EXAMEN RESTANTE TEORIA INSTRUIRII 2013

Dragi studenţi, Ţinând seama de situaţia de la examenul din sesiunea de iarnă şi de solicitările dv., am decis ca examenul din sesiunea de restanţe să se desfăşoare pe platforma Blackboard. Materialul de studiu l-aţi primit deja pentru sesiunea din iarnă. Veţi găsi mai jos elemente care să vă ajute să organizaţi cele studiate, pentru a putea să demonstraţi că aţi muncit pentru pregătirea examenului şi pentru a obţine rezultate bune. Obiective şi subiecte pentru Teoria instruirii Obiective Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale asociate cu instruirea: fiind date seturi de cuvinte cheie reprezentative pentru conceptele: proces de învăţământ, instruire, predare, învăţare, evaluare, studenţii vor identifica în mod corect conceptul cu care sunt asociate. Cunoaşterea şi înţelegerea perspectivelor asupra predării identificabile în învăţământul contemporan: fiind date liste cu posibile concepţii asupra predării, studenţii vor putea identifica în mod corect acea viziune care nu figurează printre cele discutate la curs (de fiecare dată va exista o singură alternativă corectă). Cunoaşterea şi înţelegerea notelor definitorii de ordin general ale predării: fiind date liste de note definitorii ale predării şi învăţării, studenţii vor opera diferenţierile necesare şi vor identifica acele note definitorii care sunt caracteristice pentru predare (de fiecare dată va exista o singură alternativă corectă). Cunoaşterea şi înţelegerea notelor definitorii de ordin general ale învăţării: fiind date liste de note definitorii ale predării şi învăţării, studenţii vor opera diferenţierile necesare şi vor identifica acele note definitorii care sunt caracteristice pentru învăţare (de fiecare dată va exista o singură alternativă corectă). Cunoaşterea şi înţelegerea notelor definitorii ale evaluării: fiind date liste de note definitorii ale învăţării şi evaluării, studenţii va identifica vor opera diferenţierile necesare şi vor identifica acele note definitorii care sunt caracteristice pentru evaluare (de fiecare dată va exista o singură alternativă corectă). Subiecte concepte fundamentale Fiind date seturi de cuvinte cheie reprezentative pentru conceptele: proces de învăţământ, instruire, predare, învăţare, evaluare, studenţii vor identifica în mod corect conceptul cu care sunt asociate. Exemplu de set de cuvinte cheie: procese, comunicare şi interacţiune, intenţionat, rezultate de învaţare specifice. Cunoaşterea şi înţelegerea perspectivelor asupra predării identificabile în învăţământul contemporan: fiind date liste cu posibile concepţii asupra predării, studenţii vor putea identifica în mod corect acea viziune care nu figurează printre cele discutate la curs (de fiecare dată va exista o singură alternativăcorectă). Cunoaşterea şi înţelegerea notelor definitorii de ordin general ale predării: fiind date liste de note definitorii ale predăriişi învăţării, studenţii vor opera diferenţierile necesare şi vor

Obiective lecţia 2 Cunoaşterea şi înţelegere a conceptului de model modular al instruirii: fiind date seturi de cuvinte cheie. Vor fi utilizate tehnica alegerii duale . Cunoaşterea şi înţelegerea modalităţilor de individualizare a instruirii caracteristice pentru modelul modular: fiind date definiţii pentru individualizarea intramodulară şi pentru extramodulară. înţelegerea şi diferenţierea caracteristicilor modelului modular în raport cu modelul lecţiei tradiţionale: fiind date enunţuri reprezentând caracteristici ale modelului modular sau ale modelului lecţiei tradiţionale. Se va utiliza tehnica alegerii duale . Se va utiliza tehnica alegerii duale. va exista un singur enunţ incorect). fiind date liste de posibile avantaje ale utilizării modelului modular. o singură alternativă va fi corectă). Cunoaşterea şi înţelegerea notelor definitorii ale evaluării: fiind date liste de note definitorii ale învăţării şi evaluării. ca şi tehnica alegerii multiple pentru cunoaşterea avantajelor utilizării modelului modular.identifica acele note definitorii care sunt caracteristice pentru predare (de fiecare datăva exista o singură alternativă corectă). Se va utiliza tehnica alegerii multiple. Subiecte Fiind date seturi de cuvinte cheie. adevărat-fals sau da-nu. Se va utiliza tehnica alegerii duale. studenţii vor identifica definiţiile corecte faţă de cele incorecte. Fiind date definiţii pentru individualizarea intramodulară şi pentru extramodulară. studenţii vor identifica enunţul care nu reprezintă un avantaj al utilizării sistemului modular (de fiecare dată. adevărat-fals sau da-nu. Cunoaşterea. studenţii vor opera diferenţierile necesare şi vor identifica acele note definitorii care sunt caracteristice pentru învăţare (de fiecare dată va exista o singură alternativă corectă). studenţii va identifica vor opera diferenţierile necesare şi vor identifica acele note definitorii care sunt caracteristice pentru evaluare (de fiecare dată va exista o singură alternativă corectă). studenţii vor identifica definiţiile corecte faţă de cele incorecte. ca şi definiţiile corespunzătoare fiecărui fel de individualizare. adevărat-fals sau da-nu. va exista un singur enunţ incorect). studenţii vor face diferenţierile necesare şi vor identifica setul de cuvinte caracteristic pentru definirea modelului modular (de fiecare dată. ca şi definiţiile corespunzătoare fiecărui fel de individualizare. adevărat-fals sau da-nu. . Fiind date liste de posibile avantaje ale utilizării modelului modular. Cunoaşterea şi înţelegerea notelor definitorii de ordin general ale învăţării: fiind date liste de note definitorii ale predăriişi învăţării. studenţii vor face diferenţierile necesare şi vor identifica setul de cuvinte caracteristic pentru definirea modelului modular (de fiecare dată. studenţii vor identifica enunţul care nu reprezintă un avantaj al utilizării sistemului modular (de fiecare dată. adevăratfals sau da-nu. studenţii vor identifica în mod corect modelul de instruire pentru care acestea sunt reprezentative. Se va utiliza tehnica alegerii duale. o singură alternativă va fi corectă).

Subiecte capitol Formularea obiectivelor de instruire Fiind dată o listă de caracteristici posibile ale unui obiectiv de instruire. formulat la nivel de performanţe. Se va utiliza tehnica alegerii multiple. la un nivel de adecvare satisfăcător. studenţii vor identifica în mod corect acea caracteristică asociată cu un obiectiv operaţionalcomportamental (va exista întotdeauna o singură alternativă corectă). studenţii vor putea identifica dacă acesta este de tip operaţional comportamental. Noţiuni cheie Obiectiv educaţional. categorii de performanţe. Obiectivele capitolului Metode de instruire Cunoaşterea şi înţelegerea caracteristicilor generale. un obiectiv de instruire în termeni operaţional-comportamentali. Se va utiliza tehnica alegerii multiple sau alegerii duale.Fiind date enunţuri reprezentând caracteristici ale modelului modular sau ale modelului lecţiei tradiţionale. Fiind dat enunţul unui obiectiv de instruire. Fiind dat enunţul unui obiectiv de instruire. niveluri ale domeniului cognitiv. Fiind dată o listă de caracteristici posibile ale unui obiectiv de instruire. adevărat-fals sau da-nu. studenţii vor identifica în mod corect modelul de instruire pentru care acestea sunt reprezentative. abilităţi sau categorii de performanţe. avantajelor şi dezavantajelor utilizării metodelor de instruire: fiind furnizate enunţuri sintetizând caracteristici generale ale metodelor de instruire. Obiective ale capitolului Formularea obiectivelor de instruire Studenţii vor putea formula la cerere. fiind furnizate enunţuri care includ avantaje sau dezavantaje ale utilizării unor metode de instruire. sau inadecvate (nu) în raport cu metoda cu care sunt puse în relaţie (se va utiliza tehnica alegerii duale da-nu sau adevărat-fals). Se va utiliza tehnica alegerii multiple. abilităţi. studenţii vor identifica enunţurile ca fiind . studenţii vor fi capabili să identifice enunţurile ca fiind adecvate (da). niveluri ale domeniului afectiv. un obiectiv de instruire în termeni de performanţe. studenţii vor identifica în mod corect acea caracteristică asociată cu un obiectiv operaţionalcomportamental (va exista întotdeauna o singură alternativă corectă). abilităţi (competenţe) sau categorii de performanţe (nu se evaluează prin utilizarea platformei Blackboard). abilităţi sau categorii de performanţe. formulat la nivel de performanţe. Se va utiliza tehnica alegerii multiple sau alegerii duale. studenţii vor putea identifica dacă acesta este de tip operaţional comportamental. performanţe. obiectiv operaţionalcomportamental. Studenţii vor putea formula la cerere. Se va utiliza tehnica alegerii duale. la un nivel de adecvare satisfăcător. în domeniul cognitiv (nu se evaluează prin utilizarea platformei Blackboard).

de fiecare dată în lista de alternative va exista un singur răspuns corect). de fiecare dată în lista de alternative va exista un singur răspuns corect). dintro listă de metode (se va utiliza tehnica alegerii multiple. . studenţii vor identifica enunţurile ca fiind în mod real asociate (da) sau ca irelevante pentru o anumită metodă de instruire (se va utiliza tehnica alegerii duale da-nu sau adevărat-fals). Cunoaşterea şi înţelegerea tehnicilor caracteristice pentru utilizarea eficientă a unei metode de instruire specifice: fiind dat un enunţ care identifică o tehnică asociată cu o metodă de instruire specifică. Subiecte Fiind furnizate enunţuri sintetizând caracteristici generale ale metodelor de instruire. studenţii vor fi capabili să identifice enunţurile ca fiind adecvate (da). studenţii vor identifica enunţurile ca fiind în mod real asociate (da) sau ca irelevante pentru o anumită metodă de instruire (se va utiliza tehnica alegerii duale da-nu sau adevărat-fals). fiind furnizate enunţuri care includ avantaje sau dezavantaje ale utilizării unor metode de instruire. studenţii vor identifica enunţurile ca fiind în mod real asociate (da) sau ca irelevante pentru o anumită metodă de instruire (se va utiliza tehnica alegerii duale da-nu sau adevărat-fals). sau inadecvate (nu) în raport cu metoda cu care sunt puse în relaţie (se va utiliza tehnica alegerii duale da-nu sau adevăratfals). Cunoaşterea şi înţelegerea activităţilor necesar a fi desfăşurate pentru pregătirea unei secvenţe de instruire cu utilizarea unei metode specifice: fiind furnizate enunţuri care conţin acţiuni necesare pentru pregătirea unei secvenţe de instruire cu utilizarea unei metode specifice.în mod real asociate (da) sau ca irelevante pentru o anumită metodă de instruire (se va utiliza tehnica alegerii duale da-nu sau adevărat-fals). studenţii vor identifica metoda pentru care tehnica este caracteristică. Noţiuni cheie Metode de instruire. avantaje şi dezavantaje ale utilizării metodelor de instruire. dintr-o listă de metode (se va utiliza tehnica alegerii multiple. studenţii vor identifica metoda pentru care tehnica este caracteristică. activităţi de pregătire pentru utilizarea unor metode de instruire. tehnici caracteristice pentru metode de instruire. Fiind furnizate enunţuri care conţin acţiuni necesare pentru pregătirea unei secvenţe de instruire cu utilizarea unei metode specifice. Fiind dat un enunţ care identifică o tehnică asociată cu o metodă de instruire specifică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful