Festivalul Internaţional al Teatrului de Animaţie “BUCURII PENTRU COPII.

SPECTACOLE
ora ,OI &' noiem-rie România București MICA SIRENĂ TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ v8rsta9 :este ' ani Țăndărică - Sa a La!o"ari #$ min .INERI &/ noiem-rie România București ALBĂ CA ZĂPADA TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ v8rsta9 :este + ani Țăndărică - Sa a La!o"ari #$ min S01B2T2 &3 noiem-rie România % oiești INIMĂ RECE TEATRUL %ENTRU C&%II CIU'ULICI v8rsta9 :este ' ani Țăndărică - Sa a La!o"ari () min U1INIC2 &4 noiem-rie România Bacău OBLIO TEATRUL DE ANIMAȚIE* Sec+ie a TEATRULUI MUNICI%AL BAC&,IA v8rsta9 :este 3 ani Țăndărică - Sa a La!o"ari )$ min LUNI &5 noiem-rie România Con-tan+a PUNGUȚA CU DOI BANI TEATRUL %ENTRU C&%II .I TINERET CĂLUȚUL DE MARE v8rsta9 :este + ani Țăndărică - Sa a La!o"ari )$ min e?ernare PRE1IUL E E#CELEN62 PENTRU CORPUL TE=NIC9 ;eam-e? 1ue@el România A /a Iu ia UNIVERSUL DIN LANTERNA MAGICĂ TEATRUL DE %Ă%U.I %RIC0INDEL v8rsta9 :este 3 ani Țăndărică - Sa a Studio () min 1AR6I &7 noiem-rie România București PINOCCHIO TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ v8rsta9 :este + ani Țăndărică 1 Sa a La!o"ari )$ min

E COLEC!IE."
1IERCURI )* noiem-rie

Ediţia a I#$a% &' ( )' nov )*&+
,OI )& noiem-rie România Si/iu SOPHIE ȘI URIAȘUL TEATRUL %ENTRU C&%II .I TINERET 3&N3 v8rsta9 :este / ani Țăndărică - Sa a La!o"ari )$ min S2ectaco 4n im/a 5ermană* -u/titrat 4n im/a română .INERI )) noiem-rie România 3a a+i PĂCALĂ TEATRUL DRAMATIC 'AN6 TARDINI 1 Sec+ia TEATRUL DE %Ă%U.I 3ULLI,ER v8rsta9 :este / ani Țăndărică - Sa a La!o"ari #) min România București CAPRA CU TREI IEZI TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ v8rsta9 :este + ani .coa a Titu Maiore-cu )) min S01B2T2 )+ noiem-rie România C u7 CRĂIASA ZĂPEZII TEATRUL DE %Ă%U.I %UC8 v8rsta9 :este / ani Țăndărică - Sa a La!o"ari )$ min România București COCOȘELUL NEASCULTĂTO R UNATC v8rsta9 :este + ani Țăndărică - Sa a Studio ($ min U1INIC2 )' noiem-rie România București RUMOASA ȘI BESTIA TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ v8rsta9 :este / ani Țăndărică 1 Sa a La!o"ari #$ min ora

&*.**

România Iași CAPRA CU TREI IEZI TEATRUL %ENTRU C&%II .I TINERET LUCEA'ĂRUL v8rsta9 :este ' ani Țăndărică - Sa a La!o"ari )) min

Atelier 1A #IN;<=I și LI ,IAN#IN% C>ina Teatru de umbre %entru co2ii Țăndărică - Sa a Studio

&*.*

&&9**

România București RUMOASA ȘI BESTIA TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ v8rsta9 :este / ani 3rand Cinema Di5i2 e9 1 Ma Bănea-a #$ min

România București MOTANUL !NCĂLȚAT TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ v8rsta9 :este + ani 3rand Cinema Di5i2 e9 1 Ma Bănea-a )) min

România București ALBĂ CA ZĂPADA TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ v8rsta9 :este + ani 3rand Cinema Di5i2 e9 1 Ma Bănea-a #$ min

&).**

România % oiești INIMĂ RECE TEATRUL %ENTRU C&%II CIU'ULICI v8rsta9 :este ' ani Țăndărică - Sa a La!o"ari () min

România Bacău OBLIO TEATRUL DE ANIMAȚIE* Sec+ie a TEATRULUI MUNICI%AL BAC&,IA v8rsta9 :este 3 ani Țăndărică - Sa a La!o"ari )$ min

România A /a Iu ia UNIVERSUL DIN LANTERNA MAGICĂ TEATRUL DE %Ă%U.I %RIC0INDEL v8rsta9 :este 3 ani Țăndărică - Sa a Studio () min

ConDerinEA I.ICA SI1IC% CroaEia Re"e#e $u#tura#e %&ter&a"%'&a#e

ConDerinEA I.ICA SI1IC% CroaEia Ma&a(eru#)d%r e$t'r %&te(rat'r a# *r'du+u#u% $u#tura# ,& re"e#e#e %&ter&a"%'&a#e Reuniunea manaBerilor teatrelor de ?o:ii Fi tineret din Rom8nia UNI1A Fi ASSITE, Țăndărică - Sa a La/orator :

Atelier A.C.T.O.R. AICI ( ACOLO Țăndărică 1 Sa a Studio

România C u7 CRĂIASA ZĂPEZII TEATRUL DE %Ă%U.I %UC8 v8rsta9 :este / ani Țăndărică - Sa a La!o"ari )$ min

&+.**

&+.+*

Reuniunea manaBerilor teatrelor de ?o:ii Fi tineret din Rom8nia UNI1A Fi ASSITE, Țăndărică - Sa a La/orator :

&'.**

&/.**

&3.**

România București MOTANUL !NCĂLȚAT TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ v8rsta9 :este + ani S2ita u Marie Curie )) min România București - -tudenti UȘA UNATC v8rsta9 adulEi Țăndărică - Sa a Studio #$ min 1aster?lass IULIAN FURTUN2% FranEa A$t'ru# de a&%ma"%e .% te/&%$%#e 0ra&$e1e de m%.$are $'r*'ra#In-titutu 'rance; - Sa a Atrium

România București CAPRA CU TREI IEZI TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ v8rsta9 :este + ani S2ita u 3ri5ore A e9andre-cu )) min Atelier 3RAȚIELA ENE Mar%'&ete d%& .'+ete Țăndărică 1 Sa a Studio

România București COCOȘELUL NEASCULTĂTO R UNATC v8rsta9 :este + ani Țăndărică - Sa a Studio ($ min Atelier ADRIAN LE'TER P-*u.% d%& ba#'a&e Țăndărică - 'oaier

România S:e?ta?ol $ București le?turA PUNGUȚA T8rBul CU DOI BANI Internaţional TEATRUL DE ;AU EA1US ANIMAȚIE Carte de ȚĂNDĂRICĂ CnvAţAturA v8rsta9 %a"i ionu Centra :este + ani Rome92o 3rand Cinema Di5i2 e9 1 Ma Bănea-a #$ min România București RUMOASA ȘI BESTIA TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ v8rsta9 :este / ani Țăndărică 1 Sa a La!o"ari #$ min

&&.*

&).*

&+.*

&+.+

&'.*

România București !N LARG UNATC v8rsta9 adulEi Țăndărică - Sa a Studio #$ min

&/.*

&3.*

&4.**

&4.*

&49&/

&5.**

&7.**

.ernisaG E#PO TEATRUL CN IFERITE CONTE#TE 1i>ai PastramaBiu Țăndărică 'oaier România Bucure-ti ATA BABEI ȘI ATA MOȘNEAGULUI TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ v8rsta9 :este + ani Țăndărică - Sa a La!o"ari <$ min

Lansare ?arte Editura Litera Țăndărică - 'oaier

Lansare ?arte Editura Nemira Țăndărică - 'oaier

Lansare ?arte Editura RAO Țăndărică 'oaier

&4.&

România București GOLEM TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ v8rsta9 adulEi Țăndărică - Sa a Studio )$ min

România T5= Mureș TRAGEDIA OMULEȚULUI TRU%A MA30IARA A TEATRULUI %ENTRU C&%II .I TINERET ARIEL v8rsta9 :este &) ani Țăndărică - Sa a La!o"ari >$ min Lim/a ma5!iară

An5 ia Londra A LA CARTE ?&SE NA,ARR& v8rsta9 toate v8rstele Țăndărică - Sa a La!o"ari )$ min non"er/a

1aster?lass IULIAN FURTUN2% FranEa A$t'ru# de a&%ma"%e .% te/&%$%#e 0ra&$e1e de m%.$are $'r*'ra#Țăndărică 1 Sa a Studio

C!ina 0on5 8on5 CĂLĂTORIE SPRE SOARE APUNE INSTITUTUL MIN3 RI %ENTRU ARTĂ .I EDUCAȚIE* 0&N3 8&N3* C0INA @ TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ* BUCURE.TI "âr-taA 2e-te ) ani Țăndărică - Sa a La!o"ari #$ min 4n im/a c!ine;ă* -u2ratitrare 4n im/i e en5 e;ă și română Atelier LI ,IAN#IN% C>ina Teatru de umbre $/%&e1e+$ Țăndărică - Sa a La!o"ari

%o onia BrocCaD VIEȚILE S INȚILOR DIN CARTIER TEATRUL AD S%ECTAT&RES "âr-taA adu +i Țăndărică - Sa a La!o"ari )) min

România București CANDID TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ v8rsta9 adulEi Țăndărică - Sa a La!o"ari )$ min

Bu 5aria SoEia S 2NT TEATRUL DE %Ă%U.I v8rsta9 adulEi Țăndărică - Sa a La!o"ari <) min non"er/a

Ita ia Manto"a SCHERZO LA TREI M2INI TEATR& ALLFIM%R&,,IS& v8rsta9 :este + ani Țăndărică - Sa a La!o"ari )) min non"er/a

3ermania Ber in 3OE CHIC4ADEE ' orian 8ra!en/u! v8rsta9 toate v8rstele Țăndărică - Sa a La!o"ari )) min non"er/a

S:e?ta?ol $ le?turA T8rBul Internaţional ;AU EA1US Carte de CnvAţAturA %a"i ionu Centra Rome92o

&5.*

ConDerinEA CRISTIAN PEPINO Arte#e *#a+t%$e .% teatru# de a&%ma"%e Țăndărică - Sa a La!o"ari ConDerinEA 1ANON .AN E HATER% SUA ConDerinEA T=O1AS LAN;% ;ermania România București CENUȘĂREASA %roiect inde2endent - MA3

România București MOTANUL !NCĂLȚAT %roiect inde2endent - ANIMGARTS v8rsta9 :este + ani Țăndărică - Sa a Studio )$ min

&7.*

&7.+*

România București MĂIASTRA %roiect inde2endent

e?ernare PRE1IUL “MICHAELA TONITZA IORDACHE " E E#CELEN62 CN ARTA ANI1A6IEI9 1aria 1ierluE

&7.+