TAJUK 1 : LAYANAN BAIK TERHADAP BUKAN ISLAM ( At-Taubah Ayat 6

)

( Surah al-Taubah : 6 ) 1. Nyatakan maksud/pengertian/takrif/erti/makna/definisi Islam. 2. Mengapakah orang Islam wajib memberi perlindungan kepada bukan Islam? 3. Apakah maksud “perlindungan” / cara memberi perlindungan kepada bukan Islam ? 4. Nyatakan kebaikan/kepentingan memberi perlindungan kepada mereka. 5. Nyatakan strategi/cara berdakwah berdasarkan ayat di atas. 6. Terangkan strategi /cara dakwah Rasullallah 7. Nayatakan cara berdakwah yang boleh anda lakukan. 8. Nyatakan maksud bagi perkataan bergaris : 9. ‫ولو كنت فظا غليظا القلب لنفضوا من حولك ، فاعف عنهم ولستغفرلهم وشاورهم‬ ‫فى المر‬ 10.Senaraikan kesan-kesan buruk peperangan. 11.Nyatakan kesan kedamaian / Negara yang aman. 12.Namakan pertubuhan/organisasi/badan /persatuan dakwah yang terdapat di Malaysia. 13.Nyatakan ciri-ciri yang perlu ada pada setiap pendakwah 14. Nyatakan maksud musyrikin. 15. Jelaskan cabaran/ halangan / dugaan /rintangan yang dihadapi oleh pendakwah semasa berdakwah . 16.Nyatakan pengajaran ayat di atas .

TAJUK 2 : NABI MUHAMMAD UTUSAN ALLAH ( SURAH AT-TAUBAH AYAT 128-129)

( Surah al-Taubah : 128 – 129 ) 1. Terangkan hikmah /kelebihan /faedah diutuskan nabi dalam kalangan manusia. 2. Nyatakan bukti kasih saying Rasullalah kepada umatnya 3. Nyatakan bukti /tanda/cara umat nabi Muhammad mengasihi nya. 4. Terangkan maksud tawakkal. 5. Terangkan peranan/hikmah/kesan positif/kebaikan tawakkal dalam berdakwah 6. Nyatakan factor/sebab umat Islam mengingkari ajaran rasullallah. 7. Nyatakan ciri-ciri yang perlu ada pada setiap pendakwa 8. Nyatakan maksud/pengertian dakwah 9. Nyatakan cara anda berdakwah kepada rakan 10.Nyatakan sebab manusia memerlukan rasul 11.Nyatakan pengajaran ayat di atas.

TAJUK 3:

BATAS-BATAS PERGAULAN ( SURAH AN-NUR AYAT 30-31 )

( Surah al-Nur : 31 ) 1- Nyatakan Perintah Allah yang terdapat dalam ayat di atas 2- Nyatakan dua punca/sebab/factor gejala social berleluasa dalam masyarakat 3- Apakah maksud “menjaga pandangan “ 4- Nyatakan sebab Islam memerintahkan umatnya agar menjaga pandangan mereka. 5- Terangkan adab-adab perlu dijaga ketika duduk ditepi jalan 6- Jelaskan cara menjaga kehormatan diri 7- Nyatakan kebaikan menjaga kehormatan diri 8- Nyatakan kesan buruk/negative tidak menjaga kehormatan diri

9- Nyatakan maksud aurat 10-Nyatakan golongan yang boleh diperlihatkan perhiasan wanita. 11-Nyatakan batas-batas aurat bagi golongan berikut 12-Nyatakan cirri pakaian wanita yang menepati ajaran Islam 13-Nyatakan hikmah/kebaikan/ kesan positif menutup aurat 14-Nyatakan implikasi/keburukan/akibat mengabaikan perintah menutup aurat. 15-Bilakah seseorang Islam harus melihat aurat bukan mahramnya. 16-Siapakah yang diperintahkan oleh Allah supaya memelihara maruah diri dan menjaga pandangan mata. 17- takan cara mengatasi sumbang mahram 18-Cadangkan dua langkah mengajak umat Islam menutup aurat 19-Nyatakan pengajaran ayat di atas

TAJUK 4: 21-24 )

KEMULIAAN AL-QURAAN ( SURAH AL-HASYR AYAT

( Surah al-Hasyr : 21 ) 1- Senaraikan keistimewaan al-Quraan ? 2. Nyatakan cara makhluk selain daripada manusia tunduk kepada Allah. 3. Jelaskan sebab/tujuan Allah menurunkan al-Quraan kepada manusia. 4. Tuliskan nama lain bagi al-Quraan 5. Nyatakan cara menghayati al-Quraan . 6. Nyatakan asmaul Husna yang terdapat dalam ayat di atas 7.Didalam ayat di atas Allah membuat contoh perbandingan antara manusia dengan bukit apabila diturunkan al-Quran Apakah yang anda faham dengan perbandingan tersebut ? 8.Nyatakan pengajaran daripada ayat di atas

TAJUK 5 : HIDAYAH ALLAH ( Surah An-Nur Ayat 35 )

( Surah al-Nur : 35 ) 1. Apakah maksud hidayah 2. Nyatakan maksud “hidayah seperti sebuah lampu”. 3. Nyatakan amalan/sifat orang yang mendapat hidayah Allah ? 4. Nyatakan cara untuk mendapat hidayah Allah 5. Berzikir ialah amalan yang dilakukan untuk mendapat hidayah Allah. Senaraikan dua contoh amalan berzikir. 6. Terangkan dua factor yang menghalang seseorang itu daripada mendapat hidayah Allah. 7. Nyatakan kelebihan orang yang mendapat hidayah Allah 8. Nyatakan perbezaan antara ilmu Fardhu ain dengan Fardhu Kifayah 9. Nyatakan cirri-ciri kemukjizatan Al-Quraan. 10.Nyatakan pengajaran ayat

TAJUK 6 : PERIBADI MUKMIN ( Surah As-Sajadah 15-16 )
Firman Allah s.w.t.

( Surah as-Sajadah : 15-16)

1. Apakah ibadat sunat yang perlu dilakukan apabila anda membaca ayat di atas ? 2. 3. 4. 5. 6. Berdasarkan ayat di atas terangkan dua cirri orang beriman . Nyatakan empat cirri lain orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Terangkan kepentingan pembangunan yang berasaskan iman . Apakah maksud “qanaah” Nyatakan perbezaan antara sujud –sujud berikut : iSujud Sahwi iiSujud Tilawah iiiSujud syukur 7. Nyatakan dua jenis ibadat semasa qiamullail 8. Nyatakan pengajaran ayat ,

‫) )إنا يؤمن بئايتناالذين إذا ذكروا با خروا سجدا وسبحوا بمد ربم وهم ل يستكبون‬