REVISTA DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR

JOURNAL O F ETHNOGRAPHY A N D FOLKLORE
Serie Nouă

1–2

2013

CUPRINS
[MENŢIUNI TRECUTE, ABORDĂRI PREZENTE]
SVETLANA TSONKOVA
[Descântece bulgare compilate în epoca medievală şi premodernă:
întrebări şi tipare] ...................................................................................................................

5

NECMI ERDOĞAN
[Nastratin Hogea şi Tamerlan: întâlnirile puterii
în tradiţia folclorică turcească a râsului] ...............................................................................

21

KRINKA VIDAKOVIĆ-PETROV
[“Alegerea miresei”: text verbal şi nonverbal în folclorul copiilor] ....................................

37

LAURA JIGA ILIESCU
[Zmeul ambiguu: consideraţii despre răpire şi nuntire în legendele despre Târgul din
Două Ţări] ...............................................................................................................................

51

BOGDAN NEAGOTA
[Transmitere culturală şi mecanisme ale ficţionalizării şi mitificării în naraţiunile orale] .....

63

ILEANA BENGA
[Poveştile pe care le spunem sunt poveşti în care trăim:
povestirea între credinţă şi basm] .........................................................................................

89

MARIN MARIAN-BĂLAŞA
[Maternitatea ca izvor de religie] ...........................................................................................

101

MOJCA RAMŠAK
[Cancerul mamar în simboluri şi cuvinte] .............................................................................

109

NICOLAE TEODOREANU
[Valori muzical-incantaţionale în „vorbirea nonsens” din timpul potcovirii:
studiu de caz] ............................................................................................................................

135

ROXANA RĂDVAN, MONICA SIMILEANU
[Conservarea suportului material al patrimoniului imaterial] ............................................

143

[TERENURI ETNOGRAFICE]
ESSICA MARKS
[Cântecele evreicelor din comunităţile istorice aflate în
nord-vestul Libiei şi sudul Marocului] ..................................................................................
REF/JEF, 1–2, p. 1–292, Bucureşti, 2013

157

. 2012 . 2011 .............. Craiova........................................ Craiova.. 269 LAURA JIGA ILIESCU Dionigi Albera: Au fil des générations........ putere şi rudenie în Europa alpină (sec........ 285 [Lista autorilor] .... 2012 ... 2012 .................................................................................... Editura Universitaria........... Craiova.......................... 173 LUCIAN DAVID [Peisaje etnografice dobrogene] ... 2011 ........... Pământ............... Editura Universitaria. etnologii........ Bucureşti............. 237 [RECENZII] MAURICE MENGEL Marin Marian-Bălaşa: Muzicologii... pouvoire et parenté dans l’Europe alpine (XIVe-XXe siècles) [Peste generaţii.. Craiova............... podoabă definitorie a portului balcanic / The Ornamental Belt Buckle........ 283 VIVIAN DRAGOMIR Ioana Gabriela Duicu: Paftaua............... a Jewellery Defining the Balkan Folk Costume......................... Terre............ subiectivităţi............................................4 MARIN CONSTANTIN [Etnogeneză şi etnomorfoză în variabilitatea etnoculturală din România] .... 287 . Feminism....... 217 YELIS EROLOVA [Studiu etnografic asupra tătarilor........................... Grenoble. 197 EMIL ŢÎRCOMNICU [Identitate şi autoidentificare la aromânii şi meglenoromânii din Dobrogea] ..................................... Editura Muzicală..................... Feminity: Criteria for an Ethnology of Equilibrium in the Romanian Traditional Society [Femeie............... politici.............. 14-20)]................. 261 ALINA IOANA CIOBĂNEL Roxana Deca: Woman..... Editura Universitaria.................... 280 IOANA GABRIELA DUICU Vivian Dragomir: Conservarea şi restaurarea arhitecturii vernaculare / The Conservation and Restoration of Vernacular Architecture........ 274 GEORGETA STOICA Paula Popoiu: Antropologia Dobrogei / Dobruja Anthropology.......... feminitate: criterii pentru o etnologie a echilibrului în societatea românească tradiţională].................................................. feminism... Presse Universitaire de Grenoble.... romilor şi lipovenilor din nordul şi sudul Dobrogei] ......... Editura Universitaria. 2010 .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful