PREFAŢĂ

Lucrarea de faţă, „Comunicare scrisă în afaceri”, completează domeniul corespondenţei comerciale pe relaţia Client – Furnizor. Structurat în ... capitole, materialul lingvistic italian pe care l-am selectat, se articulează pe situaţii standard de comunicare în afaceri: cerere şi ofertă, facturi, relaţii cu banca, asigurări, expedieri etc. Fiecare din cele ... tipologii de scrisori comerciale este însoţită de o bogată frazeologie standard a situaţiei de comunicare. Conepută ca istrument practic, complet, uşor de folosit, lucrarea „Comunicare scrisă în afaceri. Client – Furnizor” se încheie cu anexe ce conţin elemente folosite în mod curent în raporturile scrise de afaceri: numele continentelor, prefixele telefonice italiene, codurile poştale, informaţii despre serviciul telex, abrevieri şi sigle uzuale.

Mariana Săndulescu

Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Cereri Într-o cerere obişnuită de informaţii se specifică în mod clar şi concis ceea ce se doreşte: informaţii generale, un catalog, o listă de preţuri, un eşantion, un deviz. Dacă se cunosc deja produsele firmei şi se ştie ce anume interesează, se poate trece direct la detalii, altfel cererea se formulează în termeni mai generali. În acest caz este mai oportun să se adreseze scrisoarea directorului compartimentului Vânzări. În situaţia în care cererea de informaţii este adresată unui furnizor cu care se tratează pentru prima oară, este necesar să i se comunice cum s-a obţinut adresa sa – la un târg, de la Camera de Comerţ, de la un client – şi să i se ofere amănunte asupra propriei activităţi comerciale, ca de exemplu asupra tipului de produse comercializate şi asupra cantităţilor. Cerere de informaţii generale despre ţesături (stofe) 1 martie 20XX Suntem o întreprindere ce confecţionează îmbrăcăminte de ceremonie şi ne-ar face plăcere să primim informaţii detaliate despre ţesăturile pentru îmbrăcăminte de seară de care dispuneţi. Suntem interesaţi de şifon, lamè, mătase şi atlaz în culoarea uni sau cu motive florale . Dacă aveţi ceva ce credeţi că ne-ar putea interesa, ne-ar plăcea să primim câteva mostre, informaţii şi preţuri pentru comenzi mari. De asemenea, dacă aveţi un reprezentant în ţara noastră, rugaţi-l să ne contacteze cât mai repede posibil. În această perioada, căutăm stofe pentru sezonul toamna–iarna şi vă vom fi recunoscători dacă veţi considera urgentă această cerere a noastră. Mulţumindu-vă pentru atenţia acordată, vă transmitem distinse salutări.

Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Richieste In una normale richiesta di informazioni si specifica in modo chiaro e conciso che cosa si vuole: informazioni generali, un catalogo, un listino prezzi, un campione, un preventivo. Se si conosce già la produzione della ditta e si ha un’idea precisa degli articoli che più interessano si entra direttamente nel dettaglio, altrimenti si formula una domanda in termini più generali. In questo caso inoltre sarebbe opportuno indirizzare la lettera al Direttore delle Vendite. Se la domanda di informazioni è rivolta ad un fornitore con il quale non si sia precedentemente trattato è necessario comunicargli come si è ottenuto il suo nominativo – ad una manifestazione fieristica, presso la Camera di Commercio, tramite un cliente – e fornirgli dettagli sulla propria attività commerciale, per esempio sul tipo di prodotti trattati e sulle quantità. Richiesta di informazioni generiche su tessuti 1 marzo 20XX Siamo un'azienda che confeziona abiti da cerimonia e ci sarebbe gradito ricevere informazioni dettagliate sui tessuti per abiti da sera di cui disponete. Siamo interessati allo chiffon, al lamé, alla seta e al raso, in tinta unita o a disegni floreali. Se avete qualcosa che credete possa essere di nostro interesse, gradiremmo ricevere alcuni campioni, informazioni e prezzi per grossi ordini. Inoltre, se avete un rappresentante nel nostro paese pregatelo di mettersi in contatto con noi il più presto possibile. Attualmente stiamo selezionado tessuti per la stagione autunno-inverno e vi saremmo grati se voleste considerare questo caso come urgente. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione porgiamo distinti saluti.

Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Răspuns la cererea de informaţii despre ţesături 1 mai 20XX Ne-a făcut plăcere să primim scrisoarea dv. din… în care ne cereţi informaţii despre ţesăturile noastre de iarnă. Vă trimitem anexat lista de preţuri actualizate şi ultimul catalog în care sperăm că veţi găsi articole interesante pentru dv. Pentru comenzi regulate de nu mai puţin de 1000m. de stofă suntem dispuşi să acordăm o reducere specială de 5% din preţul net, cu plata la zece zile de la primirea facturii. Vă informăm că în prezent nu avem agenţi în ţara dv. şi prin urmare vom ţine legătura direct în cazul eventualelor relaţii de afaceri. Vă invităm să ne scrieţi în cazul în care veţi dori şi alte informaţii sau veţi hotărî să ne transmiteţi o comandă. Rămânem în aşteptarea răspunsului dv. şi vă transmitem distinse salutări.

Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Risposta alla richiesta di informazioni generiche sui tessuti 1 maggio 20XX Abbiamo ricevuto con piacere la vostra lettera del 14 c.m. che ci chiadeva informazioni sui nostri tessuti invernali. Siamo leti di inviarvi in allegato il listino prezzi aggiornato e l'ultimo catalogo, che speriamo includa articoli di vostro interesse. Per ordini regolari di non meno di 1000 mt. di tessuto siamo in grado di concedere uno sconto speciale del 5% sul prezzo netto, per pagamento a dieci giorni da ricevimento fattura. Vi informiamo che, al momento, non abbiamo agenti nel vostro paese, perciò ci terremo in contatto direttamente per eventuali rapporti di affari. Vi invitiamo a scriverci nuovamente se desiderate ulteriori informazioni o decidete di trasmetterci un ordine. Rimaniamo in attesa di vostre notizie e porgiamo distinti saluti.

Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Cerere de informaţii pentru exclusivitate Suntem o societate nou creeată de patru tineri licenţiaţi în inginerie electronică şi în economie şi cu experienţă de zece ani în domeniul medical. Am văzut câteva din produsele dv. în cataloage şi reviste ştiinţifice şi am apreciat în mod deosebit atât noile unităţi mobile de urgenţă cât şi aparatura şi mijloacele de acordare a primului ajutor. Pentru că suntem convinşi că asemenea produse au o bună piaţă de desfacere la noi, am fi interesaţi să colaborăm cu dv. În prezent pregătim planul pieţei pentru anul viitor şi de aceea v-am fi îndatoraţi dacă ne-aţi da un răspuns prompt. În aşteptarea răspunsului dv., vă transmitem distinse salutări. Cerere de import – produse Am citit adresa societăţii dv. în “World Magazine“. Suntem specializaţi în fabricarea de diverse tipuri de curele pentru ceasuri de mâna pe care le vindem pe piaţa engleză . Totuşi suntem foarte interesaţi de articolele voastre, care nu fac parte din gama noastră de produse. Dat fiind că de luna viitoare Guvernul va permite importul liber, am dori să importăm fie ceasurile dv. complete, fie piese şi să le vindem în numele societăţii dv. pe baza profitului reciproc. Vă rugam să ne trimiteţi un eşantion şi toate părţile componente pentru fiecare model pe care ni-l puteţi oferi, împreună cu preţurile, termenele de livrare, cantitatea minimă şi orice altă informaţie necesară . În aşteptarea solicitării dv. şi a unui răspuns pozitiv, vă salutăm cordial.

Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . che sono al di fuori della nostra gamma produttiva. vorremmo importare sia i vostri orologi completi sia i singoli pezzi e venderli per conto della vostra Società su basi di profitto reciproco. Poiché siamo convinti che per tali prodotti ci siano buoni sbocchi sul mercato inglese. unitamente a prezzi. Tuttavia siamo molto interessati ai vostri articoli. Attualmente stiamo preparando il piano di mercato per l'anno prossimo. Richiesta di importazione di prodotti Abbiamo letto l'indirizzo della vostra pregiata Società su "World Magazine". che hanno lavorato nel campo medico per dieci anni. Siamo specializzati nella fabricazione di vari tipi di cinturini per orologi da polso e li vendiamo sul mercato inglese. In attesa di vostre notizie porgiamo distinti saluti.FORNITORE Richiesta di informazioni per distribuzione esclusiva Siamo una nuova Società creata da quattro giovani. Nell'attesa di un vostro sollecito e positivo riscontro vi salutiamo cordialmente. saremmo interessati a lavorare con voi. Poiché a partire dal mese prossimo il Governo permetterà la libera importazione. perciò vi saremmo grati se poteste risponderci al più presto. . laureati in ingegneria elettronica e in economia. Vi preghiamo di inviarci un campione e tutti i pezzi per ogni modello che ci potete fornire. Abbiamo visto alcuni vostri prodotti su cataloghi e riviste scientifiche ed abbiamo apprezzato particolarmente sia le nuove unità mobili d'emergenza sia le apparecchiature e i mezzi di pronto soccorso. tempi di consegna. quantità minima ed ogni altra informazione necessaria.

Ne-ar face plăcere să primim informaţii despre produsele dv. Dacă preţurile şi condiţiile dv. În aşteptarea răspunsului dv.FURNIZOR Solicitare de informaţii pentru import Am citit numele şi adresa dv. de plată.. precum şi un catalog şi ultima listă de preţuri. probabil. CIF Bristol.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . ca agenţi exclusivi pentru ţara noastră. Aşteptăm oferta dv. fondată în 1995. Vă trimitem în anexă o listă cu articolele care ne interesează şi vă rugăm să ne trimiteţi cât mai repede posibil cea mai bună ofertă a dv. Salutări distinse. vă vom trimite. comenzi consistente. termenele de livrare şi reducerile în cazul unor comenzi frecvente. vă mulţumim anticipat. Vă rugăm să aveţi amabilitatea să ne transmiteţi şi modalităţile dv. cât mai curând şi vă mulţumim anticipat pentru informaţiile pe care ni le veţi oferi. lucrează ca importatoare specializată în articole de damă şi am fi mulţumiţi dacă am putea distribui produsele dv. Suntem importatori de aparatură medicală şi stiinţifică şi am primit recent un numar semnificativ de cereri de instrumente de analiză de precizie. . Firma noastră. Anexa: cataloage Cerere de informaţii în urma participării la târg Cu ocazia recentului târg de la Milano am vizitat standul dv. în catalogul expoziţiei <<Hospital>>. Anexat vă trimitem un profil al societăţii noastre şi al gamei de produse cu care ne ocupăm. şi am apreciat accesoriile de modă expuse. ne vor conveni.

Vi inviamo in allegato una lista degli articoli che ci interessano e vi preghiamo di inviarci al più presto la vostra migliore offerta valutata CIF Amburgo. Ditta. Se i vostri prezzi e le vostre condizioni di vendita ci soddisferanno vi passeremo probabilmente ingenti ordini. Nell'attesa anticipatamente. termini di consegna e sconti per ordini frequenti. Attendiamo la vostra offerta appena possibile e ringraziamo in anticipo per ogni informazione che ci fornirete. .: cataloghi Richiesta di informazioni a seguito di incontro fieristico Spett. In occasione della recente Fiera Internazionale di Milano abbiamo avuto occasione di visitare il vostro stand e di apprezzare gli accessori moda esposti.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . fondata nel 1965.FORNITORE Richiesta di informazioni per importazione Abbiamo letto il vostro nome e indirizzo sul catalogo dell'esposizione <<Hospital>>. opera come importratrice specializzata in articoli per donna e saremmo lieti di trattare i vostri prodotti come agenti esclusivi per l'Italia settentrionale. In allegato inviamo un profilo della nostra Società e della gamma di prodotti che trattiamo. di una vostra risposta vi ringraziamo vi Distinti saluti. Gradiremmo ricevere informazioni dettagliate sui vostri prodotti nonché un catalogo ed il vostro ultimo listino prezzi. La nostra ditta. All. Siamo importatori per l'Italia di apparecchiature medicali e scientifiche ed abbiamo ricevuto recentemente un notevole numero di richieste di strumenti analitici di precisione. Vogliate comunicarci inoltre i vostri metodi di pagamento.

detalii tehnice. lista de preţuri actualizate precum şi indicaţii pentru eventuale reduceri. numele distribuitorului dv. cataloage. Vă rugăm să trimiteţi informaţii complete. local. Din informaţiile primite de la directorul dv.FURNIZOR Cerere de informaţii pentru extinderea pieţei În atenţia domnului Director compartiment Exporturi Obiectul: componente pentru utilaje de construcţii şi de extracţie Suntem onoraţi să ne prezentăm ca o societate specializată în domeniul industriei edilitare / ingineriei. În aşteptarea răspunsului dv.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . comercial aflăm că produceţi şi comercializaţi produse similare cu ale noastre. . Macao şi China. Ne ocupăm cu furnizarea de piese de schimb şi piese complete pentru utilaje de construcţii şi extracţie . în Hong Kong.. După studierea şi cercetarea pieţei. Iată de ce vă solicităm asitenţă în furnizarea unor asemenea produse pentru piaţă. Ne aflăm într-un proces de diversificare a producţiei în scopul extinderii pe piaţa orientală. vă transmitem salutări. vă vom informa asupra posibilităţilor de comercializare a produselor dv.

Nell'attesa di un vostro riscontro. Ogg. listino prezzi aggiornato più le indicazioni per eventuali sconti. . il nome del vostro distributore locale. porgiamo i nostri più distinti saluti.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .: componenti per macchinari da costruzione e da estrazione. Da informazioni ricevute dal vostro Direttore Commerciale sappiamo che producete e commerciate prodotti similari ai nostri. Chiediamo perciò la vostra assistenza per fornire il mercato di tali prodotti. Siamo lieti di presentarci come una Società specializzata in campo edile/ingegneristico.FORNITORE Richiesta di informazioni per ampliamento mercato Alla cortese attenzione del Direttore Esportazioni. Macau e Cina. Preghiamo inviarci informazioni complete. Stiamo diversicando la nostra produzione al fine di espandere il mercato nelle aree orientali. cataloghi. Dopo studi e ricerche di mercato vi informeremo sulla commerciabilità dei vostri prodotti in Hong Kong. Provvediamo alla fornitura sia dei pezzi di ricambio sia dei pezzi completi per macchinari da costruzione e da estrazione. dettagli tecnici.

adecvat pentru export. iar majoritatea participanţilor de aici sunt distribuitori mondiali. . la noul nostru birou din Canbera. vă salutăm. ne poate interesa. . În timpul ultimei dv. sunt prea mari pentru piaţa noastră . aţi putut să vedeţi că piaţa noastră este extrem de competitivă. încercăm să ne extindem vânzările în Australia şi de aceea o parte din producţia dv. vizite în Australia. În răspunsul dv. în legatură cu produsele disponibile în stocul firmei dv. În aşteptarea unui răspuns favorabil. În prezent suntem interesaţi în mod deosebit să găsim un furnizor de utilaje pentru asanare.. de îmbarcare. Salutări distinse. Vă rugăm să aveţi amabilitatea să reexaminaţi această propunere şi să ne anunţaţi dacă există posibilitatea să îmbunătăţiţi oferta dv. cuprinzând ambalajul obişnuit plus un ambalaj rezistent de carton.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . cu toate acestea.FURNIZOR Cerere de preţuri pentru o furnizare în Africa Am primit următoarea cerere de la sucursala noastră din Africa Occidentală: .700 maşini pentru irigat model 1345/ AV. Plata se va face ca de obicei printr-un acreditiv irevocabil şi confirmat.500 de secerători model 2060 / SG. Până acum nu am avut posibilitatea să evaluăm produsele rămase în stoc. dar sperăm să dezvoltăm împreună un program de reduceri pentru o livrare de utilaje de asanare. vă rugam să ne specificaţi termenele de livrare pe care sunteţi dispuşi să le oferiţi. Ambalajul trebuie să fie neutru în interior şi la exterior. din informaţiile pe care ni le-aţi oferit am observat că preţurile dv. După cum ştiţi. Vă rugăm să ne indicaţi preţurile FOB în portul dv. Cerere de ofertă rectificată faţă de cea anterioară În atenţia domnului Tozzi Vă mulţumim pentru informaţiile pe care le-aţi transmis domnului Bianchi.

Vogliate gentilmente riesaminare questa posizione. e . Nella risposta vi preghiamo di indicare i termini di consegna e gli sconti che siete disposti a praticarci. Fino ad ora non abbiamo avuto l'opportunità di valutare i rimanenti prodottii. tuttavia dalle informazioni che ci avete fornito comprendiamo che i vostri prezzi sono troppo alti per il nostro mercato. . Durante la vostra recente visita in Australia vi sarete resti conto che il nostro mercato è estremamente competitivo e servito generalmente dalla maggioranza dei partecipanti al mercato di distribuzione mondiale. Il pagamento verrà effettuato come sempre a mezzo lettera di credito irrevocabile e confermata. 1345/ AV.FORNITORE Richiesta di prezzi per una fornitura in Africa Abbiamo ricevuto la seguente richiesta dalla succursale in Africa occidentale: . del nostro nuovo ufficio nel Galles del Sud. Vi ringraziamo per le informazioni che avete inoltrato a Signor Bianchi. L'imballo deve essere neutro internamente e esternamente. ma gradiremmo poter sviluppare insieme un possibile programma di sconti per una fornitura di macchine da bonifica. avvisarci se avete la possibilità di migliorare la vostra offerta. a proposito dei prodotti disponibili presso la vostra ditta. Come sapete stiamo tentando di espandere le nostre vendite in Australia e perciò una pate della vostra produzione può essere di nostro interesse. Nell'attesa di ricevere vostre positive notizie porgiamo distinti saluti. Al momento siamo interessati in particolare a trovare un fornitore di macchinari per bonifiche.700 macchine per l'irrigazione mod.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . Richiesta di nuova offerta rettificata rispetto alla precedente Alla cortese attenzione del Signor Tozzi. Distinti saluti. 2060/ SG. nostra Vi preghiamo di indicarcene i prezzi su base FOB vostro porto di imbarco comprendente il solito imballaggio più un imballo di rinforzo in cartone adatto per l'esportazione.500 (macchine) mietitrici mod.

fabrică obiecte speciale din ceramică pentru baie? 3) Exportaţi produsele mai sus amintite în S. de export FOB şi CIF Los Angeles pentru produsele de la punctele 1) şi 2). Salutări cordiale .: … Firma noastră este interesată în importul şi distribuirea pe piaţa americană de produse din ceramică pentru construcţii şi decoraţiuni pentru baie de bună calitate .U.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . Am dori să primim următoarele informaţii în cazul în care a-ţi fi interesaţi în exportul de produse din ceramică: 1) Firma dv.A. Un răspuns prompt va fi foarte apreciat. sau alte ţări? 4) Care este preţul dv. fabrică faianţă foarte rezistentă la pete de orice tip? 2) Firma dv. Vă mulţumim anticipat pentru răspunsul dv. de livrare? Avem nevoie de câteva mostre pentru a le prezenta clienţilor noştri şi am fi încântaţi să primim o broşură despre produsele dv.FURNIZOR Cerere (model american) Ref. 5) Care este cantitatea minimă cerută pentru o comandă? 6) Care sunt termenele dv.

FORNITORE Richiesta (esempio di richiesta americana) La nostra Società è interessata all'importazione e alla distribuzione sul mercato americano di ceramiche per edilizia e arredo bagno di buona qualità. vi ringraziamo in anticipo per la risposta. Cordiali saluti. nel caso foste interessati all'esportazione di ceramiche: 1) La vostra Società fabbrica piastrelle altamente resistenti a macchie di ogni tipo? 2) La vostra Società fabbrica ceramiche speciali per arredo bagno? 3) Esportate i suddetti prodotti in U. o altre Nazioni? 4) Qual è il vostro prezzo di esportazione FOB e CIF Los Angeles (articoli 1 & 2)? 5) Qual è la quantità minima richiesta per ordine? 6) Quali sono i vostri tempi di consegna? Abbiamo bisogno di alcuni campioni da sottoporre ai nostri clienti e saremmo lieti di ricevere un fascicolo sui vostri prodotti.A. Gradiremmo ricevere le seguenti informazioni. Un vostro sollecito riscontro ci sarebbe estremamente gradito. .Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .S.

Vă trimitem anexat o listă cu articolele care ne interesează. este importatoare specializată de… f) (firma X) e unul dintre cei mai importanţi furnizori de componente electrice .FURNIZOR Frazeologie 1. a) Adresa dv. 5. 4. ne-a fost dată de … b) Am obţinut numele şi adresa dv. a) Ştim că sunteţi producători de … b) Am auzit / ni s-a spus de la … că sunteţi fabricanţi de… c) Am aflat de la… că sunteţi producători de … 3. d) Firma dv. şi să apreciem articolele expuse. a) Suntem exportatori / importatori/ detailişti / angrosişti / fabricanţi / producători aflaţi în avangarda… şi vrem să contactăm furnizori / producători de… b) Firma noastră care produce / este specializată în producţia de… şi am vrea să primim mai multe informaţii despre articolele pe care ni le puteţi furniza. Suntem proprietarii unui mare magazin de şi ne manifestăm interesul pentru producţia dv. la care eraţi participanţi. e) Firma noastră. Am obţinut numele dv. c) Suntem mândri să ne prezentăm ca o firmă specializată în … d) Societatea noastră este interesată în importul şi distribuţia produselor de calitate.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . Referindu-ne la / Referitor la / Ne referim la / Am citit anunţul dv. ne-a fost semnalată / recomandată de… 2. a) Am vizitat standul dv. . la Târgul din …. şi suntem interesaţi de … b) Cu ocazia Expoziţiei Internaţionale am avut ocazia să vizităm standul dv. de la … c) Numele dv.şi adresa din catalogul de la Târgul … 6. 8. publicitar în … de azi şi suntem interesaţi să primim informaţii mai detaliate despre produsele dv. 7. ne-a fost dat / transmis de… cu care avem relaţii de afaceri de mulţi ani . înfiinţată la data de ….

... Abbiamo ottenuto il vostro nome e indirizzo dal catalogo della fiera . b) In occasione della recente Esposizione Internazionale ..In riferimiento alla ... a) Il vostro indirizzo ci è stato dato da .. Riferendoci alla ...... 6.... ...Ci riferiamo alla Abbiamo letto la / vostra pubblicità su .. / gradirebbe ricevere dettagli sugli articoli che ci potete fornire. 4. 5...fabricanti / di .. Siamo proprietari di un grande negozio di .. con i quali abbiamo rapporti d'affari da molti anni. che siete fabbricanti di . a ...... c) Ci è stato detto da .. ...FORNITORE Fraseologia 1. 3... c) Il vostro nome ci è stato / dato . e) La nostra ditta. abbiamo avuto l'occasione di visitare il vostro stand e di apprezzare gli articoli esposti.... e siamo interessati a .leader nel campo di fabbricanti all'avanguardia di .trasmesso / da . b) Abbiamo ottenuto il vostro nome e indirizzo da ... d) La nostra Società è interessata all'importazione e alla distribuzione di articoli di buona qualità. che siete produttori di . 8. d) La vostra ditta ci è stata / segnalata . che / fabbrica .... a) Abbiamo visitato il vostro stand alla Fiera di .dettaglianti di grossisti di .. a) Siamo / esporatori di .. fondata il . (ditta X) è uno dei più importanti fornitori di componenti elettrici. è importatrice specializzata di.. Vi spediamo in allegato un elenco degli articoli di nostro interesse.sentito dire/da .. b) Abbiamo/saputo . e siamo interessati alla vostra produzione.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE ..commercianti di .. 2. b) La nostra Società.. nel corso della quale eravate espositori.importatori di . 7.. c) Siamo orgogliosi di presentarci come una Società specializzata nella produzione di . a) Sappiamo che siete produttori di . di oggi e siamo interessati a ricevere notizie più dettagliate sui vostri prodotti. f) . / e vorremmo metterci in contatto con / fornitori ..consigliata / da .è specializzata nella produzione di ...

d) În aşteptarea răspunsului dv. produce…? b) Exportaţi articolele de mai sus către…? c) Care sunt preţurile dv. 11. în acest caz v-am fi recunoscători dacă ne-aţi trimite informaţii 13. actualizate . c) Am fi interesaţi –Am aprecia primirea –intrarea în posesia / preţurilor dv. pentru efectuarea exporturilor. b) V-am fi recunoscători – V-am rămâne îndatoraţi dacă ne-aţi trimite / pune la dispoziţie / catalogul şi lista de preţuri. de efectuare a plăţii pentru … h) Am primit recent cereri pentru … şi considerăm că suntem în măsură de a vă transmite comenzi regulate în condiţiile în care preţurile dv. a) Societatea dv.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT .– unui răspuns pozitiv. e) Vă rămânem îndatoraţi –Vom fi recunoscători / dacă ne-aţi trimite un răspuns prompt – unele mostre sunt. 10. g) Binevoiţi a ne informa asupra preţurilor dv. răspunde exigenţelor noastre calitative – mostrele dv. se vor dovedi satisfacătoare – produsele dv. 14. gratuite vor satisface clienţii noştri / vom putea probabil/ să vă solicităm -să vă trimitem / comenzi regulate . – mostrelor dv. Anul trecut ne-am adresat dv. c) Aceasta este o piaţă promiţătoare pentru… şi probabil că vom fi în măsură să vă transmitem comenzi importante. de îmbarcare) să ne informaţi asupra – ne puneţi la dispoziţie preţurile dv. a) Vă rugam să ne puneţi la dispoziţie articolele enumerate mai jos ( la preţ FOB în portul dv. celor mai bune şi asupra condiţiilor dv. – următoarele informaţii: d) Am dori să primim detalii referitoare la articolele dv. / vă salutăm – vă mulţumim anticipat. sunt competitive – marfa dv.pentru a ne furniza … şi suntem interesaţi să ştim dacă mai produceţi încă…de acest tip. cele mai bune pentru articolele din producţia dv. FOB Genova ? d) Care este cantitatea minimă cerută pentru o comandă ? f) În momentul de faţă solicităm să ne trimiteţi imediat articolele dv. c) Am fi încântaţi de un răspuns prompt. –unui răspuns prompt/cât mai grabnic. Vă mulţumim anticipat pentru orice informaţie pe care ne-o puteţi furniza. a) În cazul în care / condiţiile impuse de dv. 12. a) Rămânem în aşteptarea unui răspuns prompt din partea dv.FURNIZOR 9. . vor răspunde cerinţelor noastre / probabil vă vom trimite / comenzi substanţiale – comenzi regulate –o comanda de probă – comenzi periodice. sunt competitive. b) În aşteptarea ofertei dv. b) Dacă preţurile dv.

avere / i vostri migliori prezzi degli articoli di Vostra produzione . 13. .di ricevere i campioni . a) Vi preghiamo di / farci avere gli articoli elencati qui di seguito (al prezzo FOB Vostro porto di imbarco) . a) Rimaniamo in attesa / di ricevere un vostro sollecito riscontro ..al più presto possibile .di ricevere un nostro positivo riscontro. b) Se / i vostri prezzi sono competitivi .le seguenti informazioni: . e) Saremo lieti .regolari ordini . a) Se / le vostre condizioni si rivelano soddisfacenti . b) Vi saremmo grati . a) La Vostra Società fabbrica .? b) Esportate i suddetti articoli a .di una vostra risposta / con cortese sollecitudine . h) Abbiamo recentemente ricevuto richieste di . g) Vogliate cortesemente informarci sui vostri prezzi migliori e sui Vostri termini di pagamento per . e pensiamo che saremo in grado di passarvi ordini regolari se i vostri prezzi sono competitivi.. Vi ringraziamo in anticipo per ogni informazione che ci potete fornire..Saremmo lieti / se ci / inviaste ..ordini periodici.a stretto giro di posta... 11. d) Nell'attesa di un vostro riscontro / vi salutiamo .i vostri prodotti soddisfano le nostre richieste / probabilmente vi passeremo / ordini consistenti . 14.la qualità della vostra merce è all'altezza delle nostre aspettative . 10. d) Gradiremmo ricevere dettagli sui vostri articoli. di questo tipo.faceste avere / il catalogo e il listino prezzi... c) Saremmo interessati a . 12.alcuni campioni.un ordine di prova . c) Questo è un mercato promettente per .vi ringraziamo anticipatamente.informarci su farci avere i Vostri prezzi aggiornati.. in tal caso vi saremmo grati se ci inviaste informazioni. c) Gradiremmo vivamente una sollecita risposta.FORNITORE 9. b) Nell'attesa / della vostra offerta ...? c) Quali sono i vostri prezzi per l'esportazione..Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . L'anno scorso ci siamo rivolti a voi per una fornitura di .di sentirvi ..i campioni soddisfano i nostri clienti / possiamo probabilmente / farvi .. FOB Genova? d) Qual è la quantità minima richiesta per ordine? e) Quali quantità siete in grado di fornirci pronta consegna? f) Attualmente richiediamo che i vostri articoli ci siano consegnati immediatamente. e siamo interessati a sapere se producete ancora .passarvi / ordini regolari. e probabilmente saremo in grado di farvi ordini importanti.Apprezzeremmo / ricevere ...vi saremo grati / se ci invierete / un sollecito riscontro in merito .

la termenele de livrare şi la precizarea modalităţilor de plată. Orice greşeală în indicarea unui produs sau în precizarea cantităţii poate provoca probleme grave. Comandă Vă mulţumim pentru că ne-aţi comunicat preţurile în data de 8 octombrie a. Compartimentul “vânzări” al firmei care primeşte comanda sau persoana care răspunde ar trebui să o examineze înainte de a o executa şi să se asigure că este corectă.FURNIZOR Comenzi Corespondenţa privind comenzile este întotdeauna foarte simplă şi. Aşteptăm primirea confirmării comenzii şi vă transmitem salutări distinse. trebuie să aibă două calităţi: claritate şi precizie. 5 pentru: N 5000 role de bandă adezivă – preţ unitar € …. Uneori însă nu se poate vorbi de corespondenţă propriuzisă pentru că sunt folosite tot mai des formulare tipărite sau comenzile sunt făcute prin telex sau telefonic. Vă rugăm să verificaţi ca marfa să fie ambalată cu cea mai mare atenţie. pentru a evita eventuale neînţelegeri. . Prin urmare vă transmitem comanda noastră definitivă nr. Ultimele însă. trebuie confirmate întotdeauna printr-o scrisoare sau printr-un formular special.c. Este de asemenea nevoie de mare atenţie la înscrierea datelor pe ambalaj. şi pentru că ne-aţi acordat un scont ulterior de 2% dar şi pentru mostrele gratuite pe care le-am primit în această dimineaţă. mai ales.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . Livrarea şi condiţiile de plată (se efectuează) conform comenzilor precedente. Total € …. dacă toate acestea nu au fost deja stabilite într-o scrisoare anterioară.

ed averci concesso un ulteriore sconto del 2%. Questi ultimi in ogni caso. nonché per i campioni gratuiti che abbiamo ricevuto questa mattina.000 rotoli di nastro adesivo -prezzo unitario € . Il reparto vendite della ditta che riceve l’ordine o la persona che ne è responsabile dovrebbe sempre esaminarlo prima di eseguirlo ed assicurarsi che essi sia corretto.. Molta attenzione occorre inoltre nel riportare i dati sull’imballaggio.. Nell'attesa di ricevere la conferma d'ordine.. se questi non sono già stati stabiliti in una lettera precedente.FORNITORE Ordini La corrispondenza sugli ordini è sempre molto semplice e soprattutto deve avere due qualità: chiarezza e precisione.s. Ordine Vi ringraziamo per averci comunicato i prezzi in data 28 ottobre u. devono sempre essere confermati o da una lettera o da un modulo apposito. Qualsiasi errore nell’indicazione di un prodotto o nella numerazione della quantità può causare gravi problemi. Vi passiamo quindi il nostro ordine definitivo no.. . sui termini di consegna e sulle modalità di pagamento. Vi preghiamo di verificare che la merce sia imballata con estrema cura. totale € . per evitare malimntesi.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .. distintamente vi salutiamo.. Consegna e condizioni di pagamento come da ordini precedenti. 5. Talvolta però non si può parlare di corrispondenza vera e propria perché sempre più sèesso si utilizzano moduli prestampati oppure gli ordini vengono inoltrati tramite telex o telefono. 5 per: N.

Vom aprecia promtitudinea dv.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . Distinse salutări Anexă: comanda nr. Urmează avizul de expediere.FURNIZOR Răspuns la comandă Obiect: confirmarea comenzii . 51 pentru mănuşi chirurgicale produse de dv. de a examina prezenta comandă . la scrisoarea noastră din 4 mai. 51 . Vă mulţumim pentru comanda dv. avem plăcerea să vă trimitem alăturat comanda noastră nr. Scrisoare însoţitoare a contractului tip Ca urmare a răspunsului dv. cu sosirea (ETA) în data de 23 a aceleiaşi luni . 5 pe care o confirmăm cum urmează: N 5000 role de bandă adezivă cu un total de € …. nr. Pentru a obţine informaţii despre noi vă puteţi adresa la: BerKley’s Bank şi Banca di Roma . Marfa va fi expediată cu cargoul “Timiş“ pe data de 16 noiembrie. Vă transmitem salutări cordiale.

5..000 rotoli di nastro adesivo per un totale di € . 5 che confermiamo come segue: no. Distinti saluti.Banco di Roma Sarà apprezzata vostra sollecita considerazione del presente ordine.. Ditta Oggetto: conferma d'ordine Vi ringraziamo per il vostro ordine no. Lettera di accompagnamento a modulo d'ordine A seguito vostra risposta alla nostra lettera del 4 maggio..Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .: ordine no. 51 per i guanti chirurgici di vostra produzione.FORNITORE Risposta ad ordine Spett.Barkley's Bank . abbiamo il piacere di inviarvi in allegato il nostro ordine no. La merce sarà spedita con il cargo <<Queen Mary>> il 16 novembre con arrivo (ETA) il 23 dello stesso mese. Per avere informazioni sulla nostra affidabilità potete rivolgervi a: . Seguirà avviso di spedizione. All. Distinti saluti. 51 .

Profităm de ocazie pentru a comanda alte 50 articole din modelul 961/N în aceleaşi condiţii ale comenzilor precedente. Anexă: factura dv. . vă transmitem salutări distinse. şi intenţionăm să vă dăm alte comenzi. se pare că nu este atât de favorabilă cum speram. salutări distinse.15 şi a facturii pentru iarna anului 20XX. Aceste articole se vând foarte bine. şi nu înţelegem motivul acestei creşteri.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT .FURNIZOR Modificarea unei comenzi Confirmăm primirea scrisorii dv. Felicitări! Articolele sunt strălucitoare şi calitatea depăşeşte orice aşteptare. care. Săptămâna trecută am comandat din nou modelele 865/c şi 880/F. În aşteptarea unei viitoare întâlniri. prompt. vor suferi în curând o creştere de 10%. Deoarece ne descurcăm foarte bine cu producţia dv. dar am făcut inventarul şi am studiat situaţia pieţei. Cum puteţi constata din comenzile noastre repetate suntem într-adevăr mulţumiţi de această colecţie de mare succes. De ce? Dolarul a scăzut recent în raport cu €. Puteţi găsi alăturat factura din 2 luna curentă corectată de noi. pentru că sunt disponibile în magazinele noastre la preţuri mici. Suntem siguri că veţi înţelege situaţia şi vă mulţumim anticipat. Am aflat că preţurile dv. Condiţiile pieţei internaţionale ne-au costrâns să reexaminăm comanda pe care v-am trimis-o în Italia şi pe care dorim să o reducem la un total de 500 de păpuşi din porţelan. conform acesteia fiecare articol trebuie să fie furnizat în 5 culori diferite. Vă rugăm să ne comunicaţi prin telex suma totală pentru a putea să deschidem imediat scrisoarea de credit. din păcate. societatea noastră a comandat producţia dv. În aşteptarea răspunsului dv. proforma Exemplu american de comandă repetată Cum ştiţi deja. de tricotaje din ultimile două sezoane. vă rugăm să nu deterioraţi o situaţie favorabilă crescând preţurile. Vă rugăm să ne scuzaţi pentru întârzierea cu care vă răspundem. din 4 martie prin care ne solicitaţi confirmarea comenzii noastre nr.

Cogliamo l'occasione per ordinare altri 50 articoli del mod. ma abbiamo fatto l'inventario e studiato la situazione di mercato.FORNITORE Modifica d'ordine Accusiamo ricevimento Vostra lettera del 4 marzo nella quale ci chiedevate conferma del nostro ordine no. Poiché ci troviamo molto bene con la vostra produzione e intendiamo passarvi ulteriori ordini. saluti. vi ringraziamo anticipatamente. per cui non comprendiamo la ragione di questo aumento. Vi preghiamo di comunicarci via telex l'importo totale in modo da poter aprire immediatamente la lettera di credito e. 961/N alle stesse condizioni dei precedenti ordini. che purtroppo sembra non essere così favorevole come speravamo. Questi articoli vendono molto bene. Perché? Il dollaro è recentemente sceso rispetto all euro. vi preghiamo di non sciupare una situazione favorevole aumentando i prezzi. sicuri che comprenderete la situazione.m. da noi coretta. Abbiamo saputo che i vostri prezzi subiranno tra breve un aumento del 10%. 15 e della fattura proforma per l'inverno 20XX Vogliate scusarci per il ritardo con cui vi rispondiamo. In attesa di un vostro sollecito riscontro porgiamo distinti . Come potete constatare dai nostri ripetuti ordini siamo veramente soddisfatti di questa linea di grande successo. La scorsa settimana abbiamo riordinato i modelli 2865/C e 28280/F. Allegato: vostra fattura proforma Esempio americano di ripetizione ordine Come sapete la nostra Società ha ordinato la vostra produzione di maglieria nelle ultime due stagioni. secondo la quale ogni articolo deve esserci fornito in 5 colori diversi. Potete trovare allegata la vostra fattura proforma del 2 c. Congratulazioni! I capi sono splendidi e la qualità supera ogni aspettativa. poiché sono disponibili nei nostri negozi a prezzi equi.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . Rimaniamo in attesa di vostra sollecita risposta e salutiamo distintamente. Le condizioni del mercato internazionale ci hanno costretti a riesaminare l'ordine che vi abbiamo passato in Italia e che vorremmo ridurre ad un totale di 500 bambole in porcellana.

....Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT ..... Atenţie: Fax nr.... ………………………. Data ………………… Timbru …………… pentru expediere Aprobat de … Data…………………..........…..... ……………………….. Scopul principal………...... . ………………………...................................... ……………………… ... ………….... .. …………………….....Data …… Instrucţiuni expediere……….... Total Livrare………….. …….din ……………………............. Condiţii de plată ……………………... …...........FURNIZOR Exemplu de formular pentru comandă de achiziţie Comandă de achiziţie Comanda numărul Actul nr.......... Articol Cantitate Descriere Preţ Nr........... Cerut de ….. ......

Descrizione Prezzo N. Attenzione: Telex No......... . Richiesto da ……… Approvato da: …………....tà Consegna . di Data Condizioni di pagamento .............FORNITORE Esempio di modulo per ordine d'acquisto ORDINE DI ACQUISTO Ordine no. Data ……………………………… Data …………………………….. Articolo Q. Totale Istruzioni per spedizione ....Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE ...... Scopo principale . …………………………… …………………………… Timbro di spedizione ……………… ……………… …………….... ... Foglio no...... . …………………………….

. / şi avem plăcerea de a vă trimite o comandă de probă . Londra. a) Ca urmare a ofertei – cotaţiei /dv.nu mai târziu de 5 iunie . … b) Vă mulţumim pentru –Referitor la / cotaţia –oferta/ dv. /din …/vă solicităm furnizarea următoarei mărfi –dorim să vă transmitem comanda noastră nr.FURNIZOR Frazeologie 1. f) Situaţia de pe piaţa internaţională ne obligă să reevaluăm / reanalizăm comanda noastră nr. Napoli la 30 zile – prin (intermediul )/ bonificaţie bancară scrisoare de credit irevocabilă şi confirmată . în favoarea dv. 3. e) Suntem foarte mulţumiti de comanda precedentă / şi profităm de ocazie pentru a comanda din nou 50 bucăţi din modelul nr….(Acreditiv …) b) Am dat dispoziţii băncii noastre / să deschidă un cont pentru suma de …. c) Vă autorizăm să ne transmiteţi valoarea facturii… la Banca Lloyds. d) Suntem foarte mulţumiţi de mostrele pe care ni le-aţi trimis şi vă rugăm să ne furnizaţi marfa următoare. în schimbul primirii / recepţiei documentelor de îmbarcare a mărfii care trebuie expediate la Banca Romei. / de … (în care ne acordaţi o reducere ulterioară de 3 %) / şi avem plăcerea să vă / trimitem – anexăm prezentei / comanda noastră oficială pentru… c) Confirmăm primirea / scrisorii – facturii proforma pentru .valabil până la …/ să facă plata / prin scrisoare de credit – prin reducere bancară??? / conform instrucţiunilor . 2) a) Vă reamintim că această comandă este valabilă numai cu garanţia dv. de expediere până la … b) Această comandă este valabilă numai dacă veţi putea expedia marfa / până la sfârşitul lunii septembrie .pentru a vă expedia repetarea comenzii.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . a) Suntem gata să efectuăm plata facturii dv. … şi să o reducem la un total de … articole. . d) Vă rugăm asiguraţi-vă / controlaţi ca / marfa să fie ambalată cu maximă atenţie / grijă. … -anexăm formularul nostru de comandă nr. c) Această comandă este valabilă ţinând cont / având în vedere că mărfurile trebuie expediate / CIF Londra – FOB Genova / până la sfârşitul lunii iulie.

.FOB Genova / entro la fine di luglio..offerta / di . ... e) Siamo stati molto soddisfatti del precedente ordine e cogliamo l'occasione / per riordinare 50 pezzi del modello no. articoli.. b) Vi ringraziamo per la vostra . .... / e abbiamo il piacere di inviarvi il nostro ordine di prova.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE ..accuratamente imballata. a vostro favore valido fino al .. 2. di preparare il pagamento / via lettera di credito . .. e a ridurdlo ad un totale di . attraverso / bonifico bancario . a) A seguito della vostra / offerta . London...alleghiamo il nostro modulo d'ordine no. .... a) Prego notare che questo ordine è valido su vostra garanzia di spedizione entro .per spedirvi il seguente rinnovo d'ordine. .lettera di credito irrevocabile e confermata. d) Siamo molto soddisfatti dei campioni che ci avete spedito e vi preghiamo di rifornirci della seguente merce.via bonifico bancario / come da istruzioni..vogliamo trasmettervi il nostro ordine no. a) Siamo pronti a regolare la vostra fattura contro ricevimento dei documenti di imbarco che devono essere spediti al Banco di Roma. / (in cui ci concedete un ulteriore sconto del 3%) / e abbiamo il piacere di / fare passarVi . / vi domandiamo di fornirci la seguente merce .. b) Questo ordine è da adempiere solo se potrete spedire la merce / entro la fine di settembre .non più tardi del 5 giugno. .... c) Questo ordine è valido tenendo presente che le merci devono essere spedite / CIF Londra .. 3.allegare / il nostro ordine ufficiale per . .. Napoli a 30 gg.fattura proforma di . c) Vi autorizziamo a trasferirci l'importo fatturato presso la Lloyds Bank.FORNITORE Fraseologia 1. f) La situazione del mercato internazionale ci obbliga a ristudiare il nostro ordine no.A riferimento della vostra / quotazione . c) Accusiamo ricevimento vostra / lettera . Per favore controllate che la merce sia / imballata con la massima cura ..quotazione / di . b) Abbiamo dato disposizioni all nostra banca / di aprire un credito per una somma di .

ne va parveni /cât mai curând pentru a putea / deschide o scrisoare de credit – pentru a credita contul dv. f) Vă rugăm să confirmaţi menţinerea tarifelor (preţurilor precedente şi că plata se va face tot prin / reducere bancară? . … astfel: c) Vă mulţumim pentru – Confirmăm primirea comenzii dv. cu suma ce Vi se cuvine . c) Vă rugăm să aveţi amabilitatea să ne confirmaţi cu promptitudine acceptarea prezentei comenzi. n. s-a bucurat de atenţia noastră şi avem plăcerea să vă informăm că putem garanta livrarea în cadrul termenelor stabilite. 6. g) Vă rugăm / să ne trimiteţi prin telex valoarea facturii . 10. ca de obicei . care vor achita factura dv. b) Marfa va fi expediată prin TIR şi livrată / franco chei/ la frontiera… c) Vom efectua expedierea până la sfârşitul lunii septembrie astfel încât marfa să vă parVină la data prevăzută. 9. a) Ne-ar bucura acordarea unei atenţii deosebite acestei comenzi b) Aşteptăm primirea – În aşteptarea confirmării dv. Răspunsuri 8.scrisoare de credit – cambie contra documentelor.FURNIZOR d) Creditul va fi confirmat de către agenţii Bancii Lloyds în Italia. – trebuie să renunţăm pentru moment la comanda dv. referitoare la marfa următoare: e) Regretăm că trebuie să vă informăm că în prezent / marfa pe care ne-o solicitaţi nu este disponibilă în depozit – nu putem să vă furnizăm marfa cerută până la datele indicate de dv. / din cauza / unei neaşteptate creşteri a cererii de asemenea articole – unei greve – unor defecţiuni ale utilajelor noastre. Dacă doriţi informaţii cu privire la situaţia noastră financiară / seriozitatea noastră / apelaţi la … 5.c. Vă rugăm să ne înştiinţaţi asupra datei de livrare a mărfii . a) Suntem foarte mulţumiţi că am primit comanda dv. e) Livrarea şi condiţiile de plată. astfel: d) Ne pare rău că refuzăm comanda dv. pentru… b) Avem plăcerea să vă confirmăm comanda dv.să vă asiguraţi că factura dv. în schimbul primirii documentelor de expediere a mărfii. a) Comanda dv. Puteţi avea încredere în noi în ceea ce priveşte atenţia cu care vom executa comenzile dv. Dacă executarea comenzii ne va satisface vom avea plăcerea să vă transmitem ulterior / repetat .comenzi cât mai prompte. 4.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . . 7. din 18 octombrie a. prin poştă.

f) Prego confermare che mantenerrete le precedenti tariffe e che il pagamento sarà ancora tramite / bonifico bamcario lettera di credito .Nell'attesa di ricevere / la vostra conferma giro posta. 7.cambiale contro documenti.un guasto dei nostri macchinari. 10.come segue:.serietà / fate riferimento a . 5.. c) Per favore confermate accettazione di questo ordine con cortese sollecitudine. Risposte 8. e) Consegna e condizioni di pagamento come al solito... che regolerrano la vostra fattura contro ricevimento dei documenti di imbarco.non possiamo rifornirvi della merce richiesta entro i vostri limiti di tempo dobbiamo rinunciare al vostro ordine temporaneamente / a causa di / un inaspettato aumento della domanda di questi articoli .. Prego avvisare quando sarete pronti per la spedizione.. a) Una sollecita attenzione a questo ordine sarà gradita.vi ringraziamo molto per . b) La merce sarà spedita per TIR e consegnata / franco banchina italiana di . 4. a) Il vostro ordine ha ricevuto la nostra immediata attenzione e siamo lieti di informarVi che possiamo garantire la consegna entro i termini stabiliti. c) Molte grazie .. che confermiamo come segue: ..più urgenti .. 9.. Potete sempre confidare in noi per l'attenzione posta nell'esecuzione dei vostri ordini.felici / di ricevere il vostro ordine per . Se il vostro ordine ci soddisferà avremo il piacere / di trasmetterVi .di ripetere / ulteriori . .dare istruzioni alla nostra banca per accreditare la somma dovutavi sul vostro conto....provvedete perché la vostra fattura ci pervenga / al più presto così potremo / aprire una lettera di credito . per la fornitura della seguente merce: ..a. c) Organizzeremo la spedizione entro la fine di settembre cosicché la merce possa giungere presso di voi per la data prevista.una sciopero . b) Attendiamo di ricevere ..Accusiamo ricezione del / vostro ordine...Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .FORNITORE d) Il credito sarà confermato dagli agenti della Lloyds Bank in Italia. 6.ripetuti / ordini. Se vorrete informarvi a riguardo della nostra / situazione finanziaria . b) Siamo lieti di confermarvi il vostro ordine no. d) Siamo dolenti di declinare il vostro ordine del 128 ottobre c.. e) Siamo dolenti di dovervi informare che al momento / la merce che richiedete non è disponibile in magazzino . .alla frontiera italiana di . g) Per favore / spediteci via telex l'importo totale . a) Siamo molto / lieti .

încărcată de obicei la furnizor şi livrată intactă la destinaţie. astfel încât. vă informăm că. cât mai repede posibil. Anexă: borderou cu mărfuri . dar şi să conceapă ambalaje cât mai mici şi mai uşoare posibil. în marile întreprinderi. este încredinţată unui compartiment special care are sarcina nu numai să ambaleze mărfurile în funcţie de tipul de transport de suportat. aşa încât să le păstreze calitatea în timpul acestuia. am fi interesaţi să stabilim cu dv.FURNIZOR Expedieri Expedierea ocupă un loc foarte important în comerţ ca operaţiune de transport al mărfurilor comandate furnizorului de către client şi care trebuie transmise de la primul la al doilea. sunt încredinţate expeditorului împreună cu respectivele documente. Unul din mijloacele de transport cele mai folosite este containerul. o confecţie din metal. operaţiune care precedă direct expedierea. Cu speranţa că veţi putea satisface cererile noastre. la sfârşitul săptămânii viitoare. vor fi competitive. costurile de transport rutier depind de greutatea mărfii. Mărfurile. ne va satisface şi dacă tarifele dv. relaţii de afaceri pe termen lung . cât şi aeriană şi maritimă. dacă serViciul dv. tarifele dv. o dată ambalate. vă transmitem salutări distinse.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . acesta poate fi transportat atât pe cale rutieră. în timp ce pentru cele maritime şi aeriene sunt foarte importante şi dimensiunile. Dat fiind că de curând colaborarea cu societatea de transporturi de până acum ne-a dezamăgit. V-am fi recunoscători dacă aţi putea să ne comunicaţi prin telex. este întotdeauna de mare importanţă. Astfel. în prezent. Cerere de preluare a mărfurilor de către expeditor Trebuie să expediem foarte urgent mărfurile indicate în borderoul alăturat şi care trebuie livrate de firma noastră din … la …. Ambalajul. pentru livrare şi să ne informaţi când aţi putea ridica marfa astfel încât să poată fi livrată până la data menţionată mai sus. mare şi rezistentă.

ed informarci di quando potreste ritirare la merce perché sia possibile consegnarla entro il termine sopraindicato. e che devono quindi essere trasmesse dal primo al secondo. operazione che precede direttamente la spedizione. Le merci. Richiesta a spedizioniere di presa in carico di merci Dobbiamo effettuare una spedizione molto urgente di merci. normalmente caricato presso il fornitore e consegnato integro a destinazione. All. Augurandoci che possiate soddisfare le nostre richieste porgiamo distinti saluti. Infatti I costi di trasporto via terra dipendono dal peso della merce. mentre per quelli via mare e via aerea anche le dimensioni sono molto importanti. al più presto. ma anche di creare confezioni quanto più piccole e leggere possibile. che può essere trasportato indifferentemente via terra. come operazione per il trasporto delle merci ordinate al fornitore dal cliente. Vi saremmo grati se poteste comunicarci via telex.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . Uno dei mezzi di trasporto più usati è il container. via aerea e via mare. se il vostro servizio ci soddisfera e le vostre tariffe saranno competitive. una volta imballate. vengono affidate allo spedizioniere insieme agli appositi documenti. che dovrà essere consegnata dalla nostra ditta di Milano a Birmongham. un grande e robusto contenitore di metallo. L’imballaggio. tanto che oggi. il cui compito è non solo quello di imballare le merci a seconda del tipo di viaggio da affrontare. le vostre tariffe per questa consegna. alla fine della prossima settimana. viene affidato ad un apposito reparto.FORNITORE Spedizioni La spedizione occupa un posto molto importante nel commercio. nelle grandi imprese. è sempre di grande rilievo. saremmo interessati ad entrare in relazioni di affari a lungo termine con voi. in modo da preservarne la qualità durante il trasporto. Poiché siamo stati recentemente delusi dalla nostra abituale Società di trasporti vi informiamo che. come da allegata distinta.: distinta merci .

Fiecare ladă (cutie) măsoara 5x3x3 picioare şi cântăreşte cam 300 livre. Dacă serviciul dv. să ne trimiteţi notificarea de îmbarcare împreună cu poliţa de încărcare şi cea de asigurare. nevămuită. Expedierea. . Vă rugăm de asemenea să ne restituiţi o copie semnată a prezentei. vă salutăm cordial. ca şi confirmare a acordurilor. Ne dorim să puteţi să ne oferiţi o reducere asupra cheltuielilor de transport. este CIF New York. În aşteptarea unui răspuns din partea dv. Salutări distinse Expediere prin curier nou Ca urmare a conversaţiei noastre telefonice din 27 aprilie vă informăm că cele 40 de cutii conţinând păpuşi sunt gata pentru a fi ridicate. va fi satisfacător.FURNIZOR Încredinţarea de mărfuri expeditorului Cu prezenta vă încredinţăm 96 de lăzi pentru New York cu o greutate totală de 28 t. de asemenea. 5643 din 28 mai (28 copii) borderoul coletelor şi greutatea borderou al conţinutului fiecărei lăzi referinţe de la Barckley’s Bank nr. Vă rugăm. vă oferim noi ocazii de lucru (colaborare). Vă solicităm. poliţa de încărcare. 4326 din 29 curent. pentru Londra. Vă trimitem următoarele documente anexate : factura nr.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . să platiţi o asigurare “all risks” de la Roma la Londra cu plata în contul nostru . Lăzile trebuie să fie încărcate de firma noastră şi îmbarcate pe S. pentru un total de € … Vă rugăm să ne trimiteţi. cât mai curând posibil. de asemenea.S “Queen Mary“.

. Distinti saluti.... la polizza di Vogliate inoltre cortesemente restituirci una copia firmata della presente. diretta come d'accordo a Londra. . non sdoganata. vi offriremo nuove occasioni di lavoro. La spedizione. 5643 del 228 maggio .FORNITORE Affidamento di merci a spedizioniere Con la presente vi affidiamo no.. Le casse dovrano essere caricate presso la nostra ditta ed imbarcate sul S.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .s. Spedizione con nuovo corriere A seguito della nostra conversazione telefonica del 27 aprile u.. Vi preghiamo di farci avere. (28 copie) . Vogliate inoltre farci avere la notifica di imbarco insieme alla polizza di carico e alla polizza assicurativa. Nell'attesa di una vostra sollecita risposta vi salutiamo distintamente.s.. Vi preghiamo anche di pagare un'assicurazione <<all risks>> da Roma a Londra con pagamento a nostro carico. a conferma degli accordi intercorsi.Fattura no. per l'importo di € . è CIF New York. Ci auguriamo possiate offrirci uno sconto sulle spese di trasporto. vi informiamo che le 40 casse contenenti bambole sono pronte per essere ritirate. 4326 del 29 u. Ogni cassa misura 5 x 5 x 3 piedi e pesa circa 300 libbre. 96 casse destinate a New York per un peso complessivo di 128 t. carico. appena possibile.S.Distina del contenuto di ogni cassa . <<Queen Mary>>. Se il vostro servizio sarà soddisfacente. Vi trasmettiamo in allegato i seguenti documenti: .Benestare bancario della Barckley's Bank no.Distinta dei colli e del peso .

Marfa va ajunge probabil la Londra pe 2 martie . . vândute firmei noastre. 18000 perechi de mănuşi chirurgicale din cauciuc .FURNIZOR Comunicarea datei de expediere a mărfii În atenţia domnului John Smith . Precizarea condiţiilor şi termenelor de livrare Clienţii nostri contează pe garanţia sistemelor SBC a produselor dv. Vă mulţumim pentru comanda de mai sus şi aşteptăm indicaţiile dv.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT .Veţi găsi anexate documente de încărcare. Salutări distinse. este evident că punctualitatea predării este un avantaj important în condiţiile unei competiţii strânse existente de pe piaţa actuală. cât mai curând. va fi suportat de dv. scrisoarea şi să trimiteţi cu aviomul cât mai repede factura. astfel încat să putem despacheta marfa imediat după ce a ajuns la magazinul nostru. Vă rugăm de aceea să anexaţi întotdeuna expedierilor dv. Acesta este motivul pentru care este foarte importantă pentru magazinele noastre evitarea chiar a unei întarzieri minime pentru predarea mărfii. De aceea. Dând curs telexului dv. din 20 februarie 20XX vă comunicăm că luăm măsuri pentru trimiterea cu zborul TWA WZ 15. Acest lucru ne va ajuta să punem imediat marfa la dispoziţia clienţilor. Mănuşile vor fi ambalate în containere speciale al căror cost cum a fost prevăzut.

Questo ci aiuterà nel nostro intento disposizione dei clienti la merce <<all'istante>>. Troverete allegati i documenti d'imbarco. come da precedente accordo. di mettere a .000 paia dei nostri guanti chirurgici in gomma con L/C no.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . È questo il motivo per cui per i nostri magazzini è importantissimo che evitiate il minimo ritardo nella consegna della merce. È perciò evidente che la puntualità nelle consegne è un notevole vantaggio nella serrata competizione di mercato odierna. Distinti saluti.v. Vi ringraziamo per l'ordine di cui sopra e rimaniamo in attesa di riceverne ulteriori al più presto. John Smith Facendo seguito al vostro telex del 20 febbraio 20XX vi comunichiamo che provvederemo ad inviarVi con volo TWA WZ 15 del 228 c. La merce giungerà a Londra presumibilmente il 2 marzo p.m. Distinti saluti. Puntualizzazione sulle condizioni e i termini di consegna I nostri clienti contano ormai sull'affidabilità dei sistemi SBC da voi prodotti e venduti dalla nostra ditta. cosicché possiamo sballare la merce consegnataci subito dopo l'arrivo al nostro magazzino. 299/2862894 del 15 c. 128.FORNITORE Comunicazione di data spedizione merce Alla cortese attenzione del Sig. Vi preghiamo perciò di allegare sempre alle vostre spedizioni la bolla di accompagnamento e di farci avere per via aerea al più presto la relativa fattura. sarà a vostro carico. I guanti saranno imballati in contenitori speciali il cui costo.m.

a) Vă informăm că cele 40 de lazi conţinând …sunt gata pentru a fi ridicate.. 7. Trebuie să efectuăm o livrare foarte urgentă – Am primit o comanda urgentă /după cum rezultă din chitanţa anexată de la firma noasra din Milano la Birmingam pâna la sfarşitul săptămânii. Vă informăm că / vă trimitem /pe cale aeriana –pe cale ferată-prin TIR/5000perechi de…/cu acreditiv nr. d) Sperăm să puteţi să ne oferiţi tarifele de ….. 5. reduse. c) Avem placerea să vă informăm că ordinul dv. –după cum ne-aţi cerut.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . 4. a) V-am fi recunosăctori dacă aţi putea să ne comunicaţi cat mai repede tarifele pentru acastă livrare .Aşteptăm instrucţiunile dv.. 2. din cauza unei greve. .. b) Fiecare lada masoara 3 x 3 x 3 picioare şi cântăreste … livre. nu am putut să imbarcăm marfurile comandate de dv.FURNIZOR Frazeologie 1. a) … (tip de marfa) vor fi ambalate în 19 cutii de 3 x 3 x 3 picioare şi de o greutate de … livre. b) Vă rugăm să vă îngrijiţi de ridicarea marfii şi de expedierea pe vaporul “Queen Mary” cu plecarea de la Londra pe … c) Vă rugăm să ne anunţaţi când veţi putea să ridicaţi marfa pentru a o preda pâna la termenele mai sus indicate. 6. a) Ca urmare a ordinului dv... d) Ne pare rau să vă informăm că. b) Care este tariful pentru ridicarea şi livrarea acestor marfuri da la … la. este gata de livrare . Marfurile pe care le-aţi comandat pe … / vor ajunge –ar trebui să ajunga – vă vor parveni / la Bari pe … 3.897L din… b) Suntem bucuroşi să vă comunicăm –Vă rugăm să luaţi notă / că marfurile pe care le-aţi comandat la … au fost /trimise –ambalate /în lazi de lemn conform instrucţiunilor dv.? c) Vă rugăm / să ne informaţi de tarifele curente de … pentru -să notificaţi tarifele de . pe vaporul “Queen Mary”şi încercăm să Vi le trimitem săptămâna viitoare. din …. Cu prezenta vă încredintăm 10 lazi cu destinaţia Bari de o greutate totala de … . pentru .

b) Siamo lieti di comunicarvi ... b) Vi preghiamo di provvedere al ritiro della merce e alla spedizione sul vaporetto <<Queen Mary>> in partenza da Londra il . a . sono state / inviate imballate / in 10 casse di legno secondo le vostre istruzioni . 2... / giungeranno .Prego prender nota / che le merci che avete ordinato il . libbre. è stato ritirato ieri dal Vostro spedizioniere. vi informiamo che / spediremo . a) . c) Vi preghiamo di farci sapere quando sarete in grado di ritirare la merce in modo da consegnarla entro i termini sopra indicati..dovrebbero arrivare ....... notificare le tariffe di nolo per . 7. Con la presente vi affidiamo 10 casse destinate a Bari del peso totale di .Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . a) Vi informiamo che le 40 casse contenenti . Dobbiamo effettuare una consegna molto urgente ...000 paia di . a) Vi saremmo grati se poteste comunicarci al più presto le tariffe per questa consegna. a causa di uno sciopero.. pronto per l'imbarco sul vaporetto Queen Mary. 6..via ferrovia tramite TIR / 5.? c) Prego / informarci delle correnti tariffe di nolo per .. / con lettera di credito no.come ci avevate richiesto.. .. non abbiamo potuto imbarcare le merci da voi ordinate sul vaporetto Queen Mary e cercheremo di spedirvele la prossima settimana. b) Qual è la vostra tariffa per ritiro e consegna di queste merci da ... a) A seguito del vostro ordine del ..perverranno / a Bari il .. 4.... b) Ogni cassa misura 3 x 3 x 3 piedi e pesa .Abbiamo ricevuto un ordine urgente / come da allegata distinta da consegnare dalla nostra ditta di Milano a Birmingham entro la fine della settimana.FORNITORE Fraseologia 1. sono pronte per essere ritirate.. d) Confermiamo che il vostro ordine.. libbre.. 897/L del . (tipo di merce) saranno imballati in dieci scatoloni della misura di 3 x 3 x 3 piedi e del peso di . d) Speriamo possiate offrirci tariffe di nolo ridotte.invieremo / con volo TWA . c) Abbiamo il piacere di informarvi che il vostro ordine è pronto per la consegna... 5.. Le merci che avete rdinato il . e) Ci dispiace informarvi che.. 3. Attendiamo vostre istruzioni.

Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . 11. suntem constrânşi să organizăm livrarile în moduri diferite. pe cale feroviară / este de € … 10. Am hotărat sa vă acordăm o reducere de 10 % la cheltuielile de transport ca ofertă promoţională. vă fi satisfăcător vom fi interesaţi de un contract pe termen lung. .FURNIZOR Răspunsuri: 8. d) Din cauza mai multor greve. conform instrucţiunilor dv. avem placerea să vă informăm că putem să ne ocupăm (îngrijim) de ridicarea mărfii pe … b) Confirmăm că marfa a fost îmbarcată pe vaporul “Queen Mary” cu sosire la Londra pe … şi că prevedem să predăm destinatarului în ziua urmatoare. din …. Dacă serviciul dv. transportul mărfii dv. c) Regretăm să vă informăm că nu putem să ne ocupăm de predarea. a) Ca răspuns la scrisoarea dv. Tariful nostru pentru această expediere / pe cale terestră. 9.

Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . abbiamo il piacere di informarvi che possiamo provvedere a ritirare la merce il . 9.FORNITORE Risposte 8.. a) In risposta alla Vostra lettera del ... e che prevediamo di consegnarla al destinatario il giorno seguente.. . d) A causa di molti scioperi siamo costretti ad organizzare le consegne in modo differente.. 11. Se il vostro servizio sarà soddisfacente saremmo interesati a un contratto a lungo termine. b) Confermiamo che la merce è stata imbarcata sul vaporetto <<Queen Mary>> con arrivo a Londra il . 10... Abbiamo deciso di concedervi uno sconto del 10% sulle spese di trasporto come offerta promozionale. c) Siamo dolenti di informarvi che non possiamo provvedere al trasporto della vostra merce come da vostre istruzioni... La nostra tariffa per questa spedizione / via terra .via ferrovia via aerea / è di € .

Vă rugăm să aveţi amabilitatea să ne comunicaţi cât mai repede valoarea primei care. am vrea să încheiem un contract de asigurare pe timp determinat care să ne garanteze despăgubirea în cazul unui dezastru aviatic.incendiu . aşteptarea unui răspuns prompt. nu ar trebui să fie prea mare. având în vedere durata foarte scurtă a operaţiunii. şi acesta este motivul pentru care am hotărât să recurgem la serViciile dv. ne-a fost recomandată de alte firme care sunt clientele dv. În salutări.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . Aparatul Jumbo va pleca de la Bucureşti la 28 martie 20XX şi va ajunge la Melbourne la 30 martie a. Primul contract cu compania de asigurări Societatea dv.c. Dat fiind că vrem să expediem par avion 30 de containere. vă transmitem .accident aviatic. în afara celor specifice propriilor sectoare de activitate..FURNIZOR Asigurări Corespondenţa cu societăţile de asigurare cuprinde toate posibilităţile oferite de relaţii normale de afaceri între întreprinderi. asigurarea va trebui să ne acopere împotriva următoarelor riscuri: . la sfârşitul lunii martie.

Il Jumbo partirà da Roma il 228 marzo 20XX e arriverà a Melbourne il 30 marzo c. distintamente vi . Primo contatto con Compagnia Assicurativa La vostra Società ci è stata consigliata da altre ditte che sono già vostre clienti e perciò abbiamo deciso di usufruire del Vostri servizi. l'assicurazione dovrà garantirci contro i seguenti rischi: . considerando la brevissima durata dell'operazione. vorremmo stipulare un contratto assicurativo a tempo determinato che ci garantisca il rimborso in caso di disastro aereo.disastro aereo Vogliate comunicarci al più presto il premio che.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . Nell'attesa salutiamo.FORNITORE Assicurazioni La corrispondenza con le società di assicurazione comprende tutte le possibilità offerte dai normali rapporti di affari tra le aziende oltre a quelle specificatamente relative ai propri settori di attività.. di un sollecito riscontro.incendio .a. Poiché dobbiamo effettuare una spedizione aerea di 30 casse alla fine di marzo. non dovrebbe essere troppo costoso.

50 lăzi cu vase de porţelan emailat. Cerere de despăgubire Prin prezenta vă anunţăm că intenţionăm să obţinem despăgubirea integrală a daunelor pe care le-am avut în accidentul naval suferit la data de 1 septembrie a. de cargoul Queen Mary ce naviga de la Taiwan la Londra.. n. model Urbe.c. . model Clasic. Greutatea totală este de … kg. 10 lăzi cu lampadare de tavan. 65 lăzi cu lămpi de birou.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT .FURNIZOR Ordin de asigurare Vă rugăm următoare: să asiguraţi în contul nostru mărfurile n. am pierdut întreaga încărcătură de maşini de scris comandate de noi. Anexăm frahtul. model Stil. Vă rugăm să acordaţi acestui caz atenţia cuvenită şi. în aşteptarea unui răspuns prompt din partea dv. cu destinaţia New York. n. marfa va fi încărcată pe nava Timiş la 24/7/20XX în portul Constanţa. factura şi proiectele navei ca să le puteţi studia. În accidentul care a avut loc în largul coastelor indiene din cauza unei avarii la motoare. Rămânem în aşteptarea documentelor şi vă salutăm cordial. vă transmitem salutări. valoarea se ridică la ….

nell'attesa di un vostro sollecito riscontro... per nostro conto. le merci sotto elencate: n.m. con destinazione New York. Vi preghiamo di accordare al caso la dovuta attenzione e. n. modello Stil. fattura e progetti della nave affinché possiate studiarli. 10 colli contenenti lampadari da soffitto. modello Urbe. modello Classic. progetti <<Queen Mary>> . All. n. 65 colli contenenti lampade da tavolo. che ha avuto luogo al largo della costa indiana per un'avaria ai motori.FORNITORE Ordine di assicurazione Vi preghiamo di assicurare. Includiamo polizza di carico. Restiamo in attesa di ricevere i relativi documenti e porgiamo cordiali saluti. Il peso totale è pari a kg…. il valore ammonta a ….: polizza di carico. 50 colli contenenti vasi di porcellana smaltata. la merce verrà imbarcata sulla nave Timiş il 24/7/20XX nel porto di Constantza. al cargo <<Queen Mary>> in navigazione da Taiwan a Londra. abbiamo perso l'intero carico di macchine da scrivere da noi ordinate. Richiesta risarcimento danni La presente al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni da noi subiti nell'incidente navale occorso in data 1 c. Nell'incidente. vi salutiamo distintamente.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . fattura.

care naviga de la Roma la Londra. 2.Londra. . c) Vă rugăm să binevoiţi să asiguraţi un lot de marfa în valoare de € …pentru un transport Milano.FURNIZOR Frazeologie 1. 189. d) Vă rugam să ne aduceţi la cunoştiinţă tarifele practicate de dv. am pierdut întreaga cantitate de maşini de scris pe care le-am comandat.cu nava Queen Mary – cu zborul nr. Vă rugăm să aveţi amabilitatea să trimiteţi preţurile / unor asigurări “all risks” pentru € … acoperind un transport de marfă pe ruta aeriană de la Milano la Londra. b) În timpul incidentului. nu trebuie să fie prea costisitor . Vă rugăm să ne informaţi asupra costului primei de asigurare. 5. care având în vedere modul de expediere. Poliţa trebuie să ne asigure – Cerem garanţie imediată / pentru toate riscurile – pentru reclamaţiile minime –pentru riscurile următoare: … 4. b) Am dori să încheim o poliţă de asigurare corespunzătoare pentru încredinţarea bunurilor în valoare de € … de transportat de la Milano la Londra. a) Prezenta este în numele … cu scopul de a obţine despăgubire totală a daunelor suferite în incidentul naval întâmplat la 1 septembrie cargoului Queen Mary. care va pleca din Londra la 25 noiembrie. a) Am dori să încheiem o poliţă de asigurare pe termen determinat. Marfa va fi /expediată/ trimisă/ livrată pe cale ferată – par avion . 3.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . care să ne poată acoperi în caz de naufragiu.

da trasportare da Milano a Londra..Londra..consegnata / via ferrovia via aerea . 2. Vi preghiamo di informarci sull'importo del premio. 3.inviata . considerando il tipo di spedizione.. per il viaggio Milano ..Chiediamo l'immediata garanzia / su tutti i rischi .. . a) La presente è a nome di . 5.sui rischi seguenti: .. 4. d) Vi preghiamo di farci sapere quali sono le vostre tariffe Vogliate cortesemente inviarci i prezzi / di una assicurazione <<all risks>> per € .. La polizza ci deve assicurare . b) Vorremmo provvedere alla stipulazione di una polizza assicurativa adeguata per la consegna di beni del valore di € . 189... a) Vorremmo stipulare una polizza assicurativa a tempo determinato che ci possa coprire in caso di naufragio. non dovrebbe essere molto costoso. che partirà da Londra il 25 novembre.con il volo no..con la nave Queen Mary .sui minimi reclami .. La merce sarà / spedita . che..FORNITORE Fraseologia 1. al fine di ottenere il risarcimento totale dei danni subiti nell'incidente navale accaduto il primo settembre al cargo <<Queen Mary>> che navigava da Roma a Londra.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . a copertura di una spedizione di merce fatta per via aerea da Milano a Londra. c) Vogliate cortesemente assicurare un lotto di merce per il valore di € . b) Durante l'incidente abbiamo perso l'intero quantitativo di macchine da scrivere che abbiamo ordinato.

constituie ultima treaptă a tratativelor comerciale. poate fi cerut în copie de bănci. dacă datornicul nu anunţă întârzierea. Întârzierea noastră a fost cauzată de o scăpare din vedere şi suntem avem plăcerea să vă informăm că am dispus deja achitarea facturii prin intermediul unui cec. iar plăţile sunt eşalonate pe baza trimiterii de către furnizor a extraselor de cont.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . În plus. ca o plată să nu fie efectuată în limita termenelor stabilite şi. furnizorul trebuie să redacteze factura care. companii de transport. ca cel la prezentarea documentelor sau acceptarea tratei ori acreditivul. creditorul are dreptul să ceară explicaţii printr-o scrisoare şi apoi să pretindă o despăgubire promptă. 301. Se poate întâmpla. Salutări distinse .FURNIZOR FACTURI Facturi. în cazuri mai puţin dorite. Răspuns la solicitarea plăţii Am primit scrisoarea dv. În momentul în care sunt trimise mărfurile. cu excepţia unor complicaţii. în comerţul exterior. în care ne amintiţi marea întârziere a plăţii facturii nr. este un document foarte important deoarece pentru anumite tipuri de plăţi. clienţilor obişnuiţi li se acordă adesea credite pentru care factura este depusă în contul lor. efectuare de plăţi Plata valorii pentru furnizarea mărfurilor. autorităţi vamale sau consulare şi aşa mai departe. plăţi. aşa cum am stabilit. Regretăm într-adevăr atât cele întâmplate cât şi că nu v-am informat despre motivele care au împiedicat efectuarea plăţii până la datele convenite.

Siamo veramente spiacenti sia dell'accaduto sia di non avervi informati sulle ragioni che hanno ostacolato l'adempimento del pagamento entro i limiti concordati.FORNITORE FATTURE Fatture. e così via. è un documento importantissimo poiché per alcuni tipi di pagamento. Nel momento in cui vengono inviate le merci il fornitore deve stilare la fattura che. 301. il creditore ha il diritto di chiederne ragione tramite lettera e quindi di pretendere una sollecita riscossione. o lettera di credito. per cui la fattura viene depositata sul loro conto. adempimenti di pagamenti Il pagamento dell’importo per la fornitura di merci costituisce. può essere richiesta in copia da banche. Distinti saluti. compagnie di trasporto. nei caasi meno desiderabili. Risposta a sollecito di pagamento Abbiamo ricevuto la vostra lettera nelle quale ci rammentate il grosso ritardo del saldo della vostra fattura no. l’ultimo gradino di una trattativa commerciale. che un pagamento non venga saldato entro i termini stabiliti e. . Può anche avvenire. Il nostro ritardo è stato causato da una svista e siamo lieti di informarvi che abbiamo già provveduto a saldare il pagamento tramite bonifico bancario come d'accordo. nel commercio estero. autorità doganali o consolari. se il debitore non avvisa di questo ritardo. salvo complicazioni. pagamenti.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . ed I pagamenti dilazionati in base all’invio da parte del fornitore di estratti conto. come quello dietro presentazione di documenti o accettazione di tratta. Inoltre spesso ai clienti regolari vengono concessi crediti.

condiţiile şi reputaţia societăţii indicate mai jos. în schimbul acceptării tratei din anexa pentru importul în valoare de €… .poliţa de asigurare . în valoare de €… V-am fi recunoscători dacă ne-aţi putea transmite informaţii despre seriozitatea firmei citată în anexă. Profităm de ocazie pentru a vă mulţumi pentru asistenţa continuă pe care ne-o acordaţi în relaţiile comerciale. pentru a fi expediate băncii sud-africane Barkley Bank din Cape Town.factura nr. Vă mulţumim cu anticipaţie şi vă asiguram că vom proceda la fel când veţi avea nevoie.trata cu scadenţă la 30 zile. vă rugăm să aveţi amabilitatea să completaţi şi să ne expediaţi formularul anexat prezentei.FURNIZOR Cerere de informaţii confidenţiale despre un client Vă vom fi extrem de recunoscători dacă aţi avea amabilitatea să ne furnizaţi informaţii detaliate privind proprietăţile. Salutări distinse Anexă: documentaţie . Vă asigurăm de maxima noastră discreţie asupra a ceea ce ne veţi comunica. cu care avem relaţii comerciale pentru prima dată. Salutări distinse. Expedierea documentelor pentru acceptarea tratei În atenţia domnului director Vă trimitem în anexa următoarele documente. Pentru a simplifica munca noastră şi pe a dv. 67 .Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT .talonul de depozit .

Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Richiesta di informazioni riservate su un cliente Vi saremmo estremamente grati se voleste gentilmente fornirci informazioni dettagliate riguardanti le proprietà, le condizioni e la reputazione della ditta sottoindicata. vi assicuriamo la massima discrezione su quanto ci comunicherete. Per snellire il lavoro del nostro e vostro personale vi invitiamo cortesemente a compilare e rispedirci il modulo allegato alla presente. Ringraziandovi in anticipo per la disponibilità, che ci sarà gradito contraccambiare all'occasione, vi salutiamo distintamente. Spedizione documenti per accetazione tratta Alla cortese attenzione del Direttore. Vi inviamo in allegato i seguenti documenti, da spedire alla Barkley's Bank sudafricana di Cape Town, contro accettazione dell'allegata tratta dell'importo di € ....: - Polizza di carico - Fattura no. 67 - Polizza assicurativa - Tratta a trenta gg. per € .... Vi saremmo inoltre grati se poteste inviarci alcune informazioni sulla serietà della ditta citata in allegato, con cui ci troviamo ad avere rapporti per la prima volta. Cogliamo l'occasione per ringraziarvi della continua assistenza che ci offrite nelle nostre operazioni commerciali. Distinti saluti. All.: documentazione

Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Cerere de retragere a tratei Obiectul: Import de mărfuri de la Beringstion Ltd. în valoare de ... € Declaraţia vamală nr. 202 din 15.09.20XX, factura nr .33274 din 04.09.20XX şi trata respectivă în cont scadentă la 20. 12. 20XX, în valoare de … €. Prin prezenta vă rugăm să procedaţi la retragerea cambiei în cauză, debitând-o în contul nostru curent nr. 3224 deschis la filiala dv.a din Milano. Vă informăm că nu suntem încă în posesia avizului privind scadenţa pentru cambia respectivă. În acest scop anexăm prezentei documentele de mai jos, cu rugămintea de a ni le restitui completate conform regulilor, la încheierea operaţiunii: - nr.1 Originalul declaraţiei vamale nr.302 din 15.09.20XX - nr.3 Copia facturii nr. 35274 din 04.09.20XX vizată de vamă. Vă mai rugăm să nu transferaţi nici o cheltuială în contul nostru, ci firmei Beringston. Salutări distinse Anexe: 3 copii factură aviz vamal

Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Richiesta di ritiro di tratta Oggetto: Importazione di merce dalla Beringstron Ltd. per un valore di € .... . Bolla doganale no. 302 del 15/09/20XX fattura no. 33274 del 04/09/20XX e relativa tratta in conto scadente il 20/12/20XX di € .... Con la presente vi preghiamo di voler cortesemente provvedere al ritiro della tratta in oggetto, addebitandocela sul C/C numero 3224 presso la vostra filiale di Merano. Vi informiamo che per detta tratta non siamo ancora in possesso dell'avviso di scadenza. A tale scopo alleghiamo alla presente i sottoelencati documenti, con preghiera di volerceli rendere debitamente compilati, ad operazione avvenuta: - no. 1 Originale Bolla Doganale no. 302 del 15/90/20XX - no. 3 Copie fattura no. 35274 del 04/09/20XX vistate dalla dogana. Vi preghiamo, inoltre, di non addebitare alcuna spesa a nostro carico, ma alla ditta Beringstron. Distinti saluti. All.: no. 3 copie fatture, bolla doganale

a) Vă solicităm efectuarea plăţii corespunzătoare facturii nr.Prin prezenta profităm de ocazie pentru / a vă trimite / factura noastră – contul pe luna ianuarie – extrasul nostru de cont pentru toate operaţiile până la data de 24 aprilie. 2. a) Referitor la factura noastră nr.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . 4. nr. … în contul nostru deschis la banca … b) Vă rugăm să achitaţi factura anexată / în modul obişnuit – până la data prestabilită. din data … / pentru un total de (suma de ) . N . b) Avem plăcerea să vă transmitem alăturat … c) Vă mulţumim pentru trimiterea operativă a facturii.. b) Referitor la comanda dv. a) La primirea plăţii – După ce veţi achita suma de … / vom preda marfa comandată expeditorilor – vom da curs comenzii dv.să stabiliţi efectuarea plăţii prin tranfer bancar până la … d) Vă informăm prin prezenta că am dat dispoziţie băncii noastre să deschidă un credit pentru valoarea de … în favoarea dv. ..FURNIZOR Frazeologie FACTURI 1. … . PLĂŢI 3. – cu valoarea de … b) Binevoiţi să faceţi trimitere la extrasul nostru de cont din data de…având înscrisă valoarea de … în favoarea noastră. c) Avem placerea să.. a) Vă trimitem anexat cecul nostru pentru valoarea de €… reprezentând achitarea facturii dv. Am efectuat astăzi plata sumei de … la banca … de înregistrat în contul dv. cât mai curând posibil. valabil până la … deschis la banca … e) Vă solicităm plata sumei datorate … prin poştă. … vă informăm prin prezenta că am expediat / factura noastră – conosamentul – poliţa de asigurare / la Banca Lloyds din … c) Vă rugăm să aveţi amabilitatea să ne transmiteţi acreditivul de deschis la (numele băncii ). din…...

FORNITORE Fraseologia FATTURE 1...Dopo che avrete saldato la somma di ......Con la presente cogliamo l'occasione per / inviarvi / la nostra fattura . Abbiamo versato oggi la somma di . c) Vogliate cortesemente / trasmetterci lettera di credito da aprire su .. c) Abbiamo il piacere di .... (nome banca) . del . e) Vi chediamo cortesemente di farci pervenire la somma dovuta a stretto giro di posta.. . a) In riferimento alla nostra fattura no.... a) Vi inviamo in allegato il nostro assegno per l'importo di € ..il conto di gennaio . / per un totale di . . a) Vi chiediamo di provvedere al pagamento della fattura no..... Vi informiamo con la presente che abbiamo spedito / la nostra fattura . / rilasceremo la merce ordinata agli spedizionieri . datata ...... b) Vogliate gentilmente riferirvi al nostro estratto conto datato ..la polizza di carico .. a) A ricevimento del danaro ... . c) Vi ringraziamo per il sollecito invio della fattura.il certificato di polizza assicurativa / alla Generali Bank di .dell'importo di ..Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .porteremo avanti il Vostro ordine.. .. sul nostro conto presso la banca .. 2. presso la . .entro la data prestabilita........ a Vostro favore valido fino .organizzare pagamento a mezzo bonifico bancario entro .. 4. .. d) Vi informiamo con la presente che abbiamo dato disposizione alla nostra banca di aprire un credito per l'importo di . PAGAMENTI 3. da accreditare sul vostro conto. . a saldo vostra fattura no.il nostro estratto conto per tutte le operazioni fino al 24 aprile. alla banca... b) Siamo lieti di inviarvi in allegato l'assegno dell'importo di .. b) Vi preghiamo di saldare l'allegata fattura / nel modo consueto . b) In riferimento al Vostro ordine no... a nostro favore. (nome banca).. che presenta un importo di .

b) Vă cerem scuze pentru această întârziere / pentru că nu v-am informat despre motivele întârzierii plăţii.apelăm la demersurile legale necesare –să obţinem plata pe căi legale – acţionăm pe cale legală. a) Suntem siguri că există o explicaţie simplă pentru această întârziere – Nu avem nici o informaţie cu privire la motivele serioase ale acestei întărzieri/şi/ asteptăm suma datorată cât mai curând posibil – suntem constrânşi să vă solicităm plata sumei prin postă cât mai curând. c) Aceasta a fost cauzată de o neglijenţă / probleme financiare / dar în prezent avem plăcerea să vă informăm că am efectuat deja plata integral prin transfer bancar acreditiv / cambie. nici o explicaţie privitoare la întârziere. a expirat. a) Am primit scrisoarea dv. RĂSPUNSURI 7. trebuie să insistăm pentru trimiterea sumei datorate până la data de … b) Dacă nu veţi consideraţi cazul de extremă urgenţă – Dacă nu primim plata în … zile maximum – vom fi obligaţi să – nu vom putea decât să. 6.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . în care ne reamintiţi că termenul limită pentru plata facturii dv. a) Trebuie să vă aducem la cunoştinţă – Dorim să vă aducem la cunoştinţă –Dorim să vă reamintim / că / plata reglarea facturii noastre / se face într-o lună / cu întârziere de … b) Nu am primit de la dv.FURNIZOR SOLICITĂRI DE PLATĂ 5. .

potremo solo / intraprendere le necessarie disposizioni legali .Vorremmo ricordarvi / che / il pagamento . . è scaduto.siamo costretti a chiederVi la somma dovuta a stretto giro di posta . b) Ci scusiamo / per questo ritardo .Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .Se non ricevremo il pagamento entro . b) Non abbiamo avuto da voi alcuna spiegazione del ritardo. giorni al massimo / saremo obbligati a .Vorremmo farvi notare ... b) Se non considerete il caso di immediata urgenza .ottenere il pagamento per vie legali agire per via legale. a) Abbiamo ricevuto la vostra lettera nella quale ci ricordate che il tempo per il pagamento della vostra fattura no.la regolazione della vostra fattura / è di un mese / in ritardo. 6. a) Siamo certi che ci sia una semplice spiegazione per questo ritardo .FORNITORE SOLLECITI DI PAGAMENTO 5. RISPOSTE 7..lettera di credito .. a) Dobbiamo farvi notare .Siamo del tutto all'oscuro su qualsiasi buona ragione di questo ritardo / e / rimaniamo in attesa della somma dovuta al più presto . .dobbiamo insistere sull'invio della somma dovuta entro .per non avervi informati dei motivi del ritardo / nel pagamento.problemi finanziari / ma attualmente siamo lieti di informarvi che abbiamo già provveduto al pagamento totale a mezzo / bonifico bancario ...cambiale. c) Questo è stato causato da / una svista .

pentru ulterioară şi vă transmitem cu stimă salutări. Anexa: avizul de credit orice informaţie . Banca anunţă deschiderea liniei de credit Am fost informaţi de către corespondentul nostru că următoarele: creditul irevocabil s-a confirmat nr. Aţi dori să controlaţi cu atenţie termenii creditului . de la furnizarea unor informaţii despre starea financiară a unui client. vă informăm că de acum înainte puteţi să intraţi în posesia mărfii. 16. la acceptarea unor depozite şi mai ales la asistenţă în efectuarea plăţilor între client şi furnizor. Rămânem la dispoziţia dv. pe 16 l. avize de emitere şi cereri de informaţii.c. Dacă din contra găsiţi termenii mulţumitori. Serviciile garantate de bancă în acest sector sunt de diferite tipuri. Ultima dintre operaţiuni poate fi efectuată în mai multe moduri: cele mai folosite în comerţul exterior sunt trata (cambia). Avizul destinat dv.În eventualitatea în care nu aţi fost de acord cu termenele şi condiţiile date sau dacă nu puteţi respecta oricare dintre acestea. acreditivul şi trensferul bancar.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT .. a fost emis în beneficiul dv. este anexat la prezenta. vă rugăm să solicitaţi prin intermediul contra ofertei dv. cu scadentă pe 15 ale lunii următoare. Natura raporturilor dintre clienţi şi bancă reduce corespondenţa lor în principal la chestiuni de rutină ca instrucţiuni formale.FURNIZOR Corespondenţa cu banca Demersurile financiare în cadrul comerţului internaţional şi naţional sunt efectuate de bănci – instituţii fundamentale de asistenţă a acestui tip de relaţii care implică mişcarea unor importante sume de bani.

Nell'eventualità che non foste d'accordo con detti termini e condizioni o riteneste di non poter osservare uno qualsiasi di essi. Banca comunica apertura di credito Siamo stati informati dalla nostra corrispondente che il credito irrevocabile e confermato no. avvisi di emissioni e richieste di informazioni. All. I servizi garantiti dalle banche in questo settore sono di vario tipo e vanno dal fornire informazioni sulla condizione finanziaria di un cliente.m. L'avviso a voi destinato è allegato alla presente. Vogliate controllare con cura i termini del credito. la lettera di credito e il bonifico bancario. Se al contrario trovate ogni termine di vostro gradimento vi informiamo che da ora in avanti potete provvedere alla consegna della merce. 16 è stato emesso in vostro favore il 16 c.v. all’accettazione di depositi e soprattutto all’assistenza nell’adempimento dei pagamenti fra cliente e fornitore.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .FORNITORE Corrispondenza con la banca Le pratiche finanziarie nell’ambito del commercio internazionale e nazionale sono curate dalle banche – istituzioni fondamentali d’assistenza per questo tipo di rapporti implicanti il movimento di ingenti somme di denaro. con scadenza 15 p. La natura dei rapporti tra clienti e banca riduce la loro corrispondeza principalmente a questioni di routine come istruzioni formali.: avviso di credito . Quest’ultima operazione può avvenire in vari modi: i più usati nel commercio estero sono la tratta. vi preghiamo chiedere una modifica tramite la vostra controparte. Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e porgiamo distinti saluti.

Ca urmare a convorbirii telefonice de pe data de 5. 25 l.K. cer să beneficiez de un împrumut de … € cu scadenţă în septembrie 20XX. . Cerere de împrumut bancar În atenţia domnului director. Rămân în aşteptarea unei confirmări şi profit de ocazie pentru a vă transmite cordiale salutări. Drept garanţie .c.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT .vă salutăm cu stimă. U. poliţa de asigurare pe viaţă. Plata se va efectua în lire sterline prin debitarea contului nostru. expansiunea constantă a pieţei şi în consecinţă şi a afacerilor mele m-au obligat să fac niste investiţii excepţionale ale căror rezultate se vor vedea abia în toamnă. Cum am avut deja ocazia să vă explic la telefon. prin prezenta. vă autorizăm să încredinţaţi împuternicitei noastre. .FURNIZOR Cerere către banca de plată a terţilor Ca urmare a înţelegilor noastre telefonice. vă autorizăm să efectuaţi în numele şi contul nostru următoarea plată de €… către Sun’s Shoes 16. depun la banca dv. documentele cerute pe care le va ridica luni. în valoare de … € şi bunuri mobile în valoare de … €.. Bath St Brighton. d-na Newton. Stimate domnule Smith. Mulţumindu-vă pentru colaborarea. Pe lângă aceasta.

... per la collaborazione distintamente vi Richiesta di fido bancario Alla cortese attenzione del Direttore. Il pagamento sarà da voi effettuato in sterline con addebito sul nostro conto.. Come ho avuto occasione di spiegarle durante la nostra telefonata. Egr. Brighton U. Come garanzia. con scadenza fine settembre 20XX. Ringraziandovi salutiamo.K.. Dott.m. A seguito della nostra telefonata del 5 u.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . Inoltre vi autorizziamo a consegnare alla nostra incaricata Sig. intese telefoniche. a Sun's Shoes 16. del valore di € . la costante espansione del mercato e di conseguenza anche dei miei affari mi hanno obbligato ad affrontare alcuni investimenti straordinari i cui benefici saranno riscontrabili solamente in autunno.. e beni mobili per un valore complessivo di € . Rimango nell'attesa di una conferma e colgo l'occasione per porgerle i più cordiali saluti. Bath St.. 25 c.FORNITORE Richiesta alla banca di pagamento a terzi A seguito delle ns.na Newton i documenti richiesti che ella provvederà a ritirare lunedì... Smith. . con la presente vi autorizziamo ad effettuare per nostro ordine e conto il seguente pagamento: € . deposito presso la vostra Banca la mia polizza sulla vita..s. chiedo di poter usufrire di un fido di € .

suntem fericiţi să vă transmitem în anexă informaţiile cerute . 2. 7. vă suntem recunoscători dacă ne veţi spune dacă consideraţi că un credit de €… poate fi acordat acesteia fără riscuri..FURNIZOR Frazeologie INFORMAŢII REZERVATE 1. 5.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . Prin prezentul act vă autorizăm să efectuaţi în contul nostru o plată în valoare de… . 6. reputaţia următoarei întreprinderi. din . vom fi încântaţi să vă întoarcem serviciul. . 3. a) În raspuns la cererea dv. firme … b) Vă rămânem recunoscători dacă aţi / dori – putea / să ne furnizaţi informaţii asupra bonităţii şi a mijloacelor financiare ale firmei … folosind formularul anexat.nu a mai efectuat plăţile cu regularitate.. Aceste informaţii vă sunt furnizate cu o strictă rezervă şi fără nici o responsabilitate din partea noastră. Vă garantăm că orice informaţie ne veţi furniza va fi folosită cu discreţie. disponibilitatea financiară. a) V-am fi extrem de recunoscători dacă aţi dori să ne furnizaţi informaţii detaliate în ceea ce priveste mijloacele de finanţare. Dacă ni se oferă ocazia. b) Cu referire la scrisoarea dv. din … suntem fericiţi să vă informăm că … (numele firmei) – se bucură de o reputaţie foarte bună şi şi-a lichidat întotdeauna cu regularitate datoriile – traversează o perioadă dificilă . c) deoarece sus – numita firmă a comandat o cantitate considerabilă de marfă . Plata trebuie să fie efectuată în dolari şi debitată / trecută în debitul nostru. RĂSPUNSURI 4.

siamo lieti di informarvi che .... le disponibilità finanziarie.sta attraversando ora un periodo difficile . 7. 6.. b) Vi saremmo grati se / voleste . Queste informazioni vi vengono date nel più stretto riserbo e senza alcuna responsabilità da parte nostra. a) In risposta alla vostra richiesta del .. .potreste / darci informazioni sulla affidabilità e sui mezzi finanziari della ditta . 5. c) Poiché la suddetta azienda ci ha ordinato un considerevole quantitativo di merce. Vi garantiamo che qualunque informazione che ci fornirete sarà utilizzata con discrezione...non ha mai effettuato pagamenti regolari.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . vi saremo grati se ci farete sapere se pensate che un credito di € . Con la presente vi autorizziamo a effettuare un pagamento per nostro conto della somma di .. possa essere loro garantito senza rischi. utilizzando il modulo allegato alla presente. RISPOSTE 4. (nome della ditta) / gode di un'ottima reputazione ed ha sempre saldato i propri debiti con regolarità . a) Vi saremo estremamente grati se ci voleste gentilmente fornire informazioni dettagliate per quanto concerne i mezzi. Saremo lieti di poter contraccambiare la cortesia all'occasione..FORNITORE Fraseologia INFORMAZIONI RISERVATE 1. siamo lieti di inviarvi in allegato le informazioni richieste.. 3. b) In riferimento alla vostra lettera del ... 2... Il pagamento dovrebbe essere effettuato in dollari e addebitato sul nostro conto. la reputazione della ditta seguente: .

FURNIZOR 8. 667 a fost deschis în favoarea … cu scadenţă în data de … 10. . a) Vă suntem recunoscători dacă puteţi înainta toate documentele anexate la … b) Vă transmitem următoarele documente pentru a fi expediate băncii din Arezzo contra acceptării / cambiei anexate / importului de –pentru suma de € … 9.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . – ajutorul constant în operaţiile noastre comerciale. Vă rugăm să aduceţi o corectare creditului prin intermediul părţii contractante. Sunteţi amabili să primiţi în anexa avizul ce vă este destinat. 11. Vă mulţumim pentru/ colaborarea dv. 12. Am fost informaţi că acreditivul documentar irevocabil nr.

. 9.. Vi preghiamo di apportare una correzione al credito tramite la Vostra parte contraente..la costante assistenza nelle nostre operazioni commerciali. 11.. 667 è stato aperto a favore di .FORNITORE 8. . Vogliate gentilmente gradire in allegato l'avviso destinato a voi. con scadenza il .per la somma di € .Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE ... 10. Siamo stati informati che il credito documentario e irrevocabile no. .. a) Vi saremo grati se potrete inoltrare tutti i documenti allegati a . b) Vi inviamo i seguenti documenti da spedire alla banca di Arezzo contro accettazione dell'allegata tratta / dell'importo di . Vi ringraziamo per / la vostra collaborazione .. 12.

din 10 luna curentă şi ne cerem scuze pentru că nu am reuşit să executăm comanda dv. destul de frecvente în cadrul tratativelor comerciale dintre întreprinderi şi. din motive practice. executarea greşită sau. întârzierea nejustificată în livrarea comenzii. mai rar. De fapt. ca. o livrare neprimită la termenele convenite sau o datorie neachitată. Răspuns la solicitarea de executare a comenzii Am primit scrisoarea dv. mai ales.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . va fi tratat în capitolul referitor la facturare şi plăţi. cu excepţia unora mai serioase care dau naştere la proceduri legale. chiar dacă uneori neplăcute. . Ne scuzăm încă o dată pentru că nu v-am informat de această întârziere şi pentru problemele pe care vi le-am cauzat. în acest an comenzile de pantofi cu tălpi din piele au fost mai mari decât am prevăzut şi. din nefericire.FURNIZOR Solicitări şi anulari În vasta arie de activităţi ale unei societăţi se poate întâmpla ca unele demersuri să fie uitate involuntar sau să trebuiască să fie amânate din motive interne. dar producţia noastra a fost întârziată cu multe săptămâni din cauza lipsei de tălpi din piele. Solicitarea poate privi absenţa răspunsului la o cerere.c. Vă asigurăm că de acum înainte vom onora cu maximă atenţie comenzile dv. Toate aceste cazuri. sunt. nu produc nici o consecinţă gravă. nu am reuşit să facem faţă avalanşei acestora. Salutări cordiale. de exemplu. evident. Dacă aceşti contratimpi nu sunt comunicaţi cu promptitudinea necesară. furnizorului. de obicei. Oricum suntem bucuroşi să vă informăm că marfa va fi gata de livrare la sfârşitul săptămânii şi prevedem că va ajunge la timp pentru noul sezon. din 15 februarie a. cum se va vedea în capitolul despre contencios. Suntem conştienţi că termenul de livrare a pantofilor a fost depăşit. firma afectată este îndreptăţită să trimită o scrisoare de solicitare pentru a cere explicaţii pentru întârziere. Anularea unei comenzi este provocată de diferite motive care pot aparţine clientului care o efectuează sau. Acesta din urmă.

il ritardo ingiustificato nella consegna dell’ordine stesso. vi assicuriamo che d'ora in poi porteremo avanti i vostri ordini con la massima cura. Se questi contrattempi non vengono comunicati con la necessaria tempestività. L’annullamento di uordine è causato da varie ragioni che possono essere proprie del cliente che lo ha effettuato. come si vedrà nel capitolo concernente il contenzioso. come la cattiva esecuzione o. la ditta interessata è autorizzata ad inviare una lettera di sollecito per chiedere giustificazione del ritardo. e ci scusiamo vivamente per non essere stati in grado di evadere il vostro ordine del 15 febbraio u. Risposta a sollecito di esecuzione ordine Abbiamo ricevuto la vostra lettera del 10 c. Quest’ultimo in particolare verrà trattato. Siamo comunque lieti di informarvi che la merce sarà pronta per la consegna alla fine della settimana e ci auguriamo che giunga in tempo per la nuova stagione. sono abbastanza comuni nel raggio delle trattative commerciali fra imprese. Siamo consapevoli che il termine di consegna delle scarpe è scaduto da tempo. non siamo riusciti a far fronte all'accumularsi degli stessi. più raramente. ma il nostro lavoro è stato ritardato di molte settimane per la mancanza di suole in vero cuoio. per maggior comodità nel capitolo riguardante la fatturazione ed i pagamenti. anche se talvolta spiacevoli.m. Ci scusiamo ancora per non avervi informati di questo ritardo e per i problemi che vi abbiamo causato. Il sollecito può riguardare la mancata risposta ad una richiesta.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . oppure. Infatti quest'anno gli ordini di scarpe con suole in vero cuoio sono stati superiori alle nostre aspettative e. proprie del fornitore. tranne quelli più seri che portano al nascere di azioni legali. una consegna non pervenuta entro I limiti accordati o un debito non saldato.FORNITORE Solleciti e annullamenti Nel vasto giro di impegni di un’azienda può accedere che alcune pratiche vengano involontariamente dimenticate o debbano essere ritardate per problemi interni. . Distinti saluti.s. soprattutto. e di solito non comportano alcuna grave conseguenza. Ovviamente tutti questi casi. nostro malgrado.

vă trimitem salutările noastre. domnul …. Am subliniat deja importanţa unei livrări punctuale: dar acum suntem nevoiţi să vă cerem să executaţi comanda noastră până la sfârşitul săptămânii sau să ne trimiteţi o justificare cât mai curând posibil . şi de a cărei sosire am fost asiguraţi pentru sfârşitul lunii iunie.. Deoarece am subliniat importanţa unei livrări punctuale. Este pentru prima oară când suntem nevoiţi să solicităm executarea unei comenzi şi sperăm că este vorba de un caz de excepţie.c.. regretăm să vă remintim că trebuia să primim marfa pe 1 luna curentă.FURNIZOR Cerere de executare a comenzii Regretăm să vă informăm că marfa pe care am comandato agentului dv. Salutări cordiale Solicitare de expediere a mărfii În legătură cu comanda noastra nr. Chiar dv. la care nu am primit răspuns . în 15 februarie a. vom considera anulată comanda şi va trebui să ne adresăm altui furnizor.. În aşteptarea unei explicaţii prompte din partea dv. Este prima dată în mulţi ani când se întâmpla să vă solicităm executarea unei comenzi şi suntem siguri că veţi acţiona fără alte ezitări. dacă în 10 zile nu primim marfa. nu ne-a parvenit încă. Este de datoria noastra să vă informăm că această solicitare nu va fi urmată de altele . .Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . Livrarea articolelor sus numite fusese deja solicitată prin telexul nostru din 5 curent. ne-aţi confirmat comanda şi suntem surprinşi că nu am primit încă nici un aviz care să ne informeze despre întârziere. 35 de 1000 calculatoare de buzunar.

Brown.m. non ci è ancora pervenuta.m.s. È la prima volta in molti anni che ci capita di sollecitarvi un ordine e siamo certi che procederete senza altre esitazioni.c. 35 di 1000 calcolatrici tascabili. . Anche voi ci avete confermato l'ordine e siamo sorpresi di non avere ancora ricevuto nessun avviso che ci informi del ritardo. il 15 febbraio u. siamo spiacenti di ricordarVi che dovevamo ricevere la merce il 1 c. È la prima volte che siamo costretti a sollecitare l'adempimento di un ordine e ci auguriamo si tratti di un caso straordinario. Distinti saluti. il cui arrivo ci era stato assicurato per la fine di giugno. che non ha avuto risposta. Avevamo già sottolineato l'importanza di una consegna puntuale: ora dobbiamo chiedervi di soddisfare l'ordine entro la fine della settimana o di darci una giustificazione il più presto possibile. Nell'attesa di un pronto chiarimento da parte vostra salutiamo distintamente. Sollecito di spedizione merce Con riferimento al nostro ordine no. La consegna dei sudetti articoli era già stata sollecitata con nostro telex del 5. Poiché avevamo sottolineato l'importanza di una consegna puntuale.. Sig.. È nostro dovere perciò informarvi che a questo sollecito non ne seguiranno altri.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .FORNITORE Sollecito di esecuzione ordine Siamo spiacenti di informarvi che la merce ordinata al vostro agente. se entro 10 giorni non riceveremo la merce considereremo annullato l'ordine e dovremo rivolgerci ad un nuovo fornitore.

Sperăm că în viitor veţi avea o mai mare grija în a ne informa eventualele impedimentele. deşi v-am subliniat de mai multe ori urgenţa. Vă salutăm cordial . datorită relaţiilor comerciale optime care ne leagă de mult timp.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . de a ne furniza aceste articole. Din cauza neglijenţei dv. Suntem într-adevăr nemulţumiţi de întâmplare. suntem siguri că au fost grave problemele care v-au împiedicat să ne trimiteţi comanda.FURNIZOR Anularea comenzii neexecutate după mai multe solicitări Regretăm să vă informăm că maşinile de scris pe care le-am comandat prin scrisoarea 39 /c din 1 decembrie 20XX şi pe care le-am solicitat prin scrisoarea 39 / din 1 februarie 20XX. dar. astfel încât să nu fim nevoiţi să recurgem la alţi furnizori. am decis să anulăm comanda. nu ne-au parvenit încă.

Siamo veramente spiacenti dell'accaduto. Distinti saluti.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .FORNITORE Annulamento ordine per inevasione dopo ripetuti solleciti Siamo dolenti di informarVi che le macchine da scrivere che avevamo ordinato con lettera 39/C del 1 dicembre 20XX e sollecitato con lettera 39 / del 1 febbraio 20XX non ci sono ancora pervenute. malgrado avessimo sottolineato ripetutamente l'urgenza. . abbiamo deciso di annullare l'ordine. Vista la vostra negligenza nel fornirci questi articoli. siamo sicuri che siano stati gravi problemi ad imperdirvi di soddisfare il nostro ordine. viste le ottime relazione commerciali che ci legano da lungo tempo. ma. Speriamo che in futuro abbiate maggiore cura nell'informarci di eventuali impedimenti. cosicché non dovremo rivolgerci ad altri fornitori.

b) Regretăm că nu v-am pus la curent cu întârzierea livrării mărfii. – că marfa dv. .FURNIZOR Frazeologie SOLICITĂRI 1. comenzi. Suntem siguri că – Siguri că – Sperăm că / vă veţi ocupa de această problemă fără alte întârzieri – veţi acorda imediat atenţie acestui caz – veţi rezolva problema cu promptitudine. 4. va trebui să anulăm comanda. Vă garantăm că ne vom ocupa cu mai multă grijă de viitoarele dv. c) Suntem conştienţi / de întârzierea livrării mărfii dv. Ne pare rău / să vă informăm – că trebuie să vă informăm / că marfa comandată la 2 aprilie nu a fost încă livrată – nu a ajuns încă. 9. În prezent avem plăcerea să vă informăm că marfa este gata de livrare şi sperăm să ajungă la timp pentru noul sezon. 8. a) Aceasta este prima dată când suntem constrânşi / să solicităm / o comandă şi suntem siguri / că a fost un caz de excepţie – că se datorează unei scăpări. 2. Suntem foarte surprinşi că nu am primit încă / notificarea executării comenzii noastre n… . 3. Dacă marfa nu va fi livrată până la…. Dat fiind că / această întârziere ne produce inconveniente grave – am subliniat importanţa unei livrări prompte / vă solicităm / să ne trimiteţi marfa – să executaţi comanda / imediat – fără nici o întârziere – cât mai curând posibil – cu promptitudine / sau să ne daţi o justificare a întârzierii. b) Acesta este deja a doua oară când solicităm comanda noastră şi ne revine nouă acum obligaşia să vă informăm că prezenta nu va fi urmată de nici o altă scrisoare. a) Vă rugăm să ne scuzaţi pentru imposibilitatea de a executa comanda dv.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . are o întârziere de 2 săptămâni. privind acest caz / această întârziere. RĂSPUNSURI 7. 6. 5.nici o informare din partea dv.

Se la merce non sarà consegnata entro . c) Siamo consapevoli / del ritardo nella consegna della vostra merce .di dovervi informare / che la merce ordinata il 2 aprile non è ancora / stata consegnata arrivata.di soddisfare l'ordine / subito . Siamo molto sorpresi di non avere ancora ricevuto / la notifica di esecuzione del nostro ordine no. Siamo dolenti / di informarvi . Siamo attualmente lieti di informarvi che la merce è pronta per la consegna e speriamo che arrivi in tempo per la nuova stagione.Certi che . b) Questa è già la seconda volta che sollecitiamo il nostro ordine ed è ora nostro dovere informarvi che nessuna lettera seguirà la presente.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .senza ulteriore ritardo . Vi garantiamo che ci occuperemo dei vostri futuri ordini con più cura. 3.con cortese sollecitudine / o di darci una giustificazione del ritardo. 2.Speriamo / vi occuperete del problema senza ulteriori esitazioni .tratterete il problema in modo sollecito. 5. Poiché / questo ritardo ci sta causando gravi inconvenienti avevamo sottolineato l'importanza di una consegna puntuale / vi chiediamo / di farci avere la merce ..FORNITORE Fraseologia SOLLECITI 1. 6. b) Siamo dolenti di non avervi messo al corrente del ritardo nella consegna della merce. dovremo annullare l'ordine.che la vostra merce ha un ritardo di 2 settimane. a) Questa è la prima volta che siamo costretti / a sollecitare / un ordine e siamo sicuri / che sia stato un caso straordinario che sia dovuto ad una svista.presterete al caso la vostra immediata attenzione . .il più presto possibile .ritardo. 8.nessun avviso da parte Vostra riguardante questo / caso . RISPOSTE 7. a) Ci scusiamo vivamente per l'impossibilità di soddisfare il vostro ordine. 4. Siamo sicuri che . 9. 10 ..

suntem total satisfăcuţi de promptitudinea executării comenzii. Când mărfurile comandate. Prin urmare. Avem plăcerea să vă informăm că. 67.. de calitate sigur inferioară aceleia a celorlalte păpuşi primite. n. Reclamaţie pentru marfă cu defecte Am primit păpuşile conform comenzii noastre n. vă salutăm cordial. Regretăm că trebuie să vă informăm că deşi am găsit totul în ordine. Acesta este motivul pentru care ele încep cu exprimarea scuzelor. atât sub aspectul culorii cât şi al tipului de ţesătură folosită pentru rochie. păpuşa din cutia n. comenzile sunt executate corect.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . Răspunsul la acest tip de scrisori este o sarcină delicată şi trebuie redactat cu mult tact de către furnizorul care le-a primit. din diferite motive. 7 şi am acceptat trata dv. În general. . în valoare totală de … conform facturii dv. clientul este constrâns să trimită furnizorului său o scrisoare de reclamaţie. prezintă probleme. reclamaţiile privesc livrarea mărfii fie avariată din cauza ambalajului fie necorespunzătoare celei comandate. cu respectarea condiţiilor stabilite. exceptând păpuşa amintită. explicând circumstanţele care au provocat incidentul neplăcut şi continuă cu propunerea unei soluţii rapide şi eficiente. avem satisfacţia să anexăm o comandă pentru căsuţe de păpuşi. ajunse la destinaţie. Aceasta pare să facă parte dintr-o altă partidă. cere ca incovenientul să fie remediat cât mai curând posibil. 9 este total diferită de celelalte.FURNIZOR Reclamaţii Nu întotdeauna. Faptul se datorează probabil unei neatenţii şi vă rugăm să remediaţi. În aşteptarea răspunsului dv. pe lângă faptul că este o plângere. Această scrisoare.

Siamo perciò lieti di allegare un ordine per case da bambola. oltre a presentare una lamentela. il cliente è costretto al inviare al proprio fornitore una lettera di reclamo.. presentano qualche problema. 67. chiede che il danno possa essere al più presto rimediato. per varie ragioni. Quando le merci ordinate. giunte a destinazione.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . contenuta nella cassa no. e vi preghiamo di provvedere. Reclamo per merce difettosa Abbiamo ricevuto le bambole coma da nostro ordine no. .. 9. Per questa ragione essa si apre con un’espressione di scuse che spieghi le circostanze che hanno portato al verificarsi dello spiacevole contrattempo e prosegue con una proposta di una soluzione veloce ed efficace. Abbiamo comunque il piacere di informarvi che. che è completamente diversa dalle altre. siamo completamente soddisfatti della pronta evasione dell'ordine.FORNITORE Reclami Non sempre. 7 e accettato la vs. sia nel colore sia nel tipo di tessuto utilizzato per il vestito.. tratta per un ammontare di € . In genere I reclami riguardano la consegna di merce o danneggiata per cattivo imballaggio oppure non corrispondente a quella richiesta. Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo trovato in ordine tutte le bambole tranne una. come riportato nella vostra fattura no. Questa lettera. ad eccezione della bambola suddetta. nel rispetto delle condizioni stabilite. Essa sembra appartenere ad un'altra partita. gli ordini vengono eseguiti in maniera corretta. La risposta a queste lettere è sempre un compito delicato e deve essere redatta con molto tatto da parte del fornitore che le ha ricevute. Ciò è probabilmente dovuto ad una svista. di qualità indubbiamente inferiore a quella delle altre bambole ricevute. Nell'attesa di una vostra risposta salutiamo distintamente.

Deoarece avem urgentă nevoie de modelul NAKE. noi am comandat pantofii de sport NAKE. am putea să încercăm să îi vindem în contul dv. De fapt. vă salutăm cordial. vă rugăm să ne contactaţi prin telefon sau telex. însă ne pare rău să vă informăm că. rezervând pentru noi un comision de 5%. . jumătate cu trenul de pasageri. pentru săritura cu prăjina. la cel mai bun preţ. În cazul în care nu sunteţi în măsura să ne furnizaţi tipul de pantofi solicitaţi. nu am găsit pantofii de sport comandaţi. în timp ce aceştia pe care ni i-aţi livrat sunt de cu totul alt tip. poate ALL SUNS. deschizând ambalajul. de îndată ce primiţi această reclamaţie.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . Deoarece asemenea pantofi nu servesc pentru săritura cu prăjina şi nu este avantajos să vi-i reexpediem dat fiind că jocurile olimpice încep curând. În speranţa că veţi fi de acord cu sugestia noastră şi că viitoarele noastre comenzi vor fi executate cu atenţie sporită. pe care am comandat-o în scrisoarea noastră din 1 august. ne-a sosit la timp. Firesc.FURNIZOR Reclamaţie pentru expedierea greşită a mărfii Partida de pantofi de sport. în acest caz transportul va cădea în sarcina dv. vă rugăm să ne expediaţi marfa comandată.

forse ALL SUNS. ci è pervenuta puntualmente. In questo caso il trasporto sarà naturalmente a vostro carico. vi preghiamo di inviarci la merce ordinata a mezzo treno passeggeri appena ricevete questa lettera.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . ma siamo dolenti di informarvi che aprendo le scatole di imballaggio non vi abbiamo trovato le scarpe sportive ordinate. Poiché tali calzature non servono per il salto con l'asta e non è conveniente rispedirvele visto che i Giochi Olimpici sono troppo vicini. Poiché abbiamo urgentemente bisogno del modello NAKE per il salto con l'asta. distintamente vi salutiamo. mentre quelle che ci avete spedito sono di tipo completamente diverso. Nella speranza che concordiate con il nostro suggerimento e che i nostri ordini futuri siano evasi con maggiore cura.FORNITORE Reclamo per invio merce sbagliata La partita di scarpe sportive che abbiamo ordinato nella nostra lettera dell'1 agosto u. . Nel caso non siate in grado di fornirci il tipo di scarpe richiestovi preghiamo contattarci via telefono o telex. Noi infatti abbiamo ordinate le NAKE. potremmo provare a venderle per vostro conto al miglior prezzo.s. riservando per noi una provvigione del 5%.

În aşteptarea răspunsului dv. vă salutăm cordial. vă salutăm cordial. astfel ne-am gândit că din cauza unei greşeli nu aţi luat în consideraţie abonamentul său. .I. anexam o copie împreună cu nota de emitere. Factura corespunzătoare a fost platită în ianuarie.. Reclamaţie pentru marfa plătită şi neprimită Obiect : abonament 20XX al clientului nostru dl. din 20XX nu i-au parvenit.FURNIZOR Reclamaţie şi restituirea mărfii defecte Vă restituim o garnitură pentru strung 3881341. Am observat două elemente necorespunzătoare şi anume: a) culoarea verde .Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . care apare în partea de cauciuc şi care s-ar putea datora unei substanţe aplicate pe garnitură (garnitura este dintr-un material nou.. … Abonatul în cauză ne-a comunicat recent că nici unul dintre ziarele F. care este defectă şi ne-a cauzat grave probleme cu clienţii: vă rugăm să o verificaţi şi să ne comunicaţi părerea dv. alb). Mulţumindu-vă anticipat şi încrezători că un asemenea incovenient nu se va mai repetă. Vă rugăm să aveţi amabilitatea să controlaţi de urgenţă lista de expedieri şi să trimiteţi clientului nostru toate publicaţiile din acest an. trebuie să fie analizate cu atenţie. nesesizate până acum. b) pivoţi care prezintă anumite imperfecţiuni care.

FORNITORE Reclamo e restituzione di merce difettosa Vi restituiamo una guarnizione per tornio 388 11341 che è difettosa e ci ha causato gravi problemi con i clienti: vi preghiamo di analizzarla e comunicarci la vostra opinione.I. Noi abbiamo notato due fattori anomali. Ringraziandovi in anticipo.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . e confidando che inconveniente non si ripeta più. b) i perni che presentano alcune imperfezioni mai riscontrate prima e necessitano di essere analizzati attentamente. Reclamo per mancato ricevimento merce già pagata Ogg. Rossi. ne alleghiamo una copia insieme alla nota di emissione. precisamente: a) il colore verde che appare nella parte in gomma e che potrebbe essere dovuto ad una sostanza applicata sulla guarnizione. La relativa fattura proforma è stat pagata in gennaio. (la guarnizione è costituita da un nuovo materiale bianco). L'abbonato in oggetto ci ha recentemente comunicato che nessuno dei periodici F. distintamente vi salutiamo. Vogliate controllare con urgenza la vostra mailing-list e spedire al nostro cliente tutte le pubblicazioni di quest'anno. del 20XX gli è pervenuto. abbiamo così pensato che a causa di una svista non abbiate preso in considerazione il suo abbonamento. tale .: abbonamento 20XX del nostro cliente Sig. In attesa di vostro riscontro porgiamo distinti saluti.

Dacă publicaţiile nu vor fi ajuns pânaă la sfârşitul lui iulie. vă sugeram să-l informaţi pe clientul dv. Salutări cordiale Reclamaţie privind marfa cu defecte În atenţia… Obiect: garniturile livrate pe 28 otombrie 20XX. inclusiv reînnoirea acestuia pentru 20XX. De aceea. Salutări cordiale . Numărul curent în computer. reclamaţie şi copia facturii anexate. abonamentul a fost reînnoit în aprilie 20XX. rugaţi-l să ne scrie încă o dată. Am sesizat că cele două feţe din cauciuc ale garniturilor respective se desprind de discul metalic intern. să aştepte expedierea publicaţiilor sale până la sfârşitul lui iulie 20XX. fiind plătit în martie 20XX. Conform computerului nostru. incluzând şi o copie a acestei scrisori pentru raportul nostru. Vă rugăm să ne explicaţi cum se poate întâmpla aceasta.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT .FURNIZOR Răspuns la reclamaţie Am primit recenta dv. referitor la un asemenea abonament este”A 1667”. vă rugăm să-l menţionaţi în toate comunicările viitoare. ţinând cont de faptul că nu am schimbat metodele de producţie şi că această problema nu a mai apărut în trecut.

Distinti saluti. Secondo il nostro computer l'abbonamento è stato rinnovato nell'aprile 20XX. includendo una copia di questa lettera per nostro riferimento. Vi suggeriamo perciò di avvisare il cliente che attenda la spedizione delle sue pubblicazioni fino alla fine del luglio 20XX. Il numero di riferimento per il computer relativo a tale abbonamento è <<A 1667>>: vi preghiamo di riportarlo in tutte le comunicazioni future. Distinti saluti. Se le pubblicazioni non gli saranno arrivate per la fine di luglio c.: guarnizioni consegnate il 28 ottobre 20XX.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . tenendo presente che non abbiamo cambiato i metodi di produzione e che il problema non si è mai presentato in passato. Abbiamo notato che le due facce di gomma delle guarnizioni in oggetto si separano dal disco metallico interno.a.FORNITORE Risposta a reclamo Abbiamo ricevuto il vostro recente reclamo e la copia della fattura allegata. Reclamo per merce difettosa Alla cortese attenzione di … Ogg. compreso il rinnovo per il 20XX. Vi preghiamo di spiegarci come questo possa succedere. . vogliate pregarlo di scriverci ancora. essendo stato pagato nel marzo 20XX..

Vom efectua cât mai curând un control riguros. ne surprinde mult. pentru a putea face să vă parvină o cantitate corespunzătoare într-o expediere viitoare. presiunea preselor să nu fi fost regularizată. pentru o anumită partidă de marfă. cu toate că se poate întâmpla ca.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . din 5 curent.FURNIZOR Răspuns la reclamaţie În atenţia… Obiect: scrisoarea dv. fiţi amabili şi informaţi-ne asupra cantităţii de garnituri pe care a fost imposibil să le folosiţi. . Conţinutul scrisorii dv. Între timp. Salutări cordiale. reducţie cauciuc/ metal/ cauciuc.

Nel frattempo. Effettueremo al più presto un accurato controllo.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . attacco gomma / metallo / gomma Il contenuto della vostra lettera ci sorprende molto. Distinti saluti. per potervene far pervenire un quantitativo corrispondente in una prossima spedizione. vogliate gentilmente informarci sulla quantità di guarnizioni che siete impossibilitati ad impiegare. tuttavia potrebbe essere accaduto che. per una certa partita di materiale..: vostra lettera del 5 c. la compressione delle presse non sia stata regolare.FORNITORE Risposta a reclamo Alla cortese attenzione di … Ogg.m. .

b) În acest caz – în această situaţie / vă solicităm să înlocuiţi marfa reclamată – v-am fi recunoscători dacă ne-aţi putea trimite articolele lipsă cât mai curând posibil. 2. 76 era avariată din cauza ambalajului neadecvat. am descoperit că marfa furnizată conform comenzii noastre n. 4. c) Vă rugăm să fiţi amabili să ne expediaţi marfa comandată la primirea prezentei. Vă rugăm să le verificaţi şi să ne informaţi cu privire la ce aţi constatat – vă rugăm să ne semnalaţi defectul posibil. b) Vă restituim câteva …defecte.FURNIZOR Frazeologie 1. Cu scopul de vă furniza o dovadă pentru reclamaţia noastră – Dat fiind că… sunt inutilizabili – vă trimitem câteva articole – vă restituim articolele. d) Livrarea de … pe care le-am comandat la 5 iunie ne-a parvenit în cele mai proaste condiţii – pentru că ambalajul era probabil nepotrivit – poate din cauza ambalajului defect. . c) Deschizând ambalajul. 5. 3.era avariată în mod vizibil.nu era conformă cu eşantionul – era de calitate inferioară celei obişnuite. Sperăm că – Suntem siguri că / veţi acorda acestui caz atenţia maximă – veţi considera această reclamaţie urgentă – comenzile noastre viitoare vor fi executate cu mai multă grijă. Vă scriem în legătură cu / referitor la – comanda noastră / din data de – datată – 16 martie – că am primit azi – a fost executată azi. a) Ne pare rău să vă informăm că – Regretăm că trebuie să vă informăm / că marfa pe care ne-aţi expediat-o ca răspuns la comanda noastră din 6 mai / a rezultat defectă – nu era cea solicitată. a) Credem că aceasta se datorează unei scăpări şi vă solicităm / să înlocuiţi marfa greşită cu cea cerută – să ne trimiteţi marfa comandată.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT .

inviarci la merce giusta. . d) La consegna di . Vi scriviamo / a proposito del .Ci dispiace dovervi informare / che la merce che ci avete spedito a seguito nostro ordine del 6 aprile / è risultata difettosa .forse a causa dell'imballaggio difettoso. b) Vi restituiamo alcuni . b) In questo caso .Poiché gli .datato / 16 gennaio.. difettosi.. 4. Al fine di darvi una prova del nostro reclamo . a) Siamo dolenti di informarvi . Vi preghiamo di controllarli e di avvisarci su ciò che avete scoperto . Speriamo che ... 3. a) Pensiamo che questo sia dovuto ad una svista e Vi chiediamo / di sostituire la merce errata con quella richiesta . c) Aprendo l'imballaggio abbiamo scoperto che la merce fornitarci come da ordine no...Vi restituiamo gli articoli.era di qualità inferiore al solito.Di fronte a questa situazione / Vi chiediamo di sostituire la merce in oggetto .tratterete questo reclamo come urgente .in riferimento al / nostro ordine / del . di .non era conforme a campione .non era quella richiesta era danneggiata vistosamente .Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . 2..i Vostri ordini futuri verranno soddisfatti con più cura.FORNITORE Fraseologia 1..Vi preghiamo di illustrarci il possibile difetto. 25 era danneggiata a causa dell'imballaggio inadeguato.. c) Vi chiediamo cortesemente di spedirci la merce giusta dietro ricevimento della presente. 5.Vi saremmo grati se poteste inviarci gli articoli mancanti il più presto possibile.Siamo sicuri che / presterete al caso la massima attenzione . che / abbiamo ricevuto oggi è stato soddisfatto oggi. sono inutilizzabili / Vi inviamo alcuni articoli . che abbiamo ordinato il 17 giugno è arrivata in pessime condizioni / poiché l'imballaggio era probabilmente inadatto .

/ referitoare la / marfă greşită – marfă neprimită comandată la 18 mai 20XX. Vă anunţăm că am primit / scrisoarea dv. .Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . c) Vă rugăm să ne informaţi cu privire la cantitatea articolelor pe ca nu le-aţi putut folosi pentru vă trimite altele. Permiteţi-ne să ne scuzăm încă o dată pentru paguba pe care probabil v-am produs-o.reclamaţia dv. 7. a) Am fost foarte surprinşi de conţinutul scrisorii dv.FURNIZOR Răspunsuri 6. din … . 8. b) De aceea vă solicităm să ne returnaţi marfa defectă pentru a o putea controla. – Regretăm foarte mult incovenientul pe care Vi l-am cauzat / vom dispune executarea unui control imediat ce vom primi marfa defectă – şi vom face tot posibiliul să înlocuim imediat marfa defectă.

Siamo vivamente spiacenti per l'inconveniente che vi abbiamo causato / e provvederemo a fare un controllo non appena riceveremo la merce difettosa . 8. 7. .del vostro recente reclamo / riguardante / merce sbagliata .Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . b) Perciò vi chediamo di rispedirci la merce difettosa per poterla controllare. a) Siamo stati molto sorpresi circa il contenuto della vostra lettera . Accusiamo ricevimento / della vostra lettera del .merce non pervenuta ordinata in data 19 gennaio. Permetteteci di scusarci ancora per il danno che possiamo avervi arrecato..e faremo in modo di sostituire la merce difettosa subito. c) Vi preghiamo di informarci circa la quantità degli articoli che non avete potuto utilizzare al fine di inviarverli nuovamente.. .FORNITORE Risposte 6.

trebuie să se încerce să se evite asemenea dispute dat fiind că implică atât mari cheltuieli de ambele părţi cât şi o mare pierdere de timp întru-cât controversele legale sunt soluţionate cu greu în numai câteva luni. Dacă nici una dintre părţile în cauză nu va fi satisfăcută de această corespondenţă.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT .FURNIZOR Contencios În cursul operaţiunilor comerciale ale unei firme pot surveni fapte foarte neplăcute ca lipsa plăţilor. se poate trece la demersul legal. o întârziere însemnată în achitarea unei datorii vechi. Dacă este posibil. . În asemenea cazuri nefericite se redactează un număr de scrisori în care se încearcă să se găsească soluţii rezonabile pentru ambele părţi. refuzul de a plăti contravaloarea mărfii deteriorate sau care nu a fost comandată sau o concurenţă neloială. iar raporturile dintre firme nu vor mai fi directe ci administrate în întregime de avocaţii respectivi.

il rifiuto di risarcire merce avariata o non richiesta. ed i rapporti fra le ditte nonsaranno più diretti ma completamente gestiti dai rispettivi avvocati. Se nessuna delle parti in causa uscirà soddisfatta da questa corrispondenza si passerà alle vie legali. oppure una concorrenza sleale.FORNITORE Contenzioso Durante le operazioni commerciali di una ditta possono accadere fatti molto spiacevoli come il mancato pagamento. In questi malaugurati casi vengono redatte alcune lettere in cui si tenta di trovare soluzioni ragionevoli per ambedue le parti. Se possibile bisogna cercare di evitare queste dispute poiché comportano sia grosse spese da parte delle due parti sia la perdita di tantissimo tempo. . visto che le controversie legali difficilmente si risolvono in pochi mesi.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . un considerevole ritardo nel saldare un vecchio debito.

Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . Din acest motiv scriem tuturor firmelor care ne sunt debitoare pentru a solicita achitarea datoriilor. din … şi ne pare într-adevăr foarte rău că nu putem să venim în întâmpinarea cerinţelor dv. Din păcate comportăm altfel . care sperăm că nu va dura mult. să recurgem la mijloace legale chiar şi în ceea ce vă priveşte. Avocaţii noştri vor lua legatura cu dv. situaţia noastră nu ne permite să ne Nu credem că între noi vor interveni contacte ulterioare directe deoarece toată corespondenţa ce va urma va fi administrată de respectivele cabinete de avocaţi.FURNIZOR Răspuns la imposibilitatea de achitare a datoriilor 10 septembrie 20XX Am primit scrisoarea dv. Salutări distinse . implică în mod clar imposibilitatea unei plăţi imediate. nici situaţia noastră nu este prea bună. Creşterea preţurilor a pricinuit o serie de pagube vânzărilor noastre şi de aceea avem urgentă nevoie de bani lichizi pentru a ne uşura situaţia financiară proastă. Ne vedem deci constrânşi. chiar dacă o facem cu părere de rău. Ne dăm seama de problemele grave cu care a trebuit să vă confruntaţi dar. din păcate. deoarece situaţia dv.

purtroppo. e siamo veramente molto spiacenti di non potere venire incontro alle vostre esigenze. Ci rendiamo conto dei gravi problemi che dovete affrontare ma.FORNITORE Risposta a impossibilità di saldo debiti Abbiamo ricevuto la vostra lettera del .. . sia pure a malincuore. Ci vediamo quindi costretti. a ricorrere a vie legali anche con voi.. Distinti saluti. Purtroppo la nostra situazione comportarci in maniera differente.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . L'incremento dei prezzi ha danneggiato alquanto le vendite e perciò abbiamo urgente necessità di contante per sollevare la nostra cattiva situazione finanziaria che speriamo momentanea. I nostri avvocati provvederanno a mettersi in contatto con voi. poiché la vostra situazione comporta chiaramente l'impossibilità di un pagamento immediato. non ci consente di Non crediamo che tra noi intercorrerano ulteriori contatti diretti poiché tutta la prossima corrispondenza sarà amministrata dai rispettivi studi legali. anche la nostra situazione non è molto piacevole. Per questa ragione stiamo scrivendo a tutte le ditte nostre debitrici per sollecitare il saldo dei debiti.

5. 7.FURNIZOR Frazelogie 1. Următoarea corespondenţă va fi administrată direct de către avocaţii noştri. 4. De acum înainte vom înceta orice raport de afaceri cu dv.. Suntem puşi în imposibilitatea de a achita complet datoriile neplătite. 2.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . 6. 3. Situaţia noastră nu ne permite să ne comportăm altfel. suntem obligaţi să recurgem la procedurile legale .să luăm iniţiativele legale necesare .să încredinţăm cazul avocatului nostru. . Cu toate că aceasta este foarte neplăcut. Avocaţii noştri se vor îngriji să vă contacteze. Vă cerem să rămâneţi neutri în această afacere.

La prossima corrispondenza sarà amministrata direttamente dai nostri rispettivi studi legali. 2. 7.a prendere le necessarie iniziative legali . La nostra situazione diversamente.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .ad affidare il caso al nostro avvocato. I nostri avvocati provvederanno a contattarvi. Vi chiediamo di rimanere del tutto neutrali in questa faccenda. Nonostante questo sia molto penoso siamo obbligati / a ricorrere a procedure legali . 3. . Siamo impossibilitati nel saldare completamente i nostri debiti insoluti. D'ora in avanti troncheremo ogni ulteriore rapporto di affari con voi. 4. 6. non ci permette di comportarci 5.FORNITORE Fraseologia 1.

FURNIZOR Rezervări la avion şi la hotel Multe din activităţile de lucru ale unui manager sau ale unui reprezentant implică deplasarea de la sediu principal de lucru. reuniuni pentru studierea situaţiei pieţei. apare necesitatea de a rezerva locuri la hotel sau pe mijloacele de transport. mai ales la avion sau vapor. Aşa cum aţi solicitat. . vă transmitem salutări distinse. nu numai în propria ţară. participarea la expoziţii şi târguri internaţionale. 8 şi 9 luna în curs a 10 camere duble cu baie şi demipensiune (mic dejun şi cina). din 8 ale lunii curente şi suntem bucuroşi să confirmăm rezervarea.camera dublă cu baie: €… . 7. ca în majoritatea cazurilor.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . Motivele acestor deplasări sunt variate: de exemplu.. vă trimitem preţurile demipensiunii şi tarifele camerelor: . Confirmarea rezervării hoteliere Am primit scrisoarea dv. pentru 6. Scrisoarea comercială devine utilă când. congrese pentru perfecţionare. o vizită la un furnizor sau la un client pentru discuţii importante.demipensiune (mic dejun + cina) € … Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că băuturile nu sunt incluse în preţ. dar şi în străinătate. Aşteptând sosirea dv.

e siamo lieti di confermare la prenotazione. si rende necessario prenotare stanze d’albergo o mezzi di trasporto. di 10 camere doppie con bagno a mezza pensione (prima colazione e cena)...camera doppia con bagno € .. Conferma di prenotazione alberghiera Abbiamo ricevuto la vostra lettera dell'8 c. meetings per lo studio della situazione del mercato. 8 e 9 aprile. La lettera commerciale diviene utile quando. Come da vostra richiesta vi inviamo i prezzi della mezza pensione e le tariffe delle camere: . In attesa del vostro arrivo cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.. come nella maggior parte dei casi. la visita ad un fornitore o ad un cliente per importanti colloqui.m. I motivi di questi viaggi di lavoro sono svariati: ad esempio. .. congressi d’aggiornamento. la partecipazione a esposizioni e fiere internazionali. per le notti del 6.mezza pensione (colazione e cena) € .Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .. .FORNITORE Prenotazioni aeree e alberghiere Molte attività lavorative di un dirigente aziendale o di un rappresentante implicano uno spostamento dalla sede principale di lavoro: non solo nel proprio paese ma spesso anche all’estero. soprattutto aerei o navi. 7. Vi facciamo notare che le bevande non sono comprese.

spre prânz. 9 aprilie cu demipensiune cu mic dejun şi cină. Sig. cu ocazia unui congres de cardiologie. am dori să rezervăm 10 camere cu baie pentru nopţile de 6. Pentru a participa la acelaşi congres în acest an. Am dispus deja ca Banca Barley’s din Londra sa plătească în contul nostru biletul şi rezervarea. Silvio Anossi. ai cărui membri (angajaţi)au petrecut o săptămână la dv. şi de acum înainte am vrea să stabilim raporturi regulate de lucru cu voi. 7. dar. Ne-ar plăcea să ştim dacă aveţi camere disponibile şi preţul sejurului nostru. cum ştiţi. Vă rugăm să rezervaţi un loc pentru directorul nostru . Aşteptăm un răspuns cât mai curând. Anticipăm că vom ajunge la Londra pe 6 aprilie. zborile au deseori întârzieri şi probabil vom ajunge mai târziu. Vă rugăm să trimiteţi confirmarea direct domnului Anossi.FURNIZOR Rezervare la avion Este prima oară când contactăm societatea dv.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . Distinse salutări Rezervare hotelieră Hotelul dv. Londra. aflat la “Carlton Hotel“ în Carnaby St. pentru un zbor pentru Roma care pleacă de la Londra pe 20 ale lunii curente. ne-a fost recomandat de sediul nostru din Milano. Salutări distinse . 8.

su un aereo per Roma che parta da Londra il 20 c. Vi preghiamo di riservare un posto per il nostro direttore. i cui soci hanno soggiornato per una settimana presso di voi in occasione di un congresso di cardiologia. Direttore.. Il Vostro Hotel ci è stato consigliato dalla nostra Sede di Milano. Abbiamo già predisposto che la Banca Barkley's di Londra paghi per nostro conto il biglietto e la prenotazione.m.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . Prenotazione alberghiera Alla c. Anossi presso il <<Carlton Hotel>> in Carnaby St. 7. Sig. Prevediamo di arrivare a Londra verso mezzogiorno del 6aprile. 8. prenotazioni. del Signor Walter Stanton. 9 aprile a mezza pensione con colazione e cena. . Attendiamo una risposta al più presto. ma come sapete i voli hanno spesso dei ritardi e probabilmente riusciremo ad arrivare solamente più tardi. Londra. Gradiremmo sapere se avete camere disponibili e il prezzo del nostro soggiorno. È la prima volta che contattiamo la vostra Società e d'ora in avanti voremmo instaurare regolari rapporti di lavoro con voi. Distinti saluti.a.: Uff. Vi preghiamo di inviare la conferma direttamente al Sig. Silvio Anossi.FORNITORE Prenotazione aereo Att. Distinti saluti. Per partecipare allo stesso congresso quest'anno vorremmo prenotare 10 camere doppie con bagno per le notti del 6.

Vă transmitem preţurile / tarifele noastre pentru sejur cu demipensiune . Suntem încântaţi să vă confirmăm rezervarea de zece camere duble cu baie . 8. Am fi încântaţi dacă ne-aţi informa / dacă aveţi camere disponibile / cât va costa şederea noastră .Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . Dorim să precizăm că băuturile nu sunt incluse în preţ. Hotelul dv. Cu speranţa de a vă întâlni curând…. 7. V-am fi recunoscători dacă ne-aţi putea rezerva / un loc la zborul de la… pe data de …/ zece camere duble cu baie pentru nopţile … 3. 10.FURNIZOR Frazeologie 1. ne-a fost recomandat de … 6. Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite confirmarea pentru viitoarea rezervare direct la … 4. 2. 9. În atenţia biroului / compartimentului rezervări . Credem că vom sosi la Bucureşti / spre prânz …/ aproximativ la 6 dimineaţa . . 5.

Saremmo lieti se ci faceste sapere / se avete camere disponibili . conferma della avvenuta 4. 6.dieci camere doppie con bagno per le notti del .quanto verrà a costare il nostro soggiorno.. Vogliate cortesemente inviare prenotazione direttamente a . 3. Vogliamo precisare che le bevande non sono incluse. Alla cortese attenzione dell'ufficio prenotazioni. Nell'attesa di incontrarvi presto . 10. Vi saremmo grati se ci poteste prenotare / un posto su un arero in partenza da . 7.. Siamo lieti di confermare la vostra prenotazione di dieci camere doppie con bagno...Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . Il vostro hotel ci è stato consigliato da .. Pensiamo di arrivare a Bucarest / verso mezzogiorno . 5. il . .. 2. 8.FORNITORE Fraseologia 1..alle 6 del mattino circa... .... Vi inviamo come richiestoci i nostri prezzi per soggiorno a mezza pensione. 9.

PAESI.FURNIZOR NUME DE CONTINENTE. PROVINCIE E ABITANTI Abruzzi Algeria Aosta (Val d') Argentina Belgio Brasile Calabria Cecoslovacchia Cine Danimarca Egitto Estremo Oriente Francia Germania Giappone Giordania Inghilterra Iraq Israele Libia Malta Marocco Messico Norvegia Ocenia Polonia Portogallo Romagna Romania San Marino Sardegna Scozia Spagna Stati Uniti Svezia Svizzera Tunisia Turchia Ungheria Vaticano (Città del) Vicino Oriente Abruzzi Algeria Val d'Aosta Argentina Belgia Brazilia Calabria Cehoslovacia China Danemarca Egipt Extremul Orient Franţa Germania Japonia Iordania Anglia Irak Israel Libia Malta Maroc Mexic Norvegia Oceania Polonia Portugalia Romagna România San Marino Sardinia Scoţia Spania Statele Unite Suedia Elveţia Tunisia Turcia Ungaria Vatican Orientul Apropiat Abruzzese Algerino Valdostano Argentino Belga Brasiliano Calabrese Cecoslovacco Cinese Danese Egiziano Francese Tedesco Giapponese Giordano Inglese Iracheno Israeliano Libico Maltese Marocchino Messicano Norvegese Oceaniano Polacco Portoghese Romagnolo Romeno Sanmarinese Svedese Scozzese Spagnolo Statunitese Svedese Svizzero Tunisino Turco Ungherese . PROVINCII ŞI LOCUITORI NOMI DI CONTINENTI.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . ŢĂRI.

chiamando dall'estero.FORNITORE PREFIXE TELEFONICE ALE PRINCIPALELOR ORAŞE ITALIENE PREFISSI TELEFONICI DELLE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE (Si ricorda che. si deve omettere lo zero che si usa all'interno dell'Italia. telefonând din străinătate. trebuie omisă cifra zero folosită în interiorul Italiei).Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . Amintim că. AGRIGENTO: 0922 ANCONA: 071 AREZZO: 0575 AVELLINO: 0825 BARI: 080 BENEVENTO: 0824 BOLZANO: 0471 BRINDISI: 0831 CALTANISSETTA: 0934 CASERTA: 0823 CATANZARO: 0961 COMO: 031 CREMONA: 0372 ENNA: 0935 FIRENZE: 055 FORLÌ: 0543 GENOVA: 010 GROSSETO: 0564 ISERNIA: 0865 LA SPEZIA: 0187 LECCE: 0832 LUCCA: 0583 MANTOVA: 0376 MATERA: 0737 MILANO: 02 MODENA: 059 NOVARA: 0321 ORISTANO: 0783 PALERMO: 091 PAVIA: 0382 PESARO: 0721 PESCARA: 085 PISTOIA: 0573 RAGUSA: 0932 REGGIO CALABRIA: 0965 RIETI: 0746 ROMA: 06 SASSARI: 079 SIENA: 0577 SONDRIO: 0342 TERAMO: 0861 TRAPANI: 0923 TREVISO: 0422 URBINO: 0722 VARESE: 0332 VENEZIA: 041 VICENZA: 0444 ALESSANDRIA: 0131 AOSTA: 0165 ASCOLI PICENO: 0736 BELLUNO: 0437 BERGAMO: 035 BOLOGNAO: 051 BRESCIA: 030 CAGLIARI: 070 CAMPOBASSO: 0874 CATANIA: 095 CHIETI: 0871 COSENZA: 0984 CUNEO: 0171 FERRARA: 0532 FOGGIA: 0881 FROSINONE: 0775 GORIZIA: 0481 IMPERIA: 0183 L'AOUILA: 0862 LATINA:O773 LIVORNO: 0586 MACERATA: 0733 MASSA-CARRARA: 0585 MESSINA: 090 NAPOLI: 081 NUORO: 0784 PADOVA: 049 PARMA: 0521 PERUGIA: 075 TRENTO: 0461 PIACENZA: 0523 POTENZA: 0971 RAVENNA: 0544 REGIO EMILIA: 0522 SALERNO: 089 SAVONA: 019 SIRACUSA: 0931 TARANTO: 099 TORINO: 011 UDINE: 0432 TRIESTE: 040 VERCELLI: 0161 VERONA: 045 VITERBO: 0761 .

FURNIZOR CODURI POSTALE ITALIENE CODICE POSTALE ITALIANO AGRIGENTO: 92100 ANCONA: 60100 AREZZO: 52100 ASTI: 14100 BARI: 70100 BENEVENTO: 82100 BOLOGNA: 40100 BRESCIA: 25100 CAGLIARI: 09100 CAMPOBASSO: 86100 CATANIA: 95100 CHIETI: 66100 COSENZA: 87100 CUNEO: 12100 FERRARA: 44100 FOGGIA: 71100 FROSINONE: 03100 GORIZIA: 34170 IMPERIA: 18100 L'AQUILA: 67100 LATINA: 04100 LIVORNO: 57100 MACERATA: 62100 MASSA-CARRARA: 54100 MESSINA: 98100 MODENA: 4100 NOVARA: 28100 ORISTANO: 09170 PALERMO: 90100 PAVIA: 27100 PESARO: 61100 PIACENZA: 29100 PISTOIA: 51100 POTENZA: 85100 RAVENNA: 48100 REGGIO-EMILIA: 42100 ROMA: 00100 SALERNO: 84100 SAVONA: 17100 SIRACUSA: 96100 TARANTO: 74100 TERNI: 05100 TRAPANI: 91100 TREVISO: 31100 UDINE: 33100 VARESE: 21100 VERCELLI: 13100 VICENZA: 36100 ALESSANDRIA: 15100 AOSTA: 11100 ASCOLI PICENO: 63100 AVELLINO: 83100 BELLUNO: 32100 BERGAMO: 24100 BOLZANO: 39100 BRINDISI: 72100 CALTANISSETTA: 93100 CASERTA: 81100 CATANZARO: 88100 COMO: 22100 CREMONA: 26100 ENNA: 94100 FIRENZE: 50100 FORLI: 47100 GENOVA: 16100 GROSSETO: 580046 ISERNIA: 86170 LA SPEZIA:19100 LECCE: 73100 LUCCA: 55100 MANTOVA: 46100 MATERA: 75100 MILANO: 20100 NAPOLI: 80100 NUORO: 08100 PADOVA: 35100 PARMA: 43100 PERUGIA: 06100 PESCARA: 65100 PISA: 56100 PORDENONE: 33170 RAGUSA: 97100 REGGIO-CALABRIA: 89100 RIETI: 02100 ROVIGO: 45100 SASSARI: 07100 SIENA: 53100 SONDRIO: 23100 TERAMO: 64100 TORINO: 10100 TRENTO: 38100 TRIESTE: 34100 URBINO: 61029 VENEZIA: 30100 VERONA: 37100 VITERBO: 01100 .Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT .

Nr. solicitat 3.FORNITORE SERVICIUL TELEX IL SERVIZIO TELEX SCHEMA 1. richiesto 3. No. Data / ora 2. solicitat 9. No.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . richiesto 9. All' attenzione di 6. Data / ora 2. Firma / numele solicitantului 8. Scatti 1. Ditta o nome dello scrivente 8. Nr. No. Nr. solicitantului 10. bătăi . Nr. del richiedente 4. În atenţia 6. solicitantului 4. telex 5. No. No. telex 5. Nr. Saluti / ringraziamenti 7. Nr. del richiedente 10. Salutări / mulţumiri 7.

Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT .. Prego Quali sono le tariffe Favorite testo di proba Siete collegato con posto telex Telex Telescrittore Parole Chi siete? Abrevieri imprimate automat de aparat Abonat absent Linia abonatului defectă Aveţi legătura cu abonatul dorit Eroare Abonat cu număr confidenţial Legătură imposibilă Postul cerut nu mai este abonat (telex) Postul solicitat este ocupat Abrevieri manuale Întrerup Confirmare Corectură Cum recepţionaţi? Data Datat Sfârşit transmisie Următor Rog trimiteţi după Rog transmiteţi Minute Aşteptaţi un moment OK De acord Recepţionat Chem din nou Recepţie necorespunzătoare Repetiţie Repetaţi totul după… Repetaţi cuvântul după… Vă rog Care sunt tarifele Probă Aveţi legătura cu postul telex Telex Teleimprimator Cuvinte Cine sunteţi? ..U.FURNIZOR ABREVIERI FOLOSITE ÎN SERVICIUL TELEX INTERNAŢIONAL ABBREVIAZIONI IMPIEGATE NEL SERVIZIO TELEX INTERNAZIONALE Abbreviazioni stampate direttamente dalla macchina ABS DER DF EEE NA NC NP OCC BK CFRM COL CRV DT DTD FIN FLLWG FS G MNS MOM OK QOK R RAP RM RPT RPTAA RPTWA SVP TAX TEST SVT THRU TLX TRP W W.. Ripetere la parola dopo.R. Abbonato assente Linea postazione d'abbonato guasta Siete collegato con l'abbonato desiderato Errore Questo abbonato non è ammesso alla corrispondenza publica Connessione impossibile Il richiesto non è più abbonato La parte richiesta è occupata Abbreviazioni manuali Interrompo Conferma Collazionamento Come ricevete? Data Datato Fine trasmissione Seguente Prego mandate dopo Invito a trasmettere Minuti Attendere un momento Sta bene Siete d'accordo Ricevuto Chiamerò di nuovo Cattiva ricezione Ripetizione Ripetere tutto dopo..

bu.3 l assegno bancario assegno circolare accettazione a favore a mezzo ferrovia riduzione supplementare allegato amministratore amministrazione a tre mesi data architetto articolo assicurazione avvocato cec cec circular acceptare în favoarea pe cale ferată reducere suplimentară anexă administrator administraţie la trei luni de la data arhitect articol asigurare avocat . B. a / b a. factură buşel .f.P. a/F angle all. a..3 bancnote bancă bonificaţie bon de lire Bursa de Mărfuri Bonuri Ordinare de Tezaur Bonuri de Tezaur Bursa de Valori conosament act de vânzare.L.T.O.FORNITORE SIGLE UZUALE SIGLE USUALI ABREVIERILE COMERCIALE CELE MAI FOLOSITE ABBREVIAZIONI COMMERCIALI PIÙ COMUNI A a. avv.b. ass.re amm. b / s bush.T. B.V. assic. b / l B / S.d.unitate de măsură pentru cereale: 36. B. B.B. a /c acc..c. amm. biglietti di banca banca per calo naturale buono per lire Borsa merci Buoni Ordini del Tesoro Buoni del Tesoro Borsa Valori bill of landing = polizza di carico bill of sale = atto di vendita bushel = misure di capacità per cereali: l. B B.ne a 3 m.M. 36. arch. B / L. B.ca bonification B.. art.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .

C. decalitro decametro marco tedesco (Deutsche Mark) decimetro decalitru decametru marcă germană decimetru conto corrente anno Codice Avviamento Postale Cavaliere Camera di Commercio. c. dam. c/o Comm.f. c /v / cont.to c. = presso Commendatore costo e nolo costo. C/p c.p. asigurare.M.. .mo c.A. c.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT .C. Industria.f.m.c. c/I Co. DM dm. assicurazione e nolo Chiarissimo corrente mese centimetro care of..m.e. nolo e commissione compagnia conto nuovo conto e ordine compagno corrente cartolina / postale con spese (riferimente ad effetto) conto vecchio contanti casella postale certificate of insurance = certificato di assicurazione compagnia.A. societate plată anticipată * Titluri onorifice: Cavaliere della Repubblica = Cavaler al Republicii. * C. Industrie. transport (se pune uneori în faţa apelativului "Signore") luna curentă centimetru prin bunăvoinţa Comandor cost şi transport cost. c.A. C. c.o corr. c. c. D dal.w.s. C.i.p.I.ia c/n/ c/&o/ C. assicurazione.f. società cash with order = pagamento anticipato cont anul curent Codul Poştal Cavaler Camera de Comerţ. c. Chiar. asigurare.FURNIZOR C c / . c/c c / cp.i. transport şi comision companie cont nou cont & ordin coleg.f. tovarăş curent carte poştală cu speze (efect) cont vechi numerar căsuţă poştală certificat de asigurare companie.a. D. Artigianato e Agricoltura conto corrente conto corrente postale Certificati di Credito del Tesoro causa di forza maggiore cost.P. c. insurance. freight = costo. Artizanat şi Agricultură cont curent cont curent poştal Certificate de Credit de Tezaur caz de forţă majoră cost.c. Comandor etc.t. Cav.o. cm.

Ferr. fattura free from particular average = franco avaria particolare free alongside ship = franco (lungo) banchina franchi belgi franco franchi francesi Figli Ferrovia Grande Velocità Fratelli free on board = franco a bordo / aereo free on rail = franco ferrovia factură franco de avarie particulară franco de-a lungul navei franci belgieni franco franci francezi Fiii cale ferată de mare viteză Fraţii franco de bord / avion franco linie ferată estratto conto eccetera Egregio (Signore) esempio escudo portoghese effetto eventuale Erros and Omissions Excepted = salvo errori o omissioni extras de cont etc. ecc.B.C.f. F. dks D/O dols.A. E. Dott. Medicină. F.O. g. S. dollars E E. FF F.S.. FB f...f. F. ev.) dolari S. document contra accept documente bancare de dat data facturii data sfârşit de lună plată contra documente livrare depozite bon de livrare dolari . d.O.p.P.U. Stimate (Domn) exemplu escudo portughez efect eventual sub rezerva erorii sau omiterii documenti Dottore dollari USA documents against acceptance = contro accettazione documenti documenti bancari dovete dare data fattura data fine mese documents against payment = pagamento contro documenti delivery = consegna docks = depositi delivery order = buono di consegna dollari documente Doctor (în Drept..o. F.. f.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE ..o. eff.D.FORNITORE doc.v. es. F.gli F.F.G. f.a. F.a.m. f. Litere etc.B.a. etc. Dr..R. E.co.A. Doll. d. F.s.r.lli f. Egr...E.e O..O.B. D. US$. USA D/A D. D/P dely.b.E F fatt.V.

F.S. p.f.P. idem Illustrissimo (Signore) importazione. km. G gr. I.V.A. K id. h. gr. F. importator Inginer Taxă pe Valoarea Adăugată dobândă kilogram kilometru ettaro ettolitro ettometro half = metà hour = ora ore hectar hectolitru hectometru jumătate oră ore grammo giroconto giorno giorni geometra Ora GREENWICH grande velocità giorni data. hr..FURNIZOR f.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . hl. f. importatore Ingegnere Imposta sul Valore Aggiunto interesse chilogrammo chilometro idem import. importat. hrs. giorni fattura giorni vista gallone grossa (dodici dozzine) gram virament zi zile geometru Ora GREENWICH mare viteză.V.q. F. calitate medie bună . Ferr. G/C g. regim accelerat zile de la data.M. FS fto f.. Ill.f.V. de la factură zile de la vedere galon gros (douăsprezece duzini) free on wagon = franco su vagone Ferrovia Piccole Velocità franco banchina destino franco svizzero firmato facente funzione free fat acid = acidità Fondo Monetario Internazionale fair average quality = merce buona media franco vagon cale ferată viteză redusă franco chei franc elveţian semnat funcţionând aciditate F.w.a. gro. hf.I.. GMT G. hm.mo IMP Ing I.v. kg. gg. H ha. g/f g/v gal. F. int. f.M.I.A.o.Q. Geom.. importato.

Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .lo pagina..c.c.V. ai.C. P.. -i. M m/c m. L..d. -e) numero Nota Bene nostro ordine corona norvegese netto ordine e conto Tutto bene oncia. once (gr.n. pagato pagine per copia conforme per esempio perito industriale Piazzale peso lordo pagină. n. N. Lit. O ns / . n/ no. mm. l/ L.B. bruto per netto . plătit pagini pentru copie conformă de exemplu expert industrial piaţă. L. mod.c. N. MM. Lg. l/o l. 28. L.3) al (a. ozs P pag.tto O/C OK oz. per es.es... p.i.T. ale) nostru număr Nota Bene comanda noastră coroană norvegiană netto comandă si cont OK uncie metro cubo mese data millimetro Magazzini Generali modello metro quadrato metro mio massimo mio conto motonave mio ordine motor ship = motonave mese venturo metru cub o lună de la data emiterii milimetru Magazine (Depozite) Generale model metru pătrat metru al meu maxim contul meu motonavă comanda mea motonavă luna viitoare litro Lire sterline Lire italiane Lettera di Trasporto Aereo Lettera di Vettura loro Loro Conto Lettera di credito loro ordine lordo per netto litru lire sterline lire italiene scrisoare transport par avion fraht dv. ns.FORNITORE L l. n/o N.GG. nro. List. m/c m/n m/o m/s m/v N. p. scrisoare de credit comanda dv.le P. m/ max. m/q/ m. p. esplanadă greutate brută nostro (-a. pagg. contul dv.A.p.Kr.

M. società anonima società in accomandita semplice salvo buon fine salvo errore od omissione signore signori signora signorina Società a Nome Collettivo Spettabile (Signore. Sigg. Sig.. ppll P.R. P. P. q. P. S.p. Spett. pacco postale 3. pk. P. pol.. referinţă Se aşteaptă răspuns Post meridiem peso netto prodotto nazionale lordo polizza 1.m. R Q. Prof. -e mică viteză.A.C.na S. p. viitor piaţă pentru numerar.P.s.P. P.P. od o. rif.f. (Firmă) societate pe acţiuni Manu Propria . P.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . cash conosament luna următoare a comandă (din ordinul) prin procură poştali. p/c P.A.s. p. regim ordinar două galoane (9 litri) S S. porto pagato 2. s.N.ssa prot.L.&O Sig.P. P.FURNIZOR PM P..le S. profitti e perdite professore professoressa protocollo Poscritto prossimo venturo piazza per pronta cassa polizza di carico prossimo mese per ordine per procura postali Post scriptum piccola velocità peck (due galloni) greutate netă produs naţional brut poliţă port plătit colet poştal profituri şi pierderi profesor profesoară protocol Post-Scriptum următor. RSPV quintale ragioniere ricevuta di ritorno riferimento Repondez s'il vous plaît È gradita una risposta chintal contabil.le Rag. S.S. Qle.zza p.a.ra Sig. Spett. Prof. Q.E.C.e.n. R.b. Ditta) società per azioni sue proprie mani societate anonimă societate în comandită simplă sub rezerva încasării sub rezerva erorii sau omisiunii domn domni doamnă domnişoară Societate în Nume Colectiv Onorat (Stimat) Domn. s. p.o.v.p.V. p. -ă confirmare de primire referitor. S.N.

precedent steamship = nave a vapore succursale salvo imprevisti salvo nostra garanzi né responsabilità società a responsabilità limitata senza scont.i. compresa avaria particolare yard = iarda (m:0.L. v/c v/o v. v / . W v.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE . V. ai. -i.). Vs V.s. soc. comanda dv. traite u. V. t.g. pachebot sucursală afară de neprevăzut afară de garanţia şi responsabilitatea noastră societate cu răspundere limitată fără reducere.v Viz W.91) per cento per mille vezi al (a. bilet la ordin bulevard mandat poştal contul dv.R.p. S.r.m. yd. ale) dv.FORNITORE S/S succ. senza spese successori suo(-a) scellino società navă cu aburi.p. u.s.c. tonn.le s. s. U tel. s/ sh.n. T. v. Succ. -e) vaglia bancario viale vaglia postale Vostro conto Vostro ordine vendita per corrispondenza viceversa videlicet (lat. T.le V. anume avarie deosebită inclusă iard la sută la mie numero telefonico Tara tonnellata tara per merce riduzione sul peso ultimo scorso număr de telefon Tara tonă tara pentru marfă reducere pe greutate trecut.P.A.sc V.B. s. % ‰ vedi Vostro (-a. fără (cheltuieli) speze succesori al său (a sa) şiling societate . cioè with particular average... vânzare prin corespondenţă viceversa adică.P.

N.I.C.A.FURNIZOR SIGLE UZUALE SIGLE USUALI A A. COMIT CONFAGRICOLTURA Camera di Commercio Industria.S. C.N.N.N.E.I.O. C.A.E.S.L. C C.I.L.P.L.I.I.Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT . B. B. Agricultură şi Artizanat Comunitatea Economică Europeană Centrul de Studii Investiţii Sociale Confederaţia Generală Italiană a Muncii Comitetul Interministerial al Preţurilor Comitetul Interministerial de Programare Economică Confederaţia Italiană a Sindicatelor Muncitorilor Consiliul Naţional al Economiei Muncii Banca Comercială Italiană Confederaţia Generală a Agriculturii Italiene Banca d'Italia Banca Nazionale del Lavoro Buono Ordinario del Tesoro Banca Italiei Banca Naţională a Muncii Bon (Ordinar) de Tezaur Azienda Generale Italiana Petroli Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Azienda Nazionale Idrogenazione Carburanti Agenzia Nazionale Stampa Associata Assicurazioni d'Italia Associazione Industriale Lombarda Alitalia Societatea Generală Italiană a Petrolului Societatea Naţională Autonomă a Drumurilor Societatea Naţională Hidrogenare Carburanţi Agenţia Naţională a Presei Asociate Asigurări Italia Asociaţia Industrială din Lombardia ALITALIA .P. C.I. A. ASSITALIA ASSOLOMBARDA AZ B B. C.A.E. A.T. CENSIS C.G. Industrie.L. A.I. Agricoltura e Artigianato Comunità Economica Europea Centro Studi Investimenti Sociali Confederazione Generale Italiana del Lavoro Comitato Interministeriale dei Prezzi Comitato Interministeriale Programmazione Economica Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro Banca Commerciale Italiana Confederazione Generale della Agricoltura Italiana Camera de Comerţ. C.A.N.E.P.G.I.S.C.

O.E.I. F Confederazione Generale della Piccola e Media Industria Confederazione Generale dell'Artigianato Italiano Confederazione Generale del Commercio Confederazione Generale dell'Industria Italiana Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Confederaţia Generală a Industriei Mici şi Mijlocii Confederaţia Generală a Artizanilor Italieni Confederaţia Generală a Comerţului Confederaţia Generală a Industriei Italiene Comisia Naţională Pentru Societăţi şi Bursă Denominazione di Origine Controllata Decreto del Presidente del Consiglio Denumire de Origine Controlată Decret al Preşedintelui Consiliului Ente Nazionale per la Energia Elettrica Ente Nazionale Idrocarburi Ente Nazionale Italiano per il Turismo Oficiul Naţional al Energiei Electrice Oficiul Naţional al Hidrocarburilor Oficiul Naţional pentru Turism FF.L.I.I.M.SS.C. F. Istituto nazionale per il Commercio Estero Istituto Mobiliare Italiano Istituto per la Ricostruzione Industriale Istituto di Studi Politici Economici e Sociali (Roma) Institutul Naţional pentru Comerţul Exterior Institutul Mobiliar Italian Institutul pentru Reconstrucţie Industrială Institutul de Studii Politice Economice şi Sociale (Roma) .I.Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE .N.P.E. I.S.N.P. D. E.E.R.N. I.S. FINCANTIERI FINMARE FINMECCANICA FINSIDER I Ferrovie dello Stato Fabbrica Italiana Automobili Torino Società Finanziaria Cantieri navali Società Finanziaria Marittima Società Finanziaria Meccanica Società Finanziaria Siderurgica Căile Ferate ale Statului Fabrica Italiană de Automobile Torino Societatea Financiară a Şantierelor Navale Societatea Financiară Maritimă Societatea Financiară Mecanică Societatea Financiară Siderurgică I. E.C. I.FORNITORE CONFAPI CONFARGIANATO CONFCOMMERCIO CONFINDUSTRIA CONSOB D D.A.I.T.C. E E.T.

FURNIZOR I.A. S.A.L.A. S.I.S.V.N.A.T.E.M.R.I.T. ITALCASSE I. UNIONCAMERE Unione Italiana del Lavoro Unione Italiana delle camere di Commercio Uniunea Italiană a Muncii Uniunea Italiană a Camerelor de Comerţ Società Italiana per l'esercizio telefonico Società Italiana pubblicità radiofonica Società nazionale metanodotti Societatea italiană de Exploatare Telefonică Societatea Italiană Publicitate Radiofonică Societatea Naţională a Gazoductelor Radio Televisione Italiana Radio-Televiziunea Italiană .Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT .S.P. Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică Banca di credito finanziario Banca de Credit Financiar Istituto Centrale di Statistica Istituto di credito della Cassa di Risparmio Italiana Imposta sul Valore Aggiunto Institutul Central de Statistică Institutul de Credit al Casei de Economii Italiene Taxa pe Valoare Adăugată R RAI-TV S S.C. U U. M MEDIOBANCA O O.P.I.

Bucuresti. 2003. Dal curriculum vitae ai documenti aziendali. 1997. 2001. Milano. Teora. 1997. . 1992. Adriana Chiriacescu. 4. Silvana Tamiozzo Goldmann Nicoletta Cherubini 6. Guida alla lettura della legge 24 giugno 1007. Francesco Bruni. Alexander Hollinger 8. Teora. Olga Balanescu 3. Giovanni De Vecchi Editore. Corespondenta de afaceri in limbile romana si engleza. EPC Libri. 2002. Laura Muresan.196. Zanichelli. Il lavoro interinale. 1996. Scrisori de afaceri (ghid Bucuresti. 7. Cortelazzo Semplificazione (coord. Comune di Padova.Bibliografie 1. Ariadna ’98. Giorgio Brafa Misicoro 5. Virginia Barghiel. Serena Fornasiero. practic). Alliprandi Come si scrive una lettera efficace. del linguaggio Michele A. Roma. Roma. n. Guida pratica alla corrispondenza privata e commerciale.) amministrativo. 2. Bucuresti. Manuale di scrittura professionale. 1999. Bonacci Editore. Lucian Belcea Dictionar juridic pentru comercianti. L’italiano per gli affari. Esempi di scrittura per le communicazioni ai cittadini. Bologna. Giulio R.

Bucuresti. Fulvia Turcu. Gaspare Reale 18. trad. Mariana Sandulescu . Brugherio-Milano. trad. 1995. Renée Messiaen 17. Modele de contracte de afaceri in romana si engleza. Brugherio-Milano. 1997. L’italiano dell’economia. 2001. Editura Didactica si Pedagogica. Guerra Edizioni. Diana Dicu. Graham Hart Saper scrivere e comunicare in modo efficace negli affari. Ian Linton 16. 1982. June Lines 15. Andrei Dobrescu. Natalia Marcu. 13. Antonio Vallardi Editore. 12. Daniela Roman. Lettere commerciali. 2001. Editrice Ciranna & Ferrara. L’italiano dell’economia. 2000.) Milano. Moderna corrispondenza commerciale italiana. Niculescu. Italiano-francese. Casoria. it. Giovanna Pelizza 11. 2001. Vincent Edwards. 2001. 2001. La nuova corrispondenza commerciale (nuova edizione). Gruppo Editoriale Edicart. Bucuresti. Bucuresti. Milano. Donatella Giovannini Manuale di corrispondenza commerciale. it. Italiana pentru oamenii de afaceri. Hoepli. Perugia. Gianfranca Gessa Shepheard Daniela Forapani. De Vecchi Editore. Gruppo Editoriale Edicart. 1997.9. 2001. rom. Brugherio-Milano. Teora. (coord. Santagata 19. Saper scrivere una lettera di vendita. Gruppo Editoriale Edicart. Saper affrontare un colloquio di lavoro. 10. Mario A. Milano. trad. 14.

22. 21. Il grande libro della corrispondenza privata e commerciale. 1994. Roma. Luca Serianni Maurizio Spagnesi.) . 1998. Italiani scritti. Bologna. Milano. Bonacci Editore. Il Mulino.20. Dizionario dell’economia e della finanza. Giovanni De Vecchi Editore. Christa Ungerer Mazza (coord. 2003.