Eseu argumentativ Prin organizarea interdisciplinara a ofertelor de învatare se crează situații de învatare diverse, asemănătoare cu cele reale.

În lumea reală viața nu este organizată pe discipline, situații liniare, a căror rezolvare să necesite aplicarea în permanență a unui algoritm. Organizarea interdisciplinară apare ca un cadru desprins din viața în care copilul este plasat pentru a rezolva o serie de sarcini cu care se confruntă. Într-un cadru familiar, securizant din punct de vedere emoțional, fără teama de necunoscut învățarea va apărea ca fiind ceva firesc, va "curge" de la sine, va evita monotonia, va favoriza învățarea. Atingerea competențelor specifice fiecărei discipline, îmbinate armonios, va conduce la formarea competențelor cheie. DESCRIEŢI TREI ACTIVITĂŢI INSTRUCTIV-EDUCATIVE CARE POT

CONTRIBUI LA FOR AREA UNEI CO PETENŢE SPECIFICE PRINTR-UN DE ERS INTERDISCIPLINAR Competenţa specifică:C.L.R 1.2 ecunoa!terea unor detalii dintr-un mesa" scurt,rostit clar !i rar ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE # $.%. .- numirea persona"ului&persona"elor dintr-unfragment de poveste audiat' -oferirea de răspunsuri la cererea elementară de informa(ii#$ine)$e) *nde) $um)' -oferirea de replici afirmative&negative la enunturi scurte care vizeaza diverse informatii din te+t' A.,.%.-.-povestirea unei secvente sau a unui lant scurt de evenimente ,cu a"utorul desenului,picturii,cola"ului,modela"ului' -punerea in corespondenta a desenelor,picturilor,cola"ului,modela"ului cu mesa"ele orale .ndicate -.-. -observarea unor ilustratii pe te+tul cantecului ,care usureaza receptarea'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful