You are on page 1of 8
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

Beküldő adatai

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 2
2 0
1 2

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Előtag

Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Születési ország neve: Születési település neve: Születési

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Családi név

Első utónév

Salz

Gabriella

Salz

Gabriella

Poór

Katalin

További utónevek

Salz Gabriella Poór Katalin T o v á b b i u t ó n e
Salz Gabriella Poór Katalin T o v á b b i u t ó n e
Salz Gabriella Poór Katalin T o v á b b i u t ó n e

Magyar

Budapest

1 9 7 1 0 5 0 8
1 9
7
1 0
5
0 8

Szervezet neve:

KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

1 1 3 3
1
1
3
3

Település:

Budapest

Közterület neve:

Kárpát

Közterület jellege:

Házszám:

Közterület neve: Kárpát Közterület jellege: Házszám: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

Szervezet adószáma:

Lépcsőház: Emelet: 1 4 . P K . / 6 0 7 8 7 2
Lépcsőház:
Emelet:
1
4
.
P
K
.
/
6
0
7
8
7
2
0
1
1
/
3
0
1
0
3
1
4
7
2
7
1
8
2
8
6
6
2
9
1
4
1

Ajtó:

utca
utca

Képviselő neve:

Salz Gabriella

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 1 3 0 5 2 1
2 0
1 3
0
5 2
1

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.41

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesület

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Előző év

Előző év

helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I.

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN 97 97 97 97 97 97

97

97

97

97

97

97

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.41

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

1. Értékesítés nettó árbevétele

Alaptevékenység

előző év

előző év

helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység

előző év

előző év

helyesbítése

tárgyév

előző év

(Adatok ezer forintban.)

Összesen

előző év

helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények

értéke

3.

Egyéb bevételek

392

392

tagdíj, alapítótól kapott befizetés

-

12

12

-

támogatások

 

- adományok

380

380

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

5.

Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 392 392 50 245
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 392 392 50 245

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

392

392

50

245

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 392 392 50 245 392 392 50 245 ebből: közhasznú tevékenység bevételei

392

392

50

245

ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások 7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások 7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások 7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások 7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások 7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások 7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások 7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.42

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

11. Rendkívüli ráfordítások

Alaptevékenység

előző év

előző év

helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység

előző év

előző év

helyesbítése

tárgyév

előző év

(Adatok ezer forintban.)

Összesen

előző év

helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás

(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

12. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-12)

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

295

295

295

295

97

97

97

97

97

97

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió
A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió

A. Központi költségvetési

támogatás

B. Helyi önkormányzati

költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális

alapjaiból, illetve a Kohéziós

Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó

meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Könyvvizsgálói záradék Igen Nem

Igen

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Könyvvizsgálói záradék Igen Nem

Nem

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.42

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: 1 1 3 3 Település: Budapest Közterület neve: Kárpát Közterület

1.2 Székhely

Irányítószám:

1 1 3 3
1
1
3
3

Település:

Budapest

Közterület neve:

Kárpát

Közterület jellege:

Budapest Közterület neve: Kárpát Közterület jellege: Házszám: 1.3 1.4 1.4 58. Lépcsőház: Emelet: 1 4 .

Házszám:

1.3

1.4

1.4

58. Lépcsőház: Emelet: 1 4 . P K . 6 0 7 8 7 /
58. Lépcsőház:
Emelet:
1
4 .
P K
.
6
0
7
8
7
/
2
0
1
1 /
3
0 3
1
0
1
4
7
2
7
1 6
8
2
8
6
2
9
1
4
1

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

Szervezet adószáma:

Ajtó:

1 Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: Ajtó: 1.6 Képviselő neve: Salz Gabriella

1.6

Képviselő neve:

Salz Gabriella

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg
Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

alkotótábor szervezés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

gyógyítás és rehabilitáció

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pont 1. alpontja

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Érdeklődő gyerekek és szüleik

30

részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Érdeklődő gyerekek és szüleik 30

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.42

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: 1 1 3 3 Település: Budapest Közterület neve: Kárpát Közterület

1.2 Székhely

Irányítószám:

1 1 3 3
1
1
3
3

Település:

Budapest

Közterület neve:

Kárpát

Közterület jellege:

Budapest Közterület neve: Kárpát Közterület jellege: Házszám: 1.3 1.4 1.4 58. Lépcsőház: Emelet: 1 4 .

Házszám:

1.3

1.4

1.4

58. Lépcsőház: Emelet: 1 4 . P K . 6 0 7 8 7 /
58. Lépcsőház:
Emelet:
1
4 .
P K
.
6
0
7
8
7
/
2
0
1
1 /
3
0 3
1
0
1
4
7
2
7
1 6
8
2
8
6
2
9
1
4
1

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

Szervezet adószáma:

Ajtó:

1 Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: Ajtó: 1.6 Képviselő neve: Salz Gabriella

1.6

Képviselő neve:

Salz Gabriella

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg
Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

szakmai műhelybemutatók

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

nevelés és oktatás

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pont 4. alpontja

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

pszichológusok, pedagógusok

80

részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: pszichológusok, pedagógusok 80

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.42

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesület

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Eszközök beszerzése

245

Alkotótábori eszközök

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Egyéb anyagjellgű szolgáltatás

50

Alkotótábori utazás

anyagjellgű szolgáltatás 50 Alkotótábori utazás 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem
anyagjellgű szolgáltatás 50 Alkotótábori utazás 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)

295

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)

295

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Előző év Tárgyév

Előző év

Tárgyév

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

Előző év

Tárgy év

Előző év

Tárgy év

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A.
6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A.
6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A.

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.42

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve

a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes

tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló

2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

392

392

295

295

97

 

Mutató teljesítése

Igen

Nem

  Mutató teljesítése Igen Nem   Mutató teljesítése
  Mutató teljesítése Igen Nem   Mutató teljesítése
  Mutató teljesítése Igen Nem   Mutató teljesítése
  Mutató teljesítése Igen Nem   Mutató teljesítése
  Mutató teljesítése Igen Nem   Mutató teljesítése
  Mutató teljesítése Igen Nem   Mutató teljesítése
 

Mutató teljesítése

  Mutató teljesítése Igen Nem   Mutató teljesítése
  Mutató teljesítése Igen Nem   Mutató teljesítése
  Mutató teljesítése Igen Nem   Mutató teljesítése
  Mutató teljesítése Igen Nem   Mutató teljesítése
  Mutató teljesítése Igen Nem   Mutató teljesítése
  Mutató teljesítése Igen Nem   Mutató teljesítése

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.42