "-a "ovit moartea. #i reţă"uie#te ce-i !n ea% =or$e#te e cinstite5 Nu mi-e frică să fiu rima. 4ău. nici nu mi-e frică să va4ă ei ce-i !năuntru% Cred că #tiam foarte $ine că #ter e"im !nainte de a ne !ntâ"ni aici% Nu e nici un ăcat% Desfă $occeaua. cu o vec0e ver2ea de scară. un enar. i-o !ntoarse femeia% 1i să fiţi si2uri că a#a ar fi fost. scrise cu creta e erete sume"e e care era 101 . Doe% Dar rietenii ei cei curtenitori nu !n2ăduiră una ca asta6 #i $ăr$atu" !m$răcat cu 0aine ne2re deco"orate !#i "uă rimu" inima-n dinţi #i !#i arătă rada% Nu era mare "ucru% Una. dacă a# fi utut să mai un mâna #i e a"tceva% Desfă $occeaua. o erec0e de $utoni de căma#ă #i o $ro#a fără rea mare va"oare 9 cam atât% -o# Doe "e cercetă #i "e eva"ua cu atenţie e toate. $ă2ă i a din nou !n 2ură% În acest tim . de $ună seamă că nu5 s useră deodată doamna Di"$er si $ăr$atu"% ) erăm că nu% > &oarte $ine atunci5 stri2ă femeia% +sta-i de-a(uns% )ărăce#te careva dacă ierde câteva $oarfe7 3ănuiesc că nicidecum un mort. continuă femeia.

dis us să "e dea entru fiecare #i, când vă4u că nu mai era nimic !n $occea, făcu tota"u"% > +sta-i socotea"a ta, s use Doe, #i nu-ţi dau !n "us nici #ase eni, c0iar dacă m-ar fier$e !ntr-un ca4an ca s-o fac% Cine urmea4ă7

10.

=eni rându" doamnei Di"$er% Cear#afuri #i rosoa e, o 0aină cam (er e"ită, două "in2uriţe de ar2int demodate, o erec0e de c"e#ti entru 4a0ăr #i câteva !ncă"ţări% I se făcu #i ei socotea"a e erete, !n ace"a#i fe"% > Întotdeauna "e dau rea mu"t doamne"or% Ăsta-i cusuru" meu, #i uite-a#a o s-a(un2 !n sa ă de "emn, s use mo# Doe% +sta- i socotea"a ta% Dacă-mi mai ceri un eni !n "us #i c0iar insi#ti, să #tii că o să-mi ară rău că am fost atât de 2eneros #i !ţi mai tai o (umătate de coroană% > +cum, 0ai, desfă #i $occeaua mea, Doe, s use rima femeie% Doe se "ăsă e 2enunc0i ca să um$"e mai u#or !n ea #i, du ă ce desfăcu o mu"ţime de noduri, scoase un su" mare #i 2reu dintr-un materia" !nc0is "a cu"oare% > Ce vrea să fie asta7 s use Doe% Dra erii de at5 > Ei, da5 !i răs unse femeia râ4ând #i a "ecându-se !n faţă, s ri(inită e $raţe"e !ncruci#ate% Dra erii de at5 > Doar n-o să-mi s ui că "e-ai smu"s cu ine"e cu tot, !n tim ce mortu" 4ăcea aco"o7 s use Doe% > 3a $ine că nu, răs unse femeia% De ce nu7 > E#ti menită să faci avere, s use Doe, #i o să faci, cu si2uranţă% > Ori#icum, !ţi romit, Doe, că n-o să-mi ţin mâna când ot să !n#fac orice cu ea !ntin4ând-o, de dra2u" unuia cum a fost e", !i re "ică femeia e un ton rece% =e4i că ică u"ei e ături"e a"ea% > )unt ături"e "ui7 !ntre$ă Doe% > DaG a"e cui să fie7 răs unse femeia% Eu 4ic că n-o să răcească fără e"e% > *ra2 năde(de că n-a murit de vreo $oa"ă mo"i sitoare, nu7 s use $ătrânu" Doe, o rindu-se din trea$ă #i ridicându-#i rivirea% > N-ai nici o teamă, !i răs unse femeia% Nu mă ră ădeam !ntr-atât du ă tovără#ia "ui, !ncât să mai 4ă$ovesc e "ân2ă e" ca să mă mo"i sesc, dacă o fi fost $o"nav% +, oţi să te uiţi "a căma#a aia ână te dor oc0ii, că tot n-o să 2ăse#ti !n ea nici o 2aură, nici o rosătură% Era căma#a "ui cea mai $ună #i era faină% De n-a# fi fost eu, s-ar fi a"es )ra$ul de ea. > Cum adică, s-ar fi a"es rafu"7 !ntre$ă $ătrânu" Doe% > Dacă !" !nmormântau cu ea, de $ună seamă, răs unse femeia râ4ând% + făcut careva rostia să i-o ună, dar i-am scos-o eu% DGa oi, dacă nu-i $ună stam$a entru asta, atunci nu e $ună de nimic% E
103

foarte nimerită entru un stârv% N-o fi mai urât cu aia decât cu asta% )croo2e ascu"tă !n2ro4it acest dia"o2, !n tim ce #edeau adunaţi "ân2ă rada "or, !n "umina firavă răs ândită de "am a $ătrânu"ui, e" !i rivea cu atâta re u"sie #i si"ă, cum nu i-ar fi rivit nici dacă ar fi fost ni#te demoni scârnavi care se târ2uiau

104

neră$dător să af"e ce fe" de !ncă ere era% O "umină a"idă se !nă"ţa !n aeru" din (ur #i cădea direct e at6 iar e e" se af"a cadavru" rădat. tremurând din ca ână !n icioare. căci decoru" se sc0im$ase si acum a roa e atin2ea cu mâna un at: un at de42o"it. su$ un cear#af trenţăros. a" acestui om% )croo2e aruncă o rivire stafiei% -âna ei fermă arăta s re ca % !nve"itoarea era a4vâr"ită "e(er este e". nici nu-i oţi ur! vreo trăsătură% -âna aceasta este 2rea #i va cădea dacă-i dai drumu"6 inima #i u"su" nu mai $at6 dar mâna a fost desc0isă.entru cadavru% > 8a. "ove#te5 1i ai să ve4i cum fa te"e "ui $une vor ţâ#ni din rană #i vor !nsămânţa "umea cu viaţă fără de moarte5 Nici un 2"as nu rosti aceste vor$e !n urec0i"e "ui )croo2e #i totu#i e" "e au4i când rivi atu"% 1i se 2ândi: dacă omu" acesta ar utea fi !nviat acum. 0a5 > Du0u"e5 s use )croo2e. 2eneroasă #i cinstită6 inima a fost vitea4ă. faţa ar fi ie#it "a ivea"ă% E" se 2ândi s-o facă. a#a cum nu avea uterea să a"un2e nă"uca de "ân2ă e"% O. !nţe"e2. (efuit. ceva aco erit care. ce-i asta+ )e dădu !ndărăt !ns ăimântat. veneratu"ui #i cinstitu"ui ca nu-i oţi smu"2e un fir de ăr entru cum "ite"e ta"e sco uri. -oarte rece. #i tân(ea s-o facă. 0a. afectuoasă #i u"su" a fost u"su" unui om% Love#te. ţea ănă. su2era o 2ro4ăvie% Încă erea era foarte !ntunecată. neiu$it. ascu"tând de un im$o"d tainic. 0a5 râse aceea#i femeie. rea !ntunecată ca să oată fi cercetată !n amănunţime. ca"dă. simţind cât de u#or ar fi fost. ne rive20eat. !n a#a fe" !ncât un ic dacă ar fi fost ridicată sau un de2et dacă ar fi mi#cat )croo2e. um$ră. !nfrico#ătoare5 +#terne-ţi aici a"taru" #i 2ăte#te-" cu toate s aime"e ce-ţi stau !n utere. dar nu avea uterea de a tra2e aco erământu". de#i )croo2e rivi !n (ur. ne "âns. fără dra erii. ca să rofităm noi de moartea "ui5 8a. căci acesta este tărâmu" tău% Dar iu$itu"ui.ne4eu". unde 4ăcea. de#i nu vor$ea. când $ătrânu" Doe scoase un săcu"eţ de f"ane" "in cu $ani #i vărsă e odea câ#ti2uri"e "or% =edeţi7 Ăsta-i sfâr#itu"5 I-a s eriat e toţi când trăia. !nţe"e2% )oarta acestui nefericit oate fi #i a mea% =iaţa mea !ntr-aco"o se !ndrea tă acum% Doamne. Dum. care ar fi rime"e "ui 2ânduri7 105 .

2ri(i a ăsătoare7 3o2at sfâr#it i.au adus toate astea5 Băcea aco"o.B2ârcenie. care să s ună : cu mine a fost $un !n cutare sau cutare !m re(urare #i. fără un $ăr$at. târ2uie"i mesc0ine. !n amintirea unei sin2ure vor$e $une. eu o să fiu $un cu e"% O isică râcâia "a u#ă #i de su$ vatră se au4eau ronţăind #o$o"anii% Ce căutau ei !n odaia morţii #i de ce erau atât de 10& . o femeie sau un co i" a"ături. !n casa !ntunecată #i ustie.

de#i era tânăr% !n c"i a aceea. !m "etindu-#i de2ete"e. 'ăru că-" rive#te din nou% > Dacă e/istă vreo ersoană !n ora# căreia moartea acestui om i-a stârnit vreun sentiment. de4vă"ui o odaie. s use )croo2e cu rins de c0inuri. neră$dătoare #i ne"ini#tită. arată-mi această ersoană. retră2ând-o. răs unse e"% > +m rămas fără nici un $an7 > Nu% !ncă mai sunt s eranţe. )croo2e nu cute4a să se 2ândească% > Du0u"e. !n c"i a următoare. dacă faţa ei s unea adevăru"6 dar !n suf"etu" său. #i a# face-o dacă a# utea% Dar nu am uterea asta# duhule# n3o am. s use e". un $ăr$at cu c0i u" a$ătut #i măcinat de 2ri(i.ne"ini#tiţi #i frământaţi. ca o ari ă6 a oi. dacă !" vom ărăsi% 8ai să mer2em5 Dar stafia continua să arate cu de2etu" nec"intit s re ca % > *e !nţe"e2. căci se "im$a !ncoace #i-nco"o rin odaie6 tresărea "a orice 42omot6 se uita e fereastră6 rivea s re ceas6 !ncerca 4adarnic să coasă #i su orta cu 2reu 2"asuri"e co ii"or care se (ucau% În sfâr#it.aco"o #i !#i !ntâm ină soţu". te im "or5 )tafia !#i !ntinse o c"i ă mantia !ntunecată !n faţa "ui. !i răs unse )croo2e. "ocu" acesta este !nfrico#ător% Crede-mă că nu voi uita !nvăţătura e care mi-o dă. "ân2ă foc6 #i când ea !" !ntre$ă cu 2"as stins ce ve#ti !i aduce ?ceea ce se !ntâm "ă a$ia du ă o tăcere re"un2ită@. au4i mu"t a#te tata $ătaie !n u#ă% )e 2ră$i !ntr. s use ea mirată. Caro"ine% > Numai dacă se-ndură e". du0u"e. !n care se af"au o mamă #i co i"u" ei% Ea a#te ta e cineva. faţa-i că ătă o e/ resie ciudată: un fe" de $ucurie rofundă de care se ru#ina #i e care !ncerca s-o !nă$u#e% )e a#e4ă să mănânce ceea ce fusese adunat entru e". s use soţu" ei% + murit% &emeia era o fă tură $"ândă #i ră$dătoare. era recunoscătoare entru această veste #i o s use cu 2"as tare. e" ărea că se code#te să răs undă% > )unt $une sau roaste7 s use ea ca să-" a(ute% > 'roaste. doar a#a5 Nici o s eranţă nu e ierdută dacă s-a etrecut un asemenea miraco"% > Nu mai oate acum. !#i ceru 10' . "a "umina 4i"ei.

era e moarte% > Cine va re"ua datoria noastră7 > Nu #tiu% Dar ână atunci vom face rost de $ani6 #i c0iar dacă nu vom i4$uti. am avea !ntr-adevăr mare 20inion dacă 108 . atunci. dar mai !ntâi !i tresărise inima% > Ceea ce mi-a s us femeia aceea e (umătate $eată. când am !ncercat să mă duc "a e". #i ceea ce am cre4ut că e doar un rete/t ca să nu mă rimească s-a dovedit a fi adevărat% Nu era doar foarte $o"nav. ieri seară. ca să o$ţin o amânare de o să tămână.iertare #i !i ăru rău.

datorită morţii ace"ui om. vese"ă. > =reau să văd #i uţină duio#ie faţă de un mort. ea s use cu o voce fermă. se "ăsă o tăcere desăvâr#ită% !n ce"e din urmă. s use nevasta "ui Cratc0it% !mi s"ă$e#te vederea "a "umina "umânării #i nu tre$uie să am oc0ii umf"aţi când vine tată" vostru acasă. c0iar #i cu *im De2eţe" e 10- . că !n u"time"e seri na mai mers a#a de re ede ca a"tădată% Din nou. !n tim ce mer2eau. Caro"ine5 Da% Oricât s-ar fi !nduio#at. fami"ia era mai fericită% )in2uru" sentiment rovocat de acest eveniment. care avea !n faţa "ui o carte% -ama #i fiice"e se !nde"etniceau cu cusutu"% Dar tare tăcuţi mai erau5 > 1i E" "uă co i"u" #i-" a#e4ă !n mi("ocu" "or% Unde mai au4ise )croo2e ace"e cuvinte7 Nu "e visase% 'ro$a$i" că $ăiatu" "e citea când e" #i du0u" "e trecuseră ra2u" casei% De ce nu continua7 -ama !#i use "ucru" e masă #i !#i duse mâna "a faţă% > -ă su ără "a oc0i ne2ru". )croo2e se uita !n toate ărţi"e !n căutarea "ui !nsu#i. #i 2ăsiră mama #i co iii a#e4aţi !n (uru" focu"ui% Era "ini#te% O "ini#te desăvâr#ită% -icuţii #i 2ă"ă2io#ii Cratc0iţi #edeau nec"intiţi ca ni#te statui !ntr-un co"ţ. dar nu se 4ărea nicăieri% Intrară !n casa sărmanu"ui 3o$ Cratc0it. s use )croo2e. cu riviri"e ridicate s re 'eter. tăcute #i adunate ciorc0ine !n (uru" "or ca să audă ceea ce !nţe"e2eau rea uţin. căci a"tminteri. !n "ocuinţa e care o mai vi4itase. s use ea% Ne2ru"7 +0. odaia !ntunecată e care tocmai am ărăsit-o mă va urmări ve#nic% &antoma !" că"ău4i e mai mu"te stră4i $ătute deseori de e"6 #i.urma#u" "ui va fi un creditor "a fe" de nemi"os% 'utem dormi cu inimi"e mai u#oare !n noa tea asta. mamă. răs unse 'eter !nc0i4ând cartea% Dar mă 2ândesc. erau mai "uminoase #i. care nu #ovăi nici măcar o dată : > Eu "-am vă4ut mer2ând cu%%% "-am vă4ut mer2ând foarte re ede. entru nimic !n "ume% )e a ro ie ora când tre$uie să sosească% > Cred că a #i trecut. sărmanu" *im De2eţe"5 > +cum văd mai $ine. e care a utut să i3l arate $antoma# era un sentiment de bucurie. nu uteau tă2ădui că !#i simţeau inimi"e mai u#oare% &eţe"e co ii"or. du0u"e.

e/c"amă un a"t co i"% *oţi !" vă4useră% > Dar e" era tare u#ure". cei doi Cratc0iţi mititei i se căţărară e 2enunc0i #i fiecare 110 . a$sor$ită de "ucru" ei6 #i tăticu" "ui !" iu$ea atât de mu"t. că nu-" su ăra.umăr% > 1i eu "-am vă4ut. nu-" su ăra de"oc% Dar uite că a venit tată" vostru5 )e 2ră$i să-i iasă !n !ntâm inare #i măruntu" 3o$ intră cu #a"u" "ui 9 avea cu adevărat nevoie de e". sărmanu"% Ceaiu" !i era re2ătit e "ită #i toţi se !ntreceau care să-" a(ute mai mu"t% + oi. continuă ea. stri2ă 'eter% +desea% > 1i eu "-am vă4ut.

s)use ne4asta lui. !ntre$ase care era cau4a tristeţii "ui% > La care. du ă ce medita uţin #i !#i veni !n fire. !ntin4ându-mi cartea de vi4ită. i-am ovestit. co i"a#5 !nce u să "ân2ă 3o$% Co i"a#u" meu5 )e ierdu $rusc cu firea% Nu se mai utu stă âni% Dacă s-ar fi utut stă âni. #i care. vor$ind frumos cu !ntrea2a fami"ie% )e uită "a "ucru" "ăsat e masă #i "ăudă 0ărnicia #i iuţea"a doamnei Cratc0it #i a fete"or% Le s use că vor termina cu si2uranţă mu"t mai devreme de duminică% > Duminică5 Deci ai fost astă4i aco"o. cam a$ătut<. fericit% *e strânseră !n (uru" focu"ui #i se useră e vor$ă. a#a. !ntâ"nindu-se cu e" e stradă !n 4iua aceea #i vă4ând că era cam 9 . !n tim ce fete"e #i mama continuau să coasă% 3o$ "e ovesti des re sur rin4ătoarea $unătate a ne otu"ui domnu"ui )croo2e. e care nu-" vă4use decât o sin2ură dată. . Ro$ert.!#i "i i o$ra4u" de faţa "ui. nu atât entru că ar utea să ne 111 . s use 3o$. fiind un domn des re care se s un numai vor$e $une.Nu te necă(i. domnu"e Cratc0it. 4ău dacă #tiu cum de-a af"at% > Ce anume.Îmi are nes us de rău. se af"a un scaun #i erau semne care arătau că fusese cineva aco"o mai !nainte% 3ietu" 3o$ se a#e4ă e scaun #i.era. tată5 Nu mai fi su ărat5H 3o$ se arătă foarte vese" cu ei. dra2u" meu7 > Cum ce7 Că e#ti o soţie $ună. entru $una dumita"e soţie% Dacă vă ot a(uta cu ceva. a s us e". stri2ă 3o$ "ân2ând% ) er că #tie toată "umea. $ăiete. s use 3o$ "ân2ând. iată adresa mea% =ă ro2 să a e"aţi "a mine%< --a uns e suf"et. #i !mi are nes us de rău si entru $una dumita"e soţie%< Dar. . sărută feţi#oara co i"u"ui% )e resemnase cu ceea ce se etrecuse #i co$or! !na oi. răs unse 3o$% > *oată "umea #tie5 s use 'eter% > 3ună o$servaţie. a s us e". !i răs unse 3o$% +# fi vrut să vii #i tu% *e-ai fi $ucurat să ve4i cât de !nver4it e "ocu"% Dar o să-" ve4i adesea% I-am romis că mă voi duce aco"o !n fiecare duminică% Co i"a#u" meu. mi-a s us. > Da. care era vese" "uminată #i !m odo$ită de Crăciun% Lân2ă co i". dra2a mea.!mi are nes us de rău. a ro o. ca #i cum ar fi vrut să s ună: . s use 3o$. e" #i co i"u" "ui nu ar mai fi fost oate atât de a ro iaţi% Ie#i din odaie #i urcă !n camera de "a eta(.

'eter se va !ntovără#i 11. . s use doamna Cratc0it% > 1i e urmă. s use doamna Cratc0it% > +i fi fost #i mai si2ură. stri2ă una dintre fete. dra2a mea.ai fi vă4ut #i ai fi vor$it cu e"% Nu m-ar mira 9 ţine minte ce s un 9 dacă i-ar 2ăsi "ui 'eter o s"u($ă mai $ună% > I-au4i. dacă ".fie de fo"os. cât entru $unătatea cu care mi-a vor$it% 'arcă "-ar fi cunoscut e *im a" nostru #i #tia ce simţim% > )unt si2ură că are un suf"et $un. !i răs unse 3o$. 'eter.

!i re "ică 'eter cu un 4âm$et forţat% > -ai mu"t ca si2ur că asta n-o să se !ntâm "e !ntr-o 4i. s use )croo2e. tată. s use )croo2e. ci merse mai de arte. fiice"e "ui !" sărutară. dra2ii mei. O urmă din nou #i. ână ce )croo2e se ru2ă de e" să se o rească o c"i ă% > &undătura rin care trecem acum !n 2ra$ă. s use 3o$. un mic co i"a#. dar nu #tiu cum va fi% ) une-mi. ceva !mi s une că se a ro ie c"i a des ărţirii noastre% 1tiu asta. dra2a mea% Dar oricum #i oricând ne vom des ărţi unii de a"ţii. iar 'eter #i cu e" !#i strânseră mâini"e% O. nu-i a#a. e sărmanu" *im De2eţe" #i nici această rimă des ărţire din fami"ia noastră% > Niciodată. sunt foarte fericit5 Doamna Cratc0it !" sărută. din nou% > )unt foarte fericit. co i"ăreasca ta scânteie era de "a Dumne4eu5 > Nă"ucă. s irit a" "ui *im De2eţe". că atunci când ne vom aminti cât de ră$dător #i de $"ând era. dar nu mai era a" "ui% -o$i"e"e nu erau ace"ea#i #i si"ueta de e scaun nu era e"% )tafia arata !n aceea#i direcţie ca mai 0nainte. sunt si2ur că nici unu" dintre noi nu-" va uita. cine era ce" e care "-am vă4ut 4ăcând mort7 &antoma Crăciunuri"or Ce =or =eni !" urtă. două. "a fe" ca mai !nainte 9 de#i era a"tfe" acum.cu cineva #i va fi e icioare"e "ui% > =or$e#ti rostii. #tiu. nu ărea să fi e/istat vreo rânduia"ă a acestor u"time vi4iuni. de#i era doar un co i"a#. !ntre$ându-se de ce #i !ncotro mer2ea. stri2ară toţi% > 1i eu #tiu. !" sărutară #i cei doi Cratc0iţi mititei. o !nsoţi ână ce a(unseră "a o oartă de fier% )e o ri să se uite !n (ur !nainte de a intra% 113 . s re sfâr#itu" dorit acum. niciodată. se 2ândi )croo2e: !ntr-adevăr. dar e e" !nsu#i nu i-" arătă% Du0u" nu 4ă$ovi de"oc. !n afară de fa tu" că e"e a arţineau viitoru"ui 9 rintre oamenii de afaceri. este "ocu" unde "ucre4 de mu"tă vreme% =ăd casa% Lasă-mă să văd ce voi fi !n 4i"e"e ce vor urma5 Du0u" se o ri6 mâna arăta !n a"tă arte% > Casa este aco"o5 e/c"amă )croo2e% De ce nu arăţi s re ea7 De2etu" ne!ndurător nu se c"inti% )croo2e a"er2ă s re fereastra $irou"ui "ui #i rivi !năuntru% Era tot $irou. căci a"tminteri va !nsemna că am uitat de sărmanu" *im De2eţe"% > Nu. nu ne vom mai ciondăni atât de u#or unii cu a"ţii. tată5 stri2ară toţi. s use 3o$% -ai e tim destu". s use mărunţe"u" 3o$.

Un cimitir% Ici sau co"o. !nc0is !ntre 4iduri de case6 nă ădit de iar$ă si de $ă"ării. rod a" morţii ve2etaţiei #i nu a" vieţii6 sufocat de rea mu"te !n2ro ăciuni6 114 . nefericitu" a" cărui nume era nevoit să-" af"e acum 4ăcea su$ ământ% Un "oc venera$i".

atunci sfâr#itu" va fi a"tu"% +sta vrei să-mi arăţi7 Du0u" era de nec"intit. urmând de2etu". dacă orice s eranţă e ierdută entru mine7 'entru rima dată. s une-mi că ot #ter2e !nscrisu" de e această iatră5 În de4năde(dea "ui. s re Unu"% )croo2e !nainta s re e" tremurând% )tafia era "a fe" ca ână atunci. târându-se !n fata "ui% &irea ta $ună se va mi"ostivi de mine #i !mi va ţine artea% ) une-mi că mai ot sc0im$a um$re"e e care mi "e-ai arătat. a2ăţându-se cu dis erare de mantia "ui. că4ând !n 2enunc0i% De2etu" se mi#că de "a mormânt s re e" #i iară#i !na oi% > Nu. dar )croo2e i4$uti s-o reţină. răs unde-mi "a o !ntre$are% )unt acestea umbrele celor ce 4or $i sau umbrele celor ce doar ar )utea $i+ Dar &antoma continua să arate !n (os. citi e iatra mormântu"ui ărăsit ro riu" său nume. ca #i ână atunci% )croo2e se târ! s re e". s re care ea !i conduce dacă #i-o menţin. 're4ent #i =iitor% Du0uri"e ce"or trei vor dăinui !n mine% Nu voi uita nicicând !nvăţăminte"e e care mi "e-au dat5 O.rea 2ras de-atâta 20iftuia"ă% Un "oc venera$i"5 )tând rintre morminte. cu forţa e care i-o dădea ru2ămintea "ui stăruitoare% Cu o forţă #i mai mare. du0u"e5 O. nu5 De2etu" nu se mi#că% > Du0u"e5 stri2ă e". continuă e". a ucă mâna fantomatică% +ceasta !ncercă să se e"i$ere4e din strânsoare. s use )croo2e. nu. du0u" !" res inse% 115 . tremurând !n tim ce mer2ea6 #i. s use )croo2e% Dar dacă ei se "ea ădă de ea. ascu"tă-mă5 Nu mai sunt ce" care am fost% Nu voi fi ce" ce a# fi fost dacă nu te-a# fi !ntâ"nit% De ce-mi arăţi asta.. s re mormântu" "ân2ă care stătea% > 'urtarea oameni"or anunţă un sfâr#it anume. du0u" arătă cu de2etu" !n (os. mâna ăru să tremure% > 3unu"e du0. dar e" vă4u !n2ro4it un nou !nţe"es !n forma sa so"emnă% > Înainte de a mă a ro ia mai mu"t de iatra s re care arăţi. E3ENEBER )CRO9:. ducând o a"tă viaţă5 -âna cea $ună tremură% > =oi cinsti Crăciunu" din adâncu" inimii #i mă voi strădui să-" res ect tot anu"% =oi trăi !n *recut. > Eu sunt ce" care 4ăcea !n at7 stri2ă e" cu "acrimi !n oc0i.

omu" vă4u cum 2"u2a #i mantia stafiei se resc0im$ă% Du0u" se !m uţina. se ră$u#i #i se refăcu !ntr-un stâ" de at% 11& .Ridicându-#i mâini"e !ntr-o u"timă ru2ă entru sc0im$area destinu"ui său.

vese" ca un #co"ar% )unt ameţit ca un $eţivan% Un Crăciun fericit tuturor5 Un +n Nou $un !ntre2ii "umi5 )a"ut5 8ei. făcându-"e ărta#e "a tot fe"u" de năstru#nicii% > Nu #tiu ce să fac5 stri2ă )croo2e. mâini"e "ui !#i făceau de "ucru cu ve#minte"e6 "e !ntorcea e dos. $ătrâne Daco$# 0n genunchi! Era atât de a2itat #i de !nf"ăcărat de $une"e sa"e intenţii. "un2 #ir de râsete nemai omenite5 > Nu #tiu !n ce 4i suntem. totu" e adevărat. era cu adevărat un râs s "endid. cea mai mare fericire.5 Uite co"ţu" unde s-a a#e4at &antoma Crăciunu"ui 're4ent5 Uite fereastra de unde am vă4ut du0uri"e rătăcitoare5 *otu" e !n $ună rânduia"ă. Daco$ -ar"e. fericit ca un !n2er. "e răsucea.+ + CINCE+ )fâr#itu" ovestirii D+5 )tâ" u" de at era c0iar a" "ui% 'atu" era a" "ui. "e sfâ#ia. s use )croo2e% Nu #tiu cât tim am stat rintre du0uri% Nu #tiu nimic% )unt 11' . 0a5 'entru un om care nu mai râsese de atâţia ani de 4i"e.se (os din at% Du0uri"e ce"or trei vor dăinui !n mine% O. tim u" din faţa "ui !i a arţinea #i utea a#adar să se !ndre te5 > =oi trăi !n *recut. dându. se !nvârtea tot tim u"% > Uite cratiţa cu terci5 stri2ă )croo2e. 're4ent #i =iitor5 re etă )croo2e.5 Ceru" #i Crăciunu" să fie s"ăvite5 O s un !n 2enunc0i. un râs a$so"ut fantastic5 Era tată" unui "un2. râ4ând #i "ân2ând !n ace"a#i tim si !nfă#urându-se cu ciora ii recum Laocoon cu #er ii% -ă simt u#or ca o ană. ţâ#nind din nou #i dând roată căminu"ui% Uite u#a e care a intrat fantoma "ui Daco$ -ar"e. n-au fost smu"se cu ine"e cu tot5 )unt aici 9 eu sunt aici 9 um$re"e ce"or ce ar fi utut fi ot fi a"un2ate% =or fi a"un2ate% 1tiu că vor fi5 În tot acest tim . "e a#e4a cu susu" !n (os. 0a. că 2"asu" "ui do2it a$ia de-" mai ascu"ta% '"ânsese !n 0o0ote cum "ite !n confruntarea cu du0u" #i faţa !i era scă"dată !n "acrimi% > N-au fost smu"se5 stri2ă )croo2e.)*+N. dar aco"o nu stătu "ocu"ui. voi toţi5 )a"ut5 O 4$u20i !n sa"on. "uând !n $raţe una din dra erii"e atu"ui. odaia era a "ui% 1i "ucru" ce" mai $un. toate s-au !ntâm "at% 8a.

c"an2. 118 . sa"ut5 =ă sa"ut5 Efu4iuni"e "ui fură domo"ite de dan2ăte"e de c"o ot ce"e mai vese"e e care "e au4ise vreodată% C"in2. c"in25 +0.ca un $e$e"u#% Dar nu contea4ă% Nu-mi asă% 'refer să fiu un $e$e"u#% 8ei. din26 ciocăne". minunat5 +"er2ă "a fereastră. o desc0ise #i scoase ca u"% Nici âc"ă. c"an2. don2. voi. don2. c"o ot 2reu% C"o ot. ciocăne"6 din2. minunat.

(ovia". care 0oinărea ro$a$i" e aco"o% > Ce7 !i răs unse $ăiatu" din ca"e-afară de mirat% > Ce 4i e a4i. dră2uţu"e7 s use )croo2e% > +4i5 răs unse $ăiatu"% 'ăi. dră2uţu"e5 > )a"ut5 !i răs unse $ăiatu"% > 1tii răvă"ia cu ăsări. a doua stradă de aici. minunat. ie4i#oru"e% > -ai e a2ăţat #i acum aco"o. !n tim ce stătea aco"o. e nai$a5 e/c"amă $ăiatu"% > Nu. !ntoarce-te cu e" !n mai uţin de cinci minute. !nsuf"eţitor6 un 2er care-i cântă sân2e"ui ca să danse4e6 "umina aurie a soare"ui6 cer divin6 aer $un. minunat5 > Ce 4i e a4i7 stri2ă )croo2e s re un $ăiat de e stradă. reu#i s-o scrie. frecându-#i mâini"e #i ră ădindu-se de râs% N-o să #tie cine i "-a trimis% E de două ori mai mare decât *im De2eţe"% Doe -i""er !nsu#i n-a făcut vreodată o 2"umă atât de $ună ca această sur ri4ă entru 3o$5 -âna cu care scrise adresa nu era rea si2ură. mai este7 s use )croo2e% Du-te #i cum ără-"% > Ei. ci ă"a mare% > Ă"a mare cât mine7 !ntre$ă $ăiatu"% > De"icios $ăiat5 E o "ăcere să stai de vor$ă cu e"% Da. ca să "e arăt unde să-" ducă% !ntoarce-te cu omu". !n 0aine de săr$ătoare. #i !ţi dau (umătate de coroană5 3ăiatu" o 4$u20i ca din u#că% Nici un u#ca# cu mâna si2ură e tră2aci nu ar fi fost atât de iute% > O să i-" trimit "ui 3o$ Cratc0it. rivirea !i că4u e ciocăna#u" de "a u#ă% > O să-" iu$esc toată viaţa5 stri2ă )croo2e mân2âindu-"% !nainte. 4ău. #i o să-ţi dau un #i"in2. curat6 c"o ote vese"e% +0. stră"ucitor. e BIU+ DE CRĂCIUN% > E Biua de Crăciun5 !#i s use )croo2e% N-am ierdut-o% *ot ce au făcut du0uri"e s-a etrecut !ntr-o sin2ură noa te% E"e ot face orice% De $ună seamă că ot5 )a"ut. #o ti )croo2e. a#te tându-". dar. a$ia de mă uitam "a e"% Ce 11- . a oi co$or! să desc0idă u#a dins re stradă. re2ătindu-se entru sosirea omu"ui de "a răvă"ia de ăsări. răs unse $ăiatu"% > Da. oricum. e co"ţ7 se interesă )croo2e% > Cred #i eu c-o #tiu5 răs unse f"ăcău"% > De#te t $ăiat5 s use )croo2e% -inunat $ăiat5 Nu #tii cumva dacă au vândut curcanu" remiat. s use )croo2e% =or$esc serios% Du-te #i cum ără-" #i s une-"e să vină cu e" aici.nici ceaţă6 2er senin. care era a2ăţat aco"o7 Nu curcanu" ce" mic.

e/ resie cinstită are faţa "ui5 E un ciocăna# minunat5 9 Iată curcanu"5 8ei. !ntr-o c"i ită. sa"ut5 Ce mai faci7 Un Crăciun fericit5 Era un curcan e cinste5 Dar era o asăre care n-ar fi utut sta e icioare"e ei% I s-ar fi !nmuiat su$ ea. ca $eţe"e de ceară entru eceţi% > +. s use 1. dar e cu ne utinţă să fie dus !n Camden *oAn.0 .

de arcă-i ierise răsuf"area% Dra2ă domnu"e )croo2e. c0iar dacă nu danse4i !n ace"a#i tim % Dar dacă #i-ar fi tăiat vârfu" nasu"ui. fiindcă mâna continua să-i tremure foarte tare #i $ăr$ieritu" cere atenţie mare.3ună dimineaţa.J. 1. !n2ăduiţi-mi să vă cer iertare% 1i vă ro2 să aveţi $unătatea să%%% 1i )croo2e !i #o ti ceva "a urec0e% > Doamne sfinte5 stri2ă domnu". cu răsuf"area tăiată. !n sfâr#it. de atră2ătoare. #i c0icoti ână ce i4$ucni !n "âns% Nu-i fu u#or să se $ăr$ierească. !mi faceţi această favoare.)croo2e% *re$uie să iei o trăsură% C0icotea"a cu care s use acestea. dintre toate sunete"e rietenoase e care "e au4ise !n viaţa "ui.. mer2ând cu mâini"e "a s ate. . ie#i !n stradă% Oamenii se erindau e afară.&irma I)croo2e #i -ar"e.i $ătrânu"ui domn amândouă mâini"e% Ce mai faceţi7 ) er că aţi i4$utit ieri% +ţi fost foarte ama$i"% Un Crăciun fericit. c0icotea"a cu care !" răs "ăti e $ăiat fură mai re(os doar de c0icotea"a cu care se a#e4ă din nou e scaun. a#a cum !i vă4use e" !m reună cu &antoma Crăciunu"ui 're4ent6 #i. vă ro2% > Dra2ă domnu"e. )croo2e !i rivea e toţi cu un 4âm$et fericit. nici nu #tiu ce să s un faţă de această mărini.. vor$iţi serios7 > =ă ro2. s use domnu" )croo2e% +cesta este nume"e meu #i mă tem că nu e rea "ăcut entru dumneavoastră. #i-ar fi "i it un "asture e e" #i ar fi fost foarte mu"ţumit% )e !m$răcă frumos. avea o fi2ură atât de "ăcută. s use )croo2e% Nici un $ănuţ mai uţin% =ă asi2ur că voi fi răs "ătit cu vârf #i !ndesat. !ntr-un cuvânt.1 . !ncât trei sau atru ersoane $ine dis use !i s useră: .cu 0aine"e ce"e mai $une< #i. strân2ându-i mâna. domnu"e5 Un Crăciun fericit5< Iar )croo2e avea să s ună adesea du ă aceea că. $ănuiesc7< )imţi un (un20i !n inimă 2ândindu-se cum !" va rivi ace" $ătrân domn când se vor !ntâ"ni6 dar cuno#tea drumu" care se a#ternea !n faţa "ui #i !" urmă% > Dra2u" meu domn. domnu"e5 > Domnu" )croo2e7 > Da. mărind asu" #i "uându. s use )croo2e. când !" vă4u venind s re e" e domnu" cor o"ent care intrase !n casieria "ui cu o 4i !nainte #i !" !ntre$ase : . s use ce"ă"a"t. c0icotea"a cu care "ăti trăsura. c0icotea"a cu care "ăti curcanu". ace"ea fuseseră ce"e mai rietenoase entru au4u" "ui% Nu mersese rea de arte.

. s use )croo2e% =ă rămân !ndatorat -ii de mu"ţumiri% )ă v-a(ute Dumne4eu5 )e duse "a $iserică..> Nu s uneţi nimic. vă ro2. !i răs unse )croo2e% =eniţi e "a mine% =eţi veni "a mine7 > =oi veni5 stri2ă $ătrânu" domn% 1i era "im ede că era 0otărât s-o facă% > =ă mu"ţumesc. se "im$ă 1.

când sosi #i e"% La fe" #i sora cea durdu"ie. )croo2e% +m venit "a masă% Îmi !n2ădui să intru. când sosiră #i ei% -inunată etrecere. #i desco eri că toate acestea !i făceau "ăcere% Nu visase niciodată că o "im$are 9 că. s re $ucătării"e case"or. minunată !nţe"e2ere. stri2ă &red. i4$uti5 Ceasu" $ătu de nouă% Nici urmă de 3o$% 1i un sfert% Nici urmă de 3o$% !ntâr4ie 1. mân2âie co i"a#ii e ca . s re ferestre. s use )croo2e cu mâna e c"anţa u#ii dins re sufra2erie% +m să intru aici. când veni #i ea% La fe" arătau toţi. da.nu-na-tă fericire5 Dar a doua 4i dimineaţă se duse devreme "a $irou% O.3 . #i !n sus. dra2a mea7 o !ntre$ă )croo2e e fată% &rumu#ică fată5 &oarte frumu#ică% > Da. de fa t. rivi oamenii care se vân4o"eau de co"o-co"o. dra2a mea% + ăsă u#or c"anţa #i $ă2ă !ncet ca u" e u#ă% 1edeau "a masă ?care era aran(ată ca de săr$ătoare@. a fost o minune că nu i-a smu"s $raţu" din !nc0eietură5 !n cinci minute se simţea ca acasă% Nu mai omenise o rimire mai că"duroasă% Ne oata "ui era nesc0im$ată% La fe" #i *o er. Doamne. dacă doriţi% > Îţi mu"ţumesc.e stră4i. ce se mai s erie ne oata "ui rin a"ianţă5 !n c"i a aceea )croo2e uitase că ea #edea !n co"ţu" unde se af"a scăune"u" entru icioare. domnu"e. se uită !n (os. !#i dorea tare mu"t să a(un2ă rimu" #i să-" rindă e 3o$ Cratc0it că !ntâr4ie5 C0iar asta !#i usese !n 2ând% 1i i4$uti. orice 9 !" utea face atât de fericit% Du ă-amia4ă. vor$i cu cer#etorii. minunate (ocuri. &red7 Cum să nu-i !n2ăduie să intre7 'ăi. mi. !ntr-adevăr. domnu"e% > Unde e. dar mă cunoa#te. Dumne4eu"e. fiindcă 2os odine"e tinere sunt foarte retenţioase !n rivinţa asta #i se !n2ri(esc să fie toate a#a cum se cuvine% 3Fred! s)use *crooge. cine e7 -Eu sunt% Unc0iu" tău. căci a"tminteri n-ar făcut cu nici un c0i una ca asta% -)finte Doamne. !#i !ndre tă a#ii s re casa ne otu"ui său% *recu rin faţa u#ii de nenumărate ori ână să-#i facă !n ce"e din urmă cura(u" să urce scara #i să $ată "a u#ă% Dar !#i "uă inima-n dinţi #i $ătu% > )tă ânu" tău e acasă. !m reună cu doamna% =ă conduc eu sus. scum o7 !ntre$ă )croo2e% > În sufra2erie. a(unse devreme.

mâ42ă"ind iute cu tocu". de arcă ar fi !ncercat să rindă din urmă ora nouă% 1.e/act o ts re4ece minute #i (umătate% )croo2e #edea cu u#a "ar2 desc0isă.4 . ca să-" oată vedea când intră !n Cutie% Î#i scoase ă"ăria !nainte de a desc0ide u#a6 !#i scoase a oi #i #a"u"% Într-o c"i ită era e scaunu" "ui.

3o$. să-" ţină $ine #i să stri2e du ă a(utor !n fundătură. 3o$5 s use )croo2e. a fost ca un a" doi"ea tată% + devenit un rieten atât de $un.> )a"ut5 $om$ăni )croo2e. domnu"e. dar niciodată. ie#ind "a ivea"ă din Cutie% Nu se va mai re eta% +m cam etrecut #i eu ieri. rietene7 s use )croo2e. sărind de e scaun #i dându-i "ui 3o$ un 20iont atât de uternic. se 2ândea că e mai $ine să-#i !ncreţească oc0ii a râs. continuă e". domnu"e. !n nici un a"t $un #i $ătrân ora#. nu s-a etrecut ceva $un. fără ca unii oameni să se ră ădească de râs "a !nce ut6 #i #tiind că asemenea oameni sunt oricum or$i. !i trecu rin minte să-" ocnească e )croo2e cu ea. n-am de 2ând să mai admit asemenea "ucruri% De aceea. !n tim ce-" $ătea e s ate. domnu"e% > 1tii ceva. s use 3o$% +m !ntâr4iat. oră#e" sau târ2. cerând oameni"or să aducă o căma#ă de forţă% > Un Crăciun fericit. te ro2% > Nu se !ntâm "ă decât o dată e an. cu o sinceritate care nu utea fi usă "a !ndoia"ă. !ţi voi mări sa"ariu"5 3o$ !nce u să tremure #i se a ro ie uţin de ri2"ă. $unu" meu rieten. care NU murise. dar e" !i "ăsa să râdă #i nu se sinc0isea de ei6 fiindcă era !ndea(uns de !nţe"e t ca să #tie că e acest ământ. !ţi doresc un Crăciun fericit. !n Cutie% 1i de aceea.5 . se ru2ă 3o$. #i nici !n toată $una #i $ătrâna "ume% Unii râdeau vă4ându-" atât de sc0im$at. !ncercând să imite cât mai $ine tonu" "ui o$i#nuit% Cum !ndră4ne#ti să 4ii la ora asta+ > =ă ro2 foarte mu"t să mă iertaţi. !ncât acesta a(unse c"ătinându-se !na oi. "a un castron cu cru#on fier$inte de Crăciun5 !n2ri(e#te-te de foc #i mai cum ără o 2ă"eată de căr$uni !nainte de a mai une un unct e i# <ob Cratchit! )croo2e a făcut mai mu"t decât a romis% + făcut tot ce romisese #i mu"te a"te"e e deasu ra6 iar entru *im De2eţe". niciodată. cum nu ţi-am dorit de ani de 4i"e5 O să-ţi măresc sa"ariu" #i o să mă străduiesc să-ti a(ut fami"ia nevoia#ă% O să discutăm des re tre$uri"e ta"e c0iar astă4i du ă-amia4ă. decât să. cum nu se mai vă4use !n $unu" #i $ătrânu" ora#.#i manifeste $oa"a !ntr-un mod mai uţin atră2ător% 'ro ria "ui inimă râdea #i asta-" mu"ţumea e de "in% N-a mai avut nici o "e2ătură cu du0uri"e. !ntr-adevăr% > +i !ntâr4iat7 !ntre$ă )croo2e% Da% Cred că da% 'ofte#te aici. dar a trăit du ă aceea conform 'rinci iu"ui +$stinenţei *ota"e6 #i 1. un stă ân atât de $un #i un om atât de $un. domnu"e.

se s unea !ntotdeauna des re e" că #tie să ţină Crăciunu". du ă cum a s us *im De2eţe". să ne dea Dumne4eu sănătate.& . dacă e/istă vreun om !n viaţă care să #tie !ntr-adevăr acest "ucru% )ă dea Dumne4eu să se oată s une asta #i des re noi. tuturor5 1. des re noi toţi5 1i.

' .=s$âr#it> 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->