Articolele acestei săptămâni sunt Bătălia de la Oituz (1917), Fată, Metisaj și Parc de distracție.

Oricine poate contribui la îmbunătățirea lor. Bun venit la Wikipedia! Dacă doriți să contribuiți vă recomandăm să vă înregistrați/autentificați.

Psihologie
De la Wikipedia, enciclopedia liberă Psihologie Psihologia (din limba greacă: ψυχή psyché = suflet, λόγος logos = știință) este știința care studiază comportamentul uman, inclusiv funcțiile și procesele mentale ca inteligența, memoria, percepția, precum și experiențele interioare și subiective cum sunt sentimentele, speranțele și motivarea, procese fie conștiente, fie inconștiente.

În acest cadru general al activității psihice distingem următoarele categorii:

   

Conținut psihic sau de conștiință: elementul care, intr-un moment determinat, face obiectul unei funcțiuni psihice.

Funcțiuni psihice: modalitatea specifică a activităților conștiente independent de conținutul lor.

Portal Istorie Psiholog Domenii Aplicată Comportamentală Biologică Clinică Cognitivă Dezvoltare Educație Evoluție Gestalt Umanistică Lingvistică Personalitate Senzorial Social Liste Psihologiști Publicații Subiecte

Mecanisme psihice: modalitatea specifică a activităților inconștiente.

Sfere sau straturi psihice: ansamblul de funcțiuni și mecanisme comune unei anumite funcțiuni psihice (de ex.: sfera afectivă, sfera cognitivă etc.).

Tipul psihologic: ansamblul caracteristicilor individuale intelectuale, afective și voluntare care pot fi schematizate într-un mod abstract

(personalitatea).

Psihologii adoptă diverse modalități în studiul activității psihice. De exemplu, psihologia experimentală folosește metode știițifice în descrierea și înțelegerea cauzelor și relațiilor reciproce ale unor procese diferite cum sunt percepția, învățarea, memorizarea și comportamentul social. Psihologia umanistică face mai de grabă investigații calitative pentru a cerceta experiențele subiective ale ființelor umane.

De la înființarea primului laborator experimental de psihologie de către Wilhelm Wundt în 1879 la Universitatea din Lipsca (Leipzig), psihologia s-a separat treptat de filozofie, din care provenea, pentru a deveni o specialitate de sine stătătoare cu o serie de direcții și subspecialități, care dispun doar în parte de un limbaj comun.

Cuprins

[ascunde]

          

1 Abordări ale psihologiei

2 Discipline psihologice de bază

3 Psihologia aplicată

4 Pagini din istoria psihologiei

5 Psihologia generală

6 Procese psihice și mentale

7 Procese psihice. Tipuri.

8 Legea asociațiilor

9 Teoria structurii cunoașterii

10 Noțiuni fundamentale ale psihologiei

11 Psihologi români

2 Reviste Românești de Psihologie Indexate Thomson ISI 12.) Psihologie organizațională (Psihologie managerială. comportament organizațional etc. memoriei și cunoașterii Psihologia socială Biopsihologia Psihologia diferențială a personalității Metodologie și statistică psihologică Neuropsihologie Psihofiziologie Psihologia aplicată [modificare]              Psihologie clinică Psihosomatică Psihologia sănătății Psihoterapie Psihodiagnoză Psihopatologie Psihologie judiciară Expertiza psihologica Psihologia educației (Psihologia pedagogică) Psiholingvistică Psihologie economică (Psihologia publicității.) Psihologia transporturilor .3 Reviste online psihologie 12. ergonomie. consumatorului etc.4 Altele [modificare]     Abordarea Cognitivă Abordarea Umanistă Abordarea Behavioristă cunoscută și ca Abordarea Comportamentală Abordarea Psihodinamică Discipline psihologice de bază [modificare]           Psihologie generală Psihologia persoanei Psihologia dezvoltării Psihologia învățării. 12 Legături externe o o o o Abordări ale psihologiei 12. psihologia muncii.1 Societăți și Institute de Psihologie 12.

Încă de la sfârșitul secolului al 19-lea. Studiul aprofundat al experiențel or de vârf (peak experiences) i-a determinat pe Sutich și Maslow să realizeze existența unei noi dimensiuni în cercetarea psihologică. în timp ce Behaviorismul. Problematica psihologiei o reprezinta cunoasterea de sine si cunoasterea altuia. Sigmund Freud folosește ca metodă terapeutică Psihanaliza și inaugurează Psihologia abisală. Psihologia Transpersonală) . Cunoscatorii psihicului erau inconjurati de mister si admiratie: . ai cărei reprezentanți (Max Wertheimer. Termenul psihologie este folosit totuși abia către sfârșitul evului mediu de către Philipp Melanchton în lucrarea lui Kommentar über die Seele (1540. In 1968. este una tranzițională. importante pentru psihologia clinică. În același tim p s-au dezvoltat diverse curente și diferite orientări. in 1732 si 1734 apare in lucrarile lui Christian Wolff "Psihologia empirica" si Psihologia rationalista" scrise in limba latina. Considerații asupra sufletului). Începând cu secolul al 19-lea psihologia a început să se contureze ca disciplină de sine stătătoare. Wolfgang Köhler) privesc viața psihică ca un întreg unitar. apărută ca reacție împotriva behaviorismului și psihanalizei. Peri psychês). are rădăcini în Existențialism și pune accentul pe experiența individuală. ceea ce reprezintă prima încercare de tipologie a persoanelor. bazat în mare parte pe lucrările lui Ivan Petrovici Pavlov. Franz Brentano și Karl Jaspers consideră procesele psihice ca fenomene indivizibile. Primele referiri le găsim la Aristotel în lucrarea "Despre suflet" (gr. probleme pur filozofice asupra naturii spiritului n-au încetat să fie dezbătute. Folosirea termenului:   in 1553 este utilizat de Rudolf Goelenius intr-o lucrare morala. care în lucrarea sa Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung (1777) (Considerații filozofice asupra naturii umane și desvoltării sale) face o descriere amănunțită a funcțiilor și proceselor psihice cu valabilitate până în timpurile noastre. ducând chiar la apariția unei filozofii a spiritului sau psihologii filozofice. încercând să explice esența ființei umane prin investigații calitative (Abraham Maslow). La începutul anului 1960 Anthony Sutich și Abraham Maslow pun bazele celei de a patra forță din punct de vedere istoric în psihologie numită Psihologia Transpersonală (celelalte patru forțe: Behaviorismul. ea reprezinta o psihologie nesistematizata care filtrata. fondată pe lucrările lui Wilhelm Wundt și William James. incluzând și stările patologice. Școala fenomenologică cu Wilhelm Dilthey. În psihologia germană un loc deosebit îl ocupă Psihologia configuraționistă (Gestaltpsychologie). Leibnitz menționează pentru prima dată existența unor procese subconștiente. Psihanaliza. își îndreaptă în special atenția asupra problemelor generale cum sunt comportamentul și dispoziția. legende. este prezentata in multe genuri de literatura culta si filme. privește comportamentul uman ca manifestare condițonată. trans-umană”. Adevărat părinte al psihologiei este considerat Johannes Nikolaus Tetens. el scrie în lucrarea „Toward a Psychology of Being” (Spre o psihologie a ființei): „Consider că psihologia umanistă. Într-o lucrare din 1704. proverbe. o pregătire pentru o alta. Ca în orice ramură a științei care s-a desprins din filozofie.Teofrast definește 30 de caractere omenești.      Pagini din istoria psihologiei Psihologia aplicată în domeniul securității naționale Psihologia sportului Psihologia artei Psihologia introspectivă Psihologia matematicii Socionică [modificare] Din antichitate și până la sfârșitul secolului al 19-lea psihologia a fost considerată parte componentă a filozofiei. Psihologia Umanistă. Psihologia experimentală. cu scopul de a asigura eficienta activitatii si adaptarea la conditiile sociale si de mediu. Experienta psihologica este intalnita in mituri. cea de-a treia forță. în funcție de concepțiile respectivilor psihologi. Psihologia umanistă. o asociație de stimuli cu răspunsuri specifice. Empirismul englez al secolului al 17-lea reducea funcțiile psihice la fenomene previzibile cu legi proprii. În teoria mecanicistă a lui Thomas Hobbes "sufletul" nu-și găsea niciun loc. transpersonală.

planificării. nu numai să-și controleze comportamentul personal. motivația și voința [modificare] Filozoful englez David Hume considera că organizarea experienței cunoștințelor omenești ar putea fi explicată prin legăturile dintre evenimentele conștiente. dorințelor și luării de decizii sunt evenimente conștiente. preoteasa zeului Apollo. dar să înțeleagă și comportamentul altora în interacțiunea socială. a căror valoare previzivă se verifică prin observație. așa cum o găsim în formulările fizicei teoretice. Acest proces de auto-observație este denumit introspecție.medicii si psihologi. [modificare] Teoria delimitează trei tipuri de procese psihice:    Legea asociațiilor procese psihice senzoriale: senzația. gândirii. Avem astfel de a f ace cu structura statistică a categoriilor de evenimente similare. Această activitate este denumită retrospecție. conducatori de triburi. Vrajitoarele din Evul mediu. Psihologia generală [modificare] Acțiunea coordonată a funcțiilor psihice în procesul învățării precum și în controlul activităților face obiectul psihologiei generale. percepția și reprezentarea. Prin aplicarea sistemelor operaționale în cercetarea realității rezultă ipoteze de lucru asupra relațiilor generale între evenimente. Sub acest aspect o deosebită semnificație are analiza structurală a cunoașterii. gândirea. procese psihice cognitive: memoria. între care se stabilesc relații permanente temporospațiale. limbajul. imaginația procesele psihice afective: afectivitatea. atenția. Procese psihice și mentale [modificare] Procesele necesare punerii în joc a percepției. fiind de părere că extragerea cunoștințelor din memorie s-ar baza pe asemănări sau legături stabilite în timp și/sau spațiu.prezicatoare in fraze enigmatice a viitorului. El a demonstrat că atât structura topografică spațială cât și cea dinamică cauzală a experienței pot fi explicate numai pe baza configurațiilor matematice și nu prin asociații. Tipuri. Pitia . în special de Immanuel Kant.   samanii . Noțiuni fundamentale ale psihologiei [modificare]         Afectivitate Atenție Comportament Condiționare Conștiință Creativitate Cunoaștere Emoție . În felul acesta omul are posibilitatea cunoașterii propriilor sale acte și poate. Teoria structurii cunoașterii [modificare] Concepția lui David Hume a fost criticată. Evenimentele trăite se fixează în memorie. El a denumit acest fenomen "legea asociațiilor". în special structura matematică a proceselor de cunoaștere. de unde pot fi din nou aduse în conștiință. Procese psihice.

studii asupra spiritualității naționale ("românismului"). primul presedinte al Colegiului Psihologilor din Romania. autor al unui Dicționar de psihologie Mielu Zlate. prof.. înființează primul laborator de psihologie. profesor de psihologie Irina Holdevici. veteran de război cu misiuni în teatrele de operații din Afganistan și Irak. Ion Petrovici. elev al lui Titu Maiorescu. Perțea Gheorghe.selecției și asistenței psihologice a personalului militar și civil înalt profesionalizat. dr. dr. profesor de psihoterapie cognitiv-comportamentala Iolanda Mitrofan. director al Departamentului de psihologie și științe ale educației din Universitatea Ecologică din București            Nicolae Mărgineanu. seful Catedrei de Psihologie din Universitatea Bucuresti. unul dintre creatorii școlii românești de psihologie. autor al unei monumentale opere psihologice Nicolae Mitrofan.. primul președinte al Asociației de Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale din România(APADSNRO). la Iași și deschide primul curs de psihologie experimentală din România. Vasile Pavelcu.                Psihologi români Gândire Imaginație Instincte Inteligență Limbaj Memorie Motivație Nevroză Percepție Psihometrie Psihoză Reprezentare Stress Suflet Voință Traumă [modificare] Dintre cei mai importanți psihologi români sunt de menționat:      Alexandru Roșca. prof. autorul unei impozante monografii. creatorul metodei PEU Eduard Gruber. profesor la Iași. psiholog militar cu impresionantă experiență în domeniul expertizei. Lect. specialist in psihodiagnistic si psihologie judiciara. Dimitrie Nădejde Ion Anastasiu . mentor al psihologiei "distincte". univ.. dr. directorul adjunct al Laboratorului de Psihologie Patologică. Nicolae Vaschide. profesor de psihoterapie experientiala. Constantin Rădulescu-Motru. academician si profesor universitar la Cluj Paul Popescu-Neveanu. Psihologia persoanei. de pe lângă Sorbona. univ. Ion Manzat. univ.

Quarterly Magazine for Social Psychology ASOCIATIA PSIHOLOGILOR . 2001) [modificare]  Revista Psyvolution Altele [modificare]      Cabinete de psihologie Documente de psihologie . Asociația Psihologilor din Banat Asociația Română de Psihologie Analitică Asociația pentru Psihologie si Psihoterapie Adleriană din România Comunitatea Română de Analiză Tranzacțională Societatea Română de Analiză Tranzacțională Societatea de Psihoterapie Experiențială Română Asociatia Psihologilor Practicieni "Noua Paradigma In-Mind. articole inteligenta-artificiala.  Legături externe Gheorghe Marinescu Robert Ionescu [modificare] [modificare]                     Psihodiagnoza Societăți și Institute de Psihologie Asociația Psihologilor din România Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională Institutul de Psihologie Judiciară (Institute for Forensic Psychology) Asociația de Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale din România Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România Asociația Psihologilor din Transporturi Federația Română de Psihoterapie Asociația Română de Psihologie Transpersonală.ro .CAP 1.Cărți.INTRODUCERE IN PSIHOLOGIE . teste psihologice. reviste de psihologie.VALCEA E-psiho.ro .Studiază psihologia pentru a putea implementa o inteligență artificială unei mașini Abordarea Gnostică asupra psihologiei PSIHOLOGIE . OBIECTUL PSIHOLOGIEI .bază de date online Articole și știri din sfera psihologiei Reviste Românești de Psihologie Indexate Thomson ISI [modificare]  Reviste online psihologie Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies (Founding Editor: Dr. clipuri de psihologie. Daniel David.

Categorie:  Meniu de navigare Psihologie   Creare cont Autentificare               Lectură Modificare Istoric Articol Discuție Pagina principală Portaluri tematice Cafenea Articol aleatoriu Participare Schimbări recente Proiectul săptămânii Ajutor Portalul comunității Donații Tipărire/exportare Trusa de unelte În alte limbi                              Afrikaans Akan አማርኛ Aragonés ‫ال عرب ية‬ ‫م صرى‬ Asturianu Azərbaycanca Žemaitėška Беларуская Беларуская (тара ке Български বাাংলা བོད་ཡིག Brezhoneg Bosanski Català Нохчийн Cebuano ‫ک وردی‬ Corsu Česky Kaszëbsczi Чӑ а ла Cymraeg Dansk Deutsch Ελληνικά English а) .

                                                     Esperanto Español Eesti Euskara Estremeñu ‫ف ار سی‬ Suomi Võro Føroyskt Français Nordfriisk Furlan Frysk Gaeilge Gàidhlig Galego Avañe'ẽ ગુજરાતી Gaelg ‫עברית‬ हिन्दी Hrvatski Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Interlingue Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 Lojban Basa Jawa ქართული Қазақ а Kalaallisut ಕನ್ನಡ 한국어 Kurdî Кыргызча Latina Ladino Lëtzebuergesch Limburgs Ligure ລາວ Lietuvių Latviešu Malagasy Македонски മലയാളം .

                                                     Монгол मराठी Bahasa Melayu Malti Mirandés မမမမမမမမမမ ‫ما رو ی‬ Napulitano Nedersaksies नेपाली Nederlands Norsk nynorsk Norsk bokmål Novial Nouormand Occitan ଓଡ଼ିଆ Ирон ਪੰ ਜਾਬੀ Picard Polski Piemontèis ‫جاب ی‬ ‫پ ښ تو‬ Português Runa Simi Rumantsch Русский Русиньскый Саха тыла Sardu Sicilianu Scots Srpskohrvatski / српскохр атски ‫پ‬ Simple English Slovenčina Slovenščina Gagana Samoa Soomaaliga Shqip Српски / srpski Sesotho Seeltersk Basa Sunda Svenska Kiswahili தமிழ் తెలుగు Тоҷикӣ ไทย .

Vedeți detalii la Termenii de utilizare. pot exista și clauze suplimentare. Politica de confidențialitate Despre Wikipedia Termeni Dezvoltatori Versiune mobilă   . 29 septembrie 2013. Modifică legăturile Acest text este disponibil sub licența Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice.                  Tagalog Tok Pisin Türkçe Татарча/tatarça Українська ‫اردو‬ Oʻzbekcha Vèneto Tiếng Việt West-Vlams Winaray მარგალური ‫יי י‬ Vahcuengh Zeêuws 中文 Bân-lâm-gú 粵語         Ultima modificare efectuată la 08:35.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful