Joi 14 noiembrie Ora 10.00 MICA SIRENĂ Teatrul de Animație Țăndărică, București Regia: Ga riel A!

"#t"l $e#te % ani& '( min Ora 17.15 ) Țăndărică, *"aier +erni#a, e-!".iție Mi/ai $a#tramagiu Teatrul 0n di1erite c"nte-te Ora 18.00 *ATA BABEI 2I *ATA M32NEAG454I Teatrul de Animație Țăndărică, București Regia: 6aniel Stanciu $e#te 7 ani& 8( min Vineri 15 noiembrie Ora 10.00 A5BĂ CA 9Ă$A6A Teatrul de Animație Țăndărică, București Regia: Cri#tian $e!in" $e#te 7 ani& '( min Ora 18.00 : Țăndărică : Sala Studi" G35EM Teatrul de Animație Țăndărică, București Regia: Ga riel A!"#t"l Adulți& n"n;er al& <( min Ora 19.30 MĂIASTRA $r"iect inde!endent Il"na =re#tic Adulți& n"n;er al& <( min Sâmbătă 16 noiembrie Ora 10.00 și ora 12.00 INIMĂ RECE Teatrul !entru c"!ii Ciu1ulici, $l"iești Regia: Cri#tian $e!in" $e#te % ani& %< min Ora 11.00 : Grand Cinema 6igi!le- : Mall Bănea#a *R4M3ASA 2I BESTIA Teatrul de Animație Țăndărică, București Regia: Cri#tian $e!in" $e#te < ani& '( min Ora 17.00 ) In#titutul *rance. ) Sala Atrium Ma#tercla## : Iulian *urtună, *ranța Act"rul de animație și te/nicile 1rance.e de mișcare c"r!"rală Ora 18.00

TRAGE6IA 3M45EȚ454I Tru!a mag/iară a Teatrului !entru c"!ii și tineret ARIE5, Tg> Mureș Regia: ?";@c# 5e;ente $e#te AB ani& C( min& 0n lim a mag/iară Ora 20.00 Atelier : Maria Mierluț C"n1e#iuni cu " !ă!ușă Duminică 17 noiembrie Ora 10.00 și ora 12 00 3B5I3 Teatrul de Animație, #ecție a Teatrului Munici!al Bac";ia, Bacău Regia: Ge" Balint $e#te ' ani& <( min Ora 11.00 : Grand Cinema 6igi!le- : Mall Bănea#a M3TAN45 DNCĂ5ȚAT Teatrul de animație Țăndărică, București Regia: Cri#tian $e!in" $e#te 7 ani& << min Ora 17.15 : Țăndărică : *"aier 5an#are carte Editura 5itera Ora 18.00 A 5A CARTE E"#e Na;arr", 5"ndra, Anglia T"ate ;Fr#tele& n"n;er al& <( min Ora 18.00 : Țăndărică : Sala Studi" Ma#tercla## : Iulian *urtună, *ranța Act"rul de animație și te/nicile 1rance.e de mișcare c"r!"rală Ora 20.00 $er#"nalități 0n dial"g: Mi/ai Gruia Sandu ) $aul I"ne#cu !uni 18 noiembrie Ora 10.00 $4NG4ȚA C4 63I BANI Teatrul !entru c"!ii și tineret Căluțul de mare, C"n#tanța Regia: Cri#tian Mite#cu $e#te 7 ani& <( min Ora 10.00 și ora 12.00 : Țăndărică : Sala Studi" 4NI+ERS45 6IN 5ANTERNA MAGICĂ Teatrul de !ă!uși $ric/indel, Al a Iulia Regia: Radu 6inule#cu $e#te ' ani& %< min Ora 17.15 : Țăndărică : *"aier 5an#are carte Editura Nemira Ora 18.00 CĂ5ĂT3RIE S$RE S3ARE A$4NE

In#titutul Ming Ri !entru artă și educație, ="ng ?"ng, C/ina G Teatrul de Animație Țăndărică, București Regia : Sim"n H"ng și Călin M"canu $e#te < ani& '( min& 0n lim a c/ine.ă, #u!ratitrare 0n lim ile engle.ă și r"mFnă Ora 19.00 Atelier : 5i Eian-in, C/ina Teatru de um re c/ine.e#c Ora 20.30 : Țăndărică : Sala Studi" C"n1erință : Agata ?uciI#Ja, $"l"nia S!eci1icul educației 0n șc"ala de teatru din Hr"cKaL "ar#i 19 noiembrie Ora 10.00 $IN3CC=I3 Teatrul de Animație Țăndărică, București Regia: Cri#tian $e!in" $e#te 7 ani& <( min Ora 12.00 : Țăndărică : Sala 5a "rat"r 7 C"n1erință : I;ica Simic, Cr"ația Rețele culturale internați"nale> Reuniunea manageril"r teatrel"r de c"!ii și tineret din R"mFnia 4NIMA și ASSITEE Ora 15.00 : S!italul Marie Curie M3TAN45 DNCĂ5ȚAT Teatrul de animație Țăndărică, București Regia: Cri#tian $e!in" $e#te 7 ani& << min Ora 16.00 : Țăndărică : Sala Studi" 42A 4NATC, București Regia: 5iliana Ga;rile#cu Adulți& '( min Ora 18.00 +IEȚI5E S*INȚI53R 6IN CARTIER Teatrul Ad S!ectat"re#, Hr"claL, $"l"nia Regia: Agata ?uciI#Ja Adulți& << min Ora 19.30 C"n1erință : Man"n ;an de Hater, S4A Teatru, em"ție și creier: " a "rdare integrati;ă a !redării și 0n;ățării "iercuri 20 noiembrie Ora 10.00 CA$RA C4 TREI IE9I Teatrul 5ucea1ărul, Iași

Regia: I"n Ciu "taru $e#te 7 ani& << min Ora 10.00 : Țăndărică : Sala Studi" Atelier : Ma Ming./i și 5i Eian-in, C/ina Teatru de um re Ora 12.00 : Țăndărică : Sala 5a "rat"r 7 C"n1erință : I;ica Simic, Cr"ația ManagerulNdirect"r integrat"r al !r"du#ului cultural 0n rețele internați"nale Reuniunea manageril"r teatrel"r de c"!ii și tineret din R"mFnia Ora 13.30 : S!italul de c"!ii Grig"re Ale-andre#cu CA$RA C4 TREI IE9I Teatrul de Animație Țăndărică, București Regia: Ga riel A!"#t"l $e#te 7 ani& << min Ora 14.00 ) Țăndărică : Sala Studi" Atelier : Grațiela Ene $ă!u#/ete din ș"#ete Ora 18.00 CAN6I6 Teatrul de Animație Țăndărică, București Regia: Cri#tian $e!in" Adulți& << min& n"n;er al Ora 19.00 C"n1erință : Cri#tian $e!in" Artele !la#tice și teatrul de animație Joi 21 noiembrie Ora 10.00 S3$=IE 2I 4RIA245 Teatrul !entru c"!ii și tineret G"ng, Si iu Regia: 6aniel $lier $e#te < ani& <(min S!ectac"l 0n lim a germană titrat 0n lim a r"mFnă Ora 12.00 ) Țăndărică : Sala Studi" Atelier : A>C>T>3>R> AICI : AC353 Ora 17.15 : Țăndărică : *"aier 5an#are carte Editura RA3 Ora 18.00 S*ONT Teatrul de #tat, S"1ia, Bulgaria Regia: 6uda $ai;a Adulți& 8< min& n"n;er al Ora 19.30 C"n1erință : T/"ma# 5ang, Germania

*il"#"1ia ;ieții : " #er;ații !ri;ind teatrul !entru c"!ii și tineret 0n Eur"!a .ilel"r n"a#tre Vineri 22 noiembrie Ora 10.00 $ĂCA5Ă Teatrul de $ă!uși Gulli;er, Galați Regia: 6aniel Stanciu $e#te < ani& '< min Ora 10.00 : 2c"ala Titu Mai"re#cu CA$RA C4 TREI IE9I Teatrul de Animație Țăndărică, București Regia: Ga riel A!"#t"l $e#te 7 ani& << min Ora 15.00 ) Țăndărică : Sala Studi" DN 5ARG 4NATC, București Regia: Mi/ai 6umitre#cu Adulți& '( min Ora 18.00 SC=ER93 5A TREI MOINI Teatr" AllPim!r";;i#", Mant";a, Italia Regia: 6ari" M"retti $e#te 7 ani& << min& n"n;er al Ora 19.30 ) Țăndărică : Sala Studi" CEN42ĂREASA $r"iect inde!endent : Mag, București Regia: Cri#tian $e!in" $e#te 7 ani& %( min Sâmbătă 23 noiembrie Ora 10.00 și ora 12.00 CRĂIASA 9Ă$E9II Teatrul $ucJ, Clu, Na!"ca Regia: Traian Sa;ine#cu $e#te < ani& <( min Ora 11.00 : Grand Cinema 6igi!le- : Mall Bănea#a A5BĂ CA 9Ă$A6A Teatrul de Animație Țăndărică, București Regia: Cri#tian $e!in" $e#te 7 ani& '( min Ora 10.00 și ora 12.00 : Țăndărică : Sala Studi" C3C32E545 NEASC45TĂT3R 4NATC, București Regia: Adina Bar u $e#te 7 ani& %( min

Ora 13.00 : Țăndărică : *"aier Atelier : Adrian 5e1ter $ă!uși din al"ane Ora 18.00 E3E C=IC?A6EE *l"rian ?ra/en u/l, Berlin, Germania T"ate ;Fr#tele& << min& n"n;er al Ora 18.00 ) $a;ili"nul Central R"me-!" S!ectac"l : lectură : TFrgul InternaQi"nal GA46EAM4S Carte de Dn;ăQătură Ora 19.00 : Țăndărică : Sala Studi" M3TAN45 DNCĂ5ȚAT $r"iect inde!endent : AnimPart#, București Regia: Andreea I"ne#cu $e#te 7 ani& <( min Duminică 24 noiembrie Ora 10.00 și ora 12.00 *R4M3ASA 2I BESTIA Teatrul de Animație Țăndărică, București Regia: Cri#tian $e!in" $e#te < ani& '( min Ora 11.00 : Grand Cinema 6igi!le- : Mall Bănea#a $4NG4ȚA C4 63I BANI Teatrul de Animație Țăndărică, București Regia: 6ece al Marin $e#te 7 ani& '( min Ora 11.00 ) $a;ili"nul Central R"me-!" S!ectac"l : lectură : TFrgul InternaQi"nal GA46EAM4S Carte de Dn;ăQătură