CREªTEREA IEPURILOR DE CASÃ

Ghid practic

Constantin Priguza Vladimir Stamati Dieteke Timmer Mark Sekula

Strãºeni, 2000
Pagina 1 din 12 http://www.afaceri-ok.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. . . . . 11 2 Pagina 2 din 12 http://www. . . . . . . . . . . 6 Plantele cu efect pozitiv . 7 5. . . . . . . .CUPRINS: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ce puteþi face pentru o înmulþire mai eficientã? . . . Avantajele c eºterii iepurilor. . . . 6 Plantele cu efect negativ . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . P incipiile esenþiale în creºterea iepurilor . 4 4. . . Îngrijirea iepurilor bolnavi . . . . . . . . Introducere . . . . . . . . . . . 3 3. . . . . . Maladii infecþioase . . . . .com . . . . A. . . . . . . . . . . . . . Maladii ne-infecþioase . . . . . . . . . . . . 8 8 9 10 6. . . . H ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolile . . . . . . . . . . .afaceri-ok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Înt eþine ea iepurilor . . . . . . . .

vom da rãspuns la unele întrebãri mai frecvent adresate referitor la creºterea iepurilor. 3 Pagina 3 din 12 http://www.com . dieticã ºi are puþinã grãsime. · Pe piaþã pot fi vînduþi atît iepurii vii. nu mai des de douã ori pe sãptãmîna.1 Introducere Mulþi þãrani din Moldova cresc iepuri de casã. În aceastã broºurã. · Blana poate fi folosita ca subprodus. cît ºi carnea sau blana lor ca produse auxiliare. · Ciclul rapid de înmulþire.afaceri-ok. ªi anume: · Care sînt avantajele ºi problemele principale în creºterea iepurilor? · Care sînt încãperile cele mai potrivite pentru iepuri? · Cu ce plante se poate de hrãnit iepurii ºi care dintre ele sînt contraindicate pentru ei? · Cum de protejat iepurii de casã de boli infecþioase? · Care este metoda cea mai eficientã ºi sãnãtoasã de înmulþire a iepurilor? 2 Avantajele creºterii iepurilor Care sînt avantajele creºterii iepurilor? · Carnea de iepure este gustoasã. · Alimentaþia iepurilor nu este costisitoare . apar multe întrebãri despre aceastã activitate ºi modalitatea de creºtere a iepurilor mai sãnãtoºi. · Cuºca destinatã creºterii iepurilor nu ocupa mult loc. de exemplu.pot fi hrãniþi cu iarba care se gãseºte pe cîmpuri sau fîneþe si care poate fi cositã. ºi astfel. dar deseori se simte lipsa informaþiei la acest subiect.

întrucît va fi mai dificil de a face curãþenie si ea va trebui sa fie curãþitã mai des. la oase sau dinþi. Intre niveluri.afaceri-ok. la ca e e necesa de aco dat o atenþie deosebitã pent u a avea succes în aceastã activitate. care se rãspîndesc foarte rapid la întreaga populaþie. · Iepurii sunt sensibili la boli. · Încãperea pentru întreþinerea animalelor trebuie sã se afle într-un loc luminos. vîntului sau ploii. de exemplu. Aceasta încãpere se construieºte uºor dacã acordaþi atenþie urmãtoarelor aspecte: · Încãperea destinatã întreþinerii iepurilor trebuie sã aibã podeaua fãcutã din plasã de sîrmã sau din scînduri de lemn cu o distanþã de 1. distanþa idealã pentru o curãþenie cît mai eficienta este de 15 cm. 3 Întreþinerea iepurilor Iepurii pot fi crescuþi cel mai bine în încãperi cu mai multe niveluri. precum ºi boli reproductive. numãrul cãrora poate sã ajungã pîna la 3-4 etaje. · Unele plante ºi legume obiºnuite pot cauza apariþia maladiilor ºi pot provoca chiar moartea animalelor.com .5-2 cm între ele.În c eºte ea iepu ilo mai existã unele momente. n acest caz murdãria va fi curãþitã mai uºor din cãsuþã. · Dacã endogamia (încruciºarea între descendenþii aceloraºi pãrinþi) nu este fãcutã corect. iepurii cresc mai sãnãtoºi ºi sînt mai bine protejaþi de diferite boli. dar sa nu fie expusã direct razelor de soare. O încãpere cu podea platã va fi mai murdarã. Astfel faceþi economie de spaþiu. În cazul cînd aceasta se respectã. 4 Pagina 4 din 12 http://www. · Acoperiºul cãsuþei (la fiecare etaj) trebuie sã fie înclinat. pot rezulta defecte genetice. Momentele acestea sînt urmãtoarele: · Cuºca destinata creºterii iepurilor trebuie sa fie curatã ºi bine construitã.

5 Pagina 5 din 12 http://www. Cea mai indicatã substanþã chimicã de curãþire a încãperilor animalelor este soluþia de înãlbitor de 3%.com . Ea va fi destinatã izolã ii iepu ilo bolnavi sau iepurilor procuraþi. 1. În caz contrar exista un risc sporit de îmbolnãvire.· Este impo tant sã aveþi o cãsuþa suplimenta ã ca e t ebuie pusã la o anumitã distanþã de încãpe ile iniþiale.2. Cuºcã pentru întreþinerea unui numãr mai mare de iepuri (pînã la 10 iepuri adulþi) Este foarte important sã curãþiþi cãsuþele cît mai des. Fig.afaceri-ok. Cuºcã pentru întreþinerea iepuroaicelor înainte ºi dupã fãtare Fig. cel puþin o datã pe lunã.

care au un rol profilactic sau de tratament împotriva maladiilor. cît ºi cele toxice. Poate fi crescutã în grãdinã ºi o puteþi recolta de 4-5 ori la sezon. dar nu toate plantele constituie o hranã potrivitã pentru ei. Sunt cazuri cînd aceste efecte toxice sînt întîrziate ºi apar numai peste cîteva zile. Va împiedica apariþia balonãrii. Este bunã pentru funcþia intestinelor ºi pentru membranele mucoase. ¨ Mãturaþi toatã murdãria ºi scoateþi gunoiul din cãsuþã. nu o folosiþi ºi cereþi sfatul medicului veterinar în aceastã problemã. Când încãperea este uscatã. Sfecla roºie Pãtlagina Vetrice Podbalul Efectele Este o plantã bogatã în proteinã ºi calciu. Va ajuta în prevenirea vermilor ºi altor probleme ale sistemului digestiv. puteþi sã daþi iepurii înapoi. 6 Pagina 6 din 12 http://www. 4 Hrana Iepurii sînt animale erbivore.com . Mai jos vã propunem o clasificare a plantelor cu efect pozitiv pentru iepuri.afaceri-ok. E bogatã în vitamina A ºi va servi ca profilaxie împotriva scabiei ºi nãpîrlirii Poate fi data iepurilor în cantitãþi nelimitate. Unele din ele au un efect toxic ºi pot provoca îmbolnãvirea sau chiar moartea. ¨ Spãlaþi cãsuþa cu soluþia de înãlbitor ºi lãsaþi-o sã se usuce. Poate fi datã în cantitãþi nelimitate. Existã ºi plante foarte bune pentru sãnãtatea iepurilor. Plantele cu efect pozitiv Planta Lucerna Morcovul. dar numai de doua ori pe sãptãmîna. Poate fi dat uscat. sãptãmîni sãu chiar luni. Temperatura idealã în încãperile de întreþinere ale animalelor este de +18°C. In cazul cînd nu sînteþi sigur dacã o anumitã plantã este bunã.Pent u a face cu ãþenie aveþi nevoie de u mãtoa ele: ¨ Scoateþi iepu ii ºi mînca ea din cãsuþã.

deoarece este mai rãcoare ºi este mai puþin zgomot.Suplimenta la aceste plante. de obicei ca nutreþ combinat. ªi cioclejii pot fi folosiþi în hrana iepurilor. porumb ºi orz. De obicei. pentru a hrãni iepurii în timp de iarnã.com . · Iepurii permanent trebuie sã aibã apã potabilã care trebuie schimbatã în fiecare zi. iepurii mãnîncã mai liniºtit în timpul serii. deoa ece ºi ea a e unele calitãþi medicinale pentru iepuri. · Daþi hrana principalã seara. diaree Þineþi minte: · Este important ca iepurii sa fie hrãniþi în fiecare zi la acelaºi timp. Varza (verde. Mai puteþi hrãni iepurii ºi cu diferite cereale cum ar fi grîu. 7 Pagina 7 din 12 http://www. se mai ecomandã de a h ãni iepu ii ºi cu ia bã obiºnuitã (din pãdu i. de exemplu). cînd nu este masã verde. astfel iepurii vor putea sã-si aleagã hrana dupã plac. moarte. Plantele cu efecte negative Planta • • • • • • • • • • • • • Ceapa Sparanghelul Arpagicul Prazul Cartofii cruzi Frunza de cartofi Resturi de plantã de roºii Resturi de plantã de tutun Plantele conifere Apa în care a nimerit o plantã coniferã. În majoritatea cazurilor iepurii vor muri. voma. diaree. · Daþi iepurilor o mîncare variatã ºi balansatã.afaceri-ok. Astfel de hranã este utilã în special în timp de iarnã. albã ºi roºie) Trifoiul roºu Conopida Efectele Boli gastrointestinale. cu atît mai mult cã acestea sînt în cantitãþi mari ca produse secundare în Moldova. Balonare. Se mai recomandã sã daþi iepurilor ºi un amestec de plante. Gastrointeritã. Mai puteþi face fîn din iarba cositã vara.

la fel ºi numãrul mare de animale într-o încãpere. De asemenea. apoi dupã expertiza sanitarã pot fi folosite în alimentaþia personalã. Ea se caracterizeazã printr-o inflamaþie a capului ºi botului.5 m. în jurul nasului ºi ochilor. În paralel este foarte important întreþinerea animalelor în curãþenie. D sau E. creierului.com .afaceri-ok. Iepurii infectaþi de aceastã maladie sînt uciºi ºi îngropaþi la o adîncime de 1. splinei ºi ficatului. Scabia. în aºa fel ca la urmã veþi afla de ce cantitate ei au nevoie. t ebuie sã expe imentaþi. Dacã ei nu te minã toatã mînca ea pe ca e le-aþi dat-o. Maladiile infecþioase: Hemoragie Septicã Hemoragia septicã este o infecþie care ataca toate organele animalului bolnav. care se administreazã de medicul veterinar de 2 ori pe an (primãvara ºi toamna) la tot efectivul de animale de la vîrsta de o lunã.· Pent u a ºti cîtã h anã sã daþi la iepu i. Mixomatoza Mixomatoza este o boalã infectocontagioasã provocatã de un virus. În scopul prevenirii acestor maladii infecþioase existã un vaccin combinat contra mixomatozei ºi gemoragiei septice. iar cele sãnãtoase din zona afectatã se sacrificã. Curãþiþi cãsuþele ºi dezinfectaþi-le de 3 ori. Dermatomicoza Cauzele cele mai importante ale scabiei sunt lipsa curãþeniei în încãperi sau dimensiunile prea mici ale acestora. Aceastã maladie se caracterizeazã prin: inflamaþii hemoragice la nivelul mucoasei. dermatomicoza poate fi cauzatã de lipsa vitaminei A. 5 Bolile In Moldova cele mai frecvente boli la iepurilor sînt: A. Animalele infectate se nimicesc. 8 Pagina 8 din 12 http://www. data u mãtoa e daþi-le mai puþin.

Folosiþi h ana bogatã în vitamina A. Rahitul se caracterizeazã prin oase malformate ºi membre strîmbe. sãu ambele. B. ceia ce înseamnã cã iepurii nu primesc suficientã hranã ce conþine calciu. Maladiile nutriþionale Maladii digestive Balonarea. Hypoavitaminoze Maladia apare cînd iepurii duc lipsã de vitamina A ºi se caracterizeazã printr-o cãdere a pãrului.sfeclã roºie ºi morcov. Daþi mai multã mâncare bogatã în vitamina A.afaceri-ok. 9 Pagina 9 din 12 http://www. Rahitul Osteoperoza ºi Rahitul sînt maladii ale oaselor. Pentru a preveni aceastã maladie.Aveþi g ijã ca încãpe ea pent u animale sa fie suficient de ma e ºi folosiþi pent u cu ãþi ea lo soluþia de înãlbito . Faceþi tot posibilul ca iepurii sã nu fie hrãniþi cu plantele indicate la capitolul “Plante cu efecte negative”. D ºi E. luminã solarã. gazele ºi diareea sunt cauzate de hrana nepotrivitã. voma. de exemplu. Caracteristica: forma iepurelui se schimbã ºi miºcarea devine greoaie. Hypercalcimie Hypercalcimia este cauzatã de un exces de calciu în hrana iepurilor. de exemplu. Osteoperoza. Osteoperoza se caracterizeazã printr-o descompunere a oaselor. încercaþi sã reduceþi nivelul de calciu în dieta iepurilor. aºa cã lucerna. locurile afectate pot fi tratate cu ulei camforat sau cu o soluþie de Butox cu vazelinã. Daþi mai puþin plante bogate în calciu. cu lucernã sau orz. de exemplu . Aceste maladii pot fi cauzate de insuficienþa vitaminei D.com . mai ales cele fragile pot fi fracturate foarte uºor. Strãduiþi-vã sã-i hrãniþi cu plante ce au un conþinut bogat de calciu.

6 Principiile esenþiale în creºterea iepurilor Ca specie. 10 Pagina 10 din 12 http://www. Dacã iepurii bolnavi sunt prea aproape de cei sãnãtoºi. Când cumpãraþi iepuri noi. Consultaþia lui este mai ieftinã decît cumpãrarea iepurilor noi. altfel boala poate fi transmisã la cei sãnãtoºi prin mîinile Dvs. îi puneþi în cãsuþa de izolare pentru o perioada de 30 de zile. nu este exclus cã boala sã se rãspîndeascã ºi sã-i molipseascã ºi pe cei sãnãtoºi. se recomandã sã-i examinaþi des. Examinaþi foarte bine ochii. izolaþi animalele ce vã trezesc îndoieli. Dacã credeþi cã unul dîntre iepuri este bolnav. Dacã observaþi cã ceva nu este în ordine. Când iepurii bolnavi sunt luaþi din cãsuþã.afaceri-ok. dar nu sunteþi sigur. puºi în aceeaºi încãpere. Altfel ºi urmãtorii iepuri. Astfel. iepurele se înmulþeºte foarte repede ºi des ºi în naturã are o perioada de înmulþire de aproape o lunã. Reþineþi: Iepurii care primesc apa curatã . mîncare bunã ºi sunt întreþinuþi în încãperi curate. cel puþin o datã la fiecare 2-3 sãptãmîni. aruncaþi toatã mîncarea care a rãmas. urechile. Ca sã fiþi siguri cã ei sunt sãnãtoºi ºi sã descoperiþi bolile la timp. nasul ºi organele genitale.Îngrijirea iepurilor bolnavi Dacã unul dintre iepuri este bolnav sau credeþi cã este bolnav. Iepurii bolnavi trebuie sã fie hrãniþi ultimii. Locul trebuie sã fie curãþat de douã ori cu soluþie de înãlbitor de 3%. vã spãlaþi bine mîinile. adresaþivã medicului veterinar. La fiecare fãtare are de la 4 la 12 iepuraºi. se pot îmbolnãvi. vor fi sãnãtoºi. ca sã fiþi siguri cã sînt sãnãtoºi ºi nu bolnavi ºi apoi administraþi vaccinurile corespunzãtoare. trebuie sã –l izolaþi pentru a-i proteja pe ceilalþi. o femelã nu va avea o viaþã lungã pentru cã fãtarea este obositoare pentru organismul sãu.com . Cãsuþa pentru asemenea iepuri trebuie sã fie la o distanþã de cel puþin zece metri de celelalte încãperi. Dupã ce aþi hrãnit iepurii bolnavi.

· Dacã femela nu este suficient de sãnãtoasã. 11 Pagina 11 din 12 http://www. · Se recomandã nu mai mult de 3 fãtãri pe an la o singura femelã. Faceþi o evidenþã de fiecare datã a rezultatelor obþinute. Aceastã lipsã de grijã se poate transmite prin ereditare ºi urmaºilor sãi. Ei pot fi hrãniþi cu biberonul.Masculul ajunge la matu itatea sexualã la vâ sta de 5-6 luni. deoarece e posibil cã ea va avea probleme la viitoarea fãtare. sau între unchi/mãtuºe ºi nepoþi. între bunici ºi nepoþi. dar veþi pierde mult timp ºi majoritatea iepuraºilor vor muri.afaceri-ok. · Masculul ºi femela trebuie sã fie aproximativ de aceeaºi mãrime.com . se va îmbolnãvi din cauza stresului alimentar. · Întotdeauna aduceþi femela la mascul pentru înmulþire. nu o mai folosiþi ca reproducãtor. · Folosiþi numai animale sãnãtoase pentru înmulþire. de exemplu a rahitului. Problemele pot fi urmãtoarele: · Femela nu va pregãti cuibul pentru iepuraºii noi –nãscuþi ºi ei vor muri din cauza frigului. ea poate fi agresivã . dacã mascul este lãsat cu ea în cãsuþa. dar care nu are grija de iepuraºii sãi. între fraþi ºi surori riscul de apariþie a defectelor va fi mai mare. Aceasta îmbunãtãþeºte sãnãtatea femelei. Ce puteþi face pentru o înmulþire mai eficientã? · Procesul de înmulþire se recomandã de efectuat doar atunci cînd femela are o vîrstã nu mai micã de 7-8 luni. Femela poate fi fecundatã ia ãºi la un inte val de 24 ore dupã fãtare. Dacã aduceþi masculul la femelã. Femela poate fi fecundatã la aceeaºi vî stã. · Intre 2 cicluri de înmulþire se recomandã o pauzã de 3-4 luni. iepuraºii pot fi prea mari ºi vor muri din cauza unei naºteri dificile. · Dacã folosiþi endogamia. ea este posibilã intre veriºori. · Femela nu va avea lapte sau va refuza sã alãpteze puii. Daca el este mai mare. In cazul cînd o femelã este sãnãtoasã. Folosiþi doi sau trei masculi ºi selectaþi pentru fiecare ciclu animale diferite. Aceasta nu este prea bine pentru femelã.

iepuraºii pot fi înþãrcaþi . 12 Pagina 12 din 12 http://www. de a hrãni femela cu iarbã tînãrã si verde sau de a-i da o picãturã de ulei de grâu. deºi sunteþi un fermier specializat în acest domeniu sau pur ºi simplu doriþi sã vã ocupaþi cu creºterea iepurilor. · La 28-32 de zile dupã fecundare femela va fãta. începeþi sã introduceþi plante în dieta iepuraºilor. · La 15-20 de zile dupã naºtere. consultaþi “Creºterea Animalelor în Gospodãria Personalã” (Chiºinãu. iar la 30 de zile introduceþi mâncarea iepurilor maturi adãugãtor la laptele iepuroacei .com . Dacã acesta nu ajutã. In cazul lipsei de ho moni se ecomandã ca in fiecare zi. · Dupã 8 sãptãmîni. Dar nu uitaþi: calitatea ºi sãnãtatea iepurilor depind mult de faptul cum îi îngrijiþi ºi ce atenþie le acordaþi. Concluzii: Sperãm cã acest manual va oferit o informaþie utilã ºi practicã. Pentru mai multã informaþie. Cauza poate fi ste ilitatea femelei sau lipsa de ho moni. timp de 2 sãptãmîni înainte de înmulþire.afaceri-ok.· Uneo i fecunda ea poate sã nu aibã loc. Vã dorim succes. înseamnã cã femela este sterilã ºi poate fi sacrificatã. 1990) ºi alte publicaþii specializate sau consultaþi-vã cu medicul veterinar din regiunile DVS. asigurîndu-vã cã ei mãnîncã foarte bine.mame.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful