Tugasan seorang guru bukan sahaja dibilik darjah malah terdapat tugas-tugas lain lagi yang perlu

dilakukan oleh seseorang guru itu. Hasil daripada tugasan ini lah seorang guru baru akan menjadi seorang guru professional dari segi akedemik, sahsiah dan lain lain lagi. Bagi menjadi seorang guru yang professional, seorang guru itu haruslah melakukan pelbagai perkara dan amalan yang dilakukan setiap hari bagi meningkatkan kemahiran seorang guru itu. Seorang guru itu hendaklah

mempelbagaikan teknik, kaedah serta pendekatan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efektif. Selain itu juga seorang guru hendaklah bersedia dengan segala perubahan dari segi istilah, kandungan kurikulum serta pengunaan teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Justeru itu, perubahan seperti ini memerlukan usaha dan kerajinan yang tinggi bagi seorang guru dalam menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan profesion serta subjek yang diajar. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan profesionalisme seorang guru baru menjadi guru yang professional. Perkembangan seorang guru baru menjadi seorang guru professional memerlukan seseorang guru itu melakukan sesuatu amalan atau perkara. Salah satu amalan yang digalakkan ialah dengan membuat reflektif. Amalan reflektif ini dilalukan dimana seorang guru itu hendaklah menulisankan pengalaman dan refleksi mereka setelah melakukan sesi pengajaran dan pembelajaran atau pon aktiviti bersama murid sama ada di dalam bilik darjah atau pun di luar bilik darjah. Kesan kebaikan amalan reflektif ini adalah seorang guru itu dapat membaiki cara, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran mereka. Dari amalan reflektif guru-guru dapat menganalisis pengajaran dan pembelajaran mereka serta tingkah

amalan reflektif bukan sahaja dijalankan akibat dari pengajaran dan pembelajaran yang tidak berjaya. Analisis dapat dilakukan dengan pelbagai bentuk diamana guru boleh membuat analisis daripada pemerhatian terhadap murid. Namun seorang guru yang professional. . Di dalam proses mengatasi masalah guru boleh memikirkan pelbagai cara untuk mengatasi masalah tersebut.laku murid di dalam bilik darjah atau pun di luar bilik darjah. Amalan reflektif ini dapat membuat seorang guru itu mengenal pasti masalah dan seterusnya mengenal pasti punca masalah yang dihadapinya sama ada ianya datang dari guru itu sendiri atau pun dari murid-muridnya. Apabila mengetahui puncanya. Guru dapat mengenal pasti masalah yang dihadapinya didalam kelas setelah menganalisis murid didalam kelas sekiranya proses pengajaran dan pembelajarannya tidak berjaya. Seorang guru itu hendaklah banyak membaca oleh itu budaya membaca bagi seoarang guru amat penting kerana ilmu pengetahuan seorang guru hendaklah tidak terbatas tentang pengjarannya sahaja. guru tersebut boleh menetapkan objektifnya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya serta dapat meningkatkan dan menambah baik mutu pengajaran seoarng guru itu. Ilmu pengetahuan yang tinggi bagi seorang guru dapat meningkatkan lagi teknik dan kaedah pengajaran dan pengajaran serta kawalan murid didalam bilik darjah seterusnya meningkatkan lagi profesiolisme guru tersebut. membuat temubual dengan seorang murid atau pun kelompok murid dan menyemak buku latihan ataupun member ujian kepada muridmurid tersebut. seorang guru itu juga hendaklah membuat amalan reflektif bagi meningkatkan mutu dan kualiti pengajaran beliau.

Hal ini menunjukkan sikap seorang guru yang amat profesional. Kolaboarsi dan koperatif ini amat penting kerana ianya dapat meningkatkan lagi kekuatan organisasi sekolah dan seterusnya melahirkan guru yang profesional. seorang guru juga hendaklah mempunyai budaya kolaborasi dab koperatif didalam diri mereka.Setelah merancang dan meneliti cadangan yang dipilih. Di sekolah budaya ini wujud namun keberkesanannya kurang akibat guru yang tidak aktif serta tiada kesatuan diantara guru-guru lain. Jika tindakan itu berjaya. guru itu boleh menyemak dan membuat analisis lagi bagi memahami dan mengenalpasti punca masalah. Sekiranya tindakan guru itu gagal dalam proses pengajaran dan pembelajaran. seorang guru itu boleh mengambil tindakan bagi membaiki lagi proses pengajaran dan pembelajaran beliau. Guru tersebut hendaklah menyimpan amalan reflektifnya didalam jurnal ataupun portfolio supaya ianya boleh disemak dan dikaji bagi masa akan datang. Selain daripada membuat amalan reflektif. Kesemua maklumat ini hendaklah disimpan didalam jurnal atau pun portfolio supaya mudah disemak guru itu sendiri atau pun oleh pihak lain. Ramai pendidik mengatakan tentang kepentingan kolaborasi dan koperatif didalam menjana guru yang berkaliber serta berkualiti dalam pendidikan. . guru boleh membuat amalan refleksi tentang pengajarannya itu dan cuba menambahbaik lagi proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan. Kolaborasi merupakan kerjasama antara kumpulan manakala koperatif adalah kerjasama dalam kumpulan itu sendiri.

Sikap sebegini dapat melahirkan sikap guru yang positif dan semangat di antara guru-guru lain. program atau pun rancangan-rancangan sekolah. Oleh itu. budaya kolaborasi dan koperatif ini tidak dapat dielakkan ketika bekerja disekolah. . guru-guru hendaklah berkolaborasi. sebagai seorang guru yang ingin meningkatkan profesinalisme dalam diri mereka. Hal ini dapat di lihat di mana guru-guru dapat berbincang antara satu sama lain serta berkongsi ilmu.Kolaborasi dan koperatif antara guru amat penting. Tindakan sebegini dapat meningkatkan profesionalisme keguruan dan dapat mencapat matalamat pendidikan negara. Budaya kolaborasi dan koperatif ini dilihat dapat meningkatkan profesionalisme guru. Sekiranya aktiviti kolaborasi dan koperatif di lakukan dengan aktif di sekolah ianya dapat meningkat produktiviti antara guru-guru disekolah dimana guru-guru atau ataupun guru-murid dapat bekerjasama dan berbicang tentang pelbagai masalah yang timbul didalam bilik darjah ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Kerjasama antara guru bukan sahaja meningkat kan produktiviti malah merapatkan lagi hubungan guru tersebut. Kebiasaanya apabila ingin melakukan sesuatu projek. Dimana apabila seorang guru pakar berbincang dengan guruguru lain secara tidak langsung berlaku perkongsian ilmu. Perkongsian idea serta pendapatan dapat melahirkan satu budaya yang sihat dan melatih diri seorang guru menjadi pemikir yang bijak bagi menyelesaikan masalah di sekolah. Kepakaran guru itu dapat dimanfaatkan oleh semua guru yang berkolaborasi bersama dan menjadikan guru itu lebih berfikiran terbuka dan dapat menjana idea baru dan bernas.

Maka bagi meningkatkan lagi profesionalisme seorang guru itu. Pelbagai sumber yanag dapat digunakan oleh seorang guru untuk pengajaran dan pembelajaran mereka. semakin sukar bagi seorang guru untuk menghadapi dunia pendidikan ini. internet dan lain-lain lagi. Selain itu sumber bercetak seperti buku. majalah. . dan pihak lain. Pengunaan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah mahu pun luar dapat meningkatkan minat muridmurid dalam pengajaran tersebut. Sekiranya guru dapat menyampaikan ilmu dengan baik maka murid akan dapat menguasai ilmu pendidikan dengan mudah. Hal ini dapat mendorong murid dalam meminati subjek yang diajar dari guru. setiap guru hendaklah menyediakan diri dengan pelbagai ilmu terutamanya dari segi teknologi maklumat. jurnal dan sebagainya. radio. Terdapat pelbagai sumber yang dapat digunakan oleh seorang guru contohnya sumber dari manusia itu sendiri seperti guru. televisyen dan video. Sumber ke-3 ialah dari bahan pandang dengar iaitu mikrofilem. Sumber ke-4 ialah dari bahan yang berasaskan komputer iaitu cakera padat. Dengan mengunakan pelbagai maklumat dan teknologi.Semakin hari bertambah. rakan sebaya. seorang guru mesti mahir dalam menyampaikan ilmu dengan mengakses maklumat dari pelbagai sumber. Bagi meningkatkan lagi profesionalisme guru dalam pendidikan. sesuatu pengajaran itu menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan. Pada masa kini teknologi maklumat amat penting dalam sistem pendidikan negara kita. Keberkesanan ilmu yang diperolehi dari murid adalah dari kesan pengajaran guru itu tersebut.

Hal ini berkaitan juga dengan falsafah pendidikan negara yang ingin menghasilkan modal insan yang gemilang terutamanya dari profesion perguruan. Bagi menjadi seorang guru yang cemerlang. Didalam era yang pesat membangun. Selain itu dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran dari pelbagai sumber dapat meningkatkan motivasi murid dan membolehkan mereka mencari sumber dengan sendiri dengan mengakses maklumat yang sukar didapati dengan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar.Mengunakan kaedah dan teknik pengajaran yang berlainan oleh guru dapat memberi kesan yang positif terhadap pembelajaran murid didalam bilik darjah. sistem pendidikan juga turut terlibat menyebabkan guru hendaklah meningkat profesionalisme dengan cara melakukan beberapa perkara dan amalan didalam kehidupan seharian mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. . seorang guru hendaklah menyediakan diri dengan pelbagai ilmu serta kemahiran bagi menghadapi masa depan yang penuh cabaran.

seorang guru hendaklah melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu. Guru cemerlang ditugaskan untuk memberi ilmu baru dan juga membimbing guru lain atau guru baru supaya mereka menjadi lebih baik dari segi pelbagai aspek. Guru cemerlang biasanya sering melakukan budaya kolaborasi serta koperatif bersama guru lain supaya dapat menyampaikan ilmu serta bertukar idea-idea baru. Guru cemerlang mempunyai sikap yang amat profesional.Sebagai seorang guru cemerlang mereka hendaklah mahir dalam pelbagai bidang terutamanya dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Oleh sebab itu. Mereka hendaklah mempertingkatkan ilmu. . Seperti yang kita ketahui untuk menjadi guru cemerlang. kemahiran dan pengalaman yang ada. guru-guru tersebut hendaklah bekerja keras dalam meningkatkan profesionalisme mereka terdahulu. Untuk menjadi guru cemerlang bukan mudah. Oleh itu tidak hairanlah guru cemerlang mampu memimpin guru lain supaya dapat meningkatkan perkembangan profesionalisme mereka. teknik serta kemahiran mereka dalam ilmu pedagogi supaya proses pengajaran dan pembelajaran mereka berjaya.Refleksi Guru cemerlang merupakan guru contoh bagi guru-guru lain di mana beliau mempunyai ciri-ciri pemimpin yang boleh memimpin guru lain. guru cemerlang boleh memimpin guru-guru lain dalam meningkatkan ilmu serta kemahiran guru lain. Guru cemerlang dapat memberi motivasi kepada guru lain dengan cara menunjukkan serta berkongsi ilmu baru dalam pengajaran dan pembelajaran didalam kelas atau pun diluar kelas.

seorang guru cemerlang mempunyai ciri-ciri seperti mengamalkan budaya reflektif serta membuat portfolio. Hal ini bukan sahaja meningkatkan kualiti guru malah dapat mempertingkatkan lagi kualiti sistem pendidikan Malaysia. Secara keseluruhannya. Guru cemerlang bukan sahaja dapat membimbing guru-guru lain malah dapat memotivasikan mereka untuk menjadi guru cemerlang juga sekaligus dapat mempertingkatkan lagi profesionalisme guru-guru tersebut.Selain itu. Seorang guru cemerlang juga biasanya mempunyai karisma yang tinggi. Hal ini bukan sahaja dapat mempertingkatkan kemahiran guru tersebut bahkan dapat berkongsi pengalaman guru itu dengan guruguru lain menerusi penulisan reflektif tadi yang terdapat dalam portfolio. Oleh itu segala percakapan beliau adalah profesional dan jarang mengatakan soal lain selain daripada pendidikan. Hal ini dapat menyatukan lagi hubungan antara guru-guru dan mengeratkan lagi hubungan antara mereka. Guru-guru biasa akan teruja apabila seorang yang berkarisma dihadapan mereka dapat membimbing serta berkongsi ilmu dan pendapat dengan mereka. Membuat reflektif dapat memberi kesan yang baik dalam pengajaran dan pembelajran. Guru cemerlang membuat sifat inkuiri yang tinggi dalam pengajaran mereka lalu menulis pengalaman mereka supaya dapat di analisis dan dikaji semula. . Situasi ini dapat mempertingkatkan lagi tahap pendidikan sesama mereka kerana kerjasama yang diberikan oleh semua guru amat memuaskan. bagi pendapat saya guru cemerlang mempunyai ciriciri yang sesuai untuk menjadi pemimpin kepada guru-guru lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful