You are on page 1of 3

3.

Numerele cardinale
Invatati numerele 1-10 : 1. uno 2. dos 3. tres 4. cuatro 5. cinco 6. seis 7. siete 8. ocho 9. nueve 10. diez Numarul "uno" schimba orma "uno" in "un" inainte unui substantiv masculin. un libro ! o carte un perro ! un caine un hombre ! un om Numarul "uno" schimba orma "uno" in "una" inainte unui substantiv eminin. una pluma ! un stilou una gata ! o "isica una chica ! o ata #and numaram in $eneral %unu& doi& trei ...' se oloseste "uno" dar cand numaram cu caracter s"ecial %o "isica& un caine'& se oloseste "un" sau "una." un libro ! o carte una pluma = un stilou uno, dos, tres = unu& doi& &trei

Numerele cardinale: 11-30
Aici sunt numerele de la 11 la 20 :

11.once 12. doce 13. trece 14. catorce 15. (uince 16. diecis)is 17. diecisiete 18. dieciocho 19. diecinueve 20. veinte Aici sunt numerele de la 21 la 30 : 21.veintiuno 22. veintid*s 23. veintitr)s 24. veinticuatro 25. veinticinco 26. veintis)is 27. veintisiete 28. veintiocho 29. veintinueve 30. treinta

treinta + seis 37. sesenta + seis 78. douazeci este alcatuit din cuvintele "doi si zece". ochenta + ocho 99. cien Acum. cuarenta 50. treinta + cinco 36. setenta + ocho 88. Adica. se foloseste "ciento": ciento uno ciento dos ciento tres . cincuenta + tres 54. sesenta + cinco 66.Observati cum numerele 16-19 si 21-29 sunt formate prin alaturare. diez 20. etc.treinta + uno 32. saisprezece este o impreunare a cuvintelor "zece si sase". cincuenta 60. observati cat de usor e sa formam celelalte numere: 31. cuarenta + uno 42. treinta + tres 34. cincuenta + cuatro 65. treinta + cuatro 35. ochenta 90. treinta + siete 38. noventa + nueve etc. dieciséis diez + s)is diecisiete diez + siete dieciocho diez + ocho diecinueve diez + nueve veintiuno veinte + uno veintidós veinte + dos veintitrés veinte + tres veinticuatro veinte + cuatro& etc. veinte 30. sesenta 70. treinta + ocho 39. setenta 80. treinta + nueve 40. Acest model continua pana la 100: 53. cuarenta 41. cuarenta + dos etc. treinta + dos 33. noventa 100. De la 101-199. Numerele cardinale: 31-1000 Urmatorul pas e sa invatam sa numaram din 10 in 10 pana la 100 : 10. treinta 40.

ca si-n romana $unu." si nu este folosit pentru a separa sutele de zeci. seiscientos 700. o carte una "luma . aplicati ceea ce a-ti invatat pana acum" Pentru inceput.543&67 1. invatati sa numarati din 100 in 100 pana la 1000: 100. 1. novecientos noventa + nueve Amintitiva din lectiile anterioare.ciento sesenta + uno ciento sesenta + dos etc. ochocientos 900. novecientos siete 999. Observati ca "y" se foloseste numai intre 1-99 !si 1 1-199. pentru numarul unu e#ista o forma masculina si una feminina. una%: un libro .oras (and folosim e#act numarul 100 si numarul e folosit cu un substantiv. quinientos 600. cuatrocientos 500. setecientos 800. etc. 300.99.543&67 . cien 200. etc" doscientos libros . doscientos 300. in spaniola $ca si in romana% punctul este folosit pentru a indica miile si vir!ula pentru a indica decimalele" Romana Spaniola 1. seiscientos doce 907.doscientas "lumas cuatrocientos se.cuatrocientas se. 2 1-299. '00. se foloseste forma prescurtata "cien"" cien d*lares cien $atas cien "erros cien "esetas )i in final. trescientos 400.ores . Corect: ciento ochenta + nueve Incorect:ciento + ochenta + nueve Pentru a a un!e la 1000. trescientos setenta + cinco 612. novecientos 1000. ciento cuarenta + dos 375. mil Acum alte e#emple: 142. un stilou &a fel si pentru numerele 200.