1.3.3.

REPREZENTAREA SISTEMELOR IN DOMENIUL FRECVENTELOR

Un alt mod, de reprezentare a sistemelor il constituie reprezentarea in domeniul frecventelor care are la baza modele matematice scrise ca functii de frecventa. Reprezentarea in frecventa se obtine prin aplicarea la intrarea sistemului a u-nui semnal sinusoidal de frecventa (ω = 2π T ), u=U0 sin ωt care in cazul sistemelor liniare

determina la iesirea sistemului un raspuns sinusoidal cu amplitudine si faza diferita fata de semnalul de intrare. De exemplu, daca la intrarea unui element de ordinul intâi se aplica un sem-nal sinusoidal a carui transformata Laplace este U(s)=L[U0 sin ωt]= iesirea acestui element este data de relatia: Y(s) = Uω ⋅ 2 0 2 Ts + 1 s + ω 1 (1.22) U0ω s2 + ω 2 rezulta ca

Prin dezvoltare in fractii partiale se obtine: 1 T ⋅ U0ω = C 1 + C 2 + C 3 Y(s) = 2 2 s + jω s − jω s+ 1 s +ω s+ 1 T T

(1.23)

care va conduce la raspunsul in timp al sistemului prin aplicarea transformatei Laplace inversa. Iesirea acestui sistem in regim stationar va fi determinata de ultimii doi termeni din relatia (1.23), tinând seama ca pentru t → ∞ primul termen care este o exponentiala tinde spre zero. Astfel componenta stationara a iesirii va fi data de relatia: Yst(s) = U0 2j( Tjω + 1 )( s − jω ) 1 Tjω + 1 + U0 −2j( − Tjω + 1 )( s + jω ) (1.24)

sau daca notam prin A =

si ϕ = arctg ωt modulul si argumentul functiei de

transfer a elementului de ordinul intâi, prin aplicarea transformatei Laplace inverse se obtine componenta stationara a iesirii sistemului.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

Tjω + 1  2j    _1 1 Yst(t) = U0A sin(ωt+ϕ) unde ϕ = arctg ωt In mod similar. când la intrare i se aplica un semnal sinusoidal. Astfel. Pentru analiza si sinteza sistemelor automate in domeniul frecventelor sunt utilizate mai multe caracteristici de frecventa si anume: caracteristica amplitudine – faza. e jϕ e jωt − e − jϕ e − jωt  Yst(t) = L [Yst(s)] = U0 ⋅ . se determina modulul si argumentul functiei H(jω). a carui functie de transfer este H(s) ai caror poli sunt situati in semiplanul stâng astfel incât sa se asigure stabili-tatea sistemului (componenta tranzitorie a raspunsului tinde spre zero când timpul tinde spre infinit) se obtine raspunsul stationar al sistemului la intrare sinusoidala sub forma:  U H( jω ) U H(− jω )  − 0 Yst(t) = L_1 ⋅ 0    2j( s − jω ) −2j( s + jω )   U0 H( jω ) sin(ωt+ϕ) unde ϕ = arg H(jω)  e jϕ e jωt − e − jϕ e − jωt  = U0 ⋅ H( jω ) ⋅   2j     (1. PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www. pentru aprecierea raspunsului in frecventa a unui sistem definit prin functia de transfer H(s) se inlocuieste s = jω in expresia functiei de transfer si pentru diverse valori ale pulsatiei ω. acest raspuns fiind caracterizat prin vectorul H(jω) al carui modul este H( jω ) si al carui argument este ϕ(ω) = arg H(jω). Modelul matematic in domeniul frecventelor pentru un sistem liniar se obtine cu ajutorul functiei de transfer H(s). Daca notam B = U0 H( jω ) atunci raportul intre cele doua amplitudini ale semnalului de la iesire B si intrare este chiar modulul functiei de transfer a siste-mului pentru s = jω. caracteristicile reala si imaginara de frecvenata. caracteristica amplitudine – pulsatie si faza – pulsa-tie.25) = Rezulta ca un sistem liniar stabil are la iesire un raspuns sinusoidal. pentru un sistem de ordinul n. daca se inlocuieste in expresia functiei de transfer s = jω. sau locul de transfer.pdffactory.com .

Caracteristica amplitudine – pulsatie reprezinta dependenta amplitudinii A(ω)= H( jω ) de pulsatia ω pentru valori pozitive ale acesteia (ω = 0 ÷ ∞). Caracteristica reala si imaginara de frecventa a unui sistem reprezinta de-pendenta partii reale si imaginare a vectorului H(jω) de pulsatia ω. PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.com .26) Caracteristica amplitudine – faza sau locul de transfer reprezinta hodograful vectorului H(jω) reprezentat in planul complex pentru variatii ale pulsatiei cuprinse intre -∞ si +∞.pdffactory. Caracteristica faza – pulsatie reprezinta dependenta argumentului ϕ(ω) = arg H(jω) de pulsatia ω pentru valori pozitive ale acesteia (ω = 0 ÷ ∞).H(jω) = K ⋅ ∏ ( T jω + 1) i 1 m ∏ (T jω + 1) k 1 n = A(ω )e jϕ ( ω ) sau H(jω) = K ( jω ) α ⋅ P1( jω ) P2 ( jω ) = A(ω ) ejϕ(ω) (1.