Iisus , marele iniţiat din Dacia

Articol scris pentru concursul lui VisUrat si Arhi

Numeroase voci, uneori avizate, alteori neavizate, se pronunţă că Iisus Christos nu a existat ca personaj istoric, fiind doar o născocire evreiască. Ateii mai moderaţi i cu puţină tiinţă de carte, susţin faptul ca inexistenţa unui Iisus istoric este susţinută de cvasi!totala lipsă a informaţiilor despre persoana sa "n documentele istorice ale vremii #"n afara $van%heliilor a căror existenţă nu o pot contesta&. Noi spunem că nici unii nici ceilalţi nu au dreptate.

Avem anumite rezerve "n a crede ca evreii se tem at't de mult de o (născocire) i mai ales o născocire de!a lor, cu care ar tre*ui sa fie m'ndri. Avem rezerve "n a crede si faptul că Isus lipse te cu desăv'r ire "n literatura vremii, deoarece există o sumedenie de autori care!l menţionează foarte clar ca personaj istoric. Acest lucru "l menţionează p'nă i evreii, acuz'ndu!l "nsă de vrăjitorie. + tradiţie din secolul I sau II menţionează pe (,eshu) care ( practica vrăjitoria i uimea Israelul) #.anhedrin, /0,a1 cf 2ircea $liade, Istoria ideilor i credinţelor reli%ioase, vol II,p.034, ed5667&. Apoi, avem mărturia lui 8lavius 9osephus, istoric roman de naţionalitate evreiască, care afirma că "n acea epoca trăia un om pe nume Iisus, care avea o purtare foarte *ună i virtuţi puternice # cf. 9. :u;uesne, Iisus, $d. <umanitas,5664, p7/4&. 2ai mult, el este pomenit i de către cei mai "nver unaţi du mani ai cre tinismului, romanii. =acitus de exemplu, ne

confirmă faptul ca Iisus a fost condamnat la moarte "n vremea c'nd %uvernator al >alestinei era >ontius >ilat #Anale 54, //&. Alte mărturii "n le%ătură cu Iisus le avem de la >liniu cel ='năr, #.crisori, 53,6?& si .uetonius #Viaţa lui Claudius, 74,/&. .ă nu mai punem la socoteală faptul ca o (născocire evreiască) nu putea *eneficia de (acte "n re%ulă) a condamnării sale la moarte. Acest document există, precum i altele cum sunt 2ărturia pă%'nului @entullus, proconsul al =Arului i .Adonului "n vremea "mpăratului roman =i*erius1 $pistola femeii lui >ilat, pe numele său >rocula, adresată prietenei sale >ulvia, "n care se relatează despre ultimele evenimente din viaţa lui Iisus i alte patru epistole ale lui >ilat către "mpăratul Bomei. At'ta zarvă pentru o (născocire evreiască) CD ne "ndoim "n mod serios. Urmărind at't relatările istorice despre Isus, c't i cele evan%helice, avem anumite rezerve "n a crede că Iisus ar fi fost evreu a a cum afirma 2. $liade i ca divinitatea căreia i se "nchina el i o numea =ată, era ,ahEe al evreilor. .a purcedem i să vedem dovezileD..F Caracterele tipologico- raseologice ale lui Iisus -eneficiem de doua descrieri amănunţite ale lui IisusG una a lui @entullus , funcţionar roman "n re%iunea =Ar si .Adon i alta a %uvernatorului Iudeii, >ontius >illat, am*ele adresate "mpăratului de la

Boma.

.ă dăm cuv'ntul lui @entullus care ne spuneG

(#Iisus& este de o statură mijlocie i de o frumuseţe fără seamăn, uimitoare, i seamănă cu mama lui, care este cea mai frumoasă femeie din lume. Părul lui este ca aluna coaptă şi îi cade până la umeri, se "mparte "n două prin mijlocul capului, după o*iceiul locuitorilor din Nazareth. 8runtea lui este lată, exprim'nd inocenţă i lini te. Nici o pată sau z*'rcitură nu se vede pe faţa lui rumenă. Nasul drept, buzele subţiri, expresia nobilă, nu arată nici un ar%ument pentru vreo critică lo%ică, iar barba lui bogată si de aceeaşi culoare cu părul său,

este lungă şi se desparte în două pe la
vineţi, *l'nzi i senini.) #diacon

mijloc. Ochii sunt albaştrii

Hheor%he -ă*uţ, Vămile Văzduhului, Istoria despre Christos, :ocumente istorice, ed. >elerinul Bom'n, +radea, 5660, p. 55?&.

fiind de tip *rahicefal #cu fruntea lată& ! descriere ce se . at't de mare era deose*irea dintre el i ascultătorii luiD $l părea a fi cam de vreo 03 de ani.oarelui Băsare) #:acia& spun că. $ra tocmai ceea ce puţin mă a teptam să vad.umer din (Jara . sumerienii. p.:e altfel. "n majoritatea icoanelor cre tine mai vechi sau mai noi. 8ecioara 2aria este "nfăţi ată cu acela i păr aten. ochi al*a tri. I 8aptul este dovedit i de afirmaţia lui >ontiu >ilatG (=rec'nd "ntr!o zi pe l'n%ă lacul ce se cheamă . nimic din caracterele tipolo%ico!rasiale ale evreilor. N!am văzut "n viaţa mea o privire at't de senină i de dulce. iar "n mijlocul ei pe un t'nărD2i s!a spus că este Iisus. *uzele su*ţiri. nasul drept sau puţin acvilin i pielea al*ă. un contrast mai iz*itor dec't "ntre el i ascultătorii lui. tra%em concluzia că Iisus nu era evreuF :ar cărui neam putea aparţine elC Ne lămure te "n această privinţă $u%en :elcea i >aul @azăr =onciulescu care vor*ind despre tărtărienii plecaţi spre . cu *ăr*ile lor ne%re i feţele "ncruntate) #i*idem. piele deschisă la culoareD prin urmare. aveau ochii mari. 575& Urmărind cele relatate de cele două oficialităţi romane.iloam am văzut acolo mare mulţime de popor. ("n acord cu prezumţiile sumerolo%ilor).

:acia >reistorică. Istoria "ncepe "n Carpaţi. :ensu ianu (:acia >reistorică). :ensu ianu. Ioan ne spune "n $van%helia saG (Mi eu am văzut i am mărturisit că el este 8iul lui :umnezeu) #Ioan. 2ai mult. atra% atenţia "n mod deose*itG :umnezeu.umerului la mijlocul secolului al IV!lea.n& cuceritori ai . +*iectiv.5G00&. @a acesta se adau%ă portul *ăr*ii lun%i i a pletelor # $u%en :elceaK >aul @azăr =onciulescu.P$I #2<:VP$I :esj. p. Iată ce spune :ensu ianuG) Cuv'ntul arhaic de (deu) sau (deul) "l aflăm "ntre*uinţat. unde ultimul cuv'nt ne prezintă numai o forma alterată a lui :omnudzei sau :omnidzei. ?/& >rin urmare ca i caracteristici tipolo%ice. =rei dintre epitetele pe care le atri*uie Iisus părintelui său divin. 2<:IP$I Ben. ca un termen naţional. "n ţinuturile pelas%e ale =raciei i 2esiei. iar *rahicefalii europoizi #a se "nţele%e tărtărienii L n. I. p. acela i autor ne atra%e atenţia că forma com*inată (:eu L :umnedeu) care ne duce cu %'ndul la formularea . 75/&. =atăl i +mul. un altar lui :$+ 2<:.. Bussu completeazăG )Ddacii erau a a cum este aproape "n totalitate poporul rom'n. i "n timpurile Imperiului Boman. vol I. DNn 2unţii Bhodopului un veteran ridică la anul O? d. :umnedeu #:umnezău L n. ed.n&. Iar I. p. Chr.&.. Isus se "ncadrează tipului uman carpato!dunărean i nicidecum tipului semiticF Zamolxe în predicile lui Iisus Urmărind cu atenţie textele cre tine. ?0&. Cine este această divinitate căreia i se "nchina Iisus tiută fiind diferenţa fla%rantă dintre :umnezeul Vechiului =estament i cel al Noului =estament C Ne lămure te arheolo%ia i scrierea %enială a lui N.potrive te perfect tipului uman %eto dacic. Arhetip. putem o*serva ca epitetele pe care le da Iisus lui :umnezeu nu sunt caracteristice credinţei Aahviste. $d. 7337. # N. rom. $ni%mele =errei. nu puteau fi dec't cu părul castaniu) #i*idem. Craiova.

"ntr!o pe teră. p. cit. sin%urul zeu al :aciei. este I=atăl ( care. . cit. 736!753. din cele mai vechi timpuri p'nă azi. pe teritoriul actualei Bom'nii exist'nd numeroase "nălţimi ce poarta denumirea de tartar. >oate că acestă denumire e cea mai misterioasă . Atra%em din nou atenţia asupra unui fapt i anume acela că Iisus "n toate momentele principale ale vieţii sale păm'nte ti a fost le%at de munteG . nota 7& i azi "n tradiţiile populare +*servăm că :umnezeu "ntr!o forma sau alta este o denumire naţională a divinităţii supreme pelas%e traco!dace Pamolxe. 2ai tre*uie amintit i faptul că numele lui Pamolxe ca părinte eponim al moesilor ar putea fi 2essios.cit. aflăm tot de la :ensu ianu. o dovadă "n plus ca Iisus era de ori%ine dacică iar formarea s!a spirituală s!a desav'r it aici. :e notat "n acest sens este i faptul că lui Pamolxe "i erau dedicate ca locuri de cult i "nchinăciune v'rfurile munţilor. moartea sa se petrece pe munte. Cel mai des "nt'lnit epitet al lui :umnezeu "n predicile lui Iisus. iar zona din sudul :unării locuită de asemenea de daci se numea 2oesia #a se citi 2esia&. era un alt nume al lui Pamolxe. era ceea de 8iu al +mului. nota ?&. Una dintre cele mai fre%vente denumiri pe care i le dădea sie i Iisus. #op. na terea lasă de *ănuit ca s!ar fi petrecut tot pe munte.73Q!753&.punem aceasta cu at't mai mult cu c't Isus "n $van%helii apare i cu denumirea de 2esia.evan%helică :omnul :umnezeu o aflăm romane ti #loc.chim*area la faţă se petrece pe munte. tatăl sau tătar #op. p.

744. i am'ndouă au fost odată consacrate divinităţilor supreme ale rasei . :ensu ianu vine i ne lămure te i "n această privinţăG (cuv'ntul +m reprezenta "n antichitate o "naltă putere divină) #op. p.f'ntG Pis!a :omnul :omnului meuG Mezi de!a dreapta 2ea p'nă voi pune pe vrăjma ii tăi a ternut picioarelor tale). :eci. este cazul să amintim "ncă un nume su* care Isus apare "n $van%heliiG )8iul lui :avid) ca i precizarea lui 2arcu referitoare la acesta titulaturaG ) Mi "nvăţ'nd "n =emplu. Cine era acest om C "n nici un caz denumirea nu se referă la Iosif ! lo%odnicul 2ariei. >entru a ne lămuri mai *ine. ci mai de%ra*ă la aceea fiinţă celestă la care face referire :anielG (2!am uitat "n timpul viziunilor nopţii i iată. unul de Caraiman si altul de +mul. ai dacilor care "n calitate de locuitori ai davelor se numeau Idavi). face notă discordantă cu "ntre% conţinutul Vechiului =estament av'nd mai de%ra*ă un caracter esenian.n& poartă azi numele. Ciudat nuC >ermiteţi!ne să facem o mică diva%aţie pentru a afla cine este acest :avid despre care vor*e te Isus. "nsu i :avid "l nume te pe el :omn1 de unde dar este 8iul lui) #2arcu 57G04!0O&. Numai caD. Mi mai departe tot el ne lamureste spun'ndG ( V'rfurile cele mai "nalte ale acestui munte #-uce%i L n. Iisus ziceaG Cum zic cărturarii că <ristos este 8iul lui :avidC Căci "nsu i :avid a zis "ntru :uhul . cartea >salmilor atri*uită lui :avid "n Vechiul =estament. Mi iată cum o sin%ura literă poate schim*a o "ntrea%ă istorieF Acum să revenim i să vedem de ce "nsu i Iisus " i spunea I8iul +mului). $senienii erau discipolii dacilor fiind sin%urii dintre evrei care s!au ("ncăpăţ'nat) să răm'nă la tradiţia primordială din Carpaţi. Urmărind puţin mersul istoriei vedem ca aceasta nu a confirmat niciodată existenţa re%elui :avid F -a mai mult. nota 7&. cit. cu referire la Iisus. cu norii cerului a venit Unul ca un 8iu al +mului) #OG50&.din tot cuprinsul Noului testament.

pelas%e. 2ai mult moartea lui se petrece pe cruce i are o dimensiune mistică pronunţată. ţara lui Pamolxe. ne spune $liade devine Axis 2undi ! axa lumii. 77?&. Poporul model din predicile lui Isus Iisus Christos. .aturn numit +mul) #op. Numai că :ensu ianu face %re eala de a nu! i da seama că cele doua zeităţi sunt una si aceea i mare divinitate a preistoriei Pamolxe. . =atăl. Cit. zeul dacilor. pe tera marelui preot al lui Pamolxe. p. Urmărind cele spuse pană acum precum i alte informaţii ale istoriei sacre vom vedea că cel mai pro*a*il. mai exact pe V'rful +mu i "n pe tera Ialomicioara. "n <iper*oreea dacică. Dacii. "n această perioadă. Axa @umii se afla "n re%iunea polului %etic. Iisus i!a desăv'r it formarea spirituală de 8iu a lui :umnezeu KPamolxe "n :acia.ă ne oprim acum puţin asupra >redicii de pe 2unte i a 8ericirilor pe care Iisus le!a enunţat atunci i să vedem dacă există vre!un model viu pentru acestea. carora li se adresa numindu!i (Voi evreii) . 2ai mult. :e ceC >entru că D %eo%rafia sacră a antichităţii se reduce laD:acia. Numai că pentru antici. unul lui Cerus 2anus si altul lui . 8iul +mului si 8iul lui :avid ar fi o du*lă le%itimare a acestuiaG Iisus 8iul :aviei #:aciei& #care& se "nchină lui Pamolxe. cruce care. iar momentele na terii lui Christos i a morţii lui Iisus sunt le%ate de o pe terăD pe teră care peste tot este le%ată de iniţierile misterice. perioada dintre 57 si 03 de ani "n care nu se tie nimic despre el. careia i se "nchina si Iisus. această denumire de 8iu al +mului ne!ar putea indica i ce anume a facut Iisus "n perioada a a numită )al*ă) a vieţii sale. iniţiatul dac desăvar it se delimita foarte clar de evrei. Concluzia care se impune alătur'nd cele două atri*ute ale lui Iisus.

căci a lor este Nmpărăţia CerurilorF #$van%helia după 2atei. căci ei vor fi chemaţi fii ai lui :umnezeuF 8erice de cei pri%oniţi din cauza dreptăţii. =extul este versificatG (8ericiţi cei ce!s cutezători Că a lor este victoria Nn plaiurile cele sfinte 8ericiţi cei ce pl'n%. 4G0!53& . căci a lor este Nmpărăţia cerurilorF 8erice de cei care pl'n%. căci ei vor vedea pe :umnezeuF 8erice de cei "mpăciuitori. Iata ce spune Iisus "n >redica de pe 2unteG (8erice de cei săraci "n duh. un text antic numit <erto Valus.2ai "nt'i sa "ncercăm să punem unul l'n%ă altul. că aceia Vor mo teni "ntre% păm'ntul. căci ei vor fi m'n%'iaţiF 8erice de cei *lanzi. căci ei vor %ăsi milaF 8erice de cei cu inima curată. care cuprinde "nvăţăturile preoţilor zamolxieni catre norod. Că aceia se vor sătura Mi niciodată n!or mai ră*da. căci ei vor mo teni păm'ntulF 8erice de cei care flăm'nzesc i "nsetează după dreptate.ă privim acum comparativ. doua texte sacreG $van%helia după 2atei si <erto Valus a antichitatii pelas%e. . 8ericiţi cei care flăm'zesc Mi "nsetează după tiinţă. 8ericiţi cei *l'nzi. că aceia Nn dal*e ceruri s!or m'n%'ia. căci ei vor fi saturaţiF 8erice de cei milostivi.

ci vor mer%e "ntr!un anume loc #Nmpăratia cerurilor. nici oaspeţii lui i nici unul dintre urma ii acestora nu vor muri. Că ei vor cule%e roadele Nn Hrădinile Cerurilor 8ericiţi vor fi i cei milostivi Că aceia se vor m'ntui 8ericiţi cei curaţi "n suflet Că s!or hrăni doar cu lumină 8ericiţi făcătorii de pace. >ăm'ntul făc'ndu!l %radină. Cartea . >leroma !n.n&. are o paralelă "n lucrarea lui <erodot. că a lor este Baiul. #<erto Valus. scrise versificat. +mul. 5666. $d. "nvaţ'ndu!i că nici el. Adrian -ucurescu. hiper*oreană.8ericiţi aceia care muncesc.n&Da cladit o casă pentru adunările *ăr*aţilor. "n pe tera marelui preot Pamolxe i pe care apoi le!a transmis iudeilor pentru ai readuce la tradiţia primordială. unde vor trăi pururi i vor avea parte de .e mai impune o precizareG prima dintre fericirile lui Iisus chiar dacă nu! i %ăse te paralela "n textul -ela%inelor. 64 L 6?& D i textul continuă mai departe "n acela i ton cu fericirile Noului =estament. Acestea erau @e%ile -ela%ine. Că 8ii cerului s!or chema 8ericiţi cei pri%oniţi pentru :reptate. care vor*ind despre daci ne lamure te i asupra provenienţei acestor le%i "nălţătoare G ”Pamolxe #marele preot! n. p.ecretă1 cf. "n care "i primea i "i punea să *enchetuiasca pe frunta ii ţării. :acia 2a%ică. . acelea i pe care Iisus. le!a "nvăţat pe muntele sacru al %eţilor. >reidis. Arhetip.

$d. :ocumente istorice. 56641 0. PA2+@R$ IN >B$:ICI@$ @UI II. 56601 /. Arhetip. 2ircea $liade. :acia >reistorică. 43& Am scris acest articol.uesne. Cornel -arsan. Istoria ideilor i credinţelor reli%ioase. A:BIAN -UCUB$.ă fiţi si%uri de astaF :oamne ajutăF zamolxe -i*lio%rafieG 1.U. Acest articol a fost pu*licat pe au%ust 05. Vămile Văzduhului.. C+BN$@ -AB.. I:$I . Arhetip. >uteti lasă un răspuns. <$B+:+=. vol I1 4. Iisus. 5667 1 7. Iisus. :acia 2a%ica.3 feed. vol II. după vechile profeţiiF . sau tracS*acS from Aour oEn site. Istoria "ncepe "n Carpaţi. $d. 566O. II. :u. ARI. N.toate *o%aţiile)D) #<erodot. <erto Valus. Cornel -'rsan. II ! . a tracilor i dacilor li*eri să se trezească. Adrian -ucurescu.U. 7.. $d. 733Q at 55G37 pm i e postată la cu zamolxe. CABAC=$B$ =I>+@+HIC+!BA. si B'm&. =rad. <umanitas. >AU@ @APAB =+NCIU@$. :ensu ianu. 2AB$@$ INI=IA= :IN :ACIA. zamolxe. 2UN:I.$.I CB$:IN=$ B$@IHI+A. Craiova. N :$N. <I>$B-+B$$A :ACICA. Istorii. >elerinul Bom'n. diacon Hheor%he -ă*uţ. IV. Bevan a :aciei.AN. 9. =a%%edG Add neE ta%.=+BICA. "#$%&% I'I(I#( DI' D#CI# ) . $d. iar ei la randul lor să trezească i pe alţii fac'nd cunoscută adevărata istorie a acestui neam străvechi i măreţ.CU. +*iectiv. dacia. $UH$N :$@C$A.U. ed. 641 cf.. +*iectiv. 566O. $u%en :elcea i >aul @azăr =onciulescu. p. +*iectiv.IA@$ A@$ @UI II. >oţi urmări răspunsurile acestei "nsemnări prin B.IANU. ARA @U2II. +radea. Bevan a :aciei. Craiova. "n speranţa că măcar unii dintre urma ii ramanilor# fii lui Ba#m&. Bama. $ni%mele =errei. dar oropsit de la "nceputurile sale i p'nă "n prezent. 73371 ?. poate destul de "ntortocheat i misterios. vamile vazduhului. :ACIA >B$I.CU. $d. Vor veni vremuri i mai *une. 2IBC$A $@IA:$.56661 O. solomonar.U. Craiova.. Istoria despre Christos. $d. despre daci.

uneori a*izate. -iind doar o născocire e*reiască. alteori nea*izate.itoria . 'oi spunem că nici unii nici ceilalţi nu au dreptate. #teii mai moderaţi . se pronunţă că Iisus C+ristos nu a existat ca persona. 78. marele initiat din :acia F 'umeroase *oci.>osted on au%ust 7.i cu puţină . 4 tradiţie din secolul I sau II menţionează pe 25es+u” care 2 practica *ră. 733Q *A sfinx??O Iisus.a9 c- .ire în literatura *remii. acuz1ndu-l însă de *ră. istoric.te cu desă*1r.i uimea Israelul” /6 an+edrin.tiinţă de carte. susţin -aptul ca inexistenţa unui Iisus istoric este susţinută de c*asi-totala lipsă a in-ormaţiilor despre persoana sa în documentele istorice ale *remii /în a-ara %*ang+eliilor a căror existenţă nu o pot contesta0.i e*reii. #*em rezer*e în a crede si -aptul că Isus lipse. cu care ar tre3ui sa -ie m1ndri.itorie. istoric.i mai ales o născocire de-a lor. #*em anumite rezer*e în a crede ca e*reii se tem at1t de mult de o 2născocire” . deoarece există o sumedenie de autori care-l menţionează -oarte clar ca persona. #cest lucru îl menţionează p1nă .

/ crisori. care a-irma că în acea epoca trăia un om pe nume Iisus. adresată prietenei sale Pul*ia. 770. 1:.. *ol II. care a*ea o purtare -oarte 3ună .. %d. ne con-irmă -aptul ca Iisus a -ost condamnat la moarte în *remea c1nd gu*ernator al Palestinei era Pontius Pilat /#nale 1. Istoria ideilor . "ai mult. romanii. în care se relatează despre ultimele e*enimente din *iaţa lui Iisus . ed1<<=0. a*em anumite rezer*e în a crede că Iisus ar -i -ost e*reu a.a cum a-irma ".p. c1t . el este pomenit . ă nu mai punem la socoteală -aptul ca o 2născocire e*reiască” nu putea 3ene-icia de 2acte în regulă” a condamnării sale la moarte. precum . ?. (acitus de exemplu.mani ai cre.i credinţelor religioase.i ca . p=7.1<<.i *irtuţi puternice / c-. #t1ta zar*ă pentru o 2născocire e*reiască” EF ne îndoim în mod serios.i cele e*ang+elice.8:. istoric roman de naţionalitate e*reiască. Aumanitas."ircea %liade. #cest document există.i altele cum sunt "ărturia păg1nului &entullus. %liade .i alte patru epistole ale lui Pilat către împăratul $omei.70. #poi.i Ddonului în *remea împăratului roman (i3erius9 %pistola -emeii lui Pilat.unaţi du. pe numele său Procula. =. proconsul al (Drului . #lte mărturii în legătură cu Iisus le a*em de la Pliniu cel (1năr.. Du@uesne. a*em mărturia lui >la*ius ?osep+us. Iisus.tinismului.0. !rmărind at1t relatările istorice despre Isus.i de către cei mai în*er.<B0 si uetonius /Ciaţa lui Claudius..

'ici o pată sau z31rcitură nu se *ede pe -aţa lui rumenă. Istoria despre C+ristos. Pontius Pillat.raseologice ale lui Iisus 6ene-iciem de doua descrieri amănunţite ale lui IisusH una a lui &entullus . a purcedem .i alta a gu*ernatorului Iudeii.i de o -rumuseţe -ără seamăn.te. nu arată nici un argument pentru *reo critică logică. care este cea mai -rumoasă -emeie din lume. ed.rasiale ale e*reilor. expresia no3ilă.i seamănă cu mama lui.. Pelerinul $om1n.i senini. Documente istorice. am3ele adresate împăratului de la $oma. .trii *ineţi.i să *edem do*ezileF. 4c+ii sunt al3a. >aptul este do*edit de a-irmaţia lui Pontiu PilatH 2(rec1nd într-o zi pe l1ngă lacul ce se c+eamă .loc. Părul lui este ca aluna coaptă . ă dăm cu*1ntul lui &entullus care ne spuneH 2/Iisus0 este de o statură mi. uimitoare. se împarte în două prin mi.) Caracterele tipologico. 11B0 Prin urmare nimic din caracterele tipologico. 3uzele su3ţiri.i culoare cu părul său. >runtea lui este lată.” /diacon I+eorg+e 6ă3uţ.i lini. 3l1nzi .i se desparte în două pe la mi. 4radea.locul capului. Cămile Căzdu+ului.i îi cade p1nă la umeri. 'asul drept. -uncţionar roman în regiunea (Dr si Ddon .di*initatea căreia i se înc+ina el . 1<<8.locie . p.i o numea (ată. iar 3ar3a lui 3ogată si de aceea. este lungă . exprim1nd inocenţă . era 5a+Ge al e*reilor. după o3iceiul locuitorilor din 'azaret+.

%ra tocmai ceea ce puţin mă a. '-am *ăzut în *iaţa mea o pri*ire at1t de senină . tragem concluzia că Iisus nu era e*reu) Dar cărui neam putea aparţine elE 'e lămure. B80.locul ei pe un t1nărF"i s-a spus că este Iisus. ed. p.iloam am *ăzut acolo mare mulţime de popor. a*eau oc+ii mari.i -eţele încruntate”/i3idem. cu 3ăr3ile lor negre .i ascultătorii luiF %l părea -i cam de *reo 8: de ani.te în această pri*inţă %ugen Delcea . Istoria începe în Carpaţi.a cum este aproape în totalitate poporul rom1n. un contrast iz3itor între el . I. nu puteau -i dec1t cu părul castaniu” /i3idem. Iar I.teptam să *ad.i Paul &azăr (onciulescu care *or3ind despre tărtărienii plecaţi spre umer din 2Jara oarelui $ăsare” /Dacia0 spun că. p.i ascultătorii lui. p. Craio*a. %nigmele (errei. nasul drept sau puţin ac*ilin . B70 .i pielea al3ă. sumerienii. 1=10 !rmărind cele relatate de cele două o-icialităţi romane. iar în mi. &a acesta se adaugă portul 3ăr3ii lungi . 2în acord cu prezumţiile sumerologilor”. iar 3ra+ice-alii europoizi /a se înţelege tărtărienii L n. -iind de tip 3ra+ice-al /cu -runtea lată0 descriere ce se potri*e.n0 cuceritori ai umerului la mi. 43iecti*.i a pletelor / %ugen DelceaK Paul &azăr (onciulescu.te per-ect tipului uman geto dacic. $ussu completeazăH ”Fdacii erau a. at1t de mare era deose3irea dintre el .i de dulce.locul secolului al IC-lea. 3uzele su3ţiri. *ol I.

"ADIZ%I $en.i în timpurile Imperiului $oman. Isus se încadrează tipului uman carpato-dunărean . p.n0. (atăl . putem o3ser*a ca epitetele pe care le da Iisus lui Dumnezeu nu sunt caracteristice credinţei Da+*iste.. acela..i scrierea genială a lui '. Dumnedeu /Dumnezău L n.i caracteristici tipologice.i autor ne atrage atenţia că -orma com3inată 2Deu L Dumnedeu” care ne duce . un altar lui D%4 "AD5Z%I /"ADCZ%I Des. (rei dintre epitetele pe care le atri3uie Iisus părintelui său di*in. Ioan ne spune în %*ang+elia saH 2Mi eu am *ăzut .ianu 2Dacia Preistorică”. / '. Densu. "ai mult. Dacia Preistorică.Prin urmare ca . rom. Iată ce spune Densu.i am mărturisit că el este >iul lui Dumnezeu” /Ioan. ca un termen naţional.i "esiei. =170. FNn "unţii $+odopului un *eteran ridică la anul OB d.te ar+eologia .i cel al 'oului (estament E 'e lămure.tiută -iind di-erenţa -lagrantă dintre Dumnezeul Cec+iului (estament . %d. C+r. în ţinuturile pelasge ale (raciei . unde ultimul cu*1nt ne prezintă numai o -orma alterată a lui Domnudzei sau Domnidzei. Densu. . #r+etip.i nicidecum tipului semitic) Zamolxe în predicile lui Iisus !rmărind cu atenţie textele cre.ianuH” Cu*1ntul ar+aic de 2deu” sau 2deul” îl a-lăm între3uinţat.0.tine.ianu. atrag atenţia în mod deose3itH Dumnezeu. =::=. Cine este această di*initate căreia i se înc+ina Iisus ..1H880.i 4mul.

moartea sa se petrece pe munte.i azi în tradiţiile populare romane. singurul zeu al Daciei. iar zona din sudul Dunării locuită de asemenea de daci se numea "oesia /a se citi "esia0.terea lasă de 3ănuit ca s-ar -i petrecut tot pe munte. De notat în acest sens este .cit.ianu. este P(atăl 2 care. "ai tre3uie amintit .i înc+inăciune *1r-urile munţilor. =:<-=1:.=:Q-=1:0.teră. într-o pe.it aici. cit.cu g1ndul la -ormularea e*ang+elică Domnul Dumnezeu o a-lăm .i -aptul că numele lui Zamolxe ca părinte eponim al moesilor ar putea -i "essios. punem aceasta cu at1t mai mult cu c1t Isus în %*ang+elii apare . #tragem din nou atenţia asupra unui -apt .i cu denumirea de "esia. na. nota B0. /op. cit. . o do*adă în plus ca Iisus era de origine dacică iar -ormarea s-a spirituală s-a desa*1r.i -aptul că lui Zamolxe îi erau dedicate ca locuri de cult .i anume acela că Iisus în toate momentele principale ale *ieţii sale păm1nte. p. p. nota =0 43ser*ăm că Dumnezeu într-o -orma sau alta este o denumire naţională a di*inităţii supreme pelasge traco-dace Zamolxe.ti a -ost legat de munteH c+im3area la -aţă se petrece pe munte. a-lăm tot de la Densu. pe teritoriul actualei $om1nii exist1nd numeroase înălţimi ce poarta denumirea de tartar.ti /loc. din cele mai *ec+i timpuri p1nă azi. era un alt nume al lui Zamolxe. Cel mai des înt1lnit epitet al lui Dumnezeu în predicile lui Iisus. tatăl sau tătar /op.

i iată.te pe el Domn9 de unde dar este >iul lui” /"arcu 1=H8. Iisus ziceaH Cum zic cărturarii că Aristos este >iul lui Da*idE Căci însu. Ciudat nuE Permiteţi-ne să -acem o mică di*agaţie pentru a a-la cine este acest Da*id despre care *or3e. Deci.!na dintre cele mai -reg*ente denumiri pe care . cu norii cerului a *enit !nul ca un >iu al 4mului” /OH180.-8O0. ci mai degra3ă la aceea -iinţă celestă la care -ace re-erire DanielH 2"am uitat în timpul *iziunilor nopţii . cu re-erire la Iisus.ii tăi a. -ace notă discordantă cu întreg conţinutul Cec+iului (estament a*1nd mai degra3ă un caracter esenian. era ceea de >iu al 4mului.te Isus.logodnicul "ariei.i le dădea sie.ma. !rmărind puţin mersul istoriei *edem ca aceasta nu a con-irmat niciodată existenţa regelui Da*id ) 6a mai mult. Pentru a ne lămuri mai 3ine. este cazul să amintim încă un nume su3 care Isus apare în %*ang+eliiH ”>iul lui Da*id” ca .i Iisus. însu. cartea Psalmilor atri3uită lui Da*id în Cec+iul (estament..i precizarea lui "arcu re-eritoare la acesta titulaturaH ” Mi în*ăţ1nd în (emplu. %senienii erau discipolii dacilor -iind singurii dintre e*rei care s-au 2încăpăţ1nat” să răm1nă la tradiţia primordială din .i Da*id a zis întru Du+ul -1ntH Zis-a Domnul Domnului meuH Mezi dea dreapta "ea p1nă *oi pune pe *ră.ternut picioarelor tale”. Poate că acestă denumire e cea mai misterioasă din tot cuprinsul 'oului testament. 'umai caF.i Da*id îl nume. Cine era acest om E în nici un caz denumirea nu se re-eră la Iosi.

ianu *ine . unul lui Cerus "anus si altul lui aturn numit 4mul” /op. "ai mult. cit.i ce anume a -acut Iisus în perioada a.i am1ndouă au -ost odată consacrate di*inităţilor supreme ale rasei pelasge. zeul dacilor. Mi mai departe tot el ne lamureste spun1ndH 2 C1r-urile cele mai înalte ale acestui munte /6ucegi L n. Densu.i în această pri*inţăH 2cu*1ntul 4m reprezenta în antic+itate o înaltă putere di*ină” /op. careia i se înc+ina si Iisus.i spunea P>iul 4mului”. nota =0.i-a desă*1r. unul de Caraiman si altul de 4mul. această denumire de >iu al 4mului ne-ar putea indica .i ne lămure. Iisus .a numită ”al3ă” a *ieţii sale.eala de a nu-. (atăl. p.i da seama că cele doua zeităţi sunt una si aceea. >iul 4mului si >iul lui Da*id ar -i o du3lă legitimare a acestuiaH Iisus >iul Da*iei /Daciei0 /care0 se înc+ină lui Zamolxe..te .i să *edem de ce însu. perioada dintre 1= si 8: de ani în care nu se .ianu -ace gre.i mare di*initate a preistoriei Zamolxe. ai dacilor care în calitate de locuitori ai da*elor se numeau Pda*i”.i alte in-ormaţii ale istoriei sacre *om *edea că cel mai pro3a3il. p. Cit. .tie nimic despre el. =. în această perioadă.i Iisus î.it -ormarea spirituală de >iu a lui Dumnezeu .n0 poartă azi numele. 'umai că Densu.Carpaţi. Mi iată cum o singura literă poate sc+im3a o întreagă istorie) #cum să re*enim . Concluzia care se impune alătur1nd cele două atri3ute ale lui Iisus. !rmărind cele spuse pană acum precum .. ==B0.

teni păm1ntul) .tera Ialomicioara. căci ei *or -i m1ng1iaţi) >erice de cei 3lanzi.KZamolxe în Dacia.terăF pe. mai exact pe C1r-ul 4mu . "ai mult moartea lui se petrece pe cruce .i să *edem dacă există *re-un model *iu pentru acestea. ne spune %liade de*ine #xis "undi .terii lui C+ristos .i în pe. ţara lui Zamolxe.i a morţii lui Iisus sunt legate de o pe. doua texte sacreH %*ang+elia după "atei si Aerto Calus a antic+itatii pelasge. iniţiatul dac desă*ar. iar momentele na. în Aiper3oreea dacică. Iata ce spune Iisus în Predica de pe "unteH 2>erice de cei săraci în du+. cruce care. "ai înt1i sa încercăm să punem unul l1ngă altul.axa lumii.tera marelui preot al lui Zamolxe.teră care peste tot este legată de iniţierile misterice.i are o dimensiune mistică pronunţată. căci ei *or mo. căci a lor este Nmpărăţia cerurilor) >erice de cei care pl1ng. De ceE Pentru că F geogra-ia sacră a antic+ităţii se reduce laFDacia. Dacii .i a >ericirilor pe care Iisus le-a enunţat atunci . pe. ă ne oprim acum puţin asupra Predicii de pe "unte . carora li se adresa numindu-i 2Coi e*reii” . #xa &umii se a-la în regiunea polului getic. Poporul model din predicile lui Iisus Iisus C+ristos.it se delimita -oarte clar de e*rei. 'umai că pentru antici.

că aceia Nn dal3e ceruri s-or m1ng1ia. . căci ei *or *edea pe Dumnezeu) >erice de cei împăciuitori. un text antic numit Aerto Calus.teni întreg păm1ntul. căci ei *or găsi mila) >erice de cei cu inima curată.>erice de cei care -lăm1nzesc . care cuprinde în*ăţăturile preoţilor zamolxieni catre norod.H8-1:0 ă pri*im acum comparati*. >ericiţi cei 3l1nzi. (extul este *ersi-icatH 2>ericiţi cei ce-s cutezători Că a lor este *ictoria Nn plaiurile cele s-inte >ericiţi cei ce pl1ng. căci a lor este Nmpărăţia Cerurilor) /%*ang+elia după "atei.i însetează după dreptate. căci ei *or -i saturaţi) >erice de cei milosti*i. căci ei *or -i c+emaţi -ii ai lui Dumnezeu) >erice de cei prigoniţi din cauza dreptăţii. că aceia Cor mo. >ericiţi cei care -lăm1zesc .

%d. le-a .tiinţă. că a lor este $aiul.i textul continuă mai departe în acela.i cei milosti*i Că aceia se *or m1ntui >ericiţi cei curaţi în su-let Că s-or +răni doar cu lumină >ericiţi -ăcătorii de pace.i ton cu -ericirile 'oului (estament. L <B0 F. #drian 6ucurescu. #r+etip. Că ei *or culege roadele Nn Irădinile Cerurilor >ericiţi *or -i . Dacia "agică.Mi însetează după . >ericiţi aceia care muncesc. acelea. Că aceia se *or sătura Mi niciodată n-or mai ră3da. /Aerto Calus. <. scrise *ersi-icat. Că >ii cerului s-or c+ema >ericiţi cei prigoniţi pentru Dreptate. p. #cestea erau &egile 6elagine. 1<<<.i pe care Iisus. Păm1ntul -ăc1ndu-l gradină. Cartea ecretă9 c-.

i găse. Istorii. Cornel 61rsan. $ama. iar ei la randul lor să trezească . <.i măreţ. p.i mai 3une. 1<<O.tera marelui preot Zamolxe . unde *or trăi pururi . 43iecti*. în pe. +iper3oreană.în*ăţat pe muntele sacru al geţilor.ii ţării.i nici unul dintre urma. Preidis. are o paralelă în lucrarea lui Aerodot.i pe care apoi le-a transmis iudeilor pentru ai readuce la tradiţia primordială.ută) . nici oaspeţii lui .n. $e*an. Pleroma -n. .i pe alţii -ac1nd cunoscută ade*ărata istorie a acestui neam stră*ec+i .9 c-.n0Fa cladit o casă pentru adunările 3ăr3aţilor.i misterios. în*aţ1ndu-i că nici el.ii ramanilor/ -ii lui $a/m0.:0 #m scris acest articol.i asupra pro*enienţei acestor legi înălţătoare H ”Zamolxe /marele preot.i îi punea să 3enc+etuiasca pe -runta.n0. 4mul.ii acestora nu *or muri.i p1nă în prezent. după *ec+ile pro-eţii) ă -iţi siguri de asta) Doamne a.te . în care îi primea . ed. IC.te paralela în textul 6elaginelor. în speranţa că măcar unii dintre urma.i dacilor li3eri să se trezească. Craio*a. (rad. a tracilor . Cor *eni *remuri . dar oropsit de la începuturile sale . care *or3ind despre daci ne lamure.i *or a*ea parte de toate 3ogaţiile”F” /Aerodot. si $1m0. poate destul de întortoc+eat . ci *or merge într-un anume loc /Nmpăratia cerurilor. e mai impune o precizareH prima dintre -ericirile lui Iisus c+iar dacă nu-.a Daciei.

1<<.1<<<9 O. diacon I+eorg+e 6ă3uţ. Craio*a. Du@uesne. Dacia Preistorică. #r+etip. '. "ircea %liade. Cornel 6arsan. 1<<= 9 =. %nigmele (errei. ?. Documente istorice. Istoria ideilor . %d. Istoria despre C+ristos. $e*an.9 8. Aumanitas.6i3liogra-ieH 1. 4radea. *ol I9 . %d. %d #r+etip. 1<<O. %d. 43iecti*.i credinţelor religioase. 43iecti*. Iulie =::Q Z#"4&R% 4 noapte în asteptarea în*ierii ) . %d.ianu. Pelerinul $om1n. Craio*a. *ol II. #drian 6ucurescu. =::=9 B. 1<<89 7. %d. Iisus. Cămile Căzdu+ului.a Daciei. Dacia "agica.. %ugen DelceaK Paul &azăr (onciulescu. Densu. Istoria începe în Carpaţi.

po*este cu t1lc T . realizată de Pamolxe ) .A%onia ! lucrare in %hips.i care c1ntă melodia -ără de cu*inte .peranţa este visul celui treaz F ) # Aristotel & ) Niciodată să nu!ţi pierzi speranţa F ) # 9ules Verne & ” peranţa este lucrul cu pene a.ezat în su-let .te niciodată . ” / %milD DicSinson 0 .i nu se opre.

rămăse doar durea cruntă. surdă. Caţa ei nu mai însemna nimic. era s-1r.i în cele din urmă ucis prin c+inurile cruci-icării. 'u mai putea nici pl1nge. "aria."aria. Ioan. rece.ită de osteneală .i întorc1ndu-se spre Ioan spuse.minteleH . că %l ne spunea că *a re*eniE e repezi la el strang1ndu-i în pumni *e. încerc1nd s-o aline pe "aria. plină de speranţăH . Durerea era prea mare ) "aria nu putea -i m1ng1iată. era mult prea mult pentru o mamă ) N.i *ăzuse -iul +ulit. mama lui Iisus. %ra prea mult) Din c1nd în c1nd atunci c1nd în mintea ei se -aceau auzite urletele mulţimii sau plesniturile 3iciului.i aminte de în*ăţăturile >iului ei iu3itor. co3ora a3ătută dealul Iolgotei. ucenicul cel iu3it. dar se ţinea tare. condamnat la moarte pe nedrept .i dacă nu crezi) 'u-mi ucide . 3iciuit. %a. scuipat. Ce *ăzuse ea. Mi el era trist. z1m3ea o3osită. Nn oc+ii ei se citea o rugăciune mutăH 2 pune da. aduc1ndu-. "aria se opri în prag .a căruia Iisus cu ultimele puteri î.Nţi aduci aminte. 3ătut. îţi aduci aminteE e uita la Ioan rugător . spune da . e terminaseră lacrimile. ce *azuse ea era dincolo de orice înc+ipuire) #u a. -iul ei cel iu3it si 3land pierise si nu se putea mangaia.i cu un licăr de speranţă în oc+i. Nn urma ei *enea Ioan. #t1t ) #lteori. ucenicul cel iu3it în gri. tresărea si icnea.i încredinţase "ama. încerca în zadar s-o aline. *a în*ia după trei zile.i de durere.urul ei.%l a spus că *a în*ia. #cum totul era întunecat în .uns în -ata casei.

%l *or3ea ade*arul nu se poate să -ie alt-el.i aduse aminteH”Coi în*ia. de-ar putea -i ade*ărat”.i-a dorit ca soarele să dispară.. # -ost singura dată c1nd "aicuţa .i spuse în sinea ei 24+).i aduse aminte de *or3ele -iului plecat de l1ngă ea.i ore de a. Continua însă să se roage . nici somn. "aria nu simţea nici -oame. la puţin timp după ce ultima 3ătaie se stinse în noapte. De c1te ori ucenicul Ioan intra la ea încerc1nd s-o -acă să măn1nce sau să 3ea. N. !cenici stăteau la un loc.i c+eme >iul cu toata puterea ei. Doar atunci speranţa ei putea -i împlinita.i răspunsH 2&asă-mă singurăF Nl a. %a se agaţa de orice i-ar -i putut menţine *ie speranţa.tept pe %l )” 4re . 'u se înt1mplă nimic. 1m3ată seara.i-a adus aminte de promisiunile -acute de >iul său.i spuse cu con*ingereH -Da "aria *a re*eni la noi. 1n3ata seara.i în inima lui. dar "aria spera încă. primea in*aria3il acela.i un glas dulce o .teptări pentru mama care-.i a. 4 seară plină de a. 4 seara caldă. posomor1ţi. odaia ei se lumină . a incertitudinilor. o seară a a. speranţa în-lori .a a spus el.teptărilor dureroase.spereanţa)” Ioan î.i sa-.tepta -iul. a. Mi -aţa ucenicului se lumină. !n -ior str1nse inima "aicii. Din clipa în care "aria .teptare c+inuitoare trecură. acest gand nu i-a mai dat pace. 6ătu miezul nopţii. 4c+ii "ariei licareau de o lumina *ie acum . . Deodată. după trei zile ) ” .i z1m3ea la imaginea re1nt1lnirii cu >iul ei.

locul odaii. Pricepea acum în*ăţăturile lui. Nncremenită de -ericire. ce împră. "aria nu putea nici r1de. 4 3urie nă*alnică. >iul ei pierdut se întoarse) e lini. iar c1nd se *a împlini ceasul.i o 3inecu*1ntă z1m3ind. %ra *ocea >iului ei.tere nouă. de încordarea . apoi îi spuseH %u *oi pleca iar în cur1nd.i durerea ultimelor zile Iisus. !itase aproape.strigaH -"amă) "aria tresari plina de -ericire. Nn mi. $ugăciunile ei -useseră ascultate.ela.i începuse să priceapă întreaga măreţie a sacri-iciului >iului sau. pricepea că moartea nu există.tise. Iisus *eni l1ngă ea . în Nmpărăţia (atalui) "aria z1m3ea. apoi dispăru. imţind îm3raţi. dar îţi *oi răm1ne aproape. în s-1r. e lini. o 3ucurie care nu cuno. (oate acestea le-a înţeles în -racţiuni de secundă.i z1m3itoare totodată.o*aitoare .i-i îngenunc+e alături îm3raţis1nd-o. peranţa ei nu -usese de. Iisus stătu o *reme m1ng1indu-. era c+iar >iul ei .tea margini. *oi *eni să te duc alături de mine.artă. "aria dete drumul.i re*enit. nici pl1nge. e întoarse . .i-i z1m3ea cu dragoste. lacrimilor de 3ucurie. o luă în 3raţe. reală a >iului pierdut . Cor3ele ei păreau m1ng1ieri. o puse pe pat . mamă9 *oi pleca de l1ngă tine ca om. 'u se putea în. pricepea că există o na.i mama.area ade*arata.tiau dragostea maternă peste >iul regasit.it .tise acum .

tia sigurH moartea este un somn care o *a duce din nou l1ngă -iul ei în împăraţia tatălui.i *esela. Mi mai . Autor ! Pamolxe . e o sc+im3are de stare.i un z1m3et -ericit îi -lutura pe 3uze. # Cicero & ."aria -u cuprinsă de un somn lini. următoarele ! acele ale corpului. o re*enire la origini. prin speranţă ). #cum ea .unt trei feluri de *unuriG cele mai mari sunt cele ale sufletului. Dimneaţa s-a trezit -ericită .titor .tia ce*aH Mtia că su-erinţa poate -i trans-ormată în 3ucurie. ultimile ! cele din afară.

f'ntul Antonie cel 2are & Credinţa este pasărea care c'ntă c'nd zorii nu au apărut "ncă. # . # Nicolae Ior%a & Credinţa este li*era consimţire a sufletului. "nvie flori pe care le credeam moarte. ca i după ale naturii. # Ba*indranath =a%ore & .:upă furtunile sufletului.

# A. T.Credinţa nu este un act săv'r it o sin%ură dată. ci o ne"ntreruptă privire aruncată din inimă lui :umnezeu. 733Q *A sfinx??O . =ozer & C#'(!& C$%#(I%I F >osted on au%ust 70.

lemnul a-nceput sU c1nte.iF. #mor-UF -UrV de -ormU.C1ntul creaţiei F #m prins în m1ini o 3ucatU de lemn. -ormU . Coiam sU o aruncF. C1ntul -i3rei de lemn l-am urmat. Mi se născu o statuU F cu *iaţUF) #m luat 3ucata de p1nzU . #mor-ul lemn. ua* era c1ntecul ce *enea în *olute spre mineF #m luat daltaF.i *iaţU prindeaH CiaţU din *iaţa meaF -ormU din -orma mea.

Nncetul cu încetul. p1nza prinde *iaţU CiaţU din *iaţa meaF -ormU din -orma meaF Zamolxe . F penelul începu sU c1nte. Mi la *ederea p1nzei.FcuratU.F-UrV de patU. # 2ircea $liade & . pe p1nzU apăruF -ormaH 4 imagine. Nn dansul penelului. o c+intesenţU a minţii.#l3U.ensul existenţei i datoria fiecărui om este creaţia.

cu*inte picurau. 733Q *A sfinx??O Cu*inte singure ingure F. ingură lumina.iroiau din carnea de piatră. $ugăciuni . # anonimus & PA2+@R$ C!CI'(% I'I!$% >osted on au%ust 75.:umnezeu este inima care menţine creaţia. putea-*a De. numai ea.ertăciunii să smulgă colţii cei de c1ine .

& nu doar :%e%elu!i %ăie*i.ciug ţinea loc su-erinţa.urul -etleemului "ă $ie uci!i.ur de 377. pintecat de *or3e su-letul e mort. Dar ma.( 5i din punct de vedere p"ihologic. citim că atunci când Irod a au it de na!terea lui Me"ia.it "ă mai veri$ice genul victimelor lor( <umărul poate "ă $i $o"t cap de =7 "au 97( .urul ei & cu greu ar $i avut mai mult de 67 de prunci de parte %ăr%ătea"că "u% 3 ani( Ma. #el a $o"t tul%urat & !i tot Ieru"alimul cu el'( Mai târ iu. Cu*inteFse *or3eau singure 'u mai este cine să tragă clopot în cer.ingureF cu*inte se scriau Mi de co. de ce nici un alt i"toric antic nu )nregi"trea ă acea"tă nelegiuire2 6( Oare chiar "+a )ntâmplat2 Ca*i prunci a uci" Irod2 Unii cercetători "ugerea ă că )n . acoli*ii lui Irod nu "+ar mai $i necă. ce vâr"tă avea I"u" când "+a )ntâmplat acea"ta2 5i )n $inal.iră. când )n*elep*ii nu i+au mai raportat ace"tuia. 'u mai e nimeni să trimită lacrimă la ceruri Mi nu e cine pentru cine să mai pl1ngă. /rei )ntre%ări )mi vin )n minte )n timp ce con"iderăm ace"t incident crud0 1( Prima. el a devenit $urio" !i a ordonat ca to*i %ăie*eii de până la doi ani din . te8tul grece"c al lui Matei 3019 ar putea )n"emna :prunci.oritatea cercetătorilor de a i pun numărul )ntre 37 !i 67( Dar acea"ta numai dacă au $o"t uci!i bebeluşii( De $apt. câ*i %e%elu!i a uci" de $apt Irod2 3( 4 doua.oritatea re"ping o a"emenea ci$ră( -etleem era o comunitate mică & aproape o "u%ur%ie a Ieru"alimului( Oră!elul )n "ine & !i ona din . COPII UCISI DE IROD În al doilea capitol al evangheliei după Matei. Cu*inte de carton la căpăt1i un popă-n.

pre"upunând că ar $i $o"t vinova*i de trădare( @o"ephu" ne "pune că #Irod a produ" atâtea nenorociri a"upra Atuturor evreilorB cum nici o $iară nu putea $ace dacă ar $i avut puterea de a domni pe"te oameni' AAntiquities of the Jews 1C0617B( Uciderea pruncilor nu era ie!it din caracterul ace"tui rege crud( 5i a+i ucide pe cei până la 3 ani & pentru a "e asigura că !i pruncul I"u" era )n linie cu ne%unea"ca "a gelo ie după putere( @o"ephu" "e poate "ă $i omi" uciderea pruncilor din două motive0 primul. câ*i ani avea I"u" când "+a )ntâmplat acea"ta2 Con$orm celor mai %une eviden*e cronologice. Ph(D( . 4poi !i+a uci" trei dintre $ii "ăi. de ce @o"ephu". a e!uat "ă men*ione e acea"ta2 @o"ephu" ne "pune multe de"pre Irod( Cel mai %un cuvânt de a de"crie domnia "a e"te :"upraucide.În al doilea rând. nu era prieten al Cre!tini"mului !i a lă"at acea"ta )n a$ară )n mod inten*ionatD "au al doilea.( El !i+a uci" "o*ia favorită a tatălui "ău. de ce ace"t eveniment nu a $o"t )nregi"trat )n a$ara -i%liei2 În mod "peci$ic. el nu putea "ă $ie mai multe de trei "au patru luni )n vâr"tă( El era mult mai pro%a%il nă"cut )n iarna lui = "au > )( ?r( & Irod a murit devreme primăvara )n > )( ?r( Deci de ce a uci" Irod pe to*i copiii de până la doi ani2 Ră"pun"ul la a treia )ntre%are ne+ar putea a. /h(M(. !i+a )necat mama ei & !i apoi chiar a uci"+o. <a!terea lui I"u" ?ri"to" De Daniel -( Eallace. )nainte ca Irod "ă moară el a )nchi" circa 6777 de cetă*eni principali ai na*iunii !i a dat ordine ca ei "ă $ie e8ecuta*i la ora mor*ii "ale( El vroia "ă "e a"igure că avea "ă $ie gemete când murea el( ( ( I"raelul era a!a de preocupat cu acea"ta )ncât uciderea clande"tină a câtorva copii ar $i trecut nemen*ionată( ( ( Irod a cre ut că a câ!tigat victoria a"upra regelui evreilor( 4cea"ta )n"ă $u"e"e o "implă prefigurare a victoriei pe care "atan a cre ut că a avut+o când I"u" "tătea mort pe crucea romană( În"ă mormântul gol a dovedit că acea vineri )ntunecată a $o"t cea mai rea )n$rângere a lui "atan. %ăr%ierul "ău. primul i"toric evreu al primului "ecol. El i+a e8ecutat pe unul dintre cei mai de )ncredere prieteni. !i 677 de lideri militari & to*i )ntr+o i de muncă.uta "ă ră"pundem pe acea"ta( ( ( În al treilea rând.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful