WORSHIP

SONGBOOK
For Worship Leaders

Name:_____________________________________________

AKO’Y MAGPUPURI SA PANGINOON Verse Ako'y magpupuri sa Panginoon Ako'y magpupuri sa Panginoon Ako'y magpupuri sa Panginoon Purihin natin ang Panginoon Chorus Purihin si Yahweh 'Pagkat Siya'y mabuti Kanyang iniligtas ang mga api Magpupuring lahat Ang 'Yong nilalang Sa pag-ibig Mong walang hanggan ANG GALING NG PANGINOON Chorus 1 Ang galing, ang galing Ang galing ng Panginoon Ang galing, ang galing Ang galing ng Panginoon Verse 1 Ihahayag ng labi ko ang kabutihan Niya Ang galing, galing, galing ng Panginoon Chorus 2 Sumayaw, sumayaw, Sumayaw sa Panginoon Sumayaw, Sumayaw, Sumayaw sa Panginoon Verse 2 Ihahayag ng labi ko ang kabutihan Niya Sumayaw, sayaw, sayaw sa Panginoon Chorus 3 Sumigaw, sumigaw, Sumigaw sa Panginoon Sumigaw, sumigaw, Sumigaw sa Panginoon Verse 3 Ihahayag ng labi ko ang kabutihan Niya Sumigaw, sigaw, sigaw sa Panginoon BABAD SA PRESENSYA MO Verse Kay sarap-sarap pa rin sa Iyo O Panginoon Ang mga pagpapala Mo ay lubos-lubos Pre-Chorus Minsan ang ating kaaway Pilit na tinatangay ang damdamin

At sa ating pagpupuri Ako'y lubos na nagtagumpay Ang kailangan lang ay Chorus Babad sa presensya Mo Babad ang sikreto ko Kung bakit ako masaya Babad sa presensya Mo Babad sa Iyong salita Tulad ng isang usa Na laging uhaw sa Iyo BINABAGO MO AKO ARAW-ARAW Chorus Binabago Mo ako araw-araw Binabago Mo ako araw-araw Ngayon, bukas at kailanman Ang pag-ibig Mo ay laging sapat Bridge Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa Sa bawat umagang kay ganda Kaya dapat lang na ang buhay mo Sa umaga ay laging bago COME INTO HIS PRESENCE (TAGALOG) Tayo Ay Lumapit Sa Harap Ng Ating Diyos Verse Tayo ay lumapit sa harap ng ating Diyos Purihin Siya, purihin Siya Tayo ay lumapit sa harap ng ating Diyos Awitan Siya, awitan Siya Chorus Ang walhati't karangalan Lahat ng kapangyarihan Kay Hesus na tanging dakilang Diyos FAITH (TAGALOG) Ako Ay Magtitiwala Verse Aking ibibigay lahat sa buhay ko Upang Ikaw ay lubusang kong matanto Hindi pahahadlang kahit ano pa man 'Pagkat Ikaw ang Siyang pag-asa ko Pre-Chorus Ikaw ay higit pa sa buong mundo At Ikaw ay kasama ko Chorus Ako ay naniniwala Lahat ay kaya kong gawin

Kay Kristo Ako ay naniniwala Lahat ay kaya kong gawin Sa tulong Niya FOR ALL YOU’VE DONE (TAGALOG) Verse Aking Diyos, purihin Ang dakilang pangalan Mo Kailanman, Ikaw lamang At wala na ngang iba Pre-Chorus Ang nais ko ay magpasalamat Magpuri sa Iyo, ako'y niligtas Mo Chorus Tunay Kang Diyos Aking Manunubos Itinuro Mo ang daan Tungo sa kaligtasan Aleluya, Purihin Ka GOD IS THE STRENGTH OF MY HEART (TAGALOG) Kalakasan Ko Ay Ikaw Verse Ikaw ang dakilang Diyos Pagpupuri ko sa'yo ay alay kong lubos Ang puso ko't kalakasan ay nagbabago Ngunit hindi ang isang katulad Mo Chorus Ang kalakasan Ko ay Ikaw Ang kalakasan Ko ay Ikaw Ang kalakasan Ko ay Ikaw, O Diyos Pupurihin ka, kailan pa man HALINA Verse Halina, halina, halina tayo na Halina't tayo'y magpupuri Halina, halina, halina tayo na Halina't tayo'y magpupuri Chorus Upang itaas, upang isigaw Ang kapurihan ng ating maykapal Upang ihayag ang kadakilaan Ng ating Diyos Ama HALINA’T MAGBIGAY Chorus Halina't magbigay sa gawain ng Diyos

Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos Halina't ihandog ang mabuting ani Kasabay pagsamba'y pagpupuri Verse 1 Ang ating mga iikapu ay ibigay na sa Kanya Upang buksan ng Diyos ang kalangitan Niya At ibubuhos ang masaganang pagpapala Kaya tayo’y maging tapat sa Kanya Verse 2 Malaki ang maitutulong upang maisulong Ang gawain nng Diyos at makahayo ng puspos Ang iyong pagbibigay marami ang siyang Maaakay patungo sa walang hanggang buhay HALINA’T SAMA-SAMA Chorus Halina't sama-sama Purihin natin Siya Halina't sama-sama Awitan natin Siya Ipalakpak ang inyong kamay Itaas at ikaway Lahat ay magsabing Diyos ay buhay HALINA’T PURIHIN ANG DIYOS Chorus Halina't purihin ang Diyos Pagpapala Niya sa 'tin lubos lubos Makapangyarihan Siya sa atin nagmamahal Halina't Siya ay pasalamatan. Bridge Dakilang Diyos at Panginoon Maghari Ka sa lahat ng panahon Ang ngalan Mo ay luwalhatiin Ikaw lamang ang sasambahin Ending Halina't purihin ang Diyos HALLELUJAH Verse 1 Ako'y nagpupuri sa 'Yong Pangalan Ako'y magpupuri sa'yo lamang 'Pagkat Ikaw ang may akda ng buhay Ang may likha ng bawat nilalang Verse 2 Ako'y nagpupuri sa 'Yong Pangalan Ako'y magpupuri sa'yo lamang 'Pagkat Ikaw ang aming Diyos at Hari Ang nagligtas sa 'ming sanlibutan

buhay ang alay Mo Verse 1 Ang alay sa 'tin ay kalayaan Di na paaalipin ngayon at kailanman At nagdiriwang sa lubos na kasiyahan Dahil sa Kanyang pagmamahal Verse 2 Mga pangamba ay pinawi Niya Halina at lumapit sa Diyos nating Ama Sa Kanyang presensya wala nang problema Dahil sa pag-ibig Niya KASAMA NATIN ANG DIYOS Chorus Kasama natin ang Diyos Di ako mangangamba Di ako mababalisa Kasama natin ang Diyos Kasama natin ang Diyos Di ako malulungkot Di ako matatakot Kasama natin ang Diyos Bridge Dumaan man ako sa ilog Di ako malulunod Dumaan man ako sa apoy Di ako masusunog KATAAS-TAASANG DIYOS Chorus Kataas-taasang Diyos kami'y nagpupuri sa'yo Kataas-taasang Diyos kami'y sumasamba sa'yo Karapat-dapat kang tumanggap Ng papuri at pasasalamat Dakila Ka kataas-taasang Diyos LANGIT Verse Ang kailangan ko ay ang pag-ibig Mo O Diyos sa buhay kong ito Ang kagalakan Mo ay kalakasan ko Ikaw ang nais ko Pre-Chorus Ikaw lamang ang pupurihin Ang pangalan Mo’y dadakilain Wala na sayo’y maihahambing Ang awit ko’y Iyong dinggin Chorus Langit ang aking nadarama Sa twing kapiling Ka Ang puso ko’y sumisigla . Ikaw ang buhay ko Pag-ibig Mo'y tunay at totoo Sa aking buhay ikaw ang No. Hesus Walang kasing ganda Ang araw ko sa tuwi-twina Panginoon. ngayong kapiling Kita JESUS. dahil sa pag-ibig Mo Kristo. kami ay pinalaya Mo Kristo. WE CELEBRATE YOUR VICTORY Kristo. 1 Sa aking puso You're the only 1 Problema ma'y dumating Magtitiwala Sa'yo mga salita mo ay di magbabago Verse Pangamba Ko'y nawawala sa piling Mo Kapayapaan ang nadarama sa puso ko Mga pangako Mo pangahahawakan ko Walang ibang Diyos na tulad Mo IKAW LAMANG Verse Walang kasing saya Itong aking nadarama Mula noong makilala Kita.Chorus Halle-halle-halle-hallelujah Halle-halle-halle-hallelujah Halle-halle-halle-hallelujah Halle-halle-halle-hallelujah! Ending Halle-halle-halle-hallelujah Halle-halle-halle-hallelujah Halle-halle-hallelu-hallelujah! IKAW ANG NUMBER ONE Chorus Ikaw lamang ang pupurihin Ko Ikaw lamang ang sasambahin ko Panginoong Hesus. Nagdiriwang Kami Sa'Yo Chorus Kristo. nagdiriwang kami Sa'Yo Kristo. Ikaw lamang Ang nagbigay ng pag-asa Sa buhay kong ito dati-rati'y walang sigla Sa bawat sandali ang puso ko ay may ngiti Panginoon. ngayong kapiling Kita Chorus Ikaw.

love. love. love. may tuwa Sa piling ng Diyos Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho Verse 2 May awit. love tayo'y magmahalan Love. may sayaw. love tayo'y magkamayan Love. pag-ibig ko sa Iyo'y iaalay MAY GALAK Verse 1 May galak. love tayo ay mag-awitan kay Lord Verse 1 Hahanap-hanapin kita sa upuan mo Aawitin natin ang awiting katulad nito Verse 2 Hahanap-hanapin kita sa upuan mo Huwag na huwag kang a-absent kapatid sa bawat linggo MAGPURI SA DAKILANG DIYOS Verse 1 Magpuri sa Dakilang Diyos Kapangyarihan Niya'y lubos Magpuri sa Dakilang Diyos Kapangyarihan Niya'y lubos Verse 2 Pumalakpak at itaas Pangalan Niya'y hanggang wakas Pumalakpak at itaas Pangalan Niya'y hanggang wakas Verse 3 Pasalamatan at sambahin Luwalhati Niya ay sambitin Pasalamatan at sambahin Luwalhati Niya ay sambitin MAHAL NA MAHAL KITA PANGINOON Chorus Mahal na mahal Kita Panginoon Mahal na mahal Kita Panginoon Verse Kailan ma'y di Kita ipagpapalit 'Pagkat sa piling Mo'y langit Mahal na mahal Kita Panginoon Bridge Habang-buhay papupurihan ka Habang-buhay. may saya. maglilingkod Sa'yo Habang-buhay. LOVE.Kapag sayo’y sumsamba LOVE. Hesus. LOVE Chorus Love. tanggapin ang papuri Dakila Ka Hari ng mga hari MY LIFE IS IN YOU LORD (TAGALOG) Ang Buhay Ko’y Nasa Iyo Verse Ang buhay ko’y nasa Iyo Hesus pag-asa ko’y nasa Iyo Kalakasa’y nasa Iyo Mula sa Iyo Chorus Pupurihin Ka ng buong buhay Pupurihin Ka ng biong lakas Ng buo kong buhay Ng buo kong lakas Pag-asa ko nasa Iyo NAGPAPASALAMAT Chorus Nagpapasalamat sa Iyong biyaya Na binigay Mo sa buhay ko Kaya't nagpupuri dahil humahanga Sa habag ng pag-ibig mo O Hesus talagang pinagpala Mo ako . tanggapin ang papuri Patuloy Kang maluwalhati Aking. at papuri Para sa Diyos Na hatid ng pusong pinagpala Niyang lubos Chorus Handog N'ya ay kapayapaan Handog N'ya ay kagalakan Handog N'ya ay kalakasan Sa bawat pusong napapagal Kaya't ang awit ng papuri Awit ng pasasalamat At ang awit ng pagsamba Ay para lang sa Kanya MULA SA PAGSIKAT Verse Mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw Walang papupurihan kundi Ikaw Mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw Walang papupurihan kundi Ikaw Chorus Aking Hesus.

salamat O Hesus sa pag-ibig Mo Ako'y magsasaya sa piling Mo Verse 2 Kung may pagsubok man o kagipitan Ako ay may lalapitan Ikaw Hesus ang aking sandigan . malayang-malaya Ka Baguhin Mo ang buhay ko . luwalhati ng Iyong mukha Chorus Sumasayaw na nga. sa galak tumatawa Nananabik na makita muli Mong pagbisita Panginoong Hesus. Nagpapakumbaba sa ngalan Mo! Chorus Todo. katotohanan Ilaw sa kadiliman O Diyos Ikaw lamang Hesus SABIK SA PRESENSYA Verse Ako ay narito ngayon naghihintay Inaasam-asam presensya Mo'y muling maranasan Ako ay narito ngayon nananabik. salamat O Hesus sa pag-ibig Mo Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad Mo Salamat.Kaya ito'y ibabalik ko sa Iyo NAPAKABUTI NG ATING DIYOS Chorus Napakabuti ng ating Diyos Di Siya nagbabago Napakabuti ng ating Diyos Di Siya nagkukulang Itaas ang ngalan Niya Lahat ng nilikha Napakabuti nga ng ating Diyos NAPAKALIGAYA Verse Napakaligaya at kahanga-hanga Sa ating pangmasid Ang nagkakaisa’t laging Sama-sama na magkakapatid Kahit may problema At wala kang pera Di ba't laging masaya Ganyan nga ang buhay Kung na kay Hesus Laging may galak sa t’wina Verse 2 Napakaligaya at kahanga-hanga Kung tayo'y nagbabatian Hindi nag-iinggitan At walang tampuhan Kung di nagmamahalan Kay sarap magpuri. magpakailan pa man ONE WAY (TAGALOG) Todo. ngayon ay pareho Hanggang walang hanggang katapatan Bridge Ikaw ang daan. Kristo. kahit kailan Ang grasya Mo'y pumupuno sa'kin Di Ka nga nagbabago. Noon. Lagi kitang inuuna. Kristo Verse 1 Ang buhay ko'y nilalaan. ito'y Iyong-Iyo SALAMAT. buhay ko sa Iyo isusuko Verse 2 Ika'y palaging na-andyan Kahit saan. Kristo. Kahit ako'y may problema. Nanabik na makita. Kay sarap umawit Sa Diyos nating Ama Tinipon Niya tayong magkakapatid Upang magkasama-sama O DIYOS Verse O Diyos magpupuri sa 'Yo habang buhay Itataas ang pangalan Mo O Hesus Lakas at buhay ay sa 'Yo ay alay Mula noon. Ikaw ang aking kailangan Palagi Kang nalalapitan ko. buhay ko sa Iyo isusuko Todo. SALAMAT Verse 1 Kung aking mamasdan ang kalawakan Hindi ko maunawaan Ang Iyong dahilan kung bakit ako'y Pinili Mo't inalagaan Pre-Chorus Di ko kayang isipin Hinding-hindi ko kayang sukatin Ang pag-ibig Mo Hesus na Iyong binigay sa akin Chorus Salamat. ngayon.

hallelujah Hallelujah. salamat Panginoon Dahil nilinis Mo ang puso ko Pati na rin ang buhay ko Chorus Ikaw ang dakila. papahirin Niya Sa Kanyang piling. Siya ang Hari ng lahat ng bansa Awitan. papurihan Siya Hallelujah. humayo na Ipahayag ang tagumpay Niya Halika na. SALAMAT Verse Salamat. awitan Siya Luwalhatiin Siya TULAD NG MGA AGILA Verse 1 Tulad ng mga agila tayo ay lilipad Di mapapagod ating mga pakpak Tayo’y magdadala ng buhay at sigla Sa mga anak ng Diyos na nanghihina Chorus Halika na. salamat Panginoon Dahil ako'y pinatawad Mo Sa aking mga kasalanan Salamat.Hindi Mo ako pababayaan Bridge Buhay ko na ang purihin Ka Buhay ko na ang sayo'y sumamba Wala ng ibang nanaisiin pa kundi pasalamatan Ka SALAMAT. Hari ay malapit na SI KRISTO LANG Chorus Si Kristo lang sa buhay ko Ang liwanag sa dilim Si Kristo lang sa puso ko Wala na ngang iba Si Kristo lang sa buhay ko Ang patnubay at gabay Si Kristo lang sa isip ko Wala na ngang iba Verse Sino. kaligtasan Ipamalita. salamat. hallelujah Hallelujah. purihin ng mga nilikha SUMIGAW SA GALAK Chorus Sumigaw sa galak Ang lahat ng nilalang Purihin ang Diyos Nang may kagalakan Verse Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay Purihin Siya. humayo na Magbigay kalakasan sa presensya Niya Verse 2 Ito ang panahon na di na uso ang mag-backslide Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya Tayo’y sama-samang mag-apoy sa Ngalan Niya Ang gawa ng diablo ay tutupukin na . sino pa nga ba? Ang aangkin sa katauhan ko Si Kristo. si Kristo lamang Siyang karapat-dapat SINONG MAGSASABI Chorus Sinong magsasabing dakila Ka Dakila Ka aming Ama Sino pang aawit sa Kanya Kun’di tayong Kanyang nilikha Verse Kahanga-hanga ang Kanyang mga gawa Purihin ang Diyos at Siya ay awitan Ang Diyos. makapangyarihan Taas noo ako sa 'Yong kalakasan Dapat Kang purihin at sambahin Sa lahat ng oras SALUBUNGIN NG PAGSAMBA Verse 1 Nalalapit Kanyang pagdating Nalalapit Kanyang pagbabalik Chorus Hallelujah. lubos ang ligaya Verse 4 Ipahayag. salamat. salubungin ng pagsamba Verse 2 Tayo'y mamuhay sa kabanalan Tayo'y mabuhay sa kutuwiran Ng Panginoon Verse 3 Ating luha.

VICTORY SONG (TAGALOG) Chorus Nasa Diyos ating katapangan At Siya ang dadaig sa kaaway Isigaw ang Kanyang tagumpay Haring Diyos! Verse 'Pagkat sa 'Yo ang tagumpay Kalayaang tunay Wika Mo'y laban sa kaaway Mundo'y mababatid na WALANG IMPOSIBLE SA ATING DIYOS Verse Walang imposible sa ating Diyos Kayang kaya Niyang gawin lahat Kay hirap sa tingin mo Kay hirap ng buhay Walang imposible sa ating Diyos Chorus Kayang kaya ni Hesus Na ikaw ay pagpalain Higit pa sa iyong inaasam Higit pa sa iyong hinihiling Ibibigay ng Diyos Pangako niya'y totoo Sobra-sobrang pagpapala Tanggapin na WE BRING THE SACRIFICE OF PRAISE (TAGALOG) Alay Natin Ay Papuri Verse Alay natin ay papuri Sa tahanan ng Diyos Alay natin ay papuri Sa tahanan ng Diyos Chorus Pasasalamat sa ating Diyos Tayo ay mag-aalay Papuri sa Diyos WHAT A MIGHTY GOD WE SERVE (TAGALOG) Magpuri Sa Dakilang Diyos Verse 1 Magpuri sa dakilang Diyos Kapangyarihan Niya’y lubos Magpuri sa dakilang Diyos Kapangyarihan Niya’y lubos Verse 2 Pumalakpak at itaas Pangalan Niya’y hanggang wakas Pumalakpak at itaas Pangalan Niya’y hanggang wakas Verse 3 Pasalamata’t sambahin L’walhati Niya ay sambitin Pasalamata’t sambahin L’walhati Niya ay sambitin .

aming Diyos AMING DIYOS.‘DI KA NAGKULANG Verse 1 Ikaw lang ang pag-asa ko Tanging ikaw ang buhay ko. malugod Ang Inyong puso sa amin Makita. sumasalangit Ka Sambahin ang ngalan Mo Mapasa-amin ang kaharian Mo Sundin ang loob Mo Verse 2 Dito sa lupa parang nang nasa langit Bigyan Mo kami ngayon Ng aming kakanin sa araw-araw At patawarin mo kami Sa aming mga sala Verse 3 Para ng pagpapatawad namin Sa nagkakasala sa amin At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya mo kami sa lahat ng masama AMING DIYOS Verse Aming Diyos. Kayo'y papurihan At sundin banal Niyong kalooban Ang kahulugan ng aming buhay Sa Inyo lamang natagpuan. bawat umaga Ang katapatan Mo. Hesus Kahit ako'y nangangamba Basta't Ikaw ang kasama. O Diyos Dakila sa lahat AWIT KAY YAWEH . Chorus Kahit kailan 'di Ka nagkulang Biyaya Mo sa aki'y laging laan Pag-ibig Mo sa aki'y walang hanggang Inibig mo ako noon pa man Verse 2 Kaya't Ika'y sasambahin Paligid man ay magdilim. panatag na. madama Ang Inyong kaluwalhatian Chorus Aming nais. kay buti Mo Mula pa noon hanggang ngayon At sa habang panahon Sa bawat salinlahi katapatan Mo ay naroon Aming Diyos. KAY BUTI MO Chorus Aming Diyos. Hesus Kahit may suliranin man Ang lagi kong aawitan Ikaw lamang AMA NAMIN Verse 1 Ama namin. wala na ngang ibang Panginoon Bridge Ang pag-ibig Mo ay tunay at walang kapantay Kadakilaan Mo'y walang katulad Pupurihin ka ng lahat ng may buhay ANG TANGING ALAY KO Verse 1 Salamat sa Iyo aking Panginoong Hesus Ako'y inibig Mo at inangking lubos Chorus Ang tanging alay ko sa Iyo aking Ama Ay buong buhay ko puso at kaluluwa ‘Di makayanan ang magpagkaloob Mamahaling hiyas at gintong nilukob Ang tanging dalangin O Diyos ay tanggapin Ang tanging alay ko nawa ay gamitin Ito lamang Ama wala nang iba pa Akong hinihiling Verse 2 ‘Di ko akalain na ako ay binigyang pansin Ang taong tulad ko ‘di dapat mahalin Verse 3 Aking hinihintay ang Iyong pagbabalik Hesus Ang makapiling Ka'y kagalakang lubos AS WE GATHER (TAGALOG) Kung Sa Ngalan Mo Verse 1 Kung sa Ngalan Mo kami'y magsama-sama Kumikilos Ka sa aming pagsamba At sa aming pagdalo'y pagpapalain Ang mga buhay namin Ang mga buhay namin Chorus Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw Biyaya Niya ay di magwawakas At ito ay laging bago.

Panginoon Dakila Ka sa buhay ko Sa labis na pag-ibig Mo Ay naligtas ako Pre-Chorus Hindi man karapat-dapat Ay Iyong pinatawad Binigyan Mo pa ng tinig Tinuruan Mong umawit Kaya ngayon ang puso't isip ko'y Iisa ang sinasambit Chorus Ang pagpupuri't pasasalamat Ay Sa ‘Yo lamang nararapat Ang tunay na awit ng pagsamba Sa ‘Yo lamang iaalay Hesus AYAW KONG MAGKULANG Verse Paggising sa umaga. sumasamba. sumasayaw sa Iyo Naghihintay sa pangungusap Mo Chorus Ayaw kong magkulang Ng kapangyarihan Mo Ayaw kong magkulang Ng kabanalan Mo Hesus dakila ka Tanging sandigan ko Lakas ko ay nangangaling sa Iyo BAKIT NGA BA? Verse Bakit nga ba pinupuri Ka? Bakit nga ba sinasamba Ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Chorus Nais kong ibigin Ka Hindi dahil sa pagpapala Nais kong ibigin Ka Hindi dahil sa himala Nais kong ibigin Ka Dahil sa Ikaw ay Ikaw Mahal Kita O Diyos Walang iba BANAL MONG TAHANAN Verse Ang puso ko'y dinudulog Sa ‘Yo Nagpapakumbaba. Ikaw ang kanlungan At aking kublihan Maging sa init at ulan Yaweh. O Diyos Ngayon at kailanman COME HOLY SPIRIT I NEED YOU (TAGALOG) Halina Espiritu Santo Verse Halina Espiritu Santo Kinakailangan Kita Gabay at lakas ng mahirap Pag-asa naming lahat DAKILANG KATAPATAN Verse 1 Sadyang kay buti ng ating Panginoon Nagtatapat sa habang panahon Maging sa kabila ng ating pagkukulang Biyaya Niya'y patuloy na laan Verse 2 Katulad ng pagsinag ng gintong araw Patuloy Siyang nagbibigay tanglaw Kaya't sa puso ko't damdamin Katapatan niya'y aking pupurihin . nagsusumamo Paging dapatin Mong Ikaw ay mamasdan Makaniig Ka at sa ‘Yo ay pumisan Chorus Loobin Mo ang buhay ko'y maging Banal Mong tahanan Luklukan ng Iyong wagas na pagsinta Daluyan ng walang hanggang Mga papuri't pagsamba Magkari Ka.Verse Yaweh. kapag mayroong takot Panatag Mo'y dulot Sa akin ang palad Mo'y bumabalot Chorus Ang dagat magalit man Ang bundok gumuho man Diyos Ikaw. Ikaw ang buhay ko Tibok ng puso ko Awit ko. naalala Ka Nasasabik ang puso ko na makapiling Ka Umaawit. diwa ko'y larawan Mo AWIT NG PAGSAMBA Verse Kay buti Mo. Ikaw lamang Aking pananaligan Yaweh.

Hesus ang Siyang tumubos sa akin Dahil sa Iyong dakilang pag-ibig Chorus Nang dahil sa wagas na pagmamahal ng Diyos Isinugo ka sa amin upang kami'y tubusin Dahil sa aming pagkakasala Pinahirapan at binayubay sa krus ng kalbaryo Doon pinatunayan ang dakilang pagmamahal Sa aming nagkasala DAKILANG PAGMAMAHAL (PAPURI) Verse 1 Sa pagmamahal ng Diyos Sino ang makahihigit Meron ka bang nababatid Bugtong na anak hindi Niya ipinagkait Nanaog sa mundo Nagdusa't dumanas ng libong sakit Chorus O. Isang tanglaw na nagturo ng daan patungo sa Ama. Nagbigay liwanag sa aking buhay. Purihin Ka sa dakilang Pagmamahal Mo kahit kabayaran Ka Hindi sapat ito upang ibalik ang dugong Itinigis ng Iyong anak para sa akin Verse 2 Dakilang Diyos kay buti Mo Sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo Di man pansin laki ng pagmamahal Mo Tinanggap pa rin ako Pinatawad sa mga kasalanan ko Verse 3 Salamat po Panginoon Dahil sa pag-ibig Mo buhay ko ay nabago Tanging Ikaw lang ang papurihan ko Purihin ang ngalan Mo O Ama dakila ang pagmamahal Mo DALISAYIN MO Purify My Heart Verse Turuan Mo yaring puso ko Na nais mong masunod Pre-Chorus Bigyan ang puso ko ng katatagan Upang purihin Ka Chorus Dalisayin mo yaring puso ko Hawiin Mo ang bagay na hadlang Sa buhay ko.Chorus 1 Dakila ka O Diyos Tapat Ka ngang tunay Magmula pa sa ugat ng aming lahi Mundo'y magunaw man Maaasahan kang lagi Maging hanggang wakas nitong buhay Verse 3 Kaya O Diyos kita'y laging pupurihin Sa buong mundo'y aking aawitin Dakila ang Iyong katapatan Pag-ibig Mo'y walang hanggan Chorus 2 Dakila Ka O Diyos sa habang panahon Katapatan Mo'y matibay na sandigan Sa bawat pighati. O Hesus DIYOS AY PAG-IBIG Verse 1 Pag-ibig ang siyang pumukaw Sa ating puso at kaluluwa At siyang nagdulot sa ating buhay Liwanag sa dilim at pag-asa Verse 2 Pag-ibig ang siyang buklod natin Di mapapawi kailan pa man Sa puso't diwa tayo'y isa lamang Kahit na tayo ay magkawalay Chorus 'Pagkat ang Diyos nati'y Diyos ng pag-ibig Magmahalan tayo't magtulungan At kung tayo'y bigo ay huwag limutin Na may Diyos tayong nagmamahal Verse 3 Sikapin sa ‘ting paghayo Ipamalita sa buong mundo Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa . Hesus ang nagbigay. tagumpay man ay naroon Daluyan ng pag-asa kung kailanga'y hinahon Pag-ibig Mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon Dakila ka O Diyos DAKILANG PAGMAMAHAL Verse 1 Ikaw. Ikaw. Verse 2 Ikaw. Mula sa kasalanang kinalugmukan. Hesus ang lumingap.

alay ay pag-ibig Sa Iyo nawa kay inam na himig Aming Diyos HESUS Verse 1 Kung nag-iisa at nalulumbay Dahil sa hirap mong tinataglay Kung kailangan mo nang karamay Tumawag ka at Siya'y naghihintay Chorus 1 Siya ang iyong kailangan Sandigan. magpakailanman Panginoong Hesus. ikaw nga'y karapat-dapat Pag-alayan ng pagsamba Pagmamahal at pagdakila Alay sa ‘Yo aming Ama Diyos. bukas.Bawat pusong uhaw sa pagsuyo FOR YOU ALONE (TAGALOG) Ikaw Nga’y Karapat-dapat Verse Ikaw ang aking kanlungan at kapayapaan Ang dulot mo ay pag-asa tugon ko'y pagsamba Pre-Chorus Pasani'y naglalaho sa ating pagtatagpo Ang buong puso at buhay sa Iyo iaalay Chorus Diyos. aming tinatangi Lahat ay magpuri. sa bawat araw Chorus Ating awitin kadakilaan ng Diyos natin At nang makita na tunay S'yang dakila Verse 2 Siya'y Diyos mula pa noon. nagsisilbing tanglaw Sa naliligaw. Ikaw nga'y karapat-dapat Pag-alayan ng pagsamba Tanging hangarin na ikaw ay sambahin HAYAAN MO Verse 1 Hayaan Mo kaming purihin Ka Mula sa aming puso't kaluluwa Dinggin Mo ang tinig. alay ay pag-ibig Sa Iyo nawa kay inam na himig Verse 2 Hayaan Mo kaming awitan Ka Mula sa aming puso't kaluluwa Dinggin mo ang tinig. itataas ang ngalan Mo Kadakilaan Mo'y s'yang awit ng puso IALAY SA KANYA Verse Ialay sa Kanya tunay na pagsamba Sarili'y ihandog Sa Diyos maglilingkod Bilang haing buhay Tanging sa Kanya lang Panaho't kalakasan Ialay kay Hesus Ang buhay mo ngayon IKAW. maging Kanyang buhay Bridge Ang papuri'y alay ko. AKO Verse Ikaw. lahat ay magpuri Liwanag Ka't ilaw. magpahanggang ngayon Siya'y walang hanggan. ako mahal ni Kristo Sa pag-abot mo ng kamay Ngiti mo ay na tatanaw Nadarama ko ngang tunay na . ngayon Sa dalangin mo'y tugon Siya ay si Hesus sa habang panahon Bridge Kaya't ang lagi mong pakatatandaan Siya lang ang may pag-ibig na tunay Pag-ibig na tunay HOW GREAT IS OUR GOD (TAGALOG) Verse 1 Walang hanggang Hari. ako mahal Niya tayo Kaya't tayo'y naririto Nais Niyang malaman mo na Ikaw. kaibigan mo Siya ang araw mong lagi Ang karamay kung sawi Siya ay si Hesus sa bawat sandali Verse 2 Kung ang buhay mo ay walang sigla Laging takot at laging alala Tanging kay Hesus makaaasa Kaligtasan lubos na ligaya Chorus 2 Siya ang dapat tanggapin At kilanlin Sa buhay mo Siya noon. pag-ibig Niya'y lubos Kangyang ibinigay.

O Hesus. salamat Po Sa katapatan Mo sa aking buhay Kahit ako’y nagkukulang Patuloy ang Iyong pagmamahal.Ikaw ako ay mahal Niya ITATAAS KITA Verse Sino pa ba ang hihigit sa Iyo Manklilikha at Diyos na totoo Pag-ibig Mo ay aking natamo O Hesus Ikaw ang buhay ko Chorus Itataas. salita at damdamin Maranasan naming totoo Ang kabutihang natutunan namin Na nagmumula sa Iyo KADAKILAAN MO Verse Pupurihin Ka O Diyos Ang aming alay ay pagsamba Kal'wal'hatian. Hesus Iiwas Mo kami. itataas Kita Verse 2 Pag-ibig Mo ay aking nakamtan Sala ko'y Iyong hinugasan Sa buhay ko ay walang hanggan O Hesus Kita'y itatanghal KABUTIHAN Verse 1 Kaya kung paano Mo kami kinalinga Kung paano Mo kami minahal Sa aming buhay nawa ay magbunga Nang pagtitiyaga at pagpapagal Verse 2 Sa aming kilos. sa aming buhay papuri't pagsamba'y iaalay Bukas. itataas Kita. Hesus. PANGINOON Verse 1 Panginoon. Hesus Iligtas Mo kami. kay buti Mo sa akin Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin Aawitan Kita at pupurihin Panginoon kay buti Mo sa akin KAY BUTI MO. O Hesus Sa lahat ng kabiguan KAMI’Y KATAGPUIN Verse Narito kami nagpapakumbaba Sumasamba sa iisang Diyos Hinahanap namin kariktan ng 'Yong mukha Sumasamo sa 'Yong pagkilos Pre-Chorus At sa himig na hain Tanging dalangin Kami'y katagpuin Chorus Iparanas Mo sa 'min ang ‘Yong kapangyarihan Ipamalas mo sa 'min ang 'Yong kaluwalhatian Hanggang ang aming kalul'wa'y Mapuspos ng lubusan At sa'ming kalagitnaa'y bumaba Ang kalangitan Dakila ang 'Yong ngalan KAY BUTI MO Verse Katapatan Mo O Diyos tunay at dakila Ang pag-ibig Mo'y wagas at walang kapantay Sa aming puso. kay buti Mo . patawarin Mo kami Sa aming pagkukulang sa 'Yo O Diyos Maawa Ka. buong karangalan Kapangyarihan Mo'y walang katulad Chorus Ikaw ang tunay na Diyos Ika'y walang katulad Ika'y nag-iisa Ikaw lamang wala nang iba Sa ‘Yo ang aming awit Dinggin ang aming tinig Isisigaw sa buong mundo Kadakilaan Mo KAMI AY NARITO Verse Kami ay narito nagpupugay sa ‘Yo Sana’y dinggin Mo ang panalanging ito Maawa Ka. noon. itataas Kita. ngayon. itataas. magpakailanman Luwalhatiin Ka Chorus Panginoon. itataas Kita Itataas. patawarin Mo kami Sa aming pagkukulang sa 'Yo Chorus Tulungan Mo kami.

aleluya. kahinaan kong ito Ay papawiin Mo. payapa ang unos Chorus Aleluya. itataas sa 'Yo Bridge Ano ang ibibigay na di Mo inalay? Anong nasa amin ang hindi sa Iyo? Ang tanging alay namin ay aming buhay At yan ay handog sa Iyo POWER OF YOUR LOVE (TAGALOG) Lakas Ko’y Pag-ibig Mo Verse 1 Diyos pagsamo ko. lahat ng taglay Ay inaalay sa ‘Yo O Diyos Lahat ng angkin. buhay ko'y alay sa ‘Yo Lahat ng dinanas ko. O aking Diyos Chorus Karapat-dapat Kang papurihan At sambahing lubos Aking paglingkuran Ikaw ang Diyos ng aking buhay Na di magbabago Kahit kailan man KAY BUTI-BUTI MO PANGINOON Verse Kaybuti-buti Mo Panginoon Sa lahat ng oras sa bawat araw Ika'y laging tapat kung magmahal Ang Iyong kaawaa'y magpawalang hanggan Chorus Pinupuri't sinasamba Kita Dakilang Diyos at Panginoon Tunay ngang Ika'y walang katulad Tunay ngang Ika'y di nagbabago Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal KAY GANDA NG ARAW Verse Kay ganda ng araw na gawa ng ating Diyos Kay sarap lasapin kabutihan Niya Pre-Chorus Purihin. lahat ay sa 'Yo Chorus Diyos. aking Panginoon Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y Ikaw Damdamin ma'y nasasaktan 'Di pa rin ito makkakahadlang Chorus Wala akong ibang nais kundi ang makita Ka Kaluwalhatian Mo'y maranasang tuwina Pupurihin Kita habang nabubuhay Dadakilain Ka. araw ko'y alay sa ‘Yo Aking tinataas. Aleluya. Aleluya. puso ko'y baguhin Mo Sa biyaya Mo. buhay ko'y alay sa 'Yo Verse 1 Buong buhay ko. O Diyos sambahin Ka KUBLIHAN KO’Y IKAW Verse Ikaw ang kaibigan ko na hindi nagbabago Sa mga pagluha ko naroon balikat Mo Ikaw ang kublihan ko kung may alon at bagyo Kung sa'n ka naroon Hesus. Aleluya KAYA’T PURIHIN SIYA Verse Kaya't purihin Siya At sambahin ang Ngalan Niya Aleluya.Sa pagdulog ko'y may kagalakan Verse 2 Panginoon. lakas ko'y pag-ibig Mo Chorus . ang papuri kong handog Buhay ko'y alay sa ‘Yo Verse 2 Ang nakaraan. sa l'walhati Mo'y gamitin Diyos. at pinagsisihan Hirap at galak. ang buhay ko Ngayon ay inaalay Ko sa ‘Yo Hindi sapat na pambayad Sa kaligtasan na sa ‘Yo ay natamo. Aleluya. ang darating Mga mithiing di pa nagaganap Buong pag-asa at naisin Puso ko't kamay. aleluya Kublihan ko'y Ikaw LORD I OFFER MY LIFE (TAGALOG) Diyos. sambahin. dakilain Chorus Aleluya. pasalamatan natin Siya KINAUUHAWAN KITA Verse Kinauuhawan Kita. puspusin ako Nalalaman ko.

ang isip ko. itataas Kita .Hawakan Mo ako sa Iyong bisig Ilapit Mo sa Iyong dibdib At tulad nga ng agilang matayog Sa Iyong Espiritu ay lilipad ako Lakas ko'y pag-ibig Mo Verse 2 Diyos hayaan Mo. aking lakas at kaluluwa Sa Iyo. ngayo’y buhay Kailan pa man NAGBABALIK-LOOB Chorus Nagbabalik-loob. Haring walang hanggan Ay purihin luwalhatiin. sumasamba O PANGINOON Verse O Panginoon. lakas ko'y pag-ibig Mo MAJESTY (TAGALOG) Verse 1 Si Hesus. Panginoon. lahat sa Iyo ibibigay Ang buhay ko sa Iyo rin nagmula Panginoon. Siya ay luhuran Verse 2 Si Hesus. Ikaw ang kasabay Ang lahat sa akin sa 'Yo ibibigay NAPAKABUTI MO SA AKIN Verse 1 O Diyos bakit kung pagmasdan ko Ang langit na bughaw na likha Mo Labis akong namamangha sa pang-unawa Tunay ngang ako'y inibig Mo Verse 2 Ang batis ay may awit ng pagsamba Pati na ang parang ay may sigla Labis akong namamangha sa pang-unawa Tunay ngang ako'y inibig Mo Chorus Napakabuti Mo sa akin Napakabuti Mo sa akin Napakabuti Mo sa akin O Hesus O KUNIN MO Verse 1 O kunin Mo at tanggapin ang alay ko sa Iyo Panginoon. sa pagibig N'yo Kayo ang buhay. kayo ay tunay Nagbabalik-loob ang puso ko Verse Nagpapakumbabang lumapalpit sa Inyo Aking kinikilala pagkukulang ko Salamat Panginoon ‘Di N'yo binibigay ang nararapat sa akin Karapat-dapat Kayong sambahin NAIS KO Verse 1 Nais kong umawit O Diyos para sa 'Yo Upang maipadama ang pag-ibig ko Nais kong Ikaw ang maging bukang bibig Ang Pangalan Mo ang aking maririnig Chorus Hanggang mayroong himig Hangga't ako ay maayroong tinig Aawitan Ka. naririto ang hain ko sa Iyo Ang buhay ko sa Iyo rin nagmula Panginoon. kalakasan at katawan Pag-ibig ko. iniibig Kita Sambit ng labi ko'y nagsasabing minamahal Kita Ang puso ko. buong ako. kaluwalhatian ng Ngalan Mo Verse 2 Ang tinig ko. kaluwalhatian ng Ngalan Mo Verse 3 Aming Ama. ipamumuhay ko Ang isipan ko ay baguhin Mong totoo Nais Mo'y sundin ko. gamitin Mo Sa kapurihan. aming Ama. sa Inyo Panginoon Nagbabalik-loob. pupurihin Ka 'Pagka't mahal Kita 'Pagka't mahal Kita Verse 2 Nais ko sa puso Ikaw ang taglay Habang ako'y may buhay Ilaw Mo ang siyang gabay Sa paglakad ko. Haring walang hanggan Siya’y namatay. paglingkuran Si Hesus. pinupuri Kita Ako'y naririto upang sambahin Ka Magpakailanman. mga kamay. ang nais ko. gamitin Mo Sa kapurihan. mukha Mo'y makita ko Yaong pag-big Mo. ang pinagmumulan Ng lakas at karangalan Siya’y awitan Chorus Sambahin at itanghal Kanyang pangalan Ang lahat at hari man.

payapa'y natagpuan Mananalig sa kapangyarihan Mo SUMASAMBA. sa piling Niyo SALAMAT. kalungkutan ay papawiin Niya Bawat pangako at dugong tinigis Niya Sa ‘Yo'y alay upang lumapit ka STILL (TAGALOG) Mananatili Verse 1 Itago Mo sa bisig Mo Balutin ng dakilang kamay Mo Chorus Sa gitna man ng mga bagyo Ikaw lamang Diyos. nag-iisang Panginoon Kaya ang naisin ng puso ko. Sa ‘Yo ako ay susunod Sa ‘Yo Panginoon SA PILING NIYO Verse Kapayapaan. Ikaw ang mahal ko Chorus Mahal Kita Panginoon Mahal Kita sa buhay kong ito O sa ‘Yo lamang maglilingkod. SUMASAMO Verse 1 Sa Iyo iaalay ang buhay at kalakasan . nagmumula sa Inyo Kaligayahan. ang pag-asa ko Panginoon kahit na may gulo Mananatili sa 'yo. buhay na handog Mo Biyaya Niya'y sapat na tanggapin ito Labis na pag-ibig Niya. di man karapat-dapat sa kabanalan Mo Biyaya’t kaawaan. sa krus pinakita Sa ‘Yo'y alay upang lumapit ka Chorus Sa Diyos Ama. sumasamo. PANGINOON Verse 1 Puso ko'y Iyong sinisiyasat Buhay ko'y Iyong alam Ang lahat kong lihim. dumudulog Sa harap ng banal Mong trono Chorus Lumalapit. o Yahweh Ay tiyak Mo ngang nababatid Chorus Salamat Panginoon kilala Mo ako Ang lahat ng bagay ay di lingid sa ‘Yo Salamat Panginoon tinutuwid mo ako Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan Salamat sa ‘Yo Panginoon SIYASATIN MO HESUS Verse Siyasatin Mo Hesus ang puso ko Sa kasalanang nagawa laban sa Iyo Nagtatapat. nakamit sa piling Niyo Chorus Wala ng hahanapin pa. kapatawaaran sa ‘Yo Ay nakamtan ko O aking Hesus SO YOU WOULD COME (TAGALOG) Upang Lumapit Ka Verse 1 Sa puso't isip Niya. Ikaw ang Diyos Chorus Ako'y nilikha sadyang para Sa ‘Yo Lahat sa akin iaalay Sa ‘Yo Ang Iyong kaluguran ang siyang nais ko Maging kagalakan sa puso Mo SA ‘YO PANGINOON Verse 1 Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay Hindi katangyagan ang aking inaasam Verse 2 Hindi ang biyaya o ang pagpapala Hindi lahat ito ‘pagkat Hesus. wala ng nanaisin pa Kundi mamalagi sa piling Niyo. sa krus pinakita Sa ‘Yo'y alay upang lumapit ka Verse 2 Di man nararapat. ika'y lumapit na Kabiguan.Sa aking buhay. aming Ama Wala ngang papantay sa Inyo. ika'y mahalaga Ang iyong pagdurusa Kanyang nadarama Labis na pag-ibig Niya. O Diyos Verse 2 Sa 'yo lamang. o Yahweh Ay tiyak Mo ngang nalalaman Verse 2 Ang lahat ng aking ginagawa Sa ‘Yo ay hindi lingid Ang lahat kong Lihim.

taos pusong pasalamat Sa mga biyaya Mong laging natatanggap Verse 2 O Diyos salamat po sa kabutihan Mo At sa tagumpay na aking natamo Sa lahat ng araw. wala kang malapitan Para bang ang daigdig sa iyo'y ipinapasan Alalahanin mo sana. pupurihin ko'y Ikaw Salamat O Diyos sa ‘Yong kabutihan TAPAT AT DAKILANG TUNAY Verse Ang Diyos ay tapat. minamahal Ka Niya Ang Panginoo'y tapat kalian pa man Chorus Biyaya Niya't habag. Siya'y purihin Siya'y purihin ating sambahin TAPAT KAILAN PA MAN Verse 1 Sa Panginoong Hesus. Siya'y purihin. puno ng dusa Dahil sa ‘Yo O Diyos nabuhay ang pag-asa Chorus 'Di ko maihayag. hindi ako nahihiya Na tawagin Sa 'Yong pamilya Ama dakila Ka Chorus Ngayon ay ako'y Sa 'Yong sa Iyo Buhay ko nawa ay gamitin Mo Pakinggan ang tawag ng puso Na makilala Ka Ngayon ay aking tinataas Ngalan Mo at ang kabutihan Mo Pakinggan ang panawagan ko Na magamit Mo sa kal’walhatian Mo Ending Hesus. ako'y Sa ‘Yo WALA KANG KATULAD Verse 1 Wala Kang katulad.Sapagkat ito ang nararapat sa katulad Mong matapat Dahil sa pag-ibig Mo ang buhay ko ay nagbago Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa Iyo Chorus Sumasamba. sa buhay ko'y sapat Di man karapat-dapat na ako ay iligtas Pangako Niya'y di nag-iiba di tulad ng iba Ang Panginoo'y tapat kalian pa man TO YOU (TAGALOG) Sa Iyo Verse Nakatayo. sa habag Mo ay napayuko Nabubuhay Sa ‘Yong pangako Ang salita'y hinahayo Ako'y sa ‘Yo.Siya'y purihing tunay Sa gitna ng karamdaman. wala Kang katulad Wala Kang katulad O Diyos Sa Iyong pag-ibig at kapangyarihan Wala kang katulad O Diyos Chorus 1 Habag na di nagmamaliw Kapayapaang bilang mang-aaliw Sa Iyong biyaya at kaluwalhatian Wala Kang katulad O Diyos . dakilang tunay Walang kapintasan ang lahat Niyang gawa Hindi nagkukulang. ako'y magtitiwala Sa biyaya Niya't habag. sumasamo Naghahandog sa Ngalan Mo ‘Pagkat Sa ‘Yo ay nadama Ang pagmamahal ng Ama Verse 2 Sa Iyong kabanalan biyaya Mo ay nakamtan Sa Iyo ay may kagalakan. Siya'y purihin Sa mga pangangailangan. namalas ko sa kalbaryo Buhay man inalay Mo O Kristo upang maligtas ang tao TAOS-PUSONG PASASALAMAT Verse 1 O Diyos salamat po sa kabutihan Mo Ang buhay kong ito'y Iyong binago Ang dati kong buhay. Siya'y Diyos na makatarungan Nararapat ngang purihin Siya at ating sambahin Chorus Sa problema. Siya'y purihin Sa pagsubok. naro'n Siya't dumaramay Ang Panginoo'y tapat kalian pa man Verse 2 Kung ika'y nanlalamig. buhay ko ay may kalinga Sa pagbubok at lumbay. buhay na walang hanggan Tunay Kang maginoo.

sinasamba Kita Ang aking buhay ay tanging sa ‘Yo . wala Kang katulad Wala Kang katulad O Diyos Sa Iyong kalinga at katapatan Wala kang katulad O Diyos Chorus 2 Awa na laging sariwa Lubos at ganap ang Iyong pang-unawa Sa Iyong katuwiran at kaabanalan Wala Kang katulad O Diyos Verse 3 Wala Kang katulad. sinasamba Kita Ako ay nabubuhay upang sambahin Kita Sinasamba. wala Kang katulad Wala Kang katulad O Diyos Sa Iyong pangako at kabutihan Wala kang katulad O Diyos Chorus 3 Galak na ‘di napaparam Pumapawi ng lahat kong agam-agam Sa Iyo ang papuri at karangalan Wala Kang katulad O Diyos Bridge Ikaw lamang ang nais ng buhay ko Ending Wala Kang katulad.Verse 2 Wala Kang katulad. wala Kang katulad O Diyos WHEN I LOOK INTO YOUR HOLINESS (TAGALOG) ‘Pag Minamasdan Kita O Diyos Verse 1 'Pag minamasdan kita O Diyos Kabanalan Mo'y anong lubos Ang lahat sa paligid anino ng l'walhati Mo Verse 2 'Pag ang puso Mo ay naabot Sa pag-ibig ay nababalot Ang lahat sa paligid anino ng l'walhati Mo Chorus Sinasamba.

it comes from You alone My Lord and my salvation Verse 2 Your praise is always on my lips Your Word is living in my heart And I will praise You with a new song My soul will bless You Lord You fill my life with greater joy Yes I delight myself in You And I will praise You with a new song My soul will bless You. alive. Your love Verse 2 All Your works will praise You Your children bless Your name We speak of all Your goodness We walk in fields of grace ALL THINGS ARE POSSIBLE Verse1 Almighty God. my Redeemer My hiding place my safe refuge No other Name like Jesus No power can stand against You My feet are planted on this Rock And I will not be shaken My hope. alive forevermore My Jesus is alive. Thou hast made the heavens And the earth by Thine outstretched arm Chorus Nothing is too difficult for Thee Nothing is too difficult for Thee Great and mighty God Great in counsel and mighty in deed Nothing. alive forevermore My Jesus is alive forevermore Verse Sing Hallelujah. Lord Pre-Chorus When I am weak You make me strong When I'm poor. sing Hallelujah My Jesus is alive forevermore ALL OF MY DAYS Verse 1 Proclaim Your awesome power Tell of mighty deeds Declare Your future kingdom Of everlasting peace Pre-Chorus And my eyes. all of creation Bow before the Ancient of Days Chorus Every tongue in Heaven and earth Shall declare Your glory Every knee shall bow at Your throne in worship You will be exalted O God And Your kingdom shall not pass away O Ancient of Days Bridge Your kingdom shall reign over all the earth Sing unto the Ancient of Days For none can compare to Your matchless worth Sing unto the Ancient of Days . they look unto You always And I am captured by Your majesty Chorus All of my days I will sing of Your greatness All of my days I will speak of Your grace All of my days I will tell of Your wondrous love Your love in my life. Thou hast made the heavens And the earth by Thy great power Ah Lord God. nothing. alive. glory and power Be unto the Ancient of Days From every nation. alive forevermore Alive. I know I'm rich For in the power of Your Name Chorus All things are possible All things are possible All things are possible All things are possible ANCIENT OF DAYS Verse Blessing and honor.AH LORD GOD Verse Ah Lord God. absolutely nothing Nothing is too difficult for Thee ALIVE FOREVERMORE Chorus Alive.

shine For Your light has come Your light has come Chorus And the glory of the Lord is risen upon You Arise shine. no. (be bold). I am not dismayed (not me!). Your God is with you. 'Cause I'm walking in faith and victory Come on and walk in faith and victory For the Lord your God is with you.ARISE SHINE (FAST) Verse Arise. 'Cause I'm walking in faith and victory Come on and walk in faith and victory For the Lord your God is with you. I am free Bridge We jump. Ending Be Bold! BECAUSE OF YOU Verse Never before have I felt so alive Never before have I thought I could fly Never before have I ever been so free ‘Cause being with you I now begin to see That Your presence overwhelms me Chorus Because of you I can dance Because of you I lift my hands Because of you I can sing. and shout and dance in Spirit singing There is freedom! BLESSED BE THE NAME OF THE LORD Chorus 1 Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord The most high Verse The name of the Lord is a strong tower The righteous run into it and they saved Chorus 2 Glory to the name of the Lord Glory to the name of the Lord Glory to the name of the Lord The most high Chorus 3 Holy is the name of the Lord Holy is the name of the Lord Holy is the name of the Lord The most high Chorus 4 Jesus is the name of the Lord Jesus is the name of the Lord Jesus is the name of the Lord The most high BLESSED BE YOUR NAME Verse 1 Blessed be Your name In the land that is plentiful Where Your streams of abundance flow Verse 2 Blessed be Your name When I'm found in the desert place Though I walk through the wilderness Blessed be Your name Pre-Chorus Every blessing You pour out I'll Turn back to praise And when the darkness closes in Lord Still I will say . no). my God is with me. hallelujah Praise His name Chorus I will bless the Lord at all times And forever I will praise Him I will bless the Lord at all times And forever I will praise His Holy Name BE BOLD. I am not afraid (no. I am not dismayed (not me!). (I'm bold). arise shine For Your light has come AT ALL TIMES Verse Bless the Lord O my soul Forget not all His benefits Hallelujah. For the Lord. I'm strong (I'm strong). no. be strong (be strong) For the Lord. BE STRONG Verse 1 Be bold. no). I am not afraid (no. Verse 2 I'm bold. hallelujah.

have Your way Sweet anointing teach our hearts Our lives.Chorus Blessed be the name of the Lord Blessed be Your name Blessed be the name of the Lord Blessed be Your glorious name Verse 3 Blessed be Your name When the sun's shining down on me When the world's "all as it should be" Blessed be Your name Verse 4 And blessed be Your name On the road marked with suffering Though there's pain in the offering Blessed be Your name Bridge You give and take away You give and take away My heart will choose to say Lord. there's one thing I ask Bridge Holy Spirit. Jesus celebrate Celebrate. now is the time to give your heart Come. Jesus celebrate Celebrate. He is risen And He lives forevermore He is risen. CELEBRATE Chorus Celebrate. He is risen Come on and celebrate Come on and celebrate Come on and celebrate The resurrection of our Lord COME INTO HIS PRESENCE Verse Come into His presence With thanksgiving in your hearts And give Him praise. just as you are to worship Come just as you are before your God. I know You are near All of my days I live for You. He is risen And He lives forevermore He is risen. JESUS. Jesus celebrate Verse He is risen. your voices raise Chorus Give glory and honor and Power unto Him Jesus the name above all names COME NOW IS THE TIME TO WORSHIP Verse Come. my strength and my refuge. come Chorus One day every tongue will confess You are God One day every knee will bow Still the greatest treasure remains for those Who gladly chose You now DWELL IN YOUR HOUSE Verse 1 You set me apart. He is risen Come on and celebrate The resurrection of our Lord Ending He is risen. Jesus celebrate Celebrate. and give Him praise Come into His presence With thanksgiving in your hearts Your voices raise. now is the time to worship Come. we pray EVERYDAY Verse 1 What's to say Lord it's You who gave me life and I Can't explain just how Much you mean to me now That You have saved me Lord I give that all I am to You That everyday I would Be a light and shine You're Name . Whom shall I fear. Lord Establish my path. blessed be Your name CELEBRATE. gave me a new heart Filled with compassion to share Your great love Show me Your ways I want to know You Guide me in truth my hope is in You Chorus That I may dwell in Your house forever Lifting up Your name Dwell in Your house forever more Verse 2 I'll hold on to You.

for all You’ve done . but I know that He is real Verse 2 You're drawing me closer to Your side It's the safest place I know where to hide With one glance You captured my heart You speak Your words and set me apart Bridge I feel like I'm falling. forever I will never be the same Pre-Chorus ‘Cause You came here from the everlasting To the world we live the Father’s only Son Chorus And You lived. (God has a plan for me) Of this I'm sure. (God has delivered me) Of this I'm sure. I know Faith. of this I'm sure. I'll follow after You Everyday. standing and believing I can do all things through Christ Who strengthens me FEEL LIKE I’M FALLING Verse 1 Standing tall in this wide space Getting lost in Your embrace I see a fire burning brighter It's calling me to catch the flame Chorus I feel like I'm falling over and over in love with You It's not just a feeling. (I have a future) God has a plan for me. it's You I live for Everyday. You died You rose again on high You opened the way For the world to live again Hallelujah. I can move the mountain I can do all things through Christ. Verse 2 Your Word is faithful. I might come to know You more That you would guide me in Every single step I take that Everyday I can be a light unto Your world Chorus Everyday. for all You’ve done Bridge Hallelujah. (Mighty in power) God has delivered me. (Your Word is faithful) Mighty in power. I'll walk with You my Lord Ending It's You I live for everyday It's You I live for everyday It's You I live for everyday FAITH Verse I'm reaching for the prize I'm giving everything I give my life for this It's what I live for Nothing will keep me from All that you have for me You hold my head up high I live for you Pre-Chorus Greater is He that's living in me Than he that is in the world Chorus Faith. Falling into the arms of love FIRM FOUNDATION Chorus Jesus You're my firm foundation I know I can stand secure Jesus You're my firm foundation I put my hope in Your Holy Word I put my hope in Your Holy Word Verse 1 I have a living hope. of this I'm sure FOR ALL YOU’VE DONE Verse My Savior. (I have a living hope) I have a future. but I know that He is real I feel like I'm falling into the arms of a mighty God It's not just a feeling. Redeemer Lifted me from the miry clay Almighty. I feel like I'm falling I feel like I'm falling.Verse 2 Everyday Lord I'll Learn to stand upon you're Word And I pray that I.

sing praise Verse 2 With a mighty hand and outstretched arm His love endures forever For the life that's been reborn His love endures forever Sing praise. It's Your song of freedom. I'll dance before Your throne. This song within me lord will bless Your Holy name. faithful to the end Savior. keep me burning Keep me burning 'till the break of day Chorus Sing Hosanna! Sing Hosanna! Sing Hosanna to the King of Kings! Sing Hosanna! Sing Hosanna! Sing Hosanna to the King! Verse 2 Give me peace in my heart. He is above all things His love endures forever Sing praise. Your promise sure Your love endures always FOREVER Verse 1 Give thanks to the Lord our God and King His love endures forever For He is good. make me humble Give me peace in my heart I pray Hallelujah! Give me peace in my heart. Give me reason to run this race with joy. sing praise Sing praise. righteous. Your breath of life has set me free Chorus Jesus. Jesus Bridge My soul secure. I'll laugh in the rain. your love it lifts me high. He would crush the devourer And bring the power of darkness Underneath my feet FOR WHO YOU ARE Verse Standing here in Your presence Thinking of the good things You have done Waiting here patiently Just to hear Your still small voice again Pre-Chorus Holy. This song within me Lord will bless Your Holy name.FOR THE LORD IS MY TOWER Chorus For the Lord is my tower And He gives me the power To turn down the works of the enemy In a difficult hour. now I'm free to dance again I'll sing in the darkness. make me humble Make me humble 'till the break of day GLORIOUS Verse 1 Your love endures forever Reaches beyond the heavens I will praise. Bridge Your Spirit brings me liberty. sing praise FREE TO DANCE Verse This song in my heart. I will praise Your love is better than life . keep me burning Give me oil in my lamp I pray Hallelujah! Give me oil in my lamp. Redeemer and friend Chorus I will worship You for who You are I will worship You for who You are I will worship You for who You are. Bring this heavenly sound to You alone. sing praise Sing praise. sing praise Chorus Forever God is faithful Forever God is strong Forever God is with us Forever. Jesus. Rejoice in Your love again. this song in my song This song I was born to sing It's Your freedom. now I'm free to dance again. GIVE ME OIL IN MY LAMP Verse 1 Give me oil in my lamp. healer. forever Verse 3 From the rising to the setting sun His love endures forever By the grace of God we will carry on His love endures forever Sing praise.

Your name alone satisfies I will sing, I will sing Chorus You are my God, You are my song You are my love I am found in You Your holiness, Your majesty Your presence fills my life And the earth will shake, the skies light up They join with us, live to make Your praises Glorious, glorious Verse 2 No longer I who lives It's Christ who lives in me I am Yours, I am Yours I'm planted deep within You My heart and soul will sing Forevermore, forevermore GLORY Verse 1 Great is the Lord God almighty Great is the Lord on High The train of His robe fills the temple And we cry out highest praise Pre-Chorus Glory to the risen King Glory to the Son, glorious Son Chorus Lift up your heads open the doors Let the king of Glory come in And forever be our God Verse 2 Holy is the Lord God Almighty Holy is the Lord on high Let all the earth bow before You And crown You Lord of all GOD IS AWESOME IN THIS PLACE Verse Here in this house of the great King We come together now to worship Him This house is built on Christ our Rock Cannot be shaken, cannot be shaken God is awesome in this place We sense His presence as we sing His praise Pre-Chorus There is power here for a miracle Set the captives free and the broken heart

Chorus God is awesome, He's so awesome God is awesome in this place Bridge I've found where I belong I'm a living stone, In this house I will grow GOD IS GREAT Verse 1 All creation cries to You Worshipping in spirit and in truth Glory to the faithful one Jesus Christ God's Son Verse 2 All creation gives You praise You alone are truly great You alone are God who reigns For eternity Chorus God is great and His praise Fills the earth, fills the heavens And Your Name will be praised Through all the world God is great sing His praise All the earth, all the heavens 'Cause we're living for the glory of Your Name The glory of Your Name Verse 3 All to You O God we bring Jesus teach us how to live Let Your fire burn in us That all may hear and all may see Bridge Holy is the Lord The whole earth sings The whole earth sings GOD IS THE STRENGTH OF MY HEART Verse Whom have I in heaven but You? There is nothing on earth I desire beside You My heart and my strength many times they fail But there is one truth that always will prevail Chorus God is the strength of my heart God is the strength of my heart God is the strength of my heart

And my portion forever, forever GOD WITH US Verse 1 He walked where I walked, He stood where I stand He felt what I feel, He understands He knows my frailty, shared my humanity Tempted in every way, Yet without sin Chorus God with us! So close to us God with us, Emmanuel Verse 2 One of a hated race, stung by the prejudice Suffering injustice, yet He forgives! Wept for my wasted years, paid for my wickedness He died in my place, that I might live Ending Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel! GOD’S NOT DEAD Chorus God's not dead He is alive God's not dead He is alive God's not dead He is alive I can feel it all over me Verse I can feel it in my head I can feel it in my feet I can feel it in my hands I can feel it all over me GREAT AND MIGHTY Verse Great and mighty is the Lord our God Great and mighty is He Lift up your banner, let the anthem raise, Praises to our King Great and mighty is the Lord our God Great and mighty is He GREAT IN POWER Verse 1 Praise Him, you heavens and all that’s above. Praise Him, you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise Him. Verse 2 Praise Him, the sun, moon and bright shining stars. Praise Him, you heavens and waters and skies. Let the whole earth praise Him. Chorus Great in power, great in glory. Great in mercy, King of Heaven. Great in battle, great in wonder. Great in Zion, King over all the Earth. HALLELUJAH, JESUS IS ALIVE Verse 1 Hallelujah! Jesus is alive The death has lost its victory And the grave has been denied Jesus lives forever He's alive! He's alive! Verse 2 He's the Alpha and Omega The first and last is He The curse of sin in broken We have perfect liberty The Lamb of God has risen He's alive! He's alive! Ending Hallelujah, Jesus is alive! HE IS THE KING OF KINGS Chorus He is the King of kings He is the Lord of lords He's name is Jesus, Jesus, Jesus O He is the King! HERE TO ETERNITY Verse Your kingdom generation, declares Your majesty Our lives are resounding with Your praise We see Your spirit moving, we burn with holy fire Your glory is seen through all the earth Pre-Chorus You set eternity in my heart So I'll live for You, for You Chorus Hallelujah, hallelujah Honor and praise forever We'll shout a victory cry From here to eternity Hallelujah, hallelujah We'll take our place in history We'll shout Your awesome love From here to eternity

HOW GOOD IT IS Chorus How good it is to give thanks unto the Lord How good it is to give thanks unto our God O, He heals the broken hearted Binding up their wounds It is good to bless His Holy Name Verse O we give thanks unto our Savior And with a heart of gratitude we give Him praise His mercies shall endure forever And I will worship Him all of my days! I AM REDEEMED Chorus I am redeemed by the blood of the Lamb I am redeemed and I know I am I am redeemed by the blood of the Lamb Saved from sins and Ii know I am All my sins are taken away Praise the Lord

Into our hearts is given The power of His love I FOUND A NEW WAY OF LIVING Verse I found a new way of living I found a new life divine I have the fruit of the Spirit I'm abiding, abiding in the Vine Chorus Abiding in the Vine, abiding in the Vine Love, joy, health, peace He has made these mine I have prosperity, power and victory Abiding, abiding in the Vine I LOVE THE THRILL THAT I FEEL Chorus I love the thrill that I feel When we get together With God's wonderful people I love the thrill that I feel When we get together With God's wonderful people Verse What a sight just to see happy faces Praising God in heavenly places O the thrill that I feel When we get together With God's wonderful people I LOVE TO BE IN YOUR PRESENCE Chorus I love to be in Your presence With your people singing praises I love to stand and rejoice Life my hands and raise my voice Verse You set my feet a dancing You fill my heart with song You give me reason to rejoice, rejoice I WANT TO PRAISE YOU LORD Intro Praise You Lord, praise You Lord! Verse I want to *praise You Lord Much more than I do I want to *praise You Lord Much more than I do

I BELIEVE THE PROMISE Verse I believe the promise About the visions and the dreams That the Holy Spirit will be poured out And His power will be seen Pre-Chorus Well, the time is now and the place is here And His people have come in faith There's a mighty sound and a touch of fire When we're gathered in one place Chorus I believe that the presence of God is here There's not one thing that can't be changed When the Spirit of God is here I believe that the presence of God is here When two or three are gathered When people rise in faith I believe God answers And His presence is in this place Bridge Nothing on earth or heaven Can stop the power of God Into our hands is given The call to take it on No ocean can contain it, No star can rise above

we rejoice.Learn to seek Your face And the knowledge of Your grace I want to *praise You *know. I want to lift my arms to You I WILL ENTER HIS GATES Verse I will enter His gates With thanksgiving in my heart. He has made me glad! He has made me glad! I will rejoice for He has made me glad. forever I'll sing Forever. You've set us free Jesus. we cry "Holy" There is no one like You God There is no one like You God Chorus Let creation sing of the risen King Let the universe resound With a shout of love We will give to You All the highest praise Verse 3 Let Your light shine upon us Let Your light shine upon us For the glory of Your name Will be over all the earth Bridge Forever. nations tremble At Your feet. I will rejoice for He has made me glad. love. I’M BLESSED Chorus I'm blessed and I know that I am 'Cause Jesus took control of my life I'm blessed and I know that I am 'Cause He promised me a give a new life I'm blessed 'cause He walks with me And leads me whatever I go And if you happened to ask me How are you my friend? I'm blessed. Your death has brought us life Verse 1 It was for freedom that Christ has set us free No longer to be subject to a yoke of slavery So we're rejoicing in God's victory Our hearts responding to His love Verse 2 His Spirit in us releases us from fear The way to Him is open. I'm blessed JESUS. with boldness we draw near And in His presence our problems disappear Our hearts responding to His love LET CREATION SING Verse 1 The whole earth overflowing With Your power and Your glory There is no one like You God There is no one like You God Verse 2 Mountains bow. we celebrate Your victory Jesus. forever I'll sing Forever. I will enter His courts with praise! I will say this is the day that the Lord has made. I'm blessed. forever I'll sing Forever. WE CELEBRATE YOUR VICTORY Chorus Jesus. Chorus He has made me glad! He has made me glad! I will rejoice for He has made me glad. serve Chorus Birds in the sky sing their songs to You Trees in the fields lift their hands to You I want to sing. we revel in Your love Jesus. forever I'll sing LET EVERYTHING THAT HAS BREATH Verse 1 Praise Him in the sanctuary Praise Him in the mighty Heavens Praise Him all the earth praise Him Verse 2 Praise Him in His awesome power Praise His great and holy name Praise Him the whole world praise Him Pre-Chorus From the rising of the sun Let His praise be heard .

Lord My hope is in You. Praise the Lord. You're all I need Pre-Chorus Hold me in Your arms. You're all I need Verse 2 My life belongs to You You gave Your life for me Your grace is all I need Jesus. Lord In You. I'll rise with You I'm dancing on this mountain top To see Your kingdom come NOW THAT YOU’RE NEAR Intro Hold me in Your arms. my Redeemer lives Bridge You Lift my burdens. never let me go I want to spend eternity with You Verse 1 I stand before You. never let me go I want to spend eternity with You Chorus And now that You're near Everything is different Everything's so different. I believe Pre-Chorus I'll raise a banner 'Cause my Lord has conquered the grave Chorus My Redeemer lives. I lift your name on high MY LIFE IS IN YOU LORD Chorus My life is in You. Praise the Lord! LORD I LIFT YOUR NAME ON HIGH Verse Lord. Lord And give You all my praise Your love is all I need Jesus. I lift your name on high I love to sing your praises I'm so glad You're in my life I'm so glad You came to save us Chorus You came from heaven to earth To show the way From the earth to the cross My debt to pay From the cross to the grave From the grave to the sky Lord. my Redeemer lives My Redeemer lives.From the east to the west And the north to south Chorus Let everything that has breath Praise the Lord forever Let everything in my soul Praise the Lord Ending Praise the Lord. it's in You Verse 1 I will praise You with all of my life I will praise You with all of my strength With all of my life With all of my strength All of my hope is in You MY REDEEMER LIVES Verse I know he rescued my soul His blood has covered my sin I believe. Lord And I know I'm not the same My life You've changed And I want to be with You I want to be with You Bridge And I will sing for You always. Lord My strength is in You. WHAT A MIGHTY GOD WE SERVE Verse 1 O what a mighty God we serve O what a mighty God we serve O what a mighty God we serve O what a mighty God we serve Verse 2 O let us *sing and praise the Lord . ‘Cause in Your presence God is where I want to stay. I believe My shame His taken away My pain is healed in his name I believe.

You're more than enough for me Lord. Holy. Holy Holy. Holy I want to see You SHOUT OF THE KING Verse 1 I give You praise for You deserve it I give You praise for what You've done I give You praise for You are able I give You praise 'til I overcome Verse 2 I give You praise when the sun is shining I give You praise in the dark of night I give You praise when the battle rages I give You praise 'til it works out right Chorus The shout of the King is among us God lives here in our praises The shout of the King is among us Praise Him praise Him Praise Him in everything Bridge Heaven opens as we sing Your praise Angels join us as we praise Your name Ending Praise Him (Praise Him). Holy. Holy Bridge Holy. Yesterday today the same Forever 'til forever meets no end Bridge You are the way the truth and the life We live by faith and not by sight for You. Chorus So blessed I can't contain it So much I've got to give it away Your love has taught me to live now You are more than enough for me. jump ONE DAY Verse More than I could hope or dream of You have put your favor on me One day in the house of God is Better than a thousand days in the world. Praise Him (Praise Him). Jesus You're the only one that I could live for Verse 2 You were always. I put You first that’s all I need. You're more than enough for me ONE WAY Verse 1 I lay my life down at Your feet. Holy. Praise Him (Praise Him). always there Every how and everywhere Your grace abounds so deeply within me You will never ever change. We're living all for You OPEN THE EYES OF MY HEART LORD Verse Open the eyes of my heart Lord Open the eyes of my heart I want to see You. Praise Him in everything SHOUT YOUR FAME Verse 1 Some say You're just a good man Some say You were kind Some say You are in the grave But I say You're alive Verse 2 Some say You're just a prophet . You're the only one I need I turn to You and You were always there In troubled times it's You I seek. Bridge Lord.O let us *sing and praise the Lord O let us *sing and praise the Lord O let us *sing and praise the Lord *O let us clap. I want to see You Chorus To see you high and lifted up Shining in the light of your glory Pour out your power and love As we sing Holy. Jesus You're the only one that I could live for One Way. Holy. Holy Holy. I humble all I am all to You Chorus One Way.

clap your hands Give praise unto Your Maker Make a joyful noise unto the Lord Sing. clap your hands Give praise unto Your Maker For the Lord He is Almighty God Chorus This is the day of celebration This is the day to rejoice. take. And made this desert live. take it all. I will shout Your fame Verse 3 I know You're the Messiah You gave Your life for me And I know You're the only way Jesus You are God. CLAP YOUR HANDS Verse Sing. SHOUT. . shout. take. Live a life that shouts Your fame Shout Your fame SING. Restored exceeding joy Your grace fell like the rain. You are my God Chorus 2 I will shout Your fame to all the earth I will lift Your Name on high And the world will know Your greatness You are my God Jesus I will Shout Your fame to all the earth I will lift Your Name on high I will show the world Your goodness As I live a life that shouts Your fame As I live a life that shouts Your fame Bridge Jesus I decide to live. I'll only ever give my all Chorus Jesus we're living for your Name We'll never be ashamed of You.Some say You were wise Some say You were just a man But I say You are God. take it all Bridge Running to the One who heals the blind Following the shining light In Your hands the power to save the world my life THE SPIRIT OF THE LORD Chorus The Spirit of the Lord is great and mighty The Spirit of the Lord is my victory The Spirit of the Lord is great and mighty Great and mighty in me Verse 1 Greater is He that is in me Than He that is in the world I am more than a conqueror By the power of His Word Of His Word Verse 2 In the name of Jesus I can do anything By the power of His Spirit Through the One who strengthens me Strengthens me THIS IS HOW WE OVERCOME Verse 1 Your light broke through my night. shout. You are my God Chorus 1 I will shout Your fame to all the earth I will lift Your Name on high And the world will know Your greatness You are my God. I'll only ever give my all Verse 2 You sent your son from heaven to earth You delivered us all its eternally heard I searched for truth and all I found was You My God. rejoice! The Lord our God is our Deliverer SING UNTO THE LORD Chorus Sing unto the Lord a new song Sing unto the Lord all the earth Sing unto the Lord a new song Sing unto the Lord all the earth For God is great and greatly to be praised For God is great and greatly to be praised TAKE IT ALL Verse 1 Searching the world the lost will be found In freedom we live as one we cry out You carried the cross you died and rose again My God. take. Whoa Our praise and all we are today Take.

Verse 2 Your hand lifted me up. na. na. And made this valley sing Bridge This is how we overcome This is how we overcome THIS IS THE DAY Verse This is the day. we want see We want see Jesus lifted high Bridge Step by step were moving forward Little by little were taking ground Every prayer a powerful weapon . Yes Lord Yes. I breathe in You. I take in You You are my way. yes Lord Yes. yes Lord Yes.Chorus You have turned my mourning into dancing. na. how can it be WE BRING THE SACRIFICE OF PRAISE Chorus We bring the sacrifice of praise Into the house of the Lord We bring the sacrifice of praise Into the house of the Lord And we offer up to You The sacrifices of thanksgiving And we offer up to You The sacrifices of joy WE WANT TO SEE JESUS LIFTED HIGH Verse We want to see Jesus lifted high A banner that flies across this land That all men might see the truth and know He is the way to heaven Chorus We want see. You have turned my sorrow into joy. Amen WAVES OF MERCY Chorus Na. I stand on higher ground. Your praise rose in my heart. Yes Lord. na Na. yes Lord Yes Lord. this is the day That the Lord has made THROUGH OUR GOD Verse Through our God we shall do valiantly It is He who shall tread down the enemy We will sing and shout the victory Christ is King Chorus For God who has won the victory And set his people free His Word has slain thee enemy The earth shall stand and see that I’M TRADING MY SORROWS Verse I'm trading my sorrows I'm trading my shame I'm laying it down For the joy of the Lord I'm trading my sickness I'm trading my pain I'm laying it down For the joy of the Lord Chorus We say. na. na Verse Every move I make. na. na. I see Your face Your love has captured me O my God this love How can it be. na. na. yes Lord Yes Lord. I breathe in You Every step I take. That the Lord has made We will rejoice. yes Lord. this is the day That the Lord has made. Jesus Every breath I take. Jesus Every breath I take. and be glad in it Chorus For this is the day That the Lord has made We will rejoice and be glad in it This is the day. na. we will rejoice And be glad in it. waves of grace Everywhere I look. I make in You You make me move. Pre-Chorus Waves of mercy. na.

tumbling down And down and down and down and down YOUR LOVE IS BEAUTIFUL Verse 1 You surrounded me with songs of praise You have brought me to this place Where Your love and grace Move within my life Now Your message is my light Pre-Chorus Your love is beautiful.Stronghold's come. And the glory forever is Yours Nothing can overcome The power of Your name Pre-Chorus King above Kings All the universe will sing Everlasting God You are wonderful You are wonderful Chorus And the shout of the earth Will be Your praise. death is broken. Your love is beautiful It's the reason why I sing Chorus All around the world let the praise begin All around the world let the praise begin Verse 2 I am planted here by the waters And I'm living for the King I have found my peace In the house of God This is where I'm meant to be YOURS IS THE KINGDOM Verse 1 Yours is the kingdom and the power And the glory forever is Yours Heaven and earth bow down In the wonder of Your name Verse 2 Heaven is open. God forever and the light unto all Will be Your wonderful name For the glory Lord is Yours God forever all the glory Lord is Yours .

a Father gave.ABOVE ALL Verse 1 Above all powers. For love was crucified. above all kings Above all nature and all created things Above all wisdom and all the ways of man You were here before the world began Verse 2 Above all kingdoms. For only love could make a way. above all thrones Above all wonders the world has ever known Above all wealth and treasures of the earth There's no way to measure what You're worth Chorus Crucified. we are free Death has been defeated by love You overcome. Hallelujah For the Lord God almighty reigns Hallelujah Chorus Holy. there is no other You are the way. Pre-Chorus Oh how many times . the heaven's cried. laid behind the stone You lived to die rejected and alone Like a rose trampled on the ground You took the fall and thought of me Above all AGNUS DEI Verse Hallelujah. Jesus alive in us Verse 2 You outshine the sun You are glorious You are glorious Lord over all You have made us new We owe it all to You Pre-Chorus 2 In everything be exalted In everything be exalted Bridge The enemy is under Your feet We are free. holy Are you Lord God almighty Worthy is the Lamb Worthy is the Lamb Amen ALIVE IN US Verse 1 Great is Your love Let the whole earth sing Let the whole earth sing You reached for us From on heaven's throne When we had no hope Pre-Chorus 1 You are the way. All for love. You overcome ALL OF MY DAYS Verse 1 Proclaim Your awesome power Tell of mighty deeds Declare Your future kingdom Of everlasting peace Pre-Chorus And my eyes. there is no other Chorus You rose from death to victory You reign in life Oh majesty Your name be high and lifted up Jesus. they look unto You always And I am captured by Your majesty Chorus All of my days I will sing of Your greatness All of my days I will speak of Your grace All of my days I will tell of Your wondrous love Your love in my life. Your love Verse 2 All Your works will praise You Your children bless Your name We speak of all Your goodness We walk in fields of grace ALL FOR LOVE Verse 1 All for love. Hallelujah For the Lord God almighty reigns Hallelujah. Holy Are you Lord God almighty Worthy is the Lamb Worthy is the Lamb You are holy.

But still You for give. is You Lord All I need is You All I need is You Lord. shine For Your light has come Chorus And the glory of the Lord is risen And the glory of the Lord has come And the glory of the Lord is risen upon Thee AT THE CROSS Verse 1 O Lord You've searched me You know my way Even when I fail You I know You love me Your holy presence Surrounding me In every season I know You love me I know You love me Chorus At the cross I bow my knee Where Your blood was she'd for me There's no greater love than this You have overcome the grave Your glory fills the highest place What can separate me now Verse 2 You go before me You shield my way Your hand upholds me I know You love me And when the earth fades Falls from my eyes And You stand before me I know You love me I know You love me Bridge You tore the veil You made a way When You said that it is done AWESOME GOD Chorus Our God is an awesome God He reigns From heaven above with wisdom. if only I ask. pow'r and love Our God is an awesome God . Draw near to me Chorus Everything I need is You My beginning my forever Everything I need is You. shine For Your light has come Arise. Lord of lords Bright morning star And throughout eternity I'll sing Your praises And I'll reign with You throughout eternity ALL I NEED IS YOU Verse All I need is You Lord.Have I broken Your heart. And how many times Have You heard me pray. is You Verse 2 Let me sing all for love I will join the angels’ song Ever holy is the Lord King of glory. King of all Verse 3 All for love a Saviour prayer Abba Father have Your way Though they know not what they do Let the cross draw man to You ALL HAIL KING JESUS Verse All hail King Jesus. all hail Emmanuel King of kings. is You Lord All I need is You ALL THE HEAVENS Verse Holy. holy are You Lord The whole earth is filled with Your glory Let the nations rise to give Honor and praise to Your name Pre-Chorus Let Your face shine on us And the world will know You live Chorus All the heavens shout Your praise Beautiful is our God The universe will sing Hallelujah to You our King ARISE SHINE Verse Arise.

You make all things new. Chorus Because He lives. because of who You are Lord I worship You. Because He lives. they called Him Jesus He came to love. I will be glad in the Lord Chorus . BECAUSE HE LIVES Verse 1 God sent His son. This child can face uncertain days because He lives. An empty grave is there to prove my Savior lives. my Provider Jehovah Nissi. my Prince of Peace And I worship You. BECAUSE OF WHO YOU ARE Verse Because of who You are. Verse 2 How sweet to hold a newborn baby. I will believe Verse 2 So hear this song Receive our praise You our strength for our all days We lift you up Our voices high In every storm let God arise In Christ forever I stand Bridge Oh Your love Your love never fail Your love knows no end Your love never fail O Your love. But greater still the calm assurance. let Thy glory Let Thy glory be over all the earth. and forgive. I will life my voice and say Lord I worship You. Because I know He holds the future. among the people I will sing praises to Thee Among the nations Verse 2 For Thy steadfast love is great Is great to the heavens And Thy faithfulness Thy faithfulness to the clouds Chorus Be exalted O God. all fear is gone. BELIEVE Verse 1 You are my light You are my strength You are my rock on You I stand I lift my voice I raise my hands I lift my soul with all I am In Christ forever I stand I will believe Chorus You are strong enough In my weakness God be lifted up And I will sing Lift your praises high Lord be magnified. And then as death gives way to victory.Let Thy glory be over all the earth. And feel the pride and joy he gives. stronger than fail my shame Grater than my pain Your love never fail BE EXALTED O GOD Verse 1 I will give thanks to Thee. Lord You reign in victory Jehovah Shalom. Verse 3 And then one day I'll cross the river. I'll see the lights of glory and I'll know He lives. because of who You are Chorus Jehovah Jireh. I'll fight life's final war with pain. above the heavens Ending Be exalted O God above the heavens Let Thy glory. He lived and died to buy my pardon. O Lord. because of who You are BLESS THOU THE LORD Verse I will sing unto the Lord as long as I live I will sing praise to my God while I have my being My meditation of Him shall be sweet I will be glad. heal. I give You praise Because of who You are. And life is worth the living just because He lives. I give You glory Because of who You are. I can face tomorrow.

to come. “Blessed be the Name of the Lord” CAME TO MY RESCUE Verse 1 Falling on my knees in worship Giving all I am to seek Your face Lord all I am is Yours Verse 2 My whole life I place in Your hands God of Mercy humbled I bow down In Your presence at Your throne Chorus I called You answered And You came to my rescue and I I wanna be where You are Bridge In my life be lifted high In our world be lifted high In our love be lifted high CHANGE MY HEART O GOD Verse Change my heart oh God Make it ever true Change my heart oh God May I be like You Chorus You are the potter I am the clay Mold me and make me This is what I pray CHRIST IS ENOUGH Verse Christ is my reward And all of my devotion Now there's nothing in this world That could ever satisfy Pre-Chorus 1 Through ev'ry trial My soul will sing no turning back I've been set free Chorus Christ is enough for me Christ is enough for me Ev'ry thing I need is in You Ev'ry thing I need Verse 2 . God almighty Come bless our land as we seek You Worship You Bridge For You are holy. Who reigns forever more. Chorus Blessed be the Lord God Almighty Who was and is. “Blessed be the Name”. As your people declare your mighty works. and is.Bless thou the Lord O my soul Praise Ye the Lord Bless thou the Lord O my soul Praise Ye the Lord Bless thou the Lord O my soul Praise Ye the Lord Bless thou the Lord O my soul Praise Ye the Lord BLESSED Verse Blessed are those who dwell in Your house They are ever praising You Blessed are those whose strength is in You Whose hearts are set on our God Pre-Chorus We will go from strength to strength Until we see You face to face Chorus Hear our prayer O Lord. for You are holy For You are holy. be established in our praises. May your kingdom. Blessed be the Lord God Almighty. BLESSED BE THE NAME OF THE LORD (DON MOEN) Verse Blessed be the Name of the Lord He is worthy to be praised and adored So we lift up holy hands in one accord Singing “Blessed be the Name”. Lord BLESSED BE THE LORD GOD ALMIGHTY Verse Father in heaven. how we love you. We lift your Name in all the earth.

oh God And renew a right spirit within me Create in me a clean heart. No turning back. satisfy my needs Chorus Only You can make me whole Give me strength to face the world Come Holy Spirit fall a fresh on me COME HOLY SPIRIT (CITY HARVEST CHURCH) Verse Come holy spirit fall on me now I need your anointing Come in Your power I love you Holy Spirit You're captivating my soul And everyday I grow to love You more Chorus I'm reaching for Your heart You hold my life in Your hand Drawing me closer to You I feel Your power renew Nothing compares to this place Where I can see You face to face I worship You in spirit and in truth COME HOLY SPIRIT I NEED YOU Verse 1 Come Holy Spirit I need You Come Holy Spirit I pray Come with Your strength and Your power Come in Your own special way Verse 2 Come like a spring in a desert Come to the withered of souls Lord with Your sweet healing power Touch me and make me whole CREATE IN ME A CLEAN HEART Verse Create in me a clean heart. oh Lord And take not Thy holy spirit from me Restore unto me the joy of Thy salvation And renew a right spirit within me .Christ. Cornerstone Weak made strong is the Savior's love Through the storm He is Lord Lord of all Verse 2 When darkness seems to hide His face I rest on His unchanging grace In every high and stormy gale My anchor holds within the veil My anchor holds within the veil Bridge He is Lord. stand before the throne COME HOLY SPIRIT Verse Come Holy Spirit fall a fresh on me Fill me with Your power. the world behind me No turning back. CORNERSTONE Verse 1 My hope is built on nothing less Than Jesus' blood and righteousness I dare not to trust the sweetest frame But wholly trust is Jesus' name Chorus Christ alone. The cross before me. Lord of all Verse 3 When he shall come with trumpet sound Oh may I then in him be found Dressed in His righteousness alone Faultless. no turning back. The world behind me No turning back. no turning back I have decided to follow Jesus No turning back. no turning back Bridge 2 The cross before me. oh God And renew a right spirit within me Chorus Cast me not away from Thy presence. my all in all The joy of my salvation And this hope will never fail Heaven is our home Pre-Chorus 2 Through ev'ry storm My soul will sing Jesus is here To God be the glory Bridge 1 I have decided to follow Jesus No turning back.

I pray Here I am longing for You Hide me in Your love. ruler of the earth Nations will come and bow down Name after all names I sing You praises and all I can say to you is EAGLE’S WINGS Verse Here I am waiting. I love You (3) And my heart will follow wholly after You Verse 2 Jesus there's none beside you Righteous. I will rise on eagle's wings EMMANUEL Verse 1 Holy. bring me to my knees May I know Jesus more and more Chorus Come live in me all my life. I come after You Jesus my joy.CROWN HIM KING OF KINGS Verse Crown Him King of kings Crown Him Lord of lords Wonderful Counselor The mighty God Chorus Emmanuel. holy. my reward. take over Come breathe in me. abide in me. God is with us And He shall reign He shall reign He shall reign forevermore DRAW ME CLOSE TO YOU Verse Draw me close to You Never let me go I lay it all down again To hear You say that I'm Your friend You are my desire No one else will do 'Cause nothing else could take Your place To feel the warmth of Your embrace Help me find the way Bring me back to You Chorus You're all I want You're all I've ever needed You're all I want Help me know You are near DWELL IN YOUR HOUSE Verse 1 You set me apart Gave me a new heart Filled with compassion To share Your great love Show me Your ways I want to know You Guide me in truth My hope is in You Chorus That I may dwell In Your house forever Lifting up Your name Dwell in Your house forevermore Verse 2 I'll hold on to You My strength and my refuge Whom shall I fear I know You are near All of my days I live for You Lord Establish my path There's one thing I ask Bridge Holy Spirit have Your way Sweet anointing teach our hearts. Our lives. Jesus Christ You'll never let me go My Sheperd King You're watching over me . we pray DWELLING PLACES Verse Lovely are Your dwelling places Thirsty. I will rise on eagle's wings Come live in me all my life. I will bow before My Lord and King Hallelujah. You have come to us You make all things new Chorus Emmanuel. take over Come breathe in me. I love You. Your love's restoring my soul Now I'm Yours and You are mine And from my heart a song will rise Chorus I love You.

Emmanuel FILL THIS PLACE Verse One desire we have To be in your presence Lord One thing we ask Be with Your people Lord Chorus Fill this place with Your presence Fill this place with Your power Fill this place. we give praise For by faith we know Your grace Will see us through Vere 2 For all those things That we don't understand We come by faith And place them in Your hands Bridge Even if we stumble Even if we fall You will not forsake us You are King and Lord of all Lord of all FOR THE CROSS Verse 1 You gave your life for me You wore that crown for me And now. how wide You open up Your arms When I need Your love And how far You would come If ever I was lost You say that all You feel for me Is undying love That You showed me through the cross . whisper my own love song With all my heart I'll sing For You my Dad and King Verse 2 I'll live for all my days. To put a smile on Your face And when we finally meet. we give praise For we know that all things work together For our good We give thanks. Emmanuel. holy.Emmanuel Verse 2 So amazing You have named the stars Of the deepest night Still You love me You have called my name I will follow You Bridge Holy. I live for You Chorus Thank You for the cross Without You I am lost It is for Your cross I live today Living for Your love Lost but now I am found It is for Your cross I live today. God Almighty There is none like You Ending Emmanuel. I am free And now. fill this place With Your presence FOR ALL YOU’VE DONE (DON MOEN) Verse 1 For all You've done For all You're going to do We give You thanks And lift our praise to You Chorus We give thanks. Emmanuel. Bridge My Father. I live for You Verse 2 You gave Your all for me You gave so. Creator All glory to the King So worthy of all honour All glory to the King FOREVER Verse 1 I'll worship at your throne. It'll be for eternity Bridge And oh. fill this place With Your presence Ending Fill this place.

Chorus I'll worship You my God I'll worship You my God I love You. Your glory goes Beyond all fame And the cry of my heart Is to bring You praise From the inside out Lord my soul cries out Ending From the inside out Lord my soul cries out GIFT OF LOVE Verse 1 Son of God took on human form. Jesus FROM THE INSIDE OUT Verse 1 A thousand times I've failed Still Your mercy remains And should I stumble again I'm caught in Your grace Chorus 1 Everlasting. You are light You are hope. You are God Of all else I'm letting go Bridge My heart will sing. And I am overwhelmed. And all that I can say is Chorus 1 Thank You for the gift You gave. In You death has lost it's sting Chorus Oh. Your glory goes Beyond all fame Verse 2 You will above all else My purpose remains The art of losing myself In bringing You praise Bridge In my heart and my soul Lord I give You control Consume me from the inside out Lord let justice and praise Become my embrace To love You from the inside out Chorus 2 Everlasting. You are here In your presence I'm made whole You are God. No other name Jesus. You are life. You are peace When my fear is crippling You are true. forever reign Verse 3 You are more. Your light will shine When all else fades Never ending. You are true Even in my wandering You are joy. You are good When there's nothing good in me You are love. Be with You FOREVER REIGN Verse 1 You are good. I’m running to Your arms. Forever I will be with You. You are love On display for all to see When the darkness closes in You are light. Giving what no other could. Thank You for the gift You gave. Your light will shine When all else fades Never ending. I love You Forever I will sing. I’m running to Your arms The riches of Your love Will always be enough Nothing compares to Your embrace Light of the world. . Heaven's gaze was fixed on a child Holy One smeared by jealous lies & scorn. You are more Than my words will ever say You are Lord. For the radical gift of love. You are joy You're the reason that I sing You are life. You are hope You have covered all my sin Verse 2 You are peace. You are Lord All creation will proclaim You are here.

I hand You everything Glory. Hallelujah Glory in the highest Pre-Chorus And I will sing. glory to the King My greatest love in life. glory. I will sing His praises forever Chorus God He reigns. And all that I can say is Chorus 3 Thank You for Your power to save Saving where no other could. glory. For the terrible cost of love. my heart cries out. with a grateful heart Give thanks. because He's given Jesus Christ. let me hear Your voice To know that sweet sound. Loving face marked with blood and tears and dust.Verse 2 Son of God nailed upon a cross. Paying what no other could. to the Holy One Give thanks. God He reigns Holy is the Lord of heavens God He reigns. And I am overwhelmed. God He reigns Forevermore ALL I NEED IS YOU Chorus All I need is You Lord Is You Lord All I need is You . hope beyond despair. The conquering power of Love. glory. oh my soul rejoice Glory. let the weak say I'm am strong Let the poor say I am rich Because of what The Lord has done for us GLORIFY THY NAME Verse Father we love You We worship and adore You Glorify Thy Name in all the earth Chorus Glorify Thy Name Glorify Thy Name Glorify Thy Name In all the earth GLORY TO THE KING Verse 1 Lord. we cry glory to the King We cry glory. Death defeated. His Son Chorus And now. glory. I hear the Angels sing Chorus 1 You're the Father to the fatherless The answer to my dreams I see You crowned in righteousness We cry glory to the King Comforter to the lonely. we cry glory to the King We cry glory. Holy One All creation bow to worship Hallelujah. we cry glory to the King We cry glory. Verse 3 Son of God triumphant from the grave. the lifter of my head I see You veiled in majesty We cry glory. I hear the Angels sing Verse 2 Open my ears. GIVE THANKS Verse Give thanks. glory. we cry glory to the King GOD HE REIGNS with ALL I NEED IS YOU Verse Holy One. Thank You for Your Power to save. Thank You for the price You paid. we cry glory to the King Chorus 2 You're the Father to the fatherless The answer to my dreams I see You crowned in righteousness We cry glory to the King Comforter to the lonely. Reigning now in righteousness and peace. glory. the Lifter of my head I see You veiled in majesty We cry glory. Tender heart was broken for my sin. glory. And I am overwhelmed And all that I can say is Chorus 2 Thank You for the price You paid.

always Chorus From the depths of my heart to the heaven above There I feel Your embrace and the warmth of Your love I'm not afraid 'cause Jesus I know You are here Verse 2 You're my Saviour. our God is able Verse 2 God is with us God is on our side He will make a way Far above all we know Far above all we hope He has done great things Bridge God is with us He will go before He will never leave us He will never leave us God is for us He has open arms He will never fail us He will never fail us GREAT IS THE LORD Verse 1 Great is the Lord and most worthy of praise The city of our God. we overcome For the Lord. our God is able In His name. new mercies I see All I have needed Thy hath provided Great is Thy faithfulness. it's all I can say You amaze me every moment. every day My creator. redeeming grace Generations will sing of Your praise Be exalted forever and evermore Bridge Great is the Lord and most worthy of praise Great is the Lord. Hallelujah HALLELUJAH TO THE LAMB Verse Lord I stand in the midst of a multitude Of those from every tribe and tongue We are Your people redeemed by Your blood Rescued from death by Your love . O God my Father There is no shadow of turning with Thee Thou changes not Thy compassion they fail not As Thou hast been Thou for ever wilt be Chorus Great is Thy faithfulness Great is Thy faithfulness Morning by morning. Jesus my Lord. glorified GREAT IS THY FAITHFULNESS Verse Great is Thy faithfulness. Jesus You'll always be mine Lord I love You. Hallelujah Hallelujah. Verse 2 Great is the Lord in whom we have the victory He aids us against the enemy We bow down on our knees Chorus And Lord we want to lift Your Name on high And Lord we want to thank you For the works You've done in our lives And Lord we trust in Your unfailing love For you alone are God eternal Throughout earth and heaven above GREAT IS THE LORD Verse 1 From the moment I opened my heart You gave me Your love from heaven above King of Glory. Lord unto me Verse 2 Pardon for sin and a peace that endureth Thy own dear presence to cheer and to guide Strength for today and bright hope for tomorrow Blessings all mine with ten thousand beside HALLELUJAH Chorus Hallelujah.GOD IS ABLE Verse 1 God is able He will never fail He is almighty God Greater than all we see Greater than all we ask He has done great things Chorus Lifted up and defeated the grave Raised to life. the holy place The joy of the whole earth.

and heal our land Forgive our sin and heal our broken land Verse 2 Lord. hallelujah. forgive our sins Father in Your mercy. we humble ourselves Humble ourselves and pray Lord. every land Giving glory. we seek your face and humble ourselves And turn from my wicked ways Pre-Chorus 2 Father in Your mercy. Jesus I'm sorry Lord for the thing I've made it When it's all about You It's all about You Jesus Verse 2 King of endless worth No one could express How much You deserve . hallelujah By the blood of Christ we stand Every tongue. Lord. heal our land Hear us oh. heal our land Father. every tribe Every people. makes me new Chorus And I will go to Your secret place Bow my knee to Your glorious throne Have Your way in my heart O Lord Have Your way Verse 2 I need You Holy Spirit Fire to my soul Consume my total being Jesus take control HEAL OUR LAND Verse 1 If my people will humble themselves Humble themselves and pray If they seek my face and humble themselves And turn from their wicked ways Pre-Chorus 1 I will hear from heaven and forgive their sins I will hear from heaven and heal their land Chorus Lord. giving honour Giving praise unto the Lamb of God Verse 2 Lord we stand by grace in Your presence Cleansed by the blood of the Lamb We are Your children called by Your name Humbly we bow and we pray Release Your power to work in us and through us 'Till we are changed to be more like You Then all the nations will see Your glory revealed And worship You Bridge Every knee shall bow Every tongue confess that You are Lord of all HAVE YOUR WAY Verse 1 This yearning deep within me Reaches out to You Your oil of joy for mourning Soaks me. Hallelujah to the Lamb Hallelujah.There are no words good enough to thank You There are no words to express my praise But I will lift up my voice And sing from my heart With all of my strength Chorus Hallelujah. come heal our land HEART OF WORSHIP Verse When the music fades And all is stripped away And I simply come Longing just to bring Something that's of worth That will bless your heart Pre-Chorus I'll bring You more than a song For a song in itself Is not what You have required You search much deeper within Through the ways things appear You're looking into my heart Chorus I'm coming back to the heart of worship And it's all about You All about You. we bow our knee. heal our land Hear our cry and turn our nation back to You Lord.

my song My trust is in the Name of the Lord I will sing your praise You are faithful HOSANNA Verse 1 I see the king of glory Coming down the clouds with fire The whole earth shakes The whole earth shakes Verse 2 I see his love and mercy Washing over all our sin The people sing . You love justice And those who honour You Will see Your face Pre-Chorus I will arise and lift my eyes to see Your majesty. Your holiness And all I am will bless You Chorus My hope is in the Name of the Lord Where my help comes from You're my strength.Though I'm weak and poor All I have is Yours Every single breath HERE I AM TO WORSHIP Verse 1 Light of the world You stepped down into darkness Opened my eyes let me see Beauty that made this heart adore You Hope of a life spent with You Chorus Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that You're my God You're altogether lovely Altogether worthy Altogether wonderful to me Verse 2 King of all days oh so highly exalted Glorious in heaven above Humbly You came to the Earth You created All for love's sake became poor Bridge I'll never know how much it cost To see my sin upon that cross Coda Call upon the Name of the Lord and be saved Call upon the Name of the Lord and be saved HIGHEST Verse 1 Your love Oh Lord is like the oceans Deeper than endless seas Verse 2 Your Faithfulness is like the mountains And Your Word never fails Chorus Glory to God Let every heart sing Glory to the God in the highest Bridge Let us adore Wonderful Saviour Crown Him forever our King HOLY IS THE LORD Verse I can see the angels gathering Round the throne to bring an offering Of praise to the king of all Kings its Jesus Pre-Chorus Nation will join and men confess Declaring Your holy righteousness Giving their hearts their lives their all To the King of glory Chorus Mountains declare and oceans roar All of creation stands in awe Join with them now in one accord Holy is the Lord All of the angels stand and sing The anthem of heaven loudly rings Hear them proclaim this offering Holy is the Lord Bridge Holy is the Lord (Holy is the Lord on high) Holy is the Lord (Holy is the Lord on high) HOPE Verse You are righteous.

I scarce can take it in. My Saviour God. Verse 3 And when I think. Consider all the worlds Thy Hands have made. clothed in majesty Let all the earth rejoice. I adore You And I stand In the wonder of Your love Bridge 1 We will crown You. I adore You And there's none that compares To Your majesty O Lord I adore You. And then proclaim: "My God. and all will see How great. in humble adoration. And take me home. to Thee. Chorus Then sings my soul. and forest glades I wander. My Saviour God. How great Thou art! Verse 2 When through the woods. Hosanna Hosanna in the highest Verse 3 I see a generation Rising up to take their place With selfless faith With selfless faith Verse 4 I see a near revival Staring as we pray and seek We're on our knees We're on our knees Bridge Heal my heart and make it clean Open my eyes to the things I see Show me how to love like you. Thy power throughout the universe displayed. with shout of acclamation. to Thee. sing with me How great is our God. I hear the rolling thunder. Father. When I look down. Verse 4 When Christ shall come. that God. How great Thou art. Sent Him to die. trembles at his voice Chorus How great is our God. my burden gladly bearing. That on the Cross. Then I shall bow. robed in majesty Crowned in glory. from lofty mountain grandeur And see the brook. How great Thou art. I see the stars. Jesus Redeemer Lord of Heaven. Then sings my soul. beginning and the End The Godhead. creation adores You Bridge 2 . have loved me Break my heart for what breaks yours Everything I am for your kingdom cause As I walk from earth in to eternity HOW GREAT IS OUR GOD Verse 1 The splendour of a King. Spirit. How great Thou art.The people sing Chorus Hosanna. King forever Living Savior. three in one. what joy shall fill my heart. Son The Lion and the Lamb. And hear the birds sing sweetly in the trees. He bled and died to take away my sin. evermore The stars will light the sky for You Always. all the earth rejoice He wraps himself in light and darkness tries to hide It trembles at his voice. the Lion and the Lamb Bridge Name above all names Worthy of all praise My heart will sing How great is our God HOW GREAT THOU ART Verse 1 O Lord my God. His Son not sparing. When I in awesome wonder. God be praised Pre-Chorus And we sing The Lord is on high The Lord is on high Chorus I adore You. and feel the gentle breeze. how great Thou art!" I ADORE Verse The universe is at Your feet Gives You praise. how great is our God Verse 2 And age to age He stands and time is in His Hands Beginning and the End.

praise upon praise You bind the broken hearted aAnd saved all my tears And by your Word. shout His anthem Ever living. I simply live. and every breath of wind of praise It would still fail by far to say all my heart contains I simply live. holy God Almighty And forever the Lord is exalted Hear the angels. I give You praise All that I adore is in You Chorus Lord I give You my heart I give You my soul I live for You alone Every breath that I take Every moment I'm awake Lord have Your way in me I LIVE TO KNOW YOU Verse 1 Standing in Your presence Lord my heart and life are changed Just to love You and to live to See Your beauty and Your grace Chorus Heaven and earth cry out Your name Nations rise up and seek Your face And Your kingdom is established As I live to know You more Now I will never be the same Spirit of God my life You've changed And I'll forever sing Your praise I live to know You Lord I live to know You Lord Verse 2 You called me I will follow Your will for me I'm sure Let Your heart beat Feel my hearts cry Let me live to serve Your call I LOVE YOU LORD Verse I love You. you set the captives free. to honor You Lord with all my heart I worship You All I have within me. There is nothing in this world to which You can be compared Glory on glory. I SIMPLY LIVE FOR YOU Verse 1 Say the word and I will sing for You Over oceans deep. Lord and I lift my voice To worship You O my soul. sweet sound In Your ear. I simply live for You I STAND IN AWE Verse You are beautiful beyond description Too marvelous for words Too wonderful for comprehension Like nothing ever seen or heard Pre-Chorus Who can grasp Your infinite wisdom Who can pathom the depths of Your Love Verse 2 You are beautiful beyond description Majesty enthroned above . God we adore You I COULD SING OF YOUR LOVE Verse 1 Over the mountains and the sea Your river runs with love for me And I will open up my heart And let the healer set me free Verse 2 I'm happy to be in the truth And I will daily lift my hands For I will always sing Of when your love came down Chorus I could sing of your love forever I could sing of your love forever I could sing of your love forever I could sing of your love forever I GIVE YOU MY HEART Verse This is my desire.Holy. May it be a sweet. in what You hear. My King. I will follow Pre-Chorus If each star was a song. I simply live for You Chorus As the glory of Your presence now fills this place In worship we will see You face to face. There is nothing in this world that You cannot do. rejoice! Take joy.

Chorus And I will run to You. For Your glory. in Your time. He makes all things beautiful. I will run the race. I WORSHIP YOU. in Your time. let me live in the glory of Your grace. Almighty God There is none like You I worship You. Be to You a lovely thing. may You draw all men As Your love and grace demands. Lord. As You're teaching me Your way. O Prince of Peace That is what l long to do Chorus I give You praise for You are my righteousness I worship You. in Your time. in Your time. Verse 2 In Your time. As angels understand. From the ends of the earth to the depths of my heart Let Your mercy and strength be seen. 'til I see Your face.To seek and save the lost Chorus And I stand. Oh. in His time. my life to Your I bring. to Your words of truth. You make all things beautiful. May each song I have to sing. it comforts me. in His time. Not by might. not by power. IN MOMENT LIKE THIS Verse In moment like this. And Your hand. Verse 2 You call me to Your purpose. please show me everyday. ALMIGHTY GOD Verse I worship You. I lift up my hands I lift up my hands to the Lord Chorus Singing I love You Lord Singing I love You Lord Singing I love You Lord I Love You IRRESISTIBLE Verse 1 I behold Your power and glory Bring an offering Come before You Worship You Lord In the beauty of Your holiness Chorus Whenever I call You're there Redeemer and friend Cherished beyond all words This love never ends Morning by morning Your mercy awakens my soul I lift up my eyes to see The wonders of heaven Opening over me Your goodness abound You've taken my breath away With Your irresistible love . but by the Spirit of God. That You do just what You say. Lord. Almighty God There is none like You Ending There is none like You There is none like You I’M FOREVER GRATEFUL Verse You did not wait for me to draw near to You But You clothed Yourself with frail humanity You did not wait for me to cry out to You But You let me hear Your voice calling me Chorus And I'm forever grateful to You I'm forever grateful for the cross I'm forever grateful to You That You came IN HIS TIME Verse 1 In His time. Yes. I sing out a song I sing out a love song to Jesus In moment like this. I stand in awe of You Holy God to whom all praise is due I stand in awe of You I WILL RUN TO YOU Verse 1 Your eye is on the sparrow. I stand in awe of You I stand.

it's Your love. Faithful 'til the end Verse 2 Your Son. woah! JESUS. it is You Verse 2 This treasure that I hold. Jesus. Righteous. with all my soul I live to worship You and praise forevermore Praise forevermore Lord everyday I need You more On wings of Heaven I will soar With You Verse 3 You take my brokenness and call me to yourself There You stand. woah. Jesus. what selflessness. more than finest gold It is You. God Almighty Holy. God Almighty Holy. LORD OF REDEEMING GRACE Verse 1 Our God. Lord of Redeeming Grace Verse 3 We exalt the Name of the Lamb. That Christ would bear the weight Our proof is scarred on hands that bled That we were worth every nail Chorus All the praise and glory to God We sing Hallelujah. Holy. It's your blood that has claimed me Coda Woah. it's Your blood. Jesus Your Kingdom will never end Bridge Holy.IT IS YOU Verse 1 Lamp unto my feet. sing Hallelujah For the King has carried the cross He has risen from the grave Verse 3 Beyond the tomb to holy skies He rose in victory And bridged for us the great divide His life is our liberty Bridge It's Your love. It is You Chorus With all my heart. Holy. God Almighty JESUS WE ENTHRONE YOU Verse Jesus we enthrone You We proclaim You are King Standing here in the midst of us We raise You up with our praise Chorus And as we worship build Your throne And as we worship build Your throne And as we worship build Your throne Come Lord Jesus and take Your place JESUS YOU’RE ALL I NEED Verse 1 Jesus Youíre all I need Youíre all I need Now I give my life to You alone You are all I need Verse 2 Jesus Youíre all I need Youíre all I need Lord You gave yourself . light unto my path It is You. the Savior of this world The One who'll reign for eternity Pre-Chorus You redeem us with Your blood You died because of us Chorus You are the Lord of grace Truly worthy of all praise Creatures worship and adore Jesus. Jesus. Holy. God Almighty Holy. It's your love that has saved me Your blood. the King of heaven and the earth Holy. Holy. healing in Your hand IT’S YOUR LOVE Verse 1 Upon the hill of Calvary He came from heaven's throne Our fallen-ness and mercy meet Where blood and water flow Verse 2 What grace divine.

the last. lead me by the hand And make me face the the rising sun Comfort me through all the pain that life may bring There's no other hope that I can lean upon Lead me Lord. we lift our voices up and sing You're the sweetest. You're the sweetest name of all Jesus. You're the soon and coming King Jesus. You died and took away my shame You're the sweetest. lead me to the cross Verse 2 You were as I temted and trialed You are the word became flesh Bore my sin and death now you're risen . I worship You in spirit and in truth. You. There will never be a friend As dear to me as You. You always hear me when I call Oh Jesus. all consuming fire. You are to me. lead me Lord Verse 3 Lead me Lord. show me the way Show the way to live inside Your heart Lead me Lord. sweetest name of all JOY OF MY DESIRE Verse 1 Joy of my desire. walk by me across The lonely road of everyday Take my arms and let Your hands. all my night LEAD ME TO THE CROSS Verse Savior I come quiet my soul Remember redemption's hill Where your blood was spilled For my ransom Pre-Chorus Everything I once held here I count it all as lost Chorus Lead me to the cross where Your love pour out Bring me to my knees Lord I lay me down Rid me of myself I belong to You Lead me. Wonderful. You pick me up each time I fall You're the sweetest. Rare and sweet. Verse 2 You are now my peace. sweetest name of all Verse 3 Jesus. the same Oh Jesus. LEAD ME LORD Verse 1 Lead me Lord. You're the first. sweetest name of all Verse 2 Jesus.So I could live You are all I need Chorus Oh You purchased my salvation And wiped away my tears Now I drink Your living water And Iíll never thirst again For You alone are Holy I’ll worship at Your throne And You will reign forever Holy is the Lord Ending Now I give my life to You alone You are all I need JESUS. we need the love that You can bring Oh Jesus. take Your road Lead me Lord and never leave my side All my days. how I love to praise Your name Jesus. Rose of Sharon. Chorus I worship You in spirit and in truth. Lord of glory. SWEETEST NAME OF ALL Verse 1 Jesus. Comforter and friend. even though at times I'd rather go along my way Help me take the right direction. lead me all my life Verse 2 Walk by me. lead me all my life Chorus You are my light You're the lamp upon my feet All the time my Lord I need You there You are my life I cannot live alone Let me stay by Your guiding love All through my life. so beautiful.

let it reign LET US ADORE Verse 1 The heavens declare The glory of God And all of the world Will join in praise His wonders proclaim Verse 2 The oceans and skies Lift up their voice And all He has made Will rise to bless The King of all Kings Chorus 1 Let us adore Him Let us adore Him Jesus Christ is the Lord Verse 3 Eternity's King Is coming again Though all of the earth Will fade away His truth will remain Chorus 2 Let us adore Him Let us adore Him Jesus Christ is the Lord Come and behold Him Bow down before Him Jesus Christ is the Lord Bridge Hallelujah. let it reign Chorus Oh Lord I hunger for more of You Rise up within me. let it reign Verse 2 Oh Holy Spirit. all that I have I lay them down before You. o Lord All my regrets. all my acclaim The joy and the pain I'm making them Yours Chorus Lord. hallelujah You are worthy of all praise Ending Jesus Christ is the Lord Jesus Christ is the Lord LORD I OFFER MY LIFE Verse 1 All that I am. things yet unseen Wishes and dreams that are yet to come true All of my hopes. I offer You my life. to your heart Lead me to Your heart Lead me to your heart LET THE PEACE OF GOD REIGN Verse 1 Father of life draw me closer Lord my heart set on You Let me run the race time With Your life enfolding mine And let the peace of God. all of my plans My heart and my hand are lifted to You Bridge What can we give that You have not given What do we have that is not already Yours All we possess are these lives were living And that's what we give to You Lord LORD I THIRST FOR YOU Verse Lord I thirst for You I long to be in Your presence. Hold my head up high And I stand upon Your truth Bringing glory unto You And let the peace of God. I offer my life to You Everything I've been through Use it for Your glory Lord. You're my comfort Strengthen me.Bridge To your heart. My soul will wait on You Father draw me nearer Draw me nearer To the beauty of Your holiness . let me know You truth Oh Holy Spirit. saturate my soul And let the life of God fill me now And let Your healing power Breath life and make me whole And let the peace of God. I offer my days to You Lifting my praise to You as a pleasing sacrifice Lord. Verse 2 Things in the past.

Jesus love You so much Verse 2 Lord I love you my soul sings In your presence carried on your wings Love you so much. deliverer My shelter. Amighty God In the beauty of Your holiness.Chorus I will wait for You. Jesus Verse 3 Where the evening fades? You call forth songs of joy As the morning wakes We Your children give You praise MAJESTY Verse 1 Majesty Worship His majesty Unto Jesus Be all glory power and praise Verse 2 Majesty Kingdom authority Flows from His throne Unto His own His anthem raise Chorus So exalt Lift up on high The name of Jesus Magnify Come glorify Christ Jesus the king Verse 3 Majesty Worship His majesty Jesus who died Is now glorified King of all kings MAKE ME A SERVANT Verse Make me a servant Humble and meek Lord let me lift up those who are weak And may the prayer of my heart always be . glorious Jesus. Almighty God In the beauty of Your holiness. no one ever will compare To You. Jesus love you so much Chorus How my soul longs for You Longs to worship You forever In Your power and majesty Lift my hands. strong tower My very present help in time of need Verse 2 Whom have I in heaven but You? There's none I desire beside You You have made me glad And I'll say of the Lord MAGNIFICENT Verse 1 Who compares to You? Who set the stars in their place? You who calmed the raging seas That came crashing over me Verse 2 Who compares to You? You who bring the morning light The hope of all the earth Is rest assured in Your great love Chorus You are magnificent Eternally wonderful. I will worship You. my strength My portion. Lift my voice towards the heaven For You are my sun and shield MADE ME GLAD Verse 1 I will bless the Lord forever I will trust Him at all times He has delivered me from all fears He has set my feet upon a rock Pre-Chorus I will not be moved And I'll say of the Lord Chorus You are my shield. Lift my heart. LOVE YOU SO MUCH Verse Hear these praises form a grateful heart Each time I think of You the praises start Love you so much.

Verse 2 Everyone needs forgiveness. Verse 4 I give my life to follow Everything I believe in. it is paid in whole By the precious blood that my Jesus spilled Now the curse of sin has no hold on me When the Son sets free. Fill my life again. My God is Mighty to save. All my fears and failures. Love that's never failing. my salvation Where Your love pour out over me Now my soul cries out.Ending Make me a servant Make me a servant Make me a servant. Jesus Shine your light and let the whole world see. oh it's free indeed Verse 4 See the stone is rolled away Behold the empty tomb Hallelujah. The kindness of a Saviour. Verse 3 So take me as You find me. More than life Verse 2 . mocked and scorned Bowing to the Father's will He took a crown of thorns Chorus Oh. Chorus Saviour. We're singing for the glory of the risen King MORE OF YOU Verse 1 Jesus I am thirsty Won't You come and fill me Earthly things have left me dry Only You can satisfy All I want is more of You Chorus 1 All I want is more of You All I want is more of You Nothing I desire You Lord But more of You Ending More of You MORE THAN LIFE Verse 1 Stand by everything You said Stand by the promises we made Let go of everything I've done I'll run into Your open arms And all I know Chorus I love You. that rugged cross. Bridge Shine your light and let the whole world see. Let mercy fall on me. Forever. Hallelujah Praise and honor unto Thee Verse 3 Sent of heaven. today MAN OF SORROWS Verse 1 Man of sorrows. God be praised He's risen from the grave MIGHTY TO SAVE Verse 1 Everyone needs compassion. We're singing for the glory of the risen King. Now I surrender. The Hope of nations. Lamb of God By His own betrayed The sin of man and wrath of God Has been on Jesus laid Verse 2 Silent as He stood accused Beaten. Author of salvation. more than life I love You. He is Mighty to save. God's own son To purchase and redeem And reconcile the very ones Who nailed Him on that Thee Bridge Now my debt is paid. He can move the mountains. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave.

Fall back on everything You've done Fall back on everlasting arms When all the world is swept away You are all the things I need You're the air I breathe Bridge How can it be? You were the one on the cross Lifted for all. our shame How can it be? The scars in Your hands Are for me You are the King of all MORE THAN WONDERFUL Verse 1 He promised us that He would be a Counsellor A mighty God and the Prince of Peace He promised us that He would be a Father That He would love us with a love that would not cease. sometimes I can't see That whatever comes my way. Verse 2 Well I tried Him and I found His promises are true He's everything He said that He would be The finest words I know Would not begin to tell Just what Jesus really means to me Chorus For He is more that wonderful than my mind can conceive He's more wonderful than my heart can believe He goes beyond my highest hopes and fondest dreams He's everything that my soul ever longed for Everything He's promised and so much more More than amazing. life can be so hard Never knowing what each day Will bring to where you are Verse 2 Sometimes I forget. You carry me Then I become my strongest in Your hands O MAGNIFY THE LORD Verse O magnify the Lord For He is worthy to be praised O magnify the Lord For He is worthy to be praised Chorus Hosanna! Blessed be the rock Blessed be the rock of my salvation Hosanna! Blessed be the Rock And may the God of my salvation be exalted OCEANS WILL PART Verse 1 If my heart has grown cold There Your love will unfold As You open my eyes To the work of Your hand Verse 2 When I'm blind to my way There Your Spirit will pray As You open my eyes . yes And I will find my peace Knowing that You'll be my every need Bridge When I'm at my weakest love. Not when my future is with You Chorus 2 My life is in Your hands And though I may not see clearly I will lift my voice and sing. 'Cause Your love does amazing things Lord I know my life is in Your hands Verse 3 Nothing is for sure. nothing is for keeps all I know is that your love Will live eternally So I will find my way. You'll be with me Chorus 1 My life is in Your hand My heart is in Your keeping I'm never without love. more marvelous More than miraculous could ever be He's more than wonderful that's what Jesus is to me Verse 3 I stand amazed when I think that the King of glory Should come to dwell within the heart of men I marvel just to know He really loves me When I think of who He is and who I am MY LIFE IS IN YOUR HANDS Verse 1 Life can be so good.

how could I not be moved Lord here with You So have Your way in me Cause Lord there is just one thing And that I will seek Chorus This is my cry My one desire Just to be where You are Lord Now and forever It's more than a song My one desire Is to be with You Is to be with You Jesus Bridge The one thing The one thing I ask Is to be with You ONLY BY GRACE Verse 1 Only by grace can we enter Only by grace can we stand Not by our human endeavor But by the blood of the Lamb Chorus Into Your presence You call us You call us to come Verse 2 Into Your presence You draw us Now by your grace we come Bridge Lord if You mark our transgressions Who could stand Thanks to Your grace. we are cleansed By the blood of the Lamb ONLY HOPE Verse 1 There's a song that's inside of my soul It's the one that I've tried to write over and over again I'm awake in the infinite cold But you sing to me over and over and over again Chorus So I lay my head back down And I lift my hands and pray to be only yours I pray to be only yours I know now you're my only hope Verse 2 Sing to me the song of the stars Of your galaxy dancing and laughing and laughing again When it feels like my dreams so far Sing to me of the plans that you have for me over again Bridge I give you my destiny I'm giving you all of me I want your symphony Singing in all that I am At the top of my lungs I'm giving it back .To the work of Your hand As You open my eyes To the work of Your hand Chorus Oceans will part nations come At the whisper of Your call Hope will rise glory shown In my life Your will be done Verse 3 Present suffering may pass Lord Your mercy will last As You open my eyes To the work of Your hand Verse 4 And my heart will find praise I'll delight in Your way As You open my eyes to the work of Your hand As You open my eyes to the work of Your hand ONE DESIRE Verse You gave it all for me My soul desire My everything All I am is devoted to You How could I fail to see You are the love that rescued me And all I am is devoted to You Pre-Chorus And oh.

That's how it is with God's love. Chorus Be to our God forever and ever. POWER OF YOUR LOVE Verse 1 Lord I come to You Let my heart be changed. renewed Flowing from the grace That I’ve found in You Lord I’ve come to know The weaknesses I see in me Will be stripped away By the power of Your love Chorus Hold me close Let Your love surround me Bring me near Draw me to Your side And as I wait I’ll rise up like the eagle And I will soar with You Your Spirit leads me on In the power of Your love Verse 2 Lord unveil my eyes Let me see You face to face The knowledge of Your love As You live in me Lord renew my mind As Your will unfolds in my life In living every day By the power of Your love PURIFY YOUR PEOPLE O GOD Verse Purify Your people O God Cleanse us with Your fire O Lord May we walk uprightly in the presence of Your love Purify Your people oh God Chorus Make us holy Lord we pray In Your likeness righteous in Your ways Let us be a praise for the glory of Your grace Purify Your people oh God SALVATION BELONGS TO OUR GOD Verse 1 Salvation belongs to our God Who sits upon the throne. Verse 2 What a wondrous time is spring. Verse 2 And we. That's how it is with God's love. the flowers start their blooming. you spread His love to everyone. you want to pass it on. Amen. Once you've experienced it. Honor and power and strength. this happiness that I've found. You want to pass it on. the Lord of love has come to me. And soon all those around. I want to pass it on. it matters not where you're bound. the redeemed shall be strong In purpose and unity Declaring aloud Praise and Glory. You can depend on Him. you want to sing "It's fresh like spring". And unto the Lamb Praise and Glory. Be to our God forever and ever. The birds begin to sing. Honor and power and strength. Wisdom and thanks.Chorus 2 So I lay my head back down And I lift my hands and pray to be only yours I pray to be only yours I pray to be only yours I know now you're my only hope PASS IT ON Verse 1 It only takes a spark to get a fire going. I'll shout it from the mountain top I want the world to know. SAVING GRACE Verse 1 Night and day I seek Your face Long for You in the secret place All I want in this life Is to truly to know You more . Wisdom and thanks. Once you've experienced it. when all the trees are budding. can warm up in glowing. Verse 3 I wish for you my friend. Be to our God forever and ever.

we worship You You are our God. the Saviour King SET MY SPIRIT FREE Verse Set my spirit free that I may worship Thee Set my spirit free that I may praise Thy name Let all bondage go and make deliverance flow Set my spirit free to worship Thee SHEPHERD OF MY SOUL Verse Shepherd of my soul. You alone are good You asked Your Son to carry this The heavy cross. You deserve You deserve all the praise You deserve. our weight of sin I love You Lord. we worship You You are our God. I worship You Hope which was lost. I give You full control Wherever You may lead I will follow I have made the choice. now stands renewed I give my life to honour this The love of Christ.Verse 2 As the waters cover the sea So Your love covers me Guiding me on roads unknown I trust in You alone I trust in You alone Chorus My Saving Grace My endless love Deeper and deeper I'm falling in love with You My one desire My only truth Deeper and deeper I'm falling in love with you SAVIOUR Verse 1 A Saviour on a hill Dying for my shame Could this be true? Defies the world I see Yet this is all my heart Was longing for To know You my Lord To know You more Chorus You deserve. You deserve You deserve all the praise Verse 2 The heavens wept for You The earth cried out Could He be the one? For You so loved the world You gave Your only Son to say I love you so O how I love you so Verse 3 And all humanity Aches to find this Beautiful love You give We come to You again To offer up our lives To worship You alone To worship You alone Bridge Hallelujah to the King Hallelujah we will sing forever SAVIOUR KING Verse 1 Let now the weak say I have strength By the Spirit of power that raised Christ from the dead Let now the poor stand and confess That my portion is in Him and I'm more than blessed Pre-Chorus Let now our hearts burn with a flame A fire consuming all for Your Son's holy Name And with the heavens we declare You are our King Chorus We love You Lord. to listen to Your voice Wherever You may lead. I will go Chorus . You alone are good Verse 2 Let now Your church shine as the bride That You saw in Your heart as You offered up Your life Let now the lost be welcomed home By the saved and redeemed those adopted as Your own Chorus 2 We love You Lord.

let us sing Power and Majesty. broken lives He will take them all The power of the Word . You're here with me You stay the same. Your love remains here in my heart Chorus So close I believe You're holding me now In your hands I belong You'll never let me go Verse 2 You gave Your life In Your endless love You set me free And show the way Now I am found Bridge All along. SING OF YOUR GREAT LOVE Verse 1 All that is within me Lord will bless Your Holy name I live my life to worship You alone You brought me out of darkness and into Your glorious light Forever i will sing of Your great love Forever i will sing of Your great love Verse 2 I love to see You glorified to see You lifted high I yearn to see all nations bow their knee It's You alone Lord Jesus who can cause the coldest heart To find Your love and everlasting peace To find Your love and everlasting peace Chorus Holy. holy is the Lord Holy. forever I'll stand Nothing compares to the promise I have in You. Tower of refuge and strength Let ev'ry breath. or a valley dark and deep The Shepherd of my soul will be my guide SHOUT TO THE LORD Verse 1 My Jesus. Forever I'll love You. Chorus Shout to the Lord. holy. Even when I couldn't tell. praise to the King.Be it in a quiet pasture. my shelter. You were beside me. or by a gentle stream The Shepherd of my soul is by my side Should I face a mighty mountain. I want to praise The wonders of Your mighty love Verse 2 My comfort. there is none like You All of my days. holy. Lord. all that I am Never cease to worship You. I sing for joy at the work of your hands. my Savior. Through the years You've shown me more of You (more of You) SO YOU WOULD COME Verse 1 Before the world began You were on His mind And every tear you cry Is precious in His eyes Because of His great love He gave His only Son Everything was done So you would come Verse 2 Nothing you can do Could make Him love you more And nothing that you've done Could make Him close the door Because of His great love He gave His only Son Everything was done So you would come Chorus Come to the Father Though your gift is small Broken hearts. all the earth. Mountains bow down and the seas will roar At the sound of Your name. holy is the Lord Bridge The trumpet will sound And all of heaven will know That the time has finally come For the bride to take her place And we'll hear the angels sing SO CLOSE Verse 1 I'm so secure.

The power of His blood Everything was done So you would come STILL Verse 1 Hide me now Under Your wings Cover me Within Your mighty hands Chorus When the oceans rise and thunders roar I will soar with You above the storm Father. I will declare God is my victory and He is here Verse 3 And this is my prayer in the battle When triumph is still on its way I am a conqueror and co-heir with Christ So firm on His promise I'll stand Bridge All of my life in every season You are still God I have the reason to sing . You are stronger Sin is broken. I will bring praise No weapon formed against me shall remain I will rejoice. Christ is risen Jesus You are Lord of all Verse 3 No beginning and no end You're my hope and my defense You came to seek and save the lost You paid it all upon the cross Bridge So let Your Name be lifted higher SURRENDER Verse 1 All that I am is Yours All that I have is Yours I give You my heart and soul Lord I'm Yours Verse 2 Lord everyday is Yours Lord every breath is Yours I'm giving my life to You Lord I'm Yours Bridge You alone are worthy of all praise You alone are worthy of all praise Chorus I surrender all to You I surrender all to You I am nothing without You Jesus Christ. take my life Its all for You THE DESERT SONG Verse 1 This is my prayer in the desert And all that's within me feels dry This is my prayer in my hunger and need My God is the God who provides Verse 2 This is my prayer in the fire In weakness or trial or pain There is a faith proved Of more worth than gold So refine me Lord through the flame Chorus And I will bring praise. You have saved me It is written. You are King over the floods I will be still know You our God Verse 2 Find rest my soul In Christ alone Know His pow'r In quietness and trust STRONGER Verse 1 There is love that came for us Humbled to a sinner's cross You broke my shame and sinfulness You rose again victorious Verse 2 Faithfulness none can deny Through the storm and through the fire There is truth that sets me free Jesus Christ Who lives in me Chorus You are stronger.

I have the reason to worship Verse 4 This is my prayer in the harvest When favor and providence flow I know I'm filled to be emptied again The seed I've received I will sow THE ONLY NAME Verse 1 Your Name is high and exalted Far above everything that's made Your Name's the only Name Jesus By which all men can be saved Verse 2 Your Name is a strong tower I run to You and I am safe My greatest honor Lord Is to speak Your Name Chorus Jesus. God is with us Jesus. O Jesus. Jesus. crafted into Your perfect plan Verse 2 You gently call me into your presence Guiding me by Your Holy Spirit Teach me dear Lord to live all of my life Through Your eyes Pre-Chorus I'm captured by Your holy calling Set me apart I know you're drawing me to yourself Lead me Lord I pray Chorus Take me. walk beside me I give my life to the Potter's hand THE SPIRIT SONG Verse 1 O let the Son of God enfold You With His Spirit and His love Let Him fill your heart and satisfy your soul O let Him have those things that hold You And His Spirit like a dove Will descend upon your life And make you whole Chorus Jesus. guide me. lead me. Wonderful Saviour I know for sure. use me. all of my days are Held in your hands. delivered me Lord I have set my love on You I dwell within Your secret place Under Your shadow mighty God THE POTTER’S HAND Verse 1 Beautiful Lord. My Lord. fill me I give my life to the Potter's hand Call me. come and fill Your lambs Verse 2 O come and sing this song with gladness As your hearts are filled with joy Lift your hands in sweet surrender to His name O give Him all your tears and sadness Give Him all your years of pain And you'll enter into life In Jesus' name THE STAND Verse 1 You stood before creation Forever within Your hand You spoke all life into motion My soul now to stand Verse 2 You stood before my failure And carried the cross for my shame My sin weighed upon Your shoulders My soul now to stand Pre-Chorus So what can I say And what could I do But offer this heart O God Completely to You Verse 3 So I'll walk upon salvation Your Spirit alive in me This life to declare Your promise My soul now to stand . Jesus Emmanuel. O Jesus. mold me. Jesus Christ is the Lord I come and behold You Bridge You've covered me. come and fill Your lambs Jesus.

now justified His Kingdom comes. He satisfies my desires Great is the measure of our Father's love Chorus 2 Even when I've strayed away His love has sought me out and found me He satisfies. the Son of God His Kingdom comes Jesus. the expression of God's love The grace of God the word of God Revealed to us Jesus. now justified His Kingdom comes Chorus And this Kingdom will know no end And its glory shall know no bounds For the majesty and power Of this Kingdom's King has come And this Kingdom's reign And this Kingdom's rule And this Kingdom's power and authority Jesus. God's righteousness revealed Verse 2 Jesus.Chorus So I'll stand With arms high and heart abandoned In awe of the One who gave it all I'll stand My soul Lord to You surrendered All I am is Yours THERE IS NONE LIKE YOU Verse There is none like You No one else can touch my heart like You do I could search for all eternity long and find There is none like You Chorus Your mercy flows like a river wide And healing comes from Your hands Suffering children are safe in Your arms There is none like You THINK ABOUT HIS LOVE Verse Think about His love. redemption's sacrifice Now glorified. He satisfies. He satisfies He satisfies my desires Great is the measure of our Father's love THIS IS OUR GOD Verse 1 Your grace is enough More than I need At Your word I believe I wait for You Draw near again Let Your Spirit make me new Chorus I will fall at Your feet I will fall at Your feet And I will worship You here Verse 2 Your presence in me Jesus light the way By the power of Your Word I am restored I am redeemed By Your Spirit I am free Bridge Freely You gave it all for us Surrendered Your life upon that cross Great is the love Poured out for all This is Our God Lifted on high from death to life Forever our God is glorified Servant and King Rescued the world This is Our God THIS KINGDOM Verse 1 Jesus. . God's holiness displayed Now glorified. God's righteousness revealed The Son of Man. Think about His goodness Think about His grace that's brought us through Pre-Chorus For as high as the heavens above So great is the measure of our Father's love Great is the measure of our Father's love Chorus 1 How could I forget His love? And how could I forget His mercies? He satisfies.

love and grace Saturate my soul Verse 3 Closest friend. sent from heaven The God of all glory is here Pre-Chorus Rise up within me. I belong to You Lord I need Your Spirit. I belong to You WE ARE AN OFFERING Verse 1 We lift our voices. There's no greater joy Lord. this anthem of praise I bring Heaven knows. Chorus My soul is restored. I long to love You With all I am. Than being with You. Hallelujah TIMES OF REFRESHING Verse Times of refreshing Here in Your presence No greater blessing Than being with You. my deep desire To know You more In Your name. Your truth Hear my cry. My mind is renewed. Living Water Spirit of God in me Chorus You are welcome in this place You are welcome in this place God power. look to You And I'll wait on You Chorus I'll sing to You Lord A hymn of love for Your faithfulness to me I'm carried in everlasting arms You'll never let me go Through it all Bridge Hallelujah. Lord use our hands Lord use our lives. I will lift my hands To the King. we lift our hands We lift our lives up to You We are an offering Verse 2 Lord use our voices. here in Your presence Is fullness of joy overflowing Pre-Chorus Rise up within me.THROUGH IT ALL Verse You are forever in my life You see me through the seasons Cover me with Your hands And lead me in Your righteousness And I. they are Yours We are an offering Chorus All that we have. Living Water Spirit of God in me Chorus You are welcome in this place You are welcome in this place God power. Holy Spirit Comforter. Your word. Counselor here Verse 2 Holy Spirit. TO YOU Verse 1 Here I stand Forever in Your mighty hand Living with Your promise Written on my heart Verse 2 I am Yours Surrendered wholly to You You set in Your family Calling me Your own Chorus Now I. all that we are All that we hope to be We give to You We give to You WELCOME IN THIS PLACE Verse 1 Holy Spirit. love and grace Saturate my soul .

How He filled me. Lord. hear me when I'm calling Lord You catch me when I'm falling Lord You told me who I am I am Yours Verse 2 Who am I. with the Holy Ghost. How He healed me. How He saved me. a flower quickly fading Here today and gone tomorrow A wave tossed in the ocean A vapor in the wind Still You. How He picked me up and turned me around. And all the honor. that the bright and morning star Would choose to light the way Of my ever wandering heart Pre-Chorus Not because of who I am But because of what You've done Not because of what I've It’s because of who You are Chorus I am. Hallelujah. Your worthy.Chorus 2 You are welcome in this place You are welcome in this place Holy Spirit guide my way Saturate my soul WHEN I THINK ABOUT THE LORD Verse 1 When I think about the Lord. how He raised me. of all the glory. to the uttermost. that the voice that calmed the sea Would call out through the rain And calm the storm in me? Bridge Whom shall I fear Whom shall I fear I am Yours WITH ALL I AM Verse 1 Into Your hand I commit again With all I am for You Lord You hold my world in the palm of Your hand And I'm Yours forever Chorus Jesus I believe in You Jesus I belong to You You're the reason that I live The reason that I sing With all I am Verse 2 I'll walk with You wherever you go Through tears and joy I'll trust in You And I will live in all of Your ways and Your promises forever Bridge I will worship I will worship You WONDERFUL GOD Intro Wonderful God Wonderful God Chorus You are worthy of all glory All honor and all praise All to You are God forever and always You are worthy of our worship Worthy of our love We stand in awe of all You are Verse Beautiful is Your creation You're glorious in everyday You surround us with Your faithful love And we can trust in all you say Pre-Chorus Wonderful God Wonderful God . thank You Jesus. and all the praise WHO AM I Verse Who am I. that the eyes that see my sin Would look on me with love and watch me rise again? Who am I. How He placed my feet on solid ground Chorus It makes me wanna shout. Verse 2 When I Think about the Lord. that the Lord of all the earth Would choose to know my name Would care to feel my hurt Who am I.

King of kings. I worship You! YOU ALONE Verse You are the peace that guards my heart My help in times of need You are the hope that leads me on And brings me to my knees . You are Jesus.WORSHIP FOREVERMORE Verse 1 Oh Lord You have given to me all I need And I pray for Your will to be done And I ask for Your spirit to work in my life That I can be a blessing to You Verse 2 Holy One You're the light in my darkest day Showing me the power of Your truth And I ask for the touch of Your spirit in me Giving me the faith to believe Chorus I will stand here lost in Your love And I will worship forevermore I will stand here ever amazed And I will worship forevermore Forevermore. Worthy. You are Holy. I worship You! Verse 2 Holy. Holy. Lord of lords. may His glory fill All the earth Verse 2 People come and people go Something's in and then its out One thing that remains the same Is the love I've found in Jesus Christ WORTHY IS THE LAMB Verse 1 Thank you for the cross. King of kings. Lord of lords. Lord Thank you for the price You paid Bearing all my sin and shame In love You came And gave amazing grace Verse 2 Thank you for this love. Lord of lords. forevermore WORSHIP THE KING Verse 1 Walking down this road called life Thinking how my world has changed Since I met the saving grace Of the man they called Jesus Christ Bridge He's not just an ordinary guy He is supernatural in all ways He's not just in my imagination He's real in every way Pre-Chorus I will stand in awe I will stand in awe Chorus Worship the King of Glory Open up the doors. You are Holy. Lord of lords. Lord of lords. You are Jesus. may He enter in May His power fall. YOU ARE WORTHY Verse 1 Worthy. King of kings. Lord Thank you for the nail pierced hands Washed me in Your cleansing flow Now all I know Your forgiveness and embrace Chorus Worthy is the Lamb Seated on the throne Crown You now with many crowns You reign victorious High and lifted up Jesus Son of God The Darling of Heaven crucified Worthy is the Lamb Worthy is the Lamb WORTHY. lift up the gates The King of Glory. You are Jesus. King of kings. I worship You! Verse 3 Jesus. You are worthy. You are worthy. You are Holy. Jesus. You are worthy. King of kings. Lord of lords. King of kings.

over all of my days I will see this season through. worthy is Your Name Jesus. that's what You are YOU ARE MORE Verse 1 On the day I called. unshakable.Pre-Chorus For there I find you waiting And there I find relief So with all my heart I'll worship And unto You I'll sing Chorus For You alone deserve all glory For You alone deserve all praise Father we worship and adore You Father we long to see Your face For You alone deserve all glory For You alone deserve all praise Father we love You and we worship You this day YOU ARE GOD ALONE Verse 1 You are not a God created By human hands You are not a God dependent On any mortal man You are not a God in need of Anything we can give By Your plan. that's just the way it is Chorus You are God alone From before time began You were on Your throne Your are God alone And right now In the good times and bad You are on Your throne You are God alone Verse 2 You're the only God whose power None can content You're the only God whose name and Praise will never end You're the only God who's worthy Of everything we can give You are God and that's just the way it is Bridge Unchangeable. only you Verse 2 I worship You and lift You high God forever let Your name be glorified I lift my voice and sing Your name For you gave Your life to cleanse my sin and took away my shame Bridge Hallelujah. worthy is Your Name Verse 2 Taking my sin my cross my shame Rising again I bless Your Name You are my all in all When I fall down You pick me up When I am dry You fill my cup You are my all in all YOU ARE MY HIDING PLACE Verse 1 You are my hiding place You always fill my heart With songs of deliverance Whenever I am afraid I will trust in You Verse 2 I will trust in You Let the weak say I am strong In the strength of my Lord . the earth will sing May Your name be glorified YOU ARE MY ALL IN ALL Verse 1 You are my strength when I am weak You are the treasure that I seek You are my all in all Seeking You as a precious Jewel Lord to give up I'd be a fool You are my all in all Chorus Jesus. Unstoppable. Lamb of God. I will fix my eyes on You Only You. You answered me And the hope in my soul increased I lift my hands and turn my eyes To the God who heals my heart and gives me peace Chorus You are more than my words could ever say You are Lord over all. Lamb of God.

so weary. You raise me up to more than I can be. Then. oh my soul. to walk on stormy seas. when I am on your shoulders. forever YOU DESERVE THE GLORY Verse For You deserve the glory and the honor As we lift our hands in worship As we lift our voice and praise Chorus For You are great In the miracles so great There is no one else like You There is no one else like You YOU RAISE ME UP Verse When I am down and. Chorus You raise me up.YOU ARE MY WORLD Verse My Father I adore you more than Anything my heart could wish for I just want You And Jesus my beloved Saviour Everything I have I owe to You I owe it all to you Pre-Chorus And angels come and adore You And we Your children worship You Chorus You are my world. I am strong. I am still and wait here in the silence. I have resolved To wait upon You Lord My Rock and Redeemer Shield and reward I'll wait upon You Lord Pre-Chorus 1 As surely as the sun will rise You'll come to us Certain as the dawn appears Chorus You'll come let Your glory fall As You respond to us Spirit reign flood into our Thirsty hearts again You'll come. so I can stand on mountains. YOU’LL COME Verse 1 I have decided. You'll come Verse 2 We are not shaken We are not moved We wait upon You Lord Our Mighty deliverer Our triumph and truth We wait upon You Lord Pre-Chorus 2 As surely as the sun will rise You'll come to us Certain as Your Word endures . Until you come and sit awhile with me. You raise me up. When troubles come and my heart burdened be. You are near Bridge Blessing and honor and Glory and power Forever. You are my God And I lay down my life for You You are my Lord The one I love No one could ever take your place Verse 2 And everything I have I give To You my Lord the One I live for I live for You All my days are gifts from You I pray I'd use them as You want me to Use them for You YOU ARE NEAR Verse In awe of You we worship And stand amazed at Your great love We've changed from glory to glory And set our hearts on You our God Chorus Now You presence fills this place Be exalted in our praise As we worship I believe.

Bridge Chains be broken Lives be healed Eyes be opened Christ revealed .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful