DISEMINARE – CURS FORMARE CONTINUA PRIN LLP MOBILITATI INDIVIDUALE PT-2013-101-002

VATAMANU CRISTINA SPECIALITATEA: LIMBA ENGLEZA ŞCOALA GIMNAZIALA ``CONSTANTIN PANTIRU`` GRINTIES, NEAMT

.

•Titlul cursului:ICT as a tool for inter !lt!ral an" #e"ia e"! ation • Organizator: CRE$ %Centro "e Re !rsos E"! ati&os "a $or#a'(o) Sesi#*ra. •Perioada: 01 – 06 iulie 2013 • Locaţia: Sesimbra. Portugalia . Port!+alia.

C!rs!l a a&!t -. Ro#5nia %01). $ran4a %0). T!r ia %-) 9i R:!nion %0) . Lit!ania %6) Ce7ia %0). "e /arti i/anti "in 01 23ri: S/ania %0). Polonia %0). Gre ia %0). Islan"a %8).

.

$* *i.'&'#ire ($ #ig"r $2ă re#"r#e&'r 2e3+ • .OBIECTIVELE ACESTUI CURS • pregătire !"r# $%i&'r ($ )e*ere i$ter !%i'$ării !" &te !"&t"ri+ .&e!t re *i)er#ită%ii !"&t"r &e "ti&i-.!re re *e !'/pete$2e *igit &e ! re #ă per/ită *e#ig$"&4 *e-)'&t re 9i p&i! re ($ pr'!e#"& e*"! 2i'$ & & / teri &e&'r pe #"p'rt e&e!tr'$i!5 .re.erite i$#tr"/e$te /e*i + . /i&i ri.ere$%e&'r ($ )e*ere *e-)'&tării i*e$tită%ii !"&t"r &e+ .e0p&'r re #i/i&it"*i$i&'r 1i *i..re p rti!ip $2i&'r !" i$#tr"/e$te&e '.erite *e i$ter$et 9i !'$2i$"t"ri&e /"&ti/e*i 9i .

Dezvoltarea deprinderilor de lucru cu computerul folosind platforma 'oodle si (nteractive Board .$izită la %i%lioteca pu%lică din &esim%ra unde a fost prezentat modul de lucru și organizare dar și activitățile derulate centrate pe aspecte interculturale# .Discuţii cu profesori de la Școala Boa Água din Quinta da Conde ce lucrează direct !i acordă suport imigranţilor !i minorităţilor în vederea integrării în societatea portug"eză# • .PROGRAMUL CURSULUI • Durata: 6 .ile< • = Acti it!ţi de "or#are: • Prezentarea sistemelor de învățământ din Portugalia și din țările participanților la curs • .

.

t t 3& i$ter !ti)ă 1i p&i! %ii&e6 A!ti)I$#pire4 7i$*'2# M')ie M 8er4 P9't' St'r:4 A"t'!'&& ge4 Pi! # ! &ter$ ti)ă 'pe$ #'"r!e *e pre&"!r re .ii&'r 1i *e re &i.e&4 #." "ti&i.i ! i$#tr"/e$t ($ pr'!e#"& *e pre* re 9i ($)ă2 re .L"!rări pr !ti!e6 pe*i-p per ($ Li# 3'$ 4 .'t'gr .F'&'#ire ! /erei *igit &e ($ ti/p"& )i-ite&'r *e #t"*i" ($ *i)er#e regi"$i *i$ pr'piere Li# 3'$ei .'t'gr .!ă&ăt'rie regi"$e Se#i/3r =4 "ti&i.re .re ! /erei *igit &e ($ ti/p"& "$ei )i-ite & Si$tr 5 .<''g&e Dri)e4 3&'g# #i Dr'p3'0= .i&/e&'r e*"! %i'$ &e4 T9e C&'"* .*Ate&iere *e &"!r"6 &"!r" i$*i)i*" & $i pe gr"pe+ .A!ti)ită%i&e pr !ti!e !e " )"t ! te/e6 #pe!te &e *i)er#ită%ii !"&t"r &e ($ e*"! %ie 9i "$e&te TIC ($ e*"! %i i$ter!"&t"r &ă5 A#t. Se#i/3r 4 P & t"& Pe$ 4 C 3' * R'! >= .

.

.

&$iri !" repre-e$t $2i i !'/"$ită2ii & ? Ce$tr' P r'@"i & *e Arre$te& ? •.'#t !'/p&et te *e #"p'rt"& *e !"r# !e $e.'r/ă tipărită !.($t.'#t !'/p&et te *e6 •.!" #pe!i.e& ! 1i #'.t 1i e&e!tr'$i!ă & .$* ' !i)i&i.re" 9it i$tegr re /i$'rită 2i&'r 9i i/igr $2i&'r re-"&t.t2 re-"& $e!e# r pe$tr" &"!r"5 .*i#!"2ii !" '.i!i &ită2i re#p'$# 3i&e *e e*"! 2ie &e /"$i!ip &ită 2ii *i$ Se#i/3r ($ ! re $e.'#t p"# & *i#p'-i%ie *e 'rg $i.t #"3 .•A!ti)ită%i&e " .2ie /"&ti!"&t"r &ă • .'rg $i.2iei 9i !"&t"rii p'rt"g9e-e 9i /'*"&"i ($ ! re #.'#t pre-e$t te ' p rte *i$ pr'gr /e&e *e e*"! 2ie 9i i$tegr re /"&ti!"&t"r &ă pr !ti! te & $i)e&"& /"$i!ip &ită2ii+ • .)i-it re Li# 3'$ei 9i (/preA"ri/i&'r pe$tr" #"rpri$*e #pe!te &e !i)i&i." .i! p'rt"g9e-4 3r -i&i $4 .t'r t.re "$'r #eri !"&t"r &e .ri! $=5 •T' te !e#te !ti)ită%i " ..

.

+D ABILITBCI DEDVOLTATE .)%ilitatea de a lucra în ec"ipă .(C în procesul de predare-învă țare-evaluare prin platformele de învățare softurile educa ționale si C-.)%ilitatea de a introduce elemente interculturale în propria activitate profesională .+tilizarea .• )%ilități de comunicare și relaționare într-un spa țiu intercultural .*espect față de diversitatea culturală .

.

'r/ re *e' re!e pe &.e#'ri *i$ &te 2ări4 *e !"$' 9te e&e/e$te &e !'/"$ită2ii e*"! 2i'$ &e e"r'pe$e.$gă *e-)'&t re ($ p& $ pr'.e#i'$ & / )"t p'#i3i&it te *e e0p&'r /e*ii !"&t"r &e $'i4 *e !'/"$i! 9i !''per !" pr'.STA<IUL DE FORMARE CONTINUB DIN PERSPECTIVA DEDVOLTBRII PROFESIONALE EI PERSONALE6 • C"r#"& repre-e$t t ' 'p'rt"$it te *e'#e3ită *e . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful