CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

1. 2.

3.

4.

Definirea, nivelurile, dimensiunile şi funcţiile culturii organizaţionale. Variabilele care determină caracteristicile culturii organizaţionale. Modalităţi de manifestare ale culturii organizaţionale. Cultura managerială.

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Ce este cultura organizationala?
 

“semnificaţii comune, înţelegere comună şi gândire comună…”( G.Morgan) “oricine şi-a petrecut o vreme în diferite organizaţii a fost uimit de diferitele atmosfere, diferitele moduri de a face unele lucruri, de nivelurile diferite de energie…” (C.Handy) “cultura organizaţională constă în credinţele, valorile şi ipotezele împărtăşite care există într-o organizaţie”(Gary Johns)

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

“Cuvântul cultură are multe înţelesuri şi conotaţii. Când este aplicat grupurilor şi organizaţiilor, cu siguranţă se va crea confuzie conceptuală şi semantică, deoarece grupurile şi organizaţiile sunt şi ele dificil de definit fără ambiguitate… Discutând despre cultura unei organizaţii […], am observat adesea că toată lumea este de acord că “ea” există şi că “ea” este importantă […], dar şi că avem toţi idei diferite despre ce este “ea”( Edgar Schein)

care fundamentează norme.Nicolescu) “cultura organizaţiei cuprinde ansamblul produselor artificiale.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ    “ansamblul valorilor.Burdus) “Cultura este un fenomen psihologico-social cu rădăcini adânci în existenţa întreprinderii. tehnologice. aşteptărilor şi comportamentelor conturate în decursul timpului în fiecare organizaţie. credinţelor. ritualurilor.Bonciu) . anecdotelor sau sloganurilor”(C. organizatorice. (O. a modurilor de gândire şi comportament acceptate general într-o organizaţie ca bază comună de acţiune”(E. care predomină în cadrul său şi-i condiţionează direct şi indirect funcţionalitatea şi performanţele”. aspiraţiilor. a valorilor şi conceptelor de bază.) şi vine în întâmpinarea aşteptărilor indivizilor prin convingerile exprimate cu ajutorul ceremoniilor. principii pe baza tradiţiilor. manageriale etc. povestirilor. cutumelor sau experienţei (tehnice.

Climatul organizaţional este determinat de cultura organizaţională şi are o dinamică proprie. .CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Ce este climatul organizational?   Climatul organizaţional reprezintă starea de spirit predominantă a oamenilor şi reflectă atât cultura sa organizaţională cât şi evenimentele de dată recentă din organizaţie.

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Trăsături: holistică: reprezintă mai mult decât suma părţilor componente. determinată istoric: reflectă evoluţia în timp a organizaţiei. fundamentată social: este creată şi păstrată de grupul de persoane care alcătuiesc organizaţia. . al valorilor şi atitudinilor pentru care salariaţii optează şi pe care le etalează. conectată la elemente de natură antropologică. greu de modificat: sunt implicate elemente umane complexe. al comportamentului individual şi de grup. Care sunt nivelurile la care se manifesta? ( Williams şi Walters) al credinţelor şi convingerilor întipărite în conştiinţa oamenilor şi de care aceştia nu sunt adesea conştienţi.

convingerile salariaţilor. sloganuri.nivelul terţiar (profund) care reuneşte credinţele. opiniile lor privind organizaţia . asumarea riscurilor.  3. Roberts )  1.nivelul secund format din valorile şi normele care privesc ce este bun şi rău în organizaţie.nivelul exterior (de suprafaţă) compus din comportamente. documente. alte elemente observabile.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ (D. dezvoltarea organizaţiei şi a salariaţilor reflectate în simbolurile şi limbajul utilizate în organizaţie.  2.

.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ  Care sunt dimensiunile la care se manifesta? (Hofstede)       orientarea spre proces sau spre rezultate orientarea spre salariaţi sau spre muncă orientarea intraorganizaţională sau orientarea profesională intra şi extraorganizaţională orientarea de tip sistem deschis sau sistem închis orientarea spre un control redus sau intens orientarea pragmatică sau normativă (prescriptivă).

. păstrarea şi transmiterea valorilor şi tradiţiilor organizaţiei. direcţionarea salariaţilor pentru realizarea obiectivelor organizaţiei.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ  Care sunt funcţiile culturii organizationale? (Nancy Adler)     integrarea salariaţilor în cadrul organizaţiei. protecţia salariaţilor faţă de ameninţările mediului ambiant.

regulile funcţionării eficiente. confort şi modul în care membrii organizaţiei relaţionează cu cei din afara ei. cum ar fi limbajul şi modalităţile de exprimare a stimei şi respectului normele aplicate în interiorul echipelor. filozofia politicii organizaţionale în relaţia cu salariaţii şi clienţii. valorile dominante referitor la produse. Schein):       regulile de comportament aplicate la întâlnirile dintre oameni.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Care sunt componentele culturii organizationale? (E. spiritul şi climatul existente în organizaţie şi exprimate prin design. .

. Amprenta pusă de fondator se păstrează în organizaţie prin povestiri despre acesta transmise din generaţie în generaţie de noii angajaţi. proprietarii organizaţiei au influenţa mai puternică dacă sunt în număr mai mic.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Care sunt factorii ce influenţează modelul cultural din organizaţii? A. odată cu creşterea numărului acestora influenţa lor se dispersează. fondatorul are un rol esenţial. prestigiu şi influenţează cultura organizaţională direct proporţional cu durata ei. factori interni istoria şi tradiţia organizaţiei care priveşte modul de înfiinţare şi dezvoltare a organizaţiei până în prezent şi conferă continuitate. Se consolidează astfel valorile esenţiale ale organizaţiei. mai ales în culturile puternice. de-a transmite anumite valori organizaţiei pe care o fondat-o.

socializarea reprezintă mijlocul prin care indivizii pot învăţa credinţele. Odată cu robotizarea. tehnologia priveşte gradul de înzestrare tehnică şi tipul de utilaje folosite. mărimea şi vârsta organizaţiei influenţează în mod direct diversitatea culturii organizaţionale. Culturile slabe practică o selecţie întâmplătoare a salariaţilor.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ managerii organizaţiei marchează cultura organizaţională prin pregătire. realizări. leadership. informatizarea şi automatizarea flexibilă se modifică şi tipul de relaţii umane din organizaţii care determină mutaţii în cultura lor organizaţională . numiri în posturi succesive şi nu pot prezenta noilor angajaţi informaţii coerente despre aşteptările pe care le au de la ei. Organizaţiile mici au o cultură mai pregnantă faţă de organizaţiile mari unde este mai dificil de perceput şi modelat o cultură predominantă. valorile şi regulile unei culturi.

menţinere şi consolidare a culturii organizaţionale. decizionale. Aceste valori reprezintă într-un fel crezul. reflectate în aspiraţiile.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ informatizarea modifică tipul de organizaţie clasică determinând mutaţii în munca salariaţilor. prin stresul economic care influenţează evoluţia organizaţiei şi comportamentul salariaţilor. informaţionale şi structuralorganizatorice. . aşteptările. sistemul de management practicat în organizaţie poate genera tipuri diferite de culturi organizaţionale funcţie de caracteristicile sale manageriale. perenitatea valorilor promovate este un factor puternic de formare. convingerile sau concepţiile de bază care individualizează cultura unei organizaţii. simbolurile acestora. situaţia economico-financiară influenţează cultura organizaţională prin accesul sau restricţiile salariaţilor la anumite resurse.

3. aşteptările care formează cultura organizaţională. credinţele.factorii juridici prin care se conturează regulile de înfiinţare. factori externi 1.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ B.situaţia economiei naţionale influenţează pozitiv organizaţia dacă are tendinţe de creştere şi negativ dacă este în faza de recesiune economică. . tradiţii.cultura naţională din ţara în care funcţionează organizaţia determină în mod direct sistemul de valori. funcţionare şi dezvoltare 2. 4. Această situaţie se răsfrânge în acelaşi sens şi asupra componentelor culturii organizaţionale. obiceiuri şi valori cultura organizaţională a organizaţiei naţionale.gradul de internaţionalizare a activităţilor organizaţiei influenţează prin contactul cu alte culturi.

Prezentarea organizaţiei se face realist pentru a permite candidaţilor să se elimine singuri. – Degradarea şi ridiculizarea Acestea provoacă umilirea noilor angajaţi pentru a fi pregătiţi să adere la normele noii organizaţii. – Instruirea în “tranşee” Noii angajaţi. Etapa 2. interviuri de grup şi teste. indiferent de pregătirea lor. Se practică serii de interviuri individuale. Etapa 3. îşi încep cariera în organizaţie de la baza scării ierarhice şi profesionale pentru a putea înţelege modul cum operează organizaţia. – Selectarea angajaţilor Noii angajaţi sunt selectaţi cu grijă pentru a fi găsiţi cei mai potriviţi culturii din organizaţie.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Model de proces de socializare (Richard Pascale de la Stanford University) Etapa 1. .

Etapa 7.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Etapa 4. – Modele de roluri Organizaţia identifică oamenii destinaţi unei cariere rapide pe care noii membri o pot imita. . valorile şi normele esenţiale sunt permanent afirmate pentru a coordona comportamentul oamenilor. – Folclorul organizaţional Membrii organizaţiei sunt puşi în contact cu folclorul organizaţiei prin poveşti şi povestiri despre organizaţie şi oamenii săi ceea ce consolidează adaptarea la noua cultură. Etapa 6. – Recompensarea şi promovarea Sistemul de motivare este utilizat cu mare atenţie pentru a stimula acei angajaţi care contribuie la realizarea obiectivelor organizaţiei. – Expunerea la cultura esenţială Credinţele. Etapa 5. Acest lucru garantează că sacrificiile procesului de socializare au rezultate reale.

numiri pe funcţie). să comunice mai puţin formal. ritualuri de delimitare a frontierelor organizaţiei care se organizează pentru a retrage puterea acordată unei persoane care nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor organizaţiei. b. diplome şi alte recompense.Comportamentele se regăsesc în ritualuri şi ceremonii. 1. Produsele artificiale 1. d.Produsele fizice 1. ritualuri de realizare care se organizează pentru a marca performanţele obţinute de oamenii organizaţiei prin acordarea de premii. sloganuri. istorioare prin care se transmit mesaje culturale. mituri.2. să se cunoască mai bine. patronat-salariaţi. ritualuri de depăşire a conflictelor care se organizează pentru a restabili bunele relaţii între părţi aflate temporar în conflict (cumpărător-vânzător. Anul Nou. .CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Care sunt elementele culturii organizaţionale? 1. e.1. povestiri. Ziua de Naştere) şi care se organizează pentru a da prilejul oamenilor organizaţiei să se destindă într-un cadru plăcut şi vesel. a. ritualuri de trecere care marchează o modificare a poziţiei sau statutului unei persoane (promovări. c. ritualuri integratoare care se desfăşoară cu diverse ocazii festive (Crăciun. acţionarimanagement etc).3.Produsele verbale cuprind limbaje. Ziua de 8 Martie.

la raporturile cu salariaţii şi felul cum se raportează la organizaţie. Normele reprezintă reguli de comportament care se aplică membrilor organizaţiei şi derivă din valori şi credinţe -norme formale care sunt implementate prin reglementări oficiale ale managementului superior şi formalizate în documente ca: regulamentul de ordine interioară. regulamentul de organizare şi funcţionare. fişele posturilor -norme informale care nu sunt înscrise în documente oficiale şi care reprezintă modul de comportare al oamenilor organizaţiei în diferite situaţii. Valorile sunt preferinţe sau opţiuni estetice şi morale ale grupului faţă de nevoile sociale. norme şi concepţii de bază Credinţele reprezintă convingeri puternice ale oamenilor unei organizaţii referitoare la funcţionarea mediului organizaţional. Credinţe. Actori şi eroi 3. Concepţiile de bază reprezintă ideile managementului superior referitor la relaţiile cu partenerii organizaţiei. valori. . Perspective 4.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 2. descrierile de funcţii.

b.culturi pozitive care promovează motivarea pozitivă şi concepţiile de bază sunt cooperarea.culturi slabe în care valorile.culturi puternice caracterizate prin dominanţa unui model cultural care este puternic sădit în conştiinţa şi comportamentul oamenilor. b.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Care sunt tipurile de culturi organizaţionale? 1. gradul de susţinere şi răspândire a. managementul participativ. . credinţele şi normele comportamentale sunt neomogene şi contradictorii. 2. contribuţia la performanţele organizaţiei a. consultarea echipei.culturi negative specifice marilor organizaţii caracterizate prin centralism şi birocraţie.

d.cultura “roi” În acest tip de cultură fiecare om al organizaţiei este foarte important.. Toate valorile culturale ţin de individualism. relaţiile organizatorice dintre oamenii organizaţiei a. cu structuri de tip birocratic. performanţă şi distanţă faţă de interesele organizaţiei.cultura “pânza de păianjen” În acest tip de cultură rolul principal îl joacă şeful sau liderul a cărui autoritate radiază din centrul organigramei înspre exterior b. . c.cultura “templu” Acest tip de cultură este specific organizaţiilor de dimensiuni mari. în care formalizarea este accentuată şi funcţiunile organizatorice bine delimitate. cultura “reţea” Organizaţiile în care predomină acest tip de cultură promovează şi susţin capacitatea profesională a oamenilor care au libertate în alegerea modalităţilor de realizare a sarcinilor.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 3.

 familii cu copii puţini.  industrie şi urbanism dezvoltate.  necesitatea intervenţiei omului asupra naturii pentru supravieţuire. .  mare mobilitate socială.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Modelul managerial-cultural a lui Geert Hofstede 1) individualism sau colectivism? Premise ale individualismului:  nivelul ridicat de dezvoltare economică.  puternică tradiţie a capitalismului clasic.  climă moderată sau rece.

 climă tropicală sau subtropicală.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Premisele colectivismului :  nivel scăzut de dezvoltare economică. industrie şi urbanism mai slab dezvoltate.  mobilitate socială scăzută.  familii numeroase.  supravieţuirea nu depinde de intervenţia puternică asupra naturii.  frecvente mişcări sociale. .  agricultură dezvoltată.

predomină deciziile unipersonale.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ În culturile bazate pe individualism implicaţiile asupra managementului sunt: .salariaţii nu aşteaptă ca organizaţia să se ocupe de ei. . . . . .viaţa în organizaţie are la bază iniţiative personale.relaţiile dintre membrii unei organizaţii se bazează pe interese.promovarea se face atât din interior cât şi din exterior.

. .promovarea se face din interior.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ În culturile colectiviste implicaţiile asupra managementului sunt: . . . .deciziile sunt de grup (colective). pe criteriul vechimii.relaţiile dintre membrii organizaţiei se bazează mai ales pe valori morale.viaţa în organizaţie se bazează pe loialitate şi simţul datoriei.salariaţii aşteaptă ca organizaţia să se ocupe de ei.

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 2) apropierea puterii mare sau mică? Premisele care asigură distanţa mică faţă de putere sunt:          ţări cu climă temperată sau rece. putere politică bazată pe un sistem reprezentativ. bogăţie naţională. învăţământ bazat pe dialog. mobilitate socială ridicată. larga distribuţie a bogăţiei. pondere ridicată a clasei medii. . ţări cu industrie puternic dezvoltată. ţări în care este necesară intervenţia omului asupra naturii.

bogăţie naţională mică. bogăţie concentrată în mâna unei minorităţi. pondere redusă a clasei medii.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Premisele care asigură distanţa mare faţă de putere sunt:          clima tropicală sau mediteraneană. învăţământ fără dialog. agricultura tradiţională. putere politică militară sau oligarhică. mobilitate socială redusă. . pentru supravieţuire omul intervine puţin asupra naturii.

muncitorii au calificări inferioare.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Managementul este influenţat de această dimensiune astfel: În culturile cu distanţa mică faţă de putere se manifestă următoarele particularităţi: - structura organizatorică este aplatizată (are puţine niveluri ierarhice). funcţionarii au un statut privilegiat faţă de muncitori . muncitorii au acelaşi statut cu funcţionarii . În culturile cu distanţa mare faţă de putere se manifestă următoarele particularităţi: - - structura organizatorică este alungită (cu număr mare de nivele ierarhice). evantai redus de salarii. diversitatea salariilor este mare. muncitori cu calificare ridicată.

 ţări cu populaţie densă dar sărace şi cu populaţie rară dar bogate. asumarea riscului individual. .  democraţii tradiţionale. Premisele care permit manifestarea controlului redus al incertitudinii sunt:  ţări dezvoltate.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 3) controlul incertitudinii intens sau redus? Este o dimensiune culturală care măsoară gradul de toleranţă faţă de neliniştea provocată de evenimentele viitoare.  religii intolerante.  democraţii incipiente. În culturile caracterizate prin control redus al incertitudinii se manifestă o tensiune nervoasă redusă în muncă.  religii tolerante. mobilitatea personalului mare. preferenţiabilitate înspre organizaţiile de mici dimensiuni. Premisele care permit manifestarea controlului intens al incertitudinii sunt:  ţări în curs de dezvoltare.

ambiţie slabă pentru promovare şi preferinţă pentru managerii cu experienţă îndelungată. opţiunea salariaţilor pentru marile organizaţii. tendinţa de-a evita concurenţa dintre angajaţi. predomină deciziile de grup. rezistenţă mare la schimbare. Controlul intens al incertitudinii influenţează managementul organizaţiilor astfel: preferinţă pentru organizaţii de dimensiuni mari. preferinţă pentru formalizare mai ales în manifestarea funcţiei de previzionare. promovarea e mai ales din interior.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ În organizaţiile cu un control intens al incertitudinii se manifestă fenomene de tensiune la locul de muncă. asumarea a mai puţine riscuri individuale. .

predomină deciziile individuale. toleranţa ridicată la schimbare. stimularea competiţiei dintre salariaţi. ambiţie pentru promovare şi preferenţiabilitatea pentru tineri. accent mai slab pe manifestarea funcţiei de prevedere.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Controlul redus al incertitudinii influenţează managementul astfel: - oamenii preferă organizaţiile mici. promovarea se face şi din interior şi din exterior. .

 aprecierea a ceea ce este frumos.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 4) masculinitate sau feminitate? Caracteristicile culturilor dominate de masculinitate :  diferenţierea accentuată a valorilor.  visul sau idealul este de îndeplinire a ambiţiilor. de dimensiuni mici.  idealul sau visul este de a fi util.  banii şi bunurile materiale sunt importante. Caracteristicile culturilor dominate de feminitate sunt:  se acceptă interschimbabilitatea rolurilor.  tot ceea ce contează e reuşita. .  munca este necesară pentru a trăi.  înţelegerea şi apropierea faţă de năpăstuiţi.  aprecierea pentru ceea ce are dimensiuni mari.  admiraţie profundă pentru cei ce reuşesc.  omul şi mediul sunt importante.  importanţă dată calităţii vieţii.

. Feminitatea determină următoarele particularităţi în managementul organizaţiilor: predomină deciziile unipersonale. atât femeile cât şi bărbaţii urmăresc realizarea unei cariere. tensiuni ridicate în muncă. predomină deciziile de grup. restructurarea sarcinilor favorizează integrarea salariaţilor în grup. femeile în posturi de conducere nu sunt agresive.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Masculinitatea determină următoarele particularităţi în managementul organizaţiilor: femeile din posturi de conducere sunt agresive. tensiunea în muncă e redusă. restructurarea sarcinilor favorizează realizarea personală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful