prof. înv.

primar Anghelide Mirela – Monica

Proiect de lecție Educație plastică

Data:12. 02. 2013 Scoala:Școala gimna ială nr. 1 !"rgușor Clasa:a #$%a Cadru didactic & prof. înv. primar Anghelide Mirela % Monica Aria curriculara:Arte Disciplina:Educație plastică Unitatea de învățare: Elemente de limbaj plastic Tema plastică: Pata cromatică plată Subiectul : Buchet de primăvară Tipul lecției&% formare de priceperi și deprinderi Obiectiv de referință: 3.2 'ă genere e puncte( linii( pete cromatice și acromatice și forme e)presive 3.3 'ă valorifice iposta ele elementelor de lim*a+ plastic( în repre entări e)presive intenționate ,.1 'ă compună spațiul plastic valorific"nd potențialul e)presiv al elementelor de lim*a+ plastic( conform propriilor intenții Obiective operationale: Cognitive: -1 'ă%și reamintească culorile primare și secundare( componente ale spectrului solar( -2 'ă identifice elementele de lim*a+ plastic( -3 'ă urmărească demonstrarea tehnicii de lucru( -, 'ă o*țină pete cromatice plate ( utili "nd amestecul cromatic fi ic al culorilor( -. 'ă compună spațiul plastic prin tehnica picturii( folosind pete cromatice plate( -/ 'ă contri*uie la evaluare individuală a lucrărilor .

prof. primar Anghelide Mirela – Monica Afectiv: 0e voltarea imaginației( creativității și gustului estetic.temporale:"#$ . Resurse: Proiect de lecție Educație plastică %Procedurale& conversația( e)plicația( demonstrația( e)ercițiul( o*servare diri+ată.spațiale: sala de clasa %ibliografie: Curriculum Naţional . înv.Programe şcolare pentru învăţământul primar( 2ucure3ti( 20034 Educație plastică !hid metedologic clasele "-"# – 5ucia 'tan( #leana 'tan( Elisa*eta 2ote atu( editura Aramis( 2003 . %Materiale& reproduceri( acuarele( pensulă( *loc de desen( planșetă pentru amestecul culorilor( cd% $ivaldi( po1er% point( calculator( retroproiector %Forme de organizare& frontal( individual Resurse-umane: ! elevi .

otea ă( la ta*lă( cone)iunilor între idei folosesc denumirea culorilor pe metoda 97iorchinele:. iarna= %7are sunt lunile primăverii= %7um este vremea primăvara= 7onversați !a*la a cretă ciorchinel e frontal -*servare sistematică Evaluare scrisă 7onversați a frontal -*servare sistematică Evaluare orală . primare și să le su*linie e cu o #dentifică modul de linie( apoi pe cele secundare să o*ținere a culorilor le su*linie e cu două linii( să secundare( e)istența identifice e)istența acestora în acestora în natură natură 0eschid și conduc o discuție % Ascultă cu despre primăvară& atenție și răspund la %7e anotimp urmea ă după între*ări. înv. secundare( pe care le 5e cer să identifice culorile su*linia ă cu două linii. care le cunosc $oi scrie pe ta*lă cuv"ntul % 8ecunosc culorile :culori: și le solicit copiilor să primare și le su*linia ă note e( la ta*lă( toate culorile cu o linie( apoi pe cele care le vin în minte . crt Momentele lecției Ob. 0iri+area învățării a< discuție pregătitoare 36 Asigur un climat favora*il Pregătesc materialele desfășurării lecției necesare & pensule( coli pentru desen( acuarele( palete pentru amestecul culorilor Pentru stimularea găsirii % .6 3. 8eactuali area cunoștințelor -1 . primar Anghelide Mirela – Monica Nr. oper ațio nale d ur at a 26 Moment organi atoric Proiect de lecție Educație plastică Demers didactic RE !R E procedura le 7onversați a materiale %orme de organi &are frontal E"#$!#RE #ctivitatea învățătorului #ctivitatea elevului 1.prof. 2.

primar Anghelide Mirela – Monica Proiect de lecție Educație plastică *< 7aptarea atenției -1 -2 . înv. c< Anunțarea temei și a su*iectului lecției 1 %7e modificări se petrec în natură= % 7are sunt florile ce prevestesc sosirea primăverii= Pre int elevilor pre entarea po1er – point : $"nt de primăvară: > Ane)a 1 < 5e pre int compo iți plastică :?lori: > Ane)a 2< și le solicit să identifice & tema( elementele plastice utili ate pentru reali area formelor compo iției plastice.prof. Atrag atenția asupra faptului că în ta*lou s%au folosit suprafe@e mai mari sau mai mici de culoare. Anunț > scriu pe ta*lă< titlul temei plastice & Pata cromatică plată și su*iectul lecției & Buchet de primăvară E)plic și demonstre tehnica de lucru& % 7um se o*ține pata cromatică = % Arma lăsată de o % identifică tema ( elementele de lim*a+ plastic folosite & linii( puncte( felul acestora( culori utili ate 7onversați 7ompo iți a a plastică -*servare Flori a diri+ată frontal Evaluare orală Ascultă cu atenție 7onversația frontal d< -3 0emonstrarea tehnicii de lucru / Armăresc e)plicațiile E)ersea ă o*ținerea culorilor și aplicarea pe suportul plastic pentru o*ținerea petelor E)plicația 0emonstra ția E)ercițiul ?oaie pentru desen Acuarele Pensule ?rontal -*servare sistematică . Aceste suprafe@e se numesc pete de culoare sau pete cromatice.

-. . înv. % 7ree climatul necesar > fond mu ical % $ivaldi< % Armăresc e)ecutarea planșei % 0au indicații suplimentare individuale privind mărimea( simetria( tăria culorilor % A+ut elevii care necesită spri+in 3 % 'olicit elevii în reali area % E)ecută conform imaginații 0emonstra ția E)ercițiul ?oaie pentru desen Acuarele Pensule Palete pentru amestecul culorilor lucrarea E)ercițiul cd% propriei $ivaldi 7oli al*e Acuarele Pensule Palete culori ?rontal individ ual individ ual -*servare sistematică % Aleg lucrările cele mai 7onversați 7ompo iți frontal Evaluare . % 8eali e împreună cu elevii amestecul cromatic fi ic al culorilor pentru a o*ține culorile secundare % Pe o coală se fac e)erciții – +oc de aplicare a culorii pe h"rtie și o*ținerea petelor cromatice plate % Pe o planșă al*ă în totalitate elevii vor picta 2. Petele cromatice pot fi plate sau decorative 3i picturale. Evaluare -/ 7uloare pe suprafa@a suportului se nume3te pată cromatică.prof. E)ecutarea lucrării -. . primar Anghelide Mirela – Monica Proiect de lecție Educație plastică cromatice plate Palete pentru amestecul culorilor -. #nstrumente& pensulă cu fire moi 3i v"rful lat( pistol de vopsit( ruloul. Pata plată sau decorativă este pata uniformă pe toată întinderea sa fără urme vi i*ile de pensulă.

. primar Anghelide Mirela – Monica Proiect de lecție Educație plastică reușite a % 7ontri*uie la E)plicația evaluarea lucrărilor( argument"nd cele spuse( privind& corectitudinea( aspectul estetic( acuratețea( respectarea temei. înv. ile plastice ale elevilor orală interevaluare unei evaluări o*iective % ?ac aprecieri generale asupra modului de lucru al elevilor % Pun între*ări asupra temei și a modului de reali are a acesteia.prof.

primar Anghelide Mirela – Monica plastică Ane)a 1 Proiect de lecție Educație Pre entare po1er%point : $"nt de primăvară: . înv.prof.

înv. primar Anghelide Mirela – Monica plastică Ane)a 2 7ompo iția plastică : ?lori: Proiect de lecție Educație .prof.