P. 1
Adeverinta_vechime_1

Adeverinta_vechime_1

|Views: 0|Likes:
Published by Loredana Humelnicu

More info:

Published by: Loredana Humelnicu on Nov 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

Nr. ………/………….

ADEVERINȚĂ
Prin prezenta se atestă faptul că doamna/domnul ………..…………………., nascut(ă) la data de …………, în ………………………., domiciliat(ă) în …………………………………………………………………., identificat(ă) cu CI seria ……, numărul ……………, eliberată pe data de ………………… de către ………………….., CNP ………………….., a fost angajat(ă) a societății……………………, CUI …………………, cu sediul social în ……………, în baza contractului individual de muncă cu normă întreagă de 8 ore/zi, încheiat pe durată …………………….., înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă ………………..cu nr. ……………………………… în funcția de …………………………….. Pe durata executării contractului individual de muncă au intervenit următoarele mutații (încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă): Perioada de la ...................... până la 01.01.2011, se probează cu Carnetul de muncă/Adeverință de vechime nr. ........................De la data de 01.01.2011 până la data de ..................... au intervenit următoarele mutații (încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă):

Mutația intervenită

Anul Meseria/ Luna Ziua Funcția

Nr.crt.

Salariu de bază, inclusiv sporurile care intră în calculul punctajului mediu anual

Nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal

1 2 3 4

Începând cu data de ……………………………, contractul individual de muncă al doamnei/domnului ………………………. încetează în baza prevederilor art. ………………….. din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată. În perioada lucrată a/nu a avut zile de concediu fără plată sau absențe nemotivate. Menționăm că firma are plătite la zi contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale. S-a eliberat prezenta în baza documentelor deț inute de angajator, pentru stabilirea vechimii în muncă.

Reprezentant legal, ……………………………..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->