A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2

0

1

2

Beküldő adatai Előtag Viselt név: Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Salz Salz Poór Magyar Budapest 1 9 7 1 0 5 0 8 Családi név Első utónév Gabriella Gabriella Katalin További utónevek

Szervezet neve: KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesület

Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 3 3 Kárpát 58. Lépcsőház: Emelet: Település: Budapest Közterület jellege: Ajtó: utca

Közterület neve: Házszám:

Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma:

1 4 .P K 0 1

. 6 0 7 8 7
1 4 7 2 7 1 4 1

/ 2 0 1 1/ 3

0 3

1 8 2 8 6 6 2 9

Képviselő neve:

Salz Gabriella

Képviselő aláírása:

Keltezés: Budapest 2 0 1 3 0 5 2 1

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.41

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve: KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesület

PK-142

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. F. Céltartalékok Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Előző év helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

97

97

97

97

97

FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

97 Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.41

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve: KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év előző év helyesbítése tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év

Összesen
tárgyév előző év helyesbítése

1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások - adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások 392 12 392 12

380

380

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások 7. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

392

392

392 50

392 50

245

245

Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.42

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve: KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesület

PK-142

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év előző év helyesbítése tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év

Összesen
tárgyév előző év helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék

295 295 97

295 295 97

97

97

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

97

97

Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nem

Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.42

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név

1.2 Székhely Irányítószám: Közterület neve: Házszám: 1 1 3 3 Kárpát Lépcsőház: 1 4. PK . 6 0 7 8 7 0 3 Emelet: /2011 /3 Település: Budapest Közterület jellege: Ajtó: utca

58.

1.3 Bejegyző határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: 1.6 Képviselő neve:

0 1

1 4 7 2 7 1 4 1

1 8 2 8 6 6 2 9

Salz Gabriella

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: alkotótábor szervezés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: gyógyítás és rehabilitáció közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pont 1. alpontja 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Érdeklődő gyerekek és szüleik 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 30 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.42

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név

1.2 Székhely Irányítószám: Közterület neve: Házszám: 1 1 3 3 Kárpát Lépcsőház: 1 4. PK . 6 0 7 8 7 0 3 Emelet: /2011 /3 Település: Budapest Közterület jellege: Ajtó: utca

58.

1.3 Bejegyző határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: 1.6 Képviselő neve:

0 1

1 4 7 2 7 1 4 1

1 8 2 8 6 6 2 9

Salz Gabriella

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szakmai műhelybemutatók

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: nevelés és oktatás közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pont 4. alpontja 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: pszichológusok, pedagógusok 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 80 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.42

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve: KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesület 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Eszközök beszerzése 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Egyéb anyagjellgű szolgáltatás 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Vagyonelem értéke 50 Vagyonelem értéke 245
(Adatok ezer forintban.)

Felhasználás célja Alkotótábori eszközök Felhasználás célja Alkotótábori utazás Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) 5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év

295

295

Tárgyév

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.42

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve: KOMP Komplex Alkotó és Terápiás Műhely Egyesület 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Igen Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] Mutató teljesítése Mutató teljesítése Nem 295 97 392 295 Előző év (1)

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév (2) 392

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 16.05.42