Bahasa Hukuman Kawad

Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia N o 1. 2 3 4 5 6 7 ! % 1& 11 12 13 14 15 16 17 1! 1% 2& 21 22 23 24 25 26 27 2! 2% 3& 31 32 33 34 35 36 37 3! BAHASA HUKUMAN KAWAD KAKI PBSMM Baris / Skuad. Baris .Sedia. KeKanan .Lurus. Pandang. Depan . Buka Barisan .Gerak . Tutup Barisan. Gerak. Bergerak ke kanan Bertiga-tiga Kekanan Pusing. Skuad akan "eng#adap ke $adapan Ke kiri Pusing. Bergerak ke kiri Bertiga-tiga Kekiri Pusing. Bergerak ke kanan Bertiga tiga ke 'e(akang Pusing . Bergerak ke kiri Bertiga tiga ke 'e(akang Pusing . Skuad akan )eng#adap ke$adapan Ke kanan Pusing. Skuad akan )eng#adap ke 'e(akang ke 'e(akang Pusing. Bergerak kekanan 'ertiga-tiga ke kanan pusing . Skuad akan "eng#adap ke 'e(akang ke kiri pusing. Bergerak ke kiri 'ertiga-tiga ke kiri pusing . Skuad akan "eng#adap ke 'e(akang ke kanan pusing. Skuad akan "eng#adap ke #adapan ke 'e(akang pusing. (angka# kekanan gerak . (angka# ke kiri gerak . (angka# ke #adapan gerak . (angka# ke 'e(akang gerak . Dari kiri *epat +a(an . Tukar (angka# se"asa 'er+a(an tukar (angka#. 3, Tukar (angka# dengan (angka# 'er(agak tukar (angka# . 3, Bergerak kekanan/kiri 'ertiga-tiga ke'e(akang pusing. Skuad akan "eng#adap ke#adapan / 'e(akang ke'e(akang pusing. Dari kiri / kanan kanan 'e(-k . Dari kiri / kanan kiri 'e(-k. Bergerak kekanan / kiri 'ertiga-tiga kekanan / kiri pusing. Skuad akan "eng#adap ke#adapan / 'e(akang kekanan / kiri pusing. $-r"at ke #adapan #-r"at. $-r"at se(aku teri"a si+i( #-r"at ke#adapan #-r"at. $-r"at kekanan #-r"at. $-r"at kekiri #-r"at. Tukar (angka# per(a#an per(a#an +a(an . Tukar (angka# "asa +a(an per(a#an tukar (angka# . 3, Bergerak kekanan/kiri ke'e(akang pusing. Skuad akan "eng#adap ke#adapan / 'e(akang ke'e(akang... pusing. Dari kiri / kanan kanan 'e(-k.

42 Tukar (angka# *epat *epat +a(an . 43 Skuad #enti .epat +a(an . 46 Skuad akan "ara "eng#adap untuk diper#ati se"u(a dari tenga# . 41 Skuad akan "eng#adap ke#adapan / 'e(akang kekanan / kiri pusing./2-1-2-10 Gerak Ker a !an" Kom#rehensi$ Dan Komited Bakal Melahirkan Satu Ke ayaan !an" Un""ul .3% Dari kiri / kanan kiri 'e(-k./14-1-20 47 $-r"at #-r"at ke#adapan #-r"at . 4& Bergerak kekanan / kiri kekanan / kiri pusing. 44 $entakkaki 45 Skuad #enti .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful