Curs d’Especialització en Blocs Corporatius, Xarxes Socials i Eines 2.

0 per a Community Managers

Docent: Francesc Casadellà i Oller Data docència: 8-9 novembre 2013 Horari: de les 17:30h a les 21:30h Lloc: Escola Universitària ERAM

3ª Edició 2013 - 2014

divendres 8 de novembre de 13

LA MILLOR CARTA DE PRESENTACIÓ: 1a Edició 2a Edició

divendres 8 de novembre de 13

divendres 8 de novembre de 13

Curs d’Especialització en Blocs Corporatius, Xarxes Socials i Eines 2.0 per a Community Managers

PROGRAMA
1. Elements i definicions en la gestió de la Identitat Digital Corporativa 2 i 3. Crear i gestionar un Bloc Corporatiu 4. Xarxes Socials 5. Seo/Sem, Smo/Smm i Eines 2.0 6, 7 i 8. Responsabilitat i Aspectes Legals, Reporting i Avaluació de la Gestió, Casos d’Èxits i Errors 9. Exposició del Projecte Personal

REPTES: PROXIMITAT I IMMEDIATESA

divendres 8 de novembre de 13

1. ELEMENTS I DEFINICIONS EN LA GESTIÓ DE LA IDENTITAT DIGITAL CORPORATIVA

SER O NO SER?

divendres 8 de novembre de 13

1. ELEMENTS I DEFINICIONS EN LA GESTIÓ DE LA IDENTITAT DIGITAL CORPORATIVA

SER O NO SER?

divendres 8 de novembre de 13

1. ELEMENTS I DEFINICIONS EN LA GESTIÓ DE LA IDENTITAT DIGITAL CORPORATIVA

GESTIONAR O NO GESTIONAR

divendres 8 de novembre de 13

1. ELEMENTS I DEFINICIONS EN LA GESTIÓ DE LA IDENTITAT DIGITAL CORPORATIVA

HABILITATS DIGITALS BÀSIQUES
1. El navegador 2. El buscador 3. Trobar la informació 4. Atraure la informació 5. Guardar i ordenar 6. Compartir

divendres 8 de novembre de 13

2 i 3. CREAR I GESTIONAR UN BLOC CORPORATIU

1.0

2.0

divendres 8 de novembre de 13

2 i 3. CREAR I GESTIONAR UN BLOC CORPORATIU

WORDPRESS, MOLT MÉS QUE UN BLOC

divendres 8 de novembre de 13

2 i 3. CREAR I GESTIONAR UN BLOC CORPORATIU

Actualització

Mòbils

Cercadors

Xarxa Social

RSS

E-Commerce

Web
divendres 8 de novembre de 13

Comunitat

4. LES XARXES SOCIALS

divendres 8 de novembre de 13

4. LES XARXES SOCIALS

ABANS

EMISSOR
MISSATGE

RECEPTOR

divendres 8 de novembre de 13

ARA

TU!

divendres 8 de novembre de 13

5. SEO/SEM, SMO/SMM i Eines 2.0

1. Posicionament Natural als cercadors i a les Xarxes Socials (SEO i SMO) 2. Campanya de Publicitat On-line als cercadors i a les Xarxes Socials (SEM i SMM) 3. Estratègies combinades entre Posicionament Natural i Publicitat On-line 4. Eines 2.0 per a Wordpress, Google, Xarxes Socials, Mailings, Foto, Vídeo, Musica, Periodisme...

divendres 8 de novembre de 13

IMPULS

1ER MOMENT DE LA VERITAT (BOTIGA)

2N MOMENT DE LA VERITAT (EXPERIÈNCIA)

divendres 8 de novembre de 13

v1.zeromomentoftruth.com/google-zmot-es.pdf

EL MOMENT ZERO DE LA VERITAT

ESTRATÈGIA EN POSICIONAMENT WEB

POSICIONAR-SE A INTERNET = SER TROBATS = ATRAURE TRÀFIC QUALIFICAT = CONVERSIÓ D’OBJECTIUS

Títol de la web URL Descripció

E S T R A T È G I A

“ L O N G

T A I L ”

divendres 8 de novembre de 13

TRÀFIC

ACCIONS

divendres 8 de novembre de 13

LES 4 “P” DEL MÀRQUETING...
PRODUCTE PROMOCIÓ

PERSONES

PREU

PLACE (ubicació)

divendres 8 de novembre de 13

PASSEN A SER LES 5 “P” DEL MÀRQUETING...
PRODUCTE PROMOCIÓ

PERSONES

PREU

PLACE (ubicació)

divendres 8 de novembre de 13

Línia Editorial · Calendari de Publicacions

divendres 8 de novembre de 13

Campanya de Màrqueting On-Line

divendres 8 de novembre de 13

6. RESPONSABILITAT I ASPECTES LEGALS 7. REPORTING I AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ, 8. CASOS D’ÈXITS I ERRORS

divendres 8 de novembre de 13

9. EXPOSICIÓ DEL PROJECTE PERSONAL

Projectes 1a Edició
http://bit.ly/projectescurscm1

Premi #CursCM1
http://bit.ly/premiCURSCM1a
http://bit.ly/guanyadoraCURSCM1

Ingrid Port
divendres 8 de novembre de 13

www.sbellesa.com

9. EXPOSICIÓ DEL PROJECTE PERSONAL

Projectes 2a Edició
http://bit.ly/projectescurscm2

Premi #CursCM2
http://bit.ly/premiCURSCM2a

?
divendres 8 de novembre de 13

9. EXPOSICIÓ DEL PROJECTE PERSONAL

Projectes 3a Edició

Premi #CursCM3

divendres 8 de novembre de 13

PUNTS DE TROBADA

http://ves.cat/aYfH
divendres 8 de novembre de 13

SOM-HI?

10. PUNTS DE TROBADA

twitter.com/curscmgirona
divendres 8 de novembre de 13

@curscmgirona #curscm

10. PUNTS DE TROBADA

Grup Linkedin

http://ves.cat/aYfK

divendres 8 de novembre de 13

10. PUNTS DE TROBADA

Pàgina Google+
divendres 8 de novembre de 13

http://ves.cat/aYfM

10. PUNTS DE TROBADA

Bloc Wordpress

www.curscommunitymanager.com
divendres 8 de novembre de 13

www.curscm.com

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2013-2014

MOLTES GRÀCIES i ÀNIMS!
Per qualsevol tipus de consulta, suggeriment o comentari: mail@francesccasadella.com o també a:

divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2013-2014

HABILITATS DIGITALS

divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2012-2013

INTERNET A continuació repassarem les habilitats bàsiques per a treure els màxims beneficis tant a nivell professional com personal en un món cada cop més digital i interconnectat a Internet: 1. El navegador 2. El buscador 3. L’art de trobar la informació 4. L’art d’atraure la informació. 5. Guardar i ordenar 6. Compartir, Publicar i Avaluar

divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2012-2013

1. EL NAVEGADOR

TIPUS DE NAVEGADORS EXISTENTS

divendres 8 de novembre de 13

PRINCIPALS NAVEGADORS WEB

divendres 8 de novembre de 13

L’EVOLUCIÓ DE LA WEB I DELS NAVEGADORS

divendres 8 de novembre de 13

TENDÈNCIES DE CADA NAVEGADOR

GOOGLE TRENDS

divendres 8 de novembre de 13

COMPLEMENTS PER A NAVEGADORS

divendres 8 de novembre de 13

EL NAVEGADOR

COMPLEMENTS

https://addons.mozilla.org/es/firefox/
divendres 8 de novembre de 13

https://chrome.google.com/webstore

EL NAVEGADOR

COMPLEMENTS

divendres 8 de novembre de 13

EL NAVEGADOR

COMPLEMENTS

divendres 8 de novembre de 13

EL NAVEGADOR

COMPLEMENTS

divendres 8 de novembre de 13

EL NAVEGADOR

COMPLEMENTS

divendres 8 de novembre de 13

EL NAVEGADOR

COMPLEMENTS

divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2012-2013

SINCRONITZACIÓ DE NAVEGADORS

divendres 8 de novembre de 13

EL NAVEGADOR

SINCRONITZACIÓ

divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2012-2013

2. EL BUSCADOR

TIPUS DE BUSCADORS

divendres 8 de novembre de 13

EL BUSCADOR

Bing · Yahoo · Google

A destacar: buscador de vídeos

A destacar: comparador de productes

A destacar: 9 de cada 10 cerques es fan a Google
divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2012-2013

3. L’ART DE TROBAR LA INFORMACIÓ

divendres 8 de novembre de 13

EL BUSCADOR

Google

divendres 8 de novembre de 13

EL BUSCADOR

Google

site:elnomdeldomini.es (Cerques dins de webs específiques)

filetype:xls/xlsx/pdf/doc/... (Cerques per tipus d’arxiu)

divendres 8 de novembre de 13

EL BUSCADOR

Google.ES

divendres 8 de novembre de 13

EL BUSCADOR

Google.ES

divendres 8 de novembre de 13

Funcions i eines bàsiques

divendres 8 de novembre de 13

Funcions i eines bàsiques

divendres 8 de novembre de 13

UTILITZACIÓ SIMULTÀNIA DE DIFERENTS NAVEGADORS

Facebook, Gmail, Linkedin, caché...

A

B

C

D

divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2012-2013

4. RSS: L’ART DE ATRAURE I OFERIR LA INFORMACIÓ

divendres 8 de novembre de 13

ATRAURE LA INFORMACIÓ

EXEMPLE D’RSS · FEED

divendres 8 de novembre de 13

ATRAURE LA INFORMACIÓ

http://www.gencat.cat/web/meugencat/cat/rss.htm

EXEMPLE D’RSS · FEED

divendres 8 de novembre de 13

ATRAURE LA INFORMACIÓ

FEEDLY

divendres 8 de novembre de 13

PLANIFICAR i ATRAURE LA INFORMACIÓ

ESTRATÈGIES RSS WEBS

BLOGS GOOGLE ALERTS
http://www.google.com/alerts

TWITTER
PARAULA CLAU (pendent) CERCA AVANÇADA (pendent) USUARI (pendent)

FEEDLY

YOUTUBE
http://gdata.youtube.com/feeds/base/users/NOM_CANAL_YOUTUBE/uploads

FACEBOOK
https://developers.facebook.com/tools/explorer (buscar pàgina i agafar ID) http://www.facebook.com/feeds/page.php?format=rss20&id=PÀGINA ID
divendres 8 de novembre de 13

OFERIR, PUBLICAR I PROGRAMAR

ESTRATÈGIES RSS NEWSLETTER VIA E-MAIL / RSS

LECTORS RSS

PUBLICAR / OFERIR

XXSS

EINES 2.0 / PODCAST

ALTRES RSS AGREGADORS DE NOTÍCIES / APPS
divendres 8 de novembre de 13

ATRAURE LA INFORMACIÓ

FLIPBOARD (APP)

divendres 8 de novembre de 13

ATRAURE LA INFORMACIÓ (APP)

ZITE

divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2012-2013

5. GUARDAR I ORDENAR

divendres 8 de novembre de 13

GUARDAR I ORDENAR LA INFORMACIÓ

Diigo

divendres 8 de novembre de 13

GUARDAR I ORDENAR LA INFORMACIÓ

Deli.icio.us

divendres 8 de novembre de 13

GUARDAR I ORDENAR LA INFORMACIÓ

DropBox

divendres 8 de novembre de 13

GUARDAR I ORDENAR LA INFORMACIÓ

Google Drive

divendres 8 de novembre de 13

GUARDAR I ORDENAR LA INFORMACIÓ

Evernote

divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2012-2013

6. COMPARTIR, PUBLICAR i AVALUAR

divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2012-2013

EXEMPLE PER A COMPARTIR CONTINGUT A UNA WEB/BLOC

FOTO

VIDEO ÀUDIO

WEB BLOC

PDF

divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2012-2013

EXEMPLE PER A COMPARTIR CONTINGUT A UNA WEB/BLOC

FOTO

VIDEO ÀUDIO

WEB BLOC

PDF

divendres 8 de novembre de 13

COMPARTIR I AVALUAR LA INFORMACIÓ

Webs, Blocs, Facebook, Twitter (ow.ly), e-mail...

divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2012-2013

LINKS ! URL

https://maps.google.com/maps?saddr=Barcelona&daddr=Girona, +Spain&hl=en&sll=41.981796,2.8237&sspn=0.13909,0.308647&g eocode=FY2Hd wIdPxw hACn1KO0mcZikEjEwA6Qh4PoABA %3BFWSXgAIdFBYrAClNlx6dlea6EjHAaaQh4PoABA&mra=ls&t=m &z=9

divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2012-2013

LINKS ! URL

www.facebook.com/omniumcultural?sk=events videos photos

divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2012-2013

LINKS ! URL

https://twitter.com/search?q=girona http://wikipedia.org/wiki/Community manager http://www.urbandictionary.com/define.php?term=hiphop https://www.google.com/search?q=curs community manager ...

divendres 8 de novembre de 13

CALENDARI EDITORIAL · PLANIFICAR LES PUBLICACIONS

divendres 8 de novembre de 13

Exemple de Calendari per a web/bloc:

http://ves.cat/e7mM

divendres 8 de novembre de 13

Exemple de Calendari per a xarxes socials:

http://ves.cat/e7mU

divendres 8 de novembre de 13

Exemple de Calendari per a xarxes socials 2: http://bit.ly/calendarixxss

divendres 8 de novembre de 13

PUBLICAR I PROGRAMAR LA INFORMACIÓ A LES XARXES SOCIALS

HOOTSUITE

divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2013-2014

PUBLICAR I PROGRAMAR LA INFORMACIÓ A LES XARXES SOCIALS

divendres 8 de novembre de 13

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN BLOCS CORPORATIUS, XARXES SOCIALS I EINES 2.0 PER A COMMUNITY MANAGERS | 2013-2014

MOLTES GRÀCIES i ÀNIMS!
Per qualsevol tipus de consulta, suggeriment o comentari: mail@francesccasadella.com o també a:

divendres 8 de novembre de 13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful