Mata Pelajaran Masa Kelas Tema dan Tajuk Bidang Media

: Pendidikan Seni Visual : 10.00- 11.00 pagi(60 minit) : 5 Mutiara : Alam semula jadi / Montaj Dasar Laut : Menggambar : Alat : Gunting, Bahan : Gam,koleksi gambar hidupan laut dan kad manila.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Menghasilkan satu karya pemandangan dasar laut dengan menggunakan teknik montaj dengan kemas dan menarik. 2. mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan montaj untuk dijadikan pemandangan dasar laut. 3. menghargai dan mensyukuri alam semula jadi ciptaan tuhan yang cantik.

PENGWUJUDAN IDEA  Menggunaka n sekurangkurangnya 3 jenis teknik dalam penghasilan karya  Proses penghasilan dilakukan mengikut urutan yang diberikan  Menggunaka n sekurangkurangnya 2 jenis teknik dalam penghasilan karya  Proses PROSES DAN TEKNIK  Mengunaka n sekurangkurangnya 3 teknik dalam sesuatu penghasilan karya GUBAHAN KEMASAN SAHSIAH  Mengandung  Kemas. gubahan kurang yang kurang bersih dan menarik.84 % ) ngi 5 jenis unsur seni daripada 6 unsur seni  Mengandu ngi 5 jenis prinsip rekaan daripada 7 prinsip rekaan dalam penghasila n karya.RUBRIK PENDIDIKAN SENI VISUAL MARKAH ASAS SENI REKA  Mengandu Cemerlang (85 % – 100 % ) Sederhana ( 50 % . yang menarik. i satu bersih dan gubahan teliti.  Mengunakan sekurangkurangnya 2 teknik dalam sesuatu penghasilan karya.  Mengandu ngi 3 jenis unsur seni daripada 6 unsur seni  Mengandu PEMILIHAN DAN PENYEDIAAN BAHAN  Kreatif dalam pengolahan idea bagi menggambarka n suasana dasar laut. teliti  kurang ngi 2 jenis mematuhi arahan guru dan menunjukkan sikap yang baik dan bekerjasama .  Mengandung  Kurang i satu kemas.  Mematuhi arahan guru dan menunjukkan sikap yang baik dan bekerjasama dengan rakan sekelas  Kurang kreatif dalam pengolahan idea bagi menggambarka n suasana dasar laut.

penghasilan dilakukan mengikut urutan yang diberikan dengan rakan sekelas  Kurang kreatif dalam pengolahan idea bagi menggambarka n suasana dasar laut. teliti.  Menggunaka n sekurangkurangnya 1 jenis teknik dalam penghasilan karya  Proses penghasilan dilakukan mengikut urutan yang diberikan  Mengunakan sekurangkurangnya 1 teknik dalam sesuatu penghasilan karya.49 % ) prinsip rekaan daripada 7 prinsip rekaan dalam penghasila n karya.Lemah ( 0 % .  Mengandung  Tidak i satu kemas. gubahan tidak bersih yang tidak dan tidak menarik.  Tidak mematuhi arahan guru dan tidak menunjukkan sikap yang baik dan bekerjasama dengan rakan sekelas.  Mengandu ngi 1 jenis unsur seni daripada 6 unsur seni  Mengandu ngi 1 jenis prinsip rekaan daripada 7 prinsip rekaan dalam penghasila n karya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful