Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 2 ”Corelarea Învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii" Domeniul major de intervenţie 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” Numărul de identificare al contractului: POSDRU/90/2.1/S/62399 Titlul proiectului: ”Construieşte-ţi inteligent din timp cariera profesională”

ÎNDRUMAR DE PRACTICĂ

TEHNOLOGIA DE FABRICARE A COMPRESOARELOR (II)

1   

TEHNOLOGIA DE FABRICARE A BIELEI 2    .  3.

  3    .

  4    .

  5    .

  6    .

  7    .

TEHNOLOGIA DE FABRICARE A ARBORELUI COTIT 8    .  4.

025 mm/100 mm în planul acestor axe şi 0. aceste solicitari fiind de natură dinamică din cauza variaţiei presiunii din cilindru.0…4. adâncimea stratului călit 2. In zona fusurilor. şi echilibrarea dinamică a arborilor cotiţi. Tot pentru reducerea uzurii fusurilor paliere există soluţii constructive care prevăd utilizarea unor lagăre de rostogolire cu rulmenţi ceea ce a condus fie la crearea unor raze ale acestor fusuri de mărimea braţelor manetoane. de rugozitate.35 mm pentru fusul palier de ghidare.0 N*mm la fiecare capat.025-0. în principal.toleranţe la lungimea fusurilor: se admit în limitele 0.condiţie de echilibrare: pentru a evita apariţia unor dezechilibre perturbatoare se aplică echilibrarea dinamică a arborelui cotit. Practic se fixează valoarea minimă pe care nu trebuie să o depăşească forţa centrifugă creată de dezechilibrare.5 mm.015-0.35 mm pentru paliere şi manetoane şi 0.toleranţe privind poziţia spatială: se referă la concentricitatea fusurilor şi rectilinitatea axei arborelui cotit care trebuie să fie în limitele 0.15-0.1…0.5-0.050 mm/100 mm în planul perpendicular pe acesta. sunt: .Se limitează această valoare la 5% din masa arborelui cotit. precum si de realizarea unui produs perfect echilibrat. .35 mm pentru paliere şi manetoane şi 0. 9    . care constă în a corecta masa acestuia astfel încat axa principală de inerţie să coincidă cu axa de rotaţie. . de aceea uleiul este adus sub presiune la fiecare fus în parte prin canale practicate în corpul arborelui. Pentru a asigura rezistenţa la uzură duritatea fusurilor trebuie să fie de 52…65 HRC. Principalele condiţii referitoare la forma fusurilor şi a locaşurile pentru lagare. .toleranţe la lungimea fusurilor: se admit în limitele 0. care constituie parţi componente ale unor lagare de alunecare. Condiţii tehnice La execuţia arborilor cotiţi. .030-0. la incovoiere şi torsiune. In cazurile uzuale echilibrarea dinamică se execută în limitele de 1. Având în vedere aceste solicitări în funcţionare.2m.15 mm pentru fusul palier de ghidare. solicitarea la uzură a arborelui cotit este intensă.05-0.5…4.15-0. ceea ce le conferă rezistenţă mare la uzură. fie la utilizarea unui arbore cotit asamblat din mai multe bucăţi.0035mm precum şi la neparalelismul axelor fusurilor paliere şi manetoane care se admite să fie 0. se impune alegerea unor materiale care să permită realizarea unei duritaţi superficiale mari a fusurilor. dată fiind importanţa lor în ansamblul mecanismului se impune un grad ridicat de precizie dimensională de formă şi de poziţie reciprocă a diferitelor parţi componente.calitatea şi duritatea suprafeţelor: calitatea suprafeţelor fusurilor paliere şi manetoane este estimată prin rugozitatea acestora la Ra=0. pentru asigurarea unui mers liniştit.  Rolul funcţional şi solicitările arborelui cotit Arborii cotiţi sunt piese puternic solicitate mecanic.

Prin forjare se obţine fibrajul corespunzător care asigură rezistenţa la oboseală şi o productivitate bună. uşurinta obţinerii semifabricatului.cu ultrasunete sau defectoscopie electromagnetică. redresare şi în final sablare. posibilitatea obţinerii unei durităţi ridicate a suprafeţei fusurilor. Optimizarea formei şi a ajustajelor la montaj 10    . Pentru a satisface aceste condiţii arborii cotiţi se execută din oţel sau fontă Semifabricate Pentru arborii cotiţi de compresoare. Pentru fonte se aplică un tratament termic. Turnarea arborilor cotiţi se face în forme uscate sau în coji de bachelită care permit turnarea de precizie cu un grad înalt de mecanizare. răcire în aer) în vederea executării operaţiilor de prelucrare prin aşchiere. buna prelucrabilitate. defectele interne şi de suprafaţă. menţinere 5 ore. Tratamente termice Tratamentul termic este aplicat în funcţie de materialul folosit şi comportă două etape:  Prima etapa pentru oţel constă în aplicarea unui tratament de normalizare (incălzire la 840…8600 C. semifabricatele se obţin prin forjare în matriţe închise sau prin turnare. Controlul defectelor interne se face pe cale nedestructivă . Se aplică călirea prin curenţi de inducţie iar în cazuri particulare cementarea sau nitrurarea. cel de suprafaţă se face vizual iar depistarea fisurilor se face prin feroflux sau cu lichide fluorescente.  Materiale pentru arborii cotiţi Pentru arborii cotiţi se impun urmatoarele cerinţe: rezistenţa mare la oboseală. constand din: încălzire la 9300 C. Semifabricatul este forjat succesiv în matriţe închise şi prin mai multe încălziri. răcire în cuptor cu viteza de 200 C/h pana la 6000 C apoi răcire în aer. Semifabricatele arborilor cotiţi se supun controlului privind precizia dimensională de formă şi de poziţie.  A doua etapă are loc înaintea operaţiilor de finisare pentu durificarea suprafeţelor fusurilor. După matriţare semifabricatul este trecut la tratament termic de normalizare.

Uleiulpătrunde prin orificii executate în fusurile palier şi este transmis spre orificiile din fusurile maneton. lungimea fusurilor de mijloc şi capăt este aceeaşi cu a celorlalte fusuri paliere.05…0. Fusul palier de mijloc este mai lung decât celelalte când numărul de fusuri palier este inferior numărului de coturi sau când arborele nu are contragreutăţi. lucru ce duce la simplitatea fabricatiei şi la un aport convenabil de ulei la pornire. care sporeşte. pentru a nu mai fi necesară o operaţie suplimentară de îndepartare de material. rigiditatea relativ mică determină asezarea arborelui pe mai multe reazeme. Soluţia implică un efort tehnologic suplimentar şi nu va fi adoptată în cazul arborelui de faţă. prin canale practicate în carter. Diametrele fusurilor cu aceeaşi destinaţie sunt egale.Sub aspectul reducerii masei arborelui şi a costului de fabricatie se utilizează formele obţinute prin îndepărtarea materialului din zonele care nu participă la transmiterea eforturilor. In ceea ce priveste lungimea fusului maneton este recomandabil să se asigure o lungime redusă pentru a limita solicitarea la incovoiere. din magistrala de ulei. Forma braţelor se poate obţine încă din faza de semifabricat. Pentru fusul palier de capăt sau de mijloc se prevede un joc axial de 0. Aceste canale trebuie amplasate cât mai departe de zonele periculoase de la racordări. Se cere precizie dimensională şi calitate a suprafeţelor de lucru. fapt care uşureaza şi mai mult prelucrarea. La marirea razei de racordare se produce reducerea substanţială a eforturilor unitare în racordare şi pe laîimea braîului Pentru ungerea fusurilor. Pentru a micşora masa arborelui şi forţele de inerţie se recurge la găurirea axială a fusurilor. Deoarece arborele proiectat este prevazut cu un număr de paliere mai mare decât cel al coturilor şi cu contragreutăţi pentru echilibrare. Braţele au forma dreptunghiulară ceea ce asigură simplitate construcţiei. Acest joc permite arborelui sa preia forţe aplicate axial de elementul care realizează cuplarea cu motorul de antrenare. 11    . Scurtarea excesivă antreneaza însă scăpările de ulei.  Fusurile arborelui cotit se construiesc astfel încât suprafaţa portantă să fie cât mai mare. Pentru diminuarea efectului de concentrare a eforturilor unitare la trecerea dintre fusuri şi braţe se realizează o racordare între fus şi braţ de cele mai multe ori prin intermediul pragurilor. în arborele cotit se prevăd canale de vehiculare a uleiului. In general se preferă soluţia unui diametru de fus maneton mai mic decat al palierului. traseul traversand bratele. Pentru a uşura fabricaţia şi a creşte rigiditatea şi portanţa se recomandă ca diametrul fusului maneton să fie egal cu cel al palierului dar marirea manetonului majoreaza masele în mişcare de rotaţie şi reduce frecvenţele proprii ale arborelui. Soluţia este convenabilă şi sub aspectul rezistenţei la oboseală. Există soluţii la care uleiul este dirijat prin conducte presate sau incorporate la turnare în arbore. întrucât golurile din lungul fusurilor determină o distribuţie mai bună a forţelor.30 mm asigurându-se astfel deplasarea axiala liberă a arborelui care este necesară datorită dilatării carterului. Tehnologia de prelucrare mecanică Este necesar să se realizeze o precizie înaltă a poziţiei spaţiale a manetoanelor şi a altor suprafeţe. De regulă uleiul este adus la periferia fusurilor palier.

locaşul pentru rulmentul de presiune. - Controlul arborelui cotit.  La prelucrarea mecanică a arborelui se execută urmatoarele grupe de operaţii: . găurile de ungere.Prelucrarea de semifinisare a fusurilor paliere şi manetoane (prin strunjire sau frezare).Alegerea şi prelucrarea bazelor de asezare (găurile de centrare). lustruire. superfinisare.Operaţii de finisare a fusurilor paliere şi manetoane: rectificare.Operaţii de găurire: găurile din flanşă. .Echilibrarea arborelui cotit. . . . 12    .

  13    .

  14    .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful