‫בס"ד‬

‫זבחים נט‬

‫צפון‬

‫אי קסבר כוליה מזבח בדרום קאי‬
‫נוקמיה מכותל היכל ולדרום‬
‫בין אולם למזבח‬

‫צפון‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫‪10‬‬
‫אמות‬

‫פתח האולם‬

‫דרום‬
‫אמה‬
‫קרנות‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫נוקמיה מכותל‬
‫היכל ולדרום‬
‫‪ 27‬אמות‬

‫צפון‬

‫אולם‬

‫‪2‬‬

‫פתח ההיכל‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪24 x 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32xx32‬‬
‫אמה‬
‫‪4‬‬
‫אמה‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬

‫אמהד מקום לכיור‬
‫היסו‬
‫בין אוהל מועד‬
‫ובין המזבח‬

‫דרום‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח העולה‬
‫פתח משכן‬
‫אוהל מועד‬

‫בס"ד‬

‫זבחים נט‬

‫צפון‬

‫אי נמי קסבר‬
‫קדושת היכל ואולם חדא היא‬
‫נוקמיה מכותל אולם ולדרום‬
‫בין אולם למזבח‬

‫צפון‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫פתח האולם‬

‫דרום‬
‫אמה‬
‫קרנות‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫נוקמיה מכותל‬
‫אולם ולדרום‬
‫‪ 22‬אמות‬

‫צפון‬

‫‪1‬‬

‫אולם‬

‫‪2‬‬

‫פתח ההיכל‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪24 x 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪32xx32‬‬
‫אמה‬
‫‪4‬‬
‫אמה‬
‫‪3‬‬

‫אמהד מקום לכיור‬
‫היסו‬
‫בין אוהל מועד‬
‫ובין המזבח‬

‫דרום‬
‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫עובי פתח העולם‬
‫‪ 20‬אמות‬

‫מזבח העולה‬
‫פתח משכן‬
‫אוהל מועד‬

‫בס"ד‬

‫זבחים נט‬

‫צפון‬

‫ואי נמי קסבר חציו בצפון וחציו בדרום‬
‫נוקמיה מכותל היכל ולדרום‬
‫בין אולם למזבח‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫‪10‬‬
‫אמות‬

‫נוקמיה מכותל‬
‫היכל ולדרום‬
‫‪ 11‬אמות‬

‫דרום‬

‫‪1‬‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫פתח האולם‬

‫‪2‬‬

‫אולם‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫פתח ההיכל‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224xx32‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫מקום לכיור‬
‫בין אוהל מועד‬
‫ובין המזבח‬

‫דרום‬
‫‪3‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫צפון‬

‫מזבח העולה‬
‫פתח משכן‬
‫אוהל מועד‬

‫בס"ד‬

‫זבחים נט‬

‫צפון‬

‫ואי נמי קסבר‬
‫קדושת היכל ואולם חדא היא‬
‫נומיה מכותל אולם ולדרום‬
‫בין אולם למזבח‬
‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫פתח האולם‬

‫נוקמיה מכותל‬
‫אולם ולדרום‬
‫‪ 6‬אמות‬

‫דרום‬

‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫אולם‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫פתח ההיכל‬

‫מלבן‬
‫מלבן‬
‫‪x 24‬‬
‫‪3224xx32‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫אמה‬
‫אמה‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫מקום לכיור‬
‫בין אוהל מועד‬
‫ובין המזבח‬

‫דרום‬
‫‪4‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫עובי פתח העולם‬
‫‪ 20‬אמות‬

‫צפון‬

‫מזבח העולה‬
‫פתח משכן‬
‫אוהל מועד‬

‫בס"ד‬

‫זבחים נט‬

‫צפון‬

‫אלא לאו דקסבר כוליה מזבח בצפון קאי‬
‫ונוקמיה בין המזבח להיכל בצפון‬
‫קסבר קדושת היכל ואולם חדא‬
‫מקום לכיור‬
‫בין אוהל מועד‬
‫ובין המזבח‬

‫נוקמיה מכותל‬
‫היכל ולצפון‬
‫‪ 27‬אמות‬

‫אמה מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫פתח האולם‬

‫דרום‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫כבש‬

‫אולם‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬
‫אמות‬

‫מזבח העולה‬
‫פתח משכן‬
‫אוהל מועד‬

‫דרום‬
‫‪5‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫צפון‬

‫מזבח החיצון‬

‫בס"ד‬

‫זבחים נט‬

‫צפון‬
‫ונוקמה מכותל אולם ולצפון‬
‫בין אולם למזבח‬
‫מקום לכיור‬
‫בין אוהל מועד‬
‫ובין המזבח‬

‫צפון‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫פתח האולם‬

‫דרום‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫כבש‬

‫אולם‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫מזבח העולה‬
‫פתח משכן‬
‫אוהל מועד‬

‫דרום‬
‫‪6‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫עובי פתח העולם‬
‫‪ 20‬אמות‬

‫נוקמיה מכותל‬
‫אולם ולצפון‬
‫‪ 22‬אמות‬

‫אמה מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫בס"ד‬

‫זבחים נט‬

‫צפון‬
‫אמר קרא צפונה‬
‫שיהא צפון פנוי מכלים‬
‫א"א לשים‬
‫את הכיור בצפון‬

‫אמה מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫צפון‬

‫צפונה‬
‫שיהא צפון‬
‫פנוי מכלים‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫פתח האולם‬

‫דרום‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫כבש‬

‫אולם‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫ר' יוסי הגלילי‬
‫בין אולם למזבח‬
‫משוך קמעא‬
‫כלפי הדרום‬
‫כבין אוהל מועד‬
‫למזבח‬

‫דרום‬
‫‪7‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫עובי פתח העולם‬
‫‪ 20‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫מזבח העולה‬
‫פתח משכן‬
‫אוהל מועד‬

‫בס"ד‬

‫כשאתה מגיע לחשבון עולות ולמנין אמות‬
‫זה גדול מזה‬
‫מזבח הנחושת‬
‫של משה‬

‫מזבח שלמה‬
‫ע"פ ר' יוסי‬

‫מזבח בני הגולה‬
‫ע"פ ר' יוסי‬

‫‪ 9‬אמות‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫אמה‬
‫היסוד*‬
‫אמה מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬
‫אמה‬
‫הסובב**‬

‫)מדות ג‪,‬א(‬

‫אמה מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫אמה מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫‪ 9‬אמות‬
‫כבש‬

‫אמה‬
‫קרנות‬
‫‪5x5‬‬

‫)מדות ג‪,‬א(‬

‫מקום המערכה‬
‫‪1x1‬‬

‫מקום המערכה‬
‫‪20 x 20‬‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫אמה‬
‫קרנות‬
‫אמה‬
‫הסובב‬

‫‪ 14‬אמות‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫היסוד*‬

‫‪11.1x‬‬
‫אמה‬
‫היסוד*‬
‫אמה מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬
‫אמה‬
‫הסובב** אמה‬
‫קרנות‬
‫‪10 x 10‬‬

‫מקום המערכה‬
‫‪24 x 24‬‬

‫‪400x‬‬

‫ר' יהודה לטעמיה‬
‫מזבח שעשה משה‬
‫גדול היה‬
‫‪ 14‬אמות‬

‫כבש‬

‫ויזבח שלמה את זבח‬
‫השלמים אשר זבח לה' בקר‬
‫עשרים ושנים אלף‬

‫מקום המערכה‬
‫‪6x6‬‬

‫אלף עולות יעלה שלמה‬
‫שלמה על המזבח ההוא‬
‫‪22x‬‬
‫‪8‬‬

‫זבחים נט‬

‫*עיין תוד"ה ארבע זבחים סא‪:‬‬
‫**עיין רש"י ד"ה אלף זבחים נט‪ :‬ורש"י שמות כז‪,‬ה וצ"ע‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫כבש‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫בס"ד‬

‫זבחים נט‬

‫מזבח הנחושת‬
‫רבי יהודה‬

‫רבי יוסי‬
‫איזהו כרכוב‬
‫בין קרן לקרן‬
‫ומקום הלוך רגלי הכהנים‬
‫לכהנים דלא נשתרקו‬

‫‪0‬‬

‫מקום המערכה‬
‫‪1x1‬‬

‫‪ 1‬אמות‬

‫גובה הסובב‬
‫‪ 6‬אמות‬
‫‪ 3‬אמות‬
‫משפת הסובב‬

‫אמה‬
‫קרנות‬
‫‪5x5‬‬
‫‪4‬‬

‫מכבר מעשה רשת‬
‫תחת כרכובו מלמטה‬
‫עד חציו לנוי‬
‫מתחת לסובב – ‪ 6‬אמות‬
‫נתנו מכבר‬
‫עד חצי המזבח‬

‫גובה המזבח‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫אמ‬
‫ות‬

‫מקום המערכה‬
‫‪6x6‬‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫אמצע המזבח‬
‫‪ 5‬אמות‬

‫חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב – דברים ככתבן‬
‫ושלש אמות קומתו – נאמר כאן רבוע ונאמר להלן רבוע‬
‫מה להלן גובהו פי שנים כארכו‪ ,‬אף כאן פי שנים כארכו‬

‫‪9‬‬

‫‪ 5‬אמות‬

‫‪ 5‬אמות‬

‫גובה המזבח‬
‫‪ 3‬אמות‬

‫אמה‬
‫היסוד‬

‫ושלש אמות קומתו – דברים ככתבן‬
‫חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב – נאמר כאן רבוע ונאמר להלן רבוע‬
‫מה להלן מאמצעיתו היה מודד‪ ,‬אף כאן מאמצעיתו היה מודד‬

‫‪www.swdaf.com‬‬