Ă E IV ŢI T C RA LE NST O M DE

INTRODUCERE
Schimbările survenite în ultimii ani în societatea românească au deschis drum unor oportunităţi extraordinare de lărgire a orizonturilor sociale, culturale şi economice. Pentru a putea exploata aceste posibilităţi, este foarte importantă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. După cum se poate cu uşurinţă observa, în domeniul turismului şi al culturii, al relaţiilor economice şi politice internaţionale, cunoaşterea limbii spaniole, una dintre cele mai răspândite de pe glob, se dovedeşte din ce în ce mai utilă. Din acest motiv, în multe ţări limba spaniolă se predă încă de la nivelul ciclului primar de studiu. Iată de ce Institutul EUROCOR vă propune să vă aprofundaţi cunoştinţele de limbă spaniolă venind în întâmpinarea dorinţelor dumneavoastră cu un curs de Limba spaniolă nivel intermediar. Metoda introdusă de EUROCOR se utilizează de mult timp cu succes în ţările vest-europene şi în Statele Unite, datorită accesibilităţii şi atractivităţii prezentării. Cu eforturi relativ mici, se pot obţine în scurt timp rezultate uimitoare. Este suficient să învăţaţi zilnic câte 15 minute, fără a parcurge mai mult de o jumătate de lecţie în acest timp. Esenţiale în asimilarea cunoştinţelor sunt sistematizările şi evaluările periodice, care vă dau posibilitatea de a progresa fără probleme. Cursul de Limba spaniolă nivel intermediar se compune din 40 de lecţii, grupate în 20 de caiete. Patru dintre aceste caiete, prevăzute sistematic pe parcursul studiului, cuprind doar exerciţii, ele constituind un material foarte util pentru evaluarea periodică a modului în care a fost asimilată materia. De asemenea, fiecare caiet de curs este însoţit în mod opţional de o casetă sau CD audio ce conţin înregistrarea integrală a conţinutului celor două lecţii. Aceste înregistrări au un rol foarte important în deprinderea şi perfecţionarea pronunţiei, fiind realizate cu participarea unor vorbitori nativi de limba spaniolă. Fiecare lecţie tratează un anumit domeniu de interes, tematica acestui curs acoperind o multitudine de aspecte ce pot fi întâlnite în viaţa cotidiană. O lecţie cuprinde două părţi; la începutul fiecărei părţi a lecţiei se află câteva exerciţii de recapitulare a materiei învăţate în lecţiile corespondente din cursul de Limba spaniolă pentru începători, apoi este prezentat noul vocabular pentru domeniul pe care îl vizează lecţia şi vă sunt propuse o serie de exerciţii care vă ajută să îl reţineţi mai uşor. Pentru o mai bună fixare, cuvintele şi expresiile noi sunt introduse în scurte texte sau dialoguri. Lecţia cuprinde, de asemenea, secţiuni de prezentare teoretică a unor importante aspecte gramaticale şi exerciţii corespunzătoare. A doua parte din cea de-a doua lecţie a caietului nu introduce elemente noi de gramatică sau vocabular, ci este dedicată verificării cunoştinţelor însuşite în caietul respectiv. La sfârşitul fiecărei lecţii se află o recapitulare şi o temă pentru acasă, pe care o puteţi rezolva pe un formular special ataşat, trimiţând-o apoi spre corectare profesorului personal. Faptul că a fost acordată o atenţie deosebită îmbogăţirii vocabularului se reflectă în existenţa la sfârşitul fiecărui caiet a unui vocabular sintetic al cuvintelor şi expresiilor nou introduse.

Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului. pe marginea fiecărei pagini sau în interiorul acestora au fost plasate anumite simboluri. ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu. Textul scris cu caractere ro[ii. Informaţiile importante. Pentru a vă uşura învăţarea. Din punctul de vedere al numărului de pagini. pentru a vă fi mai uşor să le recapitulaţi: Textul scris cursiv con ţ ine noi reguli gramaticale sau informa ţ ii referitoare la caracteristicile şi fonetica limbii Semnalează exerciţiile de control. vor fi prezentate în chenare speciale. care doreşte să vă familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR.Lecţie demonstrativă Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă.2. referitoare la regulile gramaticale sau la fonetică. precedat de semnul „>”. am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din lecţiile acestui curs. care vor prezenta exerciţiile sau noţiunile de gramatică ori vocabular introduse.2. pe baza vocabularului şi a gramaticii prezentate Semnalează cuvintele noi ale lecţiilor 5. dispare odată ce este acoperit cu acest filtru. În completarea cursului prin corespondenţă puteţi opta pentru un scurt program de consultaţii faţă în faţă. un model de recapitulare şi de temă pentru acasă. Unele exerciţii solicită folosirea filtrului roşu pentru verificare. 2 . la sfârşitul căruia veţi obţine în plus un certificat de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. conţinând secţiuni teoretice. Problematica supusă atenţiei se regăseşte în compendiul de gramatică la punctul 5. exemple şi exerciţii.

ştiinţa. pe plajă. verbul „quedarse” însoţit de adjectiv Lecţiile 19-20 Călătoria cu avionul. „parecer”. mediul natural Gramatică: Exprimarea condiţiilor. diferenţa dintre „volver a”. activităţile casnice Gramatică: Pronumele relative. catastrofele. educaţia Gramatică: Presente de Subjuntivo după verbe de tipul „querer”. modul conjunctiv înso ţ it de anumite adjective şi adverbe Tema: Caiet de exerciţii IV 3 . genul feminin al unor substantive Lecţiile 11-12 Tema: Utilarea şi decorarea locuinţei. în camping Gramatică: Presente de Subjuntivo după verbele care exprimă sentimente. relaţiile interumane. unităţi şi greutăţi de măsură Gramatică: Verbele „conseguir”. telefonul Gramatică: Present de Subjuntivo în propozi ţ iile care exprimă permisiunea. economia. istorie Gramatică: Trecut anterior. prepoziţiile „por” şi „para” Tema: Lecţiile 29-30 Societatea contemporan ă . poşta. angajaţii şi patronii Gramatică: Presente de Subjuntivo după verbele care exprimă o părere. numerele de telefon. diateza pasivă. modalităţi de exprimare a unor activităţi viitoare. articolul însoţit de numerale. verbe care arată schimbarea. expresii cu articolul hotărât şi nehotărât Lecţiile 27-28 Tema: Spaţiul cosmic. modul condiţional-optativ. tehnica Gramatică: Pretérito Perfecto de Subjuntivo. moartea Gramatică: Modul imperativ afirmativ şi negativ. „caer”. „mandar”. sărbătorile. reclama. „volverse” şi alte verbe de acest tip. la hotel. plantele şi animalele Gramatică: Timpul trecut. procentele. activităţile cotidiene Gramatică: Presente de Subjuntivo în propoziţiile circumstanţiale de timp şi de scop.Lecţie demonstrativă Pentru a vă forma o părere despre materia conţinută. verbele cu subiect subînţeles Lecţiile 15-16 Tema: Limba spaniolă în lume. idiomuri. exprimarea necesităţii Lecţiile 3-4 Viaţa de zi cu zi. proverbele Gramatică: Vorbirea direct ă . datele. tineretul. perifraze verbale Caiet de exerciţii I Lecţiile 9-10 Tema: Vocabular: viaţa la ţară. „lo” însoţit de adjective şi adverbe Tema: Lecţiile 23-24 Tema: Afacerile. obiceiuri şi tradiţii în Spania Gramatică: Presente de Subjuntivo în propoziţii independente Tema: Lecţiile 7-8 Tema: Vremea şi clima. vă prezentăm PROGRAMA CURSULUI DE LIMBA SPANIOLĂ NIVEL INTERMEDIAR Tema: Lecţiile 1-2 Caracterul. expresiile impersonale Lecţiile 21-22 Tema: Comerţul. timpul liber Gramatică: Structurile care exprimă egalitatea. numeralele fracţionare Caiet de exerciţii III Lecţiile 25-26 Tema: Hobby-uri. pronumele şi adjectivele nehotărâte Caiet de exerciţii II Lecţiile 17-18 Tema: Corpul omenesc Gramatică: Pronumele personale cu funcţia de complement. modul imperativ însoţit de pronume Lecţiile 31-32 Elementele limbajului colocvial. numeralele de la 100 Lecţiile 5-6 Tema: Părinţii şi copiii. Presente de Subjuntivo în propoziţiile relative Lecţiile 13-14 Tema: Gătitul. expresii referitoare la timp. accidentele. perifraza „volver a” + infinitiv.

dacă se află între două vocale sau când sunt precedate de o consoană. urmat de e. se pronunţă mai slab decât în limba română: pegar [pegar] – ge. ca un sunet intermediar între b şi v: [kabo] cubrir [kubrir] la barca [la barka] cabo 2. j – se pronunţă h. se pronunţă lung: mío [mio] 2. io). în transcrierea fonetică vom nota accentul prin scrierea îngroşată a vocalei accentuate: – b şi v 1. u sau consoană se pronunţă c. în diftongi (ia. se pronunţă ca în grupurile româneşti ghe. urmat de a. ca în cuvântul românesc iarbă: diente [diente] – ll – se pronunţă înmuiat.Lecţie demonstrativă Pentru a vă fi mai uşor să aprofundaţi regulile de pronunţie ale limbii spaniole. se pronunţă mai slab decât în limba română: la derecha [la derecia] Madrid [madrid] – g – când este intervocalic sau urmat de r. atunci se pronunţă cu buzele apropiate. ca în limba română: chino [cino] noche [noce] 2. în caietele noastre am folosit un sistem simplificat de transcriere fonetică. în afară de m şi n (indiferent dacă sunt în interiorul cuvântului sau la începutul unui cuvânt precedat de un altul care se termină în vocală sau consoană). gi. dar mai dur decât în limba română: gesto [khesto] gitano [khitano] jefe [khefe] – gue. asemănător cu un l urmat de semivocala i: calle [kalie] – ñ – se pronunţă înmuiat. aşa cum este el explicat în lecţia 1 a cursului. se pronunţă mai scurt. când se află la început de cuvânt sau când sunt precedate de m sau n. o. precedat de vocală ori de l sau r. Revenim asupra principalelor notaţii ale sunetelor specifice limbii spaniole. ghi: guitarra [ghitarra] guerra [gherra] 2. ci. ie. când formează hiat cu o altă vocală. i se pronunţă ce sau ci. dar nu lipite. grupul gu se comportă ca un g intervocalic şi se pronunţă mai slab: [persegir] perseguir – h – nu se pronunţă niciodată: hijo [ikho] – i 1. aproape ca grupul ni din limba română: mañana [mañana] – qu – se pronunţă c. acelaşi sistem de transcriere fonetică cu care v-aţi familiarizat parcurgând cursul pentru începători. când este semivocală. pentru notarea pronunţiei cuvintelor. la final de cuvânt ori când este precedat sau urmat de r. o. care nu există sau au pronunţii diferite de cele din limba română. INTRODUCERE În cursul de limba spaniolă pentru nivel intermediar vom folosi. când se află la începutul cuvântului. u se pronunţă ca în cuvântul românesc ciorap: muchacho [muciacio] chutar [ciutar] – d – când este intervocalic (inclusiv dacă se află la începutul unui cuvânt precedat de un altul terminat în vocală). indiferent de vocala care urmează după u: querer [kerer] quintal [kintal] 1 4 . când se află în interiorul cuvântului. se pronunţă b: venir [benir] sombra [sombra] – c – urmat de a. z – se pronunţă ca un s peltic. cu vârful limbii între dinţi: cena [Tsena] ciencia [TsienTsia] organizar [organiTsar] – ch 1. De asemenea. gui – 1. la fel ca în limba română: casa [kasa] claro [klaro] – ce. Iată-l.

madrugada 4. Madrid este una dintre capitalele europene. În cea mai mare parte a Evului Mediu nu a existat un unic stat spaniol. – Desde que salió. no hemos tenido ninguna > noticia de él. 1 5 . nu am mai avut nici o veste de la el. – En la parada había tres > personas esperando. – ¿En cuántas > lenguas sabes decir „buenos días”? – Ella > sabe de memoria muchas poesías de su poeta preferido. Astăzi nu au plecat nicăieri. – Lo que te dijo fue sin duda > la verdad. Ţi-au lăsat adresa lui? Accidentul s-a întâmplat sâmbătă seara. información 2. Eu. – Sigue aumentando el > número de personas que estudian español. folosiţi filtrul roşu: În câte limbi ştii să spui „bună ziua”? Ea ştie pe dinafară multe poezii ale poetului ei preferat. la vârsta ta. B. edad Această carte cuprinde nişte informaţii foarte utile. În staţie aşteptau trei persoane. A.Lecţie demonstrativă Lecţiile noi încep cu recapitularea materiei învăţate în lecţiile corespunzătoare din cursul de spaniolă pentru începători. verdad 3. solución 6. eram deja de mult ajutor în casă. De când a plecat. noticia 5. lecţia cu câteva exerciţii care vă vor oferi ocazia de a recapitula cunoştinţele de gramatică şi de vocabular pe care vi le-aţi însuşit în prima parte a lecţiei 13 din cursul de „Limba spaniolă pentru începători”. ca de obicei. – Hoy no han ido a ninguna > parte. Completaţi propoziţiile în limba spaniolă cu substantivele următoare: 1. Completaţi propoziţiile următoare cu expresiile şi cuvintele corespunzătoare. Ceea ce ţi-a spus a fost fără îndoială adevărul. parte 8. – ¿Cuál será la mejor > solución? – De > madrugada esta ciudad parece desierta. – Durante la mayor parte de la > Edad > Media no hubo un solo estado español. – > Necesitamos un dependiente que hable > inglés. LECŢIA 13 – PARTEA ÎNTÂI Începem. – Madrid es una de las capitales > europeas. Care va fi soluţia cea mai bună? În zori oraşul acesta pare pustiu. – Yo a tu > edad ayudaba ya mucho en casa. – Este libro contiene unas > informaciones muy útiles. – ¿Te han dejado su > dirección? – El > accidente fue el sábado por la noche. número 7. Avem nevoie de un vânzător care să vorbească engleza. Numărul persoanelor care învaţă spaniola este în continuă creştere.

Aunque trabajábamos duro. Tenía también un viñedo y hacía su propio vino. – Folosea o parte din pământuri pentru a cultiva porumbul care creştea mai bine pe acest pământ uscat şi ars de por soare. a se băga în ceva – fertil – de lapte (despre vaci) – a se ocupa (cu ceva). în ciuda (a ceva). ¡Qué bien vivía mi abuelo lejos del ruido de la ciudad y dedicándose a lo que tanto le gustaba hacer! Cuando llegaba el tiempo de la recolección. a se consacra. nos lo pasábamos muy bien. pues todas las noches hacíamos fiestas al aire libre. a petrece plăcut timpul > [kemado] > [a pesar e] d > [bale la pena] > [meterse en] > [fertil] > [lecero] > [dedikarse a] > [pasarselo bien] Citiţi cu atenţie textul de mai jos. por ejemplo cerdos o vacas lecheras. a se dedica unei ocupaţii – a se distra bine. cu toate că – merită (osteneala) – (figurat:) a intra în ceva. – Ferma bunicului meu – Bunicul meu avea o fermă agricolă în provincia Ciudad Real. în care veţi întâlni cuvintele şi expresiile învăţate în această lecţie: La granja de mi abuelo Mi abuelo tenía una granja de cultivo en la provincia de Ciudad Real. Vă prezentăm acum o altă serie de cuvinte noi. mi abuelo decía que no valía la pena meterse en eso y que sus tierras eran muy fértiles y daban buenas cosechas. a-i merge bine – ars. a las que invitábamos a las chicas más guapas del pueblo. A pesar de que muchos de sus vecinos convirtieron sus campos en pastos para ovejas. Una parte de las tierras las utilizaba para cultivar maíz que se daba muy bien en ese suelo seco y quemado el sol. 5 6 . Al lado de la casa había un pequeño bosquecillo de olivos que producían como tres toneladas de aceitunas al año. care vor fi fixate prin intermediul unor scurte texte. reţinând pronunţia şi traducerea lor: cultivar darse bien quemado a pesar de vale la pena meterse en fértil lechero dedicarse a pasárselo bien > [kultibar] > [darse ien] b – a cultiva.Lecţie demonstrativă Învăţarea materiei începe întotdeauna cu prezentarea cuvintelor noi. Citiţi-le cu atenţie. Además nunca compraba frutas ni hortalizas porque en su huerto crecía de todo. a creşte – a creşte mare şi frumos. Să traducem acum acest text în limba română: La granja de mi abuelo Mi abuelo tenía una granja de cultivo en la provincia de Ciudad Real. afumat (despre mâncare) – în pofida. Pero también criaba algunos animales. Una parte de las tierras las utilizaba para cultivar maíz que mejor se daba en ese suelo seco y quemado por el sol. toda la familia venía a ayudarlo.

iar noaptea este foarte frig. – Aquí el agua es > escasa. – El transporte > marítimo no es tan barato como antes. Vindem aceste produse la un preţ moderat. – El prado estaba > húmedo despué de la lluvia. Cubierto este participiul pasiv al verbului cubrir – „a acoperi”. cu atât mai mult cu cât aştept un telefon important.Lecţie demonstrativă După introducerea noilor cuvinte. este urmat de numeroase substantive referitoare la fenomenele atmosferice. adică ziua este cald. Pe câmpul acesta nu va creşte nimic. Ce forme ciudate iau norii aceştia! Nu am chef să ies. – En este campo no crecerá nada. Aici apa este insuficientă şi din această cauză toţi facem economie. – ¡Qué > formas más raras > toman esas nubes! – No tengo ganas de salir. Este o boală foarte frecventă la persoanele în vârstă. de día hace calor y de noche. Era o zi călduroasă de vară. cât şi verbul sunt urmate de prepoziţia obligatorie de. Transportul maritim nu mai este la fel de ieftin ca odinioară. – Es una enfermedad muy > frecuente en las personas mayores. – La comida aquí es muy > abundante. În clima continentală iernile sunt foarte aspre. Verificaţi acum dacă v-aţi însuşit noile cuvinte. Nu trebuie să împachetezi cadourile. completând propoziţiile următoare: Se spune că bucătăria mediteraneană este foarte sănătoasă. numărul singular. mucho frío. În partea dedicată gramaticii vom vorbi despre construcţiile gramaticale prin care se exprimă starea vremii. nadie se acuesta con hambre. > y por lo tanto todos lo ahorramos. – Dicen que la cocina > mediterránea es muy sana. Au făcut-o la magazin. Ya lo han hecho en la tienda. – El aeropuerto quedó cerrado > debido a una niebla > espesa. Deşerturile au o climă extremă. Aeroportul a fost închis din cauza ceţii dense. > es decir. Uite ce pământ uscat. – Los desiertos tienen un clima muy > extremado. la persoana a treia. – En el clima >continental los inviernos son muy severos. Atât participiul. – Estas manzanas son de color > dorado cuando están maduras. pentru a fi reţinute mai uşor. Lunca era umedă după ploaie. – Vendemos estos productos por un precio > moderado. Verbul hacer. 6 7 . acestea sunt folosite în fraze de dificultate medie. – No hace falta > envolver los regalos. nimeni nu se culcă flămând. > tanto más que estoy esperando una llamada importante. Mira qué tierra tan > árida. Aceste mere au o culoare aurie când sunt coapte. Aici mâncarea este din abundenţă. – Era un día > cálido de verano.

– No tengo un rato libre. muchos tienen que > aprenderlo. LECŢIA 6 – PARTEA A DOUA În această parte a lecţiei vom recapitula vocabularul şi noţiunile de gramatică prezentate în acest caiet. În ce clasă sunt aceşti copii? Din nou sunt multe teste de corectat. – No estoy contento con mi piso: está en una calle muy > ruidosa. – Para > pasar de curso hace falta înveţi estudiar mucho.Lecţie demonstrativă Textele tipărite cu caractere roşii arată că trebuie să rezolvaţi exerciţiul respectiv cu ajutorul filtrului roşu. Traduceţi în limba spaniolă următoarele propoziţii. > estoy abrumado por el trabajo. Bebeluşul acesta cântăreşte deja opt kilograme. ¡Cómo ha crecido! – Cuando estoy en el trabajo. sunt copleşit de lucru. – La gente dice que durante la guerra nacen más > varones. 29 8 . Nu toţi copiii ştiu să sugă la piept. soţul meu hrăneşte copilul cu biberonul. unde a lucrat dădacă. – Este > bebé pesa ya ocho kilos. A plecat în străinătate. Nu am nici o clipă liberă. – Lo pillaron cuando > copiaba en el examen. > Te pido que ya no salgas. De un Dintr-un momento a otro pueden llegar los invitados. – Salió al extranjero donde hacía de ca > nodriza. > Ningún padre quiere que su hijo haga novillos. Oamenii spun că în timpul războiului se nasc mai mulţi băieţi. mi marido le > da el biberón al pequeño. moment într-altul oaspeţii pot să sosească. mulţi trebuie să înveţe acest lucru. L-au prins când copia la examen. – El que hizo este > horario debía estar loco. – Me parece que te hacen falta > clases particulares. Se vede că sunt gemeni: sunt la fel şi au acelaşi caracter. Nu sunt mulţumit de apartamentul meu: este situat pe o stradă foarte zgomotoasă. – Se nota que son > mellizos: son iguales y tienen el mismo carácter. – ¿Quién os > enseña español? – Mi > suegra es una persona estupenda. Completaţi propoziţiile în limba spaniolă cu expresiile şi cuvintele corespunzătoare: Cine vă predă spaniola? Soacra mea este o persoană minunată. – No todos los ninos saben > mamar. Mi se pare că ai nevoie de meditaţii. Cel care a făcut orarul acesta trebuie să fi fost nebun. Ce a mai crescut! Când sunt la serviciu. > ¿En que curso están esos críos? > De nuevo hay muchas pruebas que corregir. Nici un părinte nu doreşte ca fiul lui să chiulească. nu uitaţi să folosiţi filtrul roşu: Te rog să nu mai pleci. Pentru a trece clasa trebuie să mult.

de explicaţii suplimentare. sólo hace lo que ella le manda. A veces Antonio parece un crío: últimamente se le ha metido entre ceja y ceja hacer un viaje a América del Sur. fiind însoţite. de a cărui formă şi mod de folosire vom vorbi mai târziu. lo cual no era verdad. – I-a intrat în cap că ne-am supărat pe el. Acestea sunt de obicei reluate după traducerea textelor. face numai ceea ce îi spune ea. (colocvial:) a-i ghiorăi cuiva maţele de foame – a-i intra cuiva ceva în cap – a ridica din umeri – a învârti pe cineva pe degete metérsele algo a alguien entre ceja y ceja encogerse de hombros beberle el seso a alguien > [meterse algo a algien entre Tsekha i Tsekha] > [enkokherse de ombros] > [beberle el seso a algien] Aţi observat probabil că. meterse/estár metido hasta el cuello en algo mirarse/contemplarse el ombligo romperle las costillas a alguien no llegarle a los talones a alguien no dejarle un hueso sano a alguien tener el estómago en los pies/talones – Nu am mâncat nimic de opt ore şi acum mi s-a lipit stomacul de şira spinării. Vă prezentăm mai jos o astfel de situaţie. Hace ya ocho horas que no como y ahora tengo el estómago en los pies. verbele la infinitiv sunt însoţite de pronumele le. – De când a cunoscut-o pe fata asta. – Uneori Antonio se comportă ca un copil: în ultima vreme i-a intrat în cap să meargă în America de Sud. se pare că îl învârte pe degete (cum vrea ea). ceea ce nu era adevărat. Desde que conoció a esa chica. dar: Se le metió entre ceja y ceja que estábamos enfadados con él. Expresia metérsele algo a alguien entre ceja y ceja cere folosirea suplimentară a pronumelui se înainte de forma le. parece que le ha bebido completamente el seso.Lecţie demonstrativă În textele noi pot apărea anumite expresii tipic spaniole. atunci când este cazul. în expresiile de mai sus. – I-a intrat în cap că renunţă la şcoală. Această expresie este urmată de un verb la infinitiv atunci când subiectul propoziţiei principale coincide cu subiectul propoziţiei subordonate: Se le metió entre ceja y ceja dejar la escuela. Aceasta înseamnă că expresiile respective cer un complement indirect. – Nu a răspuns nimic şi doar a ridicat din umeri. Iată expresiile pe care le-aţi întâlnit în propoziţiile prezentate: > [meterse/estar metido asta el kuelio en algo] > [mirarse/kontemplarse el ombligo] > [rromperle las kostilias a algien] > [no liegarle a los talones a algien] > [no dekharle un ueso sano a algien] > [tener el estomago en los pies/talones] – a fi băgat în ceva până la gât/ până peste cap – a se uita pe pereţi – a-i rupe cuiva oasele – a nu-i ajunge nici până la călcâie cuiva – a-i pune cuiva pielea pe băţ – a avea stomacul lipit de şira spinării. 26 9 . No respondió nada y sólo se encogió de hombros.

no descansará hasta conseguirlo. Citiţi-le cu voce tare şi reţineţi-le pronunţia: peinar(se) maquillar(se) afeitar(se) ducharse desnudar(se) enjuagar(se) asear(se) broncearse perfumar(se) depilar(se) > [peinarse] > [makiliarse] > [afeitarse] > [duciarse] > [desnu arse] d – a (se) pieptăna – a se machia. El este cel mai bun. folosind filtrul roşu: Această fată este în stare să învârtă pe degete orice bărbat. Cuando le decimos algo. – Él es el mejor. este „a intra la apă. – Lucrurile de bumbac pot intra uşor la apă. că ne-a pus pielea pe băţ.Lecţie demonstrativă Exerciţiile sunt elemente de bază ale cursului. ridică din umeri. Problemele noastre nu-l interesează. Când îi spunem ceva. care intră în componenţa expresiei encogerse de hombros. ori îţi rup oasele. Nici unul dintre voi nu-i ajunge nici până la călcâie. > se encoge de hombros. sunt prieteni de nedespărţit. – O te callas ahora mismo o > te romperé las costillas. a-şi face machiajul – a (se) bărbieri – a face duş – a (se) dezbrăca – a (se) clăti – a aranja – a se bronza – a (se) parfuma – a (se) depila > [enkhuagarse] > [asearse] > [bronTsearse] > [perfumarse] > [depilarse] 27 10 . – Nuestros problemas no le importan. – > Tengo el estómago en los talones y tú me dices que la comida todavía no está lista. Mi s-a lipit stomacul de foame şi tu îmi spui că mâncarea nu este încă gata. Ninguno de vosotros > le llega a los talones. De când mergeau împreună la şcoală. iar tu stai toată ziua în pat şi te uiţi pe pereţi! Când îi intră ceva în cap. deoarece prin intermediul lor puteţi verifica în ce măsură aţi reuşit să vă însuşiţi structurile gramaticale şi noul vocabular. Sensul de bază al verbului encogerse. – > Está metido hasta el cuello en el proyecto en que trabaja. – Esa chica es capaz de > beberle el seso a cualquier hombre. nu are odihnă până nu obţine acel lucru. Vă prezentăm acum ultima serie de cuvinte noi din această lecţie. Ori taci din gură imediat. Completaţi propoziţiile următoare cu expresiile corespunzătoare. Este băgat până la gât în proiectul la care lucrează. a se scurta”: Las cosas de algodón se encogen fácilmente. Nu ţi-e ruşine! Alţii muncesc din greu. Aşa de tare s-a enervat. – Desde que iban juntos al colegio son > uña y carne. – Se puso tan nervioso que no nos > dejó un hueso sano. – ¡No tienes vergüenza! ¡Otros trabajan duramente y tú te pasas el día > mirándote el ombligo! – Cuando > se le mete algo entre ceja y ceja.

– Nici el nu vrea să meargă acolo. Tampoco creo en los fantasmas. un loc important în cadrul lecţiilor îl ocupă prezentarea noţiunilor de gramatică. – Măcar de n-ar ploua acum la munte. – Măcar de-ar veni cu următorul tren. totodată”. Timpul Presente de Subjuntivo cu ojalá exprimă o dorinţă realizabilă în prezent sau în viitor: Ojalá vengan en el próximo tren. se me ha olvidado. Ojalá no le pase nada malo. am uitat. Adverbul tampoco – „nici” este antonimul lui también – „de asemenea. de exemplu: ¡Que te diviertas! ¡Que tengas buen viaje! ¡Que tengas suerte! ¡Que seáis felices! – Distracţie plăcută! – Drum bun! – Îţi urez noroc! – Să fiţi fericiţi! 29 11 . Ojalá no esté lloviendo ahora en la montaña. În asemenea cazuri. tampoco poate fi plasat şi după verb: No sabíamos qué hacer y tampoco ellos. – Nu am cumpărat nici eu ziarul. Tampoco. – Nu ştiam ce să facem şi nici ei nu ştiau. No eres inteligente ni tampoco guapa. Yo tampoco he comprado. – Măcar de-ai câştiga aceste alegeri. verbul poate fi numai la Subjuntivo. ninguno – „nici unul” etc. iar noile reguli pot fi învăţate cu ajutorul multor exemple practice. pe care o putem traduce în limba română prin „măcar de. Timpul Presente de Subjuntivo urmează după particula exclamativă ojalá. – Măcar de ne-ar aştepta. – Nici în fantome nu cred. atunci este necesar să fie folosită negaţia no: No he comprado el periódico tampoco. No creo en los fantasmas tampoco. Ojalá ganes estas elecciones. Textul explicativ este scurt şi concis. Dacă tampoco este plasat după verb. – Nici eu nu cred în fantome. Él tampoco quiere ir allí. – Nu eşti inteligentă şi nici frumoasă. nu necesită dublă negaţie dacă precede verbul sau apare individual. Ojalá nos estén esperando. – Nu-mi place peştele şi nici fructele de mare. Presente de Subjuntivo poate fi. de asemenea. – Nici eu nu l-am cumpărat. Înainte de tampoco poate fi folosit ni – „nici” sau conjuncţia y. În acest caz. După ojalá. precedat de particula que.Lecţie demonstrativă Pe lângă cuvintele noi. la fel ca şi alte adverbe negative (nunca – „niciodată”. Să revenim acum la timpul Presente de Subjuntivo şi la folosirea lui în propoziţii individuale. să dea Dumnezeu să”. el exprimă urări şi ordine care se referă la viitor. – Ai cumpărat ziarul? – Nu. Primele trei propoziţii se referă la viitor. – Măcar de nu i s-ar întâmpla nimic rău. de exemplu: ¿Has comprado el periódico? No. nadie – „nimeni”. No me gusta el pescado y tampoco los mariscos. următoarele două la prezent.). – Nici el nu vrea să meargă acolo. El no quiere ir allí tampoco.

iar la sfârşitul lecţiilor am introdus un scurt exerciţiu fonetic. A trebuit să înveţe toate cuvintele noi. Încheiem această lecţie cu un exerciţiu de fonetică.Lecţie demonstrativă Pentru a vă ajuta să pronunţaţi cât mai corect sunetele limbii spaniole. Citiţi cu voce tare următoarele cuvinte. Traduceţi în limba spaniolă. folosind filtrul roşu: Mama îmi repetă zi de zi că nu trebuie să chiulesc. Îmi vei permite să-i dau micuţului puţină ciocolată? Uneori directorul şcolii ne spune să nu punem prea multe note proaste. Iată acum conjugarea verbelor dar –„a da” şi poner – „a pune” la Presente de Subjuntivo: dar dé des dé demos deis den poner ponga pongas ponga pongamos pongáis pongan Următorul exerciţiu vă oferă ocazia de a repeta întreg materialul gramatical pe care vi l-am prezentat în cadrul lecţiei 5. Prefer ca ea să nu ne corecteze lucrările de examen (testele). > Prefiero que ella no corrija nuestrosexámenes. care conţin sunete identice: [ks] examen texto máximo extranjero existir [i] crío mío tío librería hacía [ie] prefiero recomiendo empieza tiene quiere [r] Clarita curso presto aprender particular 18 12 . Vrei să iau maşina de la atelier? El spune să nu te duci astăzi la ore. cuvintele noi sunt însoţite de transcrierea fonetică. Sunt exerciţii de făcut? Nu trebuie să deranjezi bolnavul. debe descansar. trebuie să se odihnească. > Tuvo que aprender todas las palabras nuevas. > ¿Quieres que recoja el coche del taller? > Él dice que no vayas hoy a clase. > ¿Me dejarás que le dé al pequeño un poco de chocolate? > A veces el director de la escuela nos dice que no pongamos demasiadas malas notas. > ¿Hay algunos ejercicios que hacer? > No hay que molestar al enfermo. > Mi madre me repite todos los días que no debo hacer novillos.

> He marcado el número de la Asociación de Consumidores. voi compara preţurile din diferite magazine. Dacă plătim cu bani gheaţă. te înşeli. Alo! Pot vorbi cu Carmen? Cine o caută? > Me limitaré a resumir los asuntos más importantes de los que hemos hablado en el congreso. compararé los precios en diferentes tiendas. > Hoy estamos a cinco de marzo. > Pablo cree que su mujer lo está engañando y temo que se preocupa con razón. mi-am pierdut răbdarea. Atunci când campania publicitară s-a dovedit a fi un fiasco. sabía que ha intentado ponerse en contacto conmigo. ştiam că încercase să ia legătura cu mine. No. Întotdeauna caută nod în papură. Azi suntem în cinci martie. Chiar dacă îmi taie telefonul. te equivocas. > Cuando la campaña publicitaria resultó un fracaso. Cele două exerciţii care urmează vă vor ajuta să verificaţi dacă aţi reţinut cunoştinţele prezentate pe parcursul acestor lecţii. LECŢIA 22 – PARTEA A DOUA Este timpul să trecem la recapitularea materialului lexical şi gramatical cuprins în cele două lecţii ale acestui caiet. Pablo crede că soţia lui îl înşală şi mă tem că are motive să se îngrijoreze. Stăm prost cu banii şi nu putem să-i aruncăm pe fereastră pentru a ne cumpăra lucruri de care nu avem nevoie. > A pesar de que no ha dejado ningún recado en mi contestador automático. > Estoy ya acostumbrado a que me llame siempre a cobro revertido. Înainte de a-mi cumpăra un mobil. Recapitularea constă dintr-o traducere şi un exerciţiu de completare (ambele putându-se rezolva. Nu. no pagaré los recibos. ci este o recapitulare a întregului material prezentat în caietul respectiv. > Un buen lema debe ser original y su mensaje debe ser claro y sugestivo. nos harán un descuento del diez por ciento. > Odio a las personas malpensadas. ne-am hotărât s-o întrerupem. Când a început să spună prostiile acelea.Lecţie demonstrativă Partea a patra a fiecărui caiet nu conţine unităţi noi de gramatică sau de vocabular. > ¡Digame! ¿Puede ponerme con Carmen? ¿De parte de quién? 34 13 . În ciuda faptului că nu a lăsat nici un mesaj pe robotul telefonic. Sunt deja obişnuit să mă sune întotdeauna cu taxă inversă. > Si pagamos en metálico. ne vor face o reducere de zece la sută. Am format numărul Asociaţiei Consumatorilor. Urăsc persoanele suspicioase. hoy es seis de marzo. ca toate exerciţiile din curs. se me agotó la paciencia. Un slogan bun trebuie să fie original şi mesajul său trebuie să fie clar şi sugestiv. Siempre le están buscando tres pies al gato. Traduceţi următoarele propoziţii în limba spaniolă: Mă voi limita la a rezuma chestiunile cele mai importante despre care am vorbit la congres. cu ajutorul filtrului roşu). decidimos interrumpirla. Sper ca acest pulover să vă fie util şi să nu regretaţi că l-aţi cumpărat. > Andamos mal de dinero y no podemos tirar la casa por la ventana para comprar cosas que no necesitamos. > Espero que este jersey le dé un buen resultado y que no se arrepienta de comprarlo. > Aun cuando me corten el teléfono. azi este şase martie. > Cuando empezó a decir esas barbaridades. > Antes de comprarme un móvil. nu voi plăti facturile.

– > Me probaría este pantalón pero no hay > probadores aquí. – ¿Estás seguro de que > habéis echado mano de todos los > recursos? – No quisieron cambiármelo. tienes que > apretar aquí. – > Estamos pendientes de noticias importantes. Aş avea nevoie de un număr mai mare. Eşti sigur că ai apelat la toate mijloacele? Nu au vrut să mi-l schimbe. Trebuie să îl reţinem pentru că nu are nici un document care să-i dovedească identitatea. Deşi la un moment dat vânzările au scăzut în mod considerabil. todas sus cosas olían a tabaco. Culoarea maro nu-ţi vine bine. dar nu există cabine de probă aici. Continua să fumeze. – Seguía fumando > aun a sabiendas de que eso le perjudicaba mucho. – Aunque en un momento las ventas > disminuyeron considerablemente. Aşteptăm veşti importante. chiar dacă aveam bonul de casă. Deşi acest covor este de lână. – Y sin embargo poca gente joven > se identificaba con lo que dijo. care este prefixul Spaniei? Aici nu există acoperire. La începutul sezonului următor. nu pare. no lo parece. y eso que tenía el > ticket de la compra. – Para > desconectar el teléfono. Oricât de ocupată ar fi. aşa cum spui tu. se va preocupa totuşi de problema noastră. pe termen lung a fost o afacere rentabilă. – Esta blusa me > queda muy pequeña. a largo plazo fue un negocio > rentable. Discursul lui se adresa tinerilor. – Como fumaba una > barbaridad. De ce păstrezi toate aceste bonuri? Nu îţi vor mai folosi la nimic. 35 14 . – ¿Para que guardas todos esos > tickets? No te servirán para nada. Într-un pulover de lână îţi va fi foarte cald. toate lucrurile lui miroseau a tutun. – Por muy > liada que esté. como tú dices. Fură din supermarket-uri. deşi ştia că asta îi făcea mult rău. ¿cuál es el > prefijo de España? – Aquí no hay > cobertura. În ultima vreme se face foarte multă reclamă mâncării sănătoase. Această bluză îmi este foarte mică. Necesitaría una > talla mayor. vom introduce pe piaţă noua noastră colecţie. – Aunque esta alfombra sea de > lana. Scuzaţi-mă. – Tenemos ropa en todas las > tallas. – > Perdone. Şi totuşi puţini tineri se identificau cu ceea ce spunea el. – En un > jersey de lana tendrás demasiado calor. se ocupará de nuestro asunto. Aş încerca acest pantalon. Deoarece fuma îngrozitor de mult. chiar cu riscul de a-l prinde. – Su discurso > iba dirigido a los jóvenes. – Tenemos que detenerle porque no hay ningún documento que > acredite su identidad. – El color > marrón te queda muy mal. – A principios de la próxima temporada > introduciremos en el mercado nuestra nueva > colección. – Roba en los supermercados > aun a riesgo de que lo pillen.Lecţie demonstrativă Completaţi propoziţiile de mai jos cu expresiile şi cuvintele corespunzătoare: Pentru a închide telefonul trebuie să apeşi aici. – Últimamente > están haciendo mucha publicidad de la comida sana. Avem haine de toate mărimile.

Cel mai adesea folosim structura: tan + adjectiv/adverb + como: Ya no es tan divertida como antes. 26. de asemenea. Igual este însoţit de a sau que: Estos zapatos son iguales a los míos. b. 33 c. care este sau nu identic cu cel al propoziţiei subordonate: Me hice muchas ilusiones de comprar esa casa. Me hice muchas ilusiones de que me vendieran esa casa. Gradul comparativ de egalitate al adjectivelor şi adverbelor: a. – Aceste cărţi sunt la fel de necesare.4. Verbul fastidiar se conjugă la fel ca şi verbul gustar: Le fastidia la gente pendenciera. c.5. 26. b. În cazul unei comparaţii cantitative. Me fastidian los atascos. E inutil să-l rogi asta. în funcţie de subiectul propoziţiei principale. O altă structură: igual de + adjectiv/adverb + que: Estos libros son igual de necesarios. 26. este indicat să se folosească adjectivul igual. – În şcoală sunt tot atâţia băieţi cât şi fete. Es inútil que se lo pidas. Expresiile es inútil şi insistir en sunt urmate de un verb la infinitiv în propoziţiile impersonale. – Nu mai e atât de veselă ca înainte. – Ar fi minunat să ne viziteze. 26. – Mă enervează ambuteiajele.Lecţie demonstrativă La sfârşitul fiecărei lecţii se află o scurtă recapitulare. Însă atunci când se face aluzie la o persoană concretă sau la un grup de persoane. – Mi-am făcut multe speranţe că voi cumpăra casa aceea. fără ca sensul enunţului să sufere schimbări. al cărei scop este acela de a fixa noţiunile de gramatică noi. Propoziţiile se construiesc de regulă după structura: tanto/–os/–a/–as + substantiv + como: En el colegio hay tantos chicos como chicas. În faţa adjectivelor şi adverbelor putem folosi. – Ar fi minunat să mergem în Spania vara asta. 15 . care trebuie să se acorde cu substantivul pe care îl determină: Nu ai un altul la fel? – ¿No tienes otro igual? – Aceşti pantofi sunt la fel ca ai mei. adverbul igualmente: Estos libros son igualmente necesarios.2.3.1. RECAPITULAREA LECŢIEI 26 26. – Aceste cărţi sunt la fel de utile. Cele două structuri prezentate la punctele b şi c pot fi folosite una în locul celeilalte. trebuie să folosim modul Subjuntivo: Es inútil volver a repetirlo. Insista să rezolve problema. Insistía en resolver el problema. – Mi-am făcut multe speranţe că o să-mi vândă mie casa aceea. precum şi de a verifica dacă aţi reţinut în mod corespunzător materia prezentată. Nos haría mucha ilusión que nos visitara. adică atunci când nu ştim exact la cine anume se referă. Nos haría mucha ilusión ir a España este verano. – Îl irită oamenii certăreţi. Exprimarea egalităţii între substantive: a. – – – – E inutil să repeţi lucrul acesta. Insista să dăm cât mai repede lucrările. Insistía en que entregáramos los trabajos cuanto antes. Iată câteva propoziţii cu expresii care cer folosirea unui verb la Indicativo sau Subjuntivo.

care verifică noţiunile învăţate în cadrul lecţiilor 9-16. Iată un fragment din caietul de exerciţii II. cursul cuprinde şi caiete dedicate în exclusivitate exerciţiilor. al căror rol este acela de a verifica modul în care au fost asimilate cunoştinţele prezentate. În cadrul acestor caiete au fost folosite noi simboluri grafice: 6 16 .Lecţie demonstrativă După cum ştiţi.

27 17 .Lecţie demonstrativă Iată şi cheia exerciţiilor propuse spre rezolvare.

Traduceţi următoarele propoziţii în limba spaniolă: 1. aştept un telefon foarte important.. a todo el mundo que la quería muchísimo.... 3. în plus.. Deoarece nu erau acasă. – ¡Qué guapa es la nueva profesora! – Aunque (ser) .... yo) .... Aunque (ganar... A esta campaña publicitaria le hace falta un lema original.. 2.. tú) . aflate la sfârşitul fiecărei lecţii... 3. 21 18 . 4. guapa. 4... 6.... Urăsc când telefonul îmi înghite monezile! C........... Otra vez me he equivocado y he marcado un mal número... reprezintă o modalitate foarte bună de a vă evalua progresele înregistrate în studiul limbii spaniole. 2. No tendrá cobertura o habrá desconectado el móvil. 4......... Cui îi este adresat acest mesaj? Sunt foarte ocupată şi. a mí no me gusta....... – El dice que es el más listo de todos nosotros. Aunque no (tener) . 5..... – Aunque (ponerse.. te gusta comer demasiado.Lecţie demonstrativă Temele pentru acasă. B... TEMA PENTRU ACASĂ 21 A... Pentru exemplificare am selectat tema pentru acasă a lecţiei 21......... ¿Sabes? Tengo un primo que es un irresponsable.. Mă plictisesc reclamele la detergenţi de rufe.. 5.... un trabajo fijo. 6. 2. Traduceţi următoarele propoziţii în limba română: 1... 3.. en la lotería. le-am lăsat un mesaj pe robotul telefonic.. él) . Julián engañaba a su mujer aunque (decir. Posiblemente tengamos de echar mano de todos nuestros recursos.. no adelgazarás...... – Aunque lo (decir) . seré la misma persona y no me olvidaré de mis amigos.. 5. A mí no me sorprende que te hayan cortado el teléfono si no pagas recibos..... 6.. – Por fin me he puesto a régimen...... no hace nada para conseguirlo.... se equivoca porque el más inteligente soy yo......... Completaţi propoziţiile următoare cu forma corectă a verbelor indicate între paranteze: 1.. Nu sunt obişnuită să fiu păcălită. Las personas malpensadas siempre le buscan tres pies al gato..

a se îngriji – a împlini (un număr de ani) – curs. copilaş – a avea grijă. VOCABULARUL LECŢIILOR 5 ŞI 6 abrumado por aconsejar actitud (f. alături de transcrierea lor fonetică.) dar clases dar clases particulares dar de mamar dar el biberón > [abrumado por] > [akonsekhar] > [aktitud] > [aktibidad] > [aprender] > [aprobar] > [aprobeciar] > [arreglar] > [asignatura] > [atenTsion] > [bebe] > [biberon] > [kambiar de opinion] > [castigo] > [kole] > [komprender] > [kontinuamente] > [kopiar] > [korre hir] k – copleşit. comportament – activitate (şcolară). permanent – a copia – a corecta – a creşte. (familiar) dărâmat (din cauza a ceva) – a sfătui – atitudine. a se răzgândi – pedeapsă. an şcolar. a repara – materie şcolară – atenţie – bebeluş. din clipă în clipă > [kriarse] > [kriarse kom biberon] > [krio] > [kuidar] > [kumplir] > [kurso] > [kurso eskolar] > [dar klases] > [dar klases partikulares] > [dar de mamar] > [dar el biberon] darle la gana a uno de un momento a otro > [darle la gana a uno] > [de un momento a otro] 33 19 . a da (copilului) lapte cu biberonul – a avea chef.) curso escolar (m. poftă de ceva – dintr-un moment într-altul. a alăpta la sân – a hrăni cu biberonul.) bebé (m. şcoală (prescurtare de la „colegio”) – a înţelege – mereu.) atención (f. a educa – a creşte cu biberonul – copil.) cole (m.) biberón (m. sancţiune – colegiu.) cuidar cumplir curso (m. a folosi – a regla. prunc – biberon – a-şi schimba părerea.Lecţie demonstrativă La finalul fiecărui caiet de lecţii se găseşte un vocabular care conţine cuvintele noi învăţate în lecţiile respective.) comprender continuamente copiar corregir criarse criar(se) con biberón crío (m. a trece (la un examen) – a profita. a ţine lecţii – a da meditaţii.) aprender aprobar aprovechar arreglar asignatura (f. ocupaţie.) cambiar de opinión castigo (m. a da lecţii particulare – a hrăni la piept. an de învăţământ – an şcolar – a da lecţii. continuu. împovărat. oră – a învăţa – a reuşi.) actividad (f.

folosiţi formularul de temă pentru acasă.Lecţie demonstrativă Pentru trimiterea temelor. În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru. 021/33.ro 20 . profesorul personal vă poate da şi indicaţii de studiu şi recomandări utile pentru continuarea acestuia. Pe lângă corectarea temelor.225. Cu aceste fragmente dintr-un formular de temă pentru acasă corectată se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs.33. vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR. www.eurocor. înscriindu-vă la cursul de Limba spaniolă nivel intermediar! tel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful