Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ 2013. godine donijela

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Valtera Boljunčića, zastupnika u Hrvatskome saboru, od 6. studenoga 2013. godine, na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

2

OBRAZLOŽENJE

Amandmanom Valtera Boljunčića, zastupnika u Hrvatskome saboru, od 6. studenoga 2013. godine na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, predlaže se da se u članku 11. stavku 1. točki b), alineja 1. promijeni i glasi: "ima vrlo dobrom ili izvrsnom ocjenom (3,5 i više) ocijenjene rezultate studentske ankete u svakoj godini u kojoj je provedena anketa, u prethodnom petogodišnjem razdoblju (ankete se prilažu prijavi);"

U stavku 1. točki c), predlaže se da se alineja 4. promijeni i glasi: "ima vrlo dobrom ili izvrsnom ocjenom (3,5 i više) ocijenjene rezultate studentske ankete u svakoj godini u kojoj je provedena anketa, u prethodnom petogodišnjem razdoblju (ankete se prilažu prijavi);"

Navedenim amandmanom se određuje da se kriteriji nastavne izvrsnosti za znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna radna mjesta ocjenjuju nastavnom ocjenom vrlo dobar ili izvrstan, te se predlaže prihvaćanje amandmana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful