http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_25271/Ghid-util-pentru-infiin...

Ghid util pentru infiintare PFA si Intreprindere Individuala
12 Iulie 2011 APEC
Vezi cele 9 comentarii!

Vrei sa iti infiintezi un PFA sau o Intreprindere Individuala si nu stii care sunt actele necesare si ce costuri implica? Iti prezentam astazi un scurt ghid informativ, realizat de Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor din Romania.

I. Avantaje si dezavantaje PFA, II Principalele avantaje ale infintarii unui PFA sau a unei intreprinderii individuale sunt: • Costurile cu infintarea sunt mai mici decat cele pentru infintarea unei societati comerciale; • Nu este necesar un capital social; • Documentatia pentru obtinerea Certificatului de inregistrare este mult mai simpla; • Gestionarea este mult mai simpla decat la o societate comerciala; • Nu este necesara justificarea folosirii banilor ( banii pot fi utilizati in scopuri personale in momentul incasarii). Principalele dezavantaje ale infiintarii unui PFA sau a unei intreprinderi individuale sunt: • Datoriile PFA-ului pot fi recuperate din averea proprie a persoanei fizice. • La infintare, este necesara justificarea experientei/pregatirii profesionale pentru fiecare cod CAEN ales. II. Etape • Inregistrarea propriu-zisa - se face la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Formularele si lista documentelor necesare se gasesc pe pagina www.onrc.ro. • Inregistrarea fiscala – se face la ANAF prin competarea declaratiei 070 „Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităti economice în mod independent” si a declaratiei 220” Declaratie privind venitul estimat “, in maxim 15 zile de la ridicarea documentelor de la Registrul Comertului.

III. Fiscalitate 1. Impozit pe venit Cota de impozit este de 16%. Se utilizeaza doua forme de impozitare: 1.1. Sistemul real • La infintare sau la inceputul anului ( pana la 31 ianuarie ), se depune declaratia 220 cu venituri si cheltuieli estimate. Pe baza acestei declaratii, ANAF emite decizia de plati anticipate. Pana pe 15 mai a anului urmator, pe baza registrului de incasari si plati, se completeaza declaratia 200, pe baza careia, ANAF emite decizia anuala de plata. • In cazul PFA, venituri impozabile sunt sumele incasate in anul de raportare, indiferent de perioada in care acestea au fost facturate, iar cheltuielile deductibile sunt cele efectuate in scopul desfasurarii activitatii, platite in anul de raportare, indiferent de perioada la care se refera. • Persoanele impozitate in sistem real au obligatia organizarii contabilitatii in partida simpla. 1.2. Sistemul pe baza normelor anuale de venit • Norma de venit este un barem stabilit anual de DGFP pe baza caruia se calculeaza impozitul pe venit ce trebuie platit; • Important! – un pfa inregistrat in sistem real, poate sa treaca la sistemul pe baza normelor de venit doar dupa 2 ani fiscali consecutivi; • Persoanele impozitate pe baza normelor de venit nu au obligatia organizarii contabilitatii in partida simpla si in consecinta nu au obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat (200); • In cazul in care persoana fizica desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale, venitul net se stabileste prin insumarea normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati; • In cazul in care persoana fizica desfasoara o activitate impusa pe baza normelor de venit si o alta activitate independenta venitul net anual se determina in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Indiferent de forma de impozitare, impozitul pe venit se plateste trimestrial, cu urmatoarele termene: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie.

2. CASS ( contributia de asigurari sociale de sanatate)

1 of 3

7/12/2011 3:25 PM

aceasta nu poate fi mai mica decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe tară. Taxa pe valoarea adaugata ( TVA ) Persoana fizica autorizata se poate inregistra neplatitor sau platitor de TVA ( lunar sau trimestrial).casmb. in situatia in care nu beneficiaza de o alta forma de asigurare ( contract de munca. ATENTIE ! Cei care se inregistreaza neplatitori de TVA. ATENTIE ! Operatiunile scutite de TVA sunt stabilite in Codul Fiscal la art.Declaratie informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul precedent.Decont de taxa pe valoarea adaugata. in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care s-a atins sau depasit plafonul. pensie. poate solicita pana la data de 20 ianuarie a anului urmator scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. etc).http://www. Veniturile obtinute din activitatile enumerate mai jos nu impun inregistrarea in scopuri de TVA indiferent daca valoarea lor depaseste sau nu plafonul de 119. • Persoanele fizice autorizate care au si contract de munca. ca document justificativ privind veniturile realizate. si anume. nu au obligatia sa declare si sa plateasca CAS. CAS ( contributia de asigurari sociale – pensii) Cota de taxa este este de 31. stomatologice. • Declaratia 392A. prestari de bunuri si servicii catre aceste institutii si meditatii acordate in particular • Servicii sau livrari legate de protectia sociala. * *)Aceste declaratii se intocmesc de catre platitorii de TVA.ro) 3. 2 of 3 7/12/2011 3:25 PM . dar aceasta nu poate fi mai mica decat suma reprezentand 35% din salariul mediu brut pe economie si nici mai mare decat suma reprezentand de 5 ori salariul mediu brut pe economie. adica 119. concomitent cu Declaratia anexa 5( de pe adresa www. • Declaratia 300 . Efectele nerespectarii acestei obligatii pot fi majore! • Plafonul de TVA este echivalentul a 35. aceasta trebuie depusa anual. rotunjita la mia de lei superioara.143.. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila incepand cu 1 februarie.5% aplicata asupra bazei de impunere. nu depaseste in cursul unui an calendaristic plafonul de TVA. poate fi orice suma cuprinsa in intervalul: 708 lei si 10.* • Declaratia 394 – Declaratie informativa privind livrările /prestările şi achizitiile efectuate pe teritoriul national. in copie. Obligatii declarative • Declaratia 220 – Declaratie privind venitul estimat.. Dupa primirea Deciziei de impunere de la ANAF.ro/content/articles/id_25271/Ghid-util-pentru-infiin. 158/2 . trebuie sa se inregistreze ca platitori in cazul in care depasesc plafonul de TVA .3% aplicat asupra sumei lunare asigurate.000 lei pentru un an fiscal intreg. a copiilor si tinerilor • Servicii legate de activitatile sportive • Servicii culturale • Servicii de natura financiar-bancara • Servicii in asigurari • Activitati de inchiriere. se ajusteaza proportional cu perioada cuprinsa intre momentul infintarii si finalul anului. dupa optiune. art 153 sau 153/1 si inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari in conformitate cu art. pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata. • In cazul in care PFA este infintat in cursul anului. concesionare • Livrari de constructii sau terenuri cu constructii care nu sunt noi ATENTIE ! Intentia de a efectua operatiuni economice intracomunitare implica inregistrarea in scopuri de TVA cf.110 lei. Cota de taxa este 5. * • Declaratia 392B. la Casa de Sanatate. arendare. • In sistemul public de pensii sunt asigurate in mod obligatoriu persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice. calculat la cursul din data aderarii Romaniei la UE. • Suma asigurata este stabilita de asigurat prin declaratia individuala de asigurare.avocatnet. • In cazul in care o persoana inregistrata in scopuri de TVA ( platitor de TVA ). • Decaratia 200 – Declaratie privind veniturile realizate din Romania. • Plata contributiei se efectueaza lunar. lunar. Declaratia individuala de asigurare sociala ( CAS). Persoanele fizice autorizate sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna Declaratia individuala de asigurare in temen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia respectiva. plafonul de TVA. • Baza de impunere si termenele de plata sunt aceleasi ca si cele aferente impozitului pe venit. societati care se ocupa cu transportul bolnavilor • Activitati de invatamant. • Cabinete medicale. Cifra de afaceri a unei PFA este suma facturilor emise. 4. Salariul minim brut pe tara pentru anul 2011 este de 670 lei.000 lei intr-un an fiscal. • Dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contributia.Declaratie informativa privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul precendent. ATENTIE ! Cifra de afaceri pe baza careia se calculeaza plafonul de TVA este diferita de venitul brut care sta la baza calcularii impozitului pe venit. • Declaratia privind obligatiile de constituire şi plata la FNUASS.000 euro . ATENTIE ! Contributiile obligatorii platite reprezinta cheltuieli deductibile in anul in care au fost efectuate platile. IV.

ro/content/articles/id_25271/Ghid-util-pentru-infiin. de schimbarile intervenite in situatia fiscala. Registre obligatorii • Registrul unic de control • Registrul de incasari si plati ( acesta nu este un registru obligatoriu pentru persoanele impozitate pe baza normelor anuale de venit).http://www.ro? Da like la pagina noastra de Facebook! Like Be the first of your friends to like this. Vezi cele 9 comentarii! Iti place Avocatnet.ro __________________ Atentie! Informatiile prezentate in acest articol nu reprezinta consultanta juridica sau de orice alt fel ! Like Send 37 people like this. precum si drepturile de autor si drepturile conexe potrivit Legii 8/1996 privind dreptul de autor nu pot fi reconsiderate ca activitati dependente. este necesara intocmirea unor declaratii suplimentare. Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor din Romania www. • Platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca. In functie de specificul activitatii.apec-romania. fiind datorate SOLIDAR de catre platitorul si beneficiarl de venit. poate fi reconsiderata ca fiind activitate dependenta daca : • Se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit. sau de statutul de angajator. • Foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit. Activitatile care genereaza venituri din profesii libere. • Platitorul de venit suporta cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit. in contul beneficiarului de venit. vor fi recalculate si platite.avocatnet. impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii. In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta. V.. 3 of 3 7/12/2011 3:25 PM . • Registrul inventar ATENTIE ! Orice activitate desfasurata de o persoana fizica..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful