NAMJE[TEN jednosoban stan, 180 KM + re`ije, jednokrevetna soba, kuhinja, 140 KM + re`ije, blizu fabrike duhana, Pofali}i

. Mob. 062/116-522.k POTREBNO vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579-493.k TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k POTREBNO vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k IZDAJEM manji jednosoban namje{ten stan, privatna ku}a, strogi centar. Mob. 061/904-465.k IZDAJEM gara`u u ulici Hrvatin.Tel.535-771.k IZDAJEM pos. prostor u stambenoposlovnom kompleksu Tibra Pacifik, Stup-Ili d`a, 29 m 2 . Tel. 621-119, 062/006-319.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom. Tel. 655-264, 062/502-927.k IZDAJEM garsonjeru, pogodno za `ensku osobu, ulaz i struja posebno, namje{tena, po dogovoru. Tel. 033/242-378 i 062/277-872.k IZDAJEM na Ba{~ar{ji dvoiposoban namje{ten stan poseban ulaz, cen. grijanje, TV. Tel. 062/547-261.k MARIJIN dvor Titova prazan trosoban stan 106 m2 sa trpezarijom.Tel. 062/254-859.k IZ DA JEM je dno so bon na mje {ten stan, na Dolac Malti, u zgradi. Mob. 061/233-078.k JEDNOSOBAN namje{ten stan u zgradi sa parnim grijanjem - Hrasno. Tel. 033/655-264 i 062/502-927.k IZDAJEM namje{ten stan privatna ku}a. Tel. 442-219.k IZDAJEM novu namje{tenu ku}u u sta rom di je lu Sa ra je va. Mob. 061/509-683.k ^ENGI] Vila - Kvadrant, izdajem dvosoban namje{ten stan, 60 m2, eta`no grijanje, balkon, TV. Mob. 062/672-418.k IZDAJEM trosoban prazan stan u Hrasnom. Tel: 061/538-198. k IZDAJEM namje{tn dupleks ku}e cen. grijanje povoljno. Te.033/612-526.k GRBAVICA jednosoban, pogodan za poslovni prostor. Mob. 063/918-909.k IZDAJE se poslovni prostor od 29 + 50 m2.portalima. park. pros. Tel.033/621-119 i 062/606-319.k OTOKA iznajmljuje se jednosoban polunamje{ten tan.Tel. 062/620-094.k IZDAJEM dvosobni namje{tan stan studenticama, kod Medicinskog fakulteta. Tel. 033/213-958.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru poseban ulaz Ohridska 3A. N.Sarajevo.Tel.443-620.k IZDAJEM namje{ten stan 67 m I sprat na Grbavici. Tel. 061/247-703.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na Mejta{u - neboderi. Tel. 033/666-071 i065/388-666.k IZDAJEM 2 poslovna prostora u zgradi Papagajka, 40 m2 i 20 m2 za sve namjene. Tel. 033/535-165 i 061/141-676.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM stan u ku}i sa skladi{ni m i parking prostorom Gladno polje. Tel. 064/4784-083.k
2

IZDAJEM manji namje{ten dvosoban stan, vi{e Ba{~ar{ije, 150 KM, poseban ulaz. Mob. 063/557-037, 066/033-383.k IZDAJEM luksuzan stan kod Vije}nice, 93 m2, cijena 2.000 KM. Mob. 062/383-064.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, 100 m od tramvajske.Tel. 033/695-364.k IZDAJEM namje{ten stan, povoljno, odmah useljiv, C faza, Alipa{ino polje, 10 sprat. Mob. 063/509-366.k OTOKA iznajmljujem dvosoban namje{ten stan.Tel.062/620-094.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120 m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809-319.k PRAZAN dvosoban stan, Ko{evo, Juki}eva, 52 m2, 300 KM + re`ije. Mob. 061/320-439.k TROSOBAN polunamje{ten stan, u Tibri II, 12 kat, 64 m2, kirija 350 KM + re`ije. Mob. 061/320-439.k TROSOBAN namje{ten stan, N. Smailagi}a, 70 m2, kirija 300 + re`ije, mogu i studenti. Mob. 061/320-439.k

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan u Banja Luci centar I sprat za sli~an u Sarajevu. Tel. 062/425-886.
7414

IZDAJEM sobu studentu Naselje Nova Breka kod bolnice. Tel. 033/443-282 ili 062/147-525.k IZDAJEM na Babi}a ba{ti garsonjeru. Tel. 061/809-763.k IZDAJEM na du`e namje{tenu ku}u, 50 m2, zaseban ulaz, [iroka~a. Mob. 061/509-683.k prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM, dva dvosobna komplet opremljena stana u privatnoj ku}i, s posebnim ulazima i s parkingom, centar Sarajeva, ul.Tepeba{ina. Mob. 062/054-841.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan Vrace-Tranzit.Tel. 033/214-219.k IZDAJEM prazan trosoban stan 90 m2, ^emalu{a, 500 KM. Mob. 061/905-212.k IZDAJEM 2 pos. prostora u Papagajci, jedan 40 m2, 20 m2, za sve namjene. Tel. 535-165, 061/141-676.k IZDAJEM gara`u kod Drvenije mosta. Mob. 061/161-169, 202-509.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70 m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250 m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM stan 44 m2, polunamje{ten, na Otesu. Mob. 061/145-788.k JEDNOSOBAN namje{ten stan, iznad OHR-a, inetrnet, parking, 300 KM. Mob. 061/490-670.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, studetima, Efendije Pand`e 6. Tel. 452982, 062/287-372.k

MIJENJAM dvosoban stan, Ko{evsko Brdo, ul. Bra}e Begi}, za jednosoban u Novom Sarajevu. Mob. 061/214-852.k SARAJEVO - Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279428, 00387/33-214-595.k DVOSOBAN namje{ten stan centralno za zapadnu hercegovinu ili more. Tel. 039/845-025.k TROSOBAN 70 m2 u centru za dvosoban na Grbavici, uz doplatu. Tel. 236-374.k

PONUDA
IZDAJEM namje{ten stan 40 kv zgrada sprat 2 od t stanice 100 m762752598.sms GRBAVICA - izdajem djevojkama dvoiposoban namje{ten stan. Tel. 061/ 982747.sms IZDAJEM stan 40 m2, 2 sprat, ^engi} Vila, 100m udaljen od tramvajske stanice. Mob. 062/752-598.k IZDAJEM trosoban potpuno namje{ten stan, sa svom opremom, kod Pozori{ta u Sarajevu. Tel. 061/133-191.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, studenticama, blizina med. fakulteta. Tel. 213-958, iza 17 sati.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, centralno grijanje, povoljno, Hradno Trg Heroja. Tel. 544-863 i 061/809-336.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k POTREBAN stan jednosoban dvosoban, prazan namje{ten na du`i period. Tel. 061/925-649.k POTREBNI stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati. Tel. 061/360-084.k

32

mali

Oglasi
PRODAJA
PRODAJEM zidanu gara`u, Sarajevo Grbavica Zagreba~ka. Tel. 033/640-085 i 065/095-422.
7483

utorak, 5. novembar/studeni 2013.
CENTAR ku}a sa gara`om i ba{tom Gabelina. Tel. 063/184-470.k GRBAVICA trosoban XIII kat [oping. Tel. 063/184-470.k CENTAR 96 m2 I kat adaptiran Kemalbegova. Tel. 061/188-846.k VIKENDICA sa gara`om 2000 m2 zemlje u Buhotini. Tel. 063/184-470.k N. SARAJEVO Pofali}i ku}a sa 2 stana od po 100 m2 i 2 poslovna prostgora. Tel.063/184-470.k CENTAR M. Dvor III kat provedeno grijanjte. Tel. 061/188-846.k CENTAR dvosoban zvjezdin neboder VII kat. Tel. 061/188-846.k AGENCIJA Reimax posreduje prikupovini prodaji stanova brza i sigurna realizacija. Tel. 061/136-705.k PRODAJEM povoljno holandsku plinsku pe}. Tel: 442-193.k PRODAJEM ku}u u Resniku - Pazari} na putu za Mostar, 6x10m, 750 m2 zemlji{ta, struja, voda, cijena 47.000 KM. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 58 m2 u Hrasnom, III sprat. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 54 m2 na ^. Vili, III sprat. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 53 m2 na Grbavici, II sprat. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 82 m2 na Mejta{u, I sprat ili mijenjam za 50 m2 do Dobrinje. Tel. 062/352-718.k GARA@A kod OHR-a zidana, u nizu. Tel: 033/837-227.k ^ENGI] Vila neboder Vranica III sprat 54 m2 lift, centralno dobro orijentisan. Tel: 033/837-227.k STAN 33 m2, D`. Bijedi}a, 2 sprat, sa spava}om sobom, novo, 60.000 KM. Mob. 062/619-361.k STAN 105 m , Lo`ioni~ka 13, 210.000 KM. Mob. 062/412-861.k CENTAR, ul. Vrazova, 1 sprat, pogodan za kancelarije, 161 m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136.k PRODAJEM trosoban stan 92 m2 II sprat Centar. Tel. 445-371.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 52 m2 mo`e zamjena. Tel. 542-668.k PRODAJEM grobnicu Bare katoli~ka parcela. Tel.061-912-574.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m II sprat kod Doma Armije. Tel. 445-371.k ZEMLJI[TE, Poljine, 3 asvaltna prilaza, 1.700 m2, 40 KM/m2. Mob. 062/619-361.k STAN 65 m2 + gara`a 2 spr. Socijalno. Tel. 062/619-361.k DVOIPOSOBAN stan na Dobrinji Salke Lagumd|ije visoko pri. Tel. 066/801-737.k KU]A u Otesu 14x10 priz. + kat. Tel. 061/320-439.k STAN na Aerodromskom naselju ul. Akifa [eremeta adaptiran. Tel. 063/034-355.k KU]A 2 ulaza useljiva 240 m2 za 2 ve}e porodice o`e zamjena. Tel. 061/301-772.k PRODAJEM parcelu zemlji{ta 1.180 m u Mi{evi}ima Had`i}i. Tel. 061/358-445.k PRODAJEM gara`u u [oping Grbavica. Tel. 061/548-875.k PRODAJEM stan 60 m2, 2 balkona, 1 sprat. Mob. 066/843-158.k STAN 34 m sa spava}om sobom Centar novo. Tel.062/619-361.k PRODAJEM stan na Dobrinji 4 ul. Trg Ilid`anske brigade. Tel. 065/819-136.k KU]A koja se nalazi u ul. Stupsko Brdo ku}a je devastirana. Tel. 062/412-861.k ALIPA[INO Polje, ul. Trg nezavis. 6 sprat, 69 m2, 85.000 KM. Mob. 063/034-355.k DVOSOBAN stan, Geteova, 12 kat, 56 m2, 82.000 KM. Mob. 066/801-737.k KU]A u S. Koloniji, na tri eta`e, sve opremljeno, papiri uredni, 260.000 KM. Mob. 061/320-439.k DVOSOBAN stan u ul. Luja Postera 68 m2 preko puta Merkatora. Tel. 066/801-737.k KU]A na Vracama na 4eta`e ul.Gornje Vakufska. Tel: 065/819-136.k KU]A na 3eta`e + 1700 m2 Placa 80.000 KM. 065/819-136.k KU]A na Sedreniku Bosanska + 700 m2 Placa.Tel: 063/034-355.k STAN 38 m2 + 7 m2 balkon 2 sprat. 70.000 KM. Tel. 062/619-361.k
2 2 2 2

OSLOBO\ENJE

IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Ba{~ar{ije 250 KM. Tel. 061/160-439.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru ozbiljnoj osobi ili bra~nom paru. Tel: 062/528-434.k IZDAJEM jednosobni stan blizu Centra 250 KM. Tel. 063/284-768.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan ulica Vele{i}i. Tel. 065/182-781.k IZDAJEM trosoban stan na Ilid`i Bosanskih gazija u privatnoj ku}i.Tel. 061/518-479.k NAMJE[TEN jednosoban stan 150 KM jednokrevetna soba. Tel. 062/116-522.k IZNAJMLJUJEM gara`u ul. Kranj~evi}eva 80 KM. Tel. 061/905-212.k IZDAJEM stan dvosoban kod elektroprivrede u Sarajevu prazan mo`e odma bra~nom paru koji rade.Tel. 033/463-977.k IZDAJEM jednosoban stan ulica Zuke D`umbura. Tel. 061/312-899.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan 67 m2 I sprat na Grbavici. Tel. 061/247-703.k IZDAJEM namje{ten stan 402 ima balkon internet. Tel. 062/226-665 i 063/881-306.k IZDAJEM namje{ten 3 stgan sa dvije terase. internet. Tel: 062/226-665 i 0 63/881-306.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru ima internet kablovsku. Tel. 062/226-665 i 063/881-306.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Ba{ar{ie 250 KM. Tel: 061/160-439.k STAN 47 m2, na Alipa{inom polju, 16 sprat, cen. gr. balkon. Mob. 061/324-525.k IZDAJEM trosoban stan u privatnoj ku}i na Ilid`i. Tel. 061/518-479.k GARSONJERA na Grbavici namje{tana jednosoban namje{ten stan. Tel. 061/460-150.k IZNAJMLJUJEM trosoban prazan stan ^emalu{a Centar. Tel. 061/905-212.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan privatna ku}a I sprat. Tel. 063/639-213.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, `enskoj osobi, blizina hotela Bristol, cen. gr. kab. TV. Tel. 652-293.k IZDAJEM zidanu gara`u, Grbavica, iza zgrade Vodoprivrede. Tel. 526-035, 063/191-304.k VRACA, jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, dvori{te, pl. grijanje. Mob. 061/629-944, 063/143-969.k TROSOBAN namje{ten stan, privatna zgrada, poseban ulaz. Mob. 061/130348.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru kod pozori{ta sa cen. grijanjem i kab.Tel.218-014.k IZDAJEM namje{tenu sobu sa centralnim grj. Antuna B. [imi}a 5.Tel. 033/523-661.k IZDAJEM sobu `enskoj osobi. Tel. 442219.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan ~estitoj studentici. Tel.062/917-573 i 033/237-323.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan privatna ku}a I sprat ispo tranzita. Tel. 063/639-243.k JEDNOKREVETNU i dvokrevetnu sobu, namje{tene, sa kuhinjom i kupatilom, privatna zgrada, poseban ulaz. Mob. 061/130-348.k IZDAJEM namaje{tenu garsonjeru, ulaz poseban, Trebevi~ka 64. Tel. 443-620.k IZDAJEM manju garsonjeru u centru. Mob. 061/749-046.k IZDAJEM namje{ten stan, kod Holeyna, M. Dvor, za pos. ljude, strance. Mob. 061/897-959.k GRBAVICA, jednosoban, pogodan za 2 do 3 studentice. Mob. 063/918-909.k IZDAJEM trosoban stan, Zmaja od Bosne, kod hotela Bristol, kompletno namje{ten. Mob. 061/214-856.k IZDAJEM stan kod Narodnog pozori{ta, ul. Kulovi}a, povoljno. Mob. 061/275-666.k IZDAJEM pos. prostor 60 m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k

STAN, centar, ul. Kaptol, 1 sprat, 111 m2 + gara`a 12 m2 + 2 balkona, 400.000 KM. Mob. 065/819-136.k KU]A u Visokom, plac 1.140 m2 + pos. objekat, mo`e i pojedina~no, 170.000 KM. Mob. 061/320-439.k STAN 36 m2, 3 sprat, Vije}nica, 75.000 KM. Mob. 062/619-361.k ADAPTIRAN stan na Bjela{nici, novogradnja 38 m2/2.800 KM. Mob. 063/034-355.k DVOIPOSOBAN stan, S. Fra{te, 1 kat, 64 m2, adaptiran, cijena 98.000 KM. Mob. 061/320-4390.k STAN Novogradnja Kasindolska grijanje ~vrsto gorivo struja obezbje|en. Tel: 066/790-828.k PRODAJEM jednosoban stan 39KV ulica D`amijska 4/8 Hrasno Tel. 656-040.k DVOSOBAN stan 59 m Trg Heroja III sprat ~etverosopratnice povoljno.Tel. 061/348-022.k DVOSOBAN stan, Hrasno, A. [a}irbegovi}, 4 kat, 52 m2, balkon, 102.000 KM. Mob. 061/320-439.k ISTO^NO S. novogradnja, potkrovni, 53 m2/1.250 KM i dvosoban 44 m2/1.280 KM. Mob. 066/801-737.k PRODAJEM stan 48 m2 na ^obaniji. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 83 m2 na ^obaniji, I sprat. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 48 m na Skenderiji, II sprat. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM stan 45 m2 u Hrasnom, 85.000 KM. Tel. 062/352-718.k PRODAJEM stan 36 m2 u Hrasnom, 56.000 KM. Tel. 065/021-556.k PRODAJEM ku}u ^elebi}i 476 m2, sa papirima, 1/1, opremljena, na samom jezeru. Mob. 065/305-413.k PRODAJEM dvosoban stan 50 m2, odignuto, povoljno, odignuto, povoljno, blizu Austrijskog trga, Stari Grad, ul. bistrik br. 22. Tel. 033/533-624.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje Op{tina Ilid`a. Tel. 061/299-627.k PRODAJEM dvosoban stan 58 m2 + 2 lo|e 7 m2, uknji`en, 3 sprat, 3 lifta, Azize [a}irbegovi} 2, cijena 110.000 KM. Mob. 06108-588, 033/640-766.k PRODAJEM stan 40 m2 Aneks ul. Prijedorska 3kat i stanove novogradnja Isto~no Sarajevo 71, 60, 48 i 43 m2.Tel. 066/359-832.k PRODAJEM stanove sa gara`ama u Centru Sarajeva od 169, 114, 82, 69 i 62 m2.www.nerasbih.com. Tel.066/488-818.k PRODAJEM stanove Novo S. 44 m2 Marijin D.40 m2 Aneks 402 Mojmilo 55 m2, Alipa{ino polje 67 m2, www.nerasbih.com. Tel. 061/375-787.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p + s + p + gara`a 1500 m2 oku}ice ogra|eno betonskom ogradom. Tel.061/299-627.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor u Vogo{~i ul. S. Blagov~anina 41 m2 26 m2 preko puta hotel Sunce. Mob. 061/132-220.k CENTAR, ^ekalu{a, 60 m2, 2 sprat, potrebna adaptacija, 110.000 KM. Mob. 062/383-064.k TITOVA 44 m2, prizemlje, za pos. prostor, visina 3, 75m. Mob. 063/555-858.k ALIPA[INO polje prodajem ~etvorosoban stan 77 m2. 5 kat.Tel. 061/167930.k PRODAJEM lijepu ku}u od 130 m2, sa velikom ba{tom i gara`om, Mihrivode, 170.000 KM. Mob. 061/262-336.k PRODAJEM stan 71 m2, 1.850 KM/m2, Centar. Mob. 061/398-420.k BOLNI^KA 39 m2, renoviran, VP, plinsko eta`no, 2.250 KM/m2. Mob. 061/148-810.k KVADRANT, Novo Sarajevo, dvosoban luksuzno adaptiran, VI sprat, pogled na grad, odli~na lokacija. Mob. 062/184-126.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima. Mob. 061/212-100.k BREKA 41 m2, 1, 5 soban, 1 kat, balkon. Mob. 061/148-810.k ALIPA[INO 56 m , 11 kat, balkon, centralno, 1.400 KM/m2, nije fiksno. Mob. 061/148-810.k HRASNO 58 m2, 12 kat, 2-soban, 1.850 KM/m2. Mob. 063/555-858.k
2 2 2

PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima. Mob. 061/212-100.k ^ENGI] Vila, suteren, 68 m2, trosoban, 40.000 eura. Mob. 063/555-858.k BREKA 79 m2, 2 kat, ure|en, 2 strane, balkon, 3-soban. Mob. 061/148-810.k CIGLANE, A. Hume, 73 m2, 3-soban, balkon, 1 kat. Mob. 061/148-810.k FERHADIJA, Stakleni grad, 90 m2, prizemlje, 4-soban, stanje dobro, pl. eta`no, 1/1, idealan za pos. prostor, 165.000 KM. Mob. 061/148-810.k ^ENGI] Vila, 94 m , 3, 5-soban, VP, mo`e i zamjena za stan do 50 m2. Mob. 061/148-810.k JOSIPA Vanca{a, 2-strana po 100 m2. Mob. 063/555-858.k SKENDERIJA, novogradnja, 69 m2 i 96 m2, 4 gara`e. Mob. 061/148-810.k POFALI]I Zmaja od Bosne namje{ten trosoban, 80 m2 na du`e.Tel. 061/214-850.k BRA]E Begi} 53 m2 dr. Fetaha Be}irbegovi}a. Tel.061/214-852.k KO[EVSKO Brdo ku}a p + s + p.sa 2 gara`e. Tel. 961/200-864.k PRODAJEM stan m71 m2 1850 KM/m2 Centar. Tel. 061/398-420.k LUMBARDA ku}a 94 m2 vrt, gara`a ljetna kuhinja. Tel.061/382-145.k BREKA 105 m2, 2-eta`ni, 4 kat, 5-soban, 2 balkona. Mob. 061/148-810.k TITOVA 83 m2, 111 m2, 136 m2, 145 m2 i 155 m2. Mob. 063/555-858.k GARSONJERA u strogom centru, ul. Jadranska, 22 m2, renovirana, 3.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k CENTAR, ^ekalu{a, 60 m2, 2 sprat, potrebna adaptacija, 110.000 KM. Mob. 062/383-064.k KU]A centar, E. Ademovi}a, Vasin Han i vikend ku}e Pale (Potoci, Brezik, Kriva~e). Mob. 066/488-818.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p + s + p + gara`a + 1500 m2 soku}nice ogra|eno betonskom ogradom. Tel. 061/299-627.k PRAZAN dvosoban stan na ^. Vili Fetaha Be}irbegovi}a 6 kat 62 m2 eta`no. Tel. 066/861-737.k PRODAJEM-mijenjam stan 70 m2, na relaciji Dolac Malta-^engi} Vila, dobro eta`no grijanje, blizu Kanadske ambasade, 15 sprat. Mob. 061/397-343.k HITNO prodajem dvosoban stan, prekrasno ure|en, Grbavica 1, H. ]emerli}a. Mob. 061/188-229.k PRODAJEM ku}u u Sutini-Mostar, 57 m2 + terasa 24 m2, vo}njak 1.250 m2 sa dozvolom. Tel. 033/215-199.k PRODAJEM ku}u u centru Zavidovi}a mo`e zamjena za Be~ inf. Tel: 063/ 340-766.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-697.k ^ENGI] Vila, neboder Vranica, 54 m2, III sprat, lift, centralno, dobro orjentisan. Tel. 033/837-227.k PRODAJEM stan, Ul. Azize [a~irbegovi} 58 m2 + 2 lo|e7 m2, uknji`en, III sprat, 3 lifta, 110.000 KM. Tel. 061/208588, 033/640-766.k PRODAJEM stan 52 m2 na A. polju mo`e zamjena za Banja Luku. Tel. 033/542668.k TROSOBAN stanb 75 m2, Skenderija, 12 kat, balkon, 150.000 KM. Mob. 061/072-845.k GRBAVICA, dvoiposoban 60 m2, 4 sprat, nije zadnji, 120.000 KM, nije fiksno. Mob. 062/649-370, 065/294-855.k CENTAR, Ko{evo, 63 m2, A.Ferhatovi}a, dvoiposoban stan sa gara`om, 135.000 KM. Mob. 062/649-370.k PRODAJEM ku}u, farmu za koke nosilje, sve useljivo, 1/1, cijena po vi|enju. Tel. 404-392, 061/936-598.k PRODAJEM vikendicu u Resniku-Pazari}, 1/1, 750 m2 zemlje, struja, voda, pored glavnog puta. Tel. 061/224-704.k STAN na Dobrinji ul. Trg Sarajevske Olimpijade 4 spr. adaptiran 56 m2=95, 000 KM. Tel. 063/934-355.k HITNO potrebna tri stana sa dvije spava}e S.grad do Grbavice do 500km na min 2 god za uposlene klijente. Tel: 062/744-892. ILID@A, prodajem eta`ni stan sa gara`om, 78 m2, kompletno renoviran. Mob. 061/579-459 ili 062/762-620.k
2

DOBRINJA V, Trg grada Prato, 53 m2, 6 sprat, lift, potpuno adaptiran, 90.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM-izdajem stan 80 m2, Centar, izdajem radnju u Ferhadiji. Tel. 654388, 061/498-388.k DOBRINJA III, Trg sar. olimp. 55 m2, 4 sprat (bez lifta), 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k STAN Kova~i}i 54 m2 prizemlje dvosobni i 88.000 KM. Tel: 063/732-450.k HRASNO, ul. Porodice Ribar, 57 m2, VP, potrebna adaptacija, 80.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA I, Trg sabora bosanskog, 2 sprat, 76 m2, odli~no stanje, 1.250 KM/m2. Mob. 062/383-064.k MARIN Dvor, K. Tvrtka, 1 sprat, 128 m2, uknji`en, (140 m2 fizi~ki), 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ~etvorosban stan na Alipa{inom polju. Tel. 00385922444241.k MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, dva stana, 96 m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2 i 128 m2, 1 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA 5, Trg G. Prato, 7 sprat, 77 m2, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59 m2 po 1.200 KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. ALIPA[INO P, S. Fra{te 67 m2, 5 sprat, 1.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k VLA[I], apartman, nov, 40 m2, namje{ten, uz ski stazu. Mob. 061/102-275.k PRODAJEM gara`u, ista se nalazi ispod stalnog objekta u radni~koj ulici Kova~i}i veli~ina je 15 m2. Tel. 033/444-240. i 066/341-700.k PRODAJEM 2 dunuma zemlje pogodna za sve put, voda, struja. Tel. 063/717-908. ili 033/214-151.k PRODAJEM dobar dvosoban stan na Ko{evskom Brdu, ul. Bra}e Begi}, 3 sprat, plin. Mob. 061/214-852.k BREKA, stan 70 m2, 3 sprat, I. Mujezinovi}a, pogled na Ko{evo-Stadion. Mob. 065/190-324.k PRODAJEM dvospratnu ku}u naselje Sokolje. Tel. 062/868-328.k NI[I]I prodajem povoljno 22 duluma zemlje pod {umom.Tel. 061/166-612.k STARIJA ku}advije eta`e tri sobe, avlija. Bijela d`amija. Tel. 061/744-523.k OTOKA, dvoiposoban, 77 m2, II sprat, 2 balkona, centralno, potrebno renoviranje, cijena 60.000 eura. Mob. 062/917-405.k BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Tel. 665-966, 061/199-845.k PRODAJEM ~etverosoban stan 116 m2, 1 sprat, Ba{~ar{ija, pogodan za kancel. poslovanje. Tel. 445-371, iza 15 sati.k PRODAJEM troposoban stan 92 m2, ul. Buka, Centar, 2 sprat. Tel. 445-371, iza 15 sati.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2, 2 sprat, kod Doma armije. Tel. 445-371, iza 15 sati.k PRODAJEM 1800 m2 zemlje kod Had`i}a sve pogodnosti. Tel. 063/717-908 i 033/214-151.k PRODAJEM I sprat dobre ku}e, odvojen ulaz, 65 m2 + velika avlija, po~etak Vrbanju{e - Stari grad, pripremljena adaptacija. Mob. 061/131-727.k ALIPA[IN MOST blizu @I[.a ku}a tri eta`e 250 m2 tri stana podru. Tel. 065/061/966.k PRODAJEM vikendicu, Gornje Vlakovo, 20 km od Sarajeva, dobar asvaltni put do imanja, 40 m2, oku}nice 1.450 m2, vof}njak, prostor za igru, parking, 2 zidane {upe, podrum, kroz imanje prolazi mali potok. Mob. 061/276-496.k DOLAC Malta, Envera [ehovi}a, 1 kat, ju`no orjentisan, 60m/2, preure|en, sa dvije spava}e sobe. Mob: 063/180-283.k PRODAJEM vikendicu u Kijevu i dunum zemlje s vo~njakom. Mob. 062/681972.k PRODAJEM devastiran stan 55 m2 Dobrinja1 ul. Trg Z. Ljiljana I PRODAJEM 700 m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima ulica Branislava Nu{i}a 46. Tel. 061/191-521. i 033/202-911.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Tel: 061/528032.k BREKA, 86 m2, II kat, troiposoban + gara`a. Mob. 061/148-810.k

PRODAJEM stan 53 m2, na Alipa{inom polju u Sarajevu, 14 sprat, 65.000 KM. Mob. 061/350-164.
3288

PRODAJEM stan. ul. Aleja Lipa na malti 52 kv. stan je renoviran. promjenjene sve. vodovodne elektro kao instalacije grijanje postavljen novi p.v.c.u svakoj sobi klima sa roletnama nov parket. Tel: 065/284-476.sms BU]A POTOK prodajem dvosoban stan 49, 7 m2, prizemlje, djelimi~no adaptiran. Cijena 67.000 061/804-463.sms Prodajem funkcionalan kontejner 6x2, 5 m pogodan za gradevinare i vrtlare. Mob.063/ 338-988.sms DOBRINJA 1. Vahide Maglajlic. jednosoban stan 37 m2 + balkon 4 m2 na 2 spratu, komplet adaptiran. c.g., plin, cijena 61.000 km. fiksno. molim bez posrednika. Tel: 062/839-931.sms PRODAJEM stan 56 m2 pog i za posl prostor prazan Patr. Lige mob 061/228632.sms PRODAJEM stan na Grbavici Grbavicka 55 m2 /7 kat afaptiran sa stvarima kuhinja plakari. Tel: 066/772-002.sms PRODAJEM stan 78 m2, Kolodvorska, 1/1, parking, 2 lifta, 13 sprat. Mob. 065/305-413.k PRODAJEM stam. poslovni objekat 302 m2, 1/1, mjese~na renta 1.000 KM, na Stupu. Mob. 065/305-413.k PRODAJEM dvije parcele sa papirima, Faleti}i, 980 m2 i 1.030 m2 skupa, 1/1. Mob. 065/305-413.k PRODAJEM gra|. zemlji{te 17.000 m2 + 5.000 objekta sa 7.000 m2, na Stupu. Mob. 065/305-413.k PRODAJEM vbikend ku}u u Buihotini 5.000 m2 vo}njaka, bazen-ribnjak, skladi{te 400 m2, horstkultura, treba manja opravka. Mob. 065/305-413.k PRODAJEM stan 51 m2 kod Medicinskog fakulteta. Tel. 062/352-718.k GRAFIKA akademskog slikara Bore Aleksi}a 15x21cm. Tel. 061/709-593.k SKENDERIJA funkcionalan 4 stan od 115 m2 Ju`na strana. Tel.061/893-105.k PRODAJEM ili mijenjam stan od Dolac Malte do ^engi} Vile 70 m2. Tel. 061/397-343.k CENTAR Titova atraktivan 4, 5 stan od 146 m2. Tel. 061/893-105.k STANOVI ]emalu{a 84 m2, Grbavica 80 m2, 54 m2 Kemal Begova. Tel.061/460-150.k KU]E Pofali}i Gabolina A. Jabu~ice Bu}a Potok. Tel. 061/460-150.k PRODAJEM 2 ku}e 100 m2 i 200 m2 + 800m oku}nice. Tel. 061/205-235.k PRODAJEM stan 95 m2 Centar, Bolnui~ka visoko prizemlje.Tel. 061/205-235.k PRODAJEM dvosoban stan 51 m2 Centar strogi ^obanija. Tel. 061/205-235.k CENTAR ku}a sa gara`om i ba{tom i malim pos.pr.Tel. 063/184-470.k ^ENGI] VILA, neboder Vranic 54 m2 III sprat lift, cen. Tel. 033/837-227.k GARA@Akod OHR-a zidana u nizu. Tel. 033/837-227.k CENTAR Titova 111 m2 II kat odli~an. Tel. 061/188-846.k GRBAVICA dvosoban VII kat 54 m2 kod pijace.Tel. 061/188-846.k POSLOVNI prostor 49 m2 uhodani kafi} na Dobrinji. Tel. 061/311-478.k S. GRAD novija luksuzna ku}a sa gara`om i dvori{tem. Tel. 061/188-846.k CENTAR Mejta{ dvoeta`ni stan 154 m sa gara`om. Tel. 061/317-731.k
2

TUZLA lijepa ku}a sa 1 restoranom u ku}i 1 picerijo u ba{ti. Tel: 061/317-731.k RAJLOVAC ulaz u Zabr|e 3000 m2 zemlje i 2 devastirane ku}e. Tel. 061/317-731.k DVOSOBAN, Dobrinjam E. Zole, 2 kat, 68 m2 + balkon, cen. grij. plin, 95.000 KM. Mob. 066/801-737.k KU]A u Travni~koj, na tri eta`e, sa placem 620 m2, papiri uredni, 186.000 KM. Mob. 066/801-737.k GARA@A na Vracama, A. Smailovi}a 13 m2, cijena 12.000 KM. Mob. 066/801-737.k

OSLOBO\ENJE utorak, 5. novembar/studeni 2013.
PRODAJEM stan u centru, prizemlje, 87 m2, pogodan za poslovni prostor, dvori{te 50 m2. Tel. 033/201-096 od 17 do 21 sati.k PRODAJEM trosoban konforan stan sa tri terase, strogi centar, c.g, lift, I sprat ili mijenjam za sli~an u Beogradu. Tel. 00381 112189361.k PRODAJEM ~etverosoban stan ili mjenjam za jednosoban uz doplatu M. Mustafe Ba{eskije br. 3. Mob. 061/252-663.k PRODAJEM ku}u na Kromolju. Mob. 062/591-105.k PRODAJEM vikendicu na Vla{i}u i trosoban stan u centru Zenice. Mob. 061/528-032.k ISTO^NO Sarajevo 60 m2, 28 m2 i dva poslovna prostora po 28 m2. Mob. 066/359-832.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima 2 duluma. Mob: 062/143-523.k PRODAJEM jednosoban stana od po 36 m2 u istoj zgradi i na istom spratu na Trgu heroja ili mijenjam za odgovaraju}i ve}i. Tel. 061/337-764. i 063/884-587.k PRODAJEM stan 72 m2 ul. Muse ]azima ]ati}a. Tel. 033/458-700 i mob: 061/906-641.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1, 5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, cijena 65.000 KM. Mob. 061/913-140.k TOPAL Osman Pa{e 66 m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700 KM. ^ENGI] V. F. Be~irbegovi}a, 60 m , 5 sprat, potpuno adaptiran, 1.950 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61 m2 cijena povoljna. Tel. 061/284-875.k GRBAVICA, ul. Grbavi~ka, 57 m2, 12 sprat, 91.000 KM, u odli~nom stanju. Mob. 062/383-064.k STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8 parking 422 m2 novogradnja Ilid`a. Mob: 061/552-542.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500 m2 Tel. 061/299.-911.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje + sprat + potkrovlje + ba{ta 350 m2, urbanisti~ka + gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k HRASNO, A. lipa, 12 sprat (zadnji), 53 m2, renoviran, 115.000 KM, Marin dvor, K. Tvrtka, 96 m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM-izdajem stan, od Dolac Malte do ^engi} Vile, 70 m2, dobro eta`no grijanje, blizu Kanadske ambasade, 15 sprat. Mob. 061/387-343.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800 m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k PRODAJEM stan 85 m2, Kralja Tvrtka, I sprat. Tel. 063/025-896.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k PRODAJEM stan 66 m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810572, 061/438-855.k PRODAJEM dvosoban stan 53 m2 sa centralnim grijanjem, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061/319-540.k PIONIRSKA dolina, novogradnja, 69 m2 + parking, trosoban. Tel. 033/222-508.k
2

mali
GOLF 2, 1987 godina, GTD, petero vrata, u odli~nom stanju, 2.250 KM. Mob. 061/210-901.k PRODAJEM kombi transporter 1600 dizel 1988. godi{te registrovan do maja 2014. Tel: 061/690-842.k PRODAJEM Ford Fijestu 1.1 benzin, 1996. godina, o~uvan. Mob. 062/478-786.k PRODAJEM Ford Fiestu 1993. god. 1, 4 regisrovana kraj januara. Tel. 061/350-156.k PRODAJEM ili mijenjam Renault Clio 1.5 DCI- Mob. 061/156-821.k SMART dizel 2001 registr.klima, abs, panor, korv. cd. Tel. 063/034-932.k PRODAJEM Seat Cordoba TDi 2000god. registrovan. Tel: 061/165-969.k PRODAJEM Jugu 45 u vozno stanju registrovan maj 2014.povoljno.Tel.033/838837 i 061/854-736.k ALFA GT 2, 0 JTS, 2004. god. klima, ko`a, uvoz Njema~ka, malo vo`ena. Mob. 063/405-987.k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija 12. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM Daewoo Matiz god. proizvodnje 2000 benzin, pre{ao 150, 000 KM. tek registrovan, servisna knjiga, kupljen u salonu u BiH. Tel: /062/630-305.k PRODAJEM Kija Pride 1, 3 benzinac, god. 2000. ispravna. Mob. 062/090-247.k PRODAJEM Cedy 2001. dizel, u odli~nom stanju, redovno odr`avan. Mob. 061/808-846.k PRODAJEM Seat Cordiba TDI 2000 god.registrovan. Tel.061/165-969.k PRODAJEM razne vrste auto dijelova za Reno 4 GTL, bo~na stakla, zadnja {ajba, poluoosovine, `migavce, felge sa gumama i bez. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM auto Cad Lisp, acad 2000. Acad 2004. knjige, stru~na literatura za ma{. studente i in`enjere. Mob. 061/285680.k MERCEDESC-180 automatik, 1997. god. solidno o~uvan. Mob. 061/130-348.k MAZDA 323 dizel, gara`irana servisirana pre{la 48000 KM. Tel: 033/217-875.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crni metalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376-807.k HARMONIKA VRATA sa kvalitetnom ugradnjom svih modela i mjera.Prodaja ugradnja i popravke.Tel. 033/225-227 i 061/516-910.sms PRODAJEM kompletan staklarski alat, sto za rezanje, kraksna za transport. Tel. 610-151.
7464

Oglasi

33

TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama za ku}u na najatraktivnoj lokaciji. Tel: 061/141-548.k BJELAVE, kod bolnice Ko{evo, prodajem jednosoban stan 33 m2, 2.200 KM/m2. Tel. 060/312-1318.k PRODAJEM zemlji{te u ^elebi}ima kod Konjica. Tel. 036/730-105.k VRLO povoljno prodajem zemlje 960 m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. Vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. Tel. 033/677-582, 064/4345-441.k PRODAJEM dva dunuma zemlje u Barama kod Had`i}a, 1/2. Tel. 534087, 062/682-690.k PRODAJEM vikend-ku}u, namje{tenu sa oku}nicom, zemljom, na Jablani~kom jezeru, 80.000 KM. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM posloovni prostor na Ciglanama, prazan, 38 m2. Tel. 534-087, 062/682-690.k SKENDERIJA, 115 m2, VP, cijena po dogovoru, dvije vrste cen. grijanja. Mob. 061/517-413, + 38631231435.k
488.k

PRODAJEM manju koli~inu crijepa. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM nov drveni prozor sa {tokom, termo taklom. Tel. 534-087, 062/682-690.k SVJE@A jaja japanskih prepelica 30 kom.-8 KM. besplatna dostava.Tel.066/823-749 i 061/762-414.k PRODAJEM troupori{na ortoza za grudnu ki~mu korzet. Tel. 061/381-774.k GASNA fasadna pe} Ma|arica. Tel. 062/095-122.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM kacu i lulu od kazana za pe~enje rakije. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM braon bundu br. 38. Tel. 033/648-231.k PRODAJEM molerske lotre i sto za tapete.Tel. 061/345-156.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Mob: 061/199-328, od 8-13 sati. k PRODAJEM kori{ten trokrilni prozor.Tel.033/974-747. PRODAJEM ve}u i manju palmu Emona `ivi dugo u hotelima. Tel. 033/974-747.k PRODAJEM razne boje CMJK za grafi~ki ploter xerox, cijena povoljna. Mob. 061/218-870.k PRODAJEM staklene boce od 1 lit. sa }epom, povoljno. Tel. 033/651-556.k PRODAJEM nove mre`ice za elektri~ne brija~e Braun. Tel. 033/651-556.k PRODAJEM nove mre`ice za elektri~ne brija~e Braun. Tel. 033/651-556.k PRODAJEM nove mre`ice za elektri~ne brija~e Braun. Tel. 033/651-556.k PRODAJEM auto zvu~nike Euro Tec snage 2x180w, glanc novi zvu~nici, cijena super. Mob. 061/285-680.k PRODAJEM ukrasno grmlje i japansku dunju Jasmin. Tel.033/974-747.k GUME zimske sa felgama za golfa 2 nove 175//70/13.Tel. 062/967-026.k PRODAJEM nekori{tenu sobnu ugaonu garnituru. Tel; 062/325-987.k PRODAJEM dje~iji krevet sa jogijem i dubak. Tel. 061/700-788.k STOMATOLO[KI sitni inventar i bijeli namje{taj. Tel. 066/973-852.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PLINSKA pe} na priklju~ak na dimnjak ispravna 50 KM. Tel. 062/827-908.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 425291.k TV Ni{ proiz. 1960. rijetskot na tr`i{tu ispravan. Tel. 063/405-987.k HARMONIKA nova Capelli Basova 90, registara 5. Tel. 063/405-987.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100 KM. Tel. 062/315-540.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k

PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel: 524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

PRODAJEM ra`anj za dva jagnjeta, elektromotor i pode{iva}e lo`i{ta. Mob. 063/026-123.k PRODAJEM troja vrata, dvoja sobna jedna ulazna. Tel. 033/211-806.k PRODAJEM starinski zidni dvoru~ni telefon. Tel. 060/317-9532.k PRODAJEM 24 kom. restoranskih stolica, nove, neraspakovane, uvoz, 5 fri`idera za trgovinu, polovni, ispravni. Mob. 061/553-655.k PRODAJEM bukova iscjepana drva 75 KM/1m. Tel. 061/691-621.Edin.k PRODAJEM plinsku pe} Holandija, 6 kw. Tel. 531-031.k PRODAJEM proto~ni-plinski bojler, za dimnjak, novi. Tel. 531-031.k PRODAJEM plinsku pe} Emina, za dimnjak. Tel. 531-031.k PRODAJEM pe{kun stoli}, peglu, bakarno posu|e, magnalu, demirliju, ogledalo austrougarsko, komodu i vitrinu. Mob: Mob. 062/780-449.k SINGER {iva}a ma{ina elektri~na portabl malo kori{tena. Tel. 061/382-145.k PORTABL pisa}a ma{ina Tops m2 Ljubljana sa kutijom.Tel.207-638.k REGAL starinski ormar trosjed sa 2 fotelje TA pe}. Tel. 066/024-042.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480-365.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za rajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061/243-891.k PRODAJEM prozore i vrata balkonska drvena termo drveni.Tel: 061/350-156.k INVENTAR krupni i sitni stomatolo{ke ordinacije. Tel. 066/975-852.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em, stambenom ili posl. prostoru. Mob. 061/243-891.k PRODAJEM {ustersku ma{inu (ljevica), fiksno 200 KM. Tel. 665-243, 062/812-055.k CRTE@ Adele Ber “Prolje}e 1935”, 19x27cm (oprem ljeno 27x36cm). Mob. 061/709-593.k POVOLJNO se prodaje skoro nov veoma kvalitetno kancelarijski namje{taj. Tel. 033/295-026.k PRODAJEM polovna ulazna vrata lieva bez {toka 180x89 cm i tri polovna. dupla. Tel. 622-710.k PRODAJEM skoro nove mu{ke i `enske balon mantile, mu{ka odijela, hla~e i prsluke. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM tegle sa poklopcima, od 1 kg. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM nove `enske zimske ko`ne, talijanske ~izme sa kalupima. Tel. 534087, 062/682-690.k PRODAJEM novu i dobro o~uvanu obu}ui odje~u, mu{ku, `ensku, dje~iju. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM razne vrste gasnih gorionika, mehani~ke i ma{inske izrade. Tel. 534-087, 062/682-690.k

KUPOVINA
KUPUJEM {kolske ud`benike. Mob: 061/533-792.k KUPUJEM stare }ilime i serd`ade, zidne satove (neispravne), vez sa srmom-suhozlatice, bakar, savatli predmete od srebra. Mob: 061/159-507.k HITNO kupujem stan u Hrasnom u ul. Porodice Ribar do 44 m2, do III sprata. Tel. 062/352-718.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM lomljena izubarsko zlato zlatne satove i ostalo.Tel 061/553-640.k KUPUJEM umjetni~ke slike starinske sablje, satove, ordenje.Tel.0617553-640.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, ordenje, zna~ke i ostalo. Mob. 061/214-405.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinske sablje, satove, ordenje, pe{kune i ostalo. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, najvi{e pla}am, dolazim na adresu. Tel. 061/553-640.k STARU deviznu {tednju, ratnu od{tetu, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Mob. 063/351-572.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459893.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne ru~ne ordenje, zna~ke i ostalo. Tel: 033/456505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit. Tel. 033/456-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, ordenje ZOIl 84 i ostalo. Mob. 061/065-126.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

NAMJE[TAJ
POVOLJNO prodajem ugaonu garnituru. Tel. 461-418.k PRODAJEM dje~iji krevet sa jogijem i dubak sa mre`om. Mob. 061/700-788.k PRODAJEM zidne gornje vise}e kuhinj ske ele men te. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM nekori{tenu sobnu ugaonu garnituru, na razvla~enje i TV ispravan. Mob. 062/325-987.k PRODAJEM trosjed sa mostom u odli~nom stanju. Tel. 063/864-775.k UGAONA seija na rasklapanje malo kori{tena. Tel. 061/926-212.k PRODAJEM dva kau~a 50 KM po komadu. Mob. 060/33-22-612.k TRPEZARIJSKI stol sa 6 stolica okrugli \or|evi}.Tel.062/095-122.k BIJELI namje{taj zidno ogledalo i sitni inventar. Tel. 066/973-852.k

TEHNIKA
PRODAJEM ispravnu fasadnu plinsku pe} od 6kw, cijena 120 KM. Tel. 061/571-129.k PRODAJEM televizor ispravan, cijena 65 KM. Tel. 651-556.k FISHER muzi~ki stub veoma malo kori{ten. Tel.061/382-145.k

PRODAJEM krovne nosa~e za Fiat Tipo.Tel: 061/229-686.k PRODAJEM krovne nosa~e Thule za Peugeot 306.Tel. 061/229-686.k

OSTALO
MELEM lije~i hemroide unutrasnjevanjske, mujasin vlazni -suvi, psorijazu, tegobe bijelog pranja, miomi, ranice na materici, ciste itd. bronhitisa, astma, reuma, isijas, Javi se! 00387 61 818 478 ili 00387 33 236 332 mail rankalaco¡yahoo.com. Tel: 061/ 818-478, 033/ 236- 332.sms PRODAJEM razni stomatoloski inventar: mikromotori, turbine, itd. Tel: 066/973-852.sms

VOZILA
RENAULT Laguna 1.9dci grandtour, 171000km, 2006g, reg. do juna 2014, u odlicnom stanju, servisna knjizica, klima, ESP, tempomat, alarm, metalik zelena sv,. Tel: 061/188-424.sms

34

mali

Oglasi
USLUGE
“VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.
001

utorak, 5. novembar/studeni 2013.
POVOLJNO vanjske roletne, trakaste zavjete, aluminijske `aluzine i harmonika vrata. Tel.061/214-303.k KIRBY dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje, svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, stolica i generalno spremanje stambenih i poslovnih prostorija, 1h/6 KM, firma “GLANZ”. Mob: 061/350-688.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k DUBINSKO ~i{}enje vozila, ko i svih vrsta tapaciranog namje{taja, cijena po dogovoru, dolazak besplatan. Mob. 061/594-126.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob. 061/654-941.k ^UBALA bih dijete na Dobrinji, u va{em ili svom stanu, (vo|enje i dovo|enje iz {kole). Tel. 469-353.k OBAVLJAM sve vrste poslova, fasade, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k PREVODIM sa bosanskog na slovena~ki. Mob. 061/922-705.k OZBILJNA gospo|a ~isti i odr`ava stanove, poslovne prostore, stubi{ta. Tel. 065/327-328.k TAPETAR sa iskustvom presvla~i kuanski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061/620-057.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ^UVALA bih dijete. Mob. 062/657-144.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266-764.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, fasade, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k RE@EM drva i odr`avam ba{te i mezarove, kosim trimerom. Mob. 061/332-230.k STAKLOREZA^KA radnja Edo, uramljujemo slike, goblene i ogledala, vr{imo sve staklarske radov. Tel. 033/221902, 061/130-034.k ISCJELJENJE duhovni putem po u~enju BruneGroninga medicinski dokazano.Tel. 062/256-376.k EXPERT za hidro-termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Tel. 061/098-579.k RADIMO rigips. Radno iskustvo 16 godina. Tel. 061/545-888.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k OBAVLJAMO molersko-farbarske poslove, {panske zidove, temo fasade, Ilija{. Mob. 061/351-558.k RADIM antikorozivnu za{titu automobila, varenje, farbanje i poliranje, povoljno, Ilija{. Mob. 061/552-547.k ELEKTRI^AR-vodoinstalater radimonove i popravljamo stare instalacije, bojleri, el. pe}i, indikatori, interfoni, o~epljenja, kanalizacije. Tel. 061/132-149.k ODR@AVALA bih ku}e ili stanove po potrebi. Samo ozbiljne ponude na Mob. 062/128-350.k ODR@AVAM ba{te i mezare, kosim trimerom, re`em drva. Mob. 062/332-230.k VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Mob. 033/535-659 i 062/139-034.k ^UVALA bih dijete na podru~ju Dobrinje. Tel. 033/469-353.k KOMBI prevoz tereta, selidbe sa mogu~no{}u anga`mana radne snage. Mob. 061/563-292.k DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231.k ELEKTRI^AR popravka, instalacija, uti}nice, lampe, indikatore, osigura}e. Tel. 061/901-646.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove, obi~ne, be`i~ne telefone, izrada telefonkih instalacija. Mob.061/141-676.k DAJEM instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima. Mob. 062/331-174.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k SERVISIRANJE i umno`avanje ra~unara, instalacija. Tel. 062/634-140.k MOLERSKO farbarske usluge postavljanje tapeta, kvalitetno i povoljno. Tel. 061/323-906.k KOMBIJEM velikim prevoz namje{taja i sve ostalo, radna snaga, ispomo}. Tel. 061/227-189, 070 248-381.k MOLERSKO-farbarske usluge, kvalitetno i povoljno. Mob. 061/323-906.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja kuhinja, plakara. Tel. 062/466-093.k DUGOGODI[NJI turisti~ki vodi}, pru`a usluge vo|enja grupama i pojedincima, lokalno i regionalno. Tel. 534-087, 062/682-690.k KOMBIJEM velikim prevoz namje{taja i sve ostalo, radna snaga ispomo}. Tel.061/227-189 i 070/248-381.k MOLERSKI radovi gletovanje, moleraj, radijatori.Tel.061/219-768.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Tel: 065/572-966.k INSTRUKCIJE iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel: 061/191-935.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 033/650867, 061/188-410.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste.Tel: 065/572-966.k DOLAZIM na adrese, za instrukcije iz matematike, za sve fakultete i {kole. Mob. 062/916-472.k OZBILJAN mu{karac, pouzdan, biobi na ispomo}i starijoj iznemogloj osobi, radno vrijeme po dogovoru. Tel. 208-175, 062/452-618.k MOLERSKE usluge: gletovanje, moleraj, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Mob. 061/219-768, 456-979.k KLIMATIZIRANIM kombijem i malim autima vr{im prevoz putnika na sve destinacije. Tel. 062/214-690 i 974-974.k ZIDARSKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134-827.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k CERTIFICIRANI ra~unovo|a povoljno vodi poslovne knjige. Tel. 061/150-368.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572-966.k ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pedantno, po{teno. Mob. 062/760-012.k TAPETAR radim tapetarske usluge dolazim na adresu. Tel. 033/408-89.k ENGLESKI jezik individualan rad, dogovor, profesorica, dugogodi{nje iskustvo. Mob. 061/550-019.k TAPETAR dekorater presvla~i povoljno namje{taj kod vas ili u radnji. Tel. 061/156-728.k OZBILJNA gospo|a ~isti odr`ava stanove poslovne prostore, stubi{ta. Tel: 065/327-328.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove, obi~ne, be`i~ne telefone, izrada telefonkih instalacija. Mob.061/141-676.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k

OSLOBO\ENJE

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni. Uslovi rada i plata pristojni. Mob. 062/445-037 i 033/618-855.k U frizerskom studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406-835 i 033/223-230.k POTREBAN kuhar sss za rad u restoranu na kor~uli. stalno zaposlenje, neophodno iskustvo u pripremi bosanskih specijaliteta, pite, ~orbe, kuhana jela, peciva, pice. dobra pla}a, obezbjedjen smje{taj. kontakt “bistro bepo” www.bistrobeppo.com, tel 00385989217731. POTREBNA administrativna radnica u centru za strane jezike. Sve informacije na Tel. 033/215-869 ili na e-mail info¡markscentar.com POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POZORI[TE za instrukcije iz matematike dolazak na adresu Tel. 061/536-973.k INSTRUKCIJE iz njema~kog jezika dolazim na va{u adresu.Tel. 033/214346.k ELEKTRI^AR popravka instalacija, osi gu ra ~i, lampe, indikatori. Tel. 061/901-646.k TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj. tel. 061/156-708.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. Tel.33/621-976.k MOLER moluje stanove 1-sobni oko 100 KM.2-sobni oko 150 KM. Tel. 0627073760 i 033/630-332.k KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz selidbe i {ute. Tel. 062/423-123.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k

ELEKTRI^ARSKE usluge TEA pe}i, el. bojleri, el. indikatori, 812- + plafonjere, lusteri i ostali el. aparati. Tel. 061/048-497.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221-945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k KOMBIJEM velikim prevoz namje{taja i sve ostalo, radna snaga, ispomo}. Mob. 061/227-189 i 070/248-381.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k IZRADA i monta`a kuhinja, plakara, stolova. Tel. 062/466-093.k ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062/256-376.k ^UVALA bi i opslu`ivala staro i iznemoglo lice. Tel. 062/569-444.k PROFESORICA matematike daje povoljno instrukcije. Tel. 033/651-419.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo: `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Tel. 033/216-373 i 061/928-535.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Tel: 061/201-685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k VODOINSTALATER opravlja, ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803 i 066/973-793.k DAJEM instrukcije iz heije studentima i u~enicima. Mob: 062/332-174.k ENGLESKI za u~enike i odrasle instruktor provjereno. Tel. 033/615-732.k KNJIGOVODSTVO za strsur.szr. i usluge. Tel. 615-732.k VKV bravar popravljam brave, pravim ograde, gitere na prozore. Tel. 062/907356.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460606.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95 KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: + 38762606611.k IZNAJMLJUJEM sklopive stolice, stolove i vje{alice za garderobu. Besplatna dostava u Sarajevu. Mob. 061/563-292.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.
001

“DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.
001

^ISTIM i odrzavam vase baste, vrtove i dvori{ta. Tel: 061/708-740.sms zavr{avamo brzi kredit bez u~e{}a, `iranata i hipoteke, mogu}nost zatvaranja starih kredita. Tel: 066/771-951.sms AKO je spu{ten zeludac-struna, presavijen, kaskadan, henrija-kila, tegobe pratece su od `eludca ~esto., kiselina, zgaravica, gastritis, cir, otezano disanje, ubrzan puls srca, uko~enost medju ple}kama, losa probava hrane, glavobolje, cirkulacija itd. su od `eludca. Uspije{no i trajno namijestam ljecim. Javi te se 00387 33 236 332 00387 61 818 478 ili 061/ 818478 033 236332 mail rankalaco@yahoo.com.sms MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno.Tel: 062/419-501.sms MASA@A-harmonija za du{u i tijelo. Tel: 062/074-096.sms KOMBI prevoz ljudi, namje{taja, kabastog odpada i sl...radna snaga obezbedjena.Popust za penzionere 20%! Tel: 062/466-079.sms MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina itd. Mob: 061/319-604.k
827.k

OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k

APARTMANI
LJETOVANJE u Neumu privatna ku}a, prijevoz obezbjeden iz Sarajeva, sedam no}enja sa doru~kom i ru~kom, cijena 360 KM Tel. 061/915 -661, Rahima.k U NEUMU iznajmljujem super opremljene apartmane sa pogledom na more i sa terasama. Tel. 063/800-659.k

BRA^NE PONUDE
PENZIONER iz Sarajeva, dobro situiran, vjernik, nepu{a}, `eli upoznati slobodnu `enu-muslimanku, do 62. god. radi dru`enja ili braka. Mob. 062/882300.k

50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
NEKRETNINE PRODAJA
OTOKA, drugi sprat, dvoiposoban, povoljno. Mob. 062/917-405. 7591 PRODAJEM Ford Fijestu 1.1 benzin, 1996. godina, o~uvan. Mob. 062/478786.k PRODAJEM Ford Fiestu 1993. god. 1,4 regisrovana kraj januara. Tel. 061/350156.k SMART dizel 2001 registr.klima, abs, panor, korv. cd. Tel. 063/034-932.k PRODAJEM Seat Cordiba TDI 2000 god.registrovan. Tel.061/165-969.k ALFA GT 2,0 JTS, 2004. god. klima, ko`a, uvoz Njema~ka, malo vo`ena. Mob. 063/405-987.k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija 12. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k

utorak, 5. novembar/studeni 2013.

OSLOBO\ENJE
POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom

ZAMJENA
SARAJEVO - Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k TROSOBAN 70m2 u centru za dvosoban na Grbavici, uz doplatu. Tel. 236374.k

PRODAJEM stan 53m2, na Alipa{inom polju u Sarajevu, 14 sprat, 65.000 KM. Mob. 061/350-164. 3288 PRODAJEM povoljno vikendicu sa 2,3 duluma pod vo}em, djeljivo na dva korisnika, 7 km od Marijin dvora. Tel: 065/169-364.sms PRODAJEM stan, Ul. Azize [a~irbegovi} 58m2 + 2 lo|e7m2, uknji`en, III sprat, 3 lifta, 110.000KM. Tel. 061/208-588, 033/640-766.k PRODAJEM stan 60m2, 2 balkona, 1 sprat. Mob. 066/843-158.k PRODAJEM stan 78m2, Kolodvorska, 1/1, parking, 2 lifta, 13 sprat. Mob. 065/305-413.k PRODAJEM stam. poslovni objekat 302m2, 1/1, mjese~na renta 1.000 KM, na Stupu. Mob. 065/305-413.k PRODAJEM dvije parcele sa papirima, Faleti}i, 980m2 i 1.030m2 skupa, 1/1. Mob. 065/305-413.k PRODAJEM gra|. zemlji{te 17.000m2+5.000 objekta sa 7.000m2, na Stupu. Mob. 065/305-413.k

JOVAN BAJA JANKELI]

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k POTREBAN stan jednosoban dvosoban, prazan namje{ten na du`i period. Tel. 061/925-649.k POTREBNI stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati. Tel. 061/360-084.k POTREBNO vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579-493.k TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k POTREBNO vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

OSTALO
PRODAJEM kompletan staklarski alat, sto za rezanje, kraksna za transport. Tel. 610-151. 7464 PRODAJEM ra`anj za dva jagnjeta, elektromotor i pode{iva}e lo`i{ta. Mob. 063/026-123.k PRODAJEM staklene boce od 1 lit. sa }epom, povoljno. Tel. 033/651-556.k PRODAJEM nove mre`ice za elektri~ne brija~e Braun. Tel. 033/651-556.k PRODAJEM 24 kom. restoranskih stolica, nove, neraspakovane, uvoz, 5 fri`idera za trgovinu, polovni, ispravni. Mob. 061/553-655.k PRODAJEM bukova iscjepana drva 75KM/1m. Tel. 061/691-621.Edin.k PRODAJEM plinsku pe} Holandija, 6 kw. Tel. 531-031.k

profesoru, velikom sportisti i prijatelju Krunoslav [ili}, Hrustem Isakovi} i Vlatko Slokar
AX

GOGIJU

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni. Uslovi rada i plata pristojni. Mob. 062/445-037 i 033/618-855.k U frizerskom studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406-835 i 033/223-230.k POTREBNA administrativna radnica u centru za strane jezike. Sve informacije na Tel. 033/215-869 ili na e-mail info¡markscentar.com POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k

MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija,inzulina itd. Mob: 061/319-604.k 7198 EXPERT za hidro-termo izolacije krovova,podova, zidova i gara`a. Tel. 061/098-579.k KIRBY dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje, svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, stolica i generalno spremanje stambenih i poslovnih prostorija, 1h/6 KM, firma “GLANZ”. Mob: 061/350-688.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k DUBINSKO ~i{}enje vozila, ko i svih vrsta tapaciranog namje{taja, cijena po dogovoru, dolazak besplatan. Mob. 061/594-126.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob. 061/654-941.k ^UBALA bih dijete na Dobrinji, u va{em ili svom stanu, (vo|enje i dovo|enje iz {kole). Tel. 469-353.k OBAVLJAM sve vrste poslova,fasade, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k PREVODIM sa bosanskog na slovena~ki. Mob. 061/922-705.k OZBILJNA gospo|a ~isti i odr`ava stanove, poslovne prostore, stubi{ta. Tel. 065/327-328.k TAPETAR sa iskustvom presvla~i kuanski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061/620057.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k

od Vlatke sa djecom
7592

NAMJE[TAJ
POVOLJNO prodajem ugaonu garnituru. Tel. 461-418. 3316 PRODAJEM dje~iji krevet sa jogijem i dubak sa mre`om. Mob. 061/700-788.k PRODAJEM trosjed sa mostom u odli~nom stanju. Tel. 063/864-775.k UGAONA seija na rasklapanje malo kori{tena. Tel. 061/926-212.k PRODAJEM nekori{tenu sobnu ugaonu garnituru, na razvla~enje i TV ispravan. Mob. 062/325-987.k PRODAJEM dva kau~a 50 KM po komadu. Mob. 060/33-22-612.k

STAKLOREZA^KA radnja Edo, uramljujemo slike, goblene i ogledala, vr{imo sve staklarske radov. Tel. 033/221-902, 061/130-034.k RADIMO rigips. Radno iskustvo 16 godina. Tel. 061/545-888.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k ELEKTRI^AR-vodoinstalater radimonove i popravljamo stare instalacije, bojleri, el. pe}i, indikatori, interfoni, o~epljenja, kanalizacije. Tel. 061/132149.k ODR@AVALA bih ku}e ili stanove po potrebi. Samo ozbiljne ponude na Mob. 062/128-350.k ODR@AVAM ba{te i mezare, kosim trimerom, re`em drva. Mob. 062/332230.k VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Mob. 033/535-659 i 062/139034.k

PONUDA
IZDAJEM stan 40m2, 2 sprat, ^engi} Vila, 100m udaljen od tramvajske stanice. Mob. 062/752-598. 3325 IZDAJEM garsonjeru, pogodno za `ensku osobu, ulaz i struja posebno, namje{tena, po dogovoru. Tel. 033/242-378 i 062/277-872.k IZDAJEM jednosobon namje{ten stan, na Dolac Malti, u zgradi. Mob. 061/233078.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, studenticama, blizina med. fakulteta. Tel. 213-958, iza 17 sati.k IZDAJEM manji jednosoban namje{ten stan, privatna ku}a, strogi centar. Mob. 061/904-465.k IZDAJEM pos. prostor u stambenoposlovnom kompleksu Tibra Pacifik, Stup-Ilid`a, 29m2. Tel. 621-119, 062/006319.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom. Tel. 655-264, 062/502-927.k IZDAJEM gara`u u ulici Hrvatin.Tel.535-771.k IZDAJEM na Ba{~ar{ji dvoiposoban namje{ten stan poseban ulaz, cen. grijanje, TV. Tel. 062/547-261.k IZDAJEM, dva dvosobna komplet opremljena stana u privatnoj ku}i, s posebnim ulazima i s parkingom, centar Sarajeva, ul.Tepeba{ina. Mob. 062/054-841.k

KUPOVINA
KUPUJEM {kolske ud`benike. Mob: 061/533-792.k KUPUJEM stare }ilime i serd`ade, zidne satove (neispravne), vez sa srmom-suhozlatice, bakar, savatli predmete od srebra. Mob: 061/159-507.k HITNO kupujem stan u Hrasnom u ul. Porodice Ribar do 44m2, do III sprata. Tel. 062/352-718.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, ordenje, zna~ke i ostalo. Mob. 061/214-405.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k

USLUGE
“VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. 001

TEHNIKA
PRODAJEM ispravnu fasadnu plinsku pe} od 6kw, cijena 120KM. Tel. 061/571-129.k PRODAJEM televizor ispravan, cijena 65 KM. Tel. 651-556.k FISHER mzi~ki stub veoma malo kori{ten. Tel.061/382-145.k

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882. 001

VOZILA
GOLF 2, 1987 godina, GTD, petero vrata, u odli~nom stanju, 2.250KM. Mob. 061/210-901.k PRODAJEM kombi transporter 1600 dizel 1988. godi{te registrovan do maja 2014. Tel:061/690-842.k

“DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948. 001

^UVALA bih dijete. Mob. 062/657144.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266764.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, fasade, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k

BRA^NE PONUDE
PENZIONER iz Sarajeva, dobro situiran, vjernik, nepu{a}, `eli upoznati slobodnu `enu-muslimanku, do 62. god. radi dru`enja ili braka. Mob. 062/882-300.k

MIKADO Al. `aluzine, trakaste, rimske panele zavjese, Zavjese i Dekori, vanjske PVC i aluminijske i PVS, roletne, gara`na rolo vrata. Tel: 033/789999 061/551-515. 3332

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 274778 12 Ip Sarajevo, 18. 10. 2013. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`enana [kalji} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Mikrokreditna fondacija Melaha, koju zastupa advokat Adina Buzurovi} iz Sarajeva, protiv izvr{enika AMUR TRADE d.o.o. Sarajevo, ul. Ferhadija broj 17, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 306730 12 I Sarajevo, 31. 10. 2013. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mustafa [u{i}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, protiv izvr{enika OSMANOVI] ERMIN iz Sarajeva, ul. Bademe Sokolovi} br. 21, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, 73/05 i 19/06), na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 3. 9. 2013. godine:

RJE [E NJE O IZ VR[E NJU
Dozvoljeno 2. 11. 2012. godine na osnovu izvr{ne odluke - pravomo}ne i izvr{ne presude Op}inskog suda Sarajevo broj 65 0 Ps-040879 08 Ps od 23. 12. 2009. godine radi prinudne naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 7.700,00 KM uve}ano za zakonske zatezne kamate i tro{kove postupka. Izvr{enje }e se provesti na nov~anim sredstvima na transakcijskom ra~unu izvr{enika kod banke i pljenidbenim popisom pokretnih stvari izvr{enika. Sudija D`enana [kalji}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka 15 dana od dana objavljivanja.

O B J AV L J U J E
RJE[ENJE O IZVR[ENJU dozvoljeno 17. 12. 2012. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - vlastite mjenice - “bez protesta” broj 52-240/09-1 od 12. 9. 2012. godine, radi naplate nov~anog iznosa od 3.312,40 KM uve}an za zakonske zatezne kamate od momenta dospjelosti 12. 9. 2012. godine, pa do potpunog namirenja, uz naknadu tro{kova izvr{nog postupka od 132,50 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika koje se na|u na njegovoj adresi i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom. SUDIJA Mustafa [u{i} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OSLOBO\ENJE utorak, 5. novembar/studeni 2013.
SJE]ANJE na{oj dragoj koleginici

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

51

SULEJMAN [ILJAK
5. 11. 2008 - 5. 11. 2013.

MIRHETI BADOVINAC

S ljubavlju i ponosom, Enesa, Amra, Jasmin, Ajdin, Jasna i Faris
AX

Smr}u na{e Mirhete ostajemo uskra}eni za jedno divno prijateljstvo. Njenoj porodici izra`avamo iskreno sau~e{}e. Kolegice i kolege iz projektnog biroa GP “Bosna”
7596

LIJEPO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na dobrog ~ovjeka i rukovodioca

na{em dragom bratu i djeveru

na{em dragom

AHMEDA (IBRAHIMA) D@ANANOVI]A
Uposlenici: Color Trade d.o.o. Sarajevo i Kema Komerc - Had`i}i
7570

GORANU
4. 8. 1959 - 1. 11. 2013.

GOCI
4. 8. 1959 - 1. 11. 2013.

D`emo i Ljubica
3342

Adela, Nedim, Danin, Merima, Luna i Vedran
3342

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog kolegu

na na{eg dragog daid`i}a

Petog novembra navr{avaju se 32 tu`ne godine od prerane smrti na{eg dragog, nikad pre`aljenog i mnogo po{tovanog

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

ABDULAH MUTAP^I]
29. 10 - 5. 11. 2013.

MIRALEMA (ADILA) SINANOVI]A
5. 11. 1995 - 5. 11. 2013.

SALKE (ADEMA) KO[ARI]A
1915 - 1981.

GOGI

Amid`i} Milka, Sandra i Maja
3342

Sa du`nim po{tovanjem, Bahra, Memnuna i Abdulaziz
7588

Tu`ne godine prolaze, a ljubav i uspomene ostaju za one koji te ne zaboravljaju. Porodice ^ulezovi} i Isakovi}
3339

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im mislima i srcima. Sa puno ljubavi uvijek tvoji: k}erka Enisa, zet Mensur, unuke Lejla i Ajla
3341

Petog novembra 2013. navr{ava se devetnaest godina od preseljenja na ahiret dragog sina i brata

SJE]ANJE

na
SJE]ANJE

ALDEN (FUADA) HAJRI]
5. 11. 1994 - 5. 11. 2013.

IZETA ZUBOVI]A
5. 11. 1984 - 5. 11. 2013.

ALDEN (FUADA) HAJRI]
Ono {to pla~e je srce, a suze su samo blaga sjena.

Uvijek sa nama, u na{im mislima i na{im srcima. Tetka Kika, tetak Re{ad, Nedim, Amela i Nermin sa porodicama
7581

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
7598

Volimo te, mili na{ dje~a~e. Tvoje mama Meda i sestra Elma
71141

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 5. novembar/studeni 2013.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

kolegi i prijatelju

na{em sekretaru

AZIZU BABI]U
sekretaru Op}inskog suda u Sarajevu

AZIZU BABI]U

Janja Jovanovi}, predsjednica Op}inskog suda u Sarajevu
001

S velikim po{tovanjem i neizmjernom tugom, KOLEKTIV OP]INSKOG SUDA U SARAJEVU
001

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od smrti mog dobrog i voljenog supruga

SJE]ANJE

Na{em dragom daid`i

na dragu `enu, majku i velikog prijatelja Petog novembra 2013. navr{ava se tu`na godina otkako je preselila na ahiret moja draga

NAZMIJA MEMI[I
1946. god. 26. 9. 2013 - 5. 11. 2013.

AZRA ZEHRA BULJUGI]

MUHAMED (IBRAHIMA) ^ADORD@I]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Uvijek }e{ biti prisutna u mom srcu.

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Timka
7576

Nedostaje nam tvoja plemenitost, ali sje}anja `ive. Tvoja Minja
7585

Puno }e nam nedostajati tvoje veliko planinarsko iskustvo i zahvalni smo {to si nas uputio u ljepote planinarenja. Suada i Alen
002

Petog novembra 2013. navr{ava se 15 godina od smrti na{eg dragog

Danas, 5. novembra 2013, navr{ava se 5 tu`nih godina od iznenadne smrti na{eg dragog i jedinog brata

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom daid`i

RADOJA RA[E KATNI]A

SULEJMANA (JUNUZA) [ILJAK
5. 11. 2008 - 5. 11. 2013.

S tugom, ljubavi i po{tovanjem, supruga Marija Seka i k}erke Jadranka, Olivija i Dijana sa obitelji
7577

MUHAMED (IBRAHIMA) ^ADORD@I]
Tvoj lik, dobrota i plemenitost vje~no }e ostati u na{im srcima. Tvoje sestre: Zinaida, Nasiha i Senaida
7569

Amir, Ana, Mirna i Arina
002

OSLOBO\ENJE utorak, 5. novembar/studeni 2013.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM

53

EMINA MIHALJEVI], ro|. ^I[I]
5. 11. 2010 - 2013.

IBRAHIM ^I[I]
10. 10. 1997 - 2013.

ZARIFA ^I[I], ro|. HAD@I]
30. 4. 1999 - 2013.

NEDELJKA SKENDER
5. 11. 1997 - 5. 11. 2013.

Porodice: Mihaljevi}, Popovac, Roganovi}, [ehovi}
7565

S ljubavlju, porodica

7582

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

na na{eg nepre`aljenog sina

MIRALEMA (ADILA) SINANOVI]A
5. 11. 1995 - 5. 11. 2013.

MIRALEMA (ADILA) SINANOVI]A
5. 11. 1995 - 5. 11. 2013.

Dragi na{ Miraleme, nekad si nam govorio da vrijeme i daljina, za nas koji se volimo, ne zna~e udaljavanje i zaborav. Iako su pro{le mnoge godine od na{eg zadnjeg vi|enja, rado te se sje}amo i spominjemo, pri ~emu osje}amo tugu i bol u na{im ranjenim srcima. Ljubav prema tebi i tvom bratu Fuadu ostala je ista i osta}e do na{eg ponovnog susreta u nekom ljep{em svijetu. Volimo te zauvijek: tetka Fadila, tetak Nafi, sestre Merita, Mirlinda i Arijeta sa porodicama
7562

Dragi sine Miraleme, iako su silne godine pro{le, bio si i ostao na{ ponos i dika, i radost i tuga, i svjetlost na{ih zjenica. Bio si ne{to najljep{e u na{im `ivotima, plemenitog srca, tople du{e i puno ljubavi za sve nas. Sa tvojim ranim nestankom nama ostade bol, tuga i praznina u na{im umornim `ivotima. Dok `ivimo, ~uva}emo uspomene od zaborava na na{a dva pupoljka, ru`e koji se nisu rascvjetali, na tebe i tvog brata Fuada. Neka je rahmet tvojoj du{i i du{i tvog brata Fuada. Hvala svima koji te nisu zaboravili. Zauvijek sa tugom u srcu: majka Refadija Lela i tata Adil 7562

Petog novembra 2013. navr{ava se 7 dana od kada je prestalo da kuca plemenito srce moje maj~ice

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom zetu, bad`i i tetku

IZETA D@AKA (IBRI])

GORAN TI^I]

Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti otvori d`ennetske ba{~e. Volim te do sunca, zvijezda, mjeseca i nazad. K}erka Alma, zet Muhamed, unu~ad Fejsal i Anvar
71141

Iza sebe ostavio si samo lijepa sje}anja. Sa ljubavlju, ponosom i beskrajnom tugom nosi}emo te u srcima. Svastika Sandra, bad`o Brane sa djecom Anjom i Mariom
111

Petog novembra 2013. navr{ava se {est godina od smrti moga mu`a

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{em dragom zetu

GORAN TI^I]
MARKA DUSPARE
S ljubavlju ~uvam uspomenu na `ivot proveden sa Tobom. Supruga Nada
7584

ZLAJA SARAJLIJA
4. 11. 2010 - 4. 11. 2013.

@alimo zbog Tvoje prerane smrti. U na{im srcima ostaju tragovi Tvoje dobrote i sje}anja koja ne blijede. Tvoji: punac Branko, punica Ankica i {ura Narcis
3340

Miralem, Alema i Bakir
7597

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE na drage roditelje

utorak, 5. novembar/studeni 2013.

OSLOBO\ENJE

Danas je jedanaest godina bez na{eg dragog

D@EVADA BERBEROVI]A FATIMA PA[ANOVI]
1937 - 6. 2. 2011.

AHMED PA[ANOVI]
1925 - 5. 11. 2010.

Uvijek `ivi u na{im sje}anjima. S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo vas u srcu. Va{i sinovi Tahir i Asim
001A

Sa ljubavlju i po{tovanjem, supruga Jasmina, k}erka Denijala i zet Esad Osmanbegovi}
7543

LIJEPO SJE]ANJE na na{eg dobrog i dragog

AHMEDA (IBRAHIMA) D@ANANOVI]A
2012 - 2013.

Kako je bilo lijepo i iskreno na{e dugo drugovanje. Veoma nam nedostaje{, ali u srcu i spominjanju tu si pored nas. Tvoji Mirsada Odoba{i} i Branislav Raspudi}
7570

SJE]ANJE

DU[AN L. BOGDANOVI]
12. 3. 1925 - 12. 3. 1985.

MARICA S. BOGDANOVI]
19. 12. 1925 - 5. 11. 2009.

MIRKO S. [KRKAR
14. 3. 1922 - 20. 3. 2002.

Tu`no sje}anje na na{e najmilije. Zauvijek su u na{im srcima i molitvama. Vje~ni im pokoj. Vole vas sin i sestri} Aleksandar, snaha Rada i unuke Aleksandra i Milica
3338

SJE]ANJE

SJE]ANJE

RANKO (BO[KO) KOVA^
5. 11. 2011 - 5. 11. 2013.

ZORAN DRAGNI]
5. 11. 1994 - 5. 11. 2013.

Svije}e zapaliti i suze obrisati je lako, tugu i bol te{ko. Sje}anja su dio na{eg `ivota. S ljubavlju i po{tovanjem, Volimo te, Rano. porodica Dragni}
7553

Tvoji: Rada, Maja i Pe|a
7549

OSLOBO\ENJE utorak, 5. novembar/studeni 2013.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

Danas se navr{ava sedam dana od tu`nog rastanka sa na{im voljenim i plemenitim suprugom i ocem

ABDULAH (MEHMEDALIJE) MUTAP^I]

Njegovoj dobroti i neizmjernoj odanosti porodici vje~no }emo biti zahvalni. Duboko o`alo{}eni supruga i djeca
SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
7590

na na{e drage i nikad pre`aljene

majci na{e kolegice Sadike Mili{i}

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MIRALEMA
i

FUADA SINANOVI]A
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Va{a daid`inica Mubera i sestre Altiana i Almedina
7599

had`i IFETI hanumi JUNUZOVI], ro|. MEMI]

HUSEIN (BAJRE) SIDRAN

preselio na ahiret u ponedjeljak, 4. novembra 2013, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. novembra 2013. godine, poslije ikindija-namaza (14.30 sati) na mezarju @unovnica - Had`i}i.

Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Direktorica i uposlenici JU Zavoda za hitnu medicinskiu pomo} Kantona Sarajevo
001

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Tre}eg novembra 2013. u 65. godini preselila je na ahiret

O`alo{}eni: sin Ismet, k}erke Senija i Jasmina, snaha Mirsada, zetovi Mustafa i Izet, unuci Mirza, Mirsad i Vedad sa porodicama, unuke Amila, Emira i Ajla sa porodicama, praunu~ad, {ura Ramiz sa porodicom, brati} Selver sa porodicom, sestri~ne Saima, Biba, Muniba i Almasa sa porodicama, Baha sa porodicom, te porodice Sidran, Had`ali}, Had`i}, Rahmanovi}, Fazli}, Mehanovi}, [abanovi}, Serdarevi}, Jele{kovi}, Kori}, Kaleta, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (14.30 sati) u d`amiji @unovnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

OLGA (STOJANA) VI[NJEVAC

^etvrtog novembra 2013. u 94. godini preselila je na ahiret

preminula 1. novembra 2013. u 91. godini. Sahrana }e se obaviti 5. novembra 2013. godine u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: brat Nedo, snaja Sava, ro|ake Jovanka i Nada, porodice Vi{njevac i Suljovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

BAHRIJA (MUNIBA) AHMETAGI], ro|. ^AN^AR

had`i HATI\A (MEHMEDA) KRATINA
D`enaza }e se klanjati u utorak, 5. novembra 2013. godine, u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici, u 14.30 sati, poslije ikindija-namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Janji}i. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji prije ikindija-namaza. Prevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: sinovi Ned`ad i Nihad, k}erka Enisa, unu~ad Nasir, Vedad i Ajla, snahe Safeta i Sidika, zet Sehad, praunu~ad, porodice Kratina, Hamzi}, Su{i}, Sarajli}, Bajramovi}, Muratovi}, Babahmetovi}, Ali~ehi}, Ali}, Duvnjak, Dedi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 000

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em sekretaru

D`enaza }e se klanjati u utorak, 5. novembra 2013. godine, u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici, u 14.30 sati, poslije ikindija-namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji. Prevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije.

AZIZU BABI]U

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VAS O`alo{}eni: suprug Irfan, brat Mensur, porodice ^an~ar, Ahmetagi}, Hod`i}, Hurem, Daji}, Hrvanovi}, Kele{tura, Spahi}, ^izmi}, Softi}, [kulj, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
000

Ra~unovodstvo Suda u Sarajevu: Fatima, Bahra, Hana, Emina, D`ana, Sadika, Senada i Sanda
7593

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 5. novembar/studeni 2013.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

GORAN (HUSEINA) TI^I]

AZIZ (MEHE) BABI]

IZVR[NO “I” ODJELJENJE OP]INSKOG SUDA U SARAJEVU
7589

preselio na ahiret u petak, 1. novembra 2013, u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. novembra 2013. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. Prevoz obezbije|en ispred Hidrogradnje u Brije{}u u 12 sati sa zaustavljanjima ispred Merkatora na Dobrinji i ispred direkcije Hidrogradnje, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Diana, brat D`emal, snaha Ljubica, brati~na Adela i brati} Vedran sa porodicama, teta Borka, Adnan sa majkom Faridom, punac Branislav, punica Anka, Vedrana i Ivana sa porodicama, {ura Narcis, svastika Sandra sa porodicom, te porodice Ti~i}, Kuzmanovi}, Gata~ki}, I}indi}, Mehmeti, Rami}, Kova~, Kara~i}, Lekovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
002

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{ dragi

INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@I’UN

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

JANJA (BO@E) TADI]
1943 - 2013.

BRANISLAV (JOVANA) [I[MANOVI]
1936 - 2013.

had`i TEUFIK (NUME) MILI]

preminula u nedjelju, 3. novembra 2013, u 71. godini. Ispra}aj }e se obaviti u utorak, 5. novembra 2013. godine, u 14 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla, a ukop na katoli~kom groblju Bori}. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM! O`alo{}eni: sinovi Elvis, Amir i Ned`ad, k}erka Nefa, snahe Edina, Mensura i [ejla, zet Bruno, unu~ad Adis, Denis, Meldin, Elvis, Ademir, Marsel, Eldina, Sabina, Adisa, Marinela, Stefanija, Karlota i Ilarija, sestre Manda, Ljuba i Mara, zetovi Anto i [ahman, porodice ^ilimkovi}, Tadi}, Lanata, Salkanovi}, Pao~i}, Kitovnica, [imi}, Salihovi}, Musi}, Okanovi}, [abi}, Banjac i Salki}, te ostala rodbina, prijatelji i susjedi
000

nakon kratke i te{ke bolesti preminuo 2. novembra 2013. u 78. godini. Sahrana }e se obaviti 5. novembra 2013. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Sv. Mihovil. Misa zadu{nica slu`it }e se 5. novembra 2013. godine u 14.30 sati u crkvi Presveto Trojstvo, Novo Sarajevo. O`alo{}eni: supruga Katica, sestra Nada sa porodicom, obitelji [i{manovi}, Stojanovi}, Rihtermoc, Grubor, [ari}, Mikuli}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i susjedi. Ku}a `alosti, uU. Adema Bu}e br. 50/1.
000

preselio na ahiret u ponedjeljak, 4. novembra 2013, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 6. novembra 2013. godine, u 13.30 sati na mezarju Alifakovac. O`alo{}eni: sinovi Nusret, Esed, Enes i Ekrem, snahe Fahra i Fethija, unuci Edo, Elvir, Mirso i Edin, unuke Enisa, Adisa i Sanela, praunuci Emir, Emir i Vahidin, praunuke Iman i Aida, brati}i Smail i Nezir sa porodicama, brati~ne [emsa, Raza i Nezira sa porodicama, sestri~na Behka sa porodicom, te porodice Mili}, Kamenica, Muharemovi}, Kari}, Ahmethod`i}, Krajinovi}, Bahtijarevi}, D`ananovi}, Had`ovi}, Osmanovi}, Garibija, Golo, Dokara, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Podcarina br. 24.
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a

Sa bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FIKRETA HUJDUR, ro|. SMRIKO
iz Zenice

preselila na ahiret 3. novembra 2013. godine.

HA[IM (HIMZE) ^ORBI]
1952 - 2013.

O`alo{}eni: sestra Mirzeta, zet Hajrudin, k}erka Mira, unuci Majda, \eni i Marijo, snaha Senada sa \enanom i Jasminom i njihove porodice
7583

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

preminuo u petak, 1. novembra 2013, u 63. godini. Ispra}aj }e se obaviti u utorak, 5. novembra 2013. godine, u 14 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a sahrana na gradskom groblju Trnovac. O`alo{}eni: otac Himzo, supruga Jadranka, sinovi Dalibor i Ljubi{a, bra}a Jasmin i Sejdo, sestre Sadika, Sabrija i Behka, zetovi i snahe, brati}i i sestri}i, porodice ^orbi}, Divkovi}, Petrovi}, Lovri} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

MIRHETA (MUSTAFE) BADOVINAC

MILOVAN (MILANA) \URI]
1971 - 2013.

preminula 1. novembra 2013. u 65. godini. Sahrana }e se obaviti 6. novembra 2013. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: majka Ana, sin Bojan, k}erka Tamara, zet Fikret, unuci Majda, Marina i Arslan, sestre Zlata i Jasna, zetovi Murat i Zlatan, zaova Neda, porodice Badovinac, Jakupovi}, Leki}, Ni`i}, Pejanovi}, Mid`i}, Ra{in, Tomazi}, Pavlovi}, ^ondri}, te ostala rodbina i prijatelji
000

preminuo u nedjelju, 3. novembra 2013, u 43. godini. Ispra}aj i ukop }e se obaviti u utorak, 5. novembra 2013. godine, na pravoslavnom groblju u Crnom Blatu u 13.10 sati. O`alo{}ena familija
000

OSLOBO\ENJE utorak, 5. novembar/studeni 2013.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga na

57

HIBA HERCO, ro|. AHMETHOD@I] MIRALEMA (ADILA) SINANOVI]A
5. 11. 1995 - 5. 11. 2013.

SADIJA JORDAMOVI], ro|. MUSLI]

preselila na ahiret u nedjelju, 3. novembra 2013, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. novembra 2013. godine, u 13 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}erka Meliha, zet Bilal, unuke Ajla i Amila, porodica Jordamovi} Fadil, Mahmut, Sabaheta i Mirsad, brati}i Munib i Edib, brati~na Heda, sestri~na Edina i sestri} Semir, zaova Vezira, porodice Jordamovi}, ^engi}, Zorbi}, Pa{ali}, Pari}, Mrahorovi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Kemala Kapetanovi}a br. 14/I - Grbavica.
002

preselila na ahiret u nedjelju, 3. novembra 2013, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. novembra 2013. godine, u 14 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: k}erka Behka, sinovi D`emo i [emso, zet Edhem, snahe D`emla i Vildana, unuci Elvedin, Senad, Fahrudin i Haris, unuke Sidika, Samra, Emina, Nermina i Belma, zetovi Edin i Amir, snaha D`emila, praunuk Tarik, sestri~na Azemina, djever Red`o, zaove Raza i Zulejha, te porodice Ahmethod`i}, Herco, Kr{o, Muji}, ^u~uk, Litri}, Nuhanovi}, Sarajli}, U{anovi}, Trnka, Juhi}, ^i~ak i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Ho{in brijeg Basamaci br. 5.
000

Nemogu}e je zaboraviti tvoj vedri lik. Sudo sa porodicom
7573

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga had`i

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Obavje{tavamo vas da je na{ mili

EDIN NANE (D@EMALA) BEGOVI]

had`i IFETA JUNUZOVI], ro|. MEMI]

AZIZ (MEHE) BABI]
preselio na ahiret u nedjelju, 3.novembra 2013, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. novembra 2013. godine, u 14.30 sati na mezarju Grli~i}a brdo. O`alo{}eni: otac Meho, supruga Eldina, k}erke Amela i Aida, unuk Ishak, zet Husein, brat Latif sa porodicom, sestre Aziza i Hatid`a sa porodicama, svastika Nermana i bad`o Senad, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog u 14.30 sati u Bakijskoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u subotu, 2. novembra 2013, u 38. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. novembra 2013. godine, u 14.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: otac D`emal, majka Ifeta, supruga Merita, bra}a Emir, Amel i Berin, sestra Sabina, snahe Zinaida i Almedina, zet Ilhan, brati}i i brati~ne: Vedad, Edna, Adna, Edi i Erna, punac Husein, punica Munevera, {ura Almir, amid`e D`avid, Esad i Safet sa porodicama, tetke [efka, D`emila i tetak Fehim sa porodicama, daid`e Ismet, Safet, Rifat, Sabahudin i Mirsad sa porodicama, tetke Hankija i Hada sa porodicama, te porodice Begovi}, Avdibegovi}, U{anovi}, Biti}i, Musi}, Lon~arevi}, Li~ina, D`ogovi}, ^engi}, Kaplan, Paripovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, Bakije sokak 29. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u nedjelju, 3. novembra 2013, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. novembra 2013. godine, u 14.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sin Sead, k}erke Sadika, Zurijeta, Merdina i Fatima, bra}a Be}ir i Osman, unu~ad Denis, Melisa, Anisa, Meliha, Emna, Amina, Aida, Ajla, Amela i Amir, zetovi Dervo, Samir, Mirsad i Vedad, snahe Izeta i Jasmina, praunu~ad Amel i Tajra, brati}i, sestri}i i zaove, te porodice Junuzovi}, Memi}, Mili{i}, Veli}, Rahi}, Kajanija, Red`i}, Kahrimanovi}, Pind`o, Mehmedovi}, Osmanovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i merhume u Ulici Vi{egradska kapija br. 28.
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SEHIJA (IBRE) TUR^ALO, ro|. @IGO

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

preselila na ahiret u nedjelju, 3. novembra 2013, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. novembra 2013. godine, u 14.30 sati na mezarju Pra~a. O`alo{}eni: suprug Safet, k}erke Zemina i Behija, zet Refik, snaha Azra, unu~ad Kemal i Lejla, praunuka Ilma, sestre, bra}a, zaove, snahe, i djeveri sa porodicama, kom{inice Safija, Mirsada Crna, Vinka, kom{ija @uti, te porodice Tur~alo, @igo, [adi}, Muhi}, Be}irevi}, Maglajlija, Ligata, Pleh, Radovac, Palo, Adilovi}, Rada~a, Musli}, Drugovac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.30 sati, Ul. Ferhadija 5 /III. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ISMET \ERI (MUSTAFE) VRP^I]

SAFET (OMERA) SEFER

preselio na ahiret u petak, 1. novembra 2013, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. novembra 2013. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Advija, sin Mustafa, k}erka Emina, te porodice Vrp~i}, Fazli}, Vukas, Deljkovi}, Muzur, Vidakovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Ba~i}ko polje, Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u nedjelju, 3. novembra 2013, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. novembra 2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Sifet, k}erke Nevzeta i Mirsada, snaha Azra, unuka Amila, brat Edhem sa porodicom, te porodice Sefer, Kurtovi}, Kova~evi}, Spahi}, Sir}o, Pa~o, Sirbubalo, Haskovi}, Ba{ovi}, Trkulja, Suba{i}, Kadri}, Smajlovi}, Hajdarevi}, Musi}, Kalkan, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. grbavi~ka br. 9/IV.
000

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful