FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

Practică observativă
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Scoala Nr. 21 « Gh. Ţiţeica » Craiova
PROPUNĂTOR: Feraru Monica
DATA:01.11.2012
CLASA:a VIII-a A
ARIA CURRICULARĂ:Om si societate
OBICTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT:Cultura civica
TEMA LECŢIEI:Patriotismul valoare a democratiei
TIPUL LECŢIEI:Predare-Invatare
OBIECTIVE CADRU:
1 . C u n o a ş t e r e a v a l o r i l o r f u n d a m e n t a l e a l e d e m o c r a ţ i e i , a p r a c t i c i l o r democratice şi a drepturilor omului
2. Manifestarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.Să identifice drepturile omului şi responsabilităţile asociate fiecărui drept
2. Să recunoască diferenţele dintre oameni precum şi ceea ce îi aseamănă, săidentifice conflicte valorice din societate şi modalităţi de soluţionare constructivă
aacestora
3.Să manifeste grijă faţă de sine şi faţă de ceilalţi, interes pentru problemele publiceşi disponibilitate pentru participarea la viaţa
socială
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-utilizarea corectă şi flexibilă a conceptelor;
-selectarea şi recunoaşterea termenilor cu conţinut civic;
-identificarea valorilor, principiilor şi conceptelor democratice;
-adoptarea unui comportament de eliminare a discriminărilor politice, sociale,economice, religioase, rasiale;
-dezvoltarea şi utilizarea competenţelor de muncă în echipă, de cooperare şi competiţie
STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE:

clasa a VIII-a. Alternarea explicaţiei cu fixarea. pe secvenţe. Elevii se pregatesc pt inceperea orei. Verificarea lecţiei anterioare 3. munca independentă. Strategia didactică Metode Mijloace Forme de organizare C G I expunere.Editura Corint. X X X X X 2025 min 3 min Observaţii X Elevii oferă exemple .d e m o n s t r a ţ i a -învăţarea prin descoperire . conversatie. Profesorul prezintă elevilor tema lecţiei şi precizează obiectivele urmărite Elevii sunt implicaţi în activitatea prin solicitarea lor de a da-si exprima opinia in ceea ce inseamna “a fi patriot” 4.Tema pentru acasă 5 min Sunt indicate exercitiile din manual pe care elevii trebuie sa le resolve ca tema pentru acasă.2008 Conţinutul ştiinţific al lecţiei 1. obiectivelor 5. Anunţarea temei. Secvenţele lecţiei Dozare EVALUARE:evaluare initiala. evaluarea 6. Elevii scriu .d e z b a t e r e a -brainstormingul -joc de rol Ob. manualul de Cultura Civica. observatie. aplicarea imediat.Bucuresti.se implică în dezbaterea situaţiilor . BIBLIOGRAFIE:Manualul de “Cultura civica”. exercitiul. explicatie. Clasa a VIII a.Pregătirea noii activităţi 3 min 10 min 3 min Verificarea prezenţei elevilor Profesorul solicită elevilor să răspundă la întrebări din lecţia anterioară. analizează şi exprimă opinii. invatarea prin descoperire.-conversaţia euristică1 . tabla. Autori:Maria-Liliana Lacatusu. op.formativa:intrebari orale.Mihaela Penu Puscas.Organizarea condiţiilor 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful