CONCURSUL NATIONAL „EUCLID” - Clasa a XI-a Site-ul concursului este www.concurs-euclid.

ro
1
Concursul National “EUCLID”
05 11 2011
Clasa a XI -a Programa I
NOTĂ. La subiectul I există un singur răspuns corect .La subiectul II se va da direct răspunsul.La subiectele III si IV se cer
rezolvările complete. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore
SUBIECTUL I ( 20p )
(Se scrie pe foaia de concurs doar litera corespunzătoare răspunsului corect)

Se consideră matricele
0 1
1 0
A
÷ | |
=
|
\ .
,
|
|
.
|

\
|
=
1 0
0 1
2
I şi
|
|
.
|

\
|
=
0 0
0 0
2
O .
(4p) 1) Suma elementelor matricei
2
A este
a) 2 b) 7 c) 2 ÷ d) 7 ÷
(4p)
2) Cel mai mic număr natural nenul n , pentru care
2
I A
n
= , este
a) 2 b) 5 c) 4 d) 3
(4p)
3) Matricea
2 3
2
I A A A + + + este

a)
2
O b)
2
I c) A d)
2
A
(4p)
4) Numărul de inversiuni ale permutării
1 2 3 4
4 3 2 1
| |
|
\ .
este
a) 3 b) 5 c) 6 d) 4
(4p)
5) Cel mai mic număr natural nenul n pentru care
1 2 3 4 1 2 3 4
4 3 1 2 1 2 3 4
n
| | | |
=
| |
\ . \ .
este
a) 2 b) 1 c) 3 d) 4
SUBIECTUL II (40p) (Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi rezultatul corespunzător)
(4p)
1) Cât este suma matricelor
1 2 3 4
3 4 1 2
÷ ÷ | | | |
+
| |
÷ ÷
\ . \ .
?
(4p)
2) Cât este produsul matricelor
1 1 1 2
3 3 1 2
| | | |
·
| |
\ . \ .
?
(4p)
3) Să se calculeze numărul de inversiuni ale permutării
1 2 3 4
2 1 4 3
| |
|
\ .
.
(4p)
4) Să se calculeze produsul permutărilor
1 2 3 4 1 2 3 4
2 1 4 3 2 3 4 1
| | | |
·
| |
\ . \ .
.
(4p) 5) Ce monotonie are şirul
1
9
n
n
a = , strict crescător sau strict descrescător?
(4p)
6) Să se scrie un şir ( )
N e n n
a strict crescător şi mărginit.
(4p)
7) Să se scrie un şir ( )
N e n n
a cu proprietatea ( ) 11,12
n
a e , N e ¬n .
(4p) 8) Să se scrie un şir ( )
N e n n
b care are o infinitate de termeni strict mai mici decât 1 şi o infinitate
de termeni strict mai mari decât 1.
(4p) 9) Să se dea un exemplu de şir mărginit şi nemonoton.
(4p) 10) Să se dea un exemplu de şir nemărginit superior şi mărginit inferior.

CONCURSUL NATIONAL „EUCLID” - Clasa a XI-a Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro
2
SUBIECTUL III ( 15p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă)

Se consideră matricele
1 1
1 1
A
| |
=
|
\ .
,
2
0 0
0 0
O
| |
=
|
\ .
şi mulţimile ( )
{ } 2 2
M X M AX O = e = Z şi
( )
{ } 2 2
N X M XA O = e = Z .
(4p) a) Să se verifice că
2
O M N e  .
(4p) b) Să se găsească o matrice B M N e ÷ .
(2p) c) Să se găsească o matrice C N M e ÷ .
(2p)
d) Să se arate că, dacă
a b
X M
c d
| |
= e
|
\ .
, atunci 0 ad bc ÷ = .
(1p)
e) Să se găsească o matrice ( )
2
p q
Y M
r s
| |
= e
|
\ .
Z , pentru care 0 ps qr ÷ = şi Y M e .
(1p)
f) Să se arate că funcţia : f M N ÷ , ( )
t
f X X = este bijectivă, unde
t
X reprezintă transpusa
matricei X.
(1p)
g) Să se găsească o funcţie : g N M ÷ , bijectivă, care verifică ( ) ( ) ( ) g X Y g X g Y + = + ,
, X Y N ¬ e şi ( ) ( ) ( ) g XY g Y g X = , , X Y N ¬ e .

SUBIECTUL IV ( 15p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă)

Se consideră şirul descrescător de numere reale strict pozitive, ( )
n
n
x
-
eN
, care verifică relaţia
3 3 3 3
3 1 2
... 1
1 2 3
n
x x x x
n
+ + + + s , 1 n ¬ > .

(4p)
a) Să se arate că
3 3
3 3 1 1 2 1 2
3 3
... ...
1 2 3 1 2 3 1
n n n
x x
x x x x x x x
n n n
÷
+ + + + s + + + + +
÷
, 1 n ¬ > .

(4p)
b) Să se verifice identitatea
( )
1 1 1
1 1 x x x x
= ÷
+ +
, 1 x ¬ > .
(2p)
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
a
-
eN
,definit prin
3
1
1
n
a
n
=
+
, verifică relaţia
3 3 3 3
3 1 2
... 1
1 2 3
n
a a a a
n
+ + + + s , 1 n ¬ > .

(2p)
d) Să se arate că,
( )
( ) ( )
3
3 3 3
3
1 1
1 2
3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1
... ...
1 2 1 2
1 1 1 1
k
k k k
k
x
x x x
x
k k k k k k
k k
+ ÷
+ +
| |
| + + + + s + + + +
|
+ + + +
+ ÷ + ÷
\ .
,
1 k ¬ > .

(1p)
e) Să se arate că,
3 3 3 3 2
1 1 1 1
... 1
1 2 1
k
k k k k k
| |
+ + + + s
|
+ + + ÷
\ .
, 1 k ¬ > .

(1p)
f) Să se arate că,
( )
3 3 2 3 2 3 2
1 1 1 1
... 3
1 2
1 1
k
k k k k k k
k
| |
| + + + + s
|
+ + + + +
+ ÷
\ .
, 1 k ¬ > .

(1p) g) Să se arate că
3 1 2
... 4
1 2 3
n
x x x x
n
+ + + + s , 1 n ¬ > .
Test alcătuit de Ion Savu şi Gabriel Vrânceanu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful