You are on page 1of 13
Tapi, bagaimana ?
Tapi,
bagaimana
?

Ciri- ciri

anak

soleh

Ciri- ciri anak soleh

Mengenali Allah

Ketahui suruhan dan larangannya.
Ketahui suruhan dan
larangannya.
Cinta rasul Utamakan nabi dalam semua perkara.

Cinta rasul

Cinta rasul Utamakan nabi dalam semua perkara.

Utamakan nabi

dalam semua

perkara.
perkara.
Taat kedua ibu
Taat kedua ibu

bapa

Tidak menyakiti hati mereka.

Gembirakan hati mereka.

Patuh segala suruhan mereka.

Jauhi segala larangan mereka.

Tunai segala kewajipan Solat. Puasa. Haji
Tunai segala kewajipan
Solat.
Puasa.
Haji
Bercakap benar
Bercakap benar

Amanah

Menjaga hati orang ramai Hormati jiran guru pekerja kaum kerabat
Menjaga hati orang
ramai
Hormati jiran
guru
pekerja
kaum kerabat