You are on page 1of 40

Fitxes per al desenvolupament de la intel·ligència

Autor: José Luis Riva Il·lustració: Domènec Bladé i Pinyol

3

Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Percepció - Atenció .................................... 5 Percepció - Atenció .................................... 6 Percepció - Atenció .................................... 7 Percepció - Atenció .................................... 8 Percepció - Atenció .................................... 9 Percepció - Atenció .................................... 10 Percepció - Atenció .................................... 11 Memòria ................................................................ 12 Memòria ................................................................ 13 Raonament lògic ........................................... 14 Raonament lògic ........................................... 15 Raonament lògic ........................................... 16 Raonament lògic ........................................... 17 Raonament lògic ........................................... 18 Raonament lògic ........................................... 19 Comprensió de l’espai .............................. 20 Comprensió de l’espai .............................. 21 Comprensió de l’espai .............................. 22

Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Comprensió de l’espai .............................. 23 Comprensió de l’espai .............................. 24 Comprensió de l’espai .............................. 25 Comprensió de l’espai .............................. 26 Organització temporal ............................... 27 Organització temporal ............................... 28 Organització temporal ............................... 29 Comprensió verbal ....................................... 30 Comprensió verbal ....................................... 31 Comprensió verbal ....................................... 32 Comprensió verbal ....................................... 33 Comprensió verbal ....................................... 34 Habilitat matemàtica .................................. 35 Habilitat matemàtica .................................. 36 Habilitat matemàtica .................................. 37 Habilitat matemàtica .................................. 38 Habilitat matemàtica .................................. 39

Grup Promotor
Santillana

Primària

Taula de continguts

Taula de continguts
PRESENTACIÓ

Els nens i les nenes de segon cicle de Primària es troben a l’etapa de les operacions concretes. En aquest període, en el qual la lògica dels infants es va consolidant, cal desenvolupar la seva capacitat mental amb diverses activitats que els permetin afrontar el futur còmodament. Per fer-ho, és necessari que exercitin, reforcin i perfeccionin les habilitats que configuren la intel·ligència. Per tal que tots els alumnes assoleixin una capacitat adequada en aquest camp, presentem un seguit de fitxes en les quals es treballen les habilitats següents: • Percepció - Atenció. Aquesta habilitat permet concentrar-se en una feina sense distreure’s i captar la informació corresponent amb claredat. Perquè un nen la pugui exercitar i mantenir durant prou temps, cal que es trobi en una situació personal relaxada –que no estigui cansat ni endormiscat– i en un ambient adequat. Adquirir l’hàbit de la concentració ajuda, a més, a desenvolupar unes bones tècniques d’aprenentatge. • Memòria. Aquesta habilitat permet recordar dades a curt, a mitjà i a llarg termini. És un element essencial en la configuració de la intel·ligència de les persones, però cal que s’integri dins del conjunt de les habilitats mentals com a complementària de tota la resta. Amb freqüència, la memòria se sol exercitar mecànicament per retenir la informació que no s’entén. En aquest cas, la memòria es converteix en una trampa, perquè a curt termini pot donar resultat, però a la llarga no pot substituir el raonament i la comprensió. • Comprensió verbal. El desenvolupament d’aquesta habilitat permet al nen comprendre el significat de les paraules (comprensió), servir-se’n per expressar-se correctament (fluïdesa) i raonar lògicament. La comprensió posa de manifest l’assimilació de la informació transmesa oralment. Tots els indicadors confirmen que aquesta habilitat, ben desenvolupada, és un predictor excel·lent de l’èxit acadèmic de l’alumne. • Comprensió de l’espai. Aquesta habilitat permet interpretar les representacions gràfiques d’objectes, reconèixer-los en diferents posicions o imaginar-se una estructura a partir d’un disseny. 3

© 2005 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L.

Taula de continguts

• Raonament lògic. Aquesta habilitat permet establir relacions coherents entre elements diversos (classificació, seriació, ordenació i reconeixement de relacions absurdes o inadequades...). • Habilitat matemàtica. Aquesta habilitat comporta el desenvolupament i la interiorització de les operacions mentals, que se simplifiquen quan es domina el càlcul d’una manera automàtica i s’hi aplica el pensament lògic. Cal treballar aquesta habilitat sistemàticament, perquè d’aquesta manera els nens hi podran recórrer a l’hora de resoldre situacions quotidianes. Aquestes fitxes es poden treballar en grup o individualment i convé que es presentin com un joc i no tant com una activitat acadèmica. És important que es facin en períodes curts de temps, ja que és preferible que els nens es quedin amb ganes de continuar, en lloc que se sentin fatigats. Els passos que cal seguir per fer aquestes activitats són: 1. Donar les explicacions que calgui perquè els alumnes sàpiguen exactament què han de fer. És fonamental que el nen se senti capaç de dur a terme el que es proposa, i per això és important plantejar, en primer lloc, les activitats que pot superar amb èxit i, després, les que tenen un nivell més alt de dificultat. 2. Explicar als nens com han de fer cadascuna de les activitats i facilitar-los tot el material que necessiten per solucionar-les (colors, goma, etc.). És tan important conèixer les estratègies per resoldre un problema com solucionar-lo. Per tant, és bo relacionar els plantejaments nous amb altres de superats, establir relacions entre els diferents procediments que s’han utilitzat i aprendre quins convé aplicar en cada moment. 3. Relacionar les activitats noves amb les que ja s’han fet i determinarne els elements comuns. El fet d’analitzar el que s’ha treballat en altres ocasions permet que el nen defineixi estratègies específiques per a cada situació i desenvolupi la seva capacitat de solucionar problemes. 4. Animar els alumnes a verbalitzar el que han fet. Encara que molts dels exercicis que es plantegen són de contingut visual, és important que el nen sigui capaç d’explicar amb paraules pròpies com l’ha resolt i sàpiga precisar els detalls de les imatges i els motius que l’han portat a una solució i no pas a una altra. 5. Verificar amb els nens cadascuna de les respostes i comprovar que amb les dades obtingudes se soluciona el problema plantejat. L’autor

4

© 2005 Grup Promotor / Santillana Educación, S. L.

S. a un dels gossos li han desaparegut les taques. L. © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. En cadascuna de les vinyetes següents. Esbrina quin és i pinta-li les taques que li falten. Percepció .Fitxa Taula de continguts Una família canina Data 1 Nom Cada gos de la família Quisso té unes determinades taques.Atenció ■ 5 .

Atenció B C D © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación.Fitxa Taula de continguts Ombres misterioses Data 2 Nom Observa aquestes ombres i uneix amb una línia el ratolí i l’ombra que li correspon. S. . Observa les peces i pinta del mateix color les que encaixin. 1 2 3 4 A 6 ■ Percepció . L.

Fitxa Taula de continguts Eines amagades Data 3 Nom © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. L. aixada cubell rasclet falç forca pala pic regadora tisores (2) Percepció . Ajuda en Pau i l’Anna a trobar les eines que necessiten per arreglar el jardí. S. Busca al dibuix les eines del requadre i pinta-les.Atenció ■ 7 .

S. 8 ■ Percepció . Un dels globus no té parella. .Fitxa Taula de continguts Quina festa! Data 4 Nom Els pallassos han portat molts globus a la festa.Atenció © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. quin és? Encercla’l. L. Pinta del mateix color tots els globus que tenen el mateix dibuix.

Troba’l i dibuixa-hi el detall que li falta. En cada sèrie hi ha un dibuix que és diferent dels altres. S. L. Percepció .Atenció ■ 9 .Fitxa Taula de continguts Un objecte diferent Data 5 Nom © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación.

Fitxa Taula de continguts Joc de miralls Data 6 Nom Aquests dos dibuixos mostren la mateixa escena. com si les veiéssim reflectides en un mirall. a l’esquerra. L. .Atenció © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. Troba les diferències que hi ha entre els dos dibuixos. 10 ■ Percepció . en l’altre. però en un dels dos les coses que estan a la dreta apareixen. S.

Atenció ■ 11 . Pinta de blau els objectes de la imatge inferior que no apareguin a la superior. Percepció . S. L. Pinta de vermell els objectes de la imatge superior que no apareguin a l’inferior. En Pere va fer dues fotografies de l’aparador de la botiga de la Marta.Fitxa Taula de continguts L’aparador de la Marta Data 7 Nom © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. es va adonar que eren diferents. En revelar-les.

un ordinador una motxilla una cafetera un globus 12 ■ Memòria una pilota un telèfon un rellotge un martell una raqueta un banderí una fletxa un bolígraf © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. motxilla • Marca amb una creu els objectes que surten al dibuix. 8 2 – El rellotge marca les _______________________________ hores. Després. – A la biblioteca hi ha ___________ nens i __________ _ nenes. dormint – La nena que llegeix asseguda a terra té al costat una ______________________________.Fitxa Taula de continguts Un joc de memòria Data 8 Nom Doblega el full per la línia de punts i observa atentament el dibuix durant tres minuts. • Completa les oracions. gira el full. L. . S. tres quarts de dotze – El nen que és assegut al costat de la finestra està _________________________________.

gira el full i. Després. gira el full un altre cop i comprova la llista que acabes de fer. durant dos minuts. RESPOSTA LLIURE Memòria ■ 13 . escriu en un paper tot el que recordis. S.Fitxa Taula de continguts La classe de tercer Data 9 Nom © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. L. En acabat. Observa el dibuix durant tres minuts.

S. Utilitza el mateix color per a cada parella. Després. dibuixa el detall que els falta a les altres figures. Pinta les figures que siguin iguals. la mateixa figura hi apareix representada quatre vegades: dues figures són exactament iguals i les altres dues es diferencien en algun detall. L.Fitxa Taula de continguts Les aparences enganyen Data 10 Nom En aquest quadre. 14 ■ Raonament lògic © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. .

• En Ramon i en Lluc © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. S. Recorda que en el dòmino els punts van del 0 al 6. Completa les sèries. En Jordi no és el més baix. En Jordi està entre en Joan i en Lluc. • Ramon Joan Jordi Lluc • són els més alts.Fitxa Taula de continguts Juguem a pensar Data 11 Nom Com es diuen aquests nens? Escriu el nom de cada nen a sota del seu retrat. L. Raonament lògic ■ 15 .

Marta Noemí Rosa Mireia Completa les sèries. • La Noemí i la Mireia porten una faldilla que té rodonetes. Recorda que en els daus els punts van de l’1 al 6. . • La Noemí està al costat de la Marta. • La Rosa i la Marta porten ulleres. L. 16 ■ Raonament lògic © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. • La Marta i la Mireia porten una brusa de quadres.Fitxa Taula de continguts Trencaclosques per pensar Data 12 Nom Com es diuen aquestes nenes? Escriu el nom de cada nena a sota del seu retrat. S.

Raonament lògic ■ 17 . L. No et sembla que hi ha algunes coses estranyes? Pinta tot el que estigui fora de lloc.Fitxa Taula de continguts Un gran embolic a la piscina! Data 13 Nom © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. S. El dibuixant ha anat a la piscina i ha dibuixat això.

18 ■ Raonament lògic © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. S.flexionat/mira cap a la dreta.faldilles/no ulleres. 2 1 esport .Fitxa Taula de continguts Hi falta una figura Data 14 Nom dret/mira cap a la dreta . Després. 3 1 2 3 Completa cadascuna de les sèries amb una de les figures numerades dels quadres de la dreta. L. 3 2 1 ulleres/pantalons .professió. . explica per què has triat aquestes figures.

Fitxa Taula de continguts Un castell molt estrany Data 15 Nom © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. PREMSA Observa el dibuix i encercla tot el que estigui fora de lloc. L. Raonament lògic ■ 19 . S.

L. els noms dels nens que parlen entre ells. Amb quina mà aguanten el telèfon? Pinta: • De groc. S.Fitxa Taula de continguts Converses telefòniques Data 16 Nom LLUÏSA CARLES MÒNICA RAMON PAU MARINA CARME RAFAEL Amb qui parla cada nen? Pinta: • Del mateix color. • De verd. 20 ■ Comprensió de l’espai © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. els nens que aguanten el telèfon amb la mà esquerra. els nens que aguanten el telèfon amb la mà dreta. .

Fitxa Taula de continguts L’hora del pati Data 17 Nom 1 © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. • Busca els tres trossos que hi falten entre els quadres inferiors i indica • on ha d’anar cadascun. S. També els pots retallar i enganxar a sobre dels espais en blanc. Completa l’escena dibuixant cada quadre al lloc corresponent. L. Comprensió de l’espai ■ 21 . 3 5 1 2 3 4 5 Aquesta escena està incompleta.

22 ■ Comprensió de l’espai © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación.Fitxa Taula de continguts Compte amb les piranyes! Data 18 Nom Marca el camí que ha de recórrer el submarinista per arribar al bot sense trobar-se amb les piranyes. S. . L.

L. S. Comprensió de l’espai ■ 23 .Fitxa Taula de continguts La dansa dels indis Data 19 Nom 3 1 7 2 3 © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. Segueix les fletxes i escriu en cada tenda el número de l’indi que hi correspon. 1 2 4 5 6 4 6 7 5 Quan acabin la dansa. els indis han de tornar a les tendes.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 ■ Comprensió de l’espai © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. . Para atenció a copiar les línies a la fila i a la columna que els correspon. L.Fitxa Taula de continguts El dibuix misteriós Data A B C D E F G H I J K L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C D E F G H I J K L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L 20 Nom A B C D E F G H I J K L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C D E F G H I J K L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C D E F G H I J K L 1 2 Copia totes les línies dels quadres petits al quadre més gran i descobreix quin dibuix s’hi amaga. S.

S.Fitxa Taula de continguts On són la dama i el cavaller? Data 21 Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. L. • Uneix amb ratlles els punts següents i esbrina on són el cavaller i la dama. T7 – T1 – N1 – M2 – G2 – F1 – C1 – C2 – D2 – D3 – C3 – C4 – D4 – D5 – C5 – C6 – F6 – G5 – J5 – J6 – I6 – I8 – J8 – J9 – I9 – I11 – J11 – J12 – I12 –I14 – J14 – J15 – F15 – E14 – A14 – A15 – B15 – B16 – A16 – A17 – B17 – B18 – A18 – A19 – E19 – F18 – M18 – N19 – T19 – T11 – P11 – O10 – N9 – P7 – T7 E3 – E4 – F4 – F3 – E3 C16 – C17 – E17 – E16 – C16 Comprensió de l’espai ■ 25 .

S. L. 26 ■ Comprensió de l’espai © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. .Fitxa Taula de continguts La col·lecció de gerros Data 22 Nom Quins gerros són? Observa els gerros situats al quadre superior i completa els gerros de sota tot seguint el model corresponent.

L. MAIG JUNY I és clar que sí! Avui és festa. S. Enric! Véns a casa a jugar una estona? 6 MARÇ 2 © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. Completa els dibuixos de la dreta amb els fulls del calendari i els rellotges corresponents. Organització temporal ■ 27 .Fitxa Taula de continguts El rellotge i el calendari Data 23 Nom MAIG Hola. Maria? JUNY MAIG MARÇ Observa aquestes escenes. 14 JUNY MARÇ Com estàs. • Uneix amb una línia cadascun dels quadres de l’esquerra amb el quadre de la dreta • que s’hi relaciona.

28 ■ Organització temporal . 1 4 6 2 Quina cursa tan estranya! Ordena les vinyetes d’aquesta història numerant-les de l’1 al 7. S. L. Després. explica què hi passa.Fitxa Taula de continguts Una cursa accidentada Data 24 Nom 3 7 SORTIDA 5 © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación.

Organització temporal ■ 29 . Després.Fitxa Taula de continguts Un dia d’excursió Data 25 Nom 5 3 4 © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. 7 CIUDAD CIUTAT 1 6 8 2 ESCOLA Ordena les vinyetes d’aquesta història numerant-les de l’1 al 8. L. S. explica què hi passa.

30 ■ Comprensió verbal . S. pinta del mateix color les síl·labes que formen cada nom i l’animal al qual es refereixen.Fitxa Taula de continguts Els animals de la granja Data 26 Nom CONILL OCA GALLINA © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. Després. GALL COLOM ÀNEC co na gall nec lom o ga nill à lli co ca Forma amb les síl·labes del quadre els noms dels animals de la granja i escriu-los als rètols corresponents. L.

L. Comprensió verbal ■ 31 . PORTAL MARBRE br e tal PINZELL zell BROMA ma lla bro me do por car mar pin ti Combina les síl·labes dels rètols dels nens i les nenes amb les síl·labes dels estels i forma nou paraules.Fitxa Taula de continguts Paraules partides Data 27 Nom CARTELL tro METRO DOLOR pis ll e t LLAPIS TIJA lor ja © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. S.

Fitxa Taula de continguts A qui volen veure? Data 28 Nom En Miquel i els seus amics volen veure un amic que és al mar. ratlla les lletres repetides que apareixen al mur i ordena les lletres que et quedin. S. Per esbrinar qui és. L. . DOFÍ P H A J G U K E F S V T Q W Y XNCIMNJZ BDCTWOXG E R Z K P A H S Q M V U Y R B 32 ■ Comprensió verbal © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación.

S. 1. 5. Comprensió verbal ■ 33 . A l’Àfrica hi ha grans extensions de sorra que es travessen amb camell.Fitxa Taula de continguts Mots encreuats Data 29 Nom 2 D E S © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. 4. A Egipte hi ha uns monuments molt grans que els faraons feien servir com a tombes. 1 3 P I N G Ü I E R T S À M 4 I N D D E S 5 Ó T I S G R E S 6 A V I N S Completa els mots encreuats. Els antics habitants dels Estats Units vivien en tipis. 6. L. 2. A les selves de l’Índia hi viuen uns animals molt ferotges que semblen gats grans. 3. Per viatjar d’una manera ràpida s’utilitza un mitjà de transport que té ales. Al pol Nord hi viuen uns ocells molt simpàtics que no volen però neden molt bé.

• En Magú és del Senegal. 34 ■ Comprensió verbal © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. la nena xinesa. que viu a Catalunya. és rossa i li agrada fer esport. porta un vestit de flors i una flor al cap. • L’Aref és marroquí i té molts amics amb els quals juga a futbol. . Té els cabells negres i li agrada pintar. S. • La Sònia.Fitxa Taula de continguts Nois i noies del món Data 30 Nom DANIEL SÒNIA LI AREF MAGÚ Esbrina el nom de cada nen i nena i escriu-lo al lloc corresponent. Té els cabells arrissats i li agrada nedar. L. • La Li. • En Daniel és colombià.

Després. 6 C 2O 1 C 7 T 4 R Ordena els elefants d’aquesta bandada del més gran al més petit. C 1 O 2 R 3 R 4 E 5 C 6 T 7 E 8 Habilitat matemàtica ■ 35 . col·loca les lletres seguint l’ordre dels números i sabràs si ho has fet bé.Fitxa Taula de continguts La bandada d’elefants Data 31 Nom 8E 5 E 3 R © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. S. L. Numera’ls de l’1 al 8.

L. . S.Fitxa Taula de continguts Un combat desigual Data 32 Nom Uneix els punts seguint l’ordre en què apareixen i esbrina què espanta el boxejador. HE. HE ! GL S! P U 36 ■ Habilitat matemàtica © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación.

Fitxa Taula de continguts L’estany de l’escola Data 33 Nom Al jardí de l’escola hi han construït un estany. Per guarnir-lo igual que aquest dibuix. Els sobraran 2 €. L. © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. 10 ϫ 3 6 ϫ 4 4 ϫ 4 10 € 6€ 20 2 ϫ 4 4€ 20 € Habilitat matemàtica ■ 37 . els alumnes de 3r han fet una col·lecta i han recaptat 100 euros. Tindran prou diners?. 2€ Els alumnes necessiten 98 €. S. els sobrarà alguna cosa? Observa el dibuix i calcula els diners que necessiten els alumnes de 3r.

© 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. Per tant. . S. .Fitxa Taula de continguts Qui arribarà primer? Data 34 Nom En aquesta cursa tots els atletes corren a la mateixa velocitat. 1r 2n 3r 4t 38 ■ Habilitat matemàtica ROGER JOAN PERE LLUÍS . guanyarà la cursa el que corri per la pista més curta. L. . LLUÍS JOAN PERE ROGER Observa les pistes per les quals corren els atletes i escriu els noms dels corredors segons l’ordre d’arribada. .

Cadascun consumeix dos pots de melmelada al mes. La família Riera consumeix al mes el doble de pots de melmelada que la família Mas. S. La família Torres està formada per la mare.200 g 600 g 1.Fitxa Taula de continguts La melmelada de l’àvia Data 35 Nom La recepta de l’àvia Per a cada pot: 50 g de cireres 40 g de maduixes 10 g de gerds 100 g de sucre © 2005 Grup Promotor / Santillana Educación. L. el pare.200 g 39 . Família Família Família Família Mas Torres Grau Riera Cireres Maduixes Gerds Sucre 300 g 240 g 60 g 600 g 480 g 120 g 300 g 240 g 60 g 600 g 480 g 120 g • La família Mas consumeix cada mes • sis pots de melmelada. La família Grau consumeix al mes la meitat de pots de melmelada que la família Torres. Llegeix i completa la taula. l’àvia i tres fills. Habilitat matemàtica ■ • • 600 g 1.

Queda prohibida qualsevol utilització fora dels usos permesos. ÀNGELS ANDRÉS I CASAMIQUELA. sccl © 2005 by Grup Promotor / Santillana Educación. Als legítims usuaris del quadern només els està permès fer fotocòpies d’aquest material per usar-lo com a material de l’aula. Ex-libris. sccl Composició: Ex-libris. Text: José Luis Riva Il·lustració: Domènec Bladé i Pinyol Edició: Mar García González. especialment la que tingui finalitat comercial. Frederic Mompou. L.Taula de continguts Fitxes per al desenvolupament de la intel·ligència 3 és una obra col·lectiva. dissenyada i creada pel Departament de Primària de Grup Promotor / Santillana. . sota la direcció de JOSÉ LUIS ALZU GOÑI i M. 11 (Vila Olímpica) 08005 Barcelona PRINTED IN SPAIN Imprès a CP: 784991 Dipòsit legal: Aquest quadern està protegit per les lleis de drets d’autor i la propietat intel·lectual correspon a Grup Promotor / Santillana. concebuda. S.