http://www.slideshare.

net/murnibintimohamat/kepentingan-teaching-games-forunderstanding
Friday, April 6, 2012

PENDAHULUAN Pendidikan Jasmani merupakan subjek teras di setiap sekolah yang mana ianya tidak diabaikan kerana subjek ini melibatkan ketahanan fizikal dan mental malahan kita juga boleh melibatkannya dengan pendekatan rohaniah !amun bagaimana pula dengan gerak kerja pendidikan jasmani di sekolah rendah yang kesemua pelajarnya lingkungan " tahun hingga 12 tahun# $ingkungan umur tersebut merupakan lingkungan untuk mempelajari sesuatu yang baru %etika ini kanak&kanak suka akan sesuatu yang baharu malahan mereka juga akan lebih dekat dengan alam jika dipupuk 'al ini disebabkan pertumbuhan mereka seiring dengan perkembangan otak dan minda mereka yang ingin mengenali dunia (aka, oleh itu, permainan ke)il amat sesuai untuk mereka kerana ianya tidak melibatkan terlalu banyak pergerakan malahan ianya bertujuan untuk menyihatkan tubuh badan dan otak selain ianya juga menyeronokkan Aplikasi permainan ke)il ini melibatkan penggunaan bahan dan juga hanya menggunakan tempat yang sederhana sahaja *etiap permainan ke)il tersebut hendklah berasaskan +,F- iaitu +ea)hing ,ames For -nderstanding +,F- mempunyai empat asas yang mana telah diterokai oleh .od +horpe dan /a0id 1unker sekitar tahun 12"0&an dan a3al 1240&an Perkembangan penggunaan asas +,F- ini semakin berkembang hingga ke hari ini setelah beberapa kajian dan sebab rele0an dalam aplikasi +,F(aka, pendidikan jasmani yang sesuai untuk kanak&kanak ialah permainan ke)il !amun, permainan tersebut hendaklah berasaskan +ea)hing ,ames For -nderstanding yang mana ianya boleh membantu pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental kanak

PERMAINAN KECIL 1. DEFINISI PERMAINAN KECIL Permainan ke)il amat penting dalam pertumbuhan kanak&kanak 5anya merupakan hal yang mnyeronokkan dan men)ergaskan minda 'al ini kerana program seperti permainan ke)il ini menolong dalam pembangunan kemahiran asas motor seperti berlari dan melompat 5anya juga meningkatkan daya kemahiran khusus sukan seperti melontar, menangkap dan menyepak +ambahan pula, menurut 6isen 712248, kanak&kanak jika ditinggalakan bersendirian dengan apa sahaja alat permaianan, mereka akan bermain dengan alat&alat tersebut Permainan ke)il ini perlu dia3asi oleh guru dan ianya juga berlaku dalam keadaan berkelompok

bjektif Pembangunan %emahiran (otor (embangunkan kemahiran lokomotor (embangunkan kemahiran bukan lokomotor (embangunkan kemahiran penga3alan bola (embangunkan ke)ergasan fizikal .bjektif Pembangunan Afektif&sosial (empelajari hidup bersama dengan orang lain dalam situasi sosial (enggalakkan keadilan (enggalakkan mematuhi peraturan&peraturan (embangunkan semangat kesukanan yang baik (embangunkan kualiti kepimpinan (embangunkan semangat kerjasama 1 2 < = > 6 " CIRI-CIRI PENTING DALAM PERMAINAN KECIL (emerlukan kemahiran&kemahiran asas (engandungi peraturan&peraturan yang minimum *edikit atau tiada alat yang digunakan +udak menggunakan masa yang panjang . KATEGORI SASARAN (TARGET) (enempatkan objek pada sasaran atau mendekati sasaran untuk mendapat mata .bjektif Pembangunan %ognitif (eningkatkan keupayaan mematuhi peraturan (enolong dalam pemahaman peraturan (enggalakkan kreati0iti dan imaginasi (enambah perbendaharaan kata kanak&kanak .2.uang permainan yang sederhana atau ke)il Perjalanan permainan data diubahsuai *enang untuk dijalankan PENERANGAN 4 KATEGORI PERMAINAN KECIL BERASASKAN Tgfu I. OBJEKTIF-OBJEKIF PERMAINAN KECIL 1     2     <       +erdapat tiga objektif utama yang telah disenaraikan oleh 1u)her dan +ha9ton 712"28: .

KATEGORI MEMUKUL Permainan katogori memukul adalah satu permainan yang berorientasikan pukulan atau jenis& jenis pukulan kebiasaannya permainan ini adalah menggunakan alatan sebagai lat untuk memukul sebagi )ontoh permainan badminton re@uet di gunakan untuk memukul bulu tangkis +erdapat juga permainan jenis pukulan yang tidak menggunakan alatan seperti bola tampar sukan ini adalah permainan yang menggunakan kekuatan tangan keseluruhannya Jadi . memanah dan golf 55 KATEGORI JARING DINDING (NET !ALL) Permainan dimainkan antara jaring atau atas dinding (engumpul mata melalui menghantar ke gelanggang pihak la3an dengan syarat objek tersebut tidak dapat dihantar balik dalam ka3asan gelanggang ?ontoh: badminton.?ontoh: bo3ling. s@uash dan ping pong 555 KATEGORI SERANGAN ATAU PERTAHANAN Permainan ke)il jenis serangan adalah satu permainan yang memerlukan pemain untuk melakukan serangan yang kerap dalam semua keadaan dalam permainan ini kebanyakan langkah yang digunakan adalah menyerang dalam pelbagai posisi permainan jenis ini memerlukan stamina yang tinggi bagi mengekalkan posisi dan serangan semasa permainan terdapat beberapa jenis permainan yang sering kita main merupakan ketegori permainan serangan 1 bolasepak permaianan ini merupakan asas permaianan yang berstrategi dan mempunyai )iri&)iri )orak serangan pemain akan melakukan serangan dari setiap penjuru untuk menghasilkan jaringan sementara pasukan la3an akan melakukan pertahanan bagi menghalang pasukan la3an melakukan jaringan 2 hoki Permainan ini juga merupakan kategori permainan serangan dan pertahanan namun permainan ini memerlukan kayu atau stick hoki untuk membuat semua serangan semua gerakan atau serangan adalah memerlukan pemain untuk membuat pukulan serentak dengan serangan < sepak takra3 Permainan ini merupakan permainan tradisioanal yang merupakan kategori permainan serangan permainan ini adalah permainan gelaggang yang memerlukan pemain sentiasa melakukan serangan atau pertahanan bagi memastikan bola tidak jatuh ke ka3asan kita pemainan ini mengkehendaki serangan dilakukan arah gelanggang la3an dan la3an hendaklah membuat pertahanan bagi mengelakkan la3an mendapat mata I".

A(1A.!+. 1> gelung rotan. ?A.' .AJA' : 1 .permainan ke)il untuk katogosi pukulan juga adalah untuk sebgai tapak asas untuk memahirkan diri untuk menggunakan tangan dalam menga3al pergerakan bola seperti bola tampar dan boleh menga3al arah sasaran seperti permainan badminton yang dapat menga3al kekuatan pukulan dan pusingan agar mudah menga3al pergerakan bola dalam permainan Antara sukan& sukan jenis memukul adalah seperti berikut: 1 1adminton Adalah jenis permainan yang berorientasikan pukulan iaitu ianya perlu menggunakan alatan untuk memukul sasaran Alatan yang di gunakan ialah re@uet iaitu sejenis alat untuk memukul bulu tangkis PERMAINAN KECIL BERASASKAN Tgfu (1) KATEGORI SASARAN (TARGET) NAMA PERMAINAN # BALUNG 15$A!.(A5!A!: 1 %etiga&tiga pemain mesti berada di garisan yang ditetapkan 7 sila rujuk rajah8 2 *etiap pemain dibekalkan > gelung rotan < Pemain mestilah melontarkan kesemua gelung rotan ke dalam skital yang diletakkan = Pemain yang dapat memasukkan kelima&lima gelung rotan ke dalam skital dan paling )epat menyudahkan kesemuanya akan dikira sebagai pemenang > Permainan ini akan dimainkan se)ara berulang&ulang dengan < orang peserta yang seterusnya ?A. .A+-.A! P6(A5! : < orang pemain pada satu masa A$A+A! : < skital besar.%A'A!: • *etiap gelung yang dapat dimasukkan ke dalam skital akan diberi markah 10 mata • Jika gelung tersasar daripada skital peserta tidak akan mendapat sebarang markah • Pemain yang mendapat mata tertinggi akan dinobatkan sebagai pemenang ?.A! P6.A P6(A.A /A! P6.

A /A! P6. bakul sederhana besar dan bakul ke)il ?A. bakul besar.A! P6. 15$A!.(A5!A! : 1 *etiap pemain mesti berada di garisan yang ditetapkan 2 *etiap pemain dibekalkan 6 pundi ka)ang setiap orang < Pemain dikehendaki membaling 2 pundi ka)ang pertama ke dalam bakul besar. dikehendaki membaling 2 pundi ka)ang berikut ke dalam bakul ke)il . dan seterusnya membaling 2 pundi ka)ang berikut ke dalam bakul bersaiz sederhana besar.718 KATEGORI SASARAN (TARGET) !A(A P6.(A5!A!: A&1A$5!.A+-.A! P6(A5! : +iada had A$A+A!: pundi ka)ang. dan akhir sekali.

tenis atau /inding 15$A!.(A5!A! : 1enten +6(PA+ :gelanggang s@uash.%A'A! : *etiap balingan pundi ka)ang yang memasuki bakul besar akan mendapat mata sebanyak > mata *etiap balingan pundi ka)ang yang dapat memasuki bakul bersaiz sederhana besar akan mendapat " mata *etiap balingan pundi ka)ang yang memasuki bakul ke)il akan mendapat 10 mata *etiap balingan yang tidak memasuki bakul tidak akan mendapat apa&apa mata Pemenang akan dikira berdasarkan jumlah markah yang terkumpul paling tertinggi setelah keenam balingan 1erjaya dimasukkan ke dalam bakul yang disediakan • • • • • 718 KATEGORI PERMAINAN MEMUKUL ATAU MEMADANG !A(A P6.6!A$A!: .A P6(A.A! P6(A5! :2 orang dalam satu masa P6!. pemain seterusnya pula akan bermain ?A.= *etelah pemain tersebut menghabiskan balingan keenam&enam pundi ka)ang.

(A5!A!: Permainan ini adalah direka khusus untuk memahirkan pemain dengan asas pukulan yang betul dan mantap -ntuk membiasakan pemain dengan )ara memegang dan menga3al alatan yang di gunakan untuk bermain seperti re@uet badminton atau s@uash *ebagai langkah pengenalan untuk pemain kepada strategi permainan dan dan langkah& langkah yang diperlukan untuk bermain ?A.unakan re@uet badminton untuk bermain *ediakan bulu tangkis yang di gunakan untuk bermain badminton .(A5!: .1J6%+5F P6.unakan gelanggang s@uash atau tempat yang mempunyai dinding untuk bermain .A 16.unakan dinding sebagai la3an dengan memukul bulu tangkis ke arah dinding seterusnya akan melantun semula (ata di kira mengikut kiraan permainan pimpong di mana se)ara bergilir&gilir pemain akan menyambut bulu tangkis se)ara bergilir&gilir Pukulan tidak boleh kurang dari garisan satu meter jika tidak mata akan di berikan kepada la3an Pemain yang gagal membalas pukulan tersebut di kira kalah dan mata akan di berikan kepada la3an .1 2 < 1 2 < = > 6 " Permainan ini adalah gabungan antara permainan badminton dan skuash permainan ini adalah menggunakan re@uet badminton dengan memukul bulu tangkis ke arah dinding agar dapat meneruskan pukulan sebagaimana permainan skuash .

(A5!: *ediakan < biji bola.(A5!A!: Adalah satu permainan asas sepakan untuk memperkenalkan kepada para pelajar )ara untuk menyepak bola dengan tendangan asas Adalah suatu strategi untuk para jurulatih untuk mengajar anak didik dan para pelajar tentang sepakan asas dalam permainan asas bola sepak (emahirkan para pelajar dengan sepakan asas sebelum bermain permainan yang sebenar $atihan untuk mendisiplinkan pelajar sebagai langkah untuk memulakan permainan agar mudah untuk melatih sebuah pasukan yang kuat eengan adanya disiplin yang mantap ?A. .A 16.(A5!A!:Padang bola 15$A!.6!A$A!: permainan ini adalah satu jenis permainan asas bola sepak dan juga jenis&jenis permainan sepakan ianya adalah suatu permainan yang digunakan memperkenalkan teknik permainan asas permainan ini memerlukan 6 biji bola untuk melaksanakannya .1J6%+5F P6.(A5!A! : sepak asas +6(PA+ P6.718 KATEGORI PERMAINAN MEMUKUL ATAU MEMADANG !A(A P6.A&?A. 2.kon dan susun kon < baris satu baris memnggunakan > kon *etiap baris di letakkan 2 biji bola di depan dan di balakang 1 2 < = 1.A! P6(A5! :6 orang dalam 1 masa P6!.

sepakan leret melambung dan menyerang dan juga mengele)ek kon 718 KATEGORI JENIS JARING ATAU DINDING. *eorang di hadapan dan juga seorang di belakang %. *etiap pelajar di arahkan untuk man)ari pasangan masing&masing dalam satu barisan 4. . *alah seorang pelajar akan menyepak bola ke arah rakannya dan rakannya menyambut bola tersebut &.(A5!A!: A$A+A! :bola tenis.1J6%+5F: 1 (eningkatkan kemahiran membaling para pemain 2 Pemainan ini direka khusus untuk meningkatkan kerjasama para pemain antara satu sama lain . !A(A P6.unakan teknik asas sepakan dalam setiap sepakan.$.bakul bola 15$A!.A! P6(A5! :2 orang satu kumpulan .

< Permainan ini boleh di aplikasikan dalam permainan regu seperti tenis dauble dan juga badminton ...A&?A.A!5*A*5: 1 /alam gelanggang hendaklah mempunyai 2 pasukan 2 *etiap pasukan mempunyai 2 orang < *eorang membaling bola kearah dindinding untuk melantunkan = *eorang lagi berperanan untuk menguti bola yang dilantunkan ?A.(A5!: 1 *eorang pemain membaling bola kearah dinding dan melantunkannya sementara yang seorang lagi menyambut dan memasukkan bola tersebut didalam bakul 2 Pemain hendaklah memasukkan bola sebanyak yang mungkin kedalam bakul < Permainan ini menggunakan masa bagi memastikan pemain dapat meletakkan bola sebanyak mungkin mengikut tempoh yang ditetapkan = 1ola yang terkeluar dari garisan belakang tidak boleh dikutip > 1ola yang telah jatuh dilarang sama sekali untuk di ambil (1) KATEGORI JARING DAN DINDING .A 16.

a b ) d & & 1 2 !A(A P6. +-!.(A5!: Permainan dimulakan dengan seorang pelajar memasukkan bola tenis ke dalam bakul dengan melantunkan bola tenis tersebut ke dinding Permainan akan berlangsung selama 1 minit < Peserta yang membuat balingan bola tenis terbanyak di dalam bakul akan dikira pemenang (1) KATEGORI SERANGAN DAN PERTAHANAN !A(A P6.1J6%+5F: (elatih kemahiran dalam menggunakan alatan dan tempat sekeliling %edua&dua kemahiran menjadikan sesorang tersebut peka dan juga )ekap dalam sesuatu permainan ?A.(A5!A!: +-!. A$A+A!: 1ola tenis dan bakul .A! P6(A5!: *ekurang&kurangnya 2 orang .A! P6(A5!:< orang setiap kumpulan . kon dan pundi ka)ang 15$A!.. jaring gol..A!5*A*5: 1ahagikan dua kumpulan Permainan dikendalikan sekurang&kurangnya dua orang (eletakkan penanda untuk membaling bola tenis dengan jarak 2 meter Jarak antara bakul dan dinding ialah 1 meter 15$A!.A 16.(A5!A!: Jaring Pundi %a)ang A$A+A!: %ayu hoki.

A!5*A*5 : 1ahagikan dua kumpulan *etiap kumpulan sekurang&kurangnya tiga orang *alah seorang ahli dari kumpulan la3an menjaga tempat gol (eletakkan dua kon dengan jarak 2 meter Jarak antara kon tersebut pula 1 meter +empat memukul bola hoki adalah 1 > meter daripada kon tersebut ?A.& & & a b ) d e f 1 2 < = > 6 " .A 16. kumpulan 1 akan mengambil pundi ka)ang tersebut dan mengejar ahli kumpulan 1 Jika kumpulan A berjaya membaling pundi ka)ang tersebut kepada ketiga&tiga ahli kumpulan A.1J6%+5F: (elatih kemahiran dalam menyerang dengan menggunakan kayu hoki (elatih kemahiran dalam pertahanan sepertimana posisi penjaga gol di tempat gol %edua&dua kemahiran menjadikan sesorang tersebut peka dan juga )ekap dalam sesuatu permainan . maka kumpulan A dikira kalah %emudian.(A5!: %umpulan telah dibahagikan kepada dua: %umpulan A dan %umpulan 1 %umpulan A akan memulakan permainan manakala salah seorang daripada %umpulan 1 akan menjaga tempat gol Ahli %umpulan A akan bergilir&gilir memukul pundi ka)ang dengan menggunakan kayu hoki (ereka hendaklah memukul pundi ka)ang melalui laluan daripada kon tersebut untuk sampai kepada tempat gol Jika pundi ka)ang berjaya dimasukkan. permainan akan diteruskan dengan giliran kumpulan 1 untuk memukul pundi ka)ang tersebut ...

A 16. pundi ka)ang dan kon 15$A!.elung %on A$A+A! : ..elung.1J6%+5F: & (elatih kemahiran dalam menyerang dengan menggunakan gelung & (elatih kemahiran dalam pertahanan dengan mengganggu atau melengahkan kumpulan semasa bermain & %edua&dua kemahiran menjadikan sesorang tersebut peka dan juga )ekap dalam sesuatu permainan ?A.(A5!A!: .elung tersebut hendaklah masuk ke dalam kon < %umpulan A hanya boleh melontar gelung sebanyak tiga kali dengan hanya menggunakan satu gelung sahaja .A!5*A*5: a 1ahagikan dua kumpulan b *etiap kumpulan sekurang&kurangnya < ahli ) $etakkan satu kon di tempat yang rata d $etakkan penanda untuk tempat melontar dengan jarak 2 meter dari kon .(A5!: 1 Permainan dimulakan oleh kumpulan A yang memainkan peranan untuk melontar gelung 2 .4 Permainan akan dimainkan dengan tiga kai pusingan untuk menentukan pemenang (1) KATEGORI SERANGAN DAN PERTAHANAN !A(A P6..A! P6(A5! : < orang setiap kumpulan .

: P6+A (5!/A %risis *omalia : *ejauh (anakah %eprihatinan %ita # POILMCN GHIFJH BCDEFO BCKILMCN GHIFJH BCDEF L*20!*. mereka dianggap kalah " .F5%5.iliran diteruskan kepada kumpulan 1 untuk melontar gelung '(u )*g+./( . April 06.A! 16.= %umpulan 1 pula berperanan untuk menganggu kumpulan A daripada berjaya memasukkan gelung ke dalam kon > Ahli kumpulan 1 akan )uba menjatuhkan kon tersebut dengan pundi ka)ang dengan jarak yang sama dengan tempat kumpulan A melontar gelung 6 *ekiranya kon tersebut jatuh sebelum kumpulan A berjaya memasukka gelung tersebut. -.*01# %6(A'5.+*2 Posted by el )a)ol anuar at Friday. 2012 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful