You are on page 1of 12

BALASSI-FÜZETEK 1.

GORDOS KATALIN – VARGA VIRÁG

Gyöngyösi Adrienn illusztrációival

BALASSI-FÜZETEK 1. Sorozatszerkesztő: Maróti Orsolya

GORDOS KATALIN – VARGA VIRÁG

Gyöngyösi Adrienn illusztrációival

Budapest, 2011

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával.

Szakmailag ellenőrizte Szili Katalin és Maróti Orsolya

ISSN 1589-8093 ISBN 978-963-88739-7-2 © Gordos Katalin, Varga Virág, 2011 © Gyöngyösi Adrienn, 2011 © Balassi Intézet, 2011

Minden jog fenntartva.

A kiadásért felelős az Intézet igazgatója Felelős szerkesztő Szabó Zsuzsa Tördelés és tipográfia Király Eszter Borítóterv Király Eszter A nyomdai munkálatokat a Keskeny és Társai 2001 Kft. végezte Felelős vezető Ifj. Keskeny Árpád

Kedves Szülők, kedves Kollégák, kedves Diákok! A Balassi Intézet új sorozatát, a Balassi-füzeteket a Magyarország határain kívül élő magyar származású gyerekek számára terveztük, nekik szánjuk. A modulszerűen variálható füzetek elsősorban a hétvégi magyar iskolákban használhatók, de ha nincs a közelben csoportos tanulási lehetőség, akkor akár egyedül is érdemes olvasmány- és feladatgyűjteményként tanulni belőle. Az első rész a Miénk a vár! címet kapta. A cím és a téma kiválasztásával kettős célunk volt: elsősorban – Kosztolányi Dezsőt idézve – szeretnénk, ha az új generáció tagjai is megsejtenék, hogy folyamatosan épülő, „Erős várunk a nyelv”, másodsorban, hogy a képzeletbeli vártúrán játszva sajátíthassanak el magyar művelődéstörténeti és történelmi ismereteket. A várak, a lovagok és várúrnők megidézésével érdekes és hasznos feladatokat kínálunk a szabadidejüket a magyar nyelv tanulására és tanítására áldozó diákoknak és tanáraiknak. Első (zöld színnel jelölt) sorozatunkat azoknak szánjuk, akik otthon is hallanak magyar szót, szüleikkel – jó esetben testvéreikkel is – magyarul beszélnek, de iskolai tanulmányaikat nem magyarul végzik, ezért szükségük van bizonyos nyelvi készségek fejlesztésére. A Közös Európai Referenciakeret meghatározása szerint ők B1/B2 szintű nyelvtudással rendelkeznek. 7-8 éves kortól egészen 13-14 éves korig ajánljuk kiadványunkat. A 4-5 oldalas leckék anyagát úgy alakítottuk ki, hogy egy-egy hétvégi foglalkozáson feldolgozható anyagot tartalmazzanak. A Balassi Intézet magyarságismereti ösztöndíjprogramjának keretében 2000 szeptembere óta évente harminc magyar származású fiatal tanulhat egy évig magyar irodalmat, történelmet, néprajzot, és ezzel egy időben gyarapíthatja szókincsét, tökéletesítheti nyelvtudását. Tanáraink munkájuk során megismerték azokat a területeket, amelyekre a magyar mint származásnyelv oktatása során különösen nagy figyelmet kell fordítani. A hétvégi iskolák, magyar iskolák lehetőségeit, igényeit külföldi útjaikon szerzett személyes tapasztalataik alapján és a magyar iskolákban tanító kollégákkal folytatott szakmai konzultációk során mérték fel a Balassi Intézet külhoni és magyarországi továbbképzésein. Ez a tapasztalat hívta életre a Balassifüzeteket. Sokan megfogalmazták, hogy szükség van a gyerekek kezébe adható tananyagra, de az csak egy több füzetből álló, szabadon variálható és részben egymásra épülő tananyagcsalád része lehet, mivel évről évre változó nyelvtudású, összetételű gyerekcsoportok igényeinek kell megfelelnie, méghozzá országonként eltérő keretek között működő iskolákban. A sokszor szabadidejüket, anyagi forrásaikat is a magyar nyelv és kultúra tanításának szentelő tanárok munkáját az interneten elérhető tanári kézikönyvvel, óravázlatokkal és a differenciálást segítő anyagokkal szeretnénk segíteni, amelyeket a Balassi Intézet honlapján keresztül érhetnek el (www.balassi-intezet.hu). Azért választottuk a modulrendszerű formát és a rövidebb füzeteket, hogy továbbra is fenntarthassuk a konzultációt, rugalmasan alkalmazkodhassunk a hétvégi magyar iskolák javaslataihoz, illetve a sorozat következő részeiben már azokat is felhasználhassuk. A Balassi-füzetek zöld sorozatát (1. füzet Miénk a vár!, 2. füzet Ünnepeljünk együtt!) a piros sorozat követi majd A2/B1 szintű nyelvtudással rendelkező diákok számára, akiknek kevesebb lehetőségük volt a szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel való nyelvgyakorlásra, így szűkebb a szókincsük, és más nyelvi készségeiket is fejleszteni kell, hogy később ők is használhassák zöld jelzésű füzeteinket. Reméljük, hogy hozzásegítjük a diákokat a Kosztolányi Dezső által megfogalmazott élményhez: „Az a tény, hogy […] magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.” Áldozatos munkájukhoz sok sikert kívánok: Hatos Pál főigazgató Balassi Intézet

Minden évben elmegyek a borfesztiválra.

A budai Várnegyed alatt labirintusokban és pincékben lehet barangolni.

Az én időmben virágzó, gazdag város lett Buda, és igazságosnak neveztek.

Elfoglaltam a várat, s utána 150 évig élt itt török népem.

Védtem a várakat, és verseket is írtam róluk.

Megalapítottam Buda várát.

A nagypapám sokat mesélt Magyarországról. Akkor költöztek el onnan, amikor az anyukám még kislány volt. A legjobban a várakról szóló történetei tetszenek. Nézzétek csak, mennyi mindent megtudtam már a budai várról! De jó lenne egyszer elmenni oda!

„Üdvözöllek, dicső lovag! Szép a ruhád, szép a lovad!”

B U D A 1.

1. Mit gondolsz, kik köszönnek így egymásnak? Nézd meg a képet! – Szia! – Szia! – Csókolom! – Szervusz! – Jó napot kívánok! – Szervusz! – Jó reggelt kívánok, felség! – Isten hozta a palotámban! – Kezét csókolom! – Jó estét kívánok! – Viszontlátásra! – Viszlát! 2. Köszönésformák a. Mit csinálnak, amikor találkoznak? Kösd össze!

1. Árpád és Mátyás király 2. Emese és Balassi 3. Bálint és Árpád 4. Árpád és Bálint anyukája 5. Emese és Bálint 6. Bálint apukája és Árpád

két férfi két barátnő a király előtt minden lovag két idegen

puszit ad egymásnak bemutatkozik egymásnak kezet fog meghajol

b. Játsszátok el ezeket a szituációkat!

8

VÁRSZÓTÁR
ablak
___________

3. Segíts Bálintnak leereszkedni a falon, hogy megerősíthessétek a várfalat! Írd a füvön heverő szavakat abba a kőbe, ahova tartoznak! bástya
___________ ___________ ___________

ágyú
______________ ___________

címer

csigalépcső
___________

dicsőség dz gazdag győzelem

dzs

erős
___________ ________________

épít

fal
______________ __________________

harc király

igazságos íj lovag
______________

jobbágy

__________ __________ ____________ ____________ _________________

lyuk

magyar
_______________________

oszlop nyíl
_____________

óriási

nemes örököl őr szolga
__________________

páncél
__________ __________ ________________ ___________

q

rom

sárkány
__________ __________ __________

udvar
_________________

torony
___________

tyúk(ól) vitéz w x y

úr zsák zászló

üdvözöl űz

______ ___________ ______

_átor, _sztergom, _alota, _ralkodik, _abirintus, _agyarország, _ger, _lapít, _rón, _ince, _ár, _örtön, _ajzs, __ata, _incstár, _elvonóhíd, _strom, _rok, __abadság, _alást, _ereg, _uda, _egyver, _áros, _atona, _llam, _orona, _isak, _apu, _éd, _ard, _erleg

B U D A 1.
4. Olvasd el figyelmesen a következő szöveget! A lovagok a 11. századtól jelentek meg Európában, aztán egy kicsit később Magyarországon is. A vikingek körülbelül ekkor érkeztek meg Amerikába. A budai Várhegyen 1242 után egy falakkal körülvett település állt. A 14. században Károly Róbert királyunk a vár mellett egy díszes palotát is kezdett építeni. Fiának, Nagy Lajosnak az uralkodása alatt Buda folyamatosan fejlődött, az ország fővárosa, királyi székhely lett. Ekkor már lovagok is éltek a várban, lovagi tornákat rendeztek. a. Mi az ellentéte? Keresd meg a szövegben! b. Milyen hasonló jelentésű szót ismersz?

elindul befejez eltűnik korábban

_________________________ _________________________ _________________________ ______________________

város ~ ___________________________ király ~ __________________________ palota ~ __________________________ lovag ~ ___________________________

5. Mi az, amit hallasz: a vagy o?

t__rn__ • l__v__g • m__gy__r sz__b__r • m__nd__ • k__rd

p__l__t__

__ld__l

sz__b__d

10

6. Menj végig a labirintuson, gyűjtsd össze a betűket! A végén kiolvashatod, hogy a vár melyik termébe érkezel. Gyakran megfordultak itt a lovagok.

B U D A 1.

__ __ __ __ __ __ __ __ __

7. Miből állt a középkori lovag felszerelése? Írd a megfelelő számot a rajzhoz! Vigyázz, mert Bálint idehozott néhány fegyvert a későbbi korokból!

1. páncél 2. sisak 3. pajzs 4. címer 5. csúzli 6. buzogány 7. kard 8. vadászpuska 9. bárd 10. lándzsa

11

B U D A 1.

8. Hogyan lehetett valakiből lovag? A lovagok nevelése korán, 5-6 éves korukban kezdődött, és kemény életet jelentett. Először megtanulták a lovaglást, nyíllövést, úszást, birkózást és ökölvívást. 14 évesen pedig megismerkedtek a harci technikákkal és a fegyverek használatával. Csak akkor nyerhették el a lovagi címet, ha bebizonyították, hogy tökéletes harcosok, jellemük szilárd, akaratuk pedig erős. A lovaggá ütés során a király vagy egy idősebb lovag karddal megérintette az if ú vállát. A lovagnak egész életében be kellett tartania a lovagi kódex szabályait:

Védelmezd a nőket! Védelmezd a gyengéket, az elesetteket! Védelmezd a keresztény egyházat! Szolgáld uradat!

a. Ha megalapíthatnád a saját lovagrendedet, milyen új szabályokat vennél fel a lovagi kódexedbe?

____________________________________________________________________________________! ____________________________________________________________________________________! ____________________________________________________________________________________!

b.

A teljes kiadvány megvásárolható a Famulus Könyvesboltban: Milyen lenne a lovagjaid címere? Rajzold le!

____________________________________________________________________________________!

www.famuluskonyv.hu
12