You are on page 1of 4

Μια νομοθεσία-ανάσα, δίνει την ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες

ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έχουν παραδωσει τις πινακίδες τους να μπορούν
να τα κινήσουν ξανά, με 4 ευρώ τη μέρα!

Ειδικότερα το μέτρο της ακινησίας είχε θεσπιστεί με το άρθρο 22 του νόμου
2367/1953 με τίτλο «Περί τίτλων κυριότητος, ταξινόμησεως, αδειών
κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων» και στο άρθρο 7 αναφέρεται
χαρακτηριστικά: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η κυκλοφορία
αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας με προσωρινή άδεια και μέχρι δύο (2) μέρες
το μήνα.

Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον Οικονομικό
Έφορο και αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας τετρακόσιες (400) δραχμές
για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της
μοτοσυκλέττας.»

Στις 3/12/2003 αριθμός ΠΟΛ. 1132 το υπουργείο Οικονομικών ορίζει για την
διαδικασία Προσωρινής χορήγησης Αδειας Κυκλοφορίας χαρακτηριστικά:

«Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με το
ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953 ,
όπως ισχύει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η κυκλοφορία
αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας με προσωρινή άδεια κυκλοφορίας και μέχρι δύο
(2) μέρες το μήνα. Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από
τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας
1,90 Ευρώ για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της
μοτοσικλέτας.
Μέχρι τώρα η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη από τον Προϊστάμενο της
Δ.Ο.Υ. προσωρινή άδεια θεωρείται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας,
οι οποίες εκδίδουν Ειδική πινακίδα από χαρτόνι «Μ».

2. Για την απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης των ανωτέρω

προσωρινών αδειών και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων των ενδιαφερομένων κρίνεται αναγκαίο η διαδικασία χορήγησης των αδειών αυτών να ολοκληρώνεται σε μια υπηρεσία του Δημοσίου στη Δ.1986 .Υ.9.Ο./ ΠΟΛ. Για τα ενάριθμα αυτοκίνητα που βρίσκονται σε ακινησία. Μ 794/248/ ΠΟΛ.Από τον τόπο αγοράς ή τελωνισμού στον τόπο ταξινόμησης./ ΠΟΛ..Φ. χωρίς καμία ανάμιξη των Υπηρεσιών της Τροχαίας για θεώρηση ή άλλη ενέργεια.1998 και 1012746/29Τ.3.2.θα χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για μεν τα ανάριθμα αυτοκίνητα από τον Προϊστάμενο της Δ. έχει διευκρινισθεί.2002 . επισκευή ή πώληση αυτών.Για δοκιμή. .Για έλεγχο από το K.1055/7. στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η επιχείρηση του πωλητή ή ο τελωνειακός χώρος εκτελωνισμού ή ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος. και .2.Υ.Φ. . Για το λόγο αυτό. η οποία σύμφωνα με ης ανωτέρω διατάξεις είναι αρμόδια για τη χορήγησή της.E.T. από 1ης Μαρτίου 2004 οι Δ. & Ε.Ο.1987 .33/25. Α 8302/387/ ΠΟΛ.8. 1108539/1276/Τ.Ο. & Ε.Ο.Για μετάβαση σε ειδικά συνεργεία για μετατροπή προσθήκη αμαξωμάτων ή άλλων τεχνικών στοιχείων. 3.Υ.1238/25. για δε τα . Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε ότι: α) Με τα έγγραφά μας Μ 739/122/ ΠΟΛ. από τη Διοίκηση ότι εξαιρετικές περιπτώσεις για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας είναι: Για τα ανάριθμα αυτοκίνητα μόνο για τη μεταφορά τους: .245/17. β) Η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας .87/6. οι οποίες χορηγούν τις προσωρινές άδειες θα χορηγούν και ης ειδικές πινακίδες από χαρτόνι «Μ».1982 .

επειδή από το νόμο. Από την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη αντιθέτου περιεχομένου. δ) Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η οδήγηση του οχήματος.2367/1953 ) δε γίνεται διάκριση. Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί να διατηρεί σε καλή κατάσταση τον κινητήρα του οχήματος αλλά και όλα τα . 7 άρθρο 22 του ν. κατά περίπτωση. με την προϋπόθεση βέβαια ότι το αυτοκίνητο κυκλοφορεί αποκλειστικά για τους λόγους τους οποίους εκδόθηκε η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας. 4. γ) Το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας (δύο μέρες το ανώτερο το μήνα) αρχίζει να μετρά από την έναρξη της ημερολογιακής ημέρας για την οποία χορηγείται η άδεια και λήγει με τη συμπλήρωση μίας ή δύο ημερολογιακών ημερών.Ο. Πινακίδα «Μ» 24 ημέρες το χρόνο Οι πινακίδες «Μ» μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας τους για 2 ημέρες κάθε μήνα με μόλις 8 ευρώ.ενάριθμα αυτοκίνητα από τον Προϊστάμενο της Δ.Υ. ( παρ. είναι δυνατή όχι μόνο από τον κύριο του οχήματος αλλά και από τρίτο πρόσωπο. στον οποίο έχει κατατεθεί δήλωση ακινησίας. για το οποίο χορηγήθηκε προσωρινή άδεια κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου η ασφάλιση ΙΧ έστω και 2 ημέρες πραγματοποιείται μόνο με την αποστολή του Αντίγραφου της Αδειας Κυκλοφορίας του οχήματος. τα τεκμήρια αλλά και το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης! Αντίγραφο της Αδειας Κυκλοφορίας Η κίνηση οχήματος έστω και με τη χρήση πινακίδας «Μ» από την εφορία για 2 ημέρες κάθε μήνα είναι απολύτως νόμιμη. Ειδικότερα οι ελαστικοί σωλήνες ξεραίνονται και κόβονται πολύ εύκολα. τα λάδια κυκλοφορούν στον κινητήρα. τότε συνολικά θα έχει καταβάλλει 96 ευρώ αλλά θα έχει γλιτώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση η ασφάλιση του οχήματος χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας δεν είναι εφικτή… . δηλαδή 2 ημέρες κάθε μήνα. Παράλληλα κατά την κυκλοφορία του οχήματος και πάλι στο δρόμο μπορεί να βρεθεί και κανένας αγοραστής… Πάντως αν κάποιος κινήσει το όχημά του για 24 ημέρες το χρόνο.υπόλοιπα μηχανικά μέρη καθώς είναι γνωστό σε όλους πως η παρατεταμένη ακινησία δημιουργεί πολλά προβλήματα. οι αναρτήσεις δουλεύουν και δεν κολλάνε μέχρι και τα ελαστικά διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Ωστόσο οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με τις πινακίδες κυκλοφορίας κατατεθημένες θα πρέπει να έχουν κρατήσει Αντίγραφο της Αδεια Κυκλοφορίας που έχουν καταθέσει μαζί με τις πινακίδες ώστε να μπορέσουν να ασφαλίσουν το όχημά τους.