Грађевински факултет Универзитета у Београду

Катедра за менаџмент, технологију и
информатику у грађевинарству

Брзи водич кроз
MS PROJECT 2003
-скрипта-

Саставио: мр Предраг Петронијевић

Београд, мај 2006.

на картици Schedule (сл. 2 . у Tools—»Options. Брисање активности Брисање активности се врши кликом на редни број активности а затим на тастер Delete. Уметање активности Уколико при уносу изоставимо неку радњу можемо је уметнути тако што кликом миша означимо редни број радње изнад које је потребно уметнути нову и изаберемо Insert—»New Task сада ће се изнад означене активности појавити празан ред у који уносимо податке о активности коју смо хтели да уметнемо. Померање активности Померање активности се врши тако што кликнемо на редни број активности коју хоћемо да померимо.уклонити квачицу са тог поља Уношење активности Уношење назива активности се врши у пољу Task Name.почетна подешавања Show assigment units as a: Decimal Defаult task type: Fixed Duration New tasks are Еffort driven . Након сто пустимо леви тастер миша показивач ће добити облик четверостране стрелице. Можемо приметити да притом активност не задржава стари редни број већ се врши пренумерација. добија редни број позиције на коју смо је превукли. То су једина два податка која се уносе у овој фази.Брзи водич кроз MS PROJECT 2003 Увод Почетна подешавања: На самом почетку рада.1) треба извршити следећа подешавања: Слика 1 . тј. Сада треба поново кликнути на редни број и држећи тастер превући активност по вертикали до жељеног места и тада пустити тастер миша. а трајање активности се уписује у поље Duration.

Да бисмо то избегли прво морамо њене подактивности извући из ње тако што ћемо их све обележити (превлачењем миша преко њихових редних бројева) а затим кликнути на иконицу Outdent (стрелица усмерена налево). њеним означавањем и кликом на тастер Delete.ће се променити у +.2). Уколико то није случај треба испомерати активности тако да их сложимо једну иза друге. То ћемо урадити тако што ћемо означити прву у низу активности које хоћемо да групишемо (у овом слушају то би била активност . Сада ћемо означити све појединачне активности (превлачењем миша преко њихових редних бројева) и подвести их под сумарну активност (која се налази изнад њих) тако што ћемо кликнути на иконицу Indent . тј. јер ће се при томе избрисати и све њене подактивности. па се затим у оквиру њих уносе њихове подактивности и тако редом до потребне детаљности (Top .Брзи водич кроз MS PROJECT 2003 Груписање активности Често се у раду јавља потреба да одређене активности због прегледности групишемо у једну.формирање сумарне активности Битно је знати да се под одређену сумарну активност могу подвести само активности које је директно следе на списку. Када кликнемо на њега појединачне активности ће се практично подвући под сумарну активност а симбол . Ово можемо користити када због прегледности желимо да избегнемо непотребну детаљност. можемо груписати под сумарну активност коју ћемо назвати "Израда конструкције објекта".такт 1" до "Израда кровне конструкције . сумарну активност.такт 1") и изнад ње уметнемо нову активност којој ћемо дати име наше сумарне активности (овде "Израда конструкције објекта"). Сада активност коју желимо избрисати практично није више сумарна па је зато можемо избрисати. На пример. Може се приметити да се за сумарну активност не уноси трајање већ ће јој програм аутоматски израчунати трајање на основу трајања њених подактивности."Темељна плоча .хоризонталну стрелицу усмерену надесно (сл. Слика 2 . Треба напоменути да се код сложенијих пројеката најпре унесу сумарне активности. активности: "Темељна плоча . Приметићемо да је назив сумарне активности сада исписан подебљаним словима и да се испред њега налази симбол -.такт 2". 3 .Down приступ) Брисање сумарне активности Не препоручује се брисање сумарне активности на класичан начин.

итд. Мilestone. односно датум куцања. При уношењу веза најбоље је укључити приказ Resources&Successir. Он се уноси исто као и свака друга активност с тим да се за трајање уписује 0. а у доњем делу. У ту сврху се користи и тзв. да бисмо повезали радње идемо на Window—»Split Да бисмо променили приказ у доњем делу екрана прво га морамо учинити активним (кликом на леву плаву вертикалну линију дуж леве ивице чиме она добија интензивно плаву боју). уносимо име радње која јој следи (наредну активности). Уношење активности које се периодично понављају Често се у реализацији пројекта појављују активности које се периодично појављују као што су: анализа динамике рада. Predecessor . Ове радње се уписују тако што кликнемо на слободан ред за упис активности и идемо на Insert—»Recurring Task. почетак монтажне фазе грађења.3. почетак инсталатерских радова и си. прање радне одеће. Уколико нам у оквиру Details не постоји ниједна активна опција значи да нам доњи део екрана није активан па треба кликнути на вертикалну плаву линију. У отвореном прозору уписујемо назив периодичне активности. Да бисмо унели тачан датум почетка пројекта идемо на Project—»Project Information.претходна активност Successor . број понављања. период понављања.. датум почетка. На класичан начин се врши и његово повезивање са осталим активностима а на Гантовом графичком дијаграму је представљен ромбом. завршетак земљаних радова. 4 . попис робе у магацинима.Брзи водич кроз MS PROJECT 2003 Подешавање датума почетка пројекта При уносу трајања активности програм ће аутоматски за дан почетка претпоставити текући датум. врсту везе и евентуално време "зазора" између те две радње (lag). Кључни датуми пројекта Некада је у пројекту потребно нагласити одређене фазе или тренутке у реализацији. у пољу Successor Name. Повезивање активности Након уношења активности и трајања. Екран би требао да изгледа као на сл. а затим у Format—»Details бирамо шта ће нам бити приказано у табели. Нпр. итд..наредна активност Унос веза У горњем делу екрана треба кликнути на активност. Стрелицом је приказана поменута вертикална плава линија. њено трајање... и у пољу Start date: унесемо планирани датум почетка реализације пројекта.

потребно је дефинисати ресурсе. Први је да на Гантовом дијаграму тј. Други начин брисања веза је сличан њиховом уношењу.. Уколико желимо. обрачунавамо их кроз јединице за мерење количине материјала (m. Слика 3 . Group означава групу којој тај ресурс припада (није обавезно). l. Треба отворити (у горњем делу екрана) табелу ресурса View—» Resource Sheet Или кликнути са леве стране на приказ Recource Sheet.). на графичком приказу са десне стране кликнемо дуплим кликом на везу коју желимо да обришемо или променимо. У поље Max. Отвориће нам се један једноставан прозор у коме постоје подаци о именима активности које та веза повезује. m3. Units се уноси број комада тог ресурса који су на располагању. Уколико у једном тренутку буде неопходно ангажовање већег броја (веће количине) ресурса него 5 . или ићи на поље Resource Name и унети име ресурса. обрачунавамо их кроз сате ангажовања и користимо за машине. Type може бити Work или Material. t. а за комплетно брисање везе користимо дугме Delete које се ту такође налази. као и тип везе и зазор (lag). с тим што ћемо кликнути на већ унесену везу и кликом на тастер Delete је избрисати.. Material су материјални ресурси. раднике.подељени екран Унос ресурса Пре свега. итд. тип везе и зазор можемо променити. Затим. Initials су иницијали који служе за лакше распознавање ресурса и програм их додељује аутоматски на основу првог слова имена тог ресурса а ми их наравно можемо променити уколико нам предложени не одговарају.. kg. Work су радни ресурси.Брзи водич кроз MS PROJECT 2003 Брисање и промена веза Брисање и промена веза се може вршити на два начина.

Гена ресурса може бити изражена на један од ова три начина: • само преко Cost/Use • и преко Cost/Use и преко Std. треба кликнути на приказ Gantt Chart (ili View-> Gantt Chart) a zatim Window—»Split. Наравно. Rate Валута у којој се приказују цене рада подешава се преко Tools—»Options—>View. довожење на градилиште. Cost/Use је једнократни трошак стављања ресурса у функцију. а програм сам срачунава укупни рад (Work) ресурса. Rate и • само преко Std. у пољу Currency за симбол ставити din ili € Када унесемо све ресурсе које имамо.. Сада треба кликнути на активност а затим јој у доњем делу екрана доделити потребне ресурсе чији ћемо списак сада имати у падајућем менију Resource Name. црвеним словима. треба доделити и потребан број односно количину сваког ресурса.дефинисање календара пројекта 6 .. Увид у календар и његову евентуалну промену вршимо у Tools—»Change Working Time. Календар Да би програм направио распоред активности на одређеном пројекту мора му се задати календар радних и нерадних дана као и радно време. dа бисмо добили Гантов дијаграм у горњем и Resource sheet у доњем делу екрана. Ovt Rate је коштање ресурса по сату прековременог рада. нпр. Слика 4 . Std. У програму већ постоји стандардни календар али је готово увек неопходно прилагодити га конкретном пројекту.Брзи водич кроз MS PROJECT 2003 сто смо овде навели програм ће нам то на одговарајући начин пријавити тако што ће се врста са тим ресурсом приказати болдованим. Уноси се назив и количина ресурса. Rate је коштање ресурса по сату рада.

групе радника. Да бисмо извршили филтрирање идемо на Project—»Filtered for—> 7 . кликнемо на тај датум и кликнемо на кружић испред Nonworking time. јануара. што се мора узети у обзир. кад смо дефинисали све потребне календаре они ће нам бити доступни у падајућем пољу Base Calendar при дефинисању ресурса (Resourse Sheet). Филтрирање активности За разлику од сортирања које даје списак свих активности сложених по одређеном критеријуму. Ако бисмо хтели да неки радни дан прогласимо за нерадни потребно је да стрелицама са десне стране календара пронађемо одговарајући месец. нпр. где га можемо дефинисати. Сада ћемо као и у претходном случају кликнути у кружић испред Nonworking time.. јануара. То можемо ресити на тај начин што свакој грађевинској машини или групи машина дефинишемо посебан календар.Брзи водич кроз MS PROJECT 2003 Отвориће се прозор приказан на сл. Нпр. већина грађевинских машина морају ићи на редован годишњи ремонт па нам то време оне неће бити на располагању. принципом . Ако хоћемо да читав један период прогласимо за нерадни.4 Као што се може видети. у средишњем делу прозора се налази календар са означеним радним и нерадним данима а са десне стране је радно време. Видећемо да је тај датум сада обојен сивом бојом карактеристичном за нерадне дане. итд. групе машина. јануар и држећи притиснут тастер миша превући до 13. у већ поменутом прозору. до 13. Слично ћемо поступити и при промени радног времена тј. Отвориће се нови прозор у који ћемо унети име новог календара. филтрирање из свих активности издваја само оне које задовољавају одређени критериј ум. Кликом на ОК вратићемо се у почетни прозор у оквиру ког ћемо дефинисати радне и нерадне дане онако како је то већ горе описано.означи и промени.. Ако хоћемо да нам све суботе буду радне означићемо све суботе кликом на слово S (Saturday) на календару. можемо ићи на Sort by. У делу For потребно је изабрати ресурс коме мењамо календар и затим на горе описани начин подесити радно време и календар Дефинисање посебног календара вршимо притиском на дугме New. од 1. приметићемо даје цела вертикала субота обележена. кликнућемо на 1. То име може бити назив машине. а затим кликнути на кружић испред Nondefault working time. То се ради у Project—»Sort Ако се на понуђеној листи не налази жељени критеријум. Календар који смо прилагодили је стандардан календар за наш пројекат али неретко се јавља потреба да за разне ресурсе дефинишемо различите календаре и различита радна времена. Промена редоследа активности Када унесемо све активности може се јавити потреба да активности прикажемо у неком другом редоследу односно сортиране по одређеним критеријумима. Сада...

дефинисање филтера У поље Name: унећемо произвољно име филтера.. ће издвојити све оне активности које користе ресурсе које изаберемо у прозору који ће се отворити када активирамо овај фиитер.6. Critical је филтер који ће издвојити активности које се налазе на критичном путу. кликнути на дугме New. нпр. сл..5.. . Отвориће се прозор приказан на сл. Најпре ћемо у Project—»Filtered for—>More Filters.филтери Овде ћемо објаснити само неке од готових филтера. Слика 5 . „Трајање између 10 и 20 дана". у пољу Test изабраћемо is greater 8 . Using Resourse. Incomplete Tasks ће нам дати списак активности које још нису реализоване. Сада ћемо подесити критеријум да трајање активности буде веће од 10 дана: у пољу Field Name из падајућег менија изабраћемо Duration. односно приказати активности чије ће евентуално кашњење у реализацији неминовно довести до кашњења у завршетку целог пројекта.. Слика 6 . Ако нам је потребан неки филтер који није на овом списку можемо га потражити кликом на More Filters.Брзи водич кроз MS PROJECT 2003 У менију који ће се отворити биће листа најчешће употребљаваних филтера.. Сада ћемо показати како се прави нови фиитер на примеру филтера који из свих активности издваја оне које трају између 10 и 20 дана..

Овим смо направили тражени фиитер. Након тога. Једина разлика поред другачијег имена филтера биће у томе што ћемо у првом реду у пољу Value(s) уместо 10 уписати: "Од колико дана:"? . а у пољу Value(s) уписаћемо 10. Аутоматско филтрирање укључује се кликом на тастер са левком поред падајућег менија филтера. подешавање видљивости критичних активности (најчешће се тражи да се виде другачијом бојом). Да бисмо овом критеријуму додали критеријум да нам требају активности које уједно трају и мање од 20 дана у следећем реду у поље And/Or уписаћемо And и у наставку у поље Field Name изабраћемо такодје Duration. а у пољу Value(s) уписаћемо 20. нпр: подешавање изгледа линија које представљају активности. Појавиће се прозор као на сл. Сада ћемо направити корак даље и креирати интерактивни фиитер који ће нас при покретању питати за границе. Сада још можемо ставити квачицу на опцију Show in menu да бисмо овај филтер имали на листи филтера у Project—»Filtered for. Филтер који смо направили је веома користан али има једну ману. у пољу Test изабраћемо is less than. Када кликнемо на ОК прозор ће се затворити а направљени фиитер снимити. подешавају се у Format—>Bar Styles. када и овде унесемо неки број и притиснемо ОК филтер ће се извршити тј. у наслову сваке колоне приказаће се ознака за аутоматски филтер. На овај начин је могуће брзо филтрирање по једној или више колона у табели Форматирање приказа Сва подешавања везана за графички део Гантовог дијаграма. приказаће само оне активности чије је трајање између два унесена броја. он може издвојити само активности које трају између 10 и 20 дана. При покретању овог филтера појавиће се прозор у коме ће се од нас тражити да унесемо Од колико дана:. када унесемо неки број притиснемо дугме ОК појавиће се нови прозор који ће тражити да унесемо До колико дана:..Форматирање приказа активности на гантограму 9 . а у реду испод у исто поље уместо вредности 20 уписати: "До колико дана:"? . 7. Овим смо направили фиитер за издвајање активности које трају дуже од 10 дана. па ако би нам требале активности које трају нпр. Све остало ће остати исто као и у претходном примеру. између 5 и 15 дана он нам не би био од користи и морали бисмо правити нови фиитер.. Слика 7 . лако изгледа сложен овај фиитер ће се веома мало разликовати од претходног. Наиме. разни натписи уз линије активности.Брзи водич кроз MS PROJECT 2003 than.

У колони Name уписати 'Укупна временска резерва'. издвоје и прикажу само неке од њих.. ради се о сортирању (Project^Sort-*) 10 . У пољу From iз листе треба изабрати Early Finish... Остале колоне служе за поравнање текста у табели.. На почетку треба уписати име табеле. отвориће се нови прозор (сл. 8).Noncritical Формирање табела Креирање табеле се врши у View / Table / More Tables. У пољу Title уносимо назив колоне на српском језику. У колони Name уписати 'Критичне Активности'. Пример 2: Подесити да се критичне активности виде црвеном бојом... осим што бисмо у пољу To. У изборнику Color (боју) ћемо променити из плаве у зелену. Task. Task може бити дефинисан и као Normal.. Прећи ћемо на дно табеле у први слободан ред. у пољу Top (gore) из'падајућег менија изабраћемо Duration (трајање). То значи да ћемо корекције вршити у реду који описује изглед активности (Task).. Task. Normal су активности које нису сумарне. Pattem (шрафуру) и Color(boju). Остале три колоне не треба мењати. У случају да се тражила слободна временска резерва. Кликнућемо у поље Task и видећемо да у доњем делу екрана имамо две картице: Text \ Bars (види си. Пошто критичне активности нису дефинисане у горњој табели. из падајућег менија изабрати Critical. Она је организована према положају натписа у односу на линију. У пољима Field Name из падајуће листе. шрафуру и боју (црвена). шрафуру и боју (плава). У пољу Appearance подешавамо облик линије. 9.. уместо Late Finish изабрали Free Slack.. редом треба изабрати све колоне које нова табела треба да има. 8). У картици Text подешавамо натписе. Прећи ћемо на дно табеле у први слободан ред.) Ако активности треба пресложити по неком редоследу. али тако да и даље све активности буду приказане. по неком критеријуму. све би било исто. морамо их дефинисати.Брзи водич кроз MS PROJECT 2003 Пример 1: Тражи се да активности буду приказане зеленим правоугаоником и да са његове горње стране буде приказано његово трајање. У картици Bars подешавамо изглед линије. Како треба приказати Трајање са горње стране линије. У пољима Start i End подешавамо изглед њених крајева а у пољу Middle подешавамо Shape (дебљину линије). У пољу Appearance подешавамо облик линије (танка). Један тип активности у пољу Show for.. У пољу Show for. У пољу Show for. Пример 3: Подесити да се укупна временска резерва види као танка плава линија. У прозору који се отвори треба кликнути на New. Ако се тражи да се из свих активности. а у пољу To изабрати Late Finish.. онда се сигурно ради о филтрирању ( Project—>Filtered for:. У колони Row остаје 1. из падајућег менија изабрати Normal.. СИ.

дефинисање кодова 11 . Уколико постоји структура одговорности или структура трошкова примењује се на нивоу фирме. дефинише се табела из које ће се бирати кодови: Edit Lookup Table Слика 9 . бира Customize…Field како би се прилагодио код Следећи корад је дефинисање кодне маске (слика 9) Define Code Mask Code Mask: Uppercase Letters 3 Lowercase Letters 3 Након тога.Брзи водич кроз MS PROJECT 2003 Слика 8 . Прво се у табелу умеће нова колона са одговарајућим кодом Insert Column / Outline Code 1 (до 10 типова) Затим се из менија Tools.дефинисање табела Кодирања и груписање активности Ради лакшег филтрирања активности најчешће се дефинишу кодови на основу Outline Code – поља која дефинишу другу структуру активности.

Груписање активности Могуће је извршити груписање активнсти по појединим параметрима а затим сумирати податке по групама.Брзи водич кроз MS PROJECT 2003 Градња GRD Конструкција kon Остали ost Подизвођачи POD Занатлије zan Путари put Додела кодова врши се за сваку активност посебно. бирајући одговарајући код из табеле. Project / Group by / More Group… By Outline code 1 By Critical 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful