You are on page 1of 1

Verkefni í Scratch Verkefnablað Verkefni 1