SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI SETIA

36000 TELUK INTAN, PERAK DARUL RIDZUAN
1. Analisa Peperiksaan Percubaan PMR Tahun 2013
2. Mata pelajaran : SEJARAH

Tingkatan : 3 TE, 3 GI, 3 EH

3. Tarikh : OGOS 2013
4. Analisa Keputusan :
Gred

A

B

C

D

Lulus

Gagal (E)

Tidak
Hadir

Jumlah

Kelas

Bil

%

Bil

%

Bil

%

Bil

%

Bil

%

Bil

%

3 TE

2

8

2

8

10

40

3

12

17

68

8

25

1

26

3 GI

-

-

-

-

-

-

6

24

6

24

19

76

-

25

3 EH

-

-

-

-

-

-

4

16

4

16

21

84

-

25

5. Komen dan Analisa:
i.

Secara keseluruhannya, pencapaian kurang memuaskan.

ii.

Dua orang murid mendapat gred A dari kelas 3 TE

iii.

Peratusan lulus 36% (Jumlah keseluruhan pelajar yang lulus seramai 27/75 untuk tiga kelas di atas)

6. Sebab – sebab Pencapaian Sedemikian
i.

Daripada pemerhatian, pelajar kurang menguasai tajuk tingkatan 1 dan 2.

ii.

Pelajar tidak bersedia dan tidak mengulangkaji.(Pemerhatian dilakukan ketika menjalankan latih tubi di kelas dan soal selidik)

7. Cara-cara mengatasi kelemahan / Cadangan-cadangan
i.

Murid akan diberikan latihan soalan topikal dan kertas model PMR

ii.

Latihan soalan percubaan negeri-negeri lain.

………………………………………
(ABU BAKAR BIN MOHD JAMIL)
Guru Sejarah
SMK Seri Setia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful