PROIECT DE LECŢIE

Data: 04.10.2010 Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I-VIII, Ştefan cel are Clasa: a III-a Profesor: Ră!ăşel Oana " Cătălina #ria curriculară: Arte Disci$lina: Educaţie plastică Unitatea %e &n!ă'are: Culoare – amestecuri Con'inutul &n!ă'ării: Culori primare. Culori binare Ti$ul lec'iei: formare de priceperi si deprinderi O(iecti!e %e referin'ă: )*) să selecteze diverse materiale culori de apă! tu"uri! creioane! pensule! plastilină etc.#! $n vederea utilizării acestora % +*) să compare culori sau &rupe de culori! $n funcţie de locul acestora $n steaua culorilor% ,*- să utilizeze criterii evaluative $n analiza propriilor e'primări plastice "i a celorlalţi. O(iecti!e o$era'ionale:  Co.niti!e: ( să identifice culorile primare si binare din steaua culorilor% - să e'plice denumirea de culoare primară si binară% - să recunoască tipul culorilor folosite in reproducerile de arta si pe plansa model% - să obţină culorile secundare prin amestecul celor primare ( să realizeze $n mod ori&inal compoziţia )*luturi+! folosind culorile primare si binare% ( să evalueze lucrările ţin,nd seama de următoarele aspecte: finalizare! corectitudine! aspectul estetic al lucrării  #fecti! " atitu%inale: ( să trăiască bucuria reu"itei personale "i a clasei  Psi/o0otorii: ( să m,nuiască corect instrumentele de lucru 1trate.ia %i%actică:  Resurse $roce%urale: ( conversaţia! e'plicaţia! e'erciţiul! observaţia! demonstraţia! instructa-ul  Resurse 0ateriale: ( steaua culorilor!plan"a culorilor primare si binare!plan"a .*luturi+!atlas de arta!casetofon! caseta audio!bloc de desen!pa/ar cu apa!acuarele!pensula.  2or0e %e or.ani3are: ( frontal! individual 2or0a %e e!aluare: formativ(continuă Durata: 00 minute Locul %esfăşurării: sala de clasă 4i(lio.rafie:  ' ' ' Programa şcolară aprobată cu O.M. nr. 3919/ 20.04.2005  1lioaia! 2aria! Metodica predării desenului la clasele 1 – 13! Editura 4idactică "i 5eda&o&ica!6ucure"ti! 1770  8otaru! 2aria% 4umbravă! 2aria ( Educa ia plastică !n !n"ă ăm#ntul primar$ $$%ugestii metodice pentru !n"ă ători&! Editura )9/eor&/e C,rţuAle'andru+!Craiova! 177:.

1

#cti!itatea ele!ilor 5re&ătesc materialele necesare.2oment or&anizatoric. Ascultă tema "i obiectivele propuse pentru lecţie. O(ser!a 'ii 5articipă la discuţie.teva $ntrebări: Care dintre fluturi v-a plăcut mai mult? De ce ? Ce culori aţi identificat la aceşti fluturi ? @.DE125ŞUR#RE# LECŢIEI Eta$ele lec'iei 1.# =e prezentă elevilor A=teaua culorilor B. Captarea atenţiei <min.'ane(a2) Ce culoare obţinem prin amestecul culorilor roşu si #alben? Dar prin amestecul culorilor #alben si albastru? Dar dacă amestecăm culorile albastru cu roşu? 0.nd plan"a model. =e prezintă un material 55>. la ora de educaţie plastică. 4emonstrarea @min. Cbservă plan"ele prezentate si răspund la $ntrebările adresate de $nvăţător.# 2. 4escrierea fazelor lucrării @min. Di se atra&e atenţia elevilor cu privire la folosirea fondului "i orientarea pe plan"a de lucru.# :. =e adresează elevilor c. 8ecapitularea "i actualizarea cuno"tinţelor ce vor fi utilizate 0min.'ane(a1) Ce observaţi ? Ce culori recunoaşteţi ? Cum se numesc aceste culori ? De ce ? =e prezintă ima&inea cu obţinerea culorilor binare.# #cti!itatea $rofesorului 3or fi asi&urate condiţiile optime desfă"urării lecţiei de educaţie plastică. Envăţătorul demonstrează te/nica de lucru realiz.# =e e'plică etapele realizării lucrării. vom realiza o lucrare cu tema « Fluturi» unde vom folosi culorile primare si binare !a trebui să obţineţi culorile binare şi să le folosiţi "n lucrarea propusă 4.# Astăzi.5re&ă tirea clasei pentru activitate 1min. Ascultă cu atenţie e'plicaţiile. ?rmăresc cu atenţie 2 .Anunţarea conţinutului "i a obiectivelor 1min. ?rmăresc prezentarea "i apoi răspund la $ntrebări.

10. 8efacerea lucrărilor nereu"ite dacă este cazul# @ .nd unele indicaţii. 7. Ce observaţi pe această planşă ? Care sunt caracteristicile?$ =e cere elevilor să recunoască culorile primare "i apoi pe cele binare. Ascultă indicaţiile $nvăţătorului.nd eventualele &re"eli sau d. 5rezentarea unui model al lucrării 0min. <.# Ducrările elevilor vor fi apreciate tot de către ei după: corectitudinea aplicării culorii% respectarea temei propuse% aspectul $n&ri-it al lucrării% completarea după ima&inaţie a lucrării% =e va face o apreciere &enerală a activităţii. 8ecunosc culorile primare si binare. Analiza modului $n care a fost efectuată lucrarea :min.F. 8ăspund la $ntrebările adresate. =e suprave&/ează modul de e'ecuţie corect.# *iecare elev are pe bancă materialele necesare realizării lucrării. te/nica de realizare a lucrării.# =e prezintă plan"a model "i se poartă o discuţie $n le&ătură cu plan"a. Elevii vor analiza corectitudinea te/nicilor utilizate si vor aprecia &ustul pentru frumos la elevii care au realizat lucrările corect. =e oferă e'plicaţii suplimentare elevilor care nu au realizat corect lucrarea. Efectuarea propriu(zisă a lucrării de către elevii 1<min. E'ecută lucrarea cerută "i sunt atenţi să se $ncadreze $n tema propusă! la aspectul estetic al lucrării.

Con'inut infor0ati! #ne6a ) 1TE#U# CULORILOR 4 .

#ne6a + O4ŢI7ERE# CULORILOR 4I7#RE 0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful