You are on page 1of 114

MANUAL PENGGUNAAN PERISIAN GEOMETERS SKETCHPAD MEMBINA BENTUK-BENTUK DUA DIMENSI

NAMA : NADZIRAH BINTI MOHD ZUKRI

NO . KAD PENGENALAN: 910307-02-5388 KUMPULAN KURSUS : PISMP MATEMATIK SEMESTER 6 : PENGAJARAN GEOMETRI, SUKATAN DAN PENGENDALIAN DATA (MTE 3111) NAMA PENSYARAH` : ENCIK ONG HOOI PENG

BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PERKARA Isi Kandungan Definisi Bentuk 2D Ciri-ciri Bentuk 2D Jadual Ciri-ciri Bentuk 2D Pengelasan Dan Ciri-ciri Bentuk 2D Bentuk 2D dan Ciri-cirinya Reka Bentuk Gabungan Bentuk 2D Senarai Rujukan

MUKA SURAT 1 2 2 3 6 8 27 32

LANGKAH-LANGKAH MEMBINA BENTUK DUA DIMENSI MENGGUNAKAN PERISIAN GEOMETERS SKETCHPAD (GSP)
1. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK SEGI TIGA SAMA SISI 1. Pergi kepada Tool Bar dan pilih Compass Tool. Hasilkan sebuah bulatan yang sederhana besar.

2. Highlight pada bulatan dan titik yang berada di tengah-tengah bulatan.Pergi ke Menu Bar Transform dan pilih Rotate.

3. Tuliskan sudut putaran yang diinginkan bagi membentuk bentuk 2D. Ulangi langkah ini mengikut bilangan sisi bentuk yang ingin dihasilkan.

4. Highlightkan kesemua titik dan pergi kepada Menu Bar Construct dan klik pada Segments.

5. Untuk mewarnakan bentuk ini, highlightkan kesemua titik dan pergi pada Menu Bar Construct dan klik pada Triangle Interior.

6. Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk ini

7. Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle.

8.Highlightkan pada semua bahagian bentuk segi tiga sama sisi dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter.

9. Untuk mengira luas segi tiga sama sisi, highlightkan pada semua kawasan bentuk ini dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

10. Untuk menentukan bilangan paksi simetri, highlight pada satu garis iaitu antara titik A dan B. Klik pada Menu Bar Construct dan pilih Midpoint. Kemudian, highlightkan kedua-dua titik midpoint.

11. Highlight pada dua titik yang bertentangan dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.Ulangi langkah ini untuk membuat garis paksi simetri yang seterusnya.

2. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK SEGI TIGA SAMA KAKI 1. Pergi ke Tool Bar dan klik pada ikon Straightedge Tools. Hasilkan satu garis lurus.

2. Highlightkan titik dan garis lurus seperti yang ditunjukkan di gambar bawah. Pergi kepada Klik pada Menu Bar Construct dan klik Perpendicular Line.

3. Klik pada Point Tool dan letakkan satu titik di atas garisan perpendicular.

4. Highlight titik berkenaan dan klik pada Menu Bar Construct dan pilih Parallel Line.

5. Highlight garis lurus dan satu titik seperti di dalam gambar di bawah.Klik pada Construct Perpendicular Line.

6. Letakkan titik pada setiap titik yang bersilang.

6. Highlight garisan seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Pergi pada Menu Bar Construct dan klik pada Midpoint.

8. Highlightkan ketiga-tiga titik dan klik pada Construct Segments.

9. Untuk mewarnakan bentuk ini, highlightkan kesemua titik dan pergi pada Menu Bar Construct dan klik pada Triangle Interior.

10. Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk ini .

11.Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle.

12.Highlightkan pada semua bahagian bentuk segi tiga sama kaki dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter.

13 Highlightkan pada semua bahagian bentuk segi tiga sama kaki dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

14. Untuk menentukan bilangan paksi simetri, highlight pada satu garis iaitu antara titik A dan B. Klik pada Menu Bar Construct dan pilih Midpoint. Highlight pada dua titik yang bertentangan dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

3. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK SEGI TIGA TIDAK SAMA SISI 1. Pergi ke Tool Bar dan klik pada ikon Straightedge Tools. Hasilkan satu garis lurus.

2. Pergi pada Tool Bar dan klik pada Point Tool. Tandakan satu titik seperti yang ditunjukkan di dalam gambar di bawah.

3. Highlightkan ketiga-tiga titik dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segments.

4. . Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk ini

5. Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle.

6. Highlightkan pada semua bahagian bentuk segi tiga tidak sama sisi dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter.

7. Highlightkan pada semua bahagian bentuk segi tiga tidak sama sisi dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

4. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK SEGI TIGA BERSUDUT TEGAK 1. Pergi ke Tool Bar dan klik pada ikon Straightedge Tools. Hasilkan satu garis lurus

2. Highlightkan titik dan garis lurus seperti yang ditunjukkan di gambar bawah. Pergi kepada Klik pada Menu Bar Construct dan klik Perpendicular Line.

3. Klik pada Point Tool dan letakkan satu titik di mana-mana bahagian garis perpendicular.

4. Highlight ketiga-tiga titik dan klik pada Menu Bar Construct dan pilih Segments.

5. Highlight garis perpendicular dan pergi ke Menu Bar Displays dan klik pada Hide Perpendicular Line.

6. Untuk mewarnakan bentuk ini, highlightkan kesemua titik dan pergi pada Menu Bar Construct dan klik pada Triangle Interior.

7. Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk ini

8. Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle.

9. Highlightkan pada semua bahagian bentuk segi tiga bersudut tegak dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter.

10. Highlightkan pada semua bahagian bentuk segi tiga bersudut tegak dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

5. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK SEGI TIGA BERSUDUT TIRUS 1. Pergi ke Tool Bar dan klik pada ikon Straightedge Tools. Hasilkan satu garis lurus

2. Highlight garis dan titik seperti ditunjukkan gambar di bawah.. Pergi pada Menu Bar Transform dan klik pada Rotate.

3. Masukkan sudut putaran yang diinginkan. Kemudian klik pada ikon Rotate.

4. Highlightkan ketiga-tiga titik dan pergi pada Menu Bar Construct. Klik pada Segments.

5. Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk ini .

6. Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle.

7. Highlightkan pada semua bahagian bentuk segi tiga bersudut tirus dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter.

8. Highlightkan pada semua bahagian bentuk segi tiga bersudut cakah dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

9. Hasil kerja yang telah berjaya disiapkan.

6. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK SEGI TIGA BERSUDUT CAKAH 1. Pergi ke Tool Bar dan klik pada ikon Straightedge Tools. Hasilkan satu garis lurus.

2. Klik pada Point Tool dan tandakan titik seperti yang ditunjukkan di dalam gambar di bawah.

3. Highlightkan ketiga-tiga titik dan pergi pada Menu Bar Construct. Klik pada Segments.

4. Untuk mewarnakan bentuk ini, highlightkan kesemua titik dan pergi pada Menu Bar Construct dan klik pada Triangle Interior.

5. Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk ini .

6. Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle.

7. Highlightkan pada semua bahagian bentuk segi tiga bersudut cakah dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter.

8. Highlightkan pada semua bahagian bentuk segi tiga bersudut cakah dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

7. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK SEGI EMPAT TEPAT 1. Hasilkan satu garis lurus dengan klik pada Tool Bar dan pilih Straightedge Tool.

2. Highlightkan satu titik dan garis lurus. Kemudian pergi pada Menu Bar Construct dan klik Perpendicular Line.

3. Kemudian klik pada Tool Bar Point Tool untuk meletakkan satu titik di atas garisan parallel.

4. Highlightkan satu titik yang bertentangan dan satu garis lurus.Klik pada Menu Bar Construct dan pilih Perpendicular Line.

5. Highlightkan dua titik dan klik pada Menu Bar Construct dan pergi kepada Parallel Line.

6, Letakkan titik pada semua garis persilangan.

7. Highlightkan keempat-empat titik dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segments.

8. Kemudian, highlightkan pada semua garisan yang tidak diperlukan dan klik pada Menu Bar Display dan tekan pada Hide Objects.

9. Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk ini. Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle

10. Highlight pada semua bahagian bentuk segi empat tepat dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter

11. Untuk mengira luas segi empat tepat, highlightkan pada semua kawasan bentuk ini dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

12. Untuk menentukan bilangan paksi simetri, highlight pada satu garis iaitu antara titik A dan B. Klik pada Menu Bar Construct dan pilih Midpoint.

13. Kemudian, highlightkan kedua-dua titik midpoint. Pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

14. Untuk menghasilkan garis pepenjuru bagi bentuk ini, highlightkan pada dua titik yang bertentangan. Pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

15. Hasil kerja yang telah berjaya disiapkan.

8. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK SEGI EMPAT SAMA

1. Bina satu garisan lurus.

2. Dua titik garis tersebut dihighlightkan. Kemudian kemudian klik construct, pilih perpendicular line.

3. Klik pada panel menu bulatan, kemudian letak di titik garis lurus sebelah kiri. Tarik titik tersebut sehingga ke titik sebelah kanan.

4. Seterusnya, highlight titik persilangan di bahagian atas sahaja dan highlight perpendicular line.Pergi kepada menu construct dan klik perpendicular line (PL).

5. Highlight titik segi empat (secara clockwise), kemudian pergi kepada construct dan klik pada segment.

6. Selepas bahagian segment dibina, highlight semua line (garisan ) kecuali line radius dalam bulatan. 7. Kemudian pergi kepada display di panel menu, klik hide path object.

8. Highlight semua titik (mengikut arah jam), kemudian pergi kepada construct, klik pada quadrilateral interior.

9. Right klik pada bahagian tengah bentuk segi empat tersebut, dan boleh memilih dan menukar warna mengikut pilihan masing-masing.

10. Bentuk segi empat yang sudah siap dihasilkan.

11. Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle.

12. Highlight pada semua bahagian bentuk segi empat sama dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter.

13. Highlight pada semua bahagian bentuk segi empat sama dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

14. Untuk menentukan bilangan paksi simetri, highlight pada satu garis iaitu antara titik A dan B. Klik pada Menu Bar Construct dan pilih Midpoint. Highlight pada dua titik yang bertentangan dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.Ulangi langkah ini untuk membuat garis paksi simetri yang seterusnya.

15. Untuk menghasilkan garis pepenjuru bagi bentuk ini, highlightkan pada dua titik yang bertentangan. Pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

16. Hasil kerja yang telah berjaya dihasilkan.

9. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK PARALLELOGRAM 1. Pergi ke Tool Bar dan klik pada ikon Straightedge Tools. Hasilkan satu garis lurus.

2. Klik pada Compass Tool dan hasilkan satu bulatan di atas garis lurus tadi.

3. Kemudian, klik pada Point Tool dan letakkan titik seperti yang dipaparkan di gambar di bawah.

4. Highlightkan pada dua titik yang berada di atas bulatan. Klik pada Menu Bar dan pilih Construct Segment.

5. Kemudian, highlightkan satu titik dan satu garisan seperti gambar di bawah dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Parallel Line.

6. Highlightkan pada satu titik dan garisan seperti ditunjukkan gambar di bawah.Pergi kepada Menu Bar Construct dan klik pada Perpendicular Line.

7. Highlight kepada satu titik dan satu garisan seperti tertera di gambar bawah. Pergi kepada Menu Bar Construct dan klik Parallel Line.

8. Letakkan titik pada garis persilangan antara Parallel Line dan Perpendicular Line .

9. Highlightkan pada keempat-empat titik dan klik pada Menu Bar Construct dan pilih Segment. Kemudian, highlightkan pada semua garisan yang tidak diperlukan dan klik pada Menu Bar Display dan tekan pada Hide Objects.

10. Untuk mewarnakan kawasan parallelogram yang dihasilkan, highlightkan pada kesemua titik dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Quadrilateral Interior.

11. Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk ini.

12. Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle.

13. Highlight pada semua bahagian bentuk parallelogram dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter.

14. Untuk mengira luas parallelogram, highlightkan pada semua kawasan bentuk ini dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

15. Untuk menghasilkan garis pepenjuru bagi bentuk ini, highlightkan pada dua titik yang bertentangan. Pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

10. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK TRAPEZIUM 1. Pergi ke Tool Bar dan klik pada ikon Straightedge Tools. Hasilkan satu garis lurus.

2. Klik pada Compass Tool dan hasilkan satu bulatan di atas garis lurus tadi.

3. Kemudian, klik pada Point Tool dan letakkan titik seperti yang dipaparkan di gambar di bawah.

4. Highlightkan pada dua titik yang berada di atas bulatan. Klik pada Menu Bar dan pilih Construct Segment.

5. Kemudian, highlightkan satu titik dan satu garisan seperti gambar di bawah dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Parallel Line.

6. Highlightkan pada satu titik dan garisan seperti ditunjukkan gambar di bawah.Pergi kepada Menu Bar Construct dan klik pada Perpendicular Line.

7. Highlight kepada satu titik dan satu garisan seperti tertera di gambar bawah. Pergi kepada Menu Bar Construct dan klik Parallel Line.

8. Letakkan titik pada garis persilangan antara Parallel Line dan Perpendicular Line .

9. Highlight pada kedua-dua garis parallel dan perpendicular. Pergi pada Menu Bar Transform dan klik pada Reflect.

10. Letakkan titik pada garis yang bersilang.

11. Highlight pada keempat-empat titik dan pergi pada Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

12. Kemudian, highlightkan pada semua garisan yang tidak diperlukan dan klik pada

Menu Bar Display dan tekan pada Hide Objects.

13. Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi

kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk ini.

14. Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu

Bar Measure dan klik pada Angle.

15. Highlight pada semua bahagian bentuk trapezium dan klik pada Menu Bar

Measure dan pilih perimeter.

16. . Untuk mengira luas trapezium, highlightkan pada semua kawasan bentuk ini

dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

17. Untuk menentukan bilangan paksi simetri, highlight pada satu garis iaitu antara titik A dan B. Klik pada Menu Bar Construct dan pilih Midpoint. Kemudian, highlightkan keduadua titik midpoint. Pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

18. Untuk menghasilkan garis pepenjuru bagi bentuk ini, highlightkan pada dua titik

yang bertentangan. Pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

11. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK ROMBUS 1. Pergi kepada Tool Bar dan pilih Compass Tool. Hasilkan sebuah bulatan yang sederhana besar.

2. Kemudian, hasilkan satu lagi bulatan bersebelahan bulatan yang telah dihaslkan.

3. Letakkan dua titik pada kawasan yang bertindih dan bersilang di antara satu sama lain.

4. Highlightkan keempat-empat titik dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segments.

5. Kemudian, highlightkan pada semua garisan yang tidak diperlukan dan klik pada Menu Bar Display dan tekan pada Hide Objects.

6. Untuk mewarnakan kawasan rombus yang dihasilkan, highlightkan pada kesemua titik dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Quadrilateral Interior.

7. Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk ini.

8. Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle.

9. Highlight pada semua bahagian bentuk rombus dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter.

10.Untuk mengira luas parallelogram, highlightkan pada semua kawasan bentuk ini dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

11. Untuk menentukan bilangan paksi simetri, highlight pada satu garis iaitu antara titik A dan B. Klik pada Menu Bar Construct dan pilih Midpoint.

12. Kemudian, highlightkan kedua-dua titik midpoint. Pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

13. Untuk menghasilkan garis pepenjuru bagi bentuk ini, highlightkan pada dua titik yang bertentangan. Pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

12. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK PENTAGON SEKATA 1. Pergi kepada Tool Bar dan pilih Compass Tool. Hasilkan sebuah bulatan yang sederhana besar.

2. Highlight pada bulatan dan titik yang berada di tengah-tengah bulatan.Pergi ke Menu Bar Transform dan pilih Rotate. Tuliskan sudut putaran yang diinginkan bagi membentuk bentuk 2D. Ulangi langkah ini mengikut bilangan sisi bentuk yang ingin dihasilkan.

3. Highlightkan kesemua titik dan pergi kepada Menu Bar Construct dan klik pada Segments.

4. Untuk mewarnakan bentuk ini, highlightkan kesemua titik dan pergi pada Menu Bar Construct dan klik pada Interior Polygon.

5. Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk ini.

6 . Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle.

7. Highlight pada semua bahagian bentuk pentagon dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter.

8. . Untuk mengira luas pentagon, highlightkan pada semua kawasan bentuk ini dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

9.

Untuk menentukan bilangan paksi simetri, highlight pada satu garis iaitu antara titik A dan B. Klik pada Menu Bar Construct dan pilih Midpoint.

10. Highlight pada dua titik yang bertentangan dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.Ulangi langkah ini untuk membuat garis paksi simetri yang seterusnya.

11. Untuk menghasilkan garis pepenjuru bagi bentuk ini, highlightkan pada dua titik yang bertentangan. Pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

12. Hasil kerja yang telah berjaya dihasilkan.

13. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK HEKSAGON SEKATA 1. Pergi kepada Tool Bar dan pilih Compass Tool. Hasilkan sebuah bulatan yang sederhana besar.

2. Highlight pada bulatan dan titik yang berada di tengah-tengah bulatan.Pergi ke Menu Bar Transform dan pilih Rotate. Tuliskan sudut putaran yang diinginkan bagi membentuk bentuk 2D. Ulangi langkah ini mengikut bilangan sisi bentuk yang ingin dihasilkan.

3. Highlightkan kesemua titik dan pergi kepada Menu Bar Construct dan klik pada Segments.

4. Untuk mewarnakan bentuk ini, highlightkan kesemua titik dan pergi pada Menu Bar Construct dan klik pada Interior Polygon.

5. Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk.

6 . Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle.

7. Highlight pada semua bahagian bentuk heksagon dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter.

8. . Untuk mengira luas heksagon, highlightkan pada semua kawasan bentuk ini dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

9. Untuk menentukan bilangan paksi simetri, highlight pada satu garis iaitu antara titik A dan B. Klik pada Menu Bar Construct dan pilih Midpoint.

10. Highlight pada dua titik yang bertentangan dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.Ulangi langkah ini untuk membuat garis paksi simetri yang seterusnya.

11. Untuk menghasilkan garis pepenjuru bagi bentuk ini, highlightkan pada dua titik yang bertentangan. Pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

12. Hasil kerja yang telah berjaya dihasilkan.

14. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK HEPTAGON SEKATA

1. Pergi kepada Tool Bar dan pilih Compass Tool. Hasilkan sebuah bulatan yang sederhana besar.

2. Highlight pada bulatan dan titik yang berada di tengah-tengah bulatan.Pergi ke Menu Bar Transform dan pilih Rotate. Tuliskan sudut putaran yang diinginkan bagi membentuk bentuk 2D. Ulangi langkah ini mengikut bilangan sisi bentuk yang ingin dihasilkan.

3. Highlightkan kesemua titik dan pergi kepada Menu Bar Construct dan klik pada Segments.

4. Untuk mewarnakan bentuk ini, highlightkan kesemua titik dan pergi pada Menu Bar Construct dan klik pada Interior Polygon

5. Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk ini.

6 . Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle.

7. Highlight pada semua bahagian bentuk heptagon dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter.

8. . Untuk mengira luas dekagon, highlightkan pada semua kawasan bentuk ini dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

9.

Untuk menentukan bilangan paksi simetri, highlight pada satu garis iaitu antara titik A dan B. Klik pada Menu Bar Construct dan pilih Midpoint.

10. Highlight pada dua titik yang bertentangan dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.Ulangi langkah ini untuk membuat garis paksi simetri yang seterusnya. . Untuk menghasilkan garis pepenjuru bagi bentuk ini, highlightkan pada dua titik yang bertentangan. Pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

11. Hasil kerja yang telah berjaya disiapkan.

15. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK OKTAGON SEKATA

1. Pergi kepada Tool Bar dan pilih Compass Tool. Hasilkan sebuah bulatan yang sederhana besar.

2. Highlight pada bulatan dan titik yang berada di tengah-tengah bulatan.Pergi ke Menu Bar Transform dan pilih Rotate. Tuliskan sudut putaran yang diinginkan bagi membentuk bentuk 2D. Ulangi langkah ini mengikut bilangan sisi bentuk yang ingin dihasilkan.

3. Highlightkan kesemua titik dan pergi kepada Menu Bar Construct dan klik pada Segments.

4. Untuk mewarnakan bentuk ini, highlightkan kesemua titik dan pergi pada Menu Bar Construct dan klik pada Interior Polygon.

5. Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk ini.

6 . Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle.

7. Highlight pada semua bahagian bentuk oktagon dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter

8. . Untuk mengira luas oktagon, highlightkan pada semua kawasan bentuk ini dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

9.

Untuk menentukan bilangan paksi simetri, highlight pada satu garis iaitu antara titik A dan B. Klik pada Menu Bar Construct dan pilih Midpoint.

10. Highlight pada dua titik yang bertentangan dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.Ulangi langkah ini untuk membuat garis paksi simetri yang seterusnya.

11. Untuk menghasilkan garis pepenjuru bagi bentuk ini, highlightkan pada dua titik yang bertentangan. Pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

12. Hasil kerja yang telah berjaya dihasilkan.

16. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK NONAGON SEKATA 1. Pergi kepada Tool Bar dan pilih Compass Tool. Hasilkan sebuah bulatan yang sederhana besar.

2. Highlight pada bulatan dan titik yang berada di tengah-tengah bulatan.Pergi ke Menu Bar Transform dan pilih Rotate. Tuliskan sudut putaran yang diinginkan bagi membentuk bentuk 2D. Ulangi langkah ini mengikut bilangan sisi bentuk yang ingin dihasilkan.

3. Highlightkan kesemua titik dan pergi kepada Menu Bar Construct dan klik pada Segments.

4. Untuk mewarnakan bentuk ini, highlightkan kesemua titik dan pergi pada Menu Bar Construct dan klik pada Interior Polygon.

5. Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk ini.

6 . Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle.

7. Highlight pada semua bahagian bentuk nonagon dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter.

8. . Untuk mengira luas nonagon, highlightkan pada semua kawasan bentuk ini dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

9.

Untuk menentukan bilangan paksi simetri, highlight pada satu garis iaitu antara titik A dan B. Klik pada Menu Bar Construct dan pilih Midpoint.

10. Highlight pada dua titik yang bertentangan dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.Ulangi langkah ini untuk membuat garis paksi simetri yang seterusnya.

11. Untuk menghasilkan garis pepenjuru bagi bentuk ini, highlightkan pada dua titik yang bertentangan. Pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

12. Hasil kerja yang telah berjaya dihasilkan.

17. LANGKAH-LANGKAH BAGI MENGHASILKAN BENTUK DEKAGON SEKATA 1. Pergi kepada Tool Bar dan pilih Compass Tool. Hasilkan sebuah bulatan yang sederhana besar.

2. Highlight pada bulatan dan titik yang berada di tengah-tengah bulatan.Pergi ke Menu Bar Transform dan pilih Rotate. Tuliskan sudut putaran yang diinginkan bagi membentuk bentuk 2D. Ulangi langkah ini mengikut bilangan sisi bentuk yang ingin dihasilkan.

3. Highlightkan kesemua titik dan pergi kepada Menu Bar Construct dan klik pada Segments.

4. Untuk mewarnakan bentuk ini, highlightkan kesemua titik dan pergi pada Menu Bar Construct dan klik pada Interior Polygon.

5. Untuk mengira panjang bagi setiap sisi, highlightkan pada titik A dan B dan pergi kepada Menu Bar Measure dan klik pada Distance. Ulangi langkah yang sama untuk mengira kesemua sisi bentuk ini.

6 . Untuk mengira sudut, highlightkan tiga titik iaitu titik A,B dan C, pergi ke Menu Bar Measure dan klik pada Angle.

7. Highlight pada semua bahagian bentuk dekagon dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih perimeter.

8. . Untuk mengira luas dekagon, highlightkan pada semua kawasan bentuk ini dan klik pada Menu Bar Measure dan pilih Area.

9.

Untuk menentukan bilangan paksi simetri, highlight pada satu garis iaitu antara titik A dan B. Klik pada Menu Bar Construct dan pilih Midpoint. Kemudian, highlightkan kedua-dua titik midpoint.

10. Highlight pada dua titik yang bertentangan dan pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.Ulangi langkah ini untuk membuat garis paksi simetri yang seterusnya.

11. Untuk menghasilkan garis pepenjuru bagi bentuk ini, highlightkan pada dua titik yang bertentangan. Pergi ke Menu Bar Construct dan klik pada Segment.

12. Hasil kerja yang telah berjaya dihasilkan.